ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR - LU1015032755

Performance en base 100 du 18/04/2015 au 17/04/2018
 
ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
 
Perf. abs. euro Market Neutral
 
EONIA + 2%
EONIA + 2%
17/04/2018
105,30 EONIA + 2%
16/04/2018
105,29 EONIA + 2%
15/04/2018
105,29 EONIA + 2%
14/04/2018
105,28 EONIA + 2%
13/04/2018
105,28 EONIA + 2%
12/04/2018
105,27 EONIA + 2%
11/04/2018
105,27 EONIA + 2%
10/04/2018
105,26 EONIA + 2%
09/04/2018
105,26 EONIA + 2%
08/04/2018
105,25 EONIA + 2%
07/04/2018
105,25 EONIA + 2%
06/04/2018
105,24 EONIA + 2%
05/04/2018
105,24 EONIA + 2%
04/04/2018
105,23 EONIA + 2%
03/04/2018
105,23 EONIA + 2%
02/04/2018
105,22 EONIA + 2%
01/04/2018
105,22 EONIA + 2%
31/03/2018
105,21 EONIA + 2%
30/03/2018
105,21 EONIA + 2%
29/03/2018
105,20 EONIA + 2%
28/03/2018
105,20 EONIA + 2%
27/03/2018
105,20 EONIA + 2%
26/03/2018
105,19 EONIA + 2%
25/03/2018
105,19 EONIA + 2%
24/03/2018
105,18 EONIA + 2%
23/03/2018
105,18 EONIA + 2%
22/03/2018
105,17 EONIA + 2%
21/03/2018
105,17 EONIA + 2%
20/03/2018
105,16 EONIA + 2%
19/03/2018
105,16 EONIA + 2%
18/03/2018
105,15 EONIA + 2%
17/03/2018
105,15 EONIA + 2%
16/03/2018
105,14 EONIA + 2%
15/03/2018
105,14 EONIA + 2%
14/03/2018
105,13 EONIA + 2%
13/03/2018
105,13 EONIA + 2%
12/03/2018
105,12 EONIA + 2%
11/03/2018
105,12 EONIA + 2%
10/03/2018
105,11 EONIA + 2%
09/03/2018
105,11 EONIA + 2%
08/03/2018
105,11 EONIA + 2%
07/03/2018
105,10 EONIA + 2%
06/03/2018
105,10 EONIA + 2%
05/03/2018
105,09 EONIA + 2%
04/03/2018
105,09 EONIA + 2%
03/03/2018
105,08 EONIA + 2%
02/03/2018
105,08 EONIA + 2%
01/03/2018
105,07 EONIA + 2%
28/02/2018
105,07 EONIA + 2%
27/02/2018
105,06 EONIA + 2%
26/02/2018
105,06 EONIA + 2%
25/02/2018
105,05 EONIA + 2%
24/02/2018
105,05 EONIA + 2%
23/02/2018
105,04 EONIA + 2%
22/02/2018
105,04 EONIA + 2%
21/02/2018
105,03 EONIA + 2%
20/02/2018
105,03 EONIA + 2%
19/02/2018
105,02 EONIA + 2%
18/02/2018
105,02 EONIA + 2%
17/02/2018
105,02 EONIA + 2%
16/02/2018
105,01 EONIA + 2%
15/02/2018
105,01 EONIA + 2%
14/02/2018
105,00 EONIA + 2%
13/02/2018
105,00 EONIA + 2%
12/02/2018
104,99 EONIA + 2%
11/02/2018
104,99 EONIA + 2%
10/02/2018
104,98 EONIA + 2%
09/02/2018
104,98 EONIA + 2%
08/02/2018
104,97 EONIA + 2%
07/02/2018
104,97 EONIA + 2%
06/02/2018
104,96 EONIA + 2%
05/02/2018
104,96 EONIA + 2%
04/02/2018
104,95 EONIA + 2%
03/02/2018
104,95 EONIA + 2%
02/02/2018
104,94 EONIA + 2%
01/02/2018
104,94 EONIA + 2%
31/01/2018
104,94 EONIA + 2%
30/01/2018
104,93 EONIA + 2%
29/01/2018
104,93 EONIA + 2%
28/01/2018
104,92 EONIA + 2%
27/01/2018
104,92 EONIA + 2%
26/01/2018
104,91 EONIA + 2%
25/01/2018
104,91 EONIA + 2%
24/01/2018
104,90 EONIA + 2%
23/01/2018
104,90 EONIA + 2%
22/01/2018
104,89 EONIA + 2%
21/01/2018
104,89 EONIA + 2%
20/01/2018
104,88 EONIA + 2%
19/01/2018
104,88 EONIA + 2%
18/01/2018
104,87 EONIA + 2%
17/01/2018
104,87 EONIA + 2%
16/01/2018
104,86 EONIA + 2%
15/01/2018
104,86 EONIA + 2%
14/01/2018
104,85 EONIA + 2%
13/01/2018
104,85 EONIA + 2%
12/01/2018
104,85 EONIA + 2%
11/01/2018
104,84 EONIA + 2%
10/01/2018
104,84 EONIA + 2%
09/01/2018
104,83 EONIA + 2%
08/01/2018
104,83 EONIA + 2%
07/01/2018
104,82 EONIA + 2%
06/01/2018
104,82 EONIA + 2%
05/01/2018
104,81 EONIA + 2%
04/01/2018
104,81 EONIA + 2%
03/01/2018
104,80 EONIA + 2%
02/01/2018
104,80 EONIA + 2%
01/01/2018
104,79 EONIA + 2%
31/12/2017
104,79 EONIA + 2%
30/12/2017
104,78 EONIA + 2%
29/12/2017
104,78 EONIA + 2%
28/12/2017
104,77 EONIA + 2%
27/12/2017
104,77 EONIA + 2%
26/12/2017
104,76 EONIA + 2%
25/12/2017
104,76 EONIA + 2%
24/12/2017
104,75 EONIA + 2%
23/12/2017
104,75 EONIA + 2%
22/12/2017
104,75 EONIA + 2%
21/12/2017
104,74 EONIA + 2%
20/12/2017
104,74 EONIA + 2%
19/12/2017
104,73 EONIA + 2%
18/12/2017
104,73 EONIA + 2%
17/12/2017
104,72 EONIA + 2%
16/12/2017
104,72 EONIA + 2%
15/12/2017
104,71 EONIA + 2%
14/12/2017
104,71 EONIA + 2%
13/12/2017
104,70 EONIA + 2%
12/12/2017
104,70 EONIA + 2%
11/12/2017
104,69 EONIA + 2%
10/12/2017
104,69 EONIA + 2%
09/12/2017
104,68 EONIA + 2%
08/12/2017
104,68 EONIA + 2%
07/12/2017
104,67 EONIA + 2%
06/12/2017
104,67 EONIA + 2%
05/12/2017
104,66 EONIA + 2%
04/12/2017
104,66 EONIA + 2%
03/12/2017
104,65 EONIA + 2%
02/12/2017
104,65 EONIA + 2%
01/12/2017
104,64 EONIA + 2%
30/11/2017
104,64 EONIA + 2%
29/11/2017
104,63 EONIA + 2%
28/11/2017
104,63 EONIA + 2%
27/11/2017
104,63 EONIA + 2%
26/11/2017
104,62 EONIA + 2%
25/11/2017
104,62 EONIA + 2%
24/11/2017
104,61 EONIA + 2%
23/11/2017
104,61 EONIA + 2%
22/11/2017
104,60 EONIA + 2%
21/11/2017
104,60 EONIA + 2%
20/11/2017
104,59 EONIA + 2%
19/11/2017
104,59 EONIA + 2%
18/11/2017
104,58 EONIA + 2%
17/11/2017
104,58 EONIA + 2%
16/11/2017
104,57 EONIA + 2%
15/11/2017
104,57 EONIA + 2%
14/11/2017
104,56 EONIA + 2%
13/11/2017
104,56 EONIA + 2%
12/11/2017
104,55 EONIA + 2%
11/11/2017
104,55 EONIA + 2%
10/11/2017
104,54 EONIA + 2%
09/11/2017
104,54 EONIA + 2%
08/11/2017
104,54 EONIA + 2%
07/11/2017
104,53 EONIA + 2%
06/11/2017
104,53 EONIA + 2%
05/11/2017
104,52 EONIA + 2%
04/11/2017
104,52 EONIA + 2%
03/11/2017
104,51 EONIA + 2%
02/11/2017
104,51 EONIA + 2%
01/11/2017
104,50 EONIA + 2%
31/10/2017
104,50 EONIA + 2%
30/10/2017
104,49 EONIA + 2%
29/10/2017
104,49 EONIA + 2%
28/10/2017
104,48 EONIA + 2%
27/10/2017
104,48 EONIA + 2%
26/10/2017
104,47 EONIA + 2%
25/10/2017
104,47 EONIA + 2%
24/10/2017
104,46 EONIA + 2%
23/10/2017
104,46 EONIA + 2%
22/10/2017
104,45 EONIA + 2%
21/10/2017
104,45 EONIA + 2%
20/10/2017
104,45 EONIA + 2%
19/10/2017
104,44 EONIA + 2%
18/10/2017
104,44 EONIA + 2%
17/10/2017
104,43 EONIA + 2%
16/10/2017
104,43 EONIA + 2%
15/10/2017
104,42 EONIA + 2%
14/10/2017
104,42 EONIA + 2%
13/10/2017
104,41 EONIA + 2%
12/10/2017
104,41 EONIA + 2%
11/10/2017
104,40 EONIA + 2%
10/10/2017
104,40 EONIA + 2%
09/10/2017
104,39 EONIA + 2%
08/10/2017
104,39 EONIA + 2%
07/10/2017
104,38 EONIA + 2%
06/10/2017
104,38 EONIA + 2%
05/10/2017
104,37 EONIA + 2%
04/10/2017
104,37 EONIA + 2%
03/10/2017
104,37 EONIA + 2%
02/10/2017
104,36 EONIA + 2%
01/10/2017
104,36 EONIA + 2%
30/09/2017
104,35 EONIA + 2%
29/09/2017
104,35 EONIA + 2%
28/09/2017
104,34 EONIA + 2%
27/09/2017
104,34 EONIA + 2%
26/09/2017
104,33 EONIA + 2%
25/09/2017
104,33 EONIA + 2%
24/09/2017
104,32 EONIA + 2%
23/09/2017
104,32 EONIA + 2%
22/09/2017
104,31 EONIA + 2%
21/09/2017
104,31 EONIA + 2%
20/09/2017
104,30 EONIA + 2%
19/09/2017
104,30 EONIA + 2%
18/09/2017
104,29 EONIA + 2%
17/09/2017
104,29 EONIA + 2%
16/09/2017
104,28 EONIA + 2%
15/09/2017
104,28 EONIA + 2%
14/09/2017
104,28 EONIA + 2%
13/09/2017
104,27 EONIA + 2%
12/09/2017
104,27 EONIA + 2%
11/09/2017
104,26 EONIA + 2%
10/09/2017
104,26 EONIA + 2%
09/09/2017
104,25 EONIA + 2%
08/09/2017
104,25 EONIA + 2%
07/09/2017
104,24 EONIA + 2%
06/09/2017
104,24 EONIA + 2%
05/09/2017
104,23 EONIA + 2%
04/09/2017
104,23 EONIA + 2%
03/09/2017
104,22 EONIA + 2%
02/09/2017
104,22 EONIA + 2%
01/09/2017
104,21 EONIA + 2%
31/08/2017
104,21 EONIA + 2%
30/08/2017
104,20 EONIA + 2%
29/08/2017
104,20 EONIA + 2%
28/08/2017
104,20 EONIA + 2%
27/08/2017
104,19 EONIA + 2%
26/08/2017
104,19 EONIA + 2%
25/08/2017
104,18 EONIA + 2%
24/08/2017
104,18 EONIA + 2%
23/08/2017
104,17 EONIA + 2%
22/08/2017
104,17 EONIA + 2%
21/08/2017
104,16 EONIA + 2%
20/08/2017
104,16 EONIA + 2%
19/08/2017
104,15 EONIA + 2%
18/08/2017
104,15 EONIA + 2%
17/08/2017
104,14 EONIA + 2%
16/08/2017
104,14 EONIA + 2%
15/08/2017
104,13 EONIA + 2%
14/08/2017
104,13 EONIA + 2%
13/08/2017
104,12 EONIA + 2%
12/08/2017
104,12 EONIA + 2%
11/08/2017
104,12 EONIA + 2%
10/08/2017
104,11 EONIA + 2%
09/08/2017
104,11 EONIA + 2%
08/08/2017
104,10 EONIA + 2%
07/08/2017
104,10 EONIA + 2%
06/08/2017
104,09 EONIA + 2%
05/08/2017
104,09 EONIA + 2%
04/08/2017
104,08 EONIA + 2%
03/08/2017
104,08 EONIA + 2%
02/08/2017
104,07 EONIA + 2%
01/08/2017
104,07 EONIA + 2%
31/07/2017
104,06 EONIA + 2%
30/07/2017
104,06 EONIA + 2%
29/07/2017
104,05 EONIA + 2%
28/07/2017
104,05 EONIA + 2%
27/07/2017
104,04 EONIA + 2%
26/07/2017
104,04 EONIA + 2%
25/07/2017
104,03 EONIA + 2%
24/07/2017
104,03 EONIA + 2%
23/07/2017
104,03 EONIA + 2%
22/07/2017
104,02 EONIA + 2%
21/07/2017
104,02 EONIA + 2%
20/07/2017
104,01 EONIA + 2%
19/07/2017
104,01 EONIA + 2%
18/07/2017
104,00 EONIA + 2%
17/07/2017
104,00 EONIA + 2%
16/07/2017
103,99 EONIA + 2%
15/07/2017
103,99 EONIA + 2%
14/07/2017
103,98 EONIA + 2%
13/07/2017
103,98 EONIA + 2%
12/07/2017
103,97 EONIA + 2%
11/07/2017
103,97 EONIA + 2%
10/07/2017
103,96 EONIA + 2%
09/07/2017
103,96 EONIA + 2%
08/07/2017
103,96 EONIA + 2%
07/07/2017
103,95 EONIA + 2%
06/07/2017
103,95 EONIA + 2%
05/07/2017
103,94 EONIA + 2%
04/07/2017
103,94 EONIA + 2%
03/07/2017
103,93 EONIA + 2%
02/07/2017
103,93 EONIA + 2%
01/07/2017
103,92 EONIA + 2%
30/06/2017
103,92 EONIA + 2%
29/06/2017
103,91 EONIA + 2%
28/06/2017
103,91 EONIA + 2%
27/06/2017
103,90 EONIA + 2%
26/06/2017
103,90 EONIA + 2%
25/06/2017
103,89 EONIA + 2%
24/06/2017
103,89 EONIA + 2%
23/06/2017
103,88 EONIA + 2%
22/06/2017
103,88 EONIA + 2%
21/06/2017
103,88 EONIA + 2%
20/06/2017
103,87 EONIA + 2%
19/06/2017
103,87 EONIA + 2%
18/06/2017
103,86 EONIA + 2%
17/06/2017
103,86 EONIA + 2%
16/06/2017
103,85 EONIA + 2%
15/06/2017
103,85 EONIA + 2%
14/06/2017
103,84 EONIA + 2%
13/06/2017
103,84 EONIA + 2%
12/06/2017
103,83 EONIA + 2%
11/06/2017
103,83 EONIA + 2%
10/06/2017
103,82 EONIA + 2%
09/06/2017
103,82 EONIA + 2%
08/06/2017
103,81 EONIA + 2%
07/06/2017
103,81 EONIA + 2%
06/06/2017
103,80 EONIA + 2%
05/06/2017
103,80 EONIA + 2%
04/06/2017
103,80 EONIA + 2%
03/06/2017
103,79 EONIA + 2%
02/06/2017
103,79 EONIA + 2%
01/06/2017
103,78 EONIA + 2%
31/05/2017
103,78 EONIA + 2%
30/05/2017
103,77 EONIA + 2%
29/05/2017
103,77 EONIA + 2%
28/05/2017
103,76 EONIA + 2%
27/05/2017
103,76 EONIA + 2%
26/05/2017
103,75 EONIA + 2%
25/05/2017
103,75 EONIA + 2%
24/05/2017
103,74 EONIA + 2%
23/05/2017
103,74 EONIA + 2%
22/05/2017
103,73 EONIA + 2%
21/05/2017
103,73 EONIA + 2%
20/05/2017
103,72 EONIA + 2%
19/05/2017
103,72 EONIA + 2%
18/05/2017
103,72 EONIA + 2%
17/05/2017
103,71 EONIA + 2%
16/05/2017
103,71 EONIA + 2%
15/05/2017
103,70 EONIA + 2%
14/05/2017
103,70 EONIA + 2%
13/05/2017
103,69 EONIA + 2%
12/05/2017
103,69 EONIA + 2%
11/05/2017
103,68 EONIA + 2%
10/05/2017
103,68 EONIA + 2%
09/05/2017
103,67 EONIA + 2%
08/05/2017
103,67 EONIA + 2%
07/05/2017
103,66 EONIA + 2%
06/05/2017
103,66 EONIA + 2%
05/05/2017
103,65 EONIA + 2%
04/05/2017
103,65 EONIA + 2%
03/05/2017
103,65 EONIA + 2%
02/05/2017
103,64 EONIA + 2%
01/05/2017
103,64 EONIA + 2%
30/04/2017
103,63 EONIA + 2%
29/04/2017
103,63 EONIA + 2%
28/04/2017
103,62 EONIA + 2%
27/04/2017
103,62 EONIA + 2%
26/04/2017
103,61 EONIA + 2%
25/04/2017
103,61 EONIA + 2%
24/04/2017
103,60 EONIA + 2%
23/04/2017
103,60 EONIA + 2%
22/04/2017
103,59 EONIA + 2%
21/04/2017
103,59 EONIA + 2%
20/04/2017
103,58 EONIA + 2%
19/04/2017
103,58 EONIA + 2%
18/04/2017
103,57 EONIA + 2%
17/04/2017
103,57 EONIA + 2%
16/04/2017
103,57 EONIA + 2%
15/04/2017
103,56 EONIA + 2%
14/04/2017
103,56 EONIA + 2%
13/04/2017
103,55 EONIA + 2%
12/04/2017
103,55 EONIA + 2%
11/04/2017
103,54 EONIA + 2%
10/04/2017
103,54 EONIA + 2%
09/04/2017
103,53 EONIA + 2%
08/04/2017
103,53 EONIA + 2%
07/04/2017
103,52 EONIA + 2%
06/04/2017
103,52 EONIA + 2%
05/04/2017
103,51 EONIA + 2%
04/04/2017
103,51 EONIA + 2%
03/04/2017
103,50 EONIA + 2%
02/04/2017
103,50 EONIA + 2%
01/04/2017
103,50 EONIA + 2%
31/03/2017
103,49 EONIA + 2%
30/03/2017
103,49 EONIA + 2%
29/03/2017
103,48 EONIA + 2%
28/03/2017
103,48 EONIA + 2%
27/03/2017
103,47 EONIA + 2%
26/03/2017
103,47 EONIA + 2%
25/03/2017
103,46 EONIA + 2%
24/03/2017
103,46 EONIA + 2%
23/03/2017
103,45 EONIA + 2%
22/03/2017
103,45 EONIA + 2%
21/03/2017
103,44 EONIA + 2%
20/03/2017
103,44 EONIA + 2%
19/03/2017
103,43 EONIA + 2%
18/03/2017
103,43 EONIA + 2%
17/03/2017
103,42 EONIA + 2%
16/03/2017
103,42 EONIA + 2%
15/03/2017
103,42 EONIA + 2%
14/03/2017
103,41 EONIA + 2%
13/03/2017
103,41 EONIA + 2%
12/03/2017
103,40 EONIA + 2%
11/03/2017
103,40 EONIA + 2%
10/03/2017
103,39 EONIA + 2%
09/03/2017
103,39 EONIA + 2%
08/03/2017
103,38 EONIA + 2%
07/03/2017
103,38 EONIA + 2%
06/03/2017
103,37 EONIA + 2%
05/03/2017
103,37 EONIA + 2%
04/03/2017
103,36 EONIA + 2%
03/03/2017
103,36 EONIA + 2%
02/03/2017
103,35 EONIA + 2%
01/03/2017
103,35 EONIA + 2%
28/02/2017
103,34 EONIA + 2%
27/02/2017
103,34 EONIA + 2%
26/02/2017
103,34 EONIA + 2%
25/02/2017
103,33 EONIA + 2%
24/02/2017
103,33 EONIA + 2%
23/02/2017
103,32 EONIA + 2%
22/02/2017
103,32 EONIA + 2%
21/02/2017
103,31 EONIA + 2%
20/02/2017
103,31 EONIA + 2%
19/02/2017
103,30 EONIA + 2%
18/02/2017
103,30 EONIA + 2%
17/02/2017
103,29 EONIA + 2%
16/02/2017
103,29 EONIA + 2%
15/02/2017
103,28 EONIA + 2%
14/02/2017
103,28 EONIA + 2%
13/02/2017
103,27 EONIA + 2%
12/02/2017
103,27 EONIA + 2%
11/02/2017
103,27 EONIA + 2%
10/02/2017
103,26 EONIA + 2%
09/02/2017
103,26 EONIA + 2%
08/02/2017
103,25 EONIA + 2%
07/02/2017
103,25 EONIA + 2%
06/02/2017
103,24 EONIA + 2%
05/02/2017
103,24 EONIA + 2%
04/02/2017
103,23 EONIA + 2%
03/02/2017
103,23 EONIA + 2%
02/02/2017
103,22 EONIA + 2%
01/02/2017
103,22 EONIA + 2%
31/01/2017
103,21 EONIA + 2%
30/01/2017
103,21 EONIA + 2%
29/01/2017
103,20 EONIA + 2%
28/01/2017
103,20 EONIA + 2%
27/01/2017
103,19 EONIA + 2%
26/01/2017
103,19 EONIA + 2%
25/01/2017
103,19 EONIA + 2%
24/01/2017
103,18 EONIA + 2%
23/01/2017
103,18 EONIA + 2%
22/01/2017
103,17 EONIA + 2%
21/01/2017
103,17 EONIA + 2%
20/01/2017
103,16 EONIA + 2%
19/01/2017
103,16 EONIA + 2%
18/01/2017
103,15 EONIA + 2%
17/01/2017
103,15 EONIA + 2%
16/01/2017
103,14 EONIA + 2%
15/01/2017
103,14 EONIA + 2%
14/01/2017
103,13 EONIA + 2%
13/01/2017
103,13 EONIA + 2%
12/01/2017
103,12 EONIA + 2%
11/01/2017
103,12 EONIA + 2%
10/01/2017
103,12 EONIA + 2%
09/01/2017
103,11 EONIA + 2%
08/01/2017
103,11 EONIA + 2%
07/01/2017
103,10 EONIA + 2%
06/01/2017
103,10 EONIA + 2%
05/01/2017
103,09 EONIA + 2%
04/01/2017
103,09 EONIA + 2%
03/01/2017
103,08 EONIA + 2%
02/01/2017
103,08 EONIA + 2%
01/01/2017
103,07 EONIA + 2%
31/12/2016
103,07 EONIA + 2%
30/12/2016
103,06 EONIA + 2%
29/12/2016
103,06 EONIA + 2%
28/12/2016
103,05 EONIA + 2%
27/12/2016
103,05 EONIA + 2%
26/12/2016
103,04 EONIA + 2%
25/12/2016
103,04 EONIA + 2%
24/12/2016
103,04 EONIA + 2%
23/12/2016
103,03 EONIA + 2%
22/12/2016
103,03 EONIA + 2%
21/12/2016
103,02 EONIA + 2%
20/12/2016
103,02 EONIA + 2%
19/12/2016
103,01 EONIA + 2%
18/12/2016
103,01 EONIA + 2%
17/12/2016
103,00 EONIA + 2%
16/12/2016
103,00 EONIA + 2%
15/12/2016
102,99 EONIA + 2%
14/12/2016
102,99 EONIA + 2%
13/12/2016
102,98 EONIA + 2%
12/12/2016
102,98 EONIA + 2%
11/12/2016
102,97 EONIA + 2%
10/12/2016
102,97 EONIA + 2%
09/12/2016
102,97 EONIA + 2%
08/12/2016
102,96 EONIA + 2%
07/12/2016
102,96 EONIA + 2%
06/12/2016
102,95 EONIA + 2%
05/12/2016
102,95 EONIA + 2%
04/12/2016
102,94 EONIA + 2%
03/12/2016
102,94 EONIA + 2%
02/12/2016
102,93 EONIA + 2%
01/12/2016
102,93 EONIA + 2%
30/11/2016
102,92 EONIA + 2%
29/11/2016
102,92 EONIA + 2%
28/11/2016
102,91 EONIA + 2%
27/11/2016
102,91 EONIA + 2%
26/11/2016
102,90 EONIA + 2%
25/11/2016
102,90 EONIA + 2%
24/11/2016
102,90 EONIA + 2%
23/11/2016
102,89 EONIA + 2%
22/11/2016
102,89 EONIA + 2%
21/11/2016
102,88 EONIA + 2%
20/11/2016
102,88 EONIA + 2%
19/11/2016
102,87 EONIA + 2%
18/11/2016
102,87 EONIA + 2%
17/11/2016
102,86 EONIA + 2%
16/11/2016
102,86 EONIA + 2%
15/11/2016
102,85 EONIA + 2%
14/11/2016
102,85 EONIA + 2%
13/11/2016
102,84 EONIA + 2%
12/11/2016
102,84 EONIA + 2%
11/11/2016
102,83 EONIA + 2%
10/11/2016
102,83 EONIA + 2%
09/11/2016
102,83 EONIA + 2%
08/11/2016
102,82 EONIA + 2%
07/11/2016
102,82 EONIA + 2%
06/11/2016
102,81 EONIA + 2%
05/11/2016
102,81 EONIA + 2%
04/11/2016
102,80 EONIA + 2%
03/11/2016
102,80 EONIA + 2%
02/11/2016
102,79 EONIA + 2%
01/11/2016
102,79 EONIA + 2%
31/10/2016
102,78 EONIA + 2%
30/10/2016
102,78 EONIA + 2%
29/10/2016
102,77 EONIA + 2%
28/10/2016
102,77 EONIA + 2%
27/10/2016
102,76 EONIA + 2%
26/10/2016
102,76 EONIA + 2%
25/10/2016
102,75 EONIA + 2%
24/10/2016
102,75 EONIA + 2%
23/10/2016
102,75 EONIA + 2%
22/10/2016
102,74 EONIA + 2%
21/10/2016
102,74 EONIA + 2%
20/10/2016
102,73 EONIA + 2%
19/10/2016
102,73 EONIA + 2%
18/10/2016
102,72 EONIA + 2%
17/10/2016
102,72 EONIA + 2%
16/10/2016
102,71 EONIA + 2%
15/10/2016
102,71 EONIA + 2%
14/10/2016
102,70 EONIA + 2%
13/10/2016
102,70 EONIA + 2%
12/10/2016
102,69 EONIA + 2%
11/10/2016
102,69 EONIA + 2%
10/10/2016
102,68 EONIA + 2%
09/10/2016
102,68 EONIA + 2%
08/10/2016
102,68 EONIA + 2%
07/10/2016
102,67 EONIA + 2%
06/10/2016
102,67 EONIA + 2%
05/10/2016
102,66 EONIA + 2%
04/10/2016
102,66 EONIA + 2%
03/10/2016
102,65 EONIA + 2%
02/10/2016
102,65 EONIA + 2%
01/10/2016
102,64 EONIA + 2%
30/09/2016
102,64 EONIA + 2%
29/09/2016
102,63 EONIA + 2%
28/09/2016
102,63 EONIA + 2%
27/09/2016
102,62 EONIA + 2%
26/09/2016
102,62 EONIA + 2%
25/09/2016
102,61 EONIA + 2%
24/09/2016
102,61 EONIA + 2%
23/09/2016
102,60 EONIA + 2%
22/09/2016
102,60 EONIA + 2%
21/09/2016
102,60 EONIA + 2%
20/09/2016
102,59 EONIA + 2%
19/09/2016
102,59 EONIA + 2%
18/09/2016
102,58 EONIA + 2%
17/09/2016
102,58 EONIA + 2%
16/09/2016
102,57 EONIA + 2%
15/09/2016
102,57 EONIA + 2%
14/09/2016
102,56 EONIA + 2%
13/09/2016
102,56 EONIA + 2%
12/09/2016
102,55 EONIA + 2%
11/09/2016
102,55 EONIA + 2%
10/09/2016
102,54 EONIA + 2%
09/09/2016
102,54 EONIA + 2%
08/09/2016
102,53 EONIA + 2%
07/09/2016
102,53 EONIA + 2%
06/09/2016
102,53 EONIA + 2%
05/09/2016
102,52 EONIA + 2%
04/09/2016
102,52 EONIA + 2%
03/09/2016
102,51 EONIA + 2%
02/09/2016
102,51 EONIA + 2%
01/09/2016
102,50 EONIA + 2%
31/08/2016
102,50 EONIA + 2%
30/08/2016
102,49 EONIA + 2%
29/08/2016
102,49 EONIA + 2%
28/08/2016
102,48 EONIA + 2%
27/08/2016
102,48 EONIA + 2%
26/08/2016
102,47 EONIA + 2%
25/08/2016
102,47 EONIA + 2%
24/08/2016
102,46 EONIA + 2%
23/08/2016
102,46 EONIA + 2%
22/08/2016
102,46 EONIA + 2%
21/08/2016
102,45 EONIA + 2%
20/08/2016
102,45 EONIA + 2%
19/08/2016
102,44 EONIA + 2%
18/08/2016
102,44 EONIA + 2%
17/08/2016
102,43 EONIA + 2%
16/08/2016
102,43 EONIA + 2%
15/08/2016
102,42 EONIA + 2%
14/08/2016
102,42 EONIA + 2%
13/08/2016
102,41 EONIA + 2%
12/08/2016
102,41 EONIA + 2%
11/08/2016
102,40 EONIA + 2%
10/08/2016
102,40 EONIA + 2%
09/08/2016
102,39 EONIA + 2%
08/08/2016
102,39 EONIA + 2%
07/08/2016
102,38 EONIA + 2%
06/08/2016
102,38 EONIA + 2%
05/08/2016
102,38 EONIA + 2%
04/08/2016
102,37 EONIA + 2%
03/08/2016
102,37 EONIA + 2%
02/08/2016
102,36 EONIA + 2%
01/08/2016
102,36 EONIA + 2%
31/07/2016
102,35 EONIA + 2%
30/07/2016
102,35 EONIA + 2%
29/07/2016
102,34 EONIA + 2%
28/07/2016
102,34 EONIA + 2%
27/07/2016
102,33 EONIA + 2%
26/07/2016
102,33 EONIA + 2%
25/07/2016
102,32 EONIA + 2%
24/07/2016
102,32 EONIA + 2%
23/07/2016
102,31 EONIA + 2%
22/07/2016
102,31 EONIA + 2%
21/07/2016
102,31 EONIA + 2%
20/07/2016
102,30 EONIA + 2%
19/07/2016
102,30 EONIA + 2%
18/07/2016
102,29 EONIA + 2%
17/07/2016
102,29 EONIA + 2%
16/07/2016
102,28 EONIA + 2%
15/07/2016
102,28 EONIA + 2%
14/07/2016
102,27 EONIA + 2%
13/07/2016
102,27 EONIA + 2%
12/07/2016
102,26 EONIA + 2%
11/07/2016
102,26 EONIA + 2%
10/07/2016
102,25 EONIA + 2%
09/07/2016
102,25 EONIA + 2%
08/07/2016
102,24 EONIA + 2%
07/07/2016
102,24 EONIA + 2%
06/07/2016
102,23 EONIA + 2%
05/07/2016
102,23 EONIA + 2%
04/07/2016
102,22 EONIA + 2%
03/07/2016
102,22 EONIA + 2%
02/07/2016
102,22 EONIA + 2%
01/07/2016
102,21 EONIA + 2%
30/06/2016
102,21 EONIA + 2%
29/06/2016
102,20 EONIA + 2%
28/06/2016
102,20 EONIA + 2%
27/06/2016
102,19 EONIA + 2%
26/06/2016
102,19 EONIA + 2%
25/06/2016
102,18 EONIA + 2%
24/06/2016
102,18 EONIA + 2%
23/06/2016
102,17 EONIA + 2%
22/06/2016
102,17 EONIA + 2%
21/06/2016
102,16 EONIA + 2%
20/06/2016
102,16 EONIA + 2%
19/06/2016
102,15 EONIA + 2%
18/06/2016
102,15 EONIA + 2%
17/06/2016
102,15 EONIA + 2%
16/06/2016
102,14 EONIA + 2%
15/06/2016
102,14 EONIA + 2%
14/06/2016
102,13 EONIA + 2%
13/06/2016
102,13 EONIA + 2%
12/06/2016
102,12 EONIA + 2%
11/06/2016
102,12 EONIA + 2%
10/06/2016
102,11 EONIA + 2%
09/06/2016
102,11 EONIA + 2%
08/06/2016
102,10 EONIA + 2%
07/06/2016
102,10 EONIA + 2%
06/06/2016
102,09 EONIA + 2%
05/06/2016
102,09 EONIA + 2%
04/06/2016
102,08 EONIA + 2%
03/06/2016
102,08 EONIA + 2%
02/06/2016
102,07 EONIA + 2%
01/06/2016
102,07 EONIA + 2%
31/05/2016
102,07 EONIA + 2%
30/05/2016
102,06 EONIA + 2%
29/05/2016
102,06 EONIA + 2%
28/05/2016
102,05 EONIA + 2%
27/05/2016
102,05 EONIA + 2%
26/05/2016
102,04 EONIA + 2%
25/05/2016
102,04 EONIA + 2%
24/05/2016
102,03 EONIA + 2%
23/05/2016
102,03 EONIA + 2%
22/05/2016
102,02 EONIA + 2%
21/05/2016
102,02 EONIA + 2%
20/05/2016
102,01 EONIA + 2%
19/05/2016
102,01 EONIA + 2%
18/05/2016
102,00 EONIA + 2%
17/05/2016
102,00 EONIA + 2%
16/05/2016
102,00 EONIA + 2%
15/05/2016
101,99 EONIA + 2%
14/05/2016
101,99 EONIA + 2%
13/05/2016
101,98 EONIA + 2%
12/05/2016
101,98 EONIA + 2%
11/05/2016
101,97 EONIA + 2%
10/05/2016
101,97 EONIA + 2%
09/05/2016
101,96 EONIA + 2%
08/05/2016
101,96 EONIA + 2%
07/05/2016
101,95 EONIA + 2%
06/05/2016
101,95 EONIA + 2%
05/05/2016
101,94 EONIA + 2%
04/05/2016
101,94 EONIA + 2%
03/05/2016
101,93 EONIA + 2%
02/05/2016
101,93 EONIA + 2%
01/05/2016
101,93 EONIA + 2%
30/04/2016
101,92 EONIA + 2%
29/04/2016
101,92 EONIA + 2%
28/04/2016
101,91 EONIA + 2%
27/04/2016
101,91 EONIA + 2%
26/04/2016
101,90 EONIA + 2%
25/04/2016
101,90 EONIA + 2%
24/04/2016
101,89 EONIA + 2%
23/04/2016
101,89 EONIA + 2%
22/04/2016
101,88 EONIA + 2%
21/04/2016
101,88 EONIA + 2%
20/04/2016
101,87 EONIA + 2%
19/04/2016
101,87 EONIA + 2%
18/04/2016
101,86 EONIA + 2%
17/04/2016
101,86 EONIA + 2%
16/04/2016
101,86 EONIA + 2%
15/04/2016
101,85 EONIA + 2%
14/04/2016
101,85 EONIA + 2%
13/04/2016
101,84 EONIA + 2%
12/04/2016
101,84 EONIA + 2%
11/04/2016
101,83 EONIA + 2%
10/04/2016
101,83 EONIA + 2%
09/04/2016
101,82 EONIA + 2%
08/04/2016
101,82 EONIA + 2%
07/04/2016
101,81 EONIA + 2%
06/04/2016
101,81 EONIA + 2%
05/04/2016
101,80 EONIA + 2%
04/04/2016
101,80 EONIA + 2%
03/04/2016
101,79 EONIA + 2%
02/04/2016
101,79 EONIA + 2%
01/04/2016
101,79 EONIA + 2%
31/03/2016
101,78 EONIA + 2%
30/03/2016
101,78 EONIA + 2%
29/03/2016
101,77 EONIA + 2%
28/03/2016
101,77 EONIA + 2%
27/03/2016
101,76 EONIA + 2%
26/03/2016
101,76 EONIA + 2%
25/03/2016
101,75 EONIA + 2%
24/03/2016
101,75 EONIA + 2%
23/03/2016
101,74 EONIA + 2%
22/03/2016
101,74 EONIA + 2%
21/03/2016
101,73 EONIA + 2%
20/03/2016
101,73 EONIA + 2%
19/03/2016
101,72 EONIA + 2%
18/03/2016
101,72 EONIA + 2%
17/03/2016
101,72 EONIA + 2%
16/03/2016
101,71 EONIA + 2%
15/03/2016
101,71 EONIA + 2%
14/03/2016
101,70 EONIA + 2%
13/03/2016
101,70 EONIA + 2%
12/03/2016
101,69 EONIA + 2%
11/03/2016
101,69 EONIA + 2%
10/03/2016
101,68 EONIA + 2%
09/03/2016
101,68 EONIA + 2%
08/03/2016
101,67 EONIA + 2%
07/03/2016
101,67 EONIA + 2%
06/03/2016
101,66 EONIA + 2%
05/03/2016
101,66 EONIA + 2%
04/03/2016
101,65 EONIA + 2%
03/03/2016
101,65 EONIA + 2%
02/03/2016
101,64 EONIA + 2%
01/03/2016
101,64 EONIA + 2%
29/02/2016
101,63 EONIA + 2%
28/02/2016
101,63 EONIA + 2%
27/02/2016
101,62 EONIA + 2%
26/02/2016
101,62 EONIA + 2%
25/02/2016
101,61 EONIA + 2%
24/02/2016
101,61 EONIA + 2%
23/02/2016
101,60 EONIA + 2%
22/02/2016
101,60 EONIA + 2%
21/02/2016
101,59 EONIA + 2%
20/02/2016
101,59 EONIA + 2%
19/02/2016
101,58 EONIA + 2%
18/02/2016
101,58 EONIA + 2%
17/02/2016
101,57 EONIA + 2%
16/02/2016
101,57 EONIA + 2%
15/02/2016
101,56 EONIA + 2%
14/02/2016
101,56 EONIA + 2%
13/02/2016
101,55 EONIA + 2%
12/02/2016
101,55 EONIA + 2%
11/02/2016
101,54 EONIA + 2%
10/02/2016
101,54 EONIA + 2%
09/02/2016
101,53 EONIA + 2%
08/02/2016
101,53 EONIA + 2%
07/02/2016
101,52 EONIA + 2%
06/02/2016
101,52 EONIA + 2%
05/02/2016
101,51 EONIA + 2%
04/02/2016
101,51 EONIA + 2%
03/02/2016
101,50 EONIA + 2%
02/02/2016
101,50 EONIA + 2%
01/02/2016
101,49 EONIA + 2%
31/01/2016
101,49 EONIA + 2%
30/01/2016
101,48 EONIA + 2%
29/01/2016
101,48 EONIA + 2%
28/01/2016
101,47 EONIA + 2%
27/01/2016
101,47 EONIA + 2%
26/01/2016
101,46 EONIA + 2%
25/01/2016
101,46 EONIA + 2%
24/01/2016
101,46 EONIA + 2%
23/01/2016
101,45 EONIA + 2%
22/01/2016
101,45 EONIA + 2%
21/01/2016
101,44 EONIA + 2%
20/01/2016
101,44 EONIA + 2%
19/01/2016
101,43 EONIA + 2%
18/01/2016
101,43 EONIA + 2%
17/01/2016
101,42 EONIA + 2%
16/01/2016
101,42 EONIA + 2%
15/01/2016
101,41 EONIA + 2%
14/01/2016
101,41 EONIA + 2%
13/01/2016
101,40 EONIA + 2%
12/01/2016
101,40 EONIA + 2%
11/01/2016
101,39 EONIA + 2%
10/01/2016
101,39 EONIA + 2%
09/01/2016
101,38 EONIA + 2%
08/01/2016
101,38 EONIA + 2%
07/01/2016
101,37 EONIA + 2%
06/01/2016
101,37 EONIA + 2%
05/01/2016
101,36 EONIA + 2%
04/01/2016
101,36 EONIA + 2%
03/01/2016
101,35 EONIA + 2%
02/01/2016
101,35 EONIA + 2%
01/01/2016
101,34 EONIA + 2%
31/12/2015
101,34 EONIA + 2%
30/12/2015
101,33 EONIA + 2%
29/12/2015
101,33 EONIA + 2%
28/12/2015
101,32 EONIA + 2%
27/12/2015
101,32 EONIA + 2%
26/12/2015
101,31 EONIA + 2%
25/12/2015
101,31 EONIA + 2%
24/12/2015
101,30 EONIA + 2%
23/12/2015
101,30 EONIA + 2%
22/12/2015
101,29 EONIA + 2%
21/12/2015
101,29 EONIA + 2%
20/12/2015
101,28 EONIA + 2%
19/12/2015
101,28 EONIA + 2%
18/12/2015
101,27 EONIA + 2%
17/12/2015
101,27 EONIA + 2%
16/12/2015
101,26 EONIA + 2%
15/12/2015
101,26 EONIA + 2%
14/12/2015
101,25 EONIA + 2%
13/12/2015
101,25 EONIA + 2%
12/12/2015
101,24 EONIA + 2%
11/12/2015
101,24 EONIA + 2%
10/12/2015
101,23 EONIA + 2%
09/12/2015
101,23 EONIA + 2%
08/12/2015
101,22 EONIA + 2%
07/12/2015
101,22 EONIA + 2%
06/12/2015
101,21 EONIA + 2%
05/12/2015
101,21 EONIA + 2%
04/12/2015
101,20 EONIA + 2%
03/12/2015
101,20 EONIA + 2%
02/12/2015
101,19 EONIA + 2%
01/12/2015
101,19 EONIA + 2%
30/11/2015
101,18 EONIA + 2%
29/11/2015
101,18 EONIA + 2%
28/11/2015
101,17 EONIA + 2%
27/11/2015
101,17 EONIA + 2%
26/11/2015
101,16 EONIA + 2%
25/11/2015
101,16 EONIA + 2%
24/11/2015
101,15 EONIA + 2%
23/11/2015
101,14 EONIA + 2%
22/11/2015
101,14 EONIA + 2%
21/11/2015
101,13 EONIA + 2%
20/11/2015
101,13 EONIA + 2%
19/11/2015
101,12 EONIA + 2%
18/11/2015
101,12 EONIA + 2%
17/11/2015
101,11 EONIA + 2%
16/11/2015
101,11 EONIA + 2%
15/11/2015
101,10 EONIA + 2%
14/11/2015
101,10 EONIA + 2%
13/11/2015
101,09 EONIA + 2%
12/11/2015
101,09 EONIA + 2%
11/11/2015
101,08 EONIA + 2%
10/11/2015
101,08 EONIA + 2%
09/11/2015
101,07 EONIA + 2%
08/11/2015
101,07 EONIA + 2%
07/11/2015
101,06 EONIA + 2%
06/11/2015
101,06 EONIA + 2%
05/11/2015
101,05 EONIA + 2%
04/11/2015
101,05 EONIA + 2%
03/11/2015
101,04 EONIA + 2%
02/11/2015
101,04 EONIA + 2%
01/11/2015
101,03 EONIA + 2%
31/10/2015
101,03 EONIA + 2%
30/10/2015
101,02 EONIA + 2%
29/10/2015
101,01 EONIA + 2%
28/10/2015
101,01 EONIA + 2%
27/10/2015
101,00 EONIA + 2%
26/10/2015
101,00 EONIA + 2%
25/10/2015
100,99 EONIA + 2%
24/10/2015
100,99 EONIA + 2%
23/10/2015
100,98 EONIA + 2%
22/10/2015
100,98 EONIA + 2%
21/10/2015
100,97 EONIA + 2%
20/10/2015
100,97 EONIA + 2%
19/10/2015
100,96 EONIA + 2%
18/10/2015
100,96 EONIA + 2%
17/10/2015
100,95 EONIA + 2%
16/10/2015
100,95 EONIA + 2%
15/10/2015
100,94 EONIA + 2%
14/10/2015
100,94 EONIA + 2%
13/10/2015
100,93 EONIA + 2%
12/10/2015
100,93 EONIA + 2%
11/10/2015
100,92 EONIA + 2%
10/10/2015
100,92 EONIA + 2%
09/10/2015
100,91 EONIA + 2%
08/10/2015
100,91 EONIA + 2%
07/10/2015
100,90 EONIA + 2%
06/10/2015
100,90 EONIA + 2%
05/10/2015
100,89 EONIA + 2%
04/10/2015
100,89 EONIA + 2%
03/10/2015
100,88 EONIA + 2%
02/10/2015
100,88 EONIA + 2%
01/10/2015
100,87 EONIA + 2%
30/09/2015
100,86 EONIA + 2%
29/09/2015
100,86 EONIA + 2%
28/09/2015
100,85 EONIA + 2%
27/09/2015
100,85 EONIA + 2%
26/09/2015
100,84 EONIA + 2%
25/09/2015
100,84 EONIA + 2%
24/09/2015
100,83 EONIA + 2%
23/09/2015
100,83 EONIA + 2%
22/09/2015
100,82 EONIA + 2%
21/09/2015
100,82 EONIA + 2%
20/09/2015
100,81 EONIA + 2%
19/09/2015
100,81 EONIA + 2%
18/09/2015
100,80 EONIA + 2%
17/09/2015
100,80 EONIA + 2%
16/09/2015
100,79 EONIA + 2%
15/09/2015
100,79 EONIA + 2%
14/09/2015
100,78 EONIA + 2%
13/09/2015
100,78 EONIA + 2%
12/09/2015
100,77 EONIA + 2%
11/09/2015
100,77 EONIA + 2%
10/09/2015
100,76 EONIA + 2%
09/09/2015
100,76 EONIA + 2%
08/09/2015
100,75 EONIA + 2%
07/09/2015
100,75 EONIA + 2%
06/09/2015
100,74 EONIA + 2%
05/09/2015
100,74 EONIA + 2%
04/09/2015
100,73 EONIA + 2%
03/09/2015
100,73 EONIA + 2%
02/09/2015
100,72 EONIA + 2%
01/09/2015
100,72 EONIA + 2%
31/08/2015
100,71 EONIA + 2%
30/08/2015
100,70 EONIA + 2%
29/08/2015
100,70 EONIA + 2%
28/08/2015
100,69 EONIA + 2%
27/08/2015
100,69 EONIA + 2%
26/08/2015
100,68 EONIA + 2%
25/08/2015
100,68 EONIA + 2%
24/08/2015
100,67 EONIA + 2%
23/08/2015
100,67 EONIA + 2%
22/08/2015
100,66 EONIA + 2%
21/08/2015
100,66 EONIA + 2%
20/08/2015
100,65 EONIA + 2%
19/08/2015
100,65 EONIA + 2%
18/08/2015
100,64 EONIA + 2%
17/08/2015
100,64 EONIA + 2%
16/08/2015
100,63 EONIA + 2%
15/08/2015
100,63 EONIA + 2%
14/08/2015
100,62 EONIA + 2%
13/08/2015
100,62 EONIA + 2%
12/08/2015
100,61 EONIA + 2%
11/08/2015
100,61 EONIA + 2%
10/08/2015
100,60 EONIA + 2%
09/08/2015
100,60 EONIA + 2%
08/08/2015
100,59 EONIA + 2%
07/08/2015
100,59 EONIA + 2%
06/08/2015
100,58 EONIA + 2%
05/08/2015
100,57 EONIA + 2%
04/08/2015
100,57 EONIA + 2%
03/08/2015
100,56 EONIA + 2%
02/08/2015
100,56 EONIA + 2%
01/08/2015
100,55 EONIA + 2%
31/07/2015
100,55 EONIA + 2%
30/07/2015
100,54 EONIA + 2%
29/07/2015
100,54 EONIA + 2%
28/07/2015
100,53 EONIA + 2%
27/07/2015
100,53 EONIA + 2%
26/07/2015
100,52 EONIA + 2%
25/07/2015
100,52 EONIA + 2%
24/07/2015
100,51 EONIA + 2%
23/07/2015
100,51 EONIA + 2%
22/07/2015
100,50 EONIA + 2%
21/07/2015
100,50 EONIA + 2%
20/07/2015
100,49 EONIA + 2%
19/07/2015
100,49 EONIA + 2%
18/07/2015
100,48 EONIA + 2%
17/07/2015
100,48 EONIA + 2%
16/07/2015
100,47 EONIA + 2%
15/07/2015
100,47 EONIA + 2%
14/07/2015
100,46 EONIA + 2%
13/07/2015
100,45 EONIA + 2%
12/07/2015
100,45 EONIA + 2%
11/07/2015
100,44 EONIA + 2%
10/07/2015
100,44 EONIA + 2%
09/07/2015
100,43 EONIA + 2%
08/07/2015
100,43 EONIA + 2%
07/07/2015
100,42 EONIA + 2%
06/07/2015
100,42 EONIA + 2%
05/07/2015
100,41 EONIA + 2%
04/07/2015
100,41 EONIA + 2%
03/07/2015
100,40 EONIA + 2%
02/07/2015
100,40 EONIA + 2%
01/07/2015
100,39 EONIA + 2%
30/06/2015
100,39 EONIA + 2%
29/06/2015
100,38 EONIA + 2%
28/06/2015
100,38 EONIA + 2%
27/06/2015
100,37 EONIA + 2%
26/06/2015
100,37 EONIA + 2%
25/06/2015
100,36 EONIA + 2%
24/06/2015
100,36 EONIA + 2%
23/06/2015
100,35 EONIA + 2%
22/06/2015
100,35 EONIA + 2%
21/06/2015
100,34 EONIA + 2%
20/06/2015
100,34 EONIA + 2%
19/06/2015
100,33 EONIA + 2%
18/06/2015
100,32 EONIA + 2%
17/06/2015
100,32 EONIA + 2%
16/06/2015
100,31 EONIA + 2%
15/06/2015
100,31 EONIA + 2%
14/06/2015
100,30 EONIA + 2%
13/06/2015
100,30 EONIA + 2%
12/06/2015
100,29 EONIA + 2%
11/06/2015
100,29 EONIA + 2%
10/06/2015
100,28 EONIA + 2%
09/06/2015
100,28 EONIA + 2%
08/06/2015
100,27 EONIA + 2%
07/06/2015
100,27 EONIA + 2%
06/06/2015
100,26 EONIA + 2%
05/06/2015
100,26 EONIA + 2%
04/06/2015
100,25 EONIA + 2%
03/06/2015
100,25 EONIA + 2%
02/06/2015
100,24 EONIA + 2%
01/06/2015
100,24 EONIA + 2%
31/05/2015
100,23 EONIA + 2%
30/05/2015
100,23 EONIA + 2%
29/05/2015
100,22 EONIA + 2%
28/05/2015
100,22 EONIA + 2%
27/05/2015
100,21 EONIA + 2%
26/05/2015
100,21 EONIA + 2%
25/05/2015
100,20 EONIA + 2%
24/05/2015
100,19 EONIA + 2%
23/05/2015
100,19 EONIA + 2%
22/05/2015
100,18 EONIA + 2%
21/05/2015
100,18 EONIA + 2%
20/05/2015
100,17 EONIA + 2%
19/05/2015
100,17 EONIA + 2%
18/05/2015
100,16 EONIA + 2%
17/05/2015
100,16 EONIA + 2%
16/05/2015
100,15 EONIA + 2%
15/05/2015
100,15 EONIA + 2%
14/05/2015
100,14 EONIA + 2%
13/05/2015
100,14 EONIA + 2%
12/05/2015
100,13 EONIA + 2%
11/05/2015
100,13 EONIA + 2%
10/05/2015
100,12 EONIA + 2%
09/05/2015
100,12 EONIA + 2%
08/05/2015
100,11 EONIA + 2%
07/05/2015
100,11 EONIA + 2%
06/05/2015
100,10 EONIA + 2%
05/05/2015
100,10 EONIA + 2%
04/05/2015
100,09 EONIA + 2%
03/05/2015
100,09 EONIA + 2%
02/05/2015
100,08 EONIA + 2%
01/05/2015
100,07 EONIA + 2%
30/04/2015
100,07 EONIA + 2%
29/04/2015
100,06 EONIA + 2%
28/04/2015
100,06 EONIA + 2%
27/04/2015
100,05 EONIA + 2%
26/04/2015
100,05 EONIA + 2%
25/04/2015
100,04 EONIA + 2%
24/04/2015
100,04 EONIA + 2%
23/04/2015
100,03 EONIA + 2%
22/04/2015
100,03 EONIA + 2%
21/04/2015
100,02 EONIA + 2%
20/04/2015
100,02 EONIA + 2%
19/04/2015
100,01 EONIA + 2%
18/04/2015
100,01 EONIA + 2%
17/04/2015
100,00 Perf. abs. euro Market Neutral
17/04/2018
96,54 Perf. abs. euro Market Neutral
16/04/2018
96,51 Perf. abs. euro Market Neutral
15/04/2018
96,55 Perf. abs. euro Market Neutral
14/04/2018
96,55 Perf. abs. euro Market Neutral
13/04/2018
96,55 Perf. abs. euro Market Neutral
12/04/2018
96,49 Perf. abs. euro Market Neutral
11/04/2018
96,35 Perf. abs. euro Market Neutral
10/04/2018
96,37 Perf. abs. euro Market Neutral
09/04/2018
96,27 Perf. abs. euro Market Neutral
08/04/2018
96,40 Perf. abs. euro Market Neutral
07/04/2018
96,40 Perf. abs. euro Market Neutral
06/04/2018
96,40 Perf. abs. euro Market Neutral
05/04/2018
96,37 Perf. abs. euro Market Neutral
04/04/2018
96,24 Perf. abs. euro Market Neutral
03/04/2018
96,23 Perf. abs. euro Market Neutral
02/04/2018
96,30 Perf. abs. euro Market Neutral
01/04/2018
96,30 Perf. abs. euro Market Neutral
31/03/2018
96,30 Perf. abs. euro Market Neutral
30/03/2018
96,30 Perf. abs. euro Market Neutral
29/03/2018
96,30 Perf. abs. euro Market Neutral
28/03/2018
96,13 Perf. abs. euro Market Neutral
27/03/2018
96,26 Perf. abs. euro Market Neutral
26/03/2018
96,26 Perf. abs. euro Market Neutral
25/03/2018
96,26 Perf. abs. euro Market Neutral
24/03/2018
96,26 Perf. abs. euro Market Neutral
23/03/2018
96,26 Perf. abs. euro Market Neutral
22/03/2018
96,53 Perf. abs. euro Market Neutral
21/03/2018
96,79 Perf. abs. euro Market Neutral
20/03/2018
96,72 Perf. abs. euro Market Neutral
19/03/2018
96,60 Perf. abs. euro Market Neutral
18/03/2018
96,58 Perf. abs. euro Market Neutral
17/03/2018
96,58 Perf. abs. euro Market Neutral
16/03/2018
96,58 Perf. abs. euro Market Neutral
15/03/2018
96,47 Perf. abs. euro Market Neutral
14/03/2018
96,38 Perf. abs. euro Market Neutral
13/03/2018
96,39 Perf. abs. euro Market Neutral
12/03/2018
96,47 Perf. abs. euro Market Neutral
11/03/2018
96,50 Perf. abs. euro Market Neutral
10/03/2018
96,50 Perf. abs. euro Market Neutral
09/03/2018
96,50 Perf. abs. euro Market Neutral
08/03/2018
96,20 Perf. abs. euro Market Neutral
07/03/2018
96,21 Perf. abs. euro Market Neutral
06/03/2018
96,24 Perf. abs. euro Market Neutral
05/03/2018
96,24 Perf. abs. euro Market Neutral
04/03/2018
96,28 Perf. abs. euro Market Neutral
03/03/2018
96,28 Perf. abs. euro Market Neutral
02/03/2018
96,28 Perf. abs. euro Market Neutral
01/03/2018
96,67 Perf. abs. euro Market Neutral
28/02/2018
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
27/02/2018
96,56 Perf. abs. euro Market Neutral
26/02/2018
96,51 Perf. abs. euro Market Neutral
25/02/2018
96,53 Perf. abs. euro Market Neutral
24/02/2018
96,53 Perf. abs. euro Market Neutral
23/02/2018
96,53 Perf. abs. euro Market Neutral
22/02/2018
96,51 Perf. abs. euro Market Neutral
21/02/2018
96,50 Perf. abs. euro Market Neutral
20/02/2018
96,38 Perf. abs. euro Market Neutral
19/02/2018
96,23 Perf. abs. euro Market Neutral
18/02/2018
96,18 Perf. abs. euro Market Neutral
17/02/2018
96,18 Perf. abs. euro Market Neutral
16/02/2018
96,18 Perf. abs. euro Market Neutral
15/02/2018
96,13 Perf. abs. euro Market Neutral
14/02/2018
96,24 Perf. abs. euro Market Neutral
13/02/2018
96,15 Perf. abs. euro Market Neutral
12/02/2018
96,25 Perf. abs. euro Market Neutral
11/02/2018
96,14 Perf. abs. euro Market Neutral
10/02/2018
96,14 Perf. abs. euro Market Neutral
09/02/2018
96,14 Perf. abs. euro Market Neutral
08/02/2018
96,34 Perf. abs. euro Market Neutral
07/02/2018
96,54 Perf. abs. euro Market Neutral
06/02/2018
96,43 Perf. abs. euro Market Neutral
05/02/2018
96,52 Perf. abs. euro Market Neutral
04/02/2018
96,79 Perf. abs. euro Market Neutral
03/02/2018
96,79 Perf. abs. euro Market Neutral
02/02/2018
96,79 Perf. abs. euro Market Neutral
01/02/2018
97,14 Perf. abs. euro Market Neutral
31/01/2018
97,12 Perf. abs. euro Market Neutral
30/01/2018
97,26 Perf. abs. euro Market Neutral
29/01/2018
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
28/01/2018
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
27/01/2018
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
26/01/2018
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
25/01/2018
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
24/01/2018
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
23/01/2018
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
22/01/2018
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
21/01/2018
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
20/01/2018
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
19/01/2018
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
18/01/2018
97,67 Perf. abs. euro Market Neutral
17/01/2018
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
16/01/2018
97,64 Perf. abs. euro Market Neutral
15/01/2018
97,63 Perf. abs. euro Market Neutral
14/01/2018
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
13/01/2018
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
12/01/2018
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
11/01/2018
97,89 Perf. abs. euro Market Neutral
10/01/2018
97,87 Perf. abs. euro Market Neutral
09/01/2018
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
08/01/2018
97,81 Perf. abs. euro Market Neutral
07/01/2018
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
06/01/2018
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
05/01/2018
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
04/01/2018
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
03/01/2018
97,29 Perf. abs. euro Market Neutral
02/01/2018
97,04 Perf. abs. euro Market Neutral
01/01/2018
97,11 Perf. abs. euro Market Neutral
31/12/2017
97,11 Perf. abs. euro Market Neutral
30/12/2017
97,11 Perf. abs. euro Market Neutral
29/12/2017
97,11 Perf. abs. euro Market Neutral
28/12/2017
97,29 Perf. abs. euro Market Neutral
27/12/2017
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
26/12/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
25/12/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
24/12/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
23/12/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
22/12/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
21/12/2017
97,41 Perf. abs. euro Market Neutral
20/12/2017
97,46 Perf. abs. euro Market Neutral
19/12/2017
97,45 Perf. abs. euro Market Neutral
18/12/2017
97,45 Perf. abs. euro Market Neutral
17/12/2017
97,34 Perf. abs. euro Market Neutral
16/12/2017
97,34 Perf. abs. euro Market Neutral
15/12/2017
97,34 Perf. abs. euro Market Neutral
14/12/2017
97,28 Perf. abs. euro Market Neutral
13/12/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
12/12/2017
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
11/12/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
10/12/2017
97,51 Perf. abs. euro Market Neutral
09/12/2017
97,51 Perf. abs. euro Market Neutral
08/12/2017
97,51 Perf. abs. euro Market Neutral
07/12/2017
97,30 Perf. abs. euro Market Neutral
06/12/2017
97,16 Perf. abs. euro Market Neutral
05/12/2017
97,14 Perf. abs. euro Market Neutral
04/12/2017
97,17 Perf. abs. euro Market Neutral
03/12/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
02/12/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
01/12/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
30/11/2017
97,27 Perf. abs. euro Market Neutral
29/11/2017
97,35 Perf. abs. euro Market Neutral
28/11/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
27/11/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
26/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
25/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
24/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
23/11/2017
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
22/11/2017
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
21/11/2017
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
20/11/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
19/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
18/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
17/11/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
16/11/2017
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
15/11/2017
97,17 Perf. abs. euro Market Neutral
14/11/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
13/11/2017
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
12/11/2017
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
11/11/2017
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
10/11/2017
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
09/11/2017
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
08/11/2017
98,04 Perf. abs. euro Market Neutral
07/11/2017
98,09 Perf. abs. euro Market Neutral
06/11/2017
98,04 Perf. abs. euro Market Neutral
05/11/2017
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
04/11/2017
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
03/11/2017
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
02/11/2017
97,99 Perf. abs. euro Market Neutral
01/11/2017
97,93 Perf. abs. euro Market Neutral
31/10/2017
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
30/10/2017
97,81 Perf. abs. euro Market Neutral
29/10/2017
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
28/10/2017
97,84 Perf. abs. euro Market Neutral
27/10/2017
97,84 Perf. abs. euro Market Neutral
26/10/2017
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
25/10/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
24/10/2017
97,51 Perf. abs. euro Market Neutral
23/10/2017
97,54 Perf. abs. euro Market Neutral
22/10/2017
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
21/10/2017
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
20/10/2017
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
19/10/2017
97,31 Perf. abs. euro Market Neutral
18/10/2017
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
17/10/2017
97,45 Perf. abs. euro Market Neutral
16/10/2017
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
15/10/2017
97,30 Perf. abs. euro Market Neutral
14/10/2017
97,30 Perf. abs. euro Market Neutral
13/10/2017
97,30 Perf. abs. euro Market Neutral
12/10/2017
97,17 Perf. abs. euro Market Neutral
11/10/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
10/10/2017
97,29 Perf. abs. euro Market Neutral
09/10/2017
97,35 Perf. abs. euro Market Neutral
08/10/2017
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
07/10/2017
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
06/10/2017
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
05/10/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
04/10/2017
97,26 Perf. abs. euro Market Neutral
03/10/2017
97,27 Perf. abs. euro Market Neutral
02/10/2017
97,23 Perf. abs. euro Market Neutral
01/10/2017
97,05 Perf. abs. euro Market Neutral
30/09/2017
97,05 Perf. abs. euro Market Neutral
29/09/2017
97,05 Perf. abs. euro Market Neutral
28/09/2017
97,01 Perf. abs. euro Market Neutral
27/09/2017
96,96 Perf. abs. euro Market Neutral
26/09/2017
96,89 Perf. abs. euro Market Neutral
25/09/2017
96,81 Perf. abs. euro Market Neutral
24/09/2017
96,72 Perf. abs. euro Market Neutral
23/09/2017
96,72 Perf. abs. euro Market Neutral
22/09/2017
96,72 Perf. abs. euro Market Neutral
21/09/2017
96,75 Perf. abs. euro Market Neutral
20/09/2017
96,59 Perf. abs. euro Market Neutral
19/09/2017
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
18/09/2017
96,67 Perf. abs. euro Market Neutral
17/09/2017
96,66 Perf. abs. euro Market Neutral
16/09/2017
96,66 Perf. abs. euro Market Neutral
15/09/2017
96,66 Perf. abs. euro Market Neutral
14/09/2017
96,73 Perf. abs. euro Market Neutral
13/09/2017
96,63 Perf. abs. euro Market Neutral
12/09/2017
96,73 Perf. abs. euro Market Neutral
11/09/2017
96,57 Perf. abs. euro Market Neutral
10/09/2017
96,39 Perf. abs. euro Market Neutral
09/09/2017
96,39 Perf. abs. euro Market Neutral
08/09/2017
96,39 Perf. abs. euro Market Neutral
07/09/2017
96,48 Perf. abs. euro Market Neutral
06/09/2017
96,51 Perf. abs. euro Market Neutral
05/09/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
04/09/2017
96,60 Perf. abs. euro Market Neutral
03/09/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
02/09/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
01/09/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
31/08/2017
96,65 Perf. abs. euro Market Neutral
30/08/2017
96,42 Perf. abs. euro Market Neutral
29/08/2017
96,18 Perf. abs. euro Market Neutral
28/08/2017
96,60 Perf. abs. euro Market Neutral
27/08/2017
96,71 Perf. abs. euro Market Neutral
26/08/2017
96,71 Perf. abs. euro Market Neutral
25/08/2017
96,71 Perf. abs. euro Market Neutral
24/08/2017
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
23/08/2017
96,76 Perf. abs. euro Market Neutral
22/08/2017
96,81 Perf. abs. euro Market Neutral
21/08/2017
96,77 Perf. abs. euro Market Neutral
20/08/2017
96,80 Perf. abs. euro Market Neutral
19/08/2017
96,80 Perf. abs. euro Market Neutral
18/08/2017
96,80 Perf. abs. euro Market Neutral
17/08/2017
96,89 Perf. abs. euro Market Neutral
16/08/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
15/08/2017
96,68 Perf. abs. euro Market Neutral
14/08/2017
96,64 Perf. abs. euro Market Neutral
13/08/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
12/08/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
11/08/2017
96,62 Perf. abs. euro Market Neutral
10/08/2017
96,77 Perf. abs. euro Market Neutral
09/08/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
08/08/2017
96,88 Perf. abs. euro Market Neutral
07/08/2017
96,85 Perf. abs. euro Market Neutral
06/08/2017
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
05/08/2017
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
04/08/2017
96,69 Perf. abs. euro Market Neutral
03/08/2017
96,73 Perf. abs. euro Market Neutral
02/08/2017
96,83 Perf. abs. euro Market Neutral
01/08/2017
96,84 Perf. abs. euro Market Neutral
31/07/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
30/07/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
29/07/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
28/07/2017
96,91 Perf. abs. euro Market Neutral
27/07/2017
97,03 Perf. abs. euro Market Neutral
26/07/2017
97,08 Perf. abs. euro Market Neutral
25/07/2017
96,94 Perf. abs. euro Market Neutral
24/07/2017
96,98 Perf. abs. euro Market Neutral
23/07/2017
96,99 Perf. abs. euro Market Neutral
22/07/2017
96,99 Perf. abs. euro Market Neutral
21/07/2017
96,99 Perf. abs. euro Market Neutral
20/07/2017
97,35 Perf. abs. euro Market Neutral
19/07/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
18/07/2017
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
17/07/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
16/07/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
15/07/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
14/07/2017
97,33 Perf. abs. euro Market Neutral
13/07/2017
97,32 Perf. abs. euro Market Neutral
12/07/2017
97,21 Perf. abs. euro Market Neutral
11/07/2017
97,23 Perf. abs. euro Market Neutral
10/07/2017
97,23 Perf. abs. euro Market Neutral
09/07/2017
97,10 Perf. abs. euro Market Neutral
08/07/2017
97,10 Perf. abs. euro Market Neutral
07/07/2017
97,10 Perf. abs. euro Market Neutral
06/07/2017
97,09 Perf. abs. euro Market Neutral
05/07/2017
97,18 Perf. abs. euro Market Neutral
04/07/2017
97,08 Perf. abs. euro Market Neutral
03/07/2017
97,11 Perf. abs. euro Market Neutral
02/07/2017
97,00 Perf. abs. euro Market Neutral
01/07/2017
97,00 Perf. abs. euro Market Neutral
30/06/2017
97,00 Perf. abs. euro Market Neutral
29/06/2017
97,03 Perf. abs. euro Market Neutral
28/06/2017
97,24 Perf. abs. euro Market Neutral
27/06/2017
97,35 Perf. abs. euro Market Neutral
26/06/2017
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
25/06/2017
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
24/06/2017
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
23/06/2017
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
22/06/2017
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
21/06/2017
97,66 Perf. abs. euro Market Neutral
20/06/2017
97,66 Perf. abs. euro Market Neutral
19/06/2017
97,65 Perf. abs. euro Market Neutral
18/06/2017
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
17/06/2017
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
16/06/2017
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
15/06/2017
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
14/06/2017
97,59 Perf. abs. euro Market Neutral
13/06/2017
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
12/06/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
11/06/2017
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
10/06/2017
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
09/06/2017
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
08/06/2017
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
07/06/2017
97,59 Perf. abs. euro Market Neutral
06/06/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
05/06/2017
97,70 Perf. abs. euro Market Neutral
04/06/2017
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
03/06/2017
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
02/06/2017
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
01/06/2017
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
31/05/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
30/05/2017
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
29/05/2017
97,50 Perf. abs. euro Market Neutral
28/05/2017
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
27/05/2017
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
26/05/2017
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
25/05/2017
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
24/05/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
23/05/2017
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
22/05/2017
97,36 Perf. abs. euro Market Neutral
21/05/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
20/05/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
19/05/2017
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
18/05/2017
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
17/05/2017
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
16/05/2017
98,04 Perf. abs. euro Market Neutral
15/05/2017
98,22 Perf. abs. euro Market Neutral
14/05/2017
98,33 Perf. abs. euro Market Neutral
13/05/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
12/05/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
11/05/2017
98,41 Perf. abs. euro Market Neutral
10/05/2017
98,41 Perf. abs. euro Market Neutral
09/05/2017
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
08/05/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
07/05/2017
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
06/05/2017
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
05/05/2017
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
04/05/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
03/05/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
02/05/2017
98,39 Perf. abs. euro Market Neutral
01/05/2017
98,27 Perf. abs. euro Market Neutral
30/04/2017
98,28 Perf. abs. euro Market Neutral
29/04/2017
98,28 Perf. abs. euro Market Neutral
28/04/2017
98,28 Perf. abs. euro Market Neutral
27/04/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
26/04/2017
98,33 Perf. abs. euro Market Neutral
25/04/2017
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
24/04/2017
98,23 Perf. abs. euro Market Neutral
23/04/2017
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
22/04/2017
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
21/04/2017
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
20/04/2017
98,14 Perf. abs. euro Market Neutral
19/04/2017
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
18/04/2017
98,15 Perf. abs. euro Market Neutral
17/04/2017
98,42 Perf. abs. euro Market Neutral
16/04/2017
98,42 Perf. abs. euro Market Neutral
15/04/2017
98,42 Perf. abs. euro Market Neutral
14/04/2017
98,42 Perf. abs. euro Market Neutral
13/04/2017
98,42 Perf. abs. euro Market Neutral
12/04/2017
98,51 Perf. abs. euro Market Neutral
11/04/2017
98,57 Perf. abs. euro Market Neutral
10/04/2017
98,64 Perf. abs. euro Market Neutral
09/04/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
08/04/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
07/04/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
06/04/2017
98,45 Perf. abs. euro Market Neutral
05/04/2017
98,51 Perf. abs. euro Market Neutral
04/04/2017
98,49 Perf. abs. euro Market Neutral
03/04/2017
98,46 Perf. abs. euro Market Neutral
02/04/2017
98,44 Perf. abs. euro Market Neutral
01/04/2017
98,44 Perf. abs. euro Market Neutral
31/03/2017
98,44 Perf. abs. euro Market Neutral
30/03/2017
98,36 Perf. abs. euro Market Neutral
29/03/2017
98,22 Perf. abs. euro Market Neutral
28/03/2017
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
27/03/2017
97,87 Perf. abs. euro Market Neutral
26/03/2017
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
25/03/2017
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
24/03/2017
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
23/03/2017
98,14 Perf. abs. euro Market Neutral
22/03/2017
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
21/03/2017
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
20/03/2017
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
19/03/2017
98,52 Perf. abs. euro Market Neutral
18/03/2017
98,52 Perf. abs. euro Market Neutral
17/03/2017
98,52 Perf. abs. euro Market Neutral
16/03/2017
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
15/03/2017
98,67 Perf. abs. euro Market Neutral
14/03/2017
98,62 Perf. abs. euro Market Neutral
13/03/2017
98,57 Perf. abs. euro Market Neutral
12/03/2017
98,64 Perf. abs. euro Market Neutral
11/03/2017
98,64 Perf. abs. euro Market Neutral
10/03/2017
98,64 Perf. abs. euro Market Neutral
09/03/2017
98,71 Perf. abs. euro Market Neutral
08/03/2017
98,79 Perf. abs. euro Market Neutral
07/03/2017
98,74 Perf. abs. euro Market Neutral
06/03/2017
98,68 Perf. abs. euro Market Neutral
05/03/2017
98,80 Perf. abs. euro Market Neutral
04/03/2017
98,80 Perf. abs. euro Market Neutral
03/03/2017
98,80 Perf. abs. euro Market Neutral
02/03/2017
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
01/03/2017
98,83 Perf. abs. euro Market Neutral
28/02/2017
98,48 Perf. abs. euro Market Neutral
27/02/2017
98,57 Perf. abs. euro Market Neutral
26/02/2017
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
25/02/2017
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
24/02/2017
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
23/02/2017
98,77 Perf. abs. euro Market Neutral
22/02/2017
98,91 Perf. abs. euro Market Neutral
21/02/2017
98,88 Perf. abs. euro Market Neutral
20/02/2017
98,61 Perf. abs. euro Market Neutral
19/02/2017
98,61 Perf. abs. euro Market Neutral
18/02/2017
98,61 Perf. abs. euro Market Neutral
17/02/2017
98,61 Perf. abs. euro Market Neutral
16/02/2017
98,67 Perf. abs. euro Market Neutral
15/02/2017
98,84 Perf. abs. euro Market Neutral
14/02/2017
98,70 Perf. abs. euro Market Neutral
13/02/2017
98,64 Perf. abs. euro Market Neutral
12/02/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
11/02/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
10/02/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
09/02/2017
98,29 Perf. abs. euro Market Neutral
08/02/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
07/02/2017
98,37 Perf. abs. euro Market Neutral
06/02/2017
98,36 Perf. abs. euro Market Neutral
05/02/2017
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
04/02/2017
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
03/02/2017
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
02/02/2017
98,23 Perf. abs. euro Market Neutral
01/02/2017
98,22 Perf. abs. euro Market Neutral
31/01/2017
98,15 Perf. abs. euro Market Neutral
30/01/2017
98,47 Perf. abs. euro Market Neutral
29/01/2017
98,49 Perf. abs. euro Market Neutral
28/01/2017
98,49 Perf. abs. euro Market Neutral
27/01/2017
98,49 Perf. abs. euro Market Neutral
26/01/2017
98,43 Perf. abs. euro Market Neutral
25/01/2017
98,33 Perf. abs. euro Market Neutral
24/01/2017
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
23/01/2017
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
22/01/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
21/01/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
20/01/2017
98,34 Perf. abs. euro Market Neutral
19/01/2017
98,27 Perf. abs. euro Market Neutral
18/01/2017
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
17/01/2017
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
16/01/2017
98,31 Perf. abs. euro Market Neutral
15/01/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
14/01/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
13/01/2017
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
12/01/2017
98,21 Perf. abs. euro Market Neutral
11/01/2017
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
10/01/2017
98,35 Perf. abs. euro Market Neutral
09/01/2017
98,36 Perf. abs. euro Market Neutral
08/01/2017
98,29 Perf. abs. euro Market Neutral
07/01/2017
98,29 Perf. abs. euro Market Neutral
06/01/2017
98,29 Perf. abs. euro Market Neutral
05/01/2017
98,39 Perf. abs. euro Market Neutral
04/01/2017
98,62 Perf. abs. euro Market Neutral
03/01/2017
98,68 Perf. abs. euro Market Neutral
02/01/2017
98,31 Perf. abs. euro Market Neutral
01/01/2017
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
31/12/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
30/12/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
29/12/2016
98,47 Perf. abs. euro Market Neutral
28/12/2016
98,58 Perf. abs. euro Market Neutral
27/12/2016
98,56 Perf. abs. euro Market Neutral
26/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
25/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
24/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
23/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
22/12/2016
98,58 Perf. abs. euro Market Neutral
21/12/2016
98,61 Perf. abs. euro Market Neutral
20/12/2016
98,59 Perf. abs. euro Market Neutral
19/12/2016
98,54 Perf. abs. euro Market Neutral
18/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
17/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
16/12/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
15/12/2016
98,46 Perf. abs. euro Market Neutral
14/12/2016
97,95 Perf. abs. euro Market Neutral
13/12/2016
98,04 Perf. abs. euro Market Neutral
12/12/2016
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
11/12/2016
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
10/12/2016
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
09/12/2016
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
08/12/2016
97,87 Perf. abs. euro Market Neutral
07/12/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
06/12/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
05/12/2016
97,94 Perf. abs. euro Market Neutral
04/12/2016
98,00 Perf. abs. euro Market Neutral
03/12/2016
98,00 Perf. abs. euro Market Neutral
02/12/2016
98,00 Perf. abs. euro Market Neutral
01/12/2016
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
30/11/2016
98,08 Perf. abs. euro Market Neutral
29/11/2016
98,20 Perf. abs. euro Market Neutral
28/11/2016
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
27/11/2016
98,16 Perf. abs. euro Market Neutral
26/11/2016
98,16 Perf. abs. euro Market Neutral
25/11/2016
98,16 Perf. abs. euro Market Neutral
24/11/2016
98,20 Perf. abs. euro Market Neutral
23/11/2016
98,14 Perf. abs. euro Market Neutral
22/11/2016
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
21/11/2016
97,95 Perf. abs. euro Market Neutral
20/11/2016
97,95 Perf. abs. euro Market Neutral
19/11/2016
97,95 Perf. abs. euro Market Neutral
18/11/2016
97,95 Perf. abs. euro Market Neutral
17/11/2016
97,65 Perf. abs. euro Market Neutral
16/11/2016
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
15/11/2016
97,30 Perf. abs. euro Market Neutral
14/11/2016
97,17 Perf. abs. euro Market Neutral
13/11/2016
97,09 Perf. abs. euro Market Neutral
12/11/2016
97,09 Perf. abs. euro Market Neutral
11/11/2016
97,09 Perf. abs. euro Market Neutral
10/11/2016
97,14 Perf. abs. euro Market Neutral
09/11/2016
97,08 Perf. abs. euro Market Neutral
08/11/2016
97,04 Perf. abs. euro Market Neutral
07/11/2016
97,04 Perf. abs. euro Market Neutral
06/11/2016
96,89 Perf. abs. euro Market Neutral
05/11/2016
96,89 Perf. abs. euro Market Neutral
04/11/2016
96,89 Perf. abs. euro Market Neutral
03/11/2016
97,09 Perf. abs. euro Market Neutral
02/11/2016
97,16 Perf. abs. euro Market Neutral
01/11/2016
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
31/10/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
30/10/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
29/10/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
28/10/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
27/10/2016
97,91 Perf. abs. euro Market Neutral
26/10/2016
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
25/10/2016
98,25 Perf. abs. euro Market Neutral
24/10/2016
98,20 Perf. abs. euro Market Neutral
23/10/2016
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
22/10/2016
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
21/10/2016
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
20/10/2016
97,94 Perf. abs. euro Market Neutral
19/10/2016
98,00 Perf. abs. euro Market Neutral
18/10/2016
97,91 Perf. abs. euro Market Neutral
17/10/2016
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
16/10/2016
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
15/10/2016
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
14/10/2016
97,80 Perf. abs. euro Market Neutral
13/10/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
12/10/2016
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
11/10/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
10/10/2016
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
09/10/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
08/10/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
07/10/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
06/10/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
05/10/2016
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
04/10/2016
97,90 Perf. abs. euro Market Neutral
03/10/2016
97,84 Perf. abs. euro Market Neutral
02/10/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
01/10/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
30/09/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
29/09/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
28/09/2016
97,90 Perf. abs. euro Market Neutral
27/09/2016
97,88 Perf. abs. euro Market Neutral
26/09/2016
97,73 Perf. abs. euro Market Neutral
25/09/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
24/09/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
23/09/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
22/09/2016
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
21/09/2016
97,89 Perf. abs. euro Market Neutral
20/09/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
19/09/2016
97,76 Perf. abs. euro Market Neutral
18/09/2016
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
17/09/2016
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
16/09/2016
97,57 Perf. abs. euro Market Neutral
15/09/2016
97,44 Perf. abs. euro Market Neutral
14/09/2016
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
13/09/2016
97,32 Perf. abs. euro Market Neutral
12/09/2016
97,44 Perf. abs. euro Market Neutral
11/09/2016
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
10/09/2016
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
09/09/2016
97,37 Perf. abs. euro Market Neutral
08/09/2016
97,56 Perf. abs. euro Market Neutral
07/09/2016
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
06/09/2016
97,97 Perf. abs. euro Market Neutral
05/09/2016
97,85 Perf. abs. euro Market Neutral
04/09/2016
97,79 Perf. abs. euro Market Neutral
03/09/2016
97,79 Perf. abs. euro Market Neutral
02/09/2016
97,79 Perf. abs. euro Market Neutral
01/09/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
31/08/2016
97,78 Perf. abs. euro Market Neutral
30/08/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
29/08/2016
97,66 Perf. abs. euro Market Neutral
28/08/2016
97,50 Perf. abs. euro Market Neutral
27/08/2016
97,50 Perf. abs. euro Market Neutral
26/08/2016
97,50 Perf. abs. euro Market Neutral
25/08/2016
97,54 Perf. abs. euro Market Neutral
24/08/2016
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
23/08/2016
97,54 Perf. abs. euro Market Neutral
22/08/2016
97,54 Perf. abs. euro Market Neutral
21/08/2016
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
20/08/2016
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
19/08/2016
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
18/08/2016
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
17/08/2016
97,48 Perf. abs. euro Market Neutral
16/08/2016
97,43 Perf. abs. euro Market Neutral
15/08/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
14/08/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
13/08/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
12/08/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
11/08/2016
97,90 Perf. abs. euro Market Neutral
10/08/2016
97,86 Perf. abs. euro Market Neutral
09/08/2016
98,06 Perf. abs. euro Market Neutral
08/08/2016
98,04 Perf. abs. euro Market Neutral
07/08/2016
97,93 Perf. abs. euro Market Neutral
06/08/2016
97,93 Perf. abs. euro Market Neutral
05/08/2016
97,93 Perf. abs. euro Market Neutral
04/08/2016
97,93 Perf. abs. euro Market Neutral
03/08/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
02/08/2016
97,88 Perf. abs. euro Market Neutral
01/08/2016
98,01 Perf. abs. euro Market Neutral
31/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
30/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
29/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
28/07/2016
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
27/07/2016
98,23 Perf. abs. euro Market Neutral
26/07/2016
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
25/07/2016
98,15 Perf. abs. euro Market Neutral
24/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
23/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
22/07/2016
98,07 Perf. abs. euro Market Neutral
21/07/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
20/07/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
19/07/2016
97,87 Perf. abs. euro Market Neutral
18/07/2016
97,89 Perf. abs. euro Market Neutral
17/07/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
16/07/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
15/07/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
14/07/2016
97,76 Perf. abs. euro Market Neutral
13/07/2016
97,90 Perf. abs. euro Market Neutral
12/07/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
11/07/2016
97,88 Perf. abs. euro Market Neutral
10/07/2016
97,83 Perf. abs. euro Market Neutral
09/07/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
08/07/2016
97,82 Perf. abs. euro Market Neutral
07/07/2016
97,63 Perf. abs. euro Market Neutral
06/07/2016
97,63 Perf. abs. euro Market Neutral
05/07/2016
97,52 Perf. abs. euro Market Neutral
04/07/2016
97,67 Perf. abs. euro Market Neutral
03/07/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
02/07/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
01/07/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
30/06/2016
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
29/06/2016
97,61 Perf. abs. euro Market Neutral
28/06/2016
97,49 Perf. abs. euro Market Neutral
27/06/2016
97,51 Perf. abs. euro Market Neutral
26/06/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
25/06/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
24/06/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
23/06/2016
97,42 Perf. abs. euro Market Neutral
22/06/2016
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
21/06/2016
97,56 Perf. abs. euro Market Neutral
20/06/2016
97,60 Perf. abs. euro Market Neutral
19/06/2016
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
18/06/2016
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
17/06/2016
97,62 Perf. abs. euro Market Neutral
16/06/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
15/06/2016
97,60 Perf. abs. euro Market Neutral
14/06/2016
97,64 Perf. abs. euro Market Neutral
13/06/2016
97,60 Perf. abs. euro Market Neutral
12/06/2016
97,73 Perf. abs. euro Market Neutral
11/06/2016
97,73 Perf. abs. euro Market Neutral
10/06/2016
97,73 Perf. abs. euro Market Neutral
09/06/2016
97,78 Perf. abs. euro Market Neutral
08/06/2016
97,76 Perf. abs. euro Market Neutral
07/06/2016
97,84 Perf. abs. euro Market Neutral
06/06/2016
97,98 Perf. abs. euro Market Neutral
05/06/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
04/06/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
03/06/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
02/06/2016
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
01/06/2016
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
31/05/2016
98,16 Perf. abs. euro Market Neutral
30/05/2016
98,14 Perf. abs. euro Market Neutral
29/05/2016
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
28/05/2016
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
27/05/2016
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
26/05/2016
98,08 Perf. abs. euro Market Neutral
25/05/2016
98,00 Perf. abs. euro Market Neutral
24/05/2016
97,94 Perf. abs. euro Market Neutral
23/05/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
22/05/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
21/05/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
20/05/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
19/05/2016
97,69 Perf. abs. euro Market Neutral
18/05/2016
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
17/05/2016
97,56 Perf. abs. euro Market Neutral
16/05/2016
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
15/05/2016
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
14/05/2016
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
13/05/2016
97,55 Perf. abs. euro Market Neutral
12/05/2016
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
11/05/2016
97,54 Perf. abs. euro Market Neutral
10/05/2016
97,56 Perf. abs. euro Market Neutral
09/05/2016
97,41 Perf. abs. euro Market Neutral
08/05/2016
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
07/05/2016
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
06/05/2016
97,39 Perf. abs. euro Market Neutral
05/05/2016
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
04/05/2016
97,29 Perf. abs. euro Market Neutral
03/05/2016
97,26 Perf. abs. euro Market Neutral
02/05/2016
97,47 Perf. abs. euro Market Neutral
01/05/2016
97,52 Perf. abs. euro Market Neutral
30/04/2016
97,52 Perf. abs. euro Market Neutral
29/04/2016
97,52 Perf. abs. euro Market Neutral
28/04/2016
97,59 Perf. abs. euro Market Neutral
27/04/2016
97,64 Perf. abs. euro Market Neutral
26/04/2016
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
25/04/2016
97,65 Perf. abs. euro Market Neutral
24/04/2016
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
23/04/2016
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
22/04/2016
97,58 Perf. abs. euro Market Neutral
21/04/2016
97,44 Perf. abs. euro Market Neutral
20/04/2016
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
19/04/2016
97,71 Perf. abs. euro Market Neutral
18/04/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
17/04/2016
97,85 Perf. abs. euro Market Neutral
16/04/2016
97,85 Perf. abs. euro Market Neutral
15/04/2016
97,85 Perf. abs. euro Market Neutral
14/04/2016
97,90 Perf. abs. euro Market Neutral
13/04/2016
97,85 Perf. abs. euro Market Neutral
12/04/2016
97,64 Perf. abs. euro Market Neutral
11/04/2016
97,68 Perf. abs. euro Market Neutral
10/04/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
09/04/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
08/04/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
07/04/2016
97,78 Perf. abs. euro Market Neutral
06/04/2016
97,79 Perf. abs. euro Market Neutral
05/04/2016
97,74 Perf. abs. euro Market Neutral
04/04/2016
97,79 Perf. abs. euro Market Neutral
03/04/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
02/04/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
01/04/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
31/03/2016
97,75 Perf. abs. euro Market Neutral
30/03/2016
97,89 Perf. abs. euro Market Neutral
29/03/2016
98,11 Perf. abs. euro Market Neutral
28/03/2016
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
27/03/2016
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
26/03/2016
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
25/03/2016
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
24/03/2016
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
23/03/2016
98,01 Perf. abs. euro Market Neutral
22/03/2016
97,89 Perf. abs. euro Market Neutral
21/03/2016
97,76 Perf. abs. euro Market Neutral
20/03/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
19/03/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
18/03/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
17/03/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
16/03/2016
98,19 Perf. abs. euro Market Neutral
15/03/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
14/03/2016
97,99 Perf. abs. euro Market Neutral
13/03/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
12/03/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
11/03/2016
97,96 Perf. abs. euro Market Neutral
10/03/2016
98,21 Perf. abs. euro Market Neutral
09/03/2016
98,13 Perf. abs. euro Market Neutral
08/03/2016
98,10 Perf. abs. euro Market Neutral
07/03/2016
98,26 Perf. abs. euro Market Neutral
06/03/2016
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
05/03/2016
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
04/03/2016
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
03/03/2016
98,53 Perf. abs. euro Market Neutral
02/03/2016
98,66 Perf. abs. euro Market Neutral
01/03/2016
98,67 Perf. abs. euro Market Neutral
29/02/2016
98,58 Perf. abs. euro Market Neutral
28/02/2016
98,24 Perf. abs. euro Market Neutral
27/02/2016
98,24 Perf. abs. euro Market Neutral
26/02/2016
98,24 Perf. abs. euro Market Neutral
25/02/2016
98,30 Perf. abs. euro Market Neutral
24/02/2016
98,39 Perf. abs. euro Market Neutral
23/02/2016
98,20 Perf. abs. euro Market Neutral
22/02/2016
98,06 Perf. abs. euro Market Neutral
21/02/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
20/02/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
19/02/2016
98,03 Perf. abs. euro Market Neutral
18/02/2016
98,05 Perf. abs. euro Market Neutral
17/02/2016
97,72 Perf. abs. euro Market Neutral
16/02/2016
97,64 Perf. abs. euro Market Neutral
15/02/2016
97,45 Perf. abs. euro Market Neutral
14/02/2016
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
13/02/2016
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
12/02/2016
97,22 Perf. abs. euro Market Neutral
11/02/2016
97,38 Perf. abs. euro Market Neutral
10/02/2016
97,53 Perf. abs. euro Market Neutral
09/02/2016
97,40 Perf. abs. euro Market Neutral
08/02/2016
97,66 Perf. abs. euro Market Neutral
07/02/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
06/02/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
05/02/2016
97,77 Perf. abs. euro Market Neutral
04/02/2016
98,01 Perf. abs. euro Market Neutral
03/02/2016
98,82 Perf. abs. euro Market Neutral
02/02/2016
98,96 Perf. abs. euro Market Neutral
01/02/2016
98,99 Perf. abs. euro Market Neutral
31/01/2016
98,86 Perf. abs. euro Market Neutral
30/01/2016
98,86 Perf. abs. euro Market Neutral
29/01/2016
98,86 Perf. abs. euro Market Neutral
28/01/2016
98,75 Perf. abs. euro Market Neutral
27/01/2016
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
26/01/2016
99,06 Perf. abs. euro Market Neutral
25/01/2016
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
24/01/2016
99,09 Perf. abs. euro Market Neutral
23/01/2016
99,09 Perf. abs. euro Market Neutral
22/01/2016
99,09 Perf. abs. euro Market Neutral
21/01/2016
98,90 Perf. abs. euro Market Neutral
20/01/2016
98,94 Perf. abs. euro Market Neutral
19/01/2016
99,02 Perf. abs. euro Market Neutral
18/01/2016
98,99 Perf. abs. euro Market Neutral
17/01/2016
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
16/01/2016
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
15/01/2016
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
14/01/2016
99,11 Perf. abs. euro Market Neutral
13/01/2016
99,47 Perf. abs. euro Market Neutral
12/01/2016
99,50 Perf. abs. euro Market Neutral
11/01/2016
99,33 Perf. abs. euro Market Neutral
10/01/2016
99,40 Perf. abs. euro Market Neutral
09/01/2016
99,40 Perf. abs. euro Market Neutral
08/01/2016
99,40 Perf. abs. euro Market Neutral
07/01/2016
99,40 Perf. abs. euro Market Neutral
06/01/2016
99,77 Perf. abs. euro Market Neutral
05/01/2016
99,75 Perf. abs. euro Market Neutral
04/01/2016
99,41 Perf. abs. euro Market Neutral
03/01/2016
99,35 Perf. abs. euro Market Neutral
02/01/2016
99,35 Perf. abs. euro Market Neutral
01/01/2016
99,35 Perf. abs. euro Market Neutral
31/12/2015
99,35 Perf. abs. euro Market Neutral
30/12/2015
99,29 Perf. abs. euro Market Neutral
29/12/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
28/12/2015
99,16 Perf. abs. euro Market Neutral
27/12/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
26/12/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
25/12/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
24/12/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
23/12/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
22/12/2015
99,21 Perf. abs. euro Market Neutral
21/12/2015
99,28 Perf. abs. euro Market Neutral
20/12/2015
99,38 Perf. abs. euro Market Neutral
19/12/2015
99,38 Perf. abs. euro Market Neutral
18/12/2015
99,38 Perf. abs. euro Market Neutral
17/12/2015
99,42 Perf. abs. euro Market Neutral
16/12/2015
99,17 Perf. abs. euro Market Neutral
15/12/2015
98,97 Perf. abs. euro Market Neutral
14/12/2015
98,98 Perf. abs. euro Market Neutral
13/12/2015
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
12/12/2015
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
11/12/2015
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
10/12/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
09/12/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
08/12/2015
99,41 Perf. abs. euro Market Neutral
07/12/2015
99,54 Perf. abs. euro Market Neutral
06/12/2015
99,26 Perf. abs. euro Market Neutral
05/12/2015
99,26 Perf. abs. euro Market Neutral
04/12/2015
99,26 Perf. abs. euro Market Neutral
03/12/2015
99,66 Perf. abs. euro Market Neutral
02/12/2015
100,11 Perf. abs. euro Market Neutral
01/12/2015
100,06 Perf. abs. euro Market Neutral
30/11/2015
99,96 Perf. abs. euro Market Neutral
29/11/2015
99,92 Perf. abs. euro Market Neutral
28/11/2015
99,92 Perf. abs. euro Market Neutral
27/11/2015
99,92 Perf. abs. euro Market Neutral
26/11/2015
99,83 Perf. abs. euro Market Neutral
25/11/2015
99,77 Perf. abs. euro Market Neutral
24/11/2015
99,65 Perf. abs. euro Market Neutral
23/11/2015
99,80 Perf. abs. euro Market Neutral
22/11/2015
99,71 Perf. abs. euro Market Neutral
21/11/2015
99,71 Perf. abs. euro Market Neutral
20/11/2015
99,71 Perf. abs. euro Market Neutral
19/11/2015
99,73 Perf. abs. euro Market Neutral
18/11/2015
99,67 Perf. abs. euro Market Neutral
17/11/2015
99,60 Perf. abs. euro Market Neutral
16/11/2015
99,42 Perf. abs. euro Market Neutral
15/11/2015
99,33 Perf. abs. euro Market Neutral
14/11/2015
99,33 Perf. abs. euro Market Neutral
13/11/2015
99,33 Perf. abs. euro Market Neutral
12/11/2015
99,44 Perf. abs. euro Market Neutral
11/11/2015
99,44 Perf. abs. euro Market Neutral
10/11/2015
99,45 Perf. abs. euro Market Neutral
09/11/2015
99,26 Perf. abs. euro Market Neutral
08/11/2015
99,13 Perf. abs. euro Market Neutral
07/11/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
06/11/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
05/11/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
04/11/2015
99,08 Perf. abs. euro Market Neutral
03/11/2015
99,09 Perf. abs. euro Market Neutral
02/11/2015
99,10 Perf. abs. euro Market Neutral
01/11/2015
99,13 Perf. abs. euro Market Neutral
31/10/2015
99,13 Perf. abs. euro Market Neutral
30/10/2015
99,13 Perf. abs. euro Market Neutral
29/10/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
28/10/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
27/10/2015
99,00 Perf. abs. euro Market Neutral
26/10/2015
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
25/10/2015
98,87 Perf. abs. euro Market Neutral
24/10/2015
98,87 Perf. abs. euro Market Neutral
23/10/2015
98,87 Perf. abs. euro Market Neutral
22/10/2015
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
21/10/2015
98,40 Perf. abs. euro Market Neutral
20/10/2015
98,31 Perf. abs. euro Market Neutral
19/10/2015
98,31 Perf. abs. euro Market Neutral
18/10/2015
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
17/10/2015
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
16/10/2015
98,17 Perf. abs. euro Market Neutral
15/10/2015
98,06 Perf. abs. euro Market Neutral
14/10/2015
98,11 Perf. abs. euro Market Neutral
13/10/2015
98,12 Perf. abs. euro Market Neutral
12/10/2015
98,01 Perf. abs. euro Market Neutral
11/10/2015
98,05 Perf. abs. euro Market Neutral
10/10/2015
98,05 Perf. abs. euro Market Neutral
09/10/2015
98,05 Perf. abs. euro Market Neutral
08/10/2015
98,29 Perf. abs. euro Market Neutral
07/10/2015
98,38 Perf. abs. euro Market Neutral
06/10/2015
98,65 Perf. abs. euro Market Neutral
05/10/2015
98,77 Perf. abs. euro Market Neutral
04/10/2015
99,01 Perf. abs. euro Market Neutral
03/10/2015
99,01 Perf. abs. euro Market Neutral
02/10/2015
99,01 Perf. abs. euro Market Neutral
01/10/2015
99,04 Perf. abs. euro Market Neutral
30/09/2015
98,88 Perf. abs. euro Market Neutral
29/09/2015
98,83 Perf. abs. euro Market Neutral
28/09/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
27/09/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
26/09/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
25/09/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
24/09/2015
99,06 Perf. abs. euro Market Neutral
23/09/2015
99,20 Perf. abs. euro Market Neutral
22/09/2015
99,19 Perf. abs. euro Market Neutral
21/09/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
20/09/2015
98,73 Perf. abs. euro Market Neutral
19/09/2015
98,73 Perf. abs. euro Market Neutral
18/09/2015
98,73 Perf. abs. euro Market Neutral
17/09/2015
98,76 Perf. abs. euro Market Neutral
16/09/2015
98,84 Perf. abs. euro Market Neutral
15/09/2015
98,78 Perf. abs. euro Market Neutral
14/09/2015
98,86 Perf. abs. euro Market Neutral
13/09/2015
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
12/09/2015
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
11/09/2015
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
10/09/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
09/09/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
08/09/2015
99,02 Perf. abs. euro Market Neutral
07/09/2015
99,04 Perf. abs. euro Market Neutral
06/09/2015
99,06 Perf. abs. euro Market Neutral
05/09/2015
99,06 Perf. abs. euro Market Neutral
04/09/2015
99,06 Perf. abs. euro Market Neutral
03/09/2015
98,92 Perf. abs. euro Market Neutral
02/09/2015
98,76 Perf. abs. euro Market Neutral
01/09/2015
98,81 Perf. abs. euro Market Neutral
31/08/2015
98,90 Perf. abs. euro Market Neutral
30/08/2015
98,88 Perf. abs. euro Market Neutral
29/08/2015
98,88 Perf. abs. euro Market Neutral
28/08/2015
98,88 Perf. abs. euro Market Neutral
27/08/2015
98,95 Perf. abs. euro Market Neutral
26/08/2015
98,77 Perf. abs. euro Market Neutral
25/08/2015
98,47 Perf. abs. euro Market Neutral
24/08/2015
98,81 Perf. abs. euro Market Neutral
23/08/2015
99,05 Perf. abs. euro Market Neutral
22/08/2015
99,05 Perf. abs. euro Market Neutral
21/08/2015
99,05 Perf. abs. euro Market Neutral
20/08/2015
99,45 Perf. abs. euro Market Neutral
19/08/2015
99,92 Perf. abs. euro Market Neutral
18/08/2015
99,93 Perf. abs. euro Market Neutral
17/08/2015
99,83 Perf. abs. euro Market Neutral
16/08/2015
99,63 Perf. abs. euro Market Neutral
15/08/2015
99,63 Perf. abs. euro Market Neutral
14/08/2015
99,63 Perf. abs. euro Market Neutral
13/08/2015
99,65 Perf. abs. euro Market Neutral
12/08/2015
99,42 Perf. abs. euro Market Neutral
11/08/2015
99,76 Perf. abs. euro Market Neutral
10/08/2015
99,81 Perf. abs. euro Market Neutral
09/08/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
08/08/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
07/08/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
06/08/2015
100,04 Perf. abs. euro Market Neutral
05/08/2015
100,02 Perf. abs. euro Market Neutral
04/08/2015
99,93 Perf. abs. euro Market Neutral
03/08/2015
99,95 Perf. abs. euro Market Neutral
02/08/2015
99,88 Perf. abs. euro Market Neutral
01/08/2015
99,88 Perf. abs. euro Market Neutral
31/07/2015
99,88 Perf. abs. euro Market Neutral
30/07/2015
99,77 Perf. abs. euro Market Neutral
29/07/2015
99,62 Perf. abs. euro Market Neutral
28/07/2015
99,63 Perf. abs. euro Market Neutral
27/07/2015
99,52 Perf. abs. euro Market Neutral
26/07/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
25/07/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
24/07/2015
99,84 Perf. abs. euro Market Neutral
23/07/2015
99,76 Perf. abs. euro Market Neutral
22/07/2015
99,92 Perf. abs. euro Market Neutral
21/07/2015
99,93 Perf. abs. euro Market Neutral
20/07/2015
99,95 Perf. abs. euro Market Neutral
19/07/2015
99,85 Perf. abs. euro Market Neutral
18/07/2015
99,85 Perf. abs. euro Market Neutral
17/07/2015
99,85 Perf. abs. euro Market Neutral
16/07/2015
99,80 Perf. abs. euro Market Neutral
15/07/2015
99,50 Perf. abs. euro Market Neutral
14/07/2015
99,34 Perf. abs. euro Market Neutral
13/07/2015
99,32 Perf. abs. euro Market Neutral
12/07/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
11/07/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
10/07/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
09/07/2015
99,05 Perf. abs. euro Market Neutral
08/07/2015
99,04 Perf. abs. euro Market Neutral
07/07/2015
99,23 Perf. abs. euro Market Neutral
06/07/2015
99,23 Perf. abs. euro Market Neutral
05/07/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
04/07/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
03/07/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
02/07/2015
99,25 Perf. abs. euro Market Neutral
01/07/2015
99,21 Perf. abs. euro Market Neutral
30/06/2015
98,94 Perf. abs. euro Market Neutral
29/06/2015
99,08 Perf. abs. euro Market Neutral
28/06/2015
99,24 Perf. abs. euro Market Neutral
27/06/2015
99,25 Perf. abs. euro Market Neutral
26/06/2015
99,25 Perf. abs. euro Market Neutral
25/06/2015
99,30 Perf. abs. euro Market Neutral
24/06/2015
99,22 Perf. abs. euro Market Neutral
23/06/2015
99,14 Perf. abs. euro Market Neutral
22/06/2015
98,90 Perf. abs. euro Market Neutral
21/06/2015
98,92 Perf. abs. euro Market Neutral
20/06/2015
98,92 Perf. abs. euro Market Neutral
19/06/2015
98,92 Perf. abs. euro Market Neutral
18/06/2015
98,76 Perf. abs. euro Market Neutral
17/06/2015
98,94 Perf. abs. euro Market Neutral
16/06/2015
99,02 Perf. abs. euro Market Neutral
15/06/2015
99,00 Perf. abs. euro Market Neutral
14/06/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
13/06/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
12/06/2015
99,15 Perf. abs. euro Market Neutral
11/06/2015
99,21 Perf. abs. euro Market Neutral
10/06/2015
98,98 Perf. abs. euro Market Neutral
09/06/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
08/06/2015
99,20 Perf. abs. euro Market Neutral
07/06/2015
99,28 Perf. abs. euro Market Neutral
06/06/2015
99,28 Perf. abs. euro Market Neutral
05/06/2015
99,28 Perf. abs. euro Market Neutral
04/06/2015
99,25 Perf. abs. euro Market Neutral
03/06/2015
99,63 Perf. abs. euro Market Neutral
02/06/2015
99,76 Perf. abs. euro Market Neutral
01/06/2015
99,98 Perf. abs. euro Market Neutral
31/05/2015
99,94 Perf. abs. euro Market Neutral
30/05/2015
99,94 Perf. abs. euro Market Neutral
29/05/2015
99,94 Perf. abs. euro Market Neutral
28/05/2015
100,13 Perf. abs. euro Market Neutral
27/05/2015
100,03 Perf. abs. euro Market Neutral
26/05/2015
99,87 Perf. abs. euro Market Neutral
25/05/2015
99,60 Perf. abs. euro Market Neutral
24/05/2015
99,57 Perf. abs. euro Market Neutral
23/05/2015
99,57 Perf. abs. euro Market Neutral
22/05/2015
99,57 Perf. abs. euro Market Neutral
21/05/2015
99,64 Perf. abs. euro Market Neutral
20/05/2015
99,55 Perf. abs. euro Market Neutral
19/05/2015
99,38 Perf. abs. euro Market Neutral
18/05/2015
99,05 Perf. abs. euro Market Neutral
17/05/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
16/05/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
15/05/2015
99,12 Perf. abs. euro Market Neutral
14/05/2015
98,93 Perf. abs. euro Market Neutral
13/05/2015
99,09 Perf. abs. euro Market Neutral
12/05/2015
99,03 Perf. abs. euro Market Neutral
11/05/2015
99,21 Perf. abs. euro Market Neutral
10/05/2015
99,00 Perf. abs. euro Market Neutral
09/05/2015
99,01 Perf. abs. euro Market Neutral
08/05/2015
99,01 Perf. abs. euro Market Neutral
07/05/2015
98,70 Perf. abs. euro Market Neutral
06/05/2015
98,77 Perf. abs. euro Market Neutral
05/05/2015
99,04 Perf. abs. euro Market Neutral
04/05/2015
99,20 Perf. abs. euro Market Neutral
03/05/2015
99,19 Perf. abs. euro Market Neutral
02/05/2015
99,19 Perf. abs. euro Market Neutral
01/05/2015
99,19 Perf. abs. euro Market Neutral
30/04/2015
99,17 Perf. abs. euro Market Neutral
29/04/2015
99,59 Perf. abs. euro Market Neutral
28/04/2015
99,99 Perf. abs. euro Market Neutral
27/04/2015
100,18 Perf. abs. euro Market Neutral
26/04/2015
100,18 Perf. abs. euro Market Neutral
25/04/2015
100,18 Perf. abs. euro Market Neutral
24/04/2015
100,18 Perf. abs. euro Market Neutral
23/04/2015
100,23 Perf. abs. euro Market Neutral
22/04/2015
100,25 Perf. abs. euro Market Neutral
21/04/2015
100,27 Perf. abs. euro Market Neutral
20/04/2015
100,17 Perf. abs. euro Market Neutral
19/04/2015
100,00 Perf. abs. euro Market Neutral
18/04/2015
100,00 Perf. abs. euro Market Neutral
17/04/2015
100,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/04/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/04/2018
111,36 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/04/2018
111,42 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/04/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/04/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/03/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/03/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/03/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/03/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/03/2018
112,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/03/2018
112,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/03/2018
112,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/03/2018
111,71 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/03/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/03/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/03/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/03/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/03/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/02/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/02/2018
111,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/02/2018
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/02/2018
112,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/02/2018
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/02/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/02/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/02/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/02/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/02/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/01/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/01/2018
112,75 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/01/2018
112,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/01/2018
113,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/01/2018
113,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/01/2018
112,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/01/2018
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/12/2017
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/12/2017
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/12/2017
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/12/2017
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/12/2017
112,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/12/2017
112,01 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/12/2017
112,25 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/12/2017
112,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/12/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/12/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/12/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/12/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/11/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/11/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/11/2017
112,77 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/11/2017
112,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/11/2017
112,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/11/2017
111,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/11/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/10/2017
111,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/10/2017
111,30 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/10/2017
111,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/10/2017
111,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/10/2017
111,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/10/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/10/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/09/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/09/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/09/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/09/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/09/2017
111,63 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/09/2017
110,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/09/2017
111,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/09/2017
110,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/09/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/09/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/09/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/09/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/08/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/08/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/08/2017
110,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/08/2017
109,82 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/08/2017
109,91 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/08/2017
109,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/08/2017
109,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/07/2017
109,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/07/2017
109,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/07/2017
108,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/07/2017
107,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/07/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/07/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/07/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/06/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/06/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/06/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/06/2017
108,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/06/2017
107,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/06/2017
108,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/06/2017
108,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/06/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/06/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/06/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/06/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/06/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/05/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/05/2017
108,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/05/2017
107,80 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/05/2017
107,40 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/05/2017
106,73 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/05/2017
106,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/05/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/04/2017
105,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/04/2017
105,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/04/2017
105,34 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/04/2017
105,31 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/04/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/04/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/04/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/03/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/03/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/03/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/03/2017
104,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/03/2017
104,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/03/2017
103,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/03/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/03/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/02/2017
103,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/02/2017
104,14 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/02/2017
103,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/02/2017
103,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/02/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/01/2017
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/01/2017
103,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/01/2017
103,69 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/01/2017
102,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/01/2017
101,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/01/2017
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/01/2017
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/12/2016
101,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/12/2016
101,22 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/12/2016
101,61 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/12/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/11/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/11/2016
102,02 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/11/2016
102,39 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/11/2016
101,76 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/11/2016
102,23 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/11/2016
102,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/11/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/10/2016
104,24 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/10/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/10/2016
104,94 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/10/2016
105,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/10/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/10/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/10/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/09/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/09/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/09/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/09/2016
105,09 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/09/2016
105,47 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/09/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/09/2016
103,72 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/09/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/09/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/09/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/09/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/09/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/08/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/08/2016
103,54 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/08/2016
103,65 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/08/2016
103,93 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/08/2016
103,45 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/08/2016
103,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/08/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/07/2016
103,06 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/07/2016
102,56 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/07/2016
103,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/07/2016
103,66 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/07/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/07/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/07/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/07/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/06/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/06/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/06/2016
104,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/06/2016
104,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/06/2016
105,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/06/2016
106,48 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/06/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/05/2016
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/05/2016
105,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/05/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/05/2016
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/05/2016
104,13 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/05/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/05/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/04/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/04/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/04/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/04/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/04/2016
103,99 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/04/2016
104,85 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/04/2016
105,64 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/04/2016
105,83 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/04/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/04/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/04/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/04/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/03/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/03/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/03/2016
105,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/03/2016
104,43 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/03/2016
104,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/03/2016
105,16 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/03/2016
105,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/02/2016
105,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/02/2016
104,79 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/02/2016
105,28 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/02/2016
106,67 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/02/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/01/2016
106,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/01/2016
107,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/01/2016
108,78 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/01/2016
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/01/2016
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/01/2016
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/01/2016
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/12/2015
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/12/2015
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/12/2015
108,33 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/12/2015
108,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/12/2015
107,96 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/12/2015
107,88 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/12/2015
106,07 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/11/2015
104,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/11/2015
104,81 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/11/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/11/2015
105,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/11/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/11/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/10/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/10/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/10/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/10/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/10/2015
105,55 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/10/2015
105,27 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/10/2015
104,97 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/10/2015
106,19 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/10/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/10/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/10/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/10/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/10/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/09/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/09/2015
106,10 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/09/2015
105,49 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/09/2015
105,21 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/09/2015
105,08 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/09/2015
104,35 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/08/2015
103,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/08/2015
104,57 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/08/2015
103,52 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/08/2015
103,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/08/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/08/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/08/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/07/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/07/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/07/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/07/2015
103,95 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/07/2015
103,51 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/07/2015
102,84 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/07/2015
103,05 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/07/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/06/2015
102,86 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/06/2015
102,32 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/06/2015
101,98 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/06/2015
102,12 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/06/2015
102,15 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/06/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
31/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/05/2015
101,68 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/05/2015
101,03 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
16/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
15/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
14/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
13/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
12/05/2015
100,17 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
11/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
10/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
09/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
08/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
07/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
06/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
05/05/2015
100,26 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
04/05/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
03/05/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
02/05/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
01/05/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
30/04/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
29/04/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
28/04/2015
100,46 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
27/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
26/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
25/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
24/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
23/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
22/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
21/04/2015
99,53 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
20/04/2015
100,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
19/04/2015
100,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
18/04/2015
100,00 ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR
17/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR 11,713,764,061,00
Perf. abs. euro Market Neutral -3,46-1,162,41-0,36
EONIA + 2% 5,301,730,0288,37
Performances annuelles
 201720162015
ALLIANZ DISCOVERY GERMANY STRAT P EUR 10,20-5,8310,97
Perf. abs. euro Market Neutral -1,16-1,103,21
EONIA + 2% 1,671,711,92

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus