Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V - AT0000765599

Performance en base 100 du 24/03/2014 au 23/03/2017
 
RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
 
Oblig. Euro Ht Rendt
 
ML Euro HY
Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2017
108,93 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2017
108,97 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2017
109,06 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2017
109,06 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2017
109,04 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2017
109,04 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2017
109,04 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2017
109,01 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2017
108,83 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2017
108,82 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2017
108,97 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2017
109,02 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2017
109,03 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2017
109,03 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2017
109,06 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2017
109,25 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2017
109,44 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2017
109,48 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2017
109,48 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2017
109,48 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2017
109,48 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2017
109,52 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2017
109,45 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2017
109,34 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2017
109,30 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2017
109,28 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2017
109,27 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2017
109,27 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2017
109,25 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2017
109,18 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2017
109,13 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2017
109,05 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2017
109,00 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2017
109,00 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2017
109,00 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2017
108,98 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2017
108,94 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2017
108,84 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2017
108,79 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2017
108,70 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2017
108,70 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2017
108,70 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2017
108,67 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2017
108,63 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2017
108,66 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2017
108,66 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2017
108,59 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2017
108,59 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2017
108,59 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2017
108,49 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2017
108,46 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2017
108,44 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2017
108,52 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2017
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2017
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2017
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2017
108,58 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2017
108,51 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2017
108,42 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2017
108,43 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2017
108,40 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2017
108,40 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2017
108,38 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2017
108,32 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2017
108,30 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2017
108,27 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2017
108,27 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2017
108,25 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2017
108,21 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2017
108,13 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2017
107,99 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2017
107,79 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2017
107,78 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2016
107,78 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2016
107,78 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2016
107,77 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2016
107,75 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2016
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2016
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2016
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2016
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2016
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2016
107,64 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2016
107,58 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2016
107,55 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2016
107,46 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2016
107,42 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2016
107,42 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2016
107,42 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2016
107,38 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2016
107,40 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2016
107,31 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2016
107,10 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2016
106,80 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2016
106,67 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2016
106,47 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2016
106,28 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2016
106,21 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2016
106,21 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2016
106,21 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2016
106,25 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2016
106,19 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2016
106,14 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2016
106,12 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2016
106,11 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2016
106,11 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2016
106,11 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2016
106,08 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2016
106,07 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2016
106,05 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2016
105,86 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2016
105,88 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2016
105,89 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2016
105,89 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2016
106,01 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2016
106,00 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2016
106,06 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2016
105,97 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2016
106,35 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2016
106,36 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2016
106,36 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2016
106,53 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2016
106,49 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2016
106,65 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2016
106,63 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2016
106,51 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2016
106,52 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2016
106,52 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2016
106,61 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2016
106,60 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2016
106,80 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2016
106,82 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2016
106,86 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2016
106,87 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2016
106,87 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2016
106,99 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2016
107,05 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2016
107,10 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2016
107,06 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2016
106,97 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2016
106,88 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2016
106,73 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2016
106,60 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2016
106,50 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2016
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2016
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2016
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2016
106,37 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2016
106,38 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2016
106,37 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2016
106,35 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2016
106,33 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2016
106,33 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2016
106,33 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2016
106,36 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2016
106,28 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2016
106,30 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2016
106,21 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2016
106,14 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2016
106,14 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2016
106,14 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2016
106,23 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2016
106,13 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2016
106,08 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2016
106,22 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2016
106,30 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2016
106,30 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2016
106,30 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2016
106,25 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2016
105,96 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2016
105,93 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2016
105,90 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2016
105,88 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2016
105,89 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2016
105,89 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2016
105,96 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2016
106,08 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2016
106,24 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2016
106,26 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2016
106,74 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2016
106,74 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2016
106,74 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2016
106,92 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2016
106,92 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2016
106,88 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2016
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2016
106,75 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2016
106,74 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2016
106,74 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2016
106,71 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2016
106,69 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2016
106,60 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2016
106,52 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2016
106,51 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2016
106,50 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2016
106,50 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2016
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2016
106,40 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2016
106,32 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2016
106,26 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2016
106,24 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2016
106,24 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2016
106,24 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2016
106,25 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2016
106,18 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2016
106,19 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2016
106,09 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2016
106,07 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2016
106,07 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2016
106,07 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2016
105,96 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2016
105,86 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2016
105,74 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2016
105,56 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2016
105,34 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2016
105,34 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2016
105,34 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2016
105,17 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2016
105,01 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2016
105,05 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2016
105,10 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2016
105,04 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2016
105,03 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2016
105,03 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2016
105,00 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2016
105,00 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2016
104,99 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2016
105,03 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2016
104,98 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2016
104,99 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2016
104,99 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2016
104,90 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2016
104,75 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2016
104,68 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2016
104,69 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2016
104,66 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2016
104,66 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2016
104,66 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2016
104,55 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2016
104,43 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2016
104,23 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2016
103,83 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2016
103,54 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2016
103,55 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2016
103,55 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2016
103,42 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2016
103,34 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2016
103,51 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2016
103,57 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2016
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2016
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2016
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2016
103,09 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2016
102,88 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2016
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2016
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2016
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2016
102,76 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2016
102,76 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2016
103,90 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2016
103,80 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2016
103,70 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2016
103,54 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2016
103,16 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2016
103,16 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2016
103,16 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2016
103,13 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2016
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2016
103,26 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2016
103,77 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2016
104,14 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2016
104,15 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2016
104,15 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2016
104,26 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2016
104,14 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2016
104,01 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2016
103,82 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2016
103,74 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2016
103,74 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2016
103,74 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2016
103,64 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2016
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2016
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2016
103,55 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2016
103,56 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2016
103,56 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2016
103,56 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2016
103,50 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2016
103,37 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2016
103,11 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2016
102,98 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2016
102,93 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2016
102,91 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2016
102,91 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2016
102,86 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2016
102,93 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2016
102,91 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2016
102,81 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2016
102,81 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2016
102,81 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2016
102,81 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2016
102,83 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2016
102,78 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2016
102,81 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2016
102,88 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2016
102,96 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2016
102,96 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2016
102,96 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2016
103,09 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2016
103,10 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2016
103,24 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2016
103,39 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2016
103,41 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2016
103,40 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2016
103,40 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2016
103,39 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2016
103,54 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2016
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2016
103,62 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2016
103,65 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2016
103,64 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2016
103,64 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2016
103,42 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2016
103,20 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2016
103,08 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2016
102,84 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2016
102,84 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2016
102,85 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2016
102,85 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2016
102,77 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2016
102,51 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2016
102,22 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2016
102,12 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2016
102,08 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2016
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2016
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2016
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2016
102,09 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2016
102,08 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2016
102,12 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2016
102,06 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2016
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2016
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2016
101,94 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2016
101,89 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2016
101,81 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2016
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2016
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2016
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2016
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2016
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2016
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2016
101,87 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2016
101,83 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2016
101,75 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2016
101,75 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2016
101,75 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2016
101,63 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2016
101,59 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2016
101,74 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2016
102,01 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2016
101,53 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2016
101,50 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2016
101,50 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2016
100,53 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2016
100,19 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2016
100,18 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2016
100,21 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2016
100,04 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2016
100,03 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2016
100,03 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2016
99,73 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2016
99,56 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2016
99,18 Oblig. Euro Ht Rendt
29/02/2016
98,82 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2016
98,64 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2016
98,62 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2016
98,62 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2016
98,35 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2016
98,35 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2016
98,46 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2016
98,35 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2016
98,16 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2016
98,17 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2016
98,17 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2016
98,15 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2016
97,71 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2016
97,46 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2016
97,31 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2016
96,99 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2016
97,00 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2016
97,00 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2016
97,34 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2016
97,90 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2016
97,89 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2016
98,45 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2016
98,98 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2016
99,00 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2016
99,00 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2016
99,13 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2016
99,17 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2016
99,46 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2016
99,63 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2016
99,59 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2016
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2016
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2016
99,38 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2016
99,15 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2016
98,97 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2016
99,01 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2016
98,83 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2016
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2016
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2016
98,35 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2016
98,49 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2016
99,06 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2016
99,06 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2016
99,39 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2016
99,41 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2016
99,41 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2016
99,74 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2016
100,10 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2016
100,20 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2016
100,33 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2016
100,44 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2016
100,44 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2016
100,44 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2016
100,38 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2016
100,71 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2016
100,73 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2016
100,79 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2016
100,92 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2016
100,92 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2016
100,92 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2015
100,92 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2015
100,90 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2015
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2015
100,99 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2015
100,95 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2015
100,91 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2015
100,93 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2015
100,99 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2015
100,99 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2015
101,10 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2015
100,96 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2015
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2015
100,72 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2015
101,30 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2015
101,31 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2015
101,31 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2015
101,69 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2015
101,80 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2015
102,01 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2015
102,19 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2015
102,19 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2015
102,19 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2015
102,19 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2015
102,37 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2015
102,47 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2015
102,44 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2015
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2015
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2015
102,40 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2015
102,55 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2015
102,62 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2015
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2015
102,42 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2015
102,31 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2015
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2015
102,51 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2015
102,52 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2015
102,58 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2015
102,58 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2015
102,58 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2015
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2015
102,15 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2015
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2015
102,05 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2015
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2015
101,92 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2015
101,88 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2015
101,69 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2015
101,68 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2015
101,68 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2015
101,43 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2015
101,46 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2015
101,44 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2015
101,34 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2015
101,20 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2015
101,19 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2015
101,19 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2015
101,04 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2015
101,02 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2015
101,11 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2015
101,13 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2015
100,97 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2015
100,96 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2015
100,96 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2015
100,79 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2015
100,70 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2015
100,33 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2015
100,04 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2015
99,85 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2015
99,84 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2015
99,84 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2015
99,86 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2015
99,62 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2015
99,62 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2015
100,14 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2015
100,62 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2015
100,63 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2015
100,63 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2015
100,78 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2015
100,96 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2015
101,12 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2015
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2015
101,62 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2015
101,62 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2015
101,62 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2015
101,70 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2015
101,73 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2015
101,77 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2015
101,90 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2015
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2015
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2015
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2015
102,01 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2015
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2015
101,87 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2015
101,87 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2015
101,89 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2015
101,89 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2015
101,93 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2015
101,93 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2015
101,96 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2015
102,00 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2015
102,00 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2015
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2015
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2015
101,87 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2015
101,62 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2015
101,53 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2015
101,49 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2015
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2015
102,12 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2015
102,12 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2015
102,31 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2015
102,60 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2015
102,67 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2015
102,64 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2015
102,65 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2015
102,65 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2015
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2015
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2015
102,79 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2015
102,84 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2015
102,85 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2015
102,85 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2015
102,96 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2015
103,03 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2015
103,01 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2015
103,06 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2015
103,09 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2015
103,10 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2015
103,10 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2015
103,06 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2015
103,01 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2015
102,98 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2015
103,08 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2015
103,27 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2015
103,31 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2015
103,44 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2015
103,45 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2015
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2015
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2015
103,35 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2015
103,16 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2015
102,95 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2015
102,82 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2015
102,75 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2015
102,50 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2015
102,49 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2015
102,20 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2015
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2015
102,34 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2015
102,47 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2015
102,69 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2015
102,70 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2015
102,70 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2015
102,70 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2015
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2015
102,44 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2015
102,55 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2015
103,07 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2015
103,07 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2015
103,07 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2015
103,03 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2015
103,03 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2015
102,82 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2015
102,60 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2015
102,24 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2015
102,24 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2015
102,24 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2015
102,18 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2015
102,33 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2015
102,40 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2015
102,72 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2015
103,05 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2015
103,04 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2015
103,04 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2015
103,10 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2015
103,05 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2015
103,36 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2015
103,44 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2015
103,46 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2015
103,46 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2015
103,56 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2015
103,73 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2015
103,83 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2015
103,89 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2015
103,96 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2015
104,00 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2015
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2015
103,96 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2015
103,91 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2015
103,88 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2015
103,86 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2015
103,78 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2015
103,77 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2015
103,77 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2015
103,77 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2015
103,65 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2015
103,64 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2015
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2015
103,69 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2015
103,57 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2015
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2015
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2015
103,46 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2015
103,70 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2015
103,88 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2015
103,92 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2015
103,90 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2015
103,93 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2015
103,93 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2015
103,92 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2015
104,12 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2015
104,11 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2015
104,07 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2015
103,99 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2015
103,98 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2015
103,98 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2015
103,95 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2015
103,89 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2015
103,91 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2015
103,93 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2015
104,00 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2015
104,02 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2015
104,02 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2015
104,15 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2015
104,23 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2015
104,20 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2015
104,22 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2015
104,16 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2015
104,15 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2015
104,15 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2015
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2015
103,89 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2015
103,72 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2015
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2015
103,58 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2015
103,57 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2015
103,57 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2015
103,57 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2015
103,52 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2015
103,47 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2015
103,39 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2015
103,32 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2015
103,32 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2015
103,32 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2015
103,23 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2015
103,23 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2015
103,26 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2015
103,24 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2015
103,26 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2015
103,26 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2015
103,26 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2015
103,24 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2015
103,41 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2015
103,63 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2015
103,73 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2015
103,74 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2015
103,74 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2015
103,77 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2015
103,71 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2015
103,65 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2015
103,83 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2015
103,90 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2015
103,90 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2015
103,90 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2015
103,82 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2015
103,68 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2015
103,69 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2015
103,62 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2015
103,54 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2015
103,53 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2015
103,53 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2015
103,36 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2015
103,22 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2015
103,04 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2015
102,90 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2015
102,75 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2015
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2015
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2015
102,63 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2015
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2015
102,41 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2015
102,37 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2015
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2015
102,30 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2015
102,30 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2015
102,15 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2015
102,12 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2015
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2015
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2015
102,10 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2015
101,98 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2015
101,93 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2015
101,84 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2015
101,68 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2015
101,70 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2015
101,69 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2015
101,69 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2015
101,67 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2015
101,74 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2015
101,75 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2015
101,74 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2015
101,68 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2015
101,67 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2015
101,67 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2015
101,33 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2015
101,16 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2015
101,10 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2015
101,03 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2015
100,99 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2015
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2015
100,97 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2015
100,89 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2015
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2015
100,83 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2015
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2015
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2015
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2015
100,71 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2015
100,60 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2015
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2015
100,76 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2015
100,76 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2015
100,76 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2015
100,76 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2015
100,71 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2014
100,72 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2014
100,71 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2014
100,68 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2014
100,62 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2014
100,56 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2014
100,51 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2014
100,50 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2014
100,50 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2014
100,37 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2014
100,10 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2014
100,16 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2014
100,49 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2014
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2014
101,04 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2014
101,24 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2014
101,40 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2014
101,33 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2014
101,27 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2014
101,20 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2014
101,19 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2014
101,22 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2014
101,23 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2014
101,23 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2014
101,19 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2014
101,08 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2014
101,02 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2014
100,97 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2014
100,86 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2014
100,85 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2014
100,85 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2014
100,76 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2014
100,92 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2014
101,03 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2014
101,03 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2014
101,04 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2014
101,06 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2014
101,06 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2014
101,24 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2014
101,27 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2014
101,19 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2014
101,09 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2014
100,91 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2014
100,83 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2014
100,75 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2014
100,74 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2014
100,69 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2014
100,69 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2014
100,69 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2014
100,59 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2014
100,72 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2014
100,69 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2014
100,70 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2014
100,51 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2014
100,30 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2014
99,99 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2014
99,77 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2014
99,65 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2014
99,63 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2014
99,63 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2014
99,37 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2014
99,92 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2014
100,19 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2014
100,32 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2014
100,53 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2014
100,54 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2014
100,54 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2014
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2014
100,84 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2014
101,01 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2014
101,11 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2014
101,01 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2014
101,13 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2014
101,06 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2014
101,08 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2014
101,36 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2014
101,37 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2014
101,37 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2014
101,56 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2014
101,67 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2014
101,76 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2014
101,90 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2014
101,92 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2014
101,81 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2014
101,73 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2014
101,70 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2014
101,81 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2014
101,85 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2014
101,85 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2014
101,85 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2014
101,83 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2014
101,79 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2014
101,86 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2014
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2014
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2014
101,98 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2014
101,98 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2014
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2014
102,07 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2014
102,13 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2014
102,20 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2014
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2014
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2014
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2014
102,22 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2014
102,25 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2014
102,17 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2014
102,03 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2014
102,00 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2014
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2014
101,99 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2014
101,92 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2014
101,85 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2014
101,81 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2014
101,62 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2014
101,44 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2014
101,43 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2014
101,43 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2014
101,21 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2014
101,05 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2014
100,89 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2014
100,71 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2014
100,72 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2014
100,72 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2014
100,98 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2014
101,02 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2014
101,29 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2014
101,35 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2014
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2014
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2014
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2014
101,78 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2014
101,96 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2014
101,96 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2014
101,95 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2014
101,94 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2014
101,94 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2014
101,94 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2014
101,92 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2014
101,82 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2014
101,82 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2014
101,86 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2014
101,86 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2014
101,86 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2014
101,87 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2014
101,92 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2014
101,88 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2014
101,88 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2014
101,88 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2014
101,91 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2014
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2014
102,22 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2014
102,30 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2014
102,29 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2014
102,28 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2014
102,28 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2014
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2014
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2014
102,17 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2014
102,21 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2014
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2014
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2014
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2014
102,42 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2014
102,50 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2014
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2014
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2014
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2014
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2014
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2014
102,48 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2014
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2014
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2014
102,36 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2014
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2014
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2014
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2014
102,34 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2014
102,31 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2014
102,30 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2014
102,11 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2014
102,03 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2014
102,03 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2014
102,03 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2014
101,79 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2014
101,71 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2014
101,66 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2014
101,63 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2014
101,60 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2014
101,60 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2014
101,60 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2014
101,59 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2014
101,57 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2014
101,49 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2014
101,37 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2014
101,35 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2014
101,35 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2014
101,35 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2014
101,31 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2014
101,30 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2014
101,42 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2014
101,42 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2014
101,42 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2014
101,42 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2014
101,50 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2014
101,57 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2014
101,55 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2014
101,46 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2014
101,40 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2014
101,38 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2014
101,28 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2014
101,20 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2014
101,17 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2014
101,12 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2014
101,10 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2014
101,09 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2014
101,09 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2014
101,02 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2014
101,00 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2014
100,95 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2014
100,91 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2014
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2014
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2014
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2014
100,85 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2014
100,78 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2014
100,73 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2014
100,66 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2014
100,64 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2014
100,65 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2014
100,66 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2014
100,67 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2014
100,61 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2014
100,54 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2014
100,54 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2014
100,50 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2014
100,50 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2014
100,50 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2014
100,41 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2014
100,36 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2014
100,26 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2014
100,19 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2014
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2014
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2014
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2014
100,06 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2014
100,05 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2014
100,00 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2014
100,03 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2014
100,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/03/2017
111,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/03/2017
111,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/03/2017
111,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/03/2017
111,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/03/2017
111,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/03/2017
111,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/03/2017
111,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/03/2017
111,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/03/2017
111,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/03/2017
111,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/03/2017
111,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/03/2017
112,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/03/2017
112,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/03/2017
112,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/03/2017
112,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/03/2017
112,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/03/2017
112,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/03/2017
112,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/03/2017
112,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/03/2017
112,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/03/2017
112,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/03/2017
112,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/03/2017
112,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/02/2017
112,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/02/2017
112,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/02/2017
112,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/02/2017
112,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/02/2017
112,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/02/2017
112,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/02/2017
112,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/02/2017
112,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/02/2017
112,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/02/2017
111,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/02/2017
111,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/02/2017
111,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/02/2017
111,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/02/2017
111,78 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/02/2017
111,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/02/2017
111,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/02/2017
111,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/02/2017
111,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/02/2017
111,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/02/2017
111,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/02/2017
111,58 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/02/2017
111,56 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/02/2017
111,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/02/2017
111,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/02/2017
111,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/02/2017
111,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/02/2017
111,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/02/2017
111,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/01/2017
111,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/01/2017
111,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/01/2017
111,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/01/2017
111,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/01/2017
111,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/01/2017
111,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/01/2017
111,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/01/2017
111,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/01/2017
111,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/01/2017
111,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/01/2017
111,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/01/2017
111,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/01/2017
111,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/01/2017
111,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/01/2017
111,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/01/2017
111,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/01/2017
111,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/01/2017
111,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/01/2017
111,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/01/2017
111,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/01/2017
111,29 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/01/2017
111,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/01/2017
111,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/01/2017
111,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/01/2017
111,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/01/2017
111,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/01/2017
111,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/01/2017
111,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/01/2017
110,83 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/01/2017
110,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/01/2017
110,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/12/2016
110,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/12/2016
110,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/12/2016
110,79 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/12/2016
110,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/12/2016
110,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/12/2016
110,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/12/2016
110,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/12/2016
110,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/12/2016
110,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/12/2016
110,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/12/2016
110,58 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/12/2016
110,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/12/2016
110,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/12/2016
110,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/12/2016
110,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/12/2016
110,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/12/2016
110,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/12/2016
110,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/12/2016
110,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/12/2016
109,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/12/2016
109,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/12/2016
109,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/12/2016
109,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/12/2016
109,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/12/2016
109,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/12/2016
109,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/12/2016
109,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/12/2016
109,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/12/2016
109,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/12/2016
109,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/12/2016
109,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/11/2016
109,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/11/2016
109,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/11/2016
109,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/11/2016
109,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/11/2016
109,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/11/2016
109,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/11/2016
108,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/11/2016
108,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/11/2016
108,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/11/2016
108,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/11/2016
108,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/11/2016
108,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/11/2016
108,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/11/2016
108,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/11/2016
108,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/11/2016
108,80 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/11/2016
109,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/11/2016
109,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/11/2016
109,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/11/2016
109,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/11/2016
109,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/11/2016
109,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/11/2016
109,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/11/2016
109,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/11/2016
109,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/11/2016
109,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/11/2016
109,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/11/2016
109,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/11/2016
109,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/11/2016
109,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/10/2016
109,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/10/2016
110,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/10/2016
110,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/10/2016
110,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/10/2016
110,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/10/2016
110,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/10/2016
110,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/10/2016
110,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/10/2016
110,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/10/2016
110,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/10/2016
110,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/10/2016
109,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/10/2016
109,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/10/2016
109,58 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/10/2016
109,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/10/2016
109,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/10/2016
109,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/10/2016
109,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/10/2016
109,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/10/2016
109,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/10/2016
109,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/10/2016
109,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/10/2016
109,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/10/2016
109,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/10/2016
109,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/10/2016
109,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/10/2016
109,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/10/2016
109,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/10/2016
109,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/10/2016
109,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/10/2016
109,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/09/2016
109,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/09/2016
109,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/09/2016
109,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/09/2016
109,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/09/2016
109,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/09/2016
109,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/09/2016
109,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/09/2016
109,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/09/2016
109,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/09/2016
108,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/09/2016
108,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/09/2016
108,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/09/2016
109,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/09/2016
109,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/09/2016
109,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/09/2016
109,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/09/2016
109,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/09/2016
109,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/09/2016
109,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/09/2016
110,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/09/2016
110,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/09/2016
110,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/09/2016
110,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/09/2016
110,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/09/2016
110,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/09/2016
109,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/09/2016
109,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/09/2016
109,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/09/2016
109,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/09/2016
109,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/08/2016
109,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/08/2016
109,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/08/2016
109,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/08/2016
109,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/08/2016
109,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/08/2016
109,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/08/2016
109,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/08/2016
109,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/08/2016
109,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/08/2016
109,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/08/2016
109,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/08/2016
109,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/08/2016
109,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/08/2016
109,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/08/2016
109,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/08/2016
109,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/08/2016
108,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/08/2016
108,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/08/2016
108,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/08/2016
108,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/08/2016
108,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/08/2016
108,80 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/08/2016
108,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/08/2016
108,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/08/2016
108,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/08/2016
108,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/08/2016
108,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/08/2016
108,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/08/2016
108,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/08/2016
108,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/08/2016
107,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/07/2016
107,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/07/2016
107,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/07/2016
107,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/07/2016
107,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/07/2016
107,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/07/2016
107,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/07/2016
107,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/07/2016
107,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/07/2016
107,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/07/2016
107,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/07/2016
107,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/07/2016
107,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/07/2016
107,48 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/07/2016
107,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/07/2016
107,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/07/2016
107,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/07/2016
107,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/07/2016
107,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/07/2016
107,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/07/2016
106,56 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/07/2016
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/07/2016
106,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/07/2016
106,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/07/2016
106,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/07/2016
105,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/07/2016
106,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/07/2016
106,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/07/2016
105,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/07/2016
105,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/07/2016
105,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/07/2016
105,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/06/2016
105,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/06/2016
104,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/06/2016
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/06/2016
104,80 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/06/2016
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/06/2016
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/06/2016
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/06/2016
106,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/06/2016
106,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/06/2016
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/06/2016
105,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/06/2016
105,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/06/2016
105,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/06/2016
105,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/06/2016
105,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/06/2016
105,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/06/2016
106,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/06/2016
106,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/06/2016
106,68 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/06/2016
106,68 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/06/2016
106,68 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/06/2016
106,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/06/2016
106,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/06/2016
106,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/06/2016
106,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/06/2016
105,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/06/2016
105,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/06/2016
105,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/06/2016
105,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/06/2016
105,80 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/05/2016
105,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/05/2016
105,78 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/05/2016
105,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/05/2016
105,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/05/2016
105,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/05/2016
105,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/05/2016
105,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/05/2016
105,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/05/2016
105,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/05/2016
105,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/05/2016
105,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/05/2016
105,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/05/2016
105,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/05/2016
105,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/05/2016
104,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/05/2016
104,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/05/2016
104,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/05/2016
104,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/05/2016
104,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/05/2016
104,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/05/2016
105,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/05/2016
105,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/05/2016
105,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/05/2016
105,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/05/2016
105,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/05/2016
105,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/05/2016
105,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/05/2016
105,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/05/2016
105,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/05/2016
105,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/05/2016
105,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/04/2016
105,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/04/2016
105,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/04/2016
105,79 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/04/2016
105,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/04/2016
106,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/04/2016
106,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/04/2016
105,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/04/2016
105,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/04/2016
105,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/04/2016
105,58 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/04/2016
105,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/04/2016
105,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/04/2016
105,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/04/2016
105,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/04/2016
105,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/04/2016
105,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/04/2016
104,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/04/2016
104,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/04/2016
104,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/04/2016
104,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/04/2016
104,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/04/2016
104,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/04/2016
104,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/04/2016
104,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/04/2016
104,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/04/2016
104,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/04/2016
104,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/04/2016
104,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/04/2016
104,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/04/2016
104,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/03/2016
103,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/03/2016
103,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/03/2016
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/03/2016
103,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/03/2016
103,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/03/2016
103,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/03/2016
103,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/03/2016
103,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/03/2016
103,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/03/2016
103,51 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/03/2016
103,68 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/03/2016
104,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/03/2016
103,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/03/2016
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/03/2016
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/03/2016
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/03/2016
102,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/03/2016
102,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/03/2016
102,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/03/2016
101,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/03/2016
101,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/03/2016
101,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/03/2016
101,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/03/2016
101,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/03/2016
100,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/03/2016
100,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/02/2016
100,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/02/2016
100,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/02/2016
100,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/02/2016
100,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/02/2016
100,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/02/2016
100,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/02/2016
100,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/02/2016
100,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/02/2016
100,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/02/2016
100,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/02/2016
100,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/02/2016
99,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/02/2016
99,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/02/2016
99,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/02/2016
98,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/02/2016
99,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/02/2016
99,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/02/2016
99,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/02/2016
99,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/02/2016
99,78 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/02/2016
100,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/02/2016
100,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/02/2016
100,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/02/2016
100,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/02/2016
100,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/02/2016
100,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/02/2016
101,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/02/2016
101,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/02/2016
101,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/01/2016
101,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/01/2016
101,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/01/2016
101,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/01/2016
100,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/01/2016
100,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/01/2016
100,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/01/2016
100,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/01/2016
99,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/01/2016
99,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/01/2016
99,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/01/2016
99,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/01/2016
100,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/01/2016
100,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/01/2016
100,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/01/2016
100,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/01/2016
100,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/01/2016
100,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/01/2016
101,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/01/2016
101,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/01/2016
101,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/01/2016
102,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/01/2016
101,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/01/2016
101,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/01/2016
101,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/01/2016
102,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/01/2016
102,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/01/2016
102,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/01/2016
102,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/01/2016
102,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/01/2016
102,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/01/2016
102,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/12/2015
102,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/12/2015
102,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/12/2015
102,48 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/12/2015
102,48 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/12/2015
102,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/12/2015
102,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/12/2015
102,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/12/2015
102,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/12/2015
102,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/12/2015
102,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/12/2015
102,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/12/2015
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/12/2015
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/12/2015
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/12/2015
102,56 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/12/2015
102,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/12/2015
102,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/12/2015
102,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/12/2015
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/12/2015
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/12/2015
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/12/2015
103,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/12/2015
103,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/12/2015
103,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/12/2015
103,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/12/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/12/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/12/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/12/2015
104,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/12/2015
104,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/12/2015
104,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/11/2015
104,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/11/2015
104,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/11/2015
104,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/11/2015
104,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/11/2015
104,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/11/2015
104,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/11/2015
104,64 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/11/2015
104,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/11/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/11/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/11/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/11/2015
104,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/11/2015
104,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/11/2015
104,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/11/2015
104,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/11/2015
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/11/2015
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/11/2015
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/11/2015
104,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/11/2015
104,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/11/2015
104,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/11/2015
104,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/11/2015
104,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/11/2015
104,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/11/2015
104,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/11/2015
104,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/11/2015
104,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/11/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/11/2015
103,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/11/2015
103,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/10/2015
103,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/10/2015
103,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/10/2015
103,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/10/2015
103,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/10/2015
103,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/10/2015
103,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/10/2015
103,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/10/2015
103,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/10/2015
103,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/10/2015
102,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/10/2015
103,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/10/2015
103,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/10/2015
102,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/10/2015
102,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/10/2015
102,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/10/2015
102,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/10/2015
102,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/10/2015
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/10/2015
102,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/10/2015
102,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/10/2015
102,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/10/2015
102,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/10/2015
102,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/10/2015
102,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/10/2015
101,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/10/2015
101,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/10/2015
100,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/10/2015
100,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/10/2015
100,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/10/2015
100,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/10/2015
100,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/09/2015
100,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/09/2015
101,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/09/2015
101,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/09/2015
101,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/09/2015
101,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/09/2015
101,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/09/2015
102,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/09/2015
102,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/09/2015
103,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/09/2015
103,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/09/2015
103,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/09/2015
103,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/09/2015
103,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/09/2015
103,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/09/2015
103,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/09/2015
103,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/09/2015
103,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/09/2015
103,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/09/2015
103,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/09/2015
103,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/09/2015
104,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/09/2015
103,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/09/2015
103,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/09/2015
103,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/09/2015
103,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/09/2015
103,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/09/2015
103,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/09/2015
103,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/09/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/09/2015
104,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/08/2015
104,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/08/2015
103,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/08/2015
103,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/08/2015
103,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/08/2015
103,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/08/2015
103,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/08/2015
103,15 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/08/2015
103,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/08/2015
104,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/08/2015
104,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/08/2015
104,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/08/2015
104,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/08/2015
104,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/08/2015
104,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/08/2015
104,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/08/2015
104,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/08/2015
104,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/08/2015
104,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/08/2015
104,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/08/2015
104,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/08/2015
104,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/08/2015
104,80 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/08/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/08/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/08/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/08/2015
105,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/08/2015
105,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/08/2015
105,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/08/2015
105,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/08/2015
105,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/08/2015
105,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/07/2015
105,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/07/2015
105,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/07/2015
105,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/07/2015
105,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/07/2015
105,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/07/2015
105,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/07/2015
105,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/07/2015
105,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/07/2015
105,62 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/07/2015
105,78 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/07/2015
105,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/07/2015
105,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/07/2015
105,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/07/2015
105,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/07/2015
105,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/07/2015
105,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/07/2015
105,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/07/2015
105,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/07/2015
104,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/07/2015
104,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/07/2015
104,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/07/2015
104,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/07/2015
104,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/07/2015
104,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/07/2015
104,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/07/2015
104,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/07/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/07/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/07/2015
104,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/07/2015
104,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/07/2015
104,45 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/06/2015
104,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/06/2015
105,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/06/2015
105,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/06/2015
105,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/06/2015
105,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/06/2015
105,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/06/2015
105,17 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/06/2015
104,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/06/2015
104,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/06/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/06/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/06/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/06/2015
104,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/06/2015
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/06/2015
104,68 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/06/2015
105,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/06/2015
105,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/06/2015
105,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/06/2015
105,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/06/2015
105,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/06/2015
105,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/06/2015
105,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/06/2015
105,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/06/2015
105,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/06/2015
105,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/06/2015
105,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/06/2015
106,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/06/2015
106,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/06/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/06/2015
106,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/05/2015
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/05/2015
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/05/2015
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/05/2015
106,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/05/2015
106,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/05/2015
106,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/05/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/05/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/05/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/05/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/05/2015
106,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/05/2015
106,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/05/2015
106,15 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/05/2015
106,15 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/05/2015
106,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/05/2015
106,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/05/2015
106,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/05/2015
105,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/05/2015
105,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/05/2015
106,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/05/2015
105,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/05/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/05/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/05/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/05/2015
106,01 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/05/2015
106,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/05/2015
106,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/05/2015
106,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/05/2015
106,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/05/2015
106,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/05/2015
106,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/04/2015
106,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/04/2015
106,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/04/2015
106,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/04/2015
106,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/04/2015
106,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/04/2015
106,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/04/2015
106,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/04/2015
106,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/04/2015
106,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/04/2015
106,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/04/2015
106,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/04/2015
106,51 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/04/2015
106,51 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/04/2015
106,51 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/04/2015
106,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/04/2015
106,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/04/2015
106,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/04/2015
106,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/04/2015
106,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/04/2015
106,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/04/2015
106,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/04/2015
106,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/04/2015
106,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/04/2015
106,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/04/2015
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/04/2015
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/04/2015
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/04/2015
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/04/2015
105,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/04/2015
105,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/03/2015
105,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/03/2015
105,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/03/2015
105,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/03/2015
105,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/03/2015
105,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/03/2015
105,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/03/2015
105,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/03/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/03/2015
105,83 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/03/2015
106,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/03/2015
106,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/03/2015
106,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/03/2015
106,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/03/2015
106,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/03/2015
106,27 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/03/2015
106,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/03/2015
106,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/03/2015
106,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/03/2015
106,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/03/2015
106,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/03/2015
106,32 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/03/2015
106,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/03/2015
106,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/03/2015
106,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/03/2015
106,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/03/2015
105,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/02/2015
105,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/02/2015
105,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/02/2015
105,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/02/2015
105,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/02/2015
105,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/02/2015
105,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/02/2015
105,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/02/2015
105,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/02/2015
105,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/02/2015
104,94 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/02/2015
104,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/02/2015
104,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/02/2015
104,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/02/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/02/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/02/2015
104,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/02/2015
104,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/02/2015
104,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/02/2015
104,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/02/2015
104,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/02/2015
104,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/02/2015
104,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/02/2015
104,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/02/2015
104,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/02/2015
104,28 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/02/2015
104,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/02/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/02/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/01/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/01/2015
104,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/01/2015
104,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/01/2015
104,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/01/2015
104,24 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/01/2015
104,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/01/2015
103,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/01/2015
103,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/01/2015
103,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/01/2015
103,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/01/2015
103,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/01/2015
103,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/01/2015
103,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/01/2015
103,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/01/2015
103,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/01/2015
103,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/01/2015
103,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/01/2015
103,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/01/2015
103,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/01/2015
103,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/01/2015
103,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/01/2015
103,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/01/2015
103,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/01/2015
103,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/01/2015
103,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/01/2015
103,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/01/2015
103,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/01/2015
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/01/2015
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/01/2015
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/01/2015
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/12/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/12/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/12/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/12/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/12/2014
102,96 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/12/2014
102,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/12/2014
102,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/12/2014
102,85 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/12/2014
102,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/12/2014
102,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/12/2014
102,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/12/2014
103,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/12/2014
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/12/2014
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/12/2014
103,19 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/12/2014
103,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/12/2014
103,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/12/2014
103,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/12/2014
103,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/12/2014
103,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/12/2014
103,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/12/2014
103,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/12/2014
103,52 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/12/2014
103,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/12/2014
103,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/12/2014
103,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/11/2014
103,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/11/2014
103,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/11/2014
103,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/11/2014
103,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/11/2014
103,33 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/11/2014
103,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/11/2014
103,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/11/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/11/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/11/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/11/2014
103,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/11/2014
103,21 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/11/2014
103,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/11/2014
103,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/11/2014
103,29 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/11/2014
103,29 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/11/2014
103,29 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/11/2014
103,31 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/11/2014
103,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/11/2014
103,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/11/2014
103,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/11/2014
102,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/11/2014
102,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/11/2014
102,91 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/11/2014
102,78 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/11/2014
102,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/11/2014
102,61 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/11/2014
102,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/11/2014
102,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/11/2014
102,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/10/2014
102,41 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/10/2014
102,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/10/2014
102,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/10/2014
102,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/10/2014
102,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/10/2014
102,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/10/2014
102,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/10/2014
102,20 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/10/2014
102,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/10/2014
101,73 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/10/2014
101,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/10/2014
101,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/10/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/10/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/10/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/10/2014
101,46 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/10/2014
101,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/10/2014
101,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/10/2014
102,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/10/2014
102,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/10/2014
102,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/10/2014
102,38 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/10/2014
102,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/10/2014
102,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/10/2014
102,69 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/10/2014
102,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/10/2014
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/10/2014
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/10/2014
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/10/2014
102,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/10/2014
102,48 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/09/2014
102,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/09/2014
102,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/09/2014
102,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/09/2014
102,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/09/2014
102,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/09/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/09/2014
103,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/09/2014
103,23 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/09/2014
103,25 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/09/2014
103,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/09/2014
103,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/09/2014
103,12 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/09/2014
103,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/09/2014
103,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/09/2014
103,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/09/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/09/2014
103,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/09/2014
103,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/09/2014
103,10 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/09/2014
103,03 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/09/2014
103,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/09/2014
103,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/09/2014
103,18 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/09/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/09/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/09/2014
103,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/09/2014
103,15 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/09/2014
103,15 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/09/2014
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/09/2014
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/08/2014
103,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/08/2014
103,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/08/2014
103,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/08/2014
103,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/08/2014
103,07 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/08/2014
102,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/08/2014
102,82 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/08/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/08/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/08/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/08/2014
102,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/08/2014
102,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/08/2014
102,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/08/2014
102,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/08/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/08/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/08/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/08/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/08/2014
101,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/08/2014
101,51 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/08/2014
101,26 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/08/2014
101,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/08/2014
101,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/08/2014
101,60 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/08/2014
101,65 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/08/2014
101,92 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/08/2014
101,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/08/2014
102,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/08/2014
102,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/08/2014
102,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/08/2014
102,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/07/2014
102,55 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/07/2014
102,59 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/07/2014
102,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/07/2014
102,57 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/07/2014
102,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/07/2014
102,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/07/2014
102,53 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/07/2014
102,49 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/07/2014
102,39 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/07/2014
102,37 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/07/2014
102,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/07/2014
102,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/07/2014
102,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/07/2014
102,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/07/2014
102,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/07/2014
102,35 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/07/2014
102,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/07/2014
102,43 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/07/2014
102,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/07/2014
102,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/07/2014
102,34 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/07/2014
102,58 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/07/2014
102,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/07/2014
102,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/07/2014
102,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/07/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/07/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/07/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/07/2014
102,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/07/2014
102,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/07/2014
102,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/06/2014
102,81 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/06/2014
102,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/06/2014
102,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/06/2014
102,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/06/2014
102,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/06/2014
102,99 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/06/2014
102,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/06/2014
102,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/06/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/06/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/06/2014
102,95 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/06/2014
102,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/06/2014
102,72 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/06/2014
102,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/06/2014
102,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/06/2014
102,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/06/2014
102,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/06/2014
102,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/06/2014
102,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/06/2014
102,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/06/2014
102,06 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/06/2014
102,04 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/06/2014
102,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/06/2014
101,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/05/2014
101,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/05/2014
101,98 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/05/2014
101,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/05/2014
101,90 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/05/2014
101,76 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/05/2014
101,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/05/2014
101,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/05/2014
101,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/05/2014
101,66 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/05/2014
101,63 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/05/2014
101,71 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/05/2014
101,74 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/05/2014
101,77 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/05/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/05/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/05/2014
101,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/05/2014
102,00 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/05/2014
102,02 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/05/2014
101,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/05/2014
101,79 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/05/2014
101,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/05/2014
101,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/05/2014
101,67 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/05/2014
101,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/05/2014
101,50 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/05/2014
101,44 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/05/2014
101,42 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/05/2014
101,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/05/2014
101,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/05/2014
101,36 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/05/2014
101,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/04/2014
101,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/04/2014
101,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/04/2014
101,16 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/04/2014
101,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/04/2014
101,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/04/2014
101,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/04/2014
101,05 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/04/2014
100,97 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
22/04/2014
100,93 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
21/04/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
20/04/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
19/04/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
18/04/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
17/04/2014
100,84 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
16/04/2014
100,89 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
15/04/2014
100,86 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
14/04/2014
100,88 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
13/04/2014
100,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
12/04/2014
100,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
11/04/2014
100,87 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
10/04/2014
100,75 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
09/04/2014
100,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
08/04/2014
100,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
07/04/2014
100,70 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
06/04/2014
100,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
05/04/2014
100,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
04/04/2014
100,54 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
03/04/2014
100,47 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
02/04/2014
100,40 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
01/04/2014
100,30 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
31/03/2014
100,22 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
30/03/2014
100,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
29/03/2014
100,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
28/03/2014
100,14 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
27/03/2014
100,13 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
26/03/2014
100,09 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
25/03/2014
100,11 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
24/03/2014
100,08 RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V
23/03/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V 11,853,804,050,98
Oblig. Euro Ht Rendt 8,932,893,490,87
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
RAIFFEISEN EUROPA HIGHYIELD V 8,15-0,665,416,9823,18-0,5114,78
Oblig. Euro Ht Rendt 6,810,192,856,9620,10-4,4112,75
ML Euro HY 9,070,765,4810,0627,21-2,4814,26

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
  Espace sociétés de gestion
Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus