BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H - LU1093512371

Performance en base 100 du 17/02/2015 au 16/02/2018
 
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
 
Oblig. Monde diversifiées
 
ML Global Broad Market
ML Global Broad Market 
16/02/2018
98,92 ML Global Broad Market 
15/02/2018
98,55 ML Global Broad Market 
14/02/2018
98,80 ML Global Broad Market 
13/02/2018
99,14 ML Global Broad Market 
12/02/2018
99,44 ML Global Broad Market 
11/02/2018
99,63 ML Global Broad Market 
10/02/2018
99,63 ML Global Broad Market 
09/02/2018
99,63 ML Global Broad Market 
08/02/2018
99,52 ML Global Broad Market 
07/02/2018
99,43 ML Global Broad Market 
06/02/2018
99,33 ML Global Broad Market 
05/02/2018
98,72 ML Global Broad Market 
04/02/2018
98,50 ML Global Broad Market 
03/02/2018
98,50 ML Global Broad Market 
02/02/2018
98,50 ML Global Broad Market 
01/02/2018
98,78 ML Global Broad Market 
31/01/2018
99,06 ML Global Broad Market 
30/01/2018
99,27 ML Global Broad Market 
29/01/2018
99,64 ML Global Broad Market 
28/01/2018
99,43 ML Global Broad Market 
27/01/2018
99,43 ML Global Broad Market 
26/01/2018
99,43 ML Global Broad Market 
25/01/2018
99,16 ML Global Broad Market 
24/01/2018
99,68 ML Global Broad Market 
23/01/2018
100,06 ML Global Broad Market 
22/01/2018
100,10 ML Global Broad Market 
21/01/2018
100,27 ML Global Broad Market 
20/01/2018
100,27 ML Global Broad Market 
19/01/2018
100,27 ML Global Broad Market 
18/01/2018
100,19 ML Global Broad Market 
17/01/2018
100,31 ML Global Broad Market 
16/01/2018
100,45 ML Global Broad Market 
15/01/2018
100,16 ML Global Broad Market 
14/01/2018
100,71 ML Global Broad Market 
13/01/2018
100,71 ML Global Broad Market 
12/01/2018
100,71 ML Global Broad Market 
11/01/2018
101,25 ML Global Broad Market 
10/01/2018
101,66 ML Global Broad Market 
09/01/2018
101,88 ML Global Broad Market 
08/01/2018
101,79 ML Global Broad Market 
07/01/2018
101,33 ML Global Broad Market 
06/01/2018
101,33 ML Global Broad Market 
05/01/2018
101,33 ML Global Broad Market 
04/01/2018
101,17 ML Global Broad Market 
03/01/2018
101,54 ML Global Broad Market 
02/01/2018
101,35 ML Global Broad Market 
01/01/2018
101,72 ML Global Broad Market 
31/12/2017
101,72 ML Global Broad Market 
30/12/2017
101,71 ML Global Broad Market 
29/12/2017
101,71 ML Global Broad Market 
28/12/2017
102,04 ML Global Broad Market 
27/12/2017
102,32 ML Global Broad Market 
26/12/2017
102,28 ML Global Broad Market 
25/12/2017
102,36 ML Global Broad Market 
24/12/2017
102,36 ML Global Broad Market 
23/12/2017
102,36 ML Global Broad Market 
22/12/2017
102,36 ML Global Broad Market 
21/12/2017
102,17 ML Global Broad Market 
20/12/2017
101,99 ML Global Broad Market 
19/12/2017
102,68 ML Global Broad Market 
18/12/2017
103,12 ML Global Broad Market 
17/12/2017
103,42 ML Global Broad Market 
16/12/2017
103,42 ML Global Broad Market 
15/12/2017
103,42 ML Global Broad Market 
14/12/2017
103,37 ML Global Broad Market 
13/12/2017
103,33 ML Global Broad Market 
12/12/2017
103,26 ML Global Broad Market 
11/12/2017
102,96 ML Global Broad Market 
10/12/2017
103,18 ML Global Broad Market 
09/12/2017
103,18 ML Global Broad Market 
08/12/2017
103,18 ML Global Broad Market 
07/12/2017
103,08 ML Global Broad Market 
06/12/2017
103,28 ML Global Broad Market 
05/12/2017
102,84 ML Global Broad Market 
04/12/2017
102,65 ML Global Broad Market 
03/12/2017
102,63 ML Global Broad Market 
02/12/2017
102,63 ML Global Broad Market 
01/12/2017
102,63 ML Global Broad Market 
30/11/2017
102,11 ML Global Broad Market 
29/11/2017
102,57 ML Global Broad Market 
28/11/2017
102,67 ML Global Broad Market 
27/11/2017
102,46 ML Global Broad Market 
26/11/2017
102,23 ML Global Broad Market 
25/11/2017
102,23 ML Global Broad Market 
24/11/2017
102,23 ML Global Broad Market 
23/11/2017
102,93 ML Global Broad Market 
22/11/2017
103,21 ML Global Broad Market 
21/11/2017
103,33 ML Global Broad Market 
20/11/2017
103,09 ML Global Broad Market 
19/11/2017
102,85 ML Global Broad Market 
18/11/2017
102,85 ML Global Broad Market 
17/11/2017
102,85 ML Global Broad Market 
16/11/2017
102,79 ML Global Broad Market 
15/11/2017
102,62 ML Global Broad Market 
14/11/2017
102,71 ML Global Broad Market 
13/11/2017
103,24 ML Global Broad Market 
12/11/2017
103,34 ML Global Broad Market 
11/11/2017
103,34 ML Global Broad Market 
10/11/2017
103,34 ML Global Broad Market 
09/11/2017
103,76 ML Global Broad Market 
08/11/2017
104,22 ML Global Broad Market 
07/11/2017
104,25 ML Global Broad Market 
06/11/2017
104,09 ML Global Broad Market 
05/11/2017
103,68 ML Global Broad Market 
04/11/2017
103,68 ML Global Broad Market 
03/11/2017
103,68 ML Global Broad Market 
02/11/2017
103,35 ML Global Broad Market 
01/11/2017
103,63 ML Global Broad Market 
31/10/2017
103,47 ML Global Broad Market 
30/10/2017
103,63 ML Global Broad Market 
29/10/2017
103,55 ML Global Broad Market 
28/10/2017
103,55 ML Global Broad Market 
27/10/2017
103,55 ML Global Broad Market 
26/10/2017
102,61 ML Global Broad Market 
25/10/2017
101,97 ML Global Broad Market 
24/10/2017
102,33 ML Global Broad Market 
23/10/2017
102,65 ML Global Broad Market 
22/10/2017
102,33 ML Global Broad Market 
21/10/2017
102,33 ML Global Broad Market 
20/10/2017
102,33 ML Global Broad Market 
19/10/2017
102,33 ML Global Broad Market 
18/10/2017
102,67 ML Global Broad Market 
17/10/2017
103,06 ML Global Broad Market 
16/10/2017
102,84 ML Global Broad Market 
15/10/2017
102,58 ML Global Broad Market 
14/10/2017
102,58 ML Global Broad Market 
13/10/2017
102,58 ML Global Broad Market 
12/10/2017
102,21 ML Global Broad Market 
11/10/2017
102,14 ML Global Broad Market 
10/10/2017
102,37 ML Global Broad Market 
09/10/2017
102,67 ML Global Broad Market 
08/10/2017
102,60 ML Global Broad Market 
07/10/2017
102,60 ML Global Broad Market 
06/10/2017
102,60 ML Global Broad Market 
05/10/2017
102,85 ML Global Broad Market 
04/10/2017
102,64 ML Global Broad Market 
03/10/2017
102,64 ML Global Broad Market 
02/10/2017
102,79 ML Global Broad Market 
01/10/2017
102,31 ML Global Broad Market 
30/09/2017
102,31 ML Global Broad Market 
29/09/2017
102,31 ML Global Broad Market 
28/09/2017
102,48 ML Global Broad Market 
27/09/2017
102,87 ML Global Broad Market 
26/09/2017
103,01 ML Global Broad Market 
25/09/2017
102,51 ML Global Broad Market 
24/09/2017
101,69 ML Global Broad Market 
23/09/2017
101,69 ML Global Broad Market 
22/09/2017
101,69 ML Global Broad Market 
21/09/2017
101,85 ML Global Broad Market 
20/09/2017
101,61 ML Global Broad Market 
19/09/2017
101,72 ML Global Broad Market 
18/09/2017
101,89 ML Global Broad Market 
17/09/2017
102,01 ML Global Broad Market 
16/09/2017
102,01 ML Global Broad Market 
15/09/2017
102,01 ML Global Broad Market 
14/09/2017
102,59 ML Global Broad Market 
13/09/2017
102,34 ML Global Broad Market 
12/09/2017
102,30 ML Global Broad Market 
11/09/2017
102,49 ML Global Broad Market 
10/09/2017
102,61 ML Global Broad Market 
09/09/2017
102,61 ML Global Broad Market 
08/09/2017
102,61 ML Global Broad Market 
07/09/2017
102,61 ML Global Broad Market 
06/09/2017
102,77 ML Global Broad Market 
05/09/2017
102,95 ML Global Broad Market 
04/09/2017
102,55 ML Global Broad Market 
03/09/2017
102,64 ML Global Broad Market 
02/09/2017
102,64 ML Global Broad Market 
01/09/2017
102,64 ML Global Broad Market 
31/08/2017
102,65 ML Global Broad Market 
30/08/2017
102,37 ML Global Broad Market 
29/08/2017
102,01 ML Global Broad Market 
28/08/2017
102,26 ML Global Broad Market 
27/08/2017
102,70 ML Global Broad Market 
26/08/2017
102,70 ML Global Broad Market 
25/08/2017
102,70 ML Global Broad Market 
24/08/2017
103,02 ML Global Broad Market 
23/08/2017
103,04 ML Global Broad Market 
22/08/2017
103,19 ML Global Broad Market 
21/08/2017
103,08 ML Global Broad Market 
20/08/2017
103,41 ML Global Broad Market 
19/08/2017
103,41 ML Global Broad Market 
18/08/2017
103,41 ML Global Broad Market 
17/08/2017
103,24 ML Global Broad Market 
16/08/2017
103,25 ML Global Broad Market 
15/08/2017
103,07 ML Global Broad Market 
14/08/2017
103,04 ML Global Broad Market 
13/08/2017
103,10 ML Global Broad Market 
12/08/2017
103,10 ML Global Broad Market 
11/08/2017
103,10 ML Global Broad Market 
10/08/2017
103,27 ML Global Broad Market 
09/08/2017
103,14 ML Global Broad Market 
08/08/2017
102,85 ML Global Broad Market 
07/08/2017
102,59 ML Global Broad Market 
06/08/2017
102,82 ML Global Broad Market 
05/08/2017
102,82 ML Global Broad Market 
04/08/2017
102,82 ML Global Broad Market 
03/08/2017
102,31 ML Global Broad Market 
02/08/2017
102,27 ML Global Broad Market 
01/08/2017
102,64 ML Global Broad Market 
31/07/2017
102,46 ML Global Broad Market 
30/07/2017
102,66 ML Global Broad Market 
29/07/2017
102,66 ML Global Broad Market 
28/07/2017
102,66 ML Global Broad Market 
27/07/2017
103,03 ML Global Broad Market 
26/07/2017
103,19 ML Global Broad Market 
25/07/2017
102,91 ML Global Broad Market 
24/07/2017
103,43 ML Global Broad Market 
23/07/2017
103,35 ML Global Broad Market 
22/07/2017
103,35 ML Global Broad Market 
21/07/2017
103,35 ML Global Broad Market 
20/07/2017
103,23 ML Global Broad Market 
19/07/2017
104,01 ML Global Broad Market 
18/07/2017
103,49 ML Global Broad Market 
17/07/2017
103,89 ML Global Broad Market 
16/07/2017
103,97 ML Global Broad Market 
15/07/2017
103,97 ML Global Broad Market 
14/07/2017
103,97 ML Global Broad Market 
13/07/2017
103,99 ML Global Broad Market 
12/07/2017
103,96 ML Global Broad Market 
11/07/2017
103,49 ML Global Broad Market 
10/07/2017
103,77 ML Global Broad Market 
09/07/2017
103,65 ML Global Broad Market 
08/07/2017
103,65 ML Global Broad Market 
07/07/2017
103,65 ML Global Broad Market 
06/07/2017
103,76 ML Global Broad Market 
05/07/2017
104,54 ML Global Broad Market 
04/07/2017
104,40 ML Global Broad Market 
03/07/2017
104,24 ML Global Broad Market 
02/07/2017
104,26 ML Global Broad Market 
01/07/2017
104,26 ML Global Broad Market 
30/06/2017
104,26 ML Global Broad Market 
29/06/2017
104,24 ML Global Broad Market 
28/06/2017
104,99 ML Global Broad Market 
27/06/2017
105,52 ML Global Broad Market 
26/06/2017
106,52 ML Global Broad Market 
25/06/2017
106,50 ML Global Broad Market 
24/06/2017
106,50 ML Global Broad Market 
23/06/2017
106,50 ML Global Broad Market 
22/06/2017
106,76 ML Global Broad Market 
21/06/2017
106,79 ML Global Broad Market 
20/06/2017
106,85 ML Global Broad Market 
19/06/2017
106,52 ML Global Broad Market 
18/06/2017
106,44 ML Global Broad Market 
17/06/2017
106,44 ML Global Broad Market 
16/06/2017
106,44 ML Global Broad Market 
15/06/2017
106,75 ML Global Broad Market 
14/06/2017
106,29 ML Global Broad Market 
13/06/2017
106,28 ML Global Broad Market 
12/06/2017
106,29 ML Global Broad Market 
11/06/2017
106,30 ML Global Broad Market 
10/06/2017
106,30 ML Global Broad Market 
09/06/2017
106,30 ML Global Broad Market 
08/06/2017
106,15 ML Global Broad Market 
07/06/2017
106,09 ML Global Broad Market 
06/06/2017
106,11 ML Global Broad Market 
05/06/2017
105,85 ML Global Broad Market 
04/06/2017
105,72 ML Global Broad Market 
03/06/2017
105,72 ML Global Broad Market 
02/06/2017
105,72 ML Global Broad Market 
01/06/2017
105,76 ML Global Broad Market 
31/05/2017
105,85 ML Global Broad Market 
30/05/2017
106,22 ML Global Broad Market 
29/05/2017
106,07 ML Global Broad Market 
28/05/2017
105,98 ML Global Broad Market 
27/05/2017
105,98 ML Global Broad Market 
26/05/2017
105,98 ML Global Broad Market 
25/05/2017
105,65 ML Global Broad Market 
24/05/2017
105,73 ML Global Broad Market 
23/05/2017
105,52 ML Global Broad Market 
22/05/2017
105,46 ML Global Broad Market 
21/05/2017
105,79 ML Global Broad Market 
20/05/2017
105,79 ML Global Broad Market 
19/05/2017
105,79 ML Global Broad Market 
18/05/2017
106,34 ML Global Broad Market 
17/05/2017
106,16 ML Global Broad Market 
16/05/2017
105,94 ML Global Broad Market 
15/05/2017
106,53 ML Global Broad Market 
14/05/2017
107,01 ML Global Broad Market 
13/05/2017
107,01 ML Global Broad Market 
12/05/2017
107,01 ML Global Broad Market 
11/05/2017
107,07 ML Global Broad Market 
10/05/2017
107,08 ML Global Broad Market 
09/05/2017
106,85 ML Global Broad Market 
08/05/2017
106,88 ML Global Broad Market 
07/05/2017
106,60 ML Global Broad Market 
06/05/2017
106,60 ML Global Broad Market 
05/05/2017
106,60 ML Global Broad Market 
04/05/2017
106,86 ML Global Broad Market 
03/05/2017
107,39 ML Global Broad Market 
02/05/2017
107,48 ML Global Broad Market 
01/05/2017
107,37 ML Global Broad Market 
30/04/2017
107,72 ML Global Broad Market 
29/04/2017
107,71 ML Global Broad Market 
28/04/2017
107,71 ML Global Broad Market 
27/04/2017
107,86 ML Global Broad Market 
26/04/2017
107,60 ML Global Broad Market 
25/04/2017
107,30 ML Global Broad Market 
24/04/2017
108,16 ML Global Broad Market 
23/04/2017
109,75 ML Global Broad Market 
22/04/2017
109,75 ML Global Broad Market 
21/04/2017
109,75 ML Global Broad Market 
20/04/2017
109,15 ML Global Broad Market 
19/04/2017
109,71 ML Global Broad Market 
18/04/2017
109,97 ML Global Broad Market 
17/04/2017
110,05 ML Global Broad Market 
16/04/2017
110,16 ML Global Broad Market 
15/04/2017
110,16 ML Global Broad Market 
14/04/2017
110,16 ML Global Broad Market 
13/04/2017
110,16 ML Global Broad Market 
12/04/2017
109,93 ML Global Broad Market 
11/04/2017
109,75 ML Global Broad Market 
10/04/2017
109,49 ML Global Broad Market 
09/04/2017
109,37 ML Global Broad Market 
08/04/2017
109,37 ML Global Broad Market 
07/04/2017
109,37 ML Global Broad Market 
06/04/2017
109,09 ML Global Broad Market 
05/04/2017
108,93 ML Global Broad Market 
04/04/2017
109,04 ML Global Broad Market 
03/04/2017
109,03 ML Global Broad Market 
02/04/2017
108,43 ML Global Broad Market 
01/04/2017
108,43 ML Global Broad Market 
31/03/2017
108,43 ML Global Broad Market 
30/03/2017
108,13 ML Global Broad Market 
29/03/2017
108,07 ML Global Broad Market 
28/03/2017
107,22 ML Global Broad Market 
27/03/2017
107,14 ML Global Broad Market 
26/03/2017
107,49 ML Global Broad Market 
25/03/2017
107,49 ML Global Broad Market 
24/03/2017
107,49 ML Global Broad Market 
23/03/2017
107,54 ML Global Broad Market 
22/03/2017
107,50 ML Global Broad Market 
21/03/2017
107,08 ML Global Broad Market 
20/03/2017
107,22 ML Global Broad Market 
19/03/2017
107,19 ML Global Broad Market 
18/03/2017
107,19 ML Global Broad Market 
17/03/2017
107,19 ML Global Broad Market 
16/03/2017
107,11 ML Global Broad Market 
15/03/2017
107,60 ML Global Broad Market 
14/03/2017
107,10 ML Global Broad Market 
13/03/2017
106,88 ML Global Broad Market 
12/03/2017
106,92 ML Global Broad Market 
11/03/2017
106,92 ML Global Broad Market 
10/03/2017
106,92 ML Global Broad Market 
09/03/2017
107,58 ML Global Broad Market 
08/03/2017
108,06 ML Global Broad Market 
07/03/2017
108,27 ML Global Broad Market 
06/03/2017
108,25 ML Global Broad Market 
05/03/2017
108,40 ML Global Broad Market 
04/03/2017
108,40 ML Global Broad Market 
03/03/2017
108,40 ML Global Broad Market 
02/03/2017
108,72 ML Global Broad Market 
01/03/2017
108,73 ML Global Broad Market 
28/02/2017
109,04 ML Global Broad Market 
27/02/2017
109,09 ML Global Broad Market 
26/02/2017
109,48 ML Global Broad Market 
25/02/2017
109,48 ML Global Broad Market 
24/02/2017
109,48 ML Global Broad Market 
23/02/2017
108,92 ML Global Broad Market 
22/02/2017
108,91 ML Global Broad Market 
21/02/2017
108,83 ML Global Broad Market 
20/02/2017
108,33 ML Global Broad Market 
19/02/2017
108,27 ML Global Broad Market 
18/02/2017
108,27 ML Global Broad Market 
17/02/2017
108,27 ML Global Broad Market 
16/02/2017
107,81 ML Global Broad Market 
15/02/2017
108,08 ML Global Broad Market 
14/02/2017
108,29 ML Global Broad Market 
13/02/2017
108,23 ML Global Broad Market 
12/02/2017
108,20 ML Global Broad Market 
11/02/2017
108,20 ML Global Broad Market 
10/02/2017
108,20 ML Global Broad Market 
09/02/2017
108,09 ML Global Broad Market 
08/02/2017
108,04 ML Global Broad Market 
07/02/2017
107,80 ML Global Broad Market 
06/02/2017
107,28 ML Global Broad Market 
05/02/2017
106,79 ML Global Broad Market 
04/02/2017
106,79 ML Global Broad Market 
03/02/2017
106,79 ML Global Broad Market 
02/02/2017
106,71 ML Global Broad Market 
01/02/2017
106,81 ML Global Broad Market 
31/01/2017
106,74 ML Global Broad Market 
30/01/2017
107,26 ML Global Broad Market 
29/01/2017
106,97 ML Global Broad Market 
28/01/2017
106,97 ML Global Broad Market 
27/01/2017
106,97 ML Global Broad Market 
26/01/2017
107,18 ML Global Broad Market 
25/01/2017
106,89 ML Global Broad Market 
24/01/2017
107,10 ML Global Broad Market 
23/01/2017
107,37 ML Global Broad Market 
22/01/2017
107,17 ML Global Broad Market 
21/01/2017
107,17 ML Global Broad Market 
20/01/2017
107,17 ML Global Broad Market 
19/01/2017
107,73 ML Global Broad Market 
18/01/2017
107,81 ML Global Broad Market 
17/01/2017
108,10 ML Global Broad Market 
16/01/2017
108,23 ML Global Broad Market 
15/01/2017
107,95 ML Global Broad Market 
14/01/2017
107,95 ML Global Broad Market 
13/01/2017
107,95 ML Global Broad Market 
12/01/2017
108,06 ML Global Broad Market 
11/01/2017
108,90 ML Global Broad Market 
10/01/2017
108,12 ML Global Broad Market 
09/01/2017
108,22 ML Global Broad Market 
08/01/2017
107,96 ML Global Broad Market 
07/01/2017
107,96 ML Global Broad Market 
06/01/2017
107,96 ML Global Broad Market 
05/01/2017
108,17 ML Global Broad Market 
04/01/2017
108,55 ML Global Broad Market 
03/01/2017
109,14 ML Global Broad Market 
02/01/2017
108,28 ML Global Broad Market 
01/01/2017
108,28 ML Global Broad Market 
31/12/2016
108,28 ML Global Broad Market 
30/12/2016
108,28 ML Global Broad Market 
29/12/2016
108,61 ML Global Broad Market 
28/12/2016
108,96 ML Global Broad Market 
27/12/2016
108,30 ML Global Broad Market 
26/12/2016
108,34 ML Global Broad Market 
25/12/2016
108,34 ML Global Broad Market 
24/12/2016
108,34 ML Global Broad Market 
23/12/2016
108,34 ML Global Broad Market 
22/12/2016
108,29 ML Global Broad Market 
21/12/2016
108,54 ML Global Broad Market 
20/12/2016
108,76 ML Global Broad Market 
19/12/2016
108,52 ML Global Broad Market 
18/12/2016
108,26 ML Global Broad Market 
17/12/2016
108,26 ML Global Broad Market 
16/12/2016
108,26 ML Global Broad Market 
15/12/2016
108,15 ML Global Broad Market 
14/12/2016
107,37 ML Global Broad Market 
13/12/2016
107,34 ML Global Broad Market 
12/12/2016
107,43 ML Global Broad Market 
11/12/2016
108,15 ML Global Broad Market 
10/12/2016
108,15 ML Global Broad Market 
09/12/2016
108,15 ML Global Broad Market 
08/12/2016
107,95 ML Global Broad Market 
07/12/2016
107,10 ML Global Broad Market 
06/12/2016
107,09 ML Global Broad Market 
05/12/2016
107,16 ML Global Broad Market 
04/12/2016
107,76 ML Global Broad Market 
03/12/2016
107,76 ML Global Broad Market 
02/12/2016
107,76 ML Global Broad Market 
01/12/2016
107,75 ML Global Broad Market 
30/11/2016
108,13 ML Global Broad Market 
29/11/2016
108,44 ML Global Broad Market 
28/11/2016
108,69 ML Global Broad Market 
27/11/2016
108,12 ML Global Broad Market 
26/11/2016
108,12 ML Global Broad Market 
25/11/2016
108,12 ML Global Broad Market 
24/11/2016
108,42 ML Global Broad Market 
23/11/2016
108,64 ML Global Broad Market 
22/11/2016
108,71 ML Global Broad Market 
21/11/2016
108,45 ML Global Broad Market 
20/11/2016
108,75 ML Global Broad Market 
19/11/2016
108,75 ML Global Broad Market 
18/11/2016
108,75 ML Global Broad Market 
17/11/2016
108,56 ML Global Broad Market 
16/11/2016
108,62 ML Global Broad Market 
15/11/2016
108,31 ML Global Broad Market 
14/11/2016
108,34 ML Global Broad Market 
13/11/2016
108,22 ML Global Broad Market 
12/11/2016
108,22 ML Global Broad Market 
11/11/2016
108,22 ML Global Broad Market 
10/11/2016
108,15 ML Global Broad Market 
09/11/2016
108,49 ML Global Broad Market 
08/11/2016
108,25 ML Global Broad Market 
07/11/2016
108,48 ML Global Broad Market 
06/11/2016
108,29 ML Global Broad Market 
05/11/2016
108,29 ML Global Broad Market 
04/11/2016
108,29 ML Global Broad Market 
03/11/2016
108,31 ML Global Broad Market 
02/11/2016
108,16 ML Global Broad Market 
01/11/2016
108,26 ML Global Broad Market 
31/10/2016
108,79 ML Global Broad Market 
30/10/2016
108,86 ML Global Broad Market 
29/10/2016
108,86 ML Global Broad Market 
28/10/2016
108,86 ML Global Broad Market 
27/10/2016
109,07 ML Global Broad Market 
26/10/2016
109,58 ML Global Broad Market 
25/10/2016
110,17 ML Global Broad Market 
24/10/2016
110,03 ML Global Broad Market 
23/10/2016
110,30 ML Global Broad Market 
22/10/2016
110,30 ML Global Broad Market 
21/10/2016
110,30 ML Global Broad Market 
20/10/2016
109,88 ML Global Broad Market 
19/10/2016
109,69 ML Global Broad Market 
18/10/2016
109,46 ML Global Broad Market 
17/10/2016
109,13 ML Global Broad Market 
16/10/2016
108,92 ML Global Broad Market 
15/10/2016
108,92 ML Global Broad Market 
14/10/2016
108,92 ML Global Broad Market 
13/10/2016
109,08 ML Global Broad Market 
12/10/2016
108,90 ML Global Broad Market 
11/10/2016
108,74 ML Global Broad Market 
10/10/2016
108,17 ML Global Broad Market 
09/10/2016
108,17 ML Global Broad Market 
08/10/2016
108,17 ML Global Broad Market 
07/10/2016
108,17 ML Global Broad Market 
06/10/2016
108,23 ML Global Broad Market 
05/10/2016
108,24 ML Global Broad Market 
04/10/2016
108,97 ML Global Broad Market 
03/10/2016
109,01 ML Global Broad Market 
02/10/2016
109,04 ML Global Broad Market 
01/10/2016
109,04 ML Global Broad Market 
30/09/2016
109,04 ML Global Broad Market 
29/09/2016
109,21 ML Global Broad Market 
28/09/2016
109,66 ML Global Broad Market 
27/09/2016
109,65 ML Global Broad Market 
26/09/2016
108,98 ML Global Broad Market 
25/09/2016
109,10 ML Global Broad Market 
24/09/2016
109,10 ML Global Broad Market 
23/09/2016
109,10 ML Global Broad Market 
22/09/2016
108,96 ML Global Broad Market 
21/09/2016
109,28 ML Global Broad Market 
20/09/2016
108,87 ML Global Broad Market 
19/09/2016
108,62 ML Global Broad Market 
18/09/2016
108,66 ML Global Broad Market 
17/09/2016
108,66 ML Global Broad Market 
16/09/2016
108,66 ML Global Broad Market 
15/09/2016
108,07 ML Global Broad Market 
14/09/2016
108,00 ML Global Broad Market 
13/09/2016
108,06 ML Global Broad Market 
12/09/2016
108,52 ML Global Broad Market 
11/09/2016
108,49 ML Global Broad Market 
10/09/2016
108,49 ML Global Broad Market 
09/09/2016
108,49 ML Global Broad Market 
08/09/2016
108,75 ML Global Broad Market 
07/09/2016
109,41 ML Global Broad Market 
06/09/2016
109,24 ML Global Broad Market 
05/09/2016
109,37 ML Global Broad Market 
04/09/2016
109,01 ML Global Broad Market 
03/09/2016
109,01 ML Global Broad Market 
02/09/2016
109,01 ML Global Broad Market 
01/09/2016
109,14 ML Global Broad Market 
31/08/2016
109,52 ML Global Broad Market 
30/08/2016
109,60 ML Global Broad Market 
29/08/2016
109,63 ML Global Broad Market 
28/08/2016
109,05 ML Global Broad Market 
27/08/2016
109,05 ML Global Broad Market 
26/08/2016
109,05 ML Global Broad Market 
25/08/2016
109,15 ML Global Broad Market 
24/08/2016
109,47 ML Global Broad Market 
23/08/2016
109,06 ML Global Broad Market 
22/08/2016
108,86 ML Global Broad Market 
21/08/2016
108,72 ML Global Broad Market 
20/08/2016
108,72 ML Global Broad Market 
19/08/2016
108,72 ML Global Broad Market 
18/08/2016
108,94 ML Global Broad Market 
17/08/2016
109,06 ML Global Broad Market 
16/08/2016
109,06 ML Global Broad Market 
15/08/2016
109,53 ML Global Broad Market 
14/08/2016
109,87 ML Global Broad Market 
13/08/2016
109,87 ML Global Broad Market 
12/08/2016
109,87 ML Global Broad Market 
11/08/2016
109,64 ML Global Broad Market 
10/08/2016
109,94 ML Global Broad Market 
09/08/2016
109,91 ML Global Broad Market 
08/08/2016
109,85 ML Global Broad Market 
07/08/2016
110,01 ML Global Broad Market 
06/08/2016
110,01 ML Global Broad Market 
05/08/2016
110,01 ML Global Broad Market 
04/08/2016
109,88 ML Global Broad Market 
03/08/2016
109,37 ML Global Broad Market 
02/08/2016
109,08 ML Global Broad Market 
01/08/2016
109,46 ML Global Broad Market 
31/07/2016
109,60 ML Global Broad Market 
30/07/2016
109,58 ML Global Broad Market 
29/07/2016
109,58 ML Global Broad Market 
28/07/2016
109,66 ML Global Broad Market 
27/07/2016
110,16 ML Global Broad Market 
26/07/2016
110,10 ML Global Broad Market 
25/07/2016
109,91 ML Global Broad Market 
24/07/2016
109,80 ML Global Broad Market 
23/07/2016
109,80 ML Global Broad Market 
22/07/2016
109,80 ML Global Broad Market 
21/07/2016
109,68 ML Global Broad Market 
20/07/2016
109,54 ML Global Broad Market 
19/07/2016
109,65 ML Global Broad Market 
18/07/2016
109,34 ML Global Broad Market 
17/07/2016
109,23 ML Global Broad Market 
16/07/2016
109,23 ML Global Broad Market 
15/07/2016
109,23 ML Global Broad Market 
14/07/2016
109,43 ML Global Broad Market 
13/07/2016
109,83 ML Global Broad Market 
12/07/2016
109,77 ML Global Broad Market 
11/07/2016
110,49 ML Global Broad Market 
10/07/2016
111,13 ML Global Broad Market 
09/07/2016
111,13 ML Global Broad Market 
08/07/2016
111,13 ML Global Broad Market 
07/07/2016
110,65 ML Global Broad Market 
06/07/2016
110,63 ML Global Broad Market 
05/07/2016
110,28 ML Global Broad Market 
04/07/2016
109,65 ML Global Broad Market 
03/07/2016
109,57 ML Global Broad Market 
02/07/2016
109,57 ML Global Broad Market 
01/07/2016
109,57 ML Global Broad Market 
30/06/2016
109,52 ML Global Broad Market 
29/06/2016
109,60 ML Global Broad Market 
28/06/2016
109,80 ML Global Broad Market 
27/06/2016
110,37 ML Global Broad Market 
26/06/2016
108,97 ML Global Broad Market 
25/06/2016
108,97 ML Global Broad Market 
24/06/2016
108,97 ML Global Broad Market 
23/06/2016
106,49 ML Global Broad Market 
22/06/2016
107,19 ML Global Broad Market 
21/06/2016
107,28 ML Global Broad Market 
20/06/2016
106,92 ML Global Broad Market 
19/06/2016
107,56 ML Global Broad Market 
18/06/2016
107,56 ML Global Broad Market 
17/06/2016
107,56 ML Global Broad Market 
16/06/2016
108,53 ML Global Broad Market 
15/06/2016
107,50 ML Global Broad Market 
14/06/2016
107,53 ML Global Broad Market 
13/06/2016
106,84 ML Global Broad Market 
12/06/2016
106,77 ML Global Broad Market 
11/06/2016
106,77 ML Global Broad Market 
10/06/2016
106,77 ML Global Broad Market 
09/06/2016
106,55 ML Global Broad Market 
08/06/2016
105,92 ML Global Broad Market 
07/06/2016
106,02 ML Global Broad Market 
06/06/2016
105,75 ML Global Broad Market 
05/06/2016
106,10 ML Global Broad Market 
04/06/2016
106,10 ML Global Broad Market 
03/06/2016
106,10 ML Global Broad Market 
02/06/2016
106,57 ML Global Broad Market 
01/06/2016
106,19 ML Global Broad Market 
31/05/2016
106,29 ML Global Broad Market 
30/05/2016
106,17 ML Global Broad Market 
29/05/2016
106,46 ML Global Broad Market 
28/05/2016
106,46 ML Global Broad Market 
27/05/2016
106,46 ML Global Broad Market 
26/05/2016
106,15 ML Global Broad Market 
25/05/2016
106,13 ML Global Broad Market 
24/05/2016
106,00 ML Global Broad Market 
23/05/2016
105,73 ML Global Broad Market 
22/05/2016
105,49 ML Global Broad Market 
21/05/2016
105,49 ML Global Broad Market 
20/05/2016
105,49 ML Global Broad Market 
19/05/2016
105,63 ML Global Broad Market 
18/05/2016
105,15 ML Global Broad Market 
17/05/2016
105,22 ML Global Broad Market 
16/05/2016
105,22 ML Global Broad Market 
15/05/2016
105,51 ML Global Broad Market 
14/05/2016
105,51 ML Global Broad Market 
13/05/2016
105,51 ML Global Broad Market 
12/05/2016
104,78 ML Global Broad Market 
11/05/2016
104,72 ML Global Broad Market 
10/05/2016
104,82 ML Global Broad Market 
09/05/2016
104,88 ML Global Broad Market 
08/05/2016
104,97 ML Global Broad Market 
07/05/2016
104,97 ML Global Broad Market 
06/05/2016
104,97 ML Global Broad Market 
05/05/2016
105,04 ML Global Broad Market 
04/05/2016
104,34 ML Global Broad Market 
03/05/2016
104,34 ML Global Broad Market 
02/05/2016
104,12 ML Global Broad Market 
01/05/2016
104,47 ML Global Broad Market 
30/04/2016
104,47 ML Global Broad Market 
29/04/2016
104,46 ML Global Broad Market 
28/04/2016
105,10 ML Global Broad Market 
27/04/2016
104,48 ML Global Broad Market 
26/04/2016
104,44 ML Global Broad Market 
25/04/2016
104,75 ML Global Broad Market 
24/04/2016
104,98 ML Global Broad Market 
23/04/2016
104,98 ML Global Broad Market 
22/04/2016
104,98 ML Global Broad Market 
21/04/2016
105,01 ML Global Broad Market 
20/04/2016
104,95 ML Global Broad Market 
19/04/2016
104,69 ML Global Broad Market 
18/04/2016
105,06 ML Global Broad Market 
17/04/2016
105,29 ML Global Broad Market 
16/04/2016
105,29 ML Global Broad Market 
15/04/2016
105,29 ML Global Broad Market 
14/04/2016
105,29 ML Global Broad Market 
13/04/2016
105,21 ML Global Broad Market 
12/04/2016
104,56 ML Global Broad Market 
11/04/2016
104,41 ML Global Broad Market 
10/04/2016
104,49 ML Global Broad Market 
09/04/2016
104,49 ML Global Broad Market 
08/04/2016
104,49 ML Global Broad Market 
07/04/2016
104,75 ML Global Broad Market 
06/04/2016
104,28 ML Global Broad Market 
05/04/2016
104,32 ML Global Broad Market 
04/04/2016
104,08 ML Global Broad Market 
03/04/2016
104,01 ML Global Broad Market 
02/04/2016
104,01 ML Global Broad Market 
01/04/2016
104,01 ML Global Broad Market 
31/03/2016
103,68 ML Global Broad Market 
30/03/2016
103,89 ML Global Broad Market 
29/03/2016
104,81 ML Global Broad Market 
28/03/2016
104,39 ML Global Broad Market 
27/03/2016
104,70 ML Global Broad Market 
26/03/2016
104,70 ML Global Broad Market 
25/03/2016
104,70 ML Global Broad Market 
24/03/2016
104,70 ML Global Broad Market 
23/03/2016
104,73 ML Global Broad Market 
22/03/2016
104,42 ML Global Broad Market 
21/03/2016
104,26 ML Global Broad Market 
20/03/2016
104,25 ML Global Broad Market 
19/03/2016
104,25 ML Global Broad Market 
18/03/2016
104,25 ML Global Broad Market 
17/03/2016
103,85 ML Global Broad Market 
16/03/2016
104,64 ML Global Broad Market 
15/03/2016
104,36 ML Global Broad Market 
14/03/2016
104,40 ML Global Broad Market 
13/03/2016
103,88 ML Global Broad Market 
12/03/2016
103,88 ML Global Broad Market 
11/03/2016
103,88 ML Global Broad Market 
10/03/2016
103,95 ML Global Broad Market 
09/03/2016
105,12 ML Global Broad Market 
08/03/2016
105,27 ML Global Broad Market 
07/03/2016
105,18 ML Global Broad Market 
06/03/2016
104,92 ML Global Broad Market 
05/03/2016
104,92 ML Global Broad Market 
04/03/2016
104,92 ML Global Broad Market 
03/03/2016
105,58 ML Global Broad Market 
02/03/2016
106,12 ML Global Broad Market 
01/03/2016
105,94 ML Global Broad Market 
29/02/2016
106,21 ML Global Broad Market 
28/02/2016
105,38 ML Global Broad Market 
27/02/2016
105,38 ML Global Broad Market 
26/02/2016
105,38 ML Global Broad Market 
25/02/2016
105,00 ML Global Broad Market 
24/02/2016
105,12 ML Global Broad Market 
23/02/2016
104,88 ML Global Broad Market 
22/02/2016
104,71 ML Global Broad Market 
21/02/2016
104,11 ML Global Broad Market 
20/02/2016
104,11 ML Global Broad Market 
19/02/2016
104,11 ML Global Broad Market 
18/02/2016
104,03 ML Global Broad Market 
17/02/2016
103,39 ML Global Broad Market 
16/02/2016
103,42 ML Global Broad Market 
15/02/2016
103,42 ML Global Broad Market 
14/02/2016
102,94 ML Global Broad Market 
13/02/2016
102,94 ML Global Broad Market 
12/02/2016
102,94 ML Global Broad Market 
11/02/2016
102,83 ML Global Broad Market 
10/02/2016
103,32 ML Global Broad Market 
09/02/2016
102,50 ML Global Broad Market 
08/02/2016
103,42 ML Global Broad Market 
07/02/2016
102,98 ML Global Broad Market 
06/02/2016
102,98 ML Global Broad Market 
05/02/2016
102,98 ML Global Broad Market 
04/02/2016
102,83 ML Global Broad Market 
03/02/2016
103,53 ML Global Broad Market 
02/02/2016
104,10 ML Global Broad Market 
01/02/2016
103,81 ML Global Broad Market 
31/01/2016
104,35 ML Global Broad Market 
30/01/2016
104,34 ML Global Broad Market 
29/01/2016
104,34 ML Global Broad Market 
28/01/2016
103,48 ML Global Broad Market 
27/01/2016
103,83 ML Global Broad Market 
26/01/2016
104,04 ML Global Broad Market 
25/01/2016
103,96 ML Global Broad Market 
24/01/2016
103,98 ML Global Broad Market 
23/01/2016
103,98 ML Global Broad Market 
22/01/2016
103,98 ML Global Broad Market 
21/01/2016
104,12 ML Global Broad Market 
20/01/2016
103,74 ML Global Broad Market 
19/01/2016
103,40 ML Global Broad Market 
18/01/2016
103,71 ML Global Broad Market 
17/01/2016
103,26 ML Global Broad Market 
16/01/2016
103,26 ML Global Broad Market 
15/01/2016
103,26 ML Global Broad Market 
14/01/2016
103,76 ML Global Broad Market 
13/01/2016
103,87 ML Global Broad Market 
12/01/2016
103,91 ML Global Broad Market 
11/01/2016
103,72 ML Global Broad Market 
10/01/2016
103,38 ML Global Broad Market 
09/01/2016
103,38 ML Global Broad Market 
08/01/2016
103,38 ML Global Broad Market 
07/01/2016
103,77 ML Global Broad Market 
06/01/2016
104,35 ML Global Broad Market 
05/01/2016
104,25 ML Global Broad Market 
04/01/2016
103,62 ML Global Broad Market 
03/01/2016
102,91 ML Global Broad Market 
02/01/2016
102,91 ML Global Broad Market 
01/01/2016
102,91 ML Global Broad Market 
31/12/2015
102,91 ML Global Broad Market 
30/12/2015
102,45 ML Global Broad Market 
29/12/2015
102,52 ML Global Broad Market 
28/12/2015
102,32 ML Global Broad Market 
27/12/2015
102,35 ML Global Broad Market 
26/12/2015
102,35 ML Global Broad Market 
25/12/2015
102,35 ML Global Broad Market 
24/12/2015
102,35 ML Global Broad Market 
23/12/2015
102,71 ML Global Broad Market 
22/12/2015
102,21 ML Global Broad Market 
21/12/2015
102,75 ML Global Broad Market 
20/12/2015
103,24 ML Global Broad Market 
19/12/2015
103,24 ML Global Broad Market 
18/12/2015
103,24 ML Global Broad Market 
17/12/2015
102,94 ML Global Broad Market 
16/12/2015
102,09 ML Global Broad Market 
15/12/2015
102,36 ML Global Broad Market 
14/12/2015
102,03 ML Global Broad Market 
13/12/2015
102,54 ML Global Broad Market 
12/12/2015
102,54 ML Global Broad Market 
11/12/2015
102,54 ML Global Broad Market 
10/12/2015
102,65 ML Global Broad Market 
09/12/2015
102,45 ML Global Broad Market 
08/12/2015
102,91 ML Global Broad Market 
07/12/2015
103,06 ML Global Broad Market 
06/12/2015
102,53 ML Global Broad Market 
05/12/2015
102,53 ML Global Broad Market 
04/12/2015
102,53 ML Global Broad Market 
03/12/2015
102,69 ML Global Broad Market 
02/12/2015
105,39 ML Global Broad Market 
01/12/2015
105,26 ML Global Broad Market 
30/11/2015
105,32 ML Global Broad Market 
29/11/2015
105,12 ML Global Broad Market 
28/11/2015
105,12 ML Global Broad Market 
27/11/2015
105,12 ML Global Broad Market 
26/11/2015
104,96 ML Global Broad Market 
25/11/2015
104,98 ML Global Broad Market 
24/11/2015
104,66 ML Global Broad Market 
23/11/2015
104,72 ML Global Broad Market 
22/11/2015
104,44 ML Global Broad Market 
21/11/2015
104,44 ML Global Broad Market 
20/11/2015
104,44 ML Global Broad Market 
19/11/2015
103,99 ML Global Broad Market 
18/11/2015
104,35 ML Global Broad Market 
17/11/2015
104,30 ML Global Broad Market 
16/11/2015
103,78 ML Global Broad Market 
15/11/2015
103,65 ML Global Broad Market 
14/11/2015
103,65 ML Global Broad Market 
13/11/2015
103,65 ML Global Broad Market 
12/11/2015
103,31 ML Global Broad Market 
11/11/2015
103,49 ML Global Broad Market 
10/11/2015
103,64 ML Global Broad Market 
09/11/2015
103,08 ML Global Broad Market 
08/11/2015
103,17 ML Global Broad Market 
07/11/2015
103,17 ML Global Broad Market 
06/11/2015
103,17 ML Global Broad Market 
05/11/2015
102,98 ML Global Broad Market 
04/11/2015
103,10 ML Global Broad Market 
03/11/2015
102,59 ML Global Broad Market 
02/11/2015
102,19 ML Global Broad Market 
01/11/2015
102,27 ML Global Broad Market 
31/10/2015
102,27 ML Global Broad Market 
30/10/2015
102,26 ML Global Broad Market 
29/10/2015
102,65 ML Global Broad Market 
28/10/2015
102,40 ML Global Broad Market 
27/10/2015
102,67 ML Global Broad Market 
26/10/2015
102,46 ML Global Broad Market 
25/10/2015
102,42 ML Global Broad Market 
24/10/2015
102,42 ML Global Broad Market 
23/10/2015
102,42 ML Global Broad Market 
22/10/2015
101,79 ML Global Broad Market 
21/10/2015
100,37 ML Global Broad Market 
20/10/2015
100,29 ML Global Broad Market 
19/10/2015
100,74 ML Global Broad Market 
18/10/2015
100,37 ML Global Broad Market 
17/10/2015
100,37 ML Global Broad Market 
16/10/2015
100,37 ML Global Broad Market 
15/10/2015
100,40 ML Global Broad Market 
14/10/2015
100,05 ML Global Broad Market 
13/10/2015
100,04 ML Global Broad Market 
12/10/2015
100,02 ML Global Broad Market 
11/10/2015
99,99 ML Global Broad Market 
10/10/2015
99,99 ML Global Broad Market 
09/10/2015
99,99 ML Global Broad Market 
08/10/2015
100,51 ML Global Broad Market 
07/10/2015
100,88 ML Global Broad Market 
06/10/2015
100,65 ML Global Broad Market 
05/10/2015
100,93 ML Global Broad Market 
04/10/2015
100,84 ML Global Broad Market 
03/10/2015
100,84 ML Global Broad Market 
02/10/2015
100,84 ML Global Broad Market 
01/10/2015
101,01 ML Global Broad Market 
30/09/2015
101,12 ML Global Broad Market 
29/09/2015
100,74 ML Global Broad Market 
28/09/2015
100,75 ML Global Broad Market 
27/09/2015
100,68 ML Global Broad Market 
26/09/2015
100,68 ML Global Broad Market 
25/09/2015
100,68 ML Global Broad Market 
24/09/2015
100,37 ML Global Broad Market 
23/09/2015
101,09 ML Global Broad Market 
22/09/2015
101,35 ML Global Broad Market 
21/09/2015
100,59 ML Global Broad Market 
20/09/2015
99,79 ML Global Broad Market 
19/09/2015
99,79 ML Global Broad Market 
18/09/2015
99,79 ML Global Broad Market 
17/09/2015
99,56 ML Global Broad Market 
16/09/2015
99,52 ML Global Broad Market 
15/09/2015
99,71 ML Global Broad Market 
14/09/2015
100,02 ML Global Broad Market 
13/09/2015
99,99 ML Global Broad Market 
12/09/2015
99,99 ML Global Broad Market 
11/09/2015
99,99 ML Global Broad Market 
10/09/2015
100,27 ML Global Broad Market 
09/09/2015
100,69 ML Global Broad Market 
08/09/2015
100,68 ML Global Broad Market 
07/09/2015
101,00 ML Global Broad Market 
06/09/2015
101,29 ML Global Broad Market 
05/09/2015
101,29 ML Global Broad Market 
04/09/2015
101,29 ML Global Broad Market 
03/09/2015
101,08 ML Global Broad Market 
02/09/2015
100,01 ML Global Broad Market 
01/09/2015
99,97 ML Global Broad Market 
31/08/2015
100,16 ML Global Broad Market 
30/08/2015
100,17 ML Global Broad Market 
29/08/2015
100,17 ML Global Broad Market 
28/08/2015
100,17 ML Global Broad Market 
27/08/2015
100,26 ML Global Broad Market 
26/08/2015
99,24 ML Global Broad Market 
25/08/2015
99,27 ML Global Broad Market 
24/08/2015
98,98 ML Global Broad Market 
23/08/2015
100,16 ML Global Broad Market 
22/08/2015
100,16 ML Global Broad Market 
21/08/2015
100,16 ML Global Broad Market 
20/08/2015
100,74 ML Global Broad Market 
19/08/2015
101,43 ML Global Broad Market 
18/08/2015
101,42 ML Global Broad Market 
17/08/2015
101,27 ML Global Broad Market 
16/08/2015
100,88 ML Global Broad Market 
15/08/2015
100,88 ML Global Broad Market 
14/08/2015
100,88 ML Global Broad Market 
13/08/2015
100,79 ML Global Broad Market 
12/08/2015
100,72 ML Global Broad Market 
11/08/2015
101,45 ML Global Broad Market 
10/08/2015
101,59 ML Global Broad Market 
09/08/2015
102,06 ML Global Broad Market 
08/08/2015
102,06 ML Global Broad Market 
07/08/2015
102,06 ML Global Broad Market 
06/08/2015
101,94 ML Global Broad Market 
05/08/2015
102,17 ML Global Broad Market 
04/08/2015
101,98 ML Global Broad Market 
03/08/2015
102,00 ML Global Broad Market 
02/08/2015
101,36 ML Global Broad Market 
01/08/2015
101,36 ML Global Broad Market 
31/07/2015
101,36 ML Global Broad Market 
30/07/2015
101,93 ML Global Broad Market 
29/07/2015
101,20 ML Global Broad Market 
28/07/2015
101,23 ML Global Broad Market 
27/07/2015
100,89 ML Global Broad Market 
26/07/2015
101,62 ML Global Broad Market 
25/07/2015
101,62 ML Global Broad Market 
24/07/2015
101,62 ML Global Broad Market 
23/07/2015
101,40 ML Global Broad Market 
22/07/2015
101,92 ML Global Broad Market 
21/07/2015
101,51 ML Global Broad Market 
20/07/2015
101,90 ML Global Broad Market 
19/07/2015
102,03 ML Global Broad Market 
18/07/2015
102,03 ML Global Broad Market 
17/07/2015
102,03 ML Global Broad Market 
16/07/2015
101,54 ML Global Broad Market 
15/07/2015
101,15 ML Global Broad Market 
14/07/2015
100,70 ML Global Broad Market 
13/07/2015
100,49 ML Global Broad Market 
12/07/2015
99,49 ML Global Broad Market 
11/07/2015
99,49 ML Global Broad Market 
10/07/2015
99,49 ML Global Broad Market 
09/07/2015
100,92 ML Global Broad Market 
08/07/2015
101,14 ML Global Broad Market 
07/07/2015
101,82 ML Global Broad Market 
06/07/2015
100,57 ML Global Broad Market 
05/07/2015
100,11 ML Global Broad Market 
04/07/2015
100,11 ML Global Broad Market 
03/07/2015
100,11 ML Global Broad Market 
02/07/2015
99,92 ML Global Broad Market 
01/07/2015
99,99 ML Global Broad Market 
30/06/2015
100,14 ML Global Broad Market 
29/06/2015
100,02 ML Global Broad Market 
28/06/2015
99,49 ML Global Broad Market 
27/06/2015
99,49 ML Global Broad Market 
26/06/2015
99,49 ML Global Broad Market 
25/06/2015
99,45 ML Global Broad Market 
24/06/2015
99,49 ML Global Broad Market 
23/06/2015
99,46 ML Global Broad Market 
22/06/2015
98,33 ML Global Broad Market 
21/06/2015
99,14 ML Global Broad Market 
20/06/2015
99,14 ML Global Broad Market 
19/06/2015
99,14 ML Global Broad Market 
18/06/2015
98,39 ML Global Broad Market 
17/06/2015
99,26 ML Global Broad Market 
16/06/2015
99,31 ML Global Broad Market 
15/06/2015
99,05 ML Global Broad Market 
14/06/2015
99,00 ML Global Broad Market 
13/06/2015
99,00 ML Global Broad Market 
12/06/2015
99,00 ML Global Broad Market 
11/06/2015
99,09 ML Global Broad Market 
10/06/2015
98,44 ML Global Broad Market 
09/06/2015
98,77 ML Global Broad Market 
08/06/2015
99,05 ML Global Broad Market 
07/06/2015
99,61 ML Global Broad Market 
06/06/2015
99,61 ML Global Broad Market 
05/06/2015
99,61 ML Global Broad Market 
04/06/2015
98,96 ML Global Broad Market 
03/06/2015
98,99 ML Global Broad Market 
02/06/2015
100,41 ML Global Broad Market 
01/06/2015
102,31 ML Global Broad Market 
31/05/2015
102,23 ML Global Broad Market 
30/05/2015
102,22 ML Global Broad Market 
29/05/2015
102,22 ML Global Broad Market 
28/05/2015
102,35 ML Global Broad Market 
27/05/2015
102,73 ML Global Broad Market 
26/05/2015
102,63 ML Global Broad Market 
25/05/2015
101,78 ML Global Broad Market 
24/05/2015
101,78 ML Global Broad Market 
23/05/2015
101,78 ML Global Broad Market 
22/05/2015
101,78 ML Global Broad Market 
21/05/2015
101,29 ML Global Broad Market 
20/05/2015
101,25 ML Global Broad Market 
19/05/2015
101,15 ML Global Broad Market 
18/05/2015
99,84 ML Global Broad Market 
17/05/2015
99,69 ML Global Broad Market 
16/05/2015
99,69 ML Global Broad Market 
15/05/2015
99,69 ML Global Broad Market 
14/05/2015
99,67 ML Global Broad Market 
13/05/2015
99,78 ML Global Broad Market 
12/05/2015
100,40 ML Global Broad Market 
11/05/2015
101,20 ML Global Broad Market 
10/05/2015
101,05 ML Global Broad Market 
09/05/2015
101,05 ML Global Broad Market 
08/05/2015
101,05 ML Global Broad Market 
07/05/2015
100,43 ML Global Broad Market 
06/05/2015
99,79 ML Global Broad Market 
05/05/2015
101,04 ML Global Broad Market 
04/05/2015
101,50 ML Global Broad Market 
03/05/2015
101,22 ML Global Broad Market 
02/05/2015
101,22 ML Global Broad Market 
01/05/2015
101,22 ML Global Broad Market 
30/04/2015
101,71 ML Global Broad Market 
29/04/2015
102,43 ML Global Broad Market 
28/04/2015
103,96 ML Global Broad Market 
27/04/2015
104,68 ML Global Broad Market 
26/04/2015
104,81 ML Global Broad Market 
25/04/2015
104,81 ML Global Broad Market 
24/04/2015
104,81 ML Global Broad Market 
23/04/2015
105,03 ML Global Broad Market 
22/04/2015
105,50 ML Global Broad Market 
21/04/2015
105,59 ML Global Broad Market 
20/04/2015
105,62 ML Global Broad Market 
19/04/2015
105,63 ML Global Broad Market 
18/04/2015
105,63 ML Global Broad Market 
17/04/2015
105,63 ML Global Broad Market 
16/04/2015
106,06 ML Global Broad Market 
15/04/2015
106,63 ML Global Broad Market 
14/04/2015
105,97 ML Global Broad Market 
13/04/2015
106,44 ML Global Broad Market 
12/04/2015
106,01 ML Global Broad Market 
11/04/2015
106,01 ML Global Broad Market 
10/04/2015
106,01 ML Global Broad Market 
09/04/2015
105,59 ML Global Broad Market 
08/04/2015
105,07 ML Global Broad Market 
07/04/2015
104,45 ML Global Broad Market 
06/04/2015
103,42 ML Global Broad Market 
05/04/2015
104,30 ML Global Broad Market 
04/04/2015
104,30 ML Global Broad Market 
03/04/2015
104,30 ML Global Broad Market 
02/04/2015
104,30 ML Global Broad Market 
01/04/2015
105,32 ML Global Broad Market 
31/03/2015
105,21 ML Global Broad Market 
30/03/2015
104,40 ML Global Broad Market 
29/03/2015
104,15 ML Global Broad Market 
28/03/2015
104,15 ML Global Broad Market 
27/03/2015
104,15 ML Global Broad Market 
26/03/2015
103,88 ML Global Broad Market 
25/03/2015
103,62 ML Global Broad Market 
24/03/2015
104,18 ML Global Broad Market 
23/03/2015
103,98 ML Global Broad Market 
22/03/2015
104,85 ML Global Broad Market 
21/03/2015
104,85 ML Global Broad Market 
20/03/2015
104,85 ML Global Broad Market 
19/03/2015
105,78 ML Global Broad Market 
18/03/2015
105,52 ML Global Broad Market 
17/03/2015
105,34 ML Global Broad Market 
16/03/2015
105,54 ML Global Broad Market 
15/03/2015
105,88 ML Global Broad Market 
14/03/2015
105,88 ML Global Broad Market 
13/03/2015
105,88 ML Global Broad Market 
12/03/2015
105,32 ML Global Broad Market 
11/03/2015
105,48 ML Global Broad Market 
10/03/2015
104,43 ML Global Broad Market 
09/03/2015
103,16 ML Global Broad Market 
08/03/2015
102,91 ML Global Broad Market 
07/03/2015
102,91 ML Global Broad Market 
06/03/2015
102,91 ML Global Broad Market 
05/03/2015
102,31 ML Global Broad Market 
04/03/2015
102,03 ML Global Broad Market 
03/03/2015
101,33 ML Global Broad Market 
02/03/2015
101,35 ML Global Broad Market 
01/03/2015
101,58 ML Global Broad Market 
28/02/2015
101,58 ML Global Broad Market 
27/02/2015
101,57 ML Global Broad Market 
26/02/2015
101,58 ML Global Broad Market 
25/02/2015
100,77 ML Global Broad Market 
24/02/2015
100,65 ML Global Broad Market 
23/02/2015
100,34 ML Global Broad Market 
22/02/2015
100,03 ML Global Broad Market 
21/02/2015
100,03 ML Global Broad Market 
20/02/2015
100,03 ML Global Broad Market 
19/02/2015
99,86 ML Global Broad Market 
18/02/2015
100,10 ML Global Broad Market 
17/02/2015
99,71 ML Global Broad Market 
16/02/2015
100,00 Oblig. Monde diversifiées
16/02/2018
99,77 Oblig. Monde diversifiées
15/02/2018
99,60 Oblig. Monde diversifiées
14/02/2018
99,85 Oblig. Monde diversifiées
13/02/2018
99,94 Oblig. Monde diversifiées
12/02/2018
100,21 Oblig. Monde diversifiées
11/02/2018
100,23 Oblig. Monde diversifiées
10/02/2018
100,23 Oblig. Monde diversifiées
09/02/2018
100,23 Oblig. Monde diversifiées
08/02/2018
100,45 Oblig. Monde diversifiées
07/02/2018
100,40 Oblig. Monde diversifiées
06/02/2018
100,34 Oblig. Monde diversifiées
05/02/2018
100,15 Oblig. Monde diversifiées
04/02/2018
100,13 Oblig. Monde diversifiées
03/02/2018
100,13 Oblig. Monde diversifiées
02/02/2018
100,13 Oblig. Monde diversifiées
01/02/2018
100,37 Oblig. Monde diversifiées
31/01/2018
100,41 Oblig. Monde diversifiées
30/01/2018
100,50 Oblig. Monde diversifiées
29/01/2018
100,72 Oblig. Monde diversifiées
28/01/2018
100,64 Oblig. Monde diversifiées
27/01/2018
100,64 Oblig. Monde diversifiées
26/01/2018
100,64 Oblig. Monde diversifiées
25/01/2018
100,66 Oblig. Monde diversifiées
24/01/2018
100,84 Oblig. Monde diversifiées
23/01/2018
101,05 Oblig. Monde diversifiées
22/01/2018
101,02 Oblig. Monde diversifiées
21/01/2018
100,98 Oblig. Monde diversifiées
20/01/2018
100,98 Oblig. Monde diversifiées
19/01/2018
100,98 Oblig. Monde diversifiées
18/01/2018
101,01 Oblig. Monde diversifiées
17/01/2018
101,10 Oblig. Monde diversifiées
16/01/2018
101,06 Oblig. Monde diversifiées
15/01/2018
101,01 Oblig. Monde diversifiées
14/01/2018
101,23 Oblig. Monde diversifiées
13/01/2018
101,23 Oblig. Monde diversifiées
12/01/2018
101,23 Oblig. Monde diversifiées
11/01/2018
101,49 Oblig. Monde diversifiées
10/01/2018
101,60 Oblig. Monde diversifiées
09/01/2018
101,80 Oblig. Monde diversifiées
08/01/2018
101,72 Oblig. Monde diversifiées
07/01/2018
101,49 Oblig. Monde diversifiées
06/01/2018
101,49 Oblig. Monde diversifiées
05/01/2018
101,49 Oblig. Monde diversifiées
04/01/2018
101,35 Oblig. Monde diversifiées
03/01/2018
101,40 Oblig. Monde diversifiées
02/01/2018
101,22 Oblig. Monde diversifiées
01/01/2018
101,41 Oblig. Monde diversifiées
31/12/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
30/12/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
29/12/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
28/12/2017
101,57 Oblig. Monde diversifiées
27/12/2017
101,70 Oblig. Monde diversifiées
26/12/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
25/12/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
24/12/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
23/12/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
22/12/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
21/12/2017
101,69 Oblig. Monde diversifiées
20/12/2017
101,72 Oblig. Monde diversifiées
19/12/2017
101,92 Oblig. Monde diversifiées
18/12/2017
102,10 Oblig. Monde diversifiées
17/12/2017
102,10 Oblig. Monde diversifiées
16/12/2017
102,10 Oblig. Monde diversifiées
15/12/2017
102,10 Oblig. Monde diversifiées
14/12/2017
102,01 Oblig. Monde diversifiées
13/12/2017
102,20 Oblig. Monde diversifiées
12/12/2017
102,13 Oblig. Monde diversifiées
11/12/2017
102,04 Oblig. Monde diversifiées
10/12/2017
102,18 Oblig. Monde diversifiées
09/12/2017
102,18 Oblig. Monde diversifiées
08/12/2017
102,18 Oblig. Monde diversifiées
07/12/2017
102,08 Oblig. Monde diversifiées
06/12/2017
102,07 Oblig. Monde diversifiées
05/12/2017
101,94 Oblig. Monde diversifiées
04/12/2017
101,86 Oblig. Monde diversifiées
03/12/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
02/12/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
01/12/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
30/11/2017
101,77 Oblig. Monde diversifiées
29/11/2017
101,90 Oblig. Monde diversifiées
28/11/2017
101,80 Oblig. Monde diversifiées
27/11/2017
101,63 Oblig. Monde diversifiées
26/11/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
25/11/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
24/11/2017
101,74 Oblig. Monde diversifiées
23/11/2017
101,98 Oblig. Monde diversifiées
22/11/2017
102,11 Oblig. Monde diversifiées
21/11/2017
102,13 Oblig. Monde diversifiées
20/11/2017
101,89 Oblig. Monde diversifiées
19/11/2017
101,79 Oblig. Monde diversifiées
18/11/2017
101,79 Oblig. Monde diversifiées
17/11/2017
101,79 Oblig. Monde diversifiées
16/11/2017
101,79 Oblig. Monde diversifiées
15/11/2017
101,57 Oblig. Monde diversifiées
14/11/2017
101,86 Oblig. Monde diversifiées
13/11/2017
102,20 Oblig. Monde diversifiées
12/11/2017
102,30 Oblig. Monde diversifiées
11/11/2017
102,30 Oblig. Monde diversifiées
10/11/2017
102,30 Oblig. Monde diversifiées
09/11/2017
102,51 Oblig. Monde diversifiées
08/11/2017
102,75 Oblig. Monde diversifiées
07/11/2017
102,86 Oblig. Monde diversifiées
06/11/2017
102,77 Oblig. Monde diversifiées
05/11/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
04/11/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
03/11/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
02/11/2017
102,51 Oblig. Monde diversifiées
01/11/2017
102,53 Oblig. Monde diversifiées
31/10/2017
102,48 Oblig. Monde diversifiées
30/10/2017
102,47 Oblig. Monde diversifiées
29/10/2017
102,38 Oblig. Monde diversifiées
28/10/2017
102,38 Oblig. Monde diversifiées
27/10/2017
102,38 Oblig. Monde diversifiées
26/10/2017
101,88 Oblig. Monde diversifiées
25/10/2017
101,72 Oblig. Monde diversifiées
24/10/2017
101,87 Oblig. Monde diversifiées
23/10/2017
102,00 Oblig. Monde diversifiées
22/10/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
21/10/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
20/10/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
19/10/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
18/10/2017
102,01 Oblig. Monde diversifiées
17/10/2017
102,04 Oblig. Monde diversifiées
16/10/2017
101,91 Oblig. Monde diversifiées
15/10/2017
101,80 Oblig. Monde diversifiées
14/10/2017
101,80 Oblig. Monde diversifiées
13/10/2017
101,80 Oblig. Monde diversifiées
12/10/2017
101,58 Oblig. Monde diversifiées
11/10/2017
101,59 Oblig. Monde diversifiées
10/10/2017
101,68 Oblig. Monde diversifiées
09/10/2017
101,82 Oblig. Monde diversifiées
08/10/2017
101,89 Oblig. Monde diversifiées
07/10/2017
101,89 Oblig. Monde diversifiées
06/10/2017
101,89 Oblig. Monde diversifiées
05/10/2017
101,90 Oblig. Monde diversifiées
04/10/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
03/10/2017
101,82 Oblig. Monde diversifiées
02/10/2017
101,85 Oblig. Monde diversifiées
01/10/2017
101,66 Oblig. Monde diversifiées
30/09/2017
101,66 Oblig. Monde diversifiées
29/09/2017
101,66 Oblig. Monde diversifiées
28/09/2017
101,70 Oblig. Monde diversifiées
27/09/2017
101,85 Oblig. Monde diversifiées
26/09/2017
101,84 Oblig. Monde diversifiées
25/09/2017
101,61 Oblig. Monde diversifiées
24/09/2017
101,30 Oblig. Monde diversifiées
23/09/2017
101,30 Oblig. Monde diversifiées
22/09/2017
101,30 Oblig. Monde diversifiées
21/09/2017
101,39 Oblig. Monde diversifiées
20/09/2017
101,21 Oblig. Monde diversifiées
19/09/2017
101,27 Oblig. Monde diversifiées
18/09/2017
101,35 Oblig. Monde diversifiées
17/09/2017
101,34 Oblig. Monde diversifiées
16/09/2017
101,34 Oblig. Monde diversifiées
15/09/2017
101,34 Oblig. Monde diversifiées
14/09/2017
101,52 Oblig. Monde diversifiées
13/09/2017
101,29 Oblig. Monde diversifiées
12/09/2017
101,38 Oblig. Monde diversifiées
11/09/2017
101,31 Oblig. Monde diversifiées
10/09/2017
101,22 Oblig. Monde diversifiées
09/09/2017
101,22 Oblig. Monde diversifiées
08/09/2017
101,22 Oblig. Monde diversifiées
07/09/2017
101,40 Oblig. Monde diversifiées
06/09/2017
101,46 Oblig. Monde diversifiées
05/09/2017
101,54 Oblig. Monde diversifiées
04/09/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
03/09/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
02/09/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
01/09/2017
101,41 Oblig. Monde diversifiées
31/08/2017
101,55 Oblig. Monde diversifiées
30/08/2017
101,29 Oblig. Monde diversifiées
29/08/2017
100,97 Oblig. Monde diversifiées
28/08/2017
101,29 Oblig. Monde diversifiées
27/08/2017
101,55 Oblig. Monde diversifiées
26/08/2017
101,55 Oblig. Monde diversifiées
25/08/2017
101,55 Oblig. Monde diversifiées
24/08/2017
101,58 Oblig. Monde diversifiées
23/08/2017
101,57 Oblig. Monde diversifiées
22/08/2017
101,67 Oblig. Monde diversifiées
21/08/2017
101,69 Oblig. Monde diversifiées
20/08/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
19/08/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
18/08/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
17/08/2017
101,86 Oblig. Monde diversifiées
16/08/2017
101,81 Oblig. Monde diversifiées
15/08/2017
101,61 Oblig. Monde diversifiées
14/08/2017
101,57 Oblig. Monde diversifiées
13/08/2017
101,60 Oblig. Monde diversifiées
12/08/2017
101,60 Oblig. Monde diversifiées
11/08/2017
101,60 Oblig. Monde diversifiées
10/08/2017
101,75 Oblig. Monde diversifiées
09/08/2017
101,78 Oblig. Monde diversifiées
08/08/2017
101,62 Oblig. Monde diversifiées
07/08/2017
101,62 Oblig. Monde diversifiées
06/08/2017
101,52 Oblig. Monde diversifiées
05/08/2017
101,52 Oblig. Monde diversifiées
04/08/2017
101,52 Oblig. Monde diversifiées
03/08/2017
101,46 Oblig. Monde diversifiées
02/08/2017
101,50 Oblig. Monde diversifiées
01/08/2017
101,55 Oblig. Monde diversifiées
31/07/2017
101,64 Oblig. Monde diversifiées
30/07/2017
101,67 Oblig. Monde diversifiées
29/07/2017
101,67 Oblig. Monde diversifiées
28/07/2017
101,67 Oblig. Monde diversifiées
27/07/2017
101,80 Oblig. Monde diversifiées
26/07/2017
101,86 Oblig. Monde diversifiées
25/07/2017
101,73 Oblig. Monde diversifiées
24/07/2017
101,94 Oblig. Monde diversifiées
23/07/2017
101,93 Oblig. Monde diversifiées
22/07/2017
101,93 Oblig. Monde diversifiées
21/07/2017
101,93 Oblig. Monde diversifiées
20/07/2017
102,21 Oblig. Monde diversifiées
19/07/2017
102,20 Oblig. Monde diversifiées
18/07/2017
102,03 Oblig. Monde diversifiées
17/07/2017
102,23 Oblig. Monde diversifiées
16/07/2017
102,25 Oblig. Monde diversifiées
15/07/2017
102,25 Oblig. Monde diversifiées
14/07/2017
102,25 Oblig. Monde diversifiées
13/07/2017
102,21 Oblig. Monde diversifiées
12/07/2017
102,06 Oblig. Monde diversifiées
11/07/2017
101,98 Oblig. Monde diversifiées
10/07/2017
102,06 Oblig. Monde diversifiées
09/07/2017
101,95 Oblig. Monde diversifiées
08/07/2017
101,95 Oblig. Monde diversifiées
07/07/2017
101,95 Oblig. Monde diversifiées
06/07/2017
102,12 Oblig. Monde diversifiées
05/07/2017
102,44 Oblig. Monde diversifiées
04/07/2017
102,37 Oblig. Monde diversifiées
03/07/2017
102,32 Oblig. Monde diversifiées
02/07/2017
102,24 Oblig. Monde diversifiées
01/07/2017
102,25 Oblig. Monde diversifiées
30/06/2017
102,25 Oblig. Monde diversifiées
29/06/2017
102,31 Oblig. Monde diversifiées
28/06/2017
102,57 Oblig. Monde diversifiées
27/06/2017
102,93 Oblig. Monde diversifiées
26/06/2017
103,36 Oblig. Monde diversifiées
25/06/2017
103,33 Oblig. Monde diversifiées
24/06/2017
103,33 Oblig. Monde diversifiées
23/06/2017
103,33 Oblig. Monde diversifiées
22/06/2017
103,32 Oblig. Monde diversifiées
21/06/2017
103,37 Oblig. Monde diversifiées
20/06/2017
103,38 Oblig. Monde diversifiées
19/06/2017
103,27 Oblig. Monde diversifiées
18/06/2017
103,29 Oblig. Monde diversifiées
17/06/2017
103,29 Oblig. Monde diversifiées
16/06/2017
103,29 Oblig. Monde diversifiées
15/06/2017
103,33 Oblig. Monde diversifiées
14/06/2017
103,22 Oblig. Monde diversifiées
13/06/2017
103,08 Oblig. Monde diversifiées
12/06/2017
103,02 Oblig. Monde diversifiées
11/06/2017
103,11 Oblig. Monde diversifiées
10/06/2017
103,11 Oblig. Monde diversifiées
09/06/2017
103,11 Oblig. Monde diversifiées
08/06/2017
102,99 Oblig. Monde diversifiées
07/06/2017
103,01 Oblig. Monde diversifiées
06/06/2017
102,96 Oblig. Monde diversifiées
05/06/2017
102,92 Oblig. Monde diversifiées
04/06/2017
102,93 Oblig. Monde diversifiées
03/06/2017
102,93 Oblig. Monde diversifiées
02/06/2017
102,93 Oblig. Monde diversifiées
01/06/2017
102,88 Oblig. Monde diversifiées
31/05/2017
102,88 Oblig. Monde diversifiées
30/05/2017
103,03 Oblig. Monde diversifiées
29/05/2017
102,97 Oblig. Monde diversifiées
28/05/2017
102,95 Oblig. Monde diversifiées
27/05/2017
102,95 Oblig. Monde diversifiées
26/05/2017
102,95 Oblig. Monde diversifiées
25/05/2017
102,83 Oblig. Monde diversifiées
24/05/2017
102,84 Oblig. Monde diversifiées
23/05/2017
102,74 Oblig. Monde diversifiées
22/05/2017
102,65 Oblig. Monde diversifiées
21/05/2017
102,82 Oblig. Monde diversifiées
20/05/2017
102,81 Oblig. Monde diversifiées
19/05/2017
102,81 Oblig. Monde diversifiées
18/05/2017
102,98 Oblig. Monde diversifiées
17/05/2017
103,11 Oblig. Monde diversifiées
16/05/2017
103,19 Oblig. Monde diversifiées
15/05/2017
103,47 Oblig. Monde diversifiées
14/05/2017
103,69 Oblig. Monde diversifiées
13/05/2017
103,69 Oblig. Monde diversifiées
12/05/2017
103,69 Oblig. Monde diversifiées
11/05/2017
103,68 Oblig. Monde diversifiées
10/05/2017
103,62 Oblig. Monde diversifiées
09/05/2017
103,51 Oblig. Monde diversifiées
08/05/2017
103,41 Oblig. Monde diversifiées
07/05/2017
103,34 Oblig. Monde diversifiées
06/05/2017
103,34 Oblig. Monde diversifiées
05/05/2017
103,34 Oblig. Monde diversifiées
04/05/2017
103,43 Oblig. Monde diversifiées
03/05/2017
103,58 Oblig. Monde diversifiées
02/05/2017
103,54 Oblig. Monde diversifiées
01/05/2017
103,49 Oblig. Monde diversifiées
30/04/2017
103,49 Oblig. Monde diversifiées
29/04/2017
103,49 Oblig. Monde diversifiées
28/04/2017
103,49 Oblig. Monde diversifiées
27/04/2017
103,57 Oblig. Monde diversifiées
26/04/2017
103,46 Oblig. Monde diversifiées
25/04/2017
103,46 Oblig. Monde diversifiées
24/04/2017
103,67 Oblig. Monde diversifiées
23/04/2017
104,11 Oblig. Monde diversifiées
22/04/2017
104,11 Oblig. Monde diversifiées
21/04/2017
104,11 Oblig. Monde diversifiées
20/04/2017
103,93 Oblig. Monde diversifiées
19/04/2017
104,08 Oblig. Monde diversifiées
18/04/2017
104,22 Oblig. Monde diversifiées
17/04/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
16/04/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
15/04/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
14/04/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
13/04/2017
104,32 Oblig. Monde diversifiées
12/04/2017
104,31 Oblig. Monde diversifiées
11/04/2017
104,22 Oblig. Monde diversifiées
10/04/2017
104,26 Oblig. Monde diversifiées
09/04/2017
104,12 Oblig. Monde diversifiées
08/04/2017
104,12 Oblig. Monde diversifiées
07/04/2017
104,12 Oblig. Monde diversifiées
06/04/2017
103,97 Oblig. Monde diversifiées
05/04/2017
103,92 Oblig. Monde diversifiées
04/04/2017
103,96 Oblig. Monde diversifiées
03/04/2017
103,92 Oblig. Monde diversifiées
02/04/2017
103,74 Oblig. Monde diversifiées
01/04/2017
103,74 Oblig. Monde diversifiées
31/03/2017
103,74 Oblig. Monde diversifiées
30/03/2017
103,59 Oblig. Monde diversifiées
29/03/2017
103,48 Oblig. Monde diversifiées
28/03/2017
103,07 Oblig. Monde diversifiées
27/03/2017
102,99 Oblig. Monde diversifiées
26/03/2017
103,20 Oblig. Monde diversifiées
25/03/2017
103,19 Oblig. Monde diversifiées
24/03/2017
103,19 Oblig. Monde diversifiées
23/03/2017
103,21 Oblig. Monde diversifiées
22/03/2017
103,13 Oblig. Monde diversifiées
21/03/2017
103,07 Oblig. Monde diversifiées
20/03/2017
103,18 Oblig. Monde diversifiées
19/03/2017
103,17 Oblig. Monde diversifiées
18/03/2017
103,17 Oblig. Monde diversifiées
17/03/2017
103,17 Oblig. Monde diversifiées
16/03/2017
103,14 Oblig. Monde diversifiées
15/03/2017
103,31 Oblig. Monde diversifiées
14/03/2017
103,13 Oblig. Monde diversifiées
13/03/2017
103,09 Oblig. Monde diversifiées
12/03/2017
103,22 Oblig. Monde diversifiées
11/03/2017
103,22 Oblig. Monde diversifiées
10/03/2017
103,22 Oblig. Monde diversifiées
09/03/2017
103,49 Oblig. Monde diversifiées
08/03/2017
103,71 Oblig. Monde diversifiées
07/03/2017
103,81 Oblig. Monde diversifiées
06/03/2017
103,83 Oblig. Monde diversifiées
05/03/2017
103,92 Oblig. Monde diversifiées
04/03/2017
103,92 Oblig. Monde diversifiées
03/03/2017
103,92 Oblig. Monde diversifiées
02/03/2017
104,09 Oblig. Monde diversifiées
01/03/2017
104,07 Oblig. Monde diversifiées
28/02/2017
103,97 Oblig. Monde diversifiées
27/02/2017
104,01 Oblig. Monde diversifiées
26/02/2017
103,99 Oblig. Monde diversifiées
25/02/2017
103,99 Oblig. Monde diversifiées
24/02/2017
103,99 Oblig. Monde diversifiées
23/02/2017
103,94 Oblig. Monde diversifiées
22/02/2017
104,00 Oblig. Monde diversifiées
21/02/2017
103,85 Oblig. Monde diversifiées
20/02/2017
103,54 Oblig. Monde diversifiées
19/02/2017
103,46 Oblig. Monde diversifiées
18/02/2017
103,46 Oblig. Monde diversifiées
17/02/2017
103,46 Oblig. Monde diversifiées
16/02/2017
103,39 Oblig. Monde diversifiées
15/02/2017
103,62 Oblig. Monde diversifiées
14/02/2017
103,48 Oblig. Monde diversifiées
13/02/2017
103,45 Oblig. Monde diversifiées
12/02/2017
103,40 Oblig. Monde diversifiées
11/02/2017
103,40 Oblig. Monde diversifiées
10/02/2017
103,39 Oblig. Monde diversifiées
09/02/2017
103,23 Oblig. Monde diversifiées
08/02/2017
103,22 Oblig. Monde diversifiées
07/02/2017
103,10 Oblig. Monde diversifiées
06/02/2017
102,94 Oblig. Monde diversifiées
05/02/2017
102,79 Oblig. Monde diversifiées
04/02/2017
102,79 Oblig. Monde diversifiées
03/02/2017
102,79 Oblig. Monde diversifiées
02/02/2017
102,57 Oblig. Monde diversifiées
01/02/2017
102,57 Oblig. Monde diversifiées
31/01/2017
102,63 Oblig. Monde diversifiées
30/01/2017
102,99 Oblig. Monde diversifiées
29/01/2017
102,86 Oblig. Monde diversifiées
28/01/2017
102,86 Oblig. Monde diversifiées
27/01/2017
102,86 Oblig. Monde diversifiées
26/01/2017
102,80 Oblig. Monde diversifiées
25/01/2017
102,69 Oblig. Monde diversifiées
24/01/2017
102,72 Oblig. Monde diversifiées
23/01/2017
102,80 Oblig. Monde diversifiées
22/01/2017
102,88 Oblig. Monde diversifiées
21/01/2017
102,88 Oblig. Monde diversifiées
20/01/2017
102,88 Oblig. Monde diversifiées
19/01/2017
102,89 Oblig. Monde diversifiées
18/01/2017
102,97 Oblig. Monde diversifiées
17/01/2017
103,01 Oblig. Monde diversifiées
16/01/2017
103,11 Oblig. Monde diversifiées
15/01/2017
103,00 Oblig. Monde diversifiées
14/01/2017
103,00 Oblig. Monde diversifiées
13/01/2017
103,00 Oblig. Monde diversifiées
12/01/2017
103,01 Oblig. Monde diversifiées
11/01/2017
103,42 Oblig. Monde diversifiées
10/01/2017
103,17 Oblig. Monde diversifiées
09/01/2017
103,31 Oblig. Monde diversifiées
08/01/2017
103,15 Oblig. Monde diversifiées
07/01/2017
103,15 Oblig. Monde diversifiées
06/01/2017
103,15 Oblig. Monde diversifiées
05/01/2017
103,35 Oblig. Monde diversifiées
04/01/2017
103,50 Oblig. Monde diversifiées
03/01/2017
103,66 Oblig. Monde diversifiées
02/01/2017
103,24 Oblig. Monde diversifiées
01/01/2017
103,15 Oblig. Monde diversifiées
31/12/2016
103,15 Oblig. Monde diversifiées
30/12/2016
103,15 Oblig. Monde diversifiées
29/12/2016
103,40 Oblig. Monde diversifiées
28/12/2016
103,50 Oblig. Monde diversifiées
27/12/2016
103,27 Oblig. Monde diversifiées
26/12/2016
103,27 Oblig. Monde diversifiées
25/12/2016
103,27 Oblig. Monde diversifiées
24/12/2016
103,27 Oblig. Monde diversifiées
23/12/2016
103,27 Oblig. Monde diversifiées
22/12/2016
103,23 Oblig. Monde diversifiées
21/12/2016
103,34 Oblig. Monde diversifiées
20/12/2016
103,33 Oblig. Monde diversifiées
19/12/2016
103,24 Oblig. Monde diversifiées
18/12/2016
103,11 Oblig. Monde diversifiées
17/12/2016
103,11 Oblig. Monde diversifiées
16/12/2016
103,11 Oblig. Monde diversifiées
15/12/2016
103,11 Oblig. Monde diversifiées
14/12/2016
102,64 Oblig. Monde diversifiées
13/12/2016
102,66 Oblig. Monde diversifiées
12/12/2016
102,60 Oblig. Monde diversifiées
11/12/2016
102,76 Oblig. Monde diversifiées
10/12/2016
102,76 Oblig. Monde diversifiées
09/12/2016
102,76 Oblig. Monde diversifiées
08/12/2016
102,24 Oblig. Monde diversifiées
07/12/2016
102,17 Oblig. Monde diversifiées
06/12/2016
102,03 Oblig. Monde diversifiées
05/12/2016
102,02 Oblig. Monde diversifiées
04/12/2016
102,22 Oblig. Monde diversifiées
03/12/2016
102,22 Oblig. Monde diversifiées
02/12/2016
102,22 Oblig. Monde diversifiées
01/12/2016
102,21 Oblig. Monde diversifiées
30/11/2016
102,34 Oblig. Monde diversifiées
29/11/2016
102,49 Oblig. Monde diversifiées
28/11/2016
102,46 Oblig. Monde diversifiées
27/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
26/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
25/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
24/11/2016
102,47 Oblig. Monde diversifiées
23/11/2016
102,45 Oblig. Monde diversifiées
22/11/2016
102,47 Oblig. Monde diversifiées
21/11/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
20/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
19/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
18/11/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
17/11/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
16/11/2016
102,31 Oblig. Monde diversifiées
15/11/2016
102,16 Oblig. Monde diversifiées
14/11/2016
102,05 Oblig. Monde diversifiées
13/11/2016
102,05 Oblig. Monde diversifiées
12/11/2016
102,05 Oblig. Monde diversifiées
11/11/2016
102,05 Oblig. Monde diversifiées
10/11/2016
102,22 Oblig. Monde diversifiées
09/11/2016
102,26 Oblig. Monde diversifiées
08/11/2016
102,41 Oblig. Monde diversifiées
07/11/2016
102,35 Oblig. Monde diversifiées
06/11/2016
102,19 Oblig. Monde diversifiées
05/11/2016
102,19 Oblig. Monde diversifiées
04/11/2016
102,19 Oblig. Monde diversifiées
03/11/2016
102,29 Oblig. Monde diversifiées
02/11/2016
102,23 Oblig. Monde diversifiées
01/11/2016
102,63 Oblig. Monde diversifiées
31/10/2016
102,76 Oblig. Monde diversifiées
30/10/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
29/10/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
28/10/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
27/10/2016
102,95 Oblig. Monde diversifiées
26/10/2016
103,15 Oblig. Monde diversifiées
25/10/2016
103,44 Oblig. Monde diversifiées
24/10/2016
103,39 Oblig. Monde diversifiées
23/10/2016
103,39 Oblig. Monde diversifiées
22/10/2016
103,39 Oblig. Monde diversifiées
21/10/2016
103,39 Oblig. Monde diversifiées
20/10/2016
103,09 Oblig. Monde diversifiées
19/10/2016
103,01 Oblig. Monde diversifiées
18/10/2016
102,85 Oblig. Monde diversifiées
17/10/2016
102,70 Oblig. Monde diversifiées
16/10/2016
102,66 Oblig. Monde diversifiées
15/10/2016
102,66 Oblig. Monde diversifiées
14/10/2016
102,66 Oblig. Monde diversifiées
13/10/2016
102,56 Oblig. Monde diversifiées
12/10/2016
102,59 Oblig. Monde diversifiées
11/10/2016
102,48 Oblig. Monde diversifiées
10/10/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
09/10/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
08/10/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
07/10/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
06/10/2016
102,28 Oblig. Monde diversifiées
05/10/2016
102,24 Oblig. Monde diversifiées
04/10/2016
102,51 Oblig. Monde diversifiées
03/10/2016
102,42 Oblig. Monde diversifiées
02/10/2016
102,60 Oblig. Monde diversifiées
01/10/2016
102,60 Oblig. Monde diversifiées
30/09/2016
102,60 Oblig. Monde diversifiées
29/09/2016
102,52 Oblig. Monde diversifiées
28/09/2016
102,56 Oblig. Monde diversifiées
27/09/2016
102,51 Oblig. Monde diversifiées
26/09/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
25/09/2016
102,48 Oblig. Monde diversifiées
24/09/2016
102,48 Oblig. Monde diversifiées
23/09/2016
102,48 Oblig. Monde diversifiées
22/09/2016
102,39 Oblig. Monde diversifiées
21/09/2016
102,39 Oblig. Monde diversifiées
20/09/2016
102,21 Oblig. Monde diversifiées
19/09/2016
102,17 Oblig. Monde diversifiées
18/09/2016
102,03 Oblig. Monde diversifiées
17/09/2016
102,03 Oblig. Monde diversifiées
16/09/2016
102,03 Oblig. Monde diversifiées
15/09/2016
101,93 Oblig. Monde diversifiées
14/09/2016
102,02 Oblig. Monde diversifiées
13/09/2016
102,06 Oblig. Monde diversifiées
12/09/2016
102,25 Oblig. Monde diversifiées
11/09/2016
102,35 Oblig. Monde diversifiées
10/09/2016
102,35 Oblig. Monde diversifiées
09/09/2016
102,35 Oblig. Monde diversifiées
08/09/2016
102,57 Oblig. Monde diversifiées
07/09/2016
102,85 Oblig. Monde diversifiées
06/09/2016
102,91 Oblig. Monde diversifiées
05/09/2016
102,77 Oblig. Monde diversifiées
04/09/2016
102,64 Oblig. Monde diversifiées
03/09/2016
102,64 Oblig. Monde diversifiées
02/09/2016
102,64 Oblig. Monde diversifiées
01/09/2016
102,74 Oblig. Monde diversifiées
31/08/2016
102,85 Oblig. Monde diversifiées
30/08/2016
102,80 Oblig. Monde diversifiées
29/08/2016
102,72 Oblig. Monde diversifiées
28/08/2016
102,46 Oblig. Monde diversifiées
27/08/2016
102,46 Oblig. Monde diversifiées
26/08/2016
102,46 Oblig. Monde diversifiées
25/08/2016
102,45 Oblig. Monde diversifiées
24/08/2016
102,55 Oblig. Monde diversifiées
23/08/2016
102,34 Oblig. Monde diversifiées
22/08/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
21/08/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
20/08/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
19/08/2016
102,27 Oblig. Monde diversifiées
18/08/2016
102,36 Oblig. Monde diversifiées
17/08/2016
102,41 Oblig. Monde diversifiées
16/08/2016
102,42 Oblig. Monde diversifiées
15/08/2016
102,79 Oblig. Monde diversifiées
14/08/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
13/08/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
12/08/2016
102,82 Oblig. Monde diversifiées
11/08/2016
102,79 Oblig. Monde diversifiées
10/08/2016
102,74 Oblig. Monde diversifiées
09/08/2016
102,83 Oblig. Monde diversifiées
08/08/2016
102,71 Oblig. Monde diversifiées
07/08/2016
102,52 Oblig. Monde diversifiées
06/08/2016
102,52 Oblig. Monde diversifiées
05/08/2016
102,52 Oblig. Monde diversifiées
04/08/2016
102,41 Oblig. Monde diversifiées
03/08/2016
102,08 Oblig. Monde diversifiées
02/08/2016
102,09 Oblig. Monde diversifiées
01/08/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
31/07/2016
102,43 Oblig. Monde diversifiées
30/07/2016
102,43 Oblig. Monde diversifiées
29/07/2016
102,43 Oblig. Monde diversifiées
28/07/2016
102,44 Oblig. Monde diversifiées
27/07/2016
102,68 Oblig. Monde diversifiées
26/07/2016
102,63 Oblig. Monde diversifiées
25/07/2016
102,65 Oblig. Monde diversifiées
24/07/2016
102,56 Oblig. Monde diversifiées
23/07/2016
102,56 Oblig. Monde diversifiées
22/07/2016
102,56 Oblig. Monde diversifiées
21/07/2016
102,50 Oblig. Monde diversifiées
20/07/2016
102,47 Oblig. Monde diversifiées
19/07/2016
102,41 Oblig. Monde diversifiées
18/07/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
17/07/2016
102,16 Oblig. Monde diversifiées
16/07/2016
102,16 Oblig. Monde diversifiées
15/07/2016
102,16 Oblig. Monde diversifiées
14/07/2016
102,16 Oblig. Monde diversifiées
13/07/2016
102,33 Oblig. Monde diversifiées
12/07/2016
102,20 Oblig. Monde diversifiées
11/07/2016
102,31 Oblig. Monde diversifiées
10/07/2016
102,23 Oblig. Monde diversifiées
09/07/2016
102,23 Oblig. Monde diversifiées
08/07/2016
102,23 Oblig. Monde diversifiées
07/07/2016
102,01 Oblig. Monde diversifiées
06/07/2016
102,02 Oblig. Monde diversifiées
05/07/2016
101,85 Oblig. Monde diversifiées
04/07/2016
101,80 Oblig. Monde diversifiées
03/07/2016
101,73 Oblig. Monde diversifiées
02/07/2016
101,73 Oblig. Monde diversifiées
01/07/2016
101,73 Oblig. Monde diversifiées
30/06/2016
101,59 Oblig. Monde diversifiées
29/06/2016
101,51 Oblig. Monde diversifiées
28/06/2016
101,34 Oblig. Monde diversifiées
27/06/2016
101,41 Oblig. Monde diversifiées
26/06/2016
101,18 Oblig. Monde diversifiées
25/06/2016
101,18 Oblig. Monde diversifiées
24/06/2016
101,18 Oblig. Monde diversifiées
23/06/2016
100,69 Oblig. Monde diversifiées
22/06/2016
100,78 Oblig. Monde diversifiées
21/06/2016
100,70 Oblig. Monde diversifiées
20/06/2016
100,57 Oblig. Monde diversifiées
19/06/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
18/06/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
17/06/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
16/06/2016
100,90 Oblig. Monde diversifiées
15/06/2016
100,72 Oblig. Monde diversifiées
14/06/2016
100,70 Oblig. Monde diversifiées
13/06/2016
100,70 Oblig. Monde diversifiées
12/06/2016
100,79 Oblig. Monde diversifiées
11/06/2016
100,79 Oblig. Monde diversifiées
10/06/2016
100,79 Oblig. Monde diversifiées
09/06/2016
100,73 Oblig. Monde diversifiées
08/06/2016
100,52 Oblig. Monde diversifiées
07/06/2016
100,46 Oblig. Monde diversifiées
06/06/2016
100,35 Oblig. Monde diversifiées
05/06/2016
100,70 Oblig. Monde diversifiées
04/06/2016
100,69 Oblig. Monde diversifiées
03/06/2016
100,69 Oblig. Monde diversifiées
02/06/2016
100,60 Oblig. Monde diversifiées
01/06/2016
100,58 Oblig. Monde diversifiées
31/05/2016
100,66 Oblig. Monde diversifiées
30/05/2016
100,64 Oblig. Monde diversifiées
29/05/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
28/05/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
27/05/2016
100,65 Oblig. Monde diversifiées
26/05/2016
100,57 Oblig. Monde diversifiées
25/05/2016
100,55 Oblig. Monde diversifiées
24/05/2016
100,36 Oblig. Monde diversifiées
23/05/2016
100,15 Oblig. Monde diversifiées
22/05/2016
100,11 Oblig. Monde diversifiées
21/05/2016
100,11 Oblig. Monde diversifiées
20/05/2016
100,11 Oblig. Monde diversifiées
19/05/2016
100,14 Oblig. Monde diversifiées
18/05/2016
100,01 Oblig. Monde diversifiées
17/05/2016
99,99 Oblig. Monde diversifiées
16/05/2016
99,95 Oblig. Monde diversifiées
15/05/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
14/05/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
13/05/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
12/05/2016
99,74 Oblig. Monde diversifiées
11/05/2016
99,69 Oblig. Monde diversifiées
10/05/2016
99,74 Oblig. Monde diversifiées
09/05/2016
99,69 Oblig. Monde diversifiées
08/05/2016
99,67 Oblig. Monde diversifiées
07/05/2016
99,67 Oblig. Monde diversifiées
06/05/2016
99,67 Oblig. Monde diversifiées
05/05/2016
99,56 Oblig. Monde diversifiées
04/05/2016
99,46 Oblig. Monde diversifiées
03/05/2016
99,42 Oblig. Monde diversifiées
02/05/2016
99,67 Oblig. Monde diversifiées
01/05/2016
99,86 Oblig. Monde diversifiées
30/04/2016
99,86 Oblig. Monde diversifiées
29/04/2016
99,86 Oblig. Monde diversifiées
28/04/2016
100,03 Oblig. Monde diversifiées
27/04/2016
99,94 Oblig. Monde diversifiées
26/04/2016
99,96 Oblig. Monde diversifiées
25/04/2016
100,07 Oblig. Monde diversifiées
24/04/2016
100,14 Oblig. Monde diversifiées
23/04/2016
100,14 Oblig. Monde diversifiées
22/04/2016
100,14 Oblig. Monde diversifiées
21/04/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
20/04/2016
99,87 Oblig. Monde diversifiées
19/04/2016
99,84 Oblig. Monde diversifiées
18/04/2016
99,86 Oblig. Monde diversifiées
17/04/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
16/04/2016
99,92 Oblig. Monde diversifiées
15/04/2016
99,92 Oblig. Monde diversifiées
14/04/2016
99,91 Oblig. Monde diversifiées
13/04/2016
99,73 Oblig. Monde diversifiées
12/04/2016
99,31 Oblig. Monde diversifiées
11/04/2016
99,29 Oblig. Monde diversifiées
10/04/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
09/04/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
08/04/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
07/04/2016
99,31 Oblig. Monde diversifiées
06/04/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
05/04/2016
99,30 Oblig. Monde diversifiées
04/04/2016
99,30 Oblig. Monde diversifiées
03/04/2016
99,17 Oblig. Monde diversifiées
02/04/2016
99,17 Oblig. Monde diversifiées
01/04/2016
99,17 Oblig. Monde diversifiées
31/03/2016
99,22 Oblig. Monde diversifiées
30/03/2016
99,34 Oblig. Monde diversifiées
29/03/2016
99,59 Oblig. Monde diversifiées
28/03/2016
99,60 Oblig. Monde diversifiées
27/03/2016
99,59 Oblig. Monde diversifiées
26/03/2016
99,59 Oblig. Monde diversifiées
25/03/2016
99,59 Oblig. Monde diversifiées
24/03/2016
99,59 Oblig. Monde diversifiées
23/03/2016
99,61 Oblig. Monde diversifiées
22/03/2016
99,52 Oblig. Monde diversifiées
21/03/2016
99,37 Oblig. Monde diversifiées
20/03/2016
99,34 Oblig. Monde diversifiées
19/03/2016
99,34 Oblig. Monde diversifiées
18/03/2016
99,34 Oblig. Monde diversifiées
17/03/2016
99,13 Oblig. Monde diversifiées
16/03/2016
99,43 Oblig. Monde diversifiées
15/03/2016
99,37 Oblig. Monde diversifiées
14/03/2016
99,48 Oblig. Monde diversifiées
13/03/2016
99,29 Oblig. Monde diversifiées
12/03/2016
99,29 Oblig. Monde diversifiées
11/03/2016
99,29 Oblig. Monde diversifiées
10/03/2016
99,45 Oblig. Monde diversifiées
09/03/2016
99,36 Oblig. Monde diversifiées
08/03/2016
99,26 Oblig. Monde diversifiées
07/03/2016
99,36 Oblig. Monde diversifiées
06/03/2016
99,24 Oblig. Monde diversifiées
05/03/2016
99,24 Oblig. Monde diversifiées
04/03/2016
99,24 Oblig. Monde diversifiées
03/03/2016
99,39 Oblig. Monde diversifiées
02/03/2016
99,44 Oblig. Monde diversifiées
01/03/2016
99,28 Oblig. Monde diversifiées
29/02/2016
99,10 Oblig. Monde diversifiées
28/02/2016
98,63 Oblig. Monde diversifiées
27/02/2016
98,63 Oblig. Monde diversifiées
26/02/2016
98,63 Oblig. Monde diversifiées
25/02/2016
98,42 Oblig. Monde diversifiées
24/02/2016
98,49 Oblig. Monde diversifiées
23/02/2016
98,49 Oblig. Monde diversifiées
22/02/2016
98,37 Oblig. Monde diversifiées
21/02/2016
98,05 Oblig. Monde diversifiées
20/02/2016
98,05 Oblig. Monde diversifiées
19/02/2016
98,05 Oblig. Monde diversifiées
18/02/2016
98,03 Oblig. Monde diversifiées
17/02/2016
97,61 Oblig. Monde diversifiées
16/02/2016
97,42 Oblig. Monde diversifiées
15/02/2016
97,26 Oblig. Monde diversifiées
14/02/2016
96,97 Oblig. Monde diversifiées
13/02/2016
96,98 Oblig. Monde diversifiées
12/02/2016
96,98 Oblig. Monde diversifiées
11/02/2016
96,93 Oblig. Monde diversifiées
10/02/2016
97,38 Oblig. Monde diversifiées
09/02/2016
97,32 Oblig. Monde diversifiées
08/02/2016
97,93 Oblig. Monde diversifiées
07/02/2016
97,91 Oblig. Monde diversifiées
06/02/2016
97,91 Oblig. Monde diversifiées
05/02/2016
97,91 Oblig. Monde diversifiées
04/02/2016
98,01 Oblig. Monde diversifiées
03/02/2016
98,69 Oblig. Monde diversifiées
02/02/2016
98,83 Oblig. Monde diversifiées
01/02/2016
98,97 Oblig. Monde diversifiées
31/01/2016
98,96 Oblig. Monde diversifiées
30/01/2016
98,96 Oblig. Monde diversifiées
29/01/2016
98,96 Oblig. Monde diversifiées
28/01/2016
98,67 Oblig. Monde diversifiées
27/01/2016
98,67 Oblig. Monde diversifiées
26/01/2016
98,76 Oblig. Monde diversifiées
25/01/2016
98,76 Oblig. Monde diversifiées
24/01/2016
98,75 Oblig. Monde diversifiées
23/01/2016
98,75 Oblig. Monde diversifiées
22/01/2016
98,75 Oblig. Monde diversifiées
21/01/2016
98,39 Oblig. Monde diversifiées
20/01/2016
98,33 Oblig. Monde diversifiées
19/01/2016
98,59 Oblig. Monde diversifiées
18/01/2016
98,61 Oblig. Monde diversifiées
17/01/2016
98,67 Oblig. Monde diversifiées
16/01/2016
98,67 Oblig. Monde diversifiées
15/01/2016
98,67 Oblig. Monde diversifiées
14/01/2016
98,98 Oblig. Monde diversifiées
13/01/2016
99,31 Oblig. Monde diversifiées
12/01/2016
99,26 Oblig. Monde diversifiées
11/01/2016
99,20 Oblig. Monde diversifiées
10/01/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
09/01/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
08/01/2016
99,32 Oblig. Monde diversifiées
07/01/2016
99,41 Oblig. Monde diversifiées
06/01/2016
99,93 Oblig. Monde diversifiées
05/01/2016
99,90 Oblig. Monde diversifiées
04/01/2016
99,45 Oblig. Monde diversifiées
03/01/2016
99,35 Oblig. Monde diversifiées
02/01/2016
99,35 Oblig. Monde diversifiées
01/01/2016
99,35 Oblig. Monde diversifiées
31/12/2015
99,35 Oblig. Monde diversifiées
30/12/2015
99,23 Oblig. Monde diversifiées
29/12/2015
99,24 Oblig. Monde diversifiées
28/12/2015
99,20 Oblig. Monde diversifiées
27/12/2015
99,26 Oblig. Monde diversifiées
26/12/2015
99,26 Oblig. Monde diversifiées
25/12/2015
99,26 Oblig. Monde diversifiées
24/12/2015
99,26 Oblig. Monde diversifiées
23/12/2015
99,30 Oblig. Monde diversifiées
22/12/2015
99,17 Oblig. Monde diversifiées
21/12/2015
99,48 Oblig. Monde diversifiées
20/12/2015
99,65 Oblig. Monde diversifiées
19/12/2015
99,65 Oblig. Monde diversifiées
18/12/2015
99,65 Oblig. Monde diversifiées
17/12/2015
99,54 Oblig. Monde diversifiées
16/12/2015
99,13 Oblig. Monde diversifiées
15/12/2015
99,03 Oblig. Monde diversifiées
14/12/2015
99,05 Oblig. Monde diversifiées
13/12/2015
99,41 Oblig. Monde diversifiées
12/12/2015
99,42 Oblig. Monde diversifiées
11/12/2015
99,42 Oblig. Monde diversifiées
10/12/2015
99,63 Oblig. Monde diversifiées
09/12/2015
99,65 Oblig. Monde diversifiées
08/12/2015
99,93 Oblig. Monde diversifiées
07/12/2015
100,17 Oblig. Monde diversifiées
06/12/2015
99,89 Oblig. Monde diversifiées
05/12/2015
99,90 Oblig. Monde diversifiées
04/12/2015
99,90 Oblig. Monde diversifiées
03/12/2015
100,59 Oblig. Monde diversifiées
02/12/2015
101,38 Oblig. Monde diversifiées
01/12/2015
101,35 Oblig. Monde diversifiées
30/11/2015
101,35 Oblig. Monde diversifiées
29/11/2015
101,35 Oblig. Monde diversifiées
28/11/2015
101,35 Oblig. Monde diversifiées
27/11/2015
101,35 Oblig. Monde diversifiées
26/11/2015
101,29 Oblig. Monde diversifiées
25/11/2015
101,31 Oblig. Monde diversifiées
24/11/2015
101,09 Oblig. Monde diversifiées
23/11/2015
101,14 Oblig. Monde diversifiées
22/11/2015
101,04 Oblig. Monde diversifiées
21/11/2015
101,04 Oblig. Monde diversifiées
20/11/2015
101,04 Oblig. Monde diversifiées
19/11/2015
100,90 Oblig. Monde diversifiées
18/11/2015
100,91 Oblig. Monde diversifiées
17/11/2015
100,82 Oblig. Monde diversifiées
16/11/2015
100,56 Oblig. Monde diversifiées
15/11/2015
100,45 Oblig. Monde diversifiées
14/11/2015
100,46 Oblig. Monde diversifiées
13/11/2015
100,46 Oblig. Monde diversifiées
12/11/2015
100,48 Oblig. Monde diversifiées
11/11/2015
100,56 Oblig. Monde diversifiées
10/11/2015
100,54 Oblig. Monde diversifiées
09/11/2015
100,29 Oblig. Monde diversifiées
08/11/2015
100,24 Oblig. Monde diversifiées
07/11/2015
100,25 Oblig. Monde diversifiées
06/11/2015
100,25 Oblig. Monde diversifiées
05/11/2015
100,31 Oblig. Monde diversifiées
04/11/2015
100,29 Oblig. Monde diversifiées
03/11/2015
100,07 Oblig. Monde diversifiées
02/11/2015
99,87 Oblig. Monde diversifiées
01/11/2015
99,92 Oblig. Monde diversifiées
31/10/2015
99,92 Oblig. Monde diversifiées
30/10/2015
99,92 Oblig. Monde diversifiées
29/10/2015
100,15 Oblig. Monde diversifiées
28/10/2015
99,94 Oblig. Monde diversifiées
27/10/2015
99,97 Oblig. Monde diversifiées
26/10/2015
100,00 Oblig. Monde diversifiées
25/10/2015
99,82 Oblig. Monde diversifiées
24/10/2015
99,81 Oblig. Monde diversifiées
23/10/2015
99,81 Oblig. Monde diversifiées
22/10/2015
99,13 Oblig. Monde diversifiées
21/10/2015
98,67 Oblig. Monde diversifiées
20/10/2015
98,63 Oblig. Monde diversifiées
19/10/2015
98,84 Oblig. Monde diversifiées
18/10/2015
98,73 Oblig. Monde diversifiées
17/10/2015
98,72 Oblig. Monde diversifiées
16/10/2015
98,72 Oblig. Monde diversifiées
15/10/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
14/10/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
13/10/2015
98,49 Oblig. Monde diversifiées
12/10/2015
98,57 Oblig. Monde diversifiées
11/10/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
10/10/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
09/10/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
08/10/2015
98,72 Oblig. Monde diversifiées
07/10/2015
98,71 Oblig. Monde diversifiées
06/10/2015
98,59 Oblig. Monde diversifiées
05/10/2015
98,53 Oblig. Monde diversifiées
04/10/2015
98,57 Oblig. Monde diversifiées
03/10/2015
98,56 Oblig. Monde diversifiées
02/10/2015
98,56 Oblig. Monde diversifiées
01/10/2015
98,54 Oblig. Monde diversifiées
30/09/2015
98,35 Oblig. Monde diversifiées
29/09/2015
98,24 Oblig. Monde diversifiées
28/09/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
27/09/2015
98,62 Oblig. Monde diversifiées
26/09/2015
98,62 Oblig. Monde diversifiées
25/09/2015
98,62 Oblig. Monde diversifiées
24/09/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
23/09/2015
98,92 Oblig. Monde diversifiées
22/09/2015
99,04 Oblig. Monde diversifiées
21/09/2015
98,82 Oblig. Monde diversifiées
20/09/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
19/09/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
18/09/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
17/09/2015
98,44 Oblig. Monde diversifiées
16/09/2015
98,59 Oblig. Monde diversifiées
15/09/2015
98,46 Oblig. Monde diversifiées
14/09/2015
98,61 Oblig. Monde diversifiées
13/09/2015
98,69 Oblig. Monde diversifiées
12/09/2015
98,70 Oblig. Monde diversifiées
11/09/2015
98,70 Oblig. Monde diversifiées
10/09/2015
98,95 Oblig. Monde diversifiées
09/09/2015
99,15 Oblig. Monde diversifiées
08/09/2015
99,08 Oblig. Monde diversifiées
07/09/2015
99,14 Oblig. Monde diversifiées
06/09/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
05/09/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
04/09/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
03/09/2015
98,97 Oblig. Monde diversifiées
02/09/2015
98,68 Oblig. Monde diversifiées
01/09/2015
98,75 Oblig. Monde diversifiées
31/08/2015
98,91 Oblig. Monde diversifiées
30/08/2015
98,86 Oblig. Monde diversifiées
29/08/2015
98,86 Oblig. Monde diversifiées
28/08/2015
98,86 Oblig. Monde diversifiées
27/08/2015
98,73 Oblig. Monde diversifiées
26/08/2015
98,21 Oblig. Monde diversifiées
25/08/2015
98,08 Oblig. Monde diversifiées
24/08/2015
98,52 Oblig. Monde diversifiées
23/08/2015
99,08 Oblig. Monde diversifiées
22/08/2015
99,09 Oblig. Monde diversifiées
21/08/2015
99,09 Oblig. Monde diversifiées
20/08/2015
99,53 Oblig. Monde diversifiées
19/08/2015
99,99 Oblig. Monde diversifiées
18/08/2015
100,02 Oblig. Monde diversifiées
17/08/2015
99,96 Oblig. Monde diversifiées
16/08/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
15/08/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
14/08/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
13/08/2015
99,86 Oblig. Monde diversifiées
12/08/2015
99,82 Oblig. Monde diversifiées
11/08/2015
100,22 Oblig. Monde diversifiées
10/08/2015
100,45 Oblig. Monde diversifiées
09/08/2015
100,58 Oblig. Monde diversifiées
08/08/2015
100,58 Oblig. Monde diversifiées
07/08/2015
100,58 Oblig. Monde diversifiées
06/08/2015
100,65 Oblig. Monde diversifiées
05/08/2015
100,76 Oblig. Monde diversifiées
04/08/2015
100,65 Oblig. Monde diversifiées
03/08/2015
100,69 Oblig. Monde diversifiées
02/08/2015
100,56 Oblig. Monde diversifiées
01/08/2015
100,56 Oblig. Monde diversifiées
31/07/2015
100,56 Oblig. Monde diversifiées
30/07/2015
100,62 Oblig. Monde diversifiées
29/07/2015
100,29 Oblig. Monde diversifiées
28/07/2015
100,27 Oblig. Monde diversifiées
27/07/2015
100,18 Oblig. Monde diversifiées
26/07/2015
100,63 Oblig. Monde diversifiées
25/07/2015
100,63 Oblig. Monde diversifiées
24/07/2015
100,63 Oblig. Monde diversifiées
23/07/2015
100,53 Oblig. Monde diversifiées
22/07/2015
100,81 Oblig. Monde diversifiées
21/07/2015
100,85 Oblig. Monde diversifiées
20/07/2015
101,00 Oblig. Monde diversifiées
19/07/2015
100,91 Oblig. Monde diversifiées
18/07/2015
100,91 Oblig. Monde diversifiées
17/07/2015
100,91 Oblig. Monde diversifiées
16/07/2015
100,72 Oblig. Monde diversifiées
15/07/2015
100,26 Oblig. Monde diversifiées
14/07/2015
100,02 Oblig. Monde diversifiées
13/07/2015
99,86 Oblig. Monde diversifiées
12/07/2015
99,37 Oblig. Monde diversifiées
11/07/2015
99,37 Oblig. Monde diversifiées
10/07/2015
99,37 Oblig. Monde diversifiées
09/07/2015
99,86 Oblig. Monde diversifiées
08/07/2015
99,97 Oblig. Monde diversifiées
07/07/2015
100,14 Oblig. Monde diversifiées
06/07/2015
99,90 Oblig. Monde diversifiées
05/07/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
04/07/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
03/07/2015
99,72 Oblig. Monde diversifiées
02/07/2015
99,69 Oblig. Monde diversifiées
01/07/2015
99,67 Oblig. Monde diversifiées
30/06/2015
99,50 Oblig. Monde diversifiées
29/06/2015
99,62 Oblig. Monde diversifiées
28/06/2015
99,60 Oblig. Monde diversifiées
27/06/2015
99,60 Oblig. Monde diversifiées
26/06/2015
99,60 Oblig. Monde diversifiées
25/06/2015
99,62 Oblig. Monde diversifiées
24/06/2015
99,64 Oblig. Monde diversifiées
23/06/2015
99,40 Oblig. Monde diversifiées
22/06/2015
99,13 Oblig. Monde diversifiées
21/06/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
20/06/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
19/06/2015
99,22 Oblig. Monde diversifiées
18/06/2015
98,90 Oblig. Monde diversifiées
17/06/2015
99,23 Oblig. Monde diversifiées
16/06/2015
99,36 Oblig. Monde diversifiées
15/06/2015
99,37 Oblig. Monde diversifiées
14/06/2015
99,50 Oblig. Monde diversifiées
13/06/2015
99,50 Oblig. Monde diversifiées
12/06/2015
99,50 Oblig. Monde diversifiées
11/06/2015
99,47 Oblig. Monde diversifiées
10/06/2015
99,20 Oblig. Monde diversifiées
09/06/2015
99,37 Oblig. Monde diversifiées
08/06/2015
99,67 Oblig. Monde diversifiées
07/06/2015
99,76 Oblig. Monde diversifiées
06/06/2015
99,76 Oblig. Monde diversifiées
05/06/2015
99,76 Oblig. Monde diversifiées
04/06/2015
99,60 Oblig. Monde diversifiées
03/06/2015
100,09 Oblig. Monde diversifiées
02/06/2015
100,79 Oblig. Monde diversifiées
01/06/2015
101,42 Oblig. Monde diversifiées
31/05/2015
101,45 Oblig. Monde diversifiées
30/05/2015
101,45 Oblig. Monde diversifiées
29/05/2015
101,45 Oblig. Monde diversifiées
28/05/2015
101,64 Oblig. Monde diversifiées
27/05/2015
101,79 Oblig. Monde diversifiées
26/05/2015
101,62 Oblig. Monde diversifiées
25/05/2015
101,12 Oblig. Monde diversifiées
24/05/2015
101,07 Oblig. Monde diversifiées
23/05/2015
101,07 Oblig. Monde diversifiées
22/05/2015
101,07 Oblig. Monde diversifiées
21/05/2015
100,99 Oblig. Monde diversifiées
20/05/2015
100,99 Oblig. Monde diversifiées
19/05/2015
100,83 Oblig. Monde diversifiées
18/05/2015
100,19 Oblig. Monde diversifiées
17/05/2015
100,32 Oblig. Monde diversifiées
16/05/2015
100,31 Oblig. Monde diversifiées
15/05/2015
100,31 Oblig. Monde diversifiées
14/05/2015
100,18 Oblig. Monde diversifiées
13/05/2015
100,40 Oblig. Monde diversifiées
12/05/2015
100,46 Oblig. Monde diversifiées
11/05/2015
100,91 Oblig. Monde diversifiées
10/05/2015
100,72 Oblig. Monde diversifiées
09/05/2015
100,72 Oblig. Monde diversifiées
08/05/2015
100,72 Oblig. Monde diversifiées
07/05/2015
100,29 Oblig. Monde diversifiées
06/05/2015
100,43 Oblig. Monde diversifiées
05/05/2015
101,02 Oblig. Monde diversifiées
04/05/2015
101,19 Oblig. Monde diversifiées
03/05/2015
101,22 Oblig. Monde diversifiées
02/05/2015
101,22 Oblig. Monde diversifiées
01/05/2015
101,22 Oblig. Monde diversifiées
30/04/2015
101,28 Oblig. Monde diversifiées
29/04/2015
101,99 Oblig. Monde diversifiées
28/04/2015
102,55 Oblig. Monde diversifiées
27/04/2015
102,87 Oblig. Monde diversifiées
26/04/2015
102,83 Oblig. Monde diversifiées
25/04/2015
102,83 Oblig. Monde diversifiées
24/04/2015
102,83 Oblig. Monde diversifiées
23/04/2015
102,95 Oblig. Monde diversifiées
22/04/2015
103,10 Oblig. Monde diversifiées
21/04/2015
103,22 Oblig. Monde diversifiées
20/04/2015
103,20 Oblig. Monde diversifiées
19/04/2015
103,08 Oblig. Monde diversifiées
18/04/2015
103,08 Oblig. Monde diversifiées
17/04/2015
103,08 Oblig. Monde diversifiées
16/04/2015
103,47 Oblig. Monde diversifiées
15/04/2015
103,87 Oblig. Monde diversifiées
14/04/2015
103,75 Oblig. Monde diversifiées
13/04/2015
103,85 Oblig. Monde diversifiées
12/04/2015
103,73 Oblig. Monde diversifiées
11/04/2015
103,73 Oblig. Monde diversifiées
10/04/2015
103,73 Oblig. Monde diversifiées
09/04/2015
103,19 Oblig. Monde diversifiées
08/04/2015
102,90 Oblig. Monde diversifiées
07/04/2015
102,72 Oblig. Monde diversifiées
06/04/2015
102,66 Oblig. Monde diversifiées
05/04/2015
102,66 Oblig. Monde diversifiées
04/04/2015
102,65 Oblig. Monde diversifiées
03/04/2015
102,65 Oblig. Monde diversifiées
02/04/2015
102,65 Oblig. Monde diversifiées
01/04/2015
102,94 Oblig. Monde diversifiées
31/03/2015
102,82 Oblig. Monde diversifiées
30/03/2015
102,43 Oblig. Monde diversifiées
29/03/2015
102,34 Oblig. Monde diversifiées
28/03/2015
102,34 Oblig. Monde diversifiées
27/03/2015
102,34 Oblig. Monde diversifiées
26/03/2015
102,08 Oblig. Monde diversifiées
25/03/2015
102,09 Oblig. Monde diversifiées
24/03/2015
102,25 Oblig. Monde diversifiées
23/03/2015
102,30 Oblig. Monde diversifiées
22/03/2015
102,73 Oblig. Monde diversifiées
21/03/2015
102,73 Oblig. Monde diversifiées
20/03/2015
102,73 Oblig. Monde diversifiées
19/03/2015
103,00 Oblig. Monde diversifiées
18/03/2015
102,98 Oblig. Monde diversifiées
17/03/2015
102,97 Oblig. Monde diversifiées
16/03/2015
103,26 Oblig. Monde diversifiées
15/03/2015
103,29 Oblig. Monde diversifiées
14/03/2015
103,29 Oblig. Monde diversifiées
13/03/2015
103,29 Oblig. Monde diversifiées
12/03/2015
103,20 Oblig. Monde diversifiées
11/03/2015
103,23 Oblig. Monde diversifiées
10/03/2015
102,56 Oblig. Monde diversifiées
09/03/2015
102,09 Oblig. Monde diversifiées
08/03/2015
101,89 Oblig. Monde diversifiées
07/03/2015
101,89 Oblig. Monde diversifiées
06/03/2015
101,89 Oblig. Monde diversifiées
05/03/2015
101,55 Oblig. Monde diversifiées
04/03/2015
101,30 Oblig. Monde diversifiées
03/03/2015
101,14 Oblig. Monde diversifiées
02/03/2015
101,10 Oblig. Monde diversifiées
01/03/2015
101,13 Oblig. Monde diversifiées
28/02/2015
101,13 Oblig. Monde diversifiées
27/02/2015
101,13 Oblig. Monde diversifiées
26/02/2015
100,90 Oblig. Monde diversifiées
25/02/2015
100,55 Oblig. Monde diversifiées
24/02/2015
100,46 Oblig. Monde diversifiées
23/02/2015
100,36 Oblig. Monde diversifiées
22/02/2015
100,25 Oblig. Monde diversifiées
21/02/2015
100,25 Oblig. Monde diversifiées
20/02/2015
100,25 Oblig. Monde diversifiées
19/02/2015
100,01 Oblig. Monde diversifiées
18/02/2015
100,04 Oblig. Monde diversifiées
17/02/2015
99,90 Oblig. Monde diversifiées
16/02/2015
100,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/02/2018
105,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/02/2018
105,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/02/2018
105,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/02/2018
105,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/02/2018
106,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/02/2018
105,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/02/2018
105,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/02/2018
105,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/02/2018
106,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/02/2018
106,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/02/2018
105,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/02/2018
106,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/02/2018
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/02/2018
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/02/2018
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/02/2018
107,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/01/2018
108,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/01/2018
108,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/01/2018
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/01/2018
108,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/01/2018
108,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/01/2018
108,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/01/2018
108,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/01/2018
109,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/01/2018
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/01/2018
108,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/01/2018
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/01/2018
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/01/2018
108,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/01/2018
108,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/01/2018
108,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/01/2018
108,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/01/2018
107,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/01/2018
107,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/01/2018
107,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/01/2018
107,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/01/2018
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/01/2018
108,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/01/2018
108,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/01/2018
108,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/01/2018
107,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/01/2018
107,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/01/2018
107,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/01/2018
107,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/01/2018
107,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/01/2018
107,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/01/2018
107,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/12/2017
107,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/12/2017
107,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/12/2017
107,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/12/2017
107,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/12/2017
107,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/12/2017
107,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/12/2017
107,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/12/2017
107,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/12/2017
107,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/12/2017
107,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/12/2017
106,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/12/2017
106,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/12/2017
107,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/12/2017
106,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/12/2017
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/12/2017
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/12/2017
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/12/2017
106,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/12/2017
105,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/12/2017
105,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/12/2017
104,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/12/2017
105,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/12/2017
105,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/12/2017
105,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/12/2017
104,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/12/2017
105,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/12/2017
105,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/12/2017
105,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/12/2017
104,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/12/2017
104,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/12/2017
104,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/11/2017
104,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/11/2017
105,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/11/2017
104,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/11/2017
105,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/11/2017
105,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/11/2017
105,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/11/2017
105,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/11/2017
105,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/11/2017
105,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/11/2017
105,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/11/2017
105,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/11/2017
104,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/11/2017
104,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/11/2017
104,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/11/2017
105,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/11/2017
104,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/11/2017
106,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/11/2017
107,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/11/2017
107,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/11/2017
107,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/11/2017
107,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/11/2017
108,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/11/2017
108,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/11/2017
108,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/11/2017
108,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/11/2017
107,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/11/2017
107,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/11/2017
107,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/11/2017
108,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/11/2017
108,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/10/2017
108,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/10/2017
108,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/10/2017
107,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/10/2017
107,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/10/2017
107,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/10/2017
107,07 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/10/2017
107,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/10/2017
108,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/10/2017
109,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/10/2017
109,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/10/2017
109,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/10/2017
109,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/10/2017
109,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/10/2017
109,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/10/2017
109,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/10/2017
109,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/10/2017
108,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/10/2017
108,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/10/2017
108,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/10/2017
107,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/10/2017
108,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/10/2017
108,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/10/2017
108,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/10/2017
108,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/10/2017
108,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/10/2017
108,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/10/2017
109,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/10/2017
109,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/10/2017
109,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/10/2017
108,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/10/2017
108,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/09/2017
108,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/09/2017
108,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/09/2017
108,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/09/2017
109,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/09/2017
109,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/09/2017
109,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/09/2017
108,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/09/2017
108,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/09/2017
108,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/09/2017
109,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/09/2017
109,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/09/2017
108,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/09/2017
109,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/09/2017
109,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/09/2017
109,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/09/2017
109,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/09/2017
109,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/09/2017
109,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/09/2017
109,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/09/2017
109,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/09/2017
109,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/09/2017
109,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/09/2017
109,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/09/2017
108,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/09/2017
108,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/09/2017
109,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/09/2017
108,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/09/2017
108,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/09/2017
108,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/09/2017
108,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/08/2017
108,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/08/2017
108,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/08/2017
107,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/08/2017
107,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/08/2017
108,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/08/2017
108,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/08/2017
108,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/08/2017
108,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/08/2017
108,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/08/2017
109,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/08/2017
109,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/08/2017
109,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/08/2017
109,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/08/2017
109,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/08/2017
109,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/08/2017
108,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/08/2017
108,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/08/2017
108,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/08/2017
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/08/2017
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/08/2017
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/08/2017
108,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/08/2017
108,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/08/2017
109,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/08/2017
108,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/08/2017
108,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/08/2017
108,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/08/2017
108,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/08/2017
108,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/08/2017
109,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/08/2017
109,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/07/2017
110,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/07/2017
109,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/07/2017
109,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/07/2017
109,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/07/2017
110,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/07/2017
110,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/07/2017
110,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/07/2017
110,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/07/2017
109,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/07/2017
109,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/07/2017
109,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/07/2017
111,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/07/2017
111,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/07/2017
110,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/07/2017
110,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/07/2017
109,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/07/2017
109,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/07/2017
109,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/07/2017
109,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/07/2017
107,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/07/2017
107,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/07/2017
107,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/07/2017
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/07/2017
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/07/2017
107,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/07/2017
107,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/07/2017
107,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/07/2017
107,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/07/2017
108,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/07/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/07/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/06/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/06/2017
108,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/06/2017
107,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/06/2017
108,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/06/2017
108,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/06/2017
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/06/2017
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/06/2017
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/06/2017
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/06/2017
109,07 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/06/2017
109,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/06/2017
109,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/06/2017
109,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/06/2017
109,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/06/2017
109,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/06/2017
109,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/06/2017
108,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/06/2017
107,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/06/2017
107,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/06/2017
108,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/06/2017
108,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/06/2017
108,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/06/2017
107,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/06/2017
108,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/06/2017
106,92 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/06/2017
105,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/06/2017
105,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/06/2017
105,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/06/2017
105,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/06/2017
105,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/05/2017
106,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/05/2017
106,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/05/2017
106,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/05/2017
106,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/05/2017
106,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/05/2017
106,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/05/2017
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/05/2017
106,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/05/2017
106,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/05/2017
106,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/05/2017
106,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/05/2017
106,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/05/2017
106,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/05/2017
106,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/05/2017
106,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/05/2017
107,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/05/2017
108,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/05/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/05/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/05/2017
108,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/05/2017
108,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/05/2017
108,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/05/2017
107,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/05/2017
107,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/05/2017
107,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/05/2017
107,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/05/2017
107,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/05/2017
108,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/05/2017
109,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/05/2017
109,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/05/2017
108,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/04/2017
108,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/04/2017
108,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/04/2017
108,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/04/2017
109,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/04/2017
109,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/04/2017
110,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/04/2017
111,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/04/2017
111,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/04/2017
111,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/04/2017
111,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/04/2017
111,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/04/2017
111,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/04/2017
112,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/04/2017
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/04/2017
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/04/2017
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/04/2017
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/04/2017
112,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/04/2017
112,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/04/2017
112,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/04/2017
112,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/04/2017
112,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/04/2017
112,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/04/2017
112,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/04/2017
112,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/04/2017
112,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/04/2017
112,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/04/2017
113,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/04/2017
113,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/04/2017
113,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/03/2017
113,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/03/2017
113,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/03/2017
112,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/03/2017
110,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/03/2017
111,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/03/2017
111,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/03/2017
111,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/03/2017
111,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/03/2017
112,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/03/2017
112,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/03/2017
113,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/03/2017
113,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/03/2017
113,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/03/2017
113,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/03/2017
113,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/03/2017
113,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/03/2017
113,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/03/2017
112,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/03/2017
112,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/03/2017
112,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/03/2017
112,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/03/2017
112,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/03/2017
112,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/03/2017
113,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/03/2017
114,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/03/2017
113,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/03/2017
113,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/03/2017
113,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/03/2017
113,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/03/2017
115,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/03/2017
115,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/02/2017
114,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/02/2017
114,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/02/2017
114,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/02/2017
114,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/02/2017
114,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/02/2017
115,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/02/2017
115,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/02/2017
114,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/02/2017
114,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/02/2017
113,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/02/2017
113,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/02/2017
113,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/02/2017
114,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/02/2017
114,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/02/2017
114,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/02/2017
113,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/02/2017
113,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/02/2017
113,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/02/2017
113,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/02/2017
112,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/02/2017
112,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/02/2017
112,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/02/2017
112,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/02/2017
112,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/02/2017
112,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/02/2017
112,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/02/2017
111,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/02/2017
110,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/01/2017
110,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/01/2017
111,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/01/2017
110,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/01/2017
110,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/01/2017
110,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/01/2017
110,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/01/2017
110,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/01/2017
110,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/01/2017
110,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/01/2017
111,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/01/2017
111,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/01/2017
111,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/01/2017
111,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/01/2017
110,84 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/01/2017
110,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/01/2017
110,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/01/2017
110,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/01/2017
110,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/01/2017
110,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/01/2017
110,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/01/2017
110,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/01/2017
108,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/01/2017
108,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/01/2017
108,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/01/2017
108,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/01/2017
108,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/01/2017
108,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/01/2017
108,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/01/2017
106,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/01/2017
106,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/01/2017
106,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/12/2016
106,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/12/2016
106,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/12/2016
107,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/12/2016
107,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/12/2016
107,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/12/2016
107,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/12/2016
107,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/12/2016
107,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/12/2016
107,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/12/2016
107,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/12/2016
108,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/12/2016
108,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/12/2016
108,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/12/2016
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/12/2016
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/12/2016
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/12/2016
110,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/12/2016
109,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/12/2016
109,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/12/2016
109,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/12/2016
110,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/12/2016
110,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/12/2016
110,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/12/2016
108,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/12/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/12/2016
107,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/12/2016
107,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/12/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/12/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/12/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/12/2016
107,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/11/2016
108,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/11/2016
108,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/11/2016
108,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/11/2016
108,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/11/2016
108,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/11/2016
108,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/11/2016
108,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/11/2016
107,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/11/2016
107,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/11/2016
107,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/11/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/11/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/11/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/11/2016
107,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/11/2016
107,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/11/2016
108,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/11/2016
108,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/11/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/11/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/11/2016
107,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/11/2016
109,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/11/2016
107,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/11/2016
107,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/11/2016
107,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/11/2016
106,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/11/2016
106,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/11/2016
106,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/11/2016
106,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/11/2016
106,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/11/2016
107,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/10/2016
107,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/10/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/10/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/10/2016
107,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/10/2016
107,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/10/2016
108,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/10/2016
108,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/10/2016
108,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/10/2016
108,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/10/2016
108,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/10/2016
108,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/10/2016
108,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/10/2016
108,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/10/2016
107,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/10/2016
107,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/10/2016
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/10/2016
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/10/2016
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/10/2016
105,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/10/2016
106,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/10/2016
105,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/10/2016
105,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/10/2016
105,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/10/2016
105,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/10/2016
105,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/10/2016
104,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/10/2016
104,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/10/2016
105,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/10/2016
105,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/10/2016
105,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/10/2016
105,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/09/2016
105,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/09/2016
105,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/09/2016
105,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/09/2016
104,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/09/2016
104,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/09/2016
104,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/09/2016
104,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/09/2016
104,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/09/2016
104,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/09/2016
104,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/09/2016
103,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/09/2016
103,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/09/2016
102,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/09/2016
102,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/09/2016
102,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/09/2016
102,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/09/2016
102,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/09/2016
103,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/09/2016
102,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/09/2016
103,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/09/2016
103,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/09/2016
103,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/09/2016
105,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/09/2016
105,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/09/2016
105,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/09/2016
104,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/09/2016
103,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/09/2016
103,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/09/2016
103,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/09/2016
103,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/08/2016
103,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/08/2016
103,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/08/2016
103,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/08/2016
103,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/08/2016
103,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/08/2016
103,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/08/2016
103,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/08/2016
103,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/08/2016
103,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/08/2016
103,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/08/2016
103,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/08/2016
103,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/08/2016
103,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/08/2016
104,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/08/2016
103,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/08/2016
105,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/08/2016
105,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/08/2016
105,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/08/2016
105,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/08/2016
105,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/08/2016
106,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/08/2016
106,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/08/2016
106,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/08/2016
105,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/08/2016
105,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/08/2016
105,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/08/2016
105,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/08/2016
104,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/08/2016
103,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/08/2016
103,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/08/2016
103,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/07/2016
103,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/07/2016
103,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/07/2016
103,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/07/2016
103,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/07/2016
103,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/07/2016
104,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/07/2016
103,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/07/2016
103,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/07/2016
103,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/07/2016
103,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/07/2016
103,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/07/2016
103,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/07/2016
103,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/07/2016
104,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/07/2016
104,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/07/2016
104,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/07/2016
104,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/07/2016
104,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/07/2016
104,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/07/2016
104,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/07/2016
104,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/07/2016
102,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/07/2016
102,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/07/2016
102,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/07/2016
102,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/07/2016
102,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/07/2016
101,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/07/2016
102,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/07/2016
101,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/07/2016
101,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/07/2016
101,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/06/2016
101,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/06/2016
101,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/06/2016
100,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/06/2016
101,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/06/2016
100,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/06/2016
100,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/06/2016
100,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/06/2016
100,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/06/2016
100,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/06/2016
99,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/06/2016
99,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/06/2016
98,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/06/2016
98,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/06/2016
98,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/06/2016
98,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/06/2016
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/06/2016
98,26 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/06/2016
98,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/06/2016
98,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/06/2016
98,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/06/2016
98,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/06/2016
98,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/06/2016
98,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/06/2016
98,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/06/2016
97,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/06/2016
97,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/06/2016
97,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/06/2016
97,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/06/2016
96,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/06/2016
97,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/05/2016
97,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/05/2016
96,82 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/05/2016
96,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/05/2016
96,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/05/2016
96,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/05/2016
96,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/05/2016
96,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/05/2016
96,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/05/2016
96,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/05/2016
96,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/05/2016
96,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/05/2016
96,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/05/2016
96,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/05/2016
96,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/05/2016
96,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/05/2016
96,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/05/2016
96,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/05/2016
96,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/05/2016
96,08 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/05/2016
96,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/05/2016
96,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/05/2016
96,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/05/2016
96,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/05/2016
96,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/05/2016
96,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/05/2016
96,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/05/2016
97,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/05/2016
97,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/05/2016
97,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/05/2016
99,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/05/2016
100,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/04/2016
100,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/04/2016
100,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/04/2016
100,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/04/2016
100,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/04/2016
102,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/04/2016
102,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/04/2016
102,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/04/2016
102,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/04/2016
102,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/04/2016
103,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/04/2016
102,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/04/2016
102,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/04/2016
101,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/04/2016
101,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/04/2016
101,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/04/2016
101,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/04/2016
101,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/04/2016
100,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/04/2016
100,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/04/2016
98,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/04/2016
98,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/04/2016
98,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/04/2016
98,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/04/2016
98,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/04/2016
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/04/2016
98,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/04/2016
99,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/04/2016
99,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/04/2016
99,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/04/2016
99,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/03/2016
100,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/03/2016
100,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/03/2016
99,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/03/2016
99,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/03/2016
99,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/03/2016
99,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/03/2016
99,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/03/2016
99,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/03/2016
100,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/03/2016
100,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/03/2016
99,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/03/2016
100,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/03/2016
100,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/03/2016
100,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/03/2016
99,79 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/03/2016
99,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/03/2016
99,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/03/2016
100,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/03/2016
100,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/03/2016
100,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/03/2016
100,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/03/2016
101,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/03/2016
100,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/03/2016
99,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/03/2016
99,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/03/2016
99,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/03/2016
99,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/03/2016
99,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/03/2016
99,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/03/2016
98,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/03/2016
96,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/02/2016
96,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/02/2016
96,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/02/2016
96,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/02/2016
96,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/02/2016
95,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/02/2016
95,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/02/2016
96,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/02/2016
95,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/02/2016
94,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/02/2016
94,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/02/2016
94,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/02/2016
94,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/02/2016
93,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/02/2016
94,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/02/2016
93,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/02/2016
92,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/02/2016
92,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/02/2016
92,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/02/2016
91,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/02/2016
92,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/02/2016
91,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/02/2016
93,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/02/2016
94,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/02/2016
94,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/02/2016
94,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/02/2016
94,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/02/2016
95,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/02/2016
95,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/02/2016
96,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/01/2016
95,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/01/2016
95,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/01/2016
95,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/01/2016
95,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/01/2016
95,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/01/2016
94,88 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/01/2016
95,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/01/2016
95,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/01/2016
95,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/01/2016
95,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/01/2016
93,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/01/2016
92,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/01/2016
94,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/01/2016
93,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/01/2016
93,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/01/2016
93,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/01/2016
93,09 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/01/2016
94,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/01/2016
96,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/01/2016
95,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/01/2016
95,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/01/2016
95,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/01/2016
95,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/01/2016
95,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/01/2016
95,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/01/2016
97,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/01/2016
99,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/01/2016
98,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/01/2016
99,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/01/2016
99,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/01/2016
99,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/12/2015
99,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/12/2015
99,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/12/2015
98,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/12/2015
98,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/12/2015
98,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/12/2015
98,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/12/2015
98,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/12/2015
98,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/12/2015
98,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/12/2015
98,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/12/2015
97,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/12/2015
97,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/12/2015
97,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/12/2015
97,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/12/2015
98,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/12/2015
97,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/12/2015
97,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/12/2015
97,43 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/12/2015
97,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/12/2015
97,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/12/2015
97,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/12/2015
99,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/12/2015
98,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/12/2015
98,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/12/2015
100,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/12/2015
100,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/12/2015
100,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/12/2015
100,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/12/2015
102,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/12/2015
103,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/12/2015
102,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/11/2015
101,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/11/2015
101,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/11/2015
101,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/11/2015
101,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/11/2015
101,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/11/2015
102,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/11/2015
100,91 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/11/2015
100,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/11/2015
100,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/11/2015
100,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/11/2015
100,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/11/2015
99,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/11/2015
99,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/11/2015
99,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/11/2015
98,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/11/2015
98,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/11/2015
98,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/11/2015
98,62 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/11/2015
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/11/2015
98,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/11/2015
97,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/11/2015
97,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/11/2015
97,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/11/2015
97,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/11/2015
97,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/11/2015
97,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/11/2015
97,94 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/11/2015
97,36 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/11/2015
96,38 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/11/2015
95,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/10/2015
95,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/10/2015
95,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/10/2015
96,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/10/2015
95,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/10/2015
97,19 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/10/2015
98,03 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/10/2015
97,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/10/2015
97,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/10/2015
97,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/10/2015
94,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/10/2015
94,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/10/2015
95,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/10/2015
95,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/10/2015
94,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/10/2015
94,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/10/2015
94,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/10/2015
95,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/10/2015
94,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/10/2015
95,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/10/2015
96,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/10/2015
95,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/10/2015
95,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/10/2015
95,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/10/2015
94,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/10/2015
95,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/10/2015
93,86 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/10/2015
93,34 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/10/2015
92,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/10/2015
92,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/10/2015
92,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/10/2015
93,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/09/2015
92,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/09/2015
92,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/09/2015
92,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/09/2015
93,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/09/2015
93,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/09/2015
93,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/09/2015
91,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/09/2015
93,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/09/2015
94,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/09/2015
94,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/09/2015
94,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/09/2015
94,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/09/2015
94,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/09/2015
93,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/09/2015
94,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/09/2015
93,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/09/2015
93,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/09/2015
92,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/09/2015
92,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/09/2015
92,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/09/2015
93,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/09/2015
93,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/09/2015
92,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/09/2015
92,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/09/2015
92,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/09/2015
92,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/09/2015
92,78 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/09/2015
92,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/09/2015
92,13 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/09/2015
92,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/08/2015
94,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/08/2015
93,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/08/2015
93,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/08/2015
93,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/08/2015
93,71 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/08/2015
92,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/08/2015
92,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/08/2015
96,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/08/2015
96,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/08/2015
96,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/08/2015
96,28 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/08/2015
96,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/08/2015
98,76 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/08/2015
98,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/08/2015
98,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/08/2015
98,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/08/2015
98,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/08/2015
98,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/08/2015
98,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/08/2015
98,10 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/08/2015
98,33 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/08/2015
99,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/08/2015
100,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/08/2015
100,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/08/2015
100,40 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/08/2015
100,04 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/08/2015
100,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/08/2015
100,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/08/2015
98,56 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/08/2015
98,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/08/2015
98,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/07/2015
98,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/07/2015
98,60 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/07/2015
98,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/07/2015
98,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/07/2015
97,73 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/07/2015
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/07/2015
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/07/2015
98,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/07/2015
100,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/07/2015
100,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/07/2015
100,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/07/2015
101,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/07/2015
101,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/07/2015
101,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/07/2015
101,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/07/2015
100,96 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/07/2015
100,59 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/07/2015
99,99 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/07/2015
99,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/07/2015
99,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/07/2015
99,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/07/2015
99,00 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/07/2015
99,87 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/07/2015
99,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/07/2015
100,65 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/07/2015
100,74 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/07/2015
100,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/07/2015
100,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/07/2015
100,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/07/2015
101,64 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/07/2015
102,54 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/06/2015
101,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/06/2015
101,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/06/2015
101,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/06/2015
101,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/06/2015
101,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/06/2015
102,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/06/2015
102,63 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/06/2015
101,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/06/2015
101,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/06/2015
101,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/06/2015
101,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/06/2015
101,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/06/2015
101,46 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/06/2015
100,80 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/06/2015
102,18 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/06/2015
102,39 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/06/2015
101,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/06/2015
101,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/06/2015
101,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/06/2015
102,01 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/06/2015
101,75 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/06/2015
101,50 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/06/2015
101,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/06/2015
102,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/06/2015
102,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/06/2015
102,20 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/06/2015
101,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/06/2015
103,72 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/06/2015
103,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/06/2015
103,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/05/2015
103,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/05/2015
103,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/05/2015
103,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/05/2015
104,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/05/2015
105,53 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/05/2015
106,05 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/05/2015
104,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/05/2015
104,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/05/2015
104,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/05/2015
104,98 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/05/2015
105,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/05/2015
105,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/05/2015
105,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/05/2015
104,30 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/05/2015
104,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/05/2015
104,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/05/2015
104,81 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/05/2015
106,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/05/2015
106,32 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/05/2015
105,47 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/05/2015
105,22 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/05/2015
104,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/05/2015
104,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/05/2015
104,55 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/05/2015
104,51 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/05/2015
105,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/05/2015
105,21 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/05/2015
104,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/05/2015
104,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/05/2015
104,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/05/2015
104,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/04/2015
104,90 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/04/2015
107,83 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/04/2015
108,02 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/04/2015
107,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/04/2015
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/04/2015
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/04/2015
106,89 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/04/2015
106,48 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/04/2015
107,57 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/04/2015
107,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/04/2015
107,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/04/2015
107,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/04/2015
107,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/04/2015
107,11 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/04/2015
107,61 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/04/2015
106,42 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/04/2015
106,49 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/04/2015
106,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/04/2015
107,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/04/2015
107,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/04/2015
107,35 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/04/2015
106,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/04/2015
105,31 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/04/2015
104,37 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/04/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/04/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/04/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/04/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/04/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/04/2015
104,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
31/03/2015
104,44 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
30/03/2015
104,41 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
29/03/2015
105,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/03/2015
105,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/03/2015
105,95 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/03/2015
105,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/03/2015
106,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/03/2015
106,69 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/03/2015
106,06 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/03/2015
105,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/03/2015
105,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/03/2015
105,68 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/03/2015
105,85 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/03/2015
106,24 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/03/2015
106,14 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/03/2015
107,15 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
15/03/2015
107,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
14/03/2015
107,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
13/03/2015
107,12 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
12/03/2015
107,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
11/03/2015
106,16 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
10/03/2015
104,93 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
09/03/2015
105,17 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
08/03/2015
105,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
07/03/2015
105,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
06/03/2015
105,77 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
05/03/2015
103,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
04/03/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
03/03/2015
103,27 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
02/03/2015
102,23 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
01/03/2015
102,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
28/02/2015
102,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
27/02/2015
102,66 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
26/02/2015
102,67 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
25/02/2015
102,25 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
24/02/2015
100,70 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
23/02/2015
101,29 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
22/02/2015
101,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
21/02/2015
101,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
20/02/2015
101,97 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
19/02/2015
100,45 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
18/02/2015
100,58 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
17/02/2015
100,52 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H
16/02/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H 5,871,9210,610,21
Oblig. Monde diversifiées -0,23-0,083,490,06
ML Global Broad Market -1,08-0,366,50-0,01
Performances annuelles
 201720162015
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP X2 H 0,836,911,79
Oblig. Monde diversifiées -1,693,832,80
ML Global Broad Market -6,065,238,33

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 19 février 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus