MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR - LU1078119317

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
 
Alloc Prudente Monde
 
25% MSCI World + 75% ML Global
Alloc Prudente Monde
18/01/2018
104,42 Alloc Prudente Monde
17/01/2018
104,43 Alloc Prudente Monde
16/01/2018
104,43 Alloc Prudente Monde
15/01/2018
104,35 Alloc Prudente Monde
14/01/2018
104,46 Alloc Prudente Monde
13/01/2018
104,46 Alloc Prudente Monde
12/01/2018
104,46 Alloc Prudente Monde
11/01/2018
104,50 Alloc Prudente Monde
10/01/2018
104,60 Alloc Prudente Monde
09/01/2018
104,71 Alloc Prudente Monde
08/01/2018
104,59 Alloc Prudente Monde
07/01/2018
104,39 Alloc Prudente Monde
06/01/2018
104,39 Alloc Prudente Monde
05/01/2018
104,39 Alloc Prudente Monde
04/01/2018
104,15 Alloc Prudente Monde
03/01/2018
103,96 Alloc Prudente Monde
02/01/2018
103,79 Alloc Prudente Monde
01/01/2018
103,85 Alloc Prudente Monde
31/12/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
30/12/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
29/12/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
28/12/2017
103,95 Alloc Prudente Monde
27/12/2017
104,02 Alloc Prudente Monde
26/12/2017
104,04 Alloc Prudente Monde
25/12/2017
104,04 Alloc Prudente Monde
24/12/2017
104,04 Alloc Prudente Monde
23/12/2017
104,04 Alloc Prudente Monde
22/12/2017
104,04 Alloc Prudente Monde
21/12/2017
104,02 Alloc Prudente Monde
20/12/2017
104,00 Alloc Prudente Monde
19/12/2017
104,16 Alloc Prudente Monde
18/12/2017
104,21 Alloc Prudente Monde
17/12/2017
104,05 Alloc Prudente Monde
16/12/2017
104,05 Alloc Prudente Monde
15/12/2017
104,05 Alloc Prudente Monde
14/12/2017
104,07 Alloc Prudente Monde
13/12/2017
104,16 Alloc Prudente Monde
12/12/2017
104,19 Alloc Prudente Monde
11/12/2017
104,10 Alloc Prudente Monde
10/12/2017
104,07 Alloc Prudente Monde
09/12/2017
104,07 Alloc Prudente Monde
08/12/2017
104,07 Alloc Prudente Monde
07/12/2017
103,95 Alloc Prudente Monde
06/12/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
05/12/2017
103,93 Alloc Prudente Monde
04/12/2017
103,94 Alloc Prudente Monde
03/12/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
02/12/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
01/12/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
30/11/2017
103,87 Alloc Prudente Monde
29/11/2017
103,95 Alloc Prudente Monde
28/11/2017
103,88 Alloc Prudente Monde
27/11/2017
103,77 Alloc Prudente Monde
26/11/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
25/11/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
24/11/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
23/11/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
22/11/2017
103,95 Alloc Prudente Monde
21/11/2017
103,93 Alloc Prudente Monde
20/11/2017
103,72 Alloc Prudente Monde
19/11/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
18/11/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
17/11/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
16/11/2017
103,59 Alloc Prudente Monde
15/11/2017
103,44 Alloc Prudente Monde
14/11/2017
103,69 Alloc Prudente Monde
13/11/2017
103,92 Alloc Prudente Monde
12/11/2017
104,08 Alloc Prudente Monde
11/11/2017
104,08 Alloc Prudente Monde
10/11/2017
104,08 Alloc Prudente Monde
09/11/2017
104,29 Alloc Prudente Monde
08/11/2017
104,53 Alloc Prudente Monde
07/11/2017
104,58 Alloc Prudente Monde
06/11/2017
104,55 Alloc Prudente Monde
05/11/2017
104,44 Alloc Prudente Monde
04/11/2017
104,44 Alloc Prudente Monde
03/11/2017
104,44 Alloc Prudente Monde
02/11/2017
104,36 Alloc Prudente Monde
01/11/2017
104,28 Alloc Prudente Monde
31/10/2017
104,27 Alloc Prudente Monde
30/10/2017
104,21 Alloc Prudente Monde
29/10/2017
104,13 Alloc Prudente Monde
28/10/2017
104,13 Alloc Prudente Monde
27/10/2017
104,13 Alloc Prudente Monde
26/10/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
25/10/2017
103,66 Alloc Prudente Monde
24/10/2017
103,79 Alloc Prudente Monde
23/10/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
22/10/2017
103,77 Alloc Prudente Monde
21/10/2017
103,77 Alloc Prudente Monde
20/10/2017
103,77 Alloc Prudente Monde
19/10/2017
103,75 Alloc Prudente Monde
18/10/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
17/10/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
16/10/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
15/10/2017
103,75 Alloc Prudente Monde
14/10/2017
103,75 Alloc Prudente Monde
13/10/2017
103,75 Alloc Prudente Monde
12/10/2017
103,64 Alloc Prudente Monde
11/10/2017
103,60 Alloc Prudente Monde
10/10/2017
103,61 Alloc Prudente Monde
09/10/2017
103,66 Alloc Prudente Monde
08/10/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
07/10/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
06/10/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
05/10/2017
103,71 Alloc Prudente Monde
04/10/2017
103,60 Alloc Prudente Monde
03/10/2017
103,59 Alloc Prudente Monde
02/10/2017
103,53 Alloc Prudente Monde
01/10/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
30/09/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
29/09/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
28/09/2017
103,31 Alloc Prudente Monde
27/09/2017
103,33 Alloc Prudente Monde
26/09/2017
103,30 Alloc Prudente Monde
25/09/2017
103,22 Alloc Prudente Monde
24/09/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
23/09/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
22/09/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
21/09/2017
103,14 Alloc Prudente Monde
20/09/2017
103,10 Alloc Prudente Monde
19/09/2017
103,11 Alloc Prudente Monde
18/09/2017
103,11 Alloc Prudente Monde
17/09/2017
103,06 Alloc Prudente Monde
16/09/2017
103,06 Alloc Prudente Monde
15/09/2017
103,06 Alloc Prudente Monde
14/09/2017
103,17 Alloc Prudente Monde
13/09/2017
103,12 Alloc Prudente Monde
12/09/2017
103,08 Alloc Prudente Monde
11/09/2017
102,98 Alloc Prudente Monde
10/09/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
09/09/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
08/09/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
07/09/2017
102,81 Alloc Prudente Monde
06/09/2017
102,79 Alloc Prudente Monde
05/09/2017
102,83 Alloc Prudente Monde
04/09/2017
102,83 Alloc Prudente Monde
03/09/2017
102,88 Alloc Prudente Monde
02/09/2017
102,88 Alloc Prudente Monde
01/09/2017
102,88 Alloc Prudente Monde
31/08/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
30/08/2017
102,56 Alloc Prudente Monde
29/08/2017
102,39 Alloc Prudente Monde
28/08/2017
102,60 Alloc Prudente Monde
27/08/2017
102,74 Alloc Prudente Monde
26/08/2017
102,74 Alloc Prudente Monde
25/08/2017
102,74 Alloc Prudente Monde
24/08/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
23/08/2017
102,77 Alloc Prudente Monde
22/08/2017
102,82 Alloc Prudente Monde
21/08/2017
102,70 Alloc Prudente Monde
20/08/2017
102,82 Alloc Prudente Monde
19/08/2017
102,82 Alloc Prudente Monde
18/08/2017
102,82 Alloc Prudente Monde
17/08/2017
102,97 Alloc Prudente Monde
16/08/2017
103,02 Alloc Prudente Monde
15/08/2017
102,81 Alloc Prudente Monde
14/08/2017
102,80 Alloc Prudente Monde
13/08/2017
102,71 Alloc Prudente Monde
12/08/2017
102,71 Alloc Prudente Monde
11/08/2017
102,71 Alloc Prudente Monde
10/08/2017
102,95 Alloc Prudente Monde
09/08/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
08/08/2017
103,21 Alloc Prudente Monde
07/08/2017
103,15 Alloc Prudente Monde
06/08/2017
103,12 Alloc Prudente Monde
05/08/2017
103,12 Alloc Prudente Monde
04/08/2017
103,12 Alloc Prudente Monde
03/08/2017
102,97 Alloc Prudente Monde
02/08/2017
102,98 Alloc Prudente Monde
01/08/2017
103,01 Alloc Prudente Monde
31/07/2017
102,94 Alloc Prudente Monde
30/07/2017
103,00 Alloc Prudente Monde
29/07/2017
103,00 Alloc Prudente Monde
28/07/2017
103,00 Alloc Prudente Monde
27/07/2017
103,18 Alloc Prudente Monde
26/07/2017
103,16 Alloc Prudente Monde
25/07/2017
103,06 Alloc Prudente Monde
24/07/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
23/07/2017
103,14 Alloc Prudente Monde
22/07/2017
103,14 Alloc Prudente Monde
21/07/2017
103,14 Alloc Prudente Monde
20/07/2017
103,28 Alloc Prudente Monde
19/07/2017
103,30 Alloc Prudente Monde
18/07/2017
103,16 Alloc Prudente Monde
17/07/2017
103,29 Alloc Prudente Monde
16/07/2017
103,22 Alloc Prudente Monde
15/07/2017
103,22 Alloc Prudente Monde
14/07/2017
103,22 Alloc Prudente Monde
13/07/2017
103,19 Alloc Prudente Monde
12/07/2017
103,04 Alloc Prudente Monde
11/07/2017
102,82 Alloc Prudente Monde
10/07/2017
102,87 Alloc Prudente Monde
09/07/2017
102,79 Alloc Prudente Monde
08/07/2017
102,79 Alloc Prudente Monde
07/07/2017
102,79 Alloc Prudente Monde
06/07/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
05/07/2017
103,31 Alloc Prudente Monde
04/07/2017
103,22 Alloc Prudente Monde
03/07/2017
103,21 Alloc Prudente Monde
02/07/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
01/07/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
30/06/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
29/06/2017
103,24 Alloc Prudente Monde
28/06/2017
103,53 Alloc Prudente Monde
27/06/2017
103,69 Alloc Prudente Monde
26/06/2017
103,96 Alloc Prudente Monde
25/06/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
24/06/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
23/06/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
22/06/2017
103,92 Alloc Prudente Monde
21/06/2017
103,94 Alloc Prudente Monde
20/06/2017
104,01 Alloc Prudente Monde
19/06/2017
103,98 Alloc Prudente Monde
18/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
17/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
16/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
15/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
14/06/2017
103,88 Alloc Prudente Monde
13/06/2017
103,85 Alloc Prudente Monde
12/06/2017
103,78 Alloc Prudente Monde
11/06/2017
103,89 Alloc Prudente Monde
10/06/2017
103,89 Alloc Prudente Monde
09/06/2017
103,89 Alloc Prudente Monde
08/06/2017
103,79 Alloc Prudente Monde
07/06/2017
103,78 Alloc Prudente Monde
06/06/2017
103,79 Alloc Prudente Monde
05/06/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
04/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
03/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
02/06/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
01/06/2017
103,73 Alloc Prudente Monde
31/05/2017
103,64 Alloc Prudente Monde
30/05/2017
103,72 Alloc Prudente Monde
29/05/2017
103,73 Alloc Prudente Monde
28/05/2017
103,71 Alloc Prudente Monde
27/05/2017
103,71 Alloc Prudente Monde
26/05/2017
103,71 Alloc Prudente Monde
25/05/2017
103,60 Alloc Prudente Monde
24/05/2017
103,60 Alloc Prudente Monde
23/05/2017
103,53 Alloc Prudente Monde
22/05/2017
103,46 Alloc Prudente Monde
21/05/2017
103,44 Alloc Prudente Monde
20/05/2017
103,44 Alloc Prudente Monde
19/05/2017
103,44 Alloc Prudente Monde
18/05/2017
103,42 Alloc Prudente Monde
17/05/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
16/05/2017
103,83 Alloc Prudente Monde
15/05/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
14/05/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
13/05/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
12/05/2017
103,91 Alloc Prudente Monde
11/05/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
10/05/2017
103,90 Alloc Prudente Monde
09/05/2017
103,82 Alloc Prudente Monde
08/05/2017
103,71 Alloc Prudente Monde
07/05/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
06/05/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
05/05/2017
103,67 Alloc Prudente Monde
04/05/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
03/05/2017
103,63 Alloc Prudente Monde
02/05/2017
103,59 Alloc Prudente Monde
01/05/2017
103,50 Alloc Prudente Monde
30/04/2017
103,50 Alloc Prudente Monde
29/04/2017
103,50 Alloc Prudente Monde
28/04/2017
103,50 Alloc Prudente Monde
27/04/2017
103,51 Alloc Prudente Monde
26/04/2017
103,47 Alloc Prudente Monde
25/04/2017
103,35 Alloc Prudente Monde
24/04/2017
103,32 Alloc Prudente Monde
23/04/2017
103,17 Alloc Prudente Monde
22/04/2017
103,17 Alloc Prudente Monde
21/04/2017
103,17 Alloc Prudente Monde
20/04/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
19/04/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
18/04/2017
103,19 Alloc Prudente Monde
17/04/2017
103,35 Alloc Prudente Monde
16/04/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
15/04/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
14/04/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
13/04/2017
103,36 Alloc Prudente Monde
12/04/2017
103,41 Alloc Prudente Monde
11/04/2017
103,41 Alloc Prudente Monde
10/04/2017
103,44 Alloc Prudente Monde
09/04/2017
103,40 Alloc Prudente Monde
08/04/2017
103,40 Alloc Prudente Monde
07/04/2017
103,40 Alloc Prudente Monde
06/04/2017
103,30 Alloc Prudente Monde
05/04/2017
103,30 Alloc Prudente Monde
04/04/2017
103,28 Alloc Prudente Monde
03/04/2017
103,26 Alloc Prudente Monde
02/04/2017
103,19 Alloc Prudente Monde
01/04/2017
103,19 Alloc Prudente Monde
31/03/2017
103,19 Alloc Prudente Monde
30/03/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
29/03/2017
103,00 Alloc Prudente Monde
28/03/2017
102,77 Alloc Prudente Monde
27/03/2017
102,65 Alloc Prudente Monde
26/03/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
25/03/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
24/03/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
23/03/2017
102,73 Alloc Prudente Monde
22/03/2017
102,67 Alloc Prudente Monde
21/03/2017
102,75 Alloc Prudente Monde
20/03/2017
102,90 Alloc Prudente Monde
19/03/2017
102,89 Alloc Prudente Monde
18/03/2017
102,89 Alloc Prudente Monde
17/03/2017
102,89 Alloc Prudente Monde
16/03/2017
102,85 Alloc Prudente Monde
15/03/2017
102,79 Alloc Prudente Monde
14/03/2017
102,67 Alloc Prudente Monde
13/03/2017
102,71 Alloc Prudente Monde
12/03/2017
102,70 Alloc Prudente Monde
11/03/2017
102,70 Alloc Prudente Monde
10/03/2017
102,70 Alloc Prudente Monde
09/03/2017
102,83 Alloc Prudente Monde
08/03/2017
102,97 Alloc Prudente Monde
07/03/2017
103,06 Alloc Prudente Monde
06/03/2017
103,11 Alloc Prudente Monde
05/03/2017
103,21 Alloc Prudente Monde
04/03/2017
103,21 Alloc Prudente Monde
03/03/2017
103,21 Alloc Prudente Monde
02/03/2017
103,30 Alloc Prudente Monde
01/03/2017
103,25 Alloc Prudente Monde
28/02/2017
103,05 Alloc Prudente Monde
27/02/2017
103,05 Alloc Prudente Monde
26/02/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
25/02/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
24/02/2017
103,09 Alloc Prudente Monde
23/02/2017
103,13 Alloc Prudente Monde
22/02/2017
103,14 Alloc Prudente Monde
21/02/2017
103,08 Alloc Prudente Monde
20/02/2017
102,90 Alloc Prudente Monde
19/02/2017
102,86 Alloc Prudente Monde
18/02/2017
102,86 Alloc Prudente Monde
17/02/2017
102,86 Alloc Prudente Monde
16/02/2017
102,85 Alloc Prudente Monde
15/02/2017
102,90 Alloc Prudente Monde
14/02/2017
102,78 Alloc Prudente Monde
13/02/2017
102,72 Alloc Prudente Monde
12/02/2017
102,53 Alloc Prudente Monde
11/02/2017
102,53 Alloc Prudente Monde
10/02/2017
102,53 Alloc Prudente Monde
09/02/2017
102,40 Alloc Prudente Monde
08/02/2017
102,26 Alloc Prudente Monde
07/02/2017
102,21 Alloc Prudente Monde
06/02/2017
102,14 Alloc Prudente Monde
05/02/2017
102,13 Alloc Prudente Monde
04/02/2017
102,13 Alloc Prudente Monde
03/02/2017
102,13 Alloc Prudente Monde
02/02/2017
102,00 Alloc Prudente Monde
01/02/2017
101,98 Alloc Prudente Monde
31/01/2017
101,93 Alloc Prudente Monde
30/01/2017
102,14 Alloc Prudente Monde
29/01/2017
102,29 Alloc Prudente Monde
28/01/2017
102,29 Alloc Prudente Monde
27/01/2017
102,29 Alloc Prudente Monde
26/01/2017
102,33 Alloc Prudente Monde
25/01/2017
102,25 Alloc Prudente Monde
24/01/2017
102,13 Alloc Prudente Monde
23/01/2017
102,10 Alloc Prudente Monde
22/01/2017
102,19 Alloc Prudente Monde
21/01/2017
102,19 Alloc Prudente Monde
20/01/2017
102,19 Alloc Prudente Monde
19/01/2017
102,25 Alloc Prudente Monde
18/01/2017
102,25 Alloc Prudente Monde
17/01/2017
102,29 Alloc Prudente Monde
16/01/2017
102,41 Alloc Prudente Monde
15/01/2017
102,41 Alloc Prudente Monde
14/01/2017
102,41 Alloc Prudente Monde
13/01/2017
102,41 Alloc Prudente Monde
12/01/2017
102,33 Alloc Prudente Monde
11/01/2017
102,55 Alloc Prudente Monde
10/01/2017
102,39 Alloc Prudente Monde
09/01/2017
102,44 Alloc Prudente Monde
08/01/2017
102,45 Alloc Prudente Monde
07/01/2017
102,45 Alloc Prudente Monde
06/01/2017
102,45 Alloc Prudente Monde
05/01/2017
102,46 Alloc Prudente Monde
04/01/2017
102,52 Alloc Prudente Monde
03/01/2017
102,50 Alloc Prudente Monde
02/01/2017
102,32 Alloc Prudente Monde
01/01/2017
102,21 Alloc Prudente Monde
31/12/2016
102,21 Alloc Prudente Monde
30/12/2016
102,21 Alloc Prudente Monde
29/12/2016
102,31 Alloc Prudente Monde
28/12/2016
102,37 Alloc Prudente Monde
27/12/2016
102,25 Alloc Prudente Monde
26/12/2016
102,22 Alloc Prudente Monde
25/12/2016
102,22 Alloc Prudente Monde
24/12/2016
102,22 Alloc Prudente Monde
23/12/2016
102,22 Alloc Prudente Monde
22/12/2016
102,19 Alloc Prudente Monde
21/12/2016
102,26 Alloc Prudente Monde
20/12/2016
102,27 Alloc Prudente Monde
19/12/2016
102,13 Alloc Prudente Monde
18/12/2016
102,06 Alloc Prudente Monde
17/12/2016
102,06 Alloc Prudente Monde
16/12/2016
102,06 Alloc Prudente Monde
15/12/2016
102,03 Alloc Prudente Monde
14/12/2016
101,83 Alloc Prudente Monde
13/12/2016
101,83 Alloc Prudente Monde
12/12/2016
101,69 Alloc Prudente Monde
11/12/2016
101,72 Alloc Prudente Monde
10/12/2016
101,72 Alloc Prudente Monde
09/12/2016
101,72 Alloc Prudente Monde
08/12/2016
101,40 Alloc Prudente Monde
07/12/2016
101,15 Alloc Prudente Monde
06/12/2016
100,90 Alloc Prudente Monde
05/12/2016
100,78 Alloc Prudente Monde
04/12/2016
100,80 Alloc Prudente Monde
03/12/2016
100,80 Alloc Prudente Monde
02/12/2016
100,80 Alloc Prudente Monde
01/12/2016
100,89 Alloc Prudente Monde
30/11/2016
101,04 Alloc Prudente Monde
29/11/2016
100,98 Alloc Prudente Monde
28/11/2016
100,98 Alloc Prudente Monde
27/11/2016
100,99 Alloc Prudente Monde
26/11/2016
100,99 Alloc Prudente Monde
25/11/2016
100,99 Alloc Prudente Monde
24/11/2016
101,01 Alloc Prudente Monde
23/11/2016
100,99 Alloc Prudente Monde
22/11/2016
100,98 Alloc Prudente Monde
21/11/2016
100,84 Alloc Prudente Monde
20/11/2016
100,82 Alloc Prudente Monde
19/11/2016
100,82 Alloc Prudente Monde
18/11/2016
100,82 Alloc Prudente Monde
17/11/2016
100,79 Alloc Prudente Monde
16/11/2016
100,74 Alloc Prudente Monde
15/11/2016
100,68 Alloc Prudente Monde
14/11/2016
100,62 Alloc Prudente Monde
13/11/2016
100,78 Alloc Prudente Monde
12/11/2016
100,78 Alloc Prudente Monde
11/11/2016
100,78 Alloc Prudente Monde
10/11/2016
100,95 Alloc Prudente Monde
09/11/2016
100,99 Alloc Prudente Monde
08/11/2016
100,91 Alloc Prudente Monde
07/11/2016
100,80 Alloc Prudente Monde
06/11/2016
100,55 Alloc Prudente Monde
05/11/2016
100,55 Alloc Prudente Monde
04/11/2016
100,55 Alloc Prudente Monde
03/11/2016
100,74 Alloc Prudente Monde
02/11/2016
100,86 Alloc Prudente Monde
01/11/2016
101,29 Alloc Prudente Monde
31/10/2016
101,35 Alloc Prudente Monde
30/10/2016
101,46 Alloc Prudente Monde
29/10/2016
101,46 Alloc Prudente Monde
28/10/2016
101,46 Alloc Prudente Monde
27/10/2016
101,63 Alloc Prudente Monde
26/10/2016
101,78 Alloc Prudente Monde
25/10/2016
101,99 Alloc Prudente Monde
24/10/2016
101,99 Alloc Prudente Monde
23/10/2016
101,93 Alloc Prudente Monde
22/10/2016
101,93 Alloc Prudente Monde
21/10/2016
101,93 Alloc Prudente Monde
20/10/2016
101,82 Alloc Prudente Monde
19/10/2016
101,71 Alloc Prudente Monde
18/10/2016
101,56 Alloc Prudente Monde
17/10/2016
101,38 Alloc Prudente Monde
16/10/2016
101,42 Alloc Prudente Monde
15/10/2016
101,42 Alloc Prudente Monde
14/10/2016
101,42 Alloc Prudente Monde
13/10/2016
101,29 Alloc Prudente Monde
12/10/2016
101,41 Alloc Prudente Monde
11/10/2016
101,45 Alloc Prudente Monde
10/10/2016
101,44 Alloc Prudente Monde
09/10/2016
101,38 Alloc Prudente Monde
08/10/2016
101,38 Alloc Prudente Monde
07/10/2016
101,38 Alloc Prudente Monde
06/10/2016
101,49 Alloc Prudente Monde
05/10/2016
101,51 Alloc Prudente Monde
04/10/2016
101,65 Alloc Prudente Monde
03/10/2016
101,59 Alloc Prudente Monde
02/10/2016
101,58 Alloc Prudente Monde
01/10/2016
101,58 Alloc Prudente Monde
30/09/2016
101,58 Alloc Prudente Monde
29/09/2016
101,63 Alloc Prudente Monde
28/09/2016
101,65 Alloc Prudente Monde
27/09/2016
101,52 Alloc Prudente Monde
26/09/2016
101,50 Alloc Prudente Monde
25/09/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
24/09/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
23/09/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
22/09/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
21/09/2016
101,45 Alloc Prudente Monde
20/09/2016
101,28 Alloc Prudente Monde
19/09/2016
101,22 Alloc Prudente Monde
18/09/2016
101,11 Alloc Prudente Monde
17/09/2016
101,11 Alloc Prudente Monde
16/09/2016
101,11 Alloc Prudente Monde
15/09/2016
101,07 Alloc Prudente Monde
14/09/2016
101,08 Alloc Prudente Monde
13/09/2016
101,20 Alloc Prudente Monde
12/09/2016
101,38 Alloc Prudente Monde
11/09/2016
101,73 Alloc Prudente Monde
10/09/2016
101,73 Alloc Prudente Monde
09/09/2016
101,73 Alloc Prudente Monde
08/09/2016
102,04 Alloc Prudente Monde
07/09/2016
102,13 Alloc Prudente Monde
06/09/2016
102,03 Alloc Prudente Monde
05/09/2016
101,98 Alloc Prudente Monde
04/09/2016
101,86 Alloc Prudente Monde
03/09/2016
101,86 Alloc Prudente Monde
02/09/2016
101,86 Alloc Prudente Monde
01/09/2016
101,74 Alloc Prudente Monde
31/08/2016
101,82 Alloc Prudente Monde
30/08/2016
101,87 Alloc Prudente Monde
29/08/2016
101,78 Alloc Prudente Monde
28/08/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
27/08/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
26/08/2016
101,70 Alloc Prudente Monde
25/08/2016
101,68 Alloc Prudente Monde
24/08/2016
101,79 Alloc Prudente Monde
23/08/2016
101,73 Alloc Prudente Monde
22/08/2016
101,64 Alloc Prudente Monde
21/08/2016
101,64 Alloc Prudente Monde
20/08/2016
101,64 Alloc Prudente Monde
19/08/2016
101,64 Alloc Prudente Monde
18/08/2016
101,73 Alloc Prudente Monde
17/08/2016
101,71 Alloc Prudente Monde
16/08/2016
101,83 Alloc Prudente Monde
15/08/2016
102,04 Alloc Prudente Monde
14/08/2016
102,04 Alloc Prudente Monde
13/08/2016
102,04 Alloc Prudente Monde
12/08/2016
102,04 Alloc Prudente Monde
11/08/2016
101,99 Alloc Prudente Monde
10/08/2016
101,89 Alloc Prudente Monde
09/08/2016
101,88 Alloc Prudente Monde
08/08/2016
101,75 Alloc Prudente Monde
07/08/2016
101,61 Alloc Prudente Monde
06/08/2016
101,61 Alloc Prudente Monde
05/08/2016
101,61 Alloc Prudente Monde
04/08/2016
101,37 Alloc Prudente Monde
03/08/2016
101,17 Alloc Prudente Monde
02/08/2016
101,25 Alloc Prudente Monde
01/08/2016
101,50 Alloc Prudente Monde
31/07/2016
101,53 Alloc Prudente Monde
30/07/2016
101,53 Alloc Prudente Monde
29/07/2016
101,53 Alloc Prudente Monde
28/07/2016
101,51 Alloc Prudente Monde
27/07/2016
101,63 Alloc Prudente Monde
26/07/2016
101,56 Alloc Prudente Monde
25/07/2016
101,55 Alloc Prudente Monde
24/07/2016
101,50 Alloc Prudente Monde
23/07/2016
101,50 Alloc Prudente Monde
22/07/2016
101,50 Alloc Prudente Monde
21/07/2016
101,46 Alloc Prudente Monde
20/07/2016
101,44 Alloc Prudente Monde
19/07/2016
101,32 Alloc Prudente Monde
18/07/2016
101,29 Alloc Prudente Monde
17/07/2016
101,23 Alloc Prudente Monde
16/07/2016
101,23 Alloc Prudente Monde
15/07/2016
101,23 Alloc Prudente Monde
14/07/2016
101,19 Alloc Prudente Monde
13/07/2016
101,13 Alloc Prudente Monde
12/07/2016
101,06 Alloc Prudente Monde
11/07/2016
100,87 Alloc Prudente Monde
10/07/2016
100,57 Alloc Prudente Monde
09/07/2016
100,57 Alloc Prudente Monde
08/07/2016
100,57 Alloc Prudente Monde
07/07/2016
100,33 Alloc Prudente Monde
06/07/2016
100,26 Alloc Prudente Monde
05/07/2016
100,36 Alloc Prudente Monde
04/07/2016
100,49 Alloc Prudente Monde
03/07/2016
100,42 Alloc Prudente Monde
02/07/2016
100,42 Alloc Prudente Monde
01/07/2016
100,42 Alloc Prudente Monde
30/06/2016
100,15 Alloc Prudente Monde
29/06/2016
99,83 Alloc Prudente Monde
28/06/2016
99,43 Alloc Prudente Monde
27/06/2016
99,30 Alloc Prudente Monde
26/06/2016
99,66 Alloc Prudente Monde
25/06/2016
99,66 Alloc Prudente Monde
24/06/2016
99,66 Alloc Prudente Monde
23/06/2016
100,11 Alloc Prudente Monde
22/06/2016
100,05 Alloc Prudente Monde
21/06/2016
99,99 Alloc Prudente Monde
20/06/2016
99,80 Alloc Prudente Monde
19/06/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
18/06/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
17/06/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
16/06/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
15/06/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
14/06/2016
99,57 Alloc Prudente Monde
13/06/2016
99,84 Alloc Prudente Monde
12/06/2016
100,21 Alloc Prudente Monde
11/06/2016
100,22 Alloc Prudente Monde
10/06/2016
100,22 Alloc Prudente Monde
09/06/2016
100,42 Alloc Prudente Monde
08/06/2016
100,37 Alloc Prudente Monde
07/06/2016
100,34 Alloc Prudente Monde
06/06/2016
100,15 Alloc Prudente Monde
05/06/2016
100,18 Alloc Prudente Monde
04/06/2016
100,18 Alloc Prudente Monde
03/06/2016
100,18 Alloc Prudente Monde
02/06/2016
100,25 Alloc Prudente Monde
01/06/2016
100,24 Alloc Prudente Monde
31/05/2016
100,34 Alloc Prudente Monde
30/05/2016
100,34 Alloc Prudente Monde
29/05/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
28/05/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
27/05/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
26/05/2016
100,16 Alloc Prudente Monde
25/05/2016
100,09 Alloc Prudente Monde
24/05/2016
99,81 Alloc Prudente Monde
23/05/2016
99,56 Alloc Prudente Monde
22/05/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
21/05/2016
99,53 Alloc Prudente Monde
20/05/2016
99,53 Alloc Prudente Monde
19/05/2016
99,42 Alloc Prudente Monde
18/05/2016
99,52 Alloc Prudente Monde
17/05/2016
99,50 Alloc Prudente Monde
16/05/2016
99,46 Alloc Prudente Monde
15/05/2016
99,46 Alloc Prudente Monde
14/05/2016
99,46 Alloc Prudente Monde
13/05/2016
99,46 Alloc Prudente Monde
12/05/2016
99,39 Alloc Prudente Monde
11/05/2016
99,41 Alloc Prudente Monde
10/05/2016
99,44 Alloc Prudente Monde
09/05/2016
99,32 Alloc Prudente Monde
08/05/2016
99,27 Alloc Prudente Monde
07/05/2016
99,27 Alloc Prudente Monde
06/05/2016
99,27 Alloc Prudente Monde
05/05/2016
99,27 Alloc Prudente Monde
04/05/2016
99,23 Alloc Prudente Monde
03/05/2016
99,38 Alloc Prudente Monde
02/05/2016
99,61 Alloc Prudente Monde
01/05/2016
99,72 Alloc Prudente Monde
30/04/2016
99,72 Alloc Prudente Monde
29/04/2016
99,72 Alloc Prudente Monde
28/04/2016
100,01 Alloc Prudente Monde
27/04/2016
100,00 Alloc Prudente Monde
26/04/2016
99,97 Alloc Prudente Monde
25/04/2016
100,06 Alloc Prudente Monde
24/04/2016
100,16 Alloc Prudente Monde
23/04/2016
100,16 Alloc Prudente Monde
22/04/2016
100,16 Alloc Prudente Monde
21/04/2016
100,12 Alloc Prudente Monde
20/04/2016
100,10 Alloc Prudente Monde
19/04/2016
99,98 Alloc Prudente Monde
18/04/2016
99,84 Alloc Prudente Monde
17/04/2016
99,83 Alloc Prudente Monde
16/04/2016
99,83 Alloc Prudente Monde
15/04/2016
99,83 Alloc Prudente Monde
14/04/2016
99,82 Alloc Prudente Monde
13/04/2016
99,61 Alloc Prudente Monde
12/04/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
11/04/2016
99,07 Alloc Prudente Monde
10/04/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
09/04/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
08/04/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
07/04/2016
98,93 Alloc Prudente Monde
06/04/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
05/04/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
04/04/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
03/04/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
02/04/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
01/04/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
31/03/2016
99,34 Alloc Prudente Monde
30/03/2016
99,43 Alloc Prudente Monde
29/03/2016
99,36 Alloc Prudente Monde
28/03/2016
99,32 Alloc Prudente Monde
27/03/2016
99,33 Alloc Prudente Monde
26/03/2016
99,33 Alloc Prudente Monde
25/03/2016
99,33 Alloc Prudente Monde
24/03/2016
99,32 Alloc Prudente Monde
23/03/2016
99,50 Alloc Prudente Monde
22/03/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
21/03/2016
99,42 Alloc Prudente Monde
20/03/2016
99,37 Alloc Prudente Monde
19/03/2016
99,37 Alloc Prudente Monde
18/03/2016
99,37 Alloc Prudente Monde
17/03/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
16/03/2016
99,31 Alloc Prudente Monde
15/03/2016
99,29 Alloc Prudente Monde
14/03/2016
99,42 Alloc Prudente Monde
13/03/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
12/03/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
11/03/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
10/03/2016
98,80 Alloc Prudente Monde
09/03/2016
98,94 Alloc Prudente Monde
08/03/2016
98,91 Alloc Prudente Monde
07/03/2016
99,06 Alloc Prudente Monde
06/03/2016
99,03 Alloc Prudente Monde
05/03/2016
99,03 Alloc Prudente Monde
04/03/2016
99,03 Alloc Prudente Monde
03/03/2016
98,97 Alloc Prudente Monde
02/03/2016
98,93 Alloc Prudente Monde
01/03/2016
98,71 Alloc Prudente Monde
29/02/2016
98,39 Alloc Prudente Monde
28/02/2016
98,14 Alloc Prudente Monde
27/02/2016
98,14 Alloc Prudente Monde
26/02/2016
98,14 Alloc Prudente Monde
25/02/2016
97,82 Alloc Prudente Monde
24/02/2016
97,68 Alloc Prudente Monde
23/02/2016
97,87 Alloc Prudente Monde
22/02/2016
97,88 Alloc Prudente Monde
21/02/2016
97,53 Alloc Prudente Monde
20/02/2016
97,53 Alloc Prudente Monde
19/02/2016
97,53 Alloc Prudente Monde
18/02/2016
97,52 Alloc Prudente Monde
17/02/2016
97,24 Alloc Prudente Monde
16/02/2016
96,86 Alloc Prudente Monde
15/02/2016
96,65 Alloc Prudente Monde
14/02/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
13/02/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
12/02/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
11/02/2016
96,08 Alloc Prudente Monde
10/02/2016
96,60 Alloc Prudente Monde
09/02/2016
96,52 Alloc Prudente Monde
08/02/2016
97,07 Alloc Prudente Monde
07/02/2016
97,59 Alloc Prudente Monde
06/02/2016
97,59 Alloc Prudente Monde
05/02/2016
97,59 Alloc Prudente Monde
04/02/2016
97,77 Alloc Prudente Monde
03/02/2016
98,04 Alloc Prudente Monde
02/02/2016
98,40 Alloc Prudente Monde
01/02/2016
98,67 Alloc Prudente Monde
31/01/2016
98,59 Alloc Prudente Monde
30/01/2016
98,59 Alloc Prudente Monde
29/01/2016
98,59 Alloc Prudente Monde
28/01/2016
98,13 Alloc Prudente Monde
27/01/2016
98,23 Alloc Prudente Monde
26/01/2016
98,15 Alloc Prudente Monde
25/01/2016
98,07 Alloc Prudente Monde
24/01/2016
98,00 Alloc Prudente Monde
23/01/2016
98,00 Alloc Prudente Monde
22/01/2016
98,00 Alloc Prudente Monde
21/01/2016
97,49 Alloc Prudente Monde
20/01/2016
97,39 Alloc Prudente Monde
19/01/2016
97,90 Alloc Prudente Monde
18/01/2016
97,86 Alloc Prudente Monde
17/01/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
16/01/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
15/01/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
14/01/2016
98,56 Alloc Prudente Monde
13/01/2016
98,87 Alloc Prudente Monde
12/01/2016
98,88 Alloc Prudente Monde
11/01/2016
98,85 Alloc Prudente Monde
10/01/2016
99,08 Alloc Prudente Monde
09/01/2016
99,08 Alloc Prudente Monde
08/01/2016
99,08 Alloc Prudente Monde
07/01/2016
99,38 Alloc Prudente Monde
06/01/2016
99,96 Alloc Prudente Monde
05/01/2016
100,09 Alloc Prudente Monde
04/01/2016
99,98 Alloc Prudente Monde
03/01/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
02/01/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
01/01/2016
100,30 Alloc Prudente Monde
31/12/2015
100,30 Alloc Prudente Monde
30/12/2015
100,29 Alloc Prudente Monde
29/12/2015
100,33 Alloc Prudente Monde
28/12/2015
100,10 Alloc Prudente Monde
27/12/2015
100,13 Alloc Prudente Monde
26/12/2015
100,13 Alloc Prudente Monde
25/12/2015
100,13 Alloc Prudente Monde
24/12/2015
100,13 Alloc Prudente Monde
23/12/2015
100,15 Alloc Prudente Monde
22/12/2015
99,86 Alloc Prudente Monde
21/12/2015
99,99 Alloc Prudente Monde
20/12/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
19/12/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
18/12/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
17/12/2015
100,27 Alloc Prudente Monde
16/12/2015
99,91 Alloc Prudente Monde
15/12/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
14/12/2015
99,59 Alloc Prudente Monde
13/12/2015
100,02 Alloc Prudente Monde
12/12/2015
100,02 Alloc Prudente Monde
11/12/2015
100,02 Alloc Prudente Monde
10/12/2015
100,37 Alloc Prudente Monde
09/12/2015
100,47 Alloc Prudente Monde
08/12/2015
100,79 Alloc Prudente Monde
07/12/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
06/12/2015
100,88 Alloc Prudente Monde
05/12/2015
100,88 Alloc Prudente Monde
04/12/2015
100,88 Alloc Prudente Monde
03/12/2015
101,31 Alloc Prudente Monde
02/12/2015
102,05 Alloc Prudente Monde
01/12/2015
102,01 Alloc Prudente Monde
30/11/2015
102,00 Alloc Prudente Monde
29/11/2015
101,96 Alloc Prudente Monde
28/11/2015
101,96 Alloc Prudente Monde
27/11/2015
101,96 Alloc Prudente Monde
26/11/2015
101,92 Alloc Prudente Monde
25/11/2015
101,81 Alloc Prudente Monde
24/11/2015
101,62 Alloc Prudente Monde
23/11/2015
101,77 Alloc Prudente Monde
22/11/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
21/11/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
20/11/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
19/11/2015
101,58 Alloc Prudente Monde
18/11/2015
101,47 Alloc Prudente Monde
17/11/2015
101,36 Alloc Prudente Monde
16/11/2015
101,03 Alloc Prudente Monde
15/11/2015
101,01 Alloc Prudente Monde
14/11/2015
101,02 Alloc Prudente Monde
13/11/2015
101,02 Alloc Prudente Monde
12/11/2015
101,17 Alloc Prudente Monde
11/11/2015
101,33 Alloc Prudente Monde
10/11/2015
101,30 Alloc Prudente Monde
09/11/2015
101,22 Alloc Prudente Monde
08/11/2015
101,38 Alloc Prudente Monde
07/11/2015
101,39 Alloc Prudente Monde
06/11/2015
101,39 Alloc Prudente Monde
05/11/2015
101,40 Alloc Prudente Monde
04/11/2015
101,43 Alloc Prudente Monde
03/11/2015
101,26 Alloc Prudente Monde
02/11/2015
101,11 Alloc Prudente Monde
01/11/2015
101,14 Alloc Prudente Monde
31/10/2015
101,14 Alloc Prudente Monde
30/10/2015
101,14 Alloc Prudente Monde
29/10/2015
101,26 Alloc Prudente Monde
28/10/2015
101,21 Alloc Prudente Monde
27/10/2015
101,07 Alloc Prudente Monde
26/10/2015
101,10 Alloc Prudente Monde
25/10/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
24/10/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
23/10/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
22/10/2015
100,43 Alloc Prudente Monde
21/10/2015
99,97 Alloc Prudente Monde
20/10/2015
99,96 Alloc Prudente Monde
19/10/2015
100,06 Alloc Prudente Monde
18/10/2015
99,96 Alloc Prudente Monde
17/10/2015
99,96 Alloc Prudente Monde
16/10/2015
99,96 Alloc Prudente Monde
15/10/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
14/10/2015
99,58 Alloc Prudente Monde
13/10/2015
99,73 Alloc Prudente Monde
12/10/2015
99,84 Alloc Prudente Monde
11/10/2015
99,82 Alloc Prudente Monde
10/10/2015
99,82 Alloc Prudente Monde
09/10/2015
99,82 Alloc Prudente Monde
08/10/2015
99,78 Alloc Prudente Monde
07/10/2015
99,72 Alloc Prudente Monde
06/10/2015
99,55 Alloc Prudente Monde
05/10/2015
99,41 Alloc Prudente Monde
04/10/2015
98,94 Alloc Prudente Monde
03/10/2015
98,94 Alloc Prudente Monde
02/10/2015
98,94 Alloc Prudente Monde
01/10/2015
98,85 Alloc Prudente Monde
30/09/2015
98,73 Alloc Prudente Monde
29/09/2015
98,48 Alloc Prudente Monde
28/09/2015
98,77 Alloc Prudente Monde
27/09/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
26/09/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
25/09/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
24/09/2015
98,93 Alloc Prudente Monde
23/09/2015
99,29 Alloc Prudente Monde
22/09/2015
99,43 Alloc Prudente Monde
21/09/2015
99,61 Alloc Prudente Monde
20/09/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
19/09/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
18/09/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
17/09/2015
99,57 Alloc Prudente Monde
16/09/2015
99,56 Alloc Prudente Monde
15/09/2015
99,43 Alloc Prudente Monde
14/09/2015
99,45 Alloc Prudente Monde
13/09/2015
99,54 Alloc Prudente Monde
12/09/2015
99,54 Alloc Prudente Monde
11/09/2015
99,54 Alloc Prudente Monde
10/09/2015
99,73 Alloc Prudente Monde
09/09/2015
99,92 Alloc Prudente Monde
08/09/2015
99,69 Alloc Prudente Monde
07/09/2015
99,55 Alloc Prudente Monde
06/09/2015
99,63 Alloc Prudente Monde
05/09/2015
99,63 Alloc Prudente Monde
04/09/2015
99,63 Alloc Prudente Monde
03/09/2015
99,75 Alloc Prudente Monde
02/09/2015
99,35 Alloc Prudente Monde
01/09/2015
99,45 Alloc Prudente Monde
31/08/2015
99,92 Alloc Prudente Monde
30/08/2015
99,89 Alloc Prudente Monde
29/08/2015
99,88 Alloc Prudente Monde
28/08/2015
99,88 Alloc Prudente Monde
27/08/2015
99,61 Alloc Prudente Monde
26/08/2015
98,97 Alloc Prudente Monde
25/08/2015
98,98 Alloc Prudente Monde
24/08/2015
99,01 Alloc Prudente Monde
23/08/2015
100,27 Alloc Prudente Monde
22/08/2015
100,27 Alloc Prudente Monde
21/08/2015
100,27 Alloc Prudente Monde
20/08/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
19/08/2015
101,49 Alloc Prudente Monde
18/08/2015
101,72 Alloc Prudente Monde
17/08/2015
101,68 Alloc Prudente Monde
16/08/2015
101,58 Alloc Prudente Monde
15/08/2015
101,58 Alloc Prudente Monde
14/08/2015
101,58 Alloc Prudente Monde
13/08/2015
101,63 Alloc Prudente Monde
12/08/2015
101,61 Alloc Prudente Monde
11/08/2015
102,13 Alloc Prudente Monde
10/08/2015
102,29 Alloc Prudente Monde
09/08/2015
102,27 Alloc Prudente Monde
08/08/2015
102,27 Alloc Prudente Monde
07/08/2015
102,27 Alloc Prudente Monde
06/08/2015
102,41 Alloc Prudente Monde
05/08/2015
102,51 Alloc Prudente Monde
04/08/2015
102,38 Alloc Prudente Monde
03/08/2015
102,37 Alloc Prudente Monde
02/08/2015
102,25 Alloc Prudente Monde
01/08/2015
102,25 Alloc Prudente Monde
31/07/2015
102,25 Alloc Prudente Monde
30/07/2015
102,22 Alloc Prudente Monde
29/07/2015
101,95 Alloc Prudente Monde
28/07/2015
101,81 Alloc Prudente Monde
27/07/2015
101,79 Alloc Prudente Monde
26/07/2015
102,31 Alloc Prudente Monde
25/07/2015
102,31 Alloc Prudente Monde
24/07/2015
102,31 Alloc Prudente Monde
23/07/2015
102,43 Alloc Prudente Monde
22/07/2015
102,58 Alloc Prudente Monde
21/07/2015
102,70 Alloc Prudente Monde
20/07/2015
102,87 Alloc Prudente Monde
19/07/2015
102,75 Alloc Prudente Monde
18/07/2015
102,75 Alloc Prudente Monde
17/07/2015
102,75 Alloc Prudente Monde
16/07/2015
102,53 Alloc Prudente Monde
15/07/2015
102,16 Alloc Prudente Monde
14/07/2015
101,85 Alloc Prudente Monde
13/07/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
12/07/2015
101,24 Alloc Prudente Monde
11/07/2015
101,24 Alloc Prudente Monde
10/07/2015
101,24 Alloc Prudente Monde
09/07/2015
101,16 Alloc Prudente Monde
08/07/2015
101,04 Alloc Prudente Monde
07/07/2015
101,24 Alloc Prudente Monde
06/07/2015
101,25 Alloc Prudente Monde
05/07/2015
101,45 Alloc Prudente Monde
04/07/2015
101,45 Alloc Prudente Monde
03/07/2015
101,45 Alloc Prudente Monde
02/07/2015
101,48 Alloc Prudente Monde
01/07/2015
101,50 Alloc Prudente Monde
30/06/2015
101,29 Alloc Prudente Monde
29/06/2015
101,49 Alloc Prudente Monde
28/06/2015
102,03 Alloc Prudente Monde
27/06/2015
102,03 Alloc Prudente Monde
26/06/2015
102,03 Alloc Prudente Monde
25/06/2015
102,04 Alloc Prudente Monde
24/06/2015
102,06 Alloc Prudente Monde
23/06/2015
101,83 Alloc Prudente Monde
22/06/2015
101,58 Alloc Prudente Monde
21/06/2015
101,32 Alloc Prudente Monde
20/06/2015
101,32 Alloc Prudente Monde
19/06/2015
101,32 Alloc Prudente Monde
18/06/2015
101,16 Alloc Prudente Monde
17/06/2015
101,28 Alloc Prudente Monde
16/06/2015
101,31 Alloc Prudente Monde
15/06/2015
101,39 Alloc Prudente Monde
14/06/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
13/06/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
12/06/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
11/06/2015
101,77 Alloc Prudente Monde
10/06/2015
101,53 Alloc Prudente Monde
09/06/2015
101,54 Alloc Prudente Monde
08/06/2015
101,86 Alloc Prudente Monde
07/06/2015
102,11 Alloc Prudente Monde
06/06/2015
102,11 Alloc Prudente Monde
05/06/2015
102,11 Alloc Prudente Monde
04/06/2015
102,25 Alloc Prudente Monde
03/06/2015
102,57 Alloc Prudente Monde
02/06/2015
103,03 Alloc Prudente Monde
01/06/2015
103,43 Alloc Prudente Monde
31/05/2015
103,50 Alloc Prudente Monde
30/05/2015
103,50 Alloc Prudente Monde
29/05/2015
103,50 Alloc Prudente Monde
28/05/2015
103,69 Alloc Prudente Monde
27/05/2015
103,74 Alloc Prudente Monde
26/05/2015
103,61 Alloc Prudente Monde
25/05/2015
103,54 Alloc Prudente Monde
24/05/2015
103,52 Alloc Prudente Monde
23/05/2015
103,52 Alloc Prudente Monde
22/05/2015
103,52 Alloc Prudente Monde
21/05/2015
103,42 Alloc Prudente Monde
20/05/2015
103,38 Alloc Prudente Monde
19/05/2015
103,22 Alloc Prudente Monde
18/05/2015
102,75 Alloc Prudente Monde
17/05/2015
102,69 Alloc Prudente Monde
16/05/2015
102,69 Alloc Prudente Monde
15/05/2015
102,69 Alloc Prudente Monde
14/05/2015
102,62 Alloc Prudente Monde
13/05/2015
102,62 Alloc Prudente Monde
12/05/2015
102,75 Alloc Prudente Monde
11/05/2015
103,06 Alloc Prudente Monde
10/05/2015
102,76 Alloc Prudente Monde
09/05/2015
102,76 Alloc Prudente Monde
08/05/2015
102,76 Alloc Prudente Monde
07/05/2015
102,45 Alloc Prudente Monde
06/05/2015
102,57 Alloc Prudente Monde
05/05/2015
103,12 Alloc Prudente Monde
04/05/2015
103,41 Alloc Prudente Monde
03/05/2015
103,51 Alloc Prudente Monde
02/05/2015
103,51 Alloc Prudente Monde
01/05/2015
103,51 Alloc Prudente Monde
30/04/2015
103,52 Alloc Prudente Monde
29/04/2015
103,99 Alloc Prudente Monde
28/04/2015
104,50 Alloc Prudente Monde
27/04/2015
104,72 Alloc Prudente Monde
26/04/2015
104,65 Alloc Prudente Monde
25/04/2015
104,65 Alloc Prudente Monde
24/04/2015
104,65 Alloc Prudente Monde
23/04/2015
104,69 Alloc Prudente Monde
22/04/2015
104,74 Alloc Prudente Monde
21/04/2015
104,74 Alloc Prudente Monde
20/04/2015
104,65 Alloc Prudente Monde
19/04/2015
104,69 Alloc Prudente Monde
18/04/2015
104,69 Alloc Prudente Monde
17/04/2015
104,69 Alloc Prudente Monde
16/04/2015
105,10 Alloc Prudente Monde
15/04/2015
105,29 Alloc Prudente Monde
14/04/2015
105,17 Alloc Prudente Monde
13/04/2015
105,31 Alloc Prudente Monde
12/04/2015
105,17 Alloc Prudente Monde
11/04/2015
105,17 Alloc Prudente Monde
10/04/2015
105,17 Alloc Prudente Monde
09/04/2015
104,82 Alloc Prudente Monde
08/04/2015
104,52 Alloc Prudente Monde
07/04/2015
104,32 Alloc Prudente Monde
06/04/2015
104,11 Alloc Prudente Monde
05/04/2015
104,10 Alloc Prudente Monde
04/04/2015
104,10 Alloc Prudente Monde
03/04/2015
104,10 Alloc Prudente Monde
02/04/2015
104,11 Alloc Prudente Monde
01/04/2015
104,16 Alloc Prudente Monde
31/03/2015
104,11 Alloc Prudente Monde
30/03/2015
103,95 Alloc Prudente Monde
29/03/2015
103,74 Alloc Prudente Monde
28/03/2015
103,74 Alloc Prudente Monde
27/03/2015
103,74 Alloc Prudente Monde
26/03/2015
103,65 Alloc Prudente Monde
25/03/2015
103,83 Alloc Prudente Monde
24/03/2015
104,06 Alloc Prudente Monde
23/03/2015
104,12 Alloc Prudente Monde
22/03/2015
104,32 Alloc Prudente Monde
21/03/2015
104,32 Alloc Prudente Monde
20/03/2015
104,32 Alloc Prudente Monde
19/03/2015
104,31 Alloc Prudente Monde
18/03/2015
104,20 Alloc Prudente Monde
17/03/2015
104,22 Alloc Prudente Monde
16/03/2015
104,38 Alloc Prudente Monde
15/03/2015
104,29 Alloc Prudente Monde
14/03/2015
104,29 Alloc Prudente Monde
13/03/2015
104,29 Alloc Prudente Monde
12/03/2015
104,18 Alloc Prudente Monde
11/03/2015
104,05 Alloc Prudente Monde
10/03/2015
103,67 Alloc Prudente Monde
09/03/2015
103,58 Alloc Prudente Monde
08/03/2015
103,55 Alloc Prudente Monde
07/03/2015
103,55 Alloc Prudente Monde
06/03/2015
103,55 Alloc Prudente Monde
05/03/2015
103,34 Alloc Prudente Monde
04/03/2015
103,09 Alloc Prudente Monde
03/03/2015
103,04 Alloc Prudente Monde
02/03/2015
103,13 Alloc Prudente Monde
01/03/2015
103,11 Alloc Prudente Monde
28/02/2015
103,11 Alloc Prudente Monde
27/02/2015
103,11 Alloc Prudente Monde
26/02/2015
102,90 Alloc Prudente Monde
25/02/2015
102,60 Alloc Prudente Monde
24/02/2015
102,51 Alloc Prudente Monde
23/02/2015
102,37 Alloc Prudente Monde
22/02/2015
102,20 Alloc Prudente Monde
21/02/2015
102,20 Alloc Prudente Monde
20/02/2015
102,20 Alloc Prudente Monde
19/02/2015
102,06 Alloc Prudente Monde
18/02/2015
102,01 Alloc Prudente Monde
17/02/2015
101,85 Alloc Prudente Monde
16/02/2015
101,87 Alloc Prudente Monde
15/02/2015
101,84 Alloc Prudente Monde
14/02/2015
101,84 Alloc Prudente Monde
13/02/2015
101,84 Alloc Prudente Monde
12/02/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
11/02/2015
101,56 Alloc Prudente Monde
10/02/2015
101,54 Alloc Prudente Monde
09/02/2015
101,53 Alloc Prudente Monde
08/02/2015
101,59 Alloc Prudente Monde
07/02/2015
101,59 Alloc Prudente Monde
06/02/2015
101,59 Alloc Prudente Monde
05/02/2015
101,54 Alloc Prudente Monde
04/02/2015
101,45 Alloc Prudente Monde
03/02/2015
101,39 Alloc Prudente Monde
02/02/2015
101,31 Alloc Prudente Monde
01/02/2015
101,35 Alloc Prudente Monde
31/01/2015
101,35 Alloc Prudente Monde
30/01/2015
101,35 Alloc Prudente Monde
29/01/2015
101,36 Alloc Prudente Monde
28/01/2015
101,44 Alloc Prudente Monde
27/01/2015
101,50 Alloc Prudente Monde
26/01/2015
101,70 Alloc Prudente Monde
25/01/2015
101,56 Alloc Prudente Monde
24/01/2015
101,56 Alloc Prudente Monde
23/01/2015
101,56 Alloc Prudente Monde
22/01/2015
100,75 Alloc Prudente Monde
21/01/2015
100,32 Alloc Prudente Monde
20/01/2015
100,24 Alloc Prudente Monde
19/01/2015
100,08 Alloc Prudente Monde
18/01/2015
100,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/01/2018
110,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/01/2018
110,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/01/2018
110,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/01/2018
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/01/2018
110,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/01/2018
110,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/01/2018
110,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/01/2018
110,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/01/2018
110,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/01/2018
110,65 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/01/2018
110,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/01/2018
110,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/01/2018
110,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/01/2018
110,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/01/2018
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/01/2018
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/01/2018
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/01/2018
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/12/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/12/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/12/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/12/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/12/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/12/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/12/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/12/2017
110,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/12/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/12/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/12/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/12/2017
110,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/12/2017
110,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/12/2017
110,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/12/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/12/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/12/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/12/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/12/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/12/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/12/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/12/2017
109,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/12/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/12/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/12/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/11/2017
109,58 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/11/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/11/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/11/2017
109,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/11/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/11/2017
110,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/11/2017
110,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/11/2017
109,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/11/2017
109,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/11/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/11/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/11/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/11/2017
110,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/11/2017
110,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/11/2017
110,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/11/2017
110,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/11/2017
110,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/11/2017
110,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/11/2017
111,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/11/2017
111,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/11/2017
110,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/11/2017
110,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/11/2017
110,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/11/2017
110,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/11/2017
110,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/10/2017
110,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/10/2017
110,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/10/2017
110,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/10/2017
110,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/10/2017
110,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/10/2017
109,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/10/2017
109,58 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/10/2017
109,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/10/2017
109,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/10/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/10/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/10/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/10/2017
109,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/10/2017
109,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/10/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/10/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/10/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/10/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/10/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/10/2017
109,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/10/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/10/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/10/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/10/2017
109,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/10/2017
109,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/10/2017
109,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/10/2017
109,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/10/2017
109,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/10/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/10/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/10/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/09/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/09/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/09/2017
108,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/09/2017
108,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/09/2017
108,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/09/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/09/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/09/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/09/2017
108,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/09/2017
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/09/2017
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/09/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/09/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/09/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/09/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/09/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/09/2017
108,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/09/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/09/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/09/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/09/2017
107,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/09/2017
107,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/09/2017
108,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/09/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/09/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/08/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/08/2017
107,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/08/2017
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/08/2017
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/08/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/08/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/08/2017
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/08/2017
107,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/08/2017
107,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/08/2017
107,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/08/2017
107,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/08/2017
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/08/2017
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/08/2017
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/08/2017
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/08/2017
108,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/08/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/08/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/08/2017
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/08/2017
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/08/2017
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/08/2017
108,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/08/2017
108,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/08/2017
108,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/08/2017
108,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/08/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/08/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/08/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/08/2017
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/08/2017
108,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/08/2017
108,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/07/2017
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/07/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/07/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/07/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/07/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/07/2017
108,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/07/2017
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/07/2017
108,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/07/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/07/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/07/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/07/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/07/2017
109,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/07/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/07/2017
109,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/07/2017
109,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/07/2017
109,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/07/2017
109,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/07/2017
109,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/07/2017
108,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/07/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/07/2017
107,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/07/2017
107,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/07/2017
107,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/07/2017
107,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/07/2017
107,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/07/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/07/2017
108,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/07/2017
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/07/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/07/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/06/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/06/2017
108,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/06/2017
108,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/06/2017
109,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/06/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/06/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/06/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/06/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/06/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/06/2017
109,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/06/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/06/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/06/2017
109,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/06/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/06/2017
109,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/06/2017
109,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/06/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/06/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/06/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/06/2017
109,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/06/2017
109,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/06/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/06/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/06/2017
109,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/05/2017
108,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/05/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/05/2017
109,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/05/2017
109,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/05/2017
109,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/05/2017
109,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/05/2017
108,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/05/2017
108,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/05/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/05/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/05/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/05/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/05/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/05/2017
107,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/05/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/05/2017
109,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/05/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/05/2017
109,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/05/2017
109,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/05/2017
109,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/05/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/05/2017
109,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/05/2017
109,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/05/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/05/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/05/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/05/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/05/2017
109,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/05/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/05/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/05/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/04/2017
109,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/04/2017
109,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/04/2017
109,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/04/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/04/2017
108,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/04/2017
108,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/04/2017
108,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/04/2017
108,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/04/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/04/2017
108,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/04/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/04/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/04/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/04/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/04/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/04/2017
109,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/04/2017
109,04 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/04/2017
109,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/04/2017
108,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/04/2017
109,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/04/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/04/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/03/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/03/2017
108,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/03/2017
108,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/03/2017
107,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/03/2017
107,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/03/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/03/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/03/2017
108,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/03/2017
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/03/2017
107,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/03/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/03/2017
109,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/03/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/03/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/03/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/03/2017
108,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/03/2017
108,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/03/2017
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/03/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/03/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/03/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/03/2017
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/03/2017
108,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/03/2017
108,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/03/2017
108,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/03/2017
108,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/03/2017
109,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/03/2017
109,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/03/2017
109,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/03/2017
109,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/03/2017
109,58 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/02/2017
108,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/02/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/02/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/02/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/02/2017
108,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/02/2017
109,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/02/2017
109,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/02/2017
109,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/02/2017
108,58 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/02/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/02/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/02/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/02/2017
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/02/2017
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/02/2017
108,24 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/02/2017
108,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/02/2017
107,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/02/2017
107,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/02/2017
107,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/02/2017
107,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/02/2017
106,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/02/2017
107,09 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/02/2017
106,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/02/2017
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/02/2017
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/02/2017
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/02/2017
106,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/02/2017
106,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/01/2017
106,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/01/2017
106,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/01/2017
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/01/2017
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/01/2017
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/01/2017
107,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/01/2017
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/01/2017
106,40 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/01/2017
106,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/01/2017
106,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/01/2017
106,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/01/2017
106,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/01/2017
107,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/01/2017
106,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/01/2017
106,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/01/2017
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/01/2017
107,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/01/2017
107,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/01/2017
107,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/01/2017
106,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/01/2017
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/01/2017
107,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/01/2017
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/01/2017
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/01/2017
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/01/2017
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/01/2017
107,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/01/2017
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/01/2017
107,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/01/2017
106,63 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/01/2017
106,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/12/2016
106,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/12/2016
106,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/12/2016
106,59 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/12/2016
107,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/12/2016
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/12/2016
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/12/2016
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/12/2016
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/12/2016
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/12/2016
106,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/12/2016
107,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/12/2016
107,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/12/2016
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/12/2016
106,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/12/2016
106,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/12/2016
106,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/12/2016
106,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/12/2016
106,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/12/2016
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/12/2016
106,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/12/2016
106,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/12/2016
106,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/12/2016
106,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/12/2016
105,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/12/2016
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/12/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/12/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/12/2016
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/12/2016
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/12/2016
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/12/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/11/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/11/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/11/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/11/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/11/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/11/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/11/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/11/2016
104,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/11/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/11/2016
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/11/2016
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/11/2016
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/11/2016
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/11/2016
103,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/11/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/11/2016
103,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/11/2016
103,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/11/2016
103,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/11/2016
103,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/11/2016
103,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/11/2016
104,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/11/2016
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/11/2016
103,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/11/2016
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/11/2016
103,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/11/2016
103,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/11/2016
103,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/11/2016
103,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/11/2016
103,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/11/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/10/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/10/2016
104,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/10/2016
104,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/10/2016
104,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/10/2016
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/10/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/10/2016
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/10/2016
104,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/10/2016
104,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/10/2016
104,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/10/2016
104,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/10/2016
104,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/10/2016
104,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/10/2016
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/10/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/10/2016
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/10/2016
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/10/2016
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/10/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/10/2016
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/10/2016
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/10/2016
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/10/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/10/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/10/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/10/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/10/2016
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/10/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/10/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/10/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/10/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/09/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/09/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/09/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/09/2016
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/09/2016
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/09/2016
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/09/2016
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/09/2016
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/09/2016
104,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/09/2016
104,52 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/09/2016
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/09/2016
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/09/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/09/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/09/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/09/2016
103,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/09/2016
103,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/09/2016
103,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/09/2016
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/09/2016
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/09/2016
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/09/2016
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/09/2016
104,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/09/2016
105,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/09/2016
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/09/2016
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/09/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/09/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/09/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/09/2016
104,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/08/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/08/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/08/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/08/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/08/2016
104,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/08/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/08/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/08/2016
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/08/2016
104,33 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/08/2016
104,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/08/2016
104,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/08/2016
104,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/08/2016
104,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/08/2016
104,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/08/2016
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/08/2016
104,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/08/2016
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/08/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/08/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/08/2016
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/08/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/08/2016
103,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/08/2016
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/08/2016
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/07/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/07/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/07/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/07/2016
103,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/07/2016
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/07/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/07/2016
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/07/2016
104,06 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/07/2016
104,06 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/07/2016
104,06 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/07/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/07/2016
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/07/2016
103,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/07/2016
103,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/07/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/07/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/07/2016
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/07/2016
103,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/07/2016
103,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/07/2016
103,30 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/07/2016
102,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/07/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/07/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/07/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/07/2016
101,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/07/2016
101,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/07/2016
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/07/2016
102,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/07/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/07/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/07/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/06/2016
101,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/06/2016
101,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/06/2016
100,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/06/2016
100,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/06/2016
101,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/06/2016
101,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/06/2016
101,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/06/2016
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/06/2016
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/06/2016
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/06/2016
101,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/06/2016
100,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/06/2016
100,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/06/2016
100,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/06/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/06/2016
100,73 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/06/2016
100,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/06/2016
101,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/06/2016
101,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/06/2016
101,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/06/2016
101,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/06/2016
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/06/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/06/2016
102,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/06/2016
102,22 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/06/2016
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/06/2016
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/06/2016
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/06/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/06/2016
102,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/05/2016
102,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/05/2016
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/05/2016
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/05/2016
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/05/2016
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/05/2016
102,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/05/2016
102,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/05/2016
101,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/05/2016
100,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/05/2016
100,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/05/2016
100,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/05/2016
100,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/05/2016
100,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/05/2016
100,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/05/2016
100,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/05/2016
100,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/05/2016
100,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/05/2016
100,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/05/2016
100,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/05/2016
100,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/05/2016
100,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/05/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/05/2016
100,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/05/2016
100,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/05/2016
100,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/05/2016
100,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/05/2016
100,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/05/2016
100,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/05/2016
100,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/05/2016
101,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/05/2016
101,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/04/2016
101,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/04/2016
101,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/04/2016
102,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/04/2016
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/04/2016
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/04/2016
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/04/2016
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/04/2016
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/04/2016
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/04/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/04/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/04/2016
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/04/2016
101,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/04/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/04/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/04/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/04/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/04/2016
101,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/04/2016
100,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/04/2016
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/04/2016
99,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/04/2016
99,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/04/2016
99,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/04/2016
100,65 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/04/2016
100,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/03/2016
101,30 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/03/2016
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/03/2016
101,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/03/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/03/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/03/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/03/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/03/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/03/2016
101,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/03/2016
101,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/03/2016
101,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/03/2016
101,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/03/2016
101,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/03/2016
101,42 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/03/2016
100,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/03/2016
101,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/03/2016
100,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/03/2016
101,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/03/2016
101,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/03/2016
101,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/03/2016
101,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/03/2016
101,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/03/2016
100,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/03/2016
100,65 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/03/2016
100,96 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/03/2016
100,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/03/2016
100,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/03/2016
100,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/03/2016
100,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/03/2016
100,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/03/2016
100,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/02/2016
99,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/02/2016
99,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/02/2016
99,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/02/2016
99,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/02/2016
99,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/02/2016
98,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/02/2016
99,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/02/2016
99,23 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/02/2016
98,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/02/2016
98,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/02/2016
98,81 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/02/2016
99,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/02/2016
98,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/02/2016
98,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/02/2016
98,35 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/02/2016
97,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/02/2016
97,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/02/2016
97,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/02/2016
97,97 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/02/2016
98,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/02/2016
98,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/02/2016
99,50 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/02/2016
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/02/2016
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/02/2016
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/02/2016
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/02/2016
100,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/02/2016
101,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/02/2016
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/01/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/01/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/01/2016
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/01/2016
101,19 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/01/2016
101,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/01/2016
100,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/01/2016
101,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/01/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/01/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/01/2016
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/01/2016
100,31 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/01/2016
100,27 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/01/2016
101,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/01/2016
100,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/01/2016
101,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/01/2016
101,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/01/2016
101,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/01/2016
101,30 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/01/2016
101,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/01/2016
101,46 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/01/2016
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/01/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/01/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/01/2016
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/01/2016
102,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/01/2016
102,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/01/2016
102,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/01/2016
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/01/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/01/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/01/2016
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/12/2015
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/12/2015
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/12/2015
102,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/12/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/12/2015
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/12/2015
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/12/2015
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/12/2015
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/12/2015
102,53 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/12/2015
102,22 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/12/2015
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/12/2015
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/12/2015
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/12/2015
102,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/12/2015
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/12/2015
102,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/12/2015
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/12/2015
101,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/12/2015
102,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/12/2015
102,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/12/2015
102,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/12/2015
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/12/2015
102,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/12/2015
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/12/2015
103,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/12/2015
102,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/12/2015
102,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/12/2015
102,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/12/2015
103,52 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/12/2015
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/12/2015
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/11/2015
104,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/11/2015
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/11/2015
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/11/2015
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/11/2015
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/11/2015
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/11/2015
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/11/2015
104,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/11/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/11/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/11/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/11/2015
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/11/2015
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/11/2015
103,83 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/11/2015
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/11/2015
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/11/2015
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/11/2015
103,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/11/2015
103,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/11/2015
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/11/2015
103,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/11/2015
103,83 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/11/2015
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/11/2015
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/11/2015
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/11/2015
103,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/11/2015
104,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/11/2015
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/11/2015
103,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/11/2015
103,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/10/2015
103,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/10/2015
103,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/10/2015
103,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/10/2015
103,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/10/2015
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/10/2015
103,83 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/10/2015
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/10/2015
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/10/2015
103,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/10/2015
103,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/10/2015
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/10/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/10/2015
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/10/2015
102,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/10/2015
102,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/10/2015
102,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/10/2015
102,30 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/10/2015
102,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/10/2015
102,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/10/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/10/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/10/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/10/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/10/2015
102,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/10/2015
102,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/10/2015
102,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/10/2015
102,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/10/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/10/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/10/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/10/2015
102,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/09/2015
101,49 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/09/2015
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/09/2015
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/09/2015
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/09/2015
101,88 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/09/2015
101,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/09/2015
102,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/09/2015
102,22 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/09/2015
102,15 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/09/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/09/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/09/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/09/2015
101,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/09/2015
101,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/09/2015
101,65 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/09/2015
101,92 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/09/2015
102,11 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/09/2015
101,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/09/2015
101,80 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/09/2015
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/09/2015
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/09/2015
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/09/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/09/2015
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/09/2015
101,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/08/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/08/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/08/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/08/2015
102,03 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/08/2015
101,69 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/08/2015
101,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/08/2015
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/08/2015
101,00 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/08/2015
102,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/08/2015
102,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/08/2015
102,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/08/2015
103,52 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/08/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/08/2015
104,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/08/2015
104,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/08/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/08/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/08/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/08/2015
104,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/08/2015
103,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/08/2015
104,60 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/08/2015
104,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/08/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/08/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/08/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/08/2015
104,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/08/2015
105,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/08/2015
104,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/08/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/08/2015
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/08/2015
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/07/2015
104,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/07/2015
104,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/07/2015
104,64 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/07/2015
104,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/07/2015
104,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/07/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/07/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/07/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/07/2015
105,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/07/2015
105,44 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/07/2015
105,71 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/07/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/07/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/07/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/07/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/07/2015
105,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/07/2015
105,40 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/07/2015
105,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/07/2015
104,94 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/07/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/07/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/07/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/07/2015
104,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/07/2015
104,06 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/07/2015
104,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/07/2015
104,87 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/07/2015
105,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/07/2015
105,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/07/2015
105,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/07/2015
105,71 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/07/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/06/2015
105,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/06/2015
105,75 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/06/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/06/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/06/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/06/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/06/2015
107,01 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/06/2015
106,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/06/2015
106,36 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/06/2015
106,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/06/2015
106,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/06/2015
106,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/06/2015
105,63 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/06/2015
105,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/06/2015
105,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/06/2015
105,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/06/2015
106,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/06/2015
106,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/06/2015
106,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/06/2015
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/06/2015
105,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/06/2015
105,98 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/06/2015
106,28 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/06/2015
106,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/06/2015
106,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/06/2015
106,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/06/2015
106,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/06/2015
106,86 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/06/2015
106,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/06/2015
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/05/2015
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/05/2015
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/05/2015
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/05/2015
107,66 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/05/2015
107,85 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/05/2015
107,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/05/2015
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/05/2015
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/05/2015
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/05/2015
107,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/05/2015
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/05/2015
107,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/05/2015
107,32 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/05/2015
106,93 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/05/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/05/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/05/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/05/2015
106,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/05/2015
106,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/05/2015
106,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/05/2015
107,05 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/05/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/05/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/05/2015
106,78 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/05/2015
106,40 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/05/2015
106,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/05/2015
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/05/2015
107,16 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/05/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/05/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/05/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/04/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/04/2015
107,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/04/2015
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/04/2015
108,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/04/2015
108,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/04/2015
108,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/04/2015
108,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/04/2015
108,43 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/04/2015
108,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/04/2015
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/04/2015
108,12 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/04/2015
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/04/2015
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/04/2015
108,08 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/04/2015
108,54 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/04/2015
108,77 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/04/2015
108,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/04/2015
108,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/04/2015
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/04/2015
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/04/2015
108,70 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/04/2015
108,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/04/2015
107,89 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/04/2015
107,55 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/04/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/04/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/04/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/04/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/04/2015
106,90 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/04/2015
106,82 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/03/2015
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/03/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/03/2015
106,63 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/03/2015
106,63 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/03/2015
106,63 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/03/2015
106,40 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/03/2015
107,20 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/03/2015
107,59 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/03/2015
107,47 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/03/2015
107,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/03/2015
107,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/03/2015
107,74 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/03/2015
107,62 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/03/2015
107,39 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/03/2015
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/03/2015
107,51 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/03/2015
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/03/2015
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/03/2015
107,13 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/03/2015
106,67 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/03/2015
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/03/2015
105,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/03/2015
106,02 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/03/2015
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/03/2015
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/03/2015
106,48 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/03/2015
105,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/03/2015
105,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/03/2015
105,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/03/2015
105,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/03/2015
105,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/02/2015
105,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/02/2015
105,25 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/02/2015
105,21 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/02/2015
104,52 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/02/2015
104,56 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/02/2015
104,29 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/02/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/02/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/02/2015
104,10 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/02/2015
103,79 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/02/2015
103,68 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
17/02/2015
103,26 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
16/02/2015
103,37 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
15/02/2015
103,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
14/02/2015
103,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
13/02/2015
103,41 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
12/02/2015
103,07 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
11/02/2015
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
10/02/2015
102,91 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
09/02/2015
102,84 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
08/02/2015
103,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
07/02/2015
103,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
06/02/2015
103,14 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
05/02/2015
102,72 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
04/02/2015
102,76 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
03/02/2015
102,38 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
02/02/2015
101,95 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
01/02/2015
102,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
31/01/2015
102,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
30/01/2015
102,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
29/01/2015
102,45 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
28/01/2015
102,99 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
27/01/2015
102,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
26/01/2015
103,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
25/01/2015
103,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
24/01/2015
103,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
23/01/2015
103,18 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
22/01/2015
101,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
21/01/2015
100,57 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
20/01/2015
100,61 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
19/01/2015
100,34 MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR
18/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR 10,043,245,430,65
Alloc Prudente Monde 4,421,453,580,48
Performances annuelles
 201720162015
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME A EUR 3,423,473,75
Alloc Prudente Monde 1,611,911,50
25% MSCI World + 75% ML Global -2,746,889,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 19 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus