FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023 - FR0012368579

Performance en base 100 du 12/01/2015 au 11/01/2018
 
FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
 
Fds garanti/formule EUR
Fds garanti/formule EUR
11/01/2018
107,74 Fds garanti/formule EUR
10/01/2018
107,77 Fds garanti/formule EUR
09/01/2018
107,90 Fds garanti/formule EUR
08/01/2018
107,84 Fds garanti/formule EUR
07/01/2018
107,72 Fds garanti/formule EUR
06/01/2018
107,69 Fds garanti/formule EUR
05/01/2018
107,69 Fds garanti/formule EUR
04/01/2018
107,38 Fds garanti/formule EUR
03/01/2018
106,99 Fds garanti/formule EUR
02/01/2018
106,82 Fds garanti/formule EUR
01/01/2018
106,93 Fds garanti/formule EUR
31/12/2017
106,94 Fds garanti/formule EUR
30/12/2017
106,94 Fds garanti/formule EUR
29/12/2017
106,94 Fds garanti/formule EUR
28/12/2017
107,08 Fds garanti/formule EUR
27/12/2017
107,28 Fds garanti/formule EUR
26/12/2017
107,30 Fds garanti/formule EUR
25/12/2017
107,30 Fds garanti/formule EUR
24/12/2017
107,30 Fds garanti/formule EUR
23/12/2017
107,30 Fds garanti/formule EUR
22/12/2017
107,30 Fds garanti/formule EUR
21/12/2017
107,38 Fds garanti/formule EUR
20/12/2017
107,28 Fds garanti/formule EUR
19/12/2017
107,52 Fds garanti/formule EUR
18/12/2017
107,74 Fds garanti/formule EUR
17/12/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
16/12/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
15/12/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
14/12/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
13/12/2017
107,57 Fds garanti/formule EUR
12/12/2017
107,69 Fds garanti/formule EUR
11/12/2017
107,57 Fds garanti/formule EUR
10/12/2017
107,58 Fds garanti/formule EUR
09/12/2017
107,56 Fds garanti/formule EUR
08/12/2017
107,56 Fds garanti/formule EUR
07/12/2017
107,43 Fds garanti/formule EUR
06/12/2017
107,38 Fds garanti/formule EUR
05/12/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
04/12/2017
107,47 Fds garanti/formule EUR
03/12/2017
107,21 Fds garanti/formule EUR
02/12/2017
107,23 Fds garanti/formule EUR
01/12/2017
107,23 Fds garanti/formule EUR
30/11/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
29/11/2017
107,49 Fds garanti/formule EUR
28/11/2017
107,48 Fds garanti/formule EUR
27/11/2017
107,33 Fds garanti/formule EUR
26/11/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
25/11/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
24/11/2017
107,44 Fds garanti/formule EUR
23/11/2017
107,38 Fds garanti/formule EUR
22/11/2017
107,29 Fds garanti/formule EUR
21/11/2017
107,36 Fds garanti/formule EUR
20/11/2017
107,21 Fds garanti/formule EUR
19/11/2017
107,12 Fds garanti/formule EUR
18/11/2017
107,11 Fds garanti/formule EUR
17/11/2017
107,11 Fds garanti/formule EUR
16/11/2017
107,24 Fds garanti/formule EUR
15/11/2017
107,24 Fds garanti/formule EUR
14/11/2017
107,34 Fds garanti/formule EUR
13/11/2017
107,48 Fds garanti/formule EUR
12/11/2017
107,63 Fds garanti/formule EUR
11/11/2017
107,64 Fds garanti/formule EUR
10/11/2017
107,64 Fds garanti/formule EUR
09/11/2017
107,84 Fds garanti/formule EUR
08/11/2017
108,15 Fds garanti/formule EUR
07/11/2017
108,17 Fds garanti/formule EUR
06/11/2017
108,29 Fds garanti/formule EUR
05/11/2017
108,29 Fds garanti/formule EUR
04/11/2017
108,28 Fds garanti/formule EUR
03/11/2017
108,28 Fds garanti/formule EUR
02/11/2017
108,22 Fds garanti/formule EUR
01/11/2017
108,06 Fds garanti/formule EUR
31/10/2017
108,05 Fds garanti/formule EUR
30/10/2017
107,99 Fds garanti/formule EUR
29/10/2017
107,92 Fds garanti/formule EUR
28/10/2017
107,90 Fds garanti/formule EUR
27/10/2017
107,90 Fds garanti/formule EUR
26/10/2017
107,71 Fds garanti/formule EUR
25/10/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
24/10/2017
107,59 Fds garanti/formule EUR
23/10/2017
107,62 Fds garanti/formule EUR
22/10/2017
107,58 Fds garanti/formule EUR
21/10/2017
107,58 Fds garanti/formule EUR
20/10/2017
107,58 Fds garanti/formule EUR
19/10/2017
107,56 Fds garanti/formule EUR
18/10/2017
107,67 Fds garanti/formule EUR
17/10/2017
107,59 Fds garanti/formule EUR
16/10/2017
107,60 Fds garanti/formule EUR
15/10/2017
107,55 Fds garanti/formule EUR
14/10/2017
107,55 Fds garanti/formule EUR
13/10/2017
107,55 Fds garanti/formule EUR
12/10/2017
107,48 Fds garanti/formule EUR
11/10/2017
107,46 Fds garanti/formule EUR
10/10/2017
107,41 Fds garanti/formule EUR
09/10/2017
107,46 Fds garanti/formule EUR
08/10/2017
107,41 Fds garanti/formule EUR
07/10/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
06/10/2017
107,42 Fds garanti/formule EUR
05/10/2017
107,43 Fds garanti/formule EUR
04/10/2017
107,23 Fds garanti/formule EUR
03/10/2017
107,28 Fds garanti/formule EUR
02/10/2017
107,24 Fds garanti/formule EUR
01/10/2017
107,14 Fds garanti/formule EUR
30/09/2017
107,13 Fds garanti/formule EUR
29/09/2017
107,13 Fds garanti/formule EUR
28/09/2017
106,94 Fds garanti/formule EUR
27/09/2017
106,89 Fds garanti/formule EUR
26/09/2017
106,83 Fds garanti/formule EUR
25/09/2017
106,83 Fds garanti/formule EUR
24/09/2017
106,79 Fds garanti/formule EUR
23/09/2017
106,78 Fds garanti/formule EUR
22/09/2017
106,78 Fds garanti/formule EUR
21/09/2017
106,76 Fds garanti/formule EUR
20/09/2017
106,65 Fds garanti/formule EUR
19/09/2017
106,66 Fds garanti/formule EUR
18/09/2017
106,61 Fds garanti/formule EUR
17/09/2017
106,53 Fds garanti/formule EUR
16/09/2017
106,54 Fds garanti/formule EUR
15/09/2017
106,54 Fds garanti/formule EUR
14/09/2017
106,57 Fds garanti/formule EUR
13/09/2017
106,48 Fds garanti/formule EUR
12/09/2017
106,43 Fds garanti/formule EUR
11/09/2017
106,36 Fds garanti/formule EUR
10/09/2017
106,04 Fds garanti/formule EUR
09/09/2017
106,04 Fds garanti/formule EUR
08/09/2017
106,04 Fds garanti/formule EUR
07/09/2017
106,03 Fds garanti/formule EUR
06/09/2017
105,90 Fds garanti/formule EUR
05/09/2017
105,86 Fds garanti/formule EUR
04/09/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
03/09/2017
106,01 Fds garanti/formule EUR
02/09/2017
105,99 Fds garanti/formule EUR
01/09/2017
105,99 Fds garanti/formule EUR
31/08/2017
105,86 Fds garanti/formule EUR
30/08/2017
105,72 Fds garanti/formule EUR
29/08/2017
105,61 Fds garanti/formule EUR
28/08/2017
105,83 Fds garanti/formule EUR
27/08/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
26/08/2017
105,93 Fds garanti/formule EUR
25/08/2017
105,93 Fds garanti/formule EUR
24/08/2017
105,98 Fds garanti/formule EUR
23/08/2017
106,02 Fds garanti/formule EUR
22/08/2017
106,10 Fds garanti/formule EUR
21/08/2017
105,89 Fds garanti/formule EUR
20/08/2017
106,04 Fds garanti/formule EUR
19/08/2017
106,06 Fds garanti/formule EUR
18/08/2017
106,06 Fds garanti/formule EUR
17/08/2017
106,13 Fds garanti/formule EUR
16/08/2017
106,24 Fds garanti/formule EUR
15/08/2017
106,05 Fds garanti/formule EUR
14/08/2017
106,02 Fds garanti/formule EUR
13/08/2017
105,77 Fds garanti/formule EUR
12/08/2017
105,79 Fds garanti/formule EUR
11/08/2017
105,79 Fds garanti/formule EUR
10/08/2017
106,03 Fds garanti/formule EUR
09/08/2017
106,31 Fds garanti/formule EUR
08/08/2017
106,57 Fds garanti/formule EUR
07/08/2017
106,51 Fds garanti/formule EUR
06/08/2017
106,49 Fds garanti/formule EUR
05/08/2017
106,46 Fds garanti/formule EUR
04/08/2017
106,46 Fds garanti/formule EUR
03/08/2017
106,24 Fds garanti/formule EUR
02/08/2017
106,21 Fds garanti/formule EUR
01/08/2017
106,28 Fds garanti/formule EUR
31/07/2017
106,09 Fds garanti/formule EUR
30/07/2017
106,18 Fds garanti/formule EUR
29/07/2017
106,20 Fds garanti/formule EUR
28/07/2017
106,20 Fds garanti/formule EUR
27/07/2017
106,37 Fds garanti/formule EUR
26/07/2017
106,34 Fds garanti/formule EUR
25/07/2017
106,23 Fds garanti/formule EUR
24/07/2017
106,14 Fds garanti/formule EUR
23/07/2017
106,17 Fds garanti/formule EUR
22/07/2017
106,20 Fds garanti/formule EUR
21/07/2017
106,20 Fds garanti/formule EUR
20/07/2017
106,45 Fds garanti/formule EUR
19/07/2017
106,46 Fds garanti/formule EUR
18/07/2017
106,31 Fds garanti/formule EUR
17/07/2017
106,53 Fds garanti/formule EUR
16/07/2017
106,53 Fds garanti/formule EUR
15/07/2017
106,52 Fds garanti/formule EUR
14/07/2017
106,52 Fds garanti/formule EUR
13/07/2017
106,47 Fds garanti/formule EUR
12/07/2017
106,31 Fds garanti/formule EUR
11/07/2017
105,93 Fds garanti/formule EUR
10/07/2017
106,04 Fds garanti/formule EUR
09/07/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
08/07/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
07/07/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
06/07/2017
105,96 Fds garanti/formule EUR
05/07/2017
106,20 Fds garanti/formule EUR
04/07/2017
106,23 Fds garanti/formule EUR
03/07/2017
106,29 Fds garanti/formule EUR
02/07/2017
106,00 Fds garanti/formule EUR
01/07/2017
106,01 Fds garanti/formule EUR
30/06/2017
106,01 Fds garanti/formule EUR
29/06/2017
106,36 Fds garanti/formule EUR
28/06/2017
106,94 Fds garanti/formule EUR
27/06/2017
106,98 Fds garanti/formule EUR
26/06/2017
107,24 Fds garanti/formule EUR
25/06/2017
107,14 Fds garanti/formule EUR
24/06/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
23/06/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
22/06/2017
107,21 Fds garanti/formule EUR
21/06/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
20/06/2017
107,22 Fds garanti/formule EUR
19/06/2017
107,33 Fds garanti/formule EUR
18/06/2017
107,07 Fds garanti/formule EUR
17/06/2017
107,06 Fds garanti/formule EUR
16/06/2017
107,06 Fds garanti/formule EUR
15/06/2017
106,96 Fds garanti/formule EUR
14/06/2017
107,14 Fds garanti/formule EUR
13/06/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
12/06/2017
107,09 Fds garanti/formule EUR
11/06/2017
107,32 Fds garanti/formule EUR
10/06/2017
107,31 Fds garanti/formule EUR
09/06/2017
107,31 Fds garanti/formule EUR
08/06/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
07/06/2017
107,11 Fds garanti/formule EUR
06/06/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
05/06/2017
107,34 Fds garanti/formule EUR
04/06/2017
107,33 Fds garanti/formule EUR
03/06/2017
107,33 Fds garanti/formule EUR
02/06/2017
107,33 Fds garanti/formule EUR
01/06/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
31/05/2017
107,08 Fds garanti/formule EUR
30/05/2017
107,10 Fds garanti/formule EUR
29/05/2017
107,17 Fds garanti/formule EUR
28/05/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
27/05/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
26/05/2017
107,15 Fds garanti/formule EUR
25/05/2017
107,10 Fds garanti/formule EUR
24/05/2017
107,09 Fds garanti/formule EUR
23/05/2017
107,08 Fds garanti/formule EUR
22/05/2017
106,97 Fds garanti/formule EUR
21/05/2017
107,00 Fds garanti/formule EUR
20/05/2017
106,98 Fds garanti/formule EUR
19/05/2017
106,98 Fds garanti/formule EUR
18/05/2017
106,86 Fds garanti/formule EUR
17/05/2017
107,12 Fds garanti/formule EUR
16/05/2017
107,45 Fds garanti/formule EUR
15/05/2017
107,41 Fds garanti/formule EUR
14/05/2017
107,37 Fds garanti/formule EUR
13/05/2017
107,36 Fds garanti/formule EUR
12/05/2017
107,36 Fds garanti/formule EUR
11/05/2017
107,22 Fds garanti/formule EUR
10/05/2017
107,29 Fds garanti/formule EUR
09/05/2017
107,27 Fds garanti/formule EUR
08/05/2017
107,21 Fds garanti/formule EUR
07/05/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
06/05/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
05/05/2017
107,18 Fds garanti/formule EUR
04/05/2017
106,92 Fds garanti/formule EUR
03/05/2017
106,60 Fds garanti/formule EUR
02/05/2017
106,56 Fds garanti/formule EUR
01/05/2017
106,40 Fds garanti/formule EUR
30/04/2017
106,40 Fds garanti/formule EUR
29/04/2017
106,40 Fds garanti/formule EUR
28/04/2017
106,40 Fds garanti/formule EUR
27/04/2017
106,30 Fds garanti/formule EUR
26/04/2017
106,18 Fds garanti/formule EUR
25/04/2017
106,15 Fds garanti/formule EUR
24/04/2017
106,12 Fds garanti/formule EUR
23/04/2017
105,28 Fds garanti/formule EUR
22/04/2017
105,28 Fds garanti/formule EUR
21/04/2017
105,28 Fds garanti/formule EUR
20/04/2017
105,33 Fds garanti/formule EUR
19/04/2017
105,32 Fds garanti/formule EUR
18/04/2017
105,29 Fds garanti/formule EUR
17/04/2017
105,60 Fds garanti/formule EUR
16/04/2017
105,61 Fds garanti/formule EUR
15/04/2017
105,61 Fds garanti/formule EUR
14/04/2017
105,61 Fds garanti/formule EUR
13/04/2017
105,61 Fds garanti/formule EUR
12/04/2017
105,77 Fds garanti/formule EUR
11/04/2017
105,78 Fds garanti/formule EUR
10/04/2017
105,84 Fds garanti/formule EUR
09/04/2017
105,92 Fds garanti/formule EUR
08/04/2017
105,91 Fds garanti/formule EUR
07/04/2017
105,91 Fds garanti/formule EUR
06/04/2017
105,83 Fds garanti/formule EUR
05/04/2017
105,68 Fds garanti/formule EUR
04/04/2017
105,72 Fds garanti/formule EUR
03/04/2017
105,66 Fds garanti/formule EUR
02/04/2017
105,76 Fds garanti/formule EUR
01/04/2017
105,74 Fds garanti/formule EUR
31/03/2017
105,74 Fds garanti/formule EUR
30/03/2017
105,56 Fds garanti/formule EUR
29/03/2017
105,41 Fds garanti/formule EUR
28/03/2017
105,29 Fds garanti/formule EUR
27/03/2017
105,07 Fds garanti/formule EUR
26/03/2017
105,13 Fds garanti/formule EUR
25/03/2017
105,13 Fds garanti/formule EUR
24/03/2017
105,13 Fds garanti/formule EUR
23/03/2017
105,18 Fds garanti/formule EUR
22/03/2017
105,00 Fds garanti/formule EUR
21/03/2017
105,05 Fds garanti/formule EUR
20/03/2017
105,14 Fds garanti/formule EUR
19/03/2017
105,20 Fds garanti/formule EUR
18/03/2017
105,19 Fds garanti/formule EUR
17/03/2017
105,19 Fds garanti/formule EUR
16/03/2017
105,08 Fds garanti/formule EUR
15/03/2017
104,85 Fds garanti/formule EUR
14/03/2017
104,73 Fds garanti/formule EUR
13/03/2017
104,82 Fds garanti/formule EUR
12/03/2017
104,79 Fds garanti/formule EUR
11/03/2017
104,80 Fds garanti/formule EUR
10/03/2017
104,80 Fds garanti/formule EUR
09/03/2017
104,91 Fds garanti/formule EUR
08/03/2017
104,88 Fds garanti/formule EUR
07/03/2017
104,92 Fds garanti/formule EUR
06/03/2017
104,93 Fds garanti/formule EUR
05/03/2017
105,02 Fds garanti/formule EUR
04/03/2017
105,02 Fds garanti/formule EUR
03/03/2017
105,02 Fds garanti/formule EUR
02/03/2017
104,90 Fds garanti/formule EUR
01/03/2017
104,89 Fds garanti/formule EUR
28/02/2017
104,49 Fds garanti/formule EUR
27/02/2017
104,41 Fds garanti/formule EUR
26/02/2017
104,41 Fds garanti/formule EUR
25/02/2017
104,43 Fds garanti/formule EUR
24/02/2017
104,43 Fds garanti/formule EUR
23/02/2017
104,58 Fds garanti/formule EUR
22/02/2017
104,52 Fds garanti/formule EUR
21/02/2017
104,49 Fds garanti/formule EUR
20/02/2017
104,33 Fds garanti/formule EUR
19/02/2017
104,30 Fds garanti/formule EUR
18/02/2017
104,29 Fds garanti/formule EUR
17/02/2017
104,29 Fds garanti/formule EUR
16/02/2017
104,23 Fds garanti/formule EUR
15/02/2017
104,21 Fds garanti/formule EUR
14/02/2017
104,09 Fds garanti/formule EUR
13/02/2017
104,08 Fds garanti/formule EUR
12/02/2017
103,87 Fds garanti/formule EUR
11/02/2017
103,87 Fds garanti/formule EUR
10/02/2017
103,87 Fds garanti/formule EUR
09/02/2017
103,85 Fds garanti/formule EUR
08/02/2017
103,58 Fds garanti/formule EUR
07/02/2017
103,51 Fds garanti/formule EUR
06/02/2017
103,52 Fds garanti/formule EUR
05/02/2017
103,72 Fds garanti/formule EUR
04/02/2017
103,70 Fds garanti/formule EUR
03/02/2017
103,70 Fds garanti/formule EUR
02/02/2017
103,59 Fds garanti/formule EUR
01/02/2017
103,66 Fds garanti/formule EUR
31/01/2017
103,51 Fds garanti/formule EUR
30/01/2017
103,73 Fds garanti/formule EUR
29/01/2017
104,01 Fds garanti/formule EUR
28/01/2017
104,01 Fds garanti/formule EUR
27/01/2017
104,01 Fds garanti/formule EUR
26/01/2017
104,09 Fds garanti/formule EUR
25/01/2017
104,11 Fds garanti/formule EUR
24/01/2017
103,86 Fds garanti/formule EUR
23/01/2017
103,81 Fds garanti/formule EUR
22/01/2017
103,97 Fds garanti/formule EUR
21/01/2017
103,97 Fds garanti/formule EUR
20/01/2017
103,97 Fds garanti/formule EUR
19/01/2017
104,00 Fds garanti/formule EUR
18/01/2017
104,07 Fds garanti/formule EUR
17/01/2017
104,05 Fds garanti/formule EUR
16/01/2017
104,13 Fds garanti/formule EUR
15/01/2017
104,32 Fds garanti/formule EUR
14/01/2017
104,30 Fds garanti/formule EUR
13/01/2017
104,30 Fds garanti/formule EUR
12/01/2017
104,10 Fds garanti/formule EUR
11/01/2017
104,26 Fds garanti/formule EUR
10/01/2017
104,22 Fds garanti/formule EUR
09/01/2017
104,24 Fds garanti/formule EUR
08/01/2017
104,32 Fds garanti/formule EUR
07/01/2017
104,32 Fds garanti/formule EUR
06/01/2017
104,32 Fds garanti/formule EUR
05/01/2017
104,30 Fds garanti/formule EUR
04/01/2017
104,22 Fds garanti/formule EUR
03/01/2017
104,18 Fds garanti/formule EUR
02/01/2017
104,13 Fds garanti/formule EUR
01/01/2017
104,00 Fds garanti/formule EUR
31/12/2016
103,99 Fds garanti/formule EUR
30/12/2016
103,99 Fds garanti/formule EUR
29/12/2016
103,91 Fds garanti/formule EUR
28/12/2016
103,90 Fds garanti/formule EUR
27/12/2016
103,87 Fds garanti/formule EUR
26/12/2016
103,83 Fds garanti/formule EUR
25/12/2016
103,82 Fds garanti/formule EUR
24/12/2016
103,82 Fds garanti/formule EUR
23/12/2016
103,82 Fds garanti/formule EUR
22/12/2016
103,76 Fds garanti/formule EUR
21/12/2016
103,76 Fds garanti/formule EUR
20/12/2016
103,80 Fds garanti/formule EUR
19/12/2016
103,73 Fds garanti/formule EUR
18/12/2016
103,68 Fds garanti/formule EUR
17/12/2016
103,67 Fds garanti/formule EUR
16/12/2016
103,67 Fds garanti/formule EUR
15/12/2016
103,53 Fds garanti/formule EUR
14/12/2016
103,17 Fds garanti/formule EUR
13/12/2016
103,29 Fds garanti/formule EUR
12/12/2016
103,01 Fds garanti/formule EUR
11/12/2016
103,00 Fds garanti/formule EUR
10/12/2016
102,98 Fds garanti/formule EUR
09/12/2016
102,98 Fds garanti/formule EUR
08/12/2016
102,61 Fds garanti/formule EUR
07/12/2016
102,13 Fds garanti/formule EUR
06/12/2016
101,85 Fds garanti/formule EUR
05/12/2016
101,57 Fds garanti/formule EUR
04/12/2016
101,36 Fds garanti/formule EUR
03/12/2016
101,37 Fds garanti/formule EUR
02/12/2016
101,37 Fds garanti/formule EUR
01/12/2016
101,46 Fds garanti/formule EUR
30/11/2016
101,64 Fds garanti/formule EUR
29/11/2016
101,54 Fds garanti/formule EUR
28/11/2016
101,42 Fds garanti/formule EUR
27/11/2016
101,61 Fds garanti/formule EUR
26/11/2016
101,60 Fds garanti/formule EUR
25/11/2016
101,60 Fds garanti/formule EUR
24/11/2016
101,52 Fds garanti/formule EUR
23/11/2016
101,42 Fds garanti/formule EUR
22/11/2016
101,49 Fds garanti/formule EUR
21/11/2016
101,38 Fds garanti/formule EUR
20/11/2016
101,30 Fds garanti/formule EUR
19/11/2016
101,31 Fds garanti/formule EUR
18/11/2016
101,31 Fds garanti/formule EUR
17/11/2016
101,44 Fds garanti/formule EUR
16/11/2016
101,30 Fds garanti/formule EUR
15/11/2016
101,42 Fds garanti/formule EUR
14/11/2016
101,29 Fds garanti/formule EUR
13/11/2016
101,41 Fds garanti/formule EUR
12/11/2016
101,43 Fds garanti/formule EUR
11/11/2016
101,43 Fds garanti/formule EUR
10/11/2016
101,45 Fds garanti/formule EUR
09/11/2016
101,44 Fds garanti/formule EUR
08/11/2016
101,27 Fds garanti/formule EUR
07/11/2016
101,16 Fds garanti/formule EUR
06/11/2016
100,80 Fds garanti/formule EUR
05/11/2016
100,82 Fds garanti/formule EUR
04/11/2016
100,82 Fds garanti/formule EUR
03/11/2016
101,09 Fds garanti/formule EUR
02/11/2016
101,41 Fds garanti/formule EUR
01/11/2016
101,98 Fds garanti/formule EUR
31/10/2016
102,00 Fds garanti/formule EUR
30/10/2016
102,16 Fds garanti/formule EUR
29/10/2016
102,17 Fds garanti/formule EUR
28/10/2016
102,17 Fds garanti/formule EUR
27/10/2016
102,29 Fds garanti/formule EUR
26/10/2016
102,30 Fds garanti/formule EUR
25/10/2016
102,41 Fds garanti/formule EUR
24/10/2016
102,44 Fds garanti/formule EUR
23/10/2016
102,32 Fds garanti/formule EUR
22/10/2016
102,33 Fds garanti/formule EUR
21/10/2016
102,33 Fds garanti/formule EUR
20/10/2016
102,23 Fds garanti/formule EUR
19/10/2016
101,96 Fds garanti/formule EUR
18/10/2016
101,86 Fds garanti/formule EUR
17/10/2016
101,59 Fds garanti/formule EUR
16/10/2016
101,72 Fds garanti/formule EUR
15/10/2016
101,68 Fds garanti/formule EUR
14/10/2016
101,68 Fds garanti/formule EUR
13/10/2016
101,43 Fds garanti/formule EUR
12/10/2016
101,70 Fds garanti/formule EUR
11/10/2016
101,80 Fds garanti/formule EUR
10/10/2016
101,88 Fds garanti/formule EUR
09/10/2016
101,67 Fds garanti/formule EUR
08/10/2016
101,69 Fds garanti/formule EUR
07/10/2016
101,69 Fds garanti/formule EUR
06/10/2016
101,88 Fds garanti/formule EUR
05/10/2016
101,91 Fds garanti/formule EUR
04/10/2016
101,98 Fds garanti/formule EUR
03/10/2016
101,79 Fds garanti/formule EUR
02/10/2016
101,82 Fds garanti/formule EUR
01/10/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
30/09/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
29/09/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
28/09/2016
101,83 Fds garanti/formule EUR
27/09/2016
101,66 Fds garanti/formule EUR
26/09/2016
101,67 Fds garanti/formule EUR
25/09/2016
102,06 Fds garanti/formule EUR
24/09/2016
102,08 Fds garanti/formule EUR
23/09/2016
102,08 Fds garanti/formule EUR
22/09/2016
102,05 Fds garanti/formule EUR
21/09/2016
101,48 Fds garanti/formule EUR
20/09/2016
101,35 Fds garanti/formule EUR
19/09/2016
101,35 Fds garanti/formule EUR
18/09/2016
101,14 Fds garanti/formule EUR
17/09/2016
101,15 Fds garanti/formule EUR
16/09/2016
101,15 Fds garanti/formule EUR
15/09/2016
101,50 Fds garanti/formule EUR
14/09/2016
101,62 Fds garanti/formule EUR
13/09/2016
101,69 Fds garanti/formule EUR
12/09/2016
101,98 Fds garanti/formule EUR
11/09/2016
102,32 Fds garanti/formule EUR
10/09/2016
102,35 Fds garanti/formule EUR
09/09/2016
102,35 Fds garanti/formule EUR
08/09/2016
102,61 Fds garanti/formule EUR
07/09/2016
102,56 Fds garanti/formule EUR
06/09/2016
102,42 Fds garanti/formule EUR
05/09/2016
102,43 Fds garanti/formule EUR
04/09/2016
102,38 Fds garanti/formule EUR
03/09/2016
102,33 Fds garanti/formule EUR
02/09/2016
102,33 Fds garanti/formule EUR
01/09/2016
101,90 Fds garanti/formule EUR
31/08/2016
101,94 Fds garanti/formule EUR
30/08/2016
102,02 Fds garanti/formule EUR
29/08/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
28/08/2016
101,86 Fds garanti/formule EUR
27/08/2016
101,85 Fds garanti/formule EUR
26/08/2016
101,85 Fds garanti/formule EUR
25/08/2016
101,71 Fds garanti/formule EUR
24/08/2016
101,88 Fds garanti/formule EUR
23/08/2016
101,80 Fds garanti/formule EUR
22/08/2016
101,59 Fds garanti/formule EUR
21/08/2016
101,63 Fds garanti/formule EUR
20/08/2016
101,65 Fds garanti/formule EUR
19/08/2016
101,65 Fds garanti/formule EUR
18/08/2016
101,92 Fds garanti/formule EUR
17/08/2016
101,88 Fds garanti/formule EUR
16/08/2016
102,12 Fds garanti/formule EUR
15/08/2016
102,36 Fds garanti/formule EUR
14/08/2016
102,36 Fds garanti/formule EUR
13/08/2016
102,36 Fds garanti/formule EUR
12/08/2016
102,36 Fds garanti/formule EUR
11/08/2016
102,26 Fds garanti/formule EUR
10/08/2016
101,88 Fds garanti/formule EUR
09/08/2016
101,92 Fds garanti/formule EUR
08/08/2016
101,61 Fds garanti/formule EUR
07/08/2016
101,53 Fds garanti/formule EUR
06/08/2016
101,50 Fds garanti/formule EUR
05/08/2016
101,50 Fds garanti/formule EUR
04/08/2016
101,26 Fds garanti/formule EUR
03/08/2016
101,12 Fds garanti/formule EUR
02/08/2016
101,10 Fds garanti/formule EUR
01/08/2016
101,56 Fds garanti/formule EUR
31/07/2016
101,72 Fds garanti/formule EUR
30/07/2016
101,70 Fds garanti/formule EUR
29/07/2016
101,70 Fds garanti/formule EUR
28/07/2016
101,55 Fds garanti/formule EUR
27/07/2016
101,74 Fds garanti/formule EUR
26/07/2016
101,55 Fds garanti/formule EUR
25/07/2016
101,53 Fds garanti/formule EUR
24/07/2016
101,53 Fds garanti/formule EUR
23/07/2016
101,52 Fds garanti/formule EUR
22/07/2016
101,52 Fds garanti/formule EUR
21/07/2016
101,47 Fds garanti/formule EUR
20/07/2016
101,44 Fds garanti/formule EUR
19/07/2016
101,20 Fds garanti/formule EUR
18/07/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
17/07/2016
101,33 Fds garanti/formule EUR
16/07/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
15/07/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
14/07/2016
100,98 Fds garanti/formule EUR
13/07/2016
100,96 Fds garanti/formule EUR
12/07/2016
100,66 Fds garanti/formule EUR
11/07/2016
100,38 Fds garanti/formule EUR
10/07/2016
100,04 Fds garanti/formule EUR
09/07/2016
99,99 Fds garanti/formule EUR
08/07/2016
99,99 Fds garanti/formule EUR
07/07/2016
99,68 Fds garanti/formule EUR
06/07/2016
99,67 Fds garanti/formule EUR
05/07/2016
100,05 Fds garanti/formule EUR
04/07/2016
100,34 Fds garanti/formule EUR
03/07/2016
100,37 Fds garanti/formule EUR
02/07/2016
100,34 Fds garanti/formule EUR
01/07/2016
100,34 Fds garanti/formule EUR
30/06/2016
100,20 Fds garanti/formule EUR
29/06/2016
100,02 Fds garanti/formule EUR
28/06/2016
99,49 Fds garanti/formule EUR
27/06/2016
99,01 Fds garanti/formule EUR
26/06/2016
99,72 Fds garanti/formule EUR
25/06/2016
99,89 Fds garanti/formule EUR
24/06/2016
99,89 Fds garanti/formule EUR
23/06/2016
101,24 Fds garanti/formule EUR
22/06/2016
100,64 Fds garanti/formule EUR
21/06/2016
100,54 Fds garanti/formule EUR
20/06/2016
100,39 Fds garanti/formule EUR
19/06/2016
99,67 Fds garanti/formule EUR
18/06/2016
99,64 Fds garanti/formule EUR
17/06/2016
99,64 Fds garanti/formule EUR
16/06/2016
99,60 Fds garanti/formule EUR
15/06/2016
99,98 Fds garanti/formule EUR
14/06/2016
99,80 Fds garanti/formule EUR
13/06/2016
100,17 Fds garanti/formule EUR
12/06/2016
100,65 Fds garanti/formule EUR
11/06/2016
100,72 Fds garanti/formule EUR
10/06/2016
100,72 Fds garanti/formule EUR
09/06/2016
101,24 Fds garanti/formule EUR
08/06/2016
101,47 Fds garanti/formule EUR
07/06/2016
101,60 Fds garanti/formule EUR
06/06/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
05/06/2016
101,30 Fds garanti/formule EUR
04/06/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
03/06/2016
101,32 Fds garanti/formule EUR
02/06/2016
101,54 Fds garanti/formule EUR
01/06/2016
101,52 Fds garanti/formule EUR
31/05/2016
101,68 Fds garanti/formule EUR
30/05/2016
101,83 Fds garanti/formule EUR
29/05/2016
101,71 Fds garanti/formule EUR
28/05/2016
101,71 Fds garanti/formule EUR
27/05/2016
101,71 Fds garanti/formule EUR
26/05/2016
101,45 Fds garanti/formule EUR
25/05/2016
101,14 Fds garanti/formule EUR
24/05/2016
100,73 Fds garanti/formule EUR
23/05/2016
100,20 Fds garanti/formule EUR
22/05/2016
100,35 Fds garanti/formule EUR
21/05/2016
100,31 Fds garanti/formule EUR
20/05/2016
100,31 Fds garanti/formule EUR
19/05/2016
100,06 Fds garanti/formule EUR
18/05/2016
100,33 Fds garanti/formule EUR
17/05/2016
100,23 Fds garanti/formule EUR
16/05/2016
100,31 Fds garanti/formule EUR
15/05/2016
100,30 Fds garanti/formule EUR
14/05/2016
100,30 Fds garanti/formule EUR
13/05/2016
100,30 Fds garanti/formule EUR
12/05/2016
100,14 Fds garanti/formule EUR
11/05/2016
100,28 Fds garanti/formule EUR
10/05/2016
100,42 Fds garanti/formule EUR
09/05/2016
100,20 Fds garanti/formule EUR
08/05/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
07/05/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
06/05/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
05/05/2016
100,23 Fds garanti/formule EUR
04/05/2016
100,25 Fds garanti/formule EUR
03/05/2016
100,71 Fds garanti/formule EUR
02/05/2016
101,05 Fds garanti/formule EUR
01/05/2016
101,04 Fds garanti/formule EUR
30/04/2016
101,10 Fds garanti/formule EUR
29/04/2016
101,10 Fds garanti/formule EUR
28/04/2016
101,71 Fds garanti/formule EUR
27/04/2016
101,72 Fds garanti/formule EUR
26/04/2016
101,64 Fds garanti/formule EUR
25/04/2016
101,63 Fds garanti/formule EUR
24/04/2016
101,80 Fds garanti/formule EUR
23/04/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
22/04/2016
101,81 Fds garanti/formule EUR
21/04/2016
101,79 Fds garanti/formule EUR
20/04/2016
101,59 Fds garanti/formule EUR
19/04/2016
101,34 Fds garanti/formule EUR
18/04/2016
101,03 Fds garanti/formule EUR
17/04/2016
100,93 Fds garanti/formule EUR
16/04/2016
100,94 Fds garanti/formule EUR
15/04/2016
100,94 Fds garanti/formule EUR
14/04/2016
100,74 Fds garanti/formule EUR
13/04/2016
100,37 Fds garanti/formule EUR
12/04/2016
99,69 Fds garanti/formule EUR
11/04/2016
99,57 Fds garanti/formule EUR
10/04/2016
99,49 Fds garanti/formule EUR
09/04/2016
99,45 Fds garanti/formule EUR
08/04/2016
99,45 Fds garanti/formule EUR
07/04/2016
99,34 Fds garanti/formule EUR
06/04/2016
99,74 Fds garanti/formule EUR
05/04/2016
99,66 Fds garanti/formule EUR
04/04/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
03/04/2016
100,06 Fds garanti/formule EUR
02/04/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
01/04/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
31/03/2016
100,40 Fds garanti/formule EUR
30/03/2016
100,61 Fds garanti/formule EUR
29/03/2016
100,34 Fds garanti/formule EUR
28/03/2016
100,25 Fds garanti/formule EUR
27/03/2016
100,29 Fds garanti/formule EUR
26/03/2016
100,29 Fds garanti/formule EUR
25/03/2016
100,29 Fds garanti/formule EUR
24/03/2016
100,29 Fds garanti/formule EUR
23/03/2016
100,69 Fds garanti/formule EUR
22/03/2016
100,74 Fds garanti/formule EUR
21/03/2016
100,74 Fds garanti/formule EUR
20/03/2016
100,81 Fds garanti/formule EUR
19/03/2016
100,80 Fds garanti/formule EUR
18/03/2016
100,80 Fds garanti/formule EUR
17/03/2016
100,61 Fds garanti/formule EUR
16/03/2016
100,56 Fds garanti/formule EUR
15/03/2016
100,56 Fds garanti/formule EUR
14/03/2016
100,77 Fds garanti/formule EUR
13/03/2016
100,61 Fds garanti/formule EUR
12/03/2016
100,53 Fds garanti/formule EUR
11/03/2016
100,53 Fds garanti/formule EUR
10/03/2016
99,97 Fds garanti/formule EUR
09/03/2016
100,31 Fds garanti/formule EUR
08/03/2016
100,28 Fds garanti/formule EUR
07/03/2016
100,41 Fds garanti/formule EUR
06/03/2016
100,46 Fds garanti/formule EUR
05/03/2016
100,44 Fds garanti/formule EUR
04/03/2016
100,44 Fds garanti/formule EUR
03/03/2016
100,16 Fds garanti/formule EUR
02/03/2016
99,95 Fds garanti/formule EUR
01/03/2016
99,77 Fds garanti/formule EUR
29/02/2016
99,43 Fds garanti/formule EUR
28/02/2016
99,25 Fds garanti/formule EUR
27/02/2016
99,21 Fds garanti/formule EUR
26/02/2016
99,21 Fds garanti/formule EUR
25/02/2016
98,85 Fds garanti/formule EUR
24/02/2016
98,47 Fds garanti/formule EUR
23/02/2016
98,93 Fds garanti/formule EUR
22/02/2016
99,23 Fds garanti/formule EUR
21/02/2016
98,76 Fds garanti/formule EUR
20/02/2016
98,77 Fds garanti/formule EUR
19/02/2016
98,77 Fds garanti/formule EUR
18/02/2016
98,68 Fds garanti/formule EUR
17/02/2016
98,37 Fds garanti/formule EUR
16/02/2016
97,84 Fds garanti/formule EUR
15/02/2016
97,92 Fds garanti/formule EUR
14/02/2016
97,34 Fds garanti/formule EUR
13/02/2016
97,27 Fds garanti/formule EUR
12/02/2016
97,27 Fds garanti/formule EUR
11/02/2016
97,08 Fds garanti/formule EUR
10/02/2016
98,09 Fds garanti/formule EUR
09/02/2016
97,79 Fds garanti/formule EUR
08/02/2016
98,15 Fds garanti/formule EUR
07/02/2016
98,85 Fds garanti/formule EUR
06/02/2016
98,87 Fds garanti/formule EUR
05/02/2016
98,87 Fds garanti/formule EUR
04/02/2016
99,13 Fds garanti/formule EUR
03/02/2016
99,19 Fds garanti/formule EUR
02/02/2016
99,53 Fds garanti/formule EUR
01/02/2016
99,97 Fds garanti/formule EUR
31/01/2016
100,09 Fds garanti/formule EUR
30/01/2016
100,03 Fds garanti/formule EUR
29/01/2016
100,03 Fds garanti/formule EUR
28/01/2016
99,48 Fds garanti/formule EUR
27/01/2016
99,71 Fds garanti/formule EUR
26/01/2016
99,57 Fds garanti/formule EUR
25/01/2016
99,33 Fds garanti/formule EUR
24/01/2016
99,44 Fds garanti/formule EUR
23/01/2016
99,36 Fds garanti/formule EUR
22/01/2016
99,36 Fds garanti/formule EUR
21/01/2016
98,85 Fds garanti/formule EUR
20/01/2016
98,53 Fds garanti/formule EUR
19/01/2016
99,23 Fds garanti/formule EUR
18/01/2016
98,91 Fds garanti/formule EUR
17/01/2016
99,05 Fds garanti/formule EUR
16/01/2016
99,12 Fds garanti/formule EUR
15/01/2016
99,12 Fds garanti/formule EUR
14/01/2016
99,68 Fds garanti/formule EUR
13/01/2016
100,19 Fds garanti/formule EUR
12/01/2016
100,12 Fds garanti/formule EUR
11/01/2016
99,89 Fds garanti/formule EUR
10/01/2016
99,99 Fds garanti/formule EUR
09/01/2016
100,03 Fds garanti/formule EUR
08/01/2016
100,03 Fds garanti/formule EUR
07/01/2016
100,60 Fds garanti/formule EUR
06/01/2016
101,21 Fds garanti/formule EUR
05/01/2016
101,44 Fds garanti/formule EUR
04/01/2016
101,31 Fds garanti/formule EUR
03/01/2016
102,04 Fds garanti/formule EUR
02/01/2016
102,05 Fds garanti/formule EUR
01/01/2016
102,05 Fds garanti/formule EUR
31/12/2015
102,05 Fds garanti/formule EUR
30/12/2015
102,11 Fds garanti/formule EUR
29/12/2015
102,23 Fds garanti/formule EUR
28/12/2015
101,91 Fds garanti/formule EUR
27/12/2015
102,00 Fds garanti/formule EUR
26/12/2015
101,94 Fds garanti/formule EUR
25/12/2015
101,94 Fds garanti/formule EUR
24/12/2015
101,94 Fds garanti/formule EUR
23/12/2015
101,98 Fds garanti/formule EUR
22/12/2015
101,52 Fds garanti/formule EUR
21/12/2015
101,56 Fds garanti/formule EUR
20/12/2015
101,84 Fds garanti/formule EUR
19/12/2015
101,87 Fds garanti/formule EUR
18/12/2015
101,87 Fds garanti/formule EUR
17/12/2015
102,07 Fds garanti/formule EUR
16/12/2015
101,86 Fds garanti/formule EUR
15/12/2015
101,82 Fds garanti/formule EUR
14/12/2015
101,23 Fds garanti/formule EUR
13/12/2015
101,75 Fds garanti/formule EUR
12/12/2015
101,80 Fds garanti/formule EUR
11/12/2015
101,80 Fds garanti/formule EUR
10/12/2015
102,32 Fds garanti/formule EUR
09/12/2015
102,44 Fds garanti/formule EUR
08/12/2015
102,62 Fds garanti/formule EUR
07/12/2015
102,98 Fds garanti/formule EUR
06/12/2015
102,80 Fds garanti/formule EUR
05/12/2015
102,81 Fds garanti/formule EUR
04/12/2015
102,81 Fds garanti/formule EUR
03/12/2015
103,25 Fds garanti/formule EUR
02/12/2015
104,27 Fds garanti/formule EUR
01/12/2015
104,30 Fds garanti/formule EUR
30/11/2015
104,40 Fds garanti/formule EUR
29/11/2015
104,30 Fds garanti/formule EUR
28/11/2015
104,30 Fds garanti/formule EUR
27/11/2015
104,30 Fds garanti/formule EUR
26/11/2015
104,27 Fds garanti/formule EUR
25/11/2015
104,02 Fds garanti/formule EUR
24/11/2015
103,68 Fds garanti/formule EUR
23/11/2015
103,91 Fds garanti/formule EUR
22/11/2015
103,96 Fds garanti/formule EUR
21/11/2015
103,95 Fds garanti/formule EUR
20/11/2015
103,95 Fds garanti/formule EUR
19/11/2015
103,71 Fds garanti/formule EUR
18/11/2015
103,49 Fds garanti/formule EUR
17/11/2015
103,57 Fds garanti/formule EUR
16/11/2015
103,00 Fds garanti/formule EUR
15/11/2015
102,99 Fds garanti/formule EUR
14/11/2015
103,01 Fds garanti/formule EUR
13/11/2015
103,01 Fds garanti/formule EUR
12/11/2015
103,22 Fds garanti/formule EUR
11/11/2015
103,49 Fds garanti/formule EUR
10/11/2015
103,48 Fds garanti/formule EUR
09/11/2015
103,41 Fds garanti/formule EUR
08/11/2015
103,67 Fds garanti/formule EUR
07/11/2015
103,66 Fds garanti/formule EUR
06/11/2015
103,66 Fds garanti/formule EUR
05/11/2015
103,65 Fds garanti/formule EUR
04/11/2015
103,48 Fds garanti/formule EUR
03/11/2015
103,46 Fds garanti/formule EUR
02/11/2015
103,39 Fds garanti/formule EUR
01/11/2015
103,32 Fds garanti/formule EUR
31/10/2015
103,32 Fds garanti/formule EUR
30/10/2015
103,32 Fds garanti/formule EUR
29/10/2015
103,30 Fds garanti/formule EUR
28/10/2015
103,34 Fds garanti/formule EUR
27/10/2015
103,09 Fds garanti/formule EUR
26/10/2015
103,26 Fds garanti/formule EUR
25/10/2015
103,26 Fds garanti/formule EUR
24/10/2015
103,20 Fds garanti/formule EUR
23/10/2015
103,20 Fds garanti/formule EUR
22/10/2015
102,60 Fds garanti/formule EUR
21/10/2015
101,86 Fds garanti/formule EUR
20/10/2015
101,74 Fds garanti/formule EUR
19/10/2015
101,87 Fds garanti/formule EUR
18/10/2015
101,82 Fds garanti/formule EUR
17/10/2015
101,79 Fds garanti/formule EUR
16/10/2015
101,79 Fds garanti/formule EUR
15/10/2015
101,62 Fds garanti/formule EUR
14/10/2015
101,35 Fds garanti/formule EUR
13/10/2015
101,49 Fds garanti/formule EUR
12/10/2015
101,68 Fds garanti/formule EUR
11/10/2015
101,63 Fds garanti/formule EUR
10/10/2015
101,61 Fds garanti/formule EUR
09/10/2015
101,61 Fds garanti/formule EUR
08/10/2015
101,19 Fds garanti/formule EUR
07/10/2015
100,90 Fds garanti/formule EUR
06/10/2015
100,82 Fds garanti/formule EUR
05/10/2015
100,67 Fds garanti/formule EUR
04/10/2015
100,01 Fds garanti/formule EUR
03/10/2015
100,00 Fds garanti/formule EUR
02/10/2015
100,00 Fds garanti/formule EUR
01/10/2015
99,80 Fds garanti/formule EUR
30/09/2015
99,90 Fds garanti/formule EUR
29/09/2015
99,44 Fds garanti/formule EUR
28/09/2015
99,52 Fds garanti/formule EUR
27/09/2015
99,98 Fds garanti/formule EUR
26/09/2015
99,90 Fds garanti/formule EUR
25/09/2015
99,90 Fds garanti/formule EUR
24/09/2015
99,64 Fds garanti/formule EUR
23/09/2015
100,32 Fds garanti/formule EUR
22/09/2015
100,32 Fds garanti/formule EUR
21/09/2015
100,87 Fds garanti/formule EUR
20/09/2015
100,71 Fds garanti/formule EUR
19/09/2015
100,77 Fds garanti/formule EUR
18/09/2015
100,77 Fds garanti/formule EUR
17/09/2015
101,18 Fds garanti/formule EUR
16/09/2015
101,14 Fds garanti/formule EUR
15/09/2015
100,87 Fds garanti/formule EUR
14/09/2015
100,76 Fds garanti/formule EUR
13/09/2015
100,84 Fds garanti/formule EUR
12/09/2015
100,87 Fds garanti/formule EUR
11/09/2015
100,87 Fds garanti/formule EUR
10/09/2015
100,99 Fds garanti/formule EUR
09/09/2015
101,17 Fds garanti/formule EUR
08/09/2015
100,92 Fds garanti/formule EUR
07/09/2015
100,68 Fds garanti/formule EUR
06/09/2015
100,58 Fds garanti/formule EUR
05/09/2015
100,65 Fds garanti/formule EUR
04/09/2015
100,65 Fds garanti/formule EUR
03/09/2015
101,15 Fds garanti/formule EUR
02/09/2015
100,66 Fds garanti/formule EUR
01/09/2015
100,66 Fds garanti/formule EUR
31/08/2015
101,21 Fds garanti/formule EUR
30/08/2015
101,26 Fds garanti/formule EUR
29/08/2015
101,26 Fds garanti/formule EUR
28/08/2015
101,26 Fds garanti/formule EUR
27/08/2015
101,37 Fds garanti/formule EUR
26/08/2015
101,07 Fds garanti/formule EUR
25/08/2015
101,39 Fds garanti/formule EUR
24/08/2015
100,61 Fds garanti/formule EUR
23/08/2015
101,96 Fds garanti/formule EUR
22/08/2015
102,07 Fds garanti/formule EUR
21/08/2015
102,07 Fds garanti/formule EUR
20/08/2015
103,11 Fds garanti/formule EUR
19/08/2015
103,66 Fds garanti/formule EUR
18/08/2015
104,06 Fds garanti/formule EUR
17/08/2015
104,10 Fds garanti/formule EUR
16/08/2015
104,10 Fds garanti/formule EUR
15/08/2015
104,11 Fds garanti/formule EUR
14/08/2015
104,11 Fds garanti/formule EUR
13/08/2015
104,43 Fds garanti/formule EUR
12/08/2015
104,45 Fds garanti/formule EUR
11/08/2015
105,18 Fds garanti/formule EUR
10/08/2015
105,55 Fds garanti/formule EUR
09/08/2015
105,35 Fds garanti/formule EUR
08/08/2015
105,38 Fds garanti/formule EUR
07/08/2015
105,38 Fds garanti/formule EUR
06/08/2015
105,45 Fds garanti/formule EUR
05/08/2015
105,44 Fds garanti/formule EUR
04/08/2015
105,18 Fds garanti/formule EUR
03/08/2015
105,25 Fds garanti/formule EUR
02/08/2015
105,03 Fds garanti/formule EUR
01/08/2015
105,02 Fds garanti/formule EUR
31/07/2015
105,02 Fds garanti/formule EUR
30/07/2015
104,95 Fds garanti/formule EUR
29/07/2015
104,92 Fds garanti/formule EUR
28/07/2015
104,77 Fds garanti/formule EUR
27/07/2015
104,57 Fds garanti/formule EUR
26/07/2015
105,14 Fds garanti/formule EUR
25/07/2015
105,16 Fds garanti/formule EUR
24/07/2015
105,16 Fds garanti/formule EUR
23/07/2015
105,43 Fds garanti/formule EUR
22/07/2015
105,50 Fds garanti/formule EUR
21/07/2015
105,56 Fds garanti/formule EUR
20/07/2015
105,80 Fds garanti/formule EUR
19/07/2015
105,66 Fds garanti/formule EUR
18/07/2015
105,65 Fds garanti/formule EUR
17/07/2015
105,65 Fds garanti/formule EUR
16/07/2015
105,20 Fds garanti/formule EUR
15/07/2015
104,61 Fds garanti/formule EUR
14/07/2015
104,31 Fds garanti/formule EUR
13/07/2015
104,24 Fds garanti/formule EUR
12/07/2015
103,83 Fds garanti/formule EUR
11/07/2015
103,77 Fds garanti/formule EUR
10/07/2015
103,77 Fds garanti/formule EUR
09/07/2015
103,38 Fds garanti/formule EUR
08/07/2015
102,92 Fds garanti/formule EUR
07/07/2015
102,82 Fds garanti/formule EUR
06/07/2015
103,13 Fds garanti/formule EUR
05/07/2015
103,55 Fds garanti/formule EUR
04/07/2015
103,57 Fds garanti/formule EUR
03/07/2015
103,57 Fds garanti/formule EUR
02/07/2015
103,77 Fds garanti/formule EUR
01/07/2015
103,97 Fds garanti/formule EUR
30/06/2015
103,62 Fds garanti/formule EUR
29/06/2015
104,01 Fds garanti/formule EUR
28/06/2015
104,85 Fds garanti/formule EUR
27/06/2015
104,85 Fds garanti/formule EUR
26/06/2015
104,85 Fds garanti/formule EUR
25/06/2015
104,55 Fds garanti/formule EUR
24/06/2015
104,47 Fds garanti/formule EUR
23/06/2015
104,50 Fds garanti/formule EUR
22/06/2015
104,28 Fds garanti/formule EUR
21/06/2015
103,54 Fds garanti/formule EUR
20/06/2015
103,54 Fds garanti/formule EUR
19/06/2015
103,54 Fds garanti/formule EUR
18/06/2015
103,63 Fds garanti/formule EUR
17/06/2015
103,72 Fds garanti/formule EUR
16/06/2015
103,83 Fds garanti/formule EUR
15/06/2015
103,74 Fds garanti/formule EUR
14/06/2015
104,14 Fds garanti/formule EUR
13/06/2015
104,17 Fds garanti/formule EUR
12/06/2015
104,17 Fds garanti/formule EUR
11/06/2015
104,50 Fds garanti/formule EUR
10/06/2015
104,28 Fds garanti/formule EUR
09/06/2015
103,90 Fds garanti/formule EUR
08/06/2015
104,05 Fds garanti/formule EUR
07/06/2015
104,36 Fds garanti/formule EUR
06/06/2015
104,40 Fds garanti/formule EUR
05/06/2015
104,40 Fds garanti/formule EUR
04/06/2015
104,98 Fds garanti/formule EUR
03/06/2015
105,38 Fds garanti/formule EUR
02/06/2015
105,45 Fds garanti/formule EUR
01/06/2015
105,68 Fds garanti/formule EUR
31/05/2015
105,68 Fds garanti/formule EUR
30/05/2015
105,73 Fds garanti/formule EUR
29/05/2015
105,73 Fds garanti/formule EUR
28/05/2015
106,21 Fds garanti/formule EUR
27/05/2015
106,37 Fds garanti/formule EUR
26/05/2015
106,03 Fds garanti/formule EUR
25/05/2015
106,32 Fds garanti/formule EUR
24/05/2015
106,32 Fds garanti/formule EUR
23/05/2015
106,32 Fds garanti/formule EUR
22/05/2015
106,32 Fds garanti/formule EUR
21/05/2015
106,15 Fds garanti/formule EUR
20/05/2015
105,91 Fds garanti/formule EUR
19/05/2015
105,83 Fds garanti/formule EUR
18/05/2015
105,34 Fds garanti/formule EUR
17/05/2015
105,22 Fds garanti/formule EUR
16/05/2015
105,20 Fds garanti/formule EUR
15/05/2015
105,20 Fds garanti/formule EUR
14/05/2015
105,02 Fds garanti/formule EUR
13/05/2015
105,03 Fds garanti/formule EUR
12/05/2015
105,15 Fds garanti/formule EUR
11/05/2015
105,49 Fds garanti/formule EUR
10/05/2015
104,98 Fds garanti/formule EUR
09/05/2015
104,99 Fds garanti/formule EUR
08/05/2015
104,99 Fds garanti/formule EUR
07/05/2015
104,98 Fds garanti/formule EUR
06/05/2015
105,41 Fds garanti/formule EUR
05/05/2015
105,49 Fds garanti/formule EUR
04/05/2015
106,05 Fds garanti/formule EUR
03/05/2015
106,02 Fds garanti/formule EUR
02/05/2015
106,03 Fds garanti/formule EUR
01/05/2015
106,03 Fds garanti/formule EUR
30/04/2015
106,03 Fds garanti/formule EUR
29/04/2015
106,40 Fds garanti/formule EUR
28/04/2015
107,07 Fds garanti/formule EUR
27/04/2015
107,39 Fds garanti/formule EUR
26/04/2015
107,07 Fds garanti/formule EUR
25/04/2015
107,06 Fds garanti/formule EUR
24/04/2015
107,06 Fds garanti/formule EUR
23/04/2015
106,93 Fds garanti/formule EUR
22/04/2015
107,10 Fds garanti/formule EUR
21/04/2015
107,14 Fds garanti/formule EUR
20/04/2015
107,11 Fds garanti/formule EUR
19/04/2015
106,92 Fds garanti/formule EUR
18/04/2015
106,98 Fds garanti/formule EUR
17/04/2015
106,98 Fds garanti/formule EUR
16/04/2015
107,51 Fds garanti/formule EUR
15/04/2015
107,77 Fds garanti/formule EUR
14/04/2015
107,61 Fds garanti/formule EUR
13/04/2015
107,80 Fds garanti/formule EUR
12/04/2015
107,72 Fds garanti/formule EUR
11/04/2015
107,69 Fds garanti/formule EUR
10/04/2015
107,69 Fds garanti/formule EUR
09/04/2015
107,21 Fds garanti/formule EUR
08/04/2015
106,82 Fds garanti/formule EUR
07/04/2015
106,87 Fds garanti/formule EUR
06/04/2015
106,46 Fds garanti/formule EUR
05/04/2015
106,47 Fds garanti/formule EUR
04/04/2015
106,47 Fds garanti/formule EUR
03/04/2015
106,47 Fds garanti/formule EUR
02/04/2015
106,47 Fds garanti/formule EUR
01/04/2015
106,40 Fds garanti/formule EUR
31/03/2015
106,30 Fds garanti/formule EUR
30/03/2015
106,38 Fds garanti/formule EUR
29/03/2015
106,06 Fds garanti/formule EUR
28/03/2015
106,06 Fds garanti/formule EUR
27/03/2015
106,06 Fds garanti/formule EUR
26/03/2015
106,14 Fds garanti/formule EUR
25/03/2015
106,24 Fds garanti/formule EUR
24/03/2015
106,50 Fds garanti/formule EUR
23/03/2015
106,36 Fds garanti/formule EUR
22/03/2015
106,55 Fds garanti/formule EUR
21/03/2015
106,52 Fds garanti/formule EUR
20/03/2015
106,52 Fds garanti/formule EUR
19/03/2015
106,10 Fds garanti/formule EUR
18/03/2015
106,04 Fds garanti/formule EUR
17/03/2015
105,99 Fds garanti/formule EUR
16/03/2015
106,17 Fds garanti/formule EUR
15/03/2015
105,89 Fds garanti/formule EUR
14/03/2015
105,87 Fds garanti/formule EUR
13/03/2015
105,87 Fds garanti/formule EUR
12/03/2015
105,80 Fds garanti/formule EUR
11/03/2015
105,75 Fds garanti/formule EUR
10/03/2015
105,25 Fds garanti/formule EUR
09/03/2015
105,47 Fds garanti/formule EUR
08/03/2015
105,48 Fds garanti/formule EUR
07/03/2015
105,48 Fds garanti/formule EUR
06/03/2015
105,48 Fds garanti/formule EUR
05/03/2015
105,55 Fds garanti/formule EUR
04/03/2015
105,31 Fds garanti/formule EUR
03/03/2015
105,15 Fds garanti/formule EUR
02/03/2015
105,41 Fds garanti/formule EUR
01/03/2015
105,45 Fds garanti/formule EUR
28/02/2015
105,44 Fds garanti/formule EUR
27/02/2015
105,44 Fds garanti/formule EUR
26/02/2015
105,08 Fds garanti/formule EUR
25/02/2015
104,63 Fds garanti/formule EUR
24/02/2015
104,61 Fds garanti/formule EUR
23/02/2015
104,42 Fds garanti/formule EUR
22/02/2015
104,22 Fds garanti/formule EUR
21/02/2015
104,22 Fds garanti/formule EUR
20/02/2015
104,22 Fds garanti/formule EUR
19/02/2015
104,08 Fds garanti/formule EUR
18/02/2015
103,95 Fds garanti/formule EUR
17/02/2015
103,78 Fds garanti/formule EUR
16/02/2015
103,78 Fds garanti/formule EUR
15/02/2015
103,84 Fds garanti/formule EUR
14/02/2015
103,81 Fds garanti/formule EUR
13/02/2015
103,81 Fds garanti/formule EUR
12/02/2015
103,59 Fds garanti/formule EUR
11/02/2015
103,26 Fds garanti/formule EUR
10/02/2015
103,31 Fds garanti/formule EUR
09/02/2015
103,14 Fds garanti/formule EUR
08/02/2015
103,44 Fds garanti/formule EUR
07/02/2015
103,44 Fds garanti/formule EUR
06/02/2015
103,44 Fds garanti/formule EUR
05/02/2015
103,33 Fds garanti/formule EUR
04/02/2015
103,32 Fds garanti/formule EUR
03/02/2015
103,28 Fds garanti/formule EUR
02/02/2015
103,03 Fds garanti/formule EUR
01/02/2015
102,92 Fds garanti/formule EUR
31/01/2015
102,93 Fds garanti/formule EUR
30/01/2015
102,93 Fds garanti/formule EUR
29/01/2015
103,06 Fds garanti/formule EUR
28/01/2015
102,78 Fds garanti/formule EUR
27/01/2015
102,80 Fds garanti/formule EUR
26/01/2015
103,02 Fds garanti/formule EUR
25/01/2015
102,82 Fds garanti/formule EUR
24/01/2015
102,76 Fds garanti/formule EUR
23/01/2015
102,76 Fds garanti/formule EUR
22/01/2015
102,03 Fds garanti/formule EUR
21/01/2015
101,54 Fds garanti/formule EUR
20/01/2015
101,48 Fds garanti/formule EUR
19/01/2015
101,37 Fds garanti/formule EUR
18/01/2015
101,23 Fds garanti/formule EUR
17/01/2015
101,19 Fds garanti/formule EUR
16/01/2015
101,19 Fds garanti/formule EUR
15/01/2015
100,78 Fds garanti/formule EUR
14/01/2015
100,34 Fds garanti/formule EUR
13/01/2015
100,55 Fds garanti/formule EUR
12/01/2015
100,24 Fds garanti/formule EUR
11/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/01/2018
103,47 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/01/2018
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/12/2017
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/12/2017
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/12/2017
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/12/2017
102,50 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/12/2017
102,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/12/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/11/2017
101,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/11/2017
101,30 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/11/2017
101,54 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/11/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/10/2017
101,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/10/2017
99,98 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/10/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/10/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/10/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/10/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/09/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/09/2017
99,03 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/09/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/08/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/08/2017
99,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/08/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/07/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/07/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/07/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/07/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/07/2017
99,21 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/07/2017
98,82 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/07/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/06/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/06/2017
99,68 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/06/2017
100,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/06/2017
99,63 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/05/2017
99,59 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/05/2017
99,87 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/05/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/05/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/05/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/04/2017
99,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/04/2017
99,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/04/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/04/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/04/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/04/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/04/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/03/2017
98,62 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/03/2017
99,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/03/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/02/2017
99,53 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/02/2017
97,95 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/02/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/01/2017
98,11 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/01/2017
98,89 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/01/2017
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/12/2016
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/12/2016
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/12/2016
98,84 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/12/2016
97,97 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/12/2016
96,58 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/11/2016
95,49 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/11/2016
95,29 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/11/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/11/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/10/2016
96,75 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/10/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/09/2016
96,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/09/2016
97,77 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/09/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/08/2016
97,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/08/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/07/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/07/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/07/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/07/2016
97,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/07/2016
96,91 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/07/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/06/2016
95,39 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/06/2016
95,41 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/06/2016
95,96 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/06/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/05/2016
95,35 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/05/2016
95,26 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/05/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/05/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/05/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/04/2016
95,81 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/04/2016
94,43 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/04/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/03/2016
94,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/03/2016
94,73 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/03/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/02/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/02/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/02/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/02/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/02/2016
93,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/02/2016
93,52 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/02/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/01/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/01/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/01/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/01/2016
93,74 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/01/2016
93,40 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/01/2016
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/12/2015
94,65 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/12/2015
93,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/12/2015
96,55 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/12/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/12/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/11/2015
95,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/11/2015
95,33 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/11/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/11/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/11/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/11/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/10/2015
93,71 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/10/2015
93,07 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/10/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/09/2015
91,90 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/09/2015
92,93 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/09/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/08/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/08/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/08/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/08/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/08/2015
91,61 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/08/2015
94,83 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/08/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/07/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/07/2015
97,45 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/07/2015
95,66 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/07/2015
95,10 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/07/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/06/2015
95,51 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/06/2015
96,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/06/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/06/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/06/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/05/2015
98,05 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/05/2015
97,88 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/05/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/04/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/03/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
10/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
09/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
08/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
07/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
06/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
05/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
04/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
03/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
02/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
01/02/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
31/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
30/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
29/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
28/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
27/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
26/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
25/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
24/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
23/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
22/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
21/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
20/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
19/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
18/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
17/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
16/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
15/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
14/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
13/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
12/01/2015
100,00 FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023
11/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023 3,471,145,160,27
Fds garanti/formule EUR 7,742,525,070,55
Performances annuelles
 20172016
FCP EUROSTRAL PEA 90 MAI 2023 3,704,43
Fds garanti/formule EUR 2,841,90

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus