LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC - IE00BQQPS958

Performance en base 100 du 25/02/2015 au 18/01/2018
 
LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
 
Alloc Prudente Monde
 
25% MSCI World + 75% ML Global
25% MSCI World + 75% ML Global
18/01/2018
105,20 25% MSCI World + 75% ML Global
17/01/2018
105,33 25% MSCI World + 75% ML Global
16/01/2018
105,24 25% MSCI World + 75% ML Global
15/01/2018
104,98 25% MSCI World + 75% ML Global
14/01/2018
105,61 25% MSCI World + 75% ML Global
13/01/2018
105,61 25% MSCI World + 75% ML Global
12/01/2018
105,61 25% MSCI World + 75% ML Global
11/01/2018
106,13 25% MSCI World + 75% ML Global
10/01/2018
106,39 25% MSCI World + 75% ML Global
09/01/2018
106,69 25% MSCI World + 75% ML Global
08/01/2018
106,47 25% MSCI World + 75% ML Global
07/01/2018
105,94 25% MSCI World + 75% ML Global
06/01/2018
105,94 25% MSCI World + 75% ML Global
05/01/2018
105,94 25% MSCI World + 75% ML Global
04/01/2018
105,60 25% MSCI World + 75% ML Global
03/01/2018
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
02/01/2018
105,41 25% MSCI World + 75% ML Global
01/01/2018
105,70 25% MSCI World + 75% ML Global
31/12/2017
105,70 25% MSCI World + 75% ML Global
30/12/2017
105,69 25% MSCI World + 75% ML Global
29/12/2017
105,69 25% MSCI World + 75% ML Global
28/12/2017
106,11 25% MSCI World + 75% ML Global
27/12/2017
106,37 25% MSCI World + 75% ML Global
26/12/2017
106,38 25% MSCI World + 75% ML Global
25/12/2017
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
24/12/2017
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
23/12/2017
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
22/12/2017
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
21/12/2017
106,30 25% MSCI World + 75% ML Global
20/12/2017
106,12 25% MSCI World + 75% ML Global
19/12/2017
106,72 25% MSCI World + 75% ML Global
18/12/2017
107,22 25% MSCI World + 75% ML Global
17/12/2017
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
16/12/2017
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
15/12/2017
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
14/12/2017
106,96 25% MSCI World + 75% ML Global
13/12/2017
107,26 25% MSCI World + 75% ML Global
12/12/2017
107,13 25% MSCI World + 75% ML Global
11/12/2017
106,79 25% MSCI World + 75% ML Global
10/12/2017
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
09/12/2017
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
08/12/2017
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
07/12/2017
106,68 25% MSCI World + 75% ML Global
06/12/2017
106,69 25% MSCI World + 75% ML Global
05/12/2017
106,35 25% MSCI World + 75% ML Global
04/12/2017
106,24 25% MSCI World + 75% ML Global
03/12/2017
106,18 25% MSCI World + 75% ML Global
02/12/2017
106,18 25% MSCI World + 75% ML Global
01/12/2017
106,18 25% MSCI World + 75% ML Global
30/11/2017
105,95 25% MSCI World + 75% ML Global
29/11/2017
106,22 25% MSCI World + 75% ML Global
28/11/2017
106,16 25% MSCI World + 75% ML Global
27/11/2017
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
26/11/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
25/11/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
24/11/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
23/11/2017
106,27 25% MSCI World + 75% ML Global
22/11/2017
106,67 25% MSCI World + 75% ML Global
21/11/2017
106,79 25% MSCI World + 75% ML Global
20/11/2017
106,31 25% MSCI World + 75% ML Global
19/11/2017
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
18/11/2017
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
17/11/2017
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
16/11/2017
106,11 25% MSCI World + 75% ML Global
15/11/2017
105,62 25% MSCI World + 75% ML Global
14/11/2017
106,04 25% MSCI World + 75% ML Global
13/11/2017
106,70 25% MSCI World + 75% ML Global
12/11/2017
106,84 25% MSCI World + 75% ML Global
11/11/2017
106,84 25% MSCI World + 75% ML Global
10/11/2017
106,84 25% MSCI World + 75% ML Global
09/11/2017
107,24 25% MSCI World + 75% ML Global
08/11/2017
107,79 25% MSCI World + 75% ML Global
07/11/2017
107,83 25% MSCI World + 75% ML Global
06/11/2017
107,64 25% MSCI World + 75% ML Global
05/11/2017
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
04/11/2017
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
03/11/2017
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
02/11/2017
106,89 25% MSCI World + 75% ML Global
01/11/2017
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
31/10/2017
106,91 25% MSCI World + 75% ML Global
30/10/2017
107,07 25% MSCI World + 75% ML Global
29/10/2017
107,02 25% MSCI World + 75% ML Global
28/10/2017
107,02 25% MSCI World + 75% ML Global
27/10/2017
107,02 25% MSCI World + 75% ML Global
26/10/2017
105,84 25% MSCI World + 75% ML Global
25/10/2017
105,23 25% MSCI World + 75% ML Global
24/10/2017
105,68 25% MSCI World + 75% ML Global
23/10/2017
105,95 25% MSCI World + 75% ML Global
22/10/2017
105,60 25% MSCI World + 75% ML Global
21/10/2017
105,60 25% MSCI World + 75% ML Global
20/10/2017
105,60 25% MSCI World + 75% ML Global
19/10/2017
105,53 25% MSCI World + 75% ML Global
18/10/2017
105,94 25% MSCI World + 75% ML Global
17/10/2017
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
16/10/2017
105,95 25% MSCI World + 75% ML Global
15/10/2017
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
14/10/2017
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
13/10/2017
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
12/10/2017
105,26 25% MSCI World + 75% ML Global
11/10/2017
105,27 25% MSCI World + 75% ML Global
10/10/2017
105,48 25% MSCI World + 75% ML Global
09/10/2017
105,72 25% MSCI World + 75% ML Global
08/10/2017
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
07/10/2017
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
06/10/2017
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
05/10/2017
105,91 25% MSCI World + 75% ML Global
04/10/2017
105,58 25% MSCI World + 75% ML Global
03/10/2017
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
02/10/2017
105,70 25% MSCI World + 75% ML Global
01/10/2017
105,14 25% MSCI World + 75% ML Global
30/09/2017
105,14 25% MSCI World + 75% ML Global
29/09/2017
105,13 25% MSCI World + 75% ML Global
28/09/2017
105,22 25% MSCI World + 75% ML Global
27/09/2017
105,54 25% MSCI World + 75% ML Global
26/09/2017
105,47 25% MSCI World + 75% ML Global
25/09/2017
104,98 25% MSCI World + 75% ML Global
24/09/2017
104,22 25% MSCI World + 75% ML Global
23/09/2017
104,22 25% MSCI World + 75% ML Global
22/09/2017
104,22 25% MSCI World + 75% ML Global
21/09/2017
104,40 25% MSCI World + 75% ML Global
20/09/2017
104,11 25% MSCI World + 75% ML Global
19/09/2017
104,23 25% MSCI World + 75% ML Global
18/09/2017
104,34 25% MSCI World + 75% ML Global
17/09/2017
104,37 25% MSCI World + 75% ML Global
16/09/2017
104,37 25% MSCI World + 75% ML Global
15/09/2017
104,37 25% MSCI World + 75% ML Global
14/09/2017
104,92 25% MSCI World + 75% ML Global
13/09/2017
104,56 25% MSCI World + 75% ML Global
12/09/2017
104,65 25% MSCI World + 75% ML Global
11/09/2017
104,57 25% MSCI World + 75% ML Global
10/09/2017
104,29 25% MSCI World + 75% ML Global
09/09/2017
104,29 25% MSCI World + 75% ML Global
08/09/2017
104,29 25% MSCI World + 75% ML Global
07/09/2017
104,49 25% MSCI World + 75% ML Global
06/09/2017
104,62 25% MSCI World + 75% ML Global
05/09/2017
104,78 25% MSCI World + 75% ML Global
04/09/2017
104,57 25% MSCI World + 75% ML Global
03/09/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
02/09/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
01/09/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
31/08/2017
104,77 25% MSCI World + 75% ML Global
30/08/2017
104,18 25% MSCI World + 75% ML Global
29/08/2017
103,59 25% MSCI World + 75% ML Global
28/08/2017
104,06 25% MSCI World + 75% ML Global
27/08/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
26/08/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
25/08/2017
104,63 25% MSCI World + 75% ML Global
24/08/2017
104,81 25% MSCI World + 75% ML Global
23/08/2017
104,87 25% MSCI World + 75% ML Global
22/08/2017
105,09 25% MSCI World + 75% ML Global
21/08/2017
104,85 25% MSCI World + 75% ML Global
20/08/2017
105,13 25% MSCI World + 75% ML Global
19/08/2017
105,13 25% MSCI World + 75% ML Global
18/08/2017
105,13 25% MSCI World + 75% ML Global
17/08/2017
105,17 25% MSCI World + 75% ML Global
16/08/2017
105,38 25% MSCI World + 75% ML Global
15/08/2017
105,10 25% MSCI World + 75% ML Global
14/08/2017
105,00 25% MSCI World + 75% ML Global
13/08/2017
104,91 25% MSCI World + 75% ML Global
12/08/2017
104,91 25% MSCI World + 75% ML Global
11/08/2017
104,91 25% MSCI World + 75% ML Global
10/08/2017
105,15 25% MSCI World + 75% ML Global
09/08/2017
105,33 25% MSCI World + 75% ML Global
08/08/2017
104,99 25% MSCI World + 75% ML Global
07/08/2017
104,89 25% MSCI World + 75% ML Global
06/08/2017
104,85 25% MSCI World + 75% ML Global
05/08/2017
104,85 25% MSCI World + 75% ML Global
04/08/2017
104,85 25% MSCI World + 75% ML Global
03/08/2017
104,50 25% MSCI World + 75% ML Global
02/08/2017
104,55 25% MSCI World + 75% ML Global
01/08/2017
104,86 25% MSCI World + 75% ML Global
31/07/2017
104,80 25% MSCI World + 75% ML Global
30/07/2017
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
29/07/2017
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
28/07/2017
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
27/07/2017
105,33 25% MSCI World + 75% ML Global
26/07/2017
105,55 25% MSCI World + 75% ML Global
25/07/2017
105,20 25% MSCI World + 75% ML Global
24/07/2017
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
23/07/2017
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
22/07/2017
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
21/07/2017
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
20/07/2017
105,96 25% MSCI World + 75% ML Global
19/07/2017
106,37 25% MSCI World + 75% ML Global
18/07/2017
105,81 25% MSCI World + 75% ML Global
17/07/2017
106,31 25% MSCI World + 75% ML Global
16/07/2017
106,48 25% MSCI World + 75% ML Global
15/07/2017
106,48 25% MSCI World + 75% ML Global
14/07/2017
106,48 25% MSCI World + 75% ML Global
13/07/2017
106,34 25% MSCI World + 75% ML Global
12/07/2017
106,18 25% MSCI World + 75% ML Global
11/07/2017
105,68 25% MSCI World + 75% ML Global
10/07/2017
105,96 25% MSCI World + 75% ML Global
09/07/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
08/07/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
07/07/2017
105,75 25% MSCI World + 75% ML Global
06/07/2017
105,84 25% MSCI World + 75% ML Global
05/07/2017
106,72 25% MSCI World + 75% ML Global
04/07/2017
106,54 25% MSCI World + 75% ML Global
03/07/2017
106,40 25% MSCI World + 75% ML Global
02/07/2017
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
01/07/2017
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
30/06/2017
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
29/06/2017
106,29 25% MSCI World + 75% ML Global
28/06/2017
107,12 25% MSCI World + 75% ML Global
27/06/2017
107,55 25% MSCI World + 75% ML Global
26/06/2017
108,67 25% MSCI World + 75% ML Global
25/06/2017
108,65 25% MSCI World + 75% ML Global
24/06/2017
108,65 25% MSCI World + 75% ML Global
23/06/2017
108,65 25% MSCI World + 75% ML Global
22/06/2017
108,81 25% MSCI World + 75% ML Global
21/06/2017
108,86 25% MSCI World + 75% ML Global
20/06/2017
108,92 25% MSCI World + 75% ML Global
19/06/2017
108,76 25% MSCI World + 75% ML Global
18/06/2017
108,59 25% MSCI World + 75% ML Global
17/06/2017
108,59 25% MSCI World + 75% ML Global
16/06/2017
108,59 25% MSCI World + 75% ML Global
15/06/2017
108,73 25% MSCI World + 75% ML Global
14/06/2017
108,49 25% MSCI World + 75% ML Global
13/06/2017
108,42 25% MSCI World + 75% ML Global
12/06/2017
108,27 25% MSCI World + 75% ML Global
11/06/2017
108,44 25% MSCI World + 75% ML Global
10/06/2017
108,44 25% MSCI World + 75% ML Global
09/06/2017
108,44 25% MSCI World + 75% ML Global
08/06/2017
108,22 25% MSCI World + 75% ML Global
07/06/2017
108,24 25% MSCI World + 75% ML Global
06/06/2017
108,14 25% MSCI World + 75% ML Global
05/06/2017
108,04 25% MSCI World + 75% ML Global
04/06/2017
108,06 25% MSCI World + 75% ML Global
03/06/2017
108,06 25% MSCI World + 75% ML Global
02/06/2017
108,06 25% MSCI World + 75% ML Global
01/06/2017
107,92 25% MSCI World + 75% ML Global
31/05/2017
107,81 25% MSCI World + 75% ML Global
30/05/2017
108,19 25% MSCI World + 75% ML Global
29/05/2017
108,06 25% MSCI World + 75% ML Global
28/05/2017
107,97 25% MSCI World + 75% ML Global
27/05/2017
107,97 25% MSCI World + 75% ML Global
26/05/2017
107,97 25% MSCI World + 75% ML Global
25/05/2017
107,71 25% MSCI World + 75% ML Global
24/05/2017
107,73 25% MSCI World + 75% ML Global
23/05/2017
107,50 25% MSCI World + 75% ML Global
22/05/2017
107,36 25% MSCI World + 75% ML Global
21/05/2017
107,62 25% MSCI World + 75% ML Global
20/05/2017
107,62 25% MSCI World + 75% ML Global
19/05/2017
107,62 25% MSCI World + 75% ML Global
18/05/2017
107,96 25% MSCI World + 75% ML Global
17/05/2017
107,86 25% MSCI World + 75% ML Global
16/05/2017
108,16 25% MSCI World + 75% ML Global
15/05/2017
108,76 25% MSCI World + 75% ML Global
14/05/2017
109,24 25% MSCI World + 75% ML Global
13/05/2017
109,24 25% MSCI World + 75% ML Global
12/05/2017
109,24 25% MSCI World + 75% ML Global
11/05/2017
109,29 25% MSCI World + 75% ML Global
10/05/2017
109,30 25% MSCI World + 75% ML Global
09/05/2017
109,07 25% MSCI World + 75% ML Global
08/05/2017
109,02 25% MSCI World + 75% ML Global
07/05/2017
108,73 25% MSCI World + 75% ML Global
06/05/2017
108,73 25% MSCI World + 75% ML Global
05/05/2017
108,73 25% MSCI World + 75% ML Global
04/05/2017
108,87 25% MSCI World + 75% ML Global
03/05/2017
109,24 25% MSCI World + 75% ML Global
02/05/2017
109,35 25% MSCI World + 75% ML Global
01/05/2017
109,18 25% MSCI World + 75% ML Global
30/04/2017
109,38 25% MSCI World + 75% ML Global
29/04/2017
109,37 25% MSCI World + 75% ML Global
28/04/2017
109,37 25% MSCI World + 75% ML Global
27/04/2017
109,66 25% MSCI World + 75% ML Global
26/04/2017
109,44 25% MSCI World + 75% ML Global
25/04/2017
109,20 25% MSCI World + 75% ML Global
24/04/2017
109,82 25% MSCI World + 75% ML Global
23/04/2017
110,96 25% MSCI World + 75% ML Global
22/04/2017
110,96 25% MSCI World + 75% ML Global
21/04/2017
110,96 25% MSCI World + 75% ML Global
20/04/2017
110,45 25% MSCI World + 75% ML Global
19/04/2017
110,75 25% MSCI World + 75% ML Global
18/04/2017
111,09 25% MSCI World + 75% ML Global
17/04/2017
111,42 25% MSCI World + 75% ML Global
16/04/2017
111,29 25% MSCI World + 75% ML Global
15/04/2017
111,29 25% MSCI World + 75% ML Global
14/04/2017
111,29 25% MSCI World + 75% ML Global
13/04/2017
111,31 25% MSCI World + 75% ML Global
12/04/2017
111,34 25% MSCI World + 75% ML Global
11/04/2017
111,25 25% MSCI World + 75% ML Global
10/04/2017
111,13 25% MSCI World + 75% ML Global
09/04/2017
110,88 25% MSCI World + 75% ML Global
08/04/2017
110,88 25% MSCI World + 75% ML Global
07/04/2017
110,88 25% MSCI World + 75% ML Global
06/04/2017
110,60 25% MSCI World + 75% ML Global
05/04/2017
110,42 25% MSCI World + 75% ML Global
04/04/2017
110,64 25% MSCI World + 75% ML Global
03/04/2017
110,59 25% MSCI World + 75% ML Global
02/04/2017
110,12 25% MSCI World + 75% ML Global
01/04/2017
110,12 25% MSCI World + 75% ML Global
31/03/2017
110,12 25% MSCI World + 75% ML Global
30/03/2017
109,86 25% MSCI World + 75% ML Global
29/03/2017
109,74 25% MSCI World + 75% ML Global
28/03/2017
108,82 25% MSCI World + 75% ML Global
27/03/2017
108,48 25% MSCI World + 75% ML Global
26/03/2017
108,96 25% MSCI World + 75% ML Global
25/03/2017
108,96 25% MSCI World + 75% ML Global
24/03/2017
108,96 25% MSCI World + 75% ML Global
23/03/2017
109,04 25% MSCI World + 75% ML Global
22/03/2017
108,92 25% MSCI World + 75% ML Global
21/03/2017
108,67 25% MSCI World + 75% ML Global
20/03/2017
109,10 25% MSCI World + 75% ML Global
19/03/2017
109,16 25% MSCI World + 75% ML Global
18/03/2017
109,16 25% MSCI World + 75% ML Global
17/03/2017
109,16 25% MSCI World + 75% ML Global
16/03/2017
109,13 25% MSCI World + 75% ML Global
15/03/2017
109,62 25% MSCI World + 75% ML Global
14/03/2017
109,05 25% MSCI World + 75% ML Global
13/03/2017
108,90 25% MSCI World + 75% ML Global
12/03/2017
109,02 25% MSCI World + 75% ML Global
11/03/2017
109,02 25% MSCI World + 75% ML Global
10/03/2017
109,02 25% MSCI World + 75% ML Global
09/03/2017
109,51 25% MSCI World + 75% ML Global
08/03/2017
109,85 25% MSCI World + 75% ML Global
07/03/2017
110,04 25% MSCI World + 75% ML Global
06/03/2017
110,06 25% MSCI World + 75% ML Global
05/03/2017
110,29 25% MSCI World + 75% ML Global
04/03/2017
110,29 25% MSCI World + 75% ML Global
03/03/2017
110,29 25% MSCI World + 75% ML Global
02/03/2017
110,66 25% MSCI World + 75% ML Global
01/03/2017
110,72 25% MSCI World + 75% ML Global
28/02/2017
110,53 25% MSCI World + 75% ML Global
27/02/2017
110,63 25% MSCI World + 75% ML Global
26/02/2017
110,85 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2017
110,85 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2017
110,85 25% MSCI World + 75% ML Global
23/02/2017
110,59 25% MSCI World + 75% ML Global
22/02/2017
110,69 25% MSCI World + 75% ML Global
21/02/2017
110,57 25% MSCI World + 75% ML Global
20/02/2017
109,88 25% MSCI World + 75% ML Global
19/02/2017
109,75 25% MSCI World + 75% ML Global
18/02/2017
109,75 25% MSCI World + 75% ML Global
17/02/2017
109,75 25% MSCI World + 75% ML Global
16/02/2017
109,39 25% MSCI World + 75% ML Global
15/02/2017
109,80 25% MSCI World + 75% ML Global
14/02/2017
109,63 25% MSCI World + 75% ML Global
13/02/2017
109,56 25% MSCI World + 75% ML Global
12/02/2017
109,41 25% MSCI World + 75% ML Global
11/02/2017
109,41 25% MSCI World + 75% ML Global
10/02/2017
109,41 25% MSCI World + 75% ML Global
09/02/2017
109,05 25% MSCI World + 75% ML Global
08/02/2017
108,99 25% MSCI World + 75% ML Global
07/02/2017
108,71 25% MSCI World + 75% ML Global
06/02/2017
108,24 25% MSCI World + 75% ML Global
05/02/2017
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
04/02/2017
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
03/02/2017
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
02/02/2017
107,52 25% MSCI World + 75% ML Global
01/02/2017
107,61 25% MSCI World + 75% ML Global
31/01/2017
107,63 25% MSCI World + 75% ML Global
30/01/2017
108,33 25% MSCI World + 75% ML Global
29/01/2017
108,15 25% MSCI World + 75% ML Global
28/01/2017
108,15 25% MSCI World + 75% ML Global
27/01/2017
108,15 25% MSCI World + 75% ML Global
26/01/2017
108,26 25% MSCI World + 75% ML Global
25/01/2017
107,96 25% MSCI World + 75% ML Global
24/01/2017
107,89 25% MSCI World + 75% ML Global
23/01/2017
108,03 25% MSCI World + 75% ML Global
22/01/2017
108,10 25% MSCI World + 75% ML Global
21/01/2017
108,10 25% MSCI World + 75% ML Global
20/01/2017
108,10 25% MSCI World + 75% ML Global
19/01/2017
108,33 25% MSCI World + 75% ML Global
18/01/2017
108,55 25% MSCI World + 75% ML Global
17/01/2017
108,68 25% MSCI World + 75% ML Global
16/01/2017
109,02 25% MSCI World + 75% ML Global
15/01/2017
108,70 25% MSCI World + 75% ML Global
14/01/2017
108,70 25% MSCI World + 75% ML Global
13/01/2017
108,70 25% MSCI World + 75% ML Global
12/01/2017
108,66 25% MSCI World + 75% ML Global
11/01/2017
109,67 25% MSCI World + 75% ML Global
10/01/2017
108,94 25% MSCI World + 75% ML Global
09/01/2017
109,10 25% MSCI World + 75% ML Global
08/01/2017
108,81 25% MSCI World + 75% ML Global
07/01/2017
108,81 25% MSCI World + 75% ML Global
06/01/2017
108,81 25% MSCI World + 75% ML Global
05/01/2017
109,18 25% MSCI World + 75% ML Global
04/01/2017
109,50 25% MSCI World + 75% ML Global
03/01/2017
109,84 25% MSCI World + 75% ML Global
02/01/2017
108,91 25% MSCI World + 75% ML Global
01/01/2017
108,68 25% MSCI World + 75% ML Global
31/12/2016
108,68 25% MSCI World + 75% ML Global
30/12/2016
108,68 25% MSCI World + 75% ML Global
29/12/2016
109,18 25% MSCI World + 75% ML Global
28/12/2016
109,54 25% MSCI World + 75% ML Global
27/12/2016
109,07 25% MSCI World + 75% ML Global
26/12/2016
109,07 25% MSCI World + 75% ML Global
25/12/2016
109,08 25% MSCI World + 75% ML Global
24/12/2016
109,08 25% MSCI World + 75% ML Global
23/12/2016
109,08 25% MSCI World + 75% ML Global
22/12/2016
109,03 25% MSCI World + 75% ML Global
21/12/2016
109,31 25% MSCI World + 75% ML Global
20/12/2016
109,49 25% MSCI World + 75% ML Global
19/12/2016
109,27 25% MSCI World + 75% ML Global
18/12/2016
108,97 25% MSCI World + 75% ML Global
17/12/2016
108,97 25% MSCI World + 75% ML Global
16/12/2016
108,97 25% MSCI World + 75% ML Global
15/12/2016
108,93 25% MSCI World + 75% ML Global
14/12/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
13/12/2016
108,12 25% MSCI World + 75% ML Global
12/12/2016
108,01 25% MSCI World + 75% ML Global
11/12/2016
108,64 25% MSCI World + 75% ML Global
10/12/2016
108,64 25% MSCI World + 75% ML Global
09/12/2016
108,64 25% MSCI World + 75% ML Global
08/12/2016
107,86 25% MSCI World + 75% ML Global
07/12/2016
107,25 25% MSCI World + 75% ML Global
06/12/2016
106,89 25% MSCI World + 75% ML Global
05/12/2016
106,88 25% MSCI World + 75% ML Global
04/12/2016
107,33 25% MSCI World + 75% ML Global
03/12/2016
107,33 25% MSCI World + 75% ML Global
02/12/2016
107,33 25% MSCI World + 75% ML Global
01/12/2016
107,36 25% MSCI World + 75% ML Global
30/11/2016
107,68 25% MSCI World + 75% ML Global
29/11/2016
108,11 25% MSCI World + 75% ML Global
28/11/2016
108,22 25% MSCI World + 75% ML Global
27/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
26/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
25/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
24/11/2016
108,12 25% MSCI World + 75% ML Global
23/11/2016
108,09 25% MSCI World + 75% ML Global
22/11/2016
108,15 25% MSCI World + 75% ML Global
21/11/2016
107,88 25% MSCI World + 75% ML Global
20/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
19/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
18/11/2016
107,90 25% MSCI World + 75% ML Global
17/11/2016
107,69 25% MSCI World + 75% ML Global
16/11/2016
107,64 25% MSCI World + 75% ML Global
15/11/2016
107,30 25% MSCI World + 75% ML Global
14/11/2016
107,13 25% MSCI World + 75% ML Global
13/11/2016
106,80 25% MSCI World + 75% ML Global
12/11/2016
106,80 25% MSCI World + 75% ML Global
11/11/2016
106,80 25% MSCI World + 75% ML Global
10/11/2016
106,84 25% MSCI World + 75% ML Global
09/11/2016
106,69 25% MSCI World + 75% ML Global
08/11/2016
106,41 25% MSCI World + 75% ML Global
07/11/2016
106,41 25% MSCI World + 75% ML Global
06/11/2016
105,79 25% MSCI World + 75% ML Global
05/11/2016
105,79 25% MSCI World + 75% ML Global
04/11/2016
105,79 25% MSCI World + 75% ML Global
03/11/2016
105,99 25% MSCI World + 75% ML Global
02/11/2016
105,89 25% MSCI World + 75% ML Global
01/11/2016
106,30 25% MSCI World + 75% ML Global
31/10/2016
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
30/10/2016
107,10 25% MSCI World + 75% ML Global
29/10/2016
107,10 25% MSCI World + 75% ML Global
28/10/2016
107,10 25% MSCI World + 75% ML Global
27/10/2016
107,30 25% MSCI World + 75% ML Global
26/10/2016
107,77 25% MSCI World + 75% ML Global
25/10/2016
108,35 25% MSCI World + 75% ML Global
24/10/2016
108,28 25% MSCI World + 75% ML Global
23/10/2016
108,41 25% MSCI World + 75% ML Global
22/10/2016
108,41 25% MSCI World + 75% ML Global
21/10/2016
108,41 25% MSCI World + 75% ML Global
20/10/2016
107,91 25% MSCI World + 75% ML Global
19/10/2016
107,81 25% MSCI World + 75% ML Global
18/10/2016
107,52 25% MSCI World + 75% ML Global
17/10/2016
107,06 25% MSCI World + 75% ML Global
16/10/2016
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
15/10/2016
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
14/10/2016
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
13/10/2016
106,95 25% MSCI World + 75% ML Global
12/10/2016
106,96 25% MSCI World + 75% ML Global
11/10/2016
106,77 25% MSCI World + 75% ML Global
10/10/2016
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
09/10/2016
106,39 25% MSCI World + 75% ML Global
08/10/2016
106,39 25% MSCI World + 75% ML Global
07/10/2016
106,39 25% MSCI World + 75% ML Global
06/10/2016
106,42 25% MSCI World + 75% ML Global
05/10/2016
106,40 25% MSCI World + 75% ML Global
04/10/2016
107,01 25% MSCI World + 75% ML Global
03/10/2016
106,93 25% MSCI World + 75% ML Global
02/10/2016
107,17 25% MSCI World + 75% ML Global
01/10/2016
107,17 25% MSCI World + 75% ML Global
30/09/2016
107,17 25% MSCI World + 75% ML Global
29/09/2016
107,07 25% MSCI World + 75% ML Global
28/09/2016
107,48 25% MSCI World + 75% ML Global
27/09/2016
107,37 25% MSCI World + 75% ML Global
26/09/2016
106,69 25% MSCI World + 75% ML Global
25/09/2016
107,13 25% MSCI World + 75% ML Global
24/09/2016
107,13 25% MSCI World + 75% ML Global
23/09/2016
107,13 25% MSCI World + 75% ML Global
22/09/2016
107,14 25% MSCI World + 75% ML Global
21/09/2016
107,29 25% MSCI World + 75% ML Global
20/09/2016
106,61 25% MSCI World + 75% ML Global
19/09/2016
106,47 25% MSCI World + 75% ML Global
18/09/2016
106,25 25% MSCI World + 75% ML Global
17/09/2016
106,25 25% MSCI World + 75% ML Global
16/09/2016
106,25 25% MSCI World + 75% ML Global
15/09/2016
105,88 25% MSCI World + 75% ML Global
14/09/2016
105,72 25% MSCI World + 75% ML Global
13/09/2016
105,74 25% MSCI World + 75% ML Global
12/09/2016
106,44 25% MSCI World + 75% ML Global
11/09/2016
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
10/09/2016
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
09/09/2016
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
08/09/2016
106,88 25% MSCI World + 75% ML Global
07/09/2016
107,55 25% MSCI World + 75% ML Global
06/09/2016
107,58 25% MSCI World + 75% ML Global
05/09/2016
107,55 25% MSCI World + 75% ML Global
04/09/2016
107,16 25% MSCI World + 75% ML Global
03/09/2016
107,16 25% MSCI World + 75% ML Global
02/09/2016
107,16 25% MSCI World + 75% ML Global
01/09/2016
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
31/08/2016
107,44 25% MSCI World + 75% ML Global
30/08/2016
107,48 25% MSCI World + 75% ML Global
29/08/2016
107,52 25% MSCI World + 75% ML Global
28/08/2016
106,82 25% MSCI World + 75% ML Global
27/08/2016
106,82 25% MSCI World + 75% ML Global
26/08/2016
106,82 25% MSCI World + 75% ML Global
25/08/2016
106,91 25% MSCI World + 75% ML Global
24/08/2016
107,26 25% MSCI World + 75% ML Global
23/08/2016
106,89 25% MSCI World + 75% ML Global
22/08/2016
106,73 25% MSCI World + 75% ML Global
21/08/2016
106,58 25% MSCI World + 75% ML Global
20/08/2016
106,58 25% MSCI World + 75% ML Global
19/08/2016
106,58 25% MSCI World + 75% ML Global
18/08/2016
106,82 25% MSCI World + 75% ML Global
17/08/2016
106,93 25% MSCI World + 75% ML Global
16/08/2016
106,87 25% MSCI World + 75% ML Global
15/08/2016
107,62 25% MSCI World + 75% ML Global
14/08/2016
107,87 25% MSCI World + 75% ML Global
13/08/2016
107,87 25% MSCI World + 75% ML Global
12/08/2016
107,87 25% MSCI World + 75% ML Global
11/08/2016
107,70 25% MSCI World + 75% ML Global
10/08/2016
107,71 25% MSCI World + 75% ML Global
09/08/2016
107,96 25% MSCI World + 75% ML Global
08/08/2016
107,76 25% MSCI World + 75% ML Global
07/08/2016
107,65 25% MSCI World + 75% ML Global
06/08/2016
107,65 25% MSCI World + 75% ML Global
05/08/2016
107,65 25% MSCI World + 75% ML Global
04/08/2016
107,46 25% MSCI World + 75% ML Global
03/08/2016
106,86 25% MSCI World + 75% ML Global
02/08/2016
106,71 25% MSCI World + 75% ML Global
01/08/2016
107,23 25% MSCI World + 75% ML Global
31/07/2016
107,52 25% MSCI World + 75% ML Global
30/07/2016
107,51 25% MSCI World + 75% ML Global
29/07/2016
107,51 25% MSCI World + 75% ML Global
28/07/2016
107,39 25% MSCI World + 75% ML Global
27/07/2016
107,99 25% MSCI World + 75% ML Global
26/07/2016
107,92 25% MSCI World + 75% ML Global
25/07/2016
107,78 25% MSCI World + 75% ML Global
24/07/2016
107,67 25% MSCI World + 75% ML Global
23/07/2016
107,67 25% MSCI World + 75% ML Global
22/07/2016
107,67 25% MSCI World + 75% ML Global
21/07/2016
107,56 25% MSCI World + 75% ML Global
20/07/2016
107,49 25% MSCI World + 75% ML Global
19/07/2016
107,38 25% MSCI World + 75% ML Global
18/07/2016
107,19 25% MSCI World + 75% ML Global
17/07/2016
106,87 25% MSCI World + 75% ML Global
16/07/2016
106,87 25% MSCI World + 75% ML Global
15/07/2016
106,87 25% MSCI World + 75% ML Global
14/07/2016
106,99 25% MSCI World + 75% ML Global
13/07/2016
107,35 25% MSCI World + 75% ML Global
12/07/2016
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
11/07/2016
107,60 25% MSCI World + 75% ML Global
10/07/2016
107,78 25% MSCI World + 75% ML Global
09/07/2016
107,78 25% MSCI World + 75% ML Global
08/07/2016
107,78 25% MSCI World + 75% ML Global
07/07/2016
107,11 25% MSCI World + 75% ML Global
06/07/2016
107,07 25% MSCI World + 75% ML Global
05/07/2016
106,71 25% MSCI World + 75% ML Global
04/07/2016
106,51 25% MSCI World + 75% ML Global
03/07/2016
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
02/07/2016
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
01/07/2016
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
30/06/2016
106,38 25% MSCI World + 75% ML Global
29/06/2016
106,15 25% MSCI World + 75% ML Global
28/06/2016
105,76 25% MSCI World + 75% ML Global
27/06/2016
105,88 25% MSCI World + 75% ML Global
26/06/2016
105,31 25% MSCI World + 75% ML Global
25/06/2016
105,31 25% MSCI World + 75% ML Global
24/06/2016
105,31 25% MSCI World + 75% ML Global
23/06/2016
104,04 25% MSCI World + 75% ML Global
22/06/2016
104,43 25% MSCI World + 75% ML Global
21/06/2016
104,44 25% MSCI World + 75% ML Global
20/06/2016
104,06 25% MSCI World + 75% ML Global
19/06/2016
104,25 25% MSCI World + 75% ML Global
18/06/2016
104,25 25% MSCI World + 75% ML Global
17/06/2016
104,25 25% MSCI World + 75% ML Global
16/06/2016
105,02 25% MSCI World + 75% ML Global
15/06/2016
104,23 25% MSCI World + 75% ML Global
14/06/2016
104,21 25% MSCI World + 75% ML Global
13/06/2016
103,85 25% MSCI World + 75% ML Global
12/06/2016
104,01 25% MSCI World + 75% ML Global
11/06/2016
104,01 25% MSCI World + 75% ML Global
10/06/2016
104,01 25% MSCI World + 75% ML Global
09/06/2016
104,12 25% MSCI World + 75% ML Global
08/06/2016
103,74 25% MSCI World + 75% ML Global
07/06/2016
103,81 25% MSCI World + 75% ML Global
06/06/2016
103,48 25% MSCI World + 75% ML Global
05/06/2016
104,07 25% MSCI World + 75% ML Global
04/06/2016
104,07 25% MSCI World + 75% ML Global
03/06/2016
104,07 25% MSCI World + 75% ML Global
02/06/2016
104,26 25% MSCI World + 75% ML Global
01/06/2016
103,99 25% MSCI World + 75% ML Global
31/05/2016
104,14 25% MSCI World + 75% ML Global
30/05/2016
104,11 25% MSCI World + 75% ML Global
29/05/2016
104,24 25% MSCI World + 75% ML Global
28/05/2016
104,24 25% MSCI World + 75% ML Global
27/05/2016
104,24 25% MSCI World + 75% ML Global
26/05/2016
103,96 25% MSCI World + 75% ML Global
25/05/2016
103,94 25% MSCI World + 75% ML Global
24/05/2016
103,56 25% MSCI World + 75% ML Global
23/05/2016
102,96 25% MSCI World + 75% ML Global
22/05/2016
102,84 25% MSCI World + 75% ML Global
21/05/2016
102,84 25% MSCI World + 75% ML Global
20/05/2016
102,84 25% MSCI World + 75% ML Global
19/05/2016
102,79 25% MSCI World + 75% ML Global
18/05/2016
102,46 25% MSCI World + 75% ML Global
17/05/2016
102,43 25% MSCI World + 75% ML Global
16/05/2016
102,51 25% MSCI World + 75% ML Global
15/05/2016
102,47 25% MSCI World + 75% ML Global
14/05/2016
102,47 25% MSCI World + 75% ML Global
13/05/2016
102,47 25% MSCI World + 75% ML Global
12/05/2016
102,06 25% MSCI World + 75% ML Global
11/05/2016
102,02 25% MSCI World + 75% ML Global
10/05/2016
102,30 25% MSCI World + 75% ML Global
09/05/2016
101,99 25% MSCI World + 75% ML Global
08/05/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
07/05/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
06/05/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
05/05/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
04/05/2016
101,35 25% MSCI World + 75% ML Global
03/05/2016
101,44 25% MSCI World + 75% ML Global
02/05/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
01/05/2016
102,07 25% MSCI World + 75% ML Global
30/04/2016
102,07 25% MSCI World + 75% ML Global
29/04/2016
102,07 25% MSCI World + 75% ML Global
28/04/2016
102,74 25% MSCI World + 75% ML Global
27/04/2016
102,53 25% MSCI World + 75% ML Global
26/04/2016
102,52 25% MSCI World + 75% ML Global
25/04/2016
102,76 25% MSCI World + 75% ML Global
24/04/2016
102,98 25% MSCI World + 75% ML Global
23/04/2016
102,98 25% MSCI World + 75% ML Global
22/04/2016
102,98 25% MSCI World + 75% ML Global
21/04/2016
102,86 25% MSCI World + 75% ML Global
20/04/2016
102,83 25% MSCI World + 75% ML Global
19/04/2016
102,68 25% MSCI World + 75% ML Global
18/04/2016
102,77 25% MSCI World + 75% ML Global
17/04/2016
102,91 25% MSCI World + 75% ML Global
16/04/2016
102,91 25% MSCI World + 75% ML Global
15/04/2016
102,91 25% MSCI World + 75% ML Global
14/04/2016
103,01 25% MSCI World + 75% ML Global
13/04/2016
102,75 25% MSCI World + 75% ML Global
12/04/2016
101,71 25% MSCI World + 75% ML Global
11/04/2016
101,43 25% MSCI World + 75% ML Global
10/04/2016
101,54 25% MSCI World + 75% ML Global
09/04/2016
101,54 25% MSCI World + 75% ML Global
08/04/2016
101,54 25% MSCI World + 75% ML Global
07/04/2016
101,56 25% MSCI World + 75% ML Global
06/04/2016
101,46 25% MSCI World + 75% ML Global
05/04/2016
101,18 25% MSCI World + 75% ML Global
04/04/2016
101,32 25% MSCI World + 75% ML Global
03/04/2016
101,14 25% MSCI World + 75% ML Global
02/04/2016
101,14 25% MSCI World + 75% ML Global
01/04/2016
101,14 25% MSCI World + 75% ML Global
31/03/2016
101,12 25% MSCI World + 75% ML Global
30/03/2016
101,48 25% MSCI World + 75% ML Global
29/03/2016
102,19 25% MSCI World + 75% ML Global
28/03/2016
101,82 25% MSCI World + 75% ML Global
27/03/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
26/03/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
25/03/2016
101,98 25% MSCI World + 75% ML Global
24/03/2016
101,96 25% MSCI World + 75% ML Global
23/03/2016
102,08 25% MSCI World + 75% ML Global
22/03/2016
101,95 25% MSCI World + 75% ML Global
21/03/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
20/03/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
19/03/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
18/03/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
17/03/2016
101,30 25% MSCI World + 75% ML Global
16/03/2016
102,10 25% MSCI World + 75% ML Global
15/03/2016
101,75 25% MSCI World + 75% ML Global
14/03/2016
101,89 25% MSCI World + 75% ML Global
13/03/2016
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
12/03/2016
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
11/03/2016
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
10/03/2016
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
09/03/2016
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
08/03/2016
102,18 25% MSCI World + 75% ML Global
07/03/2016
102,51 25% MSCI World + 75% ML Global
06/03/2016
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
05/03/2016
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
04/03/2016
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
03/03/2016
102,77 25% MSCI World + 75% ML Global
02/03/2016
103,10 25% MSCI World + 75% ML Global
01/03/2016
102,72 25% MSCI World + 75% ML Global
29/02/2016
102,41 25% MSCI World + 75% ML Global
28/02/2016
101,65 25% MSCI World + 75% ML Global
27/02/2016
101,65 25% MSCI World + 75% ML Global
26/02/2016
101,65 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2016
101,32 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2016
101,19 25% MSCI World + 75% ML Global
23/02/2016
101,06 25% MSCI World + 75% ML Global
22/02/2016
101,16 25% MSCI World + 75% ML Global
21/02/2016
100,24 25% MSCI World + 75% ML Global
20/02/2016
100,24 25% MSCI World + 75% ML Global
19/02/2016
100,24 25% MSCI World + 75% ML Global
18/02/2016
100,30 25% MSCI World + 75% ML Global
17/02/2016
99,73 25% MSCI World + 75% ML Global
16/02/2016
99,28 25% MSCI World + 75% ML Global
15/02/2016
98,98 25% MSCI World + 75% ML Global
14/02/2016
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
13/02/2016
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
12/02/2016
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
11/02/2016
97,61 25% MSCI World + 75% ML Global
10/02/2016
98,44 25% MSCI World + 75% ML Global
09/02/2016
97,93 25% MSCI World + 75% ML Global
08/02/2016
99,04 25% MSCI World + 75% ML Global
07/02/2016
98,92 25% MSCI World + 75% ML Global
06/02/2016
98,92 25% MSCI World + 75% ML Global
05/02/2016
98,92 25% MSCI World + 75% ML Global
04/02/2016
99,20 25% MSCI World + 75% ML Global
03/02/2016
100,19 25% MSCI World + 75% ML Global
02/02/2016
100,60 25% MSCI World + 75% ML Global
01/02/2016
100,91 25% MSCI World + 75% ML Global
31/01/2016
101,15 25% MSCI World + 75% ML Global
30/01/2016
101,14 25% MSCI World + 75% ML Global
29/01/2016
101,14 25% MSCI World + 75% ML Global
28/01/2016
100,07 25% MSCI World + 75% ML Global
27/01/2016
100,34 25% MSCI World + 75% ML Global
26/01/2016
100,67 25% MSCI World + 75% ML Global
25/01/2016
100,43 25% MSCI World + 75% ML Global
24/01/2016
100,72 25% MSCI World + 75% ML Global
23/01/2016
100,72 25% MSCI World + 75% ML Global
22/01/2016
100,72 25% MSCI World + 75% ML Global
21/01/2016
99,97 25% MSCI World + 75% ML Global
20/01/2016
99,56 25% MSCI World + 75% ML Global
19/01/2016
99,87 25% MSCI World + 75% ML Global
18/01/2016
99,93 25% MSCI World + 75% ML Global
17/01/2016
99,67 25% MSCI World + 75% ML Global
16/01/2016
99,67 25% MSCI World + 75% ML Global
15/01/2016
99,67 25% MSCI World + 75% ML Global
14/01/2016
100,53 25% MSCI World + 75% ML Global
13/01/2016
100,71 25% MSCI World + 75% ML Global
12/01/2016
100,98 25% MSCI World + 75% ML Global
11/01/2016
100,65 25% MSCI World + 75% ML Global
10/01/2016
100,53 25% MSCI World + 75% ML Global
09/01/2016
100,53 25% MSCI World + 75% ML Global
08/01/2016
100,53 25% MSCI World + 75% ML Global
07/01/2016
101,04 25% MSCI World + 75% ML Global
06/01/2016
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
05/01/2016
102,52 25% MSCI World + 75% ML Global
04/01/2016
101,70 25% MSCI World + 75% ML Global
03/01/2016
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
02/01/2016
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
01/01/2016
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
31/12/2015
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
30/12/2015
101,46 25% MSCI World + 75% ML Global
29/12/2015
101,59 25% MSCI World + 75% ML Global
28/12/2015
101,18 25% MSCI World + 75% ML Global
27/12/2015
101,28 25% MSCI World + 75% ML Global
26/12/2015
101,28 25% MSCI World + 75% ML Global
25/12/2015
101,28 25% MSCI World + 75% ML Global
24/12/2015
101,29 25% MSCI World + 75% ML Global
23/12/2015
101,59 25% MSCI World + 75% ML Global
22/12/2015
100,81 25% MSCI World + 75% ML Global
21/12/2015
101,23 25% MSCI World + 75% ML Global
20/12/2015
101,58 25% MSCI World + 75% ML Global
19/12/2015
101,58 25% MSCI World + 75% ML Global
18/12/2015
101,58 25% MSCI World + 75% ML Global
17/12/2015
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
16/12/2015
101,04 25% MSCI World + 75% ML Global
15/12/2015
100,77 25% MSCI World + 75% ML Global
14/12/2015
100,32 25% MSCI World + 75% ML Global
13/12/2015
100,86 25% MSCI World + 75% ML Global
12/12/2015
100,86 25% MSCI World + 75% ML Global
11/12/2015
100,86 25% MSCI World + 75% ML Global
10/12/2015
101,35 25% MSCI World + 75% ML Global
09/12/2015
101,21 25% MSCI World + 75% ML Global
08/12/2015
101,80 25% MSCI World + 75% ML Global
07/12/2015
102,30 25% MSCI World + 75% ML Global
06/12/2015
101,82 25% MSCI World + 75% ML Global
05/12/2015
101,82 25% MSCI World + 75% ML Global
04/12/2015
101,82 25% MSCI World + 75% ML Global
03/12/2015
102,23 25% MSCI World + 75% ML Global
02/12/2015
104,66 25% MSCI World + 75% ML Global
01/12/2015
104,80 25% MSCI World + 75% ML Global
30/11/2015
104,65 25% MSCI World + 75% ML Global
29/11/2015
104,59 25% MSCI World + 75% ML Global
28/11/2015
104,59 25% MSCI World + 75% ML Global
27/11/2015
104,59 25% MSCI World + 75% ML Global
26/11/2015
104,45 25% MSCI World + 75% ML Global
25/11/2015
104,43 25% MSCI World + 75% ML Global
24/11/2015
104,00 25% MSCI World + 75% ML Global
23/11/2015
104,12 25% MSCI World + 75% ML Global
22/11/2015
103,85 25% MSCI World + 75% ML Global
21/11/2015
103,85 25% MSCI World + 75% ML Global
20/11/2015
103,85 25% MSCI World + 75% ML Global
19/11/2015
103,49 25% MSCI World + 75% ML Global
18/11/2015
103,66 25% MSCI World + 75% ML Global
17/11/2015
103,37 25% MSCI World + 75% ML Global
16/11/2015
102,73 25% MSCI World + 75% ML Global
15/11/2015
102,33 25% MSCI World + 75% ML Global
14/11/2015
102,33 25% MSCI World + 75% ML Global
13/11/2015
102,33 25% MSCI World + 75% ML Global
12/11/2015
102,43 25% MSCI World + 75% ML Global
11/11/2015
102,89 25% MSCI World + 75% ML Global
10/11/2015
102,99 25% MSCI World + 75% ML Global
09/11/2015
102,43 25% MSCI World + 75% ML Global
08/11/2015
102,48 25% MSCI World + 75% ML Global
07/11/2015
102,48 25% MSCI World + 75% ML Global
06/11/2015
102,48 25% MSCI World + 75% ML Global
05/11/2015
102,38 25% MSCI World + 75% ML Global
04/11/2015
102,39 25% MSCI World + 75% ML Global
03/11/2015
101,97 25% MSCI World + 75% ML Global
02/11/2015
101,51 25% MSCI World + 75% ML Global
01/11/2015
101,46 25% MSCI World + 75% ML Global
31/10/2015
101,46 25% MSCI World + 75% ML Global
30/10/2015
101,46 25% MSCI World + 75% ML Global
29/10/2015
101,96 25% MSCI World + 75% ML Global
28/10/2015
101,52 25% MSCI World + 75% ML Global
27/10/2015
101,51 25% MSCI World + 75% ML Global
26/10/2015
101,59 25% MSCI World + 75% ML Global
25/10/2015
101,42 25% MSCI World + 75% ML Global
24/10/2015
101,42 25% MSCI World + 75% ML Global
23/10/2015
101,42 25% MSCI World + 75% ML Global
22/10/2015
100,18 25% MSCI World + 75% ML Global
21/10/2015
98,79 25% MSCI World + 75% ML Global
20/10/2015
98,76 25% MSCI World + 75% ML Global
19/10/2015
99,22 25% MSCI World + 75% ML Global
18/10/2015
98,94 25% MSCI World + 75% ML Global
17/10/2015
98,94 25% MSCI World + 75% ML Global
16/10/2015
98,94 25% MSCI World + 75% ML Global
15/10/2015
98,67 25% MSCI World + 75% ML Global
14/10/2015
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
13/10/2015
98,33 25% MSCI World + 75% ML Global
12/10/2015
98,51 25% MSCI World + 75% ML Global
11/10/2015
98,50 25% MSCI World + 75% ML Global
10/10/2015
98,50 25% MSCI World + 75% ML Global
09/10/2015
98,50 25% MSCI World + 75% ML Global
08/10/2015
98,97 25% MSCI World + 75% ML Global
07/10/2015
99,06 25% MSCI World + 75% ML Global
06/10/2015
98,80 25% MSCI World + 75% ML Global
05/10/2015
98,92 25% MSCI World + 75% ML Global
04/10/2015
98,56 25% MSCI World + 75% ML Global
03/10/2015
98,56 25% MSCI World + 75% ML Global
02/10/2015
98,56 25% MSCI World + 75% ML Global
01/10/2015
98,40 25% MSCI World + 75% ML Global
30/09/2015
98,27 25% MSCI World + 75% ML Global
29/09/2015
97,50 25% MSCI World + 75% ML Global
28/09/2015
97,73 25% MSCI World + 75% ML Global
27/09/2015
98,23 25% MSCI World + 75% ML Global
26/09/2015
98,23 25% MSCI World + 75% ML Global
25/09/2015
98,23 25% MSCI World + 75% ML Global
24/09/2015
97,70 25% MSCI World + 75% ML Global
23/09/2015
98,56 25% MSCI World + 75% ML Global
22/09/2015
98,81 25% MSCI World + 75% ML Global
21/09/2015
98,47 25% MSCI World + 75% ML Global
20/09/2015
97,55 25% MSCI World + 75% ML Global
19/09/2015
97,55 25% MSCI World + 75% ML Global
18/09/2015
97,55 25% MSCI World + 75% ML Global
17/09/2015
97,93 25% MSCI World + 75% ML Global
16/09/2015
98,09 25% MSCI World + 75% ML Global
15/09/2015
97,73 25% MSCI World + 75% ML Global
14/09/2015
97,78 25% MSCI World + 75% ML Global
13/09/2015
97,94 25% MSCI World + 75% ML Global
12/09/2015
97,94 25% MSCI World + 75% ML Global
11/09/2015
97,94 25% MSCI World + 75% ML Global
10/09/2015
98,31 25% MSCI World + 75% ML Global
09/09/2015
98,75 25% MSCI World + 75% ML Global
08/09/2015
98,68 25% MSCI World + 75% ML Global
07/09/2015
98,50 25% MSCI World + 75% ML Global
06/09/2015
98,69 25% MSCI World + 75% ML Global
05/09/2015
98,69 25% MSCI World + 75% ML Global
04/09/2015
98,69 25% MSCI World + 75% ML Global
03/09/2015
98,75 25% MSCI World + 75% ML Global
02/09/2015
97,80 25% MSCI World + 75% ML Global
01/09/2015
97,58 25% MSCI World + 75% ML Global
31/08/2015
98,43 25% MSCI World + 75% ML Global
30/08/2015
98,51 25% MSCI World + 75% ML Global
29/08/2015
98,51 25% MSCI World + 75% ML Global
28/08/2015
98,51 25% MSCI World + 75% ML Global
27/08/2015
98,43 25% MSCI World + 75% ML Global
26/08/2015
96,91 25% MSCI World + 75% ML Global
25/08/2015
96,21 25% MSCI World + 75% ML Global
24/08/2015
96,55 25% MSCI World + 75% ML Global
23/08/2015
98,33 25% MSCI World + 75% ML Global
22/08/2015
98,33 25% MSCI World + 75% ML Global
21/08/2015
98,33 25% MSCI World + 75% ML Global
20/08/2015
99,65 25% MSCI World + 75% ML Global
19/08/2015
100,90 25% MSCI World + 75% ML Global
18/08/2015
101,11 25% MSCI World + 75% ML Global
17/08/2015
100,98 25% MSCI World + 75% ML Global
16/08/2015
100,45 25% MSCI World + 75% ML Global
15/08/2015
100,45 25% MSCI World + 75% ML Global
14/08/2015
100,45 25% MSCI World + 75% ML Global
13/08/2015
100,49 25% MSCI World + 75% ML Global
12/08/2015
100,33 25% MSCI World + 75% ML Global
11/08/2015
101,20 25% MSCI World + 75% ML Global
10/08/2015
101,77 25% MSCI World + 75% ML Global
09/08/2015
101,88 25% MSCI World + 75% ML Global
08/08/2015
101,88 25% MSCI World + 75% ML Global
07/08/2015
101,88 25% MSCI World + 75% ML Global
06/08/2015
102,00 25% MSCI World + 75% ML Global
05/08/2015
102,32 25% MSCI World + 75% ML Global
04/08/2015
101,90 25% MSCI World + 75% ML Global
03/08/2015
102,00 25% MSCI World + 75% ML Global
02/08/2015
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
01/08/2015
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
31/07/2015
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
30/07/2015
101,91 25% MSCI World + 75% ML Global
29/07/2015
101,21 25% MSCI World + 75% ML Global
28/07/2015
101,04 25% MSCI World + 75% ML Global
27/07/2015
100,52 25% MSCI World + 75% ML Global
26/07/2015
101,51 25% MSCI World + 75% ML Global
25/07/2015
101,51 25% MSCI World + 75% ML Global
24/07/2015
101,51 25% MSCI World + 75% ML Global
23/07/2015
101,45 25% MSCI World + 75% ML Global
22/07/2015
102,12 25% MSCI World + 75% ML Global
21/07/2015
102,05 25% MSCI World + 75% ML Global
20/07/2015
102,45 25% MSCI World + 75% ML Global
19/07/2015
102,44 25% MSCI World + 75% ML Global
18/07/2015
102,44 25% MSCI World + 75% ML Global
17/07/2015
102,44 25% MSCI World + 75% ML Global
16/07/2015
102,13 25% MSCI World + 75% ML Global
15/07/2015
101,31 25% MSCI World + 75% ML Global
14/07/2015
100,94 25% MSCI World + 75% ML Global
13/07/2015
100,59 25% MSCI World + 75% ML Global
12/07/2015
99,31 25% MSCI World + 75% ML Global
11/07/2015
99,31 25% MSCI World + 75% ML Global
10/07/2015
99,31 25% MSCI World + 75% ML Global
09/07/2015
100,30 25% MSCI World + 75% ML Global
08/07/2015
100,37 25% MSCI World + 75% ML Global
07/07/2015
101,18 25% MSCI World + 75% ML Global
06/07/2015
100,31 25% MSCI World + 75% ML Global
05/07/2015
99,98 25% MSCI World + 75% ML Global
04/07/2015
99,98 25% MSCI World + 75% ML Global
03/07/2015
99,98 25% MSCI World + 75% ML Global
02/07/2015
99,95 25% MSCI World + 75% ML Global
01/07/2015
99,92 25% MSCI World + 75% ML Global
30/06/2015
99,66 25% MSCI World + 75% ML Global
29/06/2015
99,72 25% MSCI World + 75% ML Global
28/06/2015
99,71 25% MSCI World + 75% ML Global
27/06/2015
99,71 25% MSCI World + 75% ML Global
26/06/2015
99,71 25% MSCI World + 75% ML Global
25/06/2015
99,75 25% MSCI World + 75% ML Global
24/06/2015
99,82 25% MSCI World + 75% ML Global
23/06/2015
99,96 25% MSCI World + 75% ML Global
22/06/2015
98,79 25% MSCI World + 75% ML Global
21/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
20/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
19/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
18/06/2015
98,50 25% MSCI World + 75% ML Global
17/06/2015
99,16 25% MSCI World + 75% ML Global
16/06/2015
99,36 25% MSCI World + 75% ML Global
15/06/2015
99,06 25% MSCI World + 75% ML Global
14/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
13/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
12/06/2015
99,21 25% MSCI World + 75% ML Global
11/06/2015
99,38 25% MSCI World + 75% ML Global
10/06/2015
98,74 25% MSCI World + 75% ML Global
09/06/2015
98,70 25% MSCI World + 75% ML Global
08/06/2015
99,11 25% MSCI World + 75% ML Global
07/06/2015
99,52 25% MSCI World + 75% ML Global
06/06/2015
99,52 25% MSCI World + 75% ML Global
05/06/2015
99,52 25% MSCI World + 75% ML Global
04/06/2015
99,02 25% MSCI World + 75% ML Global
03/06/2015
99,64 25% MSCI World + 75% ML Global
02/06/2015
100,84 25% MSCI World + 75% ML Global
01/06/2015
102,40 25% MSCI World + 75% ML Global
31/05/2015
102,30 25% MSCI World + 75% ML Global
30/05/2015
102,29 25% MSCI World + 75% ML Global
29/05/2015
102,29 25% MSCI World + 75% ML Global
28/05/2015
102,73 25% MSCI World + 75% ML Global
27/05/2015
103,13 25% MSCI World + 75% ML Global
26/05/2015
102,72 25% MSCI World + 75% ML Global
25/05/2015
102,28 25% MSCI World + 75% ML Global
24/05/2015
101,84 25% MSCI World + 75% ML Global
23/05/2015
101,84 25% MSCI World + 75% ML Global
22/05/2015
101,84 25% MSCI World + 75% ML Global
21/05/2015
101,64 25% MSCI World + 75% ML Global
20/05/2015
101,55 25% MSCI World + 75% ML Global
19/05/2015
101,33 25% MSCI World + 75% ML Global
18/05/2015
99,94 25% MSCI World + 75% ML Global
17/05/2015
99,94 25% MSCI World + 75% ML Global
16/05/2015
99,94 25% MSCI World + 75% ML Global
15/05/2015
99,94 25% MSCI World + 75% ML Global
14/05/2015
99,66 25% MSCI World + 75% ML Global
13/05/2015
99,99 25% MSCI World + 75% ML Global
12/05/2015
100,34 25% MSCI World + 75% ML Global
11/05/2015
101,22 25% MSCI World + 75% ML Global
10/05/2015
100,99 25% MSCI World + 75% ML Global
09/05/2015
100,99 25% MSCI World + 75% ML Global
08/05/2015
100,99 25% MSCI World + 75% ML Global
07/05/2015
99,98 25% MSCI World + 75% ML Global
06/05/2015
99,71 25% MSCI World + 75% ML Global
05/05/2015
100,90 25% MSCI World + 75% ML Global
04/05/2015
101,41 25% MSCI World + 75% ML Global
03/05/2015
101,01 25% MSCI World + 75% ML Global
02/05/2015
101,01 25% MSCI World + 75% ML Global
01/05/2015
101,01 25% MSCI World + 75% ML Global
30/04/2015
101,24 25% MSCI World + 75% ML Global
29/04/2015
102,51 25% MSCI World + 75% ML Global
28/04/2015
103,94 25% MSCI World + 75% ML Global
27/04/2015
104,70 25% MSCI World + 75% ML Global
26/04/2015
104,77 25% MSCI World + 75% ML Global
25/04/2015
104,77 25% MSCI World + 75% ML Global
24/04/2015
104,77 25% MSCI World + 75% ML Global
23/04/2015
104,95 25% MSCI World + 75% ML Global
22/04/2015
105,28 25% MSCI World + 75% ML Global
21/04/2015
105,38 25% MSCI World + 75% ML Global
20/04/2015
105,30 25% MSCI World + 75% ML Global
19/04/2015
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
18/04/2015
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
17/04/2015
104,93 25% MSCI World + 75% ML Global
16/04/2015
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
15/04/2015
106,48 25% MSCI World + 75% ML Global
14/04/2015
105,95 25% MSCI World + 75% ML Global
13/04/2015
106,22 25% MSCI World + 75% ML Global
12/04/2015
105,96 25% MSCI World + 75% ML Global
11/04/2015
105,96 25% MSCI World + 75% ML Global
10/04/2015
105,96 25% MSCI World + 75% ML Global
09/04/2015
105,03 25% MSCI World + 75% ML Global
08/04/2015
104,35 25% MSCI World + 75% ML Global
07/04/2015
103,89 25% MSCI World + 75% ML Global
06/04/2015
103,15 25% MSCI World + 75% ML Global
05/04/2015
103,60 25% MSCI World + 75% ML Global
04/04/2015
103,60 25% MSCI World + 75% ML Global
03/04/2015
103,60 25% MSCI World + 75% ML Global
02/04/2015
103,59 25% MSCI World + 75% ML Global
01/04/2015
104,35 25% MSCI World + 75% ML Global
31/03/2015
104,30 25% MSCI World + 75% ML Global
30/03/2015
103,73 25% MSCI World + 75% ML Global
29/03/2015
103,34 25% MSCI World + 75% ML Global
28/03/2015
103,34 25% MSCI World + 75% ML Global
27/03/2015
103,34 25% MSCI World + 75% ML Global
26/03/2015
102,84 25% MSCI World + 75% ML Global
25/03/2015
102,79 25% MSCI World + 75% ML Global
24/03/2015
103,52 25% MSCI World + 75% ML Global
23/03/2015
103,54 25% MSCI World + 75% ML Global
22/03/2015
104,46 25% MSCI World + 75% ML Global
21/03/2015
104,46 25% MSCI World + 75% ML Global
20/03/2015
104,46 25% MSCI World + 75% ML Global
19/03/2015
105,05 25% MSCI World + 75% ML Global
18/03/2015
105,10 25% MSCI World + 75% ML Global
17/03/2015
104,60 25% MSCI World + 75% ML Global
16/03/2015
104,99 25% MSCI World + 75% ML Global
15/03/2015
104,89 25% MSCI World + 75% ML Global
14/03/2015
104,89 25% MSCI World + 75% ML Global
13/03/2015
104,89 25% MSCI World + 75% ML Global
12/03/2015
104,51 25% MSCI World + 75% ML Global
11/03/2015
104,44 25% MSCI World + 75% ML Global
10/03/2015
103,29 25% MSCI World + 75% ML Global
09/03/2015
102,49 25% MSCI World + 75% ML Global
08/03/2015
102,06 25% MSCI World + 75% ML Global
07/03/2015
102,06 25% MSCI World + 75% ML Global
06/03/2015
102,06 25% MSCI World + 75% ML Global
05/03/2015
101,68 25% MSCI World + 75% ML Global
04/03/2015
101,30 25% MSCI World + 75% ML Global
03/03/2015
100,78 25% MSCI World + 75% ML Global
02/03/2015
100,78 25% MSCI World + 75% ML Global
01/03/2015
100,86 25% MSCI World + 75% ML Global
28/02/2015
100,86 25% MSCI World + 75% ML Global
27/02/2015
100,85 25% MSCI World + 75% ML Global
26/02/2015
100,70 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2015
100,08 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2015
100,00 Alloc Prudente Monde
18/01/2018
101,88 Alloc Prudente Monde
17/01/2018
101,88 Alloc Prudente Monde
16/01/2018
101,87 Alloc Prudente Monde
15/01/2018
101,79 Alloc Prudente Monde
14/01/2018
101,90 Alloc Prudente Monde
13/01/2018
101,90 Alloc Prudente Monde
12/01/2018
101,90 Alloc Prudente Monde
11/01/2018
101,94 Alloc Prudente Monde
10/01/2018
102,03 Alloc Prudente Monde
09/01/2018
102,14 Alloc Prudente Monde
08/01/2018
102,02 Alloc Prudente Monde
07/01/2018
101,83 Alloc Prudente Monde
06/01/2018
101,83 Alloc Prudente Monde
05/01/2018
101,83 Alloc Prudente Monde
04/01/2018
101,60 Alloc Prudente Monde
03/01/2018
101,41 Alloc Prudente Monde
02/01/2018
101,24 Alloc Prudente Monde
01/01/2018
101,31 Alloc Prudente Monde
31/12/2017
101,31 Alloc Prudente Monde
30/12/2017
101,31 Alloc Prudente Monde
29/12/2017
101,31 Alloc Prudente Monde
28/12/2017
101,40 Alloc Prudente Monde
27/12/2017
101,47 Alloc Prudente Monde
26/12/2017
101,49 Alloc Prudente Monde
25/12/2017
101,49 Alloc Prudente Monde
24/12/2017
101,49 Alloc Prudente Monde
23/12/2017
101,49 Alloc Prudente Monde
22/12/2017
101,49 Alloc Prudente Monde
21/12/2017
101,47 Alloc Prudente Monde
20/12/2017
101,45 Alloc Prudente Monde
19/12/2017
101,60 Alloc Prudente Monde
18/12/2017
101,65 Alloc Prudente Monde
17/12/2017
101,50 Alloc Prudente Monde
16/12/2017
101,50 Alloc Prudente Monde
15/12/2017
101,50 Alloc Prudente Monde
14/12/2017
101,52 Alloc Prudente Monde
13/12/2017
101,61 Alloc Prudente Monde
12/12/2017
101,64 Alloc Prudente Monde
11/12/2017
101,55 Alloc Prudente Monde
10/12/2017
101,52 Alloc Prudente Monde
09/12/2017
101,52 Alloc Prudente Monde
08/12/2017
101,52 Alloc Prudente Monde
07/12/2017
101,40 Alloc Prudente Monde
06/12/2017
101,37 Alloc Prudente Monde
05/12/2017
101,38 Alloc Prudente Monde
04/12/2017
101,39 Alloc Prudente Monde
03/12/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
02/12/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
01/12/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
30/11/2017
101,33 Alloc Prudente Monde
29/11/2017
101,40 Alloc Prudente Monde
28/11/2017
101,33 Alloc Prudente Monde
27/11/2017
101,22 Alloc Prudente Monde
26/11/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
25/11/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
24/11/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
23/11/2017
101,37 Alloc Prudente Monde
22/11/2017
101,40 Alloc Prudente Monde
21/11/2017
101,38 Alloc Prudente Monde
20/11/2017
101,18 Alloc Prudente Monde
19/11/2017
101,09 Alloc Prudente Monde
18/11/2017
101,09 Alloc Prudente Monde
17/11/2017
101,09 Alloc Prudente Monde
16/11/2017
101,05 Alloc Prudente Monde
15/11/2017
100,91 Alloc Prudente Monde
14/11/2017
101,15 Alloc Prudente Monde
13/11/2017
101,37 Alloc Prudente Monde
12/11/2017
101,53 Alloc Prudente Monde
11/11/2017
101,53 Alloc Prudente Monde
10/11/2017
101,53 Alloc Prudente Monde
09/11/2017
101,73 Alloc Prudente Monde
08/11/2017
101,96 Alloc Prudente Monde
07/11/2017
102,02 Alloc Prudente Monde
06/11/2017
101,98 Alloc Prudente Monde
05/11/2017
101,88 Alloc Prudente Monde
04/11/2017
101,88 Alloc Prudente Monde
03/11/2017
101,88 Alloc Prudente Monde
02/11/2017
101,80 Alloc Prudente Monde
01/11/2017
101,73 Alloc Prudente Monde
31/10/2017
101,71 Alloc Prudente Monde
30/10/2017
101,66 Alloc Prudente Monde
29/10/2017
101,58 Alloc Prudente Monde
28/10/2017
101,58 Alloc Prudente Monde
27/10/2017
101,58 Alloc Prudente Monde
26/10/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
25/10/2017
101,12 Alloc Prudente Monde
24/10/2017
101,25 Alloc Prudente Monde
23/10/2017
101,31 Alloc Prudente Monde
22/10/2017
101,23 Alloc Prudente Monde
21/10/2017
101,23 Alloc Prudente Monde
20/10/2017
101,23 Alloc Prudente Monde
19/10/2017
101,21 Alloc Prudente Monde
18/10/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
17/10/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
16/10/2017
101,30 Alloc Prudente Monde
15/10/2017
101,20 Alloc Prudente Monde
14/10/2017
101,20 Alloc Prudente Monde
13/10/2017
101,20 Alloc Prudente Monde
12/10/2017
101,10 Alloc Prudente Monde
11/10/2017
101,06 Alloc Prudente Monde
10/10/2017
101,07 Alloc Prudente Monde
09/10/2017
101,12 Alloc Prudente Monde
08/10/2017
101,12 Alloc Prudente Monde
07/10/2017
101,12 Alloc Prudente Monde
06/10/2017
101,12 Alloc Prudente Monde
05/10/2017
101,16 Alloc Prudente Monde
04/10/2017
101,05 Alloc Prudente Monde
03/10/2017
101,05 Alloc Prudente Monde
02/10/2017
100,99 Alloc Prudente Monde
01/10/2017
100,83 Alloc Prudente Monde
30/09/2017
100,83 Alloc Prudente Monde
29/09/2017
100,83 Alloc Prudente Monde
28/09/2017
100,78 Alloc Prudente Monde
27/09/2017
100,80 Alloc Prudente Monde
26/09/2017
100,77 Alloc Prudente Monde
25/09/2017
100,69 Alloc Prudente Monde
24/09/2017
100,57 Alloc Prudente Monde
23/09/2017
100,57 Alloc Prudente Monde
22/09/2017
100,57 Alloc Prudente Monde
21/09/2017
100,61 Alloc Prudente Monde
20/09/2017
100,57 Alloc Prudente Monde
19/09/2017
100,58 Alloc Prudente Monde
18/09/2017
100,58 Alloc Prudente Monde
17/09/2017
100,53 Alloc Prudente Monde
16/09/2017
100,53 Alloc Prudente Monde
15/09/2017
100,53 Alloc Prudente Monde
14/09/2017
100,64 Alloc Prudente Monde
13/09/2017
100,59 Alloc Prudente Monde
12/09/2017
100,55 Alloc Prudente Monde
11/09/2017
100,45 Alloc Prudente Monde
10/09/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
09/09/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
08/09/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
07/09/2017
100,28 Alloc Prudente Monde
06/09/2017
100,27 Alloc Prudente Monde
05/09/2017
100,31 Alloc Prudente Monde
04/09/2017
100,31 Alloc Prudente Monde
03/09/2017
100,36 Alloc Prudente Monde
02/09/2017
100,36 Alloc Prudente Monde
01/09/2017
100,36 Alloc Prudente Monde
31/08/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
30/08/2017
100,05 Alloc Prudente Monde
29/08/2017
99,88 Alloc Prudente Monde
28/08/2017
100,09 Alloc Prudente Monde
27/08/2017
100,22 Alloc Prudente Monde
26/08/2017
100,22 Alloc Prudente Monde
25/08/2017
100,22 Alloc Prudente Monde
24/08/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
23/08/2017
100,25 Alloc Prudente Monde
22/08/2017
100,29 Alloc Prudente Monde
21/08/2017
100,18 Alloc Prudente Monde
20/08/2017
100,30 Alloc Prudente Monde
19/08/2017
100,30 Alloc Prudente Monde
18/08/2017
100,30 Alloc Prudente Monde
17/08/2017
100,45 Alloc Prudente Monde
16/08/2017
100,49 Alloc Prudente Monde
15/08/2017
100,29 Alloc Prudente Monde
14/08/2017
100,28 Alloc Prudente Monde
13/08/2017
100,19 Alloc Prudente Monde
12/08/2017
100,19 Alloc Prudente Monde
11/08/2017
100,19 Alloc Prudente Monde
10/08/2017
100,43 Alloc Prudente Monde
09/08/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
08/08/2017
100,67 Alloc Prudente Monde
07/08/2017
100,62 Alloc Prudente Monde
06/08/2017
100,59 Alloc Prudente Monde
05/08/2017
100,59 Alloc Prudente Monde
04/08/2017
100,59 Alloc Prudente Monde
03/08/2017
100,44 Alloc Prudente Monde
02/08/2017
100,46 Alloc Prudente Monde
01/08/2017
100,48 Alloc Prudente Monde
31/07/2017
100,41 Alloc Prudente Monde
30/07/2017
100,48 Alloc Prudente Monde
29/07/2017
100,48 Alloc Prudente Monde
28/07/2017
100,48 Alloc Prudente Monde
27/07/2017
100,65 Alloc Prudente Monde
26/07/2017
100,63 Alloc Prudente Monde
25/07/2017
100,54 Alloc Prudente Monde
24/07/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
23/07/2017
100,61 Alloc Prudente Monde
22/07/2017
100,61 Alloc Prudente Monde
21/07/2017
100,61 Alloc Prudente Monde
20/07/2017
100,74 Alloc Prudente Monde
19/07/2017
100,77 Alloc Prudente Monde
18/07/2017
100,63 Alloc Prudente Monde
17/07/2017
100,76 Alloc Prudente Monde
16/07/2017
100,69 Alloc Prudente Monde
15/07/2017
100,69 Alloc Prudente Monde
14/07/2017
100,69 Alloc Prudente Monde
13/07/2017
100,66 Alloc Prudente Monde
12/07/2017
100,52 Alloc Prudente Monde
11/07/2017
100,30 Alloc Prudente Monde
10/07/2017
100,34 Alloc Prudente Monde
09/07/2017
100,27 Alloc Prudente Monde
08/07/2017
100,27 Alloc Prudente Monde
07/07/2017
100,27 Alloc Prudente Monde
06/07/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
05/07/2017
100,77 Alloc Prudente Monde
04/07/2017
100,69 Alloc Prudente Monde
03/07/2017
100,68 Alloc Prudente Monde
02/07/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
01/07/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
30/06/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
29/06/2017
100,71 Alloc Prudente Monde
28/06/2017
100,99 Alloc Prudente Monde
27/06/2017
101,14 Alloc Prudente Monde
26/06/2017
101,41 Alloc Prudente Monde
25/06/2017
101,35 Alloc Prudente Monde
24/06/2017
101,35 Alloc Prudente Monde
23/06/2017
101,35 Alloc Prudente Monde
22/06/2017
101,37 Alloc Prudente Monde
21/06/2017
101,39 Alloc Prudente Monde
20/06/2017
101,46 Alloc Prudente Monde
19/06/2017
101,43 Alloc Prudente Monde
18/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
17/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
16/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
15/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
14/06/2017
101,33 Alloc Prudente Monde
13/06/2017
101,31 Alloc Prudente Monde
12/06/2017
101,23 Alloc Prudente Monde
11/06/2017
101,34 Alloc Prudente Monde
10/06/2017
101,34 Alloc Prudente Monde
09/06/2017
101,34 Alloc Prudente Monde
08/06/2017
101,25 Alloc Prudente Monde
07/06/2017
101,24 Alloc Prudente Monde
06/06/2017
101,25 Alloc Prudente Monde
05/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
04/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
03/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
02/06/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
01/06/2017
101,19 Alloc Prudente Monde
31/05/2017
101,10 Alloc Prudente Monde
30/05/2017
101,17 Alloc Prudente Monde
29/05/2017
101,19 Alloc Prudente Monde
28/05/2017
101,17 Alloc Prudente Monde
27/05/2017
101,17 Alloc Prudente Monde
26/05/2017
101,17 Alloc Prudente Monde
25/05/2017
101,06 Alloc Prudente Monde
24/05/2017
101,06 Alloc Prudente Monde
23/05/2017
100,99 Alloc Prudente Monde
22/05/2017
100,92 Alloc Prudente Monde
21/05/2017
100,90 Alloc Prudente Monde
20/05/2017
100,90 Alloc Prudente Monde
19/05/2017
100,90 Alloc Prudente Monde
18/05/2017
100,89 Alloc Prudente Monde
17/05/2017
101,09 Alloc Prudente Monde
16/05/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
15/05/2017
101,35 Alloc Prudente Monde
14/05/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
13/05/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
12/05/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
11/05/2017
101,35 Alloc Prudente Monde
10/05/2017
101,36 Alloc Prudente Monde
09/05/2017
101,28 Alloc Prudente Monde
08/05/2017
101,17 Alloc Prudente Monde
07/05/2017
101,13 Alloc Prudente Monde
06/05/2017
101,13 Alloc Prudente Monde
05/05/2017
101,13 Alloc Prudente Monde
04/05/2017
101,09 Alloc Prudente Monde
03/05/2017
101,08 Alloc Prudente Monde
02/05/2017
101,05 Alloc Prudente Monde
01/05/2017
100,96 Alloc Prudente Monde
30/04/2017
100,96 Alloc Prudente Monde
29/04/2017
100,96 Alloc Prudente Monde
28/04/2017
100,96 Alloc Prudente Monde
27/04/2017
100,97 Alloc Prudente Monde
26/04/2017
100,93 Alloc Prudente Monde
25/04/2017
100,81 Alloc Prudente Monde
24/04/2017
100,78 Alloc Prudente Monde
23/04/2017
100,64 Alloc Prudente Monde
22/04/2017
100,64 Alloc Prudente Monde
21/04/2017
100,64 Alloc Prudente Monde
20/04/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
19/04/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
18/04/2017
100,66 Alloc Prudente Monde
17/04/2017
100,82 Alloc Prudente Monde
16/04/2017
100,82 Alloc Prudente Monde
15/04/2017
100,82 Alloc Prudente Monde
14/04/2017
100,82 Alloc Prudente Monde
13/04/2017
100,82 Alloc Prudente Monde
12/04/2017
100,88 Alloc Prudente Monde
11/04/2017
100,87 Alloc Prudente Monde
10/04/2017
100,91 Alloc Prudente Monde
09/04/2017
100,86 Alloc Prudente Monde
08/04/2017
100,86 Alloc Prudente Monde
07/04/2017
100,86 Alloc Prudente Monde
06/04/2017
100,77 Alloc Prudente Monde
05/04/2017
100,76 Alloc Prudente Monde
04/04/2017
100,75 Alloc Prudente Monde
03/04/2017
100,73 Alloc Prudente Monde
02/04/2017
100,66 Alloc Prudente Monde
01/04/2017
100,66 Alloc Prudente Monde
31/03/2017
100,66 Alloc Prudente Monde
30/03/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
29/03/2017
100,47 Alloc Prudente Monde
28/03/2017
100,25 Alloc Prudente Monde
27/03/2017
100,13 Alloc Prudente Monde
26/03/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
25/03/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
24/03/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
23/03/2017
100,21 Alloc Prudente Monde
22/03/2017
100,15 Alloc Prudente Monde
21/03/2017
100,23 Alloc Prudente Monde
20/03/2017
100,37 Alloc Prudente Monde
19/03/2017
100,37 Alloc Prudente Monde
18/03/2017
100,37 Alloc Prudente Monde
17/03/2017
100,37 Alloc Prudente Monde
16/03/2017
100,32 Alloc Prudente Monde
15/03/2017
100,27 Alloc Prudente Monde
14/03/2017
100,15 Alloc Prudente Monde
13/03/2017
100,19 Alloc Prudente Monde
12/03/2017
100,18 Alloc Prudente Monde
11/03/2017
100,18 Alloc Prudente Monde
10/03/2017
100,18 Alloc Prudente Monde
09/03/2017
100,31 Alloc Prudente Monde
08/03/2017
100,45 Alloc Prudente Monde
07/03/2017
100,54 Alloc Prudente Monde
06/03/2017
100,58 Alloc Prudente Monde
05/03/2017
100,68 Alloc Prudente Monde
04/03/2017
100,68 Alloc Prudente Monde
03/03/2017
100,68 Alloc Prudente Monde
02/03/2017
100,77 Alloc Prudente Monde
01/03/2017
100,72 Alloc Prudente Monde
28/02/2017
100,52 Alloc Prudente Monde
27/02/2017
100,53 Alloc Prudente Monde
26/02/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
25/02/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
24/02/2017
100,56 Alloc Prudente Monde
23/02/2017
100,60 Alloc Prudente Monde
22/02/2017
100,61 Alloc Prudente Monde
21/02/2017
100,55 Alloc Prudente Monde
20/02/2017
100,38 Alloc Prudente Monde
19/02/2017
100,34 Alloc Prudente Monde
18/02/2017
100,34 Alloc Prudente Monde
17/02/2017
100,34 Alloc Prudente Monde
16/02/2017
100,32 Alloc Prudente Monde
15/02/2017
100,37 Alloc Prudente Monde
14/02/2017
100,26 Alloc Prudente Monde
13/02/2017
100,20 Alloc Prudente Monde
12/02/2017
100,02 Alloc Prudente Monde
11/02/2017
100,02 Alloc Prudente Monde
10/02/2017
100,02 Alloc Prudente Monde
09/02/2017
99,89 Alloc Prudente Monde
08/02/2017
99,75 Alloc Prudente Monde
07/02/2017
99,70 Alloc Prudente Monde
06/02/2017
99,64 Alloc Prudente Monde
05/02/2017
99,63 Alloc Prudente Monde
04/02/2017
99,63 Alloc Prudente Monde
03/02/2017
99,63 Alloc Prudente Monde
02/02/2017
99,50 Alloc Prudente Monde
01/02/2017
99,48 Alloc Prudente Monde
31/01/2017
99,43 Alloc Prudente Monde
30/01/2017
99,64 Alloc Prudente Monde
29/01/2017
99,78 Alloc Prudente Monde
28/01/2017
99,78 Alloc Prudente Monde
27/01/2017
99,78 Alloc Prudente Monde
26/01/2017
99,82 Alloc Prudente Monde
25/01/2017
99,74 Alloc Prudente Monde
24/01/2017
99,63 Alloc Prudente Monde
23/01/2017
99,60 Alloc Prudente Monde
22/01/2017
99,68 Alloc Prudente Monde
21/01/2017
99,68 Alloc Prudente Monde
20/01/2017
99,68 Alloc Prudente Monde
19/01/2017
99,75 Alloc Prudente Monde
18/01/2017
99,74 Alloc Prudente Monde
17/01/2017
99,78 Alloc Prudente Monde
16/01/2017
99,90 Alloc Prudente Monde
15/01/2017
99,90 Alloc Prudente Monde
14/01/2017
99,90 Alloc Prudente Monde
13/01/2017
99,90 Alloc Prudente Monde
12/01/2017
99,82 Alloc Prudente Monde
11/01/2017
100,03 Alloc Prudente Monde
10/01/2017
99,88 Alloc Prudente Monde
09/01/2017
99,93 Alloc Prudente Monde
08/01/2017
99,93 Alloc Prudente Monde
07/01/2017
99,93 Alloc Prudente Monde
06/01/2017
99,93 Alloc Prudente Monde
05/01/2017
99,95 Alloc Prudente Monde
04/01/2017
100,01 Alloc Prudente Monde
03/01/2017
99,99 Alloc Prudente Monde
02/01/2017
99,81 Alloc Prudente Monde
01/01/2017
99,70 Alloc Prudente Monde
31/12/2016
99,70 Alloc Prudente Monde
30/12/2016
99,70 Alloc Prudente Monde
29/12/2016
99,80 Alloc Prudente Monde
28/12/2016
99,86 Alloc Prudente Monde
27/12/2016
99,75 Alloc Prudente Monde
26/12/2016
99,71 Alloc Prudente Monde
25/12/2016
99,71 Alloc Prudente Monde
24/12/2016
99,71 Alloc Prudente Monde
23/12/2016
99,71 Alloc Prudente Monde
22/12/2016
99,68 Alloc Prudente Monde
21/12/2016
99,75 Alloc Prudente Monde
20/12/2016
99,76 Alloc Prudente Monde
19/12/2016
99,63 Alloc Prudente Monde
18/12/2016
99,55 Alloc Prudente Monde
17/12/2016
99,55 Alloc Prudente Monde
16/12/2016
99,55 Alloc Prudente Monde
15/12/2016
99,53 Alloc Prudente Monde
14/12/2016
99,33 Alloc Prudente Monde
13/12/2016
99,34 Alloc Prudente Monde
12/12/2016
99,19 Alloc Prudente Monde
11/12/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
10/12/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
09/12/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
08/12/2016
98,92 Alloc Prudente Monde
07/12/2016
98,67 Alloc Prudente Monde
06/12/2016
98,43 Alloc Prudente Monde
05/12/2016
98,31 Alloc Prudente Monde
04/12/2016
98,33 Alloc Prudente Monde
03/12/2016
98,33 Alloc Prudente Monde
02/12/2016
98,33 Alloc Prudente Monde
01/12/2016
98,42 Alloc Prudente Monde
30/11/2016
98,56 Alloc Prudente Monde
29/11/2016
98,50 Alloc Prudente Monde
28/11/2016
98,50 Alloc Prudente Monde
27/11/2016
98,52 Alloc Prudente Monde
26/11/2016
98,52 Alloc Prudente Monde
25/11/2016
98,52 Alloc Prudente Monde
24/11/2016
98,54 Alloc Prudente Monde
23/11/2016
98,51 Alloc Prudente Monde
22/11/2016
98,51 Alloc Prudente Monde
21/11/2016
98,36 Alloc Prudente Monde
20/11/2016
98,35 Alloc Prudente Monde
19/11/2016
98,35 Alloc Prudente Monde
18/11/2016
98,35 Alloc Prudente Monde
17/11/2016
98,32 Alloc Prudente Monde
16/11/2016
98,27 Alloc Prudente Monde
15/11/2016
98,22 Alloc Prudente Monde
14/11/2016
98,15 Alloc Prudente Monde
13/11/2016
98,31 Alloc Prudente Monde
12/11/2016
98,31 Alloc Prudente Monde
11/11/2016
98,31 Alloc Prudente Monde
10/11/2016
98,47 Alloc Prudente Monde
09/11/2016
98,51 Alloc Prudente Monde
08/11/2016
98,43 Alloc Prudente Monde
07/11/2016
98,33 Alloc Prudente Monde
06/11/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
05/11/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
04/11/2016
98,08 Alloc Prudente Monde
03/11/2016
98,27 Alloc Prudente Monde
02/11/2016
98,38 Alloc Prudente Monde
01/11/2016
98,81 Alloc Prudente Monde
31/10/2016
98,86 Alloc Prudente Monde
30/10/2016
98,98 Alloc Prudente Monde
29/10/2016
98,98 Alloc Prudente Monde
28/10/2016
98,98 Alloc Prudente Monde
27/10/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
26/10/2016
99,29 Alloc Prudente Monde
25/10/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
24/10/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
23/10/2016
99,43 Alloc Prudente Monde
22/10/2016
99,43 Alloc Prudente Monde
21/10/2016
99,43 Alloc Prudente Monde
20/10/2016
99,32 Alloc Prudente Monde
19/10/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
18/10/2016
99,07 Alloc Prudente Monde
17/10/2016
98,89 Alloc Prudente Monde
16/10/2016
98,94 Alloc Prudente Monde
15/10/2016
98,94 Alloc Prudente Monde
14/10/2016
98,94 Alloc Prudente Monde
13/10/2016
98,80 Alloc Prudente Monde
12/10/2016
98,92 Alloc Prudente Monde
11/10/2016
98,97 Alloc Prudente Monde
10/10/2016
98,95 Alloc Prudente Monde
09/10/2016
98,90 Alloc Prudente Monde
08/10/2016
98,90 Alloc Prudente Monde
07/10/2016
98,90 Alloc Prudente Monde
06/10/2016
99,00 Alloc Prudente Monde
05/10/2016
99,02 Alloc Prudente Monde
04/10/2016
99,16 Alloc Prudente Monde
03/10/2016
99,10 Alloc Prudente Monde
02/10/2016
99,09 Alloc Prudente Monde
01/10/2016
99,09 Alloc Prudente Monde
30/09/2016
99,09 Alloc Prudente Monde
29/09/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
28/09/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
27/09/2016
99,03 Alloc Prudente Monde
26/09/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
25/09/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
24/09/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
23/09/2016
99,21 Alloc Prudente Monde
22/09/2016
99,20 Alloc Prudente Monde
21/09/2016
98,96 Alloc Prudente Monde
20/09/2016
98,80 Alloc Prudente Monde
19/09/2016
98,74 Alloc Prudente Monde
18/09/2016
98,63 Alloc Prudente Monde
17/09/2016
98,63 Alloc Prudente Monde
16/09/2016
98,63 Alloc Prudente Monde
15/09/2016
98,59 Alloc Prudente Monde
14/09/2016
98,60 Alloc Prudente Monde
13/09/2016
98,72 Alloc Prudente Monde
12/09/2016
98,89 Alloc Prudente Monde
11/09/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
10/09/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
09/09/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
08/09/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
07/09/2016
99,62 Alloc Prudente Monde
06/09/2016
99,53 Alloc Prudente Monde
05/09/2016
99,48 Alloc Prudente Monde
04/09/2016
99,36 Alloc Prudente Monde
03/09/2016
99,36 Alloc Prudente Monde
02/09/2016
99,36 Alloc Prudente Monde
01/09/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
31/08/2016
99,32 Alloc Prudente Monde
30/08/2016
99,37 Alloc Prudente Monde
29/08/2016
99,28 Alloc Prudente Monde
28/08/2016
99,20 Alloc Prudente Monde
27/08/2016
99,20 Alloc Prudente Monde
26/08/2016
99,20 Alloc Prudente Monde
25/08/2016
99,18 Alloc Prudente Monde
24/08/2016
99,29 Alloc Prudente Monde
23/08/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
22/08/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
21/08/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
20/08/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
19/08/2016
99,15 Alloc Prudente Monde
18/08/2016
99,24 Alloc Prudente Monde
17/08/2016
99,22 Alloc Prudente Monde
16/08/2016
99,34 Alloc Prudente Monde
15/08/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
14/08/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
13/08/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
12/08/2016
99,54 Alloc Prudente Monde
11/08/2016
99,49 Alloc Prudente Monde
10/08/2016
99,39 Alloc Prudente Monde
09/08/2016
99,38 Alloc Prudente Monde
08/08/2016
99,26 Alloc Prudente Monde
07/08/2016
99,11 Alloc Prudente Monde
06/08/2016
99,11 Alloc Prudente Monde
05/08/2016
99,11 Alloc Prudente Monde
04/08/2016
98,88 Alloc Prudente Monde
03/08/2016
98,69 Alloc Prudente Monde
02/08/2016
98,76 Alloc Prudente Monde
01/08/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
31/07/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
30/07/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
29/07/2016
99,04 Alloc Prudente Monde
28/07/2016
99,02 Alloc Prudente Monde
27/07/2016
99,14 Alloc Prudente Monde
26/07/2016
99,07 Alloc Prudente Monde
25/07/2016
99,06 Alloc Prudente Monde
24/07/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
23/07/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
22/07/2016
99,01 Alloc Prudente Monde
21/07/2016
98,97 Alloc Prudente Monde
20/07/2016
98,96 Alloc Prudente Monde
19/07/2016
98,83 Alloc Prudente Monde
18/07/2016
98,80 Alloc Prudente Monde
17/07/2016
98,75 Alloc Prudente Monde
16/07/2016
98,75 Alloc Prudente Monde
15/07/2016
98,75 Alloc Prudente Monde
14/07/2016
98,71 Alloc Prudente Monde
13/07/2016
98,65 Alloc Prudente Monde
12/07/2016
98,58 Alloc Prudente Monde
11/07/2016
98,40 Alloc Prudente Monde
10/07/2016
98,10 Alloc Prudente Monde
09/07/2016
98,10 Alloc Prudente Monde
08/07/2016
98,10 Alloc Prudente Monde
07/07/2016
97,87 Alloc Prudente Monde
06/07/2016
97,81 Alloc Prudente Monde
05/07/2016
97,90 Alloc Prudente Monde
04/07/2016
98,02 Alloc Prudente Monde
03/07/2016
97,96 Alloc Prudente Monde
02/07/2016
97,96 Alloc Prudente Monde
01/07/2016
97,96 Alloc Prudente Monde
30/06/2016
97,70 Alloc Prudente Monde
29/06/2016
97,39 Alloc Prudente Monde
28/06/2016
96,99 Alloc Prudente Monde
27/06/2016
96,86 Alloc Prudente Monde
26/06/2016
97,21 Alloc Prudente Monde
25/06/2016
97,22 Alloc Prudente Monde
24/06/2016
97,22 Alloc Prudente Monde
23/06/2016
97,66 Alloc Prudente Monde
22/06/2016
97,60 Alloc Prudente Monde
21/06/2016
97,54 Alloc Prudente Monde
20/06/2016
97,35 Alloc Prudente Monde
19/06/2016
97,05 Alloc Prudente Monde
18/06/2016
97,05 Alloc Prudente Monde
17/06/2016
97,05 Alloc Prudente Monde
16/06/2016
97,05 Alloc Prudente Monde
15/06/2016
97,10 Alloc Prudente Monde
14/06/2016
97,12 Alloc Prudente Monde
13/06/2016
97,39 Alloc Prudente Monde
12/06/2016
97,76 Alloc Prudente Monde
11/06/2016
97,76 Alloc Prudente Monde
10/06/2016
97,76 Alloc Prudente Monde
09/06/2016
97,96 Alloc Prudente Monde
08/06/2016
97,91 Alloc Prudente Monde
07/06/2016
97,88 Alloc Prudente Monde
06/06/2016
97,69 Alloc Prudente Monde
05/06/2016
97,72 Alloc Prudente Monde
04/06/2016
97,72 Alloc Prudente Monde
03/06/2016
97,72 Alloc Prudente Monde
02/06/2016
97,79 Alloc Prudente Monde
01/06/2016
97,78 Alloc Prudente Monde
31/05/2016
97,88 Alloc Prudente Monde
30/05/2016
97,88 Alloc Prudente Monde
29/05/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
28/05/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
27/05/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
26/05/2016
97,71 Alloc Prudente Monde
25/05/2016
97,64 Alloc Prudente Monde
24/05/2016
97,36 Alloc Prudente Monde
23/05/2016
97,12 Alloc Prudente Monde
22/05/2016
97,09 Alloc Prudente Monde
21/05/2016
97,09 Alloc Prudente Monde
20/05/2016
97,09 Alloc Prudente Monde
19/05/2016
96,98 Alloc Prudente Monde
18/05/2016
97,08 Alloc Prudente Monde
17/05/2016
97,06 Alloc Prudente Monde
16/05/2016
97,02 Alloc Prudente Monde
15/05/2016
97,02 Alloc Prudente Monde
14/05/2016
97,02 Alloc Prudente Monde
13/05/2016
97,02 Alloc Prudente Monde
12/05/2016
96,96 Alloc Prudente Monde
11/05/2016
96,97 Alloc Prudente Monde
10/05/2016
97,00 Alloc Prudente Monde
09/05/2016
96,88 Alloc Prudente Monde
08/05/2016
96,84 Alloc Prudente Monde
07/05/2016
96,84 Alloc Prudente Monde
06/05/2016
96,84 Alloc Prudente Monde
05/05/2016
96,83 Alloc Prudente Monde
04/05/2016
96,80 Alloc Prudente Monde
03/05/2016
96,95 Alloc Prudente Monde
02/05/2016
97,17 Alloc Prudente Monde
01/05/2016
97,28 Alloc Prudente Monde
30/04/2016
97,28 Alloc Prudente Monde
29/04/2016
97,28 Alloc Prudente Monde
28/04/2016
97,55 Alloc Prudente Monde
27/04/2016
97,55 Alloc Prudente Monde
26/04/2016
97,52 Alloc Prudente Monde
25/04/2016
97,60 Alloc Prudente Monde
24/04/2016
97,70 Alloc Prudente Monde
23/04/2016
97,70 Alloc Prudente Monde
22/04/2016
97,70 Alloc Prudente Monde
21/04/2016
97,66 Alloc Prudente Monde
20/04/2016
97,65 Alloc Prudente Monde
19/04/2016
97,53 Alloc Prudente Monde
18/04/2016
97,39 Alloc Prudente Monde
17/04/2016
97,38 Alloc Prudente Monde
16/04/2016
97,38 Alloc Prudente Monde
15/04/2016
97,38 Alloc Prudente Monde
14/04/2016
97,37 Alloc Prudente Monde
13/04/2016
97,17 Alloc Prudente Monde
12/04/2016
96,72 Alloc Prudente Monde
11/04/2016
96,64 Alloc Prudente Monde
10/04/2016
96,61 Alloc Prudente Monde
09/04/2016
96,61 Alloc Prudente Monde
08/04/2016
96,61 Alloc Prudente Monde
07/04/2016
96,51 Alloc Prudente Monde
06/04/2016
96,58 Alloc Prudente Monde
05/04/2016
96,58 Alloc Prudente Monde
04/04/2016
96,79 Alloc Prudente Monde
03/04/2016
96,78 Alloc Prudente Monde
02/04/2016
96,78 Alloc Prudente Monde
01/04/2016
96,78 Alloc Prudente Monde
31/03/2016
96,91 Alloc Prudente Monde
30/03/2016
96,99 Alloc Prudente Monde
29/03/2016
96,92 Alloc Prudente Monde
28/03/2016
96,88 Alloc Prudente Monde
27/03/2016
96,89 Alloc Prudente Monde
26/03/2016
96,89 Alloc Prudente Monde
25/03/2016
96,89 Alloc Prudente Monde
24/03/2016
96,89 Alloc Prudente Monde
23/03/2016
97,06 Alloc Prudente Monde
22/03/2016
97,05 Alloc Prudente Monde
21/03/2016
96,98 Alloc Prudente Monde
20/03/2016
96,93 Alloc Prudente Monde
19/03/2016
96,93 Alloc Prudente Monde
18/03/2016
96,93 Alloc Prudente Monde
17/03/2016
96,79 Alloc Prudente Monde
16/03/2016
96,88 Alloc Prudente Monde
15/03/2016
96,86 Alloc Prudente Monde
14/03/2016
96,98 Alloc Prudente Monde
13/03/2016
96,71 Alloc Prudente Monde
12/03/2016
96,71 Alloc Prudente Monde
11/03/2016
96,71 Alloc Prudente Monde
10/03/2016
96,38 Alloc Prudente Monde
09/03/2016
96,51 Alloc Prudente Monde
08/03/2016
96,48 Alloc Prudente Monde
07/03/2016
96,63 Alloc Prudente Monde
06/03/2016
96,60 Alloc Prudente Monde
05/03/2016
96,60 Alloc Prudente Monde
04/03/2016
96,60 Alloc Prudente Monde
03/03/2016
96,55 Alloc Prudente Monde
02/03/2016
96,51 Alloc Prudente Monde
01/03/2016
96,29 Alloc Prudente Monde
29/02/2016
95,98 Alloc Prudente Monde
28/02/2016
95,74 Alloc Prudente Monde
27/02/2016
95,74 Alloc Prudente Monde
26/02/2016
95,74 Alloc Prudente Monde
25/02/2016
95,43 Alloc Prudente Monde
24/02/2016
95,28 Alloc Prudente Monde
23/02/2016
95,47 Alloc Prudente Monde
22/02/2016
95,48 Alloc Prudente Monde
21/02/2016
95,14 Alloc Prudente Monde
20/02/2016
95,14 Alloc Prudente Monde
19/02/2016
95,14 Alloc Prudente Monde
18/02/2016
95,13 Alloc Prudente Monde
17/02/2016
94,86 Alloc Prudente Monde
16/02/2016
94,48 Alloc Prudente Monde
15/02/2016
94,28 Alloc Prudente Monde
14/02/2016
93,82 Alloc Prudente Monde
13/02/2016
93,82 Alloc Prudente Monde
12/02/2016
93,82 Alloc Prudente Monde
11/02/2016
93,72 Alloc Prudente Monde
10/02/2016
94,23 Alloc Prudente Monde
09/02/2016
94,15 Alloc Prudente Monde
08/02/2016
94,69 Alloc Prudente Monde
07/02/2016
95,20 Alloc Prudente Monde
06/02/2016
95,20 Alloc Prudente Monde
05/02/2016
95,20 Alloc Prudente Monde
04/02/2016
95,37 Alloc Prudente Monde
03/02/2016
95,63 Alloc Prudente Monde
02/02/2016
95,99 Alloc Prudente Monde
01/02/2016
96,25 Alloc Prudente Monde
31/01/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
30/01/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
29/01/2016
96,17 Alloc Prudente Monde
28/01/2016
95,72 Alloc Prudente Monde
27/01/2016
95,83 Alloc Prudente Monde
26/01/2016
95,74 Alloc Prudente Monde
25/01/2016
95,67 Alloc Prudente Monde
24/01/2016
95,60 Alloc Prudente Monde
23/01/2016
95,60 Alloc Prudente Monde
22/01/2016
95,60 Alloc Prudente Monde
21/01/2016
95,10 Alloc Prudente Monde
20/01/2016
95,00 Alloc Prudente Monde
19/01/2016
95,50 Alloc Prudente Monde
18/01/2016
95,46 Alloc Prudente Monde
17/01/2016
95,67 Alloc Prudente Monde
16/01/2016
95,67 Alloc Prudente Monde
15/01/2016
95,67 Alloc Prudente Monde
14/01/2016
96,15 Alloc Prudente Monde
13/01/2016
96,44 Alloc Prudente Monde
12/01/2016
96,45 Alloc Prudente Monde
11/01/2016
96,43 Alloc Prudente Monde
10/01/2016
96,65 Alloc Prudente Monde
09/01/2016
96,65 Alloc Prudente Monde
08/01/2016
96,65 Alloc Prudente Monde
07/01/2016
96,95 Alloc Prudente Monde
06/01/2016
97,51 Alloc Prudente Monde
05/01/2016
97,63 Alloc Prudente Monde
04/01/2016
97,52 Alloc Prudente Monde
03/01/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
02/01/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
01/01/2016
97,84 Alloc Prudente Monde
31/12/2015
97,84 Alloc Prudente Monde
30/12/2015
97,83 Alloc Prudente Monde
29/12/2015
97,87 Alloc Prudente Monde
28/12/2015
97,64 Alloc Prudente Monde
27/12/2015
97,68 Alloc Prudente Monde
26/12/2015
97,68 Alloc Prudente Monde
25/12/2015
97,68 Alloc Prudente Monde
24/12/2015
97,68 Alloc Prudente Monde
23/12/2015
97,69 Alloc Prudente Monde
22/12/2015
97,41 Alloc Prudente Monde
21/12/2015
97,54 Alloc Prudente Monde
20/12/2015
97,71 Alloc Prudente Monde
19/12/2015
97,71 Alloc Prudente Monde
18/12/2015
97,71 Alloc Prudente Monde
17/12/2015
97,81 Alloc Prudente Monde
16/12/2015
97,46 Alloc Prudente Monde
15/12/2015
97,30 Alloc Prudente Monde
14/12/2015
97,15 Alloc Prudente Monde
13/12/2015
97,56 Alloc Prudente Monde
12/12/2015
97,56 Alloc Prudente Monde
11/12/2015
97,56 Alloc Prudente Monde
10/12/2015
97,90 Alloc Prudente Monde
09/12/2015
98,01 Alloc Prudente Monde
08/12/2015
98,32 Alloc Prudente Monde
07/12/2015
98,52 Alloc Prudente Monde
06/12/2015
98,40 Alloc Prudente Monde
05/12/2015
98,40 Alloc Prudente Monde
04/12/2015
98,40 Alloc Prudente Monde
03/12/2015
98,82 Alloc Prudente Monde
02/12/2015
99,55 Alloc Prudente Monde
01/12/2015
99,51 Alloc Prudente Monde
30/11/2015
99,49 Alloc Prudente Monde
29/11/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
28/11/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
27/11/2015
99,46 Alloc Prudente Monde
26/11/2015
99,42 Alloc Prudente Monde
25/11/2015
99,31 Alloc Prudente Monde
24/11/2015
99,12 Alloc Prudente Monde
23/11/2015
99,27 Alloc Prudente Monde
22/11/2015
99,24 Alloc Prudente Monde
21/11/2015
99,24 Alloc Prudente Monde
20/11/2015
99,24 Alloc Prudente Monde
19/11/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
18/11/2015
98,98 Alloc Prudente Monde
17/11/2015
98,88 Alloc Prudente Monde
16/11/2015
98,56 Alloc Prudente Monde
15/11/2015
98,54 Alloc Prudente Monde
14/11/2015
98,54 Alloc Prudente Monde
13/11/2015
98,54 Alloc Prudente Monde
12/11/2015
98,69 Alloc Prudente Monde
11/11/2015
98,84 Alloc Prudente Monde
10/11/2015
98,82 Alloc Prudente Monde
09/11/2015
98,73 Alloc Prudente Monde
08/11/2015
98,90 Alloc Prudente Monde
07/11/2015
98,90 Alloc Prudente Monde
06/11/2015
98,90 Alloc Prudente Monde
05/11/2015
98,91 Alloc Prudente Monde
04/11/2015
98,94 Alloc Prudente Monde
03/11/2015
98,78 Alloc Prudente Monde
02/11/2015
98,63 Alloc Prudente Monde
01/11/2015
98,66 Alloc Prudente Monde
31/10/2015
98,66 Alloc Prudente Monde
30/10/2015
98,66 Alloc Prudente Monde
29/10/2015
98,77 Alloc Prudente Monde
28/10/2015
98,72 Alloc Prudente Monde
27/10/2015
98,59 Alloc Prudente Monde
26/10/2015
98,62 Alloc Prudente Monde
25/10/2015
98,53 Alloc Prudente Monde
24/10/2015
98,52 Alloc Prudente Monde
23/10/2015
98,52 Alloc Prudente Monde
22/10/2015
97,96 Alloc Prudente Monde
21/10/2015
97,52 Alloc Prudente Monde
20/10/2015
97,50 Alloc Prudente Monde
19/10/2015
97,60 Alloc Prudente Monde
18/10/2015
97,51 Alloc Prudente Monde
17/10/2015
97,51 Alloc Prudente Monde
16/10/2015
97,51 Alloc Prudente Monde
15/10/2015
97,29 Alloc Prudente Monde
14/10/2015
97,14 Alloc Prudente Monde
13/10/2015
97,29 Alloc Prudente Monde
12/10/2015
97,40 Alloc Prudente Monde
11/10/2015
97,37 Alloc Prudente Monde
10/10/2015
97,37 Alloc Prudente Monde
09/10/2015
97,37 Alloc Prudente Monde
08/10/2015
97,33 Alloc Prudente Monde
07/10/2015
97,28 Alloc Prudente Monde
06/10/2015
97,11 Alloc Prudente Monde
05/10/2015
96,97 Alloc Prudente Monde
04/10/2015
96,52 Alloc Prudente Monde
03/10/2015
96,52 Alloc Prudente Monde
02/10/2015
96,52 Alloc Prudente Monde
01/10/2015
96,43 Alloc Prudente Monde
30/09/2015
96,31 Alloc Prudente Monde
29/09/2015
96,06 Alloc Prudente Monde
28/09/2015
96,35 Alloc Prudente Monde
27/09/2015
96,66 Alloc Prudente Monde
26/09/2015
96,66 Alloc Prudente Monde
25/09/2015
96,66 Alloc Prudente Monde
24/09/2015
96,50 Alloc Prudente Monde
23/09/2015
96,86 Alloc Prudente Monde
22/09/2015
96,99 Alloc Prudente Monde
21/09/2015
97,17 Alloc Prudente Monde
20/09/2015
97,02 Alloc Prudente Monde
19/09/2015
97,02 Alloc Prudente Monde
18/09/2015
97,02 Alloc Prudente Monde
17/09/2015
97,13 Alloc Prudente Monde
16/09/2015
97,12 Alloc Prudente Monde
15/09/2015
96,99 Alloc Prudente Monde
14/09/2015
97,01 Alloc Prudente Monde
13/09/2015
97,10 Alloc Prudente Monde
12/09/2015
97,10 Alloc Prudente Monde
11/09/2015
97,10 Alloc Prudente Monde
10/09/2015
97,28 Alloc Prudente Monde
09/09/2015
97,47 Alloc Prudente Monde
08/09/2015
97,24 Alloc Prudente Monde
07/09/2015
97,10 Alloc Prudente Monde
06/09/2015
97,19 Alloc Prudente Monde
05/09/2015
97,19 Alloc Prudente Monde
04/09/2015
97,19 Alloc Prudente Monde
03/09/2015
97,30 Alloc Prudente Monde
02/09/2015
96,92 Alloc Prudente Monde
01/09/2015
97,01 Alloc Prudente Monde
31/08/2015
97,47 Alloc Prudente Monde
30/08/2015
97,44 Alloc Prudente Monde
29/08/2015
97,43 Alloc Prudente Monde
28/08/2015
97,43 Alloc Prudente Monde
27/08/2015
97,16 Alloc Prudente Monde
26/08/2015
96,55 Alloc Prudente Monde
25/08/2015
96,56 Alloc Prudente Monde
24/08/2015
96,59 Alloc Prudente Monde
23/08/2015
97,81 Alloc Prudente Monde
22/08/2015
97,81 Alloc Prudente Monde
21/08/2015
97,81 Alloc Prudente Monde
20/08/2015
98,53 Alloc Prudente Monde
19/08/2015
99,00 Alloc Prudente Monde
18/08/2015
99,23 Alloc Prudente Monde
17/08/2015
99,19 Alloc Prudente Monde
16/08/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
15/08/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
14/08/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
13/08/2015
99,14 Alloc Prudente Monde
12/08/2015
99,11 Alloc Prudente Monde
11/08/2015
99,62 Alloc Prudente Monde
10/08/2015
99,79 Alloc Prudente Monde
09/08/2015
99,77 Alloc Prudente Monde
08/08/2015
99,77 Alloc Prudente Monde
07/08/2015
99,77 Alloc Prudente Monde
06/08/2015
99,90 Alloc Prudente Monde
05/08/2015
99,99 Alloc Prudente Monde
04/08/2015
99,87 Alloc Prudente Monde
03/08/2015
99,86 Alloc Prudente Monde
02/08/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
01/08/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
31/07/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
30/07/2015
99,71 Alloc Prudente Monde
29/07/2015
99,45 Alloc Prudente Monde
28/07/2015
99,31 Alloc Prudente Monde
27/07/2015
99,30 Alloc Prudente Monde
26/07/2015
99,80 Alloc Prudente Monde
25/07/2015
99,80 Alloc Prudente Monde
24/07/2015
99,80 Alloc Prudente Monde
23/07/2015
99,92 Alloc Prudente Monde
22/07/2015
100,06 Alloc Prudente Monde
21/07/2015
100,18 Alloc Prudente Monde
20/07/2015
100,35 Alloc Prudente Monde
19/07/2015
100,23 Alloc Prudente Monde
18/07/2015
100,23 Alloc Prudente Monde
17/07/2015
100,23 Alloc Prudente Monde
16/07/2015
100,02 Alloc Prudente Monde
15/07/2015
99,65 Alloc Prudente Monde
14/07/2015
99,35 Alloc Prudente Monde
13/07/2015
99,20 Alloc Prudente Monde
12/07/2015
98,76 Alloc Prudente Monde
11/07/2015
98,76 Alloc Prudente Monde
10/07/2015
98,76 Alloc Prudente Monde
09/07/2015
98,68 Alloc Prudente Monde
08/07/2015
98,57 Alloc Prudente Monde
07/07/2015
98,76 Alloc Prudente Monde
06/07/2015
98,77 Alloc Prudente Monde
05/07/2015
98,96 Alloc Prudente Monde
04/07/2015
98,96 Alloc Prudente Monde
03/07/2015
98,96 Alloc Prudente Monde
02/07/2015
98,99 Alloc Prudente Monde
01/07/2015
99,01 Alloc Prudente Monde
30/06/2015
98,80 Alloc Prudente Monde
29/06/2015
99,00 Alloc Prudente Monde
28/06/2015
99,52 Alloc Prudente Monde
27/06/2015
99,52 Alloc Prudente Monde
26/06/2015
99,52 Alloc Prudente Monde
25/06/2015
99,53 Alloc Prudente Monde
24/06/2015
99,56 Alloc Prudente Monde
23/06/2015
99,33 Alloc Prudente Monde
22/06/2015
99,09 Alloc Prudente Monde
21/06/2015
98,83 Alloc Prudente Monde
20/06/2015
98,83 Alloc Prudente Monde
19/06/2015
98,83 Alloc Prudente Monde
18/06/2015
98,67 Alloc Prudente Monde
17/06/2015
98,80 Alloc Prudente Monde
16/06/2015
98,83 Alloc Prudente Monde
15/06/2015
98,90 Alloc Prudente Monde
14/06/2015
99,21 Alloc Prudente Monde
13/06/2015
99,21 Alloc Prudente Monde
12/06/2015
99,21 Alloc Prudente Monde
11/06/2015
99,28 Alloc Prudente Monde
10/06/2015
99,04 Alloc Prudente Monde
09/06/2015
99,05 Alloc Prudente Monde
08/06/2015
99,36 Alloc Prudente Monde
07/06/2015
99,61 Alloc Prudente Monde
06/06/2015
99,61 Alloc Prudente Monde
05/06/2015
99,61 Alloc Prudente Monde
04/06/2015
99,74 Alloc Prudente Monde
03/06/2015
100,05 Alloc Prudente Monde
02/06/2015
100,50 Alloc Prudente Monde
01/06/2015
100,89 Alloc Prudente Monde
31/05/2015
100,96 Alloc Prudente Monde
30/05/2015
100,96 Alloc Prudente Monde
29/05/2015
100,96 Alloc Prudente Monde
28/05/2015
101,15 Alloc Prudente Monde
27/05/2015
101,20 Alloc Prudente Monde
26/05/2015
101,07 Alloc Prudente Monde
25/05/2015
101,00 Alloc Prudente Monde
24/05/2015
100,98 Alloc Prudente Monde
23/05/2015
100,98 Alloc Prudente Monde
22/05/2015
100,98 Alloc Prudente Monde
21/05/2015
100,88 Alloc Prudente Monde
20/05/2015
100,85 Alloc Prudente Monde
19/05/2015
100,68 Alloc Prudente Monde
18/05/2015
100,23 Alloc Prudente Monde
17/05/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
16/05/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
15/05/2015
100,17 Alloc Prudente Monde
14/05/2015
100,11 Alloc Prudente Monde
13/05/2015
100,10 Alloc Prudente Monde
12/05/2015
100,23 Alloc Prudente Monde
11/05/2015
100,54 Alloc Prudente Monde
10/05/2015
100,24 Alloc Prudente Monde
09/05/2015
100,24 Alloc Prudente Monde
08/05/2015
100,24 Alloc Prudente Monde
07/05/2015
99,93 Alloc Prudente Monde
06/05/2015
100,06 Alloc Prudente Monde
05/05/2015
100,59 Alloc Prudente Monde
04/05/2015
100,88 Alloc Prudente Monde
03/05/2015
100,97 Alloc Prudente Monde
02/05/2015
100,97 Alloc Prudente Monde
01/05/2015
100,97 Alloc Prudente Monde
30/04/2015
100,98 Alloc Prudente Monde
29/04/2015
101,44 Alloc Prudente Monde
28/04/2015
101,94 Alloc Prudente Monde
27/04/2015
102,15 Alloc Prudente Monde
26/04/2015
102,08 Alloc Prudente Monde
25/04/2015
102,08 Alloc Prudente Monde
24/04/2015
102,08 Alloc Prudente Monde
23/04/2015
102,12 Alloc Prudente Monde
22/04/2015
102,17 Alloc Prudente Monde
21/04/2015
102,17 Alloc Prudente Monde
20/04/2015
102,09 Alloc Prudente Monde
19/04/2015
102,12 Alloc Prudente Monde
18/04/2015
102,12 Alloc Prudente Monde
17/04/2015
102,12 Alloc Prudente Monde
16/04/2015
102,52 Alloc Prudente Monde
15/04/2015
102,71 Alloc Prudente Monde
14/04/2015
102,59 Alloc Prudente Monde
13/04/2015
102,73 Alloc Prudente Monde
12/04/2015
102,59 Alloc Prudente Monde
11/04/2015
102,59 Alloc Prudente Monde
10/04/2015
102,59 Alloc Prudente Monde
09/04/2015
102,25 Alloc Prudente Monde
08/04/2015
101,96 Alloc Prudente Monde
07/04/2015
101,77 Alloc Prudente Monde
06/04/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
05/04/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
04/04/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
03/04/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
02/04/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
01/04/2015
101,61 Alloc Prudente Monde
31/03/2015
101,55 Alloc Prudente Monde
30/03/2015
101,40 Alloc Prudente Monde
29/03/2015
101,19 Alloc Prudente Monde
28/03/2015
101,19 Alloc Prudente Monde
27/03/2015
101,19 Alloc Prudente Monde
26/03/2015
101,10 Alloc Prudente Monde
25/03/2015
101,29 Alloc Prudente Monde
24/03/2015
101,50 Alloc Prudente Monde
23/03/2015
101,57 Alloc Prudente Monde
22/03/2015
101,77 Alloc Prudente Monde
21/03/2015
101,76 Alloc Prudente Monde
20/03/2015
101,76 Alloc Prudente Monde
19/03/2015
101,75 Alloc Prudente Monde
18/03/2015
101,64 Alloc Prudente Monde
17/03/2015
101,67 Alloc Prudente Monde
16/03/2015
101,82 Alloc Prudente Monde
15/03/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
14/03/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
13/03/2015
101,73 Alloc Prudente Monde
12/03/2015
101,62 Alloc Prudente Monde
11/03/2015
101,50 Alloc Prudente Monde
10/03/2015
101,13 Alloc Prudente Monde
09/03/2015
101,04 Alloc Prudente Monde
08/03/2015
101,01 Alloc Prudente Monde
07/03/2015
101,01 Alloc Prudente Monde
06/03/2015
101,01 Alloc Prudente Monde
05/03/2015
100,80 Alloc Prudente Monde
04/03/2015
100,56 Alloc Prudente Monde
03/03/2015
100,51 Alloc Prudente Monde
02/03/2015
100,60 Alloc Prudente Monde
01/03/2015
100,58 Alloc Prudente Monde
28/02/2015
100,58 Alloc Prudente Monde
27/02/2015
100,58 Alloc Prudente Monde
26/02/2015
100,38 Alloc Prudente Monde
25/02/2015
100,08 Alloc Prudente Monde
24/02/2015
100,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/01/2018
102,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/01/2018
102,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/01/2018
102,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/01/2018
102,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/01/2018
102,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/01/2018
102,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/01/2018
102,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/01/2018
102,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/01/2018
103,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/01/2018
103,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/01/2018
103,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/01/2018
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/01/2018
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/01/2018
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/01/2018
102,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/01/2018
102,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/01/2018
102,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/01/2018
102,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/12/2017
102,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/12/2017
102,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/12/2017
102,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/12/2017
102,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/12/2017
102,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/12/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/12/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/12/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/12/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/12/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/12/2017
102,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/12/2017
102,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/12/2017
103,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/12/2017
103,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/12/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/12/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/12/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/12/2017
103,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/12/2017
103,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/12/2017
103,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/12/2017
103,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/12/2017
103,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/12/2017
103,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/12/2017
103,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/12/2017
103,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/12/2017
102,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/12/2017
102,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/12/2017
102,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/12/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/12/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/12/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/11/2017
102,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/11/2017
102,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/11/2017
103,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/11/2017
102,33 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/11/2017
102,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/11/2017
102,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/11/2017
102,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/11/2017
102,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/11/2017
102,76 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/11/2017
102,96 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/11/2017
102,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/11/2017
102,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/11/2017
102,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/11/2017
102,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/11/2017
102,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/11/2017
102,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/11/2017
102,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/11/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/11/2017
102,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/11/2017
102,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/11/2017
102,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/11/2017
103,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/11/2017
103,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/11/2017
103,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/11/2017
103,76 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/11/2017
103,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/11/2017
103,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/11/2017
103,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/11/2017
103,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/11/2017
103,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/10/2017
103,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/10/2017
103,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/10/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/10/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/10/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/10/2017
102,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/10/2017
101,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/10/2017
102,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/10/2017
102,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/10/2017
102,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/10/2017
102,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/10/2017
102,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/10/2017
102,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/10/2017
102,62 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/10/2017
102,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/10/2017
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/10/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/10/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/10/2017
102,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/10/2017
102,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/10/2017
102,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/10/2017
102,18 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/10/2017
102,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/10/2017
102,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/10/2017
102,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/10/2017
102,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/10/2017
102,68 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/10/2017
102,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/10/2017
102,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/10/2017
102,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/10/2017
102,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/09/2017
102,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/09/2017
102,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/09/2017
102,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/09/2017
102,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/09/2017
102,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/09/2017
101,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/09/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/09/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/09/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/09/2017
101,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/09/2017
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/09/2017
101,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/09/2017
101,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/09/2017
101,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/09/2017
101,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/09/2017
101,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/09/2017
101,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/09/2017
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/09/2017
101,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/09/2017
101,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/09/2017
101,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/09/2017
101,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/09/2017
101,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/09/2017
101,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/09/2017
101,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/09/2017
101,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/09/2017
101,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/09/2017
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/09/2017
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/09/2017
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/08/2017
101,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/08/2017
101,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/08/2017
100,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/08/2017
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/08/2017
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/08/2017
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/08/2017
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/08/2017
101,39 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/08/2017
101,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/08/2017
101,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/08/2017
101,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/08/2017
101,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/08/2017
101,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/08/2017
101,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/08/2017
101,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/08/2017
101,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/08/2017
101,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/08/2017
101,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/08/2017
101,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/08/2017
101,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/08/2017
101,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/08/2017
101,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/08/2017
101,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/08/2017
101,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/08/2017
101,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/08/2017
101,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/08/2017
101,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/08/2017
101,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/08/2017
101,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/08/2017
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/08/2017
101,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/07/2017
101,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/07/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/07/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/07/2017
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/07/2017
101,91 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/07/2017
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/07/2017
101,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/07/2017
102,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/07/2017
102,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/07/2017
102,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/07/2017
102,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/07/2017
102,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/07/2017
102,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/07/2017
102,26 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/07/2017
102,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/07/2017
102,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/07/2017
102,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/07/2017
102,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/07/2017
102,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/07/2017
102,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/07/2017
101,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/07/2017
102,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/07/2017
101,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/07/2017
101,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/07/2017
101,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/07/2017
101,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/07/2017
102,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/07/2017
102,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/07/2017
102,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/07/2017
102,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/07/2017
102,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/06/2017
102,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/06/2017
102,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/06/2017
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/06/2017
103,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/06/2017
104,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/06/2017
104,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/06/2017
104,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/06/2017
104,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/06/2017
104,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/06/2017
104,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/06/2017
104,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/06/2017
104,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/06/2017
103,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/06/2017
103,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/06/2017
103,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/06/2017
103,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/06/2017
104,04 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/06/2017
103,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/06/2017
103,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/06/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/06/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/06/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/06/2017
103,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/06/2017
103,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/06/2017
103,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/06/2017
103,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/06/2017
103,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/06/2017
103,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/06/2017
103,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/06/2017
103,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/05/2017
103,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/05/2017
103,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/05/2017
103,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/05/2017
103,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/05/2017
103,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/05/2017
103,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/05/2017
103,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/05/2017
103,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/05/2017
103,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/05/2017
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/05/2017
103,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/05/2017
103,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/05/2017
103,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/05/2017
103,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/05/2017
103,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/05/2017
103,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/05/2017
104,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/05/2017
104,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/05/2017
104,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/05/2017
104,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/05/2017
104,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/05/2017
104,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/05/2017
104,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/05/2017
103,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/05/2017
103,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/05/2017
103,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/05/2017
103,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/05/2017
103,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/05/2017
103,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/05/2017
103,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/05/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/04/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/04/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/04/2017
103,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/04/2017
103,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/04/2017
103,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/04/2017
103,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/04/2017
103,92 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/04/2017
104,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/04/2017
104,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/04/2017
104,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/04/2017
104,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/04/2017
103,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/04/2017
104,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/04/2017
104,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/04/2017
104,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/04/2017
104,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/04/2017
104,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/04/2017
104,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/04/2017
104,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/04/2017
104,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/04/2017
104,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/04/2017
104,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/04/2017
104,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/04/2017
104,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/04/2017
104,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/03/2017
104,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/03/2017
104,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/03/2017
103,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/03/2017
103,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/03/2017
102,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/03/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/03/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/03/2017
103,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/03/2017
103,21 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/03/2017
103,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/03/2017
102,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/03/2017
103,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/03/2017
103,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/03/2017
103,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/03/2017
103,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/03/2017
103,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/03/2017
103,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/03/2017
103,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/03/2017
102,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/03/2017
102,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/03/2017
102,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/03/2017
102,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/03/2017
103,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/03/2017
103,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/03/2017
103,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/03/2017
103,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/03/2017
103,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/03/2017
103,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/03/2017
103,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/03/2017
104,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/03/2017
104,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/02/2017
103,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/02/2017
103,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/02/2017
103,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/02/2017
103,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/02/2017
103,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/02/2017
103,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/02/2017
103,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/02/2017
103,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/02/2017
103,39 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/02/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/02/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/02/2017
103,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/02/2017
103,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/02/2017
103,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/02/2017
103,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/02/2017
103,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/02/2017
102,92 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/02/2017
102,92 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/02/2017
102,92 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/02/2017
102,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/02/2017
102,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/02/2017
102,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/02/2017
101,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/02/2017
101,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/02/2017
101,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/02/2017
101,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/02/2017
101,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/02/2017
101,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/01/2017
101,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/01/2017
101,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/01/2017
102,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/01/2017
102,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/01/2017
102,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/01/2017
102,21 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/01/2017
102,04 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/01/2017
101,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/01/2017
101,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/01/2017
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/01/2017
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/01/2017
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/01/2017
102,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/01/2017
102,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/01/2017
102,26 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/01/2017
102,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/01/2017
102,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/01/2017
102,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/01/2017
102,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/01/2017
102,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/01/2017
102,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/01/2017
102,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/01/2017
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/01/2017
102,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/01/2017
102,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/01/2017
102,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/01/2017
102,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/01/2017
103,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/01/2017
103,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/01/2017
102,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/01/2017
102,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/12/2016
102,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/12/2016
102,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/12/2016
102,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/12/2016
102,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/12/2016
102,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/12/2016
102,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/12/2016
102,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/12/2016
102,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/12/2016
102,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/12/2016
102,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/12/2016
102,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/12/2016
103,04 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/12/2016
102,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/12/2016
102,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/12/2016
102,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/12/2016
102,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/12/2016
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/12/2016
102,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/12/2016
102,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/12/2016
101,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/12/2016
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/12/2016
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/12/2016
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/12/2016
101,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/12/2016
100,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/12/2016
100,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/12/2016
100,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/12/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/12/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/12/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/12/2016
100,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/11/2016
100,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/11/2016
100,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/11/2016
100,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/11/2016
100,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/11/2016
100,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/11/2016
100,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/11/2016
100,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/11/2016
100,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/11/2016
100,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/11/2016
100,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/11/2016
100,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/11/2016
100,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/11/2016
100,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/11/2016
100,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/11/2016
100,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/11/2016
100,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/11/2016
99,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/11/2016
99,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/11/2016
99,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/11/2016
99,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/11/2016
99,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/11/2016
100,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/11/2016
100,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/11/2016
100,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/11/2016
99,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/11/2016
99,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/11/2016
99,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/11/2016
99,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/11/2016
99,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/11/2016
99,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/10/2016
100,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/10/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/10/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/10/2016
100,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/10/2016
100,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/10/2016
101,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/10/2016
101,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/10/2016
101,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/10/2016
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/10/2016
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/10/2016
101,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/10/2016
101,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/10/2016
101,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/10/2016
101,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/10/2016
100,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/10/2016
100,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/10/2016
100,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/10/2016
100,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/10/2016
100,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/10/2016
100,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/10/2016
100,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/10/2016
100,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/10/2016
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/10/2016
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/10/2016
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/10/2016
100,68 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/10/2016
100,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/10/2016
100,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/10/2016
101,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/10/2016
100,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/10/2016
100,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/09/2016
100,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/09/2016
100,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/09/2016
101,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/09/2016
100,92 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/09/2016
100,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/09/2016
101,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/09/2016
101,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/09/2016
101,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/09/2016
101,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/09/2016
100,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/09/2016
100,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/09/2016
100,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/09/2016
100,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/09/2016
100,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/09/2016
100,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/09/2016
100,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/09/2016
99,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/09/2016
99,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/09/2016
100,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/09/2016
100,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/09/2016
100,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/09/2016
100,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/09/2016
101,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/09/2016
101,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/09/2016
101,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/09/2016
101,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/09/2016
101,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/09/2016
101,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/09/2016
101,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/09/2016
100,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/08/2016
101,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/08/2016
101,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/08/2016
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/08/2016
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/08/2016
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/08/2016
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/08/2016
100,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/08/2016
101,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/08/2016
101,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/08/2016
100,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/08/2016
100,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/08/2016
100,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/08/2016
100,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/08/2016
100,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/08/2016
100,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/08/2016
101,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/08/2016
101,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/08/2016
101,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/08/2016
101,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/08/2016
101,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/08/2016
101,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/08/2016
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/08/2016
101,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/08/2016
101,56 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/08/2016
101,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/08/2016
101,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/08/2016
101,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/08/2016
101,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/08/2016
100,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/08/2016
100,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/08/2016
101,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/07/2016
101,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/07/2016
101,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/07/2016
101,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/07/2016
101,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/07/2016
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/07/2016
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/07/2016
101,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/07/2016
101,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/07/2016
101,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/07/2016
101,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/07/2016
101,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/07/2016
101,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/07/2016
101,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/07/2016
101,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/07/2016
101,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/07/2016
101,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/07/2016
101,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/07/2016
101,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/07/2016
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/07/2016
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/07/2016
100,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/07/2016
100,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/07/2016
100,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/07/2016
100,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/07/2016
99,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/07/2016
99,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/07/2016
100,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/07/2016
99,97 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/07/2016
100,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/07/2016
100,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/07/2016
100,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/06/2016
99,91 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/06/2016
99,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/06/2016
98,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/06/2016
97,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/06/2016
98,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/06/2016
98,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/06/2016
98,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/06/2016
98,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/06/2016
98,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/06/2016
98,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/06/2016
98,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/06/2016
97,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/06/2016
97,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/06/2016
97,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/06/2016
97,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/06/2016
97,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/06/2016
97,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/06/2016
97,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/06/2016
98,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/06/2016
98,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/06/2016
98,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/06/2016
98,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/06/2016
98,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/06/2016
98,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/06/2016
98,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/06/2016
98,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/06/2016
98,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/06/2016
98,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/06/2016
98,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/06/2016
98,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/05/2016
98,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/05/2016
99,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/05/2016
99,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/05/2016
99,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/05/2016
99,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/05/2016
98,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/05/2016
98,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/05/2016
98,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/05/2016
97,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/05/2016
97,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/05/2016
97,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/05/2016
97,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/05/2016
97,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/05/2016
97,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/05/2016
97,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/05/2016
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/05/2016
97,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/05/2016
97,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/05/2016
97,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/05/2016
97,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/05/2016
97,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/05/2016
97,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/05/2016
97,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/05/2016
97,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/05/2016
97,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/05/2016
97,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/05/2016
97,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/05/2016
96,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/05/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/05/2016
97,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/05/2016
97,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/04/2016
97,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/04/2016
97,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/04/2016
98,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/04/2016
98,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/04/2016
98,26 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/04/2016
98,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/04/2016
98,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/04/2016
98,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/04/2016
98,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/04/2016
98,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/04/2016
98,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/04/2016
98,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/04/2016
98,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/04/2016
98,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/04/2016
98,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/04/2016
98,38 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/04/2016
98,50 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/04/2016
98,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/04/2016
97,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/04/2016
97,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/04/2016
97,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/04/2016
97,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/04/2016
97,02 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/04/2016
96,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/04/2016
96,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/04/2016
96,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/04/2016
97,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/04/2016
97,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/04/2016
97,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/04/2016
97,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/03/2016
97,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/03/2016
97,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/03/2016
97,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/03/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/03/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/03/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/03/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/03/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/03/2016
97,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/03/2016
97,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/03/2016
97,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/03/2016
97,33 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/03/2016
96,96 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/03/2016
97,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/03/2016
97,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/03/2016
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/03/2016
96,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/03/2016
96,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/03/2016
96,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/03/2016
97,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/03/2016
97,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/03/2016
97,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/03/2016
97,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/03/2016
96,91 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/03/2016
96,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/03/2016
96,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/02/2016
96,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/02/2016
96,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/02/2016
96,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/02/2016
96,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/02/2016
95,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/02/2016
95,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/02/2016
95,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/02/2016
95,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/02/2016
95,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/02/2016
95,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/02/2016
95,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/02/2016
95,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/02/2016
95,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/02/2016
94,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/02/2016
94,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/02/2016
93,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/02/2016
93,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/02/2016
93,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/02/2016
93,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/02/2016
93,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/02/2016
93,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/02/2016
94,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/02/2016
95,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/02/2016
95,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/02/2016
95,05 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/02/2016
95,26 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/02/2016
95,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/02/2016
95,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/02/2016
96,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/01/2016
96,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/01/2016
96,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/01/2016
96,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/01/2016
95,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/01/2016
95,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/01/2016
95,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/01/2016
95,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/01/2016
95,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/01/2016
95,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/01/2016
95,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/01/2016
94,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/01/2016
94,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/01/2016
95,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/01/2016
94,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/01/2016
94,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/01/2016
94,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/01/2016
94,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/01/2016
95,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/01/2016
95,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/01/2016
95,87 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/01/2016
95,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/01/2016
95,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/01/2016
95,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/01/2016
95,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/01/2016
96,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/01/2016
97,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/01/2016
97,39 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/01/2016
97,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/01/2016
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/01/2016
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/01/2016
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/12/2015
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/12/2015
97,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/12/2015
97,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/12/2015
97,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/12/2015
97,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/12/2015
97,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/12/2015
97,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/12/2015
97,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/12/2015
97,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/12/2015
97,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/12/2015
97,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/12/2015
97,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/12/2015
97,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/12/2015
97,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/12/2015
97,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/12/2015
97,19 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/12/2015
97,06 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/12/2015
96,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/12/2015
97,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/12/2015
97,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/12/2015
97,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/12/2015
97,62 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/12/2015
97,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/12/2015
97,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/12/2015
98,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/12/2015
97,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/12/2015
97,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/12/2015
97,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/12/2015
97,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/12/2015
99,68 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/12/2015
99,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/11/2015
99,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/11/2015
99,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/11/2015
99,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/11/2015
99,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/11/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/11/2015
99,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/11/2015
99,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/11/2015
99,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/11/2015
99,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/11/2015
99,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/11/2015
99,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/11/2015
99,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/11/2015
99,01 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/11/2015
98,98 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/11/2015
98,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/11/2015
98,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/11/2015
98,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/11/2015
98,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/11/2015
98,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/11/2015
98,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/11/2015
98,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/11/2015
98,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/11/2015
98,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/11/2015
98,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/11/2015
98,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/11/2015
98,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/11/2015
98,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/11/2015
98,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/11/2015
98,60 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/11/2015
98,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/10/2015
98,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/10/2015
98,69 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/10/2015
98,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/10/2015
99,25 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/10/2015
98,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/10/2015
98,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/10/2015
98,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/10/2015
98,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/10/2015
98,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/10/2015
98,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/10/2015
97,14 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/10/2015
96,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/10/2015
97,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/10/2015
97,18 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/10/2015
97,18 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/10/2015
97,18 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/10/2015
96,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/10/2015
96,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/10/2015
96,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/10/2015
96,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/10/2015
96,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/10/2015
96,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/10/2015
96,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/10/2015
96,88 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/10/2015
96,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/10/2015
96,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/10/2015
96,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/10/2015
95,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/10/2015
95,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/10/2015
95,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/10/2015
95,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/09/2015
95,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/09/2015
94,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/09/2015
94,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/09/2015
95,62 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/09/2015
95,62 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/09/2015
95,62 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/09/2015
95,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/09/2015
95,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/09/2015
95,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/09/2015
96,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/09/2015
96,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/09/2015
96,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/09/2015
96,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/09/2015
95,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/09/2015
96,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/09/2015
95,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/09/2015
95,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/09/2015
95,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/09/2015
95,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/09/2015
95,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/09/2015
96,00 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/09/2015
96,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/09/2015
96,18 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/09/2015
95,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/09/2015
95,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/09/2015
95,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/09/2015
95,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/09/2015
96,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/09/2015
95,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/09/2015
95,31 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/08/2015
96,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/08/2015
96,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/08/2015
96,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/08/2015
96,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/08/2015
96,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/08/2015
95,39 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/08/2015
95,52 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/08/2015
95,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/08/2015
96,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/08/2015
96,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/08/2015
96,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/08/2015
97,82 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/08/2015
98,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/08/2015
98,90 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/08/2015
98,85 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/08/2015
98,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/08/2015
98,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/08/2015
98,71 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/08/2015
98,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/08/2015
98,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/08/2015
99,23 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/08/2015
99,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/08/2015
99,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/08/2015
99,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/08/2015
99,30 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/08/2015
99,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/08/2015
99,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/08/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/08/2015
99,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/08/2015
99,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/08/2015
99,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/07/2015
99,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/07/2015
99,39 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/07/2015
99,12 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/07/2015
98,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/07/2015
98,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/07/2015
99,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/07/2015
99,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/07/2015
99,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/07/2015
99,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/07/2015
99,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/07/2015
99,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/07/2015
99,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/07/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/07/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/07/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/07/2015
99,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/07/2015
99,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/07/2015
98,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/07/2015
98,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/07/2015
97,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/07/2015
97,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/07/2015
97,78 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/07/2015
97,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/07/2015
97,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/07/2015
97,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/07/2015
97,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/07/2015
97,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/07/2015
97,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/07/2015
97,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/07/2015
97,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/07/2015
97,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/06/2015
97,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/06/2015
97,36 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/06/2015
98,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/06/2015
98,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/06/2015
98,34 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/06/2015
98,47 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/06/2015
98,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/06/2015
98,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/06/2015
98,35 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/06/2015
97,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/06/2015
97,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/06/2015
97,75 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/06/2015
97,70 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/06/2015
97,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/06/2015
97,63 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/06/2015
97,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/06/2015
98,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/06/2015
98,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/06/2015
98,03 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/06/2015
98,27 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/06/2015
97,80 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/06/2015
97,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/06/2015
97,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/06/2015
98,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/06/2015
98,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/06/2015
98,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/06/2015
98,74 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/06/2015
98,77 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/06/2015
99,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/06/2015
100,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/05/2015
100,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/05/2015
100,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/05/2015
100,16 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/05/2015
100,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/05/2015
100,67 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/05/2015
100,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/05/2015
100,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/05/2015
100,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/05/2015
100,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/05/2015
100,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/05/2015
100,42 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/05/2015
100,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/05/2015
100,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/05/2015
99,73 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/05/2015
99,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/05/2015
99,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/05/2015
99,48 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/05/2015
99,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/05/2015
99,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/05/2015
99,46 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/05/2015
100,10 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/05/2015
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/05/2015
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/05/2015
100,22 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/05/2015
99,21 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/05/2015
98,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/05/2015
99,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/05/2015
100,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/05/2015
100,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/05/2015
100,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/05/2015
100,37 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/04/2015
100,32 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/04/2015
100,83 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/04/2015
101,84 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/04/2015
102,24 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/04/2015
101,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/04/2015
101,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/04/2015
101,99 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/04/2015
101,91 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/04/2015
102,09 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/04/2015
102,13 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/04/2015
102,07 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/04/2015
101,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/04/2015
101,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/04/2015
101,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/04/2015
102,29 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/04/2015
102,58 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/04/2015
102,45 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/04/2015
102,65 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/04/2015
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/04/2015
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/04/2015
102,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/04/2015
102,26 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/04/2015
101,94 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/04/2015
101,95 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/04/2015
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/04/2015
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/04/2015
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/04/2015
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/04/2015
101,40 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/04/2015
101,55 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
31/03/2015
101,51 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
30/03/2015
101,49 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
29/03/2015
101,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/03/2015
101,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/03/2015
101,11 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/03/2015
101,08 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/03/2015
101,15 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/03/2015
101,53 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
23/03/2015
101,54 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
22/03/2015
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
21/03/2015
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
20/03/2015
101,93 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
19/03/2015
101,72 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
18/03/2015
101,20 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
17/03/2015
101,41 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
16/03/2015
101,79 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
15/03/2015
101,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
14/03/2015
101,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
13/03/2015
101,59 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
12/03/2015
101,43 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
11/03/2015
101,61 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
10/03/2015
100,89 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
09/03/2015
100,86 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
08/03/2015
100,76 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
07/03/2015
100,76 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
06/03/2015
100,76 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
05/03/2015
100,81 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
04/03/2015
100,44 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
03/03/2015
100,28 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
02/03/2015
100,57 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
01/03/2015
100,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
28/02/2015
100,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
27/02/2015
100,66 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
26/02/2015
100,64 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
25/02/2015
100,17 LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC
24/02/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC 2,540,875,520,21
Alloc Prudente Monde 1,880,653,590,26
25% MSCI World + 75% ML Global 5,201,767,080,29
Performances annuelles
 20172016
LM QS INV MU ASS EURO CONS FD A EURO ACC -0,315,08
Alloc Prudente Monde 1,611,91
25% MSCI World + 75% ML Global -2,746,88

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus