BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP - LU0968474089

Performance en base 100 du 10/03/2015 au 18/01/2018
 
BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
 
Oblig. Euro secteur privé
 
ML EMU Corporate
ML EMU Corporate 
18/01/2018
105,14 ML EMU Corporate 
17/01/2018
105,18 ML EMU Corporate 
16/01/2018
105,14 ML EMU Corporate 
15/01/2018
105,01 ML EMU Corporate 
14/01/2018
104,96 ML EMU Corporate 
13/01/2018
104,96 ML EMU Corporate 
12/01/2018
104,96 ML EMU Corporate 
11/01/2018
104,96 ML EMU Corporate 
10/01/2018
105,25 ML EMU Corporate 
09/01/2018
105,34 ML EMU Corporate 
08/01/2018
105,45 ML EMU Corporate 
07/01/2018
105,35 ML EMU Corporate 
06/01/2018
105,35 ML EMU Corporate 
05/01/2018
105,35 ML EMU Corporate 
04/01/2018
105,26 ML EMU Corporate 
03/01/2018
105,23 ML EMU Corporate 
02/01/2018
105,12 ML EMU Corporate 
01/01/2018
105,14 ML EMU Corporate 
31/12/2017
105,14 ML EMU Corporate 
30/12/2017
105,13 ML EMU Corporate 
29/12/2017
105,13 ML EMU Corporate 
28/12/2017
105,17 ML EMU Corporate 
27/12/2017
105,31 ML EMU Corporate 
26/12/2017
105,23 ML EMU Corporate 
25/12/2017
105,20 ML EMU Corporate 
24/12/2017
105,20 ML EMU Corporate 
23/12/2017
105,20 ML EMU Corporate 
22/12/2017
105,20 ML EMU Corporate 
21/12/2017
105,21 ML EMU Corporate 
20/12/2017
105,26 ML EMU Corporate 
19/12/2017
105,45 ML EMU Corporate 
18/12/2017
105,70 ML EMU Corporate 
17/12/2017
105,75 ML EMU Corporate 
16/12/2017
105,75 ML EMU Corporate 
15/12/2017
105,75 ML EMU Corporate 
14/12/2017
105,71 ML EMU Corporate 
13/12/2017
105,77 ML EMU Corporate 
12/12/2017
105,75 ML EMU Corporate 
11/12/2017
105,83 ML EMU Corporate 
10/12/2017
105,81 ML EMU Corporate 
09/12/2017
105,81 ML EMU Corporate 
08/12/2017
105,81 ML EMU Corporate 
07/12/2017
105,87 ML EMU Corporate 
06/12/2017
105,84 ML EMU Corporate 
05/12/2017
105,72 ML EMU Corporate 
04/12/2017
105,64 ML EMU Corporate 
03/12/2017
105,68 ML EMU Corporate 
02/12/2017
105,68 ML EMU Corporate 
01/12/2017
105,68 ML EMU Corporate 
30/11/2017
105,45 ML EMU Corporate 
29/11/2017
105,39 ML EMU Corporate 
28/11/2017
105,58 ML EMU Corporate 
27/11/2017
105,55 ML EMU Corporate 
26/11/2017
105,44 ML EMU Corporate 
25/11/2017
105,44 ML EMU Corporate 
24/11/2017
105,44 ML EMU Corporate 
23/11/2017
105,46 ML EMU Corporate 
22/11/2017
105,44 ML EMU Corporate 
21/11/2017
105,49 ML EMU Corporate 
20/11/2017
105,45 ML EMU Corporate 
19/11/2017
105,42 ML EMU Corporate 
18/11/2017
105,42 ML EMU Corporate 
17/11/2017
105,42 ML EMU Corporate 
16/11/2017
105,36 ML EMU Corporate 
15/11/2017
105,33 ML EMU Corporate 
14/11/2017
105,38 ML EMU Corporate 
13/11/2017
105,37 ML EMU Corporate 
12/11/2017
105,43 ML EMU Corporate 
11/11/2017
105,43 ML EMU Corporate 
10/11/2017
105,43 ML EMU Corporate 
09/11/2017
105,57 ML EMU Corporate 
08/11/2017
105,86 ML EMU Corporate 
07/11/2017
105,88 ML EMU Corporate 
06/11/2017
105,84 ML EMU Corporate 
05/11/2017
105,71 ML EMU Corporate 
04/11/2017
105,71 ML EMU Corporate 
03/11/2017
105,71 ML EMU Corporate 
02/11/2017
105,68 ML EMU Corporate 
01/11/2017
105,68 ML EMU Corporate 
31/10/2017
105,59 ML EMU Corporate 
30/10/2017
105,51 ML EMU Corporate 
29/10/2017
105,35 ML EMU Corporate 
28/10/2017
105,35 ML EMU Corporate 
27/10/2017
105,35 ML EMU Corporate 
26/10/2017
105,02 ML EMU Corporate 
25/10/2017
104,82 ML EMU Corporate 
24/10/2017
104,85 ML EMU Corporate 
23/10/2017
105,01 ML EMU Corporate 
22/10/2017
104,91 ML EMU Corporate 
21/10/2017
104,91 ML EMU Corporate 
20/10/2017
104,91 ML EMU Corporate 
19/10/2017
105,11 ML EMU Corporate 
18/10/2017
105,09 ML EMU Corporate 
17/10/2017
105,18 ML EMU Corporate 
16/10/2017
105,13 ML EMU Corporate 
15/10/2017
104,94 ML EMU Corporate 
14/10/2017
104,94 ML EMU Corporate 
13/10/2017
104,94 ML EMU Corporate 
12/10/2017
104,76 ML EMU Corporate 
11/10/2017
104,66 ML EMU Corporate 
10/10/2017
104,69 ML EMU Corporate 
09/10/2017
104,66 ML EMU Corporate 
08/10/2017
104,55 ML EMU Corporate 
07/10/2017
104,55 ML EMU Corporate 
06/10/2017
104,55 ML EMU Corporate 
05/10/2017
104,56 ML EMU Corporate 
04/10/2017
104,61 ML EMU Corporate 
03/10/2017
104,58 ML EMU Corporate 
02/10/2017
104,59 ML EMU Corporate 
01/10/2017
104,49 ML EMU Corporate 
30/09/2017
104,49 ML EMU Corporate 
29/09/2017
104,49 ML EMU Corporate 
28/09/2017
104,42 ML EMU Corporate 
27/09/2017
104,49 ML EMU Corporate 
26/09/2017
104,65 ML EMU Corporate 
25/09/2017
104,71 ML EMU Corporate 
24/09/2017
104,46 ML EMU Corporate 
23/09/2017
104,46 ML EMU Corporate 
22/09/2017
104,46 ML EMU Corporate 
21/09/2017
104,47 ML EMU Corporate 
20/09/2017
104,56 ML EMU Corporate 
19/09/2017
104,48 ML EMU Corporate 
18/09/2017
104,43 ML EMU Corporate 
17/09/2017
104,44 ML EMU Corporate 
16/09/2017
104,44 ML EMU Corporate 
15/09/2017
104,44 ML EMU Corporate 
14/09/2017
104,55 ML EMU Corporate 
13/09/2017
104,59 ML EMU Corporate 
12/09/2017
104,63 ML EMU Corporate 
11/09/2017
104,84 ML EMU Corporate 
10/09/2017
104,84 ML EMU Corporate 
09/09/2017
104,84 ML EMU Corporate 
08/09/2017
104,84 ML EMU Corporate 
07/09/2017
104,91 ML EMU Corporate 
06/09/2017
104,74 ML EMU Corporate 
05/09/2017
104,83 ML EMU Corporate 
04/09/2017
104,70 ML EMU Corporate 
03/09/2017
104,64 ML EMU Corporate 
02/09/2017
104,64 ML EMU Corporate 
01/09/2017
104,64 ML EMU Corporate 
31/08/2017
104,70 ML EMU Corporate 
30/08/2017
104,74 ML EMU Corporate 
29/08/2017
104,85 ML EMU Corporate 
28/08/2017
104,77 ML EMU Corporate 
27/08/2017
104,68 ML EMU Corporate 
26/08/2017
104,68 ML EMU Corporate 
25/08/2017
104,68 ML EMU Corporate 
24/08/2017
104,69 ML EMU Corporate 
23/08/2017
104,71 ML EMU Corporate 
22/08/2017
104,64 ML EMU Corporate 
21/08/2017
104,64 ML EMU Corporate 
20/08/2017
104,62 ML EMU Corporate 
19/08/2017
104,62 ML EMU Corporate 
18/08/2017
104,62 ML EMU Corporate 
17/08/2017
104,55 ML EMU Corporate 
16/08/2017
104,53 ML EMU Corporate 
15/08/2017
104,54 ML EMU Corporate 
14/08/2017
104,63 ML EMU Corporate 
13/08/2017
104,65 ML EMU Corporate 
12/08/2017
104,65 ML EMU Corporate 
11/08/2017
104,65 ML EMU Corporate 
10/08/2017
104,62 ML EMU Corporate 
09/08/2017
104,60 ML EMU Corporate 
08/08/2017
104,47 ML EMU Corporate 
07/08/2017
104,55 ML EMU Corporate 
06/08/2017
104,49 ML EMU Corporate 
05/08/2017
104,49 ML EMU Corporate 
04/08/2017
104,49 ML EMU Corporate 
03/08/2017
104,53 ML EMU Corporate 
02/08/2017
104,44 ML EMU Corporate 
01/08/2017
104,38 ML EMU Corporate 
31/07/2017
104,11 ML EMU Corporate 
30/07/2017
104,07 ML EMU Corporate 
29/07/2017
104,07 ML EMU Corporate 
28/07/2017
104,07 ML EMU Corporate 
27/07/2017
104,11 ML EMU Corporate 
26/07/2017
103,97 ML EMU Corporate 
25/07/2017
103,90 ML EMU Corporate 
24/07/2017
104,12 ML EMU Corporate 
23/07/2017
104,08 ML EMU Corporate 
22/07/2017
104,08 ML EMU Corporate 
21/07/2017
104,08 ML EMU Corporate 
20/07/2017
103,90 ML EMU Corporate 
19/07/2017
103,89 ML EMU Corporate 
18/07/2017
103,79 ML EMU Corporate 
17/07/2017
103,67 ML EMU Corporate 
16/07/2017
103,55 ML EMU Corporate 
15/07/2017
103,55 ML EMU Corporate 
14/07/2017
103,55 ML EMU Corporate 
13/07/2017
103,52 ML EMU Corporate 
12/07/2017
103,55 ML EMU Corporate 
11/07/2017
103,31 ML EMU Corporate 
10/07/2017
103,36 ML EMU Corporate 
09/07/2017
103,24 ML EMU Corporate 
08/07/2017
103,24 ML EMU Corporate 
07/07/2017
103,24 ML EMU Corporate 
06/07/2017
103,23 ML EMU Corporate 
05/07/2017
103,56 ML EMU Corporate 
04/07/2017
103,48 ML EMU Corporate 
03/07/2017
103,34 ML EMU Corporate 
02/07/2017
103,32 ML EMU Corporate 
01/07/2017
103,32 ML EMU Corporate 
30/06/2017
103,32 ML EMU Corporate 
29/06/2017
103,39 ML EMU Corporate 
28/06/2017
103,71 ML EMU Corporate 
27/06/2017
103,77 ML EMU Corporate 
26/06/2017
104,16 ML EMU Corporate 
25/06/2017
104,11 ML EMU Corporate 
24/06/2017
104,11 ML EMU Corporate 
23/06/2017
104,11 ML EMU Corporate 
22/06/2017
104,10 ML EMU Corporate 
21/06/2017
104,07 ML EMU Corporate 
20/06/2017
104,09 ML EMU Corporate 
19/06/2017
104,01 ML EMU Corporate 
18/06/2017
103,97 ML EMU Corporate 
17/06/2017
103,97 ML EMU Corporate 
16/06/2017
103,97 ML EMU Corporate 
15/06/2017
103,86 ML EMU Corporate 
14/06/2017
104,16 ML EMU Corporate 
13/06/2017
104,01 ML EMU Corporate 
12/06/2017
104,04 ML EMU Corporate 
11/06/2017
103,98 ML EMU Corporate 
10/06/2017
103,98 ML EMU Corporate 
09/06/2017
103,98 ML EMU Corporate 
08/06/2017
104,00 ML EMU Corporate 
07/06/2017
104,03 ML EMU Corporate 
06/06/2017
104,03 ML EMU Corporate 
05/06/2017
103,91 ML EMU Corporate 
04/06/2017
103,95 ML EMU Corporate 
03/06/2017
103,95 ML EMU Corporate 
02/06/2017
103,95 ML EMU Corporate 
01/06/2017
103,82 ML EMU Corporate 
31/05/2017
103,88 ML EMU Corporate 
30/05/2017
103,86 ML EMU Corporate 
29/05/2017
103,85 ML EMU Corporate 
28/05/2017
103,68 ML EMU Corporate 
27/05/2017
103,68 ML EMU Corporate 
26/05/2017
103,68 ML EMU Corporate 
25/05/2017
103,54 ML EMU Corporate 
24/05/2017
103,39 ML EMU Corporate 
23/05/2017
103,39 ML EMU Corporate 
22/05/2017
103,41 ML EMU Corporate 
21/05/2017
103,46 ML EMU Corporate 
20/05/2017
103,46 ML EMU Corporate 
19/05/2017
103,46 ML EMU Corporate 
18/05/2017
103,49 ML EMU Corporate 
17/05/2017
103,53 ML EMU Corporate 
16/05/2017
103,41 ML EMU Corporate 
15/05/2017
103,45 ML EMU Corporate 
14/05/2017
103,55 ML EMU Corporate 
13/05/2017
103,55 ML EMU Corporate 
12/05/2017
103,55 ML EMU Corporate 
11/05/2017
103,45 ML EMU Corporate 
10/05/2017
103,49 ML EMU Corporate 
09/05/2017
103,39 ML EMU Corporate 
08/05/2017
103,37 ML EMU Corporate 
07/05/2017
103,29 ML EMU Corporate 
06/05/2017
103,29 ML EMU Corporate 
05/05/2017
103,29 ML EMU Corporate 
04/05/2017
103,40 ML EMU Corporate 
03/05/2017
103,54 ML EMU Corporate 
02/05/2017
103,48 ML EMU Corporate 
01/05/2017
103,48 ML EMU Corporate 
30/04/2017
103,47 ML EMU Corporate 
29/04/2017
103,46 ML EMU Corporate 
28/04/2017
103,46 ML EMU Corporate 
27/04/2017
103,48 ML EMU Corporate 
26/04/2017
103,21 ML EMU Corporate 
25/04/2017
103,03 ML EMU Corporate 
24/04/2017
103,07 ML EMU Corporate 
23/04/2017
103,33 ML EMU Corporate 
22/04/2017
103,33 ML EMU Corporate 
21/04/2017
103,33 ML EMU Corporate 
20/04/2017
103,32 ML EMU Corporate 
19/04/2017
103,43 ML EMU Corporate 
18/04/2017
103,62 ML EMU Corporate 
17/04/2017
103,62 ML EMU Corporate 
16/04/2017
103,59 ML EMU Corporate 
15/04/2017
103,59 ML EMU Corporate 
14/04/2017
103,59 ML EMU Corporate 
13/04/2017
103,59 ML EMU Corporate 
12/04/2017
103,51 ML EMU Corporate 
11/04/2017
103,54 ML EMU Corporate 
10/04/2017
103,49 ML EMU Corporate 
09/04/2017
103,40 ML EMU Corporate 
08/04/2017
103,40 ML EMU Corporate 
07/04/2017
103,40 ML EMU Corporate 
06/04/2017
103,24 ML EMU Corporate 
05/04/2017
103,28 ML EMU Corporate 
04/04/2017
103,29 ML EMU Corporate 
03/04/2017
103,20 ML EMU Corporate 
02/04/2017
102,92 ML EMU Corporate 
01/04/2017
102,92 ML EMU Corporate 
31/03/2017
102,92 ML EMU Corporate 
30/03/2017
102,91 ML EMU Corporate 
29/03/2017
102,87 ML EMU Corporate 
28/03/2017
102,65 ML EMU Corporate 
27/03/2017
102,55 ML EMU Corporate 
26/03/2017
102,55 ML EMU Corporate 
25/03/2017
102,55 ML EMU Corporate 
24/03/2017
102,55 ML EMU Corporate 
23/03/2017
102,52 ML EMU Corporate 
22/03/2017
102,57 ML EMU Corporate 
21/03/2017
102,40 ML EMU Corporate 
20/03/2017
102,49 ML EMU Corporate 
19/03/2017
102,46 ML EMU Corporate 
18/03/2017
102,46 ML EMU Corporate 
17/03/2017
102,46 ML EMU Corporate 
16/03/2017
102,45 ML EMU Corporate 
15/03/2017
102,54 ML EMU Corporate 
14/03/2017
102,37 ML EMU Corporate 
13/03/2017
102,29 ML EMU Corporate 
12/03/2017
102,23 ML EMU Corporate 
11/03/2017
102,23 ML EMU Corporate 
10/03/2017
102,23 ML EMU Corporate 
09/03/2017
102,52 ML EMU Corporate 
08/03/2017
102,68 ML EMU Corporate 
07/03/2017
102,94 ML EMU Corporate 
06/03/2017
102,75 ML EMU Corporate 
05/03/2017
102,68 ML EMU Corporate 
04/03/2017
102,68 ML EMU Corporate 
03/03/2017
102,68 ML EMU Corporate 
02/03/2017
102,87 ML EMU Corporate 
01/03/2017
102,93 ML EMU Corporate 
28/02/2017
103,26 ML EMU Corporate 
27/02/2017
103,30 ML EMU Corporate 
26/02/2017
103,34 ML EMU Corporate 
25/02/2017
103,34 ML EMU Corporate 
24/02/2017
103,34 ML EMU Corporate 
23/02/2017
103,16 ML EMU Corporate 
22/02/2017
102,99 ML EMU Corporate 
21/02/2017
102,82 ML EMU Corporate 
20/02/2017
102,87 ML EMU Corporate 
19/02/2017
102,78 ML EMU Corporate 
18/02/2017
102,78 ML EMU Corporate 
17/02/2017
102,78 ML EMU Corporate 
16/02/2017
102,60 ML EMU Corporate 
15/02/2017
102,51 ML EMU Corporate 
14/02/2017
102,52 ML EMU Corporate 
13/02/2017
102,56 ML EMU Corporate 
12/02/2017
102,57 ML EMU Corporate 
11/02/2017
102,57 ML EMU Corporate 
10/02/2017
102,57 ML EMU Corporate 
09/02/2017
102,61 ML EMU Corporate 
08/02/2017
102,62 ML EMU Corporate 
07/02/2017
102,45 ML EMU Corporate 
06/02/2017
102,43 ML EMU Corporate 
05/02/2017
102,23 ML EMU Corporate 
04/02/2017
102,23 ML EMU Corporate 
03/02/2017
102,23 ML EMU Corporate 
02/02/2017
102,18 ML EMU Corporate 
01/02/2017
101,97 ML EMU Corporate 
31/01/2017
102,06 ML EMU Corporate 
30/01/2017
102,03 ML EMU Corporate 
29/01/2017
101,99 ML EMU Corporate 
28/01/2017
101,99 ML EMU Corporate 
27/01/2017
101,99 ML EMU Corporate 
26/01/2017
101,92 ML EMU Corporate 
25/01/2017
102,02 ML EMU Corporate 
24/01/2017
102,25 ML EMU Corporate 
23/01/2017
102,33 ML EMU Corporate 
22/01/2017
102,11 ML EMU Corporate 
21/01/2017
102,11 ML EMU Corporate 
20/01/2017
102,11 ML EMU Corporate 
19/01/2017
102,28 ML EMU Corporate 
18/01/2017
102,38 ML EMU Corporate 
17/01/2017
102,53 ML EMU Corporate 
16/01/2017
102,50 ML EMU Corporate 
15/01/2017
102,40 ML EMU Corporate 
14/01/2017
102,40 ML EMU Corporate 
13/01/2017
102,40 ML EMU Corporate 
12/01/2017
102,49 ML EMU Corporate 
11/01/2017
102,44 ML EMU Corporate 
10/01/2017
102,39 ML EMU Corporate 
09/01/2017
102,40 ML EMU Corporate 
08/01/2017
102,38 ML EMU Corporate 
07/01/2017
102,38 ML EMU Corporate 
06/01/2017
102,38 ML EMU Corporate 
05/01/2017
102,51 ML EMU Corporate 
04/01/2017
102,53 ML EMU Corporate 
03/01/2017
102,51 ML EMU Corporate 
02/01/2017
102,66 ML EMU Corporate 
01/01/2017
102,66 ML EMU Corporate 
31/12/2016
102,66 ML EMU Corporate 
30/12/2016
102,65 ML EMU Corporate 
29/12/2016
102,75 ML EMU Corporate 
28/12/2016
102,71 ML EMU Corporate 
27/12/2016
102,67 ML EMU Corporate 
26/12/2016
102,48 ML EMU Corporate 
25/12/2016
102,48 ML EMU Corporate 
24/12/2016
102,48 ML EMU Corporate 
23/12/2016
102,48 ML EMU Corporate 
22/12/2016
102,40 ML EMU Corporate 
21/12/2016
102,44 ML EMU Corporate 
20/12/2016
102,39 ML EMU Corporate 
19/12/2016
102,41 ML EMU Corporate 
18/12/2016
102,16 ML EMU Corporate 
17/12/2016
102,16 ML EMU Corporate 
16/12/2016
102,16 ML EMU Corporate 
15/12/2016
101,99 ML EMU Corporate 
14/12/2016
102,20 ML EMU Corporate 
13/12/2016
101,98 ML EMU Corporate 
12/12/2016
101,77 ML EMU Corporate 
11/12/2016
101,96 ML EMU Corporate 
10/12/2016
101,96 ML EMU Corporate 
09/12/2016
101,96 ML EMU Corporate 
08/12/2016
101,73 ML EMU Corporate 
07/12/2016
101,73 ML EMU Corporate 
06/12/2016
101,60 ML EMU Corporate 
05/12/2016
101,68 ML EMU Corporate 
04/12/2016
101,87 ML EMU Corporate 
03/12/2016
101,87 ML EMU Corporate 
02/12/2016
101,87 ML EMU Corporate 
01/12/2016
101,83 ML EMU Corporate 
30/11/2016
102,06 ML EMU Corporate 
29/11/2016
102,16 ML EMU Corporate 
28/11/2016
102,30 ML EMU Corporate 
27/11/2016
102,15 ML EMU Corporate 
26/11/2016
102,15 ML EMU Corporate 
25/11/2016
102,15 ML EMU Corporate 
24/11/2016
102,12 ML EMU Corporate 
23/11/2016
101,95 ML EMU Corporate 
22/11/2016
102,15 ML EMU Corporate 
21/11/2016
101,89 ML EMU Corporate 
20/11/2016
101,91 ML EMU Corporate 
19/11/2016
101,91 ML EMU Corporate 
18/11/2016
101,91 ML EMU Corporate 
17/11/2016
102,05 ML EMU Corporate 
16/11/2016
102,04 ML EMU Corporate 
15/11/2016
102,24 ML EMU Corporate 
14/11/2016
102,06 ML EMU Corporate 
13/11/2016
102,38 ML EMU Corporate 
12/11/2016
102,38 ML EMU Corporate 
11/11/2016
102,38 ML EMU Corporate 
10/11/2016
102,57 ML EMU Corporate 
09/11/2016
102,96 ML EMU Corporate 
08/11/2016
103,04 ML EMU Corporate 
07/11/2016
103,12 ML EMU Corporate 
06/11/2016
103,15 ML EMU Corporate 
05/11/2016
103,15 ML EMU Corporate 
04/11/2016
103,15 ML EMU Corporate 
03/11/2016
103,07 ML EMU Corporate 
02/11/2016
103,19 ML EMU Corporate 
01/11/2016
103,04 ML EMU Corporate 
31/10/2016
103,13 ML EMU Corporate 
30/10/2016
103,09 ML EMU Corporate 
29/10/2016
103,09 ML EMU Corporate 
28/10/2016
103,09 ML EMU Corporate 
27/10/2016
103,09 ML EMU Corporate 
26/10/2016
103,38 ML EMU Corporate 
25/10/2016
103,66 ML EMU Corporate 
24/10/2016
103,65 ML EMU Corporate 
23/10/2016
103,71 ML EMU Corporate 
22/10/2016
103,71 ML EMU Corporate 
21/10/2016
103,71 ML EMU Corporate 
20/10/2016
103,74 ML EMU Corporate 
19/10/2016
103,63 ML EMU Corporate 
18/10/2016
103,56 ML EMU Corporate 
17/10/2016
103,45 ML EMU Corporate 
16/10/2016
103,42 ML EMU Corporate 
15/10/2016
103,42 ML EMU Corporate 
14/10/2016
103,42 ML EMU Corporate 
13/10/2016
103,48 ML EMU Corporate 
12/10/2016
103,39 ML EMU Corporate 
11/10/2016
103,49 ML EMU Corporate 
10/10/2016
103,46 ML EMU Corporate 
09/10/2016
103,57 ML EMU Corporate 
08/10/2016
103,57 ML EMU Corporate 
07/10/2016
103,57 ML EMU Corporate 
06/10/2016
103,61 ML EMU Corporate 
05/10/2016
103,64 ML EMU Corporate 
04/10/2016
103,91 ML EMU Corporate 
03/10/2016
103,90 ML EMU Corporate 
02/10/2016
103,97 ML EMU Corporate 
01/10/2016
103,97 ML EMU Corporate 
30/09/2016
103,97 ML EMU Corporate 
29/09/2016
104,02 ML EMU Corporate 
28/09/2016
104,11 ML EMU Corporate 
27/09/2016
104,11 ML EMU Corporate 
26/09/2016
104,01 ML EMU Corporate 
25/09/2016
103,92 ML EMU Corporate 
24/09/2016
103,92 ML EMU Corporate 
23/09/2016
103,92 ML EMU Corporate 
22/09/2016
103,93 ML EMU Corporate 
21/09/2016
103,60 ML EMU Corporate 
20/09/2016
103,67 ML EMU Corporate 
19/09/2016
103,60 ML EMU Corporate 
18/09/2016
103,64 ML EMU Corporate 
17/09/2016
103,64 ML EMU Corporate 
16/09/2016
103,64 ML EMU Corporate 
15/09/2016
103,58 ML EMU Corporate 
14/09/2016
103,65 ML EMU Corporate 
13/09/2016
103,62 ML EMU Corporate 
12/09/2016
103,63 ML EMU Corporate 
11/09/2016
103,85 ML EMU Corporate 
10/09/2016
103,85 ML EMU Corporate 
09/09/2016
103,85 ML EMU Corporate 
08/09/2016
104,14 ML EMU Corporate 
07/09/2016
104,33 ML EMU Corporate 
06/09/2016
104,23 ML EMU Corporate 
05/09/2016
104,01 ML EMU Corporate 
04/09/2016
103,90 ML EMU Corporate 
03/09/2016
103,90 ML EMU Corporate 
02/09/2016
103,90 ML EMU Corporate 
01/09/2016
103,99 ML EMU Corporate 
31/08/2016
104,07 ML EMU Corporate 
30/08/2016
104,09 ML EMU Corporate 
29/08/2016
104,04 ML EMU Corporate 
28/08/2016
104,04 ML EMU Corporate 
27/08/2016
104,04 ML EMU Corporate 
26/08/2016
104,04 ML EMU Corporate 
25/08/2016
103,97 ML EMU Corporate 
24/08/2016
104,02 ML EMU Corporate 
23/08/2016
104,04 ML EMU Corporate 
22/08/2016
103,99 ML EMU Corporate 
21/08/2016
103,86 ML EMU Corporate 
20/08/2016
103,86 ML EMU Corporate 
19/08/2016
103,86 ML EMU Corporate 
18/08/2016
103,96 ML EMU Corporate 
17/08/2016
103,86 ML EMU Corporate 
16/08/2016
103,80 ML EMU Corporate 
15/08/2016
103,91 ML EMU Corporate 
14/08/2016
104,03 ML EMU Corporate 
13/08/2016
104,03 ML EMU Corporate 
12/08/2016
104,03 ML EMU Corporate 
11/08/2016
104,00 ML EMU Corporate 
10/08/2016
104,02 ML EMU Corporate 
09/08/2016
103,88 ML EMU Corporate 
08/08/2016
103,78 ML EMU Corporate 
07/08/2016
103,71 ML EMU Corporate 
06/08/2016
103,71 ML EMU Corporate 
05/08/2016
103,71 ML EMU Corporate 
04/08/2016
103,76 ML EMU Corporate 
03/08/2016
103,47 ML EMU Corporate 
02/08/2016
103,50 ML EMU Corporate 
01/08/2016
103,73 ML EMU Corporate 
31/07/2016
103,76 ML EMU Corporate 
30/07/2016
103,75 ML EMU Corporate 
29/07/2016
103,75 ML EMU Corporate 
28/07/2016
103,64 ML EMU Corporate 
27/07/2016
103,67 ML EMU Corporate 
26/07/2016
103,49 ML EMU Corporate 
25/07/2016
103,55 ML EMU Corporate 
24/07/2016
103,41 ML EMU Corporate 
23/07/2016
103,41 ML EMU Corporate 
22/07/2016
103,41 ML EMU Corporate 
21/07/2016
103,34 ML EMU Corporate 
20/07/2016
103,33 ML EMU Corporate 
19/07/2016
103,28 ML EMU Corporate 
18/07/2016
103,26 ML EMU Corporate 
17/07/2016
103,06 ML EMU Corporate 
16/07/2016
103,06 ML EMU Corporate 
15/07/2016
103,06 ML EMU Corporate 
14/07/2016
103,13 ML EMU Corporate 
13/07/2016
103,14 ML EMU Corporate 
12/07/2016
102,85 ML EMU Corporate 
11/07/2016
102,85 ML EMU Corporate 
10/07/2016
102,76 ML EMU Corporate 
09/07/2016
102,76 ML EMU Corporate 
08/07/2016
102,76 ML EMU Corporate 
07/07/2016
102,59 ML EMU Corporate 
06/07/2016
102,61 ML EMU Corporate 
05/07/2016
102,60 ML EMU Corporate 
04/07/2016
102,43 ML EMU Corporate 
03/07/2016
102,23 ML EMU Corporate 
02/07/2016
102,23 ML EMU Corporate 
01/07/2016
102,23 ML EMU Corporate 
30/06/2016
102,05 ML EMU Corporate 
29/06/2016
101,92 ML EMU Corporate 
28/06/2016
101,70 ML EMU Corporate 
27/06/2016
101,60 ML EMU Corporate 
26/06/2016
101,56 ML EMU Corporate 
25/06/2016
101,56 ML EMU Corporate 
24/06/2016
101,56 ML EMU Corporate 
23/06/2016
101,68 ML EMU Corporate 
22/06/2016
101,66 ML EMU Corporate 
21/06/2016
101,66 ML EMU Corporate 
20/06/2016
101,59 ML EMU Corporate 
19/06/2016
101,62 ML EMU Corporate 
18/06/2016
101,62 ML EMU Corporate 
17/06/2016
101,62 ML EMU Corporate 
16/06/2016
101,72 ML EMU Corporate 
15/06/2016
101,72 ML EMU Corporate 
14/06/2016
101,70 ML EMU Corporate 
13/06/2016
101,65 ML EMU Corporate 
12/06/2016
101,75 ML EMU Corporate 
11/06/2016
101,75 ML EMU Corporate 
10/06/2016
101,75 ML EMU Corporate 
09/06/2016
101,72 ML EMU Corporate 
08/06/2016
101,59 ML EMU Corporate 
07/06/2016
101,54 ML EMU Corporate 
06/06/2016
101,41 ML EMU Corporate 
05/06/2016
101,37 ML EMU Corporate 
04/06/2016
101,37 ML EMU Corporate 
03/06/2016
101,37 ML EMU Corporate 
02/06/2016
101,16 ML EMU Corporate 
01/06/2016
101,12 ML EMU Corporate 
31/05/2016
101,01 ML EMU Corporate 
30/05/2016
100,93 ML EMU Corporate 
29/05/2016
101,02 ML EMU Corporate 
28/05/2016
101,02 ML EMU Corporate 
27/05/2016
101,02 ML EMU Corporate 
26/05/2016
100,97 ML EMU Corporate 
25/05/2016
100,88 ML EMU Corporate 
24/05/2016
100,75 ML EMU Corporate 
23/05/2016
100,71 ML EMU Corporate 
22/05/2016
100,74 ML EMU Corporate 
21/05/2016
100,74 ML EMU Corporate 
20/05/2016
100,74 ML EMU Corporate 
19/05/2016
100,75 ML EMU Corporate 
18/05/2016
100,79 ML EMU Corporate 
17/05/2016
100,93 ML EMU Corporate 
16/05/2016
100,90 ML EMU Corporate 
15/05/2016
100,96 ML EMU Corporate 
14/05/2016
100,96 ML EMU Corporate 
13/05/2016
100,96 ML EMU Corporate 
12/05/2016
100,92 ML EMU Corporate 
11/05/2016
101,05 ML EMU Corporate 
10/05/2016
101,10 ML EMU Corporate 
09/05/2016
101,13 ML EMU Corporate 
08/05/2016
101,10 ML EMU Corporate 
07/05/2016
101,10 ML EMU Corporate 
06/05/2016
101,10 ML EMU Corporate 
05/05/2016
101,04 ML EMU Corporate 
04/05/2016
100,93 ML EMU Corporate 
03/05/2016
101,01 ML EMU Corporate 
02/05/2016
100,74 ML EMU Corporate 
01/05/2016
100,70 ML EMU Corporate 
30/04/2016
100,70 ML EMU Corporate 
29/04/2016
100,69 ML EMU Corporate 
28/04/2016
100,84 ML EMU Corporate 
27/04/2016
100,74 ML EMU Corporate 
26/04/2016
100,75 ML EMU Corporate 
25/04/2016
100,88 ML EMU Corporate 
24/04/2016
100,90 ML EMU Corporate 
23/04/2016
100,90 ML EMU Corporate 
22/04/2016
100,90 ML EMU Corporate 
21/04/2016
100,74 ML EMU Corporate 
20/04/2016
100,87 ML EMU Corporate 
19/04/2016
100,74 ML EMU Corporate 
18/04/2016
100,75 ML EMU Corporate 
17/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
16/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
15/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
14/04/2016
100,67 ML EMU Corporate 
13/04/2016
100,66 ML EMU Corporate 
12/04/2016
100,64 ML EMU Corporate 
11/04/2016
100,74 ML EMU Corporate 
10/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
09/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
08/04/2016
100,80 ML EMU Corporate 
07/04/2016
100,86 ML EMU Corporate 
06/04/2016
100,77 ML EMU Corporate 
05/04/2016
100,82 ML EMU Corporate 
04/04/2016
100,62 ML EMU Corporate 
03/04/2016
100,51 ML EMU Corporate 
02/04/2016
100,51 ML EMU Corporate 
01/04/2016
100,51 ML EMU Corporate 
31/03/2016
100,38 ML EMU Corporate 
30/03/2016
100,35 ML EMU Corporate 
29/03/2016
100,39 ML EMU Corporate 
28/03/2016
100,25 ML EMU Corporate 
27/03/2016
100,22 ML EMU Corporate 
26/03/2016
100,22 ML EMU Corporate 
25/03/2016
100,22 ML EMU Corporate 
24/03/2016
100,22 ML EMU Corporate 
23/03/2016
100,19 ML EMU Corporate 
22/03/2016
100,10 ML EMU Corporate 
21/03/2016
100,04 ML EMU Corporate 
20/03/2016
99,97 ML EMU Corporate 
19/03/2016
99,97 ML EMU Corporate 
18/03/2016
99,97 ML EMU Corporate 
17/03/2016
99,90 ML EMU Corporate 
16/03/2016
99,77 ML EMU Corporate 
15/03/2016
99,77 ML EMU Corporate 
14/03/2016
99,94 ML EMU Corporate 
13/03/2016
99,59 ML EMU Corporate 
12/03/2016
99,59 ML EMU Corporate 
11/03/2016
99,59 ML EMU Corporate 
10/03/2016
99,03 ML EMU Corporate 
09/03/2016
99,09 ML EMU Corporate 
08/03/2016
99,32 ML EMU Corporate 
07/03/2016
99,19 ML EMU Corporate 
06/03/2016
99,11 ML EMU Corporate 
05/03/2016
99,11 ML EMU Corporate 
04/03/2016
99,11 ML EMU Corporate 
03/03/2016
99,18 ML EMU Corporate 
02/03/2016
99,05 ML EMU Corporate 
01/03/2016
99,06 ML EMU Corporate 
29/02/2016
99,05 ML EMU Corporate 
28/02/2016
98,88 ML EMU Corporate 
27/02/2016
98,88 ML EMU Corporate 
26/02/2016
98,88 ML EMU Corporate 
25/02/2016
98,79 ML EMU Corporate 
24/02/2016
98,75 ML EMU Corporate 
23/02/2016
98,62 ML EMU Corporate 
22/02/2016
98,66 ML EMU Corporate 
21/02/2016
98,54 ML EMU Corporate 
20/02/2016
98,54 ML EMU Corporate 
19/02/2016
98,54 ML EMU Corporate 
18/02/2016
98,48 ML EMU Corporate 
17/02/2016
98,22 ML EMU Corporate 
16/02/2016
98,17 ML EMU Corporate 
15/02/2016
98,23 ML EMU Corporate 
14/02/2016
98,07 ML EMU Corporate 
13/02/2016
98,07 ML EMU Corporate 
12/02/2016
98,07 ML EMU Corporate 
11/02/2016
98,31 ML EMU Corporate 
10/02/2016
98,28 ML EMU Corporate 
09/02/2016
98,30 ML EMU Corporate 
08/02/2016
98,46 ML EMU Corporate 
07/02/2016
98,43 ML EMU Corporate 
06/02/2016
98,43 ML EMU Corporate 
05/02/2016
98,43 ML EMU Corporate 
04/02/2016
98,43 ML EMU Corporate 
03/02/2016
98,55 ML EMU Corporate 
02/02/2016
98,53 ML EMU Corporate 
01/02/2016
98,53 ML EMU Corporate 
31/01/2016
98,58 ML EMU Corporate 
30/01/2016
98,57 ML EMU Corporate 
29/01/2016
98,57 ML EMU Corporate 
28/01/2016
98,27 ML EMU Corporate 
27/01/2016
98,04 ML EMU Corporate 
26/01/2016
97,97 ML EMU Corporate 
25/01/2016
97,90 ML EMU Corporate 
24/01/2016
97,84 ML EMU Corporate 
23/01/2016
97,84 ML EMU Corporate 
22/01/2016
97,84 ML EMU Corporate 
21/01/2016
97,71 ML EMU Corporate 
20/01/2016
97,60 ML EMU Corporate 
19/01/2016
97,59 ML EMU Corporate 
18/01/2016
97,62 ML EMU Corporate 
17/01/2016
97,82 ML EMU Corporate 
16/01/2016
97,82 ML EMU Corporate 
15/01/2016
97,82 ML EMU Corporate 
14/01/2016
97,82 ML EMU Corporate 
13/01/2016
98,02 ML EMU Corporate 
12/01/2016
97,98 ML EMU Corporate 
11/01/2016
98,07 ML EMU Corporate 
10/01/2016
98,19 ML EMU Corporate 
09/01/2016
98,19 ML EMU Corporate 
08/01/2016
98,19 ML EMU Corporate 
07/01/2016
98,11 ML EMU Corporate 
06/01/2016
98,36 ML EMU Corporate 
05/01/2016
98,26 ML EMU Corporate 
04/01/2016
98,17 ML EMU Corporate 
03/01/2016
98,00 ML EMU Corporate 
02/01/2016
98,00 ML EMU Corporate 
01/01/2016
98,00 ML EMU Corporate 
31/12/2015
98,00 ML EMU Corporate 
30/12/2015
97,99 ML EMU Corporate 
29/12/2015
97,97 ML EMU Corporate 
28/12/2015
97,92 ML EMU Corporate 
27/12/2015
97,94 ML EMU Corporate 
26/12/2015
97,94 ML EMU Corporate 
25/12/2015
97,94 ML EMU Corporate 
24/12/2015
97,94 ML EMU Corporate 
23/12/2015
97,94 ML EMU Corporate 
22/12/2015
98,05 ML EMU Corporate 
21/12/2015
98,22 ML EMU Corporate 
20/12/2015
98,19 ML EMU Corporate 
19/12/2015
98,19 ML EMU Corporate 
18/12/2015
98,19 ML EMU Corporate 
17/12/2015
98,06 ML EMU Corporate 
16/12/2015
97,85 ML EMU Corporate 
15/12/2015
97,86 ML EMU Corporate 
14/12/2015
98,12 ML EMU Corporate 
13/12/2015
98,31 ML EMU Corporate 
12/12/2015
98,31 ML EMU Corporate 
11/12/2015
98,31 ML EMU Corporate 
10/12/2015
98,31 ML EMU Corporate 
09/12/2015
98,21 ML EMU Corporate 
08/12/2015
98,32 ML EMU Corporate 
07/12/2015
98,33 ML EMU Corporate 
06/12/2015
98,03 ML EMU Corporate 
05/12/2015
98,03 ML EMU Corporate 
04/12/2015
98,03 ML EMU Corporate 
03/12/2015
98,23 ML EMU Corporate 
02/12/2015
98,93 ML EMU Corporate 
01/12/2015
98,90 ML EMU Corporate 
30/11/2015
98,81 ML EMU Corporate 
29/11/2015
98,87 ML EMU Corporate 
28/11/2015
98,87 ML EMU Corporate 
27/11/2015
98,87 ML EMU Corporate 
26/11/2015
98,78 ML EMU Corporate 
25/11/2015
98,75 ML EMU Corporate 
24/11/2015
98,63 ML EMU Corporate 
23/11/2015
98,54 ML EMU Corporate 
22/11/2015
98,66 ML EMU Corporate 
21/11/2015
98,66 ML EMU Corporate 
20/11/2015
98,66 ML EMU Corporate 
19/11/2015
98,61 ML EMU Corporate 
18/11/2015
98,49 ML EMU Corporate 
17/11/2015
98,42 ML EMU Corporate 
16/11/2015
98,35 ML EMU Corporate 
15/11/2015
98,26 ML EMU Corporate 
14/11/2015
98,26 ML EMU Corporate 
13/11/2015
98,26 ML EMU Corporate 
12/11/2015
98,14 ML EMU Corporate 
11/11/2015
98,19 ML EMU Corporate 
10/11/2015
98,11 ML EMU Corporate 
09/11/2015
97,94 ML EMU Corporate 
08/11/2015
97,85 ML EMU Corporate 
07/11/2015
97,85 ML EMU Corporate 
06/11/2015
97,85 ML EMU Corporate 
05/11/2015
98,10 ML EMU Corporate 
04/11/2015
98,11 ML EMU Corporate 
03/11/2015
98,11 ML EMU Corporate 
02/11/2015
98,04 ML EMU Corporate 
01/11/2015
98,13 ML EMU Corporate 
31/10/2015
98,13 ML EMU Corporate 
30/10/2015
98,13 ML EMU Corporate 
29/10/2015
98,10 ML EMU Corporate 
28/10/2015
98,38 ML EMU Corporate 
27/10/2015
98,32 ML EMU Corporate 
26/10/2015
98,13 ML EMU Corporate 
25/10/2015
98,01 ML EMU Corporate 
24/10/2015
98,01 ML EMU Corporate 
23/10/2015
98,01 ML EMU Corporate 
22/10/2015
97,87 ML EMU Corporate 
21/10/2015
97,55 ML EMU Corporate 
20/10/2015
97,38 ML EMU Corporate 
19/10/2015
97,56 ML EMU Corporate 
18/10/2015
97,58 ML EMU Corporate 
17/10/2015
97,58 ML EMU Corporate 
16/10/2015
97,58 ML EMU Corporate 
15/10/2015
97,52 ML EMU Corporate 
14/10/2015
97,57 ML EMU Corporate 
13/10/2015
97,45 ML EMU Corporate 
12/10/2015
97,55 ML EMU Corporate 
11/10/2015
97,34 ML EMU Corporate 
10/10/2015
97,34 ML EMU Corporate 
09/10/2015
97,34 ML EMU Corporate 
08/10/2015
97,31 ML EMU Corporate 
07/10/2015
97,25 ML EMU Corporate 
06/10/2015
97,10 ML EMU Corporate 
05/10/2015
97,07 ML EMU Corporate 
04/10/2015
97,13 ML EMU Corporate 
03/10/2015
97,13 ML EMU Corporate 
02/10/2015
97,13 ML EMU Corporate 
01/10/2015
97,04 ML EMU Corporate 
30/09/2015
96,83 ML EMU Corporate 
29/09/2015
96,73 ML EMU Corporate 
28/09/2015
97,01 ML EMU Corporate 
27/09/2015
97,11 ML EMU Corporate 
26/09/2015
97,11 ML EMU Corporate 
25/09/2015
97,11 ML EMU Corporate 
24/09/2015
97,35 ML EMU Corporate 
23/09/2015
97,43 ML EMU Corporate 
22/09/2015
97,54 ML EMU Corporate 
21/09/2015
97,41 ML EMU Corporate 
20/09/2015
97,51 ML EMU Corporate 
19/09/2015
97,51 ML EMU Corporate 
18/09/2015
97,51 ML EMU Corporate 
17/09/2015
97,17 ML EMU Corporate 
16/09/2015
97,22 ML EMU Corporate 
15/09/2015
97,32 ML EMU Corporate 
14/09/2015
97,69 ML EMU Corporate 
13/09/2015
97,73 ML EMU Corporate 
12/09/2015
97,73 ML EMU Corporate 
11/09/2015
97,73 ML EMU Corporate 
10/09/2015
97,69 ML EMU Corporate 
09/09/2015
97,71 ML EMU Corporate 
08/09/2015
97,74 ML EMU Corporate 
07/09/2015
97,75 ML EMU Corporate 
06/09/2015
97,75 ML EMU Corporate 
05/09/2015
97,75 ML EMU Corporate 
04/09/2015
97,75 ML EMU Corporate 
03/09/2015
97,58 ML EMU Corporate 
02/09/2015
97,39 ML EMU Corporate 
01/09/2015
97,37 ML EMU Corporate 
31/08/2015
97,47 ML EMU Corporate 
30/08/2015
97,62 ML EMU Corporate 
29/08/2015
97,62 ML EMU Corporate 
28/08/2015
97,62 ML EMU Corporate 
27/08/2015
97,61 ML EMU Corporate 
26/08/2015
97,66 ML EMU Corporate 
25/08/2015
97,54 ML EMU Corporate 
24/08/2015
98,04 ML EMU Corporate 
23/08/2015
98,19 ML EMU Corporate 
22/08/2015
98,19 ML EMU Corporate 
21/08/2015
98,19 ML EMU Corporate 
20/08/2015
98,26 ML EMU Corporate 
19/08/2015
98,18 ML EMU Corporate 
18/08/2015
98,20 ML EMU Corporate 
17/08/2015
98,28 ML EMU Corporate 
16/08/2015
98,22 ML EMU Corporate 
15/08/2015
98,22 ML EMU Corporate 
14/08/2015
98,22 ML EMU Corporate 
13/08/2015
98,31 ML EMU Corporate 
12/08/2015
98,42 ML EMU Corporate 
11/08/2015
98,42 ML EMU Corporate 
10/08/2015
98,21 ML EMU Corporate 
09/08/2015
98,28 ML EMU Corporate 
08/08/2015
98,28 ML EMU Corporate 
07/08/2015
98,28 ML EMU Corporate 
06/08/2015
98,07 ML EMU Corporate 
05/08/2015
98,04 ML EMU Corporate 
04/08/2015
98,29 ML EMU Corporate 
03/08/2015
98,26 ML EMU Corporate 
02/08/2015
98,22 ML EMU Corporate 
01/08/2015
98,22 ML EMU Corporate 
31/07/2015
98,22 ML EMU Corporate 
30/07/2015
98,16 ML EMU Corporate 
29/07/2015
98,01 ML EMU Corporate 
28/07/2015
98,03 ML EMU Corporate 
27/07/2015
98,05 ML EMU Corporate 
26/07/2015
98,06 ML EMU Corporate 
25/07/2015
98,06 ML EMU Corporate 
24/07/2015
98,06 ML EMU Corporate 
23/07/2015
97,89 ML EMU Corporate 
22/07/2015
97,90 ML EMU Corporate 
21/07/2015
97,80 ML EMU Corporate 
20/07/2015
97,81 ML EMU Corporate 
19/07/2015
97,64 ML EMU Corporate 
18/07/2015
97,64 ML EMU Corporate 
17/07/2015
97,64 ML EMU Corporate 
16/07/2015
97,38 ML EMU Corporate 
15/07/2015
97,33 ML EMU Corporate 
14/07/2015
97,11 ML EMU Corporate 
13/07/2015
96,95 ML EMU Corporate 
12/07/2015
96,77 ML EMU Corporate 
11/07/2015
96,77 ML EMU Corporate 
10/07/2015
96,77 ML EMU Corporate 
09/07/2015
97,09 ML EMU Corporate 
08/07/2015
97,18 ML EMU Corporate 
07/07/2015
97,43 ML EMU Corporate 
06/07/2015
97,10 ML EMU Corporate 
05/07/2015
97,14 ML EMU Corporate 
04/07/2015
97,14 ML EMU Corporate 
03/07/2015
97,14 ML EMU Corporate 
02/07/2015
96,97 ML EMU Corporate 
01/07/2015
97,02 ML EMU Corporate 
30/06/2015
97,04 ML EMU Corporate 
29/06/2015
96,99 ML EMU Corporate 
28/06/2015
96,93 ML EMU Corporate 
27/06/2015
96,93 ML EMU Corporate 
26/06/2015
96,93 ML EMU Corporate 
25/06/2015
97,08 ML EMU Corporate 
24/06/2015
97,16 ML EMU Corporate 
23/06/2015
97,09 ML EMU Corporate 
22/06/2015
96,93 ML EMU Corporate 
21/06/2015
97,15 ML EMU Corporate 
20/06/2015
97,15 ML EMU Corporate 
19/06/2015
97,15 ML EMU Corporate 
18/06/2015
97,04 ML EMU Corporate 
17/06/2015
97,19 ML EMU Corporate 
16/06/2015
97,27 ML EMU Corporate 
15/06/2015
97,36 ML EMU Corporate 
14/06/2015
97,43 ML EMU Corporate 
13/06/2015
97,43 ML EMU Corporate 
12/06/2015
97,43 ML EMU Corporate 
11/06/2015
97,30 ML EMU Corporate 
10/06/2015
96,99 ML EMU Corporate 
09/06/2015
97,16 ML EMU Corporate 
08/06/2015
97,52 ML EMU Corporate 
07/06/2015
97,68 ML EMU Corporate 
06/06/2015
97,68 ML EMU Corporate 
05/06/2015
97,68 ML EMU Corporate 
04/06/2015
97,70 ML EMU Corporate 
03/06/2015
97,78 ML EMU Corporate 
02/06/2015
98,34 ML EMU Corporate 
01/06/2015
98,92 ML EMU Corporate 
31/05/2015
98,94 ML EMU Corporate 
30/05/2015
98,92 ML EMU Corporate 
29/05/2015
98,92 ML EMU Corporate 
28/05/2015
98,85 ML EMU Corporate 
27/05/2015
98,85 ML EMU Corporate 
26/05/2015
98,91 ML EMU Corporate 
25/05/2015
98,76 ML EMU Corporate 
24/05/2015
98,76 ML EMU Corporate 
23/05/2015
98,76 ML EMU Corporate 
22/05/2015
98,76 ML EMU Corporate 
21/05/2015
98,68 ML EMU Corporate 
20/05/2015
98,77 ML EMU Corporate 
19/05/2015
98,76 ML EMU Corporate 
18/05/2015
98,65 ML EMU Corporate 
17/05/2015
98,63 ML EMU Corporate 
16/05/2015
98,63 ML EMU Corporate 
15/05/2015
98,63 ML EMU Corporate 
14/05/2015
98,41 ML EMU Corporate 
13/05/2015
98,51 ML EMU Corporate 
12/05/2015
98,53 ML EMU Corporate 
11/05/2015
98,86 ML EMU Corporate 
10/05/2015
98,93 ML EMU Corporate 
09/05/2015
98,93 ML EMU Corporate 
08/05/2015
98,93 ML EMU Corporate 
07/05/2015
98,65 ML EMU Corporate 
06/05/2015
98,74 ML EMU Corporate 
05/05/2015
98,99 ML EMU Corporate 
04/05/2015
99,17 ML EMU Corporate 
03/05/2015
99,37 ML EMU Corporate 
02/05/2015
99,37 ML EMU Corporate 
01/05/2015
99,37 ML EMU Corporate 
30/04/2015
99,37 ML EMU Corporate 
29/04/2015
99,67 ML EMU Corporate 
28/04/2015
100,06 ML EMU Corporate 
27/04/2015
99,99 ML EMU Corporate 
26/04/2015
99,97 ML EMU Corporate 
25/04/2015
99,97 ML EMU Corporate 
24/04/2015
99,97 ML EMU Corporate 
23/04/2015
99,95 ML EMU Corporate 
22/04/2015
99,92 ML EMU Corporate 
21/04/2015
100,15 ML EMU Corporate 
20/04/2015
100,23 ML EMU Corporate 
19/04/2015
100,23 ML EMU Corporate 
18/04/2015
100,23 ML EMU Corporate 
17/04/2015
100,23 ML EMU Corporate 
16/04/2015
100,25 ML EMU Corporate 
15/04/2015
100,28 ML EMU Corporate 
14/04/2015
100,20 ML EMU Corporate 
13/04/2015
100,17 ML EMU Corporate 
12/04/2015
100,13 ML EMU Corporate 
11/04/2015
100,13 ML EMU Corporate 
10/04/2015
100,13 ML EMU Corporate 
09/04/2015
100,09 ML EMU Corporate 
08/04/2015
100,07 ML EMU Corporate 
07/04/2015
99,94 ML EMU Corporate 
06/04/2015
99,92 ML EMU Corporate 
05/04/2015
99,88 ML EMU Corporate 
04/04/2015
99,88 ML EMU Corporate 
03/04/2015
99,88 ML EMU Corporate 
02/04/2015
99,88 ML EMU Corporate 
01/04/2015
99,90 ML EMU Corporate 
31/03/2015
99,86 ML EMU Corporate 
30/03/2015
99,78 ML EMU Corporate 
29/03/2015
99,76 ML EMU Corporate 
28/03/2015
99,76 ML EMU Corporate 
27/03/2015
99,76 ML EMU Corporate 
26/03/2015
99,70 ML EMU Corporate 
25/03/2015
99,66 ML EMU Corporate 
24/03/2015
99,61 ML EMU Corporate 
23/03/2015
99,71 ML EMU Corporate 
22/03/2015
99,84 ML EMU Corporate 
21/03/2015
99,84 ML EMU Corporate 
20/03/2015
99,84 ML EMU Corporate 
19/03/2015
99,82 ML EMU Corporate 
18/03/2015
99,85 ML EMU Corporate 
17/03/2015
99,65 ML EMU Corporate 
16/03/2015
99,82 ML EMU Corporate 
15/03/2015
99,94 ML EMU Corporate 
14/03/2015
99,94 ML EMU Corporate 
13/03/2015
99,94 ML EMU Corporate 
12/03/2015
100,01 ML EMU Corporate 
11/03/2015
100,20 ML EMU Corporate 
10/03/2015
100,17 ML EMU Corporate 
09/03/2015
100,00 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2018
103,61 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2018
103,61 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2018
103,59 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2018
103,50 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2018
103,48 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2018
103,48 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2018
103,48 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2018
103,50 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2018
103,66 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2018
103,73 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2018
103,78 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2018
103,72 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2018
103,72 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2018
103,72 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2018
103,63 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2018
103,57 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2018
103,47 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2018
103,49 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2017
103,50 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2017
103,57 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2017
103,50 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2017
103,53 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2017
103,63 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2017
103,75 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2017
103,77 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2017
103,77 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2017
103,77 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2017
103,76 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2017
103,79 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2017
103,79 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2017
103,81 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2017
103,80 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2017
103,80 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2017
103,80 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2017
103,83 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2017
103,81 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2017
103,75 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2017
103,68 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2017
103,72 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2017
103,72 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2017
103,72 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2017
103,58 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2017
103,55 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2017
103,63 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2017
103,60 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2017
103,53 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2017
103,53 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2017
103,53 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2017
103,52 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2017
103,51 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2017
103,45 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2017
103,43 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2017
103,43 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2017
103,43 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2017
103,39 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2017
103,32 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2017
103,40 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2017
103,44 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2017
103,49 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2017
103,61 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2017
103,79 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2017
103,83 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2017
103,80 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2017
103,70 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2017
103,70 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2017
103,70 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2017
103,65 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2017
103,59 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2017
103,57 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2017
103,47 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2017
103,35 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2017
103,35 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2017
103,35 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2017
103,15 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2017
103,01 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2017
103,03 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2017
103,12 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2017
103,05 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2017
103,05 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2017
103,05 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2017
103,14 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2017
103,14 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2017
103,18 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2017
103,14 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2017
103,02 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2017
103,02 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2017
103,02 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2017
102,89 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2017
102,82 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2017
102,82 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2017
102,81 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2017
102,75 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2017
102,77 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2017
102,75 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2017
102,74 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
30/09/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
29/09/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
28/09/2017
102,65 Oblig. Euro secteur privé
27/09/2017
102,69 Oblig. Euro secteur privé
26/09/2017
102,79 Oblig. Euro secteur privé
25/09/2017
102,81 Oblig. Euro secteur privé
24/09/2017
102,67 Oblig. Euro secteur privé
23/09/2017
102,67 Oblig. Euro secteur privé
22/09/2017
102,67 Oblig. Euro secteur privé
21/09/2017
102,67 Oblig. Euro secteur privé
20/09/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
19/09/2017
102,68 Oblig. Euro secteur privé
18/09/2017
102,64 Oblig. Euro secteur privé
17/09/2017
102,64 Oblig. Euro secteur privé
16/09/2017
102,64 Oblig. Euro secteur privé
15/09/2017
102,64 Oblig. Euro secteur privé
14/09/2017
102,69 Oblig. Euro secteur privé
13/09/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
12/09/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
11/09/2017
102,80 Oblig. Euro secteur privé
10/09/2017
102,82 Oblig. Euro secteur privé
09/09/2017
102,82 Oblig. Euro secteur privé
08/09/2017
102,82 Oblig. Euro secteur privé
07/09/2017
102,83 Oblig. Euro secteur privé
06/09/2017
102,75 Oblig. Euro secteur privé
05/09/2017
102,80 Oblig. Euro secteur privé
04/09/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
03/09/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
02/09/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
01/09/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
31/08/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2017
102,74 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2017
102,78 Oblig. Euro secteur privé
28/08/2017
102,74 Oblig. Euro secteur privé
27/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2017
102,73 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2017
102,72 Oblig. Euro secteur privé
22/08/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
21/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
20/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
18/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
17/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2017
102,69 Oblig. Euro secteur privé
15/08/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
14/08/2017
102,72 Oblig. Euro secteur privé
13/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
11/08/2017
102,71 Oblig. Euro secteur privé
10/08/2017
102,75 Oblig. Euro secteur privé
09/08/2017
102,75 Oblig. Euro secteur privé
08/08/2017
102,72 Oblig. Euro secteur privé
07/08/2017
102,78 Oblig. Euro secteur privé
06/08/2017
102,76 Oblig. Euro secteur privé
05/08/2017
102,76 Oblig. Euro secteur privé
04/08/2017
102,76 Oblig. Euro secteur privé
03/08/2017
102,76 Oblig. Euro secteur privé
02/08/2017
102,70 Oblig. Euro secteur privé
01/08/2017
102,64 Oblig. Euro secteur privé
31/07/2017
102,48 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2017
102,45 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2017
102,45 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2017
102,45 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2017
102,47 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2017
102,35 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2017
102,32 Oblig. Euro secteur privé
24/07/2017
102,42 Oblig. Euro secteur privé
23/07/2017
102,39 Oblig. Euro secteur privé
22/07/2017
102,39 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2017
102,39 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2017
102,28 Oblig. Euro secteur privé
19/07/2017
102,25 Oblig. Euro secteur privé
18/07/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
17/07/2017
102,10 Oblig. Euro secteur privé
16/07/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
15/07/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
14/07/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
13/07/2017
101,99 Oblig. Euro secteur privé
12/07/2017
101,98 Oblig. Euro secteur privé
11/07/2017
101,83 Oblig. Euro secteur privé
10/07/2017
101,86 Oblig. Euro secteur privé
09/07/2017
101,79 Oblig. Euro secteur privé
08/07/2017
101,79 Oblig. Euro secteur privé
07/07/2017
101,79 Oblig. Euro secteur privé
06/07/2017
101,83 Oblig. Euro secteur privé
05/07/2017
102,04 Oblig. Euro secteur privé
04/07/2017
101,97 Oblig. Euro secteur privé
03/07/2017
101,89 Oblig. Euro secteur privé
02/07/2017
101,87 Oblig. Euro secteur privé
01/07/2017
101,87 Oblig. Euro secteur privé
30/06/2017
101,87 Oblig. Euro secteur privé
29/06/2017
101,92 Oblig. Euro secteur privé
28/06/2017
102,11 Oblig. Euro secteur privé
27/06/2017
102,16 Oblig. Euro secteur privé
26/06/2017
102,40 Oblig. Euro secteur privé
25/06/2017
102,34 Oblig. Euro secteur privé
24/06/2017
102,34 Oblig. Euro secteur privé
23/06/2017
102,34 Oblig. Euro secteur privé
22/06/2017
102,33 Oblig. Euro secteur privé
21/06/2017
102,32 Oblig. Euro secteur privé
20/06/2017
102,34 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2017
102,27 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2017
102,23 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2017
102,23 Oblig. Euro secteur privé
16/06/2017
102,23 Oblig. Euro secteur privé
15/06/2017
102,17 Oblig. Euro secteur privé
14/06/2017
102,33 Oblig. Euro secteur privé
13/06/2017
102,20 Oblig. Euro secteur privé
12/06/2017
102,20 Oblig. Euro secteur privé
11/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
10/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
09/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
08/06/2017
102,20 Oblig. Euro secteur privé
07/06/2017
102,22 Oblig. Euro secteur privé
06/06/2017
102,23 Oblig. Euro secteur privé
05/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
04/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
03/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
02/06/2017
102,18 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2017
102,11 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2017
102,14 Oblig. Euro secteur privé
30/05/2017
102,12 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2017
102,09 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2017
102,02 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2017
101,87 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2017
101,85 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2017
101,83 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2017
101,84 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2017
101,86 Oblig. Euro secteur privé
20/05/2017
101,86 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2017
101,86 Oblig. Euro secteur privé
18/05/2017
101,86 Oblig. Euro secteur privé
17/05/2017
101,91 Oblig. Euro secteur privé
16/05/2017
101,87 Oblig. Euro secteur privé
15/05/2017
101,92 Oblig. Euro secteur privé
14/05/2017
101,98 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2017
101,98 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2017
101,98 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2017
101,94 Oblig. Euro secteur privé
10/05/2017
101,95 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2017
101,89 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2017
101,84 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2017
101,80 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2017
101,80 Oblig. Euro secteur privé
05/05/2017
101,80 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2017
101,85 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2017
101,90 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2017
101,83 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2017
101,79 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2017
101,78 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2017
101,78 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2017
101,78 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2017
101,75 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2017
101,58 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2017
101,44 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2017
101,45 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2017
101,52 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2017
101,52 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2017
101,52 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2017
101,52 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2017
101,58 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2017
101,69 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2017
101,66 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2017
101,66 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2017
101,66 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2017
101,66 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2017
101,66 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2017
101,63 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2017
101,63 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2017
101,62 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2017
101,55 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2017
101,55 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2017
101,55 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2017
101,47 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2017
101,48 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2017
101,46 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2017
101,41 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2017
101,27 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2017
101,27 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2017
101,27 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2017
101,24 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2017
101,21 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2017
101,05 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2017
100,99 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2017
101,01 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2017
101,01 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2017
101,01 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2017
100,98 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2017
100,99 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2017
100,90 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2017
100,95 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2017
100,91 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2017
100,94 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2017
100,83 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2017
100,81 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2017
100,80 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2017
100,81 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2017
100,81 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2017
100,97 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2017
101,11 Oblig. Euro secteur privé
07/03/2017
101,25 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2017
101,18 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2017
101,15 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2017
101,15 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2017
101,15 Oblig. Euro secteur privé
02/03/2017
101,26 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2017
101,28 Oblig. Euro secteur privé
28/02/2017
101,45 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2017
101,46 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2017
101,46 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2017
101,46 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2017
101,46 Oblig. Euro secteur privé
23/02/2017
101,34 Oblig. Euro secteur privé
22/02/2017
101,24 Oblig. Euro secteur privé
21/02/2017
101,14 Oblig. Euro secteur privé
20/02/2017
101,15 Oblig. Euro secteur privé
19/02/2017
101,09 Oblig. Euro secteur privé
18/02/2017
101,09 Oblig. Euro secteur privé
17/02/2017
101,09 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2017
100,99 Oblig. Euro secteur privé
15/02/2017
100,95 Oblig. Euro secteur privé
14/02/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
13/02/2017
100,94 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
11/02/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
10/02/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
09/02/2017
100,93 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2017
100,92 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2017
100,84 Oblig. Euro secteur privé
06/02/2017
100,83 Oblig. Euro secteur privé
05/02/2017
100,72 Oblig. Euro secteur privé
04/02/2017
100,72 Oblig. Euro secteur privé
03/02/2017
100,72 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2017
100,65 Oblig. Euro secteur privé
01/02/2017
100,56 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2017
100,59 Oblig. Euro secteur privé
30/01/2017
100,58 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2017
100,59 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2017
100,59 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2017
100,59 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2017
100,57 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2017
100,62 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2017
100,70 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2017
100,74 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2017
100,62 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2017
100,62 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2017
100,62 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2017
100,71 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2017
100,76 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2017
100,85 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2017
100,82 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2017
100,77 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2017
100,77 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2017
100,77 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2017
100,79 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2017
100,81 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2017
100,77 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2017
100,78 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2017
100,78 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2017
100,78 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2017
100,78 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2017
100,86 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2017
100,86 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2017
100,84 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2017
100,90 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2017
100,88 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2016
100,90 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2016
100,89 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2016
100,82 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2016
100,76 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2016
100,75 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2016
100,75 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2016
100,75 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2016
100,69 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2016
100,71 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2016
100,67 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2016
100,67 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2016
100,54 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2016
100,54 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2016
100,54 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2016
100,43 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2016
100,53 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2016
100,37 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2016
100,22 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2016
100,29 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2016
100,29 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2016
100,29 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2016
100,15 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2016
100,09 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2016
99,98 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2016
100,02 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2016
100,09 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2016
100,23 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2016
100,29 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2016
100,34 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2016
100,28 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2016
100,28 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2016
100,28 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2016
100,21 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2016
100,29 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2016
100,09 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2016
100,13 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2016
100,26 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2016
100,31 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2016
100,43 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2016
100,38 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2016
100,66 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2016
100,66 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2016
100,66 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2016
100,79 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2016
100,96 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2016
101,06 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2016
101,11 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2016
101,11 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2016
101,11 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2016
101,11 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2016
101,11 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2016
101,18 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2016
101,18 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2016
101,20 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2016
101,18 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2016
101,18 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2016
101,18 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2016
101,23 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2016
101,41 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2016
101,55 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2016
101,56 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2016
101,55 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2016
101,55 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2016
101,55 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2016
101,54 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2016
101,46 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2016
101,40 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2016
101,30 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2016
101,26 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2016
101,33 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2016
101,35 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2016
101,35 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2016
101,35 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2016
101,42 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2016
101,41 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2016
101,53 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2016
101,54 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2016
101,58 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2016
101,58 Oblig. Euro secteur privé
30/09/2016
101,58 Oblig. Euro secteur privé
29/09/2016
101,63 Oblig. Euro secteur privé
28/09/2016
101,68 Oblig. Euro secteur privé
27/09/2016
101,67 Oblig. Euro secteur privé
26/09/2016
101,64 Oblig. Euro secteur privé
25/09/2016
101,63 Oblig. Euro secteur privé
24/09/2016
101,63 Oblig. Euro secteur privé
23/09/2016
101,63 Oblig. Euro secteur privé
22/09/2016
101,60 Oblig. Euro secteur privé
21/09/2016
101,36 Oblig. Euro secteur privé
20/09/2016
101,40 Oblig. Euro secteur privé
19/09/2016
101,37 Oblig. Euro secteur privé
18/09/2016
101,40 Oblig. Euro secteur privé
17/09/2016
101,40 Oblig. Euro secteur privé
16/09/2016
101,40 Oblig. Euro secteur privé
15/09/2016
101,38 Oblig. Euro secteur privé
14/09/2016
101,43 Oblig. Euro secteur privé
13/09/2016
101,43 Oblig. Euro secteur privé
12/09/2016
101,47 Oblig. Euro secteur privé
11/09/2016
101,69 Oblig. Euro secteur privé
10/09/2016
101,69 Oblig. Euro secteur privé
09/09/2016
101,69 Oblig. Euro secteur privé
08/09/2016
101,89 Oblig. Euro secteur privé
07/09/2016
102,02 Oblig. Euro secteur privé
06/09/2016
101,95 Oblig. Euro secteur privé
05/09/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
04/09/2016
101,75 Oblig. Euro secteur privé
03/09/2016
101,75 Oblig. Euro secteur privé
02/09/2016
101,75 Oblig. Euro secteur privé
01/09/2016
101,78 Oblig. Euro secteur privé
31/08/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2016
101,76 Oblig. Euro secteur privé
28/08/2016
101,75 Oblig. Euro secteur privé
27/08/2016
101,74 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2016
101,74 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2016
101,71 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2016
101,73 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2016
101,72 Oblig. Euro secteur privé
22/08/2016
101,67 Oblig. Euro secteur privé
21/08/2016
101,59 Oblig. Euro secteur privé
20/08/2016
101,59 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2016
101,59 Oblig. Euro secteur privé
18/08/2016
101,66 Oblig. Euro secteur privé
17/08/2016
101,58 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2016
101,56 Oblig. Euro secteur privé
15/08/2016
101,66 Oblig. Euro secteur privé
14/08/2016
101,68 Oblig. Euro secteur privé
13/08/2016
101,68 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2016
101,68 Oblig. Euro secteur privé
11/08/2016
101,66 Oblig. Euro secteur privé
10/08/2016
101,67 Oblig. Euro secteur privé
09/08/2016
101,55 Oblig. Euro secteur privé
08/08/2016
101,47 Oblig. Euro secteur privé
07/08/2016
101,41 Oblig. Euro secteur privé
06/08/2016
101,41 Oblig. Euro secteur privé
05/08/2016
101,41 Oblig. Euro secteur privé
04/08/2016
101,37 Oblig. Euro secteur privé
03/08/2016
101,19 Oblig. Euro secteur privé
02/08/2016
101,20 Oblig. Euro secteur privé
01/08/2016
101,37 Oblig. Euro secteur privé
31/07/2016
101,36 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2016
101,36 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2016
101,36 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2016
101,29 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2016
101,30 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2016
101,20 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2016
101,22 Oblig. Euro secteur privé
24/07/2016
101,13 Oblig. Euro secteur privé
23/07/2016
101,13 Oblig. Euro secteur privé
22/07/2016
101,13 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2016
101,06 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2016
101,01 Oblig. Euro secteur privé
19/07/2016
100,98 Oblig. Euro secteur privé
18/07/2016
100,95 Oblig. Euro secteur privé
17/07/2016
100,83 Oblig. Euro secteur privé
16/07/2016
100,83 Oblig. Euro secteur privé
15/07/2016
100,83 Oblig. Euro secteur privé
14/07/2016
100,83 Oblig. Euro secteur privé
13/07/2016
100,82 Oblig. Euro secteur privé
12/07/2016
100,57 Oblig. Euro secteur privé
11/07/2016
100,49 Oblig. Euro secteur privé
10/07/2016
100,40 Oblig. Euro secteur privé
09/07/2016
100,40 Oblig. Euro secteur privé
08/07/2016
100,40 Oblig. Euro secteur privé
07/07/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
06/07/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
05/07/2016
100,30 Oblig. Euro secteur privé
04/07/2016
100,23 Oblig. Euro secteur privé
03/07/2016
100,07 Oblig. Euro secteur privé
02/07/2016
100,06 Oblig. Euro secteur privé
01/07/2016
100,06 Oblig. Euro secteur privé
30/06/2016
99,86 Oblig. Euro secteur privé
29/06/2016
99,75 Oblig. Euro secteur privé
28/06/2016
99,52 Oblig. Euro secteur privé
27/06/2016
99,43 Oblig. Euro secteur privé
26/06/2016
99,51 Oblig. Euro secteur privé
25/06/2016
99,52 Oblig. Euro secteur privé
24/06/2016
99,52 Oblig. Euro secteur privé
23/06/2016
99,86 Oblig. Euro secteur privé
22/06/2016
99,85 Oblig. Euro secteur privé
21/06/2016
99,82 Oblig. Euro secteur privé
20/06/2016
99,75 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2016
99,68 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2016
99,68 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2016
99,68 Oblig. Euro secteur privé
16/06/2016
99,69 Oblig. Euro secteur privé
15/06/2016
99,75 Oblig. Euro secteur privé
14/06/2016
99,73 Oblig. Euro secteur privé
13/06/2016
99,83 Oblig. Euro secteur privé
12/06/2016
99,97 Oblig. Euro secteur privé
11/06/2016
99,97 Oblig. Euro secteur privé
10/06/2016
99,97 Oblig. Euro secteur privé
09/06/2016
99,97 Oblig. Euro secteur privé
08/06/2016
99,86 Oblig. Euro secteur privé
07/06/2016
99,80 Oblig. Euro secteur privé
06/06/2016
99,69 Oblig. Euro secteur privé
05/06/2016
99,68 Oblig. Euro secteur privé
04/06/2016
99,67 Oblig. Euro secteur privé
03/06/2016
99,67 Oblig. Euro secteur privé
02/06/2016
99,53 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2016
99,49 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2016
99,48 Oblig. Euro secteur privé
30/05/2016
99,40 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2016
99,43 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2016
99,43 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2016
99,43 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2016
99,39 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2016
99,31 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2016
99,16 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2016
99,12 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2016
99,13 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2016
99,13 Oblig. Euro secteur privé
20/05/2016
99,13 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2016
99,13 Oblig. Euro secteur privé
18/05/2016
99,17 Oblig. Euro secteur privé
17/05/2016
99,23 Oblig. Euro secteur privé
16/05/2016
99,22 Oblig. Euro secteur privé
15/05/2016
99,23 Oblig. Euro secteur privé
14/05/2016
99,23 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2016
99,23 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2016
99,22 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2016
99,30 Oblig. Euro secteur privé
10/05/2016
99,34 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2016
99,37 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2016
99,38 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2016
99,38 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2016
99,38 Oblig. Euro secteur privé
05/05/2016
99,33 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2016
99,31 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2016
99,36 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2016
99,31 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2016
99,26 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2016
99,37 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2016
99,38 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2016
99,37 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2016
99,37 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2016
99,19 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2016
99,20 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2016
99,11 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2016
99,05 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2016
99,08 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2016
99,08 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2016
99,08 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2016
98,98 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2016
98,93 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2016
98,84 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2016
98,91 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2016
98,95 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2016
98,95 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2016
98,95 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2016
98,99 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2016
98,95 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2016
98,97 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2016
98,88 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2016
98,79 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2016
98,79 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2016
98,79 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2016
98,73 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2016
98,67 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2016
98,69 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2016
98,60 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2016
98,60 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2016
98,60 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2016
98,60 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2016
98,60 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2016
98,59 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2016
98,51 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2016
98,47 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2016
98,43 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2016
98,43 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2016
98,43 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2016
98,35 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2016
98,26 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2016
98,32 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2016
98,48 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2016
98,16 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2016
98,15 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2016
98,15 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2016
97,56 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2016
97,49 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2016
97,61 Oblig. Euro secteur privé
07/03/2016
97,54 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2016
97,47 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2016
97,47 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2016
97,47 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2016
97,50 Oblig. Euro secteur privé
02/03/2016
97,38 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2016
97,28 Oblig. Euro secteur privé
29/02/2016
97,17 Oblig. Euro secteur privé
28/02/2016
97,04 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2016
97,04 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2016
97,04 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2016
96,94 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2016
96,89 Oblig. Euro secteur privé
23/02/2016
96,89 Oblig. Euro secteur privé
22/02/2016
96,87 Oblig. Euro secteur privé
21/02/2016
96,77 Oblig. Euro secteur privé
20/02/2016
96,77 Oblig. Euro secteur privé
19/02/2016
96,77 Oblig. Euro secteur privé
18/02/2016
96,76 Oblig. Euro secteur privé
17/02/2016
96,50 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2016
96,40 Oblig. Euro secteur privé
15/02/2016
96,38 Oblig. Euro secteur privé
14/02/2016
96,22 Oblig. Euro secteur privé
13/02/2016
96,22 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2016
96,22 Oblig. Euro secteur privé
11/02/2016
96,39 Oblig. Euro secteur privé
10/02/2016
96,56 Oblig. Euro secteur privé
09/02/2016
96,57 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2016
96,83 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2016
96,95 Oblig. Euro secteur privé
06/02/2016
96,95 Oblig. Euro secteur privé
05/02/2016
96,95 Oblig. Euro secteur privé
04/02/2016
97,03 Oblig. Euro secteur privé
03/02/2016
97,15 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2016
97,22 Oblig. Euro secteur privé
01/02/2016
97,27 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2016
97,28 Oblig. Euro secteur privé
30/01/2016
97,27 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2016
97,27 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2016
97,04 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2016
96,88 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2016
96,81 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2016
96,81 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2016
96,75 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2016
96,75 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2016
96,75 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2016
96,56 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2016
96,49 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2016
96,68 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2016
96,74 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2016
96,95 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2016
96,96 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2016
96,96 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2016
97,06 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2016
97,30 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2016
97,31 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2016
97,43 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2016
97,54 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2016
97,54 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2016
97,54 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2016
97,52 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2016
97,74 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2016
97,71 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2016
97,65 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2016
97,58 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2016
97,58 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2016
97,58 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2015
97,58 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2015
97,56 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2015
97,55 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2015
97,59 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2015
97,53 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2015
97,53 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2015
97,53 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2015
97,53 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2015
97,54 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2015
97,59 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2015
97,63 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2015
97,47 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2015
97,49 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2015
97,61 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2015
97,85 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2015
97,85 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2015
97,85 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2015
97,90 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2015
97,99 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2015
98,05 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2015
98,06 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2015
98,51 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2015
98,48 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2015
98,43 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2015
98,46 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2015
98,46 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2015
98,46 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2015
98,41 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2015
98,39 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2015
98,29 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2015
98,28 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2015
98,33 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2015
98,33 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2015
98,33 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2015
98,30 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2015
98,20 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2015
98,14 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2015
98,08 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2015
98,05 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2015
98,05 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2015
98,05 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2015
97,99 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2015
98,01 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2015
97,97 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2015
97,82 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2015
97,83 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2015
97,83 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2015
97,97 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2015
97,98 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2015
97,91 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2015
97,84 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2015
97,99 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2015
97,94 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2015
97,82 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2015
97,72 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2015
97,52 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2015
97,30 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2015
97,20 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2015
97,32 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2015
97,31 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2015
97,30 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2015
97,30 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2015
97,25 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2015
97,27 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2015
97,23 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2015
97,29 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2015
97,15 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2015
97,14 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2015
97,14 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2015
97,07 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2015
97,02 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2015
96,82 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2015
96,75 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2015
96,74 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2015
96,74 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2015
96,74 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2015
96,69 Oblig. Euro secteur privé
30/09/2015
96,53 Oblig. Euro secteur privé
29/09/2015
96,48 Oblig. Euro secteur privé
28/09/2015
96,76 Oblig. Euro secteur privé
27/09/2015
96,96 Oblig. Euro secteur privé
26/09/2015
96,96 Oblig. Euro secteur privé
25/09/2015
96,96 Oblig. Euro secteur privé
24/09/2015
97,12 Oblig. Euro secteur privé
23/09/2015
97,27 Oblig. Euro secteur privé
22/09/2015
97,39 Oblig. Euro secteur privé
21/09/2015
97,39 Oblig. Euro secteur privé
20/09/2015
97,45 Oblig. Euro secteur privé
19/09/2015
97,45 Oblig. Euro secteur privé
18/09/2015
97,45 Oblig. Euro secteur privé
17/09/2015
97,26 Oblig. Euro secteur privé
16/09/2015
97,29 Oblig. Euro secteur privé
15/09/2015
97,36 Oblig. Euro secteur privé
14/09/2015
97,61 Oblig. Euro secteur privé
13/09/2015
97,67 Oblig. Euro secteur privé
12/09/2015
97,67 Oblig. Euro secteur privé
11/09/2015
97,67 Oblig. Euro secteur privé
10/09/2015
97,68 Oblig. Euro secteur privé
09/09/2015
97,72 Oblig. Euro secteur privé
08/09/2015
97,70 Oblig. Euro secteur privé
07/09/2015
97,71 Oblig. Euro secteur privé
06/09/2015
97,69 Oblig. Euro secteur privé
05/09/2015
97,69 Oblig. Euro secteur privé
04/09/2015
97,69 Oblig. Euro secteur privé
03/09/2015
97,61 Oblig. Euro secteur privé
02/09/2015
97,49 Oblig. Euro secteur privé
01/09/2015
97,49 Oblig. Euro secteur privé
31/08/2015
97,59 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2015
97,65 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2015
97,65 Oblig. Euro secteur privé
28/08/2015
97,65 Oblig. Euro secteur privé
27/08/2015
97,62 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2015
97,56 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2015
97,53 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2015
97,79 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2015
98,05 Oblig. Euro secteur privé
22/08/2015
98,06 Oblig. Euro secteur privé
21/08/2015
98,06 Oblig. Euro secteur privé
20/08/2015
98,15 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2015
98,17 Oblig. Euro secteur privé
18/08/2015
98,19 Oblig. Euro secteur privé
17/08/2015
98,25 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2015
98,21 Oblig. Euro secteur privé
15/08/2015
98,22 Oblig. Euro secteur privé
14/08/2015
98,22 Oblig. Euro secteur privé
13/08/2015
98,28 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2015
98,34 Oblig. Euro secteur privé
11/08/2015
98,40 Oblig. Euro secteur privé
10/08/2015
98,31 Oblig. Euro secteur privé
09/08/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
08/08/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
07/08/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
06/08/2015
98,28 Oblig. Euro secteur privé
05/08/2015
98,26 Oblig. Euro secteur privé
04/08/2015
98,40 Oblig. Euro secteur privé
03/08/2015
98,41 Oblig. Euro secteur privé
02/08/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
01/08/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
31/07/2015
98,36 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2015
98,34 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2015
98,22 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2015
98,25 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2015
98,26 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2015
98,33 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2015
98,32 Oblig. Euro secteur privé
24/07/2015
98,32 Oblig. Euro secteur privé
23/07/2015
98,24 Oblig. Euro secteur privé
22/07/2015
98,24 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2015
98,22 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2015
98,24 Oblig. Euro secteur privé
19/07/2015
98,11 Oblig. Euro secteur privé
18/07/2015
98,10 Oblig. Euro secteur privé
17/07/2015
98,10 Oblig. Euro secteur privé
16/07/2015
97,88 Oblig. Euro secteur privé
15/07/2015
97,75 Oblig. Euro secteur privé
14/07/2015
97,55 Oblig. Euro secteur privé
13/07/2015
97,45 Oblig. Euro secteur privé
12/07/2015
97,25 Oblig. Euro secteur privé
11/07/2015
97,24 Oblig. Euro secteur privé
10/07/2015
97,24 Oblig. Euro secteur privé
09/07/2015
97,40 Oblig. Euro secteur privé
08/07/2015
97,43 Oblig. Euro secteur privé
07/07/2015
97,60 Oblig. Euro secteur privé
06/07/2015
97,47 Oblig. Euro secteur privé
05/07/2015
97,52 Oblig. Euro secteur privé
04/07/2015
97,52 Oblig. Euro secteur privé
03/07/2015
97,52 Oblig. Euro secteur privé
02/07/2015
97,44 Oblig. Euro secteur privé
01/07/2015
97,43 Oblig. Euro secteur privé
30/06/2015
97,40 Oblig. Euro secteur privé
29/06/2015
97,41 Oblig. Euro secteur privé
28/06/2015
97,51 Oblig. Euro secteur privé
27/06/2015
97,51 Oblig. Euro secteur privé
26/06/2015
97,51 Oblig. Euro secteur privé
25/06/2015
97,60 Oblig. Euro secteur privé
24/06/2015
97,66 Oblig. Euro secteur privé
23/06/2015
97,55 Oblig. Euro secteur privé
22/06/2015
97,47 Oblig. Euro secteur privé
21/06/2015
97,48 Oblig. Euro secteur privé
20/06/2015
97,48 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2015
97,48 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2015
97,40 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2015
97,56 Oblig. Euro secteur privé
16/06/2015
97,64 Oblig. Euro secteur privé
15/06/2015
97,76 Oblig. Euro secteur privé
14/06/2015
97,89 Oblig. Euro secteur privé
13/06/2015
97,89 Oblig. Euro secteur privé
12/06/2015
97,89 Oblig. Euro secteur privé
11/06/2015
97,83 Oblig. Euro secteur privé
10/06/2015
97,63 Oblig. Euro secteur privé
09/06/2015
97,79 Oblig. Euro secteur privé
08/06/2015
98,06 Oblig. Euro secteur privé
07/06/2015
98,18 Oblig. Euro secteur privé
06/06/2015
98,18 Oblig. Euro secteur privé
05/06/2015
98,18 Oblig. Euro secteur privé
04/06/2015
98,23 Oblig. Euro secteur privé
03/06/2015
98,31 Oblig. Euro secteur privé
02/06/2015
98,69 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2015
99,05 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2015
99,12 Oblig. Euro secteur privé
30/05/2015
99,12 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2015
99,12 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2015
99,10 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2015
99,12 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2015
99,12 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2015
99,04 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2015
99,04 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2015
99,04 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2015
99,04 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2015
98,99 Oblig. Euro secteur privé
20/05/2015
99,02 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2015
99,03 Oblig. Euro secteur privé
18/05/2015
98,92 Oblig. Euro secteur privé
17/05/2015
98,93 Oblig. Euro secteur privé
16/05/2015
98,93 Oblig. Euro secteur privé
15/05/2015
98,93 Oblig. Euro secteur privé
14/05/2015
98,80 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2015
98,82 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2015
98,84 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2015
99,04 Oblig. Euro secteur privé
10/05/2015
99,03 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2015
99,03 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2015
99,03 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2015
98,89 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2015
99,00 Oblig. Euro secteur privé
05/05/2015
99,22 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2015
99,37 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2015
99,47 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2015
99,48 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2015
99,48 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2015
99,49 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2015
99,69 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2015
99,93 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2015
99,89 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2015
99,87 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2015
99,87 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2015
99,87 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2015
99,85 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2015
99,85 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2015
99,96 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2015
100,02 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2015
100,04 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2015
100,04 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2015
100,04 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2015
100,11 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2015
100,17 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2015
100,13 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2015
100,15 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2015
100,11 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2015
100,11 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2015
100,11 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2015
100,04 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2015
100,01 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2015
99,89 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2015
99,82 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2015
99,82 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2015
99,82 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2015
99,82 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2015
99,82 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2015
99,84 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2015
99,79 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2015
99,70 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2015
99,67 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2015
99,67 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2015
99,67 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2015
99,59 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2015
99,58 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2015
99,58 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2015
99,65 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2015
99,75 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2015
99,74 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2015
99,74 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2015
99,74 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2015
99,74 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2015
99,70 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2015
99,84 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2015
99,95 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2015
99,95 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2015
99,95 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2015
100,02 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2015
100,12 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2015
100,09 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2015
100,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/01/2018
86,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/01/2018
86,14 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/01/2018
85,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/01/2018
85,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/01/2018
85,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/01/2018
85,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/01/2018
85,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/01/2018
85,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/01/2018
85,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/01/2018
86,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/01/2018
86,28 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/01/2018
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/01/2018
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/01/2018
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/01/2018
85,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/01/2018
85,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/01/2018
85,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/01/2018
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/12/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/12/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/12/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/12/2017
85,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/12/2017
85,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/12/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/12/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/12/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/12/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/12/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/12/2017
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/12/2017
86,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/12/2017
85,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/12/2017
86,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/12/2017
86,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/12/2017
86,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/12/2017
86,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/12/2017
86,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/12/2017
86,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/12/2017
86,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/12/2017
86,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/12/2017
87,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/12/2017
87,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/12/2017
87,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/12/2017
86,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/12/2017
86,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/12/2017
86,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/12/2017
86,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/12/2017
86,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/12/2017
86,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/12/2017
86,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/11/2017
86,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/11/2017
86,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/11/2017
85,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/11/2017
85,20 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/11/2017
85,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/11/2017
85,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/11/2017
85,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/11/2017
85,46 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/11/2017
85,63 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/11/2017
85,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/11/2017
85,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/11/2017
85,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/11/2017
85,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/11/2017
85,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/11/2017
85,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/11/2017
84,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/11/2017
84,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/11/2017
85,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/11/2017
86,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/11/2017
86,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/11/2017
86,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/11/2017
85,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/11/2017
86,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/11/2017
86,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/11/2017
86,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/11/2017
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/11/2017
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/11/2017
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/11/2017
85,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/11/2017
86,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/10/2017
86,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/10/2017
86,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/10/2017
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/10/2017
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/10/2017
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/10/2017
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/10/2017
84,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/10/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/10/2017
84,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/10/2017
84,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/10/2017
84,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/10/2017
84,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/10/2017
84,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/10/2017
84,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/10/2017
84,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/10/2017
85,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/10/2017
84,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/10/2017
84,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/10/2017
84,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/10/2017
83,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/10/2017
83,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/10/2017
84,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/10/2017
84,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/10/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/10/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/10/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/10/2017
84,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/10/2017
84,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/10/2017
84,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/10/2017
84,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/10/2017
85,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/09/2017
85,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/09/2017
85,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/09/2017
85,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/09/2017
85,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/09/2017
85,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/09/2017
85,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/09/2017
84,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/09/2017
84,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/09/2017
84,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/09/2017
84,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/09/2017
84,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/09/2017
84,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/09/2017
84,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/09/2017
84,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/09/2017
84,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/09/2017
84,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/09/2017
83,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/09/2017
82,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/09/2017
83,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/09/2017
82,33 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/09/2017
81,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/09/2017
81,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/09/2017
81,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/09/2017
81,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/09/2017
81,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/09/2017
81,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/09/2017
81,20 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/09/2017
80,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/09/2017
80,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/09/2017
80,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/08/2017
81,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/08/2017
80,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/08/2017
80,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/08/2017
80,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/08/2017
80,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/08/2017
80,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/08/2017
80,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/08/2017
81,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/08/2017
80,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/08/2017
81,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/08/2017
81,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/08/2017
81,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/08/2017
81,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/08/2017
81,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/08/2017
82,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/08/2017
81,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/08/2017
82,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/08/2017
82,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/08/2017
82,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/08/2017
82,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/08/2017
82,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/08/2017
82,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/08/2017
82,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/08/2017
82,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/08/2017
82,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/08/2017
82,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/08/2017
82,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/08/2017
82,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/08/2017
82,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/08/2017
83,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/08/2017
83,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/07/2017
83,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/07/2017
82,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/07/2017
82,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/07/2017
82,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/07/2017
83,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/07/2017
83,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/07/2017
83,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/07/2017
83,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/07/2017
82,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/07/2017
82,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/07/2017
82,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/07/2017
83,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/07/2017
83,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/07/2017
83,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/07/2017
84,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/07/2017
83,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/07/2017
83,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/07/2017
83,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/07/2017
83,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/07/2017
83,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/07/2017
83,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/07/2017
83,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/07/2017
83,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/07/2017
83,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/07/2017
83,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/07/2017
83,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/07/2017
84,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/07/2017
84,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/07/2017
84,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/07/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/07/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/06/2017
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/06/2017
83,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/06/2017
83,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/06/2017
83,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/06/2017
84,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/06/2017
84,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/06/2017
84,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/06/2017
84,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/06/2017
84,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/06/2017
84,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/06/2017
84,03 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/06/2017
84,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/06/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/06/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/06/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/06/2017
84,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/06/2017
84,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/06/2017
83,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/06/2017
83,46 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/06/2017
84,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/06/2017
84,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/06/2017
84,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/06/2017
85,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/06/2017
84,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/06/2017
84,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/06/2017
84,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/06/2017
84,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/06/2017
84,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/06/2017
84,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/06/2017
84,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/05/2017
84,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/05/2017
84,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/05/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/05/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/05/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/05/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/05/2017
85,14 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/05/2017
85,14 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/05/2017
85,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/05/2017
85,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/05/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/05/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/05/2017
85,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/05/2017
86,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/05/2017
85,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/05/2017
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/05/2017
86,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/05/2017
86,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/05/2017
86,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/05/2017
86,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/05/2017
87,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/05/2017
87,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/05/2017
87,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/05/2017
87,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/05/2017
86,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/05/2017
86,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/05/2017
86,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/05/2017
86,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/05/2017
87,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/05/2017
86,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/05/2017
86,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/04/2017
86,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/04/2017
86,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/04/2017
86,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/04/2017
86,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/04/2017
86,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/04/2017
86,03 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/04/2017
86,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/04/2017
87,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/04/2017
87,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/04/2017
87,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/04/2017
87,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/04/2017
87,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/04/2017
86,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/04/2017
86,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/04/2017
86,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/04/2017
86,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/04/2017
86,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/04/2017
86,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/04/2017
86,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/04/2017
85,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/04/2017
86,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/04/2017
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/04/2017
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/04/2017
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/04/2017
85,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/04/2017
85,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/04/2017
85,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/04/2017
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/04/2017
85,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/04/2017
85,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/03/2017
85,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/03/2017
84,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/03/2017
84,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/03/2017
84,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/03/2017
84,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/03/2017
83,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/03/2017
83,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/03/2017
83,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/03/2017
84,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/03/2017
83,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/03/2017
83,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/03/2017
83,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/03/2017
83,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/03/2017
83,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/03/2017
83,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/03/2017
83,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/03/2017
83,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/03/2017
82,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/03/2017
83,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/03/2017
83,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/03/2017
83,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/03/2017
83,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/03/2017
83,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/03/2017
84,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/03/2017
84,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/03/2017
84,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/03/2017
84,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/03/2017
84,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/03/2017
84,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/03/2017
85,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/03/2017
85,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/02/2017
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/02/2017
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/02/2017
86,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/02/2017
86,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/02/2017
86,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/02/2017
86,28 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/02/2017
86,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/02/2017
85,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/02/2017
85,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/02/2017
84,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/02/2017
84,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/02/2017
84,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/02/2017
85,33 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/02/2017
85,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/02/2017
85,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/02/2017
85,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/02/2017
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/02/2017
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/02/2017
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/02/2017
85,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/02/2017
84,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/02/2017
83,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/02/2017
84,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/02/2017
84,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/02/2017
84,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/02/2017
84,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/02/2017
83,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/02/2017
84,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/01/2017
83,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/01/2017
84,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/01/2017
84,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/01/2017
84,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/01/2017
84,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/01/2017
84,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/01/2017
84,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/01/2017
83,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/01/2017
83,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/01/2017
83,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/01/2017
83,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/01/2017
83,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/01/2017
83,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/01/2017
82,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/01/2017
83,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/01/2017
82,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/01/2017
82,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/01/2017
82,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/01/2017
82,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/01/2017
83,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/01/2017
83,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/01/2017
83,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/01/2017
83,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/01/2017
84,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/01/2017
84,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/01/2017
84,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/01/2017
84,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/01/2017
85,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/01/2017
85,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/01/2017
84,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/01/2017
84,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/12/2016
84,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/12/2016
84,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/12/2016
84,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/12/2016
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/12/2016
84,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/12/2016
84,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/12/2016
84,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/12/2016
84,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/12/2016
84,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/12/2016
85,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/12/2016
85,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/12/2016
85,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/12/2016
85,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/12/2016
85,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/12/2016
85,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/12/2016
85,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/12/2016
85,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/12/2016
85,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/12/2016
85,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/12/2016
84,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/12/2016
85,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/12/2016
85,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/12/2016
85,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/12/2016
83,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/12/2016
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/12/2016
84,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/12/2016
84,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/12/2016
84,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/12/2016
84,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/12/2016
84,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/12/2016
84,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/11/2016
83,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/11/2016
84,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/11/2016
84,03 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/11/2016
84,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/11/2016
84,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/11/2016
84,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/11/2016
84,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/11/2016
83,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/11/2016
83,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/11/2016
83,21 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/11/2016
82,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/11/2016
82,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/11/2016
82,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/11/2016
82,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/11/2016
82,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/11/2016
82,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/11/2016
83,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/11/2016
83,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/11/2016
83,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/11/2016
83,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/11/2016
81,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/11/2016
80,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/11/2016
80,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/11/2016
80,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/11/2016
81,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/11/2016
81,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/11/2016
81,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/11/2016
81,21 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/11/2016
80,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/11/2016
80,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/10/2016
80,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/10/2016
80,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/10/2016
80,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/10/2016
80,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/10/2016
80,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/10/2016
80,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/10/2016
81,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/10/2016
81,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/10/2016
81,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/10/2016
81,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/10/2016
81,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/10/2016
80,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/10/2016
81,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/10/2016
80,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/10/2016
79,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/10/2016
80,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/10/2016
80,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/10/2016
80,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/10/2016
79,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/10/2016
80,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/10/2016
80,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/10/2016
80,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/10/2016
80,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/10/2016
80,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/10/2016
80,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/10/2016
81,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/10/2016
82,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/10/2016
82,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/10/2016
83,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/10/2016
84,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/10/2016
84,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/09/2016
84,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/09/2016
84,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/09/2016
84,42 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/09/2016
84,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/09/2016
83,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/09/2016
84,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/09/2016
84,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/09/2016
84,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/09/2016
84,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/09/2016
84,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/09/2016
84,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/09/2016
84,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/09/2016
85,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/09/2016
85,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/09/2016
85,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/09/2016
85,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/09/2016
85,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/09/2016
85,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/09/2016
85,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/09/2016
85,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/09/2016
85,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/09/2016
85,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/09/2016
86,14 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/09/2016
86,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/09/2016
87,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/09/2016
86,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/09/2016
86,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/09/2016
86,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/09/2016
86,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/09/2016
86,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/08/2016
85,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/08/2016
85,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/08/2016
85,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/08/2016
85,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/08/2016
85,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/08/2016
85,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/08/2016
84,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/08/2016
85,44 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/08/2016
84,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/08/2016
84,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/08/2016
83,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/08/2016
83,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/08/2016
83,95 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/08/2016
84,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/08/2016
83,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/08/2016
83,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/08/2016
84,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/08/2016
84,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/08/2016
84,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/08/2016
84,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/08/2016
84,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/08/2016
85,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/08/2016
85,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/08/2016
85,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/08/2016
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/08/2016
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/08/2016
85,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/08/2016
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/08/2016
86,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/08/2016
85,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/08/2016
85,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/07/2016
85,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/07/2016
85,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/07/2016
85,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/07/2016
86,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/07/2016
86,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/07/2016
86,42 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/07/2016
86,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/07/2016
85,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/07/2016
85,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/07/2016
85,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/07/2016
86,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/07/2016
86,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/07/2016
86,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/07/2016
86,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/07/2016
86,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/07/2016
86,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/07/2016
86,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/07/2016
86,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/07/2016
86,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/07/2016
85,28 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/07/2016
84,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/07/2016
84,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/07/2016
84,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/07/2016
84,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/07/2016
84,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/07/2016
84,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/07/2016
84,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/07/2016
85,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/07/2016
85,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/07/2016
85,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/07/2016
85,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/06/2016
86,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/06/2016
86,14 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/06/2016
85,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/06/2016
85,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/06/2016
87,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/06/2016
87,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/06/2016
87,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/06/2016
92,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/06/2016
92,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/06/2016
92,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/06/2016
91,63 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/06/2016
89,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/06/2016
89,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/06/2016
89,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/06/2016
89,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/06/2016
89,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/06/2016
89,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/06/2016
89,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/06/2016
90,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/06/2016
90,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/06/2016
90,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/06/2016
90,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/06/2016
90,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/06/2016
90,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/06/2016
89,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/06/2016
91,44 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/06/2016
91,44 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/06/2016
91,44 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/06/2016
91,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/06/2016
91,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/05/2016
92,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/05/2016
92,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/05/2016
92,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/05/2016
92,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/05/2016
92,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/05/2016
92,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/05/2016
92,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/05/2016
91,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/05/2016
90,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/05/2016
91,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/05/2016
91,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/05/2016
91,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/05/2016
91,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/05/2016
90,73 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/05/2016
90,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/05/2016
89,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/05/2016
89,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/05/2016
89,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/05/2016
89,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/05/2016
89,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/05/2016
89,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/05/2016
89,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/05/2016
89,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/05/2016
89,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/05/2016
89,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/05/2016
89,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/05/2016
88,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/05/2016
88,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/05/2016
88,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/05/2016
89,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/05/2016
89,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/04/2016
89,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/04/2016
89,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/04/2016
90,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/04/2016
90,41 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/04/2016
90,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/04/2016
90,33 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/04/2016
89,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/04/2016
89,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/04/2016
89,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/04/2016
89,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/04/2016
88,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/04/2016
88,84 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/04/2016
87,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/04/2016
88,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/04/2016
88,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/04/2016
88,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/04/2016
88,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/04/2016
88,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/04/2016
87,84 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/04/2016
87,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/04/2016
87,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/04/2016
87,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/04/2016
87,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/04/2016
87,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/04/2016
87,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/04/2016
87,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/04/2016
88,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/04/2016
87,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/04/2016
87,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/04/2016
87,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/03/2016
88,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/03/2016
89,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/03/2016
89,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/03/2016
88,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/03/2016
88,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/03/2016
88,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/03/2016
88,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/03/2016
88,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/03/2016
88,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/03/2016
88,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/03/2016
89,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/03/2016
89,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/03/2016
89,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/03/2016
89,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/03/2016
89,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/03/2016
88,55 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/03/2016
88,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/03/2016
90,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/03/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/03/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/03/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/03/2016
90,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/03/2016
90,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/03/2016
89,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/03/2016
89,84 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/03/2016
89,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/03/2016
89,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/03/2016
89,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/03/2016
89,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/03/2016
89,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/03/2016
89,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/02/2016
88,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/02/2016
88,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/02/2016
88,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/02/2016
88,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/02/2016
87,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/02/2016
87,84 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/02/2016
88,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/02/2016
88,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/02/2016
89,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/02/2016
89,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/02/2016
89,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/02/2016
89,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/02/2016
88,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/02/2016
88,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/02/2016
89,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/02/2016
88,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/02/2016
88,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/02/2016
88,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/02/2016
87,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/02/2016
89,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/02/2016
88,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/02/2016
89,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/02/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/02/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/02/2016
90,02 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/02/2016
90,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/02/2016
92,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/02/2016
91,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/02/2016
91,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/01/2016
91,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/01/2016
91,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/01/2016
91,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/01/2016
91,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/01/2016
91,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/01/2016
91,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/01/2016
91,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/01/2016
91,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/01/2016
91,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/01/2016
91,68 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/01/2016
89,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/01/2016
89,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/01/2016
90,34 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/01/2016
90,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/01/2016
90,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/01/2016
90,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/01/2016
90,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/01/2016
91,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/01/2016
92,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/01/2016
92,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/01/2016
92,93 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/01/2016
93,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/01/2016
93,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/01/2016
93,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/01/2016
93,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/01/2016
94,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/01/2016
94,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/01/2016
94,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/01/2016
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/01/2016
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/01/2016
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/12/2015
94,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/12/2015
93,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/12/2015
94,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/12/2015
94,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/12/2015
95,19 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/12/2015
95,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/12/2015
95,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/12/2015
95,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/12/2015
95,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/12/2015
95,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/12/2015
95,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/12/2015
95,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/12/2015
96,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/12/2015
96,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/12/2015
96,31 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/12/2015
96,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/12/2015
96,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/12/2015
95,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/12/2015
97,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/12/2015
96,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/12/2015
96,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/12/2015
96,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/12/2015
97,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/12/2015
99,27 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/12/2015
99,58 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/11/2015
99,36 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/11/2015
99,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/11/2015
99,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/11/2015
99,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/11/2015
99,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/11/2015
99,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/11/2015
98,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/11/2015
99,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/11/2015
99,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/11/2015
99,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/11/2015
99,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/11/2015
99,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/11/2015
99,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/11/2015
99,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/11/2015
98,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/11/2015
98,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/11/2015
98,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/11/2015
98,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/11/2015
98,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/11/2015
98,49 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/11/2015
98,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/11/2015
97,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/11/2015
96,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/11/2015
96,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/11/2015
96,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/11/2015
97,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/11/2015
98,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/11/2015
97,53 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/11/2015
97,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/11/2015
96,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/10/2015
96,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/10/2015
96,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/10/2015
97,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/10/2015
96,28 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/10/2015
96,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/10/2015
96,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/10/2015
96,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/10/2015
96,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/10/2015
96,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/10/2015
94,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/10/2015
94,15 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/10/2015
93,92 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/10/2015
94,52 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/10/2015
94,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/10/2015
94,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/10/2015
94,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/10/2015
93,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/10/2015
93,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/10/2015
92,28 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/10/2015
93,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/10/2015
93,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/10/2015
93,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/10/2015
93,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/10/2015
93,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/10/2015
93,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/10/2015
92,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/10/2015
92,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/10/2015
93,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/10/2015
93,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/10/2015
93,25 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/10/2015
93,09 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/09/2015
92,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/09/2015
92,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/09/2015
93,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/09/2015
93,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/09/2015
93,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/09/2015
93,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/09/2015
93,42 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/09/2015
94,78 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/09/2015
95,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/09/2015
95,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/09/2015
94,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/09/2015
94,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/09/2015
94,99 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/09/2015
94,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/09/2015
95,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/09/2015
94,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/09/2015
94,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/09/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/09/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/09/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/09/2015
95,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/09/2015
95,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/09/2015
95,87 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/09/2015
95,03 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/09/2015
94,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/09/2015
94,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/09/2015
94,90 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/09/2015
94,37 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/09/2015
93,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/09/2015
94,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/08/2015
94,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/08/2015
94,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/08/2015
94,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/08/2015
94,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/08/2015
94,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/08/2015
94,63 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/08/2015
94,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/08/2015
96,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/08/2015
96,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/08/2015
96,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/08/2015
96,71 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/08/2015
97,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/08/2015
98,89 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/08/2015
99,05 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/08/2015
98,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/08/2015
97,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/08/2015
97,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/08/2015
97,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/08/2015
98,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/08/2015
97,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/08/2015
98,63 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/08/2015
98,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/08/2015
99,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/08/2015
99,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/08/2015
99,06 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/08/2015
99,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/08/2015
100,13 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/08/2015
99,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/08/2015
99,45 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/08/2015
99,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/08/2015
99,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/07/2015
99,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/07/2015
99,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/07/2015
98,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/07/2015
98,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/07/2015
97,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/07/2015
98,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/07/2015
98,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/07/2015
98,74 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/07/2015
98,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/07/2015
99,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/07/2015
99,70 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/07/2015
99,98 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/07/2015
99,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/07/2015
99,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/07/2015
99,62 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/07/2015
99,32 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/07/2015
98,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/07/2015
97,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/07/2015
96,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/07/2015
95,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/07/2015
95,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/07/2015
95,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/07/2015
96,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/07/2015
96,43 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/07/2015
98,00 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/07/2015
97,63 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/07/2015
97,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/07/2015
97,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/07/2015
97,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/07/2015
97,17 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/07/2015
97,38 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/06/2015
97,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/06/2015
97,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/06/2015
96,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/06/2015
96,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/06/2015
96,79 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/06/2015
96,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/06/2015
97,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/06/2015
96,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/06/2015
96,10 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/06/2015
96,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/06/2015
96,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/06/2015
96,96 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/06/2015
96,39 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/06/2015
96,46 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/06/2015
96,42 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/06/2015
95,84 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/06/2015
95,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/06/2015
95,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/06/2015
95,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/06/2015
95,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/06/2015
94,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/06/2015
93,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/06/2015
94,85 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/06/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/06/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/06/2015
95,07 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/06/2015
94,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/06/2015
95,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/06/2015
96,80 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/06/2015
98,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/05/2015
98,21 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/05/2015
98,21 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/05/2015
98,21 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/05/2015
99,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/05/2015
99,81 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/05/2015
99,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/05/2015
98,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/05/2015
98,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/05/2015
98,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/05/2015
98,76 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/05/2015
99,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/05/2015
98,47 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/05/2015
97,65 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/05/2015
96,83 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/05/2015
97,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/05/2015
97,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/05/2015
97,61 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/05/2015
97,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/05/2015
97,97 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/05/2015
98,12 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/05/2015
98,08 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/05/2015
97,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/05/2015
97,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/05/2015
97,01 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/05/2015
94,82 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/05/2015
95,56 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/05/2015
96,23 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/05/2015
97,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/05/2015
97,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/05/2015
97,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/05/2015
97,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/04/2015
97,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/04/2015
99,60 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/04/2015
100,16 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/04/2015
99,94 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/04/2015
99,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/04/2015
99,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/04/2015
99,91 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/04/2015
99,75 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/04/2015
100,35 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/04/2015
99,64 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/04/2015
99,59 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/04/2015
99,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/04/2015
99,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/04/2015
99,57 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/04/2015
99,86 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/04/2015
100,22 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/04/2015
99,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/04/2015
99,54 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/04/2015
99,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/04/2015
99,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/04/2015
99,11 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/04/2015
98,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
08/04/2015
98,69 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
07/04/2015
98,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
06/04/2015
97,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
05/04/2015
97,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
04/04/2015
97,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
03/04/2015
97,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
02/04/2015
97,77 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
01/04/2015
98,18 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
31/03/2015
98,24 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
30/03/2015
97,40 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
29/03/2015
97,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
28/03/2015
97,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
27/03/2015
97,67 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
26/03/2015
96,66 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
25/03/2015
96,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
24/03/2015
97,04 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
23/03/2015
97,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
22/03/2015
98,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
21/03/2015
98,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
20/03/2015
98,51 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
19/03/2015
99,48 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
18/03/2015
98,72 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
17/03/2015
99,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
16/03/2015
100,50 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
15/03/2015
100,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
14/03/2015
100,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
13/03/2015
100,30 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
12/03/2015
101,29 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
11/03/2015
102,26 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
10/03/2015
100,88 BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP
09/03/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP -13,49-4,939,46-0,49
Oblig. Euro secteur privé 3,611,251,980,77
ML EMU Corporate 5,141,772,350,87
Performances annuelles
 20172016
BLUEBAY INV GR BDFD S-GBP 1,31-10,70
Oblig. Euro secteur privé 2,593,38
ML EMU Corporate 2,424,75

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus