MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD - LU1244750581

Performance en base 100 du 02/10/2015 au 22/01/2018
 
MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
 
Oblig. Euro secteur privé
 
ML EMU Corporate
ML EMU Corporate 
22/01/2018
108,53 ML EMU Corporate 
21/01/2018
108,44 ML EMU Corporate 
20/01/2018
108,44 ML EMU Corporate 
19/01/2018
108,44 ML EMU Corporate 
18/01/2018
108,36 ML EMU Corporate 
17/01/2018
108,39 ML EMU Corporate 
16/01/2018
108,36 ML EMU Corporate 
15/01/2018
108,22 ML EMU Corporate 
14/01/2018
108,16 ML EMU Corporate 
13/01/2018
108,16 ML EMU Corporate 
12/01/2018
108,16 ML EMU Corporate 
11/01/2018
108,17 ML EMU Corporate 
10/01/2018
108,47 ML EMU Corporate 
09/01/2018
108,56 ML EMU Corporate 
08/01/2018
108,67 ML EMU Corporate 
07/01/2018
108,56 ML EMU Corporate 
06/01/2018
108,56 ML EMU Corporate 
05/01/2018
108,56 ML EMU Corporate 
04/01/2018
108,48 ML EMU Corporate 
03/01/2018
108,44 ML EMU Corporate 
02/01/2018
108,33 ML EMU Corporate 
01/01/2018
108,35 ML EMU Corporate 
31/12/2017
108,35 ML EMU Corporate 
30/12/2017
108,34 ML EMU Corporate 
29/12/2017
108,34 ML EMU Corporate 
28/12/2017
108,39 ML EMU Corporate 
27/12/2017
108,53 ML EMU Corporate 
26/12/2017
108,44 ML EMU Corporate 
25/12/2017
108,42 ML EMU Corporate 
24/12/2017
108,42 ML EMU Corporate 
23/12/2017
108,42 ML EMU Corporate 
22/12/2017
108,42 ML EMU Corporate 
21/12/2017
108,42 ML EMU Corporate 
20/12/2017
108,48 ML EMU Corporate 
19/12/2017
108,67 ML EMU Corporate 
18/12/2017
108,93 ML EMU Corporate 
17/12/2017
108,98 ML EMU Corporate 
16/12/2017
108,98 ML EMU Corporate 
15/12/2017
108,98 ML EMU Corporate 
14/12/2017
108,94 ML EMU Corporate 
13/12/2017
109,00 ML EMU Corporate 
12/12/2017
108,98 ML EMU Corporate 
11/12/2017
109,06 ML EMU Corporate 
10/12/2017
109,04 ML EMU Corporate 
09/12/2017
109,04 ML EMU Corporate 
08/12/2017
109,04 ML EMU Corporate 
07/12/2017
109,10 ML EMU Corporate 
06/12/2017
109,07 ML EMU Corporate 
05/12/2017
108,95 ML EMU Corporate 
04/12/2017
108,87 ML EMU Corporate 
03/12/2017
108,91 ML EMU Corporate 
02/12/2017
108,91 ML EMU Corporate 
01/12/2017
108,91 ML EMU Corporate 
30/11/2017
108,67 ML EMU Corporate 
29/11/2017
108,61 ML EMU Corporate 
28/11/2017
108,81 ML EMU Corporate 
27/11/2017
108,78 ML EMU Corporate 
26/11/2017
108,67 ML EMU Corporate 
25/11/2017
108,67 ML EMU Corporate 
24/11/2017
108,67 ML EMU Corporate 
23/11/2017
108,68 ML EMU Corporate 
22/11/2017
108,66 ML EMU Corporate 
21/11/2017
108,71 ML EMU Corporate 
20/11/2017
108,67 ML EMU Corporate 
19/11/2017
108,64 ML EMU Corporate 
18/11/2017
108,64 ML EMU Corporate 
17/11/2017
108,64 ML EMU Corporate 
16/11/2017
108,58 ML EMU Corporate 
15/11/2017
108,55 ML EMU Corporate 
14/11/2017
108,60 ML EMU Corporate 
13/11/2017
108,59 ML EMU Corporate 
12/11/2017
108,65 ML EMU Corporate 
11/11/2017
108,65 ML EMU Corporate 
10/11/2017
108,65 ML EMU Corporate 
09/11/2017
108,80 ML EMU Corporate 
08/11/2017
109,09 ML EMU Corporate 
07/11/2017
109,12 ML EMU Corporate 
06/11/2017
109,07 ML EMU Corporate 
05/11/2017
108,94 ML EMU Corporate 
04/11/2017
108,94 ML EMU Corporate 
03/11/2017
108,94 ML EMU Corporate 
02/11/2017
108,91 ML EMU Corporate 
01/11/2017
108,90 ML EMU Corporate 
31/10/2017
108,82 ML EMU Corporate 
30/10/2017
108,73 ML EMU Corporate 
29/10/2017
108,57 ML EMU Corporate 
28/10/2017
108,57 ML EMU Corporate 
27/10/2017
108,57 ML EMU Corporate 
26/10/2017
108,23 ML EMU Corporate 
25/10/2017
108,02 ML EMU Corporate 
24/10/2017
108,05 ML EMU Corporate 
23/10/2017
108,22 ML EMU Corporate 
22/10/2017
108,11 ML EMU Corporate 
21/10/2017
108,11 ML EMU Corporate 
20/10/2017
108,11 ML EMU Corporate 
19/10/2017
108,32 ML EMU Corporate 
18/10/2017
108,30 ML EMU Corporate 
17/10/2017
108,39 ML EMU Corporate 
16/10/2017
108,34 ML EMU Corporate 
15/10/2017
108,15 ML EMU Corporate 
14/10/2017
108,15 ML EMU Corporate 
13/10/2017
108,15 ML EMU Corporate 
12/10/2017
107,96 ML EMU Corporate 
11/10/2017
107,85 ML EMU Corporate 
10/10/2017
107,89 ML EMU Corporate 
09/10/2017
107,86 ML EMU Corporate 
08/10/2017
107,74 ML EMU Corporate 
07/10/2017
107,74 ML EMU Corporate 
06/10/2017
107,74 ML EMU Corporate 
05/10/2017
107,75 ML EMU Corporate 
04/10/2017
107,80 ML EMU Corporate 
03/10/2017
107,78 ML EMU Corporate 
02/10/2017
107,78 ML EMU Corporate 
01/10/2017
107,69 ML EMU Corporate 
30/09/2017
107,69 ML EMU Corporate 
29/09/2017
107,68 ML EMU Corporate 
28/09/2017
107,61 ML EMU Corporate 
27/09/2017
107,68 ML EMU Corporate 
26/09/2017
107,85 ML EMU Corporate 
25/09/2017
107,91 ML EMU Corporate 
24/09/2017
107,65 ML EMU Corporate 
23/09/2017
107,65 ML EMU Corporate 
22/09/2017
107,65 ML EMU Corporate 
21/09/2017
107,66 ML EMU Corporate 
20/09/2017
107,75 ML EMU Corporate 
19/09/2017
107,68 ML EMU Corporate 
18/09/2017
107,62 ML EMU Corporate 
17/09/2017
107,63 ML EMU Corporate 
16/09/2017
107,63 ML EMU Corporate 
15/09/2017
107,63 ML EMU Corporate 
14/09/2017
107,75 ML EMU Corporate 
13/09/2017
107,79 ML EMU Corporate 
12/09/2017
107,83 ML EMU Corporate 
11/09/2017
108,04 ML EMU Corporate 
10/09/2017
108,05 ML EMU Corporate 
09/09/2017
108,05 ML EMU Corporate 
08/09/2017
108,05 ML EMU Corporate 
07/09/2017
108,11 ML EMU Corporate 
06/09/2017
107,94 ML EMU Corporate 
05/09/2017
108,03 ML EMU Corporate 
04/09/2017
107,90 ML EMU Corporate 
03/09/2017
107,83 ML EMU Corporate 
02/09/2017
107,83 ML EMU Corporate 
01/09/2017
107,83 ML EMU Corporate 
31/08/2017
107,90 ML EMU Corporate 
30/08/2017
107,94 ML EMU Corporate 
29/08/2017
108,06 ML EMU Corporate 
28/08/2017
107,97 ML EMU Corporate 
27/08/2017
107,88 ML EMU Corporate 
26/08/2017
107,88 ML EMU Corporate 
25/08/2017
107,88 ML EMU Corporate 
24/08/2017
107,89 ML EMU Corporate 
23/08/2017
107,91 ML EMU Corporate 
22/08/2017
107,83 ML EMU Corporate 
21/08/2017
107,84 ML EMU Corporate 
20/08/2017
107,82 ML EMU Corporate 
19/08/2017
107,82 ML EMU Corporate 
18/08/2017
107,82 ML EMU Corporate 
17/08/2017
107,74 ML EMU Corporate 
16/08/2017
107,72 ML EMU Corporate 
15/08/2017
107,73 ML EMU Corporate 
14/08/2017
107,83 ML EMU Corporate 
13/08/2017
107,84 ML EMU Corporate 
12/08/2017
107,84 ML EMU Corporate 
11/08/2017
107,84 ML EMU Corporate 
10/08/2017
107,82 ML EMU Corporate 
09/08/2017
107,79 ML EMU Corporate 
08/08/2017
107,66 ML EMU Corporate 
07/08/2017
107,74 ML EMU Corporate 
06/08/2017
107,68 ML EMU Corporate 
05/08/2017
107,68 ML EMU Corporate 
04/08/2017
107,68 ML EMU Corporate 
03/08/2017
107,72 ML EMU Corporate 
02/08/2017
107,63 ML EMU Corporate 
01/08/2017
107,56 ML EMU Corporate 
31/07/2017
107,29 ML EMU Corporate 
30/07/2017
107,25 ML EMU Corporate 
29/07/2017
107,25 ML EMU Corporate 
28/07/2017
107,25 ML EMU Corporate 
27/07/2017
107,29 ML EMU Corporate 
26/07/2017
107,15 ML EMU Corporate 
25/07/2017
107,08 ML EMU Corporate 
24/07/2017
107,31 ML EMU Corporate 
23/07/2017
107,26 ML EMU Corporate 
22/07/2017
107,26 ML EMU Corporate 
21/07/2017
107,26 ML EMU Corporate 
20/07/2017
107,07 ML EMU Corporate 
19/07/2017
107,07 ML EMU Corporate 
18/07/2017
106,96 ML EMU Corporate 
17/07/2017
106,83 ML EMU Corporate 
16/07/2017
106,72 ML EMU Corporate 
15/07/2017
106,72 ML EMU Corporate 
14/07/2017
106,72 ML EMU Corporate 
13/07/2017
106,69 ML EMU Corporate 
12/07/2017
106,71 ML EMU Corporate 
11/07/2017
106,46 ML EMU Corporate 
10/07/2017
106,52 ML EMU Corporate 
09/07/2017
106,40 ML EMU Corporate 
08/07/2017
106,40 ML EMU Corporate 
07/07/2017
106,40 ML EMU Corporate 
06/07/2017
106,38 ML EMU Corporate 
05/07/2017
106,73 ML EMU Corporate 
04/07/2017
106,64 ML EMU Corporate 
03/07/2017
106,50 ML EMU Corporate 
02/07/2017
106,48 ML EMU Corporate 
01/07/2017
106,48 ML EMU Corporate 
30/06/2017
106,48 ML EMU Corporate 
29/06/2017
106,55 ML EMU Corporate 
28/06/2017
106,88 ML EMU Corporate 
27/06/2017
106,94 ML EMU Corporate 
26/06/2017
107,34 ML EMU Corporate 
25/06/2017
107,29 ML EMU Corporate 
24/06/2017
107,29 ML EMU Corporate 
23/06/2017
107,29 ML EMU Corporate 
22/06/2017
107,28 ML EMU Corporate 
21/06/2017
107,25 ML EMU Corporate 
20/06/2017
107,27 ML EMU Corporate 
19/06/2017
107,19 ML EMU Corporate 
18/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
17/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
16/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
15/06/2017
107,04 ML EMU Corporate 
14/06/2017
107,35 ML EMU Corporate 
13/06/2017
107,18 ML EMU Corporate 
12/06/2017
107,21 ML EMU Corporate 
11/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
10/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
09/06/2017
107,15 ML EMU Corporate 
08/06/2017
107,18 ML EMU Corporate 
07/06/2017
107,21 ML EMU Corporate 
06/06/2017
107,21 ML EMU Corporate 
05/06/2017
107,08 ML EMU Corporate 
04/06/2017
107,13 ML EMU Corporate 
03/06/2017
107,13 ML EMU Corporate 
02/06/2017
107,13 ML EMU Corporate 
01/06/2017
107,00 ML EMU Corporate 
31/05/2017
107,05 ML EMU Corporate 
30/05/2017
107,03 ML EMU Corporate 
29/05/2017
107,03 ML EMU Corporate 
28/05/2017
106,85 ML EMU Corporate 
27/05/2017
106,85 ML EMU Corporate 
26/05/2017
106,85 ML EMU Corporate 
25/05/2017
106,70 ML EMU Corporate 
24/05/2017
106,55 ML EMU Corporate 
23/05/2017
106,55 ML EMU Corporate 
22/05/2017
106,57 ML EMU Corporate 
21/05/2017
106,62 ML EMU Corporate 
20/05/2017
106,62 ML EMU Corporate 
19/05/2017
106,62 ML EMU Corporate 
18/05/2017
106,65 ML EMU Corporate 
17/05/2017
106,69 ML EMU Corporate 
16/05/2017
106,57 ML EMU Corporate 
15/05/2017
106,61 ML EMU Corporate 
14/05/2017
106,71 ML EMU Corporate 
13/05/2017
106,71 ML EMU Corporate 
12/05/2017
106,71 ML EMU Corporate 
11/05/2017
106,61 ML EMU Corporate 
10/05/2017
106,65 ML EMU Corporate 
09/05/2017
106,55 ML EMU Corporate 
08/05/2017
106,53 ML EMU Corporate 
07/05/2017
106,45 ML EMU Corporate 
06/05/2017
106,45 ML EMU Corporate 
05/05/2017
106,45 ML EMU Corporate 
04/05/2017
106,56 ML EMU Corporate 
03/05/2017
106,71 ML EMU Corporate 
02/05/2017
106,64 ML EMU Corporate 
01/05/2017
106,64 ML EMU Corporate 
30/04/2017
106,63 ML EMU Corporate 
29/04/2017
106,62 ML EMU Corporate 
28/04/2017
106,62 ML EMU Corporate 
27/04/2017
106,64 ML EMU Corporate 
26/04/2017
106,36 ML EMU Corporate 
25/04/2017
106,18 ML EMU Corporate 
24/04/2017
106,22 ML EMU Corporate 
23/04/2017
106,48 ML EMU Corporate 
22/04/2017
106,48 ML EMU Corporate 
21/04/2017
106,48 ML EMU Corporate 
20/04/2017
106,48 ML EMU Corporate 
19/04/2017
106,59 ML EMU Corporate 
18/04/2017
106,79 ML EMU Corporate 
17/04/2017
106,78 ML EMU Corporate 
16/04/2017
106,75 ML EMU Corporate 
15/04/2017
106,75 ML EMU Corporate 
14/04/2017
106,75 ML EMU Corporate 
13/04/2017
106,75 ML EMU Corporate 
12/04/2017
106,67 ML EMU Corporate 
11/04/2017
106,70 ML EMU Corporate 
10/04/2017
106,65 ML EMU Corporate 
09/04/2017
106,56 ML EMU Corporate 
08/04/2017
106,56 ML EMU Corporate 
07/04/2017
106,56 ML EMU Corporate 
06/04/2017
106,40 ML EMU Corporate 
05/04/2017
106,44 ML EMU Corporate 
04/04/2017
106,44 ML EMU Corporate 
03/04/2017
106,35 ML EMU Corporate 
02/04/2017
106,06 ML EMU Corporate 
01/04/2017
106,06 ML EMU Corporate 
31/03/2017
106,06 ML EMU Corporate 
30/03/2017
106,05 ML EMU Corporate 
29/03/2017
106,02 ML EMU Corporate 
28/03/2017
105,78 ML EMU Corporate 
27/03/2017
105,68 ML EMU Corporate 
26/03/2017
105,68 ML EMU Corporate 
25/03/2017
105,68 ML EMU Corporate 
24/03/2017
105,68 ML EMU Corporate 
23/03/2017
105,65 ML EMU Corporate 
22/03/2017
105,71 ML EMU Corporate 
21/03/2017
105,53 ML EMU Corporate 
20/03/2017
105,62 ML EMU Corporate 
19/03/2017
105,59 ML EMU Corporate 
18/03/2017
105,59 ML EMU Corporate 
17/03/2017
105,59 ML EMU Corporate 
16/03/2017
105,58 ML EMU Corporate 
15/03/2017
105,68 ML EMU Corporate 
14/03/2017
105,50 ML EMU Corporate 
13/03/2017
105,41 ML EMU Corporate 
12/03/2017
105,35 ML EMU Corporate 
11/03/2017
105,35 ML EMU Corporate 
10/03/2017
105,35 ML EMU Corporate 
09/03/2017
105,65 ML EMU Corporate 
08/03/2017
105,82 ML EMU Corporate 
07/03/2017
106,08 ML EMU Corporate 
06/03/2017
105,88 ML EMU Corporate 
05/03/2017
105,82 ML EMU Corporate 
04/03/2017
105,82 ML EMU Corporate 
03/03/2017
105,82 ML EMU Corporate 
02/03/2017
106,02 ML EMU Corporate 
01/03/2017
106,07 ML EMU Corporate 
28/02/2017
106,42 ML EMU Corporate 
27/02/2017
106,46 ML EMU Corporate 
26/02/2017
106,49 ML EMU Corporate 
25/02/2017
106,49 ML EMU Corporate 
24/02/2017
106,49 ML EMU Corporate 
23/02/2017
106,31 ML EMU Corporate 
22/02/2017
106,14 ML EMU Corporate 
21/02/2017
105,96 ML EMU Corporate 
20/02/2017
106,01 ML EMU Corporate 
19/02/2017
105,92 ML EMU Corporate 
18/02/2017
105,92 ML EMU Corporate 
17/02/2017
105,92 ML EMU Corporate 
16/02/2017
105,73 ML EMU Corporate 
15/02/2017
105,64 ML EMU Corporate 
14/02/2017
105,65 ML EMU Corporate 
13/02/2017
105,70 ML EMU Corporate 
12/02/2017
105,70 ML EMU Corporate 
11/02/2017
105,70 ML EMU Corporate 
10/02/2017
105,70 ML EMU Corporate 
09/02/2017
105,75 ML EMU Corporate 
08/02/2017
105,76 ML EMU Corporate 
07/02/2017
105,58 ML EMU Corporate 
06/02/2017
105,56 ML EMU Corporate 
05/02/2017
105,35 ML EMU Corporate 
04/02/2017
105,35 ML EMU Corporate 
03/02/2017
105,35 ML EMU Corporate 
02/02/2017
105,30 ML EMU Corporate 
01/02/2017
105,09 ML EMU Corporate 
31/01/2017
105,18 ML EMU Corporate 
30/01/2017
105,14 ML EMU Corporate 
29/01/2017
105,11 ML EMU Corporate 
28/01/2017
105,11 ML EMU Corporate 
27/01/2017
105,11 ML EMU Corporate 
26/01/2017
105,03 ML EMU Corporate 
25/01/2017
105,14 ML EMU Corporate 
24/01/2017
105,37 ML EMU Corporate 
23/01/2017
105,45 ML EMU Corporate 
22/01/2017
105,23 ML EMU Corporate 
21/01/2017
105,23 ML EMU Corporate 
20/01/2017
105,23 ML EMU Corporate 
19/01/2017
105,41 ML EMU Corporate 
18/01/2017
105,51 ML EMU Corporate 
17/01/2017
105,66 ML EMU Corporate 
16/01/2017
105,63 ML EMU Corporate 
15/01/2017
105,52 ML EMU Corporate 
14/01/2017
105,52 ML EMU Corporate 
13/01/2017
105,52 ML EMU Corporate 
12/01/2017
105,62 ML EMU Corporate 
11/01/2017
105,57 ML EMU Corporate 
10/01/2017
105,52 ML EMU Corporate 
09/01/2017
105,53 ML EMU Corporate 
08/01/2017
105,50 ML EMU Corporate 
07/01/2017
105,50 ML EMU Corporate 
06/01/2017
105,50 ML EMU Corporate 
05/01/2017
105,64 ML EMU Corporate 
04/01/2017
105,66 ML EMU Corporate 
03/01/2017
105,64 ML EMU Corporate 
02/01/2017
105,79 ML EMU Corporate 
01/01/2017
105,79 ML EMU Corporate 
31/12/2016
105,79 ML EMU Corporate 
30/12/2016
105,79 ML EMU Corporate 
29/12/2016
105,89 ML EMU Corporate 
28/12/2016
105,84 ML EMU Corporate 
27/12/2016
105,81 ML EMU Corporate 
26/12/2016
105,61 ML EMU Corporate 
25/12/2016
105,61 ML EMU Corporate 
24/12/2016
105,61 ML EMU Corporate 
23/12/2016
105,61 ML EMU Corporate 
22/12/2016
105,53 ML EMU Corporate 
21/12/2016
105,57 ML EMU Corporate 
20/12/2016
105,52 ML EMU Corporate 
19/12/2016
105,54 ML EMU Corporate 
18/12/2016
105,28 ML EMU Corporate 
17/12/2016
105,28 ML EMU Corporate 
16/12/2016
105,28 ML EMU Corporate 
15/12/2016
105,11 ML EMU Corporate 
14/12/2016
105,32 ML EMU Corporate 
13/12/2016
105,09 ML EMU Corporate 
12/12/2016
104,88 ML EMU Corporate 
11/12/2016
105,07 ML EMU Corporate 
10/12/2016
105,07 ML EMU Corporate 
09/12/2016
105,07 ML EMU Corporate 
08/12/2016
104,83 ML EMU Corporate 
07/12/2016
104,84 ML EMU Corporate 
06/12/2016
104,71 ML EMU Corporate 
05/12/2016
104,79 ML EMU Corporate 
04/12/2016
104,99 ML EMU Corporate 
03/12/2016
104,99 ML EMU Corporate 
02/12/2016
104,99 ML EMU Corporate 
01/12/2016
104,94 ML EMU Corporate 
30/11/2016
105,17 ML EMU Corporate 
29/11/2016
105,28 ML EMU Corporate 
28/11/2016
105,43 ML EMU Corporate 
27/11/2016
105,27 ML EMU Corporate 
26/11/2016
105,27 ML EMU Corporate 
25/11/2016
105,27 ML EMU Corporate 
24/11/2016
105,24 ML EMU Corporate 
23/11/2016
105,07 ML EMU Corporate 
22/11/2016
105,27 ML EMU Corporate 
21/11/2016
105,00 ML EMU Corporate 
20/11/2016
105,02 ML EMU Corporate 
19/11/2016
105,02 ML EMU Corporate 
18/11/2016
105,02 ML EMU Corporate 
17/11/2016
105,17 ML EMU Corporate 
16/11/2016
105,16 ML EMU Corporate 
15/11/2016
105,37 ML EMU Corporate 
14/11/2016
105,18 ML EMU Corporate 
13/11/2016
105,50 ML EMU Corporate 
12/11/2016
105,50 ML EMU Corporate 
11/11/2016
105,50 ML EMU Corporate 
10/11/2016
105,70 ML EMU Corporate 
09/11/2016
106,11 ML EMU Corporate 
08/11/2016
106,18 ML EMU Corporate 
07/11/2016
106,27 ML EMU Corporate 
06/11/2016
106,31 ML EMU Corporate 
05/11/2016
106,31 ML EMU Corporate 
04/11/2016
106,31 ML EMU Corporate 
03/11/2016
106,22 ML EMU Corporate 
02/11/2016
106,34 ML EMU Corporate 
01/11/2016
106,19 ML EMU Corporate 
31/10/2016
106,28 ML EMU Corporate 
30/10/2016
106,24 ML EMU Corporate 
29/10/2016
106,24 ML EMU Corporate 
28/10/2016
106,24 ML EMU Corporate 
27/10/2016
106,24 ML EMU Corporate 
26/10/2016
106,54 ML EMU Corporate 
25/10/2016
106,83 ML EMU Corporate 
24/10/2016
106,81 ML EMU Corporate 
23/10/2016
106,88 ML EMU Corporate 
22/10/2016
106,88 ML EMU Corporate 
21/10/2016
106,88 ML EMU Corporate 
20/10/2016
106,90 ML EMU Corporate 
19/10/2016
106,79 ML EMU Corporate 
18/10/2016
106,73 ML EMU Corporate 
17/10/2016
106,61 ML EMU Corporate 
16/10/2016
106,58 ML EMU Corporate 
15/10/2016
106,58 ML EMU Corporate 
14/10/2016
106,58 ML EMU Corporate 
13/10/2016
106,64 ML EMU Corporate 
12/10/2016
106,55 ML EMU Corporate 
11/10/2016
106,65 ML EMU Corporate 
10/10/2016
106,62 ML EMU Corporate 
09/10/2016
106,73 ML EMU Corporate 
08/10/2016
106,73 ML EMU Corporate 
07/10/2016
106,73 ML EMU Corporate 
06/10/2016
106,78 ML EMU Corporate 
05/10/2016
106,80 ML EMU Corporate 
04/10/2016
107,08 ML EMU Corporate 
03/10/2016
107,08 ML EMU Corporate 
02/10/2016
107,14 ML EMU Corporate 
01/10/2016
107,14 ML EMU Corporate 
30/09/2016
107,14 ML EMU Corporate 
29/09/2016
107,19 ML EMU Corporate 
28/09/2016
107,29 ML EMU Corporate 
27/09/2016
107,29 ML EMU Corporate 
26/09/2016
107,19 ML EMU Corporate 
25/09/2016
107,10 ML EMU Corporate 
24/09/2016
107,10 ML EMU Corporate 
23/09/2016
107,10 ML EMU Corporate 
22/09/2016
107,11 ML EMU Corporate 
21/09/2016
106,77 ML EMU Corporate 
20/09/2016
106,84 ML EMU Corporate 
19/09/2016
106,76 ML EMU Corporate 
18/09/2016
106,81 ML EMU Corporate 
17/09/2016
106,81 ML EMU Corporate 
16/09/2016
106,81 ML EMU Corporate 
15/09/2016
106,74 ML EMU Corporate 
14/09/2016
106,81 ML EMU Corporate 
13/09/2016
106,79 ML EMU Corporate 
12/09/2016
106,80 ML EMU Corporate 
11/09/2016
107,02 ML EMU Corporate 
10/09/2016
107,02 ML EMU Corporate 
09/09/2016
107,02 ML EMU Corporate 
08/09/2016
107,32 ML EMU Corporate 
07/09/2016
107,52 ML EMU Corporate 
06/09/2016
107,42 ML EMU Corporate 
05/09/2016
107,19 ML EMU Corporate 
04/09/2016
107,07 ML EMU Corporate 
03/09/2016
107,07 ML EMU Corporate 
02/09/2016
107,07 ML EMU Corporate 
01/09/2016
107,17 ML EMU Corporate 
31/08/2016
107,24 ML EMU Corporate 
30/08/2016
107,27 ML EMU Corporate 
29/08/2016
107,21 ML EMU Corporate 
28/08/2016
107,22 ML EMU Corporate 
27/08/2016
107,22 ML EMU Corporate 
26/08/2016
107,22 ML EMU Corporate 
25/08/2016
107,15 ML EMU Corporate 
24/08/2016
107,20 ML EMU Corporate 
23/08/2016
107,22 ML EMU Corporate 
22/08/2016
107,16 ML EMU Corporate 
21/08/2016
107,03 ML EMU Corporate 
20/08/2016
107,03 ML EMU Corporate 
19/08/2016
107,03 ML EMU Corporate 
18/08/2016
107,14 ML EMU Corporate 
17/08/2016
107,03 ML EMU Corporate 
16/08/2016
106,97 ML EMU Corporate 
15/08/2016
107,08 ML EMU Corporate 
14/08/2016
107,21 ML EMU Corporate 
13/08/2016
107,21 ML EMU Corporate 
12/08/2016
107,21 ML EMU Corporate 
11/08/2016
107,18 ML EMU Corporate 
10/08/2016
107,20 ML EMU Corporate 
09/08/2016
107,06 ML EMU Corporate 
08/08/2016
106,95 ML EMU Corporate 
07/08/2016
106,88 ML EMU Corporate 
06/08/2016
106,88 ML EMU Corporate 
05/08/2016
106,88 ML EMU Corporate 
04/08/2016
106,93 ML EMU Corporate 
03/08/2016
106,64 ML EMU Corporate 
02/08/2016
106,66 ML EMU Corporate 
01/08/2016
106,90 ML EMU Corporate 
31/07/2016
106,93 ML EMU Corporate 
30/07/2016
106,92 ML EMU Corporate 
29/07/2016
106,92 ML EMU Corporate 
28/07/2016
106,80 ML EMU Corporate 
27/07/2016
106,84 ML EMU Corporate 
26/07/2016
106,66 ML EMU Corporate 
25/07/2016
106,71 ML EMU Corporate 
24/07/2016
106,57 ML EMU Corporate 
23/07/2016
106,57 ML EMU Corporate 
22/07/2016
106,57 ML EMU Corporate 
21/07/2016
106,50 ML EMU Corporate 
20/07/2016
106,48 ML EMU Corporate 
19/07/2016
106,44 ML EMU Corporate 
18/07/2016
106,42 ML EMU Corporate 
17/07/2016
106,21 ML EMU Corporate 
16/07/2016
106,21 ML EMU Corporate 
15/07/2016
106,21 ML EMU Corporate 
14/07/2016
106,28 ML EMU Corporate 
13/07/2016
106,29 ML EMU Corporate 
12/07/2016
105,99 ML EMU Corporate 
11/07/2016
106,00 ML EMU Corporate 
10/07/2016
105,90 ML EMU Corporate 
09/07/2016
105,90 ML EMU Corporate 
08/07/2016
105,90 ML EMU Corporate 
07/07/2016
105,72 ML EMU Corporate 
06/07/2016
105,75 ML EMU Corporate 
05/07/2016
105,74 ML EMU Corporate 
04/07/2016
105,56 ML EMU Corporate 
03/07/2016
105,35 ML EMU Corporate 
02/07/2016
105,35 ML EMU Corporate 
01/07/2016
105,35 ML EMU Corporate 
30/06/2016
105,17 ML EMU Corporate 
29/06/2016
105,03 ML EMU Corporate 
28/06/2016
104,81 ML EMU Corporate 
27/06/2016
104,71 ML EMU Corporate 
26/06/2016
104,66 ML EMU Corporate 
25/06/2016
104,66 ML EMU Corporate 
24/06/2016
104,66 ML EMU Corporate 
23/06/2016
104,79 ML EMU Corporate 
22/06/2016
104,76 ML EMU Corporate 
21/06/2016
104,76 ML EMU Corporate 
20/06/2016
104,69 ML EMU Corporate 
19/06/2016
104,73 ML EMU Corporate 
18/06/2016
104,73 ML EMU Corporate 
17/06/2016
104,73 ML EMU Corporate 
16/06/2016
104,83 ML EMU Corporate 
15/06/2016
104,82 ML EMU Corporate 
14/06/2016
104,80 ML EMU Corporate 
13/06/2016
104,76 ML EMU Corporate 
12/06/2016
104,86 ML EMU Corporate 
11/06/2016
104,86 ML EMU Corporate 
10/06/2016
104,86 ML EMU Corporate 
09/06/2016
104,83 ML EMU Corporate 
08/06/2016
104,70 ML EMU Corporate 
07/06/2016
104,64 ML EMU Corporate 
06/06/2016
104,50 ML EMU Corporate 
05/06/2016
104,47 ML EMU Corporate 
04/06/2016
104,47 ML EMU Corporate 
03/06/2016
104,47 ML EMU Corporate 
02/06/2016
104,25 ML EMU Corporate 
01/06/2016
104,21 ML EMU Corporate 
31/05/2016
104,10 ML EMU Corporate 
30/05/2016
104,01 ML EMU Corporate 
29/05/2016
104,11 ML EMU Corporate 
28/05/2016
104,11 ML EMU Corporate 
27/05/2016
104,11 ML EMU Corporate 
26/05/2016
104,06 ML EMU Corporate 
25/05/2016
103,96 ML EMU Corporate 
24/05/2016
103,83 ML EMU Corporate 
23/05/2016
103,79 ML EMU Corporate 
22/05/2016
103,82 ML EMU Corporate 
21/05/2016
103,82 ML EMU Corporate 
20/05/2016
103,82 ML EMU Corporate 
19/05/2016
103,83 ML EMU Corporate 
18/05/2016
103,87 ML EMU Corporate 
17/05/2016
104,02 ML EMU Corporate 
16/05/2016
103,98 ML EMU Corporate 
15/05/2016
104,05 ML EMU Corporate 
14/05/2016
104,05 ML EMU Corporate 
13/05/2016
104,05 ML EMU Corporate 
12/05/2016
104,01 ML EMU Corporate 
11/05/2016
104,14 ML EMU Corporate 
10/05/2016
104,19 ML EMU Corporate 
09/05/2016
104,22 ML EMU Corporate 
08/05/2016
104,19 ML EMU Corporate 
07/05/2016
104,19 ML EMU Corporate 
06/05/2016
104,19 ML EMU Corporate 
05/05/2016
104,12 ML EMU Corporate 
04/05/2016
104,02 ML EMU Corporate 
03/05/2016
104,10 ML EMU Corporate 
02/05/2016
103,82 ML EMU Corporate 
01/05/2016
103,78 ML EMU Corporate 
30/04/2016
103,78 ML EMU Corporate 
29/04/2016
103,77 ML EMU Corporate 
28/04/2016
103,92 ML EMU Corporate 
27/04/2016
103,82 ML EMU Corporate 
26/04/2016
103,83 ML EMU Corporate 
25/04/2016
103,96 ML EMU Corporate 
24/04/2016
103,98 ML EMU Corporate 
23/04/2016
103,98 ML EMU Corporate 
22/04/2016
103,98 ML EMU Corporate 
21/04/2016
103,82 ML EMU Corporate 
20/04/2016
103,95 ML EMU Corporate 
19/04/2016
103,82 ML EMU Corporate 
18/04/2016
103,83 ML EMU Corporate 
17/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
16/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
15/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
14/04/2016
103,74 ML EMU Corporate 
13/04/2016
103,74 ML EMU Corporate 
12/04/2016
103,71 ML EMU Corporate 
11/04/2016
103,82 ML EMU Corporate 
10/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
09/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
08/04/2016
103,88 ML EMU Corporate 
07/04/2016
103,94 ML EMU Corporate 
06/04/2016
103,85 ML EMU Corporate 
05/04/2016
103,90 ML EMU Corporate 
04/04/2016
103,70 ML EMU Corporate 
03/04/2016
103,58 ML EMU Corporate 
02/04/2016
103,58 ML EMU Corporate 
01/04/2016
103,58 ML EMU Corporate 
31/03/2016
103,45 ML EMU Corporate 
30/03/2016
103,42 ML EMU Corporate 
29/03/2016
103,46 ML EMU Corporate 
28/03/2016
103,31 ML EMU Corporate 
27/03/2016
103,28 ML EMU Corporate 
26/03/2016
103,28 ML EMU Corporate 
25/03/2016
103,28 ML EMU Corporate 
24/03/2016
103,28 ML EMU Corporate 
23/03/2016
103,25 ML EMU Corporate 
22/03/2016
103,16 ML EMU Corporate 
21/03/2016
103,09 ML EMU Corporate 
20/03/2016
103,03 ML EMU Corporate 
19/03/2016
103,03 ML EMU Corporate 
18/03/2016
103,03 ML EMU Corporate 
17/03/2016
102,95 ML EMU Corporate 
16/03/2016
102,82 ML EMU Corporate 
15/03/2016
102,82 ML EMU Corporate 
14/03/2016
103,00 ML EMU Corporate 
13/03/2016
102,64 ML EMU Corporate 
12/03/2016
102,64 ML EMU Corporate 
11/03/2016
102,64 ML EMU Corporate 
10/03/2016
102,05 ML EMU Corporate 
09/03/2016
102,12 ML EMU Corporate 
08/03/2016
102,36 ML EMU Corporate 
07/03/2016
102,22 ML EMU Corporate 
06/03/2016
102,13 ML EMU Corporate 
05/03/2016
102,13 ML EMU Corporate 
04/03/2016
102,13 ML EMU Corporate 
03/03/2016
102,21 ML EMU Corporate 
02/03/2016
102,08 ML EMU Corporate 
01/03/2016
102,09 ML EMU Corporate 
29/02/2016
102,07 ML EMU Corporate 
28/02/2016
101,90 ML EMU Corporate 
27/02/2016
101,90 ML EMU Corporate 
26/02/2016
101,90 ML EMU Corporate 
25/02/2016
101,81 ML EMU Corporate 
24/02/2016
101,77 ML EMU Corporate 
23/02/2016
101,63 ML EMU Corporate 
22/02/2016
101,67 ML EMU Corporate 
21/02/2016
101,55 ML EMU Corporate 
20/02/2016
101,55 ML EMU Corporate 
19/02/2016
101,55 ML EMU Corporate 
18/02/2016
101,49 ML EMU Corporate 
17/02/2016
101,22 ML EMU Corporate 
16/02/2016
101,17 ML EMU Corporate 
15/02/2016
101,23 ML EMU Corporate 
14/02/2016
101,06 ML EMU Corporate 
13/02/2016
101,06 ML EMU Corporate 
12/02/2016
101,06 ML EMU Corporate 
11/02/2016
101,32 ML EMU Corporate 
10/02/2016
101,29 ML EMU Corporate 
09/02/2016
101,30 ML EMU Corporate 
08/02/2016
101,47 ML EMU Corporate 
07/02/2016
101,43 ML EMU Corporate 
06/02/2016
101,43 ML EMU Corporate 
05/02/2016
101,43 ML EMU Corporate 
04/02/2016
101,44 ML EMU Corporate 
03/02/2016
101,57 ML EMU Corporate 
02/02/2016
101,54 ML EMU Corporate 
01/02/2016
101,54 ML EMU Corporate 
31/01/2016
101,59 ML EMU Corporate 
30/01/2016
101,58 ML EMU Corporate 
29/01/2016
101,58 ML EMU Corporate 
28/01/2016
101,27 ML EMU Corporate 
27/01/2016
101,04 ML EMU Corporate 
26/01/2016
100,96 ML EMU Corporate 
25/01/2016
100,89 ML EMU Corporate 
24/01/2016
100,83 ML EMU Corporate 
23/01/2016
100,83 ML EMU Corporate 
22/01/2016
100,83 ML EMU Corporate 
21/01/2016
100,69 ML EMU Corporate 
20/01/2016
100,58 ML EMU Corporate 
19/01/2016
100,57 ML EMU Corporate 
18/01/2016
100,60 ML EMU Corporate 
17/01/2016
100,80 ML EMU Corporate 
16/01/2016
100,80 ML EMU Corporate 
15/01/2016
100,80 ML EMU Corporate 
14/01/2016
100,81 ML EMU Corporate 
13/01/2016
101,01 ML EMU Corporate 
12/01/2016
100,97 ML EMU Corporate 
11/01/2016
101,07 ML EMU Corporate 
10/01/2016
101,19 ML EMU Corporate 
09/01/2016
101,19 ML EMU Corporate 
08/01/2016
101,19 ML EMU Corporate 
07/01/2016
101,11 ML EMU Corporate 
06/01/2016
101,37 ML EMU Corporate 
05/01/2016
101,26 ML EMU Corporate 
04/01/2016
101,17 ML EMU Corporate 
03/01/2016
101,00 ML EMU Corporate 
02/01/2016
101,00 ML EMU Corporate 
01/01/2016
101,00 ML EMU Corporate 
31/12/2015
101,00 ML EMU Corporate 
30/12/2015
100,98 ML EMU Corporate 
29/12/2015
100,96 ML EMU Corporate 
28/12/2015
100,91 ML EMU Corporate 
27/12/2015
100,93 ML EMU Corporate 
26/12/2015
100,93 ML EMU Corporate 
25/12/2015
100,93 ML EMU Corporate 
24/12/2015
100,93 ML EMU Corporate 
23/12/2015
100,94 ML EMU Corporate 
22/12/2015
101,04 ML EMU Corporate 
21/12/2015
101,22 ML EMU Corporate 
20/12/2015
101,19 ML EMU Corporate 
19/12/2015
101,19 ML EMU Corporate 
18/12/2015
101,19 ML EMU Corporate 
17/12/2015
101,06 ML EMU Corporate 
16/12/2015
100,84 ML EMU Corporate 
15/12/2015
100,85 ML EMU Corporate 
14/12/2015
101,11 ML EMU Corporate 
13/12/2015
101,31 ML EMU Corporate 
12/12/2015
101,31 ML EMU Corporate 
11/12/2015
101,31 ML EMU Corporate 
10/12/2015
101,31 ML EMU Corporate 
09/12/2015
101,21 ML EMU Corporate 
08/12/2015
101,33 ML EMU Corporate 
07/12/2015
101,34 ML EMU Corporate 
06/12/2015
101,02 ML EMU Corporate 
05/12/2015
101,02 ML EMU Corporate 
04/12/2015
101,02 ML EMU Corporate 
03/12/2015
101,23 ML EMU Corporate 
02/12/2015
101,95 ML EMU Corporate 
01/12/2015
101,92 ML EMU Corporate 
30/11/2015
101,83 ML EMU Corporate 
29/11/2015
101,89 ML EMU Corporate 
28/11/2015
101,89 ML EMU Corporate 
27/11/2015
101,89 ML EMU Corporate 
26/11/2015
101,80 ML EMU Corporate 
25/11/2015
101,77 ML EMU Corporate 
24/11/2015
101,64 ML EMU Corporate 
23/11/2015
101,55 ML EMU Corporate 
22/11/2015
101,67 ML EMU Corporate 
21/11/2015
101,67 ML EMU Corporate 
20/11/2015
101,67 ML EMU Corporate 
19/11/2015
101,62 ML EMU Corporate 
18/11/2015
101,50 ML EMU Corporate 
17/11/2015
101,43 ML EMU Corporate 
16/11/2015
101,35 ML EMU Corporate 
15/11/2015
101,27 ML EMU Corporate 
14/11/2015
101,27 ML EMU Corporate 
13/11/2015
101,27 ML EMU Corporate 
12/11/2015
101,14 ML EMU Corporate 
11/11/2015
101,19 ML EMU Corporate 
10/11/2015
101,11 ML EMU Corporate 
09/11/2015
100,93 ML EMU Corporate 
08/11/2015
100,84 ML EMU Corporate 
07/11/2015
100,84 ML EMU Corporate 
06/11/2015
100,84 ML EMU Corporate 
05/11/2015
101,10 ML EMU Corporate 
04/11/2015
101,11 ML EMU Corporate 
03/11/2015
101,11 ML EMU Corporate 
02/11/2015
101,04 ML EMU Corporate 
01/11/2015
101,13 ML EMU Corporate 
31/10/2015
101,13 ML EMU Corporate 
30/10/2015
101,12 ML EMU Corporate 
29/10/2015
101,10 ML EMU Corporate 
28/10/2015
101,38 ML EMU Corporate 
27/10/2015
101,33 ML EMU Corporate 
26/10/2015
101,13 ML EMU Corporate 
25/10/2015
101,00 ML EMU Corporate 
24/10/2015
101,00 ML EMU Corporate 
23/10/2015
101,00 ML EMU Corporate 
22/10/2015
100,86 ML EMU Corporate 
21/10/2015
100,54 ML EMU Corporate 
20/10/2015
100,35 ML EMU Corporate 
19/10/2015
100,54 ML EMU Corporate 
18/10/2015
100,56 ML EMU Corporate 
17/10/2015
100,56 ML EMU Corporate 
16/10/2015
100,56 ML EMU Corporate 
15/10/2015
100,50 ML EMU Corporate 
14/10/2015
100,55 ML EMU Corporate 
13/10/2015
100,43 ML EMU Corporate 
12/10/2015
100,53 ML EMU Corporate 
11/10/2015
100,32 ML EMU Corporate 
10/10/2015
100,32 ML EMU Corporate 
09/10/2015
100,32 ML EMU Corporate 
08/10/2015
100,29 ML EMU Corporate 
07/10/2015
100,23 ML EMU Corporate 
06/10/2015
100,07 ML EMU Corporate 
05/10/2015
100,03 ML EMU Corporate 
04/10/2015
100,10 ML EMU Corporate 
03/10/2015
100,10 ML EMU Corporate 
02/10/2015
100,10 ML EMU Corporate 
01/10/2015
100,00 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2018
107,24 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2018
107,21 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2018
107,21 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2018
107,21 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2018
107,15 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2018
107,15 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2018
107,13 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2018
107,04 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2018
107,01 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2018
107,01 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2018
107,01 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2018
107,04 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2018
107,20 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2018
107,28 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2018
107,33 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2018
107,27 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2018
107,27 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2018
107,27 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2018
107,18 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2018
107,11 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2018
107,01 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2018
107,03 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2017
107,04 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2017
107,11 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2017
107,04 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2017
107,08 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2017
107,17 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2017
107,30 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2017
107,32 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2017
107,32 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2017
107,32 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2017
107,31 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2017
107,34 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2017
107,34 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2017
107,36 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2017
107,35 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2017
107,35 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2017
107,35 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2017
107,38 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2017
107,36 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2017
107,30 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2017
107,23 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2017
107,27 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2017
107,27 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2017
107,27 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2017
107,13 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2017
107,09 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2017
107,18 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2017
107,14 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2017
107,07 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2017
107,07 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2017
107,07 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2017
107,06 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2017
107,05 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2017
106,99 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2017
106,97 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2017
106,97 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2017
106,97 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2017
106,92 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2017
106,86 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2017
106,94 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2017
106,97 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2017
107,03 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2017
107,16 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2017
107,34 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2017
107,38 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2017
107,35 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2017
107,25 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2017
107,25 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2017
107,25 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2017
107,20 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2017
107,13 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2017
107,11 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2017
107,01 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2017
106,89 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2017
106,89 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2017
106,89 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2017
106,68 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2017
106,53 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2017
106,56 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2017
106,64 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2017
106,57 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2017
106,57 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2017
106,57 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2017
106,67 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2017
106,67 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2017
106,71 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2017
106,67 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2017
106,54 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2017
106,54 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2017
106,54 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2017
106,41 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2017
106,34 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2017
106,34 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2017
106,32 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2017
106,25 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2017
106,25 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2017
106,25 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2017
106,27 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2017
106,28 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2017
106,27 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2017
106,26 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2017
106,21 Oblig. Euro secteur privé
30/09/2017
106,21 Oblig. Euro secteur privé
29/09/2017
106,21 Oblig. Euro secteur privé
28/09/2017
106,16 Oblig. Euro secteur privé
27/09/2017
106,20 Oblig. Euro secteur privé
26/09/2017
106,30 Oblig. Euro secteur privé
25/09/2017
106,32 Oblig. Euro secteur privé
24/09/2017
106,19 Oblig. Euro secteur privé
23/09/2017
106,19 Oblig. Euro secteur privé
22/09/2017
106,19 Oblig. Euro secteur privé
21/09/2017
106,18 Oblig. Euro secteur privé
20/09/2017
106,24 Oblig. Euro secteur privé
19/09/2017
106,19 Oblig. Euro secteur privé
18/09/2017
106,15 Oblig. Euro secteur privé
17/09/2017
106,15 Oblig. Euro secteur privé
16/09/2017
106,15 Oblig. Euro secteur privé
15/09/2017
106,15 Oblig. Euro secteur privé
14/09/2017
106,21 Oblig. Euro secteur privé
13/09/2017
106,21 Oblig. Euro secteur privé
12/09/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
11/09/2017
106,32 Oblig. Euro secteur privé
10/09/2017
106,33 Oblig. Euro secteur privé
09/09/2017
106,33 Oblig. Euro secteur privé
08/09/2017
106,33 Oblig. Euro secteur privé
07/09/2017
106,34 Oblig. Euro secteur privé
06/09/2017
106,26 Oblig. Euro secteur privé
05/09/2017
106,31 Oblig. Euro secteur privé
04/09/2017
106,24 Oblig. Euro secteur privé
03/09/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
02/09/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
01/09/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
31/08/2017
106,25 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2017
106,26 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2017
106,29 Oblig. Euro secteur privé
28/08/2017
106,25 Oblig. Euro secteur privé
27/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2017
106,24 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
22/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
21/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
20/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
18/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
17/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2017
106,20 Oblig. Euro secteur privé
15/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
14/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
13/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
11/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
10/08/2017
106,26 Oblig. Euro secteur privé
09/08/2017
106,26 Oblig. Euro secteur privé
08/08/2017
106,23 Oblig. Euro secteur privé
07/08/2017
106,30 Oblig. Euro secteur privé
06/08/2017
106,28 Oblig. Euro secteur privé
05/08/2017
106,28 Oblig. Euro secteur privé
04/08/2017
106,28 Oblig. Euro secteur privé
03/08/2017
106,27 Oblig. Euro secteur privé
02/08/2017
106,22 Oblig. Euro secteur privé
01/08/2017
106,15 Oblig. Euro secteur privé
31/07/2017
105,99 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2017
105,96 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2017
105,96 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2017
105,96 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2017
105,97 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2017
105,86 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2017
105,81 Oblig. Euro secteur privé
24/07/2017
105,92 Oblig. Euro secteur privé
23/07/2017
105,89 Oblig. Euro secteur privé
22/07/2017
105,89 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2017
105,89 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2017
105,78 Oblig. Euro secteur privé
19/07/2017
105,75 Oblig. Euro secteur privé
18/07/2017
105,68 Oblig. Euro secteur privé
17/07/2017
105,59 Oblig. Euro secteur privé
16/07/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
15/07/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
14/07/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
13/07/2017
105,48 Oblig. Euro secteur privé
12/07/2017
105,46 Oblig. Euro secteur privé
11/07/2017
105,31 Oblig. Euro secteur privé
10/07/2017
105,35 Oblig. Euro secteur privé
09/07/2017
105,27 Oblig. Euro secteur privé
08/07/2017
105,27 Oblig. Euro secteur privé
07/07/2017
105,27 Oblig. Euro secteur privé
06/07/2017
105,32 Oblig. Euro secteur privé
05/07/2017
105,53 Oblig. Euro secteur privé
04/07/2017
105,45 Oblig. Euro secteur privé
03/07/2017
105,38 Oblig. Euro secteur privé
02/07/2017
105,35 Oblig. Euro secteur privé
01/07/2017
105,35 Oblig. Euro secteur privé
30/06/2017
105,35 Oblig. Euro secteur privé
29/06/2017
105,41 Oblig. Euro secteur privé
28/06/2017
105,60 Oblig. Euro secteur privé
27/06/2017
105,65 Oblig. Euro secteur privé
26/06/2017
105,91 Oblig. Euro secteur privé
25/06/2017
105,84 Oblig. Euro secteur privé
24/06/2017
105,84 Oblig. Euro secteur privé
23/06/2017
105,84 Oblig. Euro secteur privé
22/06/2017
105,83 Oblig. Euro secteur privé
21/06/2017
105,82 Oblig. Euro secteur privé
20/06/2017
105,84 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2017
105,76 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2017
105,73 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2017
105,73 Oblig. Euro secteur privé
16/06/2017
105,73 Oblig. Euro secteur privé
15/06/2017
105,67 Oblig. Euro secteur privé
14/06/2017
105,83 Oblig. Euro secteur privé
13/06/2017
105,70 Oblig. Euro secteur privé
12/06/2017
105,70 Oblig. Euro secteur privé
11/06/2017
105,67 Oblig. Euro secteur privé
10/06/2017
105,67 Oblig. Euro secteur privé
09/06/2017
105,67 Oblig. Euro secteur privé
08/06/2017
105,70 Oblig. Euro secteur privé
07/06/2017
105,72 Oblig. Euro secteur privé
06/06/2017
105,73 Oblig. Euro secteur privé
05/06/2017
105,68 Oblig. Euro secteur privé
04/06/2017
105,68 Oblig. Euro secteur privé
03/06/2017
105,68 Oblig. Euro secteur privé
02/06/2017
105,68 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2017
105,60 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2017
105,63 Oblig. Euro secteur privé
30/05/2017
105,62 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2017
105,58 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2017
105,51 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2017
105,36 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2017
105,33 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2017
105,31 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2017
105,32 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2017
105,35 Oblig. Euro secteur privé
20/05/2017
105,34 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2017
105,34 Oblig. Euro secteur privé
18/05/2017
105,34 Oblig. Euro secteur privé
17/05/2017
105,39 Oblig. Euro secteur privé
16/05/2017
105,36 Oblig. Euro secteur privé
15/05/2017
105,41 Oblig. Euro secteur privé
14/05/2017
105,47 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2017
105,47 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2017
105,47 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2017
105,43 Oblig. Euro secteur privé
10/05/2017
105,44 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2017
105,37 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2017
105,32 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2017
105,28 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2017
105,28 Oblig. Euro secteur privé
05/05/2017
105,28 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2017
105,33 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2017
105,38 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2017
105,31 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2017
105,27 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2017
105,26 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2017
105,26 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2017
105,26 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2017
105,23 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2017
105,05 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2017
104,91 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2017
104,92 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2017
104,99 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2017
104,99 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2017
104,99 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2017
104,99 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2017
105,06 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2017
105,16 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2017
105,14 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2017
105,14 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2017
105,14 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2017
105,14 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2017
105,14 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2017
105,10 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2017
105,10 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2017
105,09 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2017
105,03 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2017
105,03 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2017
105,03 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2017
104,94 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2017
104,95 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2017
104,93 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2017
104,88 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2017
104,73 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2017
104,73 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2017
104,73 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2017
104,71 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2017
104,67 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2017
104,51 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2017
104,45 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2017
104,46 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2017
104,46 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2017
104,46 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2017
104,43 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2017
104,45 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2017
104,35 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2017
104,40 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2017
104,36 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2017
104,39 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2017
104,28 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2017
104,26 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2017
104,25 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2017
104,25 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2017
104,25 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2017
104,42 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2017
104,57 Oblig. Euro secteur privé
07/03/2017
104,72 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2017
104,64 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2017
104,61 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2017
104,61 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2017
104,61 Oblig. Euro secteur privé
02/03/2017
104,72 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2017
104,75 Oblig. Euro secteur privé
28/02/2017
104,92 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2017
104,93 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2017
104,93 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2017
104,93 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2017
104,93 Oblig. Euro secteur privé
23/02/2017
104,81 Oblig. Euro secteur privé
22/02/2017
104,71 Oblig. Euro secteur privé
21/02/2017
104,60 Oblig. Euro secteur privé
20/02/2017
104,61 Oblig. Euro secteur privé
19/02/2017
104,55 Oblig. Euro secteur privé
18/02/2017
104,55 Oblig. Euro secteur privé
17/02/2017
104,55 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2017
104,45 Oblig. Euro secteur privé
15/02/2017
104,40 Oblig. Euro secteur privé
14/02/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
13/02/2017
104,39 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
11/02/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
10/02/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
09/02/2017
104,38 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2017
104,37 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2017
104,29 Oblig. Euro secteur privé
06/02/2017
104,28 Oblig. Euro secteur privé
05/02/2017
104,16 Oblig. Euro secteur privé
04/02/2017
104,16 Oblig. Euro secteur privé
03/02/2017
104,16 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2017
104,09 Oblig. Euro secteur privé
01/02/2017
104,00 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2017
104,03 Oblig. Euro secteur privé
30/01/2017
104,02 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2017
104,03 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2017
104,03 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2017
104,03 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2017
104,01 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2017
104,06 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2017
104,14 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2017
104,19 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2017
104,07 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2017
104,07 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2017
104,07 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2017
104,15 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2017
104,20 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2017
104,29 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2017
104,27 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2017
104,21 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2017
104,21 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2017
104,21 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2017
104,24 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2017
104,25 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2017
104,21 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2017
104,23 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2017
104,22 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2017
104,22 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2017
104,22 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2017
104,31 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2017
104,31 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2017
104,29 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2017
104,35 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2017
104,33 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2016
104,33 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2016
104,33 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2016
104,35 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2016
104,34 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2016
104,27 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2016
104,20 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2016
104,20 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2016
104,20 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2016
104,20 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2016
104,14 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2016
104,15 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2016
104,12 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2016
104,12 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2016
103,98 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2016
103,98 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2016
103,98 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2016
103,87 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2016
103,96 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2016
103,81 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2016
103,65 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2016
103,72 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2016
103,72 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2016
103,72 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2016
103,57 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2016
103,52 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2016
103,40 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2016
103,44 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2016
103,56 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2016
103,56 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2016
103,56 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2016
103,51 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2016
103,66 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2016
103,72 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2016
103,77 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2016
103,71 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2016
103,71 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2016
103,71 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2016
103,69 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2016
103,63 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2016
103,72 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2016
103,51 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2016
103,55 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2016
103,55 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2016
103,55 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2016
103,69 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2016
103,75 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2016
103,86 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2016
103,82 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2016
104,10 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2016
104,11 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2016
104,11 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2016
104,24 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2016
104,42 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2016
104,52 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2016
104,57 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2016
104,57 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2016
104,57 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2016
104,57 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2016
104,57 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2016
104,64 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2016
104,64 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2016
104,66 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2016
104,64 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2016
104,64 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2016
104,64 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2016
104,69 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2016
104,87 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2016
105,02 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2016
105,03 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2016
105,03 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2016
105,03 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2016
105,03 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2016
105,02 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2016
104,93 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2016
104,87 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2016
104,77 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2016
104,75 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2016
104,75 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2016
104,75 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2016
104,75 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2016
104,72 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2016
104,79 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2016
104,76 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2016
104,88 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2016
104,88 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2016
105,01 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2016
105,01 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
30/09/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
29/09/2016
105,11 Oblig. Euro secteur privé
28/09/2016
105,16 Oblig. Euro secteur privé
27/09/2016
105,14 Oblig. Euro secteur privé
26/09/2016
105,12 Oblig. Euro secteur privé
25/09/2016
105,10 Oblig. Euro secteur privé
24/09/2016
105,10 Oblig. Euro secteur privé
23/09/2016
105,10 Oblig. Euro secteur privé
22/09/2016
105,08 Oblig. Euro secteur privé
21/09/2016
104,83 Oblig. Euro secteur privé
20/09/2016
104,86 Oblig. Euro secteur privé
19/09/2016
104,84 Oblig. Euro secteur privé
18/09/2016
104,86 Oblig. Euro secteur privé
17/09/2016
104,86 Oblig. Euro secteur privé
16/09/2016
104,86 Oblig. Euro secteur privé
15/09/2016
104,84 Oblig. Euro secteur privé
14/09/2016
104,90 Oblig. Euro secteur privé
13/09/2016
104,90 Oblig. Euro secteur privé
12/09/2016
104,94 Oblig. Euro secteur privé
11/09/2016
105,17 Oblig. Euro secteur privé
10/09/2016
105,17 Oblig. Euro secteur privé
09/09/2016
105,17 Oblig. Euro secteur privé
08/09/2016
105,38 Oblig. Euro secteur privé
07/09/2016
105,50 Oblig. Euro secteur privé
06/09/2016
105,43 Oblig. Euro secteur privé
05/09/2016
105,28 Oblig. Euro secteur privé
04/09/2016
105,23 Oblig. Euro secteur privé
03/09/2016
105,23 Oblig. Euro secteur privé
02/09/2016
105,23 Oblig. Euro secteur privé
01/09/2016
105,26 Oblig. Euro secteur privé
31/08/2016
105,28 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2016
105,29 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2016
105,24 Oblig. Euro secteur privé
28/08/2016
105,23 Oblig. Euro secteur privé
27/08/2016
105,22 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2016
105,22 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2016
105,19 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2016
105,21 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2016
105,20 Oblig. Euro secteur privé
22/08/2016
105,15 Oblig. Euro secteur privé
21/08/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
20/08/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
18/08/2016
105,13 Oblig. Euro secteur privé
17/08/2016
105,06 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2016
105,03 Oblig. Euro secteur privé
15/08/2016
105,14 Oblig. Euro secteur privé
14/08/2016
105,16 Oblig. Euro secteur privé
13/08/2016
105,16 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2016
105,16 Oblig. Euro secteur privé
11/08/2016
105,14 Oblig. Euro secteur privé
10/08/2016
105,15 Oblig. Euro secteur privé
09/08/2016
105,02 Oblig. Euro secteur privé
08/08/2016
104,94 Oblig. Euro secteur privé
07/08/2016
104,88 Oblig. Euro secteur privé
06/08/2016
104,88 Oblig. Euro secteur privé
05/08/2016
104,88 Oblig. Euro secteur privé
04/08/2016
104,84 Oblig. Euro secteur privé
03/08/2016
104,65 Oblig. Euro secteur privé
02/08/2016
104,66 Oblig. Euro secteur privé
01/08/2016
104,84 Oblig. Euro secteur privé
31/07/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2016
104,82 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2016
104,76 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2016
104,76 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2016
104,66 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2016
104,68 Oblig. Euro secteur privé
24/07/2016
104,59 Oblig. Euro secteur privé
23/07/2016
104,59 Oblig. Euro secteur privé
22/07/2016
104,59 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2016
104,52 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2016
104,47 Oblig. Euro secteur privé
19/07/2016
104,43 Oblig. Euro secteur privé
18/07/2016
104,40 Oblig. Euro secteur privé
17/07/2016
104,28 Oblig. Euro secteur privé
16/07/2016
104,28 Oblig. Euro secteur privé
15/07/2016
104,28 Oblig. Euro secteur privé
14/07/2016
104,28 Oblig. Euro secteur privé
13/07/2016
104,26 Oblig. Euro secteur privé
12/07/2016
104,01 Oblig. Euro secteur privé
11/07/2016
103,93 Oblig. Euro secteur privé
10/07/2016
103,83 Oblig. Euro secteur privé
09/07/2016
103,83 Oblig. Euro secteur privé
08/07/2016
103,83 Oblig. Euro secteur privé
07/07/2016
103,70 Oblig. Euro secteur privé
06/07/2016
103,69 Oblig. Euro secteur privé
05/07/2016
103,73 Oblig. Euro secteur privé
04/07/2016
103,66 Oblig. Euro secteur privé
03/07/2016
103,49 Oblig. Euro secteur privé
02/07/2016
103,49 Oblig. Euro secteur privé
01/07/2016
103,49 Oblig. Euro secteur privé
30/06/2016
103,28 Oblig. Euro secteur privé
29/06/2016
103,16 Oblig. Euro secteur privé
28/06/2016
102,92 Oblig. Euro secteur privé
27/06/2016
102,83 Oblig. Euro secteur privé
26/06/2016
102,92 Oblig. Euro secteur privé
25/06/2016
102,93 Oblig. Euro secteur privé
24/06/2016
102,93 Oblig. Euro secteur privé
23/06/2016
103,28 Oblig. Euro secteur privé
22/06/2016
103,26 Oblig. Euro secteur privé
21/06/2016
103,23 Oblig. Euro secteur privé
20/06/2016
103,16 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2016
103,09 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2016
103,09 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2016
103,09 Oblig. Euro secteur privé
16/06/2016
103,10 Oblig. Euro secteur privé
15/06/2016
103,16 Oblig. Euro secteur privé
14/06/2016
103,15 Oblig. Euro secteur privé
13/06/2016
103,25 Oblig. Euro secteur privé
12/06/2016
103,39 Oblig. Euro secteur privé
11/06/2016
103,39 Oblig. Euro secteur privé
10/06/2016
103,39 Oblig. Euro secteur privé
09/06/2016
103,39 Oblig. Euro secteur privé
08/06/2016
103,27 Oblig. Euro secteur privé
07/06/2016
103,21 Oblig. Euro secteur privé
06/06/2016
103,10 Oblig. Euro secteur privé
05/06/2016
103,09 Oblig. Euro secteur privé
04/06/2016
103,08 Oblig. Euro secteur privé
03/06/2016
103,08 Oblig. Euro secteur privé
02/06/2016
102,93 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2016
102,89 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2016
102,88 Oblig. Euro secteur privé
30/05/2016
102,80 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2016
102,83 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2016
102,83 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2016
102,83 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2016
102,79 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2016
102,70 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2016
102,55 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2016
102,51 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2016
102,52 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2016
102,52 Oblig. Euro secteur privé
20/05/2016
102,52 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2016
102,52 Oblig. Euro secteur privé
18/05/2016
102,57 Oblig. Euro secteur privé
17/05/2016
102,63 Oblig. Euro secteur privé
16/05/2016
102,61 Oblig. Euro secteur privé
15/05/2016
102,63 Oblig. Euro secteur privé
14/05/2016
102,63 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2016
102,63 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2016
102,61 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2016
102,69 Oblig. Euro secteur privé
10/05/2016
102,73 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2016
102,77 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2016
102,78 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2016
102,78 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2016
102,78 Oblig. Euro secteur privé
05/05/2016
102,73 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2016
102,70 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2016
102,76 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2016
102,71 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2016
102,66 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2016
102,77 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2016
102,78 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2016
102,77 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2016
102,77 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2016
102,58 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2016
102,60 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2016
102,50 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2016
102,44 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2016
102,47 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2016
102,47 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2016
102,47 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2016
102,36 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2016
102,31 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2016
102,22 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2016
102,30 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2016
102,33 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2016
102,33 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2016
102,33 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2016
102,37 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2016
102,34 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2016
102,35 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2016
102,27 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2016
102,17 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2016
102,17 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2016
102,17 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2016
102,11 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2016
102,05 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2016
102,07 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2016
101,97 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2016
101,97 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2016
101,97 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2016
101,97 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2016
101,97 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2016
101,96 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2016
101,88 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2016
101,84 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2016
101,80 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2016
101,71 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2016
101,62 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2016
101,68 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2016
101,85 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2016
101,52 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2016
101,50 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2016
101,50 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2016
100,89 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2016
100,83 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2016
100,95 Oblig. Euro secteur privé
07/03/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2016
100,80 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2016
100,80 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2016
100,80 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2016
100,84 Oblig. Euro secteur privé
02/03/2016
100,71 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2016
100,60 Oblig. Euro secteur privé
29/02/2016
100,50 Oblig. Euro secteur privé
28/02/2016
100,36 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2016
100,36 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2016
100,36 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2016
100,26 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2016
100,20 Oblig. Euro secteur privé
23/02/2016
100,21 Oblig. Euro secteur privé
22/02/2016
100,19 Oblig. Euro secteur privé
21/02/2016
100,08 Oblig. Euro secteur privé
20/02/2016
100,08 Oblig. Euro secteur privé
19/02/2016
100,08 Oblig. Euro secteur privé
18/02/2016
100,07 Oblig. Euro secteur privé
17/02/2016
99,80 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2016
99,70 Oblig. Euro secteur privé
15/02/2016
99,68 Oblig. Euro secteur privé
14/02/2016
99,51 Oblig. Euro secteur privé
13/02/2016
99,51 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2016
99,51 Oblig. Euro secteur privé
11/02/2016
99,69 Oblig. Euro secteur privé
10/02/2016
99,86 Oblig. Euro secteur privé
09/02/2016
99,88 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2016
100,14 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
06/02/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
05/02/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
04/02/2016
100,35 Oblig. Euro secteur privé
03/02/2016
100,47 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2016
100,55 Oblig. Euro secteur privé
01/02/2016
100,60 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2016
100,61 Oblig. Euro secteur privé
30/01/2016
100,60 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2016
100,60 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2016
100,36 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2016
100,20 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2016
100,12 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2016
100,12 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2016
100,06 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2016
100,06 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2016
100,06 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2016
99,86 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2016
99,79 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2016
99,99 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2016
100,05 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2016
100,27 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2016
100,38 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2016
100,63 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2016
100,64 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2016
100,76 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2016
100,88 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2016
100,86 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2016
101,09 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2016
101,05 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2016
100,99 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2016
100,92 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2016
100,92 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2016
100,92 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2015
100,92 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2015
100,90 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2015
100,89 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2015
100,92 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2015
100,87 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2015
100,87 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2015
100,87 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2015
100,87 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2015
100,88 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2015
100,93 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2015
101,05 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2015
100,97 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2015
100,81 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2015
100,82 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2015
100,95 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2015
101,20 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2015
101,20 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2015
101,20 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2015
101,25 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2015
101,35 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2015
101,41 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2015
101,41 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2015
101,87 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2015
101,85 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2015
101,80 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2015
101,82 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2015
101,82 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2015
101,82 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2015
101,77 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2015
101,75 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2015
101,65 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2015
101,65 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2015
101,70 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2015
101,70 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2015
101,70 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2015
101,66 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2015
101,56 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2015
101,50 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2015
101,43 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2015
101,40 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2015
101,40 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2015
101,40 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2015
101,34 Oblig. Euro secteur privé
11/11/2015
101,36 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2015
101,32 Oblig. Euro secteur privé
09/11/2015
101,22 Oblig. Euro secteur privé
08/11/2015
101,17 Oblig. Euro secteur privé
07/11/2015
101,17 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2015
101,17 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2015
101,32 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2015
101,33 Oblig. Euro secteur privé
03/11/2015
101,26 Oblig. Euro secteur privé
02/11/2015
101,19 Oblig. Euro secteur privé
01/11/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
31/10/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
30/10/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
29/10/2015
101,23 Oblig. Euro secteur privé
28/10/2015
101,34 Oblig. Euro secteur privé
27/10/2015
101,29 Oblig. Euro secteur privé
26/10/2015
101,17 Oblig. Euro secteur privé
25/10/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
24/10/2015
101,05 Oblig. Euro secteur privé
23/10/2015
101,05 Oblig. Euro secteur privé
22/10/2015
100,86 Oblig. Euro secteur privé
21/10/2015
100,63 Oblig. Euro secteur privé
20/10/2015
100,53 Oblig. Euro secteur privé
19/10/2015
100,65 Oblig. Euro secteur privé
18/10/2015
100,63 Oblig. Euro secteur privé
17/10/2015
100,63 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2015
100,63 Oblig. Euro secteur privé
15/10/2015
100,58 Oblig. Euro secteur privé
14/10/2015
100,60 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2015
100,56 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2015
100,62 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2015
100,47 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2015
100,47 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2015
100,47 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2015
100,39 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2015
100,34 Oblig. Euro secteur privé
06/10/2015
100,14 Oblig. Euro secteur privé
05/10/2015
100,06 Oblig. Euro secteur privé
04/10/2015
100,05 Oblig. Euro secteur privé
03/10/2015
100,05 Oblig. Euro secteur privé
02/10/2015
100,05 Oblig. Euro secteur privé
01/10/2015
100,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/01/2018
112,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/01/2018
112,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/01/2018
112,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/01/2018
112,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/01/2018
112,05 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/01/2018
112,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/01/2018
111,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/01/2018
111,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/01/2018
111,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/01/2018
111,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/01/2018
111,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/01/2018
111,98 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/01/2018
111,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/01/2018
111,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/01/2018
112,04 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/01/2018
111,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/01/2018
111,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/01/2018
111,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/01/2018
111,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/01/2018
111,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/01/2018
111,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/01/2018
111,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/12/2017
111,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/12/2017
111,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/12/2017
111,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/12/2017
111,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/12/2017
111,88 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/12/2017
111,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/12/2017
111,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/12/2017
111,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/12/2017
111,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/12/2017
111,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/12/2017
111,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/12/2017
111,83 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/12/2017
111,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/12/2017
112,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/12/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/12/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/12/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/12/2017
111,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/12/2017
112,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/12/2017
111,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/12/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/12/2017
112,18 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/12/2017
112,18 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/12/2017
112,18 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/12/2017
112,18 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/12/2017
111,85 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/12/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/12/2017
111,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/12/2017
111,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/12/2017
111,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/12/2017
111,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/11/2017
112,28 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/11/2017
111,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/11/2017
111,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/11/2017
111,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/11/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/11/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/11/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/11/2017
111,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/11/2017
111,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/11/2017
111,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/11/2017
111,32 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/11/2017
111,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/11/2017
111,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/11/2017
111,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/11/2017
111,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/11/2017
111,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/11/2017
111,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/11/2017
111,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/11/2017
111,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/11/2017
111,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/11/2017
111,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/11/2017
111,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/11/2017
112,15 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/11/2017
112,25 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/11/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/11/2017
111,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/11/2017
111,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/11/2017
111,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/11/2017
112,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/11/2017
111,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/10/2017
111,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/10/2017
111,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/10/2017
111,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/10/2017
111,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/10/2017
111,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/10/2017
110,84 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/10/2017
111,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/10/2017
111,05 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/10/2017
111,25 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/10/2017
110,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/10/2017
110,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/10/2017
110,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/10/2017
111,58 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/10/2017
111,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/10/2017
111,10 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/10/2017
111,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/10/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/10/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/10/2017
111,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/10/2017
110,61 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/10/2017
110,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/10/2017
110,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/10/2017
110,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/10/2017
110,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/10/2017
110,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/10/2017
110,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/10/2017
110,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/10/2017
110,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/10/2017
110,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/10/2017
110,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/10/2017
110,38 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/09/2017
110,38 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/09/2017
110,38 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/09/2017
110,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/09/2017
110,29 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/09/2017
110,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/09/2017
110,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/09/2017
110,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/09/2017
110,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/09/2017
110,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/09/2017
110,64 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/09/2017
110,41 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/09/2017
110,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/09/2017
110,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/09/2017
110,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/09/2017
110,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/09/2017
110,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/09/2017
110,58 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/09/2017
110,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/09/2017
110,58 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/09/2017
110,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/09/2017
110,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/09/2017
110,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/09/2017
110,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/09/2017
110,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/09/2017
110,36 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/09/2017
110,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/09/2017
110,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/09/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/09/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/09/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/08/2017
110,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/08/2017
110,29 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/08/2017
110,24 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/08/2017
110,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/08/2017
110,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/08/2017
110,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/08/2017
110,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/08/2017
110,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/08/2017
110,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/08/2017
110,15 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/08/2017
110,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/08/2017
110,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/08/2017
110,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/08/2017
110,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/08/2017
110,64 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/08/2017
110,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/08/2017
110,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/08/2017
110,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/08/2017
110,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/08/2017
110,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/08/2017
110,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/08/2017
110,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/08/2017
110,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/08/2017
110,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/08/2017
110,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/08/2017
109,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/08/2017
109,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/08/2017
109,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/08/2017
110,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/08/2017
110,41 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/08/2017
110,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/07/2017
110,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/07/2017
109,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/07/2017
109,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/07/2017
109,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/07/2017
110,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/07/2017
109,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/07/2017
109,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/07/2017
109,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/07/2017
109,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/07/2017
109,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/07/2017
109,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/07/2017
110,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/07/2017
109,54 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/07/2017
109,51 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/07/2017
109,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/07/2017
109,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/07/2017
109,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/07/2017
109,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/07/2017
109,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/07/2017
108,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/07/2017
109,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/07/2017
109,04 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/07/2017
108,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/07/2017
108,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/07/2017
108,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/07/2017
109,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/07/2017
109,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/07/2017
109,04 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/07/2017
109,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/07/2017
109,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/07/2017
109,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/06/2017
109,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/06/2017
108,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/06/2017
109,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/06/2017
109,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/06/2017
109,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/06/2017
109,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/06/2017
109,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/06/2017
109,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/06/2017
109,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/06/2017
109,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/06/2017
109,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/06/2017
109,15 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/06/2017
109,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/06/2017
109,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/06/2017
109,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/06/2017
109,04 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/06/2017
110,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/06/2017
109,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/06/2017
109,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/06/2017
109,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/06/2017
109,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/06/2017
109,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/06/2017
109,11 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/06/2017
109,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/06/2017
109,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/06/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/06/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/06/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/06/2017
109,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/06/2017
109,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/05/2017
109,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/05/2017
109,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/05/2017
108,93 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/05/2017
108,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/05/2017
108,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/05/2017
108,78 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/05/2017
108,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/05/2017
108,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/05/2017
108,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/05/2017
108,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/05/2017
108,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/05/2017
108,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/05/2017
108,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/05/2017
108,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/05/2017
108,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/05/2017
108,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/05/2017
108,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/05/2017
109,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/05/2017
109,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/05/2017
109,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/05/2017
108,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/05/2017
108,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/05/2017
108,93 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/05/2017
108,88 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/05/2017
108,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/05/2017
108,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/05/2017
108,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/05/2017
108,84 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/05/2017
108,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/05/2017
108,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/05/2017
108,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/04/2017
108,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/04/2017
108,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/04/2017
108,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/04/2017
108,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/04/2017
108,32 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/04/2017
108,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/04/2017
108,24 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/04/2017
108,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/04/2017
108,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/04/2017
108,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/04/2017
108,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/04/2017
107,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/04/2017
108,24 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/04/2017
108,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/04/2017
108,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/04/2017
108,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/04/2017
108,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/04/2017
108,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/04/2017
108,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/04/2017
108,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/04/2017
108,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/04/2017
108,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/04/2017
108,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/04/2017
108,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/04/2017
107,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/04/2017
107,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/04/2017
108,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/04/2017
107,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/04/2017
107,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/04/2017
107,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/03/2017
107,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/03/2017
107,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/03/2017
107,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/03/2017
107,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/03/2017
107,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/03/2017
107,46 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/03/2017
107,85 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/03/2017
107,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/03/2017
107,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/03/2017
107,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/03/2017
107,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/03/2017
107,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/03/2017
107,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/03/2017
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/03/2017
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/03/2017
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/03/2017
107,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/03/2017
107,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/03/2017
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/03/2017
107,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/03/2017
107,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/03/2017
107,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/03/2017
107,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/03/2017
107,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/03/2017
107,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/02/2017
107,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/02/2017
107,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/02/2017
107,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/02/2017
107,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/02/2017
107,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/02/2017
107,51 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/02/2017
107,27 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/02/2017
107,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/02/2017
107,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/02/2017
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/02/2017
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/02/2017
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/02/2017
107,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/02/2017
106,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/02/2017
106,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/02/2017
106,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/02/2017
106,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/02/2017
106,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/02/2017
106,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/02/2017
106,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/02/2017
107,15 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/02/2017
106,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/02/2017
106,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/02/2017
106,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/02/2017
106,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/02/2017
106,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/02/2017
106,64 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/02/2017
106,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/01/2017
106,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/01/2017
106,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/01/2017
106,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/01/2017
106,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/01/2017
106,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/01/2017
106,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/01/2017
106,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/01/2017
106,36 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/01/2017
106,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/01/2017
106,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/01/2017
106,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/01/2017
106,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/01/2017
105,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/01/2017
106,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/01/2017
107,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/01/2017
106,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/01/2017
105,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/01/2017
105,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/01/2017
105,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/01/2017
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/01/2017
106,29 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/01/2017
106,84 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/01/2017
106,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/01/2017
106,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/01/2017
106,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/01/2017
106,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/01/2017
107,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/01/2017
106,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/01/2017
106,64 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/01/2017
106,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/01/2017
106,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/12/2016
106,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/12/2016
106,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/12/2016
106,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/12/2016
106,51 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/12/2016
106,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/12/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/12/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/12/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/12/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/12/2016
106,54 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/12/2016
106,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/12/2016
105,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/12/2016
106,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/12/2016
106,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/12/2016
106,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/12/2016
106,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/12/2016
105,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/12/2016
106,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/12/2016
106,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/12/2016
105,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/12/2016
105,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/12/2016
105,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/12/2016
105,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/12/2016
104,15 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/12/2016
105,63 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/12/2016
105,40 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/12/2016
105,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/12/2016
105,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/12/2016
105,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/12/2016
105,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/12/2016
105,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/11/2016
105,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/11/2016
105,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/11/2016
105,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/11/2016
105,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/11/2016
105,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/11/2016
105,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/11/2016
105,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/11/2016
105,11 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/11/2016
105,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/11/2016
105,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/11/2016
105,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/11/2016
105,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/11/2016
105,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/11/2016
105,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/11/2016
105,83 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/11/2016
105,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/11/2016
105,16 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/11/2016
105,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/11/2016
105,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/11/2016
105,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/11/2016
106,11 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/11/2016
105,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/11/2016
106,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/11/2016
106,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/11/2016
107,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/11/2016
107,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/11/2016
107,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/11/2016
107,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/11/2016
107,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/11/2016
106,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/10/2016
106,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/10/2016
106,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/10/2016
106,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/10/2016
106,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/10/2016
106,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/10/2016
107,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/10/2016
107,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/10/2016
107,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/10/2016
107,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/10/2016
107,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/10/2016
107,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/10/2016
106,98 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/10/2016
107,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/10/2016
106,93 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/10/2016
106,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/10/2016
106,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/10/2016
106,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/10/2016
106,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/10/2016
106,97 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/10/2016
107,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/10/2016
106,90 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/10/2016
106,92 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/10/2016
107,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/10/2016
107,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/10/2016
107,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/10/2016
107,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/10/2016
107,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/10/2016
107,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/10/2016
107,10 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/10/2016
107,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/10/2016
107,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/09/2016
107,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/09/2016
107,24 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/09/2016
107,24 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/09/2016
107,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/09/2016
107,25 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/09/2016
107,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/09/2016
107,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/09/2016
107,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/09/2016
107,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/09/2016
106,88 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/09/2016
106,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/09/2016
107,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/09/2016
106,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/09/2016
106,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/09/2016
106,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/09/2016
106,68 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/09/2016
107,09 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/09/2016
107,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/09/2016
107,05 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/09/2016
106,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/09/2016
106,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/09/2016
106,76 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/09/2016
107,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/09/2016
107,88 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/09/2016
107,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/09/2016
107,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/09/2016
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/09/2016
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/09/2016
107,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/09/2016
107,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/08/2016
107,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/08/2016
107,25 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/08/2016
107,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/08/2016
107,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/08/2016
107,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/08/2016
107,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/08/2016
107,27 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/08/2016
107,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/08/2016
107,20 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/08/2016
107,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/08/2016
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/08/2016
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/08/2016
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/08/2016
107,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/08/2016
107,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/08/2016
106,83 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/08/2016
107,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/08/2016
107,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/08/2016
107,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/08/2016
107,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/08/2016
107,32 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/08/2016
107,09 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/08/2016
107,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/08/2016
106,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/08/2016
105,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/08/2016
105,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/08/2016
105,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/08/2016
106,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/08/2016
106,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/08/2016
106,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/08/2016
107,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/07/2016
107,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/07/2016
107,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/07/2016
107,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/07/2016
106,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/07/2016
106,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/07/2016
106,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/07/2016
106,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/07/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/07/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/07/2016
106,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/07/2016
106,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/07/2016
105,90 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/07/2016
105,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/07/2016
106,10 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/07/2016
105,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/07/2016
105,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/07/2016
105,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/07/2016
105,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/07/2016
105,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/07/2016
105,25 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/07/2016
105,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/07/2016
104,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/07/2016
104,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/07/2016
104,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/07/2016
104,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/07/2016
104,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/07/2016
104,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/07/2016
104,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/07/2016
104,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/07/2016
104,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/07/2016
104,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/06/2016
104,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/06/2016
104,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/06/2016
103,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/06/2016
104,36 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/06/2016
103,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/06/2016
103,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/06/2016
103,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/06/2016
104,54 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/06/2016
104,54 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/06/2016
103,61 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/06/2016
104,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/06/2016
104,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/06/2016
104,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/06/2016
104,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/06/2016
103,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/06/2016
104,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/06/2016
103,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/06/2016
104,29 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/06/2016
104,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/06/2016
104,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/06/2016
104,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/06/2016
104,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/06/2016
104,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/06/2016
104,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/06/2016
104,07 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/06/2016
105,68 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/06/2016
105,68 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/06/2016
105,68 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/06/2016
103,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/06/2016
103,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/05/2016
103,84 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/05/2016
103,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/05/2016
103,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/05/2016
103,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/05/2016
103,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/05/2016
103,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/05/2016
103,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/05/2016
103,28 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/05/2016
103,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/05/2016
103,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/05/2016
103,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/05/2016
103,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/05/2016
103,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/05/2016
103,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/05/2016
103,65 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/05/2016
103,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/05/2016
103,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/05/2016
103,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/05/2016
103,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/05/2016
103,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/05/2016
103,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/05/2016
103,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/05/2016
103,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/05/2016
103,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/05/2016
103,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/05/2016
103,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/05/2016
103,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/05/2016
103,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/05/2016
103,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/05/2016
103,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/05/2016
104,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/04/2016
104,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/04/2016
104,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/04/2016
103,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/04/2016
103,86 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/04/2016
104,11 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/04/2016
103,75 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/04/2016
103,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/04/2016
103,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/04/2016
103,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/04/2016
102,85 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/04/2016
103,06 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/04/2016
103,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/04/2016
103,47 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/04/2016
103,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/04/2016
103,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/04/2016
103,14 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/04/2016
103,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/04/2016
102,69 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/04/2016
102,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/04/2016
103,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/04/2016
103,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/04/2016
103,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/04/2016
103,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/04/2016
102,98 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/04/2016
103,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/04/2016
103,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/04/2016
103,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/04/2016
102,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/04/2016
102,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/04/2016
102,30 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/03/2016
102,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/03/2016
102,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/03/2016
102,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/03/2016
102,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/03/2016
102,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/03/2016
102,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/03/2016
102,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/03/2016
102,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/03/2016
102,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/03/2016
102,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/03/2016
102,11 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/03/2016
102,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/03/2016
102,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/03/2016
102,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/03/2016
102,27 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/03/2016
101,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/03/2016
101,87 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/03/2016
102,17 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/03/2016
102,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/03/2016
102,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/03/2016
102,19 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/03/2016
102,68 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/03/2016
100,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/03/2016
101,09 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/03/2016
100,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/03/2016
101,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/03/2016
101,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/03/2016
101,23 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/03/2016
100,88 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/03/2016
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/03/2016
100,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/02/2016
100,08 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/02/2016
99,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/02/2016
99,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/02/2016
99,33 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/02/2016
99,47 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/02/2016
100,00 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/02/2016
99,59 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/02/2016
99,48 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/02/2016
99,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/02/2016
99,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/02/2016
99,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/02/2016
99,61 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/02/2016
98,89 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/02/2016
98,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/02/2016
98,47 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/02/2016
98,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/02/2016
98,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/02/2016
98,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/02/2016
98,57 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/02/2016
98,79 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/02/2016
99,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/02/2016
99,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/02/2016
99,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/02/2016
99,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/02/2016
99,13 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/02/2016
99,77 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/02/2016
100,54 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/02/2016
100,27 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/02/2016
100,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/01/2016
99,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/01/2016
99,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/01/2016
99,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/01/2016
100,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/01/2016
99,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/01/2016
99,55 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/01/2016
99,50 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/01/2016
99,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/01/2016
99,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/01/2016
99,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/01/2016
98,71 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/01/2016
98,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/01/2016
99,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/01/2016
99,45 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/01/2016
100,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/01/2016
100,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/01/2016
100,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/01/2016
100,18 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/01/2016
100,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/01/2016
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/01/2016
100,52 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/01/2016
100,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/01/2016
100,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/01/2016
100,70 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/01/2016
100,37 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/01/2016
100,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/01/2016
100,81 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/01/2016
100,35 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/01/2016
100,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/01/2016
100,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/01/2016
100,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/12/2015
100,80 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/12/2015
100,66 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/12/2015
100,53 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/12/2015
100,94 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/12/2015
100,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/12/2015
100,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/12/2015
100,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/12/2015
100,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/12/2015
100,60 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/12/2015
100,96 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/12/2015
101,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/12/2015
100,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/12/2015
100,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/12/2015
100,91 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/12/2015
100,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/12/2015
100,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/12/2015
100,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/12/2015
100,90 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/12/2015
101,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/12/2015
101,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/12/2015
101,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/12/2015
101,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/12/2015
101,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/12/2015
101,28 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/12/2015
101,42 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/12/2015
101,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/12/2015
101,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/12/2015
101,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/12/2015
102,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/12/2015
101,39 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/12/2015
101,84 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/11/2015
101,67 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/11/2015
101,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/11/2015
101,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/11/2015
101,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/11/2015
101,73 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/11/2015
101,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/11/2015
101,39 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/11/2015
101,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/11/2015
101,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/11/2015
101,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/11/2015
101,56 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/11/2015
101,64 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/11/2015
101,32 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/11/2015
101,21 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/11/2015
101,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/11/2015
100,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/11/2015
100,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/11/2015
100,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/11/2015
101,61 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/11/2015
101,41 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/11/2015
100,82 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/11/2015
100,51 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/11/2015
99,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/11/2015
99,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/11/2015
99,62 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/11/2015
101,02 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/11/2015
100,83 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/11/2015
100,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/11/2015
100,99 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/11/2015
101,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
31/10/2015
101,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
30/10/2015
101,34 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
29/10/2015
101,31 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
28/10/2015
101,04 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
27/10/2015
101,05 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
26/10/2015
101,29 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
25/10/2015
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
24/10/2015
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
23/10/2015
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
22/10/2015
99,22 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
21/10/2015
100,26 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
20/10/2015
99,95 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
19/10/2015
100,27 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
18/10/2015
100,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
17/10/2015
100,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
16/10/2015
100,49 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
15/10/2015
99,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
14/10/2015
100,43 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
13/10/2015
100,36 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
12/10/2015
100,41 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
11/10/2015
100,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
10/10/2015
100,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
09/10/2015
100,12 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
08/10/2015
100,09 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
07/10/2015
99,74 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
06/10/2015
99,72 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
05/10/2015
99,44 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
04/10/2015
101,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
03/10/2015
101,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
02/10/2015
101,01 MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD
01/10/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD 12,025,034,321,24
Oblig. Euro secteur privé 7,243,071,811,87
ML EMU Corporate 8,533,602,191,79
Performances annuelles
 20172016
MSIF EURO CORPORATE BOND FUND FX USD 4,565,90
Oblig. Euro secteur privé 2,593,38
ML EMU Corporate 2,424,75

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus