ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS - IE00B1FZS913

Performance en base 100 du 23/01/2015 au 22/01/2018
 
ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
 
Oblig. Euro Etat Long Terme
 
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/01/2018
105,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/01/2018
105,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/01/2018
105,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/01/2018
105,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/01/2018
105,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/01/2018
105,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/01/2018
105,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/01/2018
105,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/01/2018
105,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/01/2018
105,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/01/2018
105,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/01/2018
104,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/01/2018
105,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/01/2018
105,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/01/2018
105,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/01/2018
105,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/01/2018
105,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/01/2018
105,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/01/2018
105,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/01/2018
105,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/01/2018
105,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/01/2018
105,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/12/2017
105,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/12/2017
105,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/12/2017
105,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/12/2017
105,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/12/2017
106,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/12/2017
105,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/12/2017
105,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/12/2017
105,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/12/2017
105,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/12/2017
105,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/12/2017
105,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/12/2017
105,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/12/2017
106,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/12/2017
106,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/12/2017
106,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/12/2017
106,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/12/2017
106,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/12/2017
106,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/12/2017
106,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/12/2017
106,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/12/2017
107,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/12/2017
107,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/12/2017
107,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/12/2017
107,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/12/2017
107,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/12/2017
106,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/12/2017
106,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/12/2017
106,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/12/2017
106,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/12/2017
106,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/12/2017
106,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/11/2017
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/11/2017
106,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/11/2017
106,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/11/2017
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/11/2017
106,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/11/2017
106,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/11/2017
106,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/11/2017
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/11/2017
106,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/11/2017
106,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/11/2017
106,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/11/2017
106,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/11/2017
106,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/11/2017
106,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/11/2017
106,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/11/2017
106,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/11/2017
106,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/11/2017
105,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/11/2017
105,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/11/2017
105,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/11/2017
105,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/11/2017
105,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/11/2017
106,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/11/2017
106,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/11/2017
106,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/11/2017
106,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/11/2017
106,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/11/2017
106,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/11/2017
106,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/11/2017
106,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/10/2017
106,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/10/2017
106,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/10/2017
105,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/10/2017
105,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/10/2017
105,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/10/2017
105,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/10/2017
104,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/10/2017
104,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/10/2017
105,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/10/2017
105,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/10/2017
105,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/10/2017
105,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/10/2017
105,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/10/2017
105,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/10/2017
105,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/10/2017
105,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/10/2017
105,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/10/2017
105,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/10/2017
105,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/10/2017
104,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/10/2017
104,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/10/2017
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/10/2017
104,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/10/2017
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/10/2017
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/10/2017
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/10/2017
104,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/10/2017
104,46 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/10/2017
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/10/2017
104,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/10/2017
104,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/09/2017
104,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/09/2017
104,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/09/2017
104,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/09/2017
104,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/09/2017
104,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/09/2017
105,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/09/2017
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/09/2017
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/09/2017
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/09/2017
104,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/09/2017
104,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/09/2017
104,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/09/2017
104,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/09/2017
104,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/09/2017
104,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/09/2017
104,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/09/2017
104,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/09/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/09/2017
105,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/09/2017
105,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/09/2017
105,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/09/2017
105,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/09/2017
105,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/09/2017
105,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/09/2017
105,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/09/2017
105,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/09/2017
105,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/09/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/09/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/09/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/08/2017
105,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/08/2017
105,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/08/2017
105,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/08/2017
104,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/08/2017
104,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/08/2017
104,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/08/2017
104,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/08/2017
104,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/08/2017
104,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/08/2017
104,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/08/2017
105,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/08/2017
104,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/08/2017
104,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/08/2017
104,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/08/2017
104,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/08/2017
104,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/08/2017
104,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/08/2017
104,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/08/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/08/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/08/2017
105,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/08/2017
104,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/08/2017
104,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/08/2017
104,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/08/2017
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/08/2017
104,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/08/2017
104,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/08/2017
104,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/08/2017
104,78 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/08/2017
104,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/08/2017
104,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/07/2017
104,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/07/2017
104,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/07/2017
104,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/07/2017
104,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/07/2017
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/07/2017
103,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/07/2017
103,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/07/2017
104,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/07/2017
104,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/07/2017
104,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/07/2017
104,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/07/2017
104,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/07/2017
103,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/07/2017
103,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/07/2017
103,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/07/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/07/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/07/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/07/2017
103,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/07/2017
103,43 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/07/2017
103,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/07/2017
103,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/07/2017
102,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/07/2017
102,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/07/2017
102,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/07/2017
103,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/07/2017
103,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/07/2017
103,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/07/2017
103,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/07/2017
103,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/07/2017
103,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/06/2017
103,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/06/2017
103,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/06/2017
104,72 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/06/2017
104,74 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/06/2017
105,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/06/2017
105,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/06/2017
105,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/06/2017
105,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/06/2017
105,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/06/2017
105,52 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/06/2017
105,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/06/2017
105,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/06/2017
105,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/06/2017
105,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/06/2017
105,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/06/2017
105,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/06/2017
105,58 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/06/2017
105,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/06/2017
105,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/06/2017
105,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/06/2017
105,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/06/2017
105,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/06/2017
104,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/06/2017
104,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/06/2017
104,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/06/2017
104,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/06/2017
104,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/06/2017
104,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/06/2017
104,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/06/2017
104,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/05/2017
104,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/05/2017
104,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/05/2017
104,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/05/2017
104,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/05/2017
104,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/05/2017
104,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/05/2017
104,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/05/2017
103,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/05/2017
103,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/05/2017
103,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/05/2017
104,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/05/2017
104,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/05/2017
104,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/05/2017
104,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/05/2017
103,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/05/2017
103,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/05/2017
103,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/05/2017
103,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/05/2017
103,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/05/2017
103,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/05/2017
103,52 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/05/2017
103,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/05/2017
103,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/05/2017
103,72 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/05/2017
103,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/05/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/04/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/04/2017
103,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/04/2017
103,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/04/2017
103,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/04/2017
103,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/04/2017
103,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/04/2017
103,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/04/2017
103,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/04/2017
103,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/04/2017
103,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/04/2017
103,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/04/2017
103,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/04/2017
103,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/04/2017
103,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/04/2017
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/04/2017
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/04/2017
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/04/2017
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/04/2017
103,43 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/04/2017
103,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/04/2017
103,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/04/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/04/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/04/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/04/2017
103,43 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/04/2017
103,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/04/2017
103,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/04/2017
103,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/04/2017
102,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/04/2017
102,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/03/2017
102,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/03/2017
103,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/03/2017
103,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/03/2017
102,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/03/2017
102,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/03/2017
102,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/03/2017
102,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/03/2017
102,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/03/2017
102,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/03/2017
102,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/03/2017
101,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/03/2017
101,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/03/2017
101,66 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/03/2017
101,66 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/03/2017
101,66 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/03/2017
101,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/03/2017
102,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/03/2017
101,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/03/2017
101,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/03/2017
101,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/03/2017
101,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/03/2017
101,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/03/2017
101,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/03/2017
102,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/03/2017
102,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/03/2017
102,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/03/2017
102,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/03/2017
102,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/03/2017
102,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/03/2017
102,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/03/2017
103,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/02/2017
103,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/02/2017
103,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/02/2017
103,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/02/2017
103,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/02/2017
103,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/02/2017
102,72 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/02/2017
102,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/02/2017
102,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/02/2017
102,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/02/2017
102,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/02/2017
102,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/02/2017
102,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/02/2017
102,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/02/2017
102,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/02/2017
102,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/02/2017
102,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/02/2017
102,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/02/2017
102,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/02/2017
102,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/02/2017
102,66 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/02/2017
102,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/02/2017
101,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/02/2017
101,66 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/02/2017
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/02/2017
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/02/2017
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/02/2017
102,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/02/2017
101,74 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/01/2017
102,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/01/2017
101,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/01/2017
102,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/01/2017
102,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/01/2017
102,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/01/2017
102,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/01/2017
102,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/01/2017
103,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/01/2017
103,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/01/2017
103,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/01/2017
103,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/01/2017
103,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/01/2017
103,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/01/2017
103,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/01/2017
103,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/01/2017
103,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/01/2017
103,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/01/2017
103,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/01/2017
103,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/01/2017
103,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/01/2017
103,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/01/2017
103,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/01/2017
103,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/01/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/01/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/01/2017
103,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/01/2017
103,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/01/2017
103,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/01/2017
103,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/01/2017
104,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/01/2017
104,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/12/2016
104,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/12/2016
104,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/12/2016
104,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/12/2016
104,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/12/2016
104,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/12/2016
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/12/2016
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/12/2016
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/12/2016
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/12/2016
103,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/12/2016
104,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/12/2016
104,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/12/2016
104,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/12/2016
103,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/12/2016
103,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/12/2016
103,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/12/2016
103,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/12/2016
103,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/12/2016
103,46 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/12/2016
102,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/12/2016
103,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/12/2016
103,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/12/2016
103,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/12/2016
102,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/12/2016
103,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/12/2016
103,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/12/2016
102,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/12/2016
103,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/12/2016
103,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/12/2016
103,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/12/2016
102,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/11/2016
103,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/11/2016
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/11/2016
103,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/11/2016
102,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/11/2016
103,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/11/2016
102,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/11/2016
102,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/11/2016
103,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/11/2016
103,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/11/2016
102,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/11/2016
103,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/11/2016
103,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/11/2016
103,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/11/2016
103,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/11/2016
104,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/11/2016
105,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/11/2016
105,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/11/2016
105,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/11/2016
105,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/11/2016
105,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/11/2016
105,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/11/2016
105,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/11/2016
104,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/10/2016
105,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/10/2016
105,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/10/2016
105,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/10/2016
105,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/10/2016
105,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/10/2016
105,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/10/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/10/2016
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/10/2016
106,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/10/2016
106,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/10/2016
106,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/10/2016
106,52 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/10/2016
106,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/10/2016
106,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/10/2016
106,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/10/2016
106,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/10/2016
106,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/10/2016
106,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/10/2016
106,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/10/2016
106,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/10/2016
106,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/10/2016
106,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/10/2016
106,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/10/2016
106,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/10/2016
106,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/10/2016
106,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/10/2016
106,41 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/10/2016
107,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/10/2016
107,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/10/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/10/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/09/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/09/2016
107,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/09/2016
107,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/09/2016
107,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/09/2016
107,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/09/2016
107,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/09/2016
107,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/09/2016
107,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/09/2016
107,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/09/2016
106,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/09/2016
106,72 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/09/2016
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/09/2016
106,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/09/2016
106,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/09/2016
106,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/09/2016
106,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/09/2016
106,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/09/2016
106,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/09/2016
106,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/09/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/09/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/09/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/09/2016
107,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/09/2016
107,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/09/2016
107,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/09/2016
106,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/09/2016
106,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/09/2016
106,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/09/2016
106,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/09/2016
106,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/08/2016
107,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/08/2016
107,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/08/2016
107,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/08/2016
107,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/08/2016
107,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/08/2016
107,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/08/2016
107,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/08/2016
107,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/08/2016
107,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/08/2016
107,22 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/08/2016
107,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/08/2016
107,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/08/2016
107,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/08/2016
107,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/08/2016
107,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/08/2016
106,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/08/2016
107,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/08/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/08/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/08/2016
107,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/08/2016
107,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/08/2016
107,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/08/2016
107,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/08/2016
106,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/08/2016
106,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/08/2016
106,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/08/2016
106,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/08/2016
107,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/08/2016
106,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/08/2016
106,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/08/2016
106,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/07/2016
107,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/07/2016
107,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/07/2016
107,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/07/2016
106,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/07/2016
106,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/07/2016
106,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/07/2016
106,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/07/2016
106,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/07/2016
106,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/07/2016
106,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/07/2016
106,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/07/2016
106,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/07/2016
106,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/07/2016
106,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/07/2016
106,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/07/2016
106,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/07/2016
106,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/07/2016
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/07/2016
106,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/07/2016
106,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/07/2016
106,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/07/2016
106,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/07/2016
106,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/07/2016
106,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/07/2016
106,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/07/2016
106,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/07/2016
106,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/07/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/07/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/07/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/07/2016
106,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/06/2016
106,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/06/2016
105,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/06/2016
105,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/06/2016
105,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/06/2016
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/06/2016
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/06/2016
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/06/2016
104,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/06/2016
104,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/06/2016
104,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/06/2016
104,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/06/2016
104,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/06/2016
104,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/06/2016
104,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/06/2016
104,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/06/2016
104,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/06/2016
104,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/06/2016
104,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/06/2016
104,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/06/2016
104,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/06/2016
104,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/06/2016
104,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/06/2016
104,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/06/2016
104,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/06/2016
104,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/06/2016
104,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/06/2016
104,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/06/2016
104,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/06/2016
104,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/06/2016
104,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/05/2016
104,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/05/2016
104,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/05/2016
104,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/05/2016
104,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/05/2016
104,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/05/2016
104,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/05/2016
104,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/05/2016
103,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/05/2016
103,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/05/2016
103,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/05/2016
103,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/05/2016
103,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/05/2016
103,74 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/05/2016
103,78 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/05/2016
104,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/05/2016
103,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/05/2016
103,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/05/2016
103,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/05/2016
103,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/05/2016
103,72 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/05/2016
103,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/05/2016
103,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/05/2016
103,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/05/2016
103,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/05/2016
103,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/05/2016
103,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/05/2016
103,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/05/2016
103,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/05/2016
103,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/05/2016
103,15 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/05/2016
103,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/04/2016
103,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/04/2016
103,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/04/2016
103,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/04/2016
103,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/04/2016
103,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/04/2016
103,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/04/2016
103,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/04/2016
103,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/04/2016
103,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/04/2016
103,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/04/2016
103,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/04/2016
103,78 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/04/2016
104,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/04/2016
104,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/04/2016
104,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/04/2016
104,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/04/2016
103,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/04/2016
104,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/04/2016
103,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/04/2016
104,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/04/2016
104,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/04/2016
104,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/04/2016
104,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/04/2016
103,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/04/2016
104,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/04/2016
104,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/04/2016
104,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/04/2016
104,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/04/2016
104,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/04/2016
104,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/03/2016
104,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/03/2016
104,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/03/2016
104,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/03/2016
103,84 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/03/2016
103,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/03/2016
103,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/03/2016
103,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/03/2016
103,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/03/2016
103,74 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/03/2016
103,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/03/2016
103,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/03/2016
103,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/03/2016
103,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/03/2016
103,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/03/2016
103,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/03/2016
103,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/03/2016
103,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/03/2016
103,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/03/2016
103,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/03/2016
103,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/03/2016
103,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/03/2016
102,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/03/2016
103,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/03/2016
103,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/03/2016
103,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/03/2016
103,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/03/2016
103,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/03/2016
103,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/03/2016
103,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/03/2016
103,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/03/2016
103,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/02/2016
103,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/02/2016
103,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/02/2016
103,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/02/2016
103,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/02/2016
103,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/02/2016
103,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/02/2016
102,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/02/2016
102,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/02/2016
102,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/02/2016
102,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/02/2016
102,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/02/2016
102,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/02/2016
102,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/02/2016
102,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/02/2016
102,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/02/2016
102,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/02/2016
102,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/02/2016
102,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/02/2016
102,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/02/2016
102,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/02/2016
102,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/02/2016
102,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/02/2016
102,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/02/2016
102,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/02/2016
102,42 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/02/2016
102,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/02/2016
102,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/02/2016
102,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/02/2016
102,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/01/2016
102,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/01/2016
102,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/01/2016
102,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/01/2016
102,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/01/2016
101,99 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/01/2016
101,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/01/2016
101,61 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/01/2016
101,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/01/2016
101,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/01/2016
101,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/01/2016
101,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/01/2016
101,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/01/2016
101,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/01/2016
101,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/01/2016
101,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/01/2016
101,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/01/2016
101,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/01/2016
100,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/01/2016
101,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/01/2016
100,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/01/2016
100,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/01/2016
101,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/01/2016
101,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/01/2016
101,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/01/2016
100,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/01/2016
101,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/01/2016
101,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/01/2016
100,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/01/2016
100,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/01/2016
100,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/01/2016
100,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/12/2015
100,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/12/2015
100,52 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/12/2015
100,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/12/2015
100,41 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/12/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/12/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/12/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/12/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/12/2015
100,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/12/2015
100,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/12/2015
100,81 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/12/2015
100,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/12/2015
100,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/12/2015
100,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/12/2015
100,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/12/2015
100,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/12/2015
100,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/12/2015
100,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/12/2015
101,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/12/2015
101,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/12/2015
101,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/12/2015
101,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/12/2015
100,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/12/2015
101,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/12/2015
100,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/12/2015
100,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/12/2015
100,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/12/2015
100,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/12/2015
100,46 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/12/2015
101,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/12/2015
101,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/11/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/11/2015
101,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/11/2015
101,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/11/2015
101,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/11/2015
101,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/11/2015
101,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/11/2015
101,35 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/11/2015
101,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/11/2015
101,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/11/2015
101,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/11/2015
101,39 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/11/2015
101,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/11/2015
101,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/11/2015
100,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/11/2015
100,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/11/2015
100,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/11/2015
100,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/11/2015
100,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/11/2015
100,46 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/11/2015
100,44 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/11/2015
100,19 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/11/2015
99,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/11/2015
99,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/11/2015
99,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/11/2015
99,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/11/2015
100,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/11/2015
100,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/11/2015
100,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/11/2015
100,46 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/11/2015
100,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/10/2015
100,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/10/2015
100,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/10/2015
100,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/10/2015
101,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/10/2015
101,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/10/2015
101,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/10/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/10/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/10/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/10/2015
100,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/10/2015
100,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/10/2015
99,86 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/10/2015
100,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/10/2015
100,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/10/2015
100,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/10/2015
100,31 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/10/2015
100,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/10/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/10/2015
99,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/10/2015
100,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/10/2015
99,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/10/2015
99,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/10/2015
99,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/10/2015
99,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/10/2015
99,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/10/2015
99,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/10/2015
100,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/10/2015
100,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/10/2015
100,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/10/2015
100,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/10/2015
100,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/09/2015
99,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/09/2015
99,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/09/2015
99,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/09/2015
99,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/09/2015
99,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/09/2015
99,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/09/2015
99,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/09/2015
99,50 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/09/2015
99,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/09/2015
99,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/09/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/09/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/09/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/09/2015
98,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/09/2015
98,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/09/2015
98,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/09/2015
98,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/09/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/09/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/09/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/09/2015
98,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/09/2015
98,73 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/09/2015
98,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/09/2015
98,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/09/2015
98,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/09/2015
98,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/09/2015
98,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/09/2015
98,32 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/09/2015
97,87 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/09/2015
97,82 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/08/2015
98,06 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/08/2015
98,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/08/2015
98,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/08/2015
98,34 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/08/2015
98,24 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/08/2015
98,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/08/2015
98,01 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/08/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/08/2015
99,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/08/2015
99,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/08/2015
99,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/08/2015
99,14 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/08/2015
98,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/08/2015
99,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/08/2015
99,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/08/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/08/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/08/2015
98,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/08/2015
99,13 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/08/2015
99,28 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/08/2015
99,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/08/2015
98,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/08/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/08/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/08/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/08/2015
98,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/08/2015
98,41 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/08/2015
99,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/08/2015
99,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/08/2015
99,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/08/2015
99,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/07/2015
99,08 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/07/2015
98,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/07/2015
98,49 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/07/2015
98,63 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/07/2015
98,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/07/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/07/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/07/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/07/2015
98,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/07/2015
98,20 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/07/2015
97,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/07/2015
98,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/07/2015
97,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/07/2015
97,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/07/2015
97,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/07/2015
97,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/07/2015
97,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/07/2015
97,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/07/2015
96,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/07/2015
96,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/07/2015
96,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/07/2015
96,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/07/2015
97,12 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/07/2015
97,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/07/2015
97,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/07/2015
96,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/07/2015
96,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/07/2015
96,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/07/2015
96,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/07/2015
96,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/07/2015
96,54 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/06/2015
96,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/06/2015
96,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/06/2015
96,58 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/06/2015
96,58 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/06/2015
96,58 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/06/2015
96,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/06/2015
96,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/06/2015
96,74 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/06/2015
96,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/06/2015
96,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/06/2015
96,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/06/2015
96,47 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/06/2015
96,36 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/06/2015
96,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/06/2015
96,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/06/2015
95,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/06/2015
96,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/06/2015
96,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/06/2015
96,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/06/2015
96,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/06/2015
95,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/06/2015
96,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/06/2015
96,40 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/06/2015
96,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/06/2015
96,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/06/2015
96,62 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/06/2015
96,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/06/2015
96,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/06/2015
97,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/06/2015
98,79 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/05/2015
99,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/05/2015
99,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/05/2015
99,07 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/05/2015
98,89 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/05/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/05/2015
98,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/05/2015
98,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/05/2015
98,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/05/2015
98,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/05/2015
98,70 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/05/2015
98,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/05/2015
98,59 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/05/2015
98,71 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/05/2015
98,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/05/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/05/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/05/2015
98,67 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/05/2015
98,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/05/2015
98,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/05/2015
98,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/05/2015
98,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/05/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/05/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/05/2015
99,21 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/05/2015
98,75 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/05/2015
98,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/05/2015
98,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/05/2015
100,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/05/2015
100,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/05/2015
100,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/05/2015
100,57 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/04/2015
100,58 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/04/2015
100,92 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/04/2015
101,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/04/2015
101,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/04/2015
101,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/04/2015
101,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/04/2015
101,64 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/04/2015
101,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/04/2015
101,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/04/2015
101,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/04/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/04/2015
101,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/04/2015
101,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/04/2015
101,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/04/2015
102,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/04/2015
102,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/04/2015
102,02 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/04/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/04/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/04/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/04/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/04/2015
101,96 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/04/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/04/2015
101,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/04/2015
101,80 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/04/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/04/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/04/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/04/2015
101,77 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/04/2015
101,91 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/03/2015
101,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/03/2015
101,55 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/03/2015
101,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/03/2015
101,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/03/2015
101,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/03/2015
101,51 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/03/2015
101,48 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/03/2015
101,43 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/03/2015
101,60 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/03/2015
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/03/2015
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/03/2015
102,03 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/03/2015
101,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/03/2015
101,68 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/03/2015
101,56 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/03/2015
101,88 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/03/2015
101,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/03/2015
101,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/03/2015
101,95 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/03/2015
102,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/03/2015
102,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/03/2015
101,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/03/2015
101,33 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/03/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/03/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/03/2015
100,94 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/03/2015
100,98 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/03/2015
100,76 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/03/2015
100,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/03/2015
101,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/03/2015
101,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/02/2015
101,18 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/02/2015
101,17 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/02/2015
101,26 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/02/2015
100,85 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/02/2015
100,65 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/02/2015
100,53 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/02/2015
100,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
21/02/2015
100,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
20/02/2015
100,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
19/02/2015
100,04 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
18/02/2015
99,93 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
17/02/2015
99,90 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
16/02/2015
100,05 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
15/02/2015
100,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
14/02/2015
100,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
13/02/2015
100,11 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
12/02/2015
100,00 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
11/02/2015
99,83 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
10/02/2015
99,69 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
09/02/2015
99,97 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
08/02/2015
100,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
07/02/2015
100,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
06/02/2015
100,09 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
05/02/2015
100,23 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
04/02/2015
100,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
03/02/2015
100,25 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
02/02/2015
100,37 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
01/02/2015
100,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
31/01/2015
100,30 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
30/01/2015
100,29 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
29/01/2015
100,10 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
28/01/2015
100,16 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
27/01/2015
100,27 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
26/01/2015
100,38 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
25/01/2015
100,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
24/01/2015
100,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
23/01/2015
100,45 ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
22/01/2015
100,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/01/2018
102,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/01/2018
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/01/2018
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/01/2018
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/01/2018
102,72 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/01/2018
102,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/01/2018
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/01/2018
102,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/01/2018
102,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/01/2018
102,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/01/2018
102,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/01/2018
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/01/2018
102,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/01/2018
102,72 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/01/2018
103,06 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/01/2018
102,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/01/2018
102,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/01/2018
102,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/01/2018
102,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/01/2018
102,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/01/2018
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/01/2018
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/12/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/12/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/12/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/12/2017
103,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/12/2017
103,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/12/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/12/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/12/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/12/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/12/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/12/2017
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/12/2017
103,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/12/2017
103,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/12/2017
104,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/12/2017
104,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/12/2017
104,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/12/2017
104,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/12/2017
104,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/12/2017
104,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/12/2017
104,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/12/2017
104,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/12/2017
104,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/12/2017
104,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/12/2017
104,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/12/2017
104,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/12/2017
104,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/12/2017
104,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/12/2017
104,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/12/2017
104,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/12/2017
104,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/12/2017
104,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/11/2017
103,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/11/2017
103,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/11/2017
103,94 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/11/2017
103,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/11/2017
103,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/11/2017
103,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/11/2017
103,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/11/2017
103,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/11/2017
103,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/11/2017
103,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/11/2017
103,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/11/2017
103,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/11/2017
103,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/11/2017
103,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/11/2017
103,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/11/2017
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/11/2017
103,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/11/2017
103,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/11/2017
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/11/2017
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/11/2017
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/11/2017
103,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/11/2017
103,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/11/2017
104,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/11/2017
103,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/11/2017
103,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/11/2017
103,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/11/2017
103,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/11/2017
103,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/11/2017
103,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/10/2017
103,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/10/2017
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/10/2017
102,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/10/2017
102,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/10/2017
102,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/10/2017
102,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/10/2017
102,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/10/2017
102,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/10/2017
102,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/10/2017
102,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/10/2017
102,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/10/2017
102,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/10/2017
102,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/10/2017
102,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/10/2017
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/10/2017
102,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/10/2017
102,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/10/2017
102,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/10/2017
102,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/10/2017
102,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/10/2017
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/10/2017
102,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/10/2017
102,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/10/2017
101,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/10/2017
101,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/10/2017
101,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/10/2017
102,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/10/2017
101,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/10/2017
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/10/2017
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/10/2017
102,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/09/2017
102,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/09/2017
102,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/09/2017
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/09/2017
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/09/2017
102,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/09/2017
102,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/09/2017
102,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/09/2017
102,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/09/2017
102,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/09/2017
102,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/09/2017
102,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/09/2017
102,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/09/2017
102,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/09/2017
102,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/09/2017
102,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/09/2017
102,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/09/2017
102,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/09/2017
102,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/09/2017
102,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/09/2017
102,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/09/2017
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/09/2017
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/09/2017
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/09/2017
103,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/09/2017
102,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/09/2017
102,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/09/2017
102,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/09/2017
102,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/09/2017
102,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/09/2017
102,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/08/2017
102,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/08/2017
102,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/08/2017
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/08/2017
102,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/08/2017
102,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/08/2017
102,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/08/2017
102,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/08/2017
102,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/08/2017
102,56 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/08/2017
102,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/08/2017
102,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/08/2017
102,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/08/2017
102,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/08/2017
102,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/08/2017
102,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/08/2017
102,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/08/2017
102,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/08/2017
102,72 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/08/2017
102,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/08/2017
102,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/08/2017
102,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/08/2017
102,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/08/2017
102,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/08/2017
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/08/2017
102,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/08/2017
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/08/2017
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/08/2017
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/08/2017
102,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/08/2017
102,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/08/2017
102,24 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/07/2017
101,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/07/2017
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/07/2017
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/07/2017
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/07/2017
101,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/07/2017
101,56 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/07/2017
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/07/2017
102,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/07/2017
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/07/2017
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/07/2017
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/07/2017
101,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/07/2017
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/07/2017
101,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/07/2017
101,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/07/2017
100,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/07/2017
100,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/07/2017
100,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/07/2017
100,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/07/2017
101,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/07/2017
100,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/07/2017
100,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/07/2017
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/07/2017
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/07/2017
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/07/2017
100,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/07/2017
101,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/07/2017
101,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/07/2017
101,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/07/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/07/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/06/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/06/2017
101,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/06/2017
102,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/06/2017
102,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/06/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/06/2017
103,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/06/2017
103,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/06/2017
103,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/06/2017
103,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/06/2017
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/06/2017
103,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/06/2017
103,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/06/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/06/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/06/2017
102,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/06/2017
102,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/06/2017
103,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/06/2017
103,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/06/2017
102,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/06/2017
102,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/06/2017
102,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/06/2017
102,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/06/2017
102,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/06/2017
102,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/06/2017
102,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/06/2017
102,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/06/2017
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/06/2017
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/06/2017
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/06/2017
102,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/05/2017
102,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/05/2017
102,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/05/2017
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/05/2017
102,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/05/2017
102,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/05/2017
102,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/05/2017
101,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/05/2017
101,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/05/2017
101,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/05/2017
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/05/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/05/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/05/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/05/2017
101,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/05/2017
101,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/05/2017
101,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/05/2017
101,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/05/2017
101,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/05/2017
101,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/05/2017
101,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/05/2017
101,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/05/2017
101,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/05/2017
101,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/05/2017
101,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/05/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/05/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/05/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/05/2017
101,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/05/2017
101,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/05/2017
101,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/05/2017
101,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/04/2017
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/04/2017
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/04/2017
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/04/2017
101,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/04/2017
101,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/04/2017
101,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/04/2017
101,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/04/2017
101,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/04/2017
101,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/04/2017
101,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/04/2017
101,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/04/2017
101,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/04/2017
101,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/04/2017
101,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/04/2017
101,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/04/2017
101,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/04/2017
101,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/04/2017
101,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/04/2017
101,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/04/2017
101,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/04/2017
101,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/04/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/04/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/04/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/04/2017
101,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/04/2017
101,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/04/2017
101,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/04/2017
101,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/04/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/04/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/03/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/03/2017
101,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/03/2017
101,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/03/2017
100,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/03/2017
100,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/03/2017
100,55 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/03/2017
100,55 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/03/2017
100,55 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/03/2017
100,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/03/2017
100,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/03/2017
99,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/03/2017
99,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/03/2017
99,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/03/2017
99,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/03/2017
99,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/03/2017
99,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/03/2017
100,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/03/2017
99,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/03/2017
99,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/03/2017
99,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/03/2017
99,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/03/2017
99,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/03/2017
99,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/03/2017
100,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/03/2017
100,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/03/2017
100,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/03/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/03/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/03/2017
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/03/2017
101,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/03/2017
101,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/02/2017
101,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/02/2017
101,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/02/2017
101,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/02/2017
101,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/02/2017
101,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/02/2017
100,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/02/2017
100,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/02/2017
100,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/02/2017
100,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/02/2017
100,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/02/2017
100,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/02/2017
100,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/02/2017
100,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/02/2017
100,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/02/2017
100,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/02/2017
100,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/02/2017
100,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/02/2017
100,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/02/2017
100,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/02/2017
100,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/02/2017
100,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/02/2017
99,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/02/2017
99,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/02/2017
100,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/02/2017
100,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/02/2017
100,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/02/2017
100,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/02/2017
99,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/01/2017
100,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/01/2017
100,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/01/2017
100,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/01/2017
100,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/01/2017
100,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/01/2017
100,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/01/2017
100,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/01/2017
101,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/01/2017
101,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/01/2017
101,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/01/2017
101,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/01/2017
101,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/01/2017
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/01/2017
101,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/01/2017
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/01/2017
101,94 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/01/2017
101,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/01/2017
101,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/01/2017
101,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/01/2017
102,24 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/01/2017
102,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/01/2017
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/01/2017
101,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/01/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/01/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/01/2017
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/01/2017
102,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/01/2017
102,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/01/2017
102,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/01/2017
103,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/01/2017
103,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/12/2016
103,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/12/2016
103,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/12/2016
103,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/12/2016
103,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/12/2016
103,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/12/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/12/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/12/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/12/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/12/2016
102,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/12/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/12/2016
102,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/12/2016
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/12/2016
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/12/2016
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/12/2016
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/12/2016
101,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/12/2016
102,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/12/2016
101,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/12/2016
101,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/12/2016
101,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/12/2016
101,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/12/2016
101,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/12/2016
101,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/12/2016
102,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/12/2016
101,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/12/2016
101,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/12/2016
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/12/2016
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/12/2016
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/12/2016
101,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/11/2016
102,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/11/2016
102,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/11/2016
102,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/11/2016
101,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/11/2016
101,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/11/2016
101,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/11/2016
101,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/11/2016
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/11/2016
102,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/11/2016
102,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/11/2016
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/11/2016
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/11/2016
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/11/2016
101,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/11/2016
102,06 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/11/2016
102,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/11/2016
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/11/2016
102,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/11/2016
102,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/11/2016
102,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/11/2016
102,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/11/2016
104,06 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/11/2016
104,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/11/2016
104,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/11/2016
104,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/11/2016
104,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/11/2016
104,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/11/2016
104,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/11/2016
104,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/11/2016
104,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/10/2016
104,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/10/2016
104,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/10/2016
104,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/10/2016
104,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/10/2016
104,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/10/2016
105,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/10/2016
105,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/10/2016
105,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/10/2016
106,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/10/2016
106,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/10/2016
106,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/10/2016
106,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/10/2016
105,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/10/2016
105,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/10/2016
105,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/10/2016
105,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/10/2016
105,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/10/2016
105,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/10/2016
105,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/10/2016
105,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/10/2016
105,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/10/2016
105,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/10/2016
105,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/10/2016
105,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/10/2016
105,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/10/2016
105,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/10/2016
105,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/10/2016
106,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/10/2016
107,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/10/2016
107,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/10/2016
107,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/09/2016
107,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/09/2016
107,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/09/2016
107,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/09/2016
107,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/09/2016
107,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/09/2016
106,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/09/2016
106,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/09/2016
106,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/09/2016
107,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/09/2016
106,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/09/2016
106,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/09/2016
105,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/09/2016
105,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/09/2016
105,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/09/2016
105,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/09/2016
105,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/09/2016
105,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/09/2016
105,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/09/2016
105,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/09/2016
106,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/09/2016
106,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/09/2016
106,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/09/2016
106,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/09/2016
107,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/09/2016
107,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/09/2016
106,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/09/2016
106,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/09/2016
106,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/09/2016
106,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/09/2016
106,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/08/2016
107,03 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/08/2016
107,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/08/2016
107,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/08/2016
107,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/08/2016
107,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/08/2016
107,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/08/2016
107,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/08/2016
107,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/08/2016
107,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/08/2016
107,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/08/2016
107,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/08/2016
107,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/08/2016
107,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/08/2016
107,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/08/2016
107,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/08/2016
106,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/08/2016
107,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/08/2016
107,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/08/2016
107,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/08/2016
107,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/08/2016
107,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/08/2016
107,72 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/08/2016
107,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/08/2016
107,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/08/2016
107,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/08/2016
107,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/08/2016
107,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/08/2016
107,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/08/2016
106,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/08/2016
106,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/08/2016
107,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/07/2016
107,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/07/2016
107,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/07/2016
107,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/07/2016
107,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/07/2016
107,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/07/2016
106,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/07/2016
106,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/07/2016
106,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/07/2016
106,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/07/2016
106,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/07/2016
106,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/07/2016
106,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/07/2016
106,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/07/2016
106,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/07/2016
106,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/07/2016
106,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/07/2016
106,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/07/2016
106,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/07/2016
106,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/07/2016
106,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/07/2016
106,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/07/2016
107,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/07/2016
107,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/07/2016
107,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/07/2016
106,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/07/2016
106,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/07/2016
106,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/07/2016
106,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/07/2016
106,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/07/2016
106,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/07/2016
106,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/06/2016
106,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/06/2016
106,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/06/2016
105,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/06/2016
105,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/06/2016
104,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/06/2016
104,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/06/2016
104,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/06/2016
104,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/06/2016
104,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/06/2016
104,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/06/2016
104,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/06/2016
104,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/06/2016
104,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/06/2016
104,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/06/2016
104,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/06/2016
104,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/06/2016
104,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/06/2016
104,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/06/2016
104,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/06/2016
104,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/06/2016
104,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/06/2016
104,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/06/2016
104,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/06/2016
104,07 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/06/2016
103,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/06/2016
103,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/06/2016
103,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/06/2016
103,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/06/2016
103,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/06/2016
103,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/05/2016
103,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/05/2016
103,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/05/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/05/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/05/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/05/2016
103,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/05/2016
103,35 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/05/2016
102,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/05/2016
102,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/05/2016
102,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/05/2016
102,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/05/2016
102,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/05/2016
102,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/05/2016
102,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/05/2016
103,06 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/05/2016
102,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/05/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/05/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/05/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/05/2016
102,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/05/2016
103,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/05/2016
103,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/05/2016
102,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/05/2016
102,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/05/2016
102,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/05/2016
102,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/05/2016
102,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/05/2016
102,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/05/2016
102,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/05/2016
102,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/05/2016
102,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/04/2016
102,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/04/2016
102,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/04/2016
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/04/2016
101,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/04/2016
101,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/04/2016
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/04/2016
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/04/2016
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/04/2016
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/04/2016
102,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/04/2016
103,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/04/2016
102,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/04/2016
103,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/04/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/04/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/04/2016
103,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/04/2016
103,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/04/2016
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/04/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/04/2016
103,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/04/2016
103,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/04/2016
103,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/04/2016
103,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/04/2016
103,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/04/2016
103,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/04/2016
103,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/04/2016
103,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/04/2016
103,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/04/2016
103,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/04/2016
103,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/03/2016
103,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/03/2016
103,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/03/2016
103,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/03/2016
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/03/2016
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/03/2016
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/03/2016
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/03/2016
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/03/2016
102,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/03/2016
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/03/2016
102,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/03/2016
102,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/03/2016
102,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/03/2016
102,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/03/2016
102,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/03/2016
102,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/03/2016
101,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/03/2016
102,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/03/2016
102,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/03/2016
102,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/03/2016
102,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/03/2016
101,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/03/2016
102,03 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/03/2016
102,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/03/2016
101,94 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/03/2016
101,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/03/2016
101,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/03/2016
101,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/03/2016
102,24 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/03/2016
102,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/03/2016
102,55 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/02/2016
102,79 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/02/2016
102,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/02/2016
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/02/2016
102,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/02/2016
102,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/02/2016
102,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/02/2016
102,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/02/2016
102,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/02/2016
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/02/2016
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/02/2016
101,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/02/2016
101,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/02/2016
101,16 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/02/2016
101,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/02/2016
101,38 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/02/2016
101,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/02/2016
101,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/02/2016
101,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/02/2016
101,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/02/2016
101,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/02/2016
101,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/02/2016
101,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/02/2016
101,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/02/2016
101,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/02/2016
101,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/02/2016
101,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/02/2016
101,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/02/2016
101,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/02/2016
101,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/01/2016
101,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/01/2016
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/01/2016
101,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/01/2016
100,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/01/2016
100,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/01/2016
100,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/01/2016
100,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/01/2016
100,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/01/2016
100,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/01/2016
100,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/01/2016
100,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/01/2016
99,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/01/2016
99,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/01/2016
99,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/01/2016
99,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/01/2016
99,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/01/2016
99,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/01/2016
99,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/01/2016
99,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/01/2016
99,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/01/2016
99,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/01/2016
99,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/01/2016
99,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/01/2016
99,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/01/2016
99,48 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/01/2016
99,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/01/2016
99,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/01/2016
99,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/01/2016
99,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/01/2016
99,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/01/2016
99,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/12/2015
99,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/12/2015
99,11 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/12/2015
98,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/12/2015
99,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/12/2015
99,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/12/2015
99,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/12/2015
99,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/12/2015
99,00 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/12/2015
99,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/12/2015
99,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/12/2015
99,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/12/2015
99,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/12/2015
99,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/12/2015
99,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/12/2015
99,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/12/2015
98,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/12/2015
99,03 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/12/2015
99,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/12/2015
100,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/12/2015
100,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/12/2015
100,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/12/2015
99,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/12/2015
99,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/12/2015
99,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/12/2015
99,67 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/12/2015
98,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/12/2015
98,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/12/2015
98,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/12/2015
99,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/12/2015
100,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/12/2015
100,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/11/2015
100,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/11/2015
100,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/11/2015
100,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/11/2015
100,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/11/2015
100,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/11/2015
100,56 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/11/2015
100,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/11/2015
100,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/11/2015
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/11/2015
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/11/2015
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/11/2015
100,24 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/11/2015
99,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/11/2015
99,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/11/2015
99,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/11/2015
99,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/11/2015
99,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/11/2015
99,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/11/2015
99,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/11/2015
98,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/11/2015
98,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/11/2015
98,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/11/2015
98,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/11/2015
98,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/11/2015
98,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/11/2015
99,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/11/2015
99,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/11/2015
99,56 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/11/2015
99,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/11/2015
100,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/10/2015
100,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/10/2015
100,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/10/2015
100,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/10/2015
100,82 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/10/2015
100,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/10/2015
100,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/10/2015
100,14 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/10/2015
100,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/10/2015
100,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/10/2015
100,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/10/2015
99,34 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/10/2015
98,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/10/2015
99,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/10/2015
99,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/10/2015
99,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/10/2015
99,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/10/2015
99,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/10/2015
99,32 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/10/2015
99,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/10/2015
99,09 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/10/2015
98,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/10/2015
98,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/10/2015
98,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/10/2015
98,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/10/2015
98,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/10/2015
98,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/10/2015
99,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/10/2015
99,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/10/2015
99,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/10/2015
99,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/10/2015
99,12 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/09/2015
98,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/09/2015
98,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/09/2015
98,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/09/2015
98,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/09/2015
98,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/09/2015
98,23 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/09/2015
98,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/09/2015
98,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/09/2015
98,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/09/2015
98,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/09/2015
98,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/09/2015
98,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/09/2015
98,27 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/09/2015
97,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/09/2015
97,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/09/2015
97,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/09/2015
97,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/09/2015
97,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/09/2015
97,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/09/2015
97,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/09/2015
97,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/09/2015
97,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/09/2015
97,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/09/2015
97,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/09/2015
97,87 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/09/2015
97,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/09/2015
97,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/09/2015
97,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/09/2015
96,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/09/2015
96,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/08/2015
97,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/08/2015
97,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/08/2015
97,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/08/2015
97,52 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/08/2015
97,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/08/2015
97,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/08/2015
97,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/08/2015
98,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/08/2015
98,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/08/2015
98,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/08/2015
98,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/08/2015
98,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/08/2015
98,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/08/2015
98,40 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/08/2015
98,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/08/2015
98,41 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/08/2015
98,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/08/2015
98,42 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/08/2015
98,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/08/2015
98,74 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/08/2015
98,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/08/2015
98,10 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/08/2015
98,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/08/2015
98,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/08/2015
98,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/08/2015
97,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/08/2015
97,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/08/2015
98,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/08/2015
98,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/08/2015
98,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/08/2015
98,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/07/2015
98,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/07/2015
98,36 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/07/2015
97,85 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/07/2015
98,03 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/07/2015
98,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/07/2015
98,03 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/07/2015
98,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/07/2015
98,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/07/2015
97,56 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/07/2015
97,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/07/2015
97,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/07/2015
97,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/07/2015
97,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/07/2015
97,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/07/2015
97,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/07/2015
96,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/07/2015
96,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/07/2015
95,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/07/2015
95,73 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/07/2015
95,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/07/2015
95,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/07/2015
95,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/07/2015
96,31 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/07/2015
96,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/07/2015
96,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/07/2015
95,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/07/2015
95,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/07/2015
95,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/07/2015
95,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/07/2015
94,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/07/2015
95,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/06/2015
95,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/06/2015
95,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/06/2015
95,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/06/2015
95,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/06/2015
95,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/06/2015
95,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/06/2015
95,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/06/2015
95,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/06/2015
95,81 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/06/2015
95,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/06/2015
95,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/06/2015
95,95 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/06/2015
95,77 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/06/2015
95,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/06/2015
95,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/06/2015
95,30 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/06/2015
95,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/06/2015
95,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/06/2015
95,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/06/2015
95,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/06/2015
95,01 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/06/2015
95,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/06/2015
95,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/06/2015
96,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/06/2015
96,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/06/2015
96,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/06/2015
96,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/06/2015
96,55 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/06/2015
97,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/06/2015
98,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/05/2015
99,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/05/2015
99,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/05/2015
99,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/05/2015
98,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/05/2015
98,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/05/2015
98,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/05/2015
98,66 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/05/2015
98,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/05/2015
98,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/05/2015
98,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/05/2015
98,58 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/05/2015
98,64 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/05/2015
98,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/05/2015
98,22 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/05/2015
98,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/05/2015
98,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/05/2015
98,61 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/05/2015
97,96 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/05/2015
97,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/05/2015
98,25 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/05/2015
99,08 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/05/2015
99,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/05/2015
99,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/05/2015
99,46 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/05/2015
99,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/05/2015
98,57 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/05/2015
99,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/05/2015
101,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/05/2015
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/05/2015
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/05/2015
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/04/2015
101,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/04/2015
101,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/04/2015
103,17 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/04/2015
103,18 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/04/2015
103,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/04/2015
103,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/04/2015
103,04 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/04/2015
103,20 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/04/2015
103,24 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/04/2015
103,29 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/04/2015
103,48 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/04/2015
103,43 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/04/2015
103,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/04/2015
103,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/04/2015
103,72 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/04/2015
103,91 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/04/2015
103,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/04/2015
103,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/04/2015
103,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/04/2015
103,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/04/2015
103,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/04/2015
103,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/04/2015
103,47 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/04/2015
103,39 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/04/2015
103,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/03/2015
103,49 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/03/2015
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/03/2015
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/03/2015
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/03/2015
103,05 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/03/2015
103,06 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/03/2015
103,02 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/03/2015
102,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/03/2015
103,15 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/03/2015
103,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/03/2015
103,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/03/2015
103,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/03/2015
103,44 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/03/2015
103,21 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/03/2015
103,19 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/03/2015
103,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/03/2015
103,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/03/2015
103,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/03/2015
103,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/03/2015
103,71 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/03/2015
103,83 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/03/2015
103,13 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/03/2015
102,26 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/03/2015
101,69 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/03/2015
101,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/03/2015
101,68 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/03/2015
101,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/03/2015
101,33 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/03/2015
101,37 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/03/2015
101,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/03/2015
101,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/02/2015
101,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/02/2015
101,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/02/2015
101,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/02/2015
101,28 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/02/2015
100,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/02/2015
100,88 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/02/2015
100,63 Oblig. Euro Etat Long Terme
21/02/2015
100,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
20/02/2015
100,62 Oblig. Euro Etat Long Terme
19/02/2015
100,50 Oblig. Euro Etat Long Terme
18/02/2015
100,51 Oblig. Euro Etat Long Terme
17/02/2015
100,59 Oblig. Euro Etat Long Terme
16/02/2015
100,75 Oblig. Euro Etat Long Terme
15/02/2015
100,93 Oblig. Euro Etat Long Terme
14/02/2015
100,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
13/02/2015
100,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
12/02/2015
100,84 Oblig. Euro Etat Long Terme
11/02/2015
100,54 Oblig. Euro Etat Long Terme
10/02/2015
100,45 Oblig. Euro Etat Long Terme
09/02/2015
100,65 Oblig. Euro Etat Long Terme
08/02/2015
100,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
07/02/2015
100,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
06/02/2015
100,86 Oblig. Euro Etat Long Terme
05/02/2015
100,97 Oblig. Euro Etat Long Terme
04/02/2015
100,98 Oblig. Euro Etat Long Terme
03/02/2015
100,92 Oblig. Euro Etat Long Terme
02/02/2015
100,99 Oblig. Euro Etat Long Terme
01/02/2015
100,90 Oblig. Euro Etat Long Terme
31/01/2015
100,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
30/01/2015
100,89 Oblig. Euro Etat Long Terme
29/01/2015
100,53 Oblig. Euro Etat Long Terme
28/01/2015
100,60 Oblig. Euro Etat Long Terme
27/01/2015
100,70 Oblig. Euro Etat Long Terme
26/01/2015
100,80 Oblig. Euro Etat Long Terme
25/01/2015
100,78 Oblig. Euro Etat Long Terme
24/01/2015
100,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
23/01/2015
100,76 Oblig. Euro Etat Long Terme
22/01/2015
100,00 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/01/2018
99,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/01/2018
99,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/01/2018
99,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/01/2018
99,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/01/2018
99,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/01/2018
99,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/01/2018
99,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/01/2018
98,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/01/2018
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/01/2018
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/01/2018
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/01/2018
98,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/01/2018
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/01/2018
98,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/01/2018
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/01/2018
99,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/01/2018
99,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/01/2018
99,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/01/2018
99,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/01/2018
98,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/01/2018
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/01/2018
99,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/12/2017
99,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/12/2017
99,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/12/2017
99,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/12/2017
99,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/12/2017
100,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/12/2017
100,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/12/2017
100,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/12/2017
100,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/12/2017
100,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/12/2017
100,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/12/2017
100,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/12/2017
100,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/12/2017
100,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/12/2017
102,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/12/2017
101,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/12/2017
101,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/12/2017
101,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/12/2017
101,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/12/2017
101,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/12/2017
102,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/12/2017
102,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/12/2017
102,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/12/2017
102,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/12/2017
102,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/12/2017
102,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/12/2017
102,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/12/2017
102,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/12/2017
102,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/12/2017
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/12/2017
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/12/2017
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/11/2017
101,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/11/2017
100,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/11/2017
101,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/11/2017
101,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/11/2017
101,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/11/2017
101,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/11/2017
101,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/11/2017
101,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/11/2017
101,49 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/11/2017
101,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/11/2017
100,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/11/2017
100,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/11/2017
100,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/11/2017
100,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/11/2017
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/11/2017
100,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/11/2017
100,68 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/11/2017
100,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/11/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/11/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/11/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/11/2017
100,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/11/2017
101,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/11/2017
102,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/11/2017
101,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/11/2017
101,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/11/2017
101,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/11/2017
101,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/11/2017
101,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/11/2017
101,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/10/2017
101,20 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/10/2017
100,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/10/2017
99,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/10/2017
99,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/10/2017
99,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/10/2017
99,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/10/2017
99,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/10/2017
99,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/10/2017
99,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/10/2017
99,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/10/2017
99,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/10/2017
99,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/10/2017
99,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/10/2017
99,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/10/2017
100,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/10/2017
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/10/2017
99,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/10/2017
99,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/10/2017
99,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/10/2017
99,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/10/2017
98,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/10/2017
98,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/10/2017
98,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/10/2017
98,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/10/2017
98,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/10/2017
98,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/10/2017
98,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/10/2017
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/10/2017
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/10/2017
98,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/10/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/09/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/09/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/09/2017
98,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/09/2017
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/09/2017
99,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/09/2017
99,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/09/2017
98,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/09/2017
98,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/09/2017
98,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/09/2017
98,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/09/2017
99,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/09/2017
99,03 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/09/2017
98,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/09/2017
98,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/09/2017
98,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/09/2017
98,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/09/2017
99,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/09/2017
99,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/09/2017
99,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/09/2017
100,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/09/2017
100,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/09/2017
100,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/09/2017
100,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/09/2017
100,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/09/2017
100,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/09/2017
100,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/09/2017
99,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/09/2017
99,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/09/2017
99,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/09/2017
99,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/08/2017
100,11 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/08/2017
99,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/08/2017
100,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/08/2017
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/08/2017
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/08/2017
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/08/2017
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/08/2017
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/08/2017
99,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/08/2017
99,60 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/08/2017
100,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/08/2017
100,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/08/2017
100,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/08/2017
100,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/08/2017
99,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/08/2017
99,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/08/2017
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/08/2017
100,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/08/2017
100,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/08/2017
100,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/08/2017
100,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/08/2017
100,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/08/2017
100,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/08/2017
99,51 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/08/2017
99,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/08/2017
99,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/08/2017
99,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/08/2017
99,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/08/2017
99,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/08/2017
99,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/08/2017
99,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/07/2017
98,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/07/2017
97,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/07/2017
97,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/07/2017
97,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/07/2017
98,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/07/2017
97,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/07/2017
97,87 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/07/2017
98,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/07/2017
98,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/07/2017
98,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/07/2017
98,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/07/2017
98,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/07/2017
98,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/07/2017
97,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/07/2017
97,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/07/2017
96,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/07/2017
96,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/07/2017
96,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/07/2017
96,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/07/2017
97,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/07/2017
96,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/07/2017
96,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/07/2017
96,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/07/2017
96,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/07/2017
96,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/07/2017
96,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/07/2017
97,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/07/2017
97,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/07/2017
97,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/07/2017
98,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/07/2017
98,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/06/2017
98,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/06/2017
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/06/2017
99,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/06/2017
100,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/06/2017
101,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/06/2017
101,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/06/2017
101,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/06/2017
101,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/06/2017
101,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/06/2017
101,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/06/2017
101,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/06/2017
100,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/06/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/06/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/06/2017
100,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/06/2017
100,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/06/2017
101,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/06/2017
100,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/06/2017
100,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/06/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/06/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/06/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/06/2017
99,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/06/2017
98,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/06/2017
98,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/06/2017
98,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/06/2017
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/06/2017
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/06/2017
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/06/2017
98,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/05/2017
98,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/05/2017
98,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/05/2017
99,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/05/2017
99,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/05/2017
99,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/05/2017
99,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/05/2017
98,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/05/2017
97,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/05/2017
98,03 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/05/2017
97,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/05/2017
98,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/05/2017
98,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/05/2017
98,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/05/2017
98,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/05/2017
97,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/05/2017
97,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/05/2017
96,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/05/2017
97,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/05/2017
97,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/05/2017
97,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/05/2017
97,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/05/2017
98,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/05/2017
97,87 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/05/2017
98,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/05/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/05/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/05/2017
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/05/2017
98,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/05/2017
98,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/05/2017
98,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/05/2017
98,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/04/2017
98,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/04/2017
98,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/04/2017
98,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/04/2017
99,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/04/2017
98,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/04/2017
98,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/04/2017
99,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/04/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/04/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/04/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/04/2017
99,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/04/2017
99,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/04/2017
99,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/04/2017
99,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/04/2017
99,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/04/2017
99,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/04/2017
99,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/04/2017
99,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/04/2017
99,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/04/2017
99,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/04/2017
99,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/04/2017
99,33 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/04/2017
99,33 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/04/2017
99,33 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/04/2017
98,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/04/2017
98,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/04/2017
98,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/04/2017
98,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/04/2017
97,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/04/2017
97,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/03/2017
97,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/03/2017
98,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/03/2017
98,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/03/2017
97,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/03/2017
97,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/03/2017
97,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/03/2017
97,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/03/2017
97,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/03/2017
96,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/03/2017
97,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/03/2017
96,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/03/2017
95,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/03/2017
95,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/03/2017
95,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/03/2017
95,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/03/2017
95,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/03/2017
96,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/03/2017
95,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/03/2017
95,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/03/2017
95,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/03/2017
95,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/03/2017
95,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/03/2017
95,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/03/2017
96,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/03/2017
97,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/03/2017
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/03/2017
97,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/03/2017
97,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/03/2017
97,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/03/2017
98,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/03/2017
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/02/2017
99,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/02/2017
99,20 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/02/2017
98,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/02/2017
98,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/02/2017
98,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/02/2017
97,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/02/2017
97,20 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/02/2017
96,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/02/2017
97,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/02/2017
97,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/02/2017
97,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/02/2017
97,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/02/2017
97,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/02/2017
95,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/02/2017
96,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/02/2017
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/02/2017
96,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/02/2017
96,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/02/2017
96,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/02/2017
97,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/02/2017
96,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/02/2017
95,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/02/2017
95,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/02/2017
96,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/02/2017
96,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/02/2017
96,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/02/2017
96,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/02/2017
95,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/01/2017
96,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/01/2017
96,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/01/2017
96,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/01/2017
96,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/01/2017
96,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/01/2017
96,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/01/2017
97,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/01/2017
98,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/01/2017
98,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/01/2017
97,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/01/2017
97,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/01/2017
97,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/01/2017
98,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/01/2017
99,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/01/2017
99,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/01/2017
99,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/01/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/01/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/01/2017
99,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/01/2017
100,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/01/2017
100,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/01/2017
99,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/01/2017
99,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/01/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/01/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/01/2017
99,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/01/2017
99,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/01/2017
99,87 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/01/2017
100,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/01/2017
101,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/01/2017
101,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/12/2016
101,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/12/2016
101,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/12/2016
102,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/12/2016
102,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/12/2016
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/12/2016
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/12/2016
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/12/2016
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/12/2016
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/12/2016
101,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/12/2016
101,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/12/2016
101,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/12/2016
101,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/12/2016
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/12/2016
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/12/2016
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/12/2016
99,51 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/12/2016
100,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/12/2016
99,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/12/2016
97,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/12/2016
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/12/2016
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/12/2016
98,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/12/2016
98,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/12/2016
100,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/12/2016
100,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/12/2016
100,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/12/2016
100,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/12/2016
100,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/12/2016
100,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/12/2016
99,68 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/11/2016
100,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/11/2016
101,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/11/2016
101,11 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/11/2016
100,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/11/2016
100,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/11/2016
100,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/11/2016
100,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/11/2016
100,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/11/2016
101,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/11/2016
100,89 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/11/2016
100,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/11/2016
100,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/11/2016
100,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/11/2016
100,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/11/2016
100,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/11/2016
101,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/11/2016
99,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/11/2016
100,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/11/2016
100,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/11/2016
100,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/11/2016
101,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/11/2016
105,11 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/11/2016
105,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/11/2016
105,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/11/2016
105,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/11/2016
105,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/11/2016
105,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/11/2016
105,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/11/2016
106,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/11/2016
105,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/10/2016
105,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/10/2016
105,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/10/2016
105,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/10/2016
105,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/10/2016
105,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/10/2016
107,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/10/2016
108,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/10/2016
108,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/10/2016
109,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/10/2016
109,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/10/2016
109,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/10/2016
109,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/10/2016
108,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/10/2016
108,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/10/2016
107,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/10/2016
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/10/2016
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/10/2016
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/10/2016
108,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/10/2016
107,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/10/2016
108,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/10/2016
108,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/10/2016
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/10/2016
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/10/2016
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/10/2016
109,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/10/2016
109,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/10/2016
110,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/10/2016
111,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/10/2016
111,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/10/2016
111,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/09/2016
111,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/09/2016
111,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/09/2016
112,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/09/2016
111,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/09/2016
111,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/09/2016
111,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/09/2016
111,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/09/2016
111,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/09/2016
111,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/09/2016
109,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/09/2016
109,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/09/2016
108,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/09/2016
108,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/09/2016
108,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/09/2016
108,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/09/2016
108,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/09/2016
108,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/09/2016
108,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/09/2016
109,12 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/09/2016
109,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/09/2016
109,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/09/2016
109,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/09/2016
111,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/09/2016
112,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/09/2016
112,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/09/2016
110,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/09/2016
110,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/09/2016
110,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/09/2016
110,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/09/2016
111,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/08/2016
111,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/08/2016
112,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/08/2016
112,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/08/2016
112,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/08/2016
112,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/08/2016
112,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/08/2016
112,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/08/2016
112,33 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/08/2016
112,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/08/2016
112,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/08/2016
112,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/08/2016
112,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/08/2016
112,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/08/2016
112,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/08/2016
111,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/08/2016
111,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/08/2016
112,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/08/2016
112,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/08/2016
112,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/08/2016
112,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/08/2016
113,03 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/08/2016
113,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/08/2016
112,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/08/2016
112,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/08/2016
112,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/08/2016
112,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/08/2016
112,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/08/2016
112,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/08/2016
111,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/08/2016
111,68 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/08/2016
112,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/07/2016
112,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/07/2016
112,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/07/2016
112,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/07/2016
112,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/07/2016
112,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/07/2016
110,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/07/2016
111,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/07/2016
110,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/07/2016
110,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/07/2016
110,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/07/2016
110,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/07/2016
110,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/07/2016
110,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/07/2016
109,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/07/2016
109,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/07/2016
109,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/07/2016
109,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/07/2016
110,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/07/2016
111,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/07/2016
110,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/07/2016
111,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/07/2016
112,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/07/2016
112,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/07/2016
112,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/07/2016
111,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/07/2016
111,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/07/2016
111,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/07/2016
111,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/07/2016
111,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/07/2016
111,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/07/2016
111,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/06/2016
110,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/06/2016
110,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/06/2016
110,00 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/06/2016
109,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/06/2016
107,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/06/2016
107,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/06/2016
107,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/06/2016
105,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/06/2016
106,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/06/2016
106,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/06/2016
106,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/06/2016
106,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/06/2016
106,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/06/2016
106,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/06/2016
106,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/06/2016
106,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/06/2016
106,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/06/2016
106,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/06/2016
107,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/06/2016
107,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/06/2016
107,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/06/2016
106,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/06/2016
105,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/06/2016
105,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/06/2016
104,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/06/2016
105,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/06/2016
105,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/06/2016
105,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/06/2016
104,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/06/2016
103,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/05/2016
103,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/05/2016
103,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/05/2016
103,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/05/2016
103,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/05/2016
103,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/05/2016
103,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/05/2016
103,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/05/2016
102,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/05/2016
102,65 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/05/2016
102,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/05/2016
102,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/05/2016
102,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/05/2016
102,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/05/2016
102,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/05/2016
103,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/05/2016
102,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/05/2016
103,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/05/2016
103,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/05/2016
103,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/05/2016
102,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/05/2016
103,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/05/2016
103,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/05/2016
103,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/05/2016
103,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/05/2016
103,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/05/2016
103,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/05/2016
103,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/05/2016
103,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/05/2016
103,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/05/2016
102,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/05/2016
102,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/04/2016
102,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/04/2016
102,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/04/2016
102,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/04/2016
101,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/04/2016
101,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/04/2016
102,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/04/2016
102,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/04/2016
102,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/04/2016
102,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/04/2016
102,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/04/2016
104,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/04/2016
103,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/04/2016
104,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/04/2016
104,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/04/2016
104,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/04/2016
104,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/04/2016
104,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/04/2016
104,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/04/2016
104,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/04/2016
104,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/04/2016
105,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/04/2016
105,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/04/2016
105,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/04/2016
105,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/04/2016
105,50 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/04/2016
106,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/04/2016
105,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/04/2016
105,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/04/2016
105,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/04/2016
105,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/03/2016
105,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/03/2016
105,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/03/2016
105,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/03/2016
104,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/03/2016
104,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/03/2016
104,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/03/2016
104,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/03/2016
104,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/03/2016
104,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/03/2016
104,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/03/2016
104,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/03/2016
103,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/03/2016
103,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/03/2016
103,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/03/2016
103,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/03/2016
102,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/03/2016
101,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/03/2016
102,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/03/2016
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/03/2016
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/03/2016
102,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/03/2016
101,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/03/2016
101,96 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/03/2016
102,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/03/2016
101,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/03/2016
101,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/03/2016
101,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/03/2016
101,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/03/2016
102,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/03/2016
101,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/03/2016
103,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/02/2016
103,99 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/02/2016
103,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/02/2016
103,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/02/2016
103,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/02/2016
103,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/02/2016
103,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/02/2016
102,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/02/2016
102,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/02/2016
102,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/02/2016
102,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/02/2016
102,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/02/2016
101,95 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/02/2016
100,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/02/2016
100,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/02/2016
101,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/02/2016
100,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/02/2016
100,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/02/2016
100,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/02/2016
101,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/02/2016
100,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/02/2016
100,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/02/2016
101,11 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/02/2016
100,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/02/2016
100,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/02/2016
100,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/02/2016
100,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/02/2016
101,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/02/2016
100,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/02/2016
100,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/01/2016
101,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/01/2016
101,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/01/2016
101,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/01/2016
100,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/01/2016
99,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/01/2016
99,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/01/2016
98,93 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/01/2016
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/01/2016
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/01/2016
98,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/01/2016
99,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/01/2016
98,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/01/2016
98,20 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/01/2016
98,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/01/2016
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/01/2016
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/01/2016
98,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/01/2016
97,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/01/2016
98,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/01/2016
97,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/01/2016
97,28 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/01/2016
97,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/01/2016
97,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/01/2016
97,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/01/2016
97,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/01/2016
98,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/01/2016
97,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/01/2016
97,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/01/2016
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/01/2016
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/01/2016
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/12/2015
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/12/2015
96,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/12/2015
96,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/12/2015
96,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/12/2015
97,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/12/2015
98,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/12/2015
98,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/12/2015
98,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/12/2015
98,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/12/2015
97,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/12/2015
96,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/12/2015
96,67 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/12/2015
97,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/12/2015
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/12/2015
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/12/2015
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/12/2015
98,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/12/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/12/2015
98,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/12/2015
97,71 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/12/2015
96,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/12/2015
96,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/12/2015
96,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/12/2015
96,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/12/2015
98,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/12/2015
98,87 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/11/2015
99,00 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/11/2015
99,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/11/2015
99,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/11/2015
99,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/11/2015
99,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/11/2015
99,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/11/2015
98,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/11/2015
98,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/11/2015
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/11/2015
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/11/2015
99,31 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/11/2015
98,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/11/2015
98,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/11/2015
97,49 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/11/2015
97,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/11/2015
97,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/11/2015
97,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/11/2015
97,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/11/2015
96,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/11/2015
96,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/11/2015
96,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/11/2015
95,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/11/2015
96,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/11/2015
96,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/11/2015
96,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/11/2015
97,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/11/2015
98,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/11/2015
98,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/11/2015
98,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/11/2015
99,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/10/2015
99,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/10/2015
99,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/10/2015
99,86 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/10/2015
101,12 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/10/2015
100,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/10/2015
99,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/10/2015
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/10/2015
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/10/2015
99,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/10/2015
99,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/10/2015
98,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/10/2015
97,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/10/2015
98,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/10/2015
98,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/10/2015
98,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/10/2015
98,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/10/2015
98,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/10/2015
98,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/10/2015
97,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/10/2015
98,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/10/2015
97,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/10/2015
97,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/10/2015
97,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/10/2015
97,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/10/2015
97,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/10/2015
97,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/10/2015
97,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/10/2015
98,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/10/2015
98,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/10/2015
98,77 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/10/2015
98,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/09/2015
97,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/09/2015
97,54 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/09/2015
97,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/09/2015
96,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/09/2015
96,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/09/2015
96,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/09/2015
97,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/09/2015
97,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/09/2015
97,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/09/2015
96,09 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/09/2015
96,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/09/2015
96,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/09/2015
96,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/09/2015
94,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/09/2015
94,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/09/2015
94,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/09/2015
95,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/09/2015
95,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/09/2015
95,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/09/2015
95,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/09/2015
95,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/09/2015
95,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/09/2015
95,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/09/2015
95,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/09/2015
95,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/09/2015
95,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/09/2015
95,97 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/09/2015
95,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/09/2015
94,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/09/2015
94,26 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/08/2015
94,66 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/08/2015
95,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/08/2015
95,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/08/2015
95,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/08/2015
95,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/08/2015
95,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/08/2015
95,16 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/08/2015
97,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/08/2015
97,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/08/2015
97,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/08/2015
97,64 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/08/2015
97,69 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/08/2015
97,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/08/2015
97,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/08/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/08/2015
97,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/08/2015
97,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/08/2015
97,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/08/2015
97,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/08/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/08/2015
97,72 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/08/2015
96,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/08/2015
96,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/08/2015
96,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/08/2015
96,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/08/2015
95,78 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/08/2015
95,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/08/2015
97,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/08/2015
97,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/08/2015
97,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/08/2015
97,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/07/2015
97,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/07/2015
96,79 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/07/2015
95,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/07/2015
96,12 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/07/2015
96,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/07/2015
96,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/07/2015
96,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/07/2015
96,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/07/2015
95,10 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/07/2015
94,91 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/07/2015
94,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/07/2015
95,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/07/2015
94,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/07/2015
94,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/07/2015
94,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/07/2015
93,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/07/2015
93,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/07/2015
92,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/07/2015
91,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/07/2015
92,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/07/2015
92,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/07/2015
92,08 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/07/2015
93,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/07/2015
93,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/07/2015
93,42 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/07/2015
91,37 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/07/2015
91,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/07/2015
91,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/07/2015
91,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/07/2015
90,53 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/07/2015
91,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/06/2015
91,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/06/2015
91,35 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/06/2015
91,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/06/2015
91,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/06/2015
91,45 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/06/2015
92,03 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/06/2015
92,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/06/2015
92,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/06/2015
92,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/06/2015
92,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/06/2015
92,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/06/2015
92,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/06/2015
92,60 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/06/2015
92,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/06/2015
91,98 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/06/2015
91,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/06/2015
92,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/06/2015
92,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/06/2015
92,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/06/2015
92,32 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/06/2015
90,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/06/2015
91,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/06/2015
92,52 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/06/2015
93,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/06/2015
93,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/06/2015
93,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/06/2015
94,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/06/2015
93,88 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/06/2015
95,92 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/06/2015
98,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/05/2015
98,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/05/2015
98,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/05/2015
98,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/05/2015
98,34 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/05/2015
98,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/05/2015
97,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/05/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/05/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/05/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/05/2015
97,76 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/05/2015
97,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/05/2015
97,51 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/05/2015
97,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/05/2015
96,56 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/05/2015
97,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/05/2015
97,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/05/2015
97,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/05/2015
96,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/05/2015
96,04 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/05/2015
96,84 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/05/2015
98,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/05/2015
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/05/2015
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/05/2015
99,61 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/05/2015
98,60 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/05/2015
97,36 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/05/2015
99,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/05/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/05/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/05/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/05/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/04/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/04/2015
105,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/04/2015
107,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/04/2015
107,81 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/04/2015
107,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/04/2015
107,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/04/2015
107,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/04/2015
108,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/04/2015
108,15 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/04/2015
108,18 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/04/2015
108,83 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/04/2015
108,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/04/2015
108,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/04/2015
108,73 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/04/2015
109,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/04/2015
109,51 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/04/2015
108,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/04/2015
108,74 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/04/2015
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/04/2015
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/04/2015
108,70 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/04/2015
108,41 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/04/2015
108,75 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/04/2015
108,87 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/04/2015
108,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/04/2015
108,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/04/2015
108,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/04/2015
108,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/04/2015
108,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/04/2015
109,38 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/03/2015
109,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/03/2015
108,44 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/03/2015
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/03/2015
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/03/2015
108,21 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/03/2015
108,25 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/03/2015
108,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/03/2015
107,94 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/03/2015
108,30 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/03/2015
109,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/03/2015
109,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/03/2015
109,13 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/03/2015
108,82 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/03/2015
108,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/03/2015
108,59 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/03/2015
109,58 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/03/2015
109,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/03/2015
109,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/03/2015
109,22 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/03/2015
109,27 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/03/2015
109,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/03/2015
107,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/03/2015
105,39 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/03/2015
104,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/03/2015
104,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/03/2015
104,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/03/2015
104,24 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/03/2015
103,43 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/03/2015
103,55 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/03/2015
104,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/03/2015
104,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/02/2015
104,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/02/2015
104,47 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/02/2015
104,57 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/02/2015
103,17 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/02/2015
102,62 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/02/2015
102,40 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/02/2015
102,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
21/02/2015
102,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
20/02/2015
102,14 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
19/02/2015
102,01 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
18/02/2015
102,11 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
17/02/2015
102,46 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
16/02/2015
102,80 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
15/02/2015
103,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
14/02/2015
103,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
13/02/2015
103,07 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
12/02/2015
103,02 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
11/02/2015
102,48 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
10/02/2015
102,23 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
09/02/2015
102,51 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
08/02/2015
102,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
07/02/2015
102,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
06/02/2015
102,90 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
05/02/2015
103,19 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
04/02/2015
103,20 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
03/02/2015
103,03 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
02/02/2015
103,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
01/02/2015
103,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
31/01/2015
103,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
30/01/2015
103,05 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
29/01/2015
102,06 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
28/01/2015
102,29 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
27/01/2015
102,49 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
26/01/2015
102,63 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
25/01/2015
101,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
24/01/2015
101,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
23/01/2015
101,85 ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS
22/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS -0,07-0,0211,090,02
Oblig. Euro Etat Long Terme 2,970,985,430,23
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs 5,531,814,390,47
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
ISHARES € GOV BD 15-30YR ETF EUR DIS -2,465,201,1527,09-2,7911,961,16
Oblig. Euro Etat Long Terme -0,174,001,0216,691,5912,392,28
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs 1,153,821,8716,782,7414,483,95

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus