ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS - IE00B1XNH568

Performance en base 100 du 20/01/2015 au 19/01/2018
 
ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
 
Act. Italie
 
MSCI Italy
MSCI Italy
19/01/2018
125,70 MSCI Italy
18/01/2018
125,21 MSCI Italy
17/01/2018
125,11 MSCI Italy
16/01/2018
124,59 MSCI Italy
15/01/2018
124,76 MSCI Italy
14/01/2018
124,31 MSCI Italy
13/01/2018
124,31 MSCI Italy
12/01/2018
124,31 MSCI Italy
11/01/2018
123,78 MSCI Italy
10/01/2018
122,65 MSCI Italy
09/01/2018
121,84 MSCI Italy
08/01/2018
121,19 MSCI Italy
07/01/2018
120,55 MSCI Italy
06/01/2018
120,55 MSCI Italy
05/01/2018
120,55 MSCI Italy
04/01/2018
119,31 MSCI Italy
03/01/2018
115,95 MSCI Italy
02/01/2018
115,49 MSCI Italy
01/01/2018
115,90 MSCI Italy
31/12/2017
115,90 MSCI Italy
30/12/2017
115,90 MSCI Italy
29/12/2017
115,90 MSCI Italy
28/12/2017
117,18 MSCI Italy
27/12/2017
117,72 MSCI Italy
26/12/2017
118,04 MSCI Italy
25/12/2017
117,73 MSCI Italy
24/12/2017
117,73 MSCI Italy
23/12/2017
117,73 MSCI Italy
22/12/2017
117,73 MSCI Italy
21/12/2017
118,06 MSCI Italy
20/12/2017
117,71 MSCI Italy
19/12/2017
118,13 MSCI Italy
18/12/2017
119,20 MSCI Italy
17/12/2017
117,03 MSCI Italy
16/12/2017
117,03 MSCI Italy
15/12/2017
117,03 MSCI Italy
14/12/2017
117,17 MSCI Italy
13/12/2017
119,26 MSCI Italy
12/12/2017
120,36 MSCI Italy
11/12/2017
120,50 MSCI Italy
10/12/2017
121,04 MSCI Italy
09/12/2017
121,04 MSCI Italy
08/12/2017
121,04 MSCI Italy
07/12/2017
119,33 MSCI Italy
06/12/2017
118,20 MSCI Italy
05/12/2017
118,68 MSCI Italy
04/12/2017
118,42 MSCI Italy
03/12/2017
116,96 MSCI Italy
02/12/2017
116,96 MSCI Italy
01/12/2017
116,96 MSCI Italy
30/11/2017
119,14 MSCI Italy
29/11/2017
118,59 MSCI Italy
28/11/2017
117,67 MSCI Italy
27/11/2017
117,00 MSCI Italy
26/11/2017
119,19 MSCI Italy
25/11/2017
119,19 MSCI Italy
24/11/2017
119,19 MSCI Italy
23/11/2017
118,64 MSCI Italy
22/11/2017
118,56 MSCI Italy
21/11/2017
118,07 MSCI Italy
20/11/2017
116,86 MSCI Italy
19/11/2017
116,52 MSCI Italy
18/11/2017
116,52 MSCI Italy
17/11/2017
116,52 MSCI Italy
16/11/2017
117,38 MSCI Italy
15/11/2017
116,80 MSCI Italy
14/11/2017
118,01 MSCI Italy
13/11/2017
118,85 MSCI Italy
12/11/2017
119,55 MSCI Italy
11/11/2017
119,55 MSCI Italy
10/11/2017
119,55 MSCI Italy
09/11/2017
120,02 MSCI Italy
08/11/2017
120,86 MSCI Italy
07/11/2017
121,64 MSCI Italy
06/11/2017
121,54 MSCI Italy
05/11/2017
121,25 MSCI Italy
04/11/2017
121,25 MSCI Italy
03/11/2017
121,25 MSCI Italy
02/11/2017
122,20 MSCI Italy
01/11/2017
121,58 MSCI Italy
31/10/2017
120,57 MSCI Italy
30/10/2017
120,36 MSCI Italy
29/10/2017
119,51 MSCI Italy
28/10/2017
119,51 MSCI Italy
27/10/2017
119,51 MSCI Italy
26/10/2017
119,97 MSCI Italy
25/10/2017
119,18 MSCI Italy
24/10/2017
119,92 MSCI Italy
23/10/2017
118,70 MSCI Italy
22/10/2017
118,31 MSCI Italy
21/10/2017
118,31 MSCI Italy
20/10/2017
118,31 MSCI Italy
19/10/2017
117,76 MSCI Italy
18/10/2017
118,97 MSCI Italy
17/10/2017
118,40 MSCI Italy
16/10/2017
118,84 MSCI Italy
15/10/2017
119,24 MSCI Italy
14/10/2017
119,24 MSCI Italy
13/10/2017
119,24 MSCI Italy
12/10/2017
118,75 MSCI Italy
11/10/2017
119,79 MSCI Italy
10/10/2017
118,85 MSCI Italy
09/10/2017
119,35 MSCI Italy
08/10/2017
119,17 MSCI Italy
07/10/2017
119,17 MSCI Italy
06/10/2017
119,17 MSCI Italy
05/10/2017
119,50 MSCI Italy
04/10/2017
118,76 MSCI Italy
03/10/2017
120,64 MSCI Italy
02/10/2017
120,73 MSCI Italy
01/10/2017
120,54 MSCI Italy
30/09/2017
120,54 MSCI Italy
29/09/2017
120,54 MSCI Italy
28/09/2017
119,88 MSCI Italy
27/09/2017
120,01 MSCI Italy
26/09/2017
119,07 MSCI Italy
25/09/2017
119,20 MSCI Italy
24/09/2017
119,82 MSCI Italy
23/09/2017
119,82 MSCI Italy
22/09/2017
119,82 MSCI Italy
21/09/2017
119,69 MSCI Italy
20/09/2017
118,76 MSCI Italy
19/09/2017
119,25 MSCI Italy
18/09/2017
118,98 MSCI Italy
17/09/2017
117,88 MSCI Italy
16/09/2017
117,88 MSCI Italy
15/09/2017
117,88 MSCI Italy
14/09/2017
117,95 MSCI Italy
13/09/2017
117,25 MSCI Italy
12/09/2017
118,17 MSCI Italy
11/09/2017
117,34 MSCI Italy
10/09/2017
115,32 MSCI Italy
09/09/2017
115,32 MSCI Italy
08/09/2017
115,32 MSCI Italy
07/09/2017
115,83 MSCI Italy
06/09/2017
116,13 MSCI Italy
05/09/2017
115,98 MSCI Italy
04/09/2017
115,98 MSCI Italy
03/09/2017
115,84 MSCI Italy
02/09/2017
115,84 MSCI Italy
01/09/2017
115,84 MSCI Italy
31/08/2017
115,93 MSCI Italy
30/08/2017
114,44 MSCI Italy
29/08/2017
113,84 MSCI Italy
28/08/2017
115,92 MSCI Italy
27/08/2017
116,32 MSCI Italy
26/08/2017
116,32 MSCI Italy
25/08/2017
116,32 MSCI Italy
24/08/2017
115,61 MSCI Italy
23/08/2017
115,13 MSCI Italy
22/08/2017
115,43 MSCI Italy
21/08/2017
116,28 MSCI Italy
20/08/2017
116,07 MSCI Italy
19/08/2017
116,07 MSCI Italy
18/08/2017
116,07 MSCI Italy
17/08/2017
116,25 MSCI Italy
16/08/2017
116,77 MSCI Italy
15/08/2017
115,28 MSCI Italy
14/08/2017
115,40 MSCI Italy
13/08/2017
113,88 MSCI Italy
12/08/2017
113,88 MSCI Italy
11/08/2017
113,88 MSCI Italy
10/08/2017
115,44 MSCI Italy
09/08/2017
116,21 MSCI Italy
08/08/2017
116,34 MSCI Italy
07/08/2017
117,12 MSCI Italy
06/08/2017
115,48 MSCI Italy
05/08/2017
115,48 MSCI Italy
04/08/2017
115,48 MSCI Italy
03/08/2017
116,02 MSCI Italy
02/08/2017
114,96 MSCI Italy
01/08/2017
114,95 MSCI Italy
31/07/2017
114,80 MSCI Italy
30/07/2017
114,14 MSCI Italy
29/07/2017
114,14 MSCI Italy
28/07/2017
114,14 MSCI Italy
27/07/2017
114,71 MSCI Italy
26/07/2017
114,67 MSCI Italy
25/07/2017
113,82 MSCI Italy
24/07/2017
113,38 MSCI Italy
23/07/2017
112,81 MSCI Italy
22/07/2017
112,81 MSCI Italy
21/07/2017
112,81 MSCI Italy
20/07/2017
115,38 MSCI Italy
19/07/2017
114,13 MSCI Italy
18/07/2017
113,91 MSCI Italy
17/07/2017
114,27 MSCI Italy
16/07/2017
114,58 MSCI Italy
15/07/2017
114,58 MSCI Italy
14/07/2017
114,58 MSCI Italy
13/07/2017
114,28 MSCI Italy
12/07/2017
113,51 MSCI Italy
11/07/2017
112,26 MSCI Italy
10/07/2017
112,56 MSCI Italy
09/07/2017
111,50 MSCI Italy
08/07/2017
111,50 MSCI Italy
07/07/2017
111,50 MSCI Italy
06/07/2017
112,32 MSCI Italy
05/07/2017
111,45 MSCI Italy
04/07/2017
112,08 MSCI Italy
03/07/2017
112,06 MSCI Italy
02/07/2017
109,69 MSCI Italy
01/07/2017
109,69 MSCI Italy
30/06/2017
109,69 MSCI Italy
29/06/2017
110,62 MSCI Italy
28/06/2017
112,26 MSCI Italy
27/06/2017
111,04 MSCI Italy
26/06/2017
112,22 MSCI Italy
25/06/2017
111,36 MSCI Italy
24/06/2017
111,36 MSCI Italy
23/06/2017
111,36 MSCI Italy
22/06/2017
111,49 MSCI Italy
21/06/2017
112,18 MSCI Italy
20/06/2017
110,52 MSCI Italy
19/06/2017
111,61 MSCI Italy
18/06/2017
111,94 MSCI Italy
17/06/2017
111,94 MSCI Italy
16/06/2017
111,94 MSCI Italy
15/06/2017
110,86 MSCI Italy
14/06/2017
112,27 MSCI Italy
13/06/2017
112,06 MSCI Italy
12/06/2017
111,09 MSCI Italy
11/06/2017
112,14 MSCI Italy
10/06/2017
112,14 MSCI Italy
09/06/2017
112,14 MSCI Italy
08/06/2017
111,58 MSCI Italy
07/06/2017
110,50 MSCI Italy
06/06/2017
110,33 MSCI Italy
05/06/2017
109,94 MSCI Italy
04/06/2017
111,55 MSCI Italy
03/06/2017
111,55 MSCI Italy
02/06/2017
111,55 MSCI Italy
01/06/2017
111,15 MSCI Italy
31/05/2017
110,26 MSCI Italy
30/05/2017
110,41 MSCI Italy
29/05/2017
110,26 MSCI Italy
28/05/2017
112,37 MSCI Italy
27/05/2017
112,37 MSCI Italy
26/05/2017
112,37 MSCI Italy
25/05/2017
113,08 MSCI Italy
24/05/2017
113,42 MSCI Italy
23/05/2017
114,01 MSCI Italy
22/05/2017
113,56 MSCI Italy
21/05/2017
113,67 MSCI Italy
20/05/2017
113,67 MSCI Italy
19/05/2017
113,67 MSCI Italy
18/05/2017
112,15 MSCI Italy
17/05/2017
112,49 MSCI Italy
16/05/2017
114,82 MSCI Italy
15/05/2017
114,06 MSCI Italy
14/05/2017
113,84 MSCI Italy
13/05/2017
113,84 MSCI Italy
12/05/2017
113,84 MSCI Italy
11/05/2017
113,07 MSCI Italy
10/05/2017
112,98 MSCI Italy
09/05/2017
112,86 MSCI Italy
08/05/2017
112,49 MSCI Italy
07/05/2017
112,98 MSCI Italy
06/05/2017
112,98 MSCI Italy
05/05/2017
112,98 MSCI Italy
04/05/2017
111,11 MSCI Italy
03/05/2017
108,60 MSCI Italy
02/05/2017
108,33 MSCI Italy
01/05/2017
107,73 MSCI Italy
30/04/2017
107,45 MSCI Italy
29/04/2017
107,45 MSCI Italy
28/04/2017
107,45 MSCI Italy
27/04/2017
107,79 MSCI Italy
26/04/2017
109,18 MSCI Italy
25/04/2017
109,49 MSCI Italy
24/04/2017
108,80 MSCI Italy
23/04/2017
103,19 MSCI Italy
22/04/2017
103,19 MSCI Italy
21/04/2017
103,19 MSCI Italy
20/04/2017
104,02 MSCI Italy
19/04/2017
103,73 MSCI Italy
18/04/2017
101,98 MSCI Italy
17/04/2017
103,91 MSCI Italy
16/04/2017
103,53 MSCI Italy
15/04/2017
103,53 MSCI Italy
14/04/2017
103,53 MSCI Italy
13/04/2017
103,53 MSCI Italy
12/04/2017
105,00 MSCI Italy
11/04/2017
105,45 MSCI Italy
10/04/2017
105,93 MSCI Italy
09/04/2017
106,17 MSCI Italy
08/04/2017
106,17 MSCI Italy
07/04/2017
106,17 MSCI Italy
06/04/2017
106,20 MSCI Italy
05/04/2017
105,88 MSCI Italy
04/04/2017
106,20 MSCI Italy
03/04/2017
105,92 MSCI Italy
02/04/2017
107,48 MSCI Italy
01/04/2017
107,48 MSCI Italy
31/03/2017
107,48 MSCI Italy
30/03/2017
106,81 MSCI Italy
29/03/2017
106,31 MSCI Italy
28/03/2017
106,61 MSCI Italy
27/03/2017
105,39 MSCI Italy
26/03/2017
105,61 MSCI Italy
25/03/2017
105,61 MSCI Italy
24/03/2017
105,61 MSCI Italy
23/03/2017
105,67 MSCI Italy
22/03/2017
104,54 MSCI Italy
21/03/2017
104,51 MSCI Italy
20/03/2017
104,59 MSCI Italy
19/03/2017
105,21 MSCI Italy
18/03/2017
105,21 MSCI Italy
17/03/2017
105,21 MSCI Italy
16/03/2017
105,35 MSCI Italy
15/03/2017
103,57 MSCI Italy
14/03/2017
102,29 MSCI Italy
13/03/2017
103,18 MSCI Italy
12/03/2017
103,32 MSCI Italy
11/03/2017
103,32 MSCI Italy
10/03/2017
103,32 MSCI Italy
09/03/2017
102,71 MSCI Italy
08/03/2017
101,83 MSCI Italy
07/03/2017
101,85 MSCI Italy
06/03/2017
101,80 MSCI Italy
05/03/2017
102,81 MSCI Italy
04/03/2017
102,81 MSCI Italy
03/03/2017
102,81 MSCI Italy
02/03/2017
101,78 MSCI Italy
01/03/2017
101,52 MSCI Italy
28/02/2017
99,21 MSCI Italy
27/02/2017
99,07 MSCI Italy
26/02/2017
96,83 MSCI Italy
25/02/2017
96,83 MSCI Italy
24/02/2017
96,83 MSCI Italy
23/02/2017
98,53 MSCI Italy
22/02/2017
98,85 MSCI Italy
21/02/2017
99,54 MSCI Italy
20/02/2017
99,28 MSCI Italy
19/02/2017
99,29 MSCI Italy
18/02/2017
99,29 MSCI Italy
17/02/2017
99,29 MSCI Italy
16/02/2017
100,02 MSCI Italy
15/02/2017
99,95 MSCI Italy
14/02/2017
99,80 MSCI Italy
13/02/2017
99,62 MSCI Italy
12/02/2017
98,93 MSCI Italy
11/02/2017
98,93 MSCI Italy
10/02/2017
98,93 MSCI Italy
09/02/2017
99,00 MSCI Italy
08/02/2017
98,66 MSCI Italy
07/02/2017
97,76 MSCI Italy
06/02/2017
98,10 MSCI Italy
05/02/2017
100,62 MSCI Italy
04/02/2017
100,62 MSCI Italy
03/02/2017
100,62 MSCI Italy
02/02/2017
98,80 MSCI Italy
01/02/2017
97,83 MSCI Italy
31/01/2017
98,06 MSCI Italy
30/01/2017
98,87 MSCI Italy
29/01/2017
101,56 MSCI Italy
28/01/2017
101,56 MSCI Italy
27/01/2017
101,56 MSCI Italy
26/01/2017
101,81 MSCI Italy
25/01/2017
103,11 MSCI Italy
24/01/2017
102,82 MSCI Italy
23/01/2017
102,34 MSCI Italy
22/01/2017
103,15 MSCI Italy
21/01/2017
103,15 MSCI Italy
20/01/2017
103,15 MSCI Italy
19/01/2017
102,11 MSCI Italy
18/01/2017
102,44 MSCI Italy
17/01/2017
102,00 MSCI Italy
16/01/2017
101,79 MSCI Italy
15/01/2017
102,74 MSCI Italy
14/01/2017
102,74 MSCI Italy
13/01/2017
102,74 MSCI Italy
12/01/2017
101,19 MSCI Italy
11/01/2017
102,88 MSCI Italy
10/01/2017
103,25 MSCI Italy
09/01/2017
103,13 MSCI Italy
08/01/2017
104,51 MSCI Italy
07/01/2017
104,51 MSCI Italy
06/01/2017
104,51 MSCI Italy
05/01/2017
105,40 MSCI Italy
04/01/2017
104,80 MSCI Italy
03/01/2017
104,14 MSCI Italy
02/01/2017
105,01 MSCI Italy
01/01/2017
102,67 MSCI Italy
31/12/2016
102,67 MSCI Italy
30/12/2016
102,67 MSCI Italy
29/12/2016
102,81 MSCI Italy
28/12/2016
102,49 MSCI Italy
27/12/2016
103,47 MSCI Italy
26/12/2016
103,22 MSCI Italy
25/12/2016
103,22 MSCI Italy
24/12/2016
103,22 MSCI Italy
23/12/2016
103,22 MSCI Italy
22/12/2016
101,92 MSCI Italy
21/12/2016
102,32 MSCI Italy
20/12/2016
101,96 MSCI Italy
19/12/2016
101,26 MSCI Italy
18/12/2016
101,01 MSCI Italy
17/12/2016
101,01 MSCI Italy
16/12/2016
101,01 MSCI Italy
15/12/2016
101,20 MSCI Italy
14/12/2016
99,28 MSCI Italy
13/12/2016
100,75 MSCI Italy
12/12/2016
98,22 MSCI Italy
11/12/2016
97,31 MSCI Italy
10/12/2016
97,31 MSCI Italy
09/12/2016
97,31 MSCI Italy
08/12/2016
96,86 MSCI Italy
07/12/2016
97,20 MSCI Italy
06/12/2016
94,88 MSCI Italy
05/12/2016
91,24 MSCI Italy
04/12/2016
91,51 MSCI Italy
03/12/2016
91,51 MSCI Italy
02/12/2016
91,51 MSCI Italy
01/12/2016
91,18 MSCI Italy
30/11/2016
90,05 MSCI Italy
29/11/2016
88,59 MSCI Italy
28/11/2016
86,34 MSCI Italy
27/11/2016
88,07 MSCI Italy
26/11/2016
88,07 MSCI Italy
25/11/2016
88,07 MSCI Italy
24/11/2016
88,04 MSCI Italy
23/11/2016
87,52 MSCI Italy
22/11/2016
87,84 MSCI Italy
21/11/2016
86,71 MSCI Italy
20/11/2016
85,87 MSCI Italy
19/11/2016
85,87 MSCI Italy
18/11/2016
85,87 MSCI Italy
17/11/2016
87,64 MSCI Italy
16/11/2016
87,77 MSCI Italy
15/11/2016
88,29 MSCI Italy
14/11/2016
88,09 MSCI Italy
13/11/2016
88,99 MSCI Italy
12/11/2016
88,99 MSCI Italy
11/11/2016
88,99 MSCI Italy
10/11/2016
89,28 MSCI Italy
09/11/2016
88,61 MSCI Italy
08/11/2016
89,36 MSCI Italy
07/11/2016
88,61 MSCI Italy
06/11/2016
86,83 MSCI Italy
05/11/2016
86,83 MSCI Italy
04/11/2016
86,83 MSCI Italy
03/11/2016
87,29 MSCI Italy
02/11/2016
87,51 MSCI Italy
01/11/2016
89,68 MSCI Italy
31/10/2016
90,79 MSCI Italy
30/10/2016
91,84 MSCI Italy
29/10/2016
91,84 MSCI Italy
28/10/2016
91,84 MSCI Italy
27/10/2016
92,36 MSCI Italy
26/10/2016
91,81 MSCI Italy
25/10/2016
91,49 MSCI Italy
24/10/2016
91,73 MSCI Italy
23/10/2016
90,96 MSCI Italy
22/10/2016
90,96 MSCI Italy
21/10/2016
90,96 MSCI Italy
20/10/2016
90,46 MSCI Italy
19/10/2016
90,16 MSCI Italy
18/10/2016
89,72 MSCI Italy
17/10/2016
88,00 MSCI Italy
16/10/2016
87,74 MSCI Italy
15/10/2016
87,74 MSCI Italy
14/10/2016
87,74 MSCI Italy
13/10/2016
85,98 MSCI Italy
12/10/2016
87,06 MSCI Italy
11/10/2016
86,98 MSCI Italy
10/10/2016
88,07 MSCI Italy
09/10/2016
87,18 MSCI Italy
08/10/2016
87,18 MSCI Italy
07/10/2016
87,18 MSCI Italy
06/10/2016
87,20 MSCI Italy
05/10/2016
87,17 MSCI Italy
04/10/2016
86,33 MSCI Italy
03/10/2016
86,08 MSCI Italy
02/10/2016
87,55 MSCI Italy
01/10/2016
87,55 MSCI Italy
30/09/2016
87,55 MSCI Italy
29/09/2016
86,80 MSCI Italy
28/09/2016
85,65 MSCI Italy
27/09/2016
85,35 MSCI Italy
26/09/2016
85,94 MSCI Italy
25/09/2016
87,43 MSCI Italy
24/09/2016
87,43 MSCI Italy
23/09/2016
87,43 MSCI Italy
22/09/2016
88,42 MSCI Italy
21/09/2016
86,76 MSCI Italy
20/09/2016
85,97 MSCI Italy
19/09/2016
87,22 MSCI Italy
18/09/2016
85,30 MSCI Italy
17/09/2016
85,30 MSCI Italy
16/09/2016
85,30 MSCI Italy
15/09/2016
87,84 MSCI Italy
14/09/2016
87,89 MSCI Italy
13/09/2016
87,73 MSCI Italy
12/09/2016
89,48 MSCI Italy
11/09/2016
90,77 MSCI Italy
10/09/2016
90,77 MSCI Italy
09/09/2016
90,77 MSCI Italy
08/09/2016
92,26 MSCI Italy
07/09/2016
91,93 MSCI Italy
06/09/2016
91,29 MSCI Italy
05/09/2016
91,38 MSCI Italy
04/09/2016
91,22 MSCI Italy
03/09/2016
91,22 MSCI Italy
02/09/2016
91,22 MSCI Italy
01/09/2016
90,40 MSCI Italy
31/08/2016
90,20 MSCI Italy
30/08/2016
89,63 MSCI Italy
29/08/2016
88,43 MSCI Italy
28/08/2016
89,40 MSCI Italy
27/08/2016
89,40 MSCI Italy
26/08/2016
89,40 MSCI Italy
25/08/2016
88,62 MSCI Italy
24/08/2016
89,42 MSCI Italy
23/08/2016
88,80 MSCI Italy
22/08/2016
86,95 MSCI Italy
21/08/2016
86,49 MSCI Italy
20/08/2016
86,49 MSCI Italy
19/08/2016
86,49 MSCI Italy
18/08/2016
88,51 MSCI Italy
17/08/2016
87,74 MSCI Italy
16/08/2016
88,79 MSCI Italy
15/08/2016
90,22 MSCI Italy
14/08/2016
90,25 MSCI Italy
13/08/2016
90,25 MSCI Italy
12/08/2016
90,25 MSCI Italy
11/08/2016
90,15 MSCI Italy
10/08/2016
88,76 MSCI Italy
09/08/2016
89,18 MSCI Italy
08/08/2016
88,52 MSCI Italy
07/08/2016
87,29 MSCI Italy
06/08/2016
87,29 MSCI Italy
05/08/2016
87,29 MSCI Italy
04/08/2016
85,91 MSCI Italy
03/08/2016
85,21 MSCI Italy
02/08/2016
85,48 MSCI Italy
01/08/2016
87,60 MSCI Italy
31/07/2016
89,71 MSCI Italy
30/07/2016
89,71 MSCI Italy
29/07/2016
89,71 MSCI Italy
28/07/2016
87,23 MSCI Italy
27/07/2016
89,04 MSCI Italy
26/07/2016
88,19 MSCI Italy
25/07/2016
88,21 MSCI Italy
24/07/2016
88,52 MSCI Italy
23/07/2016
88,52 MSCI Italy
22/07/2016
88,52 MSCI Italy
21/07/2016
88,80 MSCI Italy
20/07/2016
88,74 MSCI Italy
19/07/2016
88,24 MSCI Italy
18/07/2016
89,02 MSCI Italy
17/07/2016
88,38 MSCI Italy
16/07/2016
88,38 MSCI Italy
15/07/2016
88,38 MSCI Italy
14/07/2016
88,68 MSCI Italy
13/07/2016
87,88 MSCI Italy
12/07/2016
88,48 MSCI Italy
11/07/2016
86,12 MSCI Italy
10/07/2016
84,95 MSCI Italy
09/07/2016
84,95 MSCI Italy
08/07/2016
84,95 MSCI Italy
07/07/2016
81,91 MSCI Italy
06/07/2016
82,03 MSCI Italy
05/07/2016
83,68 MSCI Italy
04/07/2016
85,14 MSCI Italy
03/07/2016
86,53 MSCI Italy
02/07/2016
86,53 MSCI Italy
01/07/2016
86,53 MSCI Italy
30/06/2016
86,12 MSCI Italy
29/06/2016
84,84 MSCI Italy
28/06/2016
82,34 MSCI Italy
27/06/2016
79,58 MSCI Italy
26/06/2016
83,35 MSCI Italy
25/06/2016
83,35 MSCI Italy
24/06/2016
83,35 MSCI Italy
23/06/2016
94,74 MSCI Italy
22/06/2016
91,62 MSCI Italy
21/06/2016
91,89 MSCI Italy
20/06/2016
91,86 MSCI Italy
19/06/2016
89,11 MSCI Italy
18/06/2016
89,11 MSCI Italy
17/06/2016
89,11 MSCI Italy
16/06/2016
85,91 MSCI Italy
15/06/2016
87,02 MSCI Italy
14/06/2016
85,55 MSCI Italy
13/06/2016
87,74 MSCI Italy
12/06/2016
89,97 MSCI Italy
11/06/2016
89,97 MSCI Italy
10/06/2016
89,97 MSCI Italy
09/06/2016
93,15 MSCI Italy
08/06/2016
94,16 MSCI Italy
07/06/2016
94,37 MSCI Italy
06/06/2016
92,66 MSCI Italy
05/06/2016
93,32 MSCI Italy
04/06/2016
93,32 MSCI Italy
03/06/2016
93,32 MSCI Italy
02/06/2016
92,96 MSCI Italy
01/06/2016
93,46 MSCI Italy
31/05/2016
94,39 MSCI Italy
30/05/2016
95,98 MSCI Italy
29/05/2016
95,19 MSCI Italy
28/05/2016
95,19 MSCI Italy
27/05/2016
95,19 MSCI Italy
26/05/2016
95,88 MSCI Italy
25/05/2016
95,49 MSCI Italy
24/05/2016
93,76 MSCI Italy
23/05/2016
90,75 MSCI Italy
22/05/2016
91,96 MSCI Italy
21/05/2016
91,96 MSCI Italy
20/05/2016
91,96 MSCI Italy
19/05/2016
90,73 MSCI Italy
18/05/2016
91,47 MSCI Italy
17/05/2016
90,62 MSCI Italy
16/05/2016
91,75 MSCI Italy
15/05/2016
91,22 MSCI Italy
14/05/2016
91,22 MSCI Italy
13/05/2016
91,22 MSCI Italy
12/05/2016
91,44 MSCI Italy
11/05/2016
91,72 MSCI Italy
10/05/2016
92,88 MSCI Italy
09/05/2016
91,33 MSCI Italy
08/05/2016
91,99 MSCI Italy
07/05/2016
91,99 MSCI Italy
06/05/2016
91,99 MSCI Italy
05/05/2016
92,14 MSCI Italy
04/05/2016
92,30 MSCI Italy
03/05/2016
92,21 MSCI Italy
02/05/2016
95,08 MSCI Italy
01/05/2016
96,24 MSCI Italy
30/04/2016
96,24 MSCI Italy
29/04/2016
96,24 MSCI Italy
28/04/2016
97,40 MSCI Italy
27/04/2016
96,58 MSCI Italy
26/04/2016
96,40 MSCI Italy
25/04/2016
94,94 MSCI Italy
24/04/2016
96,19 MSCI Italy
23/04/2016
96,19 MSCI Italy
22/04/2016
96,19 MSCI Italy
21/04/2016
96,17 MSCI Italy
20/04/2016
95,85 MSCI Italy
19/04/2016
95,34 MSCI Italy
18/04/2016
94,76 MSCI Italy
17/04/2016
94,11 MSCI Italy
16/04/2016
94,11 MSCI Italy
15/04/2016
94,11 MSCI Italy
14/04/2016
94,46 MSCI Italy
13/04/2016
93,36 MSCI Italy
12/04/2016
89,53 MSCI Italy
11/04/2016
91,70 MSCI Italy
10/04/2016
90,56 MSCI Italy
09/04/2016
90,56 MSCI Italy
08/04/2016
90,56 MSCI Italy
07/04/2016
86,67 MSCI Italy
06/04/2016
89,14 MSCI Italy
05/04/2016
88,16 MSCI Italy
04/04/2016
90,81 MSCI Italy
03/04/2016
90,98 MSCI Italy
02/04/2016
90,98 MSCI Italy
01/04/2016
90,98 MSCI Italy
31/03/2016
93,78 MSCI Italy
30/03/2016
95,32 MSCI Italy
29/03/2016
94,04 MSCI Italy
28/03/2016
94,50 MSCI Italy
27/03/2016
94,07 MSCI Italy
26/03/2016
94,07 MSCI Italy
25/03/2016
94,07 MSCI Italy
24/03/2016
94,07 MSCI Italy
23/03/2016
95,58 MSCI Italy
22/03/2016
97,16 MSCI Italy
21/03/2016
96,92 MSCI Italy
20/03/2016
96,56 MSCI Italy
19/03/2016
96,56 MSCI Italy
18/03/2016
96,56 MSCI Italy
17/03/2016
96,58 MSCI Italy
16/03/2016
97,25 MSCI Italy
15/03/2016
97,42 MSCI Italy
14/03/2016
98,23 MSCI Italy
13/03/2016
99,21 MSCI Italy
12/03/2016
99,21 MSCI Italy
11/03/2016
99,21 MSCI Italy
10/03/2016
96,44 MSCI Italy
09/03/2016
94,81 MSCI Italy
08/03/2016
93,66 MSCI Italy
07/03/2016
93,90 MSCI Italy
06/03/2016
95,15 MSCI Italy
05/03/2016
95,15 MSCI Italy
04/03/2016
95,15 MSCI Italy
03/03/2016
95,48 MSCI Italy
02/03/2016
93,97 MSCI Italy
01/03/2016
93,03 MSCI Italy
29/02/2016
90,96 MSCI Italy
28/02/2016
89,82 MSCI Italy
27/02/2016
89,82 MSCI Italy
26/02/2016
89,82 MSCI Italy
25/02/2016
88,54 MSCI Italy
24/02/2016
86,77 MSCI Italy
23/02/2016
88,87 MSCI Italy
22/02/2016
90,40 MSCI Italy
21/02/2016
87,28 MSCI Italy
20/02/2016
87,28 MSCI Italy
19/02/2016
87,28 MSCI Italy
18/02/2016
88,49 MSCI Italy
17/02/2016
89,82 MSCI Italy
16/02/2016
87,49 MSCI Italy
15/02/2016
88,09 MSCI Italy
14/02/2016
85,53 MSCI Italy
13/02/2016
85,53 MSCI Italy
12/02/2016
85,53 MSCI Italy
11/02/2016
81,66 MSCI Italy
10/02/2016
86,27 MSCI Italy
09/02/2016
83,10 MSCI Italy
08/02/2016
85,61 MSCI Italy
07/02/2016
88,68 MSCI Italy
06/02/2016
88,68 MSCI Italy
05/02/2016
88,68 MSCI Italy
04/02/2016
90,80 MSCI Italy
03/02/2016
91,00 MSCI Italy
02/02/2016
92,52 MSCI Italy
01/02/2016
95,70 MSCI Italy
31/01/2016
95,67 MSCI Italy
30/01/2016
95,67 MSCI Italy
29/01/2016
95,67 MSCI Italy
28/01/2016
94,43 MSCI Italy
27/01/2016
97,30 MSCI Italy
26/01/2016
97,97 MSCI Italy
25/01/2016
96,70 MSCI Italy
24/01/2016
98,88 MSCI Italy
23/01/2016
98,88 MSCI Italy
22/01/2016
98,88 MSCI Italy
21/01/2016
96,56 MSCI Italy
20/01/2016
93,12 MSCI Italy
19/01/2016
98,32 MSCI Italy
18/01/2016
96,81 MSCI Italy
17/01/2016
99,99 MSCI Italy
16/01/2016
99,99 MSCI Italy
15/01/2016
99,99 MSCI Italy
14/01/2016
102,35 MSCI Italy
13/01/2016
104,99 MSCI Italy
12/01/2016
103,58 MSCI Italy
11/01/2016
102,37 MSCI Italy
10/01/2016
103,83 MSCI Italy
09/01/2016
103,83 MSCI Italy
08/01/2016
103,83 MSCI Italy
07/01/2016
104,73 MSCI Italy
06/01/2016
106,31 MSCI Italy
05/01/2016
108,84 MSCI Italy
04/01/2016
106,77 MSCI Italy
03/01/2016
111,02 MSCI Italy
02/01/2016
111,02 MSCI Italy
01/01/2016
111,02 MSCI Italy
31/12/2015
111,02 MSCI Italy
30/12/2015
111,13 MSCI Italy
29/12/2015
112,07 MSCI Italy
28/12/2015
111,13 MSCI Italy
27/12/2015
111,60 MSCI Italy
26/12/2015
111,60 MSCI Italy
25/12/2015
111,60 MSCI Italy
24/12/2015
111,60 MSCI Italy
23/12/2015
111,11 MSCI Italy
22/12/2015
109,49 MSCI Italy
21/12/2015
109,93 MSCI Italy
20/12/2015
110,28 MSCI Italy
19/12/2015
110,28 MSCI Italy
18/12/2015
110,28 MSCI Italy
17/12/2015
111,64 MSCI Italy
16/12/2015
110,16 MSCI Italy
15/12/2015
109,68 MSCI Italy
14/12/2015
106,77 MSCI Italy
13/12/2015
109,69 MSCI Italy
12/12/2015
109,69 MSCI Italy
11/12/2015
109,69 MSCI Italy
10/12/2015
111,16 MSCI Italy
09/12/2015
112,00 MSCI Italy
08/12/2015
111,91 MSCI Italy
07/12/2015
114,99 MSCI Italy
06/12/2015
114,28 MSCI Italy
05/12/2015
114,28 MSCI Italy
04/12/2015
114,28 MSCI Italy
03/12/2015
116,29 MSCI Italy
02/12/2015
116,84 MSCI Italy
01/12/2015
117,68 MSCI Italy
30/11/2015
118,33 MSCI Italy
29/11/2015
117,98 MSCI Italy
28/11/2015
117,98 MSCI Italy
27/11/2015
117,98 MSCI Italy
26/11/2015
117,84 MSCI Italy
25/11/2015
116,77 MSCI Italy
24/11/2015
114,35 MSCI Italy
23/11/2015
115,98 MSCI Italy
22/11/2015
114,96 MSCI Italy
21/11/2015
114,96 MSCI Italy
20/11/2015
114,96 MSCI Italy
19/11/2015
115,92 MSCI Italy
18/11/2015
114,68 MSCI Italy
17/11/2015
115,86 MSCI Italy
16/11/2015
113,37 MSCI Italy
15/11/2015
113,24 MSCI Italy
14/11/2015
113,24 MSCI Italy
13/11/2015
113,24 MSCI Italy
12/11/2015
113,86 MSCI Italy
11/11/2015
116,56 MSCI Italy
10/11/2015
116,57 MSCI Italy
09/11/2015
114,70 MSCI Italy
08/11/2015
115,93 MSCI Italy
07/11/2015
115,93 MSCI Italy
06/11/2015
115,93 MSCI Italy
05/11/2015
115,40 MSCI Italy
04/11/2015
115,49 MSCI Italy
03/11/2015
116,88 MSCI Italy
02/11/2015
117,32 MSCI Italy
01/11/2015
117,38 MSCI Italy
31/10/2015
117,38 MSCI Italy
30/10/2015
117,38 MSCI Italy
29/10/2015
117,45 MSCI Italy
28/10/2015
117,93 MSCI Italy
27/10/2015
116,29 MSCI Italy
26/10/2015
118,22 MSCI Italy
25/10/2015
117,71 MSCI Italy
24/10/2015
117,71 MSCI Italy
23/10/2015
117,71 MSCI Italy
22/10/2015
116,14 MSCI Italy
21/10/2015
115,27 MSCI Italy
20/10/2015
115,54 MSCI Italy
19/10/2015
116,39 MSCI Italy
18/10/2015
116,33 MSCI Italy
17/10/2015
116,33 MSCI Italy
16/10/2015
116,33 MSCI Italy
15/10/2015
115,07 MSCI Italy
14/10/2015
113,83 MSCI Italy
13/10/2015
114,61 MSCI Italy
12/10/2015
114,83 MSCI Italy
11/10/2015
115,58 MSCI Italy
10/10/2015
115,58 MSCI Italy
09/10/2015
115,58 MSCI Italy
08/10/2015
115,20 MSCI Italy
07/10/2015
114,07 MSCI Italy
06/10/2015
115,70 MSCI Italy
05/10/2015
113,96 MSCI Italy
04/10/2015
112,27 MSCI Italy
03/10/2015
112,27 MSCI Italy
02/10/2015
112,27 MSCI Italy
01/10/2015
110,30 MSCI Italy
30/09/2015
110,44 MSCI Italy
29/09/2015
107,95 MSCI Italy
28/09/2015
108,20 MSCI Italy
27/09/2015
111,05 MSCI Italy
26/09/2015
111,05 MSCI Italy
25/09/2015
111,05 MSCI Italy
24/09/2015
107,35 MSCI Italy
23/09/2015
109,35 MSCI Italy
22/09/2015
109,03 MSCI Italy
21/09/2015
112,47 MSCI Italy
20/09/2015
111,08 MSCI Italy
19/09/2015
111,08 MSCI Italy
18/09/2015
111,08 MSCI Italy
17/09/2015
114,59 MSCI Italy
16/09/2015
115,06 MSCI Italy
15/09/2015
113,13 MSCI Italy
14/09/2015
111,58 MSCI Italy
13/09/2015
112,98 MSCI Italy
12/09/2015
112,98 MSCI Italy
11/09/2015
112,98 MSCI Italy
10/09/2015
113,98 MSCI Italy
09/09/2015
115,03 MSCI Italy
08/09/2015
113,91 MSCI Italy
07/09/2015
112,21 MSCI Italy
06/09/2015
111,13 MSCI Italy
05/09/2015
111,13 MSCI Italy
04/09/2015
111,13 MSCI Italy
03/09/2015
113,64 MSCI Italy
02/09/2015
111,81 MSCI Italy
01/09/2015
111,47 MSCI Italy
31/08/2015
113,73 MSCI Italy
30/08/2015
113,58 MSCI Italy
29/08/2015
113,58 MSCI Italy
28/08/2015
113,58 MSCI Italy
27/08/2015
114,37 MSCI Italy
26/08/2015
111,27 MSCI Italy
25/08/2015
111,18 MSCI Italy
24/08/2015
108,57 MSCI Italy
23/08/2015
113,07 MSCI Italy
22/08/2015
113,07 MSCI Italy
21/08/2015
113,07 MSCI Italy
20/08/2015
116,19 MSCI Italy
19/08/2015
119,26 MSCI Italy
18/08/2015
121,10 MSCI Italy
17/08/2015
121,20 MSCI Italy
16/08/2015
120,02 MSCI Italy
15/08/2015
120,02 MSCI Italy
14/08/2015
120,02 MSCI Italy
13/08/2015
121,49 MSCI Italy
12/08/2015
119,86 MSCI Italy
11/08/2015
123,03 MSCI Italy
10/08/2015
124,66 MSCI Italy
09/08/2015
123,01 MSCI Italy
08/08/2015
123,01 MSCI Italy
07/08/2015
123,01 MSCI Italy
06/08/2015
123,74 MSCI Italy
05/08/2015
123,62 MSCI Italy
04/08/2015
121,40 MSCI Italy
03/08/2015
123,07 MSCI Italy
02/08/2015
122,84 MSCI Italy
01/08/2015
122,84 MSCI Italy
31/07/2015
122,84 MSCI Italy
30/07/2015
120,84 MSCI Italy
29/07/2015
120,38 MSCI Italy
28/07/2015
121,02 MSCI Italy
27/07/2015
118,64 MSCI Italy
26/07/2015
122,03 MSCI Italy
25/07/2015
122,03 MSCI Italy
24/07/2015
122,03 MSCI Italy
23/07/2015
122,15 MSCI Italy
22/07/2015
122,70 MSCI Italy
21/07/2015
123,69 MSCI Italy
20/07/2015
124,69 MSCI Italy
19/07/2015
122,77 MSCI Italy
18/07/2015
122,77 MSCI Italy
17/07/2015
122,77 MSCI Italy
16/07/2015
123,70 MSCI Italy
15/07/2015
120,64 MSCI Italy
14/07/2015
119,29 MSCI Italy
13/07/2015
119,44 MSCI Italy
12/07/2015
118,57 MSCI Italy
11/07/2015
118,57 MSCI Italy
10/07/2015
118,57 MSCI Italy
09/07/2015
115,06 MSCI Italy
08/07/2015
111,61 MSCI Italy
07/07/2015
107,55 MSCI Italy
06/07/2015
112,12 MSCI Italy
05/07/2015
116,40 MSCI Italy
04/07/2015
116,40 MSCI Italy
03/07/2015
116,40 MSCI Italy
02/07/2015
117,34 MSCI Italy
01/07/2015
118,65 MSCI Italy
30/06/2015
115,62 MSCI Italy
29/06/2015
116,91 MSCI Italy
28/06/2015
122,44 MSCI Italy
27/06/2015
122,44 MSCI Italy
26/06/2015
122,44 MSCI Italy
25/06/2015
122,17 MSCI Italy
24/06/2015
121,08 MSCI Italy
23/06/2015
121,76 MSCI Italy
22/06/2015
122,24 MSCI Italy
21/06/2015
117,52 MSCI Italy
20/06/2015
117,52 MSCI Italy
19/06/2015
117,52 MSCI Italy
18/06/2015
115,91 MSCI Italy
17/06/2015
114,14 MSCI Italy
16/06/2015
115,49 MSCI Italy
15/06/2015
115,47 MSCI Italy
14/06/2015
118,51 MSCI Italy
13/06/2015
118,51 MSCI Italy
12/06/2015
118,51 MSCI Italy
11/06/2015
119,59 MSCI Italy
10/06/2015
119,33 MSCI Italy
09/06/2015
116,07 MSCI Italy
08/06/2015
117,21 MSCI Italy
07/06/2015
116,63 MSCI Italy
06/06/2015
116,63 MSCI Italy
05/06/2015
116,63 MSCI Italy
04/06/2015
119,90 MSCI Italy
03/06/2015
123,09 MSCI Italy
02/06/2015
122,60 MSCI Italy
01/06/2015
120,23 MSCI Italy
31/05/2015
121,00 MSCI Italy
30/05/2015
121,00 MSCI Italy
29/05/2015
121,00 MSCI Italy
28/05/2015
122,56 MSCI Italy
27/05/2015
123,10 MSCI Italy
26/05/2015
119,85 MSCI Italy
25/05/2015
120,56 MSCI Italy
24/05/2015
121,20 MSCI Italy
23/05/2015
121,20 MSCI Italy
22/05/2015
121,20 MSCI Italy
21/05/2015
122,30 MSCI Italy
20/05/2015
122,36 MSCI Italy
19/05/2015
121,61 MSCI Italy
18/05/2015
119,17 MSCI Italy
17/05/2015
120,65 MSCI Italy
16/05/2015
120,65 MSCI Italy
15/05/2015
120,65 MSCI Italy
14/05/2015
119,52 MSCI Italy
13/05/2015
119,56 MSCI Italy
12/05/2015
117,57 MSCI Italy
11/05/2015
118,63 MSCI Italy
10/05/2015
118,47 MSCI Italy
09/05/2015
118,47 MSCI Italy
08/05/2015
118,47 MSCI Italy
07/05/2015
115,59 MSCI Italy
06/05/2015
116,45 MSCI Italy
05/05/2015
115,59 MSCI Italy
04/05/2015
118,29 MSCI Italy
03/05/2015
117,37 MSCI Italy
02/05/2015
117,37 MSCI Italy
01/05/2015
117,37 MSCI Italy
30/04/2015
117,20 MSCI Italy
29/04/2015
118,40 MSCI Italy
28/04/2015
120,03 MSCI Italy
27/04/2015
121,54 MSCI Italy
26/04/2015
119,51 MSCI Italy
25/04/2015
119,51 MSCI Italy
24/04/2015
119,51 MSCI Italy
23/04/2015
118,17 MSCI Italy
22/04/2015
118,08 MSCI Italy
21/04/2015
118,47 MSCI Italy
20/04/2015
118,88 MSCI Italy
19/04/2015
116,54 MSCI Italy
18/04/2015
116,54 MSCI Italy
17/04/2015
116,54 MSCI Italy
16/04/2015
119,62 MSCI Italy
15/04/2015
122,27 MSCI Italy
14/04/2015
121,82 MSCI Italy
13/04/2015
121,75 MSCI Italy
12/04/2015
121,60 MSCI Italy
11/04/2015
121,60 MSCI Italy
10/04/2015
121,60 MSCI Italy
09/04/2015
119,64 MSCI Italy
08/04/2015
118,86 MSCI Italy
07/04/2015
120,52 MSCI Italy
06/04/2015
120,51 MSCI Italy
05/04/2015
118,86 MSCI Italy
04/04/2015
118,86 MSCI Italy
03/04/2015
118,86 MSCI Italy
02/04/2015
118,86 MSCI Italy
01/04/2015
118,60 MSCI Italy
31/03/2015
117,32 MSCI Italy
30/03/2015
117,98 MSCI Italy
29/03/2015
117,14 MSCI Italy
28/03/2015
117,14 MSCI Italy
27/03/2015
117,14 MSCI Italy
26/03/2015
115,81 MSCI Italy
25/03/2015
117,52 MSCI Italy
24/03/2015
117,92 MSCI Italy
23/03/2015
117,11 MSCI Italy
22/03/2015
117,78 MSCI Italy
21/03/2015
117,78 MSCI Italy
20/03/2015
117,78 MSCI Italy
19/03/2015
115,03 MSCI Italy
18/03/2015
114,93 MSCI Italy
17/03/2015
114,95 MSCI Italy
16/03/2015
116,49 MSCI Italy
15/03/2015
114,71 MSCI Italy
14/03/2015
114,71 MSCI Italy
13/03/2015
114,71 MSCI Italy
12/03/2015
115,95 MSCI Italy
11/03/2015
116,09 MSCI Italy
10/03/2015
113,24 MSCI Italy
09/03/2015
114,73 MSCI Italy
08/03/2015
113,14 MSCI Italy
07/03/2015
113,14 MSCI Italy
06/03/2015
113,14 MSCI Italy
05/03/2015
113,79 MSCI Italy
04/03/2015
112,38 MSCI Italy
03/03/2015
112,47 MSCI Italy
02/03/2015
113,59 MSCI Italy
01/03/2015
113,93 MSCI Italy
28/02/2015
113,93 MSCI Italy
27/02/2015
113,93 MSCI Italy
26/02/2015
112,21 MSCI Italy
25/02/2015
112,17 MSCI Italy
24/02/2015
113,17 MSCI Italy
23/02/2015
112,74 MSCI Italy
22/02/2015
112,14 MSCI Italy
21/02/2015
112,14 MSCI Italy
20/02/2015
112,14 MSCI Italy
19/02/2015
111,31 MSCI Italy
18/02/2015
110,55 MSCI Italy
17/02/2015
108,49 MSCI Italy
16/02/2015
108,00 MSCI Italy
15/02/2015
108,35 MSCI Italy
14/02/2015
108,35 MSCI Italy
13/02/2015
108,35 MSCI Italy
12/02/2015
107,35 MSCI Italy
11/02/2015
104,55 MSCI Italy
10/02/2015
105,77 MSCI Italy
09/02/2015
104,15 MSCI Italy
08/02/2015
104,65 MSCI Italy
07/02/2015
104,65 MSCI Italy
06/02/2015
104,65 MSCI Italy
05/02/2015
106,17 MSCI Italy
04/02/2015
106,51 MSCI Italy
03/02/2015
107,99 MSCI Italy
02/02/2015
104,86 MSCI Italy
01/02/2015
104,52 MSCI Italy
31/01/2015
104,52 MSCI Italy
30/01/2015
104,52 MSCI Italy
29/01/2015
105,45 MSCI Italy
28/01/2015
104,72 MSCI Italy
27/01/2015
106,49 MSCI Italy
26/01/2015
106,21 MSCI Italy
25/01/2015
105,47 MSCI Italy
24/01/2015
105,47 MSCI Italy
23/01/2015
105,47 MSCI Italy
22/01/2015
102,95 MSCI Italy
21/01/2015
102,22 MSCI Italy
20/01/2015
100,52 MSCI Italy
19/01/2015
100,00 Act. Italie
19/01/2018
138,92 Act. Italie
18/01/2018
138,30 Act. Italie
17/01/2018
137,94 Act. Italie
16/01/2018
137,93 Act. Italie
15/01/2018
138,11 Act. Italie
14/01/2018
137,75 Act. Italie
13/01/2018
137,75 Act. Italie
12/01/2018
137,75 Act. Italie
11/01/2018
137,14 Act. Italie
10/01/2018
136,60 Act. Italie
09/01/2018
136,28 Act. Italie
08/01/2018
135,42 Act. Italie
07/01/2018
134,74 Act. Italie
06/01/2018
134,74 Act. Italie
05/01/2018
134,74 Act. Italie
04/01/2018
133,52 Act. Italie
03/01/2018
131,02 Act. Italie
02/01/2018
130,51 Act. Italie
01/01/2018
130,60 Act. Italie
31/12/2017
130,60 Act. Italie
30/12/2017
130,60 Act. Italie
29/12/2017
130,60 Act. Italie
28/12/2017
131,64 Act. Italie
27/12/2017
131,76 Act. Italie
26/12/2017
131,52 Act. Italie
25/12/2017
131,52 Act. Italie
24/12/2017
131,52 Act. Italie
23/12/2017
131,52 Act. Italie
22/12/2017
131,52 Act. Italie
21/12/2017
131,73 Act. Italie
20/12/2017
131,27 Act. Italie
19/12/2017
131,74 Act. Italie
18/12/2017
132,24 Act. Italie
17/12/2017
131,08 Act. Italie
16/12/2017
131,08 Act. Italie
15/12/2017
131,08 Act. Italie
14/12/2017
131,49 Act. Italie
13/12/2017
132,37 Act. Italie
12/12/2017
133,68 Act. Italie
11/12/2017
133,69 Act. Italie
10/12/2017
133,31 Act. Italie
09/12/2017
133,31 Act. Italie
08/12/2017
133,31 Act. Italie
07/12/2017
132,53 Act. Italie
06/12/2017
131,95 Act. Italie
05/12/2017
132,32 Act. Italie
04/12/2017
132,21 Act. Italie
03/12/2017
131,16 Act. Italie
02/12/2017
131,16 Act. Italie
01/12/2017
131,16 Act. Italie
30/11/2017
132,26 Act. Italie
29/11/2017
132,02 Act. Italie
28/11/2017
131,80 Act. Italie
27/11/2017
131,41 Act. Italie
26/11/2017
132,25 Act. Italie
25/11/2017
132,25 Act. Italie
24/11/2017
132,25 Act. Italie
23/11/2017
132,08 Act. Italie
22/11/2017
131,81 Act. Italie
21/11/2017
131,82 Act. Italie
20/11/2017
130,92 Act. Italie
19/11/2017
130,15 Act. Italie
18/11/2017
130,15 Act. Italie
17/11/2017
130,15 Act. Italie
16/11/2017
130,44 Act. Italie
15/11/2017
129,91 Act. Italie
14/11/2017
130,86 Act. Italie
13/11/2017
131,46 Act. Italie
12/11/2017
132,44 Act. Italie
11/11/2017
132,44 Act. Italie
10/11/2017
132,44 Act. Italie
09/11/2017
133,12 Act. Italie
08/11/2017
134,40 Act. Italie
07/11/2017
135,42 Act. Italie
06/11/2017
135,89 Act. Italie
05/11/2017
135,93 Act. Italie
04/11/2017
135,93 Act. Italie
03/11/2017
135,93 Act. Italie
02/11/2017
135,84 Act. Italie
01/11/2017
135,18 Act. Italie
31/10/2017
134,91 Act. Italie
30/10/2017
134,44 Act. Italie
29/10/2017
133,89 Act. Italie
28/10/2017
133,89 Act. Italie
27/10/2017
133,89 Act. Italie
26/10/2017
134,25 Act. Italie
25/10/2017
132,99 Act. Italie
24/10/2017
133,63 Act. Italie
23/10/2017
132,85 Act. Italie
22/10/2017
132,67 Act. Italie
21/10/2017
132,67 Act. Italie
20/10/2017
132,67 Act. Italie
19/10/2017
131,87 Act. Italie
18/10/2017
133,11 Act. Italie
17/10/2017
132,98 Act. Italie
16/10/2017
133,33 Act. Italie
15/10/2017
133,15 Act. Italie
14/10/2017
133,15 Act. Italie
13/10/2017
133,15 Act. Italie
12/10/2017
133,01 Act. Italie
11/10/2017
133,42 Act. Italie
10/10/2017
132,50 Act. Italie
09/10/2017
133,02 Act. Italie
08/10/2017
132,81 Act. Italie
07/10/2017
132,81 Act. Italie
06/10/2017
132,81 Act. Italie
05/10/2017
133,47 Act. Italie
04/10/2017
133,08 Act. Italie
03/10/2017
134,17 Act. Italie
02/10/2017
134,35 Act. Italie
01/10/2017
133,66 Act. Italie
30/09/2017
133,66 Act. Italie
29/09/2017
133,66 Act. Italie
28/09/2017
133,24 Act. Italie
27/09/2017
133,17 Act. Italie
26/09/2017
132,27 Act. Italie
25/09/2017
132,19 Act. Italie
24/09/2017
132,50 Act. Italie
23/09/2017
132,50 Act. Italie
22/09/2017
132,50 Act. Italie
21/09/2017
132,22 Act. Italie
20/09/2017
131,71 Act. Italie
19/09/2017
131,85 Act. Italie
18/09/2017
131,51 Act. Italie
17/09/2017
130,61 Act. Italie
16/09/2017
130,61 Act. Italie
15/09/2017
130,61 Act. Italie
14/09/2017
131,01 Act. Italie
13/09/2017
130,88 Act. Italie
12/09/2017
130,73 Act. Italie
11/09/2017
130,14 Act. Italie
10/09/2017
128,55 Act. Italie
09/09/2017
128,55 Act. Italie
08/09/2017
128,55 Act. Italie
07/09/2017
128,20 Act. Italie
06/09/2017
128,40 Act. Italie
05/09/2017
128,16 Act. Italie
04/09/2017
128,35 Act. Italie
03/09/2017
128,70 Act. Italie
02/09/2017
128,70 Act. Italie
01/09/2017
128,70 Act. Italie
31/08/2017
127,79 Act. Italie
30/08/2017
126,73 Act. Italie
29/08/2017
126,10 Act. Italie
28/08/2017
127,45 Act. Italie
27/08/2017
127,86 Act. Italie
26/08/2017
127,86 Act. Italie
25/08/2017
127,86 Act. Italie
24/08/2017
127,85 Act. Italie
23/08/2017
127,55 Act. Italie
22/08/2017
127,99 Act. Italie
21/08/2017
128,10 Act. Italie
20/08/2017
128,29 Act. Italie
19/08/2017
128,29 Act. Italie
18/08/2017
128,29 Act. Italie
17/08/2017
128,45 Act. Italie
16/08/2017
129,08 Act. Italie
15/08/2017
127,90 Act. Italie
14/08/2017
127,87 Act. Italie
13/08/2017
126,43 Act. Italie
12/08/2017
126,43 Act. Italie
11/08/2017
126,43 Act. Italie
10/08/2017
128,01 Act. Italie
09/08/2017
128,80 Act. Italie
08/08/2017
129,67 Act. Italie
07/08/2017
129,42 Act. Italie
06/08/2017
129,02 Act. Italie
05/08/2017
129,02 Act. Italie
04/08/2017
129,02 Act. Italie
03/08/2017
128,38 Act. Italie
02/08/2017
127,68 Act. Italie
01/08/2017
127,76 Act. Italie
31/07/2017
127,30 Act. Italie
30/07/2017
126,76 Act. Italie
29/07/2017
126,76 Act. Italie
28/07/2017
126,76 Act. Italie
27/07/2017
127,73 Act. Italie
26/07/2017
127,41 Act. Italie
25/07/2017
126,99 Act. Italie
24/07/2017
126,37 Act. Italie
23/07/2017
125,75 Act. Italie
22/07/2017
125,75 Act. Italie
21/07/2017
125,75 Act. Italie
20/07/2017
126,75 Act. Italie
19/07/2017
126,88 Act. Italie
18/07/2017
126,40 Act. Italie
17/07/2017
127,03 Act. Italie
16/07/2017
126,86 Act. Italie
15/07/2017
126,86 Act. Italie
14/07/2017
126,86 Act. Italie
13/07/2017
126,90 Act. Italie
12/07/2017
126,41 Act. Italie
11/07/2017
124,91 Act. Italie
10/07/2017
125,28 Act. Italie
09/07/2017
124,54 Act. Italie
08/07/2017
124,54 Act. Italie
07/07/2017
124,54 Act. Italie
06/07/2017
124,52 Act. Italie
05/07/2017
124,18 Act. Italie
04/07/2017
124,43 Act. Italie
03/07/2017
124,34 Act. Italie
02/07/2017
122,89 Act. Italie
01/07/2017
122,89 Act. Italie
30/06/2017
122,89 Act. Italie
29/06/2017
123,46 Act. Italie
28/06/2017
125,13 Act. Italie
27/06/2017
124,39 Act. Italie
26/06/2017
125,29 Act. Italie
25/06/2017
124,80 Act. Italie
24/06/2017
124,80 Act. Italie
23/06/2017
124,80 Act. Italie
22/06/2017
125,09 Act. Italie
21/06/2017
125,46 Act. Italie
20/06/2017
124,75 Act. Italie
19/06/2017
125,53 Act. Italie
18/06/2017
124,94 Act. Italie
17/06/2017
124,94 Act. Italie
16/06/2017
124,94 Act. Italie
15/06/2017
124,49 Act. Italie
14/06/2017
125,27 Act. Italie
13/06/2017
125,57 Act. Italie
12/06/2017
124,66 Act. Italie
11/06/2017
125,78 Act. Italie
10/06/2017
125,78 Act. Italie
09/06/2017
125,78 Act. Italie
08/06/2017
125,58 Act. Italie
07/06/2017
124,56 Act. Italie
06/06/2017
124,71 Act. Italie
05/06/2017
125,00 Act. Italie
04/06/2017
125,46 Act. Italie
03/06/2017
125,46 Act. Italie
02/06/2017
125,46 Act. Italie
01/06/2017
125,29 Act. Italie
31/05/2017
124,45 Act. Italie
30/05/2017
124,61 Act. Italie
29/05/2017
124,78 Act. Italie
28/05/2017
126,37 Act. Italie
27/05/2017
126,37 Act. Italie
26/05/2017
126,37 Act. Italie
25/05/2017
126,68 Act. Italie
24/05/2017
126,71 Act. Italie
23/05/2017
126,53 Act. Italie
22/05/2017
125,99 Act. Italie
21/05/2017
125,48 Act. Italie
20/05/2017
125,48 Act. Italie
19/05/2017
125,48 Act. Italie
18/05/2017
124,01 Act. Italie
17/05/2017
124,08 Act. Italie
16/05/2017
126,63 Act. Italie
15/05/2017
126,31 Act. Italie
14/05/2017
125,80 Act. Italie
13/05/2017
125,80 Act. Italie
12/05/2017
125,80 Act. Italie
11/05/2017
125,34 Act. Italie
10/05/2017
125,63 Act. Italie
09/05/2017
125,57 Act. Italie
08/05/2017
124,85 Act. Italie
07/05/2017
124,98 Act. Italie
06/05/2017
124,98 Act. Italie
05/05/2017
124,98 Act. Italie
04/05/2017
123,83 Act. Italie
03/05/2017
122,09 Act. Italie
02/05/2017
122,14 Act. Italie
01/05/2017
121,47 Act. Italie
30/04/2017
121,47 Act. Italie
29/04/2017
121,47 Act. Italie
28/04/2017
121,47 Act. Italie
27/04/2017
121,16 Act. Italie
26/04/2017
121,82 Act. Italie
25/04/2017
121,01 Act. Italie
24/04/2017
120,52 Act. Italie
23/04/2017
116,40 Act. Italie
22/04/2017
116,40 Act. Italie
21/04/2017
116,40 Act. Italie
20/04/2017
116,76 Act. Italie
19/04/2017
116,38 Act. Italie
18/04/2017
114,89 Act. Italie
17/04/2017
116,24 Act. Italie
16/04/2017
116,28 Act. Italie
15/04/2017
116,28 Act. Italie
14/04/2017
116,28 Act. Italie
13/04/2017
116,28 Act. Italie
12/04/2017
117,33 Act. Italie
11/04/2017
117,79 Act. Italie
10/04/2017
118,11 Act. Italie
09/04/2017
118,30 Act. Italie
08/04/2017
118,30 Act. Italie
07/04/2017
118,30 Act. Italie
06/04/2017
118,25 Act. Italie
05/04/2017
118,09 Act. Italie
04/04/2017
118,02 Act. Italie
03/04/2017
118,04 Act. Italie
02/04/2017
118,72 Act. Italie
01/04/2017
118,72 Act. Italie
31/03/2017
118,72 Act. Italie
30/03/2017
118,18 Act. Italie
29/03/2017
117,79 Act. Italie
28/03/2017
118,03 Act. Italie
27/03/2017
117,27 Act. Italie
26/03/2017
117,46 Act. Italie
25/03/2017
117,46 Act. Italie
24/03/2017
117,46 Act. Italie
23/03/2017
117,08 Act. Italie
22/03/2017
115,80 Act. Italie
21/03/2017
115,62 Act. Italie
20/03/2017
115,63 Act. Italie
19/03/2017
115,54 Act. Italie
18/03/2017
115,54 Act. Italie
17/03/2017
115,54 Act. Italie
16/03/2017
115,26 Act. Italie
15/03/2017
113,57 Act. Italie
14/03/2017
112,60 Act. Italie
13/03/2017
113,16 Act. Italie
12/03/2017
112,94 Act. Italie
11/03/2017
112,94 Act. Italie
10/03/2017
112,94 Act. Italie
09/03/2017
112,33 Act. Italie
08/03/2017
111,82 Act. Italie
07/03/2017
111,66 Act. Italie
06/03/2017
111,60 Act. Italie
05/03/2017
112,28 Act. Italie
04/03/2017
112,28 Act. Italie
03/03/2017
112,28 Act. Italie
02/03/2017
111,38 Act. Italie
01/03/2017
110,89 Act. Italie
28/02/2017
108,93 Act. Italie
27/02/2017
108,51 Act. Italie
26/02/2017
107,23 Act. Italie
25/02/2017
107,23 Act. Italie
24/02/2017
107,23 Act. Italie
23/02/2017
108,33 Act. Italie
22/02/2017
108,78 Act. Italie
21/02/2017
109,36 Act. Italie
20/02/2017
109,36 Act. Italie
19/02/2017
109,33 Act. Italie
18/02/2017
109,34 Act. Italie
17/02/2017
109,34 Act. Italie
16/02/2017
109,64 Act. Italie
15/02/2017
109,64 Act. Italie
14/02/2017
109,80 Act. Italie
13/02/2017
109,15 Act. Italie
12/02/2017
108,18 Act. Italie
11/02/2017
108,18 Act. Italie
10/02/2017
108,18 Act. Italie
09/02/2017
108,45 Act. Italie
08/02/2017
107,76 Act. Italie
07/02/2017
107,30 Act. Italie
06/02/2017
107,51 Act. Italie
05/02/2017
109,34 Act. Italie
04/02/2017
109,34 Act. Italie
03/02/2017
109,34 Act. Italie
02/02/2017
108,38 Act. Italie
01/02/2017
107,75 Act. Italie
31/01/2017
107,02 Act. Italie
30/01/2017
107,85 Act. Italie
29/01/2017
110,24 Act. Italie
28/01/2017
110,24 Act. Italie
27/01/2017
110,24 Act. Italie
26/01/2017
110,70 Act. Italie
25/01/2017
111,35 Act. Italie
24/01/2017
111,14 Act. Italie
23/01/2017
110,31 Act. Italie
22/01/2017
110,72 Act. Italie
21/01/2017
110,72 Act. Italie
20/01/2017
110,72 Act. Italie
19/01/2017
110,71 Act. Italie
18/01/2017
110,20 Act. Italie
17/01/2017
109,99 Act. Italie
16/01/2017
110,00 Act. Italie
15/01/2017
110,83 Act. Italie
14/01/2017
110,83 Act. Italie
13/01/2017
110,83 Act. Italie
12/01/2017
109,40 Act. Italie
11/01/2017
110,53 Act. Italie
10/01/2017
110,14 Act. Italie
09/01/2017
109,98 Act. Italie
08/01/2017
111,29 Act. Italie
07/01/2017
111,29 Act. Italie
06/01/2017
111,29 Act. Italie
05/01/2017
111,17 Act. Italie
04/01/2017
110,96 Act. Italie
03/01/2017
110,74 Act. Italie
02/01/2017
110,19 Act. Italie
01/01/2017
108,70 Act. Italie
31/12/2016
108,70 Act. Italie
30/12/2016
108,70 Act. Italie
29/12/2016
108,50 Act. Italie
28/12/2016
108,62 Act. Italie
27/12/2016
109,12 Act. Italie
26/12/2016
108,87 Act. Italie
25/12/2016
108,83 Act. Italie
24/12/2016
108,83 Act. Italie
23/12/2016
108,83 Act. Italie
22/12/2016
108,08 Act. Italie
21/12/2016
108,27 Act. Italie
20/12/2016
108,21 Act. Italie
19/12/2016
107,22 Act. Italie
18/12/2016
107,19 Act. Italie
17/12/2016
107,19 Act. Italie
16/12/2016
107,19 Act. Italie
15/12/2016
106,68 Act. Italie
14/12/2016
105,18 Act. Italie
13/12/2016
105,71 Act. Italie
12/12/2016
104,20 Act. Italie
11/12/2016
103,93 Act. Italie
10/12/2016
103,93 Act. Italie
09/12/2016
103,93 Act. Italie
08/12/2016
103,78 Act. Italie
07/12/2016
102,91 Act. Italie
06/12/2016
101,06 Act. Italie
05/12/2016
98,11 Act. Italie
04/12/2016
98,04 Act. Italie
03/12/2016
98,04 Act. Italie
02/12/2016
98,04 Act. Italie
01/12/2016
98,30 Act. Italie
30/11/2016
97,65 Act. Italie
29/11/2016
96,21 Act. Italie
28/11/2016
95,04 Act. Italie
27/11/2016
96,26 Act. Italie
26/11/2016
96,26 Act. Italie
25/11/2016
96,26 Act. Italie
24/11/2016
96,20 Act. Italie
23/11/2016
96,23 Act. Italie
22/11/2016
96,14 Act. Italie
21/11/2016
95,30 Act. Italie
20/11/2016
95,35 Act. Italie
19/11/2016
95,35 Act. Italie
18/11/2016
95,35 Act. Italie
17/11/2016
96,47 Act. Italie
16/11/2016
96,65 Act. Italie
15/11/2016
97,10 Act. Italie
14/11/2016
97,31 Act. Italie
13/11/2016
97,80 Act. Italie
12/11/2016
97,80 Act. Italie
11/11/2016
97,80 Act. Italie
10/11/2016
97,68 Act. Italie
09/11/2016
97,72 Act. Italie
08/11/2016
97,71 Act. Italie
07/11/2016
97,38 Act. Italie
06/11/2016
95,78 Act. Italie
05/11/2016
95,78 Act. Italie
04/11/2016
95,78 Act. Italie
03/11/2016
96,49 Act. Italie
02/11/2016
96,96 Act. Italie
01/11/2016
99,57 Act. Italie
31/10/2016
99,90 Act. Italie
30/10/2016
100,63 Act. Italie
29/10/2016
100,63 Act. Italie
28/10/2016
100,63 Act. Italie
27/10/2016
100,94 Act. Italie
26/10/2016
100,50 Act. Italie
25/10/2016
100,22 Act. Italie
24/10/2016
100,55 Act. Italie
23/10/2016
100,01 Act. Italie
22/10/2016
100,01 Act. Italie
21/10/2016
100,01 Act. Italie
20/10/2016
99,94 Act. Italie
19/10/2016
99,47 Act. Italie
18/10/2016
98,97 Act. Italie
17/10/2016
97,68 Act. Italie
16/10/2016
97,37 Act. Italie
15/10/2016
97,37 Act. Italie
14/10/2016
97,37 Act. Italie
13/10/2016
95,99 Act. Italie
12/10/2016
96,76 Act. Italie
11/10/2016
96,81 Act. Italie
10/10/2016
97,33 Act. Italie
09/10/2016
96,45 Act. Italie
08/10/2016
96,45 Act. Italie
07/10/2016
96,45 Act. Italie
06/10/2016
96,91 Act. Italie
05/10/2016
96,92 Act. Italie
04/10/2016
96,31 Act. Italie
03/10/2016
96,05 Act. Italie
02/10/2016
96,28 Act. Italie
01/10/2016
96,28 Act. Italie
30/09/2016
96,28 Act. Italie
29/09/2016
96,06 Act. Italie
28/09/2016
95,65 Act. Italie
27/09/2016
95,14 Act. Italie
26/09/2016
95,60 Act. Italie
25/09/2016
96,79 Act. Italie
24/09/2016
96,79 Act. Italie
23/09/2016
96,79 Act. Italie
22/09/2016
97,47 Act. Italie
21/09/2016
96,16 Act. Italie
20/09/2016
95,62 Act. Italie
19/09/2016
96,44 Act. Italie
18/09/2016
95,50 Act. Italie
17/09/2016
95,50 Act. Italie
16/09/2016
95,50 Act. Italie
15/09/2016
97,00 Act. Italie
14/09/2016
96,90 Act. Italie
13/09/2016
97,00 Act. Italie
12/09/2016
98,14 Act. Italie
11/09/2016
99,71 Act. Italie
10/09/2016
99,71 Act. Italie
09/09/2016
99,71 Act. Italie
08/09/2016
100,54 Act. Italie
07/09/2016
100,27 Act. Italie
06/09/2016
99,35 Act. Italie
05/09/2016
99,75 Act. Italie
04/09/2016
99,56 Act. Italie
03/09/2016
99,56 Act. Italie
02/09/2016
99,56 Act. Italie
01/09/2016
98,60 Act. Italie
31/08/2016
98,54 Act. Italie
30/08/2016
98,25 Act. Italie
29/08/2016
97,40 Act. Italie
28/08/2016
98,06 Act. Italie
27/08/2016
98,06 Act. Italie
26/08/2016
98,06 Act. Italie
25/08/2016
97,60 Act. Italie
24/08/2016
98,34 Act. Italie
23/08/2016
97,72 Act. Italie
22/08/2016
96,17 Act. Italie
21/08/2016
95,96 Act. Italie
20/08/2016
95,96 Act. Italie
19/08/2016
95,96 Act. Italie
18/08/2016
97,40 Act. Italie
17/08/2016
96,94 Act. Italie
16/08/2016
98,10 Act. Italie
15/08/2016
98,97 Act. Italie
14/08/2016
98,99 Act. Italie
13/08/2016
98,99 Act. Italie
12/08/2016
98,99 Act. Italie
11/08/2016
98,84 Act. Italie
10/08/2016
98,10 Act. Italie
09/08/2016
98,12 Act. Italie
08/08/2016
97,73 Act. Italie
07/08/2016
97,13 Act. Italie
06/08/2016
97,13 Act. Italie
05/08/2016
97,13 Act. Italie
04/08/2016
95,35 Act. Italie
03/08/2016
94,83 Act. Italie
02/08/2016
94,89 Act. Italie
01/08/2016
96,94 Act. Italie
31/07/2016
98,07 Act. Italie
30/07/2016
98,07 Act. Italie
29/07/2016
98,07 Act. Italie
28/07/2016
96,96 Act. Italie
27/07/2016
98,21 Act. Italie
26/07/2016
97,09 Act. Italie
25/07/2016
96,97 Act. Italie
24/07/2016
97,27 Act. Italie
23/07/2016
97,27 Act. Italie
22/07/2016
97,27 Act. Italie
21/07/2016
97,29 Act. Italie
20/07/2016
97,19 Act. Italie
19/07/2016
96,57 Act. Italie
18/07/2016
96,99 Act. Italie
17/07/2016
96,73 Act. Italie
16/07/2016
96,73 Act. Italie
15/07/2016
96,73 Act. Italie
14/07/2016
96,97 Act. Italie
13/07/2016
95,82 Act. Italie
12/07/2016
96,41 Act. Italie
11/07/2016
94,41 Act. Italie
10/07/2016
93,16 Act. Italie
09/07/2016
93,16 Act. Italie
08/07/2016
93,16 Act. Italie
07/07/2016
90,54 Act. Italie
06/07/2016
90,28 Act. Italie
05/07/2016
92,11 Act. Italie
04/07/2016
93,54 Act. Italie
03/07/2016
94,73 Act. Italie
02/07/2016
94,73 Act. Italie
01/07/2016
94,73 Act. Italie
30/06/2016
93,97 Act. Italie
29/06/2016
92,82 Act. Italie
28/06/2016
91,45 Act. Italie
27/06/2016
89,38 Act. Italie
26/06/2016
92,83 Act. Italie
25/06/2016
92,83 Act. Italie
24/06/2016
92,83 Act. Italie
23/06/2016
101,19 Act. Italie
22/06/2016
100,01 Act. Italie
21/06/2016
100,17 Act. Italie
20/06/2016
99,82 Act. Italie
19/06/2016
97,34 Act. Italie
18/06/2016
97,34 Act. Italie
17/06/2016
97,34 Act. Italie
16/06/2016
94,73 Act. Italie
15/06/2016
95,68 Act. Italie
14/06/2016
94,97 Act. Italie
13/06/2016
96,76 Act. Italie
12/06/2016
99,43 Act. Italie
11/06/2016
99,43 Act. Italie
10/06/2016
99,43 Act. Italie
09/06/2016
102,28 Act. Italie
08/06/2016
102,96 Act. Italie
07/06/2016
103,15 Act. Italie
06/06/2016
101,79 Act. Italie
05/06/2016
101,56 Act. Italie
04/06/2016
101,56 Act. Italie
03/06/2016
101,56 Act. Italie
02/06/2016
102,71 Act. Italie
01/06/2016
102,77 Act. Italie
31/05/2016
103,60 Act. Italie
30/05/2016
104,56 Act. Italie
29/05/2016
104,14 Act. Italie
28/05/2016
104,14 Act. Italie
27/05/2016
104,14 Act. Italie
26/05/2016
104,03 Act. Italie
25/05/2016
103,81 Act. Italie
24/05/2016
102,35 Act. Italie
23/05/2016
100,40 Act. Italie
22/05/2016
100,66 Act. Italie
21/05/2016
100,66 Act. Italie
20/05/2016
100,66 Act. Italie
19/05/2016
99,78 Act. Italie
18/05/2016
100,31 Act. Italie
17/05/2016
99,65 Act. Italie
16/05/2016
100,46 Act. Italie
15/05/2016
100,39 Act. Italie
14/05/2016
100,39 Act. Italie
13/05/2016
100,39 Act. Italie
12/05/2016
99,99 Act. Italie
11/05/2016
100,15 Act. Italie
10/05/2016
100,92 Act. Italie
09/05/2016
100,12 Act. Italie
08/05/2016
100,63 Act. Italie
07/05/2016
100,63 Act. Italie
06/05/2016
100,63 Act. Italie
05/05/2016
101,21 Act. Italie
04/05/2016
101,29 Act. Italie
03/05/2016
101,43 Act. Italie
02/05/2016
103,50 Act. Italie
01/05/2016
104,14 Act. Italie
30/04/2016
104,14 Act. Italie
29/04/2016
104,14 Act. Italie
28/04/2016
105,47 Act. Italie
27/04/2016
104,76 Act. Italie
26/04/2016
104,39 Act. Italie
25/04/2016
103,92 Act. Italie
24/04/2016
104,59 Act. Italie
23/04/2016
104,59 Act. Italie
22/04/2016
104,59 Act. Italie
21/04/2016
104,71 Act. Italie
20/04/2016
104,38 Act. Italie
19/04/2016
103,62 Act. Italie
18/04/2016
103,26 Act. Italie
17/04/2016
102,57 Act. Italie
16/04/2016
102,57 Act. Italie
15/04/2016
102,57 Act. Italie
14/04/2016
102,75 Act. Italie
13/04/2016
102,00 Act. Italie
12/04/2016
99,22 Act. Italie
11/04/2016
100,09 Act. Italie
10/04/2016
98,97 Act. Italie
09/04/2016
98,97 Act. Italie
08/04/2016
98,97 Act. Italie
07/04/2016
96,36 Act. Italie
06/04/2016
97,92 Act. Italie
05/04/2016
97,64 Act. Italie
04/04/2016
100,04 Act. Italie
03/04/2016
100,63 Act. Italie
02/04/2016
100,63 Act. Italie
01/04/2016
100,63 Act. Italie
31/03/2016
101,85 Act. Italie
30/03/2016
102,75 Act. Italie
29/03/2016
101,69 Act. Italie
28/03/2016
101,87 Act. Italie
27/03/2016
101,93 Act. Italie
26/03/2016
101,93 Act. Italie
25/03/2016
101,93 Act. Italie
24/03/2016
101,93 Act. Italie
23/03/2016
103,22 Act. Italie
22/03/2016
104,08 Act. Italie
21/03/2016
104,08 Act. Italie
20/03/2016
103,77 Act. Italie
19/03/2016
103,77 Act. Italie
18/03/2016
103,77 Act. Italie
17/03/2016
103,46 Act. Italie
16/03/2016
104,11 Act. Italie
15/03/2016
104,13 Act. Italie
14/03/2016
104,94 Act. Italie
13/03/2016
104,42 Act. Italie
12/03/2016
104,42 Act. Italie
11/03/2016
104,42 Act. Italie
10/03/2016
101,03 Act. Italie
09/03/2016
101,42 Act. Italie
08/03/2016
100,86 Act. Italie
07/03/2016
101,23 Act. Italie
06/03/2016
102,13 Act. Italie
05/03/2016
102,19 Act. Italie
04/03/2016
102,19 Act. Italie
03/03/2016
102,19 Act. Italie
02/03/2016
101,43 Act. Italie
01/03/2016
100,59 Act. Italie
29/02/2016
98,74 Act. Italie
28/02/2016
98,01 Act. Italie
27/02/2016
98,01 Act. Italie
26/02/2016
98,01 Act. Italie
25/02/2016
96,39 Act. Italie
24/02/2016
94,89 Act. Italie
23/02/2016
96,92 Act. Italie
22/02/2016
98,14 Act. Italie
21/02/2016
95,56 Act. Italie
20/02/2016
95,56 Act. Italie
19/02/2016
95,56 Act. Italie
18/02/2016
96,47 Act. Italie
17/02/2016
97,21 Act. Italie
16/02/2016
94,99 Act. Italie
15/02/2016
95,27 Act. Italie
14/02/2016
92,47 Act. Italie
13/02/2016
92,47 Act. Italie
12/02/2016
92,47 Act. Italie
11/02/2016
89,71 Act. Italie
10/02/2016
93,42 Act. Italie
09/02/2016
90,06 Act. Italie
08/02/2016
92,80 Act. Italie
07/02/2016
96,91 Act. Italie
06/02/2016
96,91 Act. Italie
05/02/2016
96,91 Act. Italie
04/02/2016
98,61 Act. Italie
03/02/2016
98,37 Act. Italie
02/02/2016
100,74 Act. Italie
01/02/2016
103,22 Act. Italie
31/01/2016
103,59 Act. Italie
30/01/2016
103,59 Act. Italie
29/01/2016
103,59 Act. Italie
28/01/2016
101,78 Act. Italie
27/01/2016
104,40 Act. Italie
26/01/2016
104,70 Act. Italie
25/01/2016
103,61 Act. Italie
24/01/2016
104,83 Act. Italie
23/01/2016
104,83 Act. Italie
22/01/2016
104,83 Act. Italie
21/01/2016
102,91 Act. Italie
20/01/2016
100,08 Act. Italie
19/01/2016
104,19 Act. Italie
18/01/2016
103,40 Act. Italie
17/01/2016
105,96 Act. Italie
16/01/2016
105,96 Act. Italie
15/01/2016
105,96 Act. Italie
14/01/2016
108,81 Act. Italie
13/01/2016
110,54 Act. Italie
12/01/2016
109,72 Act. Italie
11/01/2016
108,77 Act. Italie
10/01/2016
109,63 Act. Italie
09/01/2016
109,63 Act. Italie
08/01/2016
109,63 Act. Italie
07/01/2016
111,25 Act. Italie
06/01/2016
113,20 Act. Italie
05/01/2016
114,80 Act. Italie
04/01/2016
114,18 Act. Italie
03/01/2016
117,06 Act. Italie
02/01/2016
117,06 Act. Italie
01/01/2016
117,06 Act. Italie
31/12/2015
117,06 Act. Italie
30/12/2015
117,06 Act. Italie
29/12/2015
117,68 Act. Italie
28/12/2015
116,40 Act. Italie
27/12/2015
116,55 Act. Italie
26/12/2015
116,55 Act. Italie
25/12/2015
116,55 Act. Italie
24/12/2015
116,55 Act. Italie
23/12/2015
116,50 Act. Italie
22/12/2015
114,92 Act. Italie
21/12/2015
115,27 Act. Italie
20/12/2015
115,92 Act. Italie
19/12/2015
115,92 Act. Italie
18/12/2015
115,92 Act. Italie
17/12/2015
116,85 Act. Italie
16/12/2015
115,40 Act. Italie
15/12/2015
115,25 Act. Italie
14/12/2015
112,41 Act. Italie
13/12/2015
114,73 Act. Italie
12/12/2015
114,73 Act. Italie
11/12/2015
114,73 Act. Italie
10/12/2015
116,54 Act. Italie
09/12/2015
117,09 Act. Italie
08/12/2015
118,19 Act. Italie
07/12/2015
119,40 Act. Italie
06/12/2015
119,20 Act. Italie
05/12/2015
119,20 Act. Italie
04/12/2015
119,20 Act. Italie
03/12/2015
119,18 Act. Italie
02/12/2015
121,32 Act. Italie
01/12/2015
121,44 Act. Italie
30/11/2015
121,74 Act. Italie
29/11/2015
121,11 Act. Italie
28/11/2015
121,11 Act. Italie
27/11/2015
121,11 Act. Italie
26/11/2015
120,92 Act. Italie
25/11/2015
120,01 Act. Italie
24/11/2015
118,45 Act. Italie
23/11/2015
119,99 Act. Italie
22/11/2015
119,32 Act. Italie
21/11/2015
119,32 Act. Italie
20/11/2015
119,32 Act. Italie
19/11/2015
119,38 Act. Italie
18/11/2015
118,95 Act. Italie
17/11/2015
119,50 Act. Italie
16/11/2015
117,49 Act. Italie
15/11/2015
117,74 Act. Italie
14/11/2015
117,74 Act. Italie
13/11/2015
117,74 Act. Italie
12/11/2015
118,12 Act. Italie
11/11/2015
120,11 Act. Italie
10/11/2015
119,96 Act. Italie
09/11/2015
118,98 Act. Italie
08/11/2015
120,25 Act. Italie
07/11/2015
120,25 Act. Italie
06/11/2015
120,25 Act. Italie
05/11/2015
119,04 Act. Italie
04/11/2015
119,48 Act. Italie
03/11/2015
119,84 Act. Italie
02/11/2015
119,96 Act. Italie
01/11/2015
119,61 Act. Italie
31/10/2015
119,61 Act. Italie
30/10/2015
119,61 Act. Italie
29/10/2015
119,53 Act. Italie
28/10/2015
120,17 Act. Italie
27/10/2015
119,25 Act. Italie
26/10/2015
120,19 Act. Italie
25/10/2015
120,41 Act. Italie
24/10/2015
120,41 Act. Italie
23/10/2015
120,41 Act. Italie
22/10/2015
119,40 Act. Italie
21/10/2015
117,94 Act. Italie
20/10/2015
118,39 Act. Italie
19/10/2015
118,93 Act. Italie
18/10/2015
118,33 Act. Italie
17/10/2015
118,33 Act. Italie
16/10/2015
118,33 Act. Italie
15/10/2015
117,90 Act. Italie
14/10/2015
116,47 Act. Italie
13/10/2015
117,15 Act. Italie
12/10/2015
117,40 Act. Italie
11/10/2015
118,13 Act. Italie
10/10/2015
118,13 Act. Italie
09/10/2015
118,13 Act. Italie
08/10/2015
117,78 Act. Italie
07/10/2015
117,25 Act. Italie
06/10/2015
117,68 Act. Italie
05/10/2015
116,60 Act. Italie
04/10/2015
114,06 Act. Italie
03/10/2015
114,06 Act. Italie
02/10/2015
114,06 Act. Italie
01/10/2015
113,26 Act. Italie
30/09/2015
113,53 Act. Italie
29/09/2015
111,52 Act. Italie
28/09/2015
112,22 Act. Italie
27/09/2015
114,44 Act. Italie
26/09/2015
114,44 Act. Italie
25/09/2015
114,44 Act. Italie
24/09/2015
111,73 Act. Italie
23/09/2015
113,73 Act. Italie
22/09/2015
113,68 Act. Italie
21/09/2015
116,62 Act. Italie
20/09/2015
115,76 Act. Italie
19/09/2015
115,76 Act. Italie
18/09/2015
115,76 Act. Italie
17/09/2015
117,75 Act. Italie
16/09/2015
117,52 Act. Italie
15/09/2015
116,90 Act. Italie
14/09/2015
115,85 Act. Italie
13/09/2015
116,86 Act. Italie
12/09/2015
116,86 Act. Italie
11/09/2015
116,86 Act. Italie
10/09/2015
117,40 Act. Italie
09/09/2015
118,12 Act. Italie
08/09/2015
117,28 Act. Italie
07/09/2015
115,73 Act. Italie
06/09/2015
115,45 Act. Italie
05/09/2015
115,45 Act. Italie
04/09/2015
115,45 Act. Italie
03/09/2015
118,00 Act. Italie
02/09/2015
115,67 Act. Italie
01/09/2015
115,41 Act. Italie
31/08/2015
117,56 Act. Italie
30/08/2015
117,79 Act. Italie
29/08/2015
117,79 Act. Italie
28/08/2015
117,79 Act. Italie
27/08/2015
118,43 Act. Italie
26/08/2015
115,51 Act. Italie
25/08/2015
115,89 Act. Italie
24/08/2015
111,37 Act. Italie
23/08/2015
116,93 Act. Italie
22/08/2015
116,93 Act. Italie
21/08/2015
116,93 Act. Italie
20/08/2015
119,96 Act. Italie
19/08/2015
122,67 Act. Italie
18/08/2015
124,20 Act. Italie
17/08/2015
124,14 Act. Italie
16/08/2015
123,63 Act. Italie
15/08/2015
123,63 Act. Italie
14/08/2015
123,63 Act. Italie
13/08/2015
123,89 Act. Italie
12/08/2015
122,46 Act. Italie
11/08/2015
125,54 Act. Italie
10/08/2015
126,44 Act. Italie
09/08/2015
125,52 Act. Italie
08/08/2015
125,52 Act. Italie
07/08/2015
125,52 Act. Italie
06/08/2015
126,23 Act. Italie
05/08/2015
126,61 Act. Italie
04/08/2015
125,03 Act. Italie
03/08/2015
125,83 Act. Italie
02/08/2015
124,85 Act. Italie
01/08/2015
124,85 Act. Italie
31/07/2015
124,85 Act. Italie
30/07/2015
124,20 Act. Italie
29/07/2015
123,55 Act. Italie
28/07/2015
122,93 Act. Italie
27/07/2015
121,27 Act. Italie
26/07/2015
124,21 Act. Italie
25/07/2015
124,21 Act. Italie
24/07/2015
124,21 Act. Italie
23/07/2015
124,72 Act. Italie
22/07/2015
124,73 Act. Italie
21/07/2015
124,70 Act. Italie
20/07/2015
125,74 Act. Italie
19/07/2015
124,46 Act. Italie
18/07/2015
124,46 Act. Italie
17/07/2015
124,46 Act. Italie
16/07/2015
124,12 Act. Italie
15/07/2015
122,23 Act. Italie
14/07/2015
120,99 Act. Italie
13/07/2015
121,31 Act. Italie
12/07/2015
120,00 Act. Italie
11/07/2015
120,00 Act. Italie
10/07/2015
120,00 Act. Italie
09/07/2015
117,06 Act. Italie
08/07/2015
113,86 Act. Italie
07/07/2015
112,26 Act. Italie
06/07/2015
115,06 Act. Italie
05/07/2015
118,67 Act. Italie
04/07/2015
118,67 Act. Italie
03/07/2015
118,67 Act. Italie
02/07/2015
119,30 Act. Italie
01/07/2015
120,59 Act. Italie
30/06/2015
118,72 Act. Italie
29/06/2015
119,21 Act. Italie
28/06/2015
124,15 Act. Italie
27/06/2015
124,15 Act. Italie
26/06/2015
124,15 Act. Italie
25/06/2015
123,46 Act. Italie
24/06/2015
122,77 Act. Italie
23/06/2015
122,72 Act. Italie
22/06/2015
122,09 Act. Italie
21/06/2015
118,71 Act. Italie
20/06/2015
118,71 Act. Italie
19/06/2015
118,71 Act. Italie
18/06/2015
117,59 Act. Italie
17/06/2015
116,98 Act. Italie
16/06/2015
117,54 Act. Italie
15/06/2015
117,47 Act. Italie
14/06/2015
120,02 Act. Italie
13/06/2015
120,02 Act. Italie
12/06/2015
120,02 Act. Italie
11/06/2015
121,23 Act. Italie
10/06/2015
120,76 Act. Italie
09/06/2015
118,73 Act. Italie
08/06/2015
119,41 Act. Italie
07/06/2015
120,48 Act. Italie
06/06/2015
120,48 Act. Italie
05/06/2015
120,48 Act. Italie
04/06/2015
122,75 Act. Italie
03/06/2015
123,68 Act. Italie
02/06/2015
123,36 Act. Italie
01/06/2015
123,06 Act. Italie
31/05/2015
123,13 Act. Italie
30/05/2015
123,13 Act. Italie
29/05/2015
123,13 Act. Italie
28/05/2015
124,02 Act. Italie
27/05/2015
124,12 Act. Italie
26/05/2015
122,30 Act. Italie
25/05/2015
122,96 Act. Italie
24/05/2015
124,16 Act. Italie
23/05/2015
124,16 Act. Italie
22/05/2015
124,16 Act. Italie
21/05/2015
124,03 Act. Italie
20/05/2015
124,03 Act. Italie
19/05/2015
123,54 Act. Italie
18/05/2015
121,60 Act. Italie
17/05/2015
121,33 Act. Italie
16/05/2015
121,33 Act. Italie
15/05/2015
121,33 Act. Italie
14/05/2015
121,12 Act. Italie
13/05/2015
120,42 Act. Italie
12/05/2015
120,14 Act. Italie
11/05/2015
120,93 Act. Italie
10/05/2015
120,55 Act. Italie
09/05/2015
120,55 Act. Italie
08/05/2015
120,55 Act. Italie
07/05/2015
118,45 Act. Italie
06/05/2015
117,76 Act. Italie
05/05/2015
117,81 Act. Italie
04/05/2015
120,36 Act. Italie
03/05/2015
119,77 Act. Italie
02/05/2015
119,77 Act. Italie
01/05/2015
119,77 Act. Italie
30/04/2015
119,77 Act. Italie
29/04/2015
119,76 Act. Italie
28/04/2015
122,08 Act. Italie
27/04/2015
122,94 Act. Italie
26/04/2015
121,38 Act. Italie
25/04/2015
121,38 Act. Italie
24/04/2015
121,38 Act. Italie
23/04/2015
120,43 Act. Italie
22/04/2015
121,11 Act. Italie
21/04/2015
120,96 Act. Italie
20/04/2015
121,24 Act. Italie
19/04/2015
120,18 Act. Italie
18/04/2015
120,18 Act. Italie
17/04/2015
120,18 Act. Italie
16/04/2015
122,78 Act. Italie
15/04/2015
124,66 Act. Italie
14/04/2015
123,61 Act. Italie
13/04/2015
124,72 Act. Italie
12/04/2015
124,00 Act. Italie
11/04/2015
124,00 Act. Italie
10/04/2015
124,00 Act. Italie
09/04/2015
123,40 Act. Italie
08/04/2015
122,35 Act. Italie
07/04/2015
122,57 Act. Italie
06/04/2015
121,06 Act. Italie
05/04/2015
121,07 Act. Italie
04/04/2015
121,07 Act. Italie
03/04/2015
121,07 Act. Italie
02/04/2015
121,07 Act. Italie
01/04/2015
121,05 Act. Italie
31/03/2015
120,27 Act. Italie
30/03/2015
120,50 Act. Italie
29/03/2015
119,19 Act. Italie
28/03/2015
119,19 Act. Italie
27/03/2015
119,19 Act. Italie
26/03/2015
119,07 Act. Italie
25/03/2015
119,98 Act. Italie
24/03/2015
120,48 Act. Italie
23/03/2015
119,29 Act. Italie
22/03/2015
119,39 Act. Italie
21/03/2015
119,39 Act. Italie
20/03/2015
119,39 Act. Italie
19/03/2015
118,02 Act. Italie
18/03/2015
117,10 Act. Italie
17/03/2015
117,74 Act. Italie
16/03/2015
118,83 Act. Italie
15/03/2015
117,95 Act. Italie
14/03/2015
117,95 Act. Italie
13/03/2015
117,95 Act. Italie
12/03/2015
117,92 Act. Italie
11/03/2015
117,70 Act. Italie
10/03/2015
115,77 Act. Italie
09/03/2015
116,48 Act. Italie
08/03/2015
116,01 Act. Italie
07/03/2015
116,01 Act. Italie
06/03/2015
116,01 Act. Italie
05/03/2015
115,35 Act. Italie
04/03/2015
113,97 Act. Italie
03/03/2015
113,47 Act. Italie
02/03/2015
114,81 Act. Italie
01/03/2015
114,78 Act. Italie
28/02/2015
114,78 Act. Italie
27/02/2015
114,78 Act. Italie
26/02/2015
114,02 Act. Italie
25/02/2015
112,79 Act. Italie
24/02/2015
113,40 Act. Italie
23/02/2015
112,72 Act. Italie
22/02/2015
112,18 Act. Italie
21/02/2015
112,18 Act. Italie
20/02/2015
112,18 Act. Italie
19/02/2015
111,99 Act. Italie
18/02/2015
111,35 Act. Italie
17/02/2015
109,80 Act. Italie
16/02/2015
109,39 Act. Italie
15/02/2015
109,29 Act. Italie
14/02/2015
109,29 Act. Italie
13/02/2015
109,29 Act. Italie
12/02/2015
108,69 Act. Italie
11/02/2015
106,79 Act. Italie
10/02/2015
107,49 Act. Italie
09/02/2015
105,87 Act. Italie
08/02/2015
107,43 Act. Italie
07/02/2015
107,43 Act. Italie
06/02/2015
107,43 Act. Italie
05/02/2015
107,63 Act. Italie
04/02/2015
107,81 Act. Italie
03/02/2015
107,78 Act. Italie
02/02/2015
105,72 Act. Italie
01/02/2015
105,71 Act. Italie
31/01/2015
105,71 Act. Italie
30/01/2015
105,71 Act. Italie
29/01/2015
105,68 Act. Italie
28/01/2015
105,30 Act. Italie
27/01/2015
105,80 Act. Italie
26/01/2015
106,13 Act. Italie
25/01/2015
104,79 Act. Italie
24/01/2015
104,79 Act. Italie
23/01/2015
104,79 Act. Italie
22/01/2015
104,05 Act. Italie
21/01/2015
101,94 Act. Italie
20/01/2015
100,86 Act. Italie
19/01/2015
100,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/01/2018
122,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/01/2018
121,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/01/2018
120,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/01/2018
120,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/01/2018
121,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/01/2018
120,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/01/2018
120,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/01/2018
120,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/01/2018
119,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/01/2018
119,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/01/2018
118,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/01/2018
117,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/01/2018
116,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/01/2018
116,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/01/2018
116,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/01/2018
115,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/01/2018
112,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/01/2018
112,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/01/2018
112,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/12/2017
112,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/12/2017
112,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/12/2017
112,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/12/2017
113,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/12/2017
114,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/12/2017
114,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/12/2017
114,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/12/2017
114,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/12/2017
114,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/12/2017
114,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/12/2017
114,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/12/2017
113,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/12/2017
114,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/12/2017
115,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/12/2017
113,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/12/2017
113,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/12/2017
113,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/12/2017
114,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/12/2017
115,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/12/2017
116,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/12/2017
116,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/12/2017
117,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/12/2017
117,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/12/2017
117,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/12/2017
115,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/12/2017
114,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/12/2017
115,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/12/2017
114,96 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/12/2017
113,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/12/2017
113,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/12/2017
113,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/11/2017
115,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/11/2017
114,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/11/2017
114,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/11/2017
114,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/11/2017
115,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/11/2017
115,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/11/2017
115,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/11/2017
115,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/11/2017
114,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/11/2017
114,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/11/2017
114,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/11/2017
113,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/11/2017
113,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/11/2017
113,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/11/2017
113,96 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/11/2017
115,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/11/2017
116,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/11/2017
117,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/11/2017
117,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/11/2017
117,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/11/2017
117,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/11/2017
118,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/11/2017
119,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/11/2017
119,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/11/2017
120,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/11/2017
120,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/11/2017
120,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/11/2017
120,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/11/2017
120,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/11/2017
119,96 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/10/2017
118,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/10/2017
118,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/10/2017
118,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/10/2017
118,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/10/2017
118,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/10/2017
119,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/10/2017
117,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/10/2017
118,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/10/2017
116,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/10/2017
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/10/2017
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/10/2017
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/10/2017
115,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/10/2017
116,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/10/2017
116,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/10/2017
116,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/10/2017
116,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/10/2017
116,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/10/2017
116,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/10/2017
116,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/10/2017
117,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/10/2017
116,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/10/2017
117,23 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/10/2017
116,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/10/2017
116,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/10/2017
116,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/10/2017
117,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/10/2017
117,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/10/2017
118,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/10/2017
118,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/10/2017
118,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/09/2017
118,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/09/2017
118,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/09/2017
117,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/09/2017
118,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/09/2017
117,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/09/2017
116,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/09/2017
117,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/09/2017
117,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/09/2017
117,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/09/2017
117,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/09/2017
116,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/09/2017
116,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/09/2017
116,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/09/2017
115,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/09/2017
115,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/09/2017
115,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/09/2017
115,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/09/2017
115,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/09/2017
115,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/09/2017
115,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/09/2017
113,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/09/2017
113,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/09/2017
113,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/09/2017
113,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/09/2017
113,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/09/2017
113,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/09/2017
113,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/09/2017
113,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/09/2017
113,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/09/2017
113,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/08/2017
112,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/08/2017
111,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/08/2017
111,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/08/2017
113,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/08/2017
113,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/08/2017
113,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/08/2017
113,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/08/2017
113,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/08/2017
112,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/08/2017
113,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/08/2017
113,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/08/2017
113,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/08/2017
113,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/08/2017
113,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/08/2017
113,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/08/2017
114,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/08/2017
113,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/08/2017
113,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/08/2017
111,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/08/2017
111,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/08/2017
111,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/08/2017
112,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/08/2017
113,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/08/2017
114,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/08/2017
114,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/08/2017
114,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/08/2017
114,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/08/2017
114,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/08/2017
113,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/08/2017
112,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/08/2017
112,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/07/2017
111,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/07/2017
111,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/07/2017
111,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/07/2017
111,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/07/2017
112,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/07/2017
112,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/07/2017
111,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/07/2017
111,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/07/2017
110,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/07/2017
110,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/07/2017
110,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/07/2017
111,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/07/2017
111,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/07/2017
110,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/07/2017
111,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/07/2017
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/07/2017
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/07/2017
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/07/2017
111,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/07/2017
111,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/07/2017
109,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/07/2017
110,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/07/2017
109,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/07/2017
109,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/07/2017
109,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/07/2017
109,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/07/2017
108,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/07/2017
109,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/07/2017
109,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/07/2017
106,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/07/2017
106,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/06/2017
106,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/06/2017
107,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/06/2017
109,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/06/2017
108,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/06/2017
109,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/06/2017
108,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/06/2017
108,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/06/2017
108,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/06/2017
108,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/06/2017
109,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/06/2017
108,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/06/2017
109,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/06/2017
108,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/06/2017
108,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/06/2017
108,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/06/2017
108,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/06/2017
108,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/06/2017
109,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/06/2017
108,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/06/2017
109,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/06/2017
109,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/06/2017
109,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/06/2017
109,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/06/2017
107,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/06/2017
107,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/06/2017
107,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/06/2017
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/06/2017
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/06/2017
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/06/2017
108,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/05/2017
107,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/05/2017
108,23 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/05/2017
110,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/05/2017
110,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/05/2017
110,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/05/2017
110,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/05/2017
110,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/05/2017
111,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/05/2017
111,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/05/2017
110,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/05/2017
110,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/05/2017
110,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/05/2017
110,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/05/2017
109,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/05/2017
109,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/05/2017
111,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/05/2017
111,38 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/05/2017
110,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/05/2017
110,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/05/2017
110,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/05/2017
110,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/05/2017
111,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/05/2017
111,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/05/2017
110,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/05/2017
110,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/05/2017
110,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/05/2017
110,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/05/2017
109,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/05/2017
107,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/05/2017
107,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/05/2017
106,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/04/2017
106,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/04/2017
106,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/04/2017
106,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/04/2017
106,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/04/2017
107,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/04/2017
107,49 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/04/2017
106,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/04/2017
101,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/04/2017
101,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/04/2017
101,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/04/2017
102,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/04/2017
102,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/04/2017
100,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/04/2017
101,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/04/2017
101,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/04/2017
101,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/04/2017
101,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/04/2017
101,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/04/2017
102,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/04/2017
103,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/04/2017
103,95 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/04/2017
104,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/04/2017
104,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/04/2017
104,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/04/2017
104,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/04/2017
104,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/04/2017
104,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/04/2017
104,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/04/2017
105,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/04/2017
105,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/03/2017
105,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/03/2017
104,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/03/2017
104,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/03/2017
104,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/03/2017
103,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/03/2017
103,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/03/2017
103,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/03/2017
103,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/03/2017
103,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/03/2017
102,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/03/2017
102,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/03/2017
102,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/03/2017
103,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/03/2017
103,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/03/2017
103,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/03/2017
103,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/03/2017
101,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/03/2017
100,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/03/2017
101,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/03/2017
101,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/03/2017
101,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/03/2017
101,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/03/2017
100,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/03/2017
100,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/03/2017
99,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/03/2017
99,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/03/2017
101,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/03/2017
101,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/03/2017
101,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/03/2017
99,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/03/2017
99,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/02/2017
97,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/02/2017
97,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/02/2017
95,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/02/2017
95,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/02/2017
95,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/02/2017
96,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/02/2017
97,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/02/2017
97,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/02/2017
97,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/02/2017
97,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/02/2017
97,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/02/2017
97,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/02/2017
98,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/02/2017
97,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/02/2017
98,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/02/2017
97,96 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/02/2017
96,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/02/2017
96,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/02/2017
96,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/02/2017
97,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/02/2017
96,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/02/2017
95,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/02/2017
96,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/02/2017
98,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/02/2017
98,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/02/2017
98,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/02/2017
97,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/02/2017
96,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/01/2017
95,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/01/2017
96,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/01/2017
99,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/01/2017
99,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/01/2017
99,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/01/2017
99,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/01/2017
100,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/01/2017
100,25 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/01/2017
99,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/01/2017
99,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/01/2017
99,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/01/2017
99,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/01/2017
100,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/01/2017
99,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/01/2017
99,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/01/2017
98,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/01/2017
100,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/01/2017
100,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/01/2017
100,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/01/2017
98,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/01/2017
99,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/01/2017
99,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/01/2017
99,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/01/2017
101,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/01/2017
101,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/01/2017
101,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/01/2017
100,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/01/2017
100,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/01/2017
100,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/01/2017
98,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/01/2017
98,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/12/2016
98,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/12/2016
98,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/12/2016
98,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/12/2016
98,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/12/2016
99,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/12/2016
99,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/12/2016
99,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/12/2016
99,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/12/2016
99,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/12/2016
98,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/12/2016
98,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/12/2016
98,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/12/2016
97,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/12/2016
97,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/12/2016
97,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/12/2016
97,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/12/2016
97,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/12/2016
95,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/12/2016
96,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/12/2016
94,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/12/2016
93,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/12/2016
93,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/12/2016
93,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/12/2016
94,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/12/2016
93,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/12/2016
91,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/12/2016
87,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/12/2016
87,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/12/2016
87,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/12/2016
87,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/12/2016
87,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/11/2016
86,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/11/2016
85,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/11/2016
83,23 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/11/2016
84,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/11/2016
84,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/11/2016
84,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/11/2016
84,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/11/2016
84,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/11/2016
84,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/11/2016
83,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/11/2016
83,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/11/2016
83,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/11/2016
83,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/11/2016
84,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/11/2016
84,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/11/2016
85,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/11/2016
85,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/11/2016
86,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/11/2016
86,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/11/2016
86,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/11/2016
86,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/11/2016
88,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/11/2016
88,49 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/11/2016
88,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/11/2016
85,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/11/2016
85,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/11/2016
85,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/11/2016
86,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/11/2016
86,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/11/2016
88,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/10/2016
90,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/10/2016
91,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/10/2016
91,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/10/2016
91,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/10/2016
91,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/10/2016
90,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/10/2016
90,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/10/2016
91,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/10/2016
90,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/10/2016
90,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/10/2016
90,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/10/2016
90,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/10/2016
89,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/10/2016
89,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/10/2016
87,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/10/2016
87,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/10/2016
87,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/10/2016
87,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/10/2016
85,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/10/2016
86,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/10/2016
86,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/10/2016
87,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/10/2016
86,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/10/2016
86,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/10/2016
86,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/10/2016
86,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/10/2016
86,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/10/2016
85,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/10/2016
85,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/10/2016
86,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/10/2016
86,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/09/2016
86,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/09/2016
86,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/09/2016
85,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/09/2016
84,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/09/2016
85,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/09/2016
86,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/09/2016
86,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/09/2016
86,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/09/2016
87,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/09/2016
86,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/09/2016
85,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/09/2016
86,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/09/2016
84,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/09/2016
84,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/09/2016
84,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/09/2016
87,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/09/2016
86,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/09/2016
86,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/09/2016
88,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/09/2016
89,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/09/2016
89,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/09/2016
89,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/09/2016
91,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/09/2016
90,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/09/2016
89,45 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/09/2016
90,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/09/2016
90,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/09/2016
90,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/09/2016
90,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/09/2016
88,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/08/2016
88,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/08/2016
88,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/08/2016
88,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/08/2016
88,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/08/2016
88,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/08/2016
88,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/08/2016
87,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/08/2016
88,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/08/2016
88,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/08/2016
85,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/08/2016
85,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/08/2016
85,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/08/2016
85,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/08/2016
87,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/08/2016
86,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/08/2016
88,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/08/2016
89,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/08/2016
89,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/08/2016
89,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/08/2016
89,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/08/2016
89,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/08/2016
88,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/08/2016
88,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/08/2016
87,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/08/2016
87,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/08/2016
87,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/08/2016
87,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/08/2016
85,19 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/08/2016
84,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/08/2016
84,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/08/2016
86,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/07/2016
88,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/07/2016
88,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/07/2016
88,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/07/2016
86,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/07/2016
88,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/07/2016
87,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/07/2016
87,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/07/2016
88,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/07/2016
88,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/07/2016
88,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/07/2016
88,19 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/07/2016
87,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/07/2016
87,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/07/2016
87,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/07/2016
87,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/07/2016
87,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/07/2016
87,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/07/2016
88,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/07/2016
86,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/07/2016
87,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/07/2016
85,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/07/2016
84,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/07/2016
84,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/07/2016
84,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/07/2016
81,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/07/2016
80,95 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/07/2016
82,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/07/2016
84,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/07/2016
85,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/07/2016
85,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/07/2016
85,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/06/2016
85,02 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/06/2016
83,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/06/2016
81,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/06/2016
79,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/06/2016
82,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/06/2016
82,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/06/2016
82,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/06/2016
94,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/06/2016
90,93 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/06/2016
91,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/06/2016
91,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/06/2016
88,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/06/2016
88,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/06/2016
88,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/06/2016
85,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/06/2016
86,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/06/2016
84,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/06/2016
86,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/06/2016
89,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/06/2016
89,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/06/2016
89,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/06/2016
92,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/06/2016
93,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/06/2016
93,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/06/2016
91,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/06/2016
91,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/06/2016
91,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/06/2016
91,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/06/2016
92,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/06/2016
92,96 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/05/2016
94,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/05/2016
94,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/05/2016
94,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/05/2016
94,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/05/2016
94,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/05/2016
95,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/05/2016
95,00 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/05/2016
93,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/05/2016
90,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/05/2016
91,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/05/2016
91,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/05/2016
91,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/05/2016
89,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/05/2016
90,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/05/2016
89,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/05/2016
90,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/05/2016
90,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/05/2016
90,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/05/2016
90,80 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/05/2016
90,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/05/2016
91,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/05/2016
92,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/05/2016
90,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/05/2016
91,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/05/2016
91,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/05/2016
91,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/05/2016
92,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/05/2016
92,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/05/2016
92,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/05/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/05/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/04/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/04/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/04/2016
97,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/04/2016
96,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/04/2016
96,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/04/2016
94,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/04/2016
96,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/04/2016
96,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/04/2016
96,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/04/2016
96,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/04/2016
95,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/04/2016
94,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/04/2016
94,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/04/2016
93,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/04/2016
93,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/04/2016
93,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/04/2016
93,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/04/2016
93,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/04/2016
89,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/04/2016
90,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/04/2016
89,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/04/2016
89,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/04/2016
89,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/04/2016
86,23 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/04/2016
88,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/04/2016
87,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/04/2016
90,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/04/2016
91,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/04/2016
91,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/04/2016
91,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/03/2016
92,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/03/2016
94,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/03/2016
93,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/03/2016
93,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/03/2016
93,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/03/2016
93,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/03/2016
93,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/03/2016
93,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/03/2016
94,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/03/2016
95,88 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/03/2016
95,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/03/2016
95,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/03/2016
95,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/03/2016
95,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/03/2016
95,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/03/2016
96,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/03/2016
96,21 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/03/2016
97,32 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/03/2016
97,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/03/2016
97,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/03/2016
97,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/03/2016
92,90 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/03/2016
93,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/03/2016
92,38 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/03/2016
92,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/03/2016
93,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/03/2016
93,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/03/2016
93,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/03/2016
94,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/03/2016
93,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/03/2016
92,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/02/2016
90,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/02/2016
89,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/02/2016
89,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/02/2016
89,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/02/2016
87,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/02/2016
85,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/02/2016
88,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/02/2016
89,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/02/2016
86,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/02/2016
86,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/02/2016
86,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/02/2016
87,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/02/2016
89,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/02/2016
86,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/02/2016
87,40 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/02/2016
84,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/02/2016
84,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/02/2016
84,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/02/2016
80,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/02/2016
85,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/02/2016
81,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/02/2016
84,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/02/2016
88,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/02/2016
88,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/02/2016
88,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/02/2016
90,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/02/2016
89,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/02/2016
91,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/02/2016
94,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/01/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/01/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/01/2016
95,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/01/2016
93,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/01/2016
96,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/01/2016
97,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/01/2016
95,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/01/2016
97,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/01/2016
97,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/01/2016
97,60 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/01/2016
96,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/01/2016
92,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/01/2016
96,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/01/2016
95,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/01/2016
98,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/01/2016
98,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/01/2016
98,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/01/2016
101,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/01/2016
103,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/01/2016
102,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/01/2016
101,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/01/2016
101,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/01/2016
101,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/01/2016
101,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/01/2016
103,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/01/2016
104,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/01/2016
107,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/01/2016
106,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/01/2016
109,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/01/2016
109,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/01/2016
109,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/12/2015
109,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/12/2015
109,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/12/2015
111,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/12/2015
110,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/12/2015
108,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/12/2015
108,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/12/2015
108,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/12/2015
108,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/12/2015
108,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/12/2015
110,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/12/2015
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/12/2015
109,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/12/2015
105,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/12/2015
107,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/12/2015
107,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/12/2015
107,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/12/2015
109,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/12/2015
110,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/12/2015
110,49 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/12/2015
113,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/12/2015
112,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/12/2015
112,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/12/2015
112,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/12/2015
112,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/12/2015
115,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/12/2015
115,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/11/2015
116,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/11/2015
115,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/11/2015
115,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/11/2015
115,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/11/2015
115,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/11/2015
114,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/11/2015
112,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/11/2015
114,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/11/2015
113,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/11/2015
113,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/11/2015
113,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/11/2015
113,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/11/2015
113,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/11/2015
114,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/11/2015
111,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/11/2015
111,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/11/2015
111,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/11/2015
111,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/11/2015
112,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/11/2015
117,11 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/11/2015
117,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/11/2015
115,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/11/2015
117,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/11/2015
117,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/11/2015
117,89 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/11/2015
116,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/11/2015
116,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/11/2015
117,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/11/2015
117,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/11/2015
117,45 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/10/2015
117,45 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/10/2015
117,45 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/10/2015
117,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/10/2015
118,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/10/2015
117,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/10/2015
118,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/10/2015
118,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/10/2015
118,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/10/2015
118,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/10/2015
118,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/10/2015
116,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/10/2015
116,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/10/2015
117,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/10/2015
116,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/10/2015
116,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/10/2015
116,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/10/2015
116,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/10/2015
114,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/10/2015
115,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/10/2015
115,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/10/2015
116,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/10/2015
116,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/10/2015
116,48 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/10/2015
115,95 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/10/2015
115,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/10/2015
116,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/10/2015
115,04 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/10/2015
111,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/10/2015
111,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/10/2015
111,98 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/10/2015
110,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/09/2015
111,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/09/2015
108,49 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/09/2015
108,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/09/2015
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/09/2015
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/09/2015
111,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/09/2015
107,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/09/2015
110,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/09/2015
110,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/09/2015
113,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/09/2015
112,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/09/2015
112,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/09/2015
112,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/09/2015
115,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/09/2015
115,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/09/2015
114,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/09/2015
112,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/09/2015
113,55 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/09/2015
113,55 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/09/2015
113,55 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/09/2015
114,30 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/09/2015
115,47 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/09/2015
114,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/09/2015
112,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/09/2015
112,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/09/2015
112,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/09/2015
112,06 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/09/2015
115,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/09/2015
112,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/09/2015
111,95 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/08/2015
114,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/08/2015
114,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/08/2015
114,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/08/2015
114,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/08/2015
115,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/08/2015
112,08 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/08/2015
112,99 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/08/2015
106,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/08/2015
113,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/08/2015
113,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/08/2015
113,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/08/2015
116,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/08/2015
119,92 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/08/2015
122,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/08/2015
122,18 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/08/2015
121,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/08/2015
121,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/08/2015
121,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/08/2015
121,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/08/2015
120,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/08/2015
123,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/08/2015
125,10 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/08/2015
123,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/08/2015
123,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/08/2015
123,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/08/2015
124,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/08/2015
124,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/08/2015
122,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/08/2015
123,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/08/2015
122,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/08/2015
122,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/07/2015
122,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/07/2015
122,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/07/2015
121,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/07/2015
121,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/07/2015
119,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/07/2015
122,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/07/2015
122,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/07/2015
122,70 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/07/2015
123,36 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/07/2015
123,61 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/07/2015
123,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/07/2015
125,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/07/2015
124,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/07/2015
124,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/07/2015
124,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/07/2015
124,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/07/2015
122,11 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/07/2015
120,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/07/2015
120,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/07/2015
119,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/07/2015
119,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/07/2015
119,75 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/07/2015
116,26 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/07/2015
112,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/07/2015
109,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/07/2015
112,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/07/2015
117,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/07/2015
117,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/07/2015
117,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/07/2015
118,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/07/2015
119,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/06/2015
117,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/06/2015
117,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/06/2015
124,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/06/2015
124,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/06/2015
124,27 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/06/2015
123,44 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/06/2015
122,41 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/06/2015
123,05 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/06/2015
122,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/06/2015
118,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/06/2015
118,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/06/2015
118,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/06/2015
116,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/06/2015
115,62 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/06/2015
116,43 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/06/2015
116,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/06/2015
119,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/06/2015
119,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/06/2015
119,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/06/2015
120,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/06/2015
120,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/06/2015
117,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/06/2015
117,77 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/06/2015
118,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/06/2015
118,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/06/2015
118,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/06/2015
121,39 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/06/2015
122,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/06/2015
122,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/06/2015
121,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/05/2015
122,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/05/2015
122,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/05/2015
122,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/05/2015
123,52 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/05/2015
124,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/05/2015
121,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/05/2015
123,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/05/2015
123,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/05/2015
123,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/05/2015
123,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/05/2015
123,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/05/2015
123,69 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/05/2015
123,34 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/05/2015
120,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/05/2015
120,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/05/2015
120,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/05/2015
120,46 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/05/2015
120,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/05/2015
119,11 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/05/2015
118,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/05/2015
119,68 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/05/2015
119,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/05/2015
119,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/05/2015
119,64 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/05/2015
117,23 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/05/2015
116,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/05/2015
115,87 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/05/2015
118,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/05/2015
118,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/05/2015
118,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/05/2015
118,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/04/2015
118,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/04/2015
118,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/04/2015
120,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/04/2015
122,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/04/2015
120,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/04/2015
120,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/04/2015
120,29 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/04/2015
119,12 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/04/2015
119,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/04/2015
119,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/04/2015
119,81 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/04/2015
118,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/04/2015
118,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/04/2015
118,22 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/04/2015
121,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/04/2015
123,28 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/04/2015
121,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/04/2015
123,17 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/04/2015
122,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/04/2015
122,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/04/2015
122,50 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/04/2015
122,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/04/2015
120,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/04/2015
121,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/04/2015
119,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/04/2015
119,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/04/2015
119,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/04/2015
119,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/04/2015
119,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/04/2015
119,85 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/03/2015
118,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/03/2015
119,35 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/03/2015
117,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/03/2015
117,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/03/2015
117,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/03/2015
117,51 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/03/2015
118,76 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/03/2015
119,73 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/03/2015
118,31 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/03/2015
118,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/03/2015
118,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/03/2015
118,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/03/2015
117,01 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/03/2015
115,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/03/2015
116,59 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/03/2015
117,65 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/03/2015
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/03/2015
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/03/2015
116,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/03/2015
117,03 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/03/2015
117,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/03/2015
114,66 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/03/2015
115,78 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/03/2015
115,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/03/2015
115,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/03/2015
115,13 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/03/2015
114,94 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/03/2015
113,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/03/2015
112,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/03/2015
114,42 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/03/2015
114,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/02/2015
114,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/02/2015
114,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/02/2015
113,74 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/02/2015
112,58 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/02/2015
113,67 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/02/2015
112,72 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/02/2015
112,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/02/2015
112,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/02/2015
112,09 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/02/2015
111,83 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
18/02/2015
111,16 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
17/02/2015
109,14 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
16/02/2015
108,63 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
15/02/2015
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
14/02/2015
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
13/02/2015
108,82 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
12/02/2015
107,79 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
11/02/2015
105,55 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
10/02/2015
106,37 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
09/02/2015
104,53 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
08/02/2015
106,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
07/02/2015
106,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
06/02/2015
106,56 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
05/02/2015
106,86 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
04/02/2015
107,49 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
03/02/2015
107,84 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
02/02/2015
105,15 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
01/02/2015
105,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
31/01/2015
105,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
30/01/2015
105,24 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
29/01/2015
105,71 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
28/01/2015
105,11 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
27/01/2015
105,97 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
26/01/2015
106,54 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
25/01/2015
105,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
24/01/2015
105,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
23/01/2015
105,33 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
22/01/2015
105,07 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
21/01/2015
102,57 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
20/01/2015
100,91 ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS
19/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS 22,056,8619,080,37
Act. Italie 38,9211,5715,610,76
MSCI Italy 25,707,9119,070,43
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
ISHARES FTSE MIB ETF EUR DIS 13,81-10,1812,59-0,0216,937,99-25,33
Act. Italie 20,14-7,1420,130,8327,4114,11-21,16
MSCI Italy 12,88-7,5114,082,7715,229,88-20,36

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus