OPÉRA CONVERTIBLES - FR0007473137

Fonds dissous le 07/08/2017
Performance en base 100 du 05/08/2014 au 04/08/2017
 
OPÉRA CONVERTIBLES
 
Oblig. Convertibles Europe
 
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2017
116,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2017
117,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2017
116,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2017
117,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2017
116,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2017
116,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2017
116,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2017
116,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2017
117,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2017
117,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2017
116,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2017
116,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2017
116,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2017
116,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2017
116,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2017
118,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2017
117,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2017
117,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2017
117,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2017
117,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2017
117,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2017
117,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2017
117,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2017
117,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2017
116,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2017
116,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2017
116,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2017
116,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2017
116,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2017
116,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2017
117,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2017
117,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2017
117,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2017
116,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2017
116,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2017
116,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2017
117,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2017
118,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2017
118,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2017
119,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2017
118,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2017
118,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2017
118,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2017
118,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2017
118,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2017
118,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2017
119,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2017
118,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2017
118,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2017
118,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2017
118,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2017
119,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2017
118,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2017
118,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2017
118,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2017
118,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2017
118,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2017
118,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2017
118,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2017
118,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2017
119,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2017
119,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2017
119,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2017
119,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2017
118,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2017
118,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2017
118,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2017
118,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2017
118,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2017
118,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2017
118,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2017
118,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2017
118,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2017
118,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2017
118,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2017
118,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2017
118,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2017
118,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2017
118,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2017
118,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2017
119,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2017
119,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2017
119,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2017
119,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2017
119,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2017
119,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2017
119,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2017
119,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2017
118,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2017
119,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2017
119,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2017
119,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2017
118,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2017
118,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2017
118,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2017
117,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2017
117,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2017
117,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2017
117,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2017
117,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2017
117,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2017
117,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2017
117,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2017
116,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2017
116,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2017
116,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2017
116,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2017
116,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2017
116,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2017
117,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2017
116,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2017
116,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2017
116,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2017
116,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2017
117,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2017
116,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2017
116,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2017
116,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2017
116,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2017
116,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2017
116,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2017
116,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2017
116,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2017
116,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2017
116,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2017
116,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2017
116,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2017
116,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2017
115,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2017
115,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2017
115,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2017
115,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2017
115,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2017
115,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2017
115,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2017
114,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2017
115,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2017
115,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2017
115,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2017
115,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2017
115,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2017
115,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2017
114,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2017
114,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2017
114,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2017
114,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2017
114,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2017
114,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2017
114,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2017
114,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2017
114,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2017
114,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2017
115,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2017
115,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2017
115,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2017
115,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2017
115,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2017
114,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2017
114,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2017
114,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2017
114,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2017
114,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2017
115,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2017
115,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2017
114,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2017
114,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2017
114,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2017
114,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2017
114,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2017
114,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2017
114,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2017
113,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2017
114,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2017
113,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2017
113,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2017
113,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2017
113,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2017
113,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2017
112,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2017
112,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2017
113,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2017
113,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2017
113,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2017
112,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2017
112,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2017
112,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2017
112,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2017
113,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2017
113,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2017
113,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2017
113,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2017
113,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2017
112,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2017
112,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2017
112,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2017
112,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2017
112,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2017
112,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2017
113,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2017
113,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2017
113,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2017
113,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2017
113,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2017
113,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2017
112,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2017
113,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2017
113,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2017
113,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2017
113,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2017
113,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2017
113,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2017
114,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2017
113,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2017
113,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2017
114,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2017
113,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2016
113,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2016
113,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2016
113,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2016
113,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2016
113,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2016
113,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2016
113,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2016
113,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2016
113,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2016
113,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2016
113,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2016
113,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2016
113,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2016
112,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2016
112,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2016
112,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2016
112,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2016
112,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2016
112,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2016
111,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2016
111,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2016
111,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2016
111,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2016
110,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2016
110,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2016
110,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2016
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2016
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2016
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2016
109,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2016
109,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2016
109,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2016
109,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2016
109,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2016
109,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2016
109,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2016
109,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2016
109,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2016
109,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2016
109,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2016
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2016
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2016
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2016
109,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2016
108,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2016
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2016
108,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2016
108,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2016
108,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2016
109,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2016
109,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2016
108,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2016
108,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2016
108,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2016
108,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2016
108,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2016
108,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2016
108,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2016
108,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2016
109,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2016
109,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2016
109,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2016
109,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2016
109,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2016
110,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2016
110,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2016
110,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2016
110,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2016
110,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2016
110,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2016
110,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2016
110,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2016
110,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2016
109,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2016
109,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2016
109,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2016
109,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2016
109,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2016
109,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2016
109,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2016
110,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2016
110,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2016
110,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2016
110,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2016
110,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2016
111,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2016
111,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2016
111,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2016
111,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2016
111,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2016
111,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2016
111,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2016
111,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2016
110,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2016
110,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2016
111,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2016
111,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2016
111,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2016
112,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2016
110,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2016
110,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2016
110,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2016
110,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2016
110,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2016
110,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2016
110,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2016
111,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2016
111,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2016
111,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2016
112,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2016
113,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2016
113,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2016
112,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2016
112,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2016
112,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2016
112,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2016
111,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2016
111,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2016
111,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2016
111,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2016
111,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2016
111,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2016
111,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2016
111,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2016
111,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2016
111,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2016
111,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2016
110,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2016
110,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2016
110,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2016
111,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2016
110,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2016
111,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2016
111,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2016
112,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2016
112,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2016
112,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2016
112,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2016
111,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2016
111,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2016
111,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2016
110,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2016
110,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2016
110,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2016
110,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2016
109,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2016
109,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2016
110,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2016
111,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2016
111,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2016
111,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2016
110,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2016
111,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2016
110,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2016
110,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2016
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2016
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2016
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2016
110,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2016
110,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2016
109,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2016
110,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2016
109,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2016
109,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2016
109,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2016
110,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2016
110,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2016
109,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2016
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2016
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2016
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2016
107,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2016
107,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2016
108,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2016
109,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2016
109,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2016
109,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2016
108,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2016
108,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2016
106,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2016
104,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2016
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2016
110,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2016
109,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2016
109,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2016
107,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2016
107,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2016
107,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2016
106,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2016
107,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2016
106,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2016
107,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2016
109,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2016
110,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2016
110,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2016
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2016
110,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2016
110,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2016
110,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2016
109,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2016
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2016
110,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2016
110,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2016
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2016
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2016
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2016
110,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2016
110,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2016
109,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2016
108,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2016
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2016
107,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2016
108,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2016
108,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2016
107,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2016
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2016
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2016
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2016
107,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2016
107,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2016
108,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2016
107,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2016
107,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2016
107,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2016
107,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2016
107,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2016
106,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2016
107,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2016
108,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2016
108,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2016
108,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2016
108,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2016
109,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2016
109,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2016
109,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2016
109,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2016
109,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2016
109,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2016
109,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2016
109,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2016
109,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2016
109,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2016
109,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2016
108,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2016
108,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2016
108,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2016
108,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2016
108,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2016
107,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2016
107,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2016
106,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2016
106,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2016
106,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2016
106,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2016
107,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2016
106,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2016
106,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2016
106,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2016
107,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2016
108,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2016
107,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2016
107,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2016
107,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2016
107,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2016
107,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2016
107,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2016
107,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2016
107,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2016
108,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2016
108,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2016
108,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2016
108,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2016
108,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2016
107,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2016
107,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2016
108,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2016
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2016
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2016
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2016
107,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2016
107,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2016
107,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2016
107,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2016
108,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2016
108,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2016
108,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2016
107,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2016
107,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2016
107,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/02/2016
106,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2016
105,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2016
105,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2016
105,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2016
105,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2016
104,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2016
105,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2016
106,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2016
105,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2016
105,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2016
105,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2016
105,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2016
105,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2016
103,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2016
104,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2016
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2016
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2016
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2016
101,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2016
102,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2016
102,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2016
103,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2016
105,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2016
106,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2016
106,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2016
107,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2016
107,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2016
107,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2016
107,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2016
106,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2016
106,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2016
106,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2016
106,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2016
106,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2016
106,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2016
106,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2016
104,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2016
103,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2016
105,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2016
104,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2016
105,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2016
105,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2016
105,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2016
106,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2016
107,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2016
106,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2016
106,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2016
107,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2016
107,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2016
107,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2016
107,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2016
109,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2016
109,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2016
108,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2016
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2016
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2016
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2015
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2015
110,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2015
110,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2015
110,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2015
110,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2015
110,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2015
110,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2015
110,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2015
110,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2015
109,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2015
109,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2015
110,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2015
110,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2015
110,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2015
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2015
109,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2015
109,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2015
108,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2015
109,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2015
109,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2015
109,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2015
110,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2015
110,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2015
110,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2015
112,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2015
111,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2015
111,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2015
111,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2015
112,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2015
114,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2015
114,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2015
114,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2015
114,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2015
114,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2015
114,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2015
114,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2015
113,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2015
112,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2015
113,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2015
113,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2015
113,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2015
113,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2015
113,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2015
113,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2015
113,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2015
111,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2015
111,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2015
111,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2015
111,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2015
111,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2015
112,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2015
112,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2015
111,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2015
111,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2015
111,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2015
111,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2015
112,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2015
112,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2015
112,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2015
112,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2015
112,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2015
112,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2015
112,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2015
112,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2015
112,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2015
112,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2015
112,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2015
112,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2015
112,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2015
112,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2015
110,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2015
109,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2015
109,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2015
110,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2015
110,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2015
110,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2015
110,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2015
109,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2015
109,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2015
109,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2015
109,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2015
109,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2015
109,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2015
109,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2015
109,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2015
109,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2015
109,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2015
108,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2015
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2015
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2015
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2015
107,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2015
107,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2015
106,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2015
106,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2015
107,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2015
107,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2015
107,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2015
106,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2015
107,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2015
107,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2015
108,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2015
108,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2015
108,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2015
108,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2015
109,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2015
109,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2015
108,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2015
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2015
108,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2015
108,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2015
108,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2015
109,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2015
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2015
109,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2015
108,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2015
107,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2015
107,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2015
107,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2015
108,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2015
107,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2015
107,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2015
109,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2015
109,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2015
109,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2015
109,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2015
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2015
107,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2015
108,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2015
107,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2015
109,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2015
109,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2015
109,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2015
111,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2015
112,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2015
113,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2015
113,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2015
113,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2015
113,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2015
113,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2015
113,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2015
113,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2015
114,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2015
115,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2015
115,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2015
115,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2015
115,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2015
115,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2015
115,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2015
115,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2015
115,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2015
115,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2015
115,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2015
115,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2015
114,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2015
114,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2015
113,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2015
113,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2015
114,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2015
114,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2015
114,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2015
114,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2015
115,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2015
115,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2015
116,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2015
115,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2015
115,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2015
115,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2015
115,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2015
114,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2015
114,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2015
113,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2015
112,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2015
112,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2015
112,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2015
111,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2015
110,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2015
110,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2015
111,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2015
111,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2015
111,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2015
111,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2015
112,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2015
112,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2015
111,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2015
112,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2015
113,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2015
113,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2015
113,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2015
113,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2015
113,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2015
114,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2015
113,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2015
112,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2015
112,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2015
112,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2015
111,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2015
111,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2015
112,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2015
111,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2015
112,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2015
112,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2015
112,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2015
113,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2015
112,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2015
111,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2015
112,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2015
112,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2015
112,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2015
112,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2015
112,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2015
114,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2015
114,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2015
115,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2015
115,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2015
115,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2015
115,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2015
116,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2015
116,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2015
115,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2015
116,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2015
115,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2015
115,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2015
115,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2015
116,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2015
115,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2015
115,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2015
114,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2015
114,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2015
114,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2015
114,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2015
114,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2015
114,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2015
114,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2015
115,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2015
115,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2015
115,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2015
115,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2015
112,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2015
113,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2015
113,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2015
114,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2015
114,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2015
114,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2015
114,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2015
114,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2015
116,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2015
117,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2015
118,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2015
117,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2015
117,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2015
117,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2015
117,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2015
117,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2015
117,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2015
117,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2015
116,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2015
116,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2015
116,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2015
117,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2015
118,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2015
118,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2015
118,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2015
118,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2015
118,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2015
118,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2015
116,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2015
116,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2015
116,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2015
116,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2015
115,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2015
115,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2015
115,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2015
115,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2015
115,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2015
115,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2015
115,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2015
115,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2015
115,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2015
115,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2015
114,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2015
115,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2015
115,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2015
116,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2015
116,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2015
116,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2015
116,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2015
115,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2015
115,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2015
115,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2015
115,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2015
115,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2015
115,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2015
115,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2015
115,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2015
115,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2015
113,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2015
114,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2015
113,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2015
113,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2015
113,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2015
113,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2015
113,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2015
113,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2015
113,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2015
113,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2015
113,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2015
113,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2015
113,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2015
113,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2015
112,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2015
112,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2015
112,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2015
112,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2015
112,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2015
111,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2015
111,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2015
111,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2015
111,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2015
111,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2015
111,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2015
111,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2015
111,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2015
110,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2015
110,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2015
110,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2015
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2015
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2015
110,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2015
110,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2015
110,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2015
110,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2015
110,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2015
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2015
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2015
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2015
110,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2015
110,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2015
110,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2015
110,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2015
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2015
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2015
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2015
108,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2015
107,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2015
107,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2015
107,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2015
106,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2015
106,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2015
106,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2015
105,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2015
104,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2015
105,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2015
104,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2015
104,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2015
104,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2015
104,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2015
104,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2015
103,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2015
103,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2015
103,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2015
104,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2015
104,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2015
104,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2015
104,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2014
104,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2014
104,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2014
104,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2014
104,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2014
104,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2014
104,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2014
104,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2014
104,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2014
104,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2014
104,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2014
103,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2014
103,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2014
103,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2014
103,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2014
101,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2014
101,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2014
100,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2014
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2014
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2014
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2014
103,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2014
103,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2014
103,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2014
104,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2014
104,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2014
104,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2014
104,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2014
104,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2014
104,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2014
104,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2014
104,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2014
104,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2014
104,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2014
104,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2014
104,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2014
104,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2014
104,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2014
104,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2014
103,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2014
103,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2014
103,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2014
102,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2014
102,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2014
102,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2014
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2014
102,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2014
102,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2014
102,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2014
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2014
102,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2014
102,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2014
102,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2014
102,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2014
102,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2014
102,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2014
102,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2014
102,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2014
101,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2014
101,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2014
102,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2014
102,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2014
102,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2014
101,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2014
100,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2014
100,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2014
100,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2014
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2014
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2014
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2014
100,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2014
100,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2014
99,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2014
99,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2014
99,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2014
99,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2014
99,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2014
98,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2014
98,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2014
100,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2014
99,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2014
99,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2014
99,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2014
99,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2014
100,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2014
101,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2014
101,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2014
102,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2014
101,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2014
101,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2014
101,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2014
101,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2014
102,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2014
103,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2014
102,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2014
102,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2014
102,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2014
102,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2014
102,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2014
102,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2014
103,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2014
103,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2014
103,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2014
103,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2014
103,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2014
102,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2014
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2014
102,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2014
102,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2014
102,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2014
102,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2014
103,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2014
103,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2014
103,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2014
103,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2014
103,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2014
102,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2014
102,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2014
102,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2014
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2014
102,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2014
102,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2014
102,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2014
102,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2014
102,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2014
101,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2014
101,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2014
101,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2014
101,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2014
101,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2014
100,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2014
100,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2014
100,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2014
100,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2014
100,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2014
100,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2014
100,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2014
99,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2014
99,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2014
99,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2014
99,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2014
99,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2014
99,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2014
99,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2014
100,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2014
100,00 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2017
110,07 Oblig. Convertibles Europe
03/08/2017
109,79 Oblig. Convertibles Europe
02/08/2017
109,84 Oblig. Convertibles Europe
01/08/2017
109,93 Oblig. Convertibles Europe
31/07/2017
109,70 Oblig. Convertibles Europe
30/07/2017
109,80 Oblig. Convertibles Europe
29/07/2017
109,81 Oblig. Convertibles Europe
28/07/2017
109,81 Oblig. Convertibles Europe
27/07/2017
110,14 Oblig. Convertibles Europe
26/07/2017
110,12 Oblig. Convertibles Europe
25/07/2017
109,93 Oblig. Convertibles Europe
24/07/2017
109,85 Oblig. Convertibles Europe
23/07/2017
109,92 Oblig. Convertibles Europe
22/07/2017
109,94 Oblig. Convertibles Europe
21/07/2017
109,94 Oblig. Convertibles Europe
20/07/2017
110,37 Oblig. Convertibles Europe
19/07/2017
110,50 Oblig. Convertibles Europe
18/07/2017
110,29 Oblig. Convertibles Europe
17/07/2017
110,58 Oblig. Convertibles Europe
16/07/2017
110,39 Oblig. Convertibles Europe
15/07/2017
110,38 Oblig. Convertibles Europe
14/07/2017
110,38 Oblig. Convertibles Europe
13/07/2017
110,35 Oblig. Convertibles Europe
12/07/2017
110,17 Oblig. Convertibles Europe
11/07/2017
109,68 Oblig. Convertibles Europe
10/07/2017
109,75 Oblig. Convertibles Europe
09/07/2017
109,54 Oblig. Convertibles Europe
08/07/2017
109,54 Oblig. Convertibles Europe
07/07/2017
109,54 Oblig. Convertibles Europe
06/07/2017
109,62 Oblig. Convertibles Europe
05/07/2017
109,82 Oblig. Convertibles Europe
04/07/2017
109,81 Oblig. Convertibles Europe
03/07/2017
109,89 Oblig. Convertibles Europe
02/07/2017
109,60 Oblig. Convertibles Europe
01/07/2017
109,60 Oblig. Convertibles Europe
30/06/2017
109,60 Oblig. Convertibles Europe
29/06/2017
109,68 Oblig. Convertibles Europe
28/06/2017
110,27 Oblig. Convertibles Europe
27/06/2017
110,43 Oblig. Convertibles Europe
26/06/2017
110,77 Oblig. Convertibles Europe
25/06/2017
110,75 Oblig. Convertibles Europe
24/06/2017
110,75 Oblig. Convertibles Europe
23/06/2017
110,75 Oblig. Convertibles Europe
22/06/2017
110,84 Oblig. Convertibles Europe
21/06/2017
110,90 Oblig. Convertibles Europe
20/06/2017
111,04 Oblig. Convertibles Europe
19/06/2017
111,25 Oblig. Convertibles Europe
18/06/2017
110,95 Oblig. Convertibles Europe
17/06/2017
110,94 Oblig. Convertibles Europe
16/06/2017
110,94 Oblig. Convertibles Europe
15/06/2017
110,84 Oblig. Convertibles Europe
14/06/2017
111,22 Oblig. Convertibles Europe
13/06/2017
111,19 Oblig. Convertibles Europe
12/06/2017
110,99 Oblig. Convertibles Europe
11/06/2017
111,45 Oblig. Convertibles Europe
10/06/2017
111,45 Oblig. Convertibles Europe
09/06/2017
111,45 Oblig. Convertibles Europe
08/06/2017
111,29 Oblig. Convertibles Europe
07/06/2017
111,29 Oblig. Convertibles Europe
06/06/2017
111,34 Oblig. Convertibles Europe
05/06/2017
111,62 Oblig. Convertibles Europe
04/06/2017
111,61 Oblig. Convertibles Europe
03/06/2017
111,61 Oblig. Convertibles Europe
02/06/2017
111,61 Oblig. Convertibles Europe
01/06/2017
111,33 Oblig. Convertibles Europe
31/05/2017
111,03 Oblig. Convertibles Europe
30/05/2017
111,08 Oblig. Convertibles Europe
29/05/2017
111,06 Oblig. Convertibles Europe
28/05/2017
111,08 Oblig. Convertibles Europe
27/05/2017
111,08 Oblig. Convertibles Europe
26/05/2017
111,08 Oblig. Convertibles Europe
25/05/2017
111,03 Oblig. Convertibles Europe
24/05/2017
111,03 Oblig. Convertibles Europe
23/05/2017
110,89 Oblig. Convertibles Europe
22/05/2017
110,81 Oblig. Convertibles Europe
21/05/2017
110,78 Oblig. Convertibles Europe
20/05/2017
110,76 Oblig. Convertibles Europe
19/05/2017
110,76 Oblig. Convertibles Europe
18/05/2017
110,45 Oblig. Convertibles Europe
17/05/2017
110,77 Oblig. Convertibles Europe
16/05/2017
111,32 Oblig. Convertibles Europe
15/05/2017
111,30 Oblig. Convertibles Europe
14/05/2017
111,13 Oblig. Convertibles Europe
13/05/2017
111,13 Oblig. Convertibles Europe
12/05/2017
111,13 Oblig. Convertibles Europe
11/05/2017
111,09 Oblig. Convertibles Europe
10/05/2017
111,29 Oblig. Convertibles Europe
09/05/2017
111,23 Oblig. Convertibles Europe
08/05/2017
111,06 Oblig. Convertibles Europe
07/05/2017
111,05 Oblig. Convertibles Europe
06/05/2017
111,05 Oblig. Convertibles Europe
05/05/2017
111,05 Oblig. Convertibles Europe
04/05/2017
110,70 Oblig. Convertibles Europe
03/05/2017
110,35 Oblig. Convertibles Europe
02/05/2017
110,39 Oblig. Convertibles Europe
01/05/2017
110,05 Oblig. Convertibles Europe
30/04/2017
110,04 Oblig. Convertibles Europe
29/04/2017
110,04 Oblig. Convertibles Europe
28/04/2017
110,04 Oblig. Convertibles Europe
27/04/2017
109,96 Oblig. Convertibles Europe
26/04/2017
109,96 Oblig. Convertibles Europe
25/04/2017
109,87 Oblig. Convertibles Europe
24/04/2017
109,55 Oblig. Convertibles Europe
23/04/2017
108,52 Oblig. Convertibles Europe
22/04/2017
108,52 Oblig. Convertibles Europe
21/04/2017
108,52 Oblig. Convertibles Europe
20/04/2017
108,58 Oblig. Convertibles Europe
19/04/2017
108,48 Oblig. Convertibles Europe
18/04/2017
108,45 Oblig. Convertibles Europe
17/04/2017
108,81 Oblig. Convertibles Europe
16/04/2017
108,81 Oblig. Convertibles Europe
15/04/2017
108,81 Oblig. Convertibles Europe
14/04/2017
108,81 Oblig. Convertibles Europe
13/04/2017
108,81 Oblig. Convertibles Europe
12/04/2017
108,87 Oblig. Convertibles Europe
11/04/2017
108,82 Oblig. Convertibles Europe
10/04/2017
108,91 Oblig. Convertibles Europe
09/04/2017
108,89 Oblig. Convertibles Europe
08/04/2017
108,89 Oblig. Convertibles Europe
07/04/2017
108,89 Oblig. Convertibles Europe
06/04/2017
108,74 Oblig. Convertibles Europe
05/04/2017
108,55 Oblig. Convertibles Europe
04/04/2017
108,44 Oblig. Convertibles Europe
03/04/2017
108,36 Oblig. Convertibles Europe
02/04/2017
108,43 Oblig. Convertibles Europe
01/04/2017
108,42 Oblig. Convertibles Europe
31/03/2017
108,42 Oblig. Convertibles Europe
30/03/2017
108,17 Oblig. Convertibles Europe
29/03/2017
107,90 Oblig. Convertibles Europe
28/03/2017
107,74 Oblig. Convertibles Europe
27/03/2017
107,54 Oblig. Convertibles Europe
26/03/2017
107,80 Oblig. Convertibles Europe
25/03/2017
107,80 Oblig. Convertibles Europe
24/03/2017
107,80 Oblig. Convertibles Europe
23/03/2017
107,75 Oblig. Convertibles Europe
22/03/2017
107,48 Oblig. Convertibles Europe
21/03/2017
107,67 Oblig. Convertibles Europe
20/03/2017
108,00 Oblig. Convertibles Europe
19/03/2017
108,07 Oblig. Convertibles Europe
18/03/2017
108,07 Oblig. Convertibles Europe
17/03/2017
108,07 Oblig. Convertibles Europe
16/03/2017
107,94 Oblig. Convertibles Europe
15/03/2017
107,73 Oblig. Convertibles Europe
14/03/2017
107,64 Oblig. Convertibles Europe
13/03/2017
107,84 Oblig. Convertibles Europe
12/03/2017
107,78 Oblig. Convertibles Europe
11/03/2017
107,78 Oblig. Convertibles Europe
10/03/2017
107,78 Oblig. Convertibles Europe
09/03/2017
107,80 Oblig. Convertibles Europe
08/03/2017
107,87 Oblig. Convertibles Europe
07/03/2017
107,83 Oblig. Convertibles Europe
06/03/2017
107,92 Oblig. Convertibles Europe
05/03/2017
108,16 Oblig. Convertibles Europe
04/03/2017
108,17 Oblig. Convertibles Europe
03/03/2017
108,17 Oblig. Convertibles Europe
02/03/2017
108,22 Oblig. Convertibles Europe
01/03/2017
108,23 Oblig. Convertibles Europe
28/02/2017
107,70 Oblig. Convertibles Europe
27/02/2017
107,60 Oblig. Convertibles Europe
26/02/2017
107,56 Oblig. Convertibles Europe
25/02/2017
107,57 Oblig. Convertibles Europe
24/02/2017
107,57 Oblig. Convertibles Europe
23/02/2017
107,79 Oblig. Convertibles Europe
22/02/2017
107,83 Oblig. Convertibles Europe
21/02/2017
107,81 Oblig. Convertibles Europe
20/02/2017
107,53 Oblig. Convertibles Europe
19/02/2017
107,37 Oblig. Convertibles Europe
18/02/2017
107,38 Oblig. Convertibles Europe
17/02/2017
107,38 Oblig. Convertibles Europe
16/02/2017
107,50 Oblig. Convertibles Europe
15/02/2017
107,58 Oblig. Convertibles Europe
14/02/2017
107,44 Oblig. Convertibles Europe
13/02/2017
107,35 Oblig. Convertibles Europe
12/02/2017
107,08 Oblig. Convertibles Europe
11/02/2017
107,07 Oblig. Convertibles Europe
10/02/2017
107,07 Oblig. Convertibles Europe
09/02/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
08/02/2017
106,74 Oblig. Convertibles Europe
07/02/2017
106,65 Oblig. Convertibles Europe
06/02/2017
106,57 Oblig. Convertibles Europe
05/02/2017
106,84 Oblig. Convertibles Europe
04/02/2017
106,83 Oblig. Convertibles Europe
03/02/2017
106,83 Oblig. Convertibles Europe
02/02/2017
106,66 Oblig. Convertibles Europe
01/02/2017
106,57 Oblig. Convertibles Europe
31/01/2017
106,30 Oblig. Convertibles Europe
30/01/2017
106,61 Oblig. Convertibles Europe
29/01/2017
107,08 Oblig. Convertibles Europe
28/01/2017
107,09 Oblig. Convertibles Europe
27/01/2017
107,09 Oblig. Convertibles Europe
26/01/2017
107,14 Oblig. Convertibles Europe
25/01/2017
107,02 Oblig. Convertibles Europe
24/01/2017
106,79 Oblig. Convertibles Europe
23/01/2017
106,73 Oblig. Convertibles Europe
22/01/2017
106,88 Oblig. Convertibles Europe
21/01/2017
106,88 Oblig. Convertibles Europe
20/01/2017
106,88 Oblig. Convertibles Europe
19/01/2017
106,89 Oblig. Convertibles Europe
18/01/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
17/01/2017
106,88 Oblig. Convertibles Europe
16/01/2017
107,02 Oblig. Convertibles Europe
15/01/2017
107,08 Oblig. Convertibles Europe
14/01/2017
107,07 Oblig. Convertibles Europe
13/01/2017
107,07 Oblig. Convertibles Europe
12/01/2017
106,84 Oblig. Convertibles Europe
11/01/2017
107,09 Oblig. Convertibles Europe
10/01/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
09/01/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
08/01/2017
107,12 Oblig. Convertibles Europe
07/01/2017
107,13 Oblig. Convertibles Europe
06/01/2017
107,13 Oblig. Convertibles Europe
05/01/2017
107,14 Oblig. Convertibles Europe
04/01/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
03/01/2017
107,16 Oblig. Convertibles Europe
02/01/2017
107,05 Oblig. Convertibles Europe
01/01/2017
106,80 Oblig. Convertibles Europe
31/12/2016
106,79 Oblig. Convertibles Europe
30/12/2016
106,79 Oblig. Convertibles Europe
29/12/2016
106,72 Oblig. Convertibles Europe
28/12/2016
106,72 Oblig. Convertibles Europe
27/12/2016
106,69 Oblig. Convertibles Europe
26/12/2016
106,58 Oblig. Convertibles Europe
25/12/2016
106,58 Oblig. Convertibles Europe
24/12/2016
106,58 Oblig. Convertibles Europe
23/12/2016
106,58 Oblig. Convertibles Europe
22/12/2016
106,47 Oblig. Convertibles Europe
21/12/2016
106,49 Oblig. Convertibles Europe
20/12/2016
106,47 Oblig. Convertibles Europe
19/12/2016
106,29 Oblig. Convertibles Europe
18/12/2016
106,23 Oblig. Convertibles Europe
17/12/2016
106,22 Oblig. Convertibles Europe
16/12/2016
106,22 Oblig. Convertibles Europe
15/12/2016
106,06 Oblig. Convertibles Europe
14/12/2016
105,85 Oblig. Convertibles Europe
13/12/2016
105,97 Oblig. Convertibles Europe
12/12/2016
105,64 Oblig. Convertibles Europe
11/12/2016
105,61 Oblig. Convertibles Europe
10/12/2016
105,60 Oblig. Convertibles Europe
09/12/2016
105,60 Oblig. Convertibles Europe
08/12/2016
105,22 Oblig. Convertibles Europe
07/12/2016
104,79 Oblig. Convertibles Europe
06/12/2016
104,38 Oblig. Convertibles Europe
05/12/2016
104,13 Oblig. Convertibles Europe
04/12/2016
103,90 Oblig. Convertibles Europe
03/12/2016
103,91 Oblig. Convertibles Europe
02/12/2016
103,91 Oblig. Convertibles Europe
01/12/2016
104,05 Oblig. Convertibles Europe
30/11/2016
104,27 Oblig. Convertibles Europe
29/11/2016
104,15 Oblig. Convertibles Europe
28/11/2016
104,05 Oblig. Convertibles Europe
27/11/2016
104,28 Oblig. Convertibles Europe
26/11/2016
104,28 Oblig. Convertibles Europe
25/11/2016
104,28 Oblig. Convertibles Europe
24/11/2016
104,26 Oblig. Convertibles Europe
23/11/2016
104,17 Oblig. Convertibles Europe
22/11/2016
104,24 Oblig. Convertibles Europe
21/11/2016
104,11 Oblig. Convertibles Europe
20/11/2016
104,16 Oblig. Convertibles Europe
19/11/2016
104,17 Oblig. Convertibles Europe
18/11/2016
104,17 Oblig. Convertibles Europe
17/11/2016
104,29 Oblig. Convertibles Europe
16/11/2016
104,23 Oblig. Convertibles Europe
15/11/2016
104,32 Oblig. Convertibles Europe
14/11/2016
104,15 Oblig. Convertibles Europe
13/11/2016
104,44 Oblig. Convertibles Europe
12/11/2016
104,45 Oblig. Convertibles Europe
11/11/2016
104,45 Oblig. Convertibles Europe
10/11/2016
104,50 Oblig. Convertibles Europe
09/11/2016
104,74 Oblig. Convertibles Europe
08/11/2016
104,56 Oblig. Convertibles Europe
07/11/2016
104,50 Oblig. Convertibles Europe
06/11/2016
104,13 Oblig. Convertibles Europe
05/11/2016
104,15 Oblig. Convertibles Europe
04/11/2016
104,15 Oblig. Convertibles Europe
03/11/2016
104,49 Oblig. Convertibles Europe
02/11/2016
104,51 Oblig. Convertibles Europe
01/11/2016
105,17 Oblig. Convertibles Europe
31/10/2016
105,19 Oblig. Convertibles Europe
30/10/2016
105,25 Oblig. Convertibles Europe
29/10/2016
105,25 Oblig. Convertibles Europe
28/10/2016
105,25 Oblig. Convertibles Europe
27/10/2016
105,27 Oblig. Convertibles Europe
26/10/2016
105,34 Oblig. Convertibles Europe
25/10/2016
105,53 Oblig. Convertibles Europe
24/10/2016
105,63 Oblig. Convertibles Europe
23/10/2016
105,53 Oblig. Convertibles Europe
22/10/2016
105,53 Oblig. Convertibles Europe
21/10/2016
105,53 Oblig. Convertibles Europe
20/10/2016
105,51 Oblig. Convertibles Europe
19/10/2016
105,35 Oblig. Convertibles Europe
18/10/2016
105,20 Oblig. Convertibles Europe
17/10/2016
104,83 Oblig. Convertibles Europe
16/10/2016
104,97 Oblig. Convertibles Europe
15/10/2016
104,95 Oblig. Convertibles Europe
14/10/2016
104,95 Oblig. Convertibles Europe
13/10/2016
104,63 Oblig. Convertibles Europe
12/10/2016
104,82 Oblig. Convertibles Europe
11/10/2016
104,97 Oblig. Convertibles Europe
10/10/2016
105,08 Oblig. Convertibles Europe
09/10/2016
104,82 Oblig. Convertibles Europe
08/10/2016
104,83 Oblig. Convertibles Europe
07/10/2016
104,83 Oblig. Convertibles Europe
06/10/2016
105,10 Oblig. Convertibles Europe
05/10/2016
105,25 Oblig. Convertibles Europe
04/10/2016
105,49 Oblig. Convertibles Europe
03/10/2016
105,38 Oblig. Convertibles Europe
02/10/2016
105,30 Oblig. Convertibles Europe
01/10/2016
105,30 Oblig. Convertibles Europe
30/09/2016
105,30 Oblig. Convertibles Europe
29/09/2016
105,23 Oblig. Convertibles Europe
28/09/2016
105,23 Oblig. Convertibles Europe
27/09/2016
104,93 Oblig. Convertibles Europe
26/09/2016
104,97 Oblig. Convertibles Europe
25/09/2016
105,42 Oblig. Convertibles Europe
24/09/2016
105,42 Oblig. Convertibles Europe
23/09/2016
105,42 Oblig. Convertibles Europe
22/09/2016
105,47 Oblig. Convertibles Europe
21/09/2016
104,92 Oblig. Convertibles Europe
20/09/2016
104,86 Oblig. Convertibles Europe
19/09/2016
104,83 Oblig. Convertibles Europe
18/09/2016
104,60 Oblig. Convertibles Europe
17/09/2016
104,60 Oblig. Convertibles Europe
16/09/2016
104,60 Oblig. Convertibles Europe
15/09/2016
104,76 Oblig. Convertibles Europe
14/09/2016
104,72 Oblig. Convertibles Europe
13/09/2016
104,77 Oblig. Convertibles Europe
12/09/2016
105,00 Oblig. Convertibles Europe
11/09/2016
105,37 Oblig. Convertibles Europe
10/09/2016
105,39 Oblig. Convertibles Europe
09/09/2016
105,39 Oblig. Convertibles Europe
08/09/2016
105,84 Oblig. Convertibles Europe
07/09/2016
105,93 Oblig. Convertibles Europe
06/09/2016
105,83 Oblig. Convertibles Europe
05/09/2016
105,83 Oblig. Convertibles Europe
04/09/2016
105,69 Oblig. Convertibles Europe
03/09/2016
105,68 Oblig. Convertibles Europe
02/09/2016
105,68 Oblig. Convertibles Europe
01/09/2016
105,35 Oblig. Convertibles Europe
31/08/2016
105,37 Oblig. Convertibles Europe
30/08/2016
105,53 Oblig. Convertibles Europe
29/08/2016
105,37 Oblig. Convertibles Europe
28/08/2016
105,42 Oblig. Convertibles Europe
27/08/2016
105,41 Oblig. Convertibles Europe
26/08/2016
105,41 Oblig. Convertibles Europe
25/08/2016
105,30 Oblig. Convertibles Europe
24/08/2016
105,51 Oblig. Convertibles Europe
23/08/2016
105,41 Oblig. Convertibles Europe
22/08/2016
105,18 Oblig. Convertibles Europe
21/08/2016
105,21 Oblig. Convertibles Europe
20/08/2016
105,22 Oblig. Convertibles Europe
19/08/2016
105,22 Oblig. Convertibles Europe
18/08/2016
105,33 Oblig. Convertibles Europe
17/08/2016
105,14 Oblig. Convertibles Europe
16/08/2016
105,40 Oblig. Convertibles Europe
15/08/2016
105,67 Oblig. Convertibles Europe
14/08/2016
105,67 Oblig. Convertibles Europe
13/08/2016
105,67 Oblig. Convertibles Europe
12/08/2016
105,67 Oblig. Convertibles Europe
11/08/2016
105,57 Oblig. Convertibles Europe
10/08/2016
105,32 Oblig. Convertibles Europe
09/08/2016
105,36 Oblig. Convertibles Europe
08/08/2016
105,06 Oblig. Convertibles Europe
07/08/2016
104,98 Oblig. Convertibles Europe
06/08/2016
104,96 Oblig. Convertibles Europe
05/08/2016
104,96 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2016
104,58 Oblig. Convertibles Europe
03/08/2016
104,34 Oblig. Convertibles Europe
02/08/2016
104,40 Oblig. Convertibles Europe
01/08/2016
104,81 Oblig. Convertibles Europe
31/07/2016
104,77 Oblig. Convertibles Europe
30/07/2016
104,76 Oblig. Convertibles Europe
29/07/2016
104,76 Oblig. Convertibles Europe
28/07/2016
104,61 Oblig. Convertibles Europe
27/07/2016
104,61 Oblig. Convertibles Europe
26/07/2016
104,33 Oblig. Convertibles Europe
25/07/2016
104,21 Oblig. Convertibles Europe
24/07/2016
104,08 Oblig. Convertibles Europe
23/07/2016
104,08 Oblig. Convertibles Europe
22/07/2016
104,08 Oblig. Convertibles Europe
21/07/2016
104,01 Oblig. Convertibles Europe
20/07/2016
103,98 Oblig. Convertibles Europe
19/07/2016
103,61 Oblig. Convertibles Europe
18/07/2016
103,61 Oblig. Convertibles Europe
17/07/2016
103,49 Oblig. Convertibles Europe
16/07/2016
103,48 Oblig. Convertibles Europe
15/07/2016
103,48 Oblig. Convertibles Europe
14/07/2016
103,28 Oblig. Convertibles Europe
13/07/2016
103,23 Oblig. Convertibles Europe
12/07/2016
103,12 Oblig. Convertibles Europe
11/07/2016
102,75 Oblig. Convertibles Europe
10/07/2016
102,15 Oblig. Convertibles Europe
09/07/2016
102,13 Oblig. Convertibles Europe
08/07/2016
102,13 Oblig. Convertibles Europe
07/07/2016
101,73 Oblig. Convertibles Europe
06/07/2016
101,54 Oblig. Convertibles Europe
05/07/2016
102,06 Oblig. Convertibles Europe
04/07/2016
102,56 Oblig. Convertibles Europe
03/07/2016
102,72 Oblig. Convertibles Europe
02/07/2016
102,70 Oblig. Convertibles Europe
01/07/2016
102,70 Oblig. Convertibles Europe
30/06/2016
102,39 Oblig. Convertibles Europe
29/06/2016
102,09 Oblig. Convertibles Europe
28/06/2016
101,25 Oblig. Convertibles Europe
27/06/2016
100,71 Oblig. Convertibles Europe
26/06/2016
102,02 Oblig. Convertibles Europe
25/06/2016
102,14 Oblig. Convertibles Europe
24/06/2016
102,14 Oblig. Convertibles Europe
23/06/2016
104,09 Oblig. Convertibles Europe
22/06/2016
103,72 Oblig. Convertibles Europe
21/06/2016
103,56 Oblig. Convertibles Europe
20/06/2016
103,39 Oblig. Convertibles Europe
19/06/2016
102,37 Oblig. Convertibles Europe
18/06/2016
102,35 Oblig. Convertibles Europe
17/06/2016
102,35 Oblig. Convertibles Europe
16/06/2016
102,12 Oblig. Convertibles Europe
15/06/2016
102,51 Oblig. Convertibles Europe
14/06/2016
102,43 Oblig. Convertibles Europe
13/06/2016
103,06 Oblig. Convertibles Europe
12/06/2016
103,75 Oblig. Convertibles Europe
11/06/2016
103,79 Oblig. Convertibles Europe
10/06/2016
103,79 Oblig. Convertibles Europe
09/06/2016
104,49 Oblig. Convertibles Europe
08/06/2016
104,70 Oblig. Convertibles Europe
07/06/2016
104,81 Oblig. Convertibles Europe
06/06/2016
104,48 Oblig. Convertibles Europe
05/06/2016
104,48 Oblig. Convertibles Europe
04/06/2016
104,50 Oblig. Convertibles Europe
03/06/2016
104,50 Oblig. Convertibles Europe
02/06/2016
104,71 Oblig. Convertibles Europe
01/06/2016
104,67 Oblig. Convertibles Europe
31/05/2016
104,90 Oblig. Convertibles Europe
30/05/2016
105,04 Oblig. Convertibles Europe
29/05/2016
104,98 Oblig. Convertibles Europe
28/05/2016
104,97 Oblig. Convertibles Europe
27/05/2016
104,97 Oblig. Convertibles Europe
26/05/2016
104,82 Oblig. Convertibles Europe
25/05/2016
104,59 Oblig. Convertibles Europe
24/05/2016
104,28 Oblig. Convertibles Europe
23/05/2016
103,80 Oblig. Convertibles Europe
22/05/2016
103,77 Oblig. Convertibles Europe
21/05/2016
103,74 Oblig. Convertibles Europe
20/05/2016
103,74 Oblig. Convertibles Europe
19/05/2016
103,42 Oblig. Convertibles Europe
18/05/2016
103,67 Oblig. Convertibles Europe
17/05/2016
103,58 Oblig. Convertibles Europe
16/05/2016
103,55 Oblig. Convertibles Europe
15/05/2016
103,54 Oblig. Convertibles Europe
14/05/2016
103,54 Oblig. Convertibles Europe
13/05/2016
103,54 Oblig. Convertibles Europe
12/05/2016
103,43 Oblig. Convertibles Europe
11/05/2016
103,49 Oblig. Convertibles Europe
10/05/2016
103,59 Oblig. Convertibles Europe
09/05/2016
103,42 Oblig. Convertibles Europe
08/05/2016
103,26 Oblig. Convertibles Europe
07/05/2016
103,25 Oblig. Convertibles Europe
06/05/2016
103,25 Oblig. Convertibles Europe
05/05/2016
103,16 Oblig. Convertibles Europe
04/05/2016
103,16 Oblig. Convertibles Europe
03/05/2016
103,39 Oblig. Convertibles Europe
02/05/2016
103,78 Oblig. Convertibles Europe
01/05/2016
103,75 Oblig. Convertibles Europe
30/04/2016
103,78 Oblig. Convertibles Europe
29/04/2016
103,78 Oblig. Convertibles Europe
28/04/2016
104,19 Oblig. Convertibles Europe
27/04/2016
104,19 Oblig. Convertibles Europe
26/04/2016
103,98 Oblig. Convertibles Europe
25/04/2016
103,90 Oblig. Convertibles Europe
24/04/2016
104,03 Oblig. Convertibles Europe
23/04/2016
104,04 Oblig. Convertibles Europe
22/04/2016
104,04 Oblig. Convertibles Europe
21/04/2016
104,16 Oblig. Convertibles Europe
20/04/2016
104,25 Oblig. Convertibles Europe
19/04/2016
104,21 Oblig. Convertibles Europe
18/04/2016
103,80 Oblig. Convertibles Europe
17/04/2016
103,74 Oblig. Convertibles Europe
16/04/2016
103,75 Oblig. Convertibles Europe
15/04/2016
103,75 Oblig. Convertibles Europe
14/04/2016
103,85 Oblig. Convertibles Europe
13/04/2016
103,71 Oblig. Convertibles Europe
12/04/2016
103,11 Oblig. Convertibles Europe
11/04/2016
103,10 Oblig. Convertibles Europe
10/04/2016
102,92 Oblig. Convertibles Europe
09/04/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
08/04/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
07/04/2016
102,57 Oblig. Convertibles Europe
06/04/2016
102,79 Oblig. Convertibles Europe
05/04/2016
102,69 Oblig. Convertibles Europe
04/04/2016
103,23 Oblig. Convertibles Europe
03/04/2016
103,18 Oblig. Convertibles Europe
02/04/2016
103,19 Oblig. Convertibles Europe
01/04/2016
103,19 Oblig. Convertibles Europe
31/03/2016
103,55 Oblig. Convertibles Europe
30/03/2016
103,75 Oblig. Convertibles Europe
29/03/2016
103,29 Oblig. Convertibles Europe
28/03/2016
103,21 Oblig. Convertibles Europe
27/03/2016
103,24 Oblig. Convertibles Europe
26/03/2016
103,24 Oblig. Convertibles Europe
25/03/2016
103,24 Oblig. Convertibles Europe
24/03/2016
103,24 Oblig. Convertibles Europe
23/03/2016
103,65 Oblig. Convertibles Europe
22/03/2016
103,55 Oblig. Convertibles Europe
21/03/2016
103,60 Oblig. Convertibles Europe
20/03/2016
103,55 Oblig. Convertibles Europe
19/03/2016
103,53 Oblig. Convertibles Europe
18/03/2016
103,53 Oblig. Convertibles Europe
17/03/2016
103,32 Oblig. Convertibles Europe
16/03/2016
103,33 Oblig. Convertibles Europe
15/03/2016
103,25 Oblig. Convertibles Europe
14/03/2016
103,35 Oblig. Convertibles Europe
13/03/2016
102,96 Oblig. Convertibles Europe
12/03/2016
102,91 Oblig. Convertibles Europe
11/03/2016
102,91 Oblig. Convertibles Europe
10/03/2016
102,01 Oblig. Convertibles Europe
09/03/2016
102,22 Oblig. Convertibles Europe
08/03/2016
102,15 Oblig. Convertibles Europe
07/03/2016
102,34 Oblig. Convertibles Europe
06/03/2016
102,43 Oblig. Convertibles Europe
05/03/2016
102,42 Oblig. Convertibles Europe
04/03/2016
102,42 Oblig. Convertibles Europe
03/03/2016
102,23 Oblig. Convertibles Europe
02/03/2016
102,27 Oblig. Convertibles Europe
01/03/2016
102,14 Oblig. Convertibles Europe
29/02/2016
101,57 Oblig. Convertibles Europe
28/02/2016
101,44 Oblig. Convertibles Europe
27/02/2016
101,42 Oblig. Convertibles Europe
26/02/2016
101,42 Oblig. Convertibles Europe
25/02/2016
101,04 Oblig. Convertibles Europe
24/02/2016
100,47 Oblig. Convertibles Europe
23/02/2016
101,04 Oblig. Convertibles Europe
22/02/2016
101,28 Oblig. Convertibles Europe
21/02/2016
100,84 Oblig. Convertibles Europe
20/02/2016
100,85 Oblig. Convertibles Europe
19/02/2016
100,85 Oblig. Convertibles Europe
18/02/2016
101,05 Oblig. Convertibles Europe
17/02/2016
100,56 Oblig. Convertibles Europe
16/02/2016
99,84 Oblig. Convertibles Europe
15/02/2016
99,85 Oblig. Convertibles Europe
14/02/2016
98,92 Oblig. Convertibles Europe
13/02/2016
98,88 Oblig. Convertibles Europe
12/02/2016
98,88 Oblig. Convertibles Europe
11/02/2016
98,52 Oblig. Convertibles Europe
10/02/2016
99,51 Oblig. Convertibles Europe
09/02/2016
99,12 Oblig. Convertibles Europe
08/02/2016
99,79 Oblig. Convertibles Europe
07/02/2016
101,06 Oblig. Convertibles Europe
06/02/2016
101,08 Oblig. Convertibles Europe
05/02/2016
101,08 Oblig. Convertibles Europe
04/02/2016
101,53 Oblig. Convertibles Europe
03/02/2016
101,79 Oblig. Convertibles Europe
02/02/2016
102,33 Oblig. Convertibles Europe
01/02/2016
102,93 Oblig. Convertibles Europe
31/01/2016
102,89 Oblig. Convertibles Europe
30/01/2016
102,86 Oblig. Convertibles Europe
29/01/2016
102,86 Oblig. Convertibles Europe
28/01/2016
102,32 Oblig. Convertibles Europe
27/01/2016
102,73 Oblig. Convertibles Europe
26/01/2016
102,71 Oblig. Convertibles Europe
25/01/2016
102,62 Oblig. Convertibles Europe
24/01/2016
102,67 Oblig. Convertibles Europe
23/01/2016
102,62 Oblig. Convertibles Europe
22/01/2016
102,62 Oblig. Convertibles Europe
21/01/2016
101,74 Oblig. Convertibles Europe
20/01/2016
101,56 Oblig. Convertibles Europe
19/01/2016
102,71 Oblig. Convertibles Europe
18/01/2016
102,36 Oblig. Convertibles Europe
17/01/2016
102,83 Oblig. Convertibles Europe
16/01/2016
102,89 Oblig. Convertibles Europe
15/01/2016
102,89 Oblig. Convertibles Europe
14/01/2016
103,79 Oblig. Convertibles Europe
13/01/2016
104,47 Oblig. Convertibles Europe
12/01/2016
104,47 Oblig. Convertibles Europe
11/01/2016
104,17 Oblig. Convertibles Europe
10/01/2016
104,42 Oblig. Convertibles Europe
09/01/2016
104,44 Oblig. Convertibles Europe
08/01/2016
104,44 Oblig. Convertibles Europe
07/01/2016
104,79 Oblig. Convertibles Europe
06/01/2016
105,65 Oblig. Convertibles Europe
05/01/2016
106,02 Oblig. Convertibles Europe
04/01/2016
105,94 Oblig. Convertibles Europe
03/01/2016
106,82 Oblig. Convertibles Europe
02/01/2016
106,82 Oblig. Convertibles Europe
01/01/2016
106,82 Oblig. Convertibles Europe
31/12/2015
106,82 Oblig. Convertibles Europe
30/12/2015
106,91 Oblig. Convertibles Europe
29/12/2015
106,95 Oblig. Convertibles Europe
28/12/2015
106,42 Oblig. Convertibles Europe
27/12/2015
106,51 Oblig. Convertibles Europe
26/12/2015
106,51 Oblig. Convertibles Europe
25/12/2015
106,51 Oblig. Convertibles Europe
24/12/2015
106,51 Oblig. Convertibles Europe
23/12/2015
106,50 Oblig. Convertibles Europe
22/12/2015
105,81 Oblig. Convertibles Europe
21/12/2015
105,97 Oblig. Convertibles Europe
20/12/2015
106,32 Oblig. Convertibles Europe
19/12/2015
106,35 Oblig. Convertibles Europe
18/12/2015
106,35 Oblig. Convertibles Europe
17/12/2015
106,77 Oblig. Convertibles Europe
16/12/2015
106,08 Oblig. Convertibles Europe
15/12/2015
105,88 Oblig. Convertibles Europe
14/12/2015
105,15 Oblig. Convertibles Europe
13/12/2015
105,67 Oblig. Convertibles Europe
12/12/2015
105,71 Oblig. Convertibles Europe
11/12/2015
105,71 Oblig. Convertibles Europe
10/12/2015
106,34 Oblig. Convertibles Europe
09/12/2015
106,50 Oblig. Convertibles Europe
08/12/2015
106,87 Oblig. Convertibles Europe
07/12/2015
107,45 Oblig. Convertibles Europe
06/12/2015
107,13 Oblig. Convertibles Europe
05/12/2015
107,14 Oblig. Convertibles Europe
04/12/2015
107,14 Oblig. Convertibles Europe
03/12/2015
107,37 Oblig. Convertibles Europe
02/12/2015
108,30 Oblig. Convertibles Europe
01/12/2015
108,47 Oblig. Convertibles Europe
30/11/2015
108,54 Oblig. Convertibles Europe
29/11/2015
108,39 Oblig. Convertibles Europe
28/11/2015
108,38 Oblig. Convertibles Europe
27/11/2015
108,38 Oblig. Convertibles Europe
26/11/2015
108,41 Oblig. Convertibles Europe
25/11/2015
108,16 Oblig. Convertibles Europe
24/11/2015
107,86 Oblig. Convertibles Europe
23/11/2015
108,49 Oblig. Convertibles Europe
22/11/2015
108,63 Oblig. Convertibles Europe
21/11/2015
108,63 Oblig. Convertibles Europe
20/11/2015
108,63 Oblig. Convertibles Europe
19/11/2015
108,57 Oblig. Convertibles Europe
18/11/2015
108,37 Oblig. Convertibles Europe
17/11/2015
108,44 Oblig. Convertibles Europe
16/11/2015
107,64 Oblig. Convertibles Europe
15/11/2015
107,58 Oblig. Convertibles Europe
14/11/2015
107,59 Oblig. Convertibles Europe
13/11/2015
107,59 Oblig. Convertibles Europe
12/11/2015
107,95 Oblig. Convertibles Europe
11/11/2015
108,40 Oblig. Convertibles Europe
10/11/2015
108,37 Oblig. Convertibles Europe
09/11/2015
108,36 Oblig. Convertibles Europe
08/11/2015
108,80 Oblig. Convertibles Europe
07/11/2015
108,78 Oblig. Convertibles Europe
06/11/2015
108,78 Oblig. Convertibles Europe
05/11/2015
108,52 Oblig. Convertibles Europe
04/11/2015
108,47 Oblig. Convertibles Europe
03/11/2015
108,52 Oblig. Convertibles Europe
02/11/2015
108,45 Oblig. Convertibles Europe
01/11/2015
108,20 Oblig. Convertibles Europe
31/10/2015
108,20 Oblig. Convertibles Europe
30/10/2015
108,20 Oblig. Convertibles Europe
29/10/2015
108,05 Oblig. Convertibles Europe
28/10/2015
107,69 Oblig. Convertibles Europe
27/10/2015
107,31 Oblig. Convertibles Europe
26/10/2015
107,60 Oblig. Convertibles Europe
25/10/2015
107,62 Oblig. Convertibles Europe
24/10/2015
107,58 Oblig. Convertibles Europe
23/10/2015
107,58 Oblig. Convertibles Europe
22/10/2015
106,67 Oblig. Convertibles Europe
21/10/2015
105,94 Oblig. Convertibles Europe
20/10/2015
105,74 Oblig. Convertibles Europe
19/10/2015
105,83 Oblig. Convertibles Europe
18/10/2015
105,59 Oblig. Convertibles Europe
17/10/2015
105,58 Oblig. Convertibles Europe
16/10/2015
105,58 Oblig. Convertibles Europe
15/10/2015
105,42 Oblig. Convertibles Europe
14/10/2015
104,98 Oblig. Convertibles Europe
13/10/2015
105,17 Oblig. Convertibles Europe
12/10/2015
105,48 Oblig. Convertibles Europe
11/10/2015
105,54 Oblig. Convertibles Europe
10/10/2015
105,54 Oblig. Convertibles Europe
09/10/2015
105,54 Oblig. Convertibles Europe
08/10/2015
105,39 Oblig. Convertibles Europe
07/10/2015
105,33 Oblig. Convertibles Europe
06/10/2015
105,26 Oblig. Convertibles Europe
05/10/2015
105,00 Oblig. Convertibles Europe
04/10/2015
104,22 Oblig. Convertibles Europe
03/10/2015
104,22 Oblig. Convertibles Europe
02/10/2015
104,22 Oblig. Convertibles Europe
01/10/2015
104,07 Oblig. Convertibles Europe
30/09/2015
104,34 Oblig. Convertibles Europe
29/09/2015
103,73 Oblig. Convertibles Europe
28/09/2015
104,04 Oblig. Convertibles Europe
27/09/2015
104,70 Oblig. Convertibles Europe
26/09/2015
104,66 Oblig. Convertibles Europe
25/09/2015
104,66 Oblig. Convertibles Europe
24/09/2015
104,00 Oblig. Convertibles Europe
23/09/2015
104,65 Oblig. Convertibles Europe
22/09/2015
104,56 Oblig. Convertibles Europe
21/09/2015
105,47 Oblig. Convertibles Europe
20/09/2015
105,24 Oblig. Convertibles Europe
19/09/2015
105,26 Oblig. Convertibles Europe
18/09/2015
105,26 Oblig. Convertibles Europe
17/09/2015
105,66 Oblig. Convertibles Europe
16/09/2015
105,56 Oblig. Convertibles Europe
15/09/2015
105,23 Oblig. Convertibles Europe
14/09/2015
105,11 Oblig. Convertibles Europe
13/09/2015
105,25 Oblig. Convertibles Europe
12/09/2015
105,27 Oblig. Convertibles Europe
11/09/2015
105,27 Oblig. Convertibles Europe
10/09/2015
105,62 Oblig. Convertibles Europe
09/09/2015
105,90 Oblig. Convertibles Europe
08/09/2015
105,49 Oblig. Convertibles Europe
07/09/2015
105,07 Oblig. Convertibles Europe
06/09/2015
105,10 Oblig. Convertibles Europe
05/09/2015
105,14 Oblig. Convertibles Europe
04/09/2015
105,14 Oblig. Convertibles Europe
03/09/2015
105,75 Oblig. Convertibles Europe
02/09/2015
105,00 Oblig. Convertibles Europe
01/09/2015
104,88 Oblig. Convertibles Europe
31/08/2015
105,68 Oblig. Convertibles Europe
30/08/2015
105,82 Oblig. Convertibles Europe
29/08/2015
105,82 Oblig. Convertibles Europe
28/08/2015
105,82 Oblig. Convertibles Europe
27/08/2015
105,89 Oblig. Convertibles Europe
26/08/2015
104,86 Oblig. Convertibles Europe
25/08/2015
104,98 Oblig. Convertibles Europe
24/08/2015
103,71 Oblig. Convertibles Europe
23/08/2015
105,60 Oblig. Convertibles Europe
22/08/2015
105,66 Oblig. Convertibles Europe
21/08/2015
105,66 Oblig. Convertibles Europe
20/08/2015
106,66 Oblig. Convertibles Europe
19/08/2015
107,57 Oblig. Convertibles Europe
18/08/2015
108,22 Oblig. Convertibles Europe
17/08/2015
108,17 Oblig. Convertibles Europe
16/08/2015
108,13 Oblig. Convertibles Europe
15/08/2015
108,13 Oblig. Convertibles Europe
14/08/2015
108,13 Oblig. Convertibles Europe
13/08/2015
108,14 Oblig. Convertibles Europe
12/08/2015
107,75 Oblig. Convertibles Europe
11/08/2015
108,78 Oblig. Convertibles Europe
10/08/2015
109,33 Oblig. Convertibles Europe
09/08/2015
109,09 Oblig. Convertibles Europe
08/08/2015
109,11 Oblig. Convertibles Europe
07/08/2015
109,11 Oblig. Convertibles Europe
06/08/2015
109,43 Oblig. Convertibles Europe
05/08/2015
109,56 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2015
109,14 Oblig. Convertibles Europe
03/08/2015
109,19 Oblig. Convertibles Europe
02/08/2015
108,90 Oblig. Convertibles Europe
01/08/2015
108,90 Oblig. Convertibles Europe
31/07/2015
108,90 Oblig. Convertibles Europe
30/07/2015
108,89 Oblig. Convertibles Europe
29/07/2015
108,78 Oblig. Convertibles Europe
28/07/2015
108,56 Oblig. Convertibles Europe
27/07/2015
108,28 Oblig. Convertibles Europe
26/07/2015
109,16 Oblig. Convertibles Europe
25/07/2015
109,17 Oblig. Convertibles Europe
24/07/2015
109,17 Oblig. Convertibles Europe
23/07/2015
109,45 Oblig. Convertibles Europe
22/07/2015
109,54 Oblig. Convertibles Europe
21/07/2015
109,71 Oblig. Convertibles Europe
20/07/2015
110,00 Oblig. Convertibles Europe
19/07/2015
109,69 Oblig. Convertibles Europe
18/07/2015
109,68 Oblig. Convertibles Europe
17/07/2015
109,68 Oblig. Convertibles Europe
16/07/2015
109,45 Oblig. Convertibles Europe
15/07/2015
108,81 Oblig. Convertibles Europe
14/07/2015
108,59 Oblig. Convertibles Europe
13/07/2015
108,53 Oblig. Convertibles Europe
12/07/2015
107,90 Oblig. Convertibles Europe
11/07/2015
107,86 Oblig. Convertibles Europe
10/07/2015
107,86 Oblig. Convertibles Europe
09/07/2015
106,96 Oblig. Convertibles Europe
08/07/2015
106,15 Oblig. Convertibles Europe
07/07/2015
106,17 Oblig. Convertibles Europe
06/07/2015
106,80 Oblig. Convertibles Europe
05/07/2015
107,34 Oblig. Convertibles Europe
04/07/2015
107,35 Oblig. Convertibles Europe
03/07/2015
107,35 Oblig. Convertibles Europe
02/07/2015
107,52 Oblig. Convertibles Europe
01/07/2015
107,77 Oblig. Convertibles Europe
30/06/2015
107,22 Oblig. Convertibles Europe
29/06/2015
107,61 Oblig. Convertibles Europe
28/06/2015
108,84 Oblig. Convertibles Europe
27/06/2015
108,83 Oblig. Convertibles Europe
26/06/2015
108,83 Oblig. Convertibles Europe
25/06/2015
108,67 Oblig. Convertibles Europe
24/06/2015
108,65 Oblig. Convertibles Europe
23/06/2015
108,66 Oblig. Convertibles Europe
22/06/2015
108,25 Oblig. Convertibles Europe
21/06/2015
107,28 Oblig. Convertibles Europe
20/06/2015
107,26 Oblig. Convertibles Europe
19/06/2015
107,26 Oblig. Convertibles Europe
18/06/2015
107,10 Oblig. Convertibles Europe
17/06/2015
107,08 Oblig. Convertibles Europe
16/06/2015
107,32 Oblig. Convertibles Europe
15/06/2015
107,28 Oblig. Convertibles Europe
14/06/2015
108,01 Oblig. Convertibles Europe
13/06/2015
108,03 Oblig. Convertibles Europe
12/06/2015
108,03 Oblig. Convertibles Europe
11/06/2015
108,36 Oblig. Convertibles Europe
10/06/2015
108,04 Oblig. Convertibles Europe
09/06/2015
107,46 Oblig. Convertibles Europe
08/06/2015
107,73 Oblig. Convertibles Europe
07/06/2015
108,20 Oblig. Convertibles Europe
06/06/2015
108,22 Oblig. Convertibles Europe
05/06/2015
108,22 Oblig. Convertibles Europe
04/06/2015
108,75 Oblig. Convertibles Europe
03/06/2015
109,12 Oblig. Convertibles Europe
02/06/2015
109,20 Oblig. Convertibles Europe
01/06/2015
109,47 Oblig. Convertibles Europe
31/05/2015
109,50 Oblig. Convertibles Europe
30/05/2015
109,54 Oblig. Convertibles Europe
29/05/2015
109,54 Oblig. Convertibles Europe
28/05/2015
110,14 Oblig. Convertibles Europe
27/05/2015
110,25 Oblig. Convertibles Europe
26/05/2015
109,71 Oblig. Convertibles Europe
25/05/2015
110,23 Oblig. Convertibles Europe
24/05/2015
110,24 Oblig. Convertibles Europe
23/05/2015
110,24 Oblig. Convertibles Europe
22/05/2015
110,24 Oblig. Convertibles Europe
21/05/2015
110,33 Oblig. Convertibles Europe
20/05/2015
110,32 Oblig. Convertibles Europe
19/05/2015
110,30 Oblig. Convertibles Europe
18/05/2015
109,61 Oblig. Convertibles Europe
17/05/2015
109,49 Oblig. Convertibles Europe
16/05/2015
109,48 Oblig. Convertibles Europe
15/05/2015
109,48 Oblig. Convertibles Europe
14/05/2015
109,18 Oblig. Convertibles Europe
13/05/2015
109,16 Oblig. Convertibles Europe
12/05/2015
109,20 Oblig. Convertibles Europe
11/05/2015
109,66 Oblig. Convertibles Europe
10/05/2015
108,74 Oblig. Convertibles Europe
09/05/2015
108,73 Oblig. Convertibles Europe
08/05/2015
108,73 Oblig. Convertibles Europe
07/05/2015
108,53 Oblig. Convertibles Europe
06/05/2015
108,57 Oblig. Convertibles Europe
05/05/2015
108,73 Oblig. Convertibles Europe
04/05/2015
109,40 Oblig. Convertibles Europe
03/05/2015
109,16 Oblig. Convertibles Europe
02/05/2015
109,18 Oblig. Convertibles Europe
01/05/2015
109,18 Oblig. Convertibles Europe
30/04/2015
109,18 Oblig. Convertibles Europe
29/04/2015
109,58 Oblig. Convertibles Europe
28/04/2015
110,46 Oblig. Convertibles Europe
27/04/2015
110,85 Oblig. Convertibles Europe
26/04/2015
110,25 Oblig. Convertibles Europe
25/04/2015
110,24 Oblig. Convertibles Europe
24/04/2015
110,24 Oblig. Convertibles Europe
23/04/2015
110,02 Oblig. Convertibles Europe
22/04/2015
110,38 Oblig. Convertibles Europe
21/04/2015
110,44 Oblig. Convertibles Europe
20/04/2015
110,07 Oblig. Convertibles Europe
19/04/2015
109,86 Oblig. Convertibles Europe
18/04/2015
109,89 Oblig. Convertibles Europe
17/04/2015
109,89 Oblig. Convertibles Europe
16/04/2015
110,58 Oblig. Convertibles Europe
15/04/2015
110,87 Oblig. Convertibles Europe
14/04/2015
111,05 Oblig. Convertibles Europe
13/04/2015
110,87 Oblig. Convertibles Europe
12/04/2015
110,70 Oblig. Convertibles Europe
11/04/2015
110,67 Oblig. Convertibles Europe
10/04/2015
110,67 Oblig. Convertibles Europe
09/04/2015
110,11 Oblig. Convertibles Europe
08/04/2015
109,58 Oblig. Convertibles Europe
07/04/2015
109,45 Oblig. Convertibles Europe
06/04/2015
108,92 Oblig. Convertibles Europe
05/04/2015
108,92 Oblig. Convertibles Europe
04/04/2015
108,92 Oblig. Convertibles Europe
03/04/2015
108,92 Oblig. Convertibles Europe
02/04/2015
108,92 Oblig. Convertibles Europe
01/04/2015
108,90 Oblig. Convertibles Europe
31/03/2015
108,80 Oblig. Convertibles Europe
30/03/2015
109,02 Oblig. Convertibles Europe
29/03/2015
108,55 Oblig. Convertibles Europe
28/03/2015
108,54 Oblig. Convertibles Europe
27/03/2015
108,54 Oblig. Convertibles Europe
26/03/2015
108,40 Oblig. Convertibles Europe
25/03/2015
108,89 Oblig. Convertibles Europe
24/03/2015
109,36 Oblig. Convertibles Europe
23/03/2015
109,13 Oblig. Convertibles Europe
22/03/2015
109,42 Oblig. Convertibles Europe
21/03/2015
109,40 Oblig. Convertibles Europe
20/03/2015
109,40 Oblig. Convertibles Europe
19/03/2015
109,07 Oblig. Convertibles Europe
18/03/2015
108,89 Oblig. Convertibles Europe
17/03/2015
108,98 Oblig. Convertibles Europe
16/03/2015
109,38 Oblig. Convertibles Europe
15/03/2015
108,90 Oblig. Convertibles Europe
14/03/2015
108,88 Oblig. Convertibles Europe
13/03/2015
108,88 Oblig. Convertibles Europe
12/03/2015
108,65 Oblig. Convertibles Europe
11/03/2015
108,58 Oblig. Convertibles Europe
10/03/2015
107,88 Oblig. Convertibles Europe
09/03/2015
108,12 Oblig. Convertibles Europe
08/03/2015
108,18 Oblig. Convertibles Europe
07/03/2015
108,16 Oblig. Convertibles Europe
06/03/2015
108,16 Oblig. Convertibles Europe
05/03/2015
108,02 Oblig. Convertibles Europe
04/03/2015
107,60 Oblig. Convertibles Europe
03/03/2015
107,54 Oblig. Convertibles Europe
02/03/2015
107,90 Oblig. Convertibles Europe
01/03/2015
107,89 Oblig. Convertibles Europe
28/02/2015
107,88 Oblig. Convertibles Europe
27/02/2015
107,88 Oblig. Convertibles Europe
26/02/2015
107,69 Oblig. Convertibles Europe
25/02/2015
107,36 Oblig. Convertibles Europe
24/02/2015
107,42 Oblig. Convertibles Europe
23/02/2015
107,14 Oblig. Convertibles Europe
22/02/2015
106,86 Oblig. Convertibles Europe
21/02/2015
106,86 Oblig. Convertibles Europe
20/02/2015
106,86 Oblig. Convertibles Europe
19/02/2015
106,78 Oblig. Convertibles Europe
18/02/2015
106,56 Oblig. Convertibles Europe
17/02/2015
106,25 Oblig. Convertibles Europe
16/02/2015
106,34 Oblig. Convertibles Europe
15/02/2015
106,34 Oblig. Convertibles Europe
14/02/2015
106,33 Oblig. Convertibles Europe
13/02/2015
106,33 Oblig. Convertibles Europe
12/02/2015
106,07 Oblig. Convertibles Europe
11/02/2015
105,52 Oblig. Convertibles Europe
10/02/2015
105,60 Oblig. Convertibles Europe
09/02/2015
105,26 Oblig. Convertibles Europe
08/02/2015
105,73 Oblig. Convertibles Europe
07/02/2015
105,73 Oblig. Convertibles Europe
06/02/2015
105,73 Oblig. Convertibles Europe
05/02/2015
105,69 Oblig. Convertibles Europe
04/02/2015
105,53 Oblig. Convertibles Europe
03/02/2015
105,41 Oblig. Convertibles Europe
02/02/2015
104,98 Oblig. Convertibles Europe
01/02/2015
104,92 Oblig. Convertibles Europe
31/01/2015
104,93 Oblig. Convertibles Europe
30/01/2015
104,93 Oblig. Convertibles Europe
29/01/2015
105,02 Oblig. Convertibles Europe
28/01/2015
104,80 Oblig. Convertibles Europe
27/01/2015
104,73 Oblig. Convertibles Europe
26/01/2015
105,12 Oblig. Convertibles Europe
25/01/2015
104,58 Oblig. Convertibles Europe
24/01/2015
104,54 Oblig. Convertibles Europe
23/01/2015
104,54 Oblig. Convertibles Europe
22/01/2015
103,75 Oblig. Convertibles Europe
21/01/2015
103,04 Oblig. Convertibles Europe
20/01/2015
102,85 Oblig. Convertibles Europe
19/01/2015
102,56 Oblig. Convertibles Europe
18/01/2015
102,27 Oblig. Convertibles Europe
17/01/2015
102,25 Oblig. Convertibles Europe
16/01/2015
102,25 Oblig. Convertibles Europe
15/01/2015
101,87 Oblig. Convertibles Europe
14/01/2015
101,42 Oblig. Convertibles Europe
13/01/2015
101,69 Oblig. Convertibles Europe
12/01/2015
101,29 Oblig. Convertibles Europe
11/01/2015
101,06 Oblig. Convertibles Europe
10/01/2015
101,07 Oblig. Convertibles Europe
09/01/2015
101,07 Oblig. Convertibles Europe
08/01/2015
101,29 Oblig. Convertibles Europe
07/01/2015
100,60 Oblig. Convertibles Europe
06/01/2015
100,50 Oblig. Convertibles Europe
05/01/2015
100,76 Oblig. Convertibles Europe
04/01/2015
101,30 Oblig. Convertibles Europe
03/01/2015
101,30 Oblig. Convertibles Europe
02/01/2015
101,30 Oblig. Convertibles Europe
01/01/2015
101,23 Oblig. Convertibles Europe
31/12/2014
101,22 Oblig. Convertibles Europe
30/12/2014
101,18 Oblig. Convertibles Europe
29/12/2014
101,41 Oblig. Convertibles Europe
28/12/2014
101,39 Oblig. Convertibles Europe
27/12/2014
101,39 Oblig. Convertibles Europe
26/12/2014
101,39 Oblig. Convertibles Europe
25/12/2014
101,39 Oblig. Convertibles Europe
24/12/2014
101,39 Oblig. Convertibles Europe
23/12/2014
101,35 Oblig. Convertibles Europe
22/12/2014
101,10 Oblig. Convertibles Europe
21/12/2014
100,98 Oblig. Convertibles Europe
20/12/2014
100,97 Oblig. Convertibles Europe
19/12/2014
100,97 Oblig. Convertibles Europe
18/12/2014
100,76 Oblig. Convertibles Europe
17/12/2014
99,79 Oblig. Convertibles Europe
16/12/2014
99,72 Oblig. Convertibles Europe
15/12/2014
99,59 Oblig. Convertibles Europe
14/12/2014
100,23 Oblig. Convertibles Europe
13/12/2014
100,27 Oblig. Convertibles Europe
12/12/2014
100,27 Oblig. Convertibles Europe
11/12/2014
100,89 Oblig. Convertibles Europe
10/12/2014
100,91 Oblig. Convertibles Europe
09/12/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
08/12/2014
101,70 Oblig. Convertibles Europe
07/12/2014
101,80 Oblig. Convertibles Europe
06/12/2014
101,77 Oblig. Convertibles Europe
05/12/2014
101,77 Oblig. Convertibles Europe
04/12/2014
101,29 Oblig. Convertibles Europe
03/12/2014
101,52 Oblig. Convertibles Europe
02/12/2014
101,32 Oblig. Convertibles Europe
01/12/2014
101,19 Oblig. Convertibles Europe
30/11/2014
101,17 Oblig. Convertibles Europe
29/11/2014
101,16 Oblig. Convertibles Europe
28/11/2014
101,16 Oblig. Convertibles Europe
27/11/2014
101,06 Oblig. Convertibles Europe
26/11/2014
100,83 Oblig. Convertibles Europe
25/11/2014
100,82 Oblig. Convertibles Europe
24/11/2014
100,71 Oblig. Convertibles Europe
23/11/2014
100,44 Oblig. Convertibles Europe
22/11/2014
100,41 Oblig. Convertibles Europe
21/11/2014
100,41 Oblig. Convertibles Europe
20/11/2014
99,78 Oblig. Convertibles Europe
19/11/2014
99,79 Oblig. Convertibles Europe
18/11/2014
99,78 Oblig. Convertibles Europe
17/11/2014
99,49 Oblig. Convertibles Europe
16/11/2014
99,40 Oblig. Convertibles Europe
15/11/2014
99,41 Oblig. Convertibles Europe
14/11/2014
99,41 Oblig. Convertibles Europe
13/11/2014
99,47 Oblig. Convertibles Europe
12/11/2014
99,45 Oblig. Convertibles Europe
11/11/2014
99,68 Oblig. Convertibles Europe
10/11/2014
99,65 Oblig. Convertibles Europe
09/11/2014
99,53 Oblig. Convertibles Europe
08/11/2014
99,54 Oblig. Convertibles Europe
07/11/2014
99,54 Oblig. Convertibles Europe
06/11/2014
99,68 Oblig. Convertibles Europe
05/11/2014
99,49 Oblig. Convertibles Europe
04/11/2014
99,16 Oblig. Convertibles Europe
03/11/2014
99,38 Oblig. Convertibles Europe
02/11/2014
99,42 Oblig. Convertibles Europe
01/11/2014
99,39 Oblig. Convertibles Europe
31/10/2014
99,39 Oblig. Convertibles Europe
30/10/2014
98,75 Oblig. Convertibles Europe
29/10/2014
98,53 Oblig. Convertibles Europe
28/10/2014
98,48 Oblig. Convertibles Europe
27/10/2014
98,05 Oblig. Convertibles Europe
26/10/2014
98,22 Oblig. Convertibles Europe
25/10/2014
98,22 Oblig. Convertibles Europe
24/10/2014
98,22 Oblig. Convertibles Europe
23/10/2014
98,23 Oblig. Convertibles Europe
22/10/2014
97,79 Oblig. Convertibles Europe
21/10/2014
97,48 Oblig. Convertibles Europe
20/10/2014
96,90 Oblig. Convertibles Europe
19/10/2014
96,87 Oblig. Convertibles Europe
18/10/2014
96,83 Oblig. Convertibles Europe
17/10/2014
96,83 Oblig. Convertibles Europe
16/10/2014
96,15 Oblig. Convertibles Europe
15/10/2014
96,49 Oblig. Convertibles Europe
14/10/2014
97,16 Oblig. Convertibles Europe
13/10/2014
97,09 Oblig. Convertibles Europe
12/10/2014
97,23 Oblig. Convertibles Europe
11/10/2014
97,26 Oblig. Convertibles Europe
10/10/2014
97,26 Oblig. Convertibles Europe
09/10/2014
97,82 Oblig. Convertibles Europe
08/10/2014
98,02 Oblig. Convertibles Europe
07/10/2014
98,37 Oblig. Convertibles Europe
06/10/2014
98,91 Oblig. Convertibles Europe
05/10/2014
98,86 Oblig. Convertibles Europe
04/10/2014
98,85 Oblig. Convertibles Europe
03/10/2014
98,85 Oblig. Convertibles Europe
02/10/2014
98,80 Oblig. Convertibles Europe
01/10/2014
99,61 Oblig. Convertibles Europe
30/09/2014
99,92 Oblig. Convertibles Europe
29/09/2014
99,84 Oblig. Convertibles Europe
28/09/2014
100,08 Oblig. Convertibles Europe
27/09/2014
100,08 Oblig. Convertibles Europe
26/09/2014
100,08 Oblig. Convertibles Europe
25/09/2014
100,10 Oblig. Convertibles Europe
24/09/2014
100,36 Oblig. Convertibles Europe
23/09/2014
100,29 Oblig. Convertibles Europe
22/09/2014
100,77 Oblig. Convertibles Europe
21/09/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
20/09/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
19/09/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
18/09/2014
101,05 Oblig. Convertibles Europe
17/09/2014
100,85 Oblig. Convertibles Europe
16/09/2014
100,64 Oblig. Convertibles Europe
15/09/2014
100,91 Oblig. Convertibles Europe
14/09/2014
101,09 Oblig. Convertibles Europe
13/09/2014
101,09 Oblig. Convertibles Europe
12/09/2014
101,09 Oblig. Convertibles Europe
11/09/2014
101,16 Oblig. Convertibles Europe
10/09/2014
101,29 Oblig. Convertibles Europe
09/09/2014
101,47 Oblig. Convertibles Europe
08/09/2014
101,67 Oblig. Convertibles Europe
07/09/2014
101,78 Oblig. Convertibles Europe
06/09/2014
101,78 Oblig. Convertibles Europe
05/09/2014
101,78 Oblig. Convertibles Europe
04/09/2014
101,69 Oblig. Convertibles Europe
03/09/2014
101,33 Oblig. Convertibles Europe
02/09/2014
101,13 Oblig. Convertibles Europe
01/09/2014
101,10 Oblig. Convertibles Europe
31/08/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
30/08/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
29/08/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
28/08/2014
101,07 Oblig. Convertibles Europe
27/08/2014
101,36 Oblig. Convertibles Europe
26/08/2014
101,26 Oblig. Convertibles Europe
25/08/2014
100,91 Oblig. Convertibles Europe
24/08/2014
100,56 Oblig. Convertibles Europe
23/08/2014
100,56 Oblig. Convertibles Europe
22/08/2014
100,56 Oblig. Convertibles Europe
21/08/2014
100,61 Oblig. Convertibles Europe
20/08/2014
100,24 Oblig. Convertibles Europe
19/08/2014
100,22 Oblig. Convertibles Europe
18/08/2014
99,94 Oblig. Convertibles Europe
17/08/2014
99,70 Oblig. Convertibles Europe
16/08/2014
99,69 Oblig. Convertibles Europe
15/08/2014
99,69 Oblig. Convertibles Europe
14/08/2014
99,69 Oblig. Convertibles Europe
13/08/2014
99,56 Oblig. Convertibles Europe
12/08/2014
99,46 Oblig. Convertibles Europe
11/08/2014
99,52 Oblig. Convertibles Europe
10/08/2014
99,02 Oblig. Convertibles Europe
09/08/2014
99,04 Oblig. Convertibles Europe
08/08/2014
99,04 Oblig. Convertibles Europe
07/08/2014
99,28 Oblig. Convertibles Europe
06/08/2014
99,63 Oblig. Convertibles Europe
05/08/2014
99,92 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2014
100,00 OPÉRA CONVERTIBLES
04/08/2017
107,21 OPÉRA CONVERTIBLES
03/08/2017
106,84 OPÉRA CONVERTIBLES
02/08/2017
106,77 OPÉRA CONVERTIBLES
01/08/2017
106,89 OPÉRA CONVERTIBLES
31/07/2017
106,65 OPÉRA CONVERTIBLES
30/07/2017
106,95 OPÉRA CONVERTIBLES
29/07/2017
106,95 OPÉRA CONVERTIBLES
28/07/2017
106,95 OPÉRA CONVERTIBLES
27/07/2017
107,24 OPÉRA CONVERTIBLES
26/07/2017
107,39 OPÉRA CONVERTIBLES
25/07/2017
107,19 OPÉRA CONVERTIBLES
24/07/2017
107,30 OPÉRA CONVERTIBLES
23/07/2017
107,49 OPÉRA CONVERTIBLES
22/07/2017
107,49 OPÉRA CONVERTIBLES
21/07/2017
107,49 OPÉRA CONVERTIBLES
20/07/2017
107,96 OPÉRA CONVERTIBLES
19/07/2017
108,18 OPÉRA CONVERTIBLES
18/07/2017
107,96 OPÉRA CONVERTIBLES
17/07/2017
108,15 OPÉRA CONVERTIBLES
16/07/2017
107,70 OPÉRA CONVERTIBLES
15/07/2017
107,70 OPÉRA CONVERTIBLES
14/07/2017
107,70 OPÉRA CONVERTIBLES
13/07/2017
107,70 OPÉRA CONVERTIBLES
12/07/2017
107,40 OPÉRA CONVERTIBLES
11/07/2017
106,97 OPÉRA CONVERTIBLES
10/07/2017
107,08 OPÉRA CONVERTIBLES
09/07/2017
106,98 OPÉRA CONVERTIBLES
08/07/2017
106,98 OPÉRA CONVERTIBLES
07/07/2017
106,98 OPÉRA CONVERTIBLES
06/07/2017
107,09 OPÉRA CONVERTIBLES
05/07/2017
107,39 OPÉRA CONVERTIBLES
04/07/2017
107,52 OPÉRA CONVERTIBLES
03/07/2017
107,65 OPÉRA CONVERTIBLES
02/07/2017
107,33 OPÉRA CONVERTIBLES
01/07/2017
107,33 OPÉRA CONVERTIBLES
30/06/2017
107,33 OPÉRA CONVERTIBLES
29/06/2017
107,30 OPÉRA CONVERTIBLES
28/06/2017
107,90 OPÉRA CONVERTIBLES
27/06/2017
108,13 OPÉRA CONVERTIBLES
26/06/2017
108,35 OPÉRA CONVERTIBLES
25/06/2017
108,25 OPÉRA CONVERTIBLES
24/06/2017
108,25 OPÉRA CONVERTIBLES
23/06/2017
108,25 OPÉRA CONVERTIBLES
22/06/2017
108,26 OPÉRA CONVERTIBLES
21/06/2017
108,27 OPÉRA CONVERTIBLES
20/06/2017
108,34 OPÉRA CONVERTIBLES
19/06/2017
108,55 OPÉRA CONVERTIBLES
18/06/2017
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
17/06/2017
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
16/06/2017
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
15/06/2017
108,33 OPÉRA CONVERTIBLES
14/06/2017
108,88 OPÉRA CONVERTIBLES
13/06/2017
108,85 OPÉRA CONVERTIBLES
12/06/2017
108,54 OPÉRA CONVERTIBLES
11/06/2017
108,95 OPÉRA CONVERTIBLES
10/06/2017
108,95 OPÉRA CONVERTIBLES
09/06/2017
108,95 OPÉRA CONVERTIBLES
08/06/2017
108,73 OPÉRA CONVERTIBLES
07/06/2017
108,58 OPÉRA CONVERTIBLES
06/06/2017
108,86 OPÉRA CONVERTIBLES
05/06/2017
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
04/06/2017
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
03/06/2017
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
02/06/2017
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
01/06/2017
108,78 OPÉRA CONVERTIBLES
31/05/2017
108,25 OPÉRA CONVERTIBLES
30/05/2017
108,41 OPÉRA CONVERTIBLES
29/05/2017
108,52 OPÉRA CONVERTIBLES
28/05/2017
108,56 OPÉRA CONVERTIBLES
27/05/2017
108,56 OPÉRA CONVERTIBLES
26/05/2017
108,56 OPÉRA CONVERTIBLES
25/05/2017
108,33 OPÉRA CONVERTIBLES
24/05/2017
108,33 OPÉRA CONVERTIBLES
23/05/2017
108,14 OPÉRA CONVERTIBLES
22/05/2017
108,00 OPÉRA CONVERTIBLES
21/05/2017
107,79 OPÉRA CONVERTIBLES
20/05/2017
107,79 OPÉRA CONVERTIBLES
19/05/2017
107,79 OPÉRA CONVERTIBLES
18/05/2017
107,26 OPÉRA CONVERTIBLES
17/05/2017
107,49 OPÉRA CONVERTIBLES
16/05/2017
108,01 OPÉRA CONVERTIBLES
15/05/2017
108,01 OPÉRA CONVERTIBLES
14/05/2017
107,82 OPÉRA CONVERTIBLES
13/05/2017
107,82 OPÉRA CONVERTIBLES
12/05/2017
107,82 OPÉRA CONVERTIBLES
11/05/2017
107,85 OPÉRA CONVERTIBLES
10/05/2017
108,08 OPÉRA CONVERTIBLES
09/05/2017
107,85 OPÉRA CONVERTIBLES
08/05/2017
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
07/05/2017
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
06/05/2017
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
05/05/2017
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
04/05/2017
107,29 OPÉRA CONVERTIBLES
03/05/2017
106,99 OPÉRA CONVERTIBLES
02/05/2017
107,02 OPÉRA CONVERTIBLES
01/05/2017
106,81 OPÉRA CONVERTIBLES
30/04/2017
106,81 OPÉRA CONVERTIBLES
29/04/2017
106,81 OPÉRA CONVERTIBLES
28/04/2017
106,81 OPÉRA CONVERTIBLES
27/04/2017
106,84 OPÉRA CONVERTIBLES
26/04/2017
106,92 OPÉRA CONVERTIBLES
25/04/2017
106,75 OPÉRA CONVERTIBLES
24/04/2017
106,72 OPÉRA CONVERTIBLES
23/04/2017
105,48 OPÉRA CONVERTIBLES
22/04/2017
105,48 OPÉRA CONVERTIBLES
21/04/2017
105,48 OPÉRA CONVERTIBLES
20/04/2017
105,72 OPÉRA CONVERTIBLES
19/04/2017
105,79 OPÉRA CONVERTIBLES
18/04/2017
105,71 OPÉRA CONVERTIBLES
17/04/2017
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
16/04/2017
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
15/04/2017
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
14/04/2017
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
13/04/2017
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
12/04/2017
106,15 OPÉRA CONVERTIBLES
11/04/2017
106,03 OPÉRA CONVERTIBLES
10/04/2017
105,96 OPÉRA CONVERTIBLES
09/04/2017
105,97 OPÉRA CONVERTIBLES
08/04/2017
105,97 OPÉRA CONVERTIBLES
07/04/2017
105,97 OPÉRA CONVERTIBLES
06/04/2017
105,92 OPÉRA CONVERTIBLES
05/04/2017
105,69 OPÉRA CONVERTIBLES
04/04/2017
105,57 OPÉRA CONVERTIBLES
03/04/2017
105,40 OPÉRA CONVERTIBLES
02/04/2017
105,43 OPÉRA CONVERTIBLES
01/04/2017
105,43 OPÉRA CONVERTIBLES
31/03/2017
105,43 OPÉRA CONVERTIBLES
30/03/2017
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
29/03/2017
105,03 OPÉRA CONVERTIBLES
28/03/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
27/03/2017
104,66 OPÉRA CONVERTIBLES
26/03/2017
104,88 OPÉRA CONVERTIBLES
25/03/2017
104,88 OPÉRA CONVERTIBLES
24/03/2017
104,88 OPÉRA CONVERTIBLES
23/03/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
22/03/2017
104,64 OPÉRA CONVERTIBLES
21/03/2017
104,83 OPÉRA CONVERTIBLES
20/03/2017
105,08 OPÉRA CONVERTIBLES
19/03/2017
105,09 OPÉRA CONVERTIBLES
18/03/2017
105,09 OPÉRA CONVERTIBLES
17/03/2017
105,09 OPÉRA CONVERTIBLES
16/03/2017
104,99 OPÉRA CONVERTIBLES
15/03/2017
104,92 OPÉRA CONVERTIBLES
14/03/2017
104,84 OPÉRA CONVERTIBLES
13/03/2017
104,98 OPÉRA CONVERTIBLES
12/03/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
11/03/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
10/03/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
09/03/2017
104,83 OPÉRA CONVERTIBLES
08/03/2017
104,82 OPÉRA CONVERTIBLES
07/03/2017
104,91 OPÉRA CONVERTIBLES
06/03/2017
105,08 OPÉRA CONVERTIBLES
05/03/2017
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
04/03/2017
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
03/03/2017
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
02/03/2017
105,30 OPÉRA CONVERTIBLES
01/03/2017
105,33 OPÉRA CONVERTIBLES
28/02/2017
104,89 OPÉRA CONVERTIBLES
27/02/2017
104,74 OPÉRA CONVERTIBLES
26/02/2017
104,68 OPÉRA CONVERTIBLES
25/02/2017
104,68 OPÉRA CONVERTIBLES
24/02/2017
104,68 OPÉRA CONVERTIBLES
23/02/2017
104,77 OPÉRA CONVERTIBLES
22/02/2017
104,80 OPÉRA CONVERTIBLES
21/02/2017
104,79 OPÉRA CONVERTIBLES
20/02/2017
104,68 OPÉRA CONVERTIBLES
19/02/2017
104,47 OPÉRA CONVERTIBLES
18/02/2017
104,47 OPÉRA CONVERTIBLES
17/02/2017
104,47 OPÉRA CONVERTIBLES
16/02/2017
104,57 OPÉRA CONVERTIBLES
15/02/2017
104,58 OPÉRA CONVERTIBLES
14/02/2017
104,49 OPÉRA CONVERTIBLES
13/02/2017
104,49 OPÉRA CONVERTIBLES
12/02/2017
104,39 OPÉRA CONVERTIBLES
11/02/2017
104,39 OPÉRA CONVERTIBLES
10/02/2017
104,39 OPÉRA CONVERTIBLES
09/02/2017
104,31 OPÉRA CONVERTIBLES
08/02/2017
104,23 OPÉRA CONVERTIBLES
07/02/2017
104,03 OPÉRA CONVERTIBLES
06/02/2017
103,88 OPÉRA CONVERTIBLES
05/02/2017
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
04/02/2017
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
03/02/2017
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
02/02/2017
103,89 OPÉRA CONVERTIBLES
01/02/2017
103,73 OPÉRA CONVERTIBLES
31/01/2017
103,70 OPÉRA CONVERTIBLES
30/01/2017
103,72 OPÉRA CONVERTIBLES
29/01/2017
104,21 OPÉRA CONVERTIBLES
28/01/2017
104,21 OPÉRA CONVERTIBLES
27/01/2017
104,21 OPÉRA CONVERTIBLES
26/01/2017
104,26 OPÉRA CONVERTIBLES
25/01/2017
104,29 OPÉRA CONVERTIBLES
24/01/2017
104,30 OPÉRA CONVERTIBLES
23/01/2017
104,24 OPÉRA CONVERTIBLES
22/01/2017
104,37 OPÉRA CONVERTIBLES
21/01/2017
104,37 OPÉRA CONVERTIBLES
20/01/2017
104,37 OPÉRA CONVERTIBLES
19/01/2017
104,38 OPÉRA CONVERTIBLES
18/01/2017
104,38 OPÉRA CONVERTIBLES
17/01/2017
104,50 OPÉRA CONVERTIBLES
16/01/2017
104,56 OPÉRA CONVERTIBLES
15/01/2017
104,55 OPÉRA CONVERTIBLES
14/01/2017
104,55 OPÉRA CONVERTIBLES
13/01/2017
104,55 OPÉRA CONVERTIBLES
12/01/2017
104,17 OPÉRA CONVERTIBLES
11/01/2017
104,35 OPÉRA CONVERTIBLES
10/01/2017
104,26 OPÉRA CONVERTIBLES
09/01/2017
104,18 OPÉRA CONVERTIBLES
08/01/2017
104,31 OPÉRA CONVERTIBLES
07/01/2017
104,31 OPÉRA CONVERTIBLES
06/01/2017
104,31 OPÉRA CONVERTIBLES
05/01/2017
104,39 OPÉRA CONVERTIBLES
04/01/2017
104,34 OPÉRA CONVERTIBLES
03/01/2017
104,46 OPÉRA CONVERTIBLES
02/01/2017
104,61 OPÉRA CONVERTIBLES
01/01/2017
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
31/12/2016
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
30/12/2016
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
29/12/2016
104,10 OPÉRA CONVERTIBLES
28/12/2016
103,96 OPÉRA CONVERTIBLES
27/12/2016
104,01 OPÉRA CONVERTIBLES
26/12/2016
103,91 OPÉRA CONVERTIBLES
25/12/2016
103,91 OPÉRA CONVERTIBLES
24/12/2016
103,91 OPÉRA CONVERTIBLES
23/12/2016
103,91 OPÉRA CONVERTIBLES
22/12/2016
103,74 OPÉRA CONVERTIBLES
21/12/2016
103,82 OPÉRA CONVERTIBLES
20/12/2016
103,77 OPÉRA CONVERTIBLES
19/12/2016
103,63 OPÉRA CONVERTIBLES
18/12/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
17/12/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
16/12/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
15/12/2016
103,27 OPÉRA CONVERTIBLES
14/12/2016
103,15 OPÉRA CONVERTIBLES
13/12/2016
103,36 OPÉRA CONVERTIBLES
12/12/2016
103,13 OPÉRA CONVERTIBLES
11/12/2016
103,31 OPÉRA CONVERTIBLES
10/12/2016
103,31 OPÉRA CONVERTIBLES
09/12/2016
103,31 OPÉRA CONVERTIBLES
08/12/2016
102,78 OPÉRA CONVERTIBLES
07/12/2016
102,54 OPÉRA CONVERTIBLES
06/12/2016
102,18 OPÉRA CONVERTIBLES
05/12/2016
101,90 OPÉRA CONVERTIBLES
04/12/2016
101,73 OPÉRA CONVERTIBLES
03/12/2016
101,73 OPÉRA CONVERTIBLES
02/12/2016
101,73 OPÉRA CONVERTIBLES
01/12/2016
101,75 OPÉRA CONVERTIBLES
30/11/2016
102,09 OPÉRA CONVERTIBLES
29/11/2016
102,04 OPÉRA CONVERTIBLES
28/11/2016
102,14 OPÉRA CONVERTIBLES
27/11/2016
102,29 OPÉRA CONVERTIBLES
26/11/2016
102,29 OPÉRA CONVERTIBLES
25/11/2016
102,29 OPÉRA CONVERTIBLES
24/11/2016
102,14 OPÉRA CONVERTIBLES
23/11/2016
101,95 OPÉRA CONVERTIBLES
22/11/2016
102,08 OPÉRA CONVERTIBLES
21/11/2016
101,93 OPÉRA CONVERTIBLES
20/11/2016
102,05 OPÉRA CONVERTIBLES
19/11/2016
102,05 OPÉRA CONVERTIBLES
18/11/2016
102,05 OPÉRA CONVERTIBLES
17/11/2016
102,35 OPÉRA CONVERTIBLES
16/11/2016
102,28 OPÉRA CONVERTIBLES
15/11/2016
102,46 OPÉRA CONVERTIBLES
14/11/2016
102,39 OPÉRA CONVERTIBLES
13/11/2016
102,73 OPÉRA CONVERTIBLES
12/11/2016
102,73 OPÉRA CONVERTIBLES
11/11/2016
102,73 OPÉRA CONVERTIBLES
10/11/2016
102,73 OPÉRA CONVERTIBLES
09/11/2016
103,22 OPÉRA CONVERTIBLES
08/11/2016
103,08 OPÉRA CONVERTIBLES
07/11/2016
103,05 OPÉRA CONVERTIBLES
06/11/2016
102,83 OPÉRA CONVERTIBLES
05/11/2016
102,83 OPÉRA CONVERTIBLES
04/11/2016
102,83 OPÉRA CONVERTIBLES
03/11/2016
103,11 OPÉRA CONVERTIBLES
02/11/2016
103,10 OPÉRA CONVERTIBLES
01/11/2016
103,62 OPÉRA CONVERTIBLES
31/10/2016
103,62 OPÉRA CONVERTIBLES
30/10/2016
103,61 OPÉRA CONVERTIBLES
29/10/2016
103,61 OPÉRA CONVERTIBLES
28/10/2016
103,61 OPÉRA CONVERTIBLES
27/10/2016
103,65 OPÉRA CONVERTIBLES
26/10/2016
103,91 OPÉRA CONVERTIBLES
25/10/2016
104,10 OPÉRA CONVERTIBLES
24/10/2016
104,19 OPÉRA CONVERTIBLES
23/10/2016
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
22/10/2016
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
21/10/2016
104,11 OPÉRA CONVERTIBLES
20/10/2016
104,00 OPÉRA CONVERTIBLES
19/10/2016
103,90 OPÉRA CONVERTIBLES
18/10/2016
103,85 OPÉRA CONVERTIBLES
17/10/2016
103,48 OPÉRA CONVERTIBLES
16/10/2016
103,58 OPÉRA CONVERTIBLES
15/10/2016
103,58 OPÉRA CONVERTIBLES
14/10/2016
103,58 OPÉRA CONVERTIBLES
13/10/2016
103,31 OPÉRA CONVERTIBLES
12/10/2016
103,40 OPÉRA CONVERTIBLES
11/10/2016
103,60 OPÉRA CONVERTIBLES
10/10/2016
103,68 OPÉRA CONVERTIBLES
09/10/2016
103,48 OPÉRA CONVERTIBLES
08/10/2016
103,48 OPÉRA CONVERTIBLES
07/10/2016
103,48 OPÉRA CONVERTIBLES
06/10/2016
103,82 OPÉRA CONVERTIBLES
05/10/2016
103,95 OPÉRA CONVERTIBLES
04/10/2016
104,19 OPÉRA CONVERTIBLES
03/10/2016
104,27 OPÉRA CONVERTIBLES
02/10/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
01/10/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
30/09/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
29/09/2016
104,28 OPÉRA CONVERTIBLES
28/09/2016
104,28 OPÉRA CONVERTIBLES
27/09/2016
104,06 OPÉRA CONVERTIBLES
26/09/2016
104,17 OPÉRA CONVERTIBLES
25/09/2016
104,41 OPÉRA CONVERTIBLES
24/09/2016
104,41 OPÉRA CONVERTIBLES
23/09/2016
104,41 OPÉRA CONVERTIBLES
22/09/2016
104,55 OPÉRA CONVERTIBLES
21/09/2016
104,08 OPÉRA CONVERTIBLES
20/09/2016
104,22 OPÉRA CONVERTIBLES
19/09/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
18/09/2016
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
17/09/2016
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
16/09/2016
104,02 OPÉRA CONVERTIBLES
15/09/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
14/09/2016
104,09 OPÉRA CONVERTIBLES
13/09/2016
104,01 OPÉRA CONVERTIBLES
12/09/2016
104,24 OPÉRA CONVERTIBLES
11/09/2016
104,48 OPÉRA CONVERTIBLES
10/09/2016
104,48 OPÉRA CONVERTIBLES
09/09/2016
104,48 OPÉRA CONVERTIBLES
08/09/2016
105,14 OPÉRA CONVERTIBLES
07/09/2016
105,30 OPÉRA CONVERTIBLES
06/09/2016
105,12 OPÉRA CONVERTIBLES
05/09/2016
105,34 OPÉRA CONVERTIBLES
04/09/2016
105,35 OPÉRA CONVERTIBLES
03/09/2016
105,35 OPÉRA CONVERTIBLES
02/09/2016
105,35 OPÉRA CONVERTIBLES
01/09/2016
105,02 OPÉRA CONVERTIBLES
31/08/2016
104,94 OPÉRA CONVERTIBLES
30/08/2016
105,11 OPÉRA CONVERTIBLES
29/08/2016
105,04 OPÉRA CONVERTIBLES
28/08/2016
105,11 OPÉRA CONVERTIBLES
27/08/2016
105,11 OPÉRA CONVERTIBLES
26/08/2016
105,11 OPÉRA CONVERTIBLES
25/08/2016
104,93 OPÉRA CONVERTIBLES
24/08/2016
105,11 OPÉRA CONVERTIBLES
23/08/2016
105,01 OPÉRA CONVERTIBLES
22/08/2016
104,72 OPÉRA CONVERTIBLES
21/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
20/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
19/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
18/08/2016
104,92 OPÉRA CONVERTIBLES
17/08/2016
104,71 OPÉRA CONVERTIBLES
16/08/2016
104,97 OPÉRA CONVERTIBLES
15/08/2016
105,31 OPÉRA CONVERTIBLES
14/08/2016
105,31 OPÉRA CONVERTIBLES
13/08/2016
105,31 OPÉRA CONVERTIBLES
12/08/2016
105,31 OPÉRA CONVERTIBLES
11/08/2016
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
10/08/2016
105,00 OPÉRA CONVERTIBLES
09/08/2016
105,04 OPÉRA CONVERTIBLES
08/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
07/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
06/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
05/08/2016
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
04/08/2016
104,47 OPÉRA CONVERTIBLES
03/08/2016
104,28 OPÉRA CONVERTIBLES
02/08/2016
104,26 OPÉRA CONVERTIBLES
01/08/2016
104,72 OPÉRA CONVERTIBLES
31/07/2016
104,71 OPÉRA CONVERTIBLES
30/07/2016
104,71 OPÉRA CONVERTIBLES
29/07/2016
104,71 OPÉRA CONVERTIBLES
28/07/2016
104,71 OPÉRA CONVERTIBLES
27/07/2016
104,66 OPÉRA CONVERTIBLES
26/07/2016
104,51 OPÉRA CONVERTIBLES
25/07/2016
104,30 OPÉRA CONVERTIBLES
24/07/2016
104,12 OPÉRA CONVERTIBLES
23/07/2016
104,12 OPÉRA CONVERTIBLES
22/07/2016
104,12 OPÉRA CONVERTIBLES
21/07/2016
103,92 OPÉRA CONVERTIBLES
20/07/2016
104,05 OPÉRA CONVERTIBLES
19/07/2016
103,42 OPÉRA CONVERTIBLES
18/07/2016
103,36 OPÉRA CONVERTIBLES
17/07/2016
103,17 OPÉRA CONVERTIBLES
16/07/2016
103,17 OPÉRA CONVERTIBLES
15/07/2016
103,17 OPÉRA CONVERTIBLES
14/07/2016
103,06 OPÉRA CONVERTIBLES
13/07/2016
103,06 OPÉRA CONVERTIBLES
12/07/2016
102,91 OPÉRA CONVERTIBLES
11/07/2016
102,68 OPÉRA CONVERTIBLES
10/07/2016
102,26 OPÉRA CONVERTIBLES
09/07/2016
102,26 OPÉRA CONVERTIBLES
08/07/2016
102,26 OPÉRA CONVERTIBLES
07/07/2016
101,94 OPÉRA CONVERTIBLES
06/07/2016
101,79 OPÉRA CONVERTIBLES
05/07/2016
102,30 OPÉRA CONVERTIBLES
04/07/2016
102,66 OPÉRA CONVERTIBLES
03/07/2016
102,84 OPÉRA CONVERTIBLES
02/07/2016
102,84 OPÉRA CONVERTIBLES
01/07/2016
102,84 OPÉRA CONVERTIBLES
30/06/2016
102,53 OPÉRA CONVERTIBLES
29/06/2016
102,20 OPÉRA CONVERTIBLES
28/06/2016
101,44 OPÉRA CONVERTIBLES
27/06/2016
100,79 OPÉRA CONVERTIBLES
26/06/2016
101,83 OPÉRA CONVERTIBLES
25/06/2016
101,83 OPÉRA CONVERTIBLES
24/06/2016
101,83 OPÉRA CONVERTIBLES
23/06/2016
103,75 OPÉRA CONVERTIBLES
22/06/2016
103,39 OPÉRA CONVERTIBLES
21/06/2016
103,21 OPÉRA CONVERTIBLES
20/06/2016
103,10 OPÉRA CONVERTIBLES
19/06/2016
102,07 OPÉRA CONVERTIBLES
18/06/2016
102,07 OPÉRA CONVERTIBLES
17/06/2016
102,07 OPÉRA CONVERTIBLES
16/06/2016
101,81 OPÉRA CONVERTIBLES
15/06/2016
102,33 OPÉRA CONVERTIBLES
14/06/2016
102,22 OPÉRA CONVERTIBLES
13/06/2016
102,79 OPÉRA CONVERTIBLES
12/06/2016
103,55 OPÉRA CONVERTIBLES
11/06/2016
103,55 OPÉRA CONVERTIBLES
10/06/2016
103,55 OPÉRA CONVERTIBLES
09/06/2016
104,27 OPÉRA CONVERTIBLES
08/06/2016
104,34 OPÉRA CONVERTIBLES
07/06/2016
104,62 OPÉRA CONVERTIBLES
06/06/2016
104,36 OPÉRA CONVERTIBLES
05/06/2016
104,51 OPÉRA CONVERTIBLES
04/06/2016
104,51 OPÉRA CONVERTIBLES
03/06/2016
104,51 OPÉRA CONVERTIBLES
02/06/2016
104,83 OPÉRA CONVERTIBLES
01/06/2016
104,76 OPÉRA CONVERTIBLES
31/05/2016
104,97 OPÉRA CONVERTIBLES
30/05/2016
105,09 OPÉRA CONVERTIBLES
29/05/2016
104,96 OPÉRA CONVERTIBLES
28/05/2016
104,96 OPÉRA CONVERTIBLES
27/05/2016
104,96 OPÉRA CONVERTIBLES
26/05/2016
104,85 OPÉRA CONVERTIBLES
25/05/2016
104,60 OPÉRA CONVERTIBLES
24/05/2016
104,40 OPÉRA CONVERTIBLES
23/05/2016
104,03 OPÉRA CONVERTIBLES
22/05/2016
104,01 OPÉRA CONVERTIBLES
21/05/2016
104,01 OPÉRA CONVERTIBLES
20/05/2016
104,01 OPÉRA CONVERTIBLES
19/05/2016
103,62 OPÉRA CONVERTIBLES
18/05/2016
103,93 OPÉRA CONVERTIBLES
17/05/2016
103,90 OPÉRA CONVERTIBLES
16/05/2016
103,97 OPÉRA CONVERTIBLES
15/05/2016
103,97 OPÉRA CONVERTIBLES
14/05/2016
103,97 OPÉRA CONVERTIBLES
13/05/2016
103,97 OPÉRA CONVERTIBLES
12/05/2016
103,61 OPÉRA CONVERTIBLES
11/05/2016
103,60 OPÉRA CONVERTIBLES
10/05/2016
103,72 OPÉRA CONVERTIBLES
09/05/2016
103,42 OPÉRA CONVERTIBLES
08/05/2016
103,23 OPÉRA CONVERTIBLES
07/05/2016
103,23 OPÉRA CONVERTIBLES
06/05/2016
103,23 OPÉRA CONVERTIBLES
05/05/2016
103,13 OPÉRA CONVERTIBLES
04/05/2016
103,13 OPÉRA CONVERTIBLES
03/05/2016
103,20 OPÉRA CONVERTIBLES
02/05/2016
103,61 OPÉRA CONVERTIBLES
01/05/2016
103,67 OPÉRA CONVERTIBLES
30/04/2016
103,67 OPÉRA CONVERTIBLES
29/04/2016
103,67 OPÉRA CONVERTIBLES
28/04/2016
104,06 OPÉRA CONVERTIBLES
27/04/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
26/04/2016
103,98 OPÉRA CONVERTIBLES
25/04/2016
103,86 OPÉRA CONVERTIBLES
24/04/2016
104,03 OPÉRA CONVERTIBLES
23/04/2016
104,03 OPÉRA CONVERTIBLES
22/04/2016
104,03 OPÉRA CONVERTIBLES
21/04/2016
104,13 OPÉRA CONVERTIBLES
20/04/2016
104,18 OPÉRA CONVERTIBLES
19/04/2016
104,16 OPÉRA CONVERTIBLES
18/04/2016
103,89 OPÉRA CONVERTIBLES
17/04/2016
103,86 OPÉRA CONVERTIBLES
16/04/2016
103,86 OPÉRA CONVERTIBLES
15/04/2016
103,86 OPÉRA CONVERTIBLES
14/04/2016
103,90 OPÉRA CONVERTIBLES
13/04/2016
104,00 OPÉRA CONVERTIBLES
12/04/2016
103,47 OPÉRA CONVERTIBLES
11/04/2016
103,51 OPÉRA CONVERTIBLES
10/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
09/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
08/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
07/04/2016
102,88 OPÉRA CONVERTIBLES
06/04/2016
103,02 OPÉRA CONVERTIBLES
05/04/2016
102,83 OPÉRA CONVERTIBLES
04/04/2016
103,43 OPÉRA CONVERTIBLES
03/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
02/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
01/04/2016
103,29 OPÉRA CONVERTIBLES
31/03/2016
103,67 OPÉRA CONVERTIBLES
30/03/2016
103,76 OPÉRA CONVERTIBLES
29/03/2016
103,23 OPÉRA CONVERTIBLES
28/03/2016
103,09 OPÉRA CONVERTIBLES
27/03/2016
103,09 OPÉRA CONVERTIBLES
26/03/2016
103,09 OPÉRA CONVERTIBLES
25/03/2016
103,09 OPÉRA CONVERTIBLES
24/03/2016
103,09 OPÉRA CONVERTIBLES
23/03/2016
103,53 OPÉRA CONVERTIBLES
22/03/2016
103,40 OPÉRA CONVERTIBLES
21/03/2016
103,35 OPÉRA CONVERTIBLES
20/03/2016
103,33 OPÉRA CONVERTIBLES
19/03/2016
103,33 OPÉRA CONVERTIBLES
18/03/2016
103,33 OPÉRA CONVERTIBLES
17/03/2016
103,02 OPÉRA CONVERTIBLES
16/03/2016
103,00 OPÉRA CONVERTIBLES
15/03/2016
103,12 OPÉRA CONVERTIBLES
14/03/2016
103,18 OPÉRA CONVERTIBLES
13/03/2016
102,76 OPÉRA CONVERTIBLES
12/03/2016
102,76 OPÉRA CONVERTIBLES
11/03/2016
102,76 OPÉRA CONVERTIBLES
10/03/2016
101,86 OPÉRA CONVERTIBLES
09/03/2016
102,06 OPÉRA CONVERTIBLES
08/03/2016
102,18 OPÉRA CONVERTIBLES
07/03/2016
102,29 OPÉRA CONVERTIBLES
06/03/2016
102,37 OPÉRA CONVERTIBLES
05/03/2016
102,37 OPÉRA CONVERTIBLES
04/03/2016
102,37 OPÉRA CONVERTIBLES
03/03/2016
102,14 OPÉRA CONVERTIBLES
02/03/2016
102,14 OPÉRA CONVERTIBLES
01/03/2016
101,95 OPÉRA CONVERTIBLES
29/02/2016
101,35 OPÉRA CONVERTIBLES
28/02/2016
101,16 OPÉRA CONVERTIBLES
27/02/2016
101,16 OPÉRA CONVERTIBLES
26/02/2016
101,16 OPÉRA CONVERTIBLES
25/02/2016
100,68 OPÉRA CONVERTIBLES
24/02/2016
100,45 OPÉRA CONVERTIBLES
23/02/2016
100,76 OPÉRA CONVERTIBLES
22/02/2016
101,13 OPÉRA CONVERTIBLES
21/02/2016
100,76 OPÉRA CONVERTIBLES
20/02/2016
100,76 OPÉRA CONVERTIBLES
19/02/2016
100,76 OPÉRA CONVERTIBLES
18/02/2016
100,97 OPÉRA CONVERTIBLES
17/02/2016
100,65 OPÉRA CONVERTIBLES
16/02/2016
99,82 OPÉRA CONVERTIBLES
15/02/2016
99,87 OPÉRA CONVERTIBLES
14/02/2016
98,82 OPÉRA CONVERTIBLES
13/02/2016
98,82 OPÉRA CONVERTIBLES
12/02/2016
98,82 OPÉRA CONVERTIBLES
11/02/2016
98,36 OPÉRA CONVERTIBLES
10/02/2016
99,50 OPÉRA CONVERTIBLES
09/02/2016
98,92 OPÉRA CONVERTIBLES
08/02/2016
99,32 OPÉRA CONVERTIBLES
07/02/2016
100,94 OPÉRA CONVERTIBLES
06/02/2016
100,94 OPÉRA CONVERTIBLES
05/02/2016
100,94 OPÉRA CONVERTIBLES
04/02/2016
101,46 OPÉRA CONVERTIBLES
03/02/2016
101,66 OPÉRA CONVERTIBLES
02/02/2016
102,30 OPÉRA CONVERTIBLES
01/02/2016
102,99 OPÉRA CONVERTIBLES
31/01/2016
102,91 OPÉRA CONVERTIBLES
30/01/2016
102,91 OPÉRA CONVERTIBLES
29/01/2016
102,91 OPÉRA CONVERTIBLES
28/01/2016
102,19 OPÉRA CONVERTIBLES
27/01/2016
102,80 OPÉRA CONVERTIBLES
26/01/2016
102,80 OPÉRA CONVERTIBLES
25/01/2016
102,80 OPÉRA CONVERTIBLES
24/01/2016
102,70 OPÉRA CONVERTIBLES
23/01/2016
102,70 OPÉRA CONVERTIBLES
22/01/2016
102,70 OPÉRA CONVERTIBLES
21/01/2016
101,86 OPÉRA CONVERTIBLES
20/01/2016
101,73 OPÉRA CONVERTIBLES
19/01/2016
103,05 OPÉRA CONVERTIBLES
18/01/2016
102,58 OPÉRA CONVERTIBLES
17/01/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
16/01/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
15/01/2016
103,38 OPÉRA CONVERTIBLES
14/01/2016
104,43 OPÉRA CONVERTIBLES
13/01/2016
105,17 OPÉRA CONVERTIBLES
12/01/2016
105,24 OPÉRA CONVERTIBLES
11/01/2016
104,67 OPÉRA CONVERTIBLES
10/01/2016
105,03 OPÉRA CONVERTIBLES
09/01/2016
105,03 OPÉRA CONVERTIBLES
08/01/2016
105,03 OPÉRA CONVERTIBLES
07/01/2016
105,21 OPÉRA CONVERTIBLES
06/01/2016
106,12 OPÉRA CONVERTIBLES
05/01/2016
106,53 OPÉRA CONVERTIBLES
04/01/2016
106,44 OPÉRA CONVERTIBLES
03/01/2016
107,47 OPÉRA CONVERTIBLES
02/01/2016
107,47 OPÉRA CONVERTIBLES
01/01/2016
107,47 OPÉRA CONVERTIBLES
31/12/2015
107,47 OPÉRA CONVERTIBLES
30/12/2015
107,64 OPÉRA CONVERTIBLES
29/12/2015
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
28/12/2015
107,09 OPÉRA CONVERTIBLES
27/12/2015
107,03 OPÉRA CONVERTIBLES
26/12/2015
107,03 OPÉRA CONVERTIBLES
25/12/2015
107,03 OPÉRA CONVERTIBLES
24/12/2015
107,03 OPÉRA CONVERTIBLES
23/12/2015
107,18 OPÉRA CONVERTIBLES
22/12/2015
106,45 OPÉRA CONVERTIBLES
21/12/2015
106,68 OPÉRA CONVERTIBLES
20/12/2015
107,17 OPÉRA CONVERTIBLES
19/12/2015
107,17 OPÉRA CONVERTIBLES
18/12/2015
107,17 OPÉRA CONVERTIBLES
17/12/2015
107,81 OPÉRA CONVERTIBLES
16/12/2015
107,31 OPÉRA CONVERTIBLES
15/12/2015
107,10 OPÉRA CONVERTIBLES
14/12/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
13/12/2015
106,78 OPÉRA CONVERTIBLES
12/12/2015
106,78 OPÉRA CONVERTIBLES
11/12/2015
106,78 OPÉRA CONVERTIBLES
10/12/2015
107,41 OPÉRA CONVERTIBLES
09/12/2015
107,52 OPÉRA CONVERTIBLES
08/12/2015
107,92 OPÉRA CONVERTIBLES
07/12/2015
108,59 OPÉRA CONVERTIBLES
06/12/2015
108,36 OPÉRA CONVERTIBLES
05/12/2015
108,36 OPÉRA CONVERTIBLES
04/12/2015
108,36 OPÉRA CONVERTIBLES
03/12/2015
108,31 OPÉRA CONVERTIBLES
02/12/2015
109,25 OPÉRA CONVERTIBLES
01/12/2015
109,38 OPÉRA CONVERTIBLES
30/11/2015
109,54 OPÉRA CONVERTIBLES
29/11/2015
109,40 OPÉRA CONVERTIBLES
28/11/2015
109,40 OPÉRA CONVERTIBLES
27/11/2015
109,40 OPÉRA CONVERTIBLES
26/11/2015
109,27 OPÉRA CONVERTIBLES
25/11/2015
108,94 OPÉRA CONVERTIBLES
24/11/2015
108,39 OPÉRA CONVERTIBLES
23/11/2015
109,22 OPÉRA CONVERTIBLES
22/11/2015
109,07 OPÉRA CONVERTIBLES
21/11/2015
109,07 OPÉRA CONVERTIBLES
20/11/2015
109,07 OPÉRA CONVERTIBLES
19/11/2015
109,11 OPÉRA CONVERTIBLES
18/11/2015
108,98 OPÉRA CONVERTIBLES
17/11/2015
109,18 OPÉRA CONVERTIBLES
16/11/2015
108,23 OPÉRA CONVERTIBLES
15/11/2015
108,15 OPÉRA CONVERTIBLES
14/11/2015
108,15 OPÉRA CONVERTIBLES
13/11/2015
108,15 OPÉRA CONVERTIBLES
12/11/2015
108,45 OPÉRA CONVERTIBLES
11/11/2015
108,85 OPÉRA CONVERTIBLES
10/11/2015
108,85 OPÉRA CONVERTIBLES
09/11/2015
108,79 OPÉRA CONVERTIBLES
08/11/2015
109,33 OPÉRA CONVERTIBLES
07/11/2015
109,33 OPÉRA CONVERTIBLES
06/11/2015
109,33 OPÉRA CONVERTIBLES
05/11/2015
108,90 OPÉRA CONVERTIBLES
04/11/2015
108,85 OPÉRA CONVERTIBLES
03/11/2015
109,07 OPÉRA CONVERTIBLES
02/11/2015
109,11 OPÉRA CONVERTIBLES
01/11/2015
109,10 OPÉRA CONVERTIBLES
31/10/2015
109,10 OPÉRA CONVERTIBLES
30/10/2015
109,10 OPÉRA CONVERTIBLES
29/10/2015
108,81 OPÉRA CONVERTIBLES
28/10/2015
108,27 OPÉRA CONVERTIBLES
27/10/2015
107,72 OPÉRA CONVERTIBLES
26/10/2015
108,11 OPÉRA CONVERTIBLES
25/10/2015
108,19 OPÉRA CONVERTIBLES
24/10/2015
108,19 OPÉRA CONVERTIBLES
23/10/2015
108,19 OPÉRA CONVERTIBLES
22/10/2015
107,24 OPÉRA CONVERTIBLES
21/10/2015
106,73 OPÉRA CONVERTIBLES
20/10/2015
106,47 OPÉRA CONVERTIBLES
19/10/2015
106,60 OPÉRA CONVERTIBLES
18/10/2015
106,21 OPÉRA CONVERTIBLES
17/10/2015
106,21 OPÉRA CONVERTIBLES
16/10/2015
106,21 OPÉRA CONVERTIBLES
15/10/2015
106,00 OPÉRA CONVERTIBLES
14/10/2015
105,30 OPÉRA CONVERTIBLES
13/10/2015
105,56 OPÉRA CONVERTIBLES
12/10/2015
105,80 OPÉRA CONVERTIBLES
11/10/2015
105,92 OPÉRA CONVERTIBLES
10/10/2015
105,92 OPÉRA CONVERTIBLES
09/10/2015
105,92 OPÉRA CONVERTIBLES
08/10/2015
106,17 OPÉRA CONVERTIBLES
07/10/2015
106,17 OPÉRA CONVERTIBLES
06/10/2015
106,40 OPÉRA CONVERTIBLES
05/10/2015
106,09 OPÉRA CONVERTIBLES
04/10/2015
105,47 OPÉRA CONVERTIBLES
03/10/2015
105,47 OPÉRA CONVERTIBLES
02/10/2015
105,47 OPÉRA CONVERTIBLES
01/10/2015
105,01 OPÉRA CONVERTIBLES
30/09/2015
105,47 OPÉRA CONVERTIBLES
29/09/2015
104,66 OPÉRA CONVERTIBLES
28/09/2015
105,21 OPÉRA CONVERTIBLES
27/09/2015
105,78 OPÉRA CONVERTIBLES
26/09/2015
105,78 OPÉRA CONVERTIBLES
25/09/2015
105,78 OPÉRA CONVERTIBLES
24/09/2015
105,09 OPÉRA CONVERTIBLES
23/09/2015
105,86 OPÉRA CONVERTIBLES
22/09/2015
105,65 OPÉRA CONVERTIBLES
21/09/2015
106,60 OPÉRA CONVERTIBLES
20/09/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
19/09/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
18/09/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
17/09/2015
106,63 OPÉRA CONVERTIBLES
16/09/2015
106,48 OPÉRA CONVERTIBLES
15/09/2015
106,39 OPÉRA CONVERTIBLES
14/09/2015
106,09 OPÉRA CONVERTIBLES
13/09/2015
106,31 OPÉRA CONVERTIBLES
12/09/2015
106,31 OPÉRA CONVERTIBLES
11/09/2015
106,31 OPÉRA CONVERTIBLES
10/09/2015
106,67 OPÉRA CONVERTIBLES
09/09/2015
106,68 OPÉRA CONVERTIBLES
08/09/2015
106,24 OPÉRA CONVERTIBLES
07/09/2015
105,77 OPÉRA CONVERTIBLES
06/09/2015
106,02 OPÉRA CONVERTIBLES
05/09/2015
106,02 OPÉRA CONVERTIBLES
04/09/2015
106,02 OPÉRA CONVERTIBLES
03/09/2015
106,67 OPÉRA CONVERTIBLES
02/09/2015
105,95 OPÉRA CONVERTIBLES
01/09/2015
105,95 OPÉRA CONVERTIBLES
31/08/2015
106,89 OPÉRA CONVERTIBLES
30/08/2015
106,91 OPÉRA CONVERTIBLES
29/08/2015
106,91 OPÉRA CONVERTIBLES
28/08/2015
106,91 OPÉRA CONVERTIBLES
27/08/2015
107,15 OPÉRA CONVERTIBLES
26/08/2015
105,98 OPÉRA CONVERTIBLES
25/08/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
24/08/2015
104,63 OPÉRA CONVERTIBLES
23/08/2015
106,64 OPÉRA CONVERTIBLES
22/08/2015
106,64 OPÉRA CONVERTIBLES
21/08/2015
106,64 OPÉRA CONVERTIBLES
20/08/2015
107,63 OPÉRA CONVERTIBLES
19/08/2015
108,56 OPÉRA CONVERTIBLES
18/08/2015
109,18 OPÉRA CONVERTIBLES
17/08/2015
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
16/08/2015
108,98 OPÉRA CONVERTIBLES
15/08/2015
108,98 OPÉRA CONVERTIBLES
14/08/2015
108,98 OPÉRA CONVERTIBLES
13/08/2015
108,83 OPÉRA CONVERTIBLES
12/08/2015
108,21 OPÉRA CONVERTIBLES
11/08/2015
109,28 OPÉRA CONVERTIBLES
10/08/2015
109,65 OPÉRA CONVERTIBLES
09/08/2015
109,37 OPÉRA CONVERTIBLES
08/08/2015
109,37 OPÉRA CONVERTIBLES
07/08/2015
109,37 OPÉRA CONVERTIBLES
06/08/2015
109,82 OPÉRA CONVERTIBLES
05/08/2015
109,98 OPÉRA CONVERTIBLES
04/08/2015
109,70 OPÉRA CONVERTIBLES
03/08/2015
109,92 OPÉRA CONVERTIBLES
02/08/2015
109,44 OPÉRA CONVERTIBLES
01/08/2015
109,44 OPÉRA CONVERTIBLES
31/07/2015
109,44 OPÉRA CONVERTIBLES
30/07/2015
109,58 OPÉRA CONVERTIBLES
29/07/2015
109,38 OPÉRA CONVERTIBLES
28/07/2015
109,43 OPÉRA CONVERTIBLES
27/07/2015
109,16 OPÉRA CONVERTIBLES
26/07/2015
110,09 OPÉRA CONVERTIBLES
25/07/2015
110,09 OPÉRA CONVERTIBLES
24/07/2015
110,09 OPÉRA CONVERTIBLES
23/07/2015
110,23 OPÉRA CONVERTIBLES
22/07/2015
110,09 OPÉRA CONVERTIBLES
21/07/2015
110,07 OPÉRA CONVERTIBLES
20/07/2015
110,53 OPÉRA CONVERTIBLES
19/07/2015
110,11 OPÉRA CONVERTIBLES
18/07/2015
110,11 OPÉRA CONVERTIBLES
17/07/2015
110,11 OPÉRA CONVERTIBLES
16/07/2015
110,04 OPÉRA CONVERTIBLES
15/07/2015
109,49 OPÉRA CONVERTIBLES
14/07/2015
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
13/07/2015
109,04 OPÉRA CONVERTIBLES
12/07/2015
108,28 OPÉRA CONVERTIBLES
11/07/2015
108,28 OPÉRA CONVERTIBLES
10/07/2015
108,28 OPÉRA CONVERTIBLES
09/07/2015
107,29 OPÉRA CONVERTIBLES
08/07/2015
106,31 OPÉRA CONVERTIBLES
07/07/2015
105,96 OPÉRA CONVERTIBLES
06/07/2015
106,53 OPÉRA CONVERTIBLES
05/07/2015
107,01 OPÉRA CONVERTIBLES
04/07/2015
107,01 OPÉRA CONVERTIBLES
03/07/2015
107,01 OPÉRA CONVERTIBLES
02/07/2015
107,20 OPÉRA CONVERTIBLES
01/07/2015
107,47 OPÉRA CONVERTIBLES
30/06/2015
106,75 OPÉRA CONVERTIBLES
29/06/2015
107,26 OPÉRA CONVERTIBLES
28/06/2015
108,81 OPÉRA CONVERTIBLES
27/06/2015
108,81 OPÉRA CONVERTIBLES
26/06/2015
108,81 OPÉRA CONVERTIBLES
25/06/2015
108,65 OPÉRA CONVERTIBLES
24/06/2015
108,62 OPÉRA CONVERTIBLES
23/06/2015
108,84 OPÉRA CONVERTIBLES
22/06/2015
108,38 OPÉRA CONVERTIBLES
21/06/2015
107,28 OPÉRA CONVERTIBLES
20/06/2015
107,28 OPÉRA CONVERTIBLES
19/06/2015
107,28 OPÉRA CONVERTIBLES
18/06/2015
107,13 OPÉRA CONVERTIBLES
17/06/2015
106,88 OPÉRA CONVERTIBLES
16/06/2015
107,13 OPÉRA CONVERTIBLES
15/06/2015
106,89 OPÉRA CONVERTIBLES
14/06/2015
107,85 OPÉRA CONVERTIBLES
13/06/2015
107,85 OPÉRA CONVERTIBLES
12/06/2015
107,85 OPÉRA CONVERTIBLES
11/06/2015
108,30 OPÉRA CONVERTIBLES
10/06/2015
108,23 OPÉRA CONVERTIBLES
09/06/2015
107,71 OPÉRA CONVERTIBLES
08/06/2015
107,86 OPÉRA CONVERTIBLES
07/06/2015
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
06/06/2015
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
05/06/2015
108,37 OPÉRA CONVERTIBLES
04/06/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
03/06/2015
109,38 OPÉRA CONVERTIBLES
02/06/2015
109,52 OPÉRA CONVERTIBLES
01/06/2015
109,62 OPÉRA CONVERTIBLES
31/05/2015
109,64 OPÉRA CONVERTIBLES
30/05/2015
109,64 OPÉRA CONVERTIBLES
29/05/2015
109,64 OPÉRA CONVERTIBLES
28/05/2015
110,42 OPÉRA CONVERTIBLES
27/05/2015
110,54 OPÉRA CONVERTIBLES
26/05/2015
109,93 OPÉRA CONVERTIBLES
25/05/2015
110,76 OPÉRA CONVERTIBLES
24/05/2015
110,76 OPÉRA CONVERTIBLES
23/05/2015
110,76 OPÉRA CONVERTIBLES
22/05/2015
110,76 OPÉRA CONVERTIBLES
21/05/2015
110,97 OPÉRA CONVERTIBLES
20/05/2015
111,09 OPÉRA CONVERTIBLES
19/05/2015
110,96 OPÉRA CONVERTIBLES
18/05/2015
110,36 OPÉRA CONVERTIBLES
17/05/2015
110,02 OPÉRA CONVERTIBLES
16/05/2015
110,02 OPÉRA CONVERTIBLES
15/05/2015
110,02 OPÉRA CONVERTIBLES
14/05/2015
109,47 OPÉRA CONVERTIBLES
13/05/2015
109,47 OPÉRA CONVERTIBLES
12/05/2015
109,63 OPÉRA CONVERTIBLES
11/05/2015
110,25 OPÉRA CONVERTIBLES
10/05/2015
109,03 OPÉRA CONVERTIBLES
09/05/2015
109,03 OPÉRA CONVERTIBLES
08/05/2015
109,03 OPÉRA CONVERTIBLES
07/05/2015
109,03 OPÉRA CONVERTIBLES
06/05/2015
108,86 OPÉRA CONVERTIBLES
05/05/2015
108,78 OPÉRA CONVERTIBLES
04/05/2015
109,76 OPÉRA CONVERTIBLES
03/05/2015
109,42 OPÉRA CONVERTIBLES
02/05/2015
109,42 OPÉRA CONVERTIBLES
01/05/2015
109,42 OPÉRA CONVERTIBLES
30/04/2015
109,42 OPÉRA CONVERTIBLES
29/04/2015
109,49 OPÉRA CONVERTIBLES
28/04/2015
110,47 OPÉRA CONVERTIBLES
27/04/2015
111,04 OPÉRA CONVERTIBLES
26/04/2015
110,07 OPÉRA CONVERTIBLES
25/04/2015
110,07 OPÉRA CONVERTIBLES
24/04/2015
110,07 OPÉRA CONVERTIBLES
23/04/2015
109,77 OPÉRA CONVERTIBLES
22/04/2015
110,27 OPÉRA CONVERTIBLES
21/04/2015
110,28 OPÉRA CONVERTIBLES
20/04/2015
109,90 OPÉRA CONVERTIBLES
19/04/2015
109,72 OPÉRA CONVERTIBLES
18/04/2015
109,72 OPÉRA CONVERTIBLES
17/04/2015
109,72 OPÉRA CONVERTIBLES
16/04/2015
110,63 OPÉRA CONVERTIBLES
15/04/2015
110,49 OPÉRA CONVERTIBLES
14/04/2015
111,53 OPÉRA CONVERTIBLES
13/04/2015
110,83 OPÉRA CONVERTIBLES
12/04/2015
110,79 OPÉRA CONVERTIBLES
11/04/2015
110,79 OPÉRA CONVERTIBLES
10/04/2015
110,79 OPÉRA CONVERTIBLES
09/04/2015
110,16 OPÉRA CONVERTIBLES
08/04/2015
109,70 OPÉRA CONVERTIBLES
07/04/2015
109,68 OPÉRA CONVERTIBLES
06/04/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
05/04/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
04/04/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
03/04/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
02/04/2015
109,21 OPÉRA CONVERTIBLES
01/04/2015
109,07 OPÉRA CONVERTIBLES
31/03/2015
109,00 OPÉRA CONVERTIBLES
30/03/2015
109,32 OPÉRA CONVERTIBLES
29/03/2015
108,74 OPÉRA CONVERTIBLES
28/03/2015
108,74 OPÉRA CONVERTIBLES
27/03/2015
108,74 OPÉRA CONVERTIBLES
26/03/2015
108,54 OPÉRA CONVERTIBLES
25/03/2015
109,10 OPÉRA CONVERTIBLES
24/03/2015
109,62 OPÉRA CONVERTIBLES
23/03/2015
109,40 OPÉRA CONVERTIBLES
22/03/2015
109,54 OPÉRA CONVERTIBLES
21/03/2015
109,54 OPÉRA CONVERTIBLES
20/03/2015
109,54 OPÉRA CONVERTIBLES
19/03/2015
109,24 OPÉRA CONVERTIBLES
18/03/2015
108,95 OPÉRA CONVERTIBLES
17/03/2015
108,84 OPÉRA CONVERTIBLES
16/03/2015
109,44 OPÉRA CONVERTIBLES
15/03/2015
108,97 OPÉRA CONVERTIBLES
14/03/2015
108,97 OPÉRA CONVERTIBLES
13/03/2015
108,97 OPÉRA CONVERTIBLES
12/03/2015
108,54 OPÉRA CONVERTIBLES
11/03/2015
108,42 OPÉRA CONVERTIBLES
10/03/2015
107,61 OPÉRA CONVERTIBLES
09/03/2015
107,76 OPÉRA CONVERTIBLES
08/03/2015
107,65 OPÉRA CONVERTIBLES
07/03/2015
107,65 OPÉRA CONVERTIBLES
06/03/2015
107,65 OPÉRA CONVERTIBLES
05/03/2015
107,57 OPÉRA CONVERTIBLES
04/03/2015
107,14 OPÉRA CONVERTIBLES
03/03/2015
107,15 OPÉRA CONVERTIBLES
02/03/2015
107,60 OPÉRA CONVERTIBLES
01/03/2015
107,54 OPÉRA CONVERTIBLES
28/02/2015
107,54 OPÉRA CONVERTIBLES
27/02/2015
107,54 OPÉRA CONVERTIBLES
26/02/2015
107,37 OPÉRA CONVERTIBLES
25/02/2015
107,11 OPÉRA CONVERTIBLES
24/02/2015
107,15 OPÉRA CONVERTIBLES
23/02/2015
106,75 OPÉRA CONVERTIBLES
22/02/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
21/02/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
20/02/2015
106,23 OPÉRA CONVERTIBLES
19/02/2015
106,30 OPÉRA CONVERTIBLES
18/02/2015
106,13 OPÉRA CONVERTIBLES
17/02/2015
105,87 OPÉRA CONVERTIBLES
16/02/2015
106,01 OPÉRA CONVERTIBLES
15/02/2015
105,80 OPÉRA CONVERTIBLES
14/02/2015
105,80 OPÉRA CONVERTIBLES
13/02/2015
105,80 OPÉRA CONVERTIBLES
12/02/2015
105,73 OPÉRA CONVERTIBLES
11/02/2015
105,02 OPÉRA CONVERTIBLES
10/02/2015
105,20 OPÉRA CONVERTIBLES
09/02/2015
104,89 OPÉRA CONVERTIBLES
08/02/2015
105,36 OPÉRA CONVERTIBLES
07/02/2015
105,36 OPÉRA CONVERTIBLES
06/02/2015
105,36 OPÉRA CONVERTIBLES
05/02/2015
105,29 OPÉRA CONVERTIBLES
04/02/2015
105,20 OPÉRA CONVERTIBLES
03/02/2015
105,01 OPÉRA CONVERTIBLES
02/02/2015
104,59 OPÉRA CONVERTIBLES
01/02/2015
104,57 OPÉRA CONVERTIBLES
31/01/2015
104,57 OPÉRA CONVERTIBLES
30/01/2015
104,57 OPÉRA CONVERTIBLES
29/01/2015
104,78 OPÉRA CONVERTIBLES
28/01/2015
104,60 OPÉRA CONVERTIBLES
27/01/2015
104,28 OPÉRA CONVERTIBLES
26/01/2015
104,72 OPÉRA CONVERTIBLES
25/01/2015
104,00 OPÉRA CONVERTIBLES
24/01/2015
104,00 OPÉRA CONVERTIBLES
23/01/2015
104,00 OPÉRA CONVERTIBLES
22/01/2015
103,45 OPÉRA CONVERTIBLES
21/01/2015
102,65 OPÉRA CONVERTIBLES
20/01/2015
102,57 OPÉRA CONVERTIBLES
19/01/2015
102,14 OPÉRA CONVERTIBLES
18/01/2015
101,72 OPÉRA CONVERTIBLES
17/01/2015
101,72 OPÉRA CONVERTIBLES
16/01/2015
101,72 OPÉRA CONVERTIBLES
15/01/2015
101,57 OPÉRA CONVERTIBLES
14/01/2015
101,15 OPÉRA CONVERTIBLES
13/01/2015
101,43 OPÉRA CONVERTIBLES
12/01/2015
100,85 OPÉRA CONVERTIBLES
11/01/2015
100,52 OPÉRA CONVERTIBLES
10/01/2015
100,52 OPÉRA CONVERTIBLES
09/01/2015
100,52 OPÉRA CONVERTIBLES
08/01/2015
100,78 OPÉRA CONVERTIBLES
07/01/2015
100,05 OPÉRA CONVERTIBLES
06/01/2015
99,94 OPÉRA CONVERTIBLES
05/01/2015
100,23 OPÉRA CONVERTIBLES
04/01/2015
101,12 OPÉRA CONVERTIBLES
03/01/2015
101,12 OPÉRA CONVERTIBLES
02/01/2015
101,12 OPÉRA CONVERTIBLES
01/01/2015
100,89 OPÉRA CONVERTIBLES
31/12/2014
100,89 OPÉRA CONVERTIBLES
30/12/2014
100,82 OPÉRA CONVERTIBLES
29/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
28/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
27/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
26/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
25/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
24/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
23/12/2014
101,15 OPÉRA CONVERTIBLES
22/12/2014
100,86 OPÉRA CONVERTIBLES
21/12/2014
100,53 OPÉRA CONVERTIBLES
20/12/2014
100,53 OPÉRA CONVERTIBLES
19/12/2014
100,53 OPÉRA CONVERTIBLES
18/12/2014
100,51 OPÉRA CONVERTIBLES
17/12/2014
99,46 OPÉRA CONVERTIBLES
16/12/2014
99,41 OPÉRA CONVERTIBLES
15/12/2014
99,10 OPÉRA CONVERTIBLES
14/12/2014
100,38 OPÉRA CONVERTIBLES
13/12/2014
100,38 OPÉRA CONVERTIBLES
12/12/2014
100,38 OPÉRA CONVERTIBLES
11/12/2014
101,10 OPÉRA CONVERTIBLES
10/12/2014
101,07 OPÉRA CONVERTIBLES
09/12/2014
101,18 OPÉRA CONVERTIBLES
08/12/2014
101,97 OPÉRA CONVERTIBLES
07/12/2014
102,11 OPÉRA CONVERTIBLES
06/12/2014
102,11 OPÉRA CONVERTIBLES
05/12/2014
102,11 OPÉRA CONVERTIBLES
04/12/2014
101,45 OPÉRA CONVERTIBLES
03/12/2014
101,58 OPÉRA CONVERTIBLES
02/12/2014
101,30 OPÉRA CONVERTIBLES
01/12/2014
101,26 OPÉRA CONVERTIBLES
30/11/2014
101,36 OPÉRA CONVERTIBLES
29/11/2014
101,36 OPÉRA CONVERTIBLES
28/11/2014
101,36 OPÉRA CONVERTIBLES
27/11/2014
101,04 OPÉRA CONVERTIBLES
26/11/2014
100,76 OPÉRA CONVERTIBLES
25/11/2014
100,63 OPÉRA CONVERTIBLES
24/11/2014
100,56 OPÉRA CONVERTIBLES
23/11/2014
100,19 OPÉRA CONVERTIBLES
22/11/2014
100,19 OPÉRA CONVERTIBLES
21/11/2014
100,19 OPÉRA CONVERTIBLES
20/11/2014
99,36 OPÉRA CONVERTIBLES
19/11/2014
98,98 OPÉRA CONVERTIBLES
18/11/2014
99,00 OPÉRA CONVERTIBLES
17/11/2014
98,65 OPÉRA CONVERTIBLES
16/11/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
15/11/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
14/11/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
13/11/2014
98,64 OPÉRA CONVERTIBLES
12/11/2014
98,64 OPÉRA CONVERTIBLES
11/11/2014
98,93 OPÉRA CONVERTIBLES
10/11/2014
98,93 OPÉRA CONVERTIBLES
09/11/2014
99,02 OPÉRA CONVERTIBLES
08/11/2014
99,02 OPÉRA CONVERTIBLES
07/11/2014
99,02 OPÉRA CONVERTIBLES
06/11/2014
99,25 OPÉRA CONVERTIBLES
05/11/2014
99,09 OPÉRA CONVERTIBLES
04/11/2014
98,64 OPÉRA CONVERTIBLES
03/11/2014
98,80 OPÉRA CONVERTIBLES
02/11/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
01/11/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
31/10/2014
98,62 OPÉRA CONVERTIBLES
30/10/2014
97,96 OPÉRA CONVERTIBLES
29/10/2014
97,53 OPÉRA CONVERTIBLES
28/10/2014
97,54 OPÉRA CONVERTIBLES
27/10/2014
97,10 OPÉRA CONVERTIBLES
26/10/2014
97,31 OPÉRA CONVERTIBLES
25/10/2014
97,31 OPÉRA CONVERTIBLES
24/10/2014
97,31 OPÉRA CONVERTIBLES
23/10/2014
97,53 OPÉRA CONVERTIBLES
22/10/2014
97,24 OPÉRA CONVERTIBLES
21/10/2014
96,90 OPÉRA CONVERTIBLES
20/10/2014
96,37 OPÉRA CONVERTIBLES
19/10/2014
96,45 OPÉRA CONVERTIBLES
18/10/2014
96,45 OPÉRA CONVERTIBLES
17/10/2014
96,45 OPÉRA CONVERTIBLES
16/10/2014
95,45 OPÉRA CONVERTIBLES
15/10/2014
95,76 OPÉRA CONVERTIBLES
14/10/2014
96,70 OPÉRA CONVERTIBLES
13/10/2014
96,39 OPÉRA CONVERTIBLES
12/10/2014
96,55 OPÉRA CONVERTIBLES
11/10/2014
96,55 OPÉRA CONVERTIBLES
10/10/2014
96,55 OPÉRA CONVERTIBLES
09/10/2014
97,03 OPÉRA CONVERTIBLES
08/10/2014
97,29 OPÉRA CONVERTIBLES
07/10/2014
97,67 OPÉRA CONVERTIBLES
06/10/2014
98,35 OPÉRA CONVERTIBLES
05/10/2014
98,36 OPÉRA CONVERTIBLES
04/10/2014
98,36 OPÉRA CONVERTIBLES
03/10/2014
98,36 OPÉRA CONVERTIBLES
02/10/2014
98,16 OPÉRA CONVERTIBLES
01/10/2014
98,92 OPÉRA CONVERTIBLES
30/09/2014
99,29 OPÉRA CONVERTIBLES
29/09/2014
99,31 OPÉRA CONVERTIBLES
28/09/2014
99,66 OPÉRA CONVERTIBLES
27/09/2014
99,66 OPÉRA CONVERTIBLES
26/09/2014
99,66 OPÉRA CONVERTIBLES
25/09/2014
99,76 OPÉRA CONVERTIBLES
24/09/2014
99,95 OPÉRA CONVERTIBLES
23/09/2014
99,86 OPÉRA CONVERTIBLES
22/09/2014
100,40 OPÉRA CONVERTIBLES
21/09/2014
100,81 OPÉRA CONVERTIBLES
20/09/2014
100,81 OPÉRA CONVERTIBLES
19/09/2014
100,81 OPÉRA CONVERTIBLES
18/09/2014
100,85 OPÉRA CONVERTIBLES
17/09/2014
100,68 OPÉRA CONVERTIBLES
16/09/2014
100,39 OPÉRA CONVERTIBLES
15/09/2014
100,68 OPÉRA CONVERTIBLES
14/09/2014
100,75 OPÉRA CONVERTIBLES
13/09/2014
100,75 OPÉRA CONVERTIBLES
12/09/2014
100,75 OPÉRA CONVERTIBLES
11/09/2014
100,90 OPÉRA CONVERTIBLES
10/09/2014
100,93 OPÉRA CONVERTIBLES
09/09/2014
101,17 OPÉRA CONVERTIBLES
08/09/2014
101,38 OPÉRA CONVERTIBLES
07/09/2014
101,61 OPÉRA CONVERTIBLES
06/09/2014
101,61 OPÉRA CONVERTIBLES
05/09/2014
101,61 OPÉRA CONVERTIBLES
04/09/2014
101,44 OPÉRA CONVERTIBLES
03/09/2014
101,09 OPÉRA CONVERTIBLES
02/09/2014
100,80 OPÉRA CONVERTIBLES
01/09/2014
100,87 OPÉRA CONVERTIBLES
31/08/2014
100,88 OPÉRA CONVERTIBLES
30/08/2014
100,88 OPÉRA CONVERTIBLES
29/08/2014
100,88 OPÉRA CONVERTIBLES
28/08/2014
101,00 OPÉRA CONVERTIBLES
27/08/2014
101,28 OPÉRA CONVERTIBLES
26/08/2014
101,12 OPÉRA CONVERTIBLES
25/08/2014
100,75 OPÉRA CONVERTIBLES
24/08/2014
100,32 OPÉRA CONVERTIBLES
23/08/2014
100,32 OPÉRA CONVERTIBLES
22/08/2014
100,32 OPÉRA CONVERTIBLES
21/08/2014
100,46 OPÉRA CONVERTIBLES
20/08/2014
100,05 OPÉRA CONVERTIBLES
19/08/2014
100,03 OPÉRA CONVERTIBLES
18/08/2014
99,68 OPÉRA CONVERTIBLES
17/08/2014
99,41 OPÉRA CONVERTIBLES
16/08/2014
99,41 OPÉRA CONVERTIBLES
15/08/2014
99,41 OPÉRA CONVERTIBLES
14/08/2014
99,41 OPÉRA CONVERTIBLES
13/08/2014
99,32 OPÉRA CONVERTIBLES
12/08/2014
99,46 OPÉRA CONVERTIBLES
11/08/2014
99,55 OPÉRA CONVERTIBLES
10/08/2014
98,95 OPÉRA CONVERTIBLES
09/08/2014
98,95 OPÉRA CONVERTIBLES
08/08/2014
98,95 OPÉRA CONVERTIBLES
07/08/2014
99,26 OPÉRA CONVERTIBLES
06/08/2014
99,57 OPÉRA CONVERTIBLES
05/08/2014
99,78 OPÉRA CONVERTIBLES
04/08/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Indicateurs avancés indisponibles.
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
OPÉRA CONVERTIBLES 7,212,356,010,43
Oblig. Convertibles Europe 10,073,255,840,59
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt 16,885,338,580,65
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
OPÉRA CONVERTIBLES -3,146,530,2111,1511,32-11,005,39
Oblig. Convertibles Europe -0,025,531,969,4914,47-9,655,16
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt 2,855,679,9810,1014,01-0,398,50

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus