CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C) - LU0012091087

Fonds absorbé le 24/03/2017 par CANDRIAM EQ L EUROPE C CAP (LU0027144939 - EUR)
Performance en base 100 du 24/03/2014 au 23/03/2017
 
CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
 
Act. Zone Euro
 
MSCI EMU
MSCI EMU
23/03/2017
125,28 MSCI EMU
22/03/2017
124,09 MSCI EMU
21/03/2017
124,63 MSCI EMU
20/03/2017
125,06 MSCI EMU
19/03/2017
125,44 MSCI EMU
18/03/2017
125,44 MSCI EMU
17/03/2017
125,44 MSCI EMU
16/03/2017
125,16 MSCI EMU
15/03/2017
124,14 MSCI EMU
14/03/2017
123,80 MSCI EMU
13/03/2017
124,14 MSCI EMU
12/03/2017
124,54 MSCI EMU
11/03/2017
124,54 MSCI EMU
10/03/2017
124,54 MSCI EMU
09/03/2017
124,03 MSCI EMU
08/03/2017
122,99 MSCI EMU
07/03/2017
122,90 MSCI EMU
06/03/2017
123,06 MSCI EMU
05/03/2017
123,51 MSCI EMU
04/03/2017
123,51 MSCI EMU
03/03/2017
123,51 MSCI EMU
02/03/2017
123,23 MSCI EMU
01/03/2017
123,46 MSCI EMU
28/02/2017
121,22 MSCI EMU
27/02/2017
120,89 MSCI EMU
26/02/2017
119,92 MSCI EMU
25/02/2017
119,92 MSCI EMU
24/02/2017
119,92 MSCI EMU
23/02/2017
121,69 MSCI EMU
22/02/2017
122,07 MSCI EMU
21/02/2017
121,75 MSCI EMU
20/02/2017
121,00 MSCI EMU
19/02/2017
120,60 MSCI EMU
18/02/2017
120,60 MSCI EMU
17/02/2017
120,60 MSCI EMU
16/02/2017
121,16 MSCI EMU
15/02/2017
121,48 MSCI EMU
14/02/2017
120,19 MSCI EMU
13/02/2017
120,44 MSCI EMU
12/02/2017
119,48 MSCI EMU
11/02/2017
119,48 MSCI EMU
10/02/2017
119,48 MSCI EMU
09/02/2017
119,26 MSCI EMU
08/02/2017
118,84 MSCI EMU
07/02/2017
118,37 MSCI EMU
06/02/2017
118,51 MSCI EMU
05/02/2017
120,04 MSCI EMU
04/02/2017
120,04 MSCI EMU
03/02/2017
120,04 MSCI EMU
02/02/2017
118,88 MSCI EMU
01/02/2017
118,34 MSCI EMU
31/01/2017
118,35 MSCI EMU
30/01/2017
119,51 MSCI EMU
29/01/2017
120,60 MSCI EMU
28/01/2017
120,60 MSCI EMU
27/01/2017
120,60 MSCI EMU
26/01/2017
120,34 MSCI EMU
25/01/2017
120,84 MSCI EMU
24/01/2017
119,44 MSCI EMU
23/01/2017
119,25 MSCI EMU
22/01/2017
120,23 MSCI EMU
21/01/2017
120,23 MSCI EMU
20/01/2017
120,23 MSCI EMU
19/01/2017
118,84 MSCI EMU
18/01/2017
119,72 MSCI EMU
17/01/2017
119,24 MSCI EMU
16/01/2017
119,59 MSCI EMU
15/01/2017
120,01 MSCI EMU
14/01/2017
120,01 MSCI EMU
13/01/2017
120,01 MSCI EMU
12/01/2017
118,82 MSCI EMU
11/01/2017
119,58 MSCI EMU
10/01/2017
120,05 MSCI EMU
09/01/2017
120,25 MSCI EMU
08/01/2017
120,12 MSCI EMU
07/01/2017
120,12 MSCI EMU
06/01/2017
120,12 MSCI EMU
05/01/2017
121,27 MSCI EMU
04/01/2017
120,53 MSCI EMU
03/01/2017
120,16 MSCI EMU
02/01/2017
120,83 MSCI EMU
01/01/2017
119,04 MSCI EMU
31/12/2016
119,04 MSCI EMU
30/12/2016
119,04 MSCI EMU
29/12/2016
119,03 MSCI EMU
28/12/2016
118,77 MSCI EMU
27/12/2016
119,11 MSCI EMU
26/12/2016
118,92 MSCI EMU
25/12/2016
118,92 MSCI EMU
24/12/2016
118,92 MSCI EMU
23/12/2016
118,92 MSCI EMU
22/12/2016
118,62 MSCI EMU
21/12/2016
118,75 MSCI EMU
20/12/2016
118,25 MSCI EMU
19/12/2016
118,23 MSCI EMU
18/12/2016
117,73 MSCI EMU
17/12/2016
117,73 MSCI EMU
16/12/2016
117,73 MSCI EMU
15/12/2016
117,67 MSCI EMU
14/12/2016
116,56 MSCI EMU
13/12/2016
117,58 MSCI EMU
12/12/2016
116,18 MSCI EMU
11/12/2016
115,84 MSCI EMU
10/12/2016
115,84 MSCI EMU
09/12/2016
115,84 MSCI EMU
08/12/2016
114,01 MSCI EMU
07/12/2016
114,55 MSCI EMU
06/12/2016
112,66 MSCI EMU
05/12/2016
111,32 MSCI EMU
04/12/2016
110,15 MSCI EMU
03/12/2016
110,15 MSCI EMU
02/12/2016
110,15 MSCI EMU
01/12/2016
110,34 MSCI EMU
30/11/2016
110,96 MSCI EMU
29/11/2016
111,14 MSCI EMU
28/11/2016
109,97 MSCI EMU
27/11/2016
111,18 MSCI EMU
26/11/2016
111,18 MSCI EMU
25/11/2016
111,18 MSCI EMU
24/11/2016
110,96 MSCI EMU
23/11/2016
109,80 MSCI EMU
22/11/2016
110,59 MSCI EMU
21/11/2016
110,28 MSCI EMU
20/11/2016
109,46 MSCI EMU
19/11/2016
109,46 MSCI EMU
18/11/2016
109,46 MSCI EMU
17/11/2016
110,13 MSCI EMU
16/11/2016
109,78 MSCI EMU
15/11/2016
110,29 MSCI EMU
14/11/2016
109,56 MSCI EMU
13/11/2016
109,54 MSCI EMU
12/11/2016
109,54 MSCI EMU
11/11/2016
109,54 MSCI EMU
10/11/2016
110,34 MSCI EMU
09/11/2016
110,39 MSCI EMU
08/11/2016
110,20 MSCI EMU
07/11/2016
109,41 MSCI EMU
06/11/2016
108,15 MSCI EMU
05/11/2016
108,15 MSCI EMU
04/11/2016
108,15 MSCI EMU
03/11/2016
108,91 MSCI EMU
02/11/2016
109,08 MSCI EMU
01/11/2016
110,59 MSCI EMU
31/10/2016
111,75 MSCI EMU
30/10/2016
112,35 MSCI EMU
29/10/2016
112,35 MSCI EMU
28/10/2016
112,35 MSCI EMU
27/10/2016
112,27 MSCI EMU
26/10/2016
112,12 MSCI EMU
25/10/2016
112,33 MSCI EMU
24/10/2016
112,74 MSCI EMU
23/10/2016
112,09 MSCI EMU
22/10/2016
112,09 MSCI EMU
21/10/2016
112,09 MSCI EMU
20/10/2016
111,67 MSCI EMU
19/10/2016
111,59 MSCI EMU
18/10/2016
111,15 MSCI EMU
17/10/2016
109,92 MSCI EMU
16/10/2016
110,46 MSCI EMU
15/10/2016
110,46 MSCI EMU
14/10/2016
110,46 MSCI EMU
13/10/2016
108,70 MSCI EMU
12/10/2016
109,78 MSCI EMU
11/10/2016
110,02 MSCI EMU
10/10/2016
110,68 MSCI EMU
09/10/2016
109,88 MSCI EMU
08/10/2016
109,88 MSCI EMU
07/10/2016
109,88 MSCI EMU
06/10/2016
110,37 MSCI EMU
05/10/2016
110,61 MSCI EMU
04/10/2016
110,97 MSCI EMU
03/10/2016
109,88 MSCI EMU
02/10/2016
110,89 MSCI EMU
01/10/2016
110,89 MSCI EMU
30/09/2016
110,89 MSCI EMU
29/09/2016
109,72 MSCI EMU
28/09/2016
109,25 MSCI EMU
27/09/2016
108,57 MSCI EMU
26/09/2016
109,02 MSCI EMU
25/09/2016
110,88 MSCI EMU
24/09/2016
110,88 MSCI EMU
23/09/2016
110,88 MSCI EMU
22/09/2016
111,49 MSCI EMU
21/09/2016
109,13 MSCI EMU
20/09/2016
108,51 MSCI EMU
19/09/2016
108,87 MSCI EMU
18/09/2016
106,89 MSCI EMU
17/09/2016
106,89 MSCI EMU
16/09/2016
106,89 MSCI EMU
15/09/2016
108,56 MSCI EMU
14/09/2016
108,53 MSCI EMU
13/09/2016
108,47 MSCI EMU
12/09/2016
109,49 MSCI EMU
11/09/2016
110,31 MSCI EMU
10/09/2016
110,31 MSCI EMU
09/09/2016
110,31 MSCI EMU
08/09/2016
111,91 MSCI EMU
07/09/2016
112,54 MSCI EMU
06/09/2016
112,54 MSCI EMU
05/09/2016
111,99 MSCI EMU
04/09/2016
111,77 MSCI EMU
03/09/2016
111,77 MSCI EMU
02/09/2016
111,77 MSCI EMU
01/09/2016
110,53 MSCI EMU
31/08/2016
110,17 MSCI EMU
30/08/2016
110,28 MSCI EMU
29/08/2016
109,56 MSCI EMU
28/08/2016
109,86 MSCI EMU
27/08/2016
109,86 MSCI EMU
26/08/2016
109,86 MSCI EMU
25/08/2016
109,15 MSCI EMU
24/08/2016
109,78 MSCI EMU
23/08/2016
109,44 MSCI EMU
22/08/2016
108,73 MSCI EMU
21/08/2016
108,69 MSCI EMU
20/08/2016
108,69 MSCI EMU
19/08/2016
108,69 MSCI EMU
18/08/2016
109,60 MSCI EMU
17/08/2016
108,89 MSCI EMU
16/08/2016
109,75 MSCI EMU
15/08/2016
111,25 MSCI EMU
14/08/2016
111,13 MSCI EMU
13/08/2016
111,13 MSCI EMU
12/08/2016
111,13 MSCI EMU
11/08/2016
111,29 MSCI EMU
10/08/2016
109,74 MSCI EMU
09/08/2016
110,57 MSCI EMU
08/08/2016
108,51 MSCI EMU
07/08/2016
107,46 MSCI EMU
06/08/2016
107,46 MSCI EMU
05/08/2016
107,46 MSCI EMU
04/08/2016
106,76 MSCI EMU
03/08/2016
105,71 MSCI EMU
02/08/2016
106,21 MSCI EMU
01/08/2016
108,04 MSCI EMU
31/07/2016
109,32 MSCI EMU
30/07/2016
109,32 MSCI EMU
29/07/2016
109,32 MSCI EMU
28/07/2016
107,65 MSCI EMU
27/07/2016
108,72 MSCI EMU
26/07/2016
107,82 MSCI EMU
25/07/2016
107,63 MSCI EMU
24/07/2016
107,18 MSCI EMU
23/07/2016
107,18 MSCI EMU
22/07/2016
107,18 MSCI EMU
21/07/2016
107,21 MSCI EMU
20/07/2016
107,35 MSCI EMU
19/07/2016
105,94 MSCI EMU
18/07/2016
106,80 MSCI EMU
17/07/2016
106,17 MSCI EMU
16/07/2016
106,17 MSCI EMU
15/07/2016
106,17 MSCI EMU
14/07/2016
106,44 MSCI EMU
13/07/2016
106,10 MSCI EMU
12/07/2016
105,77 MSCI EMU
11/07/2016
104,43 MSCI EMU
10/07/2016
102,40 MSCI EMU
09/07/2016
102,40 MSCI EMU
08/07/2016
102,40 MSCI EMU
07/07/2016
100,58 MSCI EMU
06/07/2016
99,97 MSCI EMU
05/07/2016
101,33 MSCI EMU
04/07/2016
103,48 MSCI EMU
03/07/2016
104,27 MSCI EMU
02/07/2016
104,27 MSCI EMU
01/07/2016
104,27 MSCI EMU
30/06/2016
103,43 MSCI EMU
29/06/2016
102,39 MSCI EMU
28/06/2016
99,58 MSCI EMU
27/06/2016
97,36 MSCI EMU
26/06/2016
101,43 MSCI EMU
25/06/2016
101,43 MSCI EMU
24/06/2016
101,43 MSCI EMU
23/06/2016
108,90 MSCI EMU
22/06/2016
107,26 MSCI EMU
21/06/2016
106,54 MSCI EMU
20/06/2016
106,39 MSCI EMU
19/06/2016
102,87 MSCI EMU
18/06/2016
102,87 MSCI EMU
17/06/2016
102,87 MSCI EMU
16/06/2016
101,51 MSCI EMU
15/06/2016
102,41 MSCI EMU
14/06/2016
101,26 MSCI EMU
13/06/2016
103,60 MSCI EMU
12/06/2016
105,29 MSCI EMU
11/06/2016
105,29 MSCI EMU
10/06/2016
105,29 MSCI EMU
09/06/2016
107,91 MSCI EMU
08/06/2016
109,27 MSCI EMU
07/06/2016
109,90 MSCI EMU
06/06/2016
108,63 MSCI EMU
05/06/2016
109,92 MSCI EMU
04/06/2016
109,92 MSCI EMU
03/06/2016
109,92 MSCI EMU
02/06/2016
109,06 MSCI EMU
01/06/2016
109,24 MSCI EMU
31/05/2016
109,77 MSCI EMU
30/05/2016
110,65 MSCI EMU
29/05/2016
109,95 MSCI EMU
28/05/2016
109,95 MSCI EMU
27/05/2016
109,95 MSCI EMU
26/05/2016
110,32 MSCI EMU
25/05/2016
109,62 MSCI EMU
24/05/2016
108,03 MSCI EMU
23/05/2016
105,58 MSCI EMU
22/05/2016
106,32 MSCI EMU
21/05/2016
106,32 MSCI EMU
20/05/2016
106,32 MSCI EMU
19/05/2016
105,00 MSCI EMU
18/05/2016
106,02 MSCI EMU
17/05/2016
105,61 MSCI EMU
16/05/2016
105,94 MSCI EMU
15/05/2016
105,46 MSCI EMU
14/05/2016
105,46 MSCI EMU
13/05/2016
105,46 MSCI EMU
12/05/2016
105,47 MSCI EMU
11/05/2016
106,20 MSCI EMU
10/05/2016
106,88 MSCI EMU
09/05/2016
105,82 MSCI EMU
08/05/2016
105,24 MSCI EMU
07/05/2016
105,24 MSCI EMU
06/05/2016
105,24 MSCI EMU
05/05/2016
104,97 MSCI EMU
04/05/2016
104,94 MSCI EMU
03/05/2016
105,62 MSCI EMU
02/05/2016
108,20 MSCI EMU
01/05/2016
108,14 MSCI EMU
30/04/2016
108,14 MSCI EMU
29/04/2016
108,14 MSCI EMU
28/04/2016
109,95 MSCI EMU
27/04/2016
110,35 MSCI EMU
26/04/2016
109,97 MSCI EMU
25/04/2016
109,56 MSCI EMU
24/04/2016
110,10 MSCI EMU
23/04/2016
110,10 MSCI EMU
22/04/2016
110,10 MSCI EMU
21/04/2016
110,02 MSCI EMU
20/04/2016
110,33 MSCI EMU
19/04/2016
110,34 MSCI EMU
18/04/2016
108,57 MSCI EMU
17/04/2016
108,09 MSCI EMU
16/04/2016
108,09 MSCI EMU
15/04/2016
108,09 MSCI EMU
14/04/2016
108,36 MSCI EMU
13/04/2016
107,52 MSCI EMU
12/04/2016
104,48 MSCI EMU
11/04/2016
104,67 MSCI EMU
10/04/2016
104,13 MSCI EMU
09/04/2016
104,13 MSCI EMU
08/04/2016
104,13 MSCI EMU
07/04/2016
102,45 MSCI EMU
06/04/2016
103,75 MSCI EMU
05/04/2016
102,90 MSCI EMU
04/04/2016
105,10 MSCI EMU
03/04/2016
104,07 MSCI EMU
02/04/2016
104,07 MSCI EMU
01/04/2016
104,07 MSCI EMU
31/03/2016
106,48 MSCI EMU
30/03/2016
108,01 MSCI EMU
29/03/2016
106,16 MSCI EMU
28/03/2016
106,19 MSCI EMU
27/03/2016
105,70 MSCI EMU
26/03/2016
105,70 MSCI EMU
25/03/2016
105,70 MSCI EMU
24/03/2016
105,70 MSCI EMU
23/03/2016
107,48 MSCI EMU
22/03/2016
107,67 MSCI EMU
21/03/2016
107,30 MSCI EMU
20/03/2016
107,76 MSCI EMU
19/03/2016
107,76 MSCI EMU
18/03/2016
107,76 MSCI EMU
17/03/2016
107,13 MSCI EMU
16/03/2016
107,65 MSCI EMU
15/03/2016
107,56 MSCI EMU
14/03/2016
108,29 MSCI EMU
13/03/2016
108,25 MSCI EMU
12/03/2016
108,25 MSCI EMU
11/03/2016
108,25 MSCI EMU
10/03/2016
106,92 MSCI EMU
09/03/2016
106,01 MSCI EMU
08/03/2016
105,41 MSCI EMU
07/03/2016
106,24 MSCI EMU
06/03/2016
106,84 MSCI EMU
05/03/2016
106,84 MSCI EMU
04/03/2016
106,84 MSCI EMU
03/03/2016
106,08 MSCI EMU
02/03/2016
105,68 MSCI EMU
01/03/2016
105,30 MSCI EMU
29/02/2016
103,31 MSCI EMU
28/02/2016
102,15 MSCI EMU
27/02/2016
102,15 MSCI EMU
26/02/2016
102,15 MSCI EMU
25/02/2016
101,34 MSCI EMU
24/02/2016
99,80 MSCI EMU
23/02/2016
101,94 MSCI EMU
22/02/2016
103,19 MSCI EMU
21/02/2016
101,18 MSCI EMU
20/02/2016
101,18 MSCI EMU
19/02/2016
101,18 MSCI EMU
18/02/2016
101,95 MSCI EMU
17/02/2016
101,74 MSCI EMU
16/02/2016
98,90 MSCI EMU
15/02/2016
99,14 MSCI EMU
14/02/2016
96,31 MSCI EMU
13/02/2016
96,31 MSCI EMU
12/02/2016
96,31 MSCI EMU
11/02/2016
94,24 MSCI EMU
10/02/2016
97,35 MSCI EMU
09/02/2016
96,81 MSCI EMU
08/02/2016
98,14 MSCI EMU
07/02/2016
100,87 MSCI EMU
06/02/2016
100,87 MSCI EMU
05/02/2016
100,87 MSCI EMU
04/02/2016
101,99 MSCI EMU
03/02/2016
103,31 MSCI EMU
02/02/2016
103,83 MSCI EMU
01/02/2016
106,37 MSCI EMU
31/01/2016
105,79 MSCI EMU
30/01/2016
105,79 MSCI EMU
29/01/2016
105,79 MSCI EMU
28/01/2016
104,74 MSCI EMU
27/01/2016
106,23 MSCI EMU
26/01/2016
106,08 MSCI EMU
25/01/2016
105,09 MSCI EMU
24/01/2016
105,73 MSCI EMU
23/01/2016
105,73 MSCI EMU
22/01/2016
105,73 MSCI EMU
21/01/2016
102,17 MSCI EMU
20/01/2016
100,55 MSCI EMU
19/01/2016
104,26 MSCI EMU
18/01/2016
102,19 MSCI EMU
17/01/2016
103,40 MSCI EMU
16/01/2016
103,40 MSCI EMU
15/01/2016
103,40 MSCI EMU
14/01/2016
105,09 MSCI EMU
13/01/2016
107,87 MSCI EMU
12/01/2016
107,22 MSCI EMU
11/01/2016
105,59 MSCI EMU
10/01/2016
106,58 MSCI EMU
09/01/2016
106,58 MSCI EMU
08/01/2016
106,58 MSCI EMU
07/01/2016
107,36 MSCI EMU
06/01/2016
109,74 MSCI EMU
05/01/2016
110,81 MSCI EMU
04/01/2016
109,69 MSCI EMU
03/01/2016
113,73 MSCI EMU
02/01/2016
113,73 MSCI EMU
01/01/2016
113,73 MSCI EMU
31/12/2015
113,73 MSCI EMU
30/12/2015
114,48 MSCI EMU
29/12/2015
114,91 MSCI EMU
28/12/2015
113,58 MSCI EMU
27/12/2015
114,45 MSCI EMU
26/12/2015
114,45 MSCI EMU
25/12/2015
114,45 MSCI EMU
24/12/2015
114,45 MSCI EMU
23/12/2015
113,97 MSCI EMU
22/12/2015
112,03 MSCI EMU
21/12/2015
112,27 MSCI EMU
20/12/2015
113,36 MSCI EMU
19/12/2015
113,36 MSCI EMU
18/12/2015
113,36 MSCI EMU
17/12/2015
114,64 MSCI EMU
16/12/2015
112,93 MSCI EMU
15/12/2015
111,84 MSCI EMU
14/12/2015
109,70 MSCI EMU
13/12/2015
111,78 MSCI EMU
12/12/2015
111,78 MSCI EMU
11/12/2015
111,78 MSCI EMU
10/12/2015
113,51 MSCI EMU
09/12/2015
114,02 MSCI EMU
08/12/2015
114,52 MSCI EMU
07/12/2015
117,08 MSCI EMU
06/12/2015
115,53 MSCI EMU
05/12/2015
115,53 MSCI EMU
04/12/2015
115,53 MSCI EMU
03/12/2015
117,94 MSCI EMU
02/12/2015
119,30 MSCI EMU
01/12/2015
120,18 MSCI EMU
30/11/2015
120,71 MSCI EMU
29/11/2015
120,48 MSCI EMU
28/11/2015
120,48 MSCI EMU
27/11/2015
120,48 MSCI EMU
26/11/2015
120,59 MSCI EMU
25/11/2015
119,36 MSCI EMU
24/11/2015
117,30 MSCI EMU
23/11/2015
118,76 MSCI EMU
22/11/2015
118,85 MSCI EMU
21/11/2015
118,85 MSCI EMU
20/11/2015
118,85 MSCI EMU
19/11/2015
119,52 MSCI EMU
18/11/2015
118,00 MSCI EMU
17/11/2015
118,46 MSCI EMU
16/11/2015
115,74 MSCI EMU
15/11/2015
115,33 MSCI EMU
14/11/2015
115,33 MSCI EMU
13/11/2015
115,33 MSCI EMU
12/11/2015
116,83 MSCI EMU
11/11/2015
118,57 MSCI EMU
10/11/2015
117,41 MSCI EMU
09/11/2015
117,04 MSCI EMU
08/11/2015
117,77 MSCI EMU
07/11/2015
117,77 MSCI EMU
06/11/2015
117,77 MSCI EMU
05/11/2015
118,15 MSCI EMU
04/11/2015
117,37 MSCI EMU
03/11/2015
118,05 MSCI EMU
02/11/2015
118,12 MSCI EMU
01/11/2015
117,77 MSCI EMU
31/10/2015
117,77 MSCI EMU
30/10/2015
117,77 MSCI EMU
29/10/2015
117,60 MSCI EMU
28/10/2015
117,17 MSCI EMU
27/10/2015
115,95 MSCI EMU
26/10/2015
117,72 MSCI EMU
25/10/2015
117,08 MSCI EMU
24/10/2015
117,08 MSCI EMU
23/10/2015
117,08 MSCI EMU
22/10/2015
113,68 MSCI EMU
21/10/2015
112,76 MSCI EMU
20/10/2015
111,95 MSCI EMU
19/10/2015
112,56 MSCI EMU
18/10/2015
112,62 MSCI EMU
17/10/2015
112,62 MSCI EMU
16/10/2015
112,62 MSCI EMU
15/10/2015
111,32 MSCI EMU
14/10/2015
110,52 MSCI EMU
13/10/2015
111,22 MSCI EMU
12/10/2015
112,08 MSCI EMU
11/10/2015
112,24 MSCI EMU
10/10/2015
112,24 MSCI EMU
09/10/2015
112,24 MSCI EMU
08/10/2015
111,82 MSCI EMU
07/10/2015
111,10 MSCI EMU
06/10/2015
111,59 MSCI EMU
05/10/2015
109,96 MSCI EMU
04/10/2015
107,94 MSCI EMU
03/10/2015
107,94 MSCI EMU
02/10/2015
107,94 MSCI EMU
01/10/2015
106,65 MSCI EMU
30/09/2015
106,68 MSCI EMU
29/09/2015
104,77 MSCI EMU
28/09/2015
105,42 MSCI EMU
27/09/2015
107,62 MSCI EMU
26/09/2015
107,62 MSCI EMU
25/09/2015
107,62 MSCI EMU
24/09/2015
104,77 MSCI EMU
23/09/2015
106,38 MSCI EMU
22/09/2015
106,13 MSCI EMU
21/09/2015
109,44 MSCI EMU
20/09/2015
108,80 MSCI EMU
19/09/2015
108,80 MSCI EMU
18/09/2015
108,80 MSCI EMU
17/09/2015
112,02 MSCI EMU
16/09/2015
112,38 MSCI EMU
15/09/2015
109,90 MSCI EMU
14/09/2015
109,26 MSCI EMU
13/09/2015
110,06 MSCI EMU
12/09/2015
110,06 MSCI EMU
11/09/2015
110,06 MSCI EMU
10/09/2015
111,38 MSCI EMU
09/09/2015
112,71 MSCI EMU
08/09/2015
111,43 MSCI EMU
07/09/2015
110,02 MSCI EMU
06/09/2015
109,12 MSCI EMU
05/09/2015
109,12 MSCI EMU
04/09/2015
109,12 MSCI EMU
03/09/2015
110,93 MSCI EMU
02/09/2015
109,61 MSCI EMU
01/09/2015
109,80 MSCI EMU
31/08/2015
112,17 MSCI EMU
30/08/2015
112,25 MSCI EMU
29/08/2015
112,25 MSCI EMU
28/08/2015
112,25 MSCI EMU
27/08/2015
111,90 MSCI EMU
26/08/2015
109,12 MSCI EMU
25/08/2015
109,61 MSCI EMU
24/08/2015
108,63 MSCI EMU
23/08/2015
111,81 MSCI EMU
22/08/2015
111,81 MSCI EMU
21/08/2015
111,81 MSCI EMU
20/08/2015
115,13 MSCI EMU
19/08/2015
117,72 MSCI EMU
18/08/2015
119,42 MSCI EMU
17/08/2015
119,39 MSCI EMU
16/08/2015
118,89 MSCI EMU
15/08/2015
118,89 MSCI EMU
14/08/2015
118,89 MSCI EMU
13/08/2015
120,26 MSCI EMU
12/08/2015
119,17 MSCI EMU
11/08/2015
122,60 MSCI EMU
10/08/2015
125,21 MSCI EMU
09/08/2015
123,84 MSCI EMU
08/08/2015
123,84 MSCI EMU
07/08/2015
123,84 MSCI EMU
06/08/2015
125,17 MSCI EMU
05/08/2015
124,99 MSCI EMU
04/08/2015
123,43 MSCI EMU
03/08/2015
124,07 MSCI EMU
02/08/2015
123,51 MSCI EMU
01/08/2015
123,51 MSCI EMU
31/07/2015
123,51 MSCI EMU
30/07/2015
121,69 MSCI EMU
29/07/2015
121,73 MSCI EMU
28/07/2015
121,31 MSCI EMU
27/07/2015
120,35 MSCI EMU
26/07/2015
123,03 MSCI EMU
25/07/2015
123,03 MSCI EMU
24/07/2015
123,03 MSCI EMU
23/07/2015
123,66 MSCI EMU
22/07/2015
123,87 MSCI EMU
21/07/2015
125,22 MSCI EMU
20/07/2015
125,83 MSCI EMU
19/07/2015
124,59 MSCI EMU
18/07/2015
124,59 MSCI EMU
17/07/2015
124,59 MSCI EMU
16/07/2015
125,51 MSCI EMU
15/07/2015
122,75 MSCI EMU
14/07/2015
122,42 MSCI EMU
13/07/2015
121,88 MSCI EMU
12/07/2015
120,20 MSCI EMU
11/07/2015
120,20 MSCI EMU
10/07/2015
120,20 MSCI EMU
09/07/2015
116,89 MSCI EMU
08/07/2015
114,47 MSCI EMU
07/07/2015
112,39 MSCI EMU
06/07/2015
116,17 MSCI EMU
05/07/2015
117,82 MSCI EMU
04/07/2015
117,82 MSCI EMU
03/07/2015
117,82 MSCI EMU
02/07/2015
118,77 MSCI EMU
01/07/2015
119,44 MSCI EMU
30/06/2015
116,62 MSCI EMU
29/06/2015
118,75 MSCI EMU
28/06/2015
122,55 MSCI EMU
27/06/2015
122,55 MSCI EMU
26/06/2015
122,55 MSCI EMU
25/06/2015
122,66 MSCI EMU
24/06/2015
122,44 MSCI EMU
23/06/2015
123,14 MSCI EMU
22/06/2015
122,82 MSCI EMU
21/06/2015
118,35 MSCI EMU
20/06/2015
118,35 MSCI EMU
19/06/2015
118,35 MSCI EMU
18/06/2015
117,80 MSCI EMU
17/06/2015
116,60 MSCI EMU
16/06/2015
118,17 MSCI EMU
15/06/2015
117,74 MSCI EMU
14/06/2015
120,00 MSCI EMU
13/06/2015
120,00 MSCI EMU
12/06/2015
120,00 MSCI EMU
11/06/2015
121,04 MSCI EMU
10/06/2015
120,47 MSCI EMU
09/06/2015
117,93 MSCI EMU
08/06/2015
118,75 MSCI EMU
07/06/2015
118,41 MSCI EMU
06/06/2015
118,41 MSCI EMU
05/06/2015
118,41 MSCI EMU
04/06/2015
120,80 MSCI EMU
03/06/2015
123,62 MSCI EMU
02/06/2015
122,68 MSCI EMU
01/06/2015
121,61 MSCI EMU
31/05/2015
121,84 MSCI EMU
30/05/2015
121,84 MSCI EMU
29/05/2015
121,84 MSCI EMU
28/05/2015
124,59 MSCI EMU
27/05/2015
125,27 MSCI EMU
26/05/2015
122,80 MSCI EMU
25/05/2015
124,75 MSCI EMU
24/05/2015
123,43 MSCI EMU
23/05/2015
123,43 MSCI EMU
22/05/2015
123,43 MSCI EMU
21/05/2015
125,09 MSCI EMU
20/05/2015
124,89 MSCI EMU
19/05/2015
124,11 MSCI EMU
18/05/2015
121,93 MSCI EMU
17/05/2015
122,77 MSCI EMU
16/05/2015
122,77 MSCI EMU
15/05/2015
122,77 MSCI EMU
14/05/2015
121,81 MSCI EMU
13/05/2015
122,10 MSCI EMU
12/05/2015
121,16 MSCI EMU
11/05/2015
122,65 MSCI EMU
10/05/2015
122,80 MSCI EMU
09/05/2015
122,80 MSCI EMU
08/05/2015
122,80 MSCI EMU
07/05/2015
119,44 MSCI EMU
06/05/2015
120,96 MSCI EMU
05/05/2015
120,32 MSCI EMU
04/05/2015
122,44 MSCI EMU
03/05/2015
121,46 MSCI EMU
02/05/2015
121,46 MSCI EMU
01/05/2015
121,46 MSCI EMU
30/04/2015
121,28 MSCI EMU
29/04/2015
122,93 MSCI EMU
28/04/2015
125,25 MSCI EMU
27/04/2015
127,31 MSCI EMU
26/04/2015
125,27 MSCI EMU
25/04/2015
125,27 MSCI EMU
24/04/2015
125,27 MSCI EMU
23/04/2015
124,42 MSCI EMU
22/04/2015
124,67 MSCI EMU
21/04/2015
125,54 MSCI EMU
20/04/2015
124,92 MSCI EMU
19/04/2015
122,83 MSCI EMU
18/04/2015
122,83 MSCI EMU
17/04/2015
122,83 MSCI EMU
16/04/2015
125,68 MSCI EMU
15/04/2015
127,73 MSCI EMU
14/04/2015
128,44 MSCI EMU
13/04/2015
128,16 MSCI EMU
12/04/2015
128,31 MSCI EMU
11/04/2015
128,31 MSCI EMU
10/04/2015
128,31 MSCI EMU
09/04/2015
125,33 MSCI EMU
08/04/2015
124,23 MSCI EMU
07/04/2015
125,79 MSCI EMU
06/04/2015
126,26 MSCI EMU
05/04/2015
124,53 MSCI EMU
04/04/2015
124,53 MSCI EMU
03/04/2015
124,53 MSCI EMU
02/04/2015
124,53 MSCI EMU
01/04/2015
123,75 MSCI EMU
31/03/2015
122,96 MSCI EMU
30/03/2015
124,02 MSCI EMU
29/03/2015
122,86 MSCI EMU
28/03/2015
122,86 MSCI EMU
27/03/2015
122,86 MSCI EMU
26/03/2015
121,54 MSCI EMU
25/03/2015
122,73 MSCI EMU
24/03/2015
123,67 MSCI EMU
23/03/2015
123,37 MSCI EMU
22/03/2015
124,20 MSCI EMU
21/03/2015
124,20 MSCI EMU
20/03/2015
124,20 MSCI EMU
19/03/2015
121,83 MSCI EMU
18/03/2015
122,88 MSCI EMU
17/03/2015
122,10 MSCI EMU
16/03/2015
123,96 MSCI EMU
15/03/2015
121,56 MSCI EMU
14/03/2015
121,56 MSCI EMU
13/03/2015
121,56 MSCI EMU
12/03/2015
121,63 MSCI EMU
11/03/2015
121,64 MSCI EMU
10/03/2015
118,71 MSCI EMU
09/03/2015
120,07 MSCI EMU
08/03/2015
119,36 MSCI EMU
07/03/2015
119,36 MSCI EMU
06/03/2015
119,36 MSCI EMU
05/03/2015
119,86 MSCI EMU
04/03/2015
118,47 MSCI EMU
03/03/2015
118,32 MSCI EMU
02/03/2015
119,16 MSCI EMU
01/03/2015
119,33 MSCI EMU
28/02/2015
119,33 MSCI EMU
27/02/2015
119,33 MSCI EMU
26/02/2015
117,82 MSCI EMU
25/02/2015
117,98 MSCI EMU
24/02/2015
118,16 MSCI EMU
23/02/2015
117,95 MSCI EMU
22/02/2015
117,07 MSCI EMU
21/02/2015
117,07 MSCI EMU
20/02/2015
117,07 MSCI EMU
19/02/2015
116,30 MSCI EMU
18/02/2015
115,44 MSCI EMU
17/02/2015
114,35 MSCI EMU
16/02/2015
114,42 MSCI EMU
15/02/2015
115,04 MSCI EMU
14/02/2015
115,04 MSCI EMU
13/02/2015
115,04 MSCI EMU
12/02/2015
114,49 MSCI EMU
11/02/2015
112,43 MSCI EMU
10/02/2015
113,00 MSCI EMU
09/02/2015
112,15 MSCI EMU
08/02/2015
112,11 MSCI EMU
07/02/2015
112,11 MSCI EMU
06/02/2015
112,11 MSCI EMU
05/02/2015
113,60 MSCI EMU
04/02/2015
113,20 MSCI EMU
03/02/2015
113,92 MSCI EMU
02/02/2015
112,22 MSCI EMU
01/02/2015
111,27 MSCI EMU
31/01/2015
111,27 MSCI EMU
30/01/2015
111,27 MSCI EMU
29/01/2015
112,29 MSCI EMU
28/01/2015
111,66 MSCI EMU
27/01/2015
112,74 MSCI EMU
26/01/2015
113,23 MSCI EMU
25/01/2015
112,48 MSCI EMU
24/01/2015
112,48 MSCI EMU
23/01/2015
112,48 MSCI EMU
22/01/2015
108,17 MSCI EMU
21/01/2015
108,32 MSCI EMU
20/01/2015
107,53 MSCI EMU
19/01/2015
107,13 MSCI EMU
18/01/2015
105,27 MSCI EMU
17/01/2015
105,27 MSCI EMU
16/01/2015
105,27 MSCI EMU
15/01/2015
103,71 MSCI EMU
14/01/2015
102,84 MSCI EMU
13/01/2015
104,01 MSCI EMU
12/01/2015
102,56 MSCI EMU
11/01/2015
101,52 MSCI EMU
10/01/2015
101,52 MSCI EMU
09/01/2015
101,52 MSCI EMU
08/01/2015
103,76 MSCI EMU
07/01/2015
100,12 MSCI EMU
06/01/2015
99,93 MSCI EMU
05/01/2015
100,60 MSCI EMU
04/01/2015
103,53 MSCI EMU
03/01/2015
103,53 MSCI EMU
02/01/2015
103,53 MSCI EMU
01/01/2015
103,45 MSCI EMU
31/12/2014
103,45 MSCI EMU
30/12/2014
103,53 MSCI EMU
29/12/2014
104,68 MSCI EMU
28/12/2014
104,43 MSCI EMU
27/12/2014
104,43 MSCI EMU
26/12/2014
104,43 MSCI EMU
25/12/2014
104,59 MSCI EMU
24/12/2014
104,59 MSCI EMU
23/12/2014
104,73 MSCI EMU
22/12/2014
103,92 MSCI EMU
21/12/2014
103,23 MSCI EMU
20/12/2014
103,23 MSCI EMU
19/12/2014
103,23 MSCI EMU
18/12/2014
103,42 MSCI EMU
17/12/2014
99,97 MSCI EMU
16/12/2014
100,26 MSCI EMU
15/12/2014
98,41 MSCI EMU
14/12/2014
101,01 MSCI EMU
13/12/2014
101,01 MSCI EMU
12/12/2014
101,01 MSCI EMU
11/12/2014
103,30 MSCI EMU
10/12/2014
103,71 MSCI EMU
09/12/2014
104,37 MSCI EMU
08/12/2014
106,80 MSCI EMU
07/12/2014
106,75 MSCI EMU
06/12/2014
106,75 MSCI EMU
05/12/2014
106,75 MSCI EMU
04/12/2014
105,96 MSCI EMU
03/12/2014
106,32 MSCI EMU
02/12/2014
105,80 MSCI EMU
01/12/2014
105,81 MSCI EMU
30/11/2014
106,08 MSCI EMU
29/11/2014
106,08 MSCI EMU
28/11/2014
106,08 MSCI EMU
27/11/2014
106,09 MSCI EMU
26/11/2014
105,91 MSCI EMU
25/11/2014
105,99 MSCI EMU
24/11/2014
105,17 MSCI EMU
23/11/2014
104,32 MSCI EMU
22/11/2014
104,32 MSCI EMU
21/11/2014
104,32 MSCI EMU
20/11/2014
101,76 MSCI EMU
19/11/2014
102,32 MSCI EMU
18/11/2014
102,31 MSCI EMU
17/11/2014
100,76 MSCI EMU
16/11/2014
100,75 MSCI EMU
15/11/2014
100,75 MSCI EMU
14/11/2014
100,75 MSCI EMU
13/11/2014
100,33 MSCI EMU
12/11/2014
99,94 MSCI EMU
11/11/2014
101,49 MSCI EMU
10/11/2014
100,75 MSCI EMU
09/11/2014
100,42 MSCI EMU
08/11/2014
100,42 MSCI EMU
07/11/2014
100,42 MSCI EMU
06/11/2014
100,56 MSCI EMU
05/11/2014
100,93 MSCI EMU
04/11/2014
99,63 MSCI EMU
03/11/2014
100,44 MSCI EMU
02/11/2014
101,42 MSCI EMU
01/11/2014
101,42 MSCI EMU
31/10/2014
101,42 MSCI EMU
30/10/2014
99,42 MSCI EMU
29/10/2014
98,94 MSCI EMU
28/10/2014
99,04 MSCI EMU
27/10/2014
97,95 MSCI EMU
26/10/2014
98,69 MSCI EMU
25/10/2014
98,69 MSCI EMU
24/10/2014
98,69 MSCI EMU
23/10/2014
98,84 MSCI EMU
22/10/2014
97,85 MSCI EMU
21/10/2014
97,16 MSCI EMU
20/10/2014
95,34 MSCI EMU
19/10/2014
95,71 MSCI EMU
18/10/2014
95,71 MSCI EMU
17/10/2014
95,71 MSCI EMU
16/10/2014
93,55 MSCI EMU
15/10/2014
94,55 MSCI EMU
14/10/2014
97,27 MSCI EMU
13/10/2014
96,94 MSCI EMU
12/10/2014
96,79 MSCI EMU
11/10/2014
96,79 MSCI EMU
10/10/2014
96,79 MSCI EMU
09/10/2014
98,12 MSCI EMU
08/10/2014
99,21 MSCI EMU
07/10/2014
99,97 MSCI EMU
06/10/2014
101,50 MSCI EMU
05/10/2014
100,38 MSCI EMU
04/10/2014
100,38 MSCI EMU
03/10/2014
100,38 MSCI EMU
02/10/2014
100,57 MSCI EMU
01/10/2014
102,95 MSCI EMU
30/09/2014
104,42 MSCI EMU
29/09/2014
102,90 MSCI EMU
28/09/2014
103,56 MSCI EMU
27/09/2014
103,56 MSCI EMU
26/09/2014
103,56 MSCI EMU
25/09/2014
103,62 MSCI EMU
24/09/2014
104,32 MSCI EMU
23/09/2014
103,43 MSCI EMU
22/09/2014
105,03 MSCI EMU
21/09/2014
105,67 MSCI EMU
20/09/2014
105,67 MSCI EMU
19/09/2014
105,67 MSCI EMU
18/09/2014
106,12 MSCI EMU
17/09/2014
104,79 MSCI EMU
16/09/2014
104,16 MSCI EMU
15/09/2014
104,86 MSCI EMU
14/09/2014
104,89 MSCI EMU
13/09/2014
104,89 MSCI EMU
12/09/2014
104,89 MSCI EMU
11/09/2014
105,05 MSCI EMU
10/09/2014
105,05 MSCI EMU
09/09/2014
105,38 MSCI EMU
08/09/2014
105,92 MSCI EMU
07/09/2014
106,18 MSCI EMU
06/09/2014
106,18 MSCI EMU
05/09/2014
106,18 MSCI EMU
04/09/2014
105,70 MSCI EMU
03/09/2014
104,39 MSCI EMU
02/09/2014
103,42 MSCI EMU
01/09/2014
103,19 MSCI EMU
31/08/2014
103,05 MSCI EMU
30/08/2014
103,05 MSCI EMU
29/08/2014
103,05 MSCI EMU
28/08/2014
102,90 MSCI EMU
27/08/2014
104,12 MSCI EMU
26/08/2014
103,95 MSCI EMU
25/08/2014
102,87 MSCI EMU
24/08/2014
100,83 MSCI EMU
23/08/2014
100,83 MSCI EMU
22/08/2014
100,83 MSCI EMU
21/08/2014
101,90 MSCI EMU
20/08/2014
100,62 MSCI EMU
19/08/2014
100,45 MSCI EMU
18/08/2014
99,95 MSCI EMU
17/08/2014
98,76 MSCI EMU
16/08/2014
98,76 MSCI EMU
15/08/2014
98,76 MSCI EMU
14/08/2014
99,56 MSCI EMU
13/08/2014
99,47 MSCI EMU
12/08/2014
98,56 MSCI EMU
11/08/2014
99,08 MSCI EMU
10/08/2014
97,85 MSCI EMU
09/08/2014
97,85 MSCI EMU
08/08/2014
97,85 MSCI EMU
07/08/2014
97,81 MSCI EMU
06/08/2014
99,10 MSCI EMU
05/08/2014
99,76 MSCI EMU
04/08/2014
99,89 MSCI EMU
03/08/2014
100,29 MSCI EMU
02/08/2014
100,29 MSCI EMU
01/08/2014
100,29 MSCI EMU
31/07/2014
101,54 MSCI EMU
30/07/2014
103,08 MSCI EMU
29/07/2014
103,74 MSCI EMU
28/07/2014
103,44 MSCI EMU
27/07/2014
103,55 MSCI EMU
26/07/2014
103,55 MSCI EMU
25/07/2014
103,55 MSCI EMU
24/07/2014
104,86 MSCI EMU
23/07/2014
103,96 MSCI EMU
22/07/2014
103,68 MSCI EMU
21/07/2014
102,41 MSCI EMU
20/07/2014
103,05 MSCI EMU
19/07/2014
103,05 MSCI EMU
18/07/2014
103,05 MSCI EMU
17/07/2014
103,02 MSCI EMU
16/07/2014
104,34 MSCI EMU
15/07/2014
102,36 MSCI EMU
14/07/2014
103,57 MSCI EMU
13/07/2014
102,69 MSCI EMU
12/07/2014
102,69 MSCI EMU
11/07/2014
102,69 MSCI EMU
10/07/2014
102,47 MSCI EMU
09/07/2014
104,31 MSCI EMU
08/07/2014
103,84 MSCI EMU
07/07/2014
105,29 MSCI EMU
06/07/2014
106,48 MSCI EMU
05/07/2014
106,48 MSCI EMU
04/07/2014
106,48 MSCI EMU
03/07/2014
106,79 MSCI EMU
02/07/2014
105,93 MSCI EMU
01/07/2014
105,89 MSCI EMU
30/06/2014
105,33 MSCI EMU
29/06/2014
105,32 MSCI EMU
28/06/2014
105,32 MSCI EMU
27/06/2014
105,32 MSCI EMU
26/06/2014
105,11 MSCI EMU
25/06/2014
105,74 MSCI EMU
24/06/2014
106,50 MSCI EMU
23/06/2014
106,73 MSCI EMU
22/06/2014
107,31 MSCI EMU
21/06/2014
107,31 MSCI EMU
20/06/2014
107,31 MSCI EMU
19/06/2014
107,85 MSCI EMU
18/06/2014
107,07 MSCI EMU
17/06/2014
106,77 MSCI EMU
16/06/2014
106,74 MSCI EMU
15/06/2014
106,96 MSCI EMU
14/06/2014
106,96 MSCI EMU
13/06/2014
106,96 MSCI EMU
12/06/2014
107,42 MSCI EMU
11/06/2014
107,14 MSCI EMU
10/06/2014
108,11 MSCI EMU
09/06/2014
107,75 MSCI EMU
08/06/2014
107,49 MSCI EMU
07/06/2014
107,49 MSCI EMU
06/06/2014
107,49 MSCI EMU
05/06/2014
106,99 MSCI EMU
04/06/2014
105,71 MSCI EMU
03/06/2014
105,58 MSCI EMU
02/06/2014
106,14 MSCI EMU
01/06/2014
106,25 MSCI EMU
31/05/2014
106,25 MSCI EMU
30/05/2014
106,25 MSCI EMU
29/05/2014
105,90 MSCI EMU
28/05/2014
105,79 MSCI EMU
27/05/2014
105,57 MSCI EMU
26/05/2014
105,71 MSCI EMU
25/05/2014
104,38 MSCI EMU
24/05/2014
104,38 MSCI EMU
23/05/2014
104,38 MSCI EMU
22/05/2014
103,76 MSCI EMU
21/05/2014
103,61 MSCI EMU
20/05/2014
103,06 MSCI EMU
19/05/2014
103,17 MSCI EMU
18/05/2014
103,02 MSCI EMU
17/05/2014
103,02 MSCI EMU
16/05/2014
103,02 MSCI EMU
15/05/2014
103,21 MSCI EMU
14/05/2014
104,22 MSCI EMU
13/05/2014
104,38 MSCI EMU
12/05/2014
104,11 MSCI EMU
11/05/2014
103,09 MSCI EMU
10/05/2014
103,09 MSCI EMU
09/05/2014
103,09 MSCI EMU
08/05/2014
103,16 MSCI EMU
07/05/2014
102,48 MSCI EMU
06/05/2014
102,19 MSCI EMU
05/05/2014
102,87 MSCI EMU
04/05/2014
103,02 MSCI EMU
03/05/2014
103,02 MSCI EMU
02/05/2014
103,02 MSCI EMU
01/05/2014
103,46 MSCI EMU
30/04/2014
103,46 MSCI EMU
29/04/2014
103,44 MSCI EMU
28/04/2014
102,07 MSCI EMU
27/04/2014
101,90 MSCI EMU
26/04/2014
101,90 MSCI EMU
25/04/2014
101,90 MSCI EMU
24/04/2014
103,07 MSCI EMU
23/04/2014
102,71 MSCI EMU
22/04/2014
103,20 MSCI EMU
21/04/2014
101,51 MSCI EMU
20/04/2014
101,74 MSCI EMU
19/04/2014
101,74 MSCI EMU
18/04/2014
101,74 MSCI EMU
17/04/2014
101,74 MSCI EMU
16/04/2014
101,09 MSCI EMU
15/04/2014
99,87 MSCI EMU
14/04/2014
100,86 MSCI EMU
13/04/2014
100,81 MSCI EMU
12/04/2014
100,81 MSCI EMU
11/04/2014
100,81 MSCI EMU
10/04/2014
102,07 MSCI EMU
09/04/2014
102,97 MSCI EMU
08/04/2014
102,55 MSCI EMU
07/04/2014
103,07 MSCI EMU
06/04/2014
104,19 MSCI EMU
05/04/2014
104,19 MSCI EMU
04/04/2014
104,19 MSCI EMU
03/04/2014
103,14 MSCI EMU
02/04/2014
102,89 MSCI EMU
01/04/2014
103,14 MSCI EMU
31/03/2014
102,21 MSCI EMU
30/03/2014
102,26 MSCI EMU
29/03/2014
102,26 MSCI EMU
28/03/2014
102,26 MSCI EMU
27/03/2014
101,04 MSCI EMU
26/03/2014
101,05 MSCI EMU
25/03/2014
99,90 MSCI EMU
24/03/2014
98,74 MSCI EMU
23/03/2014
100,00 Act. Zone Euro
23/03/2017
121,97 Act. Zone Euro
22/03/2017
121,11 Act. Zone Euro
21/03/2017
121,55 Act. Zone Euro
20/03/2017
121,97 Act. Zone Euro
19/03/2017
122,14 Act. Zone Euro
18/03/2017
122,14 Act. Zone Euro
17/03/2017
122,14 Act. Zone Euro
16/03/2017
121,80 Act. Zone Euro
15/03/2017
121,00 Act. Zone Euro
14/03/2017
120,76 Act. Zone Euro
13/03/2017
121,09 Act. Zone Euro
12/03/2017
120,98 Act. Zone Euro
11/03/2017
120,98 Act. Zone Euro
10/03/2017
120,98 Act. Zone Euro
09/03/2017
120,66 Act. Zone Euro
08/03/2017
120,20 Act. Zone Euro
07/03/2017
120,06 Act. Zone Euro
06/03/2017
120,18 Act. Zone Euro
05/03/2017
120,54 Act. Zone Euro
04/03/2017
120,54 Act. Zone Euro
03/03/2017
120,54 Act. Zone Euro
02/03/2017
120,12 Act. Zone Euro
01/03/2017
120,01 Act. Zone Euro
28/02/2017
118,21 Act. Zone Euro
27/02/2017
117,96 Act. Zone Euro
26/02/2017
117,85 Act. Zone Euro
25/02/2017
117,86 Act. Zone Euro
24/02/2017
117,86 Act. Zone Euro
23/02/2017
118,82 Act. Zone Euro
22/02/2017
119,06 Act. Zone Euro
21/02/2017
119,04 Act. Zone Euro
20/02/2017
118,46 Act. Zone Euro
19/02/2017
118,37 Act. Zone Euro
18/02/2017
118,37 Act. Zone Euro
17/02/2017
118,37 Act. Zone Euro
16/02/2017
118,45 Act. Zone Euro
15/02/2017
118,63 Act. Zone Euro
14/02/2017
118,27 Act. Zone Euro
13/02/2017
118,06 Act. Zone Euro
12/02/2017
117,15 Act. Zone Euro
11/02/2017
117,14 Act. Zone Euro
10/02/2017
117,10 Act. Zone Euro
09/02/2017
116,99 Act. Zone Euro
08/02/2017
116,15 Act. Zone Euro
07/02/2017
116,03 Act. Zone Euro
06/02/2017
116,14 Act. Zone Euro
05/02/2017
117,12 Act. Zone Euro
04/02/2017
117,11 Act. Zone Euro
03/02/2017
117,11 Act. Zone Euro
02/02/2017
116,62 Act. Zone Euro
01/02/2017
116,44 Act. Zone Euro
31/01/2017
115,78 Act. Zone Euro
30/01/2017
116,64 Act. Zone Euro
29/01/2017
117,81 Act. Zone Euro
28/01/2017
117,81 Act. Zone Euro
27/01/2017
117,81 Act. Zone Euro
26/01/2017
118,04 Act. Zone Euro
25/01/2017
118,06 Act. Zone Euro
24/01/2017
116,89 Act. Zone Euro
23/01/2017
116,66 Act. Zone Euro
22/01/2017
117,23 Act. Zone Euro
21/01/2017
117,23 Act. Zone Euro
20/01/2017
117,23 Act. Zone Euro
19/01/2017
117,15 Act. Zone Euro
18/01/2017
117,07 Act. Zone Euro
17/01/2017
116,97 Act. Zone Euro
16/01/2017
117,29 Act. Zone Euro
15/01/2017
117,88 Act. Zone Euro
14/01/2017
117,86 Act. Zone Euro
13/01/2017
117,86 Act. Zone Euro
12/01/2017
116,97 Act. Zone Euro
11/01/2017
117,57 Act. Zone Euro
10/01/2017
117,43 Act. Zone Euro
09/01/2017
117,46 Act. Zone Euro
08/01/2017
117,83 Act. Zone Euro
07/01/2017
117,83 Act. Zone Euro
06/01/2017
117,83 Act. Zone Euro
05/01/2017
117,67 Act. Zone Euro
04/01/2017
117,61 Act. Zone Euro
03/01/2017
117,68 Act. Zone Euro
02/01/2017
117,24 Act. Zone Euro
01/01/2017
116,58 Act. Zone Euro
31/12/2016
116,57 Act. Zone Euro
30/12/2016
116,57 Act. Zone Euro
29/12/2016
116,32 Act. Zone Euro
28/12/2016
116,47 Act. Zone Euro
27/12/2016
116,48 Act. Zone Euro
26/12/2016
116,29 Act. Zone Euro
25/12/2016
116,28 Act. Zone Euro
24/12/2016
116,28 Act. Zone Euro
23/12/2016
116,28 Act. Zone Euro
22/12/2016
116,02 Act. Zone Euro
21/12/2016
116,09 Act. Zone Euro
20/12/2016
116,13 Act. Zone Euro
19/12/2016
115,59 Act. Zone Euro
18/12/2016
115,53 Act. Zone Euro
17/12/2016
115,52 Act. Zone Euro
16/12/2016
115,52 Act. Zone Euro
15/12/2016
115,07 Act. Zone Euro
14/12/2016
114,13 Act. Zone Euro
13/12/2016
114,64 Act. Zone Euro
12/12/2016
113,73 Act. Zone Euro
11/12/2016
113,78 Act. Zone Euro
10/12/2016
113,77 Act. Zone Euro
09/12/2016
113,77 Act. Zone Euro
08/12/2016
112,86 Act. Zone Euro
07/12/2016
111,73 Act. Zone Euro
06/12/2016
110,51 Act. Zone Euro
05/12/2016
109,32 Act. Zone Euro
04/12/2016
108,49 Act. Zone Euro
03/12/2016
108,50 Act. Zone Euro
02/12/2016
108,50 Act. Zone Euro
01/12/2016
109,08 Act. Zone Euro
30/11/2016
109,63 Act. Zone Euro
29/11/2016
109,19 Act. Zone Euro
28/11/2016
108,75 Act. Zone Euro
27/11/2016
109,53 Act. Zone Euro
26/11/2016
109,53 Act. Zone Euro
25/11/2016
109,53 Act. Zone Euro
24/11/2016
109,28 Act. Zone Euro
23/11/2016
109,01 Act. Zone Euro
22/11/2016
109,32 Act. Zone Euro
21/11/2016
108,93 Act. Zone Euro
20/11/2016
108,70 Act. Zone Euro
19/11/2016
108,70 Act. Zone Euro
18/11/2016
108,70 Act. Zone Euro
17/11/2016
108,95 Act. Zone Euro
16/11/2016
108,56 Act. Zone Euro
15/11/2016
108,91 Act. Zone Euro
14/11/2016
108,48 Act. Zone Euro
13/11/2016
108,74 Act. Zone Euro
12/11/2016
108,75 Act. Zone Euro
11/11/2016
108,75 Act. Zone Euro
10/11/2016
108,93 Act. Zone Euro
09/11/2016
109,21 Act. Zone Euro
08/11/2016
108,39 Act. Zone Euro
07/11/2016
108,06 Act. Zone Euro
06/11/2016
106,67 Act. Zone Euro
05/11/2016
106,68 Act. Zone Euro
04/11/2016
106,68 Act. Zone Euro
03/11/2016
107,60 Act. Zone Euro
02/11/2016
107,87 Act. Zone Euro
01/11/2016
109,89 Act. Zone Euro
31/10/2016
110,06 Act. Zone Euro
30/10/2016
110,58 Act. Zone Euro
29/10/2016
110,58 Act. Zone Euro
28/10/2016
110,58 Act. Zone Euro
27/10/2016
110,67 Act. Zone Euro
26/10/2016
110,63 Act. Zone Euro
25/10/2016
110,92 Act. Zone Euro
24/10/2016
111,19 Act. Zone Euro
23/10/2016
110,81 Act. Zone Euro
22/10/2016
110,81 Act. Zone Euro
21/10/2016
110,81 Act. Zone Euro
20/10/2016
110,73 Act. Zone Euro
19/10/2016
110,41 Act. Zone Euro
18/10/2016
110,03 Act. Zone Euro
17/10/2016
108,94 Act. Zone Euro
16/10/2016
109,30 Act. Zone Euro
15/10/2016
109,28 Act. Zone Euro
14/10/2016
109,28 Act. Zone Euro
13/10/2016
108,08 Act. Zone Euro
12/10/2016
108,95 Act. Zone Euro
11/10/2016
109,30 Act. Zone Euro
10/10/2016
109,60 Act. Zone Euro
09/10/2016
108,83 Act. Zone Euro
08/10/2016
108,84 Act. Zone Euro
07/10/2016
108,84 Act. Zone Euro
06/10/2016
109,70 Act. Zone Euro
05/10/2016
109,88 Act. Zone Euro
04/10/2016
110,09 Act. Zone Euro
03/10/2016
109,39 Act. Zone Euro
02/10/2016
109,33 Act. Zone Euro
01/10/2016
109,33 Act. Zone Euro
30/09/2016
109,33 Act. Zone Euro
29/09/2016
109,20 Act. Zone Euro
28/09/2016
109,22 Act. Zone Euro
27/09/2016
108,56 Act. Zone Euro
26/09/2016
108,78 Act. Zone Euro
25/09/2016
110,26 Act. Zone Euro
24/09/2016
110,27 Act. Zone Euro
23/09/2016
110,27 Act. Zone Euro
22/09/2016
110,54 Act. Zone Euro
21/09/2016
108,81 Act. Zone Euro
20/09/2016
108,36 Act. Zone Euro
19/09/2016
108,37 Act. Zone Euro
18/09/2016
107,44 Act. Zone Euro
17/09/2016
107,46 Act. Zone Euro
16/09/2016
107,46 Act. Zone Euro
15/09/2016
108,30 Act. Zone Euro
14/09/2016
108,08 Act. Zone Euro
13/09/2016
108,35 Act. Zone Euro
12/09/2016
109,14 Act. Zone Euro
11/09/2016
110,30 Act. Zone Euro
10/09/2016
110,32 Act. Zone Euro
09/09/2016
110,32 Act. Zone Euro
08/09/2016
111,27 Act. Zone Euro
07/09/2016
111,51 Act. Zone Euro
06/09/2016
111,03 Act. Zone Euro
05/09/2016
111,25 Act. Zone Euro
04/09/2016
111,06 Act. Zone Euro
03/09/2016
111,02 Act. Zone Euro
02/09/2016
111,02 Act. Zone Euro
01/09/2016
109,43 Act. Zone Euro
31/08/2016
109,38 Act. Zone Euro
30/08/2016
109,61 Act. Zone Euro
29/08/2016
108,96 Act. Zone Euro
28/08/2016
109,17 Act. Zone Euro
27/08/2016
109,16 Act. Zone Euro
26/08/2016
109,16 Act. Zone Euro
25/08/2016
108,64 Act. Zone Euro
24/08/2016
109,26 Act. Zone Euro
23/08/2016
108,93 Act. Zone Euro
22/08/2016
108,12 Act. Zone Euro
21/08/2016
108,19 Act. Zone Euro
20/08/2016
108,20 Act. Zone Euro
19/08/2016
108,20 Act. Zone Euro
18/08/2016
108,89 Act. Zone Euro
17/08/2016
108,43 Act. Zone Euro
16/08/2016
109,41 Act. Zone Euro
15/08/2016
110,12 Act. Zone Euro
14/08/2016
110,12 Act. Zone Euro
13/08/2016
110,12 Act. Zone Euro
12/08/2016
110,12 Act. Zone Euro
11/08/2016
110,04 Act. Zone Euro
10/08/2016
109,15 Act. Zone Euro
09/08/2016
109,25 Act. Zone Euro
08/08/2016
108,12 Act. Zone Euro
07/08/2016
107,82 Act. Zone Euro
06/08/2016
107,80 Act. Zone Euro
05/08/2016
107,80 Act. Zone Euro
04/08/2016
106,63 Act. Zone Euro
03/08/2016
106,03 Act. Zone Euro
02/08/2016
106,21 Act. Zone Euro
01/08/2016
107,74 Act. Zone Euro
31/07/2016
108,19 Act. Zone Euro
30/07/2016
108,18 Act. Zone Euro
29/07/2016
108,18 Act. Zone Euro
28/07/2016
107,64 Act. Zone Euro
27/07/2016
108,26 Act. Zone Euro
26/07/2016
107,55 Act. Zone Euro
25/07/2016
107,40 Act. Zone Euro
24/07/2016
107,17 Act. Zone Euro
23/07/2016
107,17 Act. Zone Euro
22/07/2016
107,17 Act. Zone Euro
21/07/2016
107,00 Act. Zone Euro
20/07/2016
106,99 Act. Zone Euro
19/07/2016
105,99 Act. Zone Euro
18/07/2016
106,36 Act. Zone Euro
17/07/2016
106,30 Act. Zone Euro
16/07/2016
106,29 Act. Zone Euro
15/07/2016
106,29 Act. Zone Euro
14/07/2016
105,78 Act. Zone Euro
13/07/2016
105,42 Act. Zone Euro
12/07/2016
105,40 Act. Zone Euro
11/07/2016
104,16 Act. Zone Euro
10/07/2016
102,65 Act. Zone Euro
09/07/2016
102,61 Act. Zone Euro
08/07/2016
102,61 Act. Zone Euro
07/07/2016
101,13 Act. Zone Euro
06/07/2016
100,57 Act. Zone Euro
05/07/2016
102,08 Act. Zone Euro
04/07/2016
103,57 Act. Zone Euro
03/07/2016
104,23 Act. Zone Euro
02/07/2016
104,20 Act. Zone Euro
01/07/2016
104,20 Act. Zone Euro
30/06/2016
103,32 Act. Zone Euro
29/06/2016
102,36 Act. Zone Euro
28/06/2016
100,26 Act. Zone Euro
27/06/2016
98,61 Act. Zone Euro
26/06/2016
102,09 Act. Zone Euro
25/06/2016
102,34 Act. Zone Euro
24/06/2016
102,34 Act. Zone Euro
23/06/2016
108,26 Act. Zone Euro
22/06/2016
107,01 Act. Zone Euro
21/06/2016
106,70 Act. Zone Euro
20/06/2016
106,08 Act. Zone Euro
19/06/2016
103,22 Act. Zone Euro
18/06/2016
103,17 Act. Zone Euro
17/06/2016
103,17 Act. Zone Euro
16/06/2016
102,36 Act. Zone Euro
15/06/2016
103,05 Act. Zone Euro
14/06/2016
102,44 Act. Zone Euro
13/06/2016
104,18 Act. Zone Euro
12/06/2016
106,06 Act. Zone Euro
11/06/2016
106,15 Act. Zone Euro
10/06/2016
106,15 Act. Zone Euro
09/06/2016
108,42 Act. Zone Euro
08/06/2016
109,27 Act. Zone Euro
07/06/2016
109,75 Act. Zone Euro
06/06/2016
108,70 Act. Zone Euro
05/06/2016
108,67 Act. Zone Euro
04/06/2016
108,70 Act. Zone Euro
03/06/2016
108,70 Act. Zone Euro
02/06/2016
109,52 Act. Zone Euro
01/06/2016
109,42 Act. Zone Euro
31/05/2016
110,03 Act. Zone Euro
30/05/2016
110,43 Act. Zone Euro
29/05/2016
110,13 Act. Zone Euro
28/05/2016
110,12 Act. Zone Euro
27/05/2016
110,12 Act. Zone Euro
26/05/2016
109,75 Act. Zone Euro
25/05/2016
109,23 Act. Zone Euro
24/05/2016
107,94 Act. Zone Euro
23/05/2016
106,15 Act. Zone Euro
22/05/2016
106,42 Act. Zone Euro
21/05/2016
106,38 Act. Zone Euro
20/05/2016
106,38 Act. Zone Euro
19/05/2016
105,31 Act. Zone Euro
18/05/2016
106,01 Act. Zone Euro
17/05/2016
105,63 Act. Zone Euro
16/05/2016
105,87 Act. Zone Euro
15/05/2016
105,85 Act. Zone Euro
14/05/2016
105,85 Act. Zone Euro
13/05/2016
105,85 Act. Zone Euro
12/05/2016
105,49 Act. Zone Euro
11/05/2016
105,95 Act. Zone Euro
10/05/2016
106,42 Act. Zone Euro
09/05/2016
105,70 Act. Zone Euro
08/05/2016
105,25 Act. Zone Euro
07/05/2016
105,25 Act. Zone Euro
06/05/2016
105,25 Act. Zone Euro
05/05/2016
105,41 Act. Zone Euro
04/05/2016
105,40 Act. Zone Euro
03/05/2016
106,26 Act. Zone Euro
02/05/2016
107,62 Act. Zone Euro
01/05/2016
107,54 Act. Zone Euro
30/04/2016
107,62 Act. Zone Euro
29/04/2016
107,62 Act. Zone Euro
28/04/2016
109,52 Act. Zone Euro
27/04/2016
109,47 Act. Zone Euro
26/04/2016
109,04 Act. Zone Euro
25/04/2016
108,95 Act. Zone Euro
24/04/2016
109,49 Act. Zone Euro
23/04/2016
109,50 Act. Zone Euro
22/04/2016
109,50 Act. Zone Euro
21/04/2016
109,64 Act. Zone Euro
20/04/2016
109,73 Act. Zone Euro
19/04/2016
109,26 Act. Zone Euro
18/04/2016
107,94 Act. Zone Euro
17/04/2016
107,68 Act. Zone Euro
16/04/2016
107,69 Act. Zone Euro
15/04/2016
107,69 Act. Zone Euro
14/04/2016
107,75 Act. Zone Euro
13/04/2016
107,16 Act. Zone Euro
12/04/2016
104,81 Act. Zone Euro
11/04/2016
104,45 Act. Zone Euro
10/04/2016
104,03 Act. Zone Euro
09/04/2016
103,98 Act. Zone Euro
08/04/2016
103,98 Act. Zone Euro
07/04/2016
103,04 Act. Zone Euro
06/04/2016
103,80 Act. Zone Euro
05/04/2016
103,48 Act. Zone Euro
04/04/2016
105,24 Act. Zone Euro
03/04/2016
105,15 Act. Zone Euro
02/04/2016
105,20 Act. Zone Euro
01/04/2016
105,20 Act. Zone Euro
31/03/2016
106,36 Act. Zone Euro
30/03/2016
107,20 Act. Zone Euro
29/03/2016
105,93 Act. Zone Euro
28/03/2016
105,63 Act. Zone Euro
27/03/2016
105,70 Act. Zone Euro
26/03/2016
105,70 Act. Zone Euro
25/03/2016
105,70 Act. Zone Euro
24/03/2016
105,70 Act. Zone Euro
23/03/2016
107,11 Act. Zone Euro
22/03/2016
107,06 Act. Zone Euro
21/03/2016
107,04 Act. Zone Euro
20/03/2016
107,22 Act. Zone Euro
19/03/2016
107,20 Act. Zone Euro
18/03/2016
107,20 Act. Zone Euro
17/03/2016
106,81 Act. Zone Euro
16/03/2016
107,21 Act. Zone Euro
15/03/2016
107,23 Act. Zone Euro
14/03/2016
107,83 Act. Zone Euro
13/03/2016
107,01 Act. Zone Euro
12/03/2016
106,87 Act. Zone Euro
11/03/2016
106,87 Act. Zone Euro
10/03/2016
104,56 Act. Zone Euro
09/03/2016
105,67 Act. Zone Euro
08/03/2016
105,33 Act. Zone Euro
07/03/2016
106,03 Act. Zone Euro
06/03/2016
106,39 Act. Zone Euro
05/03/2016
106,36 Act. Zone Euro
04/03/2016
106,36 Act. Zone Euro
03/03/2016
105,62 Act. Zone Euro
02/03/2016
105,68 Act. Zone Euro
01/03/2016
105,23 Act. Zone Euro
29/02/2016
103,67 Act. Zone Euro
28/02/2016
103,07 Act. Zone Euro
27/02/2016
103,00 Act. Zone Euro
26/02/2016
103,00 Act. Zone Euro
25/02/2016
101,64 Act. Zone Euro
24/02/2016
100,28 Act. Zone Euro
23/02/2016
102,17 Act. Zone Euro
22/02/2016
103,06 Act. Zone Euro
21/02/2016
101,51 Act. Zone Euro
20/02/2016
101,54 Act. Zone Euro
19/02/2016
101,54 Act. Zone Euro
18/02/2016
101,88 Act. Zone Euro
17/02/2016
101,36 Act. Zone Euro
16/02/2016
99,19 Act. Zone Euro
15/02/2016
99,32 Act. Zone Euro
14/02/2016
96,76 Act. Zone Euro
13/02/2016
96,66 Act. Zone Euro
12/02/2016
96,66 Act. Zone Euro
11/02/2016
95,45 Act. Zone Euro
10/02/2016
98,35 Act. Zone Euro
09/02/2016
96,95 Act. Zone Euro
08/02/2016
98,50 Act. Zone Euro
07/02/2016
101,68 Act. Zone Euro
06/02/2016
101,71 Act. Zone Euro
05/02/2016
101,71 Act. Zone Euro
04/02/2016
102,65 Act. Zone Euro
03/02/2016
102,82 Act. Zone Euro
02/02/2016
104,41 Act. Zone Euro
01/02/2016
106,19 Act. Zone Euro
31/01/2016
106,30 Act. Zone Euro
30/01/2016
106,22 Act. Zone Euro
29/01/2016
106,22 Act. Zone Euro
28/01/2016
104,51 Act. Zone Euro
27/01/2016
105,95 Act. Zone Euro
26/01/2016
105,52 Act. Zone Euro
25/01/2016
104,89 Act. Zone Euro
24/01/2016
105,12 Act. Zone Euro
23/01/2016
105,01 Act. Zone Euro
22/01/2016
105,01 Act. Zone Euro
21/01/2016
102,59 Act. Zone Euro
20/01/2016
101,20 Act. Zone Euro
19/01/2016
103,88 Act. Zone Euro
18/01/2016
102,57 Act. Zone Euro
17/01/2016
103,41 Act. Zone Euro
16/01/2016
103,50 Act. Zone Euro
15/01/2016
103,50 Act. Zone Euro
14/01/2016
105,75 Act. Zone Euro
13/01/2016
107,42 Act. Zone Euro
12/01/2016
107,14 Act. Zone Euro
11/01/2016
106,09 Act. Zone Euro
10/01/2016
106,52 Act. Zone Euro
09/01/2016
106,58 Act. Zone Euro
08/01/2016
106,58 Act. Zone Euro
07/01/2016
108,05 Act. Zone Euro
06/01/2016
109,91 Act. Zone Euro
05/01/2016
111,06 Act. Zone Euro
04/01/2016
110,84 Act. Zone Euro
03/01/2016
113,54 Act. Zone Euro
02/01/2016
113,55 Act. Zone Euro
01/01/2016
113,55 Act. Zone Euro
31/12/2015
113,55 Act. Zone Euro
30/12/2015
113,97 Act. Zone Euro
29/12/2015
114,37 Act. Zone Euro
28/12/2015
112,94 Act. Zone Euro
27/12/2015
113,47 Act. Zone Euro
26/12/2015
113,47 Act. Zone Euro
25/12/2015
113,47 Act. Zone Euro
24/12/2015
113,47 Act. Zone Euro
23/12/2015
113,36 Act. Zone Euro
22/12/2015
111,44 Act. Zone Euro
21/12/2015
111,56 Act. Zone Euro
20/12/2015
112,63 Act. Zone Euro
19/12/2015
112,67 Act. Zone Euro
18/12/2015
112,67 Act. Zone Euro
17/12/2015
113,56 Act. Zone Euro
16/12/2015
112,09 Act. Zone Euro
15/12/2015
111,67 Act. Zone Euro
14/12/2015
109,31 Act. Zone Euro
13/12/2015
110,96 Act. Zone Euro
12/12/2015
111,04 Act. Zone Euro
11/12/2015
111,04 Act. Zone Euro
10/12/2015
112,93 Act. Zone Euro
09/12/2015
113,24 Act. Zone Euro
08/12/2015
114,06 Act. Zone Euro
07/12/2015
115,63 Act. Zone Euro
06/12/2015
114,86 Act. Zone Euro
05/12/2015
114,87 Act. Zone Euro
04/12/2015
114,87 Act. Zone Euro
03/12/2015
115,54 Act. Zone Euro
02/12/2015
118,37 Act. Zone Euro
01/12/2015
118,55 Act. Zone Euro
30/11/2015
119,06 Act. Zone Euro
29/11/2015
118,55 Act. Zone Euro
28/11/2015
118,55 Act. Zone Euro
27/11/2015
118,55 Act. Zone Euro
26/11/2015
118,49 Act. Zone Euro
25/11/2015
117,39 Act. Zone Euro
24/11/2015
116,02 Act. Zone Euro
23/11/2015
117,28 Act. Zone Euro
22/11/2015
117,44 Act. Zone Euro
21/11/2015
117,45 Act. Zone Euro
20/11/2015
117,45 Act. Zone Euro
19/11/2015
117,30 Act. Zone Euro
18/11/2015
116,76 Act. Zone Euro
17/11/2015
116,96 Act. Zone Euro
16/11/2015
114,75 Act. Zone Euro
15/11/2015
114,72 Act. Zone Euro
14/11/2015
114,75 Act. Zone Euro
13/11/2015
114,75 Act. Zone Euro
12/11/2015
115,68 Act. Zone Euro
11/11/2015
116,74 Act. Zone Euro
10/11/2015
116,48 Act. Zone Euro
09/11/2015
116,43 Act. Zone Euro
08/11/2015
117,63 Act. Zone Euro
07/11/2015
117,59 Act. Zone Euro
06/11/2015
117,59 Act. Zone Euro
05/11/2015
116,94 Act. Zone Euro
04/11/2015
116,77 Act. Zone Euro
03/11/2015
116,72 Act. Zone Euro
02/11/2015
116,49 Act. Zone Euro
01/11/2015
115,97 Act. Zone Euro
31/10/2015
115,96 Act. Zone Euro
30/10/2015
115,96 Act. Zone Euro
29/10/2015
115,87 Act. Zone Euro
28/10/2015
115,84 Act. Zone Euro
27/10/2015
114,94 Act. Zone Euro
26/10/2015
115,87 Act. Zone Euro
25/10/2015
115,96 Act. Zone Euro
24/10/2015
115,85 Act. Zone Euro
23/10/2015
115,85 Act. Zone Euro
22/10/2015
113,64 Act. Zone Euro
21/10/2015
111,85 Act. Zone Euro
20/10/2015
111,46 Act. Zone Euro
19/10/2015
111,83 Act. Zone Euro
18/10/2015
111,51 Act. Zone Euro
17/10/2015
111,48 Act. Zone Euro
16/10/2015
111,48 Act. Zone Euro
15/10/2015
110,88 Act. Zone Euro
14/10/2015
109,68 Act. Zone Euro
13/10/2015
110,45 Act. Zone Euro
12/10/2015
111,17 Act. Zone Euro
11/10/2015
111,41 Act. Zone Euro
10/10/2015
111,39 Act. Zone Euro
09/10/2015
111,39 Act. Zone Euro
08/10/2015
110,69 Act. Zone Euro
07/10/2015
110,54 Act. Zone Euro
06/10/2015
110,42 Act. Zone Euro
05/10/2015
109,50 Act. Zone Euro
04/10/2015
106,82 Act. Zone Euro
03/10/2015
106,79 Act. Zone Euro
02/10/2015
106,79 Act. Zone Euro
01/10/2015
106,40 Act. Zone Euro
30/09/2015
106,86 Act. Zone Euro
29/09/2015
104,88 Act. Zone Euro
28/09/2015
105,46 Act. Zone Euro
27/09/2015
107,21 Act. Zone Euro
26/09/2015
107,10 Act. Zone Euro
25/09/2015
107,10 Act. Zone Euro
24/09/2015
105,02 Act. Zone Euro
23/09/2015
106,78 Act. Zone Euro
22/09/2015
106,89 Act. Zone Euro
21/09/2015
109,64 Act. Zone Euro
20/09/2015
109,08 Act. Zone Euro
19/09/2015
109,17 Act. Zone Euro
18/09/2015
109,17 Act. Zone Euro
17/09/2015
111,17 Act. Zone Euro
16/09/2015
110,92 Act. Zone Euro
15/09/2015
109,83 Act. Zone Euro
14/09/2015
109,14 Act. Zone Euro
13/09/2015
109,66 Act. Zone Euro
12/09/2015
109,71 Act. Zone Euro
11/09/2015
109,71 Act. Zone Euro
10/09/2015
110,62 Act. Zone Euro
09/09/2015
111,67 Act. Zone Euro
08/09/2015
110,55 Act. Zone Euro
07/09/2015
109,50 Act. Zone Euro
06/09/2015
109,26 Act. Zone Euro
05/09/2015
109,36 Act. Zone Euro
04/09/2015
109,36 Act. Zone Euro
03/09/2015
111,51 Act. Zone Euro
02/09/2015
109,57 Act. Zone Euro
01/09/2015
109,48 Act. Zone Euro
31/08/2015
111,66 Act. Zone Euro
30/08/2015
111,95 Act. Zone Euro
29/08/2015
111,95 Act. Zone Euro
28/08/2015
111,95 Act. Zone Euro
27/08/2015
111,73 Act. Zone Euro
26/08/2015
109,02 Act. Zone Euro
25/08/2015
109,87 Act. Zone Euro
24/08/2015
106,40 Act. Zone Euro
23/08/2015
111,23 Act. Zone Euro
22/08/2015
111,35 Act. Zone Euro
21/08/2015
111,35 Act. Zone Euro
20/08/2015
114,54 Act. Zone Euro
19/08/2015
116,82 Act. Zone Euro
18/08/2015
118,47 Act. Zone Euro
17/08/2015
118,39 Act. Zone Euro
16/08/2015
118,27 Act. Zone Euro
15/08/2015
118,28 Act. Zone Euro
14/08/2015
118,28 Act. Zone Euro
13/08/2015
118,80 Act. Zone Euro
12/08/2015
117,98 Act. Zone Euro
11/08/2015
121,14 Act. Zone Euro
10/08/2015
122,76 Act. Zone Euro
09/08/2015
122,02 Act. Zone Euro
08/08/2015
122,06 Act. Zone Euro
07/08/2015
122,06 Act. Zone Euro
06/08/2015
122,83 Act. Zone Euro
05/08/2015
123,03 Act. Zone Euro
04/08/2015
121,79 Act. Zone Euro
03/08/2015
121,93 Act. Zone Euro
02/08/2015
121,00 Act. Zone Euro
01/08/2015
120,97 Act. Zone Euro
31/07/2015
120,97 Act. Zone Euro
30/07/2015
120,56 Act. Zone Euro
29/07/2015
120,35 Act. Zone Euro
28/07/2015
119,67 Act. Zone Euro
27/07/2015
118,89 Act. Zone Euro
26/07/2015
121,22 Act. Zone Euro
25/07/2015
121,26 Act. Zone Euro
24/07/2015
121,26 Act. Zone Euro
23/07/2015
122,03 Act. Zone Euro
22/07/2015
122,12 Act. Zone Euro
21/07/2015
122,55 Act. Zone Euro
20/07/2015
123,35 Act. Zone Euro
19/07/2015
122,82 Act. Zone Euro
18/07/2015
122,82 Act. Zone Euro
17/07/2015
122,82 Act. Zone Euro
16/07/2015
122,40 Act. Zone Euro
15/07/2015
120,90 Act. Zone Euro
14/07/2015
120,09 Act. Zone Euro
13/07/2015
119,88 Act. Zone Euro
12/07/2015
118,17 Act. Zone Euro
11/07/2015
118,04 Act. Zone Euro
10/07/2015
118,04 Act. Zone Euro
09/07/2015
115,43 Act. Zone Euro
08/07/2015
113,17 Act. Zone Euro
07/07/2015
112,77 Act. Zone Euro
06/07/2015
114,65 Act. Zone Euro
05/07/2015
116,40 Act. Zone Euro
04/07/2015
116,42 Act. Zone Euro
03/07/2015
116,42 Act. Zone Euro
02/07/2015
117,16 Act. Zone Euro
01/07/2015
117,94 Act. Zone Euro
30/06/2015
116,24 Act. Zone Euro
29/06/2015
117,70 Act. Zone Euro
28/06/2015
121,16 Act. Zone Euro
27/06/2015
121,15 Act. Zone Euro
26/06/2015
121,15 Act. Zone Euro
25/06/2015
120,59 Act. Zone Euro
24/06/2015
120,50 Act. Zone Euro
23/06/2015
120,62 Act. Zone Euro
22/06/2015
119,66 Act. Zone Euro
21/06/2015
116,56 Act. Zone Euro
20/06/2015
116,55 Act. Zone Euro
19/06/2015
116,55 Act. Zone Euro
18/06/2015
116,39 Act. Zone Euro
17/06/2015
116,07 Act. Zone Euro
16/06/2015
116,70 Act. Zone Euro
15/06/2015
116,37 Act. Zone Euro
14/06/2015
118,14 Act. Zone Euro
13/06/2015
118,19 Act. Zone Euro
12/06/2015
118,19 Act. Zone Euro
11/06/2015
119,29 Act. Zone Euro
10/06/2015
118,55 Act. Zone Euro
09/06/2015
116,88 Act. Zone Euro
08/06/2015
117,30 Act. Zone Euro
07/06/2015
118,36 Act. Zone Euro
06/06/2015
118,42 Act. Zone Euro
05/06/2015
118,42 Act. Zone Euro
04/06/2015
119,80 Act. Zone Euro
03/06/2015
120,59 Act. Zone Euro
02/06/2015
120,22 Act. Zone Euro
01/06/2015
120,60 Act. Zone Euro
31/05/2015
120,60 Act. Zone Euro
30/05/2015
120,69 Act. Zone Euro
29/05/2015
120,69 Act. Zone Euro
28/05/2015
122,52 Act. Zone Euro
27/05/2015
122,95 Act. Zone Euro
26/05/2015
121,55 Act. Zone Euro
25/05/2015
122,74 Act. Zone Euro
24/05/2015
122,84 Act. Zone Euro
23/05/2015
122,84 Act. Zone Euro
22/05/2015
122,84 Act. Zone Euro
21/05/2015
122,77 Act. Zone Euro
20/05/2015
122,54 Act. Zone Euro
19/05/2015
122,12 Act. Zone Euro
18/05/2015
120,22 Act. Zone Euro
17/05/2015
119,78 Act. Zone Euro
16/05/2015
119,75 Act. Zone Euro
15/05/2015
119,75 Act. Zone Euro
14/05/2015
119,19 Act. Zone Euro
13/05/2015
119,01 Act. Zone Euro
12/05/2015
119,20 Act. Zone Euro
11/05/2015
120,27 Act. Zone Euro
10/05/2015
118,88 Act. Zone Euro
09/05/2015
118,88 Act. Zone Euro
08/05/2015
118,88 Act. Zone Euro
07/05/2015
118,01 Act. Zone Euro
06/05/2015
117,92 Act. Zone Euro
05/05/2015
118,15 Act. Zone Euro
04/05/2015
120,02 Act. Zone Euro
03/05/2015
119,31 Act. Zone Euro
02/05/2015
119,31 Act. Zone Euro
01/05/2015
119,31 Act. Zone Euro
30/04/2015
119,31 Act. Zone Euro
29/04/2015
119,67 Act. Zone Euro
28/04/2015
122,10 Act. Zone Euro
27/04/2015
123,45 Act. Zone Euro
26/04/2015
122,05 Act. Zone Euro
25/04/2015
122,03 Act. Zone Euro
24/04/2015
122,03 Act. Zone Euro
23/04/2015
121,48 Act. Zone Euro
22/04/2015
122,08 Act. Zone Euro
21/04/2015
122,10 Act. Zone Euro
20/04/2015
121,58 Act. Zone Euro
19/04/2015
120,78 Act. Zone Euro
18/04/2015
120,88 Act. Zone Euro
17/04/2015
120,88 Act. Zone Euro
16/04/2015
122,87 Act. Zone Euro
15/04/2015
123,86 Act. Zone Euro
14/04/2015
123,47 Act. Zone Euro
13/04/2015
124,16 Act. Zone Euro
12/04/2015
123,88 Act. Zone Euro
11/04/2015
123,84 Act. Zone Euro
10/04/2015
123,84 Act. Zone Euro
09/04/2015
122,74 Act. Zone Euro
08/04/2015
121,62 Act. Zone Euro
07/04/2015
121,85 Act. Zone Euro
06/04/2015
120,54 Act. Zone Euro
05/04/2015
120,53 Act. Zone Euro
04/04/2015
120,53 Act. Zone Euro
03/04/2015
120,53 Act. Zone Euro
02/04/2015
120,53 Act. Zone Euro
01/04/2015
120,26 Act. Zone Euro
31/03/2015
119,89 Act. Zone Euro
30/03/2015
120,45 Act. Zone Euro
29/03/2015
119,19 Act. Zone Euro
28/03/2015
119,17 Act. Zone Euro
27/03/2015
119,17 Act. Zone Euro
26/03/2015
119,00 Act. Zone Euro
25/03/2015
119,70 Act. Zone Euro
24/03/2015
120,73 Act. Zone Euro
23/03/2015
120,06 Act. Zone Euro
22/03/2015
120,58 Act. Zone Euro
21/03/2015
120,53 Act. Zone Euro
20/03/2015
120,53 Act. Zone Euro
19/03/2015
119,43 Act. Zone Euro
18/03/2015
119,25 Act. Zone Euro
17/03/2015
119,47 Act. Zone Euro
16/03/2015
120,32 Act. Zone Euro
15/03/2015
119,15 Act. Zone Euro
14/03/2015
119,13 Act. Zone Euro
13/03/2015
119,13 Act. Zone Euro
12/03/2015
118,63 Act. Zone Euro
11/03/2015
118,45 Act. Zone Euro
10/03/2015
116,60 Act. Zone Euro
09/03/2015
117,45 Act. Zone Euro
08/03/2015
117,63 Act. Zone Euro
07/03/2015
117,61 Act. Zone Euro
06/03/2015
117,61 Act. Zone Euro
05/03/2015
117,27 Act. Zone Euro
04/03/2015
116,24 Act. Zone Euro
03/03/2015
115,68 Act. Zone Euro
02/03/2015
116,63 Act. Zone Euro
01/03/2015
116,71 Act. Zone Euro
28/02/2015
116,69 Act. Zone Euro
27/02/2015
116,69 Act. Zone Euro
26/02/2015
115,80 Act. Zone Euro
25/02/2015
115,00 Act. Zone Euro
24/02/2015
115,07 Act. Zone Euro
23/02/2015
114,54 Act. Zone Euro
22/02/2015
113,77 Act. Zone Euro
21/02/2015
113,76 Act. Zone Euro
20/02/2015
113,76 Act. Zone Euro
19/02/2015
113,53 Act. Zone Euro
18/02/2015
112,89 Act. Zone Euro
17/02/2015
112,01 Act. Zone Euro
16/02/2015
111,97 Act. Zone Euro
15/02/2015
112,13 Act. Zone Euro
14/02/2015
112,09 Act. Zone Euro
13/02/2015
112,09 Act. Zone Euro
12/02/2015
111,33 Act. Zone Euro
11/02/2015
110,21 Act. Zone Euro
10/02/2015
110,32 Act. Zone Euro
09/02/2015
109,47 Act. Zone Euro
08/02/2015
110,64 Act. Zone Euro
07/02/2015
110,65 Act. Zone Euro
06/02/2015
110,65 Act. Zone Euro
05/02/2015
110,69 Act. Zone Euro
04/02/2015
110,61 Act. Zone Euro
03/02/2015
110,35 Act. Zone Euro
02/02/2015
109,33 Act. Zone Euro
01/02/2015
109,16 Act. Zone Euro
31/01/2015
109,19 Act. Zone Euro
30/01/2015
109,19 Act. Zone Euro
29/01/2015
109,26 Act. Zone Euro
28/01/2015
108,97 Act. Zone Euro
27/01/2015
109,06 Act. Zone Euro
26/01/2015
109,89 Act. Zone Euro
25/01/2015
108,91 Act. Zone Euro
24/01/2015
108,84 Act. Zone Euro
23/01/2015
108,84 Act. Zone Euro
22/01/2015
107,04 Act. Zone Euro
21/01/2015
105,71 Act. Zone Euro
20/01/2015
105,12 Act. Zone Euro
19/01/2015
104,50 Act. Zone Euro
18/01/2015
103,84 Act. Zone Euro
17/01/2015
103,79 Act. Zone Euro
16/01/2015
103,79 Act. Zone Euro
15/01/2015
102,64 Act. Zone Euro
14/01/2015
101,12 Act. Zone Euro
13/01/2015
101,98 Act. Zone Euro
12/01/2015
100,74 Act. Zone Euro
11/01/2015
100,04 Act. Zone Euro
10/01/2015
100,10 Act. Zone Euro
09/01/2015
100,10 Act. Zone Euro
08/01/2015
101,32 Act. Zone Euro
07/01/2015
98,96 Act. Zone Euro
06/01/2015
98,71 Act. Zone Euro
05/01/2015
99,37 Act. Zone Euro
04/01/2015
101,67 Act. Zone Euro
03/01/2015
101,67 Act. Zone Euro
02/01/2015
101,67 Act. Zone Euro
01/01/2015
101,77 Act. Zone Euro
31/12/2014
101,76 Act. Zone Euro
30/12/2014
101,64 Act. Zone Euro
29/12/2014
102,55 Act. Zone Euro
28/12/2014
102,57 Act. Zone Euro
27/12/2014
102,57 Act. Zone Euro
26/12/2014
102,57 Act. Zone Euro
25/12/2014
102,56 Act. Zone Euro
24/12/2014
102,56 Act. Zone Euro
23/12/2014
102,55 Act. Zone Euro
22/12/2014
101,70 Act. Zone Euro
21/12/2014
101,26 Act. Zone Euro
20/12/2014
101,26 Act. Zone Euro
19/12/2014
101,26 Act. Zone Euro
18/12/2014
101,02 Act. Zone Euro
17/12/2014
98,61 Act. Zone Euro
16/12/2014
98,46 Act. Zone Euro
15/12/2014
97,27 Act. Zone Euro
14/12/2014
99,26 Act. Zone Euro
13/12/2014
99,36 Act. Zone Euro
12/12/2014
99,36 Act. Zone Euro
11/12/2014
101,58 Act. Zone Euro
10/12/2014
101,58 Act. Zone Euro
09/12/2014
102,07 Act. Zone Euro
08/12/2014
104,07 Act. Zone Euro
07/12/2014
104,50 Act. Zone Euro
06/12/2014
104,41 Act. Zone Euro
05/12/2014
104,41 Act. Zone Euro
04/12/2014
102,77 Act. Zone Euro
03/12/2014
103,74 Act. Zone Euro
02/12/2014
103,39 Act. Zone Euro
01/12/2014
103,27 Act. Zone Euro
30/11/2014
103,62 Act. Zone Euro
29/11/2014
103,61 Act. Zone Euro
28/11/2014
103,61 Act. Zone Euro
27/11/2014
103,26 Act. Zone Euro
26/11/2014
102,79 Act. Zone Euro
25/11/2014
102,79 Act. Zone Euro
24/11/2014
102,39 Act. Zone Euro
23/11/2014
101,79 Act. Zone Euro
22/11/2014
101,70 Act. Zone Euro
21/11/2014
101,70 Act. Zone Euro
20/11/2014
99,76 Act. Zone Euro
19/11/2014
100,09 Act. Zone Euro
18/11/2014
99,91 Act. Zone Euro
17/11/2014
99,06 Act. Zone Euro
16/11/2014
98,62 Act. Zone Euro
15/11/2014
98,61 Act. Zone Euro
14/11/2014
98,61 Act. Zone Euro
13/11/2014
98,40 Act. Zone Euro
12/11/2014
98,24 Act. Zone Euro
11/11/2014
99,17 Act. Zone Euro
10/11/2014
99,04 Act. Zone Euro
09/11/2014
98,51 Act. Zone Euro
08/11/2014
98,55 Act. Zone Euro
07/11/2014
98,55 Act. Zone Euro
06/11/2014
99,12 Act. Zone Euro
05/11/2014
98,72 Act. Zone Euro
04/11/2014
97,57 Act. Zone Euro
03/11/2014
98,53 Act. Zone Euro
02/11/2014
98,98 Act. Zone Euro
01/11/2014
98,90 Act. Zone Euro
31/10/2014
98,90 Act. Zone Euro
30/10/2014
97,18 Act. Zone Euro
29/10/2014
96,85 Act. Zone Euro
28/10/2014
96,95 Act. Zone Euro
27/10/2014
96,10 Act. Zone Euro
26/10/2014
96,77 Act. Zone Euro
25/10/2014
96,78 Act. Zone Euro
24/10/2014
96,78 Act. Zone Euro
23/10/2014
96,80 Act. Zone Euro
22/10/2014
96,02 Act. Zone Euro
21/10/2014
95,31 Act. Zone Euro
20/10/2014
93,75 Act. Zone Euro
19/10/2014
94,19 Act. Zone Euro
18/10/2014
94,07 Act. Zone Euro
17/10/2014
94,07 Act. Zone Euro
16/10/2014
92,21 Act. Zone Euro
15/10/2014
92,97 Act. Zone Euro
14/10/2014
95,37 Act. Zone Euro
13/10/2014
95,29 Act. Zone Euro
12/10/2014
95,47 Act. Zone Euro
11/10/2014
95,53 Act. Zone Euro
10/10/2014
95,53 Act. Zone Euro
09/10/2014
97,08 Act. Zone Euro
08/10/2014
97,56 Act. Zone Euro
07/10/2014
98,44 Act. Zone Euro
06/10/2014
99,74 Act. Zone Euro
05/10/2014
99,53 Act. Zone Euro
04/10/2014
99,50 Act. Zone Euro
03/10/2014
99,50 Act. Zone Euro
02/10/2014
99,27 Act. Zone Euro
01/10/2014
101,29 Act. Zone Euro
30/09/2014
101,94 Act. Zone Euro
29/09/2014
101,23 Act. Zone Euro
28/09/2014
101,79 Act. Zone Euro
27/09/2014
101,78 Act. Zone Euro
26/09/2014
101,78 Act. Zone Euro
25/09/2014
101,69 Act. Zone Euro
24/09/2014
102,53 Act. Zone Euro
23/09/2014
102,02 Act. Zone Euro
22/09/2014
103,24 Act. Zone Euro
21/09/2014
103,68 Act. Zone Euro
20/09/2014
103,68 Act. Zone Euro
19/09/2014
103,68 Act. Zone Euro
18/09/2014
103,58 Act. Zone Euro
17/09/2014
102,84 Act. Zone Euro
16/09/2014
102,45 Act. Zone Euro
15/09/2014
102,84 Act. Zone Euro
14/09/2014
103,01 Act. Zone Euro
13/09/2014
103,02 Act. Zone Euro
12/09/2014
103,02 Act. Zone Euro
11/09/2014
103,14 Act. Zone Euro
10/09/2014
103,29 Act. Zone Euro
09/09/2014
103,45 Act. Zone Euro
08/09/2014
103,88 Act. Zone Euro
07/09/2014
104,03 Act. Zone Euro
06/09/2014
104,02 Act. Zone Euro
05/09/2014
104,02 Act. Zone Euro
04/09/2014
103,76 Act. Zone Euro
03/09/2014
102,55 Act. Zone Euro
02/09/2014
101,73 Act. Zone Euro
01/09/2014
101,59 Act. Zone Euro
31/08/2014
101,56 Act. Zone Euro
30/08/2014
101,55 Act. Zone Euro
29/08/2014
101,55 Act. Zone Euro
28/08/2014
101,38 Act. Zone Euro
27/08/2014
102,05 Act. Zone Euro
26/08/2014
101,90 Act. Zone Euro
25/08/2014
101,03 Act. Zone Euro
24/08/2014
99,81 Act. Zone Euro
23/08/2014
99,83 Act. Zone Euro
22/08/2014
99,83 Act. Zone Euro
21/08/2014
100,06 Act. Zone Euro
20/08/2014
99,15 Act. Zone Euro
19/08/2014
99,25 Act. Zone Euro
18/08/2014
98,66 Act. Zone Euro
17/08/2014
98,07 Act. Zone Euro
16/08/2014
98,07 Act. Zone Euro
15/08/2014
98,07 Act. Zone Euro
14/08/2014
98,12 Act. Zone Euro
13/08/2014
97,84 Act. Zone Euro
12/08/2014
97,31 Act. Zone Euro
11/08/2014
97,67 Act. Zone Euro
10/08/2014
96,56 Act. Zone Euro
09/08/2014
96,58 Act. Zone Euro
08/08/2014
96,58 Act. Zone Euro
07/08/2014
97,11 Act. Zone Euro
06/08/2014
98,01 Act. Zone Euro
05/08/2014
98,73 Act. Zone Euro
04/08/2014
98,75 Act. Zone Euro
03/08/2014
98,97 Act. Zone Euro
02/08/2014
99,03 Act. Zone Euro
01/08/2014
99,03 Act. Zone Euro
31/07/2014
100,40 Act. Zone Euro
30/07/2014
101,85 Act. Zone Euro
29/07/2014
102,32 Act. Zone Euro
28/07/2014
102,00 Act. Zone Euro
27/07/2014
102,19 Act. Zone Euro
26/07/2014
102,24 Act. Zone Euro
25/07/2014
102,24 Act. Zone Euro
24/07/2014
103,08 Act. Zone Euro
23/07/2014
102,44 Act. Zone Euro
22/07/2014
102,23 Act. Zone Euro
21/07/2014
101,28 Act. Zone Euro
20/07/2014
101,84 Act. Zone Euro
19/07/2014
101,85 Act. Zone Euro
18/07/2014
101,85 Act. Zone Euro
17/07/2014
101,90 Act. Zone Euro
16/07/2014
102,66 Act. Zone Euro
15/07/2014
101,50 Act. Zone Euro
14/07/2014
101,72 Act. Zone Euro
13/07/2014
101,46 Act. Zone Euro
12/07/2014
101,46 Act. Zone Euro
11/07/2014
101,46 Act. Zone Euro
10/07/2014
101,66 Act. Zone Euro
09/07/2014
102,89 Act. Zone Euro
08/07/2014
102,80 Act. Zone Euro
07/07/2014
104,11 Act. Zone Euro
06/07/2014
105,07 Act. Zone Euro
05/07/2014
105,09 Act. Zone Euro
04/07/2014
105,09 Act. Zone Euro
03/07/2014
105,31 Act. Zone Euro
02/07/2014
104,39 Act. Zone Euro
01/07/2014
104,30 Act. Zone Euro
30/06/2014
103,66 Act. Zone Euro
29/06/2014
103,79 Act. Zone Euro
28/06/2014
103,79 Act. Zone Euro
27/06/2014
103,79 Act. Zone Euro
26/06/2014
104,01 Act. Zone Euro
25/06/2014
104,34 Act. Zone Euro
24/06/2014
105,15 Act. Zone Euro
23/06/2014
105,37 Act. Zone Euro
22/06/2014
105,84 Act. Zone Euro
21/06/2014
105,86 Act. Zone Euro
20/06/2014
105,86 Act. Zone Euro
19/06/2014
106,11 Act. Zone Euro
18/06/2014
105,54 Act. Zone Euro
17/06/2014
105,47 Act. Zone Euro
16/06/2014
105,16 Act. Zone Euro
15/06/2014
105,70 Act. Zone Euro
14/06/2014
105,71 Act. Zone Euro
13/06/2014
105,71 Act. Zone Euro
12/06/2014
106,00 Act. Zone Euro
11/06/2014
106,10 Act. Zone Euro
10/06/2014
106,73 Act. Zone Euro
09/06/2014
106,32 Act. Zone Euro
08/06/2014
106,21 Act. Zone Euro
07/06/2014
106,21 Act. Zone Euro
06/06/2014
106,21 Act. Zone Euro
05/06/2014
105,46 Act. Zone Euro
04/06/2014
104,79 Act. Zone Euro
03/06/2014
104,82 Act. Zone Euro
02/06/2014
105,09 Act. Zone Euro
01/06/2014
104,89 Act. Zone Euro
31/05/2014
104,89 Act. Zone Euro
30/05/2014
104,89 Act. Zone Euro
29/05/2014
104,62 Act. Zone Euro
28/05/2014
104,59 Act. Zone Euro
27/05/2014
104,47 Act. Zone Euro
26/05/2014
104,17 Act. Zone Euro
25/05/2014
103,22 Act. Zone Euro
24/05/2014
103,20 Act. Zone Euro
23/05/2014
103,20 Act. Zone Euro
22/05/2014
102,73 Act. Zone Euro
21/05/2014
102,51 Act. Zone Euro
20/05/2014
102,10 Act. Zone Euro
19/05/2014
102,03 Act. Zone Euro
18/05/2014
101,91 Act. Zone Euro
17/05/2014
101,92 Act. Zone Euro
16/05/2014
101,92 Act. Zone Euro
15/05/2014
102,11 Act. Zone Euro
14/05/2014
103,25 Act. Zone Euro
13/05/2014
103,32 Act. Zone Euro
12/05/2014
103,19 Act. Zone Euro
11/05/2014
102,52 Act. Zone Euro
10/05/2014
102,49 Act. Zone Euro
09/05/2014
102,49 Act. Zone Euro
08/05/2014
102,24 Act. Zone Euro
07/05/2014
101,88 Act. Zone Euro
06/05/2014
101,81 Act. Zone Euro
05/05/2014
102,21 Act. Zone Euro
04/05/2014
102,38 Act. Zone Euro
03/05/2014
102,39 Act. Zone Euro
02/05/2014
102,39 Act. Zone Euro
01/05/2014
102,51 Act. Zone Euro
30/04/2014
102,51 Act. Zone Euro
29/04/2014
102,51 Act. Zone Euro
28/04/2014
101,56 Act. Zone Euro
27/04/2014
101,46 Act. Zone Euro
26/04/2014
101,50 Act. Zone Euro
25/04/2014
101,50 Act. Zone Euro
24/04/2014
102,26 Act. Zone Euro
23/04/2014
102,03 Act. Zone Euro
22/04/2014
102,36 Act. Zone Euro
21/04/2014
101,14 Act. Zone Euro
20/04/2014
101,10 Act. Zone Euro
19/04/2014
101,10 Act. Zone Euro
18/04/2014
101,10 Act. Zone Euro
17/04/2014
101,10 Act. Zone Euro
16/04/2014
100,60 Act. Zone Euro
15/04/2014
99,49 Act. Zone Euro
14/04/2014
100,41 Act. Zone Euro
13/04/2014
100,50 Act. Zone Euro
12/04/2014
100,54 Act. Zone Euro
11/04/2014
100,54 Act. Zone Euro
10/04/2014
101,79 Act. Zone Euro
09/04/2014
102,36 Act. Zone Euro
08/04/2014
102,07 Act. Zone Euro
07/04/2014
102,66 Act. Zone Euro
06/04/2014
103,61 Act. Zone Euro
05/04/2014
103,58 Act. Zone Euro
04/04/2014
103,58 Act. Zone Euro
03/04/2014
102,95 Act. Zone Euro
02/04/2014
102,61 Act. Zone Euro
01/04/2014
102,54 Act. Zone Euro
31/03/2014
101,87 Act. Zone Euro
30/03/2014
101,76 Act. Zone Euro
29/03/2014
101,72 Act. Zone Euro
28/03/2014
101,72 Act. Zone Euro
27/03/2014
100,87 Act. Zone Euro
26/03/2014
100,78 Act. Zone Euro
25/03/2014
99,89 Act. Zone Euro
24/03/2014
98,99 Act. Zone Euro
23/03/2014
100,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/03/2017
117,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/03/2017
117,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/03/2017
117,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/03/2017
118,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/03/2017
118,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/03/2017
118,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/03/2017
118,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/03/2017
118,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/03/2017
117,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/03/2017
116,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/03/2017
117,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/03/2017
117,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/03/2017
117,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/03/2017
117,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/03/2017
117,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/03/2017
116,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/03/2017
116,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/03/2017
116,34 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/03/2017
116,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/03/2017
116,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/03/2017
116,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/03/2017
116,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/03/2017
116,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/02/2017
114,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/02/2017
113,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/02/2017
113,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/02/2017
113,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/02/2017
113,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/02/2017
114,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/02/2017
114,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/02/2017
114,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/02/2017
113,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/02/2017
113,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/02/2017
113,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/02/2017
113,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/02/2017
113,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/02/2017
114,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/02/2017
113,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/02/2017
113,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/02/2017
112,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/02/2017
112,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/02/2017
112,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/02/2017
112,65 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/02/2017
111,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/02/2017
111,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/02/2017
111,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/02/2017
112,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/02/2017
112,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/02/2017
112,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/02/2017
111,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/02/2017
111,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/01/2017
110,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/01/2017
112,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/01/2017
113,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/01/2017
113,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/01/2017
113,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/01/2017
113,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/01/2017
114,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/01/2017
112,62 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/01/2017
112,33 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/01/2017
113,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/01/2017
113,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/01/2017
113,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/01/2017
112,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/01/2017
113,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/01/2017
112,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/01/2017
113,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/01/2017
114,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/01/2017
114,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/01/2017
114,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/01/2017
112,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/01/2017
113,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/01/2017
113,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/01/2017
113,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/01/2017
113,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/01/2017
113,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/01/2017
113,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/01/2017
113,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/01/2017
113,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/01/2017
113,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/01/2017
113,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/01/2017
112,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/12/2016
112,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/12/2016
112,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/12/2016
112,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/12/2016
112,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/12/2016
112,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/12/2016
112,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/12/2016
112,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/12/2016
112,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/12/2016
112,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/12/2016
112,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/12/2016
112,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/12/2016
112,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/12/2016
111,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/12/2016
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/12/2016
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/12/2016
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/12/2016
111,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/12/2016
110,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/12/2016
109,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/12/2016
109,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/12/2016
109,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/12/2016
109,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/12/2016
109,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/12/2016
109,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/12/2016
107,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/12/2016
106,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/12/2016
104,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/12/2016
103,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/12/2016
103,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/12/2016
103,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/12/2016
104,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/11/2016
104,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/11/2016
104,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/11/2016
103,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/11/2016
104,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/11/2016
104,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/11/2016
104,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/11/2016
104,33 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/11/2016
104,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/11/2016
104,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/11/2016
104,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/11/2016
103,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/11/2016
103,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/11/2016
103,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/11/2016
104,39 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/11/2016
103,85 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/11/2016
104,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/11/2016
104,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/11/2016
103,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/11/2016
103,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/11/2016
103,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/11/2016
104,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/11/2016
104,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/11/2016
103,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/11/2016
103,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/11/2016
101,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/11/2016
101,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/11/2016
101,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/11/2016
101,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/11/2016
102,18 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/11/2016
104,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/10/2016
104,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/10/2016
105,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/10/2016
105,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/10/2016
105,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/10/2016
105,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/10/2016
105,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/10/2016
105,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/10/2016
106,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/10/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/10/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/10/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/10/2016
105,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/10/2016
104,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/10/2016
104,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/10/2016
103,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/10/2016
103,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/10/2016
103,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/10/2016
103,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/10/2016
101,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/10/2016
103,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/10/2016
103,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/10/2016
104,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/10/2016
102,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/10/2016
102,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/10/2016
102,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/10/2016
103,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/10/2016
103,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/10/2016
103,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/10/2016
102,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/10/2016
102,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/10/2016
102,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/09/2016
102,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/09/2016
102,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/09/2016
102,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/09/2016
101,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/09/2016
101,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/09/2016
103,85 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/09/2016
103,85 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/09/2016
103,85 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/09/2016
104,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/09/2016
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/09/2016
101,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/09/2016
101,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/09/2016
100,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/09/2016
100,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/09/2016
100,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/09/2016
101,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/09/2016
101,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/09/2016
101,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/09/2016
103,18 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/09/2016
104,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/09/2016
104,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/09/2016
104,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/09/2016
105,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/09/2016
105,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/09/2016
105,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/09/2016
105,42 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/09/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/09/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/09/2016
105,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/09/2016
103,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/08/2016
103,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/08/2016
103,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/08/2016
102,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/08/2016
103,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/08/2016
103,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/08/2016
103,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/08/2016
102,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/08/2016
103,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/08/2016
102,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/08/2016
101,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/08/2016
101,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/08/2016
101,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/08/2016
101,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/08/2016
102,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/08/2016
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/08/2016
103,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/08/2016
104,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/08/2016
104,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/08/2016
104,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/08/2016
104,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/08/2016
104,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/08/2016
103,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/08/2016
103,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/08/2016
102,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/08/2016
101,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/08/2016
101,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/08/2016
101,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/08/2016
100,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/08/2016
99,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/08/2016
99,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/08/2016
101,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/07/2016
102,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/07/2016
102,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/07/2016
102,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/07/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/07/2016
102,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/07/2016
102,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/07/2016
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/07/2016
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/07/2016
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/07/2016
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/07/2016
101,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/07/2016
101,62 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/07/2016
100,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/07/2016
101,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/07/2016
101,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/07/2016
101,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/07/2016
101,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/07/2016
101,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/07/2016
100,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/07/2016
100,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/07/2016
98,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/07/2016
97,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/07/2016
97,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/07/2016
97,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/07/2016
95,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/07/2016
94,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/07/2016
96,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/07/2016
98,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/07/2016
98,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/07/2016
98,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/07/2016
98,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/06/2016
98,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/06/2016
96,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/06/2016
94,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/06/2016
92,38 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/06/2016
95,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/06/2016
95,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/06/2016
95,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/06/2016
101,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/06/2016
101,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/06/2016
101,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/06/2016
100,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/06/2016
97,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/06/2016
97,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/06/2016
97,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/06/2016
96,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/06/2016
96,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/06/2016
95,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/06/2016
97,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/06/2016
99,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/06/2016
99,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/06/2016
99,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/06/2016
102,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/06/2016
103,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/06/2016
103,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/06/2016
102,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/06/2016
102,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/06/2016
102,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/06/2016
102,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/06/2016
103,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/06/2016
103,62 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/05/2016
104,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/05/2016
105,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/05/2016
104,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/05/2016
104,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/05/2016
104,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/05/2016
104,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/05/2016
104,33 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/05/2016
102,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/05/2016
99,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/05/2016
100,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/05/2016
100,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/05/2016
100,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/05/2016
99,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/05/2016
100,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/05/2016
99,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/05/2016
100,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/05/2016
100,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/05/2016
100,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/05/2016
100,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/05/2016
99,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/05/2016
100,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/05/2016
100,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/05/2016
100,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/05/2016
99,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/05/2016
99,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/05/2016
99,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/05/2016
99,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/05/2016
99,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/05/2016
100,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/05/2016
102,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/05/2016
101,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/04/2016
101,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/04/2016
101,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/04/2016
104,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/04/2016
105,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/04/2016
104,63 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/04/2016
104,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/04/2016
105,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/04/2016
105,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/04/2016
105,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/04/2016
105,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/04/2016
105,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/04/2016
104,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/04/2016
102,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/04/2016
102,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/04/2016
102,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/04/2016
102,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/04/2016
102,49 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/04/2016
101,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/04/2016
98,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/04/2016
97,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/04/2016
97,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/04/2016
97,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/04/2016
97,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/04/2016
96,15 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/04/2016
97,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/04/2016
96,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/04/2016
99,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/04/2016
98,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/04/2016
98,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/04/2016
98,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/03/2016
101,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/03/2016
101,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/03/2016
100,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/03/2016
99,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/03/2016
99,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/03/2016
99,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/03/2016
99,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/03/2016
99,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/03/2016
101,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/03/2016
102,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/03/2016
101,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/03/2016
102,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/03/2016
102,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/03/2016
102,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/03/2016
101,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/03/2016
102,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/03/2016
102,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/03/2016
103,38 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/03/2016
102,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/03/2016
102,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/03/2016
102,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/03/2016
99,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/03/2016
100,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/03/2016
100,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/03/2016
101,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/03/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/03/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/03/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/03/2016
101,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/03/2016
101,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/03/2016
100,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/02/2016
98,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/02/2016
98,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/02/2016
98,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/02/2016
98,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/02/2016
96,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/02/2016
94,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/02/2016
96,65 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/02/2016
98,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/02/2016
96,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/02/2016
96,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/02/2016
96,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/02/2016
96,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/02/2016
97,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/02/2016
94,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/02/2016
94,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/02/2016
92,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/02/2016
92,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/02/2016
92,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/02/2016
89,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/02/2016
93,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/02/2016
91,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/02/2016
92,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/02/2016
96,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/02/2016
96,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/02/2016
96,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/02/2016
97,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/02/2016
96,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/02/2016
98,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/02/2016
100,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/01/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/01/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/01/2016
101,61 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/01/2016
99,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/01/2016
101,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/01/2016
101,10 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/01/2016
100,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/01/2016
100,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/01/2016
100,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/01/2016
100,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/01/2016
98,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/01/2016
96,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/01/2016
99,39 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/01/2016
97,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/01/2016
98,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/01/2016
98,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/01/2016
98,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/01/2016
100,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/01/2016
102,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/01/2016
102,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/01/2016
100,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/01/2016
101,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/01/2016
101,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/01/2016
101,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/01/2016
102,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/01/2016
104,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/01/2016
105,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/01/2016
105,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/01/2016
108,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/01/2016
108,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/01/2016
108,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/12/2015
108,99 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/12/2015
109,68 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/12/2015
110,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/12/2015
108,63 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/12/2015
109,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/12/2015
109,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/12/2015
109,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/12/2015
109,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/12/2015
109,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/12/2015
107,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/12/2015
107,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/12/2015
108,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/12/2015
108,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/12/2015
108,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/12/2015
110,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/12/2015
108,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/12/2015
108,15 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/12/2015
104,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/12/2015
106,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/12/2015
106,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/12/2015
106,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/12/2015
109,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/12/2015
110,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/12/2015
110,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/12/2015
111,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/12/2015
111,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/12/2015
111,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/12/2015
111,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/12/2015
111,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/12/2015
115,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/12/2015
116,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/11/2015
117,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/11/2015
116,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/11/2015
116,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/11/2015
116,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/11/2015
116,78 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/11/2015
115,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/11/2015
113,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/11/2015
115,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/11/2015
115,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/11/2015
115,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/11/2015
115,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/11/2015
115,18 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/11/2015
114,62 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/11/2015
115,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/11/2015
112,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/11/2015
112,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/11/2015
112,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/11/2015
112,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/11/2015
113,10 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/11/2015
115,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/11/2015
114,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/11/2015
114,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/11/2015
115,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/11/2015
115,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/11/2015
115,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/11/2015
115,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/11/2015
114,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/11/2015
114,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/11/2015
114,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/11/2015
114,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/10/2015
114,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/10/2015
114,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/10/2015
113,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/10/2015
114,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/10/2015
112,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/10/2015
114,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/10/2015
114,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/10/2015
114,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/10/2015
114,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/10/2015
111,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/10/2015
109,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/10/2015
108,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/10/2015
109,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/10/2015
109,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/10/2015
109,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/10/2015
109,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/10/2015
106,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/10/2015
106,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/10/2015
107,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/10/2015
108,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/10/2015
108,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/10/2015
108,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/10/2015
108,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/10/2015
107,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/10/2015
107,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/10/2015
107,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/10/2015
106,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/10/2015
103,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/10/2015
103,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/10/2015
103,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/10/2015
102,49 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/09/2015
103,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/09/2015
101,18 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/09/2015
101,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/09/2015
103,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/09/2015
103,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/09/2015
103,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/09/2015
102,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/09/2015
102,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/09/2015
102,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/09/2015
106,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/09/2015
105,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/09/2015
105,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/09/2015
105,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/09/2015
108,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/09/2015
108,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/09/2015
107,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/09/2015
106,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/09/2015
106,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/09/2015
106,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/09/2015
106,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/09/2015
107,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/09/2015
109,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/09/2015
107,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/09/2015
106,78 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/09/2015
109,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/09/2015
109,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/09/2015
109,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/09/2015
109,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/09/2015
106,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/09/2015
106,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/08/2015
109,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/08/2015
109,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/08/2015
109,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/08/2015
109,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/08/2015
109,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/08/2015
105,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/08/2015
107,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/08/2015
102,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/08/2015
108,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/08/2015
108,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/08/2015
108,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/08/2015
112,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/08/2015
114,63 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/08/2015
116,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/08/2015
116,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/08/2015
116,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/08/2015
116,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/08/2015
116,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/08/2015
117,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/08/2015
116,49 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/08/2015
120,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/08/2015
122,86 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/08/2015
121,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/08/2015
121,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/08/2015
121,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/08/2015
122,63 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/08/2015
122,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/08/2015
120,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/08/2015
121,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/08/2015
120,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/08/2015
120,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/07/2015
120,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/07/2015
119,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/07/2015
119,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/07/2015
118,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/07/2015
117,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/07/2015
121,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/07/2015
121,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/07/2015
121,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/07/2015
121,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/07/2015
121,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/07/2015
121,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/07/2015
123,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/07/2015
122,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/07/2015
122,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/07/2015
122,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/07/2015
122,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/07/2015
121,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/07/2015
120,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/07/2015
120,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/07/2015
117,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/07/2015
117,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/07/2015
117,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/07/2015
114,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/07/2015
111,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/07/2015
110,13 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/07/2015
112,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/07/2015
115,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/07/2015
115,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/07/2015
115,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/07/2015
115,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/07/2015
116,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/06/2015
114,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/06/2015
115,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/06/2015
121,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/06/2015
121,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/06/2015
121,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/06/2015
120,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/06/2015
120,68 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/06/2015
120,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/06/2015
120,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/06/2015
115,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/06/2015
115,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/06/2015
115,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/06/2015
115,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/06/2015
114,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/06/2015
115,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/06/2015
114,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/06/2015
117,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/06/2015
117,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/06/2015
117,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/06/2015
118,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/06/2015
117,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/06/2015
115,49 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/06/2015
115,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/06/2015
117,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/06/2015
117,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/06/2015
117,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/06/2015
118,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/06/2015
119,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/06/2015
118,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/06/2015
119,39 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/05/2015
119,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/05/2015
119,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/05/2015
119,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/05/2015
121,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/05/2015
122,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/05/2015
120,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/05/2015
122,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/05/2015
122,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/05/2015
122,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/05/2015
122,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/05/2015
122,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/05/2015
122,68 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/05/2015
122,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/05/2015
119,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/05/2015
118,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/05/2015
118,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/05/2015
118,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/05/2015
118,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/05/2015
118,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/05/2015
118,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/05/2015
120,13 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/05/2015
120,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/05/2015
120,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/05/2015
120,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/05/2015
117,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/05/2015
117,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/05/2015
117,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/05/2015
119,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/05/2015
119,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/05/2015
119,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/05/2015
119,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/04/2015
119,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/04/2015
119,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/04/2015
122,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/04/2015
124,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/04/2015
122,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/04/2015
122,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/04/2015
122,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/04/2015
121,65 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/04/2015
122,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/04/2015
122,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/04/2015
122,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/04/2015
120,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/04/2015
120,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/04/2015
120,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/04/2015
123,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/04/2015
125,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/04/2015
124,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/04/2015
125,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/04/2015
125,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/04/2015
125,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/04/2015
125,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/04/2015
124,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/04/2015
122,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/04/2015
123,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/04/2015
122,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/04/2015
122,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/04/2015
122,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/04/2015
122,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/04/2015
122,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/04/2015
121,96 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/03/2015
121,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/03/2015
122,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/03/2015
120,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/03/2015
120,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/03/2015
120,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/03/2015
120,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/03/2015
120,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/03/2015
121,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/03/2015
121,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/03/2015
122,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/03/2015
122,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/03/2015
122,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/03/2015
120,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/03/2015
120,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/03/2015
120,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/03/2015
121,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/03/2015
120,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/03/2015
120,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/03/2015
120,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/03/2015
119,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/03/2015
119,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/03/2015
117,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/03/2015
118,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/03/2015
118,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/03/2015
118,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/03/2015
118,82 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/03/2015
118,85 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/03/2015
116,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/03/2015
116,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/03/2015
117,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/03/2015
118,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/02/2015
118,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/02/2015
118,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/02/2015
117,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/02/2015
116,39 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/02/2015
116,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/02/2015
115,68 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/02/2015
114,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/02/2015
114,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/02/2015
114,74 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/02/2015
114,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/02/2015
113,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/02/2015
113,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/02/2015
112,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/02/2015
113,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/02/2015
113,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/02/2015
113,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/02/2015
112,38 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/02/2015
110,96 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/02/2015
111,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/02/2015
110,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/02/2015
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/02/2015
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/02/2015
111,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/02/2015
112,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/02/2015
112,34 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/02/2015
112,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/02/2015
110,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/02/2015
110,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/01/2015
110,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/01/2015
110,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/01/2015
110,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/01/2015
110,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/01/2015
110,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/01/2015
112,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/01/2015
111,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/01/2015
111,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/01/2015
111,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/01/2015
109,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/01/2015
107,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/01/2015
106,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/01/2015
105,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/01/2015
105,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/01/2015
105,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/01/2015
105,35 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/01/2015
103,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/01/2015
101,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/01/2015
103,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/01/2015
101,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/01/2015
100,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/01/2015
100,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/01/2015
100,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/01/2015
103,10 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/01/2015
99,55 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/01/2015
98,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/01/2015
99,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/01/2015
103,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/01/2015
103,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/01/2015
103,27 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/01/2015
103,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/12/2014
103,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/12/2014
103,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/12/2014
104,78 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/12/2014
104,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/12/2014
104,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/12/2014
104,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/12/2014
104,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/12/2014
104,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/12/2014
105,06 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/12/2014
103,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/12/2014
103,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/12/2014
103,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/12/2014
103,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/12/2014
103,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/12/2014
100,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/12/2014
100,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/12/2014
98,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/12/2014
100,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/12/2014
100,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/12/2014
100,81 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/12/2014
103,83 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/12/2014
103,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/12/2014
103,96 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/12/2014
106,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/12/2014
107,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/12/2014
107,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/12/2014
107,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/12/2014
104,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/12/2014
106,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/12/2014
106,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/12/2014
106,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/11/2014
106,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/11/2014
106,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/11/2014
106,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/11/2014
106,65 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/11/2014
106,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/11/2014
106,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/11/2014
105,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/11/2014
105,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/11/2014
105,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/11/2014
105,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/11/2014
102,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/11/2014
102,69 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/11/2014
102,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/11/2014
101,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/11/2014
100,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/11/2014
100,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/11/2014
100,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/11/2014
100,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/11/2014
100,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/11/2014
102,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/11/2014
101,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/11/2014
100,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/11/2014
100,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/11/2014
100,71 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/11/2014
101,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/11/2014
101,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/11/2014
99,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/11/2014
101,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/11/2014
102,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/11/2014
102,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/10/2014
102,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/10/2014
99,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/10/2014
99,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/10/2014
99,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/10/2014
98,54 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/10/2014
99,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/10/2014
99,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/10/2014
99,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/10/2014
100,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/10/2014
98,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/10/2014
98,33 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/10/2014
96,23 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/10/2014
97,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/10/2014
97,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/10/2014
97,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/10/2014
94,43 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/10/2014
95,02 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/10/2014
98,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/10/2014
98,49 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/10/2014
98,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/10/2014
98,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/10/2014
98,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/10/2014
99,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/10/2014
100,28 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/10/2014
101,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/10/2014
103,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/10/2014
102,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/10/2014
102,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/10/2014
102,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/10/2014
102,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/10/2014
104,96 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/09/2014
105,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/09/2014
104,70 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/09/2014
105,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/09/2014
105,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/09/2014
105,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/09/2014
105,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/09/2014
106,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/09/2014
105,33 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/09/2014
106,95 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/09/2014
107,42 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/09/2014
107,42 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/09/2014
107,42 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/09/2014
107,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/09/2014
106,26 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/09/2014
105,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/09/2014
106,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/09/2014
106,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/09/2014
106,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/09/2014
106,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/09/2014
106,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/09/2014
106,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/09/2014
106,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/09/2014
107,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/09/2014
107,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/09/2014
107,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/09/2014
107,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/09/2014
107,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/09/2014
105,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/09/2014
104,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/09/2014
104,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/08/2014
104,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/08/2014
104,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/08/2014
104,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/08/2014
103,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/08/2014
104,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/08/2014
105,03 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/08/2014
103,98 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/08/2014
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/08/2014
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/08/2014
101,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/08/2014
102,66 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/08/2014
101,32 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/08/2014
101,58 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/08/2014
101,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/08/2014
100,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/08/2014
100,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/08/2014
100,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/08/2014
100,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/08/2014
100,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/08/2014
99,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/08/2014
100,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/08/2014
98,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/08/2014
98,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/08/2014
98,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/08/2014
99,07 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/08/2014
100,31 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/08/2014
101,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/08/2014
100,96 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/08/2014
101,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/08/2014
101,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/08/2014
101,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/07/2014
102,44 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/07/2014
104,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/07/2014
104,90 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/07/2014
104,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/07/2014
104,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/07/2014
104,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/07/2014
104,41 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/07/2014
105,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/07/2014
105,01 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/07/2014
104,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/07/2014
103,19 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/07/2014
104,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/07/2014
104,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/07/2014
104,09 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/07/2014
103,89 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/07/2014
105,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/07/2014
103,77 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/07/2014
104,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/07/2014
103,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/07/2014
103,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/07/2014
103,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/07/2014
103,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/07/2014
105,29 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/07/2014
104,68 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/07/2014
106,21 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/07/2014
107,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/07/2014
107,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/07/2014
107,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/07/2014
108,15 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/07/2014
106,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/07/2014
107,10 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/06/2014
106,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/06/2014
106,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/06/2014
106,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/06/2014
106,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/06/2014
106,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/06/2014
106,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/06/2014
107,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/06/2014
108,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/06/2014
108,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/06/2014
108,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/06/2014
108,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/06/2014
108,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/06/2014
107,72 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/06/2014
107,60 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/06/2014
107,15 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/06/2014
107,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/06/2014
107,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/06/2014
107,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/06/2014
107,93 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/06/2014
108,08 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/06/2014
108,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/06/2014
108,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/06/2014
108,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/06/2014
108,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/06/2014
108,25 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/06/2014
107,36 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/06/2014
106,40 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/06/2014
106,51 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/06/2014
106,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/06/2014
106,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/05/2014
106,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/05/2014
106,52 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/05/2014
106,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/05/2014
106,56 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/05/2014
106,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/05/2014
106,30 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/05/2014
105,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/05/2014
105,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/05/2014
105,11 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/05/2014
104,57 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/05/2014
104,50 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/05/2014
103,75 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/05/2014
103,87 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/05/2014
103,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/05/2014
103,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/05/2014
103,84 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/05/2014
103,38 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/05/2014
104,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/05/2014
104,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/05/2014
104,73 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/05/2014
103,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/05/2014
103,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/05/2014
103,79 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/05/2014
104,45 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/05/2014
102,91 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/05/2014
102,46 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/05/2014
103,16 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/05/2014
103,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/05/2014
103,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/05/2014
103,20 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/05/2014
103,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/04/2014
103,67 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/04/2014
103,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/04/2014
102,47 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/04/2014
101,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/04/2014
101,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/04/2014
101,88 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/04/2014
103,22 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/04/2014
102,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
22/04/2014
103,53 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
21/04/2014
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
20/04/2014
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
19/04/2014
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
18/04/2014
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
17/04/2014
102,14 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
16/04/2014
101,59 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
15/04/2014
100,05 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
14/04/2014
101,34 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
13/04/2014
100,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
12/04/2014
100,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
11/04/2014
100,76 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
10/04/2014
101,94 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
09/04/2014
102,80 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
08/04/2014
102,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
07/04/2014
102,92 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
06/04/2014
104,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
05/04/2014
104,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
04/04/2014
104,37 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
03/04/2014
103,62 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
02/04/2014
103,00 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
01/04/2014
102,97 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
31/03/2014
102,17 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
30/03/2014
102,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
29/03/2014
102,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
28/03/2014
102,48 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
27/03/2014
101,24 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
26/03/2014
101,12 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
25/03/2014
100,04 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
24/03/2014
98,64 CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C)
23/03/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés
Indicateurs avancés indisponibles.
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C) 17,945,6518,520,31
Act. Zone Euro 21,976,8415,410,45
MSCI EMU 25,287,7917,040,47
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
CANDRIAM EQ L EURO 50 C (C) 3,605,292,9720,2314,30-19,03-4,71
Act. Zone Euro 2,6611,592,7621,7919,11-14,834,25
MSCI EMU 4,679,934,0623,3518,37-14,623,23

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus