AI EUROPEAN REIT FUND I - LU0160782800

Performance en base 100 du 26/04/2015 au 25/04/2018
 
AI EUROPEAN REIT FUND I
 
Act. Sect. Immobilier Europe
Act. Sect. Immobilier Europe
25/04/2018
107,82 Act. Sect. Immobilier Europe
24/04/2018
108,01 Act. Sect. Immobilier Europe
23/04/2018
107,91 Act. Sect. Immobilier Europe
22/04/2018
108,12 Act. Sect. Immobilier Europe
21/04/2018
108,12 Act. Sect. Immobilier Europe
20/04/2018
108,12 Act. Sect. Immobilier Europe
19/04/2018
108,09 Act. Sect. Immobilier Europe
18/04/2018
108,25 Act. Sect. Immobilier Europe
17/04/2018
108,22 Act. Sect. Immobilier Europe
16/04/2018
107,33 Act. Sect. Immobilier Europe
15/04/2018
107,57 Act. Sect. Immobilier Europe
14/04/2018
107,57 Act. Sect. Immobilier Europe
13/04/2018
107,57 Act. Sect. Immobilier Europe
12/04/2018
106,81 Act. Sect. Immobilier Europe
11/04/2018
106,65 Act. Sect. Immobilier Europe
10/04/2018
107,06 Act. Sect. Immobilier Europe
09/04/2018
107,23 Act. Sect. Immobilier Europe
08/04/2018
107,20 Act. Sect. Immobilier Europe
07/04/2018
107,20 Act. Sect. Immobilier Europe
06/04/2018
107,20 Act. Sect. Immobilier Europe
05/04/2018
107,17 Act. Sect. Immobilier Europe
04/04/2018
106,42 Act. Sect. Immobilier Europe
03/04/2018
106,36 Act. Sect. Immobilier Europe
02/04/2018
106,32 Act. Sect. Immobilier Europe
01/04/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
31/03/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
30/03/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
29/03/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
28/03/2018
105,57 Act. Sect. Immobilier Europe
27/03/2018
104,92 Act. Sect. Immobilier Europe
26/03/2018
103,96 Act. Sect. Immobilier Europe
25/03/2018
104,57 Act. Sect. Immobilier Europe
24/03/2018
104,57 Act. Sect. Immobilier Europe
23/03/2018
104,57 Act. Sect. Immobilier Europe
22/03/2018
105,35 Act. Sect. Immobilier Europe
21/03/2018
105,68 Act. Sect. Immobilier Europe
20/03/2018
106,10 Act. Sect. Immobilier Europe
19/03/2018
105,69 Act. Sect. Immobilier Europe
18/03/2018
105,25 Act. Sect. Immobilier Europe
17/03/2018
105,25 Act. Sect. Immobilier Europe
16/03/2018
105,25 Act. Sect. Immobilier Europe
15/03/2018
105,78 Act. Sect. Immobilier Europe
14/03/2018
105,31 Act. Sect. Immobilier Europe
13/03/2018
105,07 Act. Sect. Immobilier Europe
12/03/2018
105,40 Act. Sect. Immobilier Europe
11/03/2018
105,26 Act. Sect. Immobilier Europe
10/03/2018
105,26 Act. Sect. Immobilier Europe
09/03/2018
105,26 Act. Sect. Immobilier Europe
08/03/2018
105,61 Act. Sect. Immobilier Europe
07/03/2018
104,24 Act. Sect. Immobilier Europe
06/03/2018
103,22 Act. Sect. Immobilier Europe
05/03/2018
103,26 Act. Sect. Immobilier Europe
04/03/2018
102,24 Act. Sect. Immobilier Europe
03/03/2018
102,25 Act. Sect. Immobilier Europe
02/03/2018
102,25 Act. Sect. Immobilier Europe
01/03/2018
103,15 Act. Sect. Immobilier Europe
28/02/2018
103,60 Act. Sect. Immobilier Europe
27/02/2018
104,09 Act. Sect. Immobilier Europe
26/02/2018
105,11 Act. Sect. Immobilier Europe
25/02/2018
105,14 Act. Sect. Immobilier Europe
24/02/2018
105,13 Act. Sect. Immobilier Europe
23/02/2018
105,13 Act. Sect. Immobilier Europe
22/02/2018
103,92 Act. Sect. Immobilier Europe
21/02/2018
103,91 Act. Sect. Immobilier Europe
20/02/2018
103,84 Act. Sect. Immobilier Europe
19/02/2018
103,40 Act. Sect. Immobilier Europe
18/02/2018
103,98 Act. Sect. Immobilier Europe
17/02/2018
103,98 Act. Sect. Immobilier Europe
16/02/2018
103,98 Act. Sect. Immobilier Europe
15/02/2018
102,32 Act. Sect. Immobilier Europe
14/02/2018
102,55 Act. Sect. Immobilier Europe
13/02/2018
102,07 Act. Sect. Immobilier Europe
12/02/2018
102,57 Act. Sect. Immobilier Europe
11/02/2018
101,84 Act. Sect. Immobilier Europe
10/02/2018
101,85 Act. Sect. Immobilier Europe
09/02/2018
101,85 Act. Sect. Immobilier Europe
08/02/2018
102,43 Act. Sect. Immobilier Europe
07/02/2018
104,24 Act. Sect. Immobilier Europe
06/02/2018
102,28 Act. Sect. Immobilier Europe
05/02/2018
104,28 Act. Sect. Immobilier Europe
04/02/2018
106,29 Act. Sect. Immobilier Europe
03/02/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
02/02/2018
106,31 Act. Sect. Immobilier Europe
01/02/2018
107,77 Act. Sect. Immobilier Europe
31/01/2018
108,91 Act. Sect. Immobilier Europe
30/01/2018
108,16 Act. Sect. Immobilier Europe
29/01/2018
108,48 Act. Sect. Immobilier Europe
28/01/2018
109,44 Act. Sect. Immobilier Europe
27/01/2018
109,43 Act. Sect. Immobilier Europe
26/01/2018
109,43 Act. Sect. Immobilier Europe
25/01/2018
108,68 Act. Sect. Immobilier Europe
24/01/2018
109,56 Act. Sect. Immobilier Europe
23/01/2018
110,08 Act. Sect. Immobilier Europe
22/01/2018
109,54 Act. Sect. Immobilier Europe
21/01/2018
109,59 Act. Sect. Immobilier Europe
20/01/2018
109,59 Act. Sect. Immobilier Europe
19/01/2018
109,59 Act. Sect. Immobilier Europe
18/01/2018
109,13 Act. Sect. Immobilier Europe
17/01/2018
109,49 Act. Sect. Immobilier Europe
16/01/2018
109,23 Act. Sect. Immobilier Europe
15/01/2018
108,21 Act. Sect. Immobilier Europe
14/01/2018
108,54 Act. Sect. Immobilier Europe
13/01/2018
108,54 Act. Sect. Immobilier Europe
12/01/2018
108,54 Act. Sect. Immobilier Europe
11/01/2018
108,29 Act. Sect. Immobilier Europe
10/01/2018
109,59 Act. Sect. Immobilier Europe
09/01/2018
111,07 Act. Sect. Immobilier Europe
08/01/2018
111,07 Act. Sect. Immobilier Europe
07/01/2018
110,36 Act. Sect. Immobilier Europe
06/01/2018
110,35 Act. Sect. Immobilier Europe
05/01/2018
110,35 Act. Sect. Immobilier Europe
04/01/2018
109,56 Act. Sect. Immobilier Europe
03/01/2018
109,66 Act. Sect. Immobilier Europe
02/01/2018
108,80 Act. Sect. Immobilier Europe
01/01/2018
109,24 Act. Sect. Immobilier Europe
31/12/2017
109,24 Act. Sect. Immobilier Europe
30/12/2017
109,24 Act. Sect. Immobilier Europe
29/12/2017
109,24 Act. Sect. Immobilier Europe
28/12/2017
109,03 Act. Sect. Immobilier Europe
27/12/2017
108,87 Act. Sect. Immobilier Europe
26/12/2017
108,24 Act. Sect. Immobilier Europe
25/12/2017
108,24 Act. Sect. Immobilier Europe
24/12/2017
108,24 Act. Sect. Immobilier Europe
23/12/2017
108,24 Act. Sect. Immobilier Europe
22/12/2017
108,24 Act. Sect. Immobilier Europe
21/12/2017
108,59 Act. Sect. Immobilier Europe
20/12/2017
108,69 Act. Sect. Immobilier Europe
19/12/2017
109,38 Act. Sect. Immobilier Europe
18/12/2017
109,40 Act. Sect. Immobilier Europe
17/12/2017
107,82 Act. Sect. Immobilier Europe
16/12/2017
107,81 Act. Sect. Immobilier Europe
15/12/2017
107,81 Act. Sect. Immobilier Europe
14/12/2017
107,38 Act. Sect. Immobilier Europe
13/12/2017
107,37 Act. Sect. Immobilier Europe
12/12/2017
107,68 Act. Sect. Immobilier Europe
11/12/2017
108,00 Act. Sect. Immobilier Europe
10/12/2017
108,31 Act. Sect. Immobilier Europe
09/12/2017
108,31 Act. Sect. Immobilier Europe
08/12/2017
108,31 Act. Sect. Immobilier Europe
07/12/2017
107,65 Act. Sect. Immobilier Europe
06/12/2017
107,22 Act. Sect. Immobilier Europe
05/12/2017
107,08 Act. Sect. Immobilier Europe
04/12/2017
106,26 Act. Sect. Immobilier Europe
03/12/2017
105,48 Act. Sect. Immobilier Europe
02/12/2017
105,48 Act. Sect. Immobilier Europe
01/12/2017
105,48 Act. Sect. Immobilier Europe
30/11/2017
105,97 Act. Sect. Immobilier Europe
29/11/2017
105,55 Act. Sect. Immobilier Europe
28/11/2017
105,74 Act. Sect. Immobilier Europe
27/11/2017
105,73 Act. Sect. Immobilier Europe
26/11/2017
105,59 Act. Sect. Immobilier Europe
25/11/2017
105,59 Act. Sect. Immobilier Europe
24/11/2017
105,59 Act. Sect. Immobilier Europe
23/11/2017
105,71 Act. Sect. Immobilier Europe
22/11/2017
105,55 Act. Sect. Immobilier Europe
21/11/2017
105,84 Act. Sect. Immobilier Europe
20/11/2017
105,41 Act. Sect. Immobilier Europe
19/11/2017
105,55 Act. Sect. Immobilier Europe
18/11/2017
105,55 Act. Sect. Immobilier Europe
17/11/2017
105,55 Act. Sect. Immobilier Europe
16/11/2017
105,91 Act. Sect. Immobilier Europe
15/11/2017
104,84 Act. Sect. Immobilier Europe
14/11/2017
104,97 Act. Sect. Immobilier Europe
13/11/2017
104,96 Act. Sect. Immobilier Europe
12/11/2017
105,24 Act. Sect. Immobilier Europe
11/11/2017
105,24 Act. Sect. Immobilier Europe
10/11/2017
105,24 Act. Sect. Immobilier Europe
09/11/2017
105,63 Act. Sect. Immobilier Europe
08/11/2017
106,08 Act. Sect. Immobilier Europe
07/11/2017
105,61 Act. Sect. Immobilier Europe
06/11/2017
105,67 Act. Sect. Immobilier Europe
05/11/2017
105,61 Act. Sect. Immobilier Europe
04/11/2017
105,60 Act. Sect. Immobilier Europe
03/11/2017
105,60 Act. Sect. Immobilier Europe
02/11/2017
104,92 Act. Sect. Immobilier Europe
01/11/2017
104,94 Act. Sect. Immobilier Europe
31/10/2017
104,95 Act. Sect. Immobilier Europe
30/10/2017
104,37 Act. Sect. Immobilier Europe
29/10/2017
103,87 Act. Sect. Immobilier Europe
28/10/2017
103,86 Act. Sect. Immobilier Europe
27/10/2017
103,86 Act. Sect. Immobilier Europe
26/10/2017
103,14 Act. Sect. Immobilier Europe
25/10/2017
102,26 Act. Sect. Immobilier Europe
24/10/2017
102,98 Act. Sect. Immobilier Europe
23/10/2017
103,36 Act. Sect. Immobilier Europe
22/10/2017
103,99 Act. Sect. Immobilier Europe
21/10/2017
104,00 Act. Sect. Immobilier Europe
20/10/2017
104,00 Act. Sect. Immobilier Europe
19/10/2017
104,53 Act. Sect. Immobilier Europe
18/10/2017
105,23 Act. Sect. Immobilier Europe
17/10/2017
104,70 Act. Sect. Immobilier Europe
16/10/2017
104,89 Act. Sect. Immobilier Europe
15/10/2017
104,50 Act. Sect. Immobilier Europe
14/10/2017
104,51 Act. Sect. Immobilier Europe
13/10/2017
104,51 Act. Sect. Immobilier Europe
12/10/2017
104,48 Act. Sect. Immobilier Europe
11/10/2017
103,88 Act. Sect. Immobilier Europe
10/10/2017
103,56 Act. Sect. Immobilier Europe
09/10/2017
103,41 Act. Sect. Immobilier Europe
08/10/2017
103,26 Act. Sect. Immobilier Europe
07/10/2017
103,26 Act. Sect. Immobilier Europe
06/10/2017
103,26 Act. Sect. Immobilier Europe
05/10/2017
103,90 Act. Sect. Immobilier Europe
04/10/2017
103,92 Act. Sect. Immobilier Europe
03/10/2017
104,19 Act. Sect. Immobilier Europe
02/10/2017
104,06 Act. Sect. Immobilier Europe
01/10/2017
104,18 Act. Sect. Immobilier Europe
30/09/2017
104,17 Act. Sect. Immobilier Europe
29/09/2017
104,17 Act. Sect. Immobilier Europe
28/09/2017
103,34 Act. Sect. Immobilier Europe
27/09/2017
103,35 Act. Sect. Immobilier Europe
26/09/2017
103,84 Act. Sect. Immobilier Europe
25/09/2017
103,38 Act. Sect. Immobilier Europe
24/09/2017
103,17 Act. Sect. Immobilier Europe
23/09/2017
103,17 Act. Sect. Immobilier Europe
22/09/2017
103,17 Act. Sect. Immobilier Europe
21/09/2017
103,10 Act. Sect. Immobilier Europe
20/09/2017
103,30 Act. Sect. Immobilier Europe
19/09/2017
103,43 Act. Sect. Immobilier Europe
18/09/2017
103,90 Act. Sect. Immobilier Europe
17/09/2017
104,06 Act. Sect. Immobilier Europe
16/09/2017
104,06 Act. Sect. Immobilier Europe
15/09/2017
104,06 Act. Sect. Immobilier Europe
14/09/2017
104,02 Act. Sect. Immobilier Europe
13/09/2017
103,89 Act. Sect. Immobilier Europe
12/09/2017
104,18 Act. Sect. Immobilier Europe
11/09/2017
104,22 Act. Sect. Immobilier Europe
10/09/2017
103,47 Act. Sect. Immobilier Europe
09/09/2017
103,47 Act. Sect. Immobilier Europe
08/09/2017
103,47 Act. Sect. Immobilier Europe
07/09/2017
103,23 Act. Sect. Immobilier Europe
06/09/2017
102,68 Act. Sect. Immobilier Europe
05/09/2017
102,31 Act. Sect. Immobilier Europe
04/09/2017
102,84 Act. Sect. Immobilier Europe
03/09/2017
103,02 Act. Sect. Immobilier Europe
02/09/2017
103,03 Act. Sect. Immobilier Europe
01/09/2017
103,03 Act. Sect. Immobilier Europe
31/08/2017
103,15 Act. Sect. Immobilier Europe
30/08/2017
102,38 Act. Sect. Immobilier Europe
29/08/2017
101,45 Act. Sect. Immobilier Europe
28/08/2017
101,80 Act. Sect. Immobilier Europe
27/08/2017
101,76 Act. Sect. Immobilier Europe
26/08/2017
101,77 Act. Sect. Immobilier Europe
25/08/2017
101,77 Act. Sect. Immobilier Europe
24/08/2017
102,19 Act. Sect. Immobilier Europe
23/08/2017
102,22 Act. Sect. Immobilier Europe
22/08/2017
102,51 Act. Sect. Immobilier Europe
21/08/2017
102,22 Act. Sect. Immobilier Europe
20/08/2017
102,24 Act. Sect. Immobilier Europe
19/08/2017
102,25 Act. Sect. Immobilier Europe
18/08/2017
102,25 Act. Sect. Immobilier Europe
17/08/2017
103,12 Act. Sect. Immobilier Europe
16/08/2017
103,25 Act. Sect. Immobilier Europe
15/08/2017
102,87 Act. Sect. Immobilier Europe
14/08/2017
102,85 Act. Sect. Immobilier Europe
13/08/2017
101,52 Act. Sect. Immobilier Europe
12/08/2017
101,53 Act. Sect. Immobilier Europe
11/08/2017
101,53 Act. Sect. Immobilier Europe
10/08/2017
102,78 Act. Sect. Immobilier Europe
09/08/2017
103,31 Act. Sect. Immobilier Europe
08/08/2017
103,41 Act. Sect. Immobilier Europe
07/08/2017
103,44 Act. Sect. Immobilier Europe
06/08/2017
103,56 Act. Sect. Immobilier Europe
05/08/2017
103,56 Act. Sect. Immobilier Europe
04/08/2017
103,56 Act. Sect. Immobilier Europe
03/08/2017
103,12 Act. Sect. Immobilier Europe
02/08/2017
103,07 Act. Sect. Immobilier Europe
01/08/2017
102,65 Act. Sect. Immobilier Europe
31/07/2017
101,91 Act. Sect. Immobilier Europe
30/07/2017
102,22 Act. Sect. Immobilier Europe
29/07/2017
102,23 Act. Sect. Immobilier Europe
28/07/2017
102,23 Act. Sect. Immobilier Europe
27/07/2017
103,28 Act. Sect. Immobilier Europe
26/07/2017
102,68 Act. Sect. Immobilier Europe
25/07/2017
102,63 Act. Sect. Immobilier Europe
24/07/2017
102,43 Act. Sect. Immobilier Europe
23/07/2017
102,59 Act. Sect. Immobilier Europe
22/07/2017
102,59 Act. Sect. Immobilier Europe
21/07/2017
102,59 Act. Sect. Immobilier Europe
20/07/2017
102,99 Act. Sect. Immobilier Europe
19/07/2017
103,08 Act. Sect. Immobilier Europe
18/07/2017
102,88 Act. Sect. Immobilier Europe
17/07/2017
102,77 Act. Sect. Immobilier Europe
16/07/2017
102,73 Act. Sect. Immobilier Europe
15/07/2017
102,73 Act. Sect. Immobilier Europe
14/07/2017
102,73 Act. Sect. Immobilier Europe
13/07/2017
102,44 Act. Sect. Immobilier Europe
12/07/2017
102,08 Act. Sect. Immobilier Europe
11/07/2017
100,90 Act. Sect. Immobilier Europe
10/07/2017
101,64 Act. Sect. Immobilier Europe
09/07/2017
101,05 Act. Sect. Immobilier Europe
08/07/2017
101,05 Act. Sect. Immobilier Europe
07/07/2017
101,05 Act. Sect. Immobilier Europe
06/07/2017
101,04 Act. Sect. Immobilier Europe
05/07/2017
102,03 Act. Sect. Immobilier Europe
04/07/2017
101,95 Act. Sect. Immobilier Europe
03/07/2017
102,09 Act. Sect. Immobilier Europe
02/07/2017
102,30 Act. Sect. Immobilier Europe
01/07/2017
102,29 Act. Sect. Immobilier Europe
30/06/2017
102,29 Act. Sect. Immobilier Europe
29/06/2017
102,13 Act. Sect. Immobilier Europe
28/06/2017
102,86 Act. Sect. Immobilier Europe
27/06/2017
103,70 Act. Sect. Immobilier Europe
26/06/2017
104,67 Act. Sect. Immobilier Europe
25/06/2017
104,59 Act. Sect. Immobilier Europe
24/06/2017
104,59 Act. Sect. Immobilier Europe
23/06/2017
104,59 Act. Sect. Immobilier Europe
22/06/2017
104,26 Act. Sect. Immobilier Europe
21/06/2017
104,37 Act. Sect. Immobilier Europe
20/06/2017
104,84 Act. Sect. Immobilier Europe
19/06/2017
105,40 Act. Sect. Immobilier Europe
18/06/2017
105,50 Act. Sect. Immobilier Europe
17/06/2017
105,51 Act. Sect. Immobilier Europe
16/06/2017
105,51 Act. Sect. Immobilier Europe
15/06/2017
105,07 Act. Sect. Immobilier Europe
14/06/2017
105,62 Act. Sect. Immobilier Europe
13/06/2017
104,97 Act. Sect. Immobilier Europe
12/06/2017
104,38 Act. Sect. Immobilier Europe
11/06/2017
105,11 Act. Sect. Immobilier Europe
10/06/2017
105,11 Act. Sect. Immobilier Europe
09/06/2017
105,11 Act. Sect. Immobilier Europe
08/06/2017
104,86 Act. Sect. Immobilier Europe
07/06/2017
105,20 Act. Sect. Immobilier Europe
06/06/2017
104,80 Act. Sect. Immobilier Europe
05/06/2017
105,28 Act. Sect. Immobilier Europe
04/06/2017
105,33 Act. Sect. Immobilier Europe
03/06/2017
105,33 Act. Sect. Immobilier Europe
02/06/2017
105,33 Act. Sect. Immobilier Europe
01/06/2017
104,59 Act. Sect. Immobilier Europe
31/05/2017
103,70 Act. Sect. Immobilier Europe
30/05/2017
103,68 Act. Sect. Immobilier Europe
29/05/2017
103,52 Act. Sect. Immobilier Europe
28/05/2017
103,60 Act. Sect. Immobilier Europe
27/05/2017
103,60 Act. Sect. Immobilier Europe
26/05/2017
103,60 Act. Sect. Immobilier Europe
25/05/2017
103,26 Act. Sect. Immobilier Europe
24/05/2017
103,25 Act. Sect. Immobilier Europe
23/05/2017
102,82 Act. Sect. Immobilier Europe
22/05/2017
103,25 Act. Sect. Immobilier Europe
21/05/2017
102,38 Act. Sect. Immobilier Europe
20/05/2017
102,38 Act. Sect. Immobilier Europe
19/05/2017
102,38 Act. Sect. Immobilier Europe
18/05/2017
102,47 Act. Sect. Immobilier Europe
17/05/2017
103,44 Act. Sect. Immobilier Europe
16/05/2017
104,09 Act. Sect. Immobilier Europe
15/05/2017
104,28 Act. Sect. Immobilier Europe
14/05/2017
104,38 Act. Sect. Immobilier Europe
13/05/2017
104,38 Act. Sect. Immobilier Europe
12/05/2017
104,38 Act. Sect. Immobilier Europe
11/05/2017
104,01 Act. Sect. Immobilier Europe
10/05/2017
103,57 Act. Sect. Immobilier Europe
09/05/2017
103,78 Act. Sect. Immobilier Europe
08/05/2017
102,76 Act. Sect. Immobilier Europe
07/05/2017
102,33 Act. Sect. Immobilier Europe
06/05/2017
102,33 Act. Sect. Immobilier Europe
05/05/2017
102,33 Act. Sect. Immobilier Europe
04/05/2017
101,67 Act. Sect. Immobilier Europe
03/05/2017
101,67 Act. Sect. Immobilier Europe
02/05/2017
101,57 Act. Sect. Immobilier Europe
01/05/2017
100,69 Act. Sect. Immobilier Europe
30/04/2017
100,70 Act. Sect. Immobilier Europe
29/04/2017
100,70 Act. Sect. Immobilier Europe
28/04/2017
100,70 Act. Sect. Immobilier Europe
27/04/2017
101,31 Act. Sect. Immobilier Europe
26/04/2017
101,22 Act. Sect. Immobilier Europe
25/04/2017
101,12 Act. Sect. Immobilier Europe
24/04/2017
100,00 Act. Sect. Immobilier Europe
23/04/2017
98,92 Act. Sect. Immobilier Europe
22/04/2017
98,92 Act. Sect. Immobilier Europe
21/04/2017
98,92 Act. Sect. Immobilier Europe
20/04/2017
99,49 Act. Sect. Immobilier Europe
19/04/2017
100,05 Act. Sect. Immobilier Europe
18/04/2017
100,34 Act. Sect. Immobilier Europe
17/04/2017
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
16/04/2017
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
15/04/2017
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
14/04/2017
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
13/04/2017
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
12/04/2017
100,40 Act. Sect. Immobilier Europe
11/04/2017
100,01 Act. Sect. Immobilier Europe
10/04/2017
99,62 Act. Sect. Immobilier Europe
09/04/2017
99,75 Act. Sect. Immobilier Europe
08/04/2017
99,74 Act. Sect. Immobilier Europe
07/04/2017
99,74 Act. Sect. Immobilier Europe
06/04/2017
99,05 Act. Sect. Immobilier Europe
05/04/2017
98,40 Act. Sect. Immobilier Europe
04/04/2017
97,89 Act. Sect. Immobilier Europe
03/04/2017
97,51 Act. Sect. Immobilier Europe
02/04/2017
97,73 Act. Sect. Immobilier Europe
01/04/2017
97,72 Act. Sect. Immobilier Europe
31/03/2017
97,72 Act. Sect. Immobilier Europe
30/03/2017
96,35 Act. Sect. Immobilier Europe
29/03/2017
96,64 Act. Sect. Immobilier Europe
28/03/2017
96,11 Act. Sect. Immobilier Europe
27/03/2017
96,30 Act. Sect. Immobilier Europe
26/03/2017
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
25/03/2017
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
24/03/2017
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
23/03/2017
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
22/03/2017
96,09 Act. Sect. Immobilier Europe
21/03/2017
96,76 Act. Sect. Immobilier Europe
20/03/2017
97,05 Act. Sect. Immobilier Europe
19/03/2017
97,06 Act. Sect. Immobilier Europe
18/03/2017
97,06 Act. Sect. Immobilier Europe
17/03/2017
97,06 Act. Sect. Immobilier Europe
16/03/2017
96,44 Act. Sect. Immobilier Europe
15/03/2017
95,19 Act. Sect. Immobilier Europe
14/03/2017
95,16 Act. Sect. Immobilier Europe
13/03/2017
95,33 Act. Sect. Immobilier Europe
12/03/2017
95,12 Act. Sect. Immobilier Europe
11/03/2017
95,12 Act. Sect. Immobilier Europe
10/03/2017
95,12 Act. Sect. Immobilier Europe
09/03/2017
96,09 Act. Sect. Immobilier Europe
08/03/2017
95,79 Act. Sect. Immobilier Europe
07/03/2017
96,07 Act. Sect. Immobilier Europe
06/03/2017
96,79 Act. Sect. Immobilier Europe
05/03/2017
96,92 Act. Sect. Immobilier Europe
04/03/2017
96,92 Act. Sect. Immobilier Europe
03/03/2017
96,92 Act. Sect. Immobilier Europe
02/03/2017
97,12 Act. Sect. Immobilier Europe
01/03/2017
97,47 Act. Sect. Immobilier Europe
28/02/2017
97,22 Act. Sect. Immobilier Europe
27/02/2017
96,95 Act. Sect. Immobilier Europe
26/02/2017
97,50 Act. Sect. Immobilier Europe
25/02/2017
97,50 Act. Sect. Immobilier Europe
24/02/2017
97,50 Act. Sect. Immobilier Europe
23/02/2017
97,84 Act. Sect. Immobilier Europe
22/02/2017
97,77 Act. Sect. Immobilier Europe
21/02/2017
97,74 Act. Sect. Immobilier Europe
20/02/2017
97,83 Act. Sect. Immobilier Europe
19/02/2017
97,67 Act. Sect. Immobilier Europe
18/02/2017
97,66 Act. Sect. Immobilier Europe
17/02/2017
97,66 Act. Sect. Immobilier Europe
16/02/2017
97,53 Act. Sect. Immobilier Europe
15/02/2017
97,70 Act. Sect. Immobilier Europe
14/02/2017
97,33 Act. Sect. Immobilier Europe
13/02/2017
96,51 Act. Sect. Immobilier Europe
12/02/2017
96,49 Act. Sect. Immobilier Europe
11/02/2017
96,49 Act. Sect. Immobilier Europe
10/02/2017
96,49 Act. Sect. Immobilier Europe
09/02/2017
96,59 Act. Sect. Immobilier Europe
08/02/2017
96,40 Act. Sect. Immobilier Europe
07/02/2017
95,18 Act. Sect. Immobilier Europe
06/02/2017
94,07 Act. Sect. Immobilier Europe
05/02/2017
94,52 Act. Sect. Immobilier Europe
04/02/2017
94,51 Act. Sect. Immobilier Europe
03/02/2017
94,51 Act. Sect. Immobilier Europe
02/02/2017
94,08 Act. Sect. Immobilier Europe
01/02/2017
94,48 Act. Sect. Immobilier Europe
31/01/2017
93,77 Act. Sect. Immobilier Europe
30/01/2017
93,45 Act. Sect. Immobilier Europe
29/01/2017
93,80 Act. Sect. Immobilier Europe
28/01/2017
93,80 Act. Sect. Immobilier Europe
27/01/2017
93,80 Act. Sect. Immobilier Europe
26/01/2017
93,99 Act. Sect. Immobilier Europe
25/01/2017
93,61 Act. Sect. Immobilier Europe
24/01/2017
93,57 Act. Sect. Immobilier Europe
23/01/2017
93,92 Act. Sect. Immobilier Europe
22/01/2017
93,47 Act. Sect. Immobilier Europe
21/01/2017
93,47 Act. Sect. Immobilier Europe
20/01/2017
93,47 Act. Sect. Immobilier Europe
19/01/2017
93,78 Act. Sect. Immobilier Europe
18/01/2017
94,81 Act. Sect. Immobilier Europe
17/01/2017
94,79 Act. Sect. Immobilier Europe
16/01/2017
94,95 Act. Sect. Immobilier Europe
15/01/2017
95,20 Act. Sect. Immobilier Europe
14/01/2017
95,20 Act. Sect. Immobilier Europe
13/01/2017
95,20 Act. Sect. Immobilier Europe
12/01/2017
95,37 Act. Sect. Immobilier Europe
11/01/2017
95,85 Act. Sect. Immobilier Europe
10/01/2017
95,98 Act. Sect. Immobilier Europe
09/01/2017
95,95 Act. Sect. Immobilier Europe
08/01/2017
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
07/01/2017
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
06/01/2017
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
05/01/2017
96,48 Act. Sect. Immobilier Europe
04/01/2017
96,09 Act. Sect. Immobilier Europe
03/01/2017
95,92 Act. Sect. Immobilier Europe
02/01/2017
97,02 Act. Sect. Immobilier Europe
01/01/2017
96,42 Act. Sect. Immobilier Europe
31/12/2016
96,42 Act. Sect. Immobilier Europe
30/12/2016
96,42 Act. Sect. Immobilier Europe
29/12/2016
95,57 Act. Sect. Immobilier Europe
28/12/2016
94,99 Act. Sect. Immobilier Europe
27/12/2016
95,58 Act. Sect. Immobilier Europe
26/12/2016
95,30 Act. Sect. Immobilier Europe
25/12/2016
95,30 Act. Sect. Immobilier Europe
24/12/2016
95,30 Act. Sect. Immobilier Europe
23/12/2016
95,30 Act. Sect. Immobilier Europe
22/12/2016
94,80 Act. Sect. Immobilier Europe
21/12/2016
95,04 Act. Sect. Immobilier Europe
20/12/2016
94,66 Act. Sect. Immobilier Europe
19/12/2016
94,46 Act. Sect. Immobilier Europe
18/12/2016
93,55 Act. Sect. Immobilier Europe
17/12/2016
93,54 Act. Sect. Immobilier Europe
16/12/2016
93,54 Act. Sect. Immobilier Europe
15/12/2016
92,77 Act. Sect. Immobilier Europe
14/12/2016
93,62 Act. Sect. Immobilier Europe
13/12/2016
94,04 Act. Sect. Immobilier Europe
12/12/2016
92,94 Act. Sect. Immobilier Europe
11/12/2016
93,77 Act. Sect. Immobilier Europe
10/12/2016
93,76 Act. Sect. Immobilier Europe
09/12/2016
93,76 Act. Sect. Immobilier Europe
08/12/2016
92,17 Act. Sect. Immobilier Europe
07/12/2016
92,01 Act. Sect. Immobilier Europe
06/12/2016
91,23 Act. Sect. Immobilier Europe
05/12/2016
90,55 Act. Sect. Immobilier Europe
04/12/2016
90,84 Act. Sect. Immobilier Europe
03/12/2016
90,83 Act. Sect. Immobilier Europe
02/12/2016
90,83 Act. Sect. Immobilier Europe
01/12/2016
90,76 Act. Sect. Immobilier Europe
30/11/2016
92,15 Act. Sect. Immobilier Europe
29/11/2016
92,48 Act. Sect. Immobilier Europe
28/11/2016
92,23 Act. Sect. Immobilier Europe
27/11/2016
91,93 Act. Sect. Immobilier Europe
26/11/2016
91,93 Act. Sect. Immobilier Europe
25/11/2016
91,93 Act. Sect. Immobilier Europe
24/11/2016
91,54 Act. Sect. Immobilier Europe
23/11/2016
91,54 Act. Sect. Immobilier Europe
22/11/2016
91,37 Act. Sect. Immobilier Europe
21/11/2016
90,81 Act. Sect. Immobilier Europe
20/11/2016
91,03 Act. Sect. Immobilier Europe
19/11/2016
91,03 Act. Sect. Immobilier Europe
18/11/2016
91,03 Act. Sect. Immobilier Europe
17/11/2016
91,27 Act. Sect. Immobilier Europe
16/11/2016
90,51 Act. Sect. Immobilier Europe
15/11/2016
91,02 Act. Sect. Immobilier Europe
14/11/2016
89,94 Act. Sect. Immobilier Europe
13/11/2016
90,64 Act. Sect. Immobilier Europe
12/11/2016
90,65 Act. Sect. Immobilier Europe
11/11/2016
90,65 Act. Sect. Immobilier Europe
10/11/2016
90,43 Act. Sect. Immobilier Europe
09/11/2016
92,71 Act. Sect. Immobilier Europe
08/11/2016
93,37 Act. Sect. Immobilier Europe
07/11/2016
93,22 Act. Sect. Immobilier Europe
06/11/2016
92,28 Act. Sect. Immobilier Europe
05/11/2016
92,28 Act. Sect. Immobilier Europe
04/11/2016
92,28 Act. Sect. Immobilier Europe
03/11/2016
93,15 Act. Sect. Immobilier Europe
02/11/2016
92,94 Act. Sect. Immobilier Europe
01/11/2016
93,89 Act. Sect. Immobilier Europe
31/10/2016
94,19 Act. Sect. Immobilier Europe
30/10/2016
94,01 Act. Sect. Immobilier Europe
29/10/2016
94,03 Act. Sect. Immobilier Europe
28/10/2016
94,03 Act. Sect. Immobilier Europe
27/10/2016
94,17 Act. Sect. Immobilier Europe
26/10/2016
95,50 Act. Sect. Immobilier Europe
25/10/2016
97,08 Act. Sect. Immobilier Europe
24/10/2016
97,03 Act. Sect. Immobilier Europe
23/10/2016
96,60 Act. Sect. Immobilier Europe
22/10/2016
96,60 Act. Sect. Immobilier Europe
21/10/2016
96,60 Act. Sect. Immobilier Europe
20/10/2016
96,60 Act. Sect. Immobilier Europe
19/10/2016
95,84 Act. Sect. Immobilier Europe
18/10/2016
95,85 Act. Sect. Immobilier Europe
17/10/2016
94,46 Act. Sect. Immobilier Europe
16/10/2016
95,14 Act. Sect. Immobilier Europe
15/10/2016
95,14 Act. Sect. Immobilier Europe
14/10/2016
95,14 Act. Sect. Immobilier Europe
13/10/2016
94,61 Act. Sect. Immobilier Europe
12/10/2016
93,78 Act. Sect. Immobilier Europe
11/10/2016
94,31 Act. Sect. Immobilier Europe
10/10/2016
94,89 Act. Sect. Immobilier Europe
09/10/2016
94,59 Act. Sect. Immobilier Europe
08/10/2016
94,59 Act. Sect. Immobilier Europe
07/10/2016
94,59 Act. Sect. Immobilier Europe
06/10/2016
95,43 Act. Sect. Immobilier Europe
05/10/2016
96,79 Act. Sect. Immobilier Europe
04/10/2016
98,93 Act. Sect. Immobilier Europe
03/10/2016
99,74 Act. Sect. Immobilier Europe
02/10/2016
99,93 Act. Sect. Immobilier Europe
01/10/2016
99,93 Act. Sect. Immobilier Europe
30/09/2016
99,93 Act. Sect. Immobilier Europe
29/09/2016
99,78 Act. Sect. Immobilier Europe
28/09/2016
100,53 Act. Sect. Immobilier Europe
27/09/2016
100,43 Act. Sect. Immobilier Europe
26/09/2016
100,03 Act. Sect. Immobilier Europe
25/09/2016
100,57 Act. Sect. Immobilier Europe
24/09/2016
100,57 Act. Sect. Immobilier Europe
23/09/2016
100,57 Act. Sect. Immobilier Europe
22/09/2016
100,67 Act. Sect. Immobilier Europe
21/09/2016
98,99 Act. Sect. Immobilier Europe
20/09/2016
99,58 Act. Sect. Immobilier Europe
19/09/2016
99,13 Act. Sect. Immobilier Europe
18/09/2016
98,72 Act. Sect. Immobilier Europe
17/09/2016
98,72 Act. Sect. Immobilier Europe
16/09/2016
98,72 Act. Sect. Immobilier Europe
15/09/2016
98,74 Act. Sect. Immobilier Europe
14/09/2016
98,84 Act. Sect. Immobilier Europe
13/09/2016
99,01 Act. Sect. Immobilier Europe
12/09/2016
99,73 Act. Sect. Immobilier Europe
11/09/2016
100,33 Act. Sect. Immobilier Europe
10/09/2016
100,34 Act. Sect. Immobilier Europe
09/09/2016
100,34 Act. Sect. Immobilier Europe
08/09/2016
102,71 Act. Sect. Immobilier Europe
07/09/2016
103,36 Act. Sect. Immobilier Europe
06/09/2016
103,07 Act. Sect. Immobilier Europe
05/09/2016
102,89 Act. Sect. Immobilier Europe
04/09/2016
102,90 Act. Sect. Immobilier Europe
03/09/2016
102,89 Act. Sect. Immobilier Europe
02/09/2016
102,89 Act. Sect. Immobilier Europe
01/09/2016
102,17 Act. Sect. Immobilier Europe
31/08/2016
101,79 Act. Sect. Immobilier Europe
30/08/2016
101,67 Act. Sect. Immobilier Europe
29/08/2016
101,60 Act. Sect. Immobilier Europe
28/08/2016
101,43 Act. Sect. Immobilier Europe
27/08/2016
101,43 Act. Sect. Immobilier Europe
26/08/2016
101,43 Act. Sect. Immobilier Europe
25/08/2016
101,56 Act. Sect. Immobilier Europe
24/08/2016
101,94 Act. Sect. Immobilier Europe
23/08/2016
102,01 Act. Sect. Immobilier Europe
22/08/2016
101,24 Act. Sect. Immobilier Europe
21/08/2016
101,09 Act. Sect. Immobilier Europe
20/08/2016
101,09 Act. Sect. Immobilier Europe
19/08/2016
101,09 Act. Sect. Immobilier Europe
18/08/2016
101,38 Act. Sect. Immobilier Europe
17/08/2016
100,56 Act. Sect. Immobilier Europe
16/08/2016
101,26 Act. Sect. Immobilier Europe
15/08/2016
102,34 Act. Sect. Immobilier Europe
14/08/2016
102,39 Act. Sect. Immobilier Europe
13/08/2016
102,39 Act. Sect. Immobilier Europe
12/08/2016
102,39 Act. Sect. Immobilier Europe
11/08/2016
101,94 Act. Sect. Immobilier Europe
10/08/2016
101,78 Act. Sect. Immobilier Europe
09/08/2016
101,77 Act. Sect. Immobilier Europe
08/08/2016
101,25 Act. Sect. Immobilier Europe
07/08/2016
101,55 Act. Sect. Immobilier Europe
06/08/2016
101,55 Act. Sect. Immobilier Europe
05/08/2016
101,55 Act. Sect. Immobilier Europe
04/08/2016
100,93 Act. Sect. Immobilier Europe
03/08/2016
100,21 Act. Sect. Immobilier Europe
02/08/2016
100,85 Act. Sect. Immobilier Europe
01/08/2016
101,59 Act. Sect. Immobilier Europe
31/07/2016
101,56 Act. Sect. Immobilier Europe
30/07/2016
101,56 Act. Sect. Immobilier Europe
29/07/2016
101,56 Act. Sect. Immobilier Europe
28/07/2016
100,68 Act. Sect. Immobilier Europe
27/07/2016
100,54 Act. Sect. Immobilier Europe
26/07/2016
100,22 Act. Sect. Immobilier Europe
25/07/2016
100,00 Act. Sect. Immobilier Europe
24/07/2016
99,24 Act. Sect. Immobilier Europe
23/07/2016
99,24 Act. Sect. Immobilier Europe
22/07/2016
99,24 Act. Sect. Immobilier Europe
21/07/2016
98,75 Act. Sect. Immobilier Europe
20/07/2016
99,02 Act. Sect. Immobilier Europe
19/07/2016
98,14 Act. Sect. Immobilier Europe
18/07/2016
97,68 Act. Sect. Immobilier Europe
17/07/2016
97,42 Act. Sect. Immobilier Europe
16/07/2016
97,42 Act. Sect. Immobilier Europe
15/07/2016
97,42 Act. Sect. Immobilier Europe
14/07/2016
97,40 Act. Sect. Immobilier Europe
13/07/2016
97,24 Act. Sect. Immobilier Europe
12/07/2016
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
11/07/2016
96,99 Act. Sect. Immobilier Europe
10/07/2016
95,01 Act. Sect. Immobilier Europe
09/07/2016
95,00 Act. Sect. Immobilier Europe
08/07/2016
95,00 Act. Sect. Immobilier Europe
07/07/2016
93,17 Act. Sect. Immobilier Europe
06/07/2016
92,59 Act. Sect. Immobilier Europe
05/07/2016
94,13 Act. Sect. Immobilier Europe
04/07/2016
95,80 Act. Sect. Immobilier Europe
03/07/2016
96,65 Act. Sect. Immobilier Europe
02/07/2016
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
01/07/2016
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
30/06/2016
95,99 Act. Sect. Immobilier Europe
29/06/2016
95,51 Act. Sect. Immobilier Europe
28/06/2016
93,43 Act. Sect. Immobilier Europe
27/06/2016
91,34 Act. Sect. Immobilier Europe
26/06/2016
94,20 Act. Sect. Immobilier Europe
25/06/2016
94,27 Act. Sect. Immobilier Europe
24/06/2016
94,27 Act. Sect. Immobilier Europe
23/06/2016
100,19 Act. Sect. Immobilier Europe
22/06/2016
99,46 Act. Sect. Immobilier Europe
21/06/2016
99,12 Act. Sect. Immobilier Europe
20/06/2016
98,32 Act. Sect. Immobilier Europe
19/06/2016
95,37 Act. Sect. Immobilier Europe
18/06/2016
95,35 Act. Sect. Immobilier Europe
17/06/2016
95,35 Act. Sect. Immobilier Europe
16/06/2016
94,78 Act. Sect. Immobilier Europe
15/06/2016
95,89 Act. Sect. Immobilier Europe
14/06/2016
95,56 Act. Sect. Immobilier Europe
13/06/2016
97,28 Act. Sect. Immobilier Europe
12/06/2016
98,85 Act. Sect. Immobilier Europe
11/06/2016
98,90 Act. Sect. Immobilier Europe
10/06/2016
98,90 Act. Sect. Immobilier Europe
09/06/2016
100,69 Act. Sect. Immobilier Europe
08/06/2016
100,54 Act. Sect. Immobilier Europe
07/06/2016
100,48 Act. Sect. Immobilier Europe
06/06/2016
99,66 Act. Sect. Immobilier Europe
05/06/2016
99,57 Act. Sect. Immobilier Europe
04/06/2016
99,56 Act. Sect. Immobilier Europe
03/06/2016
99,56 Act. Sect. Immobilier Europe
02/06/2016
99,10 Act. Sect. Immobilier Europe
01/06/2016
99,39 Act. Sect. Immobilier Europe
31/05/2016
99,90 Act. Sect. Immobilier Europe
30/05/2016
100,47 Act. Sect. Immobilier Europe
29/05/2016
100,36 Act. Sect. Immobilier Europe
28/05/2016
100,35 Act. Sect. Immobilier Europe
27/05/2016
100,35 Act. Sect. Immobilier Europe
26/05/2016
99,82 Act. Sect. Immobilier Europe
25/05/2016
99,42 Act. Sect. Immobilier Europe
24/05/2016
99,50 Act. Sect. Immobilier Europe
23/05/2016
98,12 Act. Sect. Immobilier Europe
22/05/2016
97,94 Act. Sect. Immobilier Europe
21/05/2016
97,92 Act. Sect. Immobilier Europe
20/05/2016
97,92 Act. Sect. Immobilier Europe
19/05/2016
97,08 Act. Sect. Immobilier Europe
18/05/2016
97,86 Act. Sect. Immobilier Europe
17/05/2016
97,98 Act. Sect. Immobilier Europe
16/05/2016
97,47 Act. Sect. Immobilier Europe
15/05/2016
97,44 Act. Sect. Immobilier Europe
14/05/2016
97,44 Act. Sect. Immobilier Europe
13/05/2016
97,44 Act. Sect. Immobilier Europe
12/05/2016
96,53 Act. Sect. Immobilier Europe
11/05/2016
97,02 Act. Sect. Immobilier Europe
10/05/2016
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
09/05/2016
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
08/05/2016
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
07/05/2016
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
06/05/2016
96,90 Act. Sect. Immobilier Europe
05/05/2016
96,48 Act. Sect. Immobilier Europe
04/05/2016
96,37 Act. Sect. Immobilier Europe
03/05/2016
96,83 Act. Sect. Immobilier Europe
02/05/2016
97,38 Act. Sect. Immobilier Europe
01/05/2016
97,10 Act. Sect. Immobilier Europe
30/04/2016
97,11 Act. Sect. Immobilier Europe
29/04/2016
97,11 Act. Sect. Immobilier Europe
28/04/2016
97,62 Act. Sect. Immobilier Europe
27/04/2016
97,47 Act. Sect. Immobilier Europe
26/04/2016
97,48 Act. Sect. Immobilier Europe
25/04/2016
96,51 Act. Sect. Immobilier Europe
24/04/2016
95,78 Act. Sect. Immobilier Europe
23/04/2016
95,79 Act. Sect. Immobilier Europe
22/04/2016
95,79 Act. Sect. Immobilier Europe
21/04/2016
96,22 Act. Sect. Immobilier Europe
20/04/2016
97,46 Act. Sect. Immobilier Europe
19/04/2016
97,49 Act. Sect. Immobilier Europe
18/04/2016
96,95 Act. Sect. Immobilier Europe
17/04/2016
97,15 Act. Sect. Immobilier Europe
16/04/2016
97,18 Act. Sect. Immobilier Europe
15/04/2016
97,18 Act. Sect. Immobilier Europe
14/04/2016
97,50 Act. Sect. Immobilier Europe
13/04/2016
98,19 Act. Sect. Immobilier Europe
12/04/2016
97,28 Act. Sect. Immobilier Europe
11/04/2016
97,76 Act. Sect. Immobilier Europe
10/04/2016
97,41 Act. Sect. Immobilier Europe
09/04/2016
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
08/04/2016
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
07/04/2016
96,48 Act. Sect. Immobilier Europe
06/04/2016
96,87 Act. Sect. Immobilier Europe
05/04/2016
96,47 Act. Sect. Immobilier Europe
04/04/2016
96,79 Act. Sect. Immobilier Europe
03/04/2016
96,63 Act. Sect. Immobilier Europe
02/04/2016
96,64 Act. Sect. Immobilier Europe
01/04/2016
96,64 Act. Sect. Immobilier Europe
31/03/2016
97,37 Act. Sect. Immobilier Europe
30/03/2016
97,78 Act. Sect. Immobilier Europe
29/03/2016
96,89 Act. Sect. Immobilier Europe
28/03/2016
95,64 Act. Sect. Immobilier Europe
27/03/2016
95,66 Act. Sect. Immobilier Europe
26/03/2016
95,66 Act. Sect. Immobilier Europe
25/03/2016
95,66 Act. Sect. Immobilier Europe
24/03/2016
95,66 Act. Sect. Immobilier Europe
23/03/2016
96,64 Act. Sect. Immobilier Europe
22/03/2016
96,56 Act. Sect. Immobilier Europe
21/03/2016
97,12 Act. Sect. Immobilier Europe
20/03/2016
97,11 Act. Sect. Immobilier Europe
19/03/2016
97,11 Act. Sect. Immobilier Europe
18/03/2016
97,11 Act. Sect. Immobilier Europe
17/03/2016
97,00 Act. Sect. Immobilier Europe
16/03/2016
96,21 Act. Sect. Immobilier Europe
15/03/2016
95,73 Act. Sect. Immobilier Europe
14/03/2016
95,86 Act. Sect. Immobilier Europe
13/03/2016
94,48 Act. Sect. Immobilier Europe
12/03/2016
94,44 Act. Sect. Immobilier Europe
11/03/2016
94,44 Act. Sect. Immobilier Europe
10/03/2016
92,24 Act. Sect. Immobilier Europe
09/03/2016
91,92 Act. Sect. Immobilier Europe
08/03/2016
91,94 Act. Sect. Immobilier Europe
07/03/2016
92,80 Act. Sect. Immobilier Europe
06/03/2016
93,18 Act. Sect. Immobilier Europe
05/03/2016
93,17 Act. Sect. Immobilier Europe
04/03/2016
93,17 Act. Sect. Immobilier Europe
03/03/2016
92,80 Act. Sect. Immobilier Europe
02/03/2016
92,72 Act. Sect. Immobilier Europe
01/03/2016
92,49 Act. Sect. Immobilier Europe
29/02/2016
91,54 Act. Sect. Immobilier Europe
28/02/2016
90,98 Act. Sect. Immobilier Europe
27/02/2016
90,97 Act. Sect. Immobilier Europe
26/02/2016
90,97 Act. Sect. Immobilier Europe
25/02/2016
90,59 Act. Sect. Immobilier Europe
24/02/2016
89,31 Act. Sect. Immobilier Europe
23/02/2016
90,77 Act. Sect. Immobilier Europe
22/02/2016
91,76 Act. Sect. Immobilier Europe
21/02/2016
91,23 Act. Sect. Immobilier Europe
20/02/2016
91,22 Act. Sect. Immobilier Europe
19/02/2016
91,22 Act. Sect. Immobilier Europe
18/02/2016
90,73 Act. Sect. Immobilier Europe
17/02/2016
90,22 Act. Sect. Immobilier Europe
16/02/2016
88,52 Act. Sect. Immobilier Europe
15/02/2016
88,86 Act. Sect. Immobilier Europe
14/02/2016
86,79 Act. Sect. Immobilier Europe
13/02/2016
86,77 Act. Sect. Immobilier Europe
12/02/2016
86,77 Act. Sect. Immobilier Europe
11/02/2016
85,96 Act. Sect. Immobilier Europe
10/02/2016
88,19 Act. Sect. Immobilier Europe
09/02/2016
86,24 Act. Sect. Immobilier Europe
08/02/2016
87,62 Act. Sect. Immobilier Europe
07/02/2016
90,76 Act. Sect. Immobilier Europe
06/02/2016
90,79 Act. Sect. Immobilier Europe
05/02/2016
90,79 Act. Sect. Immobilier Europe
04/02/2016
92,00 Act. Sect. Immobilier Europe
03/02/2016
92,90 Act. Sect. Immobilier Europe
02/02/2016
92,81 Act. Sect. Immobilier Europe
01/02/2016
93,85 Act. Sect. Immobilier Europe
31/01/2016
93,56 Act. Sect. Immobilier Europe
30/01/2016
93,52 Act. Sect. Immobilier Europe
29/01/2016
93,52 Act. Sect. Immobilier Europe
28/01/2016
91,45 Act. Sect. Immobilier Europe
27/01/2016
91,79 Act. Sect. Immobilier Europe
26/01/2016
92,57 Act. Sect. Immobilier Europe
25/01/2016
92,40 Act. Sect. Immobilier Europe
24/01/2016
92,07 Act. Sect. Immobilier Europe
23/01/2016
91,99 Act. Sect. Immobilier Europe
22/01/2016
91,99 Act. Sect. Immobilier Europe
21/01/2016
88,98 Act. Sect. Immobilier Europe
20/01/2016
88,04 Act. Sect. Immobilier Europe
19/01/2016
90,41 Act. Sect. Immobilier Europe
18/01/2016
89,74 Act. Sect. Immobilier Europe
17/01/2016
90,43 Act. Sect. Immobilier Europe
16/01/2016
90,47 Act. Sect. Immobilier Europe
15/01/2016
90,47 Act. Sect. Immobilier Europe
14/01/2016
92,24 Act. Sect. Immobilier Europe
13/01/2016
93,88 Act. Sect. Immobilier Europe
12/01/2016
93,75 Act. Sect. Immobilier Europe
11/01/2016
93,02 Act. Sect. Immobilier Europe
10/01/2016
93,39 Act. Sect. Immobilier Europe
09/01/2016
93,40 Act. Sect. Immobilier Europe
08/01/2016
93,40 Act. Sect. Immobilier Europe
07/01/2016
94,30 Act. Sect. Immobilier Europe
06/01/2016
96,37 Act. Sect. Immobilier Europe
05/01/2016
97,24 Act. Sect. Immobilier Europe
04/01/2016
96,54 Act. Sect. Immobilier Europe
03/01/2016
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
02/01/2016
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
01/01/2016
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
31/12/2015
97,90 Act. Sect. Immobilier Europe
30/12/2015
98,19 Act. Sect. Immobilier Europe
29/12/2015
98,43 Act. Sect. Immobilier Europe
28/12/2015
97,25 Act. Sect. Immobilier Europe
27/12/2015
97,54 Act. Sect. Immobilier Europe
26/12/2015
97,53 Act. Sect. Immobilier Europe
25/12/2015
97,53 Act. Sect. Immobilier Europe
24/12/2015
97,53 Act. Sect. Immobilier Europe
23/12/2015
97,43 Act. Sect. Immobilier Europe
22/12/2015
96,17 Act. Sect. Immobilier Europe
21/12/2015
96,22 Act. Sect. Immobilier Europe
20/12/2015
97,37 Act. Sect. Immobilier Europe
19/12/2015
97,38 Act. Sect. Immobilier Europe
18/12/2015
97,38 Act. Sect. Immobilier Europe
17/12/2015
97,62 Act. Sect. Immobilier Europe
16/12/2015
96,77 Act. Sect. Immobilier Europe
15/12/2015
96,19 Act. Sect. Immobilier Europe
14/12/2015
94,43 Act. Sect. Immobilier Europe
13/12/2015
95,57 Act. Sect. Immobilier Europe
12/12/2015
95,60 Act. Sect. Immobilier Europe
11/12/2015
95,60 Act. Sect. Immobilier Europe
10/12/2015
96,88 Act. Sect. Immobilier Europe
09/12/2015
97,24 Act. Sect. Immobilier Europe
08/12/2015
97,82 Act. Sect. Immobilier Europe
07/12/2015
98,72 Act. Sect. Immobilier Europe
06/12/2015
97,62 Act. Sect. Immobilier Europe
05/12/2015
97,63 Act. Sect. Immobilier Europe
04/12/2015
97,63 Act. Sect. Immobilier Europe
03/12/2015
98,18 Act. Sect. Immobilier Europe
02/12/2015
100,60 Act. Sect. Immobilier Europe
01/12/2015
101,19 Act. Sect. Immobilier Europe
30/11/2015
100,48 Act. Sect. Immobilier Europe
29/11/2015
100,36 Act. Sect. Immobilier Europe
28/11/2015
100,36 Act. Sect. Immobilier Europe
27/11/2015
100,36 Act. Sect. Immobilier Europe
26/11/2015
100,01 Act. Sect. Immobilier Europe
25/11/2015
99,73 Act. Sect. Immobilier Europe
24/11/2015
98,12 Act. Sect. Immobilier Europe
23/11/2015
99,71 Act. Sect. Immobilier Europe
22/11/2015
100,73 Act. Sect. Immobilier Europe
21/11/2015
100,72 Act. Sect. Immobilier Europe
20/11/2015
100,72 Act. Sect. Immobilier Europe
19/11/2015
100,01 Act. Sect. Immobilier Europe
18/11/2015
99,10 Act. Sect. Immobilier Europe
17/11/2015
99,22 Act. Sect. Immobilier Europe
16/11/2015
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
15/11/2015
96,82 Act. Sect. Immobilier Europe
14/11/2015
96,84 Act. Sect. Immobilier Europe
13/11/2015
96,84 Act. Sect. Immobilier Europe
12/11/2015
97,44 Act. Sect. Immobilier Europe
11/11/2015
98,05 Act. Sect. Immobilier Europe
10/11/2015
97,76 Act. Sect. Immobilier Europe
09/11/2015
97,92 Act. Sect. Immobilier Europe
08/11/2015
99,68 Act. Sect. Immobilier Europe
07/11/2015
99,69 Act. Sect. Immobilier Europe
06/11/2015
99,69 Act. Sect. Immobilier Europe
05/11/2015
100,14 Act. Sect. Immobilier Europe
04/11/2015
100,10 Act. Sect. Immobilier Europe
03/11/2015
100,39 Act. Sect. Immobilier Europe
02/11/2015
101,39 Act. Sect. Immobilier Europe
01/11/2015
101,17 Act. Sect. Immobilier Europe
31/10/2015
101,17 Act. Sect. Immobilier Europe
30/10/2015
101,17 Act. Sect. Immobilier Europe
29/10/2015
101,26 Act. Sect. Immobilier Europe
28/10/2015
101,14 Act. Sect. Immobilier Europe
27/10/2015
100,32 Act. Sect. Immobilier Europe
26/10/2015
100,62 Act. Sect. Immobilier Europe
25/10/2015
100,56 Act. Sect. Immobilier Europe
24/10/2015
100,53 Act. Sect. Immobilier Europe
23/10/2015
100,53 Act. Sect. Immobilier Europe
22/10/2015
99,35 Act. Sect. Immobilier Europe
21/10/2015
97,34 Act. Sect. Immobilier Europe
20/10/2015
96,99 Act. Sect. Immobilier Europe
19/10/2015
97,00 Act. Sect. Immobilier Europe
18/10/2015
96,19 Act. Sect. Immobilier Europe
17/10/2015
96,19 Act. Sect. Immobilier Europe
16/10/2015
96,19 Act. Sect. Immobilier Europe
15/10/2015
96,07 Act. Sect. Immobilier Europe
14/10/2015
95,54 Act. Sect. Immobilier Europe
13/10/2015
95,78 Act. Sect. Immobilier Europe
12/10/2015
96,00 Act. Sect. Immobilier Europe
11/10/2015
95,97 Act. Sect. Immobilier Europe
10/10/2015
95,97 Act. Sect. Immobilier Europe
09/10/2015
95,97 Act. Sect. Immobilier Europe
08/10/2015
95,81 Act. Sect. Immobilier Europe
07/10/2015
95,67 Act. Sect. Immobilier Europe
06/10/2015
96,41 Act. Sect. Immobilier Europe
05/10/2015
96,30 Act. Sect. Immobilier Europe
04/10/2015
94,17 Act. Sect. Immobilier Europe
03/10/2015
94,15 Act. Sect. Immobilier Europe
02/10/2015
94,15 Act. Sect. Immobilier Europe
01/10/2015
93,57 Act. Sect. Immobilier Europe
30/09/2015
94,45 Act. Sect. Immobilier Europe
29/09/2015
93,38 Act. Sect. Immobilier Europe
28/09/2015
93,73 Act. Sect. Immobilier Europe
27/09/2015
95,00 Act. Sect. Immobilier Europe
26/09/2015
94,95 Act. Sect. Immobilier Europe
25/09/2015
94,95 Act. Sect. Immobilier Europe
24/09/2015
92,99 Act. Sect. Immobilier Europe
23/09/2015
93,61 Act. Sect. Immobilier Europe
22/09/2015
93,14 Act. Sect. Immobilier Europe
21/09/2015
94,41 Act. Sect. Immobilier Europe
20/09/2015
93,73 Act. Sect. Immobilier Europe
19/09/2015
93,72 Act. Sect. Immobilier Europe
18/09/2015
93,72 Act. Sect. Immobilier Europe
17/09/2015
93,48 Act. Sect. Immobilier Europe
16/09/2015
93,27 Act. Sect. Immobilier Europe
15/09/2015
92,67 Act. Sect. Immobilier Europe
14/09/2015
92,89 Act. Sect. Immobilier Europe
13/09/2015
93,54 Act. Sect. Immobilier Europe
12/09/2015
93,57 Act. Sect. Immobilier Europe
11/09/2015
93,57 Act. Sect. Immobilier Europe
10/09/2015
94,77 Act. Sect. Immobilier Europe
09/09/2015
95,05 Act. Sect. Immobilier Europe
08/09/2015
94,34 Act. Sect. Immobilier Europe
07/09/2015
93,30 Act. Sect. Immobilier Europe
06/09/2015
93,31 Act. Sect. Immobilier Europe
05/09/2015
93,35 Act. Sect. Immobilier Europe
04/09/2015
93,35 Act. Sect. Immobilier Europe
03/09/2015
94,99 Act. Sect. Immobilier Europe
02/09/2015
93,44 Act. Sect. Immobilier Europe
01/09/2015
92,57 Act. Sect. Immobilier Europe
31/08/2015
94,54 Act. Sect. Immobilier Europe
30/08/2015
94,32 Act. Sect. Immobilier Europe
29/08/2015
94,33 Act. Sect. Immobilier Europe
28/08/2015
94,33 Act. Sect. Immobilier Europe
27/08/2015
94,79 Act. Sect. Immobilier Europe
26/08/2015
92,61 Act. Sect. Immobilier Europe
25/08/2015
93,84 Act. Sect. Immobilier Europe
24/08/2015
91,13 Act. Sect. Immobilier Europe
23/08/2015
95,91 Act. Sect. Immobilier Europe
22/08/2015
95,97 Act. Sect. Immobilier Europe
21/08/2015
95,97 Act. Sect. Immobilier Europe
20/08/2015
98,32 Act. Sect. Immobilier Europe
19/08/2015
99,76 Act. Sect. Immobilier Europe
18/08/2015
100,82 Act. Sect. Immobilier Europe
17/08/2015
100,29 Act. Sect. Immobilier Europe
16/08/2015
99,97 Act. Sect. Immobilier Europe
15/08/2015
99,95 Act. Sect. Immobilier Europe
14/08/2015
99,95 Act. Sect. Immobilier Europe
13/08/2015
99,06 Act. Sect. Immobilier Europe
12/08/2015
97,61 Act. Sect. Immobilier Europe
11/08/2015
99,10 Act. Sect. Immobilier Europe
10/08/2015
99,89 Act. Sect. Immobilier Europe
09/08/2015
99,23 Act. Sect. Immobilier Europe
08/08/2015
99,25 Act. Sect. Immobilier Europe
07/08/2015
99,25 Act. Sect. Immobilier Europe
06/08/2015
99,60 Act. Sect. Immobilier Europe
05/08/2015
99,45 Act. Sect. Immobilier Europe
04/08/2015
99,02 Act. Sect. Immobilier Europe
03/08/2015
98,39 Act. Sect. Immobilier Europe
02/08/2015
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
01/08/2015
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
31/07/2015
97,39 Act. Sect. Immobilier Europe
30/07/2015
97,55 Act. Sect. Immobilier Europe
29/07/2015
97,21 Act. Sect. Immobilier Europe
28/07/2015
96,68 Act. Sect. Immobilier Europe
27/07/2015
95,73 Act. Sect. Immobilier Europe
26/07/2015
97,25 Act. Sect. Immobilier Europe
25/07/2015
97,24 Act. Sect. Immobilier Europe
24/07/2015
97,24 Act. Sect. Immobilier Europe
23/07/2015
97,01 Act. Sect. Immobilier Europe
22/07/2015
98,19 Act. Sect. Immobilier Europe
21/07/2015
98,66 Act. Sect. Immobilier Europe
20/07/2015
99,46 Act. Sect. Immobilier Europe
19/07/2015
99,44 Act. Sect. Immobilier Europe
18/07/2015
99,43 Act. Sect. Immobilier Europe
17/07/2015
99,43 Act. Sect. Immobilier Europe
16/07/2015
98,90 Act. Sect. Immobilier Europe
15/07/2015
97,47 Act. Sect. Immobilier Europe
14/07/2015
97,03 Act. Sect. Immobilier Europe
13/07/2015
96,94 Act. Sect. Immobilier Europe
12/07/2015
94,68 Act. Sect. Immobilier Europe
11/07/2015
94,64 Act. Sect. Immobilier Europe
10/07/2015
94,64 Act. Sect. Immobilier Europe
09/07/2015
93,37 Act. Sect. Immobilier Europe
08/07/2015
91,65 Act. Sect. Immobilier Europe
07/07/2015
91,79 Act. Sect. Immobilier Europe
06/07/2015
91,84 Act. Sect. Immobilier Europe
05/07/2015
93,00 Act. Sect. Immobilier Europe
04/07/2015
92,99 Act. Sect. Immobilier Europe
03/07/2015
92,99 Act. Sect. Immobilier Europe
02/07/2015
92,64 Act. Sect. Immobilier Europe
01/07/2015
93,31 Act. Sect. Immobilier Europe
30/06/2015
91,92 Act. Sect. Immobilier Europe
29/06/2015
92,60 Act. Sect. Immobilier Europe
28/06/2015
94,48 Act. Sect. Immobilier Europe
27/06/2015
94,47 Act. Sect. Immobilier Europe
26/06/2015
94,47 Act. Sect. Immobilier Europe
25/06/2015
93,72 Act. Sect. Immobilier Europe
24/06/2015
93,87 Act. Sect. Immobilier Europe
23/06/2015
93,98 Act. Sect. Immobilier Europe
22/06/2015
92,93 Act. Sect. Immobilier Europe
21/06/2015
91,42 Act. Sect. Immobilier Europe
20/06/2015
91,42 Act. Sect. Immobilier Europe
19/06/2015
91,42 Act. Sect. Immobilier Europe
18/06/2015
91,45 Act. Sect. Immobilier Europe
17/06/2015
91,64 Act. Sect. Immobilier Europe
16/06/2015
92,85 Act. Sect. Immobilier Europe
15/06/2015
92,56 Act. Sect. Immobilier Europe
14/06/2015
93,65 Act. Sect. Immobilier Europe
13/06/2015
93,68 Act. Sect. Immobilier Europe
12/06/2015
93,68 Act. Sect. Immobilier Europe
11/06/2015
94,72 Act. Sect. Immobilier Europe
10/06/2015
93,35 Act. Sect. Immobilier Europe
09/06/2015
92,42 Act. Sect. Immobilier Europe
08/06/2015
92,09 Act. Sect. Immobilier Europe
07/06/2015
92,79 Act. Sect. Immobilier Europe
06/06/2015
92,83 Act. Sect. Immobilier Europe
05/06/2015
92,83 Act. Sect. Immobilier Europe
04/06/2015
94,19 Act. Sect. Immobilier Europe
03/06/2015
93,89 Act. Sect. Immobilier Europe
02/06/2015
95,26 Act. Sect. Immobilier Europe
01/06/2015
96,96 Act. Sect. Immobilier Europe
31/05/2015
96,34 Act. Sect. Immobilier Europe
30/05/2015
96,36 Act. Sect. Immobilier Europe
29/05/2015
96,36 Act. Sect. Immobilier Europe
28/05/2015
97,60 Act. Sect. Immobilier Europe
27/05/2015
98,24 Act. Sect. Immobilier Europe
26/05/2015
97,31 Act. Sect. Immobilier Europe
25/05/2015
98,10 Act. Sect. Immobilier Europe
24/05/2015
98,13 Act. Sect. Immobilier Europe
23/05/2015
98,13 Act. Sect. Immobilier Europe
22/05/2015
98,13 Act. Sect. Immobilier Europe
21/05/2015
98,50 Act. Sect. Immobilier Europe
20/05/2015
99,22 Act. Sect. Immobilier Europe
19/05/2015
100,14 Act. Sect. Immobilier Europe
18/05/2015
97,86 Act. Sect. Immobilier Europe
17/05/2015
98,11 Act. Sect. Immobilier Europe
16/05/2015
98,07 Act. Sect. Immobilier Europe
15/05/2015
98,07 Act. Sect. Immobilier Europe
14/05/2015
96,71 Act. Sect. Immobilier Europe
13/05/2015
96,56 Act. Sect. Immobilier Europe
12/05/2015
95,82 Act. Sect. Immobilier Europe
11/05/2015
96,97 Act. Sect. Immobilier Europe
10/05/2015
95,35 Act. Sect. Immobilier Europe
09/05/2015
95,37 Act. Sect. Immobilier Europe
08/05/2015
95,37 Act. Sect. Immobilier Europe
07/05/2015
93,86 Act. Sect. Immobilier Europe
06/05/2015
94,48 Act. Sect. Immobilier Europe
05/05/2015
96,20 Act. Sect. Immobilier Europe
04/05/2015
97,79 Act. Sect. Immobilier Europe
03/05/2015
97,63 Act. Sect. Immobilier Europe
02/05/2015
97,64 Act. Sect. Immobilier Europe
01/05/2015
97,64 Act. Sect. Immobilier Europe
30/04/2015
97,66 Act. Sect. Immobilier Europe
29/04/2015
98,17 Act. Sect. Immobilier Europe
28/04/2015
99,51 Act. Sect. Immobilier Europe
27/04/2015
100,95 Act. Sect. Immobilier Europe
26/04/2015
100,00 Act. Sect. Immobilier Europe
25/04/2015
100,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/04/2018
102,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/04/2018
102,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/04/2018
101,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/04/2018
102,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/04/2018
102,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/04/2018
102,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/04/2018
102,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/04/2018
102,13 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/04/2018
102,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/04/2018
101,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/04/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/04/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/04/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/04/2018
100,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/04/2018
100,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/04/2018
101,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/04/2018
101,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/04/2018
101,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/04/2018
101,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/04/2018
101,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/04/2018
101,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/04/2018
100,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/04/2018
100,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/04/2018
99,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/04/2018
99,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/03/2018
99,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/03/2018
99,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/03/2018
99,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/03/2018
98,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/03/2018
98,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/03/2018
97,63 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/03/2018
98,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/03/2018
98,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/03/2018
98,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/03/2018
98,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/03/2018
99,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/03/2018
99,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/03/2018
99,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/03/2018
98,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/03/2018
98,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/03/2018
98,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/03/2018
99,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/03/2018
98,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/03/2018
99,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/03/2018
98,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/03/2018
98,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/03/2018
98,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/03/2018
98,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/03/2018
98,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/03/2018
97,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/03/2018
95,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/03/2018
96,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/03/2018
95,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/03/2018
95,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/03/2018
95,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/03/2018
95,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/02/2018
96,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/02/2018
97,57 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/02/2018
98,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/02/2018
98,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/02/2018
98,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/02/2018
98,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/02/2018
96,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/02/2018
96,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/02/2018
97,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/02/2018
96,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/02/2018
96,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/02/2018
96,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/02/2018
96,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/02/2018
95,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/02/2018
96,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/02/2018
95,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/02/2018
95,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/02/2018
95,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/02/2018
95,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/02/2018
95,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/02/2018
95,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/02/2018
96,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/02/2018
94,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/02/2018
97,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/02/2018
99,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/02/2018
99,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/02/2018
99,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/02/2018
100,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/01/2018
101,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/01/2018
100,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/01/2018
101,40 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/01/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/01/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/01/2018
101,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/01/2018
101,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/01/2018
102,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/01/2018
102,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/01/2018
101,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/01/2018
101,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/01/2018
101,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/01/2018
101,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/01/2018
101,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/01/2018
101,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/01/2018
101,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/01/2018
100,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/01/2018
100,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/01/2018
100,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/01/2018
100,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/01/2018
100,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/01/2018
102,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/01/2018
103,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/01/2018
103,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/01/2018
102,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/01/2018
102,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/01/2018
102,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/01/2018
101,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/01/2018
102,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/01/2018
101,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/01/2018
102,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/12/2017
102,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/12/2017
102,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/12/2017
102,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/12/2017
101,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/12/2017
101,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/12/2017
100,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/12/2017
100,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/12/2017
100,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/12/2017
100,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/12/2017
100,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/12/2017
101,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/12/2017
101,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/12/2017
102,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/12/2017
102,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/12/2017
100,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/12/2017
100,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/12/2017
100,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/12/2017
100,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/12/2017
100,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/12/2017
100,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/12/2017
100,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/12/2017
100,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/12/2017
100,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/12/2017
100,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/12/2017
99,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/12/2017
99,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/12/2017
99,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/12/2017
98,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/12/2017
97,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/12/2017
97,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/12/2017
97,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/11/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/11/2017
98,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/11/2017
97,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/11/2017
98,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/11/2017
97,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/11/2017
97,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/11/2017
97,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/11/2017
97,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/11/2017
98,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/11/2017
98,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/11/2017
97,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/11/2017
97,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/11/2017
97,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/11/2017
97,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/11/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/11/2017
96,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/11/2017
97,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/11/2017
96,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/11/2017
97,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/11/2017
97,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/11/2017
97,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/11/2017
97,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/11/2017
98,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/11/2017
98,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/11/2017
97,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/11/2017
97,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/11/2017
97,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/11/2017
97,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/11/2017
97,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/11/2017
97,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/10/2017
97,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/10/2017
96,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/10/2017
96,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/10/2017
96,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/10/2017
96,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/10/2017
95,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/10/2017
94,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/10/2017
95,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/10/2017
95,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/10/2017
96,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/10/2017
96,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/10/2017
96,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/10/2017
97,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/10/2017
97,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/10/2017
96,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/10/2017
96,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/10/2017
96,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/10/2017
96,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/10/2017
96,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/10/2017
96,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/10/2017
96,13 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/10/2017
95,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/10/2017
95,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/10/2017
95,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/10/2017
95,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/10/2017
95,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/10/2017
95,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/10/2017
96,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/10/2017
96,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/10/2017
96,32 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/10/2017
95,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/09/2017
95,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/09/2017
95,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/09/2017
95,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/09/2017
95,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/09/2017
96,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/09/2017
95,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/09/2017
95,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/09/2017
95,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/09/2017
95,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/09/2017
95,13 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/09/2017
95,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/09/2017
95,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/09/2017
96,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/09/2017
96,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/09/2017
96,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/09/2017
96,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/09/2017
96,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/09/2017
96,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/09/2017
96,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/09/2017
96,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/09/2017
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/09/2017
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/09/2017
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/09/2017
95,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/09/2017
94,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/09/2017
94,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/09/2017
95,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/09/2017
95,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/09/2017
95,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/09/2017
95,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/08/2017
95,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/08/2017
94,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/08/2017
93,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/08/2017
94,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/08/2017
94,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/08/2017
94,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/08/2017
94,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/08/2017
94,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/08/2017
94,63 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/08/2017
94,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/08/2017
94,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/08/2017
94,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/08/2017
94,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/08/2017
94,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/08/2017
96,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/08/2017
95,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/08/2017
95,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/08/2017
95,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/08/2017
93,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/08/2017
93,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/08/2017
93,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/08/2017
95,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/08/2017
95,57 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/08/2017
95,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/08/2017
95,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/08/2017
96,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/08/2017
96,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/08/2017
96,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/08/2017
96,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/08/2017
96,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/08/2017
95,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/07/2017
95,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/07/2017
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/07/2017
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/07/2017
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/07/2017
96,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/07/2017
95,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/07/2017
95,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/07/2017
95,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/07/2017
95,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/07/2017
95,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/07/2017
95,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/07/2017
96,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/07/2017
95,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/07/2017
95,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/07/2017
95,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/07/2017
95,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/07/2017
95,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/07/2017
95,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/07/2017
95,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/07/2017
94,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/07/2017
93,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/07/2017
94,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/07/2017
93,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/07/2017
93,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/07/2017
93,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/07/2017
93,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/07/2017
94,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/07/2017
94,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/07/2017
95,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/07/2017
95,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/07/2017
95,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/06/2017
95,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/06/2017
95,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/06/2017
96,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/06/2017
96,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/06/2017
97,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/06/2017
96,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/06/2017
96,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/06/2017
96,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/06/2017
96,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/06/2017
97,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/06/2017
97,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/06/2017
98,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/06/2017
98,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/06/2017
98,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/06/2017
98,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/06/2017
98,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/06/2017
99,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/06/2017
98,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/06/2017
97,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/06/2017
97,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/06/2017
97,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/06/2017
97,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/06/2017
98,31 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/06/2017
98,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/06/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/06/2017
98,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/06/2017
98,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/06/2017
98,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/06/2017
98,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/06/2017
98,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/05/2017
97,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/05/2017
97,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/05/2017
96,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/05/2017
96,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/05/2017
96,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/05/2017
96,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/05/2017
96,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/05/2017
96,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/05/2017
96,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/05/2017
97,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/05/2017
96,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/05/2017
96,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/05/2017
96,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/05/2017
95,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/05/2017
97,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/05/2017
97,57 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/05/2017
97,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/05/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/05/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/05/2017
97,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/05/2017
97,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/05/2017
97,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/05/2017
97,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/05/2017
97,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/05/2017
95,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/05/2017
95,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/05/2017
95,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/05/2017
95,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/05/2017
95,93 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/05/2017
95,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/05/2017
94,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/04/2017
94,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/04/2017
94,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/04/2017
94,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/04/2017
95,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/04/2017
95,40 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/04/2017
95,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/04/2017
94,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/04/2017
93,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/04/2017
93,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/04/2017
93,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/04/2017
94,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/04/2017
94,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/04/2017
94,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/04/2017
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/04/2017
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/04/2017
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/04/2017
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/04/2017
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/04/2017
94,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/04/2017
93,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/04/2017
93,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/04/2017
93,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/04/2017
93,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/04/2017
93,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/04/2017
92,57 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/04/2017
91,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/04/2017
91,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/04/2017
91,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/04/2017
90,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/04/2017
90,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/03/2017
90,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/03/2017
89,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/03/2017
89,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/03/2017
89,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/03/2017
89,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/03/2017
90,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/03/2017
90,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/03/2017
90,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/03/2017
90,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/03/2017
89,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/03/2017
90,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/03/2017
90,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/03/2017
90,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/03/2017
90,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/03/2017
90,45 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/03/2017
90,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/03/2017
88,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/03/2017
88,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/03/2017
88,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/03/2017
88,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/03/2017
88,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/03/2017
88,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/03/2017
89,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/03/2017
89,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/03/2017
89,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/03/2017
90,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/03/2017
90,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/03/2017
90,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/03/2017
90,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/03/2017
90,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/03/2017
91,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/02/2017
91,13 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/02/2017
90,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/02/2017
91,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/02/2017
91,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/02/2017
91,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/02/2017
92,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/02/2017
91,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/02/2017
91,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/02/2017
91,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/02/2017
91,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/02/2017
91,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/02/2017
91,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/02/2017
91,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/02/2017
91,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/02/2017
91,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/02/2017
90,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/02/2017
90,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/02/2017
90,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/02/2017
90,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/02/2017
90,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/02/2017
90,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/02/2017
88,93 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/02/2017
87,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/02/2017
88,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/02/2017
88,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/02/2017
88,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/02/2017
87,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/02/2017
88,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/01/2017
87,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/01/2017
87,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/01/2017
87,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/01/2017
87,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/01/2017
87,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/01/2017
87,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/01/2017
87,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/01/2017
87,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/01/2017
87,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/01/2017
86,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/01/2017
86,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/01/2017
86,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/01/2017
87,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/01/2017
88,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/01/2017
88,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/01/2017
88,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/01/2017
88,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/01/2017
88,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/01/2017
88,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/01/2017
88,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/01/2017
89,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/01/2017
89,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/01/2017
89,49 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/01/2017
90,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/01/2017
90,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/01/2017
90,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/01/2017
90,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/01/2017
89,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/01/2017
89,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/01/2017
90,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/01/2017
90,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/12/2016
90,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/12/2016
90,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/12/2016
89,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/12/2016
88,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/12/2016
89,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/12/2016
89,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/12/2016
89,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/12/2016
89,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/12/2016
89,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/12/2016
88,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/12/2016
89,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/12/2016
88,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/12/2016
88,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/12/2016
87,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/12/2016
87,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/12/2016
87,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/12/2016
86,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/12/2016
87,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/12/2016
87,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/12/2016
86,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/12/2016
87,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/12/2016
87,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/12/2016
87,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/12/2016
86,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/12/2016
86,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/12/2016
85,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/12/2016
84,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/12/2016
84,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/12/2016
84,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/12/2016
84,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/12/2016
84,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/11/2016
85,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/11/2016
86,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/11/2016
86,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/11/2016
85,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/11/2016
85,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/11/2016
85,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/11/2016
85,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/11/2016
85,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/11/2016
85,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/11/2016
84,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/11/2016
84,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/11/2016
84,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/11/2016
84,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/11/2016
84,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/11/2016
83,49 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/11/2016
83,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/11/2016
83,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/11/2016
84,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/11/2016
84,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/11/2016
84,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/11/2016
83,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/11/2016
85,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/11/2016
86,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/11/2016
85,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/11/2016
85,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/11/2016
85,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/11/2016
85,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/11/2016
86,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/11/2016
85,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/11/2016
86,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/10/2016
86,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/10/2016
86,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/10/2016
86,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/10/2016
86,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/10/2016
86,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/10/2016
88,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/10/2016
89,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/10/2016
89,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/10/2016
89,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/10/2016
89,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/10/2016
89,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/10/2016
89,49 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/10/2016
88,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/10/2016
88,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/10/2016
87,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/10/2016
87,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/10/2016
87,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/10/2016
87,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/10/2016
87,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/10/2016
86,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/10/2016
87,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/10/2016
88,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/10/2016
88,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/10/2016
88,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/10/2016
88,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/10/2016
89,31 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/10/2016
90,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/10/2016
92,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/10/2016
93,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/10/2016
93,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/10/2016
93,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/09/2016
93,60 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/09/2016
93,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/09/2016
94,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/09/2016
94,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/09/2016
93,63 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/09/2016
94,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/09/2016
94,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/09/2016
94,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/09/2016
94,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/09/2016
92,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/09/2016
93,31 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/09/2016
92,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/09/2016
92,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/09/2016
92,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/09/2016
92,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/09/2016
92,40 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/09/2016
92,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/09/2016
92,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/09/2016
93,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/09/2016
94,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/09/2016
94,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/09/2016
94,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/09/2016
96,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/09/2016
96,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/09/2016
96,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/09/2016
96,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/09/2016
96,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/09/2016
96,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/09/2016
96,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/09/2016
95,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/08/2016
95,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/08/2016
95,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/08/2016
95,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/08/2016
95,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/08/2016
95,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/08/2016
95,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/08/2016
95,10 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/08/2016
95,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/08/2016
95,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/08/2016
94,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/08/2016
94,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/08/2016
94,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/08/2016
94,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/08/2016
94,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/08/2016
93,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/08/2016
94,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/08/2016
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/08/2016
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/08/2016
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/08/2016
95,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/08/2016
94,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/08/2016
94,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/08/2016
94,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/08/2016
94,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/08/2016
94,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/08/2016
94,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/08/2016
94,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/08/2016
94,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/08/2016
93,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/08/2016
94,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/08/2016
94,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/07/2016
95,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/07/2016
95,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/07/2016
95,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/07/2016
94,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/07/2016
94,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/07/2016
94,16 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/07/2016
93,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/07/2016
93,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/07/2016
93,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/07/2016
93,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/07/2016
92,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/07/2016
93,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/07/2016
91,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/07/2016
91,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/07/2016
91,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/07/2016
91,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/07/2016
91,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/07/2016
91,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/07/2016
90,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/07/2016
90,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/07/2016
90,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/07/2016
88,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/07/2016
88,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/07/2016
88,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/07/2016
85,93 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/07/2016
84,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/07/2016
86,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/07/2016
88,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/07/2016
89,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/07/2016
89,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/07/2016
89,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/06/2016
89,56 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/06/2016
88,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/06/2016
86,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/06/2016
84,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/06/2016
88,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/06/2016
88,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/06/2016
88,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/06/2016
95,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/06/2016
95,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/06/2016
95,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/06/2016
94,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/06/2016
91,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/06/2016
91,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/06/2016
91,12 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/06/2016
90,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/06/2016
91,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/06/2016
91,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/06/2016
93,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/06/2016
94,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/06/2016
94,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/06/2016
94,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/06/2016
96,57 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/06/2016
96,40 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/06/2016
96,31 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/06/2016
95,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/06/2016
95,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/06/2016
95,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/06/2016
95,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/06/2016
95,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/06/2016
95,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/05/2016
96,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/05/2016
96,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/05/2016
96,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/05/2016
96,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/05/2016
96,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/05/2016
96,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/05/2016
96,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/05/2016
96,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/05/2016
94,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/05/2016
94,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/05/2016
94,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/05/2016
94,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/05/2016
93,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/05/2016
94,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/05/2016
94,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/05/2016
93,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/05/2016
93,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/05/2016
93,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/05/2016
93,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/05/2016
92,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/05/2016
93,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/05/2016
94,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/05/2016
94,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/05/2016
93,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/05/2016
93,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/05/2016
93,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/05/2016
92,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/05/2016
92,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/05/2016
93,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/05/2016
93,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/05/2016
93,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/04/2016
93,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/04/2016
93,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/04/2016
94,35 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/04/2016
94,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/04/2016
94,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/04/2016
93,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/04/2016
92,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/04/2016
92,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/04/2016
92,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/04/2016
92,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/04/2016
93,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/04/2016
93,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/04/2016
92,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/04/2016
92,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/04/2016
92,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/04/2016
92,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/04/2016
93,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/04/2016
94,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/04/2016
93,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/04/2016
93,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/04/2016
92,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/04/2016
92,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/04/2016
92,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/04/2016
91,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/04/2016
92,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/04/2016
92,05 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/04/2016
92,50 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/04/2016
92,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/04/2016
92,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/04/2016
92,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/03/2016
93,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/03/2016
93,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/03/2016
92,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/03/2016
91,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/03/2016
91,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/03/2016
91,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/03/2016
91,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/03/2016
91,71 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/03/2016
92,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/03/2016
92,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/03/2016
93,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/03/2016
93,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/03/2016
93,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/03/2016
93,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/03/2016
93,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/03/2016
92,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/03/2016
92,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/03/2016
92,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/03/2016
91,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/03/2016
91,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/03/2016
91,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/03/2016
89,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/03/2016
89,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/03/2016
88,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/03/2016
90,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/03/2016
90,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/03/2016
90,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/03/2016
90,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/03/2016
90,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/03/2016
90,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/03/2016
89,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/02/2016
88,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/02/2016
88,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/02/2016
88,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/02/2016
88,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/02/2016
87,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/02/2016
86,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/02/2016
87,95 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/02/2016
89,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/02/2016
89,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/02/2016
89,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/02/2016
89,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/02/2016
88,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/02/2016
88,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/02/2016
86,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/02/2016
87,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/02/2016
84,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/02/2016
84,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/02/2016
84,80 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/02/2016
83,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/02/2016
86,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/02/2016
84,56 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/02/2016
86,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/02/2016
89,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/02/2016
89,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/02/2016
89,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/02/2016
91,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/02/2016
92,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/02/2016
92,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/02/2016
93,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/01/2016
92,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/01/2016
92,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/01/2016
92,90 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/01/2016
90,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/01/2016
90,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/01/2016
92,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/01/2016
91,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/01/2016
91,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/01/2016
91,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/01/2016
91,74 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/01/2016
88,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/01/2016
87,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/01/2016
89,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/01/2016
89,28 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/01/2016
89,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/01/2016
89,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/01/2016
89,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/01/2016
92,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/01/2016
94,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/01/2016
93,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/01/2016
93,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/01/2016
93,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/01/2016
93,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/01/2016
93,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/01/2016
95,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/01/2016
97,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/01/2016
98,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/01/2016
97,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/01/2016
98,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/01/2016
98,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/01/2016
98,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/12/2015
98,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/12/2015
99,32 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/12/2015
99,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/12/2015
98,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/12/2015
98,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/12/2015
98,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/12/2015
98,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/12/2015
98,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/12/2015
98,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/12/2015
97,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/12/2015
97,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/12/2015
98,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/12/2015
98,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/12/2015
98,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/12/2015
99,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/12/2015
98,18 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/12/2015
97,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/12/2015
95,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/12/2015
96,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/12/2015
96,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/12/2015
96,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/12/2015
98,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/12/2015
99,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/12/2015
99,49 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/12/2015
100,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/12/2015
99,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/12/2015
99,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/12/2015
99,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/12/2015
99,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/12/2015
103,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/12/2015
104,07 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/11/2015
103,20 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/11/2015
102,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/11/2015
102,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/11/2015
102,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/11/2015
102,37 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/11/2015
102,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/11/2015
100,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/11/2015
102,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/11/2015
103,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/11/2015
103,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/11/2015
103,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/11/2015
102,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/11/2015
101,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/11/2015
102,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/11/2015
99,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/11/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/11/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/11/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/11/2015
99,63 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/11/2015
100,92 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/11/2015
100,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/11/2015
100,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/11/2015
102,32 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/11/2015
102,32 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/11/2015
102,32 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/11/2015
102,93 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/11/2015
102,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/11/2015
103,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/11/2015
104,23 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/11/2015
104,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/10/2015
104,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/10/2015
104,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/10/2015
104,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/10/2015
103,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/10/2015
102,91 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/10/2015
103,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/10/2015
102,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/10/2015
102,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/10/2015
102,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/10/2015
101,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/10/2015
99,63 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/10/2015
99,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/10/2015
99,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/10/2015
98,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/10/2015
98,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/10/2015
98,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/10/2015
97,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/10/2015
97,19 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/10/2015
97,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/10/2015
97,53 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/10/2015
97,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/10/2015
97,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/10/2015
97,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/10/2015
97,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/10/2015
97,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/10/2015
98,47 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/10/2015
98,54 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/10/2015
96,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/10/2015
96,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/10/2015
96,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/10/2015
95,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/09/2015
96,62 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/09/2015
95,27 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/09/2015
96,01 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/09/2015
97,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/09/2015
97,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/09/2015
97,59 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/09/2015
95,38 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/09/2015
96,26 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/09/2015
95,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/09/2015
97,14 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/09/2015
96,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/09/2015
96,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/09/2015
96,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/09/2015
95,97 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/09/2015
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/09/2015
94,94 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/09/2015
95,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/09/2015
96,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/09/2015
96,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/09/2015
96,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/09/2015
97,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/09/2015
97,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/09/2015
97,06 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/09/2015
95,83 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/09/2015
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/09/2015
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/09/2015
95,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/09/2015
97,82 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/09/2015
95,56 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/09/2015
94,65 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/08/2015
96,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/08/2015
96,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/08/2015
96,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/08/2015
96,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/08/2015
97,11 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/08/2015
94,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/08/2015
96,70 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/08/2015
93,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/08/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/08/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/08/2015
99,17 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/08/2015
101,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/08/2015
103,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/08/2015
104,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/08/2015
104,03 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/08/2015
103,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/08/2015
103,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/08/2015
103,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/08/2015
102,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/08/2015
100,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/08/2015
102,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/08/2015
103,69 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/08/2015
103,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/08/2015
103,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/08/2015
103,04 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/08/2015
103,49 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/08/2015
103,33 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/08/2015
102,61 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/08/2015
101,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/08/2015
100,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/08/2015
100,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/07/2015
100,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/07/2015
100,96 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/07/2015
100,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/07/2015
99,88 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/07/2015
98,89 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/07/2015
100,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/07/2015
100,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/07/2015
100,48 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/07/2015
100,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/07/2015
101,68 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/07/2015
101,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/07/2015
102,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/07/2015
103,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/07/2015
103,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/07/2015
103,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/07/2015
102,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/07/2015
100,75 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/07/2015
100,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/07/2015
100,08 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/07/2015
97,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/07/2015
97,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/07/2015
97,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/07/2015
96,15 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/07/2015
94,24 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/07/2015
94,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/07/2015
94,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/07/2015
95,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/07/2015
95,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/07/2015
95,78 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/07/2015
95,40 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/07/2015
96,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/06/2015
94,84 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/06/2015
95,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/06/2015
97,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/06/2015
97,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/06/2015
97,22 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/06/2015
96,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/06/2015
96,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/06/2015
95,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/06/2015
95,76 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/06/2015
94,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/06/2015
94,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/06/2015
94,85 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/06/2015
94,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/06/2015
94,58 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/06/2015
95,99 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/06/2015
95,42 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/06/2015
96,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/06/2015
96,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/06/2015
96,39 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/06/2015
97,64 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/06/2015
95,86 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/06/2015
94,30 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/06/2015
93,73 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/06/2015
94,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/06/2015
94,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/06/2015
94,67 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/06/2015
95,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/06/2015
95,51 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/06/2015
97,09 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/06/2015
99,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
31/05/2015
98,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/05/2015
98,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/05/2015
98,29 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/05/2015
99,72 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/05/2015
100,52 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/05/2015
99,55 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/05/2015
100,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
24/05/2015
100,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
23/05/2015
100,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
22/05/2015
100,25 AI EUROPEAN REIT FUND I
21/05/2015
100,41 AI EUROPEAN REIT FUND I
20/05/2015
101,21 AI EUROPEAN REIT FUND I
19/05/2015
102,46 AI EUROPEAN REIT FUND I
18/05/2015
99,66 AI EUROPEAN REIT FUND I
17/05/2015
99,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
16/05/2015
99,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
15/05/2015
99,81 AI EUROPEAN REIT FUND I
14/05/2015
97,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
13/05/2015
97,87 AI EUROPEAN REIT FUND I
12/05/2015
96,93 AI EUROPEAN REIT FUND I
11/05/2015
97,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
10/05/2015
97,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
09/05/2015
97,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
08/05/2015
97,43 AI EUROPEAN REIT FUND I
07/05/2015
93,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
06/05/2015
93,34 AI EUROPEAN REIT FUND I
05/05/2015
95,44 AI EUROPEAN REIT FUND I
04/05/2015
96,79 AI EUROPEAN REIT FUND I
03/05/2015
97,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
02/05/2015
97,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
01/05/2015
97,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
30/04/2015
97,36 AI EUROPEAN REIT FUND I
29/04/2015
98,02 AI EUROPEAN REIT FUND I
28/04/2015
98,98 AI EUROPEAN REIT FUND I
27/04/2015
100,77 AI EUROPEAN REIT FUND I
26/04/2015
100,00 AI EUROPEAN REIT FUND I
25/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
AI EUROPEAN REIT FUND I 2,140,7114,790,07
Act. Sect. Immobilier Europe 7,822,5413,640,21
MSCI Europe Immobilier -1,93-0,6517,17-0,02
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
AI EUROPEAN REIT FUND I 13,07-8,7218,9822,9811,4925,03-10,41
Act. Sect. Immobilier Europe 13,29-1,5116,3719,739,8423,35-13,28
MSCI Europe Immobilier 10,50-2,4913,9523,668,9131,06-10,24

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 26 avril 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus