ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR - LU1111643042

Performance en base 100 du 10/02/2016 au 19/01/2018
 
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
 
Act. Europe
 
MSCI Europe
MSCI Europe
19/01/2018
136,21 MSCI Europe
18/01/2018
135,66 MSCI Europe
17/01/2018
135,77 MSCI Europe
16/01/2018
135,48 MSCI Europe
15/01/2018
135,29 MSCI Europe
14/01/2018
135,64 MSCI Europe
13/01/2018
135,64 MSCI Europe
12/01/2018
135,64 MSCI Europe
11/01/2018
135,48 MSCI Europe
10/01/2018
135,47 MSCI Europe
09/01/2018
136,03 MSCI Europe
08/01/2018
135,50 MSCI Europe
07/01/2018
134,99 MSCI Europe
06/01/2018
134,99 MSCI Europe
05/01/2018
134,99 MSCI Europe
04/01/2018
133,96 MSCI Europe
03/01/2018
132,65 MSCI Europe
02/01/2018
131,81 MSCI Europe
01/01/2018
132,50 MSCI Europe
31/12/2017
132,50 MSCI Europe
30/12/2017
132,50 MSCI Europe
29/12/2017
132,50 MSCI Europe
28/12/2017
132,48 MSCI Europe
27/12/2017
132,74 MSCI Europe
26/12/2017
132,68 MSCI Europe
25/12/2017
132,49 MSCI Europe
24/12/2017
132,49 MSCI Europe
23/12/2017
132,49 MSCI Europe
22/12/2017
132,49 MSCI Europe
21/12/2017
132,87 MSCI Europe
20/12/2017
132,45 MSCI Europe
19/12/2017
132,82 MSCI Europe
18/12/2017
133,72 MSCI Europe
17/12/2017
131,56 MSCI Europe
16/12/2017
131,56 MSCI Europe
15/12/2017
131,56 MSCI Europe
14/12/2017
131,45 MSCI Europe
13/12/2017
133,10 MSCI Europe
12/12/2017
132,77 MSCI Europe
11/12/2017
132,25 MSCI Europe
10/12/2017
132,40 MSCI Europe
09/12/2017
132,40 MSCI Europe
08/12/2017
132,40 MSCI Europe
07/12/2017
131,40 MSCI Europe
06/12/2017
131,01 MSCI Europe
05/12/2017
131,17 MSCI Europe
04/12/2017
131,40 MSCI Europe
03/12/2017
130,17 MSCI Europe
02/12/2017
130,17 MSCI Europe
01/12/2017
130,17 MSCI Europe
30/11/2017
132,12 MSCI Europe
29/11/2017
132,01 MSCI Europe
28/11/2017
131,24 MSCI Europe
27/11/2017
130,30 MSCI Europe
26/11/2017
131,94 MSCI Europe
25/11/2017
131,94 MSCI Europe
24/11/2017
131,94 MSCI Europe
23/11/2017
131,39 MSCI Europe
22/11/2017
131,83 MSCI Europe
21/11/2017
131,86 MSCI Europe
20/11/2017
130,85 MSCI Europe
19/11/2017
130,18 MSCI Europe
18/11/2017
130,18 MSCI Europe
17/11/2017
130,18 MSCI Europe
16/11/2017
130,72 MSCI Europe
15/11/2017
129,31 MSCI Europe
14/11/2017
130,48 MSCI Europe
13/11/2017
131,30 MSCI Europe
12/11/2017
132,11 MSCI Europe
11/11/2017
132,11 MSCI Europe
10/11/2017
132,11 MSCI Europe
09/11/2017
132,45 MSCI Europe
08/11/2017
133,86 MSCI Europe
07/11/2017
134,09 MSCI Europe
06/11/2017
134,54 MSCI Europe
05/11/2017
133,91 MSCI Europe
04/11/2017
133,91 MSCI Europe
03/11/2017
133,91 MSCI Europe
02/11/2017
134,37 MSCI Europe
01/11/2017
134,64 MSCI Europe
31/10/2017
134,22 MSCI Europe
30/10/2017
133,82 MSCI Europe
29/10/2017
133,23 MSCI Europe
28/10/2017
133,23 MSCI Europe
27/10/2017
133,23 MSCI Europe
26/10/2017
132,17 MSCI Europe
25/10/2017
131,62 MSCI Europe
24/10/2017
132,12 MSCI Europe
23/10/2017
132,63 MSCI Europe
22/10/2017
132,03 MSCI Europe
21/10/2017
132,03 MSCI Europe
20/10/2017
132,03 MSCI Europe
19/10/2017
132,24 MSCI Europe
18/10/2017
133,10 MSCI Europe
17/10/2017
132,32 MSCI Europe
16/10/2017
132,64 MSCI Europe
15/10/2017
132,98 MSCI Europe
14/10/2017
132,98 MSCI Europe
13/10/2017
132,98 MSCI Europe
12/10/2017
132,21 MSCI Europe
11/10/2017
132,40 MSCI Europe
10/10/2017
132,46 MSCI Europe
09/10/2017
132,17 MSCI Europe
08/10/2017
132,30 MSCI Europe
07/10/2017
132,30 MSCI Europe
06/10/2017
132,30 MSCI Europe
05/10/2017
132,24 MSCI Europe
04/10/2017
131,99 MSCI Europe
03/10/2017
132,40 MSCI Europe
02/10/2017
132,10 MSCI Europe
01/10/2017
131,69 MSCI Europe
30/09/2017
131,69 MSCI Europe
29/09/2017
131,69 MSCI Europe
28/09/2017
130,99 MSCI Europe
27/09/2017
130,58 MSCI Europe
26/09/2017
129,94 MSCI Europe
25/09/2017
130,09 MSCI Europe
24/09/2017
129,89 MSCI Europe
23/09/2017
129,89 MSCI Europe
22/09/2017
129,89 MSCI Europe
21/09/2017
129,88 MSCI Europe
20/09/2017
129,22 MSCI Europe
19/09/2017
129,45 MSCI Europe
18/09/2017
129,40 MSCI Europe
17/09/2017
128,89 MSCI Europe
16/09/2017
128,89 MSCI Europe
15/09/2017
128,89 MSCI Europe
14/09/2017
129,15 MSCI Europe
13/09/2017
128,48 MSCI Europe
12/09/2017
129,39 MSCI Europe
11/09/2017
128,34 MSCI Europe
10/09/2017
126,74 MSCI Europe
09/09/2017
126,74 MSCI Europe
08/09/2017
126,74 MSCI Europe
07/09/2017
127,37 MSCI Europe
06/09/2017
126,69 MSCI Europe
05/09/2017
126,87 MSCI Europe
04/09/2017
126,77 MSCI Europe
03/09/2017
126,92 MSCI Europe
02/09/2017
126,92 MSCI Europe
01/09/2017
126,92 MSCI Europe
31/08/2017
127,28 MSCI Europe
30/08/2017
125,64 MSCI Europe
29/08/2017
124,56 MSCI Europe
28/08/2017
126,40 MSCI Europe
27/08/2017
127,35 MSCI Europe
26/08/2017
127,35 MSCI Europe
25/08/2017
127,35 MSCI Europe
24/08/2017
126,80 MSCI Europe
23/08/2017
126,74 MSCI Europe
22/08/2017
127,11 MSCI Europe
21/08/2017
126,74 MSCI Europe
20/08/2017
126,77 MSCI Europe
19/08/2017
126,77 MSCI Europe
18/08/2017
126,77 MSCI Europe
17/08/2017
128,05 MSCI Europe
16/08/2017
128,20 MSCI Europe
15/08/2017
127,14 MSCI Europe
14/08/2017
127,15 MSCI Europe
13/08/2017
126,25 MSCI Europe
12/08/2017
126,25 MSCI Europe
11/08/2017
126,25 MSCI Europe
10/08/2017
127,47 MSCI Europe
09/08/2017
128,54 MSCI Europe
08/08/2017
128,53 MSCI Europe
07/08/2017
129,10 MSCI Europe
06/08/2017
128,02 MSCI Europe
05/08/2017
128,02 MSCI Europe
04/08/2017
128,02 MSCI Europe
03/08/2017
128,24 MSCI Europe
02/08/2017
128,16 MSCI Europe
01/08/2017
128,36 MSCI Europe
31/07/2017
128,27 MSCI Europe
30/07/2017
127,92 MSCI Europe
29/07/2017
127,92 MSCI Europe
28/07/2017
127,92 MSCI Europe
27/07/2017
128,70 MSCI Europe
26/07/2017
129,03 MSCI Europe
25/07/2017
128,18 MSCI Europe
24/07/2017
127,91 MSCI Europe
23/07/2017
128,44 MSCI Europe
22/07/2017
128,44 MSCI Europe
21/07/2017
128,44 MSCI Europe
20/07/2017
131,29 MSCI Europe
19/07/2017
129,92 MSCI Europe
18/07/2017
129,38 MSCI Europe
17/07/2017
130,67 MSCI Europe
16/07/2017
130,98 MSCI Europe
15/07/2017
130,98 MSCI Europe
14/07/2017
130,98 MSCI Europe
13/07/2017
130,24 MSCI Europe
12/07/2017
129,66 MSCI Europe
11/07/2017
128,15 MSCI Europe
10/07/2017
128,84 MSCI Europe
09/07/2017
128,11 MSCI Europe
08/07/2017
128,11 MSCI Europe
07/07/2017
128,11 MSCI Europe
06/07/2017
128,68 MSCI Europe
05/07/2017
129,30 MSCI Europe
04/07/2017
129,07 MSCI Europe
03/07/2017
129,46 MSCI Europe
02/07/2017
127,99 MSCI Europe
01/07/2017
127,99 MSCI Europe
30/06/2017
127,99 MSCI Europe
29/06/2017
128,72 MSCI Europe
28/06/2017
130,15 MSCI Europe
27/06/2017
130,44 MSCI Europe
26/06/2017
131,49 MSCI Europe
25/06/2017
131,11 MSCI Europe
24/06/2017
131,11 MSCI Europe
23/06/2017
131,11 MSCI Europe
22/06/2017
130,97 MSCI Europe
21/06/2017
131,05 MSCI Europe
20/06/2017
131,01 MSCI Europe
19/06/2017
131,94 MSCI Europe
18/06/2017
131,52 MSCI Europe
17/06/2017
131,52 MSCI Europe
16/06/2017
131,52 MSCI Europe
15/06/2017
130,12 MSCI Europe
14/06/2017
131,59 MSCI Europe
13/06/2017
131,01 MSCI Europe
12/06/2017
130,25 MSCI Europe
11/06/2017
131,78 MSCI Europe
10/06/2017
131,78 MSCI Europe
09/06/2017
131,78 MSCI Europe
08/06/2017
131,12 MSCI Europe
07/06/2017
131,70 MSCI Europe
06/06/2017
131,35 MSCI Europe
05/06/2017
132,15 MSCI Europe
04/06/2017
132,91 MSCI Europe
03/06/2017
132,91 MSCI Europe
02/06/2017
132,91 MSCI Europe
01/06/2017
131,99 MSCI Europe
31/05/2017
131,60 MSCI Europe
30/05/2017
131,49 MSCI Europe
29/05/2017
131,54 MSCI Europe
28/05/2017
131,52 MSCI Europe
27/05/2017
131,52 MSCI Europe
26/05/2017
131,52 MSCI Europe
25/05/2017
131,93 MSCI Europe
24/05/2017
131,92 MSCI Europe
23/05/2017
132,06 MSCI Europe
22/05/2017
131,66 MSCI Europe
21/05/2017
131,85 MSCI Europe
20/05/2017
131,85 MSCI Europe
19/05/2017
131,85 MSCI Europe
18/05/2017
130,89 MSCI Europe
17/05/2017
131,90 MSCI Europe
16/05/2017
133,38 MSCI Europe
15/05/2017
133,09 MSCI Europe
14/05/2017
133,39 MSCI Europe
13/05/2017
133,39 MSCI Europe
12/05/2017
133,39 MSCI Europe
11/05/2017
132,45 MSCI Europe
10/05/2017
132,73 MSCI Europe
09/05/2017
132,67 MSCI Europe
08/05/2017
131,94 MSCI Europe
07/05/2017
132,41 MSCI Europe
06/05/2017
132,41 MSCI Europe
05/05/2017
132,41 MSCI Europe
04/05/2017
131,38 MSCI Europe
03/05/2017
130,06 MSCI Europe
02/05/2017
130,02 MSCI Europe
01/05/2017
129,03 MSCI Europe
30/04/2017
128,86 MSCI Europe
29/04/2017
128,86 MSCI Europe
28/04/2017
128,86 MSCI Europe
27/04/2017
129,38 MSCI Europe
26/04/2017
129,63 MSCI Europe
25/04/2017
129,64 MSCI Europe
24/04/2017
129,10 MSCI Europe
23/04/2017
126,11 MSCI Europe
22/04/2017
126,11 MSCI Europe
21/04/2017
126,11 MSCI Europe
20/04/2017
126,44 MSCI Europe
19/04/2017
125,78 MSCI Europe
18/04/2017
125,83 MSCI Europe
17/04/2017
127,56 MSCI Europe
16/04/2017
127,02 MSCI Europe
15/04/2017
127,02 MSCI Europe
14/04/2017
127,02 MSCI Europe
13/04/2017
127,02 MSCI Europe
12/04/2017
127,71 MSCI Europe
11/04/2017
127,48 MSCI Europe
10/04/2017
127,61 MSCI Europe
09/04/2017
127,16 MSCI Europe
08/04/2017
127,16 MSCI Europe
07/04/2017
127,16 MSCI Europe
06/04/2017
127,01 MSCI Europe
05/04/2017
126,67 MSCI Europe
04/04/2017
126,98 MSCI Europe
03/04/2017
126,48 MSCI Europe
02/04/2017
127,24 MSCI Europe
01/04/2017
127,24 MSCI Europe
31/03/2017
127,24 MSCI Europe
30/03/2017
126,94 MSCI Europe
29/03/2017
126,27 MSCI Europe
28/03/2017
125,90 MSCI Europe
27/03/2017
124,96 MSCI Europe
26/03/2017
125,50 MSCI Europe
25/03/2017
125,50 MSCI Europe
24/03/2017
125,50 MSCI Europe
23/03/2017
125,73 MSCI Europe
22/03/2017
124,63 MSCI Europe
21/03/2017
125,31 MSCI Europe
20/03/2017
125,87 MSCI Europe
19/03/2017
126,12 MSCI Europe
18/03/2017
126,12 MSCI Europe
17/03/2017
126,12 MSCI Europe
16/03/2017
125,96 MSCI Europe
15/03/2017
124,94 MSCI Europe
14/03/2017
124,46 MSCI Europe
13/03/2017
124,77 MSCI Europe
12/03/2017
124,83 MSCI Europe
11/03/2017
124,83 MSCI Europe
10/03/2017
124,83 MSCI Europe
09/03/2017
124,47 MSCI Europe
08/03/2017
124,03 MSCI Europe
07/03/2017
124,00 MSCI Europe
06/03/2017
124,33 MSCI Europe
05/03/2017
124,89 MSCI Europe
04/03/2017
124,89 MSCI Europe
03/03/2017
124,89 MSCI Europe
02/03/2017
125,17 MSCI Europe
01/03/2017
125,22 MSCI Europe
28/02/2017
123,42 MSCI Europe
27/02/2017
123,16 MSCI Europe
26/02/2017
122,58 MSCI Europe
25/02/2017
122,58 MSCI Europe
24/02/2017
122,58 MSCI Europe
23/02/2017
124,21 MSCI Europe
22/02/2017
124,39 MSCI Europe
21/02/2017
124,03 MSCI Europe
20/02/2017
123,31 MSCI Europe
19/02/2017
122,79 MSCI Europe
18/02/2017
122,79 MSCI Europe
17/02/2017
122,79 MSCI Europe
16/02/2017
123,21 MSCI Europe
15/02/2017
123,56 MSCI Europe
14/02/2017
122,23 MSCI Europe
13/02/2017
122,63 MSCI Europe
12/02/2017
121,93 MSCI Europe
11/02/2017
121,93 MSCI Europe
10/02/2017
121,93 MSCI Europe
09/02/2017
121,46 MSCI Europe
08/02/2017
121,24 MSCI Europe
07/02/2017
120,55 MSCI Europe
06/02/2017
120,39 MSCI Europe
05/02/2017
121,43 MSCI Europe
04/02/2017
121,43 MSCI Europe
03/02/2017
121,43 MSCI Europe
02/02/2017
120,18 MSCI Europe
01/02/2017
120,21 MSCI Europe
31/01/2017
120,17 MSCI Europe
30/01/2017
121,11 MSCI Europe
29/01/2017
121,96 MSCI Europe
28/01/2017
121,96 MSCI Europe
27/01/2017
121,96 MSCI Europe
26/01/2017
121,73 MSCI Europe
25/01/2017
121,79 MSCI Europe
24/01/2017
120,32 MSCI Europe
23/01/2017
120,25 MSCI Europe
22/01/2017
120,96 MSCI Europe
21/01/2017
120,96 MSCI Europe
20/01/2017
120,96 MSCI Europe
19/01/2017
119,86 MSCI Europe
18/01/2017
120,91 MSCI Europe
17/01/2017
120,47 MSCI Europe
16/01/2017
120,70 MSCI Europe
15/01/2017
121,14 MSCI Europe
14/01/2017
121,14 MSCI Europe
13/01/2017
121,14 MSCI Europe
12/01/2017
120,12 MSCI Europe
11/01/2017
120,80 MSCI Europe
10/01/2017
121,18 MSCI Europe
09/01/2017
121,20 MSCI Europe
08/01/2017
121,21 MSCI Europe
07/01/2017
121,21 MSCI Europe
06/01/2017
121,21 MSCI Europe
05/01/2017
122,54 MSCI Europe
04/01/2017
121,75 MSCI Europe
03/01/2017
121,43 MSCI Europe
02/01/2017
121,55 MSCI Europe
01/01/2017
120,11 MSCI Europe
31/12/2016
120,11 MSCI Europe
30/12/2016
120,11 MSCI Europe
29/12/2016
120,06 MSCI Europe
28/12/2016
119,98 MSCI Europe
27/12/2016
119,85 MSCI Europe
26/12/2016
119,73 MSCI Europe
25/12/2016
119,73 MSCI Europe
24/12/2016
119,73 MSCI Europe
23/12/2016
119,73 MSCI Europe
22/12/2016
119,66 MSCI Europe
21/12/2016
119,92 MSCI Europe
20/12/2016
119,53 MSCI Europe
19/12/2016
119,62 MSCI Europe
18/12/2016
119,24 MSCI Europe
17/12/2016
119,24 MSCI Europe
16/12/2016
119,24 MSCI Europe
15/12/2016
119,12 MSCI Europe
14/12/2016
118,24 MSCI Europe
13/12/2016
119,07 MSCI Europe
12/12/2016
117,61 MSCI Europe
11/12/2016
117,72 MSCI Europe
10/12/2016
117,72 MSCI Europe
09/12/2016
117,72 MSCI Europe
08/12/2016
115,24 MSCI Europe
07/12/2016
115,82 MSCI Europe
06/12/2016
114,36 MSCI Europe
05/12/2016
113,49 MSCI Europe
04/12/2016
112,80 MSCI Europe
03/12/2016
112,80 MSCI Europe
02/12/2016
112,80 MSCI Europe
01/12/2016
112,94 MSCI Europe
30/11/2016
113,12 MSCI Europe
29/11/2016
113,44 MSCI Europe
28/11/2016
112,62 MSCI Europe
27/11/2016
113,69 MSCI Europe
26/11/2016
113,69 MSCI Europe
25/11/2016
113,69 MSCI Europe
24/11/2016
113,51 MSCI Europe
23/11/2016
112,20 MSCI Europe
22/11/2016
112,73 MSCI Europe
21/11/2016
112,66 MSCI Europe
20/11/2016
111,83 MSCI Europe
19/11/2016
111,83 MSCI Europe
18/11/2016
111,83 MSCI Europe
17/11/2016
112,39 MSCI Europe
16/11/2016
111,84 MSCI Europe
15/11/2016
111,98 MSCI Europe
14/11/2016
111,45 MSCI Europe
13/11/2016
111,26 MSCI Europe
12/11/2016
111,26 MSCI Europe
11/11/2016
111,26 MSCI Europe
10/11/2016
112,08 MSCI Europe
09/11/2016
111,74 MSCI Europe
08/11/2016
111,00 MSCI Europe
07/11/2016
110,23 MSCI Europe
06/11/2016
109,12 MSCI Europe
05/11/2016
109,12 MSCI Europe
04/11/2016
109,12 MSCI Europe
03/11/2016
109,99 MSCI Europe
02/11/2016
109,96 MSCI Europe
01/11/2016
111,21 MSCI Europe
31/10/2016
112,35 MSCI Europe
30/10/2016
112,88 MSCI Europe
29/10/2016
112,88 MSCI Europe
28/10/2016
112,88 MSCI Europe
27/10/2016
113,05 MSCI Europe
26/10/2016
112,97 MSCI Europe
25/10/2016
113,37 MSCI Europe
24/10/2016
113,77 MSCI Europe
23/10/2016
113,68 MSCI Europe
22/10/2016
113,68 MSCI Europe
21/10/2016
113,68 MSCI Europe
20/10/2016
113,29 MSCI Europe
19/10/2016
113,42 MSCI Europe
18/10/2016
112,95 MSCI Europe
17/10/2016
111,47 MSCI Europe
16/10/2016
112,36 MSCI Europe
15/10/2016
112,36 MSCI Europe
14/10/2016
112,36 MSCI Europe
13/10/2016
110,83 MSCI Europe
12/10/2016
111,83 MSCI Europe
11/10/2016
112,23 MSCI Europe
10/10/2016
113,00 MSCI Europe
09/10/2016
112,58 MSCI Europe
08/10/2016
112,58 MSCI Europe
07/10/2016
112,58 MSCI Europe
06/10/2016
113,04 MSCI Europe
05/10/2016
113,52 MSCI Europe
04/10/2016
114,19 MSCI Europe
03/10/2016
113,03 MSCI Europe
02/10/2016
113,90 MSCI Europe
01/10/2016
113,90 MSCI Europe
30/09/2016
113,90 MSCI Europe
29/09/2016
113,13 MSCI Europe
28/09/2016
112,49 MSCI Europe
27/09/2016
111,84 MSCI Europe
26/09/2016
112,05 MSCI Europe
25/09/2016
113,83 MSCI Europe
24/09/2016
113,83 MSCI Europe
23/09/2016
113,83 MSCI Europe
22/09/2016
114,61 MSCI Europe
21/09/2016
112,66 MSCI Europe
20/09/2016
112,13 MSCI Europe
19/09/2016
112,53 MSCI Europe
18/09/2016
110,55 MSCI Europe
17/09/2016
110,55 MSCI Europe
16/09/2016
110,55 MSCI Europe
15/09/2016
111,93 MSCI Europe
14/09/2016
111,71 MSCI Europe
13/09/2016
111,48 MSCI Europe
12/09/2016
112,63 MSCI Europe
11/09/2016
113,19 MSCI Europe
10/09/2016
113,19 MSCI Europe
09/09/2016
113,19 MSCI Europe
08/09/2016
114,80 MSCI Europe
07/09/2016
115,45 MSCI Europe
06/09/2016
115,85 MSCI Europe
05/09/2016
115,35 MSCI Europe
04/09/2016
115,09 MSCI Europe
03/09/2016
115,09 MSCI Europe
02/09/2016
115,09 MSCI Europe
01/09/2016
113,61 MSCI Europe
31/08/2016
113,21 MSCI Europe
30/08/2016
113,38 MSCI Europe
29/08/2016
113,00 MSCI Europe
28/08/2016
113,10 MSCI Europe
27/08/2016
113,10 MSCI Europe
26/08/2016
113,10 MSCI Europe
25/08/2016
112,53 MSCI Europe
24/08/2016
113,35 MSCI Europe
23/08/2016
112,95 MSCI Europe
22/08/2016
112,33 MSCI Europe
21/08/2016
112,04 MSCI Europe
20/08/2016
112,04 MSCI Europe
19/08/2016
112,04 MSCI Europe
18/08/2016
113,02 MSCI Europe
17/08/2016
112,14 MSCI Europe
16/08/2016
112,71 MSCI Europe
15/08/2016
114,14 MSCI Europe
14/08/2016
114,16 MSCI Europe
13/08/2016
114,16 MSCI Europe
12/08/2016
114,16 MSCI Europe
11/08/2016
114,41 MSCI Europe
10/08/2016
112,88 MSCI Europe
09/08/2016
113,66 MSCI Europe
08/08/2016
112,16 MSCI Europe
07/08/2016
111,37 MSCI Europe
06/08/2016
111,37 MSCI Europe
05/08/2016
111,37 MSCI Europe
04/08/2016
111,10 MSCI Europe
03/08/2016
109,98 MSCI Europe
02/08/2016
110,49 MSCI Europe
01/08/2016
111,76 MSCI Europe
31/07/2016
113,07 MSCI Europe
30/07/2016
113,07 MSCI Europe
29/07/2016
113,07 MSCI Europe
28/07/2016
111,52 MSCI Europe
27/07/2016
112,70 MSCI Europe
26/07/2016
112,13 MSCI Europe
25/07/2016
112,04 MSCI Europe
24/07/2016
111,63 MSCI Europe
23/07/2016
111,63 MSCI Europe
22/07/2016
111,63 MSCI Europe
21/07/2016
111,87 MSCI Europe
20/07/2016
112,08 MSCI Europe
19/07/2016
110,76 MSCI Europe
18/07/2016
111,59 MSCI Europe
17/07/2016
110,66 MSCI Europe
16/07/2016
110,66 MSCI Europe
15/07/2016
110,66 MSCI Europe
14/07/2016
110,88 MSCI Europe
13/07/2016
110,86 MSCI Europe
12/07/2016
110,47 MSCI Europe
11/07/2016
109,51 MSCI Europe
10/07/2016
107,49 MSCI Europe
09/07/2016
107,49 MSCI Europe
08/07/2016
107,49 MSCI Europe
07/07/2016
106,10 MSCI Europe
06/07/2016
105,09 MSCI Europe
05/07/2016
106,50 MSCI Europe
04/07/2016
108,57 MSCI Europe
03/07/2016
109,29 MSCI Europe
02/07/2016
109,29 MSCI Europe
01/07/2016
109,29 MSCI Europe
30/06/2016
108,63 MSCI Europe
29/06/2016
107,53 MSCI Europe
28/06/2016
103,93 MSCI Europe
27/06/2016
101,39 MSCI Europe
26/06/2016
106,17 MSCI Europe
25/06/2016
106,17 MSCI Europe
24/06/2016
106,17 MSCI Europe
23/06/2016
113,08 MSCI Europe
22/06/2016
111,78 MSCI Europe
21/06/2016
110,95 MSCI Europe
20/06/2016
110,61 MSCI Europe
19/06/2016
106,65 MSCI Europe
18/06/2016
106,65 MSCI Europe
17/06/2016
106,65 MSCI Europe
16/06/2016
105,02 MSCI Europe
15/06/2016
106,00 MSCI Europe
14/06/2016
104,80 MSCI Europe
13/06/2016
107,29 MSCI Europe
12/06/2016
108,86 MSCI Europe
11/06/2016
108,86 MSCI Europe
10/06/2016
108,86 MSCI Europe
09/06/2016
111,44 MSCI Europe
08/06/2016
112,80 MSCI Europe
07/06/2016
113,22 MSCI Europe
06/06/2016
112,03 MSCI Europe
05/06/2016
113,23 MSCI Europe
04/06/2016
113,23 MSCI Europe
03/06/2016
113,23 MSCI Europe
02/06/2016
112,16 MSCI Europe
01/06/2016
112,29 MSCI Europe
31/05/2016
113,16 MSCI Europe
30/05/2016
114,26 MSCI Europe
29/05/2016
113,73 MSCI Europe
28/05/2016
113,73 MSCI Europe
27/05/2016
113,73 MSCI Europe
26/05/2016
114,02 MSCI Europe
25/05/2016
113,67 MSCI Europe
24/05/2016
112,08 MSCI Europe
23/05/2016
109,56 MSCI Europe
22/05/2016
110,09 MSCI Europe
21/05/2016
110,09 MSCI Europe
20/05/2016
110,09 MSCI Europe
19/05/2016
108,90 MSCI Europe
18/05/2016
109,98 MSCI Europe
17/05/2016
109,23 MSCI Europe
16/05/2016
109,12 MSCI Europe
15/05/2016
108,51 MSCI Europe
14/05/2016
108,51 MSCI Europe
13/05/2016
108,51 MSCI Europe
12/05/2016
108,56 MSCI Europe
11/05/2016
109,12 MSCI Europe
10/05/2016
109,55 MSCI Europe
09/05/2016
108,35 MSCI Europe
08/05/2016
107,81 MSCI Europe
07/05/2016
107,81 MSCI Europe
06/05/2016
107,81 MSCI Europe
05/05/2016
107,81 MSCI Europe
04/05/2016
107,60 MSCI Europe
03/05/2016
108,49 MSCI Europe
02/05/2016
111,05 MSCI Europe
01/05/2016
111,34 MSCI Europe
30/04/2016
111,34 MSCI Europe
29/04/2016
111,34 MSCI Europe
28/04/2016
112,84 MSCI Europe
27/04/2016
113,05 MSCI Europe
26/04/2016
112,81 MSCI Europe
25/04/2016
112,40 MSCI Europe
24/04/2016
112,79 MSCI Europe
23/04/2016
112,79 MSCI Europe
22/04/2016
112,79 MSCI Europe
21/04/2016
112,73 MSCI Europe
20/04/2016
113,24 MSCI Europe
19/04/2016
113,46 MSCI Europe
18/04/2016
111,68 MSCI Europe
17/04/2016
111,12 MSCI Europe
16/04/2016
111,12 MSCI Europe
15/04/2016
111,12 MSCI Europe
14/04/2016
111,46 MSCI Europe
13/04/2016
110,81 MSCI Europe
12/04/2016
107,97 MSCI Europe
11/04/2016
108,05 MSCI Europe
10/04/2016
107,56 MSCI Europe
09/04/2016
107,56 MSCI Europe
08/04/2016
107,56 MSCI Europe
07/04/2016
106,04 MSCI Europe
06/04/2016
106,93 MSCI Europe
05/04/2016
105,83 MSCI Europe
04/04/2016
107,82 MSCI Europe
03/04/2016
106,54 MSCI Europe
02/04/2016
106,54 MSCI Europe
01/04/2016
106,54 MSCI Europe
31/03/2016
108,86 MSCI Europe
30/03/2016
110,26 MSCI Europe
29/03/2016
108,43 MSCI Europe
28/03/2016
108,67 MSCI Europe
27/03/2016
108,08 MSCI Europe
26/03/2016
108,08 MSCI Europe
25/03/2016
108,08 MSCI Europe
24/03/2016
108,08 MSCI Europe
23/03/2016
109,64 MSCI Europe
22/03/2016
109,82 MSCI Europe
21/03/2016
109,75 MSCI Europe
20/03/2016
110,22 MSCI Europe
19/03/2016
110,22 MSCI Europe
18/03/2016
110,22 MSCI Europe
17/03/2016
109,83 MSCI Europe
16/03/2016
109,91 MSCI Europe
15/03/2016
109,77 MSCI Europe
14/03/2016
110,88 MSCI Europe
13/03/2016
110,92 MSCI Europe
12/03/2016
110,92 MSCI Europe
11/03/2016
110,92 MSCI Europe
10/03/2016
110,27 MSCI Europe
09/03/2016
109,64 MSCI Europe
08/03/2016
108,95 MSCI Europe
07/03/2016
110,09 MSCI Europe
06/03/2016
110,43 MSCI Europe
05/03/2016
110,43 MSCI Europe
04/03/2016
110,43 MSCI Europe
03/03/2016
109,59 MSCI Europe
02/03/2016
109,36 MSCI Europe
01/03/2016
108,72 MSCI Europe
29/02/2016
107,11 MSCI Europe
28/02/2016
105,79 MSCI Europe
27/02/2016
105,79 MSCI Europe
26/02/2016
105,79 MSCI Europe
25/02/2016
104,96 MSCI Europe
24/02/2016
103,17 MSCI Europe
23/02/2016
105,45 MSCI Europe
22/02/2016
106,62 MSCI Europe
21/02/2016
104,87 MSCI Europe
20/02/2016
104,87 MSCI Europe
19/02/2016
104,87 MSCI Europe
18/02/2016
105,76 MSCI Europe
17/02/2016
105,55 MSCI Europe
16/02/2016
102,65 MSCI Europe
15/02/2016
102,96 MSCI Europe
14/02/2016
100,04 MSCI Europe
13/02/2016
100,04 MSCI Europe
12/02/2016
100,04 MSCI Europe
11/02/2016
97,38 MSCI Europe
10/02/2016
100,59 MSCI Europe
09/02/2016
100,00 Act. Europe
19/01/2018
133,33 Act. Europe
18/01/2018
132,63 Act. Europe
17/01/2018
132,40 Act. Europe
16/01/2018
132,51 Act. Europe
15/01/2018
132,36 Act. Europe
14/01/2018
132,46 Act. Europe
13/01/2018
132,46 Act. Europe
12/01/2018
132,46 Act. Europe
11/01/2018
132,14 Act. Europe
10/01/2018
132,46 Act. Europe
09/01/2018
132,95 Act. Europe
08/01/2018
132,40 Act. Europe
07/01/2018
131,94 Act. Europe
06/01/2018
131,94 Act. Europe
05/01/2018
131,94 Act. Europe
04/01/2018
130,74 Act. Europe
03/01/2018
129,63 Act. Europe
02/01/2018
128,95 Act. Europe
01/01/2018
129,20 Act. Europe
31/12/2017
129,20 Act. Europe
30/12/2017
129,20 Act. Europe
29/12/2017
129,20 Act. Europe
28/12/2017
129,42 Act. Europe
27/12/2017
129,59 Act. Europe
26/12/2017
129,53 Act. Europe
25/12/2017
129,53 Act. Europe
24/12/2017
129,53 Act. Europe
23/12/2017
129,53 Act. Europe
22/12/2017
129,53 Act. Europe
21/12/2017
129,51 Act. Europe
20/12/2017
129,13 Act. Europe
19/12/2017
129,80 Act. Europe
18/12/2017
130,00 Act. Europe
17/12/2017
128,70 Act. Europe
16/12/2017
128,70 Act. Europe
15/12/2017
128,70 Act. Europe
14/12/2017
129,07 Act. Europe
13/12/2017
129,56 Act. Europe
12/12/2017
129,77 Act. Europe
11/12/2017
129,19 Act. Europe
10/12/2017
129,25 Act. Europe
09/12/2017
129,25 Act. Europe
08/12/2017
129,25 Act. Europe
07/12/2017
128,44 Act. Europe
06/12/2017
128,25 Act. Europe
05/12/2017
128,43 Act. Europe
04/12/2017
128,63 Act. Europe
03/12/2017
127,72 Act. Europe
02/12/2017
127,73 Act. Europe
01/12/2017
127,73 Act. Europe
30/11/2017
128,62 Act. Europe
29/11/2017
128,85 Act. Europe
28/11/2017
128,52 Act. Europe
27/11/2017
128,01 Act. Europe
26/11/2017
128,49 Act. Europe
25/11/2017
128,49 Act. Europe
24/11/2017
128,49 Act. Europe
23/11/2017
128,49 Act. Europe
22/11/2017
128,51 Act. Europe
21/11/2017
128,71 Act. Europe
20/11/2017
128,08 Act. Europe
19/11/2017
127,47 Act. Europe
18/11/2017
127,47 Act. Europe
17/11/2017
127,47 Act. Europe
16/11/2017
127,81 Act. Europe
15/11/2017
126,84 Act. Europe
14/11/2017
127,63 Act. Europe
13/11/2017
128,14 Act. Europe
12/11/2017
129,03 Act. Europe
11/11/2017
129,03 Act. Europe
10/11/2017
129,03 Act. Europe
09/11/2017
129,64 Act. Europe
08/11/2017
130,87 Act. Europe
07/11/2017
131,16 Act. Europe
06/11/2017
131,62 Act. Europe
05/11/2017
131,47 Act. Europe
04/11/2017
131,47 Act. Europe
03/11/2017
131,47 Act. Europe
02/11/2017
131,19 Act. Europe
01/11/2017
131,34 Act. Europe
31/10/2017
131,17 Act. Europe
30/10/2017
130,84 Act. Europe
29/10/2017
130,60 Act. Europe
28/10/2017
130,59 Act. Europe
27/10/2017
130,59 Act. Europe
26/10/2017
129,85 Act. Europe
25/10/2017
128,92 Act. Europe
24/10/2017
129,37 Act. Europe
23/10/2017
129,71 Act. Europe
22/10/2017
129,52 Act. Europe
21/10/2017
129,52 Act. Europe
20/10/2017
129,52 Act. Europe
19/10/2017
129,26 Act. Europe
18/10/2017
130,07 Act. Europe
17/10/2017
129,77 Act. Europe
16/10/2017
130,00 Act. Europe
15/10/2017
130,01 Act. Europe
14/10/2017
130,01 Act. Europe
13/10/2017
130,01 Act. Europe
12/10/2017
129,74 Act. Europe
11/10/2017
129,66 Act. Europe
10/10/2017
129,58 Act. Europe
09/10/2017
129,61 Act. Europe
08/10/2017
129,52 Act. Europe
07/10/2017
129,52 Act. Europe
06/10/2017
129,52 Act. Europe
05/10/2017
129,84 Act. Europe
04/10/2017
129,70 Act. Europe
03/10/2017
129,78 Act. Europe
02/10/2017
129,56 Act. Europe
01/10/2017
128,94 Act. Europe
30/09/2017
128,94 Act. Europe
29/09/2017
128,94 Act. Europe
28/09/2017
128,39 Act. Europe
27/09/2017
128,08 Act. Europe
26/09/2017
127,67 Act. Europe
25/09/2017
127,68 Act. Europe
24/09/2017
127,52 Act. Europe
23/09/2017
127,52 Act. Europe
22/09/2017
127,52 Act. Europe
21/09/2017
127,33 Act. Europe
20/09/2017
127,10 Act. Europe
19/09/2017
127,16 Act. Europe
18/09/2017
127,07 Act. Europe
17/09/2017
126,70 Act. Europe
16/09/2017
126,70 Act. Europe
15/09/2017
126,70 Act. Europe
14/09/2017
126,95 Act. Europe
13/09/2017
126,80 Act. Europe
12/09/2017
126,80 Act. Europe
11/09/2017
126,16 Act. Europe
10/09/2017
125,00 Act. Europe
09/09/2017
125,00 Act. Europe
08/09/2017
125,00 Act. Europe
07/09/2017
124,89 Act. Europe
06/09/2017
124,47 Act. Europe
05/09/2017
124,53 Act. Europe
04/09/2017
124,60 Act. Europe
03/09/2017
125,08 Act. Europe
02/09/2017
125,08 Act. Europe
01/09/2017
125,08 Act. Europe
31/08/2017
124,37 Act. Europe
30/08/2017
123,47 Act. Europe
29/08/2017
122,73 Act. Europe
28/08/2017
124,13 Act. Europe
27/08/2017
124,59 Act. Europe
26/08/2017
124,59 Act. Europe
25/08/2017
124,59 Act. Europe
24/08/2017
124,73 Act. Europe
23/08/2017
124,65 Act. Europe
22/08/2017
125,06 Act. Europe
21/08/2017
124,28 Act. Europe
20/08/2017
124,69 Act. Europe
19/08/2017
124,69 Act. Europe
18/08/2017
124,69 Act. Europe
17/08/2017
125,53 Act. Europe
16/08/2017
125,95 Act. Europe
15/08/2017
125,02 Act. Europe
14/08/2017
124,96 Act. Europe
13/08/2017
123,92 Act. Europe
12/08/2017
123,92 Act. Europe
11/08/2017
123,92 Act. Europe
10/08/2017
125,19 Act. Europe
09/08/2017
126,07 Act. Europe
08/08/2017
126,84 Act. Europe
07/08/2017
126,67 Act. Europe
06/08/2017
126,61 Act. Europe
05/08/2017
126,61 Act. Europe
04/08/2017
126,61 Act. Europe
03/08/2017
125,72 Act. Europe
02/08/2017
125,71 Act. Europe
01/08/2017
126,03 Act. Europe
31/07/2017
125,51 Act. Europe
30/07/2017
125,67 Act. Europe
29/07/2017
125,67 Act. Europe
28/07/2017
125,67 Act. Europe
27/07/2017
126,77 Act. Europe
26/07/2017
126,77 Act. Europe
25/07/2017
126,16 Act. Europe
24/07/2017
125,70 Act. Europe
23/07/2017
126,12 Act. Europe
22/07/2017
126,12 Act. Europe
21/07/2017
126,12 Act. Europe
20/07/2017
127,39 Act. Europe
19/07/2017
127,56 Act. Europe
18/07/2017
126,95 Act. Europe
17/07/2017
128,00 Act. Europe
16/07/2017
127,80 Act. Europe
15/07/2017
127,80 Act. Europe
14/07/2017
127,80 Act. Europe
13/07/2017
127,68 Act. Europe
12/07/2017
127,07 Act. Europe
11/07/2017
125,69 Act. Europe
10/07/2017
126,21 Act. Europe
09/07/2017
125,76 Act. Europe
08/07/2017
125,76 Act. Europe
07/07/2017
125,76 Act. Europe
06/07/2017
125,84 Act. Europe
05/07/2017
126,56 Act. Europe
04/07/2017
126,40 Act. Europe
03/07/2017
126,57 Act. Europe
02/07/2017
125,70 Act. Europe
01/07/2017
125,70 Act. Europe
30/06/2017
125,70 Act. Europe
29/06/2017
126,19 Act. Europe
28/06/2017
127,59 Act. Europe
27/06/2017
127,81 Act. Europe
26/06/2017
128,78 Act. Europe
25/06/2017
128,43 Act. Europe
24/06/2017
128,43 Act. Europe
23/06/2017
128,43 Act. Europe
22/06/2017
128,58 Act. Europe
21/06/2017
128,64 Act. Europe
20/06/2017
128,98 Act. Europe
19/06/2017
129,48 Act. Europe
18/06/2017
128,54 Act. Europe
17/06/2017
128,54 Act. Europe
16/06/2017
128,54 Act. Europe
15/06/2017
127,84 Act. Europe
14/06/2017
128,58 Act. Europe
13/06/2017
128,62 Act. Europe
12/06/2017
128,03 Act. Europe
11/06/2017
129,10 Act. Europe
10/06/2017
129,10 Act. Europe
09/06/2017
129,10 Act. Europe
08/06/2017
128,82 Act. Europe
07/06/2017
128,84 Act. Europe
06/06/2017
128,86 Act. Europe
05/06/2017
129,79 Act. Europe
04/06/2017
129,85 Act. Europe
03/06/2017
129,85 Act. Europe
02/06/2017
129,85 Act. Europe
01/06/2017
129,39 Act. Europe
31/05/2017
128,84 Act. Europe
30/05/2017
128,91 Act. Europe
29/05/2017
129,01 Act. Europe
28/05/2017
129,07 Act. Europe
27/05/2017
129,07 Act. Europe
26/05/2017
129,07 Act. Europe
25/05/2017
129,19 Act. Europe
24/05/2017
129,19 Act. Europe
23/05/2017
129,02 Act. Europe
22/05/2017
128,69 Act. Europe
21/05/2017
128,65 Act. Europe
20/05/2017
128,65 Act. Europe
19/05/2017
128,65 Act. Europe
18/05/2017
127,85 Act. Europe
17/05/2017
128,69 Act. Europe
16/05/2017
129,97 Act. Europe
15/05/2017
129,89 Act. Europe
14/05/2017
129,69 Act. Europe
13/05/2017
129,69 Act. Europe
12/05/2017
129,69 Act. Europe
11/05/2017
129,40 Act. Europe
10/05/2017
129,83 Act. Europe
09/05/2017
129,67 Act. Europe
08/05/2017
129,20 Act. Europe
07/05/2017
129,18 Act. Europe
06/05/2017
129,18 Act. Europe
05/05/2017
129,18 Act. Europe
04/05/2017
128,25 Act. Europe
03/05/2017
127,43 Act. Europe
02/05/2017
127,38 Act. Europe
01/05/2017
126,62 Act. Europe
30/04/2017
126,63 Act. Europe
29/04/2017
126,63 Act. Europe
28/04/2017
126,63 Act. Europe
27/04/2017
126,45 Act. Europe
26/04/2017
126,49 Act. Europe
25/04/2017
126,06 Act. Europe
24/04/2017
125,61 Act. Europe
23/04/2017
123,16 Act. Europe
22/04/2017
123,16 Act. Europe
21/04/2017
123,16 Act. Europe
20/04/2017
123,13 Act. Europe
19/04/2017
122,84 Act. Europe
18/04/2017
122,56 Act. Europe
17/04/2017
123,75 Act. Europe
16/04/2017
123,75 Act. Europe
15/04/2017
123,75 Act. Europe
14/04/2017
123,75 Act. Europe
13/04/2017
123,75 Act. Europe
12/04/2017
124,13 Act. Europe
11/04/2017
123,96 Act. Europe
10/04/2017
124,02 Act. Europe
09/04/2017
123,93 Act. Europe
08/04/2017
123,93 Act. Europe
07/04/2017
123,93 Act. Europe
06/04/2017
123,75 Act. Europe
05/04/2017
123,57 Act. Europe
04/04/2017
123,49 Act. Europe
03/04/2017
123,45 Act. Europe
02/04/2017
123,72 Act. Europe
01/04/2017
123,72 Act. Europe
31/03/2017
123,72 Act. Europe
30/03/2017
123,26 Act. Europe
29/03/2017
122,63 Act. Europe
28/03/2017
122,27 Act. Europe
27/03/2017
121,68 Act. Europe
26/03/2017
122,08 Act. Europe
25/03/2017
122,08 Act. Europe
24/03/2017
122,08 Act. Europe
23/03/2017
122,08 Act. Europe
22/03/2017
121,24 Act. Europe
21/03/2017
121,91 Act. Europe
20/03/2017
122,42 Act. Europe
19/03/2017
122,50 Act. Europe
18/03/2017
122,50 Act. Europe
17/03/2017
122,50 Act. Europe
16/03/2017
122,21 Act. Europe
15/03/2017
121,41 Act. Europe
14/03/2017
121,09 Act. Europe
13/03/2017
121,38 Act. Europe
12/03/2017
121,10 Act. Europe
11/03/2017
121,10 Act. Europe
10/03/2017
121,10 Act. Europe
09/03/2017
120,82 Act. Europe
08/03/2017
120,68 Act. Europe
07/03/2017
120,64 Act. Europe
06/03/2017
120,90 Act. Europe
05/03/2017
121,32 Act. Europe
04/03/2017
121,32 Act. Europe
03/03/2017
121,32 Act. Europe
02/03/2017
121,34 Act. Europe
01/03/2017
121,13 Act. Europe
28/02/2017
119,62 Act. Europe
27/02/2017
119,40 Act. Europe
26/02/2017
119,47 Act. Europe
25/02/2017
119,47 Act. Europe
24/02/2017
119,47 Act. Europe
23/02/2017
120,41 Act. Europe
22/02/2017
120,52 Act. Europe
21/02/2017
120,49 Act. Europe
20/02/2017
119,86 Act. Europe
19/02/2017
119,66 Act. Europe
18/02/2017
119,66 Act. Europe
17/02/2017
119,66 Act. Europe
16/02/2017
119,74 Act. Europe
15/02/2017
119,93 Act. Europe
14/02/2017
119,59 Act. Europe
13/02/2017
119,49 Act. Europe
12/02/2017
118,67 Act. Europe
11/02/2017
118,67 Act. Europe
10/02/2017
118,67 Act. Europe
09/02/2017
118,42 Act. Europe
08/02/2017
117,72 Act. Europe
07/02/2017
117,50 Act. Europe
06/02/2017
117,36 Act. Europe
05/02/2017
118,06 Act. Europe
04/02/2017
118,06 Act. Europe
03/02/2017
118,06 Act. Europe
02/02/2017
117,53 Act. Europe
01/02/2017
117,60 Act. Europe
31/01/2017
116,87 Act. Europe
30/01/2017
117,61 Act. Europe
29/01/2017
118,59 Act. Europe
28/01/2017
118,59 Act. Europe
27/01/2017
118,59 Act. Europe
26/01/2017
118,82 Act. Europe
25/01/2017
118,51 Act. Europe
24/01/2017
117,29 Act. Europe
23/01/2017
117,13 Act. Europe
22/01/2017
117,52 Act. Europe
21/01/2017
117,52 Act. Europe
20/01/2017
117,52 Act. Europe
19/01/2017
117,58 Act. Europe
18/01/2017
117,48 Act. Europe
17/01/2017
117,45 Act. Europe
16/01/2017
117,72 Act. Europe
15/01/2017
118,31 Act. Europe
14/01/2017
118,31 Act. Europe
13/01/2017
118,31 Act. Europe
12/01/2017
117,50 Act. Europe
11/01/2017
118,12 Act. Europe
10/01/2017
117,85 Act. Europe
09/01/2017
117,81 Act. Europe
08/01/2017
118,29 Act. Europe
07/01/2017
118,29 Act. Europe
06/01/2017
118,29 Act. Europe
05/01/2017
118,28 Act. Europe
04/01/2017
118,15 Act. Europe
03/01/2017
118,26 Act. Europe
02/01/2017
117,45 Act. Europe
01/01/2017
116,97 Act. Europe
31/12/2016
116,97 Act. Europe
30/12/2016
116,97 Act. Europe
29/12/2016
116,79 Act. Europe
28/12/2016
116,98 Act. Europe
27/12/2016
116,76 Act. Europe
26/12/2016
116,62 Act. Europe
25/12/2016
116,62 Act. Europe
24/12/2016
116,62 Act. Europe
23/12/2016
116,62 Act. Europe
22/12/2016
116,48 Act. Europe
21/12/2016
116,60 Act. Europe
20/12/2016
116,69 Act. Europe
19/12/2016
116,27 Act. Europe
18/12/2016
116,27 Act. Europe
17/12/2016
116,27 Act. Europe
16/12/2016
116,27 Act. Europe
15/12/2016
115,72 Act. Europe
14/12/2016
114,92 Act. Europe
13/12/2016
115,32 Act. Europe
12/12/2016
114,51 Act. Europe
11/12/2016
114,74 Act. Europe
10/12/2016
114,74 Act. Europe
09/12/2016
114,74 Act. Europe
08/12/2016
113,48 Act. Europe
07/12/2016
112,46 Act. Europe
06/12/2016
111,58 Act. Europe
05/12/2016
110,75 Act. Europe
04/12/2016
110,15 Act. Europe
03/12/2016
110,15 Act. Europe
02/12/2016
110,15 Act. Europe
01/12/2016
110,72 Act. Europe
30/11/2016
111,12 Act. Europe
29/11/2016
110,74 Act. Europe
28/11/2016
110,49 Act. Europe
27/11/2016
111,13 Act. Europe
26/11/2016
111,13 Act. Europe
25/11/2016
111,13 Act. Europe
24/11/2016
110,88 Act. Europe
23/11/2016
110,55 Act. Europe
22/11/2016
110,75 Act. Europe
21/11/2016
110,46 Act. Europe
20/11/2016
110,24 Act. Europe
19/11/2016
110,24 Act. Europe
18/11/2016
110,24 Act. Europe
17/11/2016
110,35 Act. Europe
16/11/2016
109,86 Act. Europe
15/11/2016
109,91 Act. Europe
14/11/2016
109,59 Act. Europe
13/11/2016
109,72 Act. Europe
12/11/2016
109,72 Act. Europe
11/11/2016
109,72 Act. Europe
10/11/2016
110,12 Act. Europe
09/11/2016
109,95 Act. Europe
08/11/2016
108,96 Act. Europe
07/11/2016
108,66 Act. Europe
06/11/2016
107,39 Act. Europe
05/11/2016
107,39 Act. Europe
04/11/2016
107,39 Act. Europe
03/11/2016
108,46 Act. Europe
02/11/2016
108,55 Act. Europe
01/11/2016
110,37 Act. Europe
31/10/2016
110,60 Act. Europe
30/10/2016
111,04 Act. Europe
29/10/2016
111,04 Act. Europe
28/10/2016
111,04 Act. Europe
27/10/2016
111,34 Act. Europe
26/10/2016
111,33 Act. Europe
25/10/2016
111,87 Act. Europe
24/10/2016
112,22 Act. Europe
23/10/2016
112,10 Act. Europe
22/10/2016
112,10 Act. Europe
21/10/2016
112,10 Act. Europe
20/10/2016
112,01 Act. Europe
19/10/2016
111,82 Act. Europe
18/10/2016
111,43 Act. Europe
17/10/2016
110,24 Act. Europe
16/10/2016
110,82 Act. Europe
15/10/2016
110,82 Act. Europe
14/10/2016
110,82 Act. Europe
13/10/2016
109,67 Act. Europe
12/10/2016
110,53 Act. Europe
11/10/2016
110,96 Act. Europe
10/10/2016
111,25 Act. Europe
09/10/2016
110,72 Act. Europe
08/10/2016
110,72 Act. Europe
07/10/2016
110,72 Act. Europe
06/10/2016
111,72 Act. Europe
05/10/2016
112,03 Act. Europe
04/10/2016
112,51 Act. Europe
03/10/2016
111,78 Act. Europe
02/10/2016
111,59 Act. Europe
01/10/2016
111,59 Act. Europe
30/09/2016
111,59 Act. Europe
29/09/2016
111,73 Act. Europe
28/09/2016
111,67 Act. Europe
27/09/2016
110,95 Act. Europe
26/09/2016
111,11 Act. Europe
25/09/2016
112,53 Act. Europe
24/09/2016
112,53 Act. Europe
23/09/2016
112,53 Act. Europe
22/09/2016
112,98 Act. Europe
21/09/2016
111,58 Act. Europe
20/09/2016
111,18 Act. Europe
19/09/2016
111,12 Act. Europe
18/09/2016
110,26 Act. Europe
17/09/2016
110,26 Act. Europe
16/09/2016
110,26 Act. Europe
15/09/2016
110,86 Act. Europe
14/09/2016
110,53 Act. Europe
13/09/2016
110,74 Act. Europe
12/09/2016
111,40 Act. Europe
11/09/2016
112,51 Act. Europe
10/09/2016
112,51 Act. Europe
09/09/2016
112,51 Act. Europe
08/09/2016
113,58 Act. Europe
07/09/2016
113,84 Act. Europe
06/09/2016
113,60 Act. Europe
05/09/2016
113,81 Act. Europe
04/09/2016
113,45 Act. Europe
03/09/2016
113,45 Act. Europe
02/09/2016
113,45 Act. Europe
01/09/2016
111,95 Act. Europe
31/08/2016
111,85 Act. Europe
30/08/2016
112,11 Act. Europe
29/08/2016
111,66 Act. Europe
28/08/2016
111,73 Act. Europe
27/08/2016
111,73 Act. Europe
26/08/2016
111,73 Act. Europe
25/08/2016
111,36 Act. Europe
24/08/2016
112,12 Act. Europe
23/08/2016
111,73 Act. Europe
22/08/2016
110,92 Act. Europe
21/08/2016
110,85 Act. Europe
20/08/2016
110,85 Act. Europe
19/08/2016
110,85 Act. Europe
18/08/2016
111,54 Act. Europe
17/08/2016
110,99 Act. Europe
16/08/2016
111,83 Act. Europe
15/08/2016
112,58 Act. Europe
14/08/2016
112,59 Act. Europe
13/08/2016
112,59 Act. Europe
12/08/2016
112,59 Act. Europe
11/08/2016
112,51 Act. Europe
10/08/2016
111,68 Act. Europe
09/08/2016
111,77 Act. Europe
08/08/2016
110,93 Act. Europe
07/08/2016
110,77 Act. Europe
06/08/2016
110,77 Act. Europe
05/08/2016
110,77 Act. Europe
04/08/2016
109,78 Act. Europe
03/08/2016
109,19 Act. Europe
02/08/2016
109,46 Act. Europe
01/08/2016
110,63 Act. Europe
31/07/2016
111,01 Act. Europe
30/07/2016
111,01 Act. Europe
29/07/2016
111,01 Act. Europe
28/07/2016
110,58 Act. Europe
27/07/2016
111,24 Act. Europe
26/07/2016
110,74 Act. Europe
25/07/2016
110,64 Act. Europe
24/07/2016
110,39 Act. Europe
23/07/2016
110,39 Act. Europe
22/07/2016
110,39 Act. Europe
21/07/2016
110,31 Act. Europe
20/07/2016
110,38 Act. Europe
19/07/2016
109,44 Act. Europe
18/07/2016
109,75 Act. Europe
17/07/2016
109,47 Act. Europe
16/07/2016
109,47 Act. Europe
15/07/2016
109,47 Act. Europe
14/07/2016
109,33 Act. Europe
13/07/2016
108,87 Act. Europe
12/07/2016
108,82 Act. Europe
11/07/2016
107,72 Act. Europe
10/07/2016
106,17 Act. Europe
09/07/2016
106,17 Act. Europe
08/07/2016
106,17 Act. Europe
07/07/2016
104,91 Act. Europe
06/07/2016
104,06 Act. Europe
05/07/2016
105,64 Act. Europe
04/07/2016
107,20 Act. Europe
03/07/2016
107,78 Act. Europe
02/07/2016
107,78 Act. Europe
01/07/2016
107,78 Act. Europe
30/06/2016
106,87 Act. Europe
29/06/2016
105,83 Act. Europe
28/06/2016
103,37 Act. Europe
27/06/2016
101,59 Act. Europe
26/06/2016
105,65 Act. Europe
25/06/2016
105,65 Act. Europe
24/06/2016
105,65 Act. Europe
23/06/2016
111,63 Act. Europe
22/06/2016
110,72 Act. Europe
21/06/2016
110,37 Act. Europe
20/06/2016
109,66 Act. Europe
19/06/2016
106,43 Act. Europe
18/06/2016
106,43 Act. Europe
17/06/2016
106,43 Act. Europe
16/06/2016
105,36 Act. Europe
15/06/2016
106,18 Act. Europe
14/06/2016
105,61 Act. Europe
13/06/2016
107,38 Act. Europe
12/06/2016
109,33 Act. Europe
11/06/2016
109,33 Act. Europe
10/06/2016
109,33 Act. Europe
09/06/2016
111,71 Act. Europe
08/06/2016
112,54 Act. Europe
07/06/2016
112,94 Act. Europe
06/06/2016
111,91 Act. Europe
05/06/2016
111,91 Act. Europe
04/06/2016
111,91 Act. Europe
03/06/2016
111,91 Act. Europe
02/06/2016
112,61 Act. Europe
01/06/2016
112,47 Act. Europe
31/05/2016
113,34 Act. Europe
30/05/2016
113,78 Act. Europe
29/05/2016
113,60 Act. Europe
28/05/2016
113,60 Act. Europe
27/05/2016
113,60 Act. Europe
26/05/2016
113,22 Act. Europe
25/05/2016
112,93 Act. Europe
24/05/2016
111,67 Act. Europe
23/05/2016
109,86 Act. Europe
22/05/2016
109,99 Act. Europe
21/05/2016
109,99 Act. Europe
20/05/2016
109,99 Act. Europe
19/05/2016
108,94 Act. Europe
18/05/2016
109,55 Act. Europe
17/05/2016
109,01 Act. Europe
16/05/2016
108,90 Act. Europe
15/05/2016
108,85 Act. Europe
14/05/2016
108,85 Act. Europe
13/05/2016
108,85 Act. Europe
12/05/2016
108,70 Act. Europe
11/05/2016
108,88 Act. Europe
10/05/2016
109,27 Act. Europe
09/05/2016
108,50 Act. Europe
08/05/2016
107,93 Act. Europe
07/05/2016
107,93 Act. Europe
06/05/2016
107,93 Act. Europe
05/05/2016
108,20 Act. Europe
04/05/2016
108,13 Act. Europe
03/05/2016
109,02 Act. Europe
02/05/2016
110,46 Act. Europe
01/05/2016
110,56 Act. Europe
30/04/2016
110,56 Act. Europe
29/04/2016
110,56 Act. Europe
28/04/2016
112,14 Act. Europe
27/04/2016
112,08 Act. Europe
26/04/2016
111,71 Act. Europe
25/04/2016
111,63 Act. Europe
24/04/2016
112,01 Act. Europe
23/04/2016
112,01 Act. Europe
22/04/2016
112,01 Act. Europe
21/04/2016
112,14 Act. Europe
20/04/2016
112,44 Act. Europe
19/04/2016
112,20 Act. Europe
18/04/2016
110,86 Act. Europe
17/04/2016
110,61 Act. Europe
16/04/2016
110,61 Act. Europe
15/04/2016
110,61 Act. Europe
14/04/2016
110,79 Act. Europe
13/04/2016
110,34 Act. Europe
12/04/2016
108,25 Act. Europe
11/04/2016
107,93 Act. Europe
10/04/2016
107,51 Act. Europe
09/04/2016
107,51 Act. Europe
08/04/2016
107,51 Act. Europe
07/04/2016
106,67 Act. Europe
06/04/2016
107,12 Act. Europe
05/04/2016
106,72 Act. Europe
04/04/2016
108,35 Act. Europe
03/04/2016
108,02 Act. Europe
02/04/2016
108,02 Act. Europe
01/04/2016
108,02 Act. Europe
31/03/2016
109,23 Act. Europe
30/03/2016
110,02 Act. Europe
29/03/2016
108,72 Act. Europe
28/03/2016
108,49 Act. Europe
27/03/2016
108,50 Act. Europe
26/03/2016
108,50 Act. Europe
25/03/2016
108,50 Act. Europe
24/03/2016
108,50 Act. Europe
23/03/2016
109,80 Act. Europe
22/03/2016
109,64 Act. Europe
21/03/2016
109,82 Act. Europe
20/03/2016
109,97 Act. Europe
19/03/2016
109,97 Act. Europe
18/03/2016
109,97 Act. Europe
17/03/2016
109,55 Act. Europe
16/03/2016
109,78 Act. Europe
15/03/2016
109,77 Act. Europe
14/03/2016
110,59 Act. Europe
13/03/2016
109,74 Act. Europe
12/03/2016
109,74 Act. Europe
11/03/2016
109,74 Act. Europe
10/03/2016
107,92 Act. Europe
09/03/2016
109,02 Act. Europe
08/03/2016
108,58 Act. Europe
07/03/2016
109,40 Act. Europe
06/03/2016
109,73 Act. Europe
05/03/2016
109,73 Act. Europe
04/03/2016
109,73 Act. Europe
03/03/2016
109,03 Act. Europe
02/03/2016
109,21 Act. Europe
01/03/2016
108,74 Act. Europe
29/02/2016
107,22 Act. Europe
28/02/2016
106,61 Act. Europe
27/02/2016
106,60 Act. Europe
26/02/2016
106,60 Act. Europe
25/02/2016
105,23 Act. Europe
24/02/2016
103,74 Act. Europe
23/02/2016
105,81 Act. Europe
22/02/2016
106,53 Act. Europe
21/02/2016
105,10 Act. Europe
20/02/2016
105,11 Act. Europe
19/02/2016
105,11 Act. Europe
18/02/2016
105,60 Act. Europe
17/02/2016
104,91 Act. Europe
16/02/2016
102,77 Act. Europe
15/02/2016
102,90 Act. Europe
14/02/2016
100,11 Act. Europe
13/02/2016
100,09 Act. Europe
12/02/2016
100,09 Act. Europe
11/02/2016
98,59 Act. Europe
10/02/2016
101,56 Act. Europe
09/02/2016
100,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/01/2018
148,85 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/01/2018
148,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/01/2018
147,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/01/2018
148,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/01/2018
147,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/01/2018
147,70 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/01/2018
147,70 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/01/2018
147,70 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/01/2018
147,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/01/2018
147,33 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/01/2018
148,02 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/01/2018
147,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/01/2018
146,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/01/2018
146,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/01/2018
146,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/01/2018
145,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/01/2018
144,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/01/2018
142,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/01/2018
143,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/12/2017
143,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/12/2017
143,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/12/2017
143,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/12/2017
143,04 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/12/2017
143,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/12/2017
143,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/12/2017
143,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/12/2017
143,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/12/2017
143,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/12/2017
143,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/12/2017
143,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/12/2017
142,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/12/2017
143,49 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/12/2017
143,85 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/12/2017
141,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/12/2017
141,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/12/2017
141,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/12/2017
142,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/12/2017
142,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/12/2017
142,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/12/2017
142,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/12/2017
142,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/12/2017
142,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/12/2017
142,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/12/2017
140,70 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/12/2017
140,33 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/12/2017
140,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/12/2017
140,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/12/2017
139,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/12/2017
139,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/12/2017
139,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/11/2017
140,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/11/2017
140,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/11/2017
140,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/11/2017
139,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/11/2017
140,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/11/2017
140,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/11/2017
140,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/11/2017
140,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/11/2017
140,72 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/11/2017
141,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/11/2017
140,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/11/2017
139,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/11/2017
139,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/11/2017
139,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/11/2017
140,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/11/2017
139,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/11/2017
139,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/11/2017
140,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/11/2017
141,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/11/2017
141,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/11/2017
141,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/11/2017
141,99 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/11/2017
144,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/11/2017
144,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/11/2017
144,97 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/11/2017
145,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/11/2017
145,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/11/2017
145,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/11/2017
144,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/11/2017
144,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/10/2017
144,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/10/2017
144,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/10/2017
144,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/10/2017
144,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/10/2017
144,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/10/2017
143,78 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/10/2017
142,51 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/10/2017
142,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/10/2017
142,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/10/2017
141,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/10/2017
141,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/10/2017
141,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/10/2017
140,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/10/2017
141,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/10/2017
141,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/10/2017
141,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/10/2017
141,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/10/2017
141,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/10/2017
141,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/10/2017
141,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/10/2017
141,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/10/2017
141,05 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/10/2017
140,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/10/2017
140,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/10/2017
140,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/10/2017
140,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/10/2017
141,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/10/2017
141,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/10/2017
141,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/10/2017
141,03 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/10/2017
140,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/09/2017
140,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/09/2017
140,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/09/2017
139,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/09/2017
138,80 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/09/2017
138,05 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/09/2017
138,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/09/2017
138,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/09/2017
138,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/09/2017
138,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/09/2017
138,44 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/09/2017
137,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/09/2017
137,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/09/2017
137,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/09/2017
136,99 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/09/2017
136,99 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/09/2017
136,99 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/09/2017
137,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/09/2017
137,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/09/2017
137,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/09/2017
136,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/09/2017
134,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/09/2017
134,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/09/2017
134,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/09/2017
134,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/09/2017
134,04 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/09/2017
133,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/09/2017
134,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/09/2017
135,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/09/2017
135,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/09/2017
135,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/08/2017
133,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/08/2017
132,37 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/08/2017
131,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/08/2017
132,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/08/2017
133,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/08/2017
133,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/08/2017
133,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/08/2017
133,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/08/2017
133,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/08/2017
134,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/08/2017
133,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/08/2017
133,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/08/2017
133,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/08/2017
133,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/08/2017
135,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/08/2017
135,71 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/08/2017
134,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/08/2017
134,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/08/2017
132,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/08/2017
132,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/08/2017
132,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/08/2017
134,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/08/2017
135,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/08/2017
136,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/08/2017
136,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/08/2017
135,90 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/08/2017
135,90 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/08/2017
135,90 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/08/2017
134,71 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/08/2017
134,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/08/2017
135,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/07/2017
134,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/07/2017
135,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/07/2017
135,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/07/2017
135,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/07/2017
137,03 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/07/2017
136,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/07/2017
136,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/07/2017
134,99 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/07/2017
134,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/07/2017
134,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/07/2017
134,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/07/2017
136,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/07/2017
136,78 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/07/2017
135,60 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/07/2017
136,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/07/2017
136,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/07/2017
136,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/07/2017
136,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/07/2017
135,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/07/2017
135,40 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/07/2017
133,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/07/2017
134,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/07/2017
133,58 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/07/2017
133,58 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/07/2017
133,58 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/07/2017
133,93 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/07/2017
134,63 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/07/2017
134,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/07/2017
134,54 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/07/2017
133,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/07/2017
133,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/06/2017
133,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/06/2017
133,53 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/06/2017
135,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/06/2017
135,05 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/06/2017
136,03 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/06/2017
136,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/06/2017
136,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/06/2017
137,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/06/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/06/2017
135,37 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/06/2017
136,60 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/06/2017
136,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/06/2017
135,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/06/2017
137,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/06/2017
137,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/06/2017
137,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/06/2017
137,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/06/2017
136,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/06/2017
136,97 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/06/2017
138,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/06/2017
138,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/06/2017
138,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/06/2017
138,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/06/2017
137,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/05/2017
137,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/05/2017
137,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/05/2017
137,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/05/2017
138,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/05/2017
138,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/05/2017
138,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/05/2017
138,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/05/2017
138,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/05/2017
137,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/05/2017
137,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/05/2017
137,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/05/2017
137,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/05/2017
137,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/05/2017
136,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/05/2017
137,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/05/2017
138,96 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/05/2017
139,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/05/2017
138,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/05/2017
138,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/05/2017
138,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/05/2017
138,23 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/05/2017
138,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/05/2017
138,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/05/2017
137,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/05/2017
138,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/05/2017
138,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/05/2017
138,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/05/2017
136,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/05/2017
136,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/05/2017
136,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/05/2017
135,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/04/2017
135,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/04/2017
135,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/04/2017
135,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/04/2017
135,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/04/2017
135,07 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/04/2017
134,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/04/2017
133,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/04/2017
130,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/04/2017
130,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/04/2017
130,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/04/2017
130,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/04/2017
130,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/04/2017
129,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/04/2017
130,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/04/2017
130,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/04/2017
130,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/04/2017
130,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/04/2017
130,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/04/2017
131,40 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/04/2017
131,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/04/2017
131,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/04/2017
131,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/04/2017
131,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/04/2017
131,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/04/2017
131,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/04/2017
131,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/04/2017
131,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/04/2017
131,13 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/04/2017
131,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/04/2017
131,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/03/2017
131,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/03/2017
131,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/03/2017
130,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/03/2017
130,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/03/2017
129,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/03/2017
130,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/03/2017
130,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/03/2017
130,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/03/2017
130,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/03/2017
129,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/03/2017
129,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/03/2017
130,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/03/2017
130,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/03/2017
130,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/03/2017
130,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/03/2017
130,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/03/2017
129,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/03/2017
129,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/03/2017
129,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/03/2017
129,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/03/2017
129,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/03/2017
129,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/03/2017
128,44 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/03/2017
128,47 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/03/2017
128,33 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/03/2017
128,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/03/2017
129,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/03/2017
129,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/03/2017
129,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/03/2017
129,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/03/2017
129,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/02/2017
126,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/02/2017
126,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/02/2017
126,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/02/2017
126,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/02/2017
126,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/02/2017
128,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/02/2017
128,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/02/2017
128,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/02/2017
128,26 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/02/2017
127,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/02/2017
127,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/02/2017
127,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/02/2017
128,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/02/2017
128,04 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/02/2017
127,90 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/02/2017
127,54 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/02/2017
126,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/02/2017
126,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/02/2017
126,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/02/2017
126,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/02/2017
125,13 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/02/2017
125,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/02/2017
124,81 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/02/2017
125,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/02/2017
125,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/02/2017
125,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/02/2017
125,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/02/2017
125,40 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/01/2017
123,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/01/2017
124,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/01/2017
126,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/01/2017
126,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/01/2017
126,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/01/2017
126,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/01/2017
126,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/01/2017
124,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/01/2017
123,39 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/01/2017
124,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/01/2017
124,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/01/2017
124,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/01/2017
124,26 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/01/2017
123,97 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/01/2017
124,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/01/2017
124,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/01/2017
125,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/01/2017
125,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/01/2017
125,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/01/2017
124,49 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/01/2017
125,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/01/2017
124,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/01/2017
124,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/01/2017
125,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/01/2017
125,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/01/2017
125,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/01/2017
125,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/01/2017
125,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/01/2017
125,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/01/2017
124,06 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/01/2017
122,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/12/2016
122,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/12/2016
122,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/12/2016
122,60 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/12/2016
123,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/12/2016
122,64 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/12/2016
122,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/12/2016
122,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/12/2016
122,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/12/2016
122,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/12/2016
122,33 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/12/2016
122,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/12/2016
122,54 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/12/2016
121,80 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/12/2016
121,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/12/2016
121,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/12/2016
121,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/12/2016
121,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/12/2016
120,34 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/12/2016
121,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/12/2016
120,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/12/2016
120,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/12/2016
120,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/12/2016
120,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/12/2016
120,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/12/2016
118,34 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/12/2016
117,13 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/12/2016
116,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/12/2016
114,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/12/2016
114,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/12/2016
114,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/12/2016
115,71 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/11/2016
115,85 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/11/2016
115,49 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/11/2016
115,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/11/2016
116,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/11/2016
116,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/11/2016
116,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/11/2016
116,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/11/2016
115,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/11/2016
116,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/11/2016
115,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/11/2016
114,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/11/2016
114,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/11/2016
114,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/11/2016
114,78 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/11/2016
114,33 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/11/2016
114,51 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/11/2016
114,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/11/2016
114,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/11/2016
114,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/11/2016
114,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/11/2016
116,02 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/11/2016
116,03 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/11/2016
114,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/11/2016
114,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/11/2016
112,22 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/11/2016
112,22 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/11/2016
112,22 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/11/2016
113,47 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/11/2016
112,64 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/11/2016
114,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/10/2016
114,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/10/2016
114,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/10/2016
114,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/10/2016
114,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/10/2016
115,02 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/10/2016
115,60 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/10/2016
115,60 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/10/2016
116,26 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/10/2016
115,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/10/2016
115,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/10/2016
115,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/10/2016
115,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/10/2016
115,71 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/10/2016
115,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/10/2016
113,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/10/2016
114,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/10/2016
114,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/10/2016
114,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/10/2016
112,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/10/2016
113,40 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/10/2016
113,52 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/10/2016
114,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/10/2016
113,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/10/2016
113,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/10/2016
113,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/10/2016
114,53 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/10/2016
114,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/10/2016
115,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/10/2016
114,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/10/2016
113,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/10/2016
113,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/09/2016
113,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/09/2016
113,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/09/2016
113,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/09/2016
112,96 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/09/2016
113,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/09/2016
115,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/09/2016
115,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/09/2016
115,01 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/09/2016
115,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/09/2016
114,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/09/2016
113,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/09/2016
113,66 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/09/2016
112,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/09/2016
112,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/09/2016
112,38 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/09/2016
112,97 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/09/2016
112,35 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/09/2016
112,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/09/2016
113,05 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/09/2016
113,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/09/2016
113,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/09/2016
113,92 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/09/2016
115,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/09/2016
115,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/09/2016
115,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/09/2016
115,55 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/09/2016
115,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/09/2016
115,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/09/2016
115,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/09/2016
113,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/08/2016
112,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/08/2016
113,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/08/2016
113,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/08/2016
113,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/08/2016
113,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/08/2016
113,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/08/2016
112,80 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/08/2016
113,53 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/08/2016
113,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/08/2016
112,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/08/2016
112,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/08/2016
112,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/08/2016
112,16 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/08/2016
112,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/08/2016
112,23 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/08/2016
113,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/08/2016
114,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/08/2016
114,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/08/2016
114,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/08/2016
114,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/08/2016
114,31 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/08/2016
113,08 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/08/2016
113,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/08/2016
112,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/08/2016
112,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/08/2016
112,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/08/2016
112,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/08/2016
111,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/08/2016
110,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/08/2016
110,51 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/08/2016
111,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/07/2016
112,47 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/07/2016
112,47 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/07/2016
112,47 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/07/2016
111,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/07/2016
112,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/07/2016
112,49 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/07/2016
112,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/07/2016
111,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/07/2016
111,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/07/2016
111,95 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/07/2016
112,09 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/07/2016
112,02 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/07/2016
110,41 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/07/2016
110,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/07/2016
109,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/07/2016
109,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/07/2016
109,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/07/2016
110,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/07/2016
109,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/07/2016
109,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/07/2016
108,43 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/07/2016
106,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/07/2016
106,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/07/2016
106,57 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/07/2016
104,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/07/2016
103,55 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/07/2016
105,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/07/2016
107,48 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/07/2016
108,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/07/2016
108,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/07/2016
108,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/06/2016
107,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/06/2016
106,25 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/06/2016
102,93 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/06/2016
100,04 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/06/2016
105,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/06/2016
105,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/06/2016
105,50 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/06/2016
112,86 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/06/2016
112,86 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/06/2016
112,51 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/06/2016
112,03 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/06/2016
108,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/06/2016
108,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/06/2016
108,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/06/2016
105,97 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/06/2016
107,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/06/2016
106,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/06/2016
108,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/06/2016
110,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/06/2016
110,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/06/2016
110,75 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/06/2016
113,56 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/06/2016
114,66 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/06/2016
115,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/06/2016
114,21 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/06/2016
114,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/06/2016
114,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/06/2016
114,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/06/2016
115,23 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/06/2016
114,77 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/05/2016
115,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/05/2016
116,36 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/05/2016
116,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/05/2016
116,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/05/2016
116,12 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/05/2016
115,68 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/05/2016
115,43 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/05/2016
114,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/05/2016
112,42 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/05/2016
112,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/05/2016
112,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/05/2016
112,73 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/05/2016
111,19 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/05/2016
111,93 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/05/2016
111,20 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/05/2016
111,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/05/2016
111,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/05/2016
111,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/05/2016
111,29 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/05/2016
110,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/05/2016
110,58 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/05/2016
110,87 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/05/2016
109,78 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/05/2016
109,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/05/2016
109,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/05/2016
109,59 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/05/2016
109,43 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/05/2016
109,43 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/05/2016
110,46 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/05/2016
112,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/05/2016
111,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/04/2016
111,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/04/2016
111,88 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/04/2016
113,86 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/04/2016
113,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/04/2016
113,30 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/04/2016
113,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/04/2016
113,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/04/2016
113,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/04/2016
113,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/04/2016
113,76 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/04/2016
113,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/04/2016
113,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/04/2016
112,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/04/2016
112,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/04/2016
112,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/04/2016
112,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/04/2016
112,71 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/04/2016
112,53 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/04/2016
110,43 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/04/2016
110,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/04/2016
109,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/04/2016
109,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/04/2016
109,79 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/04/2016
108,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/04/2016
109,15 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/04/2016
108,27 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/04/2016
110,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/04/2016
110,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/04/2016
110,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/04/2016
110,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
31/03/2016
111,69 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
30/03/2016
112,49 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/03/2016
110,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/03/2016
110,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/03/2016
110,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/03/2016
110,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/03/2016
110,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/03/2016
110,14 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/03/2016
111,67 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/03/2016
111,62 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/03/2016
111,85 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/03/2016
112,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/03/2016
112,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/03/2016
112,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/03/2016
111,24 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/03/2016
111,11 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/03/2016
110,65 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/03/2016
111,94 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/03/2016
110,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/03/2016
110,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/03/2016
110,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/03/2016
108,13 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/03/2016
110,10 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
08/03/2016
109,89 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
07/03/2016
111,23 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
06/03/2016
112,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
05/03/2016
112,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
04/03/2016
112,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
03/03/2016
111,28 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
02/03/2016
111,74 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
01/03/2016
111,13 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
29/02/2016
109,18 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
28/02/2016
108,34 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
27/02/2016
108,34 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
26/02/2016
108,34 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
25/02/2016
107,17 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
24/02/2016
105,45 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
23/02/2016
107,91 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
22/02/2016
108,61 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
21/02/2016
107,48 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
20/02/2016
107,48 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
19/02/2016
107,48 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
18/02/2016
108,00 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
17/02/2016
107,72 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
16/02/2016
104,98 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
15/02/2016
105,32 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
14/02/2016
101,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
13/02/2016
101,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
12/02/2016
101,84 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
11/02/2016
99,82 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
10/02/2016
102,83 ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR
09/02/2016
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 48,8522,6911,601,99
Act. Europe 33,3315,9410,261,59
MSCI Europe 36,2117,2211,621,51
Performances annuelles
 2017
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 16,48
Act. Europe 10,46
MSCI Europe 10,31

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus