ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC - FR0013165099

Performance en base 100 du 18/05/2016 au 24/04/2018
 
ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
 
Oblig. Convertibles Europe
 
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2018
110,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2018
110,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2018
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2018
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2018
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2018
109,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2018
110,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2018
110,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2018
109,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2018
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2018
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2018
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2018
109,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2018
109,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2018
109,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2018
109,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2018
109,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2018
109,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2018
109,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2018
109,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2018
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2018
108,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2018
108,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2018
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2018
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2018
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2018
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2018
107,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2018
107,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2018
107,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2018
107,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2018
107,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2018
107,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2018
108,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2018
108,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2018
108,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2018
108,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2018
108,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2018
108,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2018
108,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2018
108,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2018
108,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2018
108,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2018
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2018
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2018
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2018
108,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2018
108,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2018
107,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2018
107,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2018
107,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2018
107,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2018
107,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2018
107,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2018
108,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2018
108,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2018
108,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2018
109,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2018
109,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2018
109,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2018
109,03 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2018
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2018
108,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2018
108,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2018
108,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2018
108,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2018
108,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2018
108,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2018
107,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2018
107,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2018
107,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2018
107,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2018
106,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2018
106,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2018
106,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2018
107,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2018
108,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2018
107,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2018
108,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2018
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2018
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2018
109,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2018
110,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2018
111,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2018
111,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2018
111,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2018
112,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2018
112,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2018
112,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2018
112,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2018
111,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2018
111,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2018
111,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2018
111,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2018
111,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2018
111,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2018
111,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2018
111,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2018
111,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2018
111,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2018
111,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2018
111,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2018
111,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2018
111,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2018
111,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2018
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2018
110,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2018
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2017
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2017
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2017
110,50 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2017
110,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2017
110,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2017
110,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2017
110,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2017
110,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2017
110,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2017
110,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2017
110,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2017
110,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2017
110,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2017
111,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2017
110,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2017
110,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2017
110,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2017
110,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2017
111,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2017
111,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2017
110,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2017
110,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2017
110,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2017
110,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2017
110,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2017
110,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2017
110,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2017
110,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2017
110,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2017
110,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2017
110,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2017
109,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2017
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2017
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2017
110,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2017
110,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2017
110,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2017
109,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2017
109,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2017
109,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2017
109,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2017
109,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2017
109,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2017
109,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2017
109,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2017
110,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2017
110,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2017
110,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2017
110,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2017
111,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2017
111,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2017
111,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2017
111,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2017
111,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2017
111,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2017
111,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2017
111,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2017
111,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2017
111,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2017
110,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2017
110,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2017
110,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2017
110,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2017
109,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2017
109,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2017
110,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2017
109,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2017
109,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2017
109,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2017
110,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2017
110,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2017
110,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2017
110,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2017
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2017
109,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2017
110,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2017
109,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2017
109,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2017
109,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2017
109,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2017
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2017
109,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2017
110,00 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2017
109,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2017
109,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2017
109,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2017
109,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2017
109,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2017
109,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2017
109,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2017
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2017
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2017
108,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2017
109,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2017
108,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2017
108,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2017
108,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2017
108,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2017
108,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2017
108,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2017
108,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2017
108,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2017
108,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2017
108,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2017
107,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2017
107,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2017
107,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2017
108,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2017
107,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2017
107,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2017
107,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2017
107,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2017
107,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2017
107,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2017
107,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2017
107,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2017
106,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2017
107,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2017
107,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2017
107,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2017
107,84 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2017
107,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2017
107,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2017
107,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2017
107,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2017
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2017
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2017
107,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2017
108,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2017
108,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2017
107,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2017
107,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2017
107,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2017
107,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2017
107,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2017
108,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2017
108,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2017
108,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2017
108,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2017
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2017
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2017
108,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2017
108,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2017
108,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2017
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2017
108,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2017
107,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2017
107,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2017
107,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2017
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2017
108,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2017
107,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2017
108,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2017
108,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2017
108,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2017
109,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2017
108,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2017
108,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2017
109,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2017
109,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2017
109,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2017
109,08 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2017
108,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2017
108,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2017
107,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2017
107,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2017
107,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2017
107,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2017
107,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2017
108,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2017
108,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2017
108,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2017
107,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2017
107,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2017
107,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2017
108,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2017
109,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2017
109,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2017
110,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2017
109,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2017
109,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2017
109,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2017
110,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2017
110,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2017
110,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2017
110,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2017
109,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2017
110,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2017
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2017
109,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2017
110,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2017
110,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2017
110,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2017
109,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2017
110,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2017
109,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2017
110,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2017
110,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2017
110,04 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2017
109,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2017
109,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2017
109,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2017
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2017
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2017
109,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2017
110,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2017
109,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2017
109,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2017
109,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2017
109,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2017
109,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2017
109,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2017
109,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2017
109,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/05/2017
110,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/05/2017
110,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/05/2017
110,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/05/2017
110,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/05/2017
110,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/05/2017
110,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/05/2017
110,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/05/2017
110,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/05/2017
109,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/05/2017
110,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/05/2017
110,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/05/2017
110,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/05/2017
109,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/05/2017
109,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/05/2017
109,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/05/2017
108,90 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/04/2017
108,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/04/2017
108,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/04/2017
108,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/04/2017
109,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/04/2017
109,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/04/2017
108,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/04/2017
108,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/04/2017
107,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/04/2017
107,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/04/2017
107,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/04/2017
107,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/04/2017
107,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/04/2017
107,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/04/2017
108,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/04/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/04/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/04/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/04/2017
108,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/04/2017
108,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/04/2017
108,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/04/2017
108,21 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/04/2017
107,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/04/2017
107,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/04/2017
107,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/04/2017
107,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/04/2017
107,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/04/2017
107,86 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/04/2017
107,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/04/2017
107,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/04/2017
107,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/03/2017
107,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/03/2017
107,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/03/2017
107,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/03/2017
106,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/03/2017
106,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/03/2017
106,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/03/2017
106,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/03/2017
106,71 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/03/2017
106,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/03/2017
106,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/03/2017
106,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/03/2017
106,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/03/2017
106,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/03/2017
106,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/03/2017
106,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/03/2017
106,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/03/2017
106,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/03/2017
105,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/03/2017
106,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/03/2017
105,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/03/2017
105,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/03/2017
105,96 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/03/2017
106,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/03/2017
105,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/03/2017
106,15 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/03/2017
106,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/03/2017
106,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/03/2017
106,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/03/2017
106,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/03/2017
106,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/03/2017
106,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/02/2017
106,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/02/2017
106,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/02/2017
105,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/02/2017
105,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/02/2017
105,97 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/02/2017
106,48 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/02/2017
106,41 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/02/2017
106,17 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/02/2017
105,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/02/2017
105,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/02/2017
105,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/02/2017
105,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/02/2017
105,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/02/2017
105,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/02/2017
105,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/02/2017
105,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/02/2017
105,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/02/2017
105,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/02/2017
105,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/02/2017
105,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/02/2017
104,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/02/2017
104,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/02/2017
104,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/02/2017
104,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/02/2017
104,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/02/2017
104,65 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/02/2017
104,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/02/2017
104,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/01/2017
104,14 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/01/2017
104,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/01/2017
104,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/01/2017
104,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/01/2017
104,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/01/2017
104,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/01/2017
104,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/01/2017
104,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/01/2017
104,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/01/2017
104,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/01/2017
104,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/01/2017
104,53 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/01/2017
104,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/01/2017
104,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/01/2017
104,74 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/01/2017
104,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/01/2017
104,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/01/2017
104,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/01/2017
104,81 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/01/2017
104,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/01/2017
104,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/01/2017
104,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/01/2017
104,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/01/2017
104,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/01/2017
104,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/01/2017
104,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/01/2017
105,68 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/01/2017
105,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/01/2017
105,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/01/2017
105,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/01/2017
104,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/12/2016
104,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/12/2016
104,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/12/2016
104,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/12/2016
104,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/12/2016
104,77 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/12/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/12/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/12/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/12/2016
104,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/12/2016
104,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/12/2016
104,78 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/12/2016
104,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/12/2016
104,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/12/2016
104,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/12/2016
104,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/12/2016
104,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/12/2016
104,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/12/2016
103,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/12/2016
104,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/12/2016
103,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/12/2016
103,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/12/2016
103,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/12/2016
103,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/12/2016
102,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/12/2016
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/12/2016
101,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/12/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/12/2016
101,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/12/2016
101,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/12/2016
101,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/12/2016
101,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/11/2016
101,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/11/2016
101,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/11/2016
101,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/11/2016
101,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/11/2016
101,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/11/2016
101,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/11/2016
101,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/11/2016
100,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/11/2016
101,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/11/2016
101,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/11/2016
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/11/2016
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/11/2016
100,67 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/11/2016
100,99 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/11/2016
100,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/11/2016
100,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/11/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/11/2016
100,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/11/2016
100,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/11/2016
100,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/11/2016
100,92 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/11/2016
101,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/11/2016
100,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/11/2016
100,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/11/2016
100,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/11/2016
100,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/11/2016
100,02 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/11/2016
100,28 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/11/2016
100,23 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/11/2016
100,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/10/2016
101,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/10/2016
101,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/10/2016
101,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/10/2016
101,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/10/2016
101,61 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/10/2016
101,88 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/10/2016
102,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/10/2016
102,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/10/2016
102,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/10/2016
102,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/10/2016
102,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/10/2016
102,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/10/2016
102,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/10/2016
102,06 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/10/2016
101,19 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/10/2016
101,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/10/2016
101,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/10/2016
101,63 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/10/2016
101,01 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/10/2016
101,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/10/2016
101,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/10/2016
101,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/10/2016
101,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/10/2016
101,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/10/2016
101,94 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/10/2016
102,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/10/2016
102,70 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/10/2016
103,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/10/2016
102,85 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/10/2016
103,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/10/2016
103,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/09/2016
103,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/09/2016
103,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/09/2016
102,91 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/09/2016
102,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/09/2016
102,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/09/2016
103,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/09/2016
103,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/09/2016
103,29 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/09/2016
103,76 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/09/2016
102,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/09/2016
102,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/09/2016
102,40 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/09/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/09/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/09/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/09/2016
102,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/09/2016
102,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/09/2016
101,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/09/2016
102,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/09/2016
102,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/09/2016
102,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/09/2016
102,93 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/09/2016
103,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/09/2016
104,56 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/09/2016
104,73 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/09/2016
104,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/09/2016
104,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/09/2016
104,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/09/2016
104,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/09/2016
103,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/08/2016
103,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/08/2016
103,47 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/08/2016
103,24 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/08/2016
103,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/08/2016
103,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/08/2016
103,31 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/08/2016
102,98 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/08/2016
103,44 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/08/2016
103,18 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/08/2016
102,82 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/08/2016
102,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/08/2016
102,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/08/2016
102,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/08/2016
103,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/08/2016
102,60 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/08/2016
102,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/08/2016
103,58 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/08/2016
103,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/08/2016
103,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/08/2016
103,75 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/08/2016
103,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/08/2016
103,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/08/2016
103,46 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/08/2016
102,72 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/08/2016
102,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/08/2016
102,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/08/2016
102,32 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/08/2016
102,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/08/2016
101,51 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/08/2016
101,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/08/2016
102,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/07/2016
103,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/07/2016
103,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/07/2016
103,11 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/07/2016
102,25 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/07/2016
102,83 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/07/2016
102,38 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/07/2016
102,39 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/07/2016
102,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/07/2016
102,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/07/2016
102,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/07/2016
102,22 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/07/2016
102,30 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/07/2016
101,69 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/07/2016
102,12 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/07/2016
101,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/07/2016
101,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/07/2016
101,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/07/2016
101,87 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/07/2016
101,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/07/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/07/2016
101,13 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/07/2016
100,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/07/2016
100,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/07/2016
100,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/07/2016
99,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/07/2016
98,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/07/2016
99,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/07/2016
100,62 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/07/2016
100,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/07/2016
100,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/07/2016
100,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/06/2016
100,54 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/06/2016
100,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/06/2016
98,16 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/06/2016
96,80 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/06/2016
98,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/06/2016
98,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/06/2016
98,95 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/06/2016
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/06/2016
101,79 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/06/2016
101,45 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/06/2016
101,27 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/06/2016
99,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/06/2016
99,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/06/2016
99,33 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
16/06/2016
98,59 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
15/06/2016
99,05 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
14/06/2016
98,43 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
13/06/2016
99,52 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
12/06/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
11/06/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
10/06/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
09/06/2016
101,57 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
08/06/2016
102,09 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
07/06/2016
102,26 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
06/06/2016
101,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
05/06/2016
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
04/06/2016
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
03/06/2016
102,20 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
02/06/2016
101,66 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
01/06/2016
101,64 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
31/05/2016
102,07 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
30/05/2016
102,55 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
29/05/2016
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
28/05/2016
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
27/05/2016
102,36 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
26/05/2016
102,49 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
25/05/2016
102,35 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
24/05/2016
101,42 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
23/05/2016
100,10 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
22/05/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
21/05/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
20/05/2016
100,37 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
19/05/2016
99,89 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
18/05/2016
100,34 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
17/05/2016
100,00 Oblig. Convertibles Europe
24/04/2018
105,83 Oblig. Convertibles Europe
23/04/2018
105,91 Oblig. Convertibles Europe
22/04/2018
105,89 Oblig. Convertibles Europe
21/04/2018
105,89 Oblig. Convertibles Europe
20/04/2018
105,89 Oblig. Convertibles Europe
19/04/2018
105,84 Oblig. Convertibles Europe
18/04/2018
105,90 Oblig. Convertibles Europe
17/04/2018
105,69 Oblig. Convertibles Europe
16/04/2018
105,36 Oblig. Convertibles Europe
15/04/2018
105,42 Oblig. Convertibles Europe
14/04/2018
105,41 Oblig. Convertibles Europe
13/04/2018
105,41 Oblig. Convertibles Europe
12/04/2018
105,28 Oblig. Convertibles Europe
11/04/2018
105,04 Oblig. Convertibles Europe
10/04/2018
105,18 Oblig. Convertibles Europe
09/04/2018
104,86 Oblig. Convertibles Europe
08/04/2018
104,90 Oblig. Convertibles Europe
07/04/2018
104,90 Oblig. Convertibles Europe
06/04/2018
104,90 Oblig. Convertibles Europe
05/04/2018
104,97 Oblig. Convertibles Europe
04/04/2018
104,10 Oblig. Convertibles Europe
03/04/2018
104,31 Oblig. Convertibles Europe
02/04/2018
104,51 Oblig. Convertibles Europe
01/04/2018
104,50 Oblig. Convertibles Europe
31/03/2018
104,50 Oblig. Convertibles Europe
30/03/2018
104,50 Oblig. Convertibles Europe
29/03/2018
104,50 Oblig. Convertibles Europe
28/03/2018
104,26 Oblig. Convertibles Europe
27/03/2018
104,49 Oblig. Convertibles Europe
26/03/2018
104,15 Oblig. Convertibles Europe
25/03/2018
104,43 Oblig. Convertibles Europe
24/03/2018
104,44 Oblig. Convertibles Europe
23/03/2018
104,44 Oblig. Convertibles Europe
22/03/2018
104,86 Oblig. Convertibles Europe
21/03/2018
105,42 Oblig. Convertibles Europe
20/03/2018
105,38 Oblig. Convertibles Europe
19/03/2018
105,20 Oblig. Convertibles Europe
18/03/2018
105,55 Oblig. Convertibles Europe
17/03/2018
105,55 Oblig. Convertibles Europe
16/03/2018
105,55 Oblig. Convertibles Europe
15/03/2018
105,53 Oblig. Convertibles Europe
14/03/2018
105,42 Oblig. Convertibles Europe
13/03/2018
105,59 Oblig. Convertibles Europe
12/03/2018
105,88 Oblig. Convertibles Europe
11/03/2018
105,78 Oblig. Convertibles Europe
10/03/2018
105,78 Oblig. Convertibles Europe
09/03/2018
105,78 Oblig. Convertibles Europe
08/03/2018
105,56 Oblig. Convertibles Europe
07/03/2018
105,11 Oblig. Convertibles Europe
06/03/2018
105,00 Oblig. Convertibles Europe
05/03/2018
104,82 Oblig. Convertibles Europe
04/03/2018
104,56 Oblig. Convertibles Europe
03/03/2018
104,59 Oblig. Convertibles Europe
02/03/2018
104,59 Oblig. Convertibles Europe
01/03/2018
105,37 Oblig. Convertibles Europe
28/02/2018
105,97 Oblig. Convertibles Europe
27/02/2018
106,10 Oblig. Convertibles Europe
26/02/2018
106,16 Oblig. Convertibles Europe
25/02/2018
106,02 Oblig. Convertibles Europe
24/02/2018
106,01 Oblig. Convertibles Europe
23/02/2018
106,01 Oblig. Convertibles Europe
22/02/2018
105,93 Oblig. Convertibles Europe
21/02/2018
105,96 Oblig. Convertibles Europe
20/02/2018
105,92 Oblig. Convertibles Europe
19/02/2018
105,65 Oblig. Convertibles Europe
18/02/2018
105,69 Oblig. Convertibles Europe
17/02/2018
105,68 Oblig. Convertibles Europe
16/02/2018
105,68 Oblig. Convertibles Europe
15/02/2018
105,30 Oblig. Convertibles Europe
14/02/2018
105,04 Oblig. Convertibles Europe
13/02/2018
104,73 Oblig. Convertibles Europe
12/02/2018
104,87 Oblig. Convertibles Europe
11/02/2018
104,54 Oblig. Convertibles Europe
10/02/2018
104,56 Oblig. Convertibles Europe
09/02/2018
104,56 Oblig. Convertibles Europe
08/02/2018
105,08 Oblig. Convertibles Europe
07/02/2018
105,82 Oblig. Convertibles Europe
06/02/2018
105,21 Oblig. Convertibles Europe
05/02/2018
105,91 Oblig. Convertibles Europe
04/02/2018
106,50 Oblig. Convertibles Europe
03/02/2018
106,53 Oblig. Convertibles Europe
02/02/2018
106,53 Oblig. Convertibles Europe
01/02/2018
107,14 Oblig. Convertibles Europe
31/01/2018
107,30 Oblig. Convertibles Europe
30/01/2018
107,33 Oblig. Convertibles Europe
29/01/2018
107,70 Oblig. Convertibles Europe
28/01/2018
107,73 Oblig. Convertibles Europe
27/01/2018
107,72 Oblig. Convertibles Europe
26/01/2018
107,72 Oblig. Convertibles Europe
25/01/2018
107,54 Oblig. Convertibles Europe
24/01/2018
107,82 Oblig. Convertibles Europe
23/01/2018
108,12 Oblig. Convertibles Europe
22/01/2018
107,98 Oblig. Convertibles Europe
21/01/2018
107,91 Oblig. Convertibles Europe
20/01/2018
107,91 Oblig. Convertibles Europe
19/01/2018
107,91 Oblig. Convertibles Europe
18/01/2018
107,70 Oblig. Convertibles Europe
17/01/2018
107,64 Oblig. Convertibles Europe
16/01/2018
107,69 Oblig. Convertibles Europe
15/01/2018
107,59 Oblig. Convertibles Europe
14/01/2018
107,72 Oblig. Convertibles Europe
13/01/2018
107,72 Oblig. Convertibles Europe
12/01/2018
107,72 Oblig. Convertibles Europe
11/01/2018
107,68 Oblig. Convertibles Europe
10/01/2018
107,80 Oblig. Convertibles Europe
09/01/2018
108,00 Oblig. Convertibles Europe
08/01/2018
107,79 Oblig. Convertibles Europe
07/01/2018
107,64 Oblig. Convertibles Europe
06/01/2018
107,63 Oblig. Convertibles Europe
05/01/2018
107,63 Oblig. Convertibles Europe
04/01/2018
107,24 Oblig. Convertibles Europe
03/01/2018
106,71 Oblig. Convertibles Europe
02/01/2018
106,38 Oblig. Convertibles Europe
01/01/2018
106,47 Oblig. Convertibles Europe
31/12/2017
106,48 Oblig. Convertibles Europe
30/12/2017
106,48 Oblig. Convertibles Europe
29/12/2017
106,48 Oblig. Convertibles Europe
28/12/2017
106,57 Oblig. Convertibles Europe
27/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
26/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
25/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
24/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
23/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
22/12/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
21/12/2017
106,66 Oblig. Convertibles Europe
20/12/2017
106,59 Oblig. Convertibles Europe
19/12/2017
106,80 Oblig. Convertibles Europe
18/12/2017
106,77 Oblig. Convertibles Europe
17/12/2017
106,16 Oblig. Convertibles Europe
16/12/2017
106,16 Oblig. Convertibles Europe
15/12/2017
106,16 Oblig. Convertibles Europe
14/12/2017
106,23 Oblig. Convertibles Europe
13/12/2017
106,48 Oblig. Convertibles Europe
12/12/2017
106,53 Oblig. Convertibles Europe
11/12/2017
106,40 Oblig. Convertibles Europe
10/12/2017
106,40 Oblig. Convertibles Europe
09/12/2017
106,40 Oblig. Convertibles Europe
08/12/2017
106,40 Oblig. Convertibles Europe
07/12/2017
106,35 Oblig. Convertibles Europe
06/12/2017
106,33 Oblig. Convertibles Europe
05/12/2017
107,01 Oblig. Convertibles Europe
04/12/2017
107,06 Oblig. Convertibles Europe
03/12/2017
106,91 Oblig. Convertibles Europe
02/12/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
01/12/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
30/11/2017
107,16 Oblig. Convertibles Europe
29/11/2017
107,18 Oblig. Convertibles Europe
28/11/2017
107,17 Oblig. Convertibles Europe
27/11/2017
107,04 Oblig. Convertibles Europe
26/11/2017
107,16 Oblig. Convertibles Europe
25/11/2017
107,17 Oblig. Convertibles Europe
24/11/2017
107,17 Oblig. Convertibles Europe
23/11/2017
107,20 Oblig. Convertibles Europe
22/11/2017
107,16 Oblig. Convertibles Europe
21/11/2017
107,26 Oblig. Convertibles Europe
20/11/2017
106,96 Oblig. Convertibles Europe
19/11/2017
106,78 Oblig. Convertibles Europe
18/11/2017
106,78 Oblig. Convertibles Europe
17/11/2017
106,78 Oblig. Convertibles Europe
16/11/2017
106,96 Oblig. Convertibles Europe
15/11/2017
106,68 Oblig. Convertibles Europe
14/11/2017
107,06 Oblig. Convertibles Europe
13/11/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
12/11/2017
107,58 Oblig. Convertibles Europe
11/11/2017
107,59 Oblig. Convertibles Europe
10/11/2017
107,59 Oblig. Convertibles Europe
09/11/2017
107,85 Oblig. Convertibles Europe
08/11/2017
108,43 Oblig. Convertibles Europe
07/11/2017
108,46 Oblig. Convertibles Europe
06/11/2017
108,63 Oblig. Convertibles Europe
05/11/2017
108,59 Oblig. Convertibles Europe
04/11/2017
108,58 Oblig. Convertibles Europe
03/11/2017
108,58 Oblig. Convertibles Europe
02/11/2017
108,45 Oblig. Convertibles Europe
01/11/2017
108,31 Oblig. Convertibles Europe
31/10/2017
108,30 Oblig. Convertibles Europe
30/10/2017
108,17 Oblig. Convertibles Europe
29/10/2017
108,05 Oblig. Convertibles Europe
28/10/2017
108,04 Oblig. Convertibles Europe
27/10/2017
108,04 Oblig. Convertibles Europe
26/10/2017
107,78 Oblig. Convertibles Europe
25/10/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
24/10/2017
107,43 Oblig. Convertibles Europe
23/10/2017
107,38 Oblig. Convertibles Europe
22/10/2017
107,24 Oblig. Convertibles Europe
21/10/2017
107,24 Oblig. Convertibles Europe
20/10/2017
107,24 Oblig. Convertibles Europe
19/10/2017
107,20 Oblig. Convertibles Europe
18/10/2017
107,47 Oblig. Convertibles Europe
17/10/2017
107,41 Oblig. Convertibles Europe
16/10/2017
107,44 Oblig. Convertibles Europe
15/10/2017
107,42 Oblig. Convertibles Europe
14/10/2017
107,41 Oblig. Convertibles Europe
13/10/2017
107,41 Oblig. Convertibles Europe
12/10/2017
107,32 Oblig. Convertibles Europe
11/10/2017
107,22 Oblig. Convertibles Europe
10/10/2017
107,09 Oblig. Convertibles Europe
09/10/2017
107,13 Oblig. Convertibles Europe
08/10/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
07/10/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
06/10/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
05/10/2017
107,18 Oblig. Convertibles Europe
04/10/2017
107,10 Oblig. Convertibles Europe
03/10/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
02/10/2017
107,01 Oblig. Convertibles Europe
01/10/2017
106,76 Oblig. Convertibles Europe
30/09/2017
106,76 Oblig. Convertibles Europe
29/09/2017
106,76 Oblig. Convertibles Europe
28/09/2017
106,60 Oblig. Convertibles Europe
27/09/2017
106,52 Oblig. Convertibles Europe
26/09/2017
106,45 Oblig. Convertibles Europe
25/09/2017
106,42 Oblig. Convertibles Europe
24/09/2017
106,49 Oblig. Convertibles Europe
23/09/2017
106,49 Oblig. Convertibles Europe
22/09/2017
106,49 Oblig. Convertibles Europe
21/09/2017
106,49 Oblig. Convertibles Europe
20/09/2017
106,47 Oblig. Convertibles Europe
19/09/2017
106,58 Oblig. Convertibles Europe
18/09/2017
106,54 Oblig. Convertibles Europe
17/09/2017
106,39 Oblig. Convertibles Europe
16/09/2017
106,39 Oblig. Convertibles Europe
15/09/2017
106,39 Oblig. Convertibles Europe
14/09/2017
106,41 Oblig. Convertibles Europe
13/09/2017
106,34 Oblig. Convertibles Europe
12/09/2017
106,32 Oblig. Convertibles Europe
11/09/2017
106,09 Oblig. Convertibles Europe
10/09/2017
105,66 Oblig. Convertibles Europe
09/09/2017
105,66 Oblig. Convertibles Europe
08/09/2017
105,66 Oblig. Convertibles Europe
07/09/2017
105,62 Oblig. Convertibles Europe
06/09/2017
105,46 Oblig. Convertibles Europe
05/09/2017
105,45 Oblig. Convertibles Europe
04/09/2017
105,46 Oblig. Convertibles Europe
03/09/2017
105,60 Oblig. Convertibles Europe
02/09/2017
105,59 Oblig. Convertibles Europe
01/09/2017
105,59 Oblig. Convertibles Europe
31/08/2017
105,39 Oblig. Convertibles Europe
30/08/2017
105,07 Oblig. Convertibles Europe
29/08/2017
104,85 Oblig. Convertibles Europe
28/08/2017
105,30 Oblig. Convertibles Europe
27/08/2017
105,45 Oblig. Convertibles Europe
26/08/2017
105,45 Oblig. Convertibles Europe
25/08/2017
105,45 Oblig. Convertibles Europe
24/08/2017
105,54 Oblig. Convertibles Europe
23/08/2017
105,73 Oblig. Convertibles Europe
22/08/2017
105,81 Oblig. Convertibles Europe
21/08/2017
105,52 Oblig. Convertibles Europe
20/08/2017
105,63 Oblig. Convertibles Europe
19/08/2017
105,64 Oblig. Convertibles Europe
18/08/2017
105,64 Oblig. Convertibles Europe
17/08/2017
105,91 Oblig. Convertibles Europe
16/08/2017
105,98 Oblig. Convertibles Europe
15/08/2017
105,66 Oblig. Convertibles Europe
14/08/2017
105,64 Oblig. Convertibles Europe
13/08/2017
105,30 Oblig. Convertibles Europe
12/08/2017
105,31 Oblig. Convertibles Europe
11/08/2017
105,31 Oblig. Convertibles Europe
10/08/2017
105,71 Oblig. Convertibles Europe
09/08/2017
106,05 Oblig. Convertibles Europe
08/08/2017
106,37 Oblig. Convertibles Europe
07/08/2017
106,34 Oblig. Convertibles Europe
06/08/2017
106,29 Oblig. Convertibles Europe
05/08/2017
106,27 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2017
106,27 Oblig. Convertibles Europe
03/08/2017
106,00 Oblig. Convertibles Europe
02/08/2017
106,05 Oblig. Convertibles Europe
01/08/2017
106,14 Oblig. Convertibles Europe
31/07/2017
105,91 Oblig. Convertibles Europe
30/07/2017
106,01 Oblig. Convertibles Europe
29/07/2017
106,02 Oblig. Convertibles Europe
28/07/2017
106,02 Oblig. Convertibles Europe
27/07/2017
106,34 Oblig. Convertibles Europe
26/07/2017
106,32 Oblig. Convertibles Europe
25/07/2017
106,14 Oblig. Convertibles Europe
24/07/2017
106,06 Oblig. Convertibles Europe
23/07/2017
106,13 Oblig. Convertibles Europe
22/07/2017
106,14 Oblig. Convertibles Europe
21/07/2017
106,14 Oblig. Convertibles Europe
20/07/2017
106,56 Oblig. Convertibles Europe
19/07/2017
106,70 Oblig. Convertibles Europe
18/07/2017
106,49 Oblig. Convertibles Europe
17/07/2017
106,78 Oblig. Convertibles Europe
16/07/2017
106,58 Oblig. Convertibles Europe
15/07/2017
106,58 Oblig. Convertibles Europe
14/07/2017
106,58 Oblig. Convertibles Europe
13/07/2017
106,54 Oblig. Convertibles Europe
12/07/2017
106,37 Oblig. Convertibles Europe
11/07/2017
105,89 Oblig. Convertibles Europe
10/07/2017
105,96 Oblig. Convertibles Europe
09/07/2017
105,76 Oblig. Convertibles Europe
08/07/2017
105,76 Oblig. Convertibles Europe
07/07/2017
105,76 Oblig. Convertibles Europe
06/07/2017
105,83 Oblig. Convertibles Europe
05/07/2017
106,04 Oblig. Convertibles Europe
04/07/2017
106,02 Oblig. Convertibles Europe
03/07/2017
106,11 Oblig. Convertibles Europe
02/07/2017
105,82 Oblig. Convertibles Europe
01/07/2017
105,82 Oblig. Convertibles Europe
30/06/2017
105,82 Oblig. Convertibles Europe
29/06/2017
105,89 Oblig. Convertibles Europe
28/06/2017
106,47 Oblig. Convertibles Europe
27/06/2017
106,62 Oblig. Convertibles Europe
26/06/2017
106,95 Oblig. Convertibles Europe
25/06/2017
106,92 Oblig. Convertibles Europe
24/06/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
23/06/2017
106,93 Oblig. Convertibles Europe
22/06/2017
107,02 Oblig. Convertibles Europe
21/06/2017
107,07 Oblig. Convertibles Europe
20/06/2017
107,21 Oblig. Convertibles Europe
19/06/2017
107,41 Oblig. Convertibles Europe
18/06/2017
107,12 Oblig. Convertibles Europe
17/06/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
16/06/2017
107,11 Oblig. Convertibles Europe
15/06/2017
107,01 Oblig. Convertibles Europe
14/06/2017
107,38 Oblig. Convertibles Europe
13/06/2017
107,35 Oblig. Convertibles Europe
12/06/2017
107,16 Oblig. Convertibles Europe
11/06/2017
107,60 Oblig. Convertibles Europe
10/06/2017
107,60 Oblig. Convertibles Europe
09/06/2017
107,60 Oblig. Convertibles Europe
08/06/2017
107,45 Oblig. Convertibles Europe
07/06/2017
107,44 Oblig. Convertibles Europe
06/06/2017
107,49 Oblig. Convertibles Europe
05/06/2017
107,77 Oblig. Convertibles Europe
04/06/2017
107,76 Oblig. Convertibles Europe
03/06/2017
107,76 Oblig. Convertibles Europe
02/06/2017
107,76 Oblig. Convertibles Europe
01/06/2017
107,49 Oblig. Convertibles Europe
31/05/2017
107,20 Oblig. Convertibles Europe
30/05/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
29/05/2017
107,23 Oblig. Convertibles Europe
28/05/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
27/05/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
26/05/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
25/05/2017
107,20 Oblig. Convertibles Europe
24/05/2017
107,19 Oblig. Convertibles Europe
23/05/2017
107,06 Oblig. Convertibles Europe
22/05/2017
106,98 Oblig. Convertibles Europe
21/05/2017
106,95 Oblig. Convertibles Europe
20/05/2017
106,94 Oblig. Convertibles Europe
19/05/2017
106,94 Oblig. Convertibles Europe
18/05/2017
106,64 Oblig. Convertibles Europe
17/05/2017
106,95 Oblig. Convertibles Europe
16/05/2017
107,48 Oblig. Convertibles Europe
15/05/2017
107,46 Oblig. Convertibles Europe
14/05/2017
107,29 Oblig. Convertibles Europe
13/05/2017
107,29 Oblig. Convertibles Europe
12/05/2017
107,29 Oblig. Convertibles Europe
11/05/2017
107,25 Oblig. Convertibles Europe
10/05/2017
107,45 Oblig. Convertibles Europe
09/05/2017
107,39 Oblig. Convertibles Europe
08/05/2017
107,23 Oblig. Convertibles Europe
07/05/2017
107,21 Oblig. Convertibles Europe
06/05/2017
107,21 Oblig. Convertibles Europe
05/05/2017
107,21 Oblig. Convertibles Europe
04/05/2017
106,88 Oblig. Convertibles Europe
03/05/2017
106,54 Oblig. Convertibles Europe
02/05/2017
106,58 Oblig. Convertibles Europe
01/05/2017
106,25 Oblig. Convertibles Europe
30/04/2017
106,25 Oblig. Convertibles Europe
29/04/2017
106,25 Oblig. Convertibles Europe
28/04/2017
106,25 Oblig. Convertibles Europe
27/04/2017
106,17 Oblig. Convertibles Europe
26/04/2017
106,16 Oblig. Convertibles Europe
25/04/2017
106,08 Oblig. Convertibles Europe
24/04/2017
105,77 Oblig. Convertibles Europe
23/04/2017
104,77 Oblig. Convertibles Europe
22/04/2017
104,77 Oblig. Convertibles Europe
21/04/2017
104,77 Oblig. Convertibles Europe
20/04/2017
104,83 Oblig. Convertibles Europe
19/04/2017
104,74 Oblig. Convertibles Europe
18/04/2017
104,70 Oblig. Convertibles Europe
17/04/2017
105,05 Oblig. Convertibles Europe
16/04/2017
105,05 Oblig. Convertibles Europe
15/04/2017
105,05 Oblig. Convertibles Europe
14/04/2017
105,05 Oblig. Convertibles Europe
13/04/2017
105,05 Oblig. Convertibles Europe
12/04/2017
105,11 Oblig. Convertibles Europe
11/04/2017
105,06 Oblig. Convertibles Europe
10/04/2017
105,15 Oblig. Convertibles Europe
09/04/2017
105,13 Oblig. Convertibles Europe
08/04/2017
105,13 Oblig. Convertibles Europe
07/04/2017
105,13 Oblig. Convertibles Europe
06/04/2017
104,98 Oblig. Convertibles Europe
05/04/2017
104,80 Oblig. Convertibles Europe
04/04/2017
104,69 Oblig. Convertibles Europe
03/04/2017
104,61 Oblig. Convertibles Europe
02/04/2017
104,68 Oblig. Convertibles Europe
01/04/2017
104,67 Oblig. Convertibles Europe
31/03/2017
104,67 Oblig. Convertibles Europe
30/03/2017
104,43 Oblig. Convertibles Europe
29/03/2017
104,18 Oblig. Convertibles Europe
28/03/2017
104,02 Oblig. Convertibles Europe
27/03/2017
103,83 Oblig. Convertibles Europe
26/03/2017
104,07 Oblig. Convertibles Europe
25/03/2017
104,07 Oblig. Convertibles Europe
24/03/2017
104,07 Oblig. Convertibles Europe
23/03/2017
104,03 Oblig. Convertibles Europe
22/03/2017
103,77 Oblig. Convertibles Europe
21/03/2017
103,95 Oblig. Convertibles Europe
20/03/2017
104,27 Oblig. Convertibles Europe
19/03/2017
104,34 Oblig. Convertibles Europe
18/03/2017
104,34 Oblig. Convertibles Europe
17/03/2017
104,34 Oblig. Convertibles Europe
16/03/2017
104,21 Oblig. Convertibles Europe
15/03/2017
104,01 Oblig. Convertibles Europe
14/03/2017
103,92 Oblig. Convertibles Europe
13/03/2017
104,12 Oblig. Convertibles Europe
12/03/2017
104,06 Oblig. Convertibles Europe
11/03/2017
104,06 Oblig. Convertibles Europe
10/03/2017
104,06 Oblig. Convertibles Europe
09/03/2017
104,07 Oblig. Convertibles Europe
08/03/2017
104,15 Oblig. Convertibles Europe
07/03/2017
104,11 Oblig. Convertibles Europe
06/03/2017
104,20 Oblig. Convertibles Europe
05/03/2017
104,43 Oblig. Convertibles Europe
04/03/2017
104,44 Oblig. Convertibles Europe
03/03/2017
104,44 Oblig. Convertibles Europe
02/03/2017
104,48 Oblig. Convertibles Europe
01/03/2017
104,50 Oblig. Convertibles Europe
28/02/2017
103,98 Oblig. Convertibles Europe
27/02/2017
103,89 Oblig. Convertibles Europe
26/02/2017
103,85 Oblig. Convertibles Europe
25/02/2017
103,86 Oblig. Convertibles Europe
24/02/2017
103,86 Oblig. Convertibles Europe
23/02/2017
104,07 Oblig. Convertibles Europe
22/02/2017
104,11 Oblig. Convertibles Europe
21/02/2017
104,08 Oblig. Convertibles Europe
20/02/2017
103,82 Oblig. Convertibles Europe
19/02/2017
103,67 Oblig. Convertibles Europe
18/02/2017
103,67 Oblig. Convertibles Europe
17/02/2017
103,67 Oblig. Convertibles Europe
16/02/2017
103,78 Oblig. Convertibles Europe
15/02/2017
103,86 Oblig. Convertibles Europe
14/02/2017
103,73 Oblig. Convertibles Europe
13/02/2017
103,65 Oblig. Convertibles Europe
12/02/2017
103,38 Oblig. Convertibles Europe
11/02/2017
103,38 Oblig. Convertibles Europe
10/02/2017
103,38 Oblig. Convertibles Europe
09/02/2017
103,24 Oblig. Convertibles Europe
08/02/2017
103,05 Oblig. Convertibles Europe
07/02/2017
102,96 Oblig. Convertibles Europe
06/02/2017
102,89 Oblig. Convertibles Europe
05/02/2017
103,15 Oblig. Convertibles Europe
04/02/2017
103,15 Oblig. Convertibles Europe
03/02/2017
103,15 Oblig. Convertibles Europe
02/02/2017
102,98 Oblig. Convertibles Europe
01/02/2017
102,89 Oblig. Convertibles Europe
31/01/2017
102,63 Oblig. Convertibles Europe
30/01/2017
102,93 Oblig. Convertibles Europe
29/01/2017
103,39 Oblig. Convertibles Europe
28/01/2017
103,39 Oblig. Convertibles Europe
27/01/2017
103,39 Oblig. Convertibles Europe
26/01/2017
103,44 Oblig. Convertibles Europe
25/01/2017
103,33 Oblig. Convertibles Europe
24/01/2017
103,10 Oblig. Convertibles Europe
23/01/2017
103,05 Oblig. Convertibles Europe
22/01/2017
103,19 Oblig. Convertibles Europe
21/01/2017
103,19 Oblig. Convertibles Europe
20/01/2017
103,19 Oblig. Convertibles Europe
19/01/2017
103,20 Oblig. Convertibles Europe
18/01/2017
103,24 Oblig. Convertibles Europe
17/01/2017
103,19 Oblig. Convertibles Europe
16/01/2017
103,33 Oblig. Convertibles Europe
15/01/2017
103,38 Oblig. Convertibles Europe
14/01/2017
103,37 Oblig. Convertibles Europe
13/01/2017
103,37 Oblig. Convertibles Europe
12/01/2017
103,15 Oblig. Convertibles Europe
11/01/2017
103,39 Oblig. Convertibles Europe
10/01/2017
103,24 Oblig. Convertibles Europe
09/01/2017
103,24 Oblig. Convertibles Europe
08/01/2017
103,43 Oblig. Convertibles Europe
07/01/2017
103,43 Oblig. Convertibles Europe
06/01/2017
103,43 Oblig. Convertibles Europe
05/01/2017
103,44 Oblig. Convertibles Europe
04/01/2017
103,41 Oblig. Convertibles Europe
03/01/2017
103,46 Oblig. Convertibles Europe
02/01/2017
103,36 Oblig. Convertibles Europe
01/01/2017
103,11 Oblig. Convertibles Europe
31/12/2016
103,11 Oblig. Convertibles Europe
30/12/2016
103,11 Oblig. Convertibles Europe
29/12/2016
103,03 Oblig. Convertibles Europe
28/12/2016
103,04 Oblig. Convertibles Europe
27/12/2016
103,01 Oblig. Convertibles Europe
26/12/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
25/12/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
24/12/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
23/12/2016
102,90 Oblig. Convertibles Europe
22/12/2016
102,80 Oblig. Convertibles Europe
21/12/2016
102,82 Oblig. Convertibles Europe
20/12/2016
102,79 Oblig. Convertibles Europe
19/12/2016
102,62 Oblig. Convertibles Europe
18/12/2016
102,56 Oblig. Convertibles Europe
17/12/2016
102,55 Oblig. Convertibles Europe
16/12/2016
102,55 Oblig. Convertibles Europe
15/12/2016
102,40 Oblig. Convertibles Europe
14/12/2016
102,19 Oblig. Convertibles Europe
13/12/2016
102,32 Oblig. Convertibles Europe
12/12/2016
102,00 Oblig. Convertibles Europe
11/12/2016
101,97 Oblig. Convertibles Europe
10/12/2016
101,96 Oblig. Convertibles Europe
09/12/2016
101,96 Oblig. Convertibles Europe
08/12/2016
101,58 Oblig. Convertibles Europe
07/12/2016
101,17 Oblig. Convertibles Europe
06/12/2016
100,77 Oblig. Convertibles Europe
05/12/2016
100,54 Oblig. Convertibles Europe
04/12/2016
100,31 Oblig. Convertibles Europe
03/12/2016
100,32 Oblig. Convertibles Europe
02/12/2016
100,32 Oblig. Convertibles Europe
01/12/2016
100,46 Oblig. Convertibles Europe
30/11/2016
100,67 Oblig. Convertibles Europe
29/11/2016
100,55 Oblig. Convertibles Europe
28/11/2016
100,46 Oblig. Convertibles Europe
27/11/2016
100,68 Oblig. Convertibles Europe
26/11/2016
100,68 Oblig. Convertibles Europe
25/11/2016
100,68 Oblig. Convertibles Europe
24/11/2016
100,66 Oblig. Convertibles Europe
23/11/2016
100,58 Oblig. Convertibles Europe
22/11/2016
100,64 Oblig. Convertibles Europe
21/11/2016
100,52 Oblig. Convertibles Europe
20/11/2016
100,57 Oblig. Convertibles Europe
19/11/2016
100,57 Oblig. Convertibles Europe
18/11/2016
100,57 Oblig. Convertibles Europe
17/11/2016
100,69 Oblig. Convertibles Europe
16/11/2016
100,63 Oblig. Convertibles Europe
15/11/2016
100,72 Oblig. Convertibles Europe
14/11/2016
100,56 Oblig. Convertibles Europe
13/11/2016
100,83 Oblig. Convertibles Europe
12/11/2016
100,84 Oblig. Convertibles Europe
11/11/2016
100,84 Oblig. Convertibles Europe
10/11/2016
100,89 Oblig. Convertibles Europe
09/11/2016
101,12 Oblig. Convertibles Europe
08/11/2016
100,95 Oblig. Convertibles Europe
07/11/2016
100,89 Oblig. Convertibles Europe
06/11/2016
100,54 Oblig. Convertibles Europe
05/11/2016
100,55 Oblig. Convertibles Europe
04/11/2016
100,55 Oblig. Convertibles Europe
03/11/2016
100,88 Oblig. Convertibles Europe
02/11/2016
100,90 Oblig. Convertibles Europe
01/11/2016
101,54 Oblig. Convertibles Europe
31/10/2016
101,56 Oblig. Convertibles Europe
30/10/2016
101,61 Oblig. Convertibles Europe
29/10/2016
101,62 Oblig. Convertibles Europe
28/10/2016
101,62 Oblig. Convertibles Europe
27/10/2016
101,63 Oblig. Convertibles Europe
26/10/2016
101,70 Oblig. Convertibles Europe
25/10/2016
101,88 Oblig. Convertibles Europe
24/10/2016
101,99 Oblig. Convertibles Europe
23/10/2016
101,89 Oblig. Convertibles Europe
22/10/2016
101,89 Oblig. Convertibles Europe
21/10/2016
101,89 Oblig. Convertibles Europe
20/10/2016
101,87 Oblig. Convertibles Europe
19/10/2016
101,71 Oblig. Convertibles Europe
18/10/2016
101,57 Oblig. Convertibles Europe
17/10/2016
101,21 Oblig. Convertibles Europe
16/10/2016
101,34 Oblig. Convertibles Europe
15/10/2016
101,33 Oblig. Convertibles Europe
14/10/2016
101,33 Oblig. Convertibles Europe
13/10/2016
101,02 Oblig. Convertibles Europe
12/10/2016
101,20 Oblig. Convertibles Europe
11/10/2016
101,35 Oblig. Convertibles Europe
10/10/2016
101,45 Oblig. Convertibles Europe
09/10/2016
101,20 Oblig. Convertibles Europe
08/10/2016
101,21 Oblig. Convertibles Europe
07/10/2016
101,21 Oblig. Convertibles Europe
06/10/2016
101,47 Oblig. Convertibles Europe
05/10/2016
101,62 Oblig. Convertibles Europe
04/10/2016
101,85 Oblig. Convertibles Europe
03/10/2016
101,74 Oblig. Convertibles Europe
02/10/2016
101,67 Oblig. Convertibles Europe
01/10/2016
101,67 Oblig. Convertibles Europe
30/09/2016
101,67 Oblig. Convertibles Europe
29/09/2016
101,60 Oblig. Convertibles Europe
28/09/2016
101,60 Oblig. Convertibles Europe
27/09/2016
101,31 Oblig. Convertibles Europe
26/09/2016
101,35 Oblig. Convertibles Europe
25/09/2016
101,78 Oblig. Convertibles Europe
24/09/2016
101,78 Oblig. Convertibles Europe
23/09/2016
101,78 Oblig. Convertibles Europe
22/09/2016
101,83 Oblig. Convertibles Europe
21/09/2016
101,30 Oblig. Convertibles Europe
20/09/2016
101,24 Oblig. Convertibles Europe
19/09/2016
101,21 Oblig. Convertibles Europe
18/09/2016
100,99 Oblig. Convertibles Europe
17/09/2016
100,99 Oblig. Convertibles Europe
16/09/2016
100,99 Oblig. Convertibles Europe
15/09/2016
101,14 Oblig. Convertibles Europe
14/09/2016
101,10 Oblig. Convertibles Europe
13/09/2016
101,15 Oblig. Convertibles Europe
12/09/2016
101,37 Oblig. Convertibles Europe
11/09/2016
101,74 Oblig. Convertibles Europe
10/09/2016
101,75 Oblig. Convertibles Europe
09/09/2016
101,75 Oblig. Convertibles Europe
08/09/2016
102,19 Oblig. Convertibles Europe
07/09/2016
102,27 Oblig. Convertibles Europe
06/09/2016
102,18 Oblig. Convertibles Europe
05/09/2016
102,18 Oblig. Convertibles Europe
04/09/2016
102,05 Oblig. Convertibles Europe
03/09/2016
102,03 Oblig. Convertibles Europe
02/09/2016
102,03 Oblig. Convertibles Europe
01/09/2016
101,71 Oblig. Convertibles Europe
31/08/2016
101,74 Oblig. Convertibles Europe
30/08/2016
101,89 Oblig. Convertibles Europe
29/08/2016
101,73 Oblig. Convertibles Europe
28/08/2016
101,78 Oblig. Convertibles Europe
27/08/2016
101,77 Oblig. Convertibles Europe
26/08/2016
101,77 Oblig. Convertibles Europe
25/08/2016
101,66 Oblig. Convertibles Europe
24/08/2016
101,86 Oblig. Convertibles Europe
23/08/2016
101,77 Oblig. Convertibles Europe
22/08/2016
101,54 Oblig. Convertibles Europe
21/08/2016
101,58 Oblig. Convertibles Europe
20/08/2016
101,58 Oblig. Convertibles Europe
19/08/2016
101,58 Oblig. Convertibles Europe
18/08/2016
101,70 Oblig. Convertibles Europe
17/08/2016
101,51 Oblig. Convertibles Europe
16/08/2016
101,77 Oblig. Convertibles Europe
15/08/2016
102,02 Oblig. Convertibles Europe
14/08/2016
102,02 Oblig. Convertibles Europe
13/08/2016
102,02 Oblig. Convertibles Europe
12/08/2016
102,02 Oblig. Convertibles Europe
11/08/2016
101,93 Oblig. Convertibles Europe
10/08/2016
101,68 Oblig. Convertibles Europe
09/08/2016
101,72 Oblig. Convertibles Europe
08/08/2016
101,44 Oblig. Convertibles Europe
07/08/2016
101,35 Oblig. Convertibles Europe
06/08/2016
101,34 Oblig. Convertibles Europe
05/08/2016
101,34 Oblig. Convertibles Europe
04/08/2016
100,97 Oblig. Convertibles Europe
03/08/2016
100,74 Oblig. Convertibles Europe
02/08/2016
100,79 Oblig. Convertibles Europe
01/08/2016
101,19 Oblig. Convertibles Europe
31/07/2016
101,15 Oblig. Convertibles Europe
30/07/2016
101,15 Oblig. Convertibles Europe
29/07/2016
101,15 Oblig. Convertibles Europe
28/07/2016
101,00 Oblig. Convertibles Europe
27/07/2016
101,00 Oblig. Convertibles Europe
26/07/2016
100,73 Oblig. Convertibles Europe
25/07/2016
100,61 Oblig. Convertibles Europe
24/07/2016
100,49 Oblig. Convertibles Europe
23/07/2016
100,49 Oblig. Convertibles Europe
22/07/2016
100,49 Oblig. Convertibles Europe
21/07/2016
100,42 Oblig. Convertibles Europe
20/07/2016
100,39 Oblig. Convertibles Europe
19/07/2016
100,03 Oblig. Convertibles Europe
18/07/2016
100,03 Oblig. Convertibles Europe
17/07/2016
99,91 Oblig. Convertibles Europe
16/07/2016
99,90 Oblig. Convertibles Europe
15/07/2016
99,90 Oblig. Convertibles Europe
14/07/2016
99,71 Oblig. Convertibles Europe
13/07/2016
99,66 Oblig. Convertibles Europe
12/07/2016
99,56 Oblig. Convertibles Europe
11/07/2016
99,20 Oblig. Convertibles Europe
10/07/2016
98,63 Oblig. Convertibles Europe
09/07/2016
98,61 Oblig. Convertibles Europe
08/07/2016
98,61 Oblig. Convertibles Europe
07/07/2016
98,21 Oblig. Convertibles Europe
06/07/2016
98,03 Oblig. Convertibles Europe
05/07/2016
98,53 Oblig. Convertibles Europe
04/07/2016
99,02 Oblig. Convertibles Europe
03/07/2016
99,17 Oblig. Convertibles Europe
02/07/2016
99,15 Oblig. Convertibles Europe
01/07/2016
99,15 Oblig. Convertibles Europe
30/06/2016
98,86 Oblig. Convertibles Europe
29/06/2016
98,56 Oblig. Convertibles Europe
28/06/2016
97,75 Oblig. Convertibles Europe
27/06/2016
97,24 Oblig. Convertibles Europe
26/06/2016
98,49 Oblig. Convertibles Europe
25/06/2016
98,61 Oblig. Convertibles Europe
24/06/2016
98,61 Oblig. Convertibles Europe
23/06/2016
100,50 Oblig. Convertibles Europe
22/06/2016
100,14 Oblig. Convertibles Europe
21/06/2016
99,98 Oblig. Convertibles Europe
20/06/2016
99,82 Oblig. Convertibles Europe
19/06/2016
98,83 Oblig. Convertibles Europe
18/06/2016
98,82 Oblig. Convertibles Europe
17/06/2016
98,82 Oblig. Convertibles Europe
16/06/2016
98,59 Oblig. Convertibles Europe
15/06/2016
98,97 Oblig. Convertibles Europe
14/06/2016
98,89 Oblig. Convertibles Europe
13/06/2016
99,50 Oblig. Convertibles Europe
12/06/2016
100,17 Oblig. Convertibles Europe
11/06/2016
100,21 Oblig. Convertibles Europe
10/06/2016
100,21 Oblig. Convertibles Europe
09/06/2016
100,88 Oblig. Convertibles Europe
08/06/2016
101,08 Oblig. Convertibles Europe
07/06/2016
101,19 Oblig. Convertibles Europe
06/06/2016
100,87 Oblig. Convertibles Europe
05/06/2016
100,87 Oblig. Convertibles Europe
04/06/2016
100,89 Oblig. Convertibles Europe
03/06/2016
100,89 Oblig. Convertibles Europe
02/06/2016
101,09 Oblig. Convertibles Europe
01/06/2016
101,05 Oblig. Convertibles Europe
31/05/2016
101,28 Oblig. Convertibles Europe
30/05/2016
101,42 Oblig. Convertibles Europe
29/05/2016
101,36 Oblig. Convertibles Europe
28/05/2016
101,35 Oblig. Convertibles Europe
27/05/2016
101,35 Oblig. Convertibles Europe
26/05/2016
101,20 Oblig. Convertibles Europe
25/05/2016
100,98 Oblig. Convertibles Europe
24/05/2016
100,68 Oblig. Convertibles Europe
23/05/2016
100,21 Oblig. Convertibles Europe
22/05/2016
100,19 Oblig. Convertibles Europe
21/05/2016
100,16 Oblig. Convertibles Europe
20/05/2016
100,16 Oblig. Convertibles Europe
19/05/2016
99,85 Oblig. Convertibles Europe
18/05/2016
100,09 Oblig. Convertibles Europe
17/05/2016
100,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/04/2018
104,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/04/2018
104,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/04/2018
104,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/04/2018
104,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/04/2018
104,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/04/2018
104,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/04/2018
104,15 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/04/2018
103,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/04/2018
103,23 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/04/2018
103,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/04/2018
103,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/04/2018
103,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/04/2018
103,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/04/2018
102,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/04/2018
102,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/04/2018
102,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/04/2018
102,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/04/2018
102,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/04/2018
102,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/04/2018
102,69 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/04/2018
101,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/04/2018
101,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/04/2018
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/04/2018
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/03/2018
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/03/2018
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/03/2018
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/03/2018
101,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/03/2018
102,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/03/2018
101,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/03/2018
101,90 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/03/2018
101,90 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/03/2018
101,90 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/03/2018
102,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/03/2018
103,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/03/2018
103,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/03/2018
102,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/03/2018
103,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/03/2018
103,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/03/2018
103,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/03/2018
103,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/03/2018
103,35 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/03/2018
103,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/03/2018
104,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/03/2018
104,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/03/2018
104,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/03/2018
104,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/03/2018
103,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/03/2018
103,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/03/2018
103,22 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/03/2018
102,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/03/2018
102,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/03/2018
102,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/03/2018
102,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/03/2018
103,34 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/02/2018
104,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/02/2018
104,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/02/2018
104,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/02/2018
104,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/02/2018
104,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/02/2018
104,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/02/2018
104,27 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/02/2018
104,41 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/02/2018
104,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/02/2018
104,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/02/2018
104,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/02/2018
104,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/02/2018
104,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/02/2018
103,73 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/02/2018
103,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/02/2018
102,84 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/02/2018
103,14 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/02/2018
102,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/02/2018
102,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/02/2018
102,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/02/2018
103,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/02/2018
104,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/02/2018
103,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/02/2018
104,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/02/2018
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/02/2018
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/02/2018
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/02/2018
105,75 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/01/2018
105,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/01/2018
105,93 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/01/2018
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/01/2018
106,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/01/2018
106,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/01/2018
106,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/01/2018
105,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/01/2018
106,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/01/2018
106,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/01/2018
106,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/01/2018
106,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/01/2018
106,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/01/2018
106,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/01/2018
106,11 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/01/2018
105,98 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/01/2018
106,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/01/2018
105,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/01/2018
106,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/01/2018
106,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/01/2018
106,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/01/2018
105,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/01/2018
105,73 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/01/2018
106,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/01/2018
105,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/01/2018
105,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/01/2018
105,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/01/2018
105,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/01/2018
105,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/01/2018
104,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/01/2018
104,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/01/2018
104,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/12/2017
104,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/12/2017
104,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/12/2017
104,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/12/2017
104,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/12/2017
104,66 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/12/2017
104,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/12/2017
104,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/12/2017
104,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/12/2017
104,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/12/2017
104,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/12/2017
104,68 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/12/2017
104,45 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/12/2017
104,87 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/12/2017
104,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/12/2017
103,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/12/2017
103,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/12/2017
103,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/12/2017
103,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/12/2017
103,95 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/12/2017
104,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/12/2017
103,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/12/2017
103,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/12/2017
103,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/12/2017
103,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/12/2017
103,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/12/2017
103,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/12/2017
106,38 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/12/2017
106,84 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/12/2017
107,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/12/2017
107,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/12/2017
107,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/11/2017
107,38 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/11/2017
107,40 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/11/2017
107,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/11/2017
107,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/11/2017
107,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/11/2017
107,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/11/2017
107,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/11/2017
107,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/11/2017
107,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/11/2017
107,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/11/2017
107,34 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/11/2017
107,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/11/2017
107,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/11/2017
107,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/11/2017
107,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/11/2017
106,42 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/11/2017
106,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/11/2017
107,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/11/2017
107,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/11/2017
107,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/11/2017
107,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/11/2017
108,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/11/2017
108,84 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/11/2017
108,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/11/2017
109,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/11/2017
109,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/11/2017
109,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/11/2017
109,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/11/2017
108,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/11/2017
108,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/10/2017
108,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/10/2017
108,65 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/10/2017
108,41 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/10/2017
108,41 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/10/2017
108,41 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/10/2017
108,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/10/2017
107,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/10/2017
108,14 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/10/2017
107,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/10/2017
107,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/10/2017
107,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/10/2017
107,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/10/2017
107,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/10/2017
108,07 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/10/2017
107,97 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/10/2017
108,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/10/2017
108,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/10/2017
108,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/10/2017
108,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/10/2017
108,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/10/2017
108,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/10/2017
107,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/10/2017
107,87 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/10/2017
107,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/10/2017
107,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/10/2017
107,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/10/2017
107,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/10/2017
107,73 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/10/2017
107,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/10/2017
107,76 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/10/2017
107,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/09/2017
107,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/09/2017
107,64 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/09/2017
107,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/09/2017
107,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/09/2017
107,42 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/09/2017
107,42 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/09/2017
107,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/09/2017
107,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/09/2017
107,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/09/2017
107,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/09/2017
107,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/09/2017
107,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/09/2017
107,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/09/2017
107,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/09/2017
107,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/09/2017
107,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/09/2017
107,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/09/2017
107,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/09/2017
107,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/09/2017
107,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/09/2017
106,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/09/2017
106,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/09/2017
106,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/09/2017
106,87 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/09/2017
106,75 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/09/2017
106,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/09/2017
106,66 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/09/2017
106,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/09/2017
106,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/09/2017
106,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/08/2017
106,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/08/2017
106,35 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/08/2017
106,11 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/08/2017
106,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/08/2017
106,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/08/2017
106,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/08/2017
106,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/08/2017
106,79 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/08/2017
107,15 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/08/2017
107,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/08/2017
106,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/08/2017
106,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/08/2017
106,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/08/2017
106,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/08/2017
107,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/08/2017
107,36 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/08/2017
106,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/08/2017
106,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/08/2017
106,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/08/2017
106,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/08/2017
106,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/08/2017
106,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/08/2017
107,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/08/2017
107,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/08/2017
107,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/08/2017
107,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/08/2017
107,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/08/2017
107,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/08/2017
107,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/08/2017
107,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/08/2017
107,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/07/2017
107,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/07/2017
107,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/07/2017
107,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/07/2017
107,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/07/2017
108,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/07/2017
108,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/07/2017
107,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/07/2017
107,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/07/2017
107,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/07/2017
107,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/07/2017
107,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/07/2017
108,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/07/2017
108,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/07/2017
108,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/07/2017
108,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/07/2017
108,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/07/2017
108,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/07/2017
108,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/07/2017
108,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/07/2017
108,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/07/2017
107,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/07/2017
107,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/07/2017
107,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/07/2017
107,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/07/2017
107,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/07/2017
107,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/07/2017
107,69 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/07/2017
107,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/07/2017
107,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/07/2017
107,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/07/2017
107,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/06/2017
107,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/06/2017
107,27 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/06/2017
108,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/06/2017
108,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/06/2017
108,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/06/2017
108,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/06/2017
108,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/06/2017
108,25 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/06/2017
108,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/06/2017
108,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/06/2017
108,46 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/06/2017
108,87 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/06/2017
108,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/06/2017
108,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/06/2017
108,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/06/2017
108,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/06/2017
108,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/06/2017
109,21 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/06/2017
109,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/06/2017
109,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/06/2017
109,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/06/2017
109,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/06/2017
108,95 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/06/2017
108,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/06/2017
108,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/06/2017
109,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/06/2017
109,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/06/2017
109,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/06/2017
109,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/06/2017
109,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/05/2017
108,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/05/2017
108,87 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/05/2017
108,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/05/2017
108,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/05/2017
108,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/05/2017
108,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/05/2017
109,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/05/2017
109,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/05/2017
108,97 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/05/2017
108,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/05/2017
108,93 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/05/2017
108,93 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/05/2017
108,93 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/05/2017
108,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/05/2017
108,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/05/2017
108,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/05/2017
108,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/05/2017
108,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/05/2017
108,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/05/2017
108,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/05/2017
108,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/05/2017
108,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/05/2017
108,65 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/05/2017
108,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/05/2017
108,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/05/2017
108,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/05/2017
108,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/05/2017
108,26 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/05/2017
107,95 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/05/2017
108,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/05/2017
107,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/04/2017
107,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/04/2017
107,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/04/2017
107,62 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/04/2017
107,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/04/2017
107,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/04/2017
107,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/04/2017
107,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/04/2017
106,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/04/2017
106,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/04/2017
106,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/04/2017
106,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/04/2017
106,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/04/2017
105,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/04/2017
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/04/2017
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/04/2017
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/04/2017
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/04/2017
106,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/04/2017
106,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/04/2017
106,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/04/2017
106,51 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/04/2017
106,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/04/2017
106,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/04/2017
106,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/04/2017
106,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/04/2017
106,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/04/2017
105,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/04/2017
105,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/04/2017
106,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/04/2017
106,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/03/2017
106,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/03/2017
105,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/03/2017
105,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/03/2017
105,35 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/03/2017
105,23 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/03/2017
105,49 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/03/2017
105,49 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/03/2017
105,49 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/03/2017
105,35 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/03/2017
105,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/03/2017
105,23 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/03/2017
105,38 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/03/2017
105,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/03/2017
105,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/03/2017
105,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/03/2017
105,41 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/03/2017
105,21 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/03/2017
105,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/03/2017
105,38 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/03/2017
105,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/03/2017
105,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/03/2017
105,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/03/2017
105,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/03/2017
105,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/03/2017
105,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/03/2017
105,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/03/2017
105,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/03/2017
105,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/03/2017
105,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/03/2017
105,66 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/03/2017
105,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/02/2017
105,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/02/2017
105,11 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/02/2017
105,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/02/2017
105,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/02/2017
105,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/02/2017
105,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/02/2017
105,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/02/2017
105,35 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/02/2017
105,14 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/02/2017
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/02/2017
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/02/2017
105,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/02/2017
105,23 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/02/2017
105,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/02/2017
105,11 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/02/2017
105,11 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/02/2017
104,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/02/2017
104,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/02/2017
104,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/02/2017
104,69 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/02/2017
104,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/02/2017
104,39 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/02/2017
104,26 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/02/2017
104,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/02/2017
104,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/02/2017
104,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/02/2017
104,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/02/2017
104,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/01/2017
104,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/01/2017
104,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/01/2017
104,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/01/2017
104,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/01/2017
104,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/01/2017
104,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/01/2017
104,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/01/2017
104,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/01/2017
104,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/01/2017
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/01/2017
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/01/2017
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/01/2017
104,57 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/01/2017
104,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/01/2017
104,69 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/01/2017
104,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/01/2017
104,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/01/2017
104,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/01/2017
104,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/01/2017
104,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/01/2017
104,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/01/2017
104,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/01/2017
104,75 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/01/2017
104,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/01/2017
104,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/01/2017
104,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/01/2017
104,79 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/01/2017
104,79 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/01/2017
104,79 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/01/2017
104,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/01/2017
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/12/2016
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/12/2016
104,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/12/2016
104,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/12/2016
104,40 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/12/2016
104,38 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/12/2016
104,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/12/2016
104,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/12/2016
104,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/12/2016
104,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/12/2016
104,26 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/12/2016
104,32 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/12/2016
104,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/12/2016
104,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/12/2016
104,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/12/2016
104,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/12/2016
104,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/12/2016
103,85 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/12/2016
103,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/12/2016
103,97 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/12/2016
103,61 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/12/2016
103,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/12/2016
103,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/12/2016
103,58 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/12/2016
103,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/12/2016
102,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/12/2016
102,34 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/12/2016
101,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/12/2016
101,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/12/2016
101,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/12/2016
101,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/12/2016
101,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/11/2016
102,15 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/11/2016
101,97 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/11/2016
101,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/11/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/11/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/11/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/11/2016
101,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/11/2016
101,98 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/11/2016
101,96 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/11/2016
101,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/11/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/11/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/11/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/11/2016
102,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/11/2016
102,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/11/2016
102,12 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/11/2016
101,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/11/2016
102,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/11/2016
102,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/11/2016
102,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/11/2016
102,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/11/2016
102,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/11/2016
102,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/11/2016
102,67 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/11/2016
102,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/11/2016
102,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/11/2016
102,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/11/2016
102,49 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/11/2016
102,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/11/2016
102,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/10/2016
102,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/10/2016
102,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/10/2016
102,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/10/2016
102,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/10/2016
102,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/10/2016
102,82 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/10/2016
103,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/10/2016
102,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/10/2016
102,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/10/2016
102,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/10/2016
102,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/10/2016
102,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/10/2016
102,70 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/10/2016
102,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/10/2016
102,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/10/2016
102,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/10/2016
102,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/10/2016
102,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/10/2016
101,94 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/10/2016
102,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/10/2016
102,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/10/2016
102,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/10/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/10/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/10/2016
102,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/10/2016
102,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/10/2016
102,34 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/10/2016
102,47 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/10/2016
102,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/10/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/10/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/09/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/09/2016
101,97 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/09/2016
101,90 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/09/2016
101,55 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/09/2016
101,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/09/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/09/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/09/2016
102,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/09/2016
102,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/09/2016
101,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/09/2016
101,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/09/2016
101,30 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/09/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/09/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/09/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/09/2016
101,31 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/09/2016
101,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/09/2016
101,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/09/2016
101,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/09/2016
101,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/09/2016
101,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/09/2016
101,71 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/09/2016
101,95 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/09/2016
101,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/09/2016
101,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/09/2016
101,90 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/09/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/09/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/09/2016
101,74 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/09/2016
101,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/08/2016
101,40 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/08/2016
101,44 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/08/2016
101,24 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/08/2016
101,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/08/2016
101,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/08/2016
101,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/08/2016
101,05 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/08/2016
101,28 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/08/2016
101,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/08/2016
100,88 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/08/2016
100,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/08/2016
100,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/08/2016
100,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/08/2016
101,06 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/08/2016
100,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/08/2016
100,91 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/08/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/08/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/08/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/08/2016
101,08 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/08/2016
100,98 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/08/2016
100,86 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/08/2016
100,89 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/08/2016
100,70 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/08/2016
100,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/08/2016
100,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/08/2016
100,52 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/08/2016
100,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/08/2016
99,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/08/2016
99,83 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/08/2016
100,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/07/2016
100,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/07/2016
100,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/07/2016
100,33 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/07/2016
99,98 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/07/2016
100,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/07/2016
99,56 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/07/2016
99,45 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/07/2016
99,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/07/2016
99,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/07/2016
99,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/07/2016
99,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/07/2016
99,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/07/2016
98,81 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/07/2016
98,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/07/2016
98,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/07/2016
98,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/07/2016
98,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/07/2016
98,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/07/2016
98,37 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/07/2016
98,29 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/07/2016
97,68 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/07/2016
97,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/07/2016
97,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/07/2016
97,09 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/07/2016
96,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/07/2016
96,20 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/07/2016
97,02 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/07/2016
97,69 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/07/2016
98,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/07/2016
98,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/07/2016
98,03 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/06/2016
97,50 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/06/2016
97,36 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/06/2016
96,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/06/2016
95,59 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/06/2016
96,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/06/2016
96,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/06/2016
96,99 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/06/2016
99,70 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/06/2016
99,16 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/06/2016
99,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/06/2016
99,00 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/06/2016
98,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/06/2016
98,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/06/2016
98,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
16/06/2016
97,63 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
15/06/2016
98,04 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
14/06/2016
98,01 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
13/06/2016
98,79 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
12/06/2016
99,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
11/06/2016
99,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
10/06/2016
99,48 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
09/06/2016
100,43 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
08/06/2016
100,77 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
07/06/2016
100,92 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
06/06/2016
100,60 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
05/06/2016
100,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
04/06/2016
100,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
03/06/2016
100,54 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
02/06/2016
100,78 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
01/06/2016
100,72 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
31/05/2016
100,98 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
30/05/2016
101,19 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
29/05/2016
101,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
28/05/2016
101,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
27/05/2016
101,17 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
26/05/2016
101,10 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
25/05/2016
100,80 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
24/05/2016
100,49 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
23/05/2016
100,12 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
22/05/2016
100,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
21/05/2016
100,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
20/05/2016
100,18 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
19/05/2016
99,75 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
18/05/2016
100,13 ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC
17/05/2016
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC 4,002,045,920,41
Oblig. Convertibles Europe 5,832,974,420,75
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt 10,035,066,430,84
Performances annuelles
 2017
ABN AMRO EUROPEAN CONVERTIBLES SC -0,13
Oblig. Convertibles Europe 3,27
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt 5,30

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 26 avril 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus