ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D - LU1698894653

Performance en base 100 du 15/11/2017 au 26/04/2018
 
ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
 
Oblig. Euro secteur privé
 
ML EMU Corporate
Oblig. Euro secteur privé
26/04/2018
99,17 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2018
99,14 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2018
99,20 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2018
99,20 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2018
99,28 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2018
99,28 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2018
99,28 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2018
99,30 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2018
99,47 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2018
99,54 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2018
99,48 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2018
99,39 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2018
99,38 Oblig. Euro secteur privé
10/04/2018
99,32 Oblig. Euro secteur privé
09/04/2018
99,34 Oblig. Euro secteur privé
08/04/2018
99,34 Oblig. Euro secteur privé
07/04/2018
99,34 Oblig. Euro secteur privé
06/04/2018
99,34 Oblig. Euro secteur privé
05/04/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2018
99,25 Oblig. Euro secteur privé
02/04/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
31/03/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2018
99,26 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2018
99,23 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2018
99,24 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2018
99,16 Oblig. Euro secteur privé
25/03/2018
99,17 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2018
99,17 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2018
99,17 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2018
99,28 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2018
99,20 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2018
99,23 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2018
99,31 Oblig. Euro secteur privé
18/03/2018
99,41 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2018
99,43 Oblig. Euro secteur privé
14/03/2018
99,54 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2018
99,58 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2018
99,58 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2018
99,51 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2018
99,51 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2018
99,51 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2018
99,48 Oblig. Euro secteur privé
07/03/2018
99,40 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2018
99,37 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2018
99,40 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2018
99,45 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2018
99,45 Oblig. Euro secteur privé
02/03/2018
99,45 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2018
99,52 Oblig. Euro secteur privé
28/02/2018
99,52 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2018
99,48 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2018
99,50 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
23/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
22/02/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
21/02/2018
99,44 Oblig. Euro secteur privé
20/02/2018
99,43 Oblig. Euro secteur privé
19/02/2018
99,45 Oblig. Euro secteur privé
18/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
17/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2018
99,46 Oblig. Euro secteur privé
15/02/2018
99,29 Oblig. Euro secteur privé
14/02/2018
99,24 Oblig. Euro secteur privé
13/02/2018
99,29 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2018
99,40 Oblig. Euro secteur privé
11/02/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
10/02/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
09/02/2018
99,42 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2018
99,54 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2018
99,65 Oblig. Euro secteur privé
06/02/2018
99,67 Oblig. Euro secteur privé
05/02/2018
99,67 Oblig. Euro secteur privé
04/02/2018
99,67 Oblig. Euro secteur privé
03/02/2018
99,67 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2018
99,67 Oblig. Euro secteur privé
01/02/2018
99,78 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2018
99,79 Oblig. Euro secteur privé
30/01/2018
99,80 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2018
99,82 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2018
99,95 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2018
99,95 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2018
99,95 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2018
100,00 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2018
100,09 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2018
100,13 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2018
100,08 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2018
100,02 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2018
100,02 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2018
100,02 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2018
99,97 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2018
99,97 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2018
99,95 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2018
99,87 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2018
99,84 Oblig. Euro secteur privé
13/01/2018
99,84 Oblig. Euro secteur privé
12/01/2018
99,84 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2018
99,86 Oblig. Euro secteur privé
10/01/2018
100,01 Oblig. Euro secteur privé
09/01/2018
100,08 Oblig. Euro secteur privé
08/01/2018
100,13 Oblig. Euro secteur privé
07/01/2018
100,08 Oblig. Euro secteur privé
06/01/2018
100,08 Oblig. Euro secteur privé
05/01/2018
100,08 Oblig. Euro secteur privé
04/01/2018
100,00 Oblig. Euro secteur privé
03/01/2018
99,94 Oblig. Euro secteur privé
02/01/2018
99,85 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2018
100,09 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2017
100,08 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2017
100,09 Oblig. Euro secteur privé
29/12/2017
100,09 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2017
100,16 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
22/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2017
100,13 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2017
100,21 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2017
100,34 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2017
100,36 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2017
100,36 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2017
100,36 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2017
100,34 Oblig. Euro secteur privé
13/12/2017
100,37 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2017
100,37 Oblig. Euro secteur privé
11/12/2017
100,39 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2017
100,38 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2017
100,38 Oblig. Euro secteur privé
08/12/2017
100,38 Oblig. Euro secteur privé
07/12/2017
100,41 Oblig. Euro secteur privé
06/12/2017
100,39 Oblig. Euro secteur privé
05/12/2017
100,33 Oblig. Euro secteur privé
04/12/2017
100,27 Oblig. Euro secteur privé
03/12/2017
100,30 Oblig. Euro secteur privé
02/12/2017
100,30 Oblig. Euro secteur privé
01/12/2017
100,30 Oblig. Euro secteur privé
30/11/2017
100,17 Oblig. Euro secteur privé
29/11/2017
100,14 Oblig. Euro secteur privé
28/11/2017
100,22 Oblig. Euro secteur privé
27/11/2017
100,20 Oblig. Euro secteur privé
26/11/2017
100,13 Oblig. Euro secteur privé
25/11/2017
100,13 Oblig. Euro secteur privé
24/11/2017
100,13 Oblig. Euro secteur privé
23/11/2017
100,12 Oblig. Euro secteur privé
22/11/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
21/11/2017
100,10 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2017
100,05 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2017
100,03 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2017
100,03 Oblig. Euro secteur privé
17/11/2017
100,03 Oblig. Euro secteur privé
16/11/2017
99,99 Oblig. Euro secteur privé
15/11/2017
99,93 Oblig. Euro secteur privé
14/11/2017
100,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/04/2018
95,62 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/04/2018
95,71 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/04/2018
95,77 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/04/2018
95,63 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/04/2018
95,15 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/04/2018
95,15 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/04/2018
95,15 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/04/2018
94,63 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/04/2018
94,58 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/04/2018
94,80 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/04/2018
94,78 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/04/2018
95,16 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/04/2018
95,16 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
13/04/2018
95,16 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
12/04/2018
95,06 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
11/04/2018
94,56 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
10/04/2018
94,86 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
09/04/2018
95,44 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
08/04/2018
95,95 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
07/04/2018
95,95 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
06/04/2018
95,95 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
05/04/2018
95,64 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
04/04/2018
95,50 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
03/04/2018
95,20 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
02/04/2018
94,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
01/04/2018
94,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
31/03/2018
94,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
30/03/2018
94,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
29/03/2018
94,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
28/03/2018
94,36 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
27/03/2018
94,46 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/03/2018
94,20 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/03/2018
94,77 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/03/2018
94,77 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/03/2018
94,77 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/03/2018
95,03 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/03/2018
95,24 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/03/2018
95,27 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/03/2018
95,13 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/03/2018
94,90 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
13/03/2018
94,88 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
12/03/2018
95,44 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
11/03/2018
95,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
10/03/2018
95,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
09/03/2018
95,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
08/03/2018
94,52 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
07/03/2018
94,60 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
06/03/2018
94,61 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
05/03/2018
95,44 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
04/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
03/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
02/03/2018
95,39 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
01/03/2018
96,52 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
28/02/2018
96,13 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
27/02/2018
95,46 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/02/2018
95,28 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/02/2018
95,37 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/02/2018
95,37 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/02/2018
95,37 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/02/2018
95,57 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/02/2018
95,27 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/02/2018
95,06 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/02/2018
93,99 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/02/2018
93,99 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/02/2018
93,99 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/02/2018
93,99 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/02/2018
93,71 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/02/2018
94,96 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
13/02/2018
95,14 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
12/02/2018
95,62 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
11/02/2018
95,70 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
10/02/2018
95,70 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
09/02/2018
95,70 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
08/02/2018
96,08 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
07/02/2018
95,44 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
06/02/2018
95,54 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
05/02/2018
94,74 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
04/02/2018
94,43 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
03/02/2018
94,43 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
02/02/2018
94,43 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
01/02/2018
94,70 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
31/01/2018
94,72 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
30/01/2018
95,03 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
29/01/2018
95,37 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
28/01/2018
95,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
27/01/2018
95,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/01/2018
95,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/01/2018
95,22 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/01/2018
95,66 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/01/2018
96,44 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/01/2018
96,49 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/01/2018
96,40 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/01/2018
96,40 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/01/2018
96,40 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/01/2018
96,58 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/01/2018
96,84 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/01/2018
96,64 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/01/2018
97,34 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/01/2018
97,34 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
13/01/2018
97,34 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
12/01/2018
97,34 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
11/01/2018
98,36 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
10/01/2018
98,57 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
09/01/2018
99,11 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
08/01/2018
98,75 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
07/01/2018
98,10 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
06/01/2018
98,10 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
05/01/2018
98,10 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
04/01/2018
97,85 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
03/01/2018
98,16 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
02/01/2018
97,78 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
01/01/2018
98,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
31/12/2017
98,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
30/12/2017
98,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
29/12/2017
98,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
28/12/2017
98,82 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
27/12/2017
99,12 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/12/2017
99,42 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/12/2017
99,42 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/12/2017
99,42 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/12/2017
99,42 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/12/2017
99,42 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/12/2017
99,37 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/12/2017
99,51 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/12/2017
99,19 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/12/2017
99,91 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/12/2017
99,80 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/12/2017
99,80 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/12/2017
99,80 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/12/2017
99,45 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
13/12/2017
100,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
12/12/2017
100,10 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
11/12/2017
99,86 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
10/12/2017
100,28 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
09/12/2017
100,28 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
08/12/2017
100,28 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
07/12/2017
99,92 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
06/12/2017
99,65 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
05/12/2017
99,35 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
04/12/2017
98,66 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
03/12/2017
98,97 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
02/12/2017
98,97 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
01/12/2017
98,97 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
30/11/2017
99,28 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
29/11/2017
99,48 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
28/11/2017
98,98 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
27/11/2017
98,40 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
26/11/2017
99,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
25/11/2017
99,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
24/11/2017
99,00 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
23/11/2017
100,05 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
22/11/2017
100,05 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
21/11/2017
100,25 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
20/11/2017
99,72 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
19/11/2017
99,54 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
18/11/2017
99,54 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
17/11/2017
99,54 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
16/11/2017
99,67 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
15/11/2017
99,13 ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D
14/11/2017
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Indicateurs avancés indisponibles.
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ALLIANZ EMER MKT SHT DUR DEF BD W2 USD D -4,38-6,44-
Oblig. Euro secteur privé -0,83-1,03-

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 27 avril 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus