29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES - FR0013266590

Performance en base 100 du 04/01/2018 au 20/04/2018
 
29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES
 
Act. Europe
 
MSCI Europe
MSCI Europe
20/04/2018
97,86 MSCI Europe
19/04/2018
98,53 MSCI Europe
18/04/2018
98,53 MSCI Europe
17/04/2018
98,22 MSCI Europe
16/04/2018
97,48 MSCI Europe
15/04/2018
97,91 MSCI Europe
14/04/2018
97,91 MSCI Europe
13/04/2018
97,91 MSCI Europe
12/04/2018
97,68 MSCI Europe
11/04/2018
97,07 MSCI Europe
10/04/2018
97,55 MSCI Europe
09/04/2018
96,87 MSCI Europe
08/04/2018
96,90 MSCI Europe
07/04/2018
96,90 MSCI Europe
06/04/2018
96,90 MSCI Europe
05/04/2018
96,70 MSCI Europe
04/04/2018
94,81 MSCI Europe
03/04/2018
94,75 MSCI Europe
02/04/2018
95,41 MSCI Europe
01/04/2018
95,30 MSCI Europe
31/03/2018
95,30 MSCI Europe
30/03/2018
95,30 MSCI Europe
29/03/2018
95,30 MSCI Europe
28/03/2018
94,68 MSCI Europe
27/03/2018
94,72 MSCI Europe
26/03/2018
93,66 MSCI Europe
25/03/2018
94,17 MSCI Europe
24/03/2018
94,17 MSCI Europe
23/03/2018
94,17 MSCI Europe
22/03/2018
94,86 MSCI Europe
21/03/2018
96,21 MSCI Europe
20/03/2018
96,46 MSCI Europe
19/03/2018
96,15 MSCI Europe
18/03/2018
96,88 MSCI Europe
17/03/2018
96,88 MSCI Europe
16/03/2018
96,88 MSCI Europe
15/03/2018
96,61 MSCI Europe
14/03/2018
96,15 MSCI Europe
13/03/2018
96,51 MSCI Europe
12/03/2018
97,46 MSCI Europe
11/03/2018
97,31 MSCI Europe
10/03/2018
97,31 MSCI Europe
09/03/2018
97,31 MSCI Europe
08/03/2018
95,96 MSCI Europe
07/03/2018
95,56 MSCI Europe
06/03/2018
95,28 MSCI Europe
05/03/2018
95,37 MSCI Europe
04/03/2018
94,21 MSCI Europe
03/03/2018
94,21 MSCI Europe
02/03/2018
94,21 MSCI Europe
01/03/2018
96,32 MSCI Europe
28/02/2018
97,30 MSCI Europe
27/02/2018
97,63 MSCI Europe
26/02/2018
98,05 MSCI Europe
25/02/2018
97,79 MSCI Europe
24/02/2018
97,79 MSCI Europe
23/02/2018
97,79 MSCI Europe
22/02/2018
97,95 MSCI Europe
21/02/2018
97,76 MSCI Europe
20/02/2018
97,54 MSCI Europe
19/02/2018
96,84 MSCI Europe
18/02/2018
97,43 MSCI Europe
17/02/2018
97,43 MSCI Europe
16/02/2018
97,43 MSCI Europe
15/02/2018
96,40 MSCI Europe
14/02/2018
96,40 MSCI Europe
13/02/2018
95,13 MSCI Europe
12/02/2018
95,66 MSCI Europe
11/02/2018
94,23 MSCI Europe
10/02/2018
94,23 MSCI Europe
09/02/2018
94,23 MSCI Europe
08/02/2018
95,88 MSCI Europe
07/02/2018
97,02 MSCI Europe
06/02/2018
95,63 MSCI Europe
05/02/2018
97,75 MSCI Europe
04/02/2018
99,01 MSCI Europe
03/02/2018
99,01 MSCI Europe
02/02/2018
99,01 MSCI Europe
01/02/2018
100,91 MSCI Europe
31/01/2018
101,36 MSCI Europe
30/01/2018
101,48 MSCI Europe
29/01/2018
102,30 MSCI Europe
28/01/2018
102,64 MSCI Europe
27/01/2018
102,64 MSCI Europe
26/01/2018
102,64 MSCI Europe
25/01/2018
102,95 MSCI Europe
24/01/2018
102,98 MSCI Europe
23/01/2018
103,63 MSCI Europe
22/01/2018
103,21 MSCI Europe
21/01/2018
102,51 MSCI Europe
20/01/2018
102,51 MSCI Europe
19/01/2018
102,51 MSCI Europe
18/01/2018
102,26 MSCI Europe
17/01/2018
102,35 MSCI Europe
16/01/2018
102,13 MSCI Europe
15/01/2018
101,99 MSCI Europe
14/01/2018
102,25 MSCI Europe
13/01/2018
102,25 MSCI Europe
12/01/2018
102,25 MSCI Europe
11/01/2018
102,13 MSCI Europe
10/01/2018
102,13 MSCI Europe
09/01/2018
102,54 MSCI Europe
08/01/2018
102,14 MSCI Europe
07/01/2018
101,76 MSCI Europe
06/01/2018
101,76 MSCI Europe
05/01/2018
101,76 MSCI Europe
04/01/2018
100,99 MSCI Europe
03/01/2018
100,00 Act. Europe
20/04/2018
98,97 Act. Europe
19/04/2018
98,96 Act. Europe
18/04/2018
98,86 Act. Europe
17/04/2018
98,52 Act. Europe
16/04/2018
97,87 Act. Europe
15/04/2018
98,07 Act. Europe
14/04/2018
98,07 Act. Europe
13/04/2018
98,07 Act. Europe
12/04/2018
97,84 Act. Europe
11/04/2018
97,31 Act. Europe
10/04/2018
97,71 Act. Europe
09/04/2018
97,06 Act. Europe
08/04/2018
96,97 Act. Europe
07/04/2018
96,97 Act. Europe
06/04/2018
96,97 Act. Europe
05/04/2018
96,95 Act. Europe
04/04/2018
95,04 Act. Europe
03/04/2018
95,55 Act. Europe
02/04/2018
95,94 Act. Europe
01/04/2018
95,95 Act. Europe
31/03/2018
95,95 Act. Europe
30/03/2018
95,95 Act. Europe
29/03/2018
95,95 Act. Europe
28/03/2018
95,48 Act. Europe
27/03/2018
95,32 Act. Europe
26/03/2018
94,52 Act. Europe
25/03/2018
94,99 Act. Europe
24/03/2018
94,99 Act. Europe
23/03/2018
94,99 Act. Europe
22/03/2018
95,89 Act. Europe
21/03/2018
97,14 Act. Europe
20/03/2018
97,26 Act. Europe
19/03/2018
97,00 Act. Europe
18/03/2018
97,70 Act. Europe
17/03/2018
97,70 Act. Europe
16/03/2018
97,70 Act. Europe
15/03/2018
97,53 Act. Europe
14/03/2018
97,16 Act. Europe
13/03/2018
97,40 Act. Europe
12/03/2018
98,09 Act. Europe
11/03/2018
97,79 Act. Europe
10/03/2018
97,78 Act. Europe
09/03/2018
97,78 Act. Europe
08/03/2018
97,22 Act. Europe
07/03/2018
96,34 Act. Europe
06/03/2018
96,14 Act. Europe
05/03/2018
95,70 Act. Europe
04/03/2018
95,17 Act. Europe
03/03/2018
95,17 Act. Europe
02/03/2018
95,17 Act. Europe
01/03/2018
96,95 Act. Europe
28/02/2018
98,10 Act. Europe
27/02/2018
98,53 Act. Europe
26/02/2018
98,70 Act. Europe
25/02/2018
98,28 Act. Europe
24/02/2018
98,28 Act. Europe
23/02/2018
98,28 Act. Europe
22/02/2018
98,11 Act. Europe
21/02/2018
98,25 Act. Europe
20/02/2018
98,12 Act. Europe
19/02/2018
97,72 Act. Europe
18/02/2018
98,10 Act. Europe
17/02/2018
98,09 Act. Europe
16/02/2018
98,09 Act. Europe
15/02/2018
97,16 Act. Europe
14/02/2018
96,47 Act. Europe
13/02/2018
95,66 Act. Europe
12/02/2018
96,11 Act. Europe
11/02/2018
95,23 Act. Europe
10/02/2018
95,23 Act. Europe
09/02/2018
95,23 Act. Europe
08/02/2018
96,63 Act. Europe
07/02/2018
97,85 Act. Europe
06/02/2018
96,45 Act. Europe
05/02/2018
98,41 Act. Europe
04/02/2018
99,93 Act. Europe
03/02/2018
99,93 Act. Europe
02/02/2018
99,93 Act. Europe
01/02/2018
101,28 Act. Europe
31/01/2018
101,61 Act. Europe
30/01/2018
101,77 Act. Europe
29/01/2018
102,59 Act. Europe
28/01/2018
102,73 Act. Europe
27/01/2018
102,73 Act. Europe
26/01/2018
102,73 Act. Europe
25/01/2018
102,34 Act. Europe
24/01/2018
102,87 Act. Europe
23/01/2018
103,32 Act. Europe
22/01/2018
103,15 Act. Europe
21/01/2018
102,86 Act. Europe
20/01/2018
102,86 Act. Europe
19/01/2018
102,86 Act. Europe
18/01/2018
102,32 Act. Europe
17/01/2018
102,13 Act. Europe
16/01/2018
102,21 Act. Europe
15/01/2018
102,10 Act. Europe
14/01/2018
102,17 Act. Europe
13/01/2018
102,17 Act. Europe
12/01/2018
102,17 Act. Europe
11/01/2018
101,92 Act. Europe
10/01/2018
102,17 Act. Europe
09/01/2018
102,55 Act. Europe
08/01/2018
102,13 Act. Europe
07/01/2018
101,77 Act. Europe
06/01/2018
101,77 Act. Europe
05/01/2018
101,77 Act. Europe
04/01/2018
100,85 Act. Europe
03/01/2018
100,00 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
20/04/2018
100,10 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
19/04/2018
99,71 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
18/04/2018
99,65 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
17/04/2018
99,34 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
16/04/2018
98,63 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
15/04/2018
98,49 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
14/04/2018
98,49 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
13/04/2018
98,49 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
12/04/2018
98,36 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
11/04/2018
97,72 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
10/04/2018
98,37 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
09/04/2018
97,85 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
08/04/2018
97,64 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
07/04/2018
97,64 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
06/04/2018
97,64 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
05/04/2018
98,06 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
04/04/2018
95,62 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
03/04/2018
95,82 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
02/04/2018
96,38 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
01/04/2018
96,38 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
31/03/2018
96,38 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
30/03/2018
96,38 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
29/03/2018
96,38 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
28/03/2018
95,53 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
27/03/2018
95,03 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
26/03/2018
93,98 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
25/03/2018
94,55 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
24/03/2018
94,55 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
23/03/2018
94,55 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
22/03/2018
95,89 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
21/03/2018
97,31 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
20/03/2018
97,64 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
19/03/2018
97,25 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
18/03/2018
98,41 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
17/03/2018
98,41 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
16/03/2018
98,41 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
15/03/2018
97,68 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
14/03/2018
97,08 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
13/03/2018
97,24 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
12/03/2018
98,08 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
11/03/2018
97,89 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
10/03/2018
97,89 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
09/03/2018
97,89 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
08/03/2018
97,65 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
07/03/2018
96,58 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
06/03/2018
96,03 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
05/03/2018
95,91 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
04/03/2018
95,12 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
03/03/2018
95,12 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
02/03/2018
95,12 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
01/03/2018
97,22 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
28/02/2018
98,23 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
27/02/2018
98,73 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
26/02/2018
98,94 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
25/02/2018
98,36 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
24/02/2018
98,36 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
23/02/2018
98,36 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
22/02/2018
98,14 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
21/02/2018
98,10 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
20/02/2018
98,21 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
19/02/2018
97,51 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
18/02/2018
98,02 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
17/02/2018
98,02 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
16/02/2018
98,02 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
15/02/2018
97,01 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
14/02/2018
96,37 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
13/02/2018
95,54 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
12/02/2018
96,28 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
11/02/2018
95,11 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
10/02/2018
95,11 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
09/02/2018
95,11 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
08/02/2018
96,58 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
07/02/2018
98,83 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
06/02/2018
97,08 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
05/02/2018
99,47 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
04/02/2018
100,90 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
03/02/2018
100,90 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
02/02/2018
100,90 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
01/02/2018
102,33 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
31/01/2018
103,04 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
30/01/2018
102,91 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
29/01/2018
103,74 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
28/01/2018
103,84 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
27/01/2018
103,84 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
26/01/2018
103,84 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
25/01/2018
103,28 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
24/01/2018
103,56 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
23/01/2018
104,20 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
22/01/2018
104,01 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
21/01/2018
103,86 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
20/01/2018
103,86 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
19/01/2018
103,86 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
18/01/2018
102,95 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
17/01/2018
102,88 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
16/01/2018
103,04 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
15/01/2018
102,77 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
14/01/2018
102,75 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
13/01/2018
102,75 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
12/01/2018
102,75 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
11/01/2018
102,35 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
10/01/2018
102,71 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
09/01/2018
103,04 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
08/01/2018
102,85 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
07/01/2018
102,62 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
06/01/2018
102,62 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
05/01/2018
102,62 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
04/01/2018
101,58 29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 
03/01/2018
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Indicateurs avancés indisponibles.
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
29 HAUSSMAN EURO OPPORTINITIES 0,10-18,17-
Act. Europe -1,03-15,38-
MSCI Europe -2,14-17,11-

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus