ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP - LU0411469744

Performance en base 100 du 21/04/2015 au 20/04/2018
 
ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
 
Oblig. Euro Ht Rendt
 
ML Euro HY
Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2018
107,92 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2018
107,98 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2018
108,08 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2018
108,12 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2018
108,04 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2018
107,99 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2018
107,98 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2018
107,98 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2018
107,84 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2018
107,66 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2018
107,59 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2018
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2018
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2018
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2018
107,59 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2018
107,47 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2018
107,49 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2018
107,48 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2018
107,49 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2018
107,49 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2018
107,49 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2018
107,49 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2018
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2018
107,51 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2018
107,42 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2018
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2018
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2018
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2018
107,58 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2018
107,82 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2018
107,91 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2018
107,90 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2018
107,90 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2018
107,88 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2018
107,97 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2018
108,07 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2018
108,11 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2018
108,00 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2018
107,99 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2018
107,99 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2018
107,90 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2018
107,83 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2018
107,83 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2018
107,73 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2018
107,77 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2018
107,78 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2018
107,78 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2018
107,89 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2018
107,92 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2018
107,88 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2018
107,81 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2018
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2018
107,76 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2018
107,86 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2018
107,88 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2018
107,96 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2018
107,87 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2018
107,85 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2018
107,85 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2018
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2018
107,48 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2018
107,53 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2018
107,80 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2018
107,76 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2018
107,77 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2018
107,77 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2018
108,13 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2018
108,22 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2018
108,03 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2018
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2018
108,37 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2018
108,38 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2018
108,38 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2018
108,53 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2018
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2018
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2018
108,76 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2018
108,81 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2018
108,82 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2018
108,82 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2018
108,85 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2018
108,91 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2018
108,89 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2018
108,82 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2018
108,77 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2018
108,68 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2018
108,68 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2018
108,68 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2018
108,68 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2018
108,69 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2018
108,74 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2018
108,86 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2018
108,83 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2018
108,81 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2018
108,80 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2018
108,80 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2018
108,73 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2018
108,59 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2018
108,44 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2018
108,36 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2017
108,35 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2017
108,35 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2017
108,35 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2017
108,37 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2017
108,36 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2017
108,32 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2017
108,26 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2017
108,25 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2017
108,25 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2017
108,24 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2017
108,25 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2017
108,25 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2017
108,27 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2017
108,30 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2017
108,33 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2017
108,32 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2017
108,36 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2017
108,41 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2017
108,45 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2017
108,49 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2017
108,46 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2017
108,47 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2017
108,45 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2017
108,46 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2017
108,46 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2017
108,44 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2017
108,42 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2017
108,38 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2017
108,27 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2017
108,27 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2017
108,28 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2017
108,03 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2017
108,29 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2017
108,51 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2017
108,55 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2017
108,55 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2017
108,55 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2017
108,76 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2017
108,95 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2017
109,12 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2017
109,10 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2017
109,05 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2017
109,05 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2017
109,05 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2017
109,02 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2017
108,90 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2017
108,87 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2017
108,79 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2017
108,70 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2017
108,69 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2017
108,69 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2017
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2017
108,54 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2017
108,58 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2017
108,56 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2017
108,52 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2017
108,51 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2017
108,51 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2017
108,49 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2017
108,51 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2017
108,46 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2017
108,38 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2017
108,31 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2017
108,30 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2017
108,30 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2017
108,26 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2017
108,19 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2017
108,14 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2017
108,14 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2017
108,12 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2017
108,13 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2017
108,13 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2017
108,07 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2017
108,02 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2017
108,01 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2017
107,96 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2017
107,92 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2017
107,92 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2017
107,92 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2017
107,87 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2017
107,88 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2017
107,86 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2017
107,86 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2017
107,82 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2017
107,82 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2017
107,82 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2017
107,83 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2017
107,79 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2017
107,77 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2017
107,74 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2017
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2017
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2017
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2017
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2017
107,66 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2017
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2017
107,61 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2017
107,57 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2017
107,57 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2017
107,57 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2017
107,60 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2017
107,57 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2017
107,56 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2017
107,52 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2017
107,52 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2017
107,53 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2017
107,53 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2017
107,52 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2017
107,40 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2017
107,45 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2017
107,45 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2017
107,45 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2017
107,42 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2017
107,43 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2017
107,52 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2017
107,53 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2017
107,43 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2017
107,39 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2017
107,29 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2017
107,30 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2017
107,30 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2017
107,46 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2017
107,54 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2017
107,67 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2017
107,72 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2017
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2017
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2017
107,68 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2017
107,65 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2017
107,58 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2017
107,53 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2017
107,44 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2017
107,40 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2017
107,40 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2017
107,40 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2017
107,41 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2017
107,30 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2017
107,22 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2017
107,17 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2017
107,14 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2017
107,14 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2017
107,14 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2017
107,12 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2017
107,03 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2017
106,92 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2017
106,88 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2017
106,82 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2017
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2017
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2017
106,78 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2017
106,64 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2017
106,52 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2017
106,54 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2017
106,55 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2017
106,55 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2017
106,55 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2017
106,77 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2017
106,89 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2017
106,87 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2017
106,84 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2017
106,80 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2017
106,80 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2017
106,80 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2017
106,88 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2017
106,95 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2017
107,07 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2017
107,11 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2017
107,04 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2017
107,04 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2017
107,04 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2017
107,03 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2017
107,08 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2017
107,15 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2017
107,12 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2017
107,06 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2017
107,05 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2017
107,05 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2017
107,02 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2017
107,06 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2017
106,96 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2017
106,92 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2017
106,94 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2017
106,93 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2017
106,93 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2017
106,91 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2017
106,94 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2017
106,96 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2017
106,94 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2017
106,93 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2017
106,93 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2017
106,93 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2017
106,85 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2017
106,87 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2017
106,83 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2017
106,82 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2017
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2017
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2017
106,81 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2017
106,73 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2017
106,70 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2017
106,66 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2017
106,62 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2017
106,54 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2017
106,54 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2017
106,54 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2017
106,48 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2017
106,69 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2017
106,75 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2017
106,73 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2017
106,71 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2017
106,71 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2017
106,71 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2017
106,73 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2017
106,65 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2017
106,60 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2017
106,51 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2017
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2017
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2017
106,45 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2017
106,48 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2017
106,38 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2017
106,29 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2017
106,17 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2017
106,16 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2017
106,16 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2017
106,16 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2017
106,11 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2017
106,04 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2017
105,94 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2017
105,87 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2017
105,59 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2017
105,59 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2017
105,59 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2017
105,56 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2017
105,51 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2017
105,48 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2017
105,46 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2017
105,48 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2017
105,44 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2017
105,44 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2017
105,44 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2017
105,38 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2017
105,44 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2017
105,45 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2017
105,41 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2017
105,41 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2017
105,41 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2017
105,38 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2017
105,32 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2017
105,26 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2017
105,24 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2017
105,27 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2017
105,27 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2017
105,27 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2017
105,25 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2017
105,23 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2017
105,33 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2017
105,33 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2017
105,31 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2017
105,30 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2017
105,30 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2017
105,29 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2017
105,11 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2017
105,08 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2017
105,24 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2017
105,28 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2017
105,29 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2017
105,29 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2017
105,32 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2017
105,50 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2017
105,63 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2017
105,68 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2017
105,68 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2017
105,69 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2017
105,69 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2017
105,71 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2017
105,65 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2017
105,54 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2017
105,49 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2017
105,47 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2017
105,47 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2017
105,47 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2017
105,45 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2017
105,38 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2017
105,32 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2017
105,25 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2017
105,20 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2017
105,20 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2017
105,20 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2017
105,19 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2017
105,15 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2017
105,06 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2017
105,01 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2017
104,92 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2017
104,92 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2017
104,91 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2017
104,86 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2017
104,82 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2017
104,85 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2017
104,85 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2017
104,80 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2017
104,79 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2017
104,79 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2017
104,69 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2017
104,66 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2017
104,64 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2017
104,71 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2017
104,77 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2017
104,77 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2017
104,77 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2017
104,79 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2017
104,73 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2017
104,64 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2017
104,65 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2017
104,63 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2017
104,63 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2017
104,63 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2017
104,60 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2017
104,54 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2017
104,51 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2017
104,53 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2017
104,51 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2017
104,50 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2017
104,50 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2017
104,49 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2017
104,47 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2017
104,44 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2017
104,47 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2017
104,47 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2017
104,47 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2017
104,47 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2017
104,48 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2017
104,39 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2017
104,25 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2017
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2017
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2016
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2016
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2016
104,05 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2016
104,04 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2016
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2016
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2016
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2016
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2016
103,97 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2016
103,93 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2016
103,88 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2016
103,85 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2016
103,76 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2016
103,72 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2016
103,72 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2016
103,72 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2016
103,66 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2016
103,69 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2016
103,61 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2016
103,41 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2016
103,28 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2016
103,28 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2016
103,28 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2016
103,11 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2016
102,99 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2016
102,79 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2016
102,61 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2016
102,53 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2016
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2016
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2016
102,57 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2016
102,51 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2016
102,47 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2016
102,44 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2016
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2016
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2016
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2016
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2016
102,38 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2016
102,37 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2016
102,18 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2016
102,20 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2016
102,20 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2016
102,20 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2016
102,29 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2016
102,28 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2016
102,34 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2016
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2016
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2016
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2016
102,56 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2016
102,73 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2016
102,69 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2016
102,85 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2016
102,83 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2016
102,70 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2016
102,71 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2016
102,71 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2016
102,82 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2016
102,80 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2016
103,00 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2016
103,03 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2016
103,06 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2016
103,07 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2016
103,07 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2016
103,19 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2016
103,25 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2016
103,31 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2016
103,27 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2016
103,18 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2016
103,18 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2016
103,18 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2016
103,09 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2016
102,96 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2016
102,83 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2016
102,72 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2016
102,69 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2016
102,68 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2016
102,68 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2016
102,47 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2016
102,48 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2016
102,47 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2016
102,45 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2016
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2016
102,44 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2016
102,44 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2016
102,46 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2016
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2016
102,41 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2016
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2016
102,26 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2016
102,25 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2016
102,25 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2016
102,32 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2016
102,23 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2016
102,18 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2016
102,31 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2016
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2016
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2016
102,39 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2016
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2016
102,06 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2016
102,03 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2016
102,00 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2016
101,97 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2016
101,98 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2016
101,98 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2016
102,02 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2016
102,13 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2016
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2016
102,29 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2016
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2016
102,75 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2016
102,75 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2016
102,94 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2016
102,94 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2016
102,89 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2016
102,83 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2016
102,77 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2016
102,76 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2016
102,76 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2016
102,74 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2016
102,73 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2016
102,62 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2016
102,55 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2016
102,54 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2016
102,53 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2016
102,53 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2016
102,48 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2016
102,43 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2016
102,35 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2016
102,29 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2016
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2016
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2016
102,27 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2016
102,30 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2016
102,24 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2016
102,26 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2016
102,17 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2016
102,14 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2016
102,14 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2016
102,14 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2016
102,04 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2016
101,95 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2016
101,84 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2016
101,66 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2016
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2016
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2016
101,45 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2016
101,28 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2016
101,11 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2016
101,15 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2016
101,20 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2016
101,15 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2016
101,14 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2016
101,14 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2016
101,13 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2016
101,13 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2016
101,12 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2016
101,16 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2016
101,11 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2016
101,12 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2016
101,12 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2016
101,03 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2016
100,88 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2016
100,81 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2016
100,83 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2016
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2016
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2016
100,80 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2016
100,73 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2016
100,61 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2016
100,43 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2016
100,09 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2016
99,80 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2016
99,80 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2016
99,80 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2016
99,65 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2016
99,56 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2016
99,74 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2016
99,81 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2016
99,60 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2016
99,60 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2016
99,60 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2016
99,35 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2016
99,13 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2016
98,60 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2016
98,48 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2016
98,95 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2016
98,96 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2016
98,96 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2016
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2016
100,01 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2016
99,92 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2016
99,78 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2016
99,39 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2016
99,38 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2016
99,38 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2016
99,32 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2016
99,55 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2016
99,44 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2016
99,95 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2016
100,32 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2016
100,32 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2016
100,32 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2016
100,47 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2016
100,36 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2016
100,25 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2016
100,04 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2016
99,97 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2016
99,96 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2016
99,96 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2016
99,87 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2016
99,81 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2016
99,88 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2016
99,83 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2016
99,84 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2016
99,84 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2016
99,84 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2016
99,79 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2016
99,66 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2016
99,41 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2016
99,26 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2016
99,22 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2016
99,20 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2016
99,20 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2016
99,13 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2016
99,21 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2016
99,19 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2016
99,09 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2016
99,09 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2016
99,09 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2016
99,09 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2016
99,09 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2016
99,05 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2016
99,07 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2016
99,13 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2016
99,20 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2016
99,20 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2016
99,20 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2016
99,34 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2016
99,34 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2016
99,48 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2016
99,64 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2016
99,66 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2016
99,66 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2016
99,66 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2016
99,67 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2016
99,68 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2016
99,72 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2016
99,74 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2016
99,79 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2016
99,78 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2016
99,78 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2016
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2016
99,36 Oblig. Euro Ht Rendt
19/04/2016
99,26 Oblig. Euro Ht Rendt
18/04/2016
99,00 Oblig. Euro Ht Rendt
17/04/2016
99,01 Oblig. Euro Ht Rendt
16/04/2016
99,02 Oblig. Euro Ht Rendt
15/04/2016
99,02 Oblig. Euro Ht Rendt
14/04/2016
98,94 Oblig. Euro Ht Rendt
13/04/2016
98,69 Oblig. Euro Ht Rendt
12/04/2016
98,38 Oblig. Euro Ht Rendt
11/04/2016
98,28 Oblig. Euro Ht Rendt
10/04/2016
98,25 Oblig. Euro Ht Rendt
09/04/2016
98,23 Oblig. Euro Ht Rendt
08/04/2016
98,23 Oblig. Euro Ht Rendt
07/04/2016
98,25 Oblig. Euro Ht Rendt
06/04/2016
98,25 Oblig. Euro Ht Rendt
05/04/2016
98,24 Oblig. Euro Ht Rendt
04/04/2016
98,29 Oblig. Euro Ht Rendt
03/04/2016
98,25 Oblig. Euro Ht Rendt
02/04/2016
98,26 Oblig. Euro Ht Rendt
01/04/2016
98,26 Oblig. Euro Ht Rendt
31/03/2016
98,13 Oblig. Euro Ht Rendt
30/03/2016
98,10 Oblig. Euro Ht Rendt
29/03/2016
98,00 Oblig. Euro Ht Rendt
28/03/2016
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
27/03/2016
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
26/03/2016
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
25/03/2016
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
24/03/2016
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
23/03/2016
98,15 Oblig. Euro Ht Rendt
22/03/2016
98,07 Oblig. Euro Ht Rendt
21/03/2016
98,03 Oblig. Euro Ht Rendt
20/03/2016
97,96 Oblig. Euro Ht Rendt
19/03/2016
97,96 Oblig. Euro Ht Rendt
18/03/2016
97,96 Oblig. Euro Ht Rendt
17/03/2016
97,88 Oblig. Euro Ht Rendt
16/03/2016
97,82 Oblig. Euro Ht Rendt
15/03/2016
97,97 Oblig. Euro Ht Rendt
14/03/2016
98,27 Oblig. Euro Ht Rendt
13/03/2016
97,82 Oblig. Euro Ht Rendt
12/03/2016
97,78 Oblig. Euro Ht Rendt
11/03/2016
97,78 Oblig. Euro Ht Rendt
10/03/2016
96,86 Oblig. Euro Ht Rendt
09/03/2016
96,50 Oblig. Euro Ht Rendt
08/03/2016
96,49 Oblig. Euro Ht Rendt
07/03/2016
96,47 Oblig. Euro Ht Rendt
06/03/2016
96,32 Oblig. Euro Ht Rendt
05/03/2016
96,31 Oblig. Euro Ht Rendt
04/03/2016
96,31 Oblig. Euro Ht Rendt
03/03/2016
96,03 Oblig. Euro Ht Rendt
02/03/2016
95,87 Oblig. Euro Ht Rendt
01/03/2016
95,53 Oblig. Euro Ht Rendt
29/02/2016
95,15 Oblig. Euro Ht Rendt
28/02/2016
94,96 Oblig. Euro Ht Rendt
27/02/2016
94,94 Oblig. Euro Ht Rendt
26/02/2016
94,94 Oblig. Euro Ht Rendt
25/02/2016
94,66 Oblig. Euro Ht Rendt
24/02/2016
94,66 Oblig. Euro Ht Rendt
23/02/2016
94,78 Oblig. Euro Ht Rendt
22/02/2016
94,68 Oblig. Euro Ht Rendt
21/02/2016
94,48 Oblig. Euro Ht Rendt
20/02/2016
94,49 Oblig. Euro Ht Rendt
19/02/2016
94,49 Oblig. Euro Ht Rendt
18/02/2016
94,50 Oblig. Euro Ht Rendt
17/02/2016
94,09 Oblig. Euro Ht Rendt
16/02/2016
93,83 Oblig. Euro Ht Rendt
15/02/2016
93,69 Oblig. Euro Ht Rendt
14/02/2016
93,37 Oblig. Euro Ht Rendt
13/02/2016
93,37 Oblig. Euro Ht Rendt
12/02/2016
93,37 Oblig. Euro Ht Rendt
11/02/2016
93,62 Oblig. Euro Ht Rendt
10/02/2016
94,21 Oblig. Euro Ht Rendt
09/02/2016
94,15 Oblig. Euro Ht Rendt
08/02/2016
94,70 Oblig. Euro Ht Rendt
07/02/2016
95,24 Oblig. Euro Ht Rendt
06/02/2016
95,26 Oblig. Euro Ht Rendt
05/02/2016
95,26 Oblig. Euro Ht Rendt
04/02/2016
95,41 Oblig. Euro Ht Rendt
03/02/2016
95,45 Oblig. Euro Ht Rendt
02/02/2016
95,73 Oblig. Euro Ht Rendt
01/02/2016
95,91 Oblig. Euro Ht Rendt
31/01/2016
95,88 Oblig. Euro Ht Rendt
30/01/2016
95,86 Oblig. Euro Ht Rendt
29/01/2016
95,86 Oblig. Euro Ht Rendt
28/01/2016
95,70 Oblig. Euro Ht Rendt
27/01/2016
95,49 Oblig. Euro Ht Rendt
26/01/2016
95,31 Oblig. Euro Ht Rendt
25/01/2016
95,36 Oblig. Euro Ht Rendt
24/01/2016
95,19 Oblig. Euro Ht Rendt
23/01/2016
95,18 Oblig. Euro Ht Rendt
22/01/2016
95,18 Oblig. Euro Ht Rendt
21/01/2016
94,68 Oblig. Euro Ht Rendt
20/01/2016
94,79 Oblig. Euro Ht Rendt
19/01/2016
95,34 Oblig. Euro Ht Rendt
18/01/2016
95,33 Oblig. Euro Ht Rendt
17/01/2016
95,64 Oblig. Euro Ht Rendt
16/01/2016
95,66 Oblig. Euro Ht Rendt
15/01/2016
95,66 Oblig. Euro Ht Rendt
14/01/2016
95,98 Oblig. Euro Ht Rendt
13/01/2016
96,34 Oblig. Euro Ht Rendt
12/01/2016
96,43 Oblig. Euro Ht Rendt
11/01/2016
96,55 Oblig. Euro Ht Rendt
10/01/2016
96,66 Oblig. Euro Ht Rendt
09/01/2016
96,66 Oblig. Euro Ht Rendt
08/01/2016
96,66 Oblig. Euro Ht Rendt
07/01/2016
96,59 Oblig. Euro Ht Rendt
06/01/2016
96,91 Oblig. Euro Ht Rendt
05/01/2016
96,93 Oblig. Euro Ht Rendt
04/01/2016
96,98 Oblig. Euro Ht Rendt
03/01/2016
97,12 Oblig. Euro Ht Rendt
02/01/2016
97,12 Oblig. Euro Ht Rendt
01/01/2016
97,12 Oblig. Euro Ht Rendt
31/12/2015
97,12 Oblig. Euro Ht Rendt
30/12/2015
97,10 Oblig. Euro Ht Rendt
29/12/2015
97,20 Oblig. Euro Ht Rendt
28/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
27/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
26/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
25/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
24/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
23/12/2015
97,16 Oblig. Euro Ht Rendt
22/12/2015
97,12 Oblig. Euro Ht Rendt
21/12/2015
97,13 Oblig. Euro Ht Rendt
20/12/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
19/12/2015
97,19 Oblig. Euro Ht Rendt
18/12/2015
97,19 Oblig. Euro Ht Rendt
17/12/2015
97,28 Oblig. Euro Ht Rendt
16/12/2015
97,15 Oblig. Euro Ht Rendt
15/12/2015
97,00 Oblig. Euro Ht Rendt
14/12/2015
96,87 Oblig. Euro Ht Rendt
13/12/2015
97,44 Oblig. Euro Ht Rendt
12/12/2015
97,45 Oblig. Euro Ht Rendt
11/12/2015
97,45 Oblig. Euro Ht Rendt
10/12/2015
97,83 Oblig. Euro Ht Rendt
09/12/2015
97,95 Oblig. Euro Ht Rendt
08/12/2015
98,16 Oblig. Euro Ht Rendt
07/12/2015
98,34 Oblig. Euro Ht Rendt
06/12/2015
98,34 Oblig. Euro Ht Rendt
05/12/2015
98,34 Oblig. Euro Ht Rendt
04/12/2015
98,34 Oblig. Euro Ht Rendt
03/12/2015
98,56 Oblig. Euro Ht Rendt
02/12/2015
98,69 Oblig. Euro Ht Rendt
01/12/2015
98,65 Oblig. Euro Ht Rendt
30/11/2015
98,65 Oblig. Euro Ht Rendt
29/11/2015
98,58 Oblig. Euro Ht Rendt
28/11/2015
98,58 Oblig. Euro Ht Rendt
27/11/2015
98,58 Oblig. Euro Ht Rendt
26/11/2015
98,53 Oblig. Euro Ht Rendt
25/11/2015
98,57 Oblig. Euro Ht Rendt
24/11/2015
98,73 Oblig. Euro Ht Rendt
23/11/2015
98,79 Oblig. Euro Ht Rendt
22/11/2015
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
21/11/2015
98,80 Oblig. Euro Ht Rendt
20/11/2015
98,80 Oblig. Euro Ht Rendt
19/11/2015
98,74 Oblig. Euro Ht Rendt
18/11/2015
98,68 Oblig. Euro Ht Rendt
17/11/2015
98,62 Oblig. Euro Ht Rendt
16/11/2015
98,49 Oblig. Euro Ht Rendt
15/11/2015
98,56 Oblig. Euro Ht Rendt
14/11/2015
98,57 Oblig. Euro Ht Rendt
13/11/2015
98,57 Oblig. Euro Ht Rendt
12/11/2015
98,66 Oblig. Euro Ht Rendt
11/11/2015
98,69 Oblig. Euro Ht Rendt
10/11/2015
98,67 Oblig. Euro Ht Rendt
09/11/2015
98,70 Oblig. Euro Ht Rendt
08/11/2015
98,75 Oblig. Euro Ht Rendt
07/11/2015
98,75 Oblig. Euro Ht Rendt
06/11/2015
98,75 Oblig. Euro Ht Rendt
05/11/2015
98,76 Oblig. Euro Ht Rendt
04/11/2015
98,77 Oblig. Euro Ht Rendt
03/11/2015
98,58 Oblig. Euro Ht Rendt
02/11/2015
98,34 Oblig. Euro Ht Rendt
01/11/2015
98,30 Oblig. Euro Ht Rendt
31/10/2015
98,29 Oblig. Euro Ht Rendt
30/10/2015
98,29 Oblig. Euro Ht Rendt
29/10/2015
98,24 Oblig. Euro Ht Rendt
28/10/2015
98,18 Oblig. Euro Ht Rendt
27/10/2015
98,12 Oblig. Euro Ht Rendt
26/10/2015
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
25/10/2015
97,91 Oblig. Euro Ht Rendt
24/10/2015
97,90 Oblig. Euro Ht Rendt
23/10/2015
97,90 Oblig. Euro Ht Rendt
22/10/2015
97,61 Oblig. Euro Ht Rendt
21/10/2015
97,63 Oblig. Euro Ht Rendt
20/10/2015
97,62 Oblig. Euro Ht Rendt
19/10/2015
97,53 Oblig. Euro Ht Rendt
18/10/2015
97,38 Oblig. Euro Ht Rendt
17/10/2015
97,37 Oblig. Euro Ht Rendt
16/10/2015
97,37 Oblig. Euro Ht Rendt
15/10/2015
97,23 Oblig. Euro Ht Rendt
14/10/2015
97,22 Oblig. Euro Ht Rendt
13/10/2015
97,31 Oblig. Euro Ht Rendt
12/10/2015
97,34 Oblig. Euro Ht Rendt
11/10/2015
97,19 Oblig. Euro Ht Rendt
10/10/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
09/10/2015
97,18 Oblig. Euro Ht Rendt
08/10/2015
97,04 Oblig. Euro Ht Rendt
07/10/2015
96,96 Oblig. Euro Ht Rendt
06/10/2015
96,62 Oblig. Euro Ht Rendt
05/10/2015
96,34 Oblig. Euro Ht Rendt
04/10/2015
96,12 Oblig. Euro Ht Rendt
03/10/2015
96,12 Oblig. Euro Ht Rendt
02/10/2015
96,12 Oblig. Euro Ht Rendt
01/10/2015
96,16 Oblig. Euro Ht Rendt
30/09/2015
95,94 Oblig. Euro Ht Rendt
29/09/2015
95,90 Oblig. Euro Ht Rendt
28/09/2015
96,38 Oblig. Euro Ht Rendt
27/09/2015
96,87 Oblig. Euro Ht Rendt
26/09/2015
96,88 Oblig. Euro Ht Rendt
25/09/2015
96,88 Oblig. Euro Ht Rendt
24/09/2015
96,95 Oblig. Euro Ht Rendt
23/09/2015
97,16 Oblig. Euro Ht Rendt
22/09/2015
97,28 Oblig. Euro Ht Rendt
21/09/2015
97,62 Oblig. Euro Ht Rendt
20/09/2015
97,80 Oblig. Euro Ht Rendt
19/09/2015
97,80 Oblig. Euro Ht Rendt
18/09/2015
97,80 Oblig. Euro Ht Rendt
17/09/2015
97,90 Oblig. Euro Ht Rendt
16/09/2015
97,92 Oblig. Euro Ht Rendt
15/09/2015
97,95 Oblig. Euro Ht Rendt
14/09/2015
98,07 Oblig. Euro Ht Rendt
13/09/2015
98,15 Oblig. Euro Ht Rendt
12/09/2015
98,15 Oblig. Euro Ht Rendt
11/09/2015
98,15 Oblig. Euro Ht Rendt
10/09/2015
98,20 Oblig. Euro Ht Rendt
09/09/2015
98,30 Oblig. Euro Ht Rendt
08/09/2015
98,11 Oblig. Euro Ht Rendt
07/09/2015
98,06 Oblig. Euro Ht Rendt
06/09/2015
98,07 Oblig. Euro Ht Rendt
05/09/2015
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
04/09/2015
98,08 Oblig. Euro Ht Rendt
03/09/2015
98,12 Oblig. Euro Ht Rendt
02/09/2015
98,12 Oblig. Euro Ht Rendt
01/09/2015
98,16 Oblig. Euro Ht Rendt
31/08/2015
98,21 Oblig. Euro Ht Rendt
30/08/2015
98,20 Oblig. Euro Ht Rendt
29/08/2015
98,19 Oblig. Euro Ht Rendt
28/08/2015
98,19 Oblig. Euro Ht Rendt
27/08/2015
98,07 Oblig. Euro Ht Rendt
26/08/2015
97,81 Oblig. Euro Ht Rendt
25/08/2015
97,71 Oblig. Euro Ht Rendt
24/08/2015
97,65 Oblig. Euro Ht Rendt
23/08/2015
98,26 Oblig. Euro Ht Rendt
22/08/2015
98,27 Oblig. Euro Ht Rendt
21/08/2015
98,27 Oblig. Euro Ht Rendt
20/08/2015
98,47 Oblig. Euro Ht Rendt
19/08/2015
98,65 Oblig. Euro Ht Rendt
18/08/2015
98,77 Oblig. Euro Ht Rendt
17/08/2015
98,84 Oblig. Euro Ht Rendt
16/08/2015
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
15/08/2015
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
14/08/2015
98,81 Oblig. Euro Ht Rendt
13/08/2015
98,79 Oblig. Euro Ht Rendt
12/08/2015
98,74 Oblig. Euro Ht Rendt
11/08/2015
98,93 Oblig. Euro Ht Rendt
10/08/2015
98,98 Oblig. Euro Ht Rendt
09/08/2015
99,02 Oblig. Euro Ht Rendt
08/08/2015
99,04 Oblig. Euro Ht Rendt
07/08/2015
99,04 Oblig. Euro Ht Rendt
06/08/2015
99,15 Oblig. Euro Ht Rendt
05/08/2015
99,22 Oblig. Euro Ht Rendt
04/08/2015
99,21 Oblig. Euro Ht Rendt
03/08/2015
99,26 Oblig. Euro Ht Rendt
02/08/2015
99,31 Oblig. Euro Ht Rendt
01/08/2015
99,32 Oblig. Euro Ht Rendt
31/07/2015
99,32 Oblig. Euro Ht Rendt
30/07/2015
99,28 Oblig. Euro Ht Rendt
29/07/2015
99,23 Oblig. Euro Ht Rendt
28/07/2015
99,19 Oblig. Euro Ht Rendt
27/07/2015
99,27 Oblig. Euro Ht Rendt
26/07/2015
99,42 Oblig. Euro Ht Rendt
25/07/2015
99,42 Oblig. Euro Ht Rendt
24/07/2015
99,42 Oblig. Euro Ht Rendt
23/07/2015
99,48 Oblig. Euro Ht Rendt
22/07/2015
99,52 Oblig. Euro Ht Rendt
21/07/2015
99,66 Oblig. Euro Ht Rendt
20/07/2015
99,68 Oblig. Euro Ht Rendt
19/07/2015
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
18/07/2015
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
17/07/2015
99,58 Oblig. Euro Ht Rendt
16/07/2015
99,37 Oblig. Euro Ht Rendt
15/07/2015
99,16 Oblig. Euro Ht Rendt
14/07/2015
99,05 Oblig. Euro Ht Rendt
13/07/2015
98,98 Oblig. Euro Ht Rendt
12/07/2015
98,73 Oblig. Euro Ht Rendt
11/07/2015
98,71 Oblig. Euro Ht Rendt
10/07/2015
98,71 Oblig. Euro Ht Rendt
09/07/2015
98,42 Oblig. Euro Ht Rendt
08/07/2015
98,31 Oblig. Euro Ht Rendt
07/07/2015
98,53 Oblig. Euro Ht Rendt
06/07/2015
98,66 Oblig. Euro Ht Rendt
05/07/2015
98,90 Oblig. Euro Ht Rendt
04/07/2015
98,90 Oblig. Euro Ht Rendt
03/07/2015
98,90 Oblig. Euro Ht Rendt
02/07/2015
98,90 Oblig. Euro Ht Rendt
01/07/2015
98,82 Oblig. Euro Ht Rendt
30/06/2015
98,65 Oblig. Euro Ht Rendt
29/06/2015
98,73 Oblig. Euro Ht Rendt
28/06/2015
99,26 Oblig. Euro Ht Rendt
27/06/2015
99,27 Oblig. Euro Ht Rendt
26/06/2015
99,27 Oblig. Euro Ht Rendt
25/06/2015
99,23 Oblig. Euro Ht Rendt
24/06/2015
99,22 Oblig. Euro Ht Rendt
23/06/2015
99,05 Oblig. Euro Ht Rendt
22/06/2015
98,84 Oblig. Euro Ht Rendt
21/06/2015
98,47 Oblig. Euro Ht Rendt
20/06/2015
98,47 Oblig. Euro Ht Rendt
19/06/2015
98,47 Oblig. Euro Ht Rendt
18/06/2015
98,40 Oblig. Euro Ht Rendt
17/06/2015
98,54 Oblig. Euro Ht Rendt
16/06/2015
98,59 Oblig. Euro Ht Rendt
15/06/2015
98,90 Oblig. Euro Ht Rendt
14/06/2015
99,23 Oblig. Euro Ht Rendt
13/06/2015
99,21 Oblig. Euro Ht Rendt
12/06/2015
99,21 Oblig. Euro Ht Rendt
11/06/2015
99,28 Oblig. Euro Ht Rendt
10/06/2015
99,22 Oblig. Euro Ht Rendt
09/06/2015
99,36 Oblig. Euro Ht Rendt
08/06/2015
99,49 Oblig. Euro Ht Rendt
07/06/2015
99,57 Oblig. Euro Ht Rendt
06/06/2015
99,60 Oblig. Euro Ht Rendt
05/06/2015
99,60 Oblig. Euro Ht Rendt
04/06/2015
99,72 Oblig. Euro Ht Rendt
03/06/2015
99,89 Oblig. Euro Ht Rendt
02/06/2015
99,98 Oblig. Euro Ht Rendt
01/06/2015
100,09 Oblig. Euro Ht Rendt
31/05/2015
100,17 Oblig. Euro Ht Rendt
30/05/2015
100,16 Oblig. Euro Ht Rendt
29/05/2015
100,16 Oblig. Euro Ht Rendt
28/05/2015
100,17 Oblig. Euro Ht Rendt
27/05/2015
100,14 Oblig. Euro Ht Rendt
26/05/2015
100,13 Oblig. Euro Ht Rendt
25/05/2015
100,13 Oblig. Euro Ht Rendt
24/05/2015
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
23/05/2015
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
22/05/2015
100,12 Oblig. Euro Ht Rendt
21/05/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
20/05/2015
100,04 Oblig. Euro Ht Rendt
19/05/2015
100,02 Oblig. Euro Ht Rendt
18/05/2015
99,93 Oblig. Euro Ht Rendt
17/05/2015
99,94 Oblig. Euro Ht Rendt
16/05/2015
99,93 Oblig. Euro Ht Rendt
15/05/2015
99,93 Oblig. Euro Ht Rendt
14/05/2015
99,83 Oblig. Euro Ht Rendt
13/05/2015
99,82 Oblig. Euro Ht Rendt
12/05/2015
99,76 Oblig. Euro Ht Rendt
11/05/2015
99,87 Oblig. Euro Ht Rendt
10/05/2015
99,75 Oblig. Euro Ht Rendt
09/05/2015
99,76 Oblig. Euro Ht Rendt
08/05/2015
99,76 Oblig. Euro Ht Rendt
07/05/2015
99,65 Oblig. Euro Ht Rendt
06/05/2015
99,85 Oblig. Euro Ht Rendt
05/05/2015
100,02 Oblig. Euro Ht Rendt
04/05/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
03/05/2015
100,04 Oblig. Euro Ht Rendt
02/05/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
01/05/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
30/04/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
29/04/2015
100,19 Oblig. Euro Ht Rendt
28/04/2015
100,19 Oblig. Euro Ht Rendt
27/04/2015
100,16 Oblig. Euro Ht Rendt
26/04/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
25/04/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
24/04/2015
100,07 Oblig. Euro Ht Rendt
23/04/2015
100,03 Oblig. Euro Ht Rendt
22/04/2015
99,98 Oblig. Euro Ht Rendt
21/04/2015
99,98 Oblig. Euro Ht Rendt
20/04/2015
100,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/04/2018
94,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/04/2018
94,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/04/2018
94,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/04/2018
95,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/04/2018
94,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/04/2018
94,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/04/2018
94,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/04/2018
94,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/04/2018
94,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/04/2018
93,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/04/2018
93,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/04/2018
93,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/04/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/04/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/04/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/04/2018
93,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/04/2018
92,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/04/2018
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/04/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/04/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/03/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/03/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/03/2018
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/03/2018
93,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/03/2018
92,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/03/2018
93,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/03/2018
93,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/03/2018
93,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/03/2018
93,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/03/2018
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/03/2018
93,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/03/2018
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/03/2018
93,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/03/2018
92,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/03/2018
92,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/03/2018
92,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/03/2018
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/03/2018
92,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/03/2018
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/03/2018
92,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/03/2018
92,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/03/2018
92,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/03/2018
92,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/03/2018
91,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/03/2018
91,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/03/2018
91,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/03/2018
91,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/03/2018
91,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/03/2018
91,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/03/2018
91,44 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/03/2018
92,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/02/2018
92,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/02/2018
92,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/02/2018
93,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/02/2018
92,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/02/2018
92,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/02/2018
92,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/02/2018
92,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/02/2018
92,53 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/02/2018
92,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/02/2018
92,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/02/2018
92,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/02/2018
91,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/02/2018
91,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/02/2018
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/02/2018
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/02/2018
93,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/02/2018
92,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/02/2018
91,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/02/2018
92,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/02/2018
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/02/2018
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/02/2018
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/02/2018
94,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/01/2018
93,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/01/2018
93,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/01/2018
94,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/01/2018
94,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/01/2018
94,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/01/2018
94,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/01/2018
95,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/01/2018
95,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/01/2018
94,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/01/2018
94,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/01/2018
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/01/2018
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/01/2018
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/01/2018
93,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/01/2018
93,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/01/2018
93,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/01/2018
92,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/01/2018
92,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/01/2018
92,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/01/2018
92,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/01/2018
92,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/01/2018
93,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/01/2018
93,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/01/2018
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/01/2018
93,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/01/2018
93,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/01/2018
93,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/01/2018
92,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/01/2018
93,27 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/01/2018
92,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/01/2018
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/12/2017
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/12/2017
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/12/2017
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/12/2017
93,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/12/2017
93,29 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/12/2017
93,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/12/2017
93,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/12/2017
93,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/12/2017
93,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/12/2017
93,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/12/2017
92,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/12/2017
93,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/12/2017
93,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/12/2017
93,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/12/2017
93,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/12/2017
93,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/12/2017
93,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/12/2017
93,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/12/2017
93,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/12/2017
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/12/2017
93,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/12/2017
94,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/12/2017
94,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/12/2017
94,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/12/2017
93,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/12/2017
93,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/12/2017
93,53 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/12/2017
94,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/12/2017
93,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/12/2017
93,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/12/2017
93,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/11/2017
94,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/11/2017
93,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/11/2017
92,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/11/2017
92,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/11/2017
92,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/11/2017
92,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/11/2017
92,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/11/2017
93,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/11/2017
93,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/11/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/11/2017
93,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/11/2017
92,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/11/2017
92,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/11/2017
92,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/11/2017
92,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/11/2017
91,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/11/2017
92,40 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/11/2017
93,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/11/2017
93,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/11/2017
93,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/11/2017
93,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/11/2017
93,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/11/2017
94,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/11/2017
94,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/11/2017
94,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/11/2017
93,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/11/2017
93,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/11/2017
93,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/11/2017
94,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/11/2017
95,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/10/2017
95,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/10/2017
94,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/10/2017
94,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/10/2017
94,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/10/2017
94,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/10/2017
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/10/2017
93,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/10/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/10/2017
93,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/10/2017
93,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/10/2017
93,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/10/2017
93,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/10/2017
92,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/10/2017
93,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/10/2017
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/10/2017
93,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/10/2017
93,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/10/2017
93,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/10/2017
93,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/10/2017
92,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/10/2017
92,54 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/10/2017
92,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/10/2017
93,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/10/2017
92,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/10/2017
92,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/10/2017
92,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/10/2017
92,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/10/2017
93,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/10/2017
93,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/10/2017
93,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/10/2017
94,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/09/2017
94,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/09/2017
94,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/09/2017
94,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/09/2017
94,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/09/2017
94,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/09/2017
94,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/09/2017
94,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/09/2017
94,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/09/2017
94,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/09/2017
93,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/09/2017
93,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/09/2017
93,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/09/2017
93,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/09/2017
93,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/09/2017
93,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/09/2017
93,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/09/2017
92,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/09/2017
91,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/09/2017
92,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/09/2017
91,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/09/2017
90,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/09/2017
90,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/09/2017
90,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/09/2017
90,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/09/2017
90,40 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/09/2017
90,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/09/2017
89,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/09/2017
89,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/09/2017
89,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/09/2017
89,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/08/2017
89,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/08/2017
89,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/08/2017
88,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/08/2017
89,39 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/08/2017
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/08/2017
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/08/2017
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/08/2017
89,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/08/2017
89,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/08/2017
89,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/08/2017
90,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/08/2017
90,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/08/2017
90,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/08/2017
90,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/08/2017
90,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/08/2017
90,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/08/2017
90,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/08/2017
90,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/08/2017
90,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/08/2017
90,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/08/2017
90,76 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/08/2017
91,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/08/2017
91,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/08/2017
91,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/08/2017
91,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/08/2017
91,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/08/2017
91,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/08/2017
91,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/08/2017
91,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/08/2017
92,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/08/2017
92,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/07/2017
92,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/07/2017
91,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/07/2017
91,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/07/2017
91,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/07/2017
92,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/07/2017
92,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/07/2017
92,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/07/2017
91,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/07/2017
91,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/07/2017
91,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/07/2017
91,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/07/2017
92,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/07/2017
92,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/07/2017
92,29 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/07/2017
93,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/07/2017
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/07/2017
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/07/2017
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/07/2017
92,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/07/2017
91,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/07/2017
92,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/07/2017
92,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/07/2017
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/07/2017
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/07/2017
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/07/2017
92,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/07/2017
93,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/07/2017
93,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/07/2017
93,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/07/2017
93,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/07/2017
93,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/06/2017
93,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/06/2017
93,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/06/2017
92,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/06/2017
92,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/06/2017
93,29 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/06/2017
92,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/06/2017
92,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/06/2017
92,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/06/2017
92,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/06/2017
93,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/06/2017
93,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/06/2017
93,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/06/2017
93,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/06/2017
93,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/06/2017
93,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/06/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/06/2017
93,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/06/2017
92,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/06/2017
92,40 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/06/2017
93,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/06/2017
93,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/06/2017
93,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/06/2017
94,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/06/2017
94,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/06/2017
93,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/06/2017
93,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/06/2017
93,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/06/2017
93,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/06/2017
93,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/06/2017
93,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/05/2017
93,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/05/2017
93,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/05/2017
93,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/05/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/05/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/05/2017
93,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/05/2017
94,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/05/2017
94,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/05/2017
94,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/05/2017
94,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/05/2017
94,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/05/2017
94,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/05/2017
94,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/05/2017
95,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/05/2017
94,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/05/2017
94,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/05/2017
95,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/05/2017
96,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/05/2017
96,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/05/2017
96,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/05/2017
96,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/05/2017
96,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/05/2017
96,39 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/05/2017
96,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/05/2017
95,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/05/2017
95,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/05/2017
95,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/05/2017
95,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/05/2017
96,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/05/2017
95,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/05/2017
95,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/04/2017
95,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/04/2017
95,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/04/2017
95,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/04/2017
95,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/04/2017
95,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/04/2017
94,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/04/2017
95,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/04/2017
95,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/04/2017
95,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/04/2017
95,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/04/2017
95,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/04/2017
96,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/04/2017
95,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/04/2017
94,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/04/2017
94,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/04/2017
94,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/04/2017
94,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/04/2017
94,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/04/2017
94,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/04/2017
94,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/04/2017
94,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/04/2017
93,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/04/2017
93,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/04/2017
93,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/04/2017
93,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/04/2017
93,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/04/2017
93,54 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/04/2017
93,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/04/2017
93,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/04/2017
93,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/03/2017
93,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/03/2017
93,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/03/2017
92,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/03/2017
92,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/03/2017
92,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/03/2017
92,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/03/2017
92,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/03/2017
92,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/03/2017
92,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/03/2017
92,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/03/2017
92,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/03/2017
92,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/03/2017
92,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/03/2017
92,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/03/2017
92,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/03/2017
92,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/03/2017
92,01 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/03/2017
91,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/03/2017
92,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/03/2017
92,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/03/2017
92,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/03/2017
92,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/03/2017
92,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/03/2017
92,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/03/2017
92,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/03/2017
93,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/03/2017
93,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/03/2017
93,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/03/2017
93,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/03/2017
94,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/03/2017
94,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/02/2017
94,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/02/2017
94,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/02/2017
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/02/2017
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/02/2017
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/02/2017
94,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/02/2017
95,01 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/02/2017
94,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/02/2017
94,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/02/2017
93,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/02/2017
93,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/02/2017
93,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/02/2017
94,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/02/2017
94,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/02/2017
93,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/02/2017
94,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/02/2017
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/02/2017
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/02/2017
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/02/2017
93,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/02/2017
93,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/02/2017
92,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/02/2017
92,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/02/2017
92,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/02/2017
92,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/02/2017
92,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/02/2017
92,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/02/2017
92,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/01/2017
92,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/01/2017
93,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/01/2017
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/01/2017
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/01/2017
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/01/2017
93,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/01/2017
93,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/01/2017
92,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/01/2017
92,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/01/2017
91,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/01/2017
91,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/01/2017
91,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/01/2017
91,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/01/2017
91,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/01/2017
91,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/01/2017
90,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/01/2017
90,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/01/2017
90,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/01/2017
90,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/01/2017
91,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/01/2017
91,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/01/2017
91,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/01/2017
91,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/01/2017
92,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/01/2017
92,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/01/2017
92,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/01/2017
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/01/2017
93,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/01/2017
93,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/01/2017
92,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/01/2017
92,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/12/2016
92,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/12/2016
92,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/12/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/12/2016
92,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/12/2016
92,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/12/2016
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/12/2016
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/12/2016
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/12/2016
92,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/12/2016
93,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/12/2016
93,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/12/2016
93,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/12/2016
93,54 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/12/2016
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/12/2016
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/12/2016
93,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/12/2016
94,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/12/2016
93,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/12/2016
94,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/12/2016
93,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/12/2016
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/12/2016
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/12/2016
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/12/2016
92,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/12/2016
91,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/12/2016
92,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/12/2016
92,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/12/2016
92,27 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/12/2016
92,27 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/12/2016
92,27 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/12/2016
92,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/11/2016
91,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/11/2016
91,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/11/2016
91,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/11/2016
91,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/11/2016
91,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/11/2016
91,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/11/2016
91,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/11/2016
91,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/11/2016
90,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/11/2016
90,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/11/2016
89,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/11/2016
89,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/11/2016
89,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/11/2016
90,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/11/2016
90,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/11/2016
89,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/11/2016
90,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/11/2016
90,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/11/2016
90,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/11/2016
90,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/11/2016
88,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/11/2016
87,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/11/2016
87,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/11/2016
87,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/11/2016
87,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/11/2016
87,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/11/2016
87,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/11/2016
87,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/11/2016
86,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/11/2016
86,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/10/2016
86,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/10/2016
86,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/10/2016
86,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/10/2016
86,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/10/2016
87,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/10/2016
87,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/10/2016
87,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/10/2016
87,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/10/2016
87,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/10/2016
87,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/10/2016
87,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/10/2016
87,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/10/2016
87,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/10/2016
86,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/10/2016
85,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/10/2016
85,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/10/2016
86,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/10/2016
86,01 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/10/2016
86,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/10/2016
85,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/10/2016
85,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/10/2016
85,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/10/2016
87,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/10/2016
87,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/10/2016
88,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/10/2016
88,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/10/2016
89,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/10/2016
89,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/09/2016
89,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/09/2016
89,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/09/2016
89,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/09/2016
89,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/09/2016
88,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/09/2016
90,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/09/2016
90,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/09/2016
90,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/09/2016
90,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/09/2016
90,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/09/2016
89,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/09/2016
90,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/09/2016
90,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/09/2016
90,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/09/2016
90,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/09/2016
90,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/09/2016
91,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/09/2016
91,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/09/2016
91,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/09/2016
92,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/09/2016
92,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/09/2016
92,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/09/2016
92,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/09/2016
93,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/09/2016
93,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/09/2016
93,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/09/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/09/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/09/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/09/2016
92,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/08/2016
91,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/08/2016
91,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/08/2016
90,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/08/2016
90,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/08/2016
90,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/08/2016
90,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/08/2016
90,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/08/2016
91,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/08/2016
90,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/08/2016
89,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/08/2016
89,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/08/2016
89,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/08/2016
89,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/08/2016
89,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/08/2016
89,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/08/2016
88,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/08/2016
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/08/2016
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/08/2016
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/08/2016
89,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/08/2016
89,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/08/2016
89,89 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/08/2016
89,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/08/2016
90,20 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/08/2016
89,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/08/2016
89,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/08/2016
89,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/08/2016
89,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/08/2016
90,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/08/2016
89,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/08/2016
89,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/07/2016
90,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/07/2016
90,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/07/2016
90,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/07/2016
90,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/07/2016
90,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/07/2016
91,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/07/2016
91,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/07/2016
91,12 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/07/2016
91,12 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/07/2016
91,12 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/07/2016
91,12 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/07/2016
90,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/07/2016
90,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/07/2016
91,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/07/2016
91,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/07/2016
91,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/07/2016
91,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/07/2016
91,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/07/2016
90,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/07/2016
89,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/07/2016
88,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/07/2016
87,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/07/2016
87,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/07/2016
87,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/07/2016
88,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/07/2016
87,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/07/2016
88,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/07/2016
89,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/07/2016
89,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/07/2016
89,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/07/2016
89,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/06/2016
90,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/06/2016
90,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/06/2016
89,12 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/06/2016
88,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/06/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/06/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/06/2016
92,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/06/2016
98,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/06/2016
98,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/06/2016
98,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/06/2016
97,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/06/2016
95,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/06/2016
95,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/06/2016
95,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/06/2016
95,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/06/2016
95,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/06/2016
94,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/06/2016
95,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/06/2016
96,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/06/2016
96,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/06/2016
96,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/06/2016
96,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/06/2016
97,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/06/2016
97,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/06/2016
96,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/06/2016
97,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/06/2016
97,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/06/2016
97,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/06/2016
97,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/06/2016
97,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/05/2016
99,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/05/2016
99,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/05/2016
99,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/05/2016
99,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/05/2016
99,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/05/2016
99,40 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/05/2016
99,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/05/2016
98,20 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/05/2016
96,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/05/2016
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/05/2016
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/05/2016
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/05/2016
97,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/05/2016
96,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/05/2016
95,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/05/2016
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/05/2016
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/05/2016
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/05/2016
95,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/05/2016
94,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/05/2016
94,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/05/2016
95,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/05/2016
94,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/05/2016
94,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/05/2016
94,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/05/2016
94,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/05/2016
94,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/05/2016
94,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/05/2016
94,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/05/2016
96,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/05/2016
96,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/04/2016
96,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/04/2016
96,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/04/2016
96,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/04/2016
97,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/04/2016
97,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/04/2016
97,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/04/2016
96,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/04/2016
96,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/04/2016
96,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/04/2016
95,39 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/04/2016
94,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/04/2016
94,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/04/2016
93,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/04/2016
93,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/04/2016
93,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/04/2016
93,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/04/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/04/2016
93,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/04/2016
93,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/04/2016
92,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/04/2016
91,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/04/2016
91,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/04/2016
91,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/04/2016
91,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/04/2016
91,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/04/2016
92,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/04/2016
93,01 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/04/2016
92,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/04/2016
92,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/04/2016
92,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/03/2016
93,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/03/2016
94,20 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/03/2016
94,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/03/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/03/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/03/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/03/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/03/2016
93,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/03/2016
93,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/03/2016
93,87 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/03/2016
94,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/03/2016
94,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/03/2016
94,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/03/2016
94,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/03/2016
94,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/03/2016
93,86 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/03/2016
94,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/03/2016
95,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/03/2016
94,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/03/2016
94,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/03/2016
94,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/03/2016
95,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/03/2016
94,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/03/2016
94,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/03/2016
94,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/03/2016
93,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/03/2016
93,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/03/2016
93,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/03/2016
93,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/03/2016
93,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/03/2016
92,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/02/2016
91,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/02/2016
91,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/02/2016
91,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/02/2016
91,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/02/2016
90,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/02/2016
90,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/02/2016
92,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/02/2016
91,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/02/2016
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/02/2016
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/02/2016
92,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/02/2016
92,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/02/2016
91,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/02/2016
91,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/02/2016
91,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/02/2016
91,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/02/2016
91,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/02/2016
91,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/02/2016
90,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/02/2016
92,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/02/2016
91,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/02/2016
92,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/02/2016
93,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/02/2016
93,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/02/2016
93,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/02/2016
94,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/02/2016
95,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/02/2016
95,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/02/2016
95,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/01/2016
94,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/01/2016
94,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/01/2016
94,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/01/2016
94,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/01/2016
95,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/01/2016
94,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/01/2016
95,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/01/2016
95,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/01/2016
95,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/01/2016
95,49 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/01/2016
93,09 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/01/2016
93,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/01/2016
94,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/01/2016
94,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/01/2016
94,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/01/2016
94,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/01/2016
94,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/01/2016
95,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/01/2016
97,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/01/2016
97,08 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/01/2016
97,64 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/01/2016
97,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/01/2016
97,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/01/2016
97,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/01/2016
97,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/01/2016
99,55 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/01/2016
99,84 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/01/2016
99,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/01/2016
99,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/01/2016
99,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/01/2016
99,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/12/2015
99,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/12/2015
99,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/12/2015
98,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/12/2015
99,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/12/2015
99,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/12/2015
99,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/12/2015
99,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/12/2015
99,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/12/2015
99,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/12/2015
99,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/12/2015
100,13 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/12/2015
100,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/12/2015
100,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/12/2015
100,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/12/2015
100,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/12/2015
100,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/12/2015
100,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/12/2015
100,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/12/2015
101,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/12/2015
101,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/12/2015
101,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/12/2015
101,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/12/2015
101,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/12/2015
101,15 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/12/2015
102,50 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/12/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/12/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/12/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/12/2015
103,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/12/2015
104,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/12/2015
104,53 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/11/2015
104,29 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/11/2015
104,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/11/2015
104,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/11/2015
104,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/11/2015
104,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/11/2015
104,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/11/2015
103,93 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/11/2015
104,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/11/2015
104,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/11/2015
104,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/11/2015
104,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/11/2015
104,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/11/2015
104,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/11/2015
104,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/11/2015
103,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/11/2015
103,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/11/2015
103,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/11/2015
103,63 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/11/2015
103,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/11/2015
103,69 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/11/2015
103,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/11/2015
102,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/11/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/11/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/11/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/11/2015
102,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/11/2015
103,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/11/2015
102,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/11/2015
102,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/11/2015
101,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/10/2015
101,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/10/2015
101,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/10/2015
101,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/10/2015
100,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/10/2015
100,95 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/10/2015
101,24 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/10/2015
100,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/10/2015
100,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/10/2015
100,81 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/10/2015
99,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/10/2015
98,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/10/2015
98,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/10/2015
98,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/10/2015
98,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/10/2015
98,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/10/2015
98,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/10/2015
97,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/10/2015
97,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/10/2015
96,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/10/2015
97,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/10/2015
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/10/2015
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/10/2015
97,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/10/2015
97,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/10/2015
97,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/10/2015
97,04 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/10/2015
96,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/10/2015
97,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/10/2015
97,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/10/2015
97,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/10/2015
97,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/09/2015
96,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/09/2015
97,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/09/2015
98,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/09/2015
98,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/09/2015
98,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/09/2015
98,30 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/09/2015
97,96 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/09/2015
98,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/09/2015
100,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/09/2015
100,22 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/09/2015
99,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/09/2015
99,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/09/2015
99,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/09/2015
99,51 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/09/2015
99,82 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/09/2015
98,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/09/2015
99,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/09/2015
99,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/09/2015
99,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/09/2015
99,45 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/09/2015
100,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/09/2015
100,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/09/2015
100,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/09/2015
99,25 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/09/2015
99,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/09/2015
99,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/09/2015
99,11 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/09/2015
98,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/09/2015
98,33 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/09/2015
98,79 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/08/2015
99,58 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/08/2015
98,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/08/2015
98,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/08/2015
98,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/08/2015
98,71 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/08/2015
98,65 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/08/2015
98,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/08/2015
100,70 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/08/2015
100,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/08/2015
100,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/08/2015
100,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/08/2015
101,92 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/08/2015
103,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/08/2015
103,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/08/2015
102,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/08/2015
101,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/08/2015
101,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/08/2015
101,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/08/2015
102,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/08/2015
101,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/08/2015
102,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/08/2015
103,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/08/2015
103,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/08/2015
103,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/08/2015
103,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/08/2015
103,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/08/2015
104,46 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/08/2015
103,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/08/2015
103,60 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/08/2015
103,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/08/2015
103,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/07/2015
103,21 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/07/2015
103,68 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/07/2015
103,01 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/07/2015
102,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/07/2015
102,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/07/2015
102,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/07/2015
102,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/07/2015
102,97 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/07/2015
103,32 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/07/2015
104,37 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/07/2015
104,28 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/07/2015
104,47 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/07/2015
104,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/07/2015
104,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/07/2015
104,14 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/07/2015
103,88 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/07/2015
102,90 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/07/2015
102,23 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/07/2015
101,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/07/2015
99,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/07/2015
99,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/07/2015
99,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/07/2015
100,26 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/07/2015
100,48 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/07/2015
102,06 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/07/2015
102,20 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/07/2015
101,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/07/2015
101,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/07/2015
101,83 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/07/2015
101,67 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/07/2015
101,59 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/06/2015
101,38 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/06/2015
102,42 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/06/2015
101,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/06/2015
101,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/06/2015
101,72 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/06/2015
101,66 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/06/2015
101,77 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/06/2015
100,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/06/2015
100,34 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/06/2015
100,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/06/2015
100,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/06/2015
100,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/06/2015
100,43 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/06/2015
100,31 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/06/2015
100,40 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/06/2015
100,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/06/2015
99,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/06/2015
99,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/06/2015
99,91 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/06/2015
99,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/06/2015
99,36 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/06/2015
98,56 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/06/2015
99,03 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/06/2015
99,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/06/2015
99,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/06/2015
99,05 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/06/2015
98,61 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/06/2015
99,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/06/2015
100,10 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/06/2015
100,94 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
31/05/2015
100,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/05/2015
100,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/05/2015
100,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/05/2015
101,75 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/05/2015
102,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/05/2015
102,18 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/05/2015
101,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/05/2015
101,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/05/2015
101,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/05/2015
101,52 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/05/2015
101,98 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/05/2015
101,07 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
19/05/2015
100,20 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
18/05/2015
99,41 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
17/05/2015
100,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
16/05/2015
100,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
15/05/2015
100,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
14/05/2015
100,53 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
13/05/2015
100,53 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
12/05/2015
100,62 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
11/05/2015
100,16 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
10/05/2015
98,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
09/05/2015
98,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
08/05/2015
98,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
07/05/2015
97,00 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
06/05/2015
97,85 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
05/05/2015
98,19 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
04/05/2015
97,78 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
03/05/2015
99,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
02/05/2015
99,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
01/05/2015
99,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
30/04/2015
99,35 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
29/04/2015
100,80 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
28/04/2015
100,99 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
27/04/2015
100,74 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
26/04/2015
100,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
25/04/2015
100,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
24/04/2015
100,73 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
23/04/2015
100,57 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
22/04/2015
101,02 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
21/04/2015
100,17 ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP
20/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP -5,90-2,019,84-0,17
Oblig. Euro Ht Rendt 7,922,573,210,89
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
ABERDEEN GBL SEL EUR HY BD A MINC H GBP 1,07-7,4612,1510,086,8528,59-15,64
Oblig. Euro Ht Rendt 4,147,140,452,846,9719,45-4,39
ML Euro HY 6,749,070,765,4810,0627,21-2,48

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 21 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus