AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I - LU0459998588

Performance en base 100 du 25/04/2015 au 24/04/2018
 
AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
 
Oblig. Convertibles Monde
 
50% MSCI World + 50% ML Global
Oblig. Convertibles Monde
24/04/2018
99,81 Oblig. Convertibles Monde
23/04/2018
99,77 Oblig. Convertibles Monde
22/04/2018
99,89 Oblig. Convertibles Monde
21/04/2018
99,89 Oblig. Convertibles Monde
20/04/2018
99,89 Oblig. Convertibles Monde
19/04/2018
99,89 Oblig. Convertibles Monde
18/04/2018
99,95 Oblig. Convertibles Monde
17/04/2018
99,74 Oblig. Convertibles Monde
16/04/2018
99,49 Oblig. Convertibles Monde
15/04/2018
99,67 Oblig. Convertibles Monde
14/04/2018
99,67 Oblig. Convertibles Monde
13/04/2018
99,67 Oblig. Convertibles Monde
12/04/2018
99,60 Oblig. Convertibles Monde
11/04/2018
99,33 Oblig. Convertibles Monde
10/04/2018
99,34 Oblig. Convertibles Monde
09/04/2018
99,03 Oblig. Convertibles Monde
08/04/2018
99,14 Oblig. Convertibles Monde
07/04/2018
99,14 Oblig. Convertibles Monde
06/04/2018
99,14 Oblig. Convertibles Monde
05/04/2018
99,26 Oblig. Convertibles Monde
04/04/2018
98,81 Oblig. Convertibles Monde
03/04/2018
98,79 Oblig. Convertibles Monde
02/04/2018
98,96 Oblig. Convertibles Monde
01/04/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
31/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
30/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
29/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
28/03/2018
98,66 Oblig. Convertibles Monde
27/03/2018
99,12 Oblig. Convertibles Monde
26/03/2018
98,92 Oblig. Convertibles Monde
25/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
24/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
23/03/2018
98,98 Oblig. Convertibles Monde
22/03/2018
99,77 Oblig. Convertibles Monde
21/03/2018
100,28 Oblig. Convertibles Monde
20/03/2018
100,29 Oblig. Convertibles Monde
19/03/2018
100,19 Oblig. Convertibles Monde
18/03/2018
100,56 Oblig. Convertibles Monde
17/03/2018
100,56 Oblig. Convertibles Monde
16/03/2018
100,56 Oblig. Convertibles Monde
15/03/2018
100,43 Oblig. Convertibles Monde
14/03/2018
100,37 Oblig. Convertibles Monde
13/03/2018
100,48 Oblig. Convertibles Monde
12/03/2018
100,79 Oblig. Convertibles Monde
11/03/2018
100,48 Oblig. Convertibles Monde
10/03/2018
100,48 Oblig. Convertibles Monde
09/03/2018
100,48 Oblig. Convertibles Monde
08/03/2018
99,97 Oblig. Convertibles Monde
07/03/2018
99,66 Oblig. Convertibles Monde
06/03/2018
99,58 Oblig. Convertibles Monde
05/03/2018
99,36 Oblig. Convertibles Monde
04/03/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
03/03/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
02/03/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
01/03/2018
99,85 Oblig. Convertibles Monde
28/02/2018
100,19 Oblig. Convertibles Monde
27/02/2018
100,22 Oblig. Convertibles Monde
26/02/2018
100,24 Oblig. Convertibles Monde
25/02/2018
99,99 Oblig. Convertibles Monde
24/02/2018
99,99 Oblig. Convertibles Monde
23/02/2018
99,99 Oblig. Convertibles Monde
22/02/2018
99,78 Oblig. Convertibles Monde
21/02/2018
99,84 Oblig. Convertibles Monde
20/02/2018
99,68 Oblig. Convertibles Monde
19/02/2018
99,45 Oblig. Convertibles Monde
18/02/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
17/02/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
16/02/2018
99,25 Oblig. Convertibles Monde
15/02/2018
98,84 Oblig. Convertibles Monde
14/02/2018
98,66 Oblig. Convertibles Monde
13/02/2018
98,32 Oblig. Convertibles Monde
12/02/2018
98,40 Oblig. Convertibles Monde
11/02/2018
98,17 Oblig. Convertibles Monde
10/02/2018
98,17 Oblig. Convertibles Monde
09/02/2018
98,17 Oblig. Convertibles Monde
08/02/2018
98,70 Oblig. Convertibles Monde
07/02/2018
99,07 Oblig. Convertibles Monde
06/02/2018
98,92 Oblig. Convertibles Monde
05/02/2018
99,40 Oblig. Convertibles Monde
04/02/2018
100,04 Oblig. Convertibles Monde
03/02/2018
100,04 Oblig. Convertibles Monde
02/02/2018
100,04 Oblig. Convertibles Monde
01/02/2018
100,58 Oblig. Convertibles Monde
31/01/2018
100,61 Oblig. Convertibles Monde
30/01/2018
100,83 Oblig. Convertibles Monde
29/01/2018
101,38 Oblig. Convertibles Monde
28/01/2018
101,31 Oblig. Convertibles Monde
27/01/2018
101,31 Oblig. Convertibles Monde
26/01/2018
101,31 Oblig. Convertibles Monde
25/01/2018
101,07 Oblig. Convertibles Monde
24/01/2018
101,46 Oblig. Convertibles Monde
23/01/2018
101,80 Oblig. Convertibles Monde
22/01/2018
101,56 Oblig. Convertibles Monde
21/01/2018
101,35 Oblig. Convertibles Monde
20/01/2018
101,35 Oblig. Convertibles Monde
19/01/2018
101,35 Oblig. Convertibles Monde
18/01/2018
101,21 Oblig. Convertibles Monde
17/01/2018
101,22 Oblig. Convertibles Monde
16/01/2018
101,18 Oblig. Convertibles Monde
15/01/2018
101,10 Oblig. Convertibles Monde
14/01/2018
101,38 Oblig. Convertibles Monde
13/01/2018
101,38 Oblig. Convertibles Monde
12/01/2018
101,38 Oblig. Convertibles Monde
11/01/2018
101,52 Oblig. Convertibles Monde
10/01/2018
101,57 Oblig. Convertibles Monde
09/01/2018
101,79 Oblig. Convertibles Monde
08/01/2018
101,54 Oblig. Convertibles Monde
07/01/2018
101,22 Oblig. Convertibles Monde
06/01/2018
101,22 Oblig. Convertibles Monde
05/01/2018
101,22 Oblig. Convertibles Monde
04/01/2018
100,90 Oblig. Convertibles Monde
03/01/2018
100,51 Oblig. Convertibles Monde
02/01/2018
100,13 Oblig. Convertibles Monde
01/01/2018
100,08 Oblig. Convertibles Monde
31/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
30/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
29/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
28/12/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
27/12/2017
100,33 Oblig. Convertibles Monde
26/12/2017
100,46 Oblig. Convertibles Monde
25/12/2017
100,46 Oblig. Convertibles Monde
24/12/2017
100,46 Oblig. Convertibles Monde
23/12/2017
100,46 Oblig. Convertibles Monde
22/12/2017
100,46 Oblig. Convertibles Monde
21/12/2017
100,41 Oblig. Convertibles Monde
20/12/2017
100,40 Oblig. Convertibles Monde
19/12/2017
100,54 Oblig. Convertibles Monde
18/12/2017
100,52 Oblig. Convertibles Monde
17/12/2017
100,09 Oblig. Convertibles Monde
16/12/2017
100,09 Oblig. Convertibles Monde
15/12/2017
100,09 Oblig. Convertibles Monde
14/12/2017
100,00 Oblig. Convertibles Monde
13/12/2017
100,27 Oblig. Convertibles Monde
12/12/2017
100,23 Oblig. Convertibles Monde
11/12/2017
100,12 Oblig. Convertibles Monde
10/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
09/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
08/12/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
07/12/2017
99,92 Oblig. Convertibles Monde
06/12/2017
99,73 Oblig. Convertibles Monde
05/12/2017
100,36 Oblig. Convertibles Monde
04/12/2017
100,47 Oblig. Convertibles Monde
03/12/2017
100,56 Oblig. Convertibles Monde
02/12/2017
100,56 Oblig. Convertibles Monde
01/12/2017
100,56 Oblig. Convertibles Monde
30/11/2017
100,78 Oblig. Convertibles Monde
29/11/2017
100,89 Oblig. Convertibles Monde
28/11/2017
100,90 Oblig. Convertibles Monde
27/11/2017
100,76 Oblig. Convertibles Monde
26/11/2017
101,05 Oblig. Convertibles Monde
25/11/2017
101,05 Oblig. Convertibles Monde
24/11/2017
101,05 Oblig. Convertibles Monde
23/11/2017
101,14 Oblig. Convertibles Monde
22/11/2017
101,33 Oblig. Convertibles Monde
21/11/2017
101,33 Oblig. Convertibles Monde
20/11/2017
100,94 Oblig. Convertibles Monde
19/11/2017
100,78 Oblig. Convertibles Monde
18/11/2017
100,78 Oblig. Convertibles Monde
17/11/2017
100,78 Oblig. Convertibles Monde
16/11/2017
100,73 Oblig. Convertibles Monde
15/11/2017
100,31 Oblig. Convertibles Monde
14/11/2017
100,96 Oblig. Convertibles Monde
13/11/2017
101,41 Oblig. Convertibles Monde
12/11/2017
101,63 Oblig. Convertibles Monde
11/11/2017
101,63 Oblig. Convertibles Monde
10/11/2017
101,63 Oblig. Convertibles Monde
09/11/2017
101,88 Oblig. Convertibles Monde
08/11/2017
102,27 Oblig. Convertibles Monde
07/11/2017
102,33 Oblig. Convertibles Monde
06/11/2017
102,35 Oblig. Convertibles Monde
05/11/2017
102,06 Oblig. Convertibles Monde
04/11/2017
102,06 Oblig. Convertibles Monde
03/11/2017
102,06 Oblig. Convertibles Monde
02/11/2017
101,94 Oblig. Convertibles Monde
01/11/2017
101,81 Oblig. Convertibles Monde
31/10/2017
101,73 Oblig. Convertibles Monde
30/10/2017
101,54 Oblig. Convertibles Monde
29/10/2017
101,43 Oblig. Convertibles Monde
28/10/2017
101,43 Oblig. Convertibles Monde
27/10/2017
101,43 Oblig. Convertibles Monde
26/10/2017
100,82 Oblig. Convertibles Monde
25/10/2017
100,58 Oblig. Convertibles Monde
24/10/2017
100,80 Oblig. Convertibles Monde
23/10/2017
100,83 Oblig. Convertibles Monde
22/10/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
21/10/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
20/10/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
19/10/2017
100,52 Oblig. Convertibles Monde
18/10/2017
100,85 Oblig. Convertibles Monde
17/10/2017
100,79 Oblig. Convertibles Monde
16/10/2017
100,71 Oblig. Convertibles Monde
15/10/2017
100,59 Oblig. Convertibles Monde
14/10/2017
100,59 Oblig. Convertibles Monde
13/10/2017
100,59 Oblig. Convertibles Monde
12/10/2017
100,38 Oblig. Convertibles Monde
11/10/2017
100,41 Oblig. Convertibles Monde
10/10/2017
100,49 Oblig. Convertibles Monde
09/10/2017
100,57 Oblig. Convertibles Monde
08/10/2017
100,62 Oblig. Convertibles Monde
07/10/2017
100,62 Oblig. Convertibles Monde
06/10/2017
100,62 Oblig. Convertibles Monde
05/10/2017
100,51 Oblig. Convertibles Monde
04/10/2017
100,37 Oblig. Convertibles Monde
03/10/2017
100,36 Oblig. Convertibles Monde
02/10/2017
100,20 Oblig. Convertibles Monde
01/10/2017
99,84 Oblig. Convertibles Monde
30/09/2017
99,82 Oblig. Convertibles Monde
29/09/2017
99,82 Oblig. Convertibles Monde
28/09/2017
99,71 Oblig. Convertibles Monde
27/09/2017
99,70 Oblig. Convertibles Monde
26/09/2017
99,45 Oblig. Convertibles Monde
25/09/2017
99,32 Oblig. Convertibles Monde
24/09/2017
99,31 Oblig. Convertibles Monde
23/09/2017
99,31 Oblig. Convertibles Monde
22/09/2017
99,31 Oblig. Convertibles Monde
21/09/2017
99,49 Oblig. Convertibles Monde
20/09/2017
99,34 Oblig. Convertibles Monde
19/09/2017
99,46 Oblig. Convertibles Monde
18/09/2017
99,42 Oblig. Convertibles Monde
17/09/2017
99,24 Oblig. Convertibles Monde
16/09/2017
99,24 Oblig. Convertibles Monde
15/09/2017
99,24 Oblig. Convertibles Monde
14/09/2017
99,38 Oblig. Convertibles Monde
13/09/2017
99,17 Oblig. Convertibles Monde
12/09/2017
99,20 Oblig. Convertibles Monde
11/09/2017
98,89 Oblig. Convertibles Monde
10/09/2017
98,48 Oblig. Convertibles Monde
09/09/2017
98,48 Oblig. Convertibles Monde
08/09/2017
98,48 Oblig. Convertibles Monde
07/09/2017
98,68 Oblig. Convertibles Monde
06/09/2017
98,65 Oblig. Convertibles Monde
05/09/2017
98,75 Oblig. Convertibles Monde
04/09/2017
98,83 Oblig. Convertibles Monde
03/09/2017
98,84 Oblig. Convertibles Monde
02/09/2017
98,84 Oblig. Convertibles Monde
01/09/2017
98,84 Oblig. Convertibles Monde
31/08/2017
98,79 Oblig. Convertibles Monde
30/08/2017
98,34 Oblig. Convertibles Monde
29/08/2017
97,92 Oblig. Convertibles Monde
28/08/2017
98,31 Oblig. Convertibles Monde
27/08/2017
98,53 Oblig. Convertibles Monde
26/08/2017
98,53 Oblig. Convertibles Monde
25/08/2017
98,53 Oblig. Convertibles Monde
24/08/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
23/08/2017
98,70 Oblig. Convertibles Monde
22/08/2017
98,70 Oblig. Convertibles Monde
21/08/2017
98,47 Oblig. Convertibles Monde
20/08/2017
98,63 Oblig. Convertibles Monde
19/08/2017
98,63 Oblig. Convertibles Monde
18/08/2017
98,63 Oblig. Convertibles Monde
17/08/2017
98,92 Oblig. Convertibles Monde
16/08/2017
99,04 Oblig. Convertibles Monde
15/08/2017
98,73 Oblig. Convertibles Monde
14/08/2017
98,67 Oblig. Convertibles Monde
13/08/2017
98,51 Oblig. Convertibles Monde
12/08/2017
98,51 Oblig. Convertibles Monde
11/08/2017
98,51 Oblig. Convertibles Monde
10/08/2017
98,86 Oblig. Convertibles Monde
09/08/2017
99,33 Oblig. Convertibles Monde
08/08/2017
99,48 Oblig. Convertibles Monde
07/08/2017
99,46 Oblig. Convertibles Monde
06/08/2017
99,26 Oblig. Convertibles Monde
05/08/2017
99,26 Oblig. Convertibles Monde
04/08/2017
99,26 Oblig. Convertibles Monde
03/08/2017
99,13 Oblig. Convertibles Monde
02/08/2017
99,31 Oblig. Convertibles Monde
01/08/2017
99,41 Oblig. Convertibles Monde
31/07/2017
99,48 Oblig. Convertibles Monde
30/07/2017
99,61 Oblig. Convertibles Monde
29/07/2017
99,61 Oblig. Convertibles Monde
28/07/2017
99,61 Oblig. Convertibles Monde
27/07/2017
99,87 Oblig. Convertibles Monde
26/07/2017
99,98 Oblig. Convertibles Monde
25/07/2017
99,81 Oblig. Convertibles Monde
24/07/2017
99,88 Oblig. Convertibles Monde
23/07/2017
99,92 Oblig. Convertibles Monde
22/07/2017
99,92 Oblig. Convertibles Monde
21/07/2017
99,92 Oblig. Convertibles Monde
20/07/2017
100,37 Oblig. Convertibles Monde
19/07/2017
100,26 Oblig. Convertibles Monde
18/07/2017
100,01 Oblig. Convertibles Monde
17/07/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
16/07/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
15/07/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
14/07/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
13/07/2017
100,12 Oblig. Convertibles Monde
12/07/2017
99,87 Oblig. Convertibles Monde
11/07/2017
99,63 Oblig. Convertibles Monde
10/07/2017
99,56 Oblig. Convertibles Monde
09/07/2017
99,35 Oblig. Convertibles Monde
08/07/2017
99,35 Oblig. Convertibles Monde
07/07/2017
99,35 Oblig. Convertibles Monde
06/07/2017
99,45 Oblig. Convertibles Monde
05/07/2017
99,73 Oblig. Convertibles Monde
04/07/2017
99,60 Oblig. Convertibles Monde
03/07/2017
99,63 Oblig. Convertibles Monde
02/07/2017
99,50 Oblig. Convertibles Monde
01/07/2017
99,50 Oblig. Convertibles Monde
30/06/2017
99,49 Oblig. Convertibles Monde
29/06/2017
99,63 Oblig. Convertibles Monde
28/06/2017
100,03 Oblig. Convertibles Monde
27/06/2017
100,27 Oblig. Convertibles Monde
26/06/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
25/06/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
24/06/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
23/06/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
22/06/2017
100,76 Oblig. Convertibles Monde
21/06/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
20/06/2017
100,81 Oblig. Convertibles Monde
19/06/2017
100,78 Oblig. Convertibles Monde
18/06/2017
100,49 Oblig. Convertibles Monde
17/06/2017
100,49 Oblig. Convertibles Monde
16/06/2017
100,49 Oblig. Convertibles Monde
15/06/2017
100,52 Oblig. Convertibles Monde
14/06/2017
100,67 Oblig. Convertibles Monde
13/06/2017
100,69 Oblig. Convertibles Monde
12/06/2017
100,55 Oblig. Convertibles Monde
11/06/2017
100,89 Oblig. Convertibles Monde
10/06/2017
100,89 Oblig. Convertibles Monde
09/06/2017
100,89 Oblig. Convertibles Monde
08/06/2017
100,96 Oblig. Convertibles Monde
07/06/2017
100,95 Oblig. Convertibles Monde
06/06/2017
100,89 Oblig. Convertibles Monde
05/06/2017
101,03 Oblig. Convertibles Monde
04/06/2017
101,03 Oblig. Convertibles Monde
03/06/2017
101,03 Oblig. Convertibles Monde
02/06/2017
101,03 Oblig. Convertibles Monde
01/06/2017
100,74 Oblig. Convertibles Monde
31/05/2017
100,43 Oblig. Convertibles Monde
30/05/2017
100,60 Oblig. Convertibles Monde
29/05/2017
100,59 Oblig. Convertibles Monde
28/05/2017
100,57 Oblig. Convertibles Monde
27/05/2017
100,57 Oblig. Convertibles Monde
26/05/2017
100,57 Oblig. Convertibles Monde
25/05/2017
100,44 Oblig. Convertibles Monde
24/05/2017
100,43 Oblig. Convertibles Monde
23/05/2017
100,31 Oblig. Convertibles Monde
22/05/2017
100,24 Oblig. Convertibles Monde
21/05/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
20/05/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
19/05/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
18/05/2017
100,16 Oblig. Convertibles Monde
17/05/2017
100,43 Oblig. Convertibles Monde
16/05/2017
100,98 Oblig. Convertibles Monde
15/05/2017
101,09 Oblig. Convertibles Monde
14/05/2017
101,15 Oblig. Convertibles Monde
13/05/2017
101,15 Oblig. Convertibles Monde
12/05/2017
101,15 Oblig. Convertibles Monde
11/05/2017
101,26 Oblig. Convertibles Monde
10/05/2017
101,31 Oblig. Convertibles Monde
09/05/2017
101,18 Oblig. Convertibles Monde
08/05/2017
100,95 Oblig. Convertibles Monde
07/05/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
06/05/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
05/05/2017
100,77 Oblig. Convertibles Monde
04/05/2017
100,68 Oblig. Convertibles Monde
03/05/2017
100,73 Oblig. Convertibles Monde
02/05/2017
100,81 Oblig. Convertibles Monde
01/05/2017
100,62 Oblig. Convertibles Monde
30/04/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
29/04/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
28/04/2017
100,61 Oblig. Convertibles Monde
27/04/2017
100,71 Oblig. Convertibles Monde
26/04/2017
100,64 Oblig. Convertibles Monde
25/04/2017
100,50 Oblig. Convertibles Monde
24/04/2017
100,33 Oblig. Convertibles Monde
23/04/2017
100,12 Oblig. Convertibles Monde
22/04/2017
100,12 Oblig. Convertibles Monde
21/04/2017
100,12 Oblig. Convertibles Monde
20/04/2017
99,96 Oblig. Convertibles Monde
19/04/2017
99,89 Oblig. Convertibles Monde
18/04/2017
99,97 Oblig. Convertibles Monde
17/04/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
16/04/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
15/04/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
14/04/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
13/04/2017
100,22 Oblig. Convertibles Monde
12/04/2017
100,38 Oblig. Convertibles Monde
11/04/2017
100,51 Oblig. Convertibles Monde
10/04/2017
100,69 Oblig. Convertibles Monde
09/04/2017
100,55 Oblig. Convertibles Monde
08/04/2017
100,55 Oblig. Convertibles Monde
07/04/2017
100,55 Oblig. Convertibles Monde
06/04/2017
100,32 Oblig. Convertibles Monde
05/04/2017
100,28 Oblig. Convertibles Monde
04/04/2017
100,29 Oblig. Convertibles Monde
03/04/2017
100,27 Oblig. Convertibles Monde
02/04/2017
100,18 Oblig. Convertibles Monde
01/04/2017
100,18 Oblig. Convertibles Monde
31/03/2017
100,17 Oblig. Convertibles Monde
30/03/2017
100,03 Oblig. Convertibles Monde
29/03/2017
99,87 Oblig. Convertibles Monde
28/03/2017
99,47 Oblig. Convertibles Monde
27/03/2017
99,19 Oblig. Convertibles Monde
26/03/2017
99,49 Oblig. Convertibles Monde
25/03/2017
99,49 Oblig. Convertibles Monde
24/03/2017
99,49 Oblig. Convertibles Monde
23/03/2017
99,37 Oblig. Convertibles Monde
22/03/2017
99,20 Oblig. Convertibles Monde
21/03/2017
99,45 Oblig. Convertibles Monde
20/03/2017
99,82 Oblig. Convertibles Monde
19/03/2017
99,86 Oblig. Convertibles Monde
18/03/2017
99,86 Oblig. Convertibles Monde
17/03/2017
99,86 Oblig. Convertibles Monde
16/03/2017
99,84 Oblig. Convertibles Monde
15/03/2017
99,87 Oblig. Convertibles Monde
14/03/2017
99,79 Oblig. Convertibles Monde
13/03/2017
99,84 Oblig. Convertibles Monde
12/03/2017
99,80 Oblig. Convertibles Monde
11/03/2017
99,80 Oblig. Convertibles Monde
10/03/2017
99,80 Oblig. Convertibles Monde
09/03/2017
99,94 Oblig. Convertibles Monde
08/03/2017
100,04 Oblig. Convertibles Monde
07/03/2017
100,07 Oblig. Convertibles Monde
06/03/2017
100,08 Oblig. Convertibles Monde
05/03/2017
100,25 Oblig. Convertibles Monde
04/03/2017
100,25 Oblig. Convertibles Monde
03/03/2017
100,25 Oblig. Convertibles Monde
02/03/2017
100,42 Oblig. Convertibles Monde
01/03/2017
100,36 Oblig. Convertibles Monde
28/02/2017
99,89 Oblig. Convertibles Monde
27/02/2017
99,92 Oblig. Convertibles Monde
26/02/2017
99,91 Oblig. Convertibles Monde
25/02/2017
99,91 Oblig. Convertibles Monde
24/02/2017
99,91 Oblig. Convertibles Monde
23/02/2017
100,11 Oblig. Convertibles Monde
22/02/2017
100,34 Oblig. Convertibles Monde
21/02/2017
100,18 Oblig. Convertibles Monde
20/02/2017
99,68 Oblig. Convertibles Monde
19/02/2017
99,57 Oblig. Convertibles Monde
18/02/2017
99,57 Oblig. Convertibles Monde
17/02/2017
99,57 Oblig. Convertibles Monde
16/02/2017
99,68 Oblig. Convertibles Monde
15/02/2017
99,98 Oblig. Convertibles Monde
14/02/2017
99,71 Oblig. Convertibles Monde
13/02/2017
99,66 Oblig. Convertibles Monde
12/02/2017
99,44 Oblig. Convertibles Monde
11/02/2017
99,44 Oblig. Convertibles Monde
10/02/2017
99,44 Oblig. Convertibles Monde
09/02/2017
99,09 Oblig. Convertibles Monde
08/02/2017
99,03 Oblig. Convertibles Monde
07/02/2017
98,90 Oblig. Convertibles Monde
06/02/2017
98,79 Oblig. Convertibles Monde
05/02/2017
98,78 Oblig. Convertibles Monde
04/02/2017
98,78 Oblig. Convertibles Monde
03/02/2017
98,78 Oblig. Convertibles Monde
02/02/2017
98,41 Oblig. Convertibles Monde
01/02/2017
98,37 Oblig. Convertibles Monde
31/01/2017
98,26 Oblig. Convertibles Monde
30/01/2017
98,75 Oblig. Convertibles Monde
29/01/2017
98,87 Oblig. Convertibles Monde
28/01/2017
98,87 Oblig. Convertibles Monde
27/01/2017
98,87 Oblig. Convertibles Monde
26/01/2017
98,83 Oblig. Convertibles Monde
25/01/2017
98,64 Oblig. Convertibles Monde
24/01/2017
98,34 Oblig. Convertibles Monde
23/01/2017
98,27 Oblig. Convertibles Monde
22/01/2017
98,54 Oblig. Convertibles Monde
21/01/2017
98,54 Oblig. Convertibles Monde
20/01/2017
98,54 Oblig. Convertibles Monde
19/01/2017
98,50 Oblig. Convertibles Monde
18/01/2017
98,46 Oblig. Convertibles Monde
17/01/2017
98,33 Oblig. Convertibles Monde
16/01/2017
98,66 Oblig. Convertibles Monde
15/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
14/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
13/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
12/01/2017
98,43 Oblig. Convertibles Monde
11/01/2017
98,91 Oblig. Convertibles Monde
10/01/2017
98,65 Oblig. Convertibles Monde
09/01/2017
98,69 Oblig. Convertibles Monde
08/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
07/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
06/01/2017
98,59 Oblig. Convertibles Monde
05/01/2017
98,68 Oblig. Convertibles Monde
04/01/2017
98,76 Oblig. Convertibles Monde
03/01/2017
98,60 Oblig. Convertibles Monde
02/01/2017
98,21 Oblig. Convertibles Monde
01/01/2017
98,09 Oblig. Convertibles Monde
31/12/2016
98,08 Oblig. Convertibles Monde
30/12/2016
98,08 Oblig. Convertibles Monde
29/12/2016
98,32 Oblig. Convertibles Monde
28/12/2016
98,48 Oblig. Convertibles Monde
27/12/2016
98,40 Oblig. Convertibles Monde
26/12/2016
98,31 Oblig. Convertibles Monde
25/12/2016
98,31 Oblig. Convertibles Monde
24/12/2016
98,31 Oblig. Convertibles Monde
23/12/2016
98,31 Oblig. Convertibles Monde
22/12/2016
98,23 Oblig. Convertibles Monde
21/12/2016
98,32 Oblig. Convertibles Monde
20/12/2016
98,34 Oblig. Convertibles Monde
19/12/2016
98,21 Oblig. Convertibles Monde
18/12/2016
98,16 Oblig. Convertibles Monde
17/12/2016
98,16 Oblig. Convertibles Monde
16/12/2016
98,16 Oblig. Convertibles Monde
15/12/2016
98,16 Oblig. Convertibles Monde
14/12/2016
97,71 Oblig. Convertibles Monde
13/12/2016
97,78 Oblig. Convertibles Monde
12/12/2016
97,55 Oblig. Convertibles Monde
11/12/2016
97,69 Oblig. Convertibles Monde
10/12/2016
97,69 Oblig. Convertibles Monde
09/12/2016
97,69 Oblig. Convertibles Monde
08/12/2016
97,14 Oblig. Convertibles Monde
07/12/2016
96,81 Oblig. Convertibles Monde
06/12/2016
96,45 Oblig. Convertibles Monde
05/12/2016
96,28 Oblig. Convertibles Monde
04/12/2016
96,29 Oblig. Convertibles Monde
03/12/2016
96,29 Oblig. Convertibles Monde
02/12/2016
96,29 Oblig. Convertibles Monde
01/12/2016
96,47 Oblig. Convertibles Monde
30/11/2016
96,75 Oblig. Convertibles Monde
29/11/2016
96,87 Oblig. Convertibles Monde
28/11/2016
96,87 Oblig. Convertibles Monde
27/11/2016
96,94 Oblig. Convertibles Monde
26/11/2016
96,94 Oblig. Convertibles Monde
25/11/2016
96,94 Oblig. Convertibles Monde
24/11/2016
96,94 Oblig. Convertibles Monde
23/11/2016
96,87 Oblig. Convertibles Monde
22/11/2016
96,83 Oblig. Convertibles Monde
21/11/2016
96,71 Oblig. Convertibles Monde
20/11/2016
96,66 Oblig. Convertibles Monde
19/11/2016
96,66 Oblig. Convertibles Monde
18/11/2016
96,66 Oblig. Convertibles Monde
17/11/2016
96,46 Oblig. Convertibles Monde
16/11/2016
96,33 Oblig. Convertibles Monde
15/11/2016
96,13 Oblig. Convertibles Monde
14/11/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
13/11/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
12/11/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
11/11/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
10/11/2016
96,12 Oblig. Convertibles Monde
09/11/2016
95,69 Oblig. Convertibles Monde
08/11/2016
95,82 Oblig. Convertibles Monde
07/11/2016
95,60 Oblig. Convertibles Monde
06/11/2016
95,12 Oblig. Convertibles Monde
05/11/2016
95,12 Oblig. Convertibles Monde
04/11/2016
95,12 Oblig. Convertibles Monde
03/11/2016
95,35 Oblig. Convertibles Monde
02/11/2016
95,42 Oblig. Convertibles Monde
01/11/2016
96,17 Oblig. Convertibles Monde
31/10/2016
96,26 Oblig. Convertibles Monde
30/10/2016
96,33 Oblig. Convertibles Monde
29/10/2016
96,33 Oblig. Convertibles Monde
28/10/2016
96,33 Oblig. Convertibles Monde
27/10/2016
96,44 Oblig. Convertibles Monde
26/10/2016
96,57 Oblig. Convertibles Monde
25/10/2016
96,88 Oblig. Convertibles Monde
24/10/2016
96,81 Oblig. Convertibles Monde
23/10/2016
96,68 Oblig. Convertibles Monde
22/10/2016
96,68 Oblig. Convertibles Monde
21/10/2016
96,68 Oblig. Convertibles Monde
20/10/2016
96,48 Oblig. Convertibles Monde
19/10/2016
96,35 Oblig. Convertibles Monde
18/10/2016
96,17 Oblig. Convertibles Monde
17/10/2016
95,86 Oblig. Convertibles Monde
16/10/2016
95,95 Oblig. Convertibles Monde
15/10/2016
95,95 Oblig. Convertibles Monde
14/10/2016
95,95 Oblig. Convertibles Monde
13/10/2016
95,75 Oblig. Convertibles Monde
12/10/2016
95,94 Oblig. Convertibles Monde
11/10/2016
96,01 Oblig. Convertibles Monde
10/10/2016
96,07 Oblig. Convertibles Monde
09/10/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
08/10/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
07/10/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
06/10/2016
96,08 Oblig. Convertibles Monde
05/10/2016
96,03 Oblig. Convertibles Monde
04/10/2016
96,13 Oblig. Convertibles Monde
03/10/2016
95,92 Oblig. Convertibles Monde
02/10/2016
95,97 Oblig. Convertibles Monde
01/10/2016
95,97 Oblig. Convertibles Monde
30/09/2016
95,98 Oblig. Convertibles Monde
29/09/2016
95,90 Oblig. Convertibles Monde
28/09/2016
95,84 Oblig. Convertibles Monde
27/09/2016
95,69 Oblig. Convertibles Monde
26/09/2016
95,57 Oblig. Convertibles Monde
25/09/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
24/09/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
23/09/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
22/09/2016
96,00 Oblig. Convertibles Monde
21/09/2016
95,81 Oblig. Convertibles Monde
20/09/2016
95,42 Oblig. Convertibles Monde
19/09/2016
95,43 Oblig. Convertibles Monde
18/09/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
17/09/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
16/09/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
15/09/2016
95,15 Oblig. Convertibles Monde
14/09/2016
95,07 Oblig. Convertibles Monde
13/09/2016
95,17 Oblig. Convertibles Monde
12/09/2016
95,39 Oblig. Convertibles Monde
11/09/2016
95,66 Oblig. Convertibles Monde
10/09/2016
95,66 Oblig. Convertibles Monde
09/09/2016
95,66 Oblig. Convertibles Monde
08/09/2016
96,02 Oblig. Convertibles Monde
07/09/2016
96,15 Oblig. Convertibles Monde
06/09/2016
96,25 Oblig. Convertibles Monde
05/09/2016
96,14 Oblig. Convertibles Monde
04/09/2016
95,96 Oblig. Convertibles Monde
03/09/2016
95,96 Oblig. Convertibles Monde
02/09/2016
95,96 Oblig. Convertibles Monde
01/09/2016
95,85 Oblig. Convertibles Monde
31/08/2016
95,90 Oblig. Convertibles Monde
30/08/2016
95,92 Oblig. Convertibles Monde
29/08/2016
95,79 Oblig. Convertibles Monde
28/08/2016
95,53 Oblig. Convertibles Monde
27/08/2016
95,53 Oblig. Convertibles Monde
26/08/2016
95,53 Oblig. Convertibles Monde
25/08/2016
95,48 Oblig. Convertibles Monde
24/08/2016
95,63 Oblig. Convertibles Monde
23/08/2016
95,50 Oblig. Convertibles Monde
22/08/2016
95,44 Oblig. Convertibles Monde
21/08/2016
95,37 Oblig. Convertibles Monde
20/08/2016
95,37 Oblig. Convertibles Monde
19/08/2016
95,37 Oblig. Convertibles Monde
18/08/2016
95,38 Oblig. Convertibles Monde
17/08/2016
95,40 Oblig. Convertibles Monde
16/08/2016
95,47 Oblig. Convertibles Monde
15/08/2016
95,77 Oblig. Convertibles Monde
14/08/2016
95,77 Oblig. Convertibles Monde
13/08/2016
95,77 Oblig. Convertibles Monde
12/08/2016
95,77 Oblig. Convertibles Monde
11/08/2016
95,59 Oblig. Convertibles Monde
10/08/2016
95,44 Oblig. Convertibles Monde
09/08/2016
95,64 Oblig. Convertibles Monde
08/08/2016
95,47 Oblig. Convertibles Monde
07/08/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
06/08/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
05/08/2016
95,20 Oblig. Convertibles Monde
04/08/2016
94,93 Oblig. Convertibles Monde
03/08/2016
94,56 Oblig. Convertibles Monde
02/08/2016
94,70 Oblig. Convertibles Monde
01/08/2016
95,09 Oblig. Convertibles Monde
31/07/2016
95,11 Oblig. Convertibles Monde
30/07/2016
95,11 Oblig. Convertibles Monde
29/07/2016
95,11 Oblig. Convertibles Monde
28/07/2016
95,07 Oblig. Convertibles Monde
27/07/2016
95,26 Oblig. Convertibles Monde
26/07/2016
95,06 Oblig. Convertibles Monde
25/07/2016
94,99 Oblig. Convertibles Monde
24/07/2016
94,88 Oblig. Convertibles Monde
23/07/2016
94,88 Oblig. Convertibles Monde
22/07/2016
94,88 Oblig. Convertibles Monde
21/07/2016
94,83 Oblig. Convertibles Monde
20/07/2016
94,80 Oblig. Convertibles Monde
19/07/2016
94,50 Oblig. Convertibles Monde
18/07/2016
94,46 Oblig. Convertibles Monde
17/07/2016
94,23 Oblig. Convertibles Monde
16/07/2016
94,23 Oblig. Convertibles Monde
15/07/2016
94,23 Oblig. Convertibles Monde
14/07/2016
94,09 Oblig. Convertibles Monde
13/07/2016
94,10 Oblig. Convertibles Monde
12/07/2016
93,90 Oblig. Convertibles Monde
11/07/2016
93,60 Oblig. Convertibles Monde
10/07/2016
93,05 Oblig. Convertibles Monde
09/07/2016
93,05 Oblig. Convertibles Monde
08/07/2016
93,05 Oblig. Convertibles Monde
07/07/2016
92,69 Oblig. Convertibles Monde
06/07/2016
92,56 Oblig. Convertibles Monde
05/07/2016
92,75 Oblig. Convertibles Monde
04/07/2016
93,01 Oblig. Convertibles Monde
03/07/2016
93,02 Oblig. Convertibles Monde
02/07/2016
93,02 Oblig. Convertibles Monde
01/07/2016
93,02 Oblig. Convertibles Monde
30/06/2016
92,78 Oblig. Convertibles Monde
29/06/2016
92,47 Oblig. Convertibles Monde
28/06/2016
91,86 Oblig. Convertibles Monde
27/06/2016
91,80 Oblig. Convertibles Monde
26/06/2016
92,48 Oblig. Convertibles Monde
25/06/2016
92,48 Oblig. Convertibles Monde
24/06/2016
92,48 Oblig. Convertibles Monde
23/06/2016
93,21 Oblig. Convertibles Monde
22/06/2016
93,23 Oblig. Convertibles Monde
21/06/2016
93,14 Oblig. Convertibles Monde
20/06/2016
92,91 Oblig. Convertibles Monde
19/06/2016
92,56 Oblig. Convertibles Monde
18/06/2016
92,56 Oblig. Convertibles Monde
17/06/2016
92,56 Oblig. Convertibles Monde
16/06/2016
92,61 Oblig. Convertibles Monde
15/06/2016
92,70 Oblig. Convertibles Monde
14/06/2016
92,69 Oblig. Convertibles Monde
13/06/2016
92,97 Oblig. Convertibles Monde
12/06/2016
93,42 Oblig. Convertibles Monde
11/06/2016
93,42 Oblig. Convertibles Monde
10/06/2016
93,42 Oblig. Convertibles Monde
09/06/2016
93,84 Oblig. Convertibles Monde
08/06/2016
93,91 Oblig. Convertibles Monde
07/06/2016
93,93 Oblig. Convertibles Monde
06/06/2016
93,70 Oblig. Convertibles Monde
05/06/2016
93,96 Oblig. Convertibles Monde
04/06/2016
93,96 Oblig. Convertibles Monde
03/06/2016
93,96 Oblig. Convertibles Monde
02/06/2016
94,00 Oblig. Convertibles Monde
01/06/2016
94,01 Oblig. Convertibles Monde
31/05/2016
94,18 Oblig. Convertibles Monde
30/05/2016
94,12 Oblig. Convertibles Monde
29/05/2016
94,03 Oblig. Convertibles Monde
28/05/2016
94,03 Oblig. Convertibles Monde
27/05/2016
94,03 Oblig. Convertibles Monde
26/05/2016
93,86 Oblig. Convertibles Monde
25/05/2016
93,77 Oblig. Convertibles Monde
24/05/2016
93,38 Oblig. Convertibles Monde
23/05/2016
92,98 Oblig. Convertibles Monde
22/05/2016
92,89 Oblig. Convertibles Monde
21/05/2016
92,89 Oblig. Convertibles Monde
20/05/2016
92,89 Oblig. Convertibles Monde
19/05/2016
92,73 Oblig. Convertibles Monde
18/05/2016
92,72 Oblig. Convertibles Monde
17/05/2016
92,67 Oblig. Convertibles Monde
16/05/2016
92,50 Oblig. Convertibles Monde
15/05/2016
92,43 Oblig. Convertibles Monde
14/05/2016
92,43 Oblig. Convertibles Monde
13/05/2016
92,43 Oblig. Convertibles Monde
12/05/2016
92,36 Oblig. Convertibles Monde
11/05/2016
92,43 Oblig. Convertibles Monde
10/05/2016
92,51 Oblig. Convertibles Monde
09/05/2016
92,27 Oblig. Convertibles Monde
08/05/2016
92,20 Oblig. Convertibles Monde
07/05/2016
92,20 Oblig. Convertibles Monde
06/05/2016
92,20 Oblig. Convertibles Monde
05/05/2016
92,18 Oblig. Convertibles Monde
04/05/2016
92,13 Oblig. Convertibles Monde
03/05/2016
92,32 Oblig. Convertibles Monde
02/05/2016
92,81 Oblig. Convertibles Monde
01/05/2016
93,01 Oblig. Convertibles Monde
30/04/2016
92,99 Oblig. Convertibles Monde
29/04/2016
92,99 Oblig. Convertibles Monde
28/04/2016
93,39 Oblig. Convertibles Monde
27/04/2016
93,66 Oblig. Convertibles Monde
26/04/2016
93,50 Oblig. Convertibles Monde
25/04/2016
93,50 Oblig. Convertibles Monde
24/04/2016
93,69 Oblig. Convertibles Monde
23/04/2016
93,69 Oblig. Convertibles Monde
22/04/2016
93,69 Oblig. Convertibles Monde
21/04/2016
93,55 Oblig. Convertibles Monde
20/04/2016
93,35 Oblig. Convertibles Monde
19/04/2016
93,37 Oblig. Convertibles Monde
18/04/2016
93,21 Oblig. Convertibles Monde
17/04/2016
93,26 Oblig. Convertibles Monde
16/04/2016
93,26 Oblig. Convertibles Monde
15/04/2016
93,26 Oblig. Convertibles Monde
14/04/2016
93,29 Oblig. Convertibles Monde
13/04/2016
92,98 Oblig. Convertibles Monde
12/04/2016
92,29 Oblig. Convertibles Monde
11/04/2016
92,19 Oblig. Convertibles Monde
10/04/2016
92,17 Oblig. Convertibles Monde
09/04/2016
92,17 Oblig. Convertibles Monde
08/04/2016
92,17 Oblig. Convertibles Monde
07/04/2016
92,07 Oblig. Convertibles Monde
06/04/2016
92,19 Oblig. Convertibles Monde
05/04/2016
92,04 Oblig. Convertibles Monde
04/04/2016
92,38 Oblig. Convertibles Monde
03/04/2016
92,28 Oblig. Convertibles Monde
02/04/2016
92,28 Oblig. Convertibles Monde
01/04/2016
92,28 Oblig. Convertibles Monde
31/03/2016
92,53 Oblig. Convertibles Monde
30/03/2016
92,68 Oblig. Convertibles Monde
29/03/2016
92,68 Oblig. Convertibles Monde
28/03/2016
92,66 Oblig. Convertibles Monde
27/03/2016
92,67 Oblig. Convertibles Monde
26/03/2016
92,67 Oblig. Convertibles Monde
25/03/2016
92,67 Oblig. Convertibles Monde
24/03/2016
92,67 Oblig. Convertibles Monde
23/03/2016
92,84 Oblig. Convertibles Monde
22/03/2016
92,89 Oblig. Convertibles Monde
21/03/2016
92,76 Oblig. Convertibles Monde
20/03/2016
92,61 Oblig. Convertibles Monde
19/03/2016
92,61 Oblig. Convertibles Monde
18/03/2016
92,61 Oblig. Convertibles Monde
17/03/2016
92,42 Oblig. Convertibles Monde
16/03/2016
92,75 Oblig. Convertibles Monde
15/03/2016
92,64 Oblig. Convertibles Monde
14/03/2016
92,81 Oblig. Convertibles Monde
13/03/2016
92,54 Oblig. Convertibles Monde
12/03/2016
92,54 Oblig. Convertibles Monde
11/03/2016
92,54 Oblig. Convertibles Monde
10/03/2016
92,39 Oblig. Convertibles Monde
09/03/2016
92,16 Oblig. Convertibles Monde
08/03/2016
92,11 Oblig. Convertibles Monde
07/03/2016
92,45 Oblig. Convertibles Monde
06/03/2016
92,35 Oblig. Convertibles Monde
05/03/2016
92,35 Oblig. Convertibles Monde
04/03/2016
92,35 Oblig. Convertibles Monde
03/03/2016
92,30 Oblig. Convertibles Monde
02/03/2016
92,29 Oblig. Convertibles Monde
01/03/2016
91,86 Oblig. Convertibles Monde
29/02/2016
91,33 Oblig. Convertibles Monde
28/02/2016
91,08 Oblig. Convertibles Monde
27/02/2016
91,08 Oblig. Convertibles Monde
26/02/2016
91,08 Oblig. Convertibles Monde
25/02/2016
90,69 Oblig. Convertibles Monde
24/02/2016
90,46 Oblig. Convertibles Monde
23/02/2016
90,64 Oblig. Convertibles Monde
22/02/2016
90,71 Oblig. Convertibles Monde
21/02/2016
90,22 Oblig. Convertibles Monde
20/02/2016
90,22 Oblig. Convertibles Monde
19/02/2016
90,22 Oblig. Convertibles Monde
18/02/2016
90,26 Oblig. Convertibles Monde
17/02/2016
89,81 Oblig. Convertibles Monde
16/02/2016
89,20 Oblig. Convertibles Monde
15/02/2016
88,75 Oblig. Convertibles Monde
14/02/2016
88,11 Oblig. Convertibles Monde
13/02/2016
88,11 Oblig. Convertibles Monde
12/02/2016
88,11 Oblig. Convertibles Monde
11/02/2016
88,01 Oblig. Convertibles Monde
10/02/2016
88,64 Oblig. Convertibles Monde
09/02/2016
88,69 Oblig. Convertibles Monde
08/02/2016
89,57 Oblig. Convertibles Monde
07/02/2016
90,24 Oblig. Convertibles Monde
06/02/2016
90,24 Oblig. Convertibles Monde
05/02/2016
90,24 Oblig. Convertibles Monde
04/02/2016
90,67 Oblig. Convertibles Monde
03/02/2016
91,29 Oblig. Convertibles Monde
02/02/2016
91,80 Oblig. Convertibles Monde
01/02/2016
92,28 Oblig. Convertibles Monde
31/01/2016
92,02 Oblig. Convertibles Monde
30/01/2016
92,02 Oblig. Convertibles Monde
29/01/2016
92,02 Oblig. Convertibles Monde
28/01/2016
91,56 Oblig. Convertibles Monde
27/01/2016
91,82 Oblig. Convertibles Monde
26/01/2016
91,92 Oblig. Convertibles Monde
25/01/2016
91,99 Oblig. Convertibles Monde
24/01/2016
91,98 Oblig. Convertibles Monde
23/01/2016
91,98 Oblig. Convertibles Monde
22/01/2016
91,98 Oblig. Convertibles Monde
21/01/2016
91,16 Oblig. Convertibles Monde
20/01/2016
91,27 Oblig. Convertibles Monde
19/01/2016
92,03 Oblig. Convertibles Monde
18/01/2016
92,07 Oblig. Convertibles Monde
17/01/2016
92,33 Oblig. Convertibles Monde
16/01/2016
92,33 Oblig. Convertibles Monde
15/01/2016
92,33 Oblig. Convertibles Monde
14/01/2016
92,97 Oblig. Convertibles Monde
13/01/2016
93,45 Oblig. Convertibles Monde
12/01/2016
93,58 Oblig. Convertibles Monde
11/01/2016
93,51 Oblig. Convertibles Monde
10/01/2016
93,81 Oblig. Convertibles Monde
09/01/2016
93,81 Oblig. Convertibles Monde
08/01/2016
93,81 Oblig. Convertibles Monde
07/01/2016
94,25 Oblig. Convertibles Monde
06/01/2016
95,31 Oblig. Convertibles Monde
05/01/2016
95,56 Oblig. Convertibles Monde
04/01/2016
95,32 Oblig. Convertibles Monde
03/01/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
02/01/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
01/01/2016
95,99 Oblig. Convertibles Monde
31/12/2015
96,05 Oblig. Convertibles Monde
30/12/2015
96,02 Oblig. Convertibles Monde
29/12/2015
95,99 Oblig. Convertibles Monde
28/12/2015
95,71 Oblig. Convertibles Monde
27/12/2015
95,79 Oblig. Convertibles Monde
26/12/2015
95,79 Oblig. Convertibles Monde
25/12/2015
95,79 Oblig. Convertibles Monde
24/12/2015
95,79 Oblig. Convertibles Monde
23/12/2015
95,79 Oblig. Convertibles Monde
22/12/2015
95,35 Oblig. Convertibles Monde
21/12/2015
95,54 Oblig. Convertibles Monde
20/12/2015
95,75 Oblig. Convertibles Monde
19/12/2015
95,75 Oblig. Convertibles Monde
18/12/2015
95,75 Oblig. Convertibles Monde
17/12/2015
96,07 Oblig. Convertibles Monde
16/12/2015
95,55 Oblig. Convertibles Monde
15/12/2015
95,12 Oblig. Convertibles Monde
14/12/2015
94,84 Oblig. Convertibles Monde
13/12/2015
95,32 Oblig. Convertibles Monde
12/12/2015
95,32 Oblig. Convertibles Monde
11/12/2015
95,32 Oblig. Convertibles Monde
10/12/2015
95,86 Oblig. Convertibles Monde
09/12/2015
95,97 Oblig. Convertibles Monde
08/12/2015
96,46 Oblig. Convertibles Monde
07/12/2015
96,91 Oblig. Convertibles Monde
06/12/2015
96,69 Oblig. Convertibles Monde
05/12/2015
96,69 Oblig. Convertibles Monde
04/12/2015
96,69 Oblig. Convertibles Monde
03/12/2015
97,40 Oblig. Convertibles Monde
02/12/2015
98,12 Oblig. Convertibles Monde
01/12/2015
98,24 Oblig. Convertibles Monde
30/11/2015
98,12 Oblig. Convertibles Monde
29/11/2015
98,14 Oblig. Convertibles Monde
28/11/2015
98,14 Oblig. Convertibles Monde
27/11/2015
98,14 Oblig. Convertibles Monde
26/11/2015
98,15 Oblig. Convertibles Monde
25/11/2015
98,14 Oblig. Convertibles Monde
24/11/2015
97,91 Oblig. Convertibles Monde
23/11/2015
98,14 Oblig. Convertibles Monde
22/11/2015
98,10 Oblig. Convertibles Monde
21/11/2015
98,10 Oblig. Convertibles Monde
20/11/2015
98,10 Oblig. Convertibles Monde
19/11/2015
97,94 Oblig. Convertibles Monde
18/11/2015
97,79 Oblig. Convertibles Monde
17/11/2015
97,64 Oblig. Convertibles Monde
16/11/2015
97,20 Oblig. Convertibles Monde
15/11/2015
97,19 Oblig. Convertibles Monde
14/11/2015
97,19 Oblig. Convertibles Monde
13/11/2015
97,19 Oblig. Convertibles Monde
12/11/2015
97,62 Oblig. Convertibles Monde
11/11/2015
97,92 Oblig. Convertibles Monde
10/11/2015
97,93 Oblig. Convertibles Monde
09/11/2015
97,93 Oblig. Convertibles Monde
08/11/2015
97,98 Oblig. Convertibles Monde
07/11/2015
97,98 Oblig. Convertibles Monde
06/11/2015
97,98 Oblig. Convertibles Monde
05/11/2015
97,78 Oblig. Convertibles Monde
04/11/2015
97,58 Oblig. Convertibles Monde
03/11/2015
97,31 Oblig. Convertibles Monde
02/11/2015
97,02 Oblig. Convertibles Monde
01/11/2015
96,92 Oblig. Convertibles Monde
31/10/2015
96,92 Oblig. Convertibles Monde
30/10/2015
96,92 Oblig. Convertibles Monde
29/10/2015
96,93 Oblig. Convertibles Monde
28/10/2015
96,63 Oblig. Convertibles Monde
27/10/2015
96,47 Oblig. Convertibles Monde
26/10/2015
96,68 Oblig. Convertibles Monde
25/10/2015
96,41 Oblig. Convertibles Monde
24/10/2015
96,38 Oblig. Convertibles Monde
23/10/2015
96,38 Oblig. Convertibles Monde
22/10/2015
95,30 Oblig. Convertibles Monde
21/10/2015
94,82 Oblig. Convertibles Monde
20/10/2015
94,80 Oblig. Convertibles Monde
19/10/2015
94,91 Oblig. Convertibles Monde
18/10/2015
94,70 Oblig. Convertibles Monde
17/10/2015
94,69 Oblig. Convertibles Monde
16/10/2015
94,69 Oblig. Convertibles Monde
15/10/2015
94,34 Oblig. Convertibles Monde
14/10/2015
93,99 Oblig. Convertibles Monde
13/10/2015
94,12 Oblig. Convertibles Monde
12/10/2015
94,32 Oblig. Convertibles Monde
11/10/2015
94,33 Oblig. Convertibles Monde
10/10/2015
94,34 Oblig. Convertibles Monde
09/10/2015
94,34 Oblig. Convertibles Monde
08/10/2015
94,34 Oblig. Convertibles Monde
07/10/2015
94,27 Oblig. Convertibles Monde
06/10/2015
94,09 Oblig. Convertibles Monde
05/10/2015
93,86 Oblig. Convertibles Monde
04/10/2015
93,39 Oblig. Convertibles Monde
03/10/2015
93,38 Oblig. Convertibles Monde
02/10/2015
93,38 Oblig. Convertibles Monde
01/10/2015
93,16 Oblig. Convertibles Monde
30/09/2015
92,94 Oblig. Convertibles Monde
29/09/2015
92,50 Oblig. Convertibles Monde
28/09/2015
93,03 Oblig. Convertibles Monde
27/09/2015
93,64 Oblig. Convertibles Monde
26/09/2015
93,63 Oblig. Convertibles Monde
25/09/2015
93,63 Oblig. Convertibles Monde
24/09/2015
93,33 Oblig. Convertibles Monde
23/09/2015
93,87 Oblig. Convertibles Monde
22/09/2015
94,11 Oblig. Convertibles Monde
21/09/2015
94,35 Oblig. Convertibles Monde
20/09/2015
94,08 Oblig. Convertibles Monde
19/09/2015
94,10 Oblig. Convertibles Monde
18/09/2015
94,10 Oblig. Convertibles Monde
17/09/2015
94,58 Oblig. Convertibles Monde
16/09/2015
94,67 Oblig. Convertibles Monde
15/09/2015
94,27 Oblig. Convertibles Monde
14/09/2015
94,17 Oblig. Convertibles Monde
13/09/2015
94,30 Oblig. Convertibles Monde
12/09/2015
94,31 Oblig. Convertibles Monde
11/09/2015
94,31 Oblig. Convertibles Monde
10/09/2015
94,51 Oblig. Convertibles Monde
09/09/2015
94,76 Oblig. Convertibles Monde
08/09/2015
94,34 Oblig. Convertibles Monde
07/09/2015
94,03 Oblig. Convertibles Monde
06/09/2015
94,12 Oblig. Convertibles Monde
05/09/2015
94,12 Oblig. Convertibles Monde
04/09/2015
94,12 Oblig. Convertibles Monde
03/09/2015
94,25 Oblig. Convertibles Monde
02/09/2015
93,80 Oblig. Convertibles Monde
01/09/2015
93,77 Oblig. Convertibles Monde
31/08/2015
94,49 Oblig. Convertibles Monde
30/08/2015
94,48 Oblig. Convertibles Monde
29/08/2015
94,47 Oblig. Convertibles Monde
28/08/2015
94,47 Oblig. Convertibles Monde
27/08/2015
94,05 Oblig. Convertibles Monde
26/08/2015
92,89 Oblig. Convertibles Monde
25/08/2015
92,36 Oblig. Convertibles Monde
24/08/2015
92,39 Oblig. Convertibles Monde
23/08/2015
93,97 Oblig. Convertibles Monde
22/08/2015
94,00 Oblig. Convertibles Monde
21/08/2015
94,00 Oblig. Convertibles Monde
20/08/2015
95,08 Oblig. Convertibles Monde
19/08/2015
96,20 Oblig. Convertibles Monde
18/08/2015
96,61 Oblig. Convertibles Monde
17/08/2015
96,61 Oblig. Convertibles Monde
16/08/2015
96,39 Oblig. Convertibles Monde
15/08/2015
96,40 Oblig. Convertibles Monde
14/08/2015
96,40 Oblig. Convertibles Monde
13/08/2015
96,50 Oblig. Convertibles Monde
12/08/2015
96,33 Oblig. Convertibles Monde
11/08/2015
97,12 Oblig. Convertibles Monde
10/08/2015
97,64 Oblig. Convertibles Monde
09/08/2015
97,42 Oblig. Convertibles Monde
08/08/2015
97,43 Oblig. Convertibles Monde
07/08/2015
97,43 Oblig. Convertibles Monde
06/08/2015
97,70 Oblig. Convertibles Monde
05/08/2015
97,91 Oblig. Convertibles Monde
04/08/2015
97,39 Oblig. Convertibles Monde
03/08/2015
97,42 Oblig. Convertibles Monde
02/08/2015
97,38 Oblig. Convertibles Monde
01/08/2015
97,38 Oblig. Convertibles Monde
31/07/2015
97,40 Oblig. Convertibles Monde
30/07/2015
97,40 Oblig. Convertibles Monde
29/07/2015
97,07 Oblig. Convertibles Monde
28/07/2015
96,86 Oblig. Convertibles Monde
27/07/2015
96,65 Oblig. Convertibles Monde
26/07/2015
97,60 Oblig. Convertibles Monde
25/07/2015
97,61 Oblig. Convertibles Monde
24/07/2015
97,61 Oblig. Convertibles Monde
23/07/2015
97,81 Oblig. Convertibles Monde
22/07/2015
98,09 Oblig. Convertibles Monde
21/07/2015
98,44 Oblig. Convertibles Monde
20/07/2015
98,58 Oblig. Convertibles Monde
19/07/2015
98,39 Oblig. Convertibles Monde
18/07/2015
98,39 Oblig. Convertibles Monde
17/07/2015
98,39 Oblig. Convertibles Monde
16/07/2015
98,25 Oblig. Convertibles Monde
15/07/2015
97,58 Oblig. Convertibles Monde
14/07/2015
97,41 Oblig. Convertibles Monde
13/07/2015
97,14 Oblig. Convertibles Monde
12/07/2015
96,36 Oblig. Convertibles Monde
11/07/2015
96,35 Oblig. Convertibles Monde
10/07/2015
96,35 Oblig. Convertibles Monde
09/07/2015
96,14 Oblig. Convertibles Monde
08/07/2015
95,81 Oblig. Convertibles Monde
07/07/2015
96,42 Oblig. Convertibles Monde
06/07/2015
96,65 Oblig. Convertibles Monde
05/07/2015
97,01 Oblig. Convertibles Monde
04/07/2015
97,01 Oblig. Convertibles Monde
03/07/2015
97,01 Oblig. Convertibles Monde
02/07/2015
97,19 Oblig. Convertibles Monde
01/07/2015
97,19 Oblig. Convertibles Monde
30/06/2015
96,77 Oblig. Convertibles Monde
29/06/2015
96,98 Oblig. Convertibles Monde
28/06/2015
97,83 Oblig. Convertibles Monde
27/06/2015
97,83 Oblig. Convertibles Monde
26/06/2015
97,83 Oblig. Convertibles Monde
25/06/2015
97,98 Oblig. Convertibles Monde
24/06/2015
98,06 Oblig. Convertibles Monde
23/06/2015
97,83 Oblig. Convertibles Monde
22/06/2015
97,49 Oblig. Convertibles Monde
21/06/2015
97,17 Oblig. Convertibles Monde
20/06/2015
97,16 Oblig. Convertibles Monde
19/06/2015
97,16 Oblig. Convertibles Monde
18/06/2015
96,89 Oblig. Convertibles Monde
17/06/2015
97,04 Oblig. Convertibles Monde
16/06/2015
97,17 Oblig. Convertibles Monde
15/06/2015
97,26 Oblig. Convertibles Monde
14/06/2015
97,60 Oblig. Convertibles Monde
13/06/2015
97,61 Oblig. Convertibles Monde
12/06/2015
97,61 Oblig. Convertibles Monde
11/06/2015
97,68 Oblig. Convertibles Monde
10/06/2015
97,34 Oblig. Convertibles Monde
09/06/2015
97,26 Oblig. Convertibles Monde
08/06/2015
97,81 Oblig. Convertibles Monde
07/06/2015
98,03 Oblig. Convertibles Monde
06/06/2015
98,03 Oblig. Convertibles Monde
05/06/2015
98,03 Oblig. Convertibles Monde
04/06/2015
97,99 Oblig. Convertibles Monde
03/06/2015
98,65 Oblig. Convertibles Monde
02/06/2015
98,98 Oblig. Convertibles Monde
01/06/2015
99,41 Oblig. Convertibles Monde
31/05/2015
99,40 Oblig. Convertibles Monde
30/05/2015
99,41 Oblig. Convertibles Monde
29/05/2015
99,41 Oblig. Convertibles Monde
28/05/2015
99,81 Oblig. Convertibles Monde
27/05/2015
99,95 Oblig. Convertibles Monde
26/05/2015
99,60 Oblig. Convertibles Monde
25/05/2015
99,32 Oblig. Convertibles Monde
24/05/2015
99,25 Oblig. Convertibles Monde
23/05/2015
99,25 Oblig. Convertibles Monde
22/05/2015
99,25 Oblig. Convertibles Monde
21/05/2015
99,20 Oblig. Convertibles Monde
20/05/2015
99,27 Oblig. Convertibles Monde
19/05/2015
99,09 Oblig. Convertibles Monde
18/05/2015
98,32 Oblig. Convertibles Monde
17/05/2015
98,27 Oblig. Convertibles Monde
16/05/2015
98,27 Oblig. Convertibles Monde
15/05/2015
98,27 Oblig. Convertibles Monde
14/05/2015
98,06 Oblig. Convertibles Monde
13/05/2015
98,25 Oblig. Convertibles Monde
12/05/2015
98,25 Oblig. Convertibles Monde
11/05/2015
98,69 Oblig. Convertibles Monde
10/05/2015
98,15 Oblig. Convertibles Monde
09/05/2015
98,15 Oblig. Convertibles Monde
08/05/2015
98,15 Oblig. Convertibles Monde
07/05/2015
97,55 Oblig. Convertibles Monde
06/05/2015
97,86 Oblig. Convertibles Monde
05/05/2015
98,42 Oblig. Convertibles Monde
04/05/2015
98,70 Oblig. Convertibles Monde
03/05/2015
98,40 Oblig. Convertibles Monde
02/05/2015
98,43 Oblig. Convertibles Monde
01/05/2015
98,43 Oblig. Convertibles Monde
30/04/2015
98,44 Oblig. Convertibles Monde
29/04/2015
99,32 Oblig. Convertibles Monde
28/04/2015
99,90 Oblig. Convertibles Monde
27/04/2015
100,25 Oblig. Convertibles Monde
26/04/2015
99,99 Oblig. Convertibles Monde
25/04/2015
100,00 Oblig. Convertibles Monde
24/04/2015
100,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/04/2018
103,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/04/2018
102,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/04/2018
103,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/04/2018
103,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/04/2018
103,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/04/2018
103,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/04/2018
103,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/04/2018
103,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/04/2018
103,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/04/2018
103,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/04/2018
103,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/04/2018
103,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/04/2018
103,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/04/2018
103,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/04/2018
103,60 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/04/2018
103,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/04/2018
103,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/04/2018
103,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/04/2018
103,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/04/2018
103,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/04/2018
103,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/04/2018
103,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/04/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/04/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/03/2018
103,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/03/2018
103,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/03/2018
103,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/03/2018
103,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/03/2018
103,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/03/2018
103,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/03/2018
103,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/03/2018
103,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/03/2018
103,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/03/2018
103,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/03/2018
103,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/03/2018
103,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/03/2018
103,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/03/2018
103,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/03/2018
103,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/03/2018
103,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/03/2018
103,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/03/2018
103,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/03/2018
103,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/03/2018
103,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/03/2018
103,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/03/2018
103,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/03/2018
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/03/2018
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/03/2018
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/03/2018
103,25 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/02/2018
103,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/02/2018
103,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/02/2018
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/02/2018
103,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/02/2018
103,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/02/2018
103,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/02/2018
103,27 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/02/2018
103,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/02/2018
103,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/02/2018
103,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/02/2018
103,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/02/2018
103,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/02/2018
103,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/02/2018
103,03 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/02/2018
102,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/02/2018
102,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/02/2018
103,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/02/2018
102,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/02/2018
102,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/02/2018
102,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/02/2018
102,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/02/2018
102,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/02/2018
102,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/02/2018
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/02/2018
102,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/02/2018
102,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/02/2018
102,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/02/2018
102,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/01/2018
102,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/01/2018
102,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/01/2018
103,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/01/2018
103,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/01/2018
103,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/01/2018
103,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/01/2018
103,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/01/2018
103,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/01/2018
103,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/01/2018
103,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/01/2018
103,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/01/2018
103,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/01/2018
103,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/01/2018
103,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/01/2018
103,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/01/2018
103,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/01/2018
103,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/01/2018
103,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/01/2018
103,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/01/2018
103,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/01/2018
103,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/01/2018
103,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/01/2018
103,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/01/2018
103,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/01/2018
103,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/01/2018
103,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/01/2018
103,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/01/2018
103,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/01/2018
102,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/01/2018
102,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/01/2018
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/12/2017
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/12/2017
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/12/2017
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/12/2017
102,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/12/2017
102,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/12/2017
103,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/12/2017
103,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/12/2017
103,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/12/2017
103,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/12/2017
103,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/12/2017
102,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/12/2017
103,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/12/2017
103,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/12/2017
103,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/12/2017
102,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/12/2017
102,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/12/2017
102,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/12/2017
102,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/12/2017
102,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/12/2017
102,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/12/2017
102,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/12/2017
102,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/12/2017
102,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/12/2017
102,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/12/2017
103,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/12/2017
102,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/12/2017
104,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/12/2017
104,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/12/2017
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/12/2017
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/12/2017
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/11/2017
104,76 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/11/2017
104,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/11/2017
104,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/11/2017
104,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/11/2017
104,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/11/2017
104,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/11/2017
104,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/11/2017
104,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/11/2017
104,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/11/2017
104,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/11/2017
104,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/11/2017
105,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/11/2017
105,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/11/2017
105,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/11/2017
105,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/11/2017
105,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/11/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/11/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/11/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/11/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/11/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/11/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/11/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/11/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/11/2017
105,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/11/2017
105,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/11/2017
105,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/11/2017
105,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/11/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/11/2017
105,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/10/2017
105,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/10/2017
105,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/10/2017
105,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/10/2017
105,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/10/2017
105,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/10/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/10/2017
105,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/10/2017
105,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/10/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/10/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/10/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/10/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/10/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/10/2017
105,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/10/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/10/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/10/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/10/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/10/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/10/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/10/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/10/2017
105,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/10/2017
105,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/10/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/10/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/10/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/10/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/10/2017
105,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/10/2017
105,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/10/2017
105,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/10/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/09/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/09/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/09/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/09/2017
105,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/09/2017
105,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/09/2017
105,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/09/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/09/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/09/2017
105,09 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/09/2017
105,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/09/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/09/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/09/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/09/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/09/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/09/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/09/2017
105,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/09/2017
105,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/09/2017
105,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/09/2017
105,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/09/2017
105,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/09/2017
105,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/09/2017
105,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/09/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/09/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/09/2017
105,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/09/2017
105,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/09/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/09/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/09/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/08/2017
105,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/08/2017
105,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/08/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/08/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/08/2017
105,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/08/2017
105,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/08/2017
105,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/08/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/08/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/08/2017
105,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/08/2017
105,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/08/2017
105,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/08/2017
105,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/08/2017
105,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/08/2017
105,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/08/2017
105,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/08/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/08/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/08/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/08/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/08/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/08/2017
105,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/08/2017
105,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/08/2017
105,14 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/08/2017
105,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/08/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/08/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/08/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/08/2017
105,08 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/08/2017
105,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/08/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/07/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/07/2017
105,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/07/2017
105,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/07/2017
105,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/07/2017
105,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/07/2017
105,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/07/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/07/2017
105,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/07/2017
105,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/07/2017
105,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/07/2017
105,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/07/2017
105,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/07/2017
105,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/07/2017
105,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/07/2017
105,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/07/2017
105,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/07/2017
105,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/07/2017
105,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/07/2017
105,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/07/2017
105,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/07/2017
105,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/07/2017
105,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/07/2017
105,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/07/2017
105,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/07/2017
105,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/07/2017
105,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/07/2017
105,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/07/2017
105,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/07/2017
105,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/07/2017
105,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/07/2017
105,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/06/2017
105,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/06/2017
105,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/06/2017
105,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/06/2017
105,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/06/2017
105,91 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/06/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/06/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/06/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/06/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/06/2017
105,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/06/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/06/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/06/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/06/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/06/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/06/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/06/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/06/2017
105,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/06/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/06/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/06/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/06/2017
105,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/06/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/06/2017
105,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/06/2017
105,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/06/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/06/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/06/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/06/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/06/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/05/2017
105,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/05/2017
105,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/05/2017
105,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/05/2017
105,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/05/2017
105,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/05/2017
105,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/05/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/05/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/05/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/05/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/05/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/05/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/05/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/05/2017
105,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/05/2017
105,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/05/2017
105,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/05/2017
105,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/05/2017
105,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/05/2017
105,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/05/2017
105,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/05/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/05/2017
105,60 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/05/2017
105,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/05/2017
105,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/05/2017
105,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/05/2017
105,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/05/2017
105,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/05/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/05/2017
105,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/05/2017
105,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/05/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/04/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/04/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/04/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/04/2017
105,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/04/2017
105,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/04/2017
105,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/04/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/04/2017
105,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/04/2017
105,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/04/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/04/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/04/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/04/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/04/2017
105,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/04/2017
105,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/04/2017
105,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/04/2017
105,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/04/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/04/2017
105,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/04/2017
105,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/04/2017
105,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/04/2017
105,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/04/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/04/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/03/2017
105,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/03/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/03/2017
105,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/03/2017
105,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/03/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/03/2017
105,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/03/2017
105,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/03/2017
105,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/03/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/03/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/03/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/03/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/03/2017
105,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/03/2017
105,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/03/2017
105,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/03/2017
105,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/03/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/03/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/03/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/03/2017
105,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/03/2017
105,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/03/2017
105,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/03/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/03/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/03/2017
105,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/03/2017
105,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/02/2017
105,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/02/2017
105,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/02/2017
105,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/02/2017
105,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/02/2017
105,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/02/2017
105,02 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/02/2017
105,01 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/02/2017
104,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/02/2017
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/02/2017
104,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/02/2017
104,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/02/2017
104,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/02/2017
104,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/02/2017
104,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/02/2017
104,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/02/2017
104,91 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/02/2017
104,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/02/2017
104,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/02/2017
104,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/02/2017
104,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/02/2017
104,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/02/2017
104,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/02/2017
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/02/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/02/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/02/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/02/2017
104,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/02/2017
104,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/01/2017
104,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/01/2017
104,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/01/2017
104,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/01/2017
104,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/01/2017
104,49 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/01/2017
104,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/01/2017
104,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/01/2017
104,60 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/01/2017
104,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/01/2017
104,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/01/2017
104,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/01/2017
104,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/01/2017
104,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/01/2017
104,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/01/2017
104,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/01/2017
104,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/01/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/01/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/01/2017
104,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/01/2017
104,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/01/2017
104,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/01/2017
104,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/01/2017
104,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/01/2017
104,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/01/2017
104,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/01/2017
104,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/01/2017
104,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/01/2017
104,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/01/2017
104,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/01/2017
104,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/01/2017
104,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/12/2016
104,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/12/2016
104,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/12/2016
104,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/12/2016
104,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/12/2016
104,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/12/2016
104,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/12/2016
104,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/12/2016
104,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/12/2016
104,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/12/2016
104,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/12/2016
104,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/12/2016
103,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/12/2016
104,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/12/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/12/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/12/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/12/2016
104,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/12/2016
104,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/12/2016
104,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/12/2016
104,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/12/2016
104,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/12/2016
104,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/12/2016
104,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/12/2016
104,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/12/2016
104,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/12/2016
103,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/12/2016
103,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/12/2016
103,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/12/2016
103,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/12/2016
103,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/12/2016
104,14 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/11/2016
103,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/11/2016
103,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/11/2016
103,91 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/11/2016
103,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/11/2016
103,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/11/2016
103,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/11/2016
103,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/11/2016
103,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/11/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/11/2016
103,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/11/2016
103,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/11/2016
103,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/11/2016
103,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/11/2016
103,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/11/2016
103,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/11/2016
103,60 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/11/2016
103,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/11/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/11/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/11/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/11/2016
103,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/11/2016
103,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/11/2016
103,24 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/11/2016
103,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/11/2016
104,03 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/11/2016
104,03 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/11/2016
104,03 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/11/2016
104,08 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/11/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/11/2016
104,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/10/2016
104,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/10/2016
104,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/10/2016
104,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/10/2016
104,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/10/2016
104,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/10/2016
104,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/10/2016
104,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/10/2016
104,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/10/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/10/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/10/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/10/2016
104,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/10/2016
104,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/10/2016
104,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/10/2016
104,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/10/2016
104,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/10/2016
104,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/10/2016
104,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/10/2016
105,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/10/2016
104,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/10/2016
105,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/10/2016
104,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/10/2016
105,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/10/2016
105,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/10/2016
105,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/10/2016
105,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/10/2016
104,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/10/2016
104,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/10/2016
104,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/10/2016
104,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/10/2016
104,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/09/2016
104,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/09/2016
104,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/09/2016
104,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/09/2016
104,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/09/2016
104,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/09/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/09/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/09/2016
104,59 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/09/2016
104,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/09/2016
104,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/09/2016
104,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/09/2016
104,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/09/2016
104,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/09/2016
104,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/09/2016
104,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/09/2016
104,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/09/2016
104,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/09/2016
104,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/09/2016
104,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/09/2016
104,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/09/2016
104,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/09/2016
104,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/09/2016
104,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/09/2016
104,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/09/2016
104,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/09/2016
104,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/09/2016
104,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/09/2016
104,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/09/2016
104,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/09/2016
104,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/08/2016
104,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/08/2016
104,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/08/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/08/2016
103,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/08/2016
103,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/08/2016
103,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/08/2016
104,21 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/08/2016
104,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/08/2016
103,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/08/2016
103,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/08/2016
103,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/08/2016
103,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/08/2016
103,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/08/2016
103,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/08/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/08/2016
103,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/08/2016
103,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/08/2016
103,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/08/2016
103,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/08/2016
103,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/08/2016
103,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/08/2016
103,40 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/08/2016
103,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/08/2016
103,19 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/08/2016
103,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/08/2016
103,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/08/2016
103,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/08/2016
103,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/08/2016
103,25 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/08/2016
103,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/08/2016
103,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/07/2016
103,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/07/2016
103,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/07/2016
103,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/07/2016
103,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/07/2016
103,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/07/2016
102,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/07/2016
103,02 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/07/2016
102,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/07/2016
102,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/07/2016
102,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/07/2016
102,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/07/2016
102,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/07/2016
103,08 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/07/2016
103,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/07/2016
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/07/2016
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/07/2016
103,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/07/2016
103,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/07/2016
102,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/07/2016
102,55 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/07/2016
102,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/07/2016
102,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/07/2016
102,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/07/2016
102,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/07/2016
102,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/07/2016
102,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/07/2016
102,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/07/2016
102,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/07/2016
102,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/07/2016
102,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/07/2016
102,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/06/2016
102,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/06/2016
101,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/06/2016
101,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/06/2016
101,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/06/2016
101,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/06/2016
101,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/06/2016
101,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/06/2016
101,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/06/2016
101,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/06/2016
101,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/06/2016
101,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/06/2016
101,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/06/2016
101,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/06/2016
101,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/06/2016
101,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/06/2016
101,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/06/2016
101,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/06/2016
101,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/06/2016
101,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/06/2016
101,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/06/2016
101,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/06/2016
101,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/06/2016
101,76 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/06/2016
101,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/06/2016
101,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/06/2016
101,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/06/2016
101,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/06/2016
101,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/06/2016
101,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/06/2016
101,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/05/2016
101,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/05/2016
101,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/05/2016
101,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/05/2016
101,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/05/2016
101,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/05/2016
100,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/05/2016
100,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/05/2016
100,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/05/2016
100,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/05/2016
100,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/05/2016
100,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/05/2016
100,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/05/2016
100,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/05/2016
100,26 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/05/2016
99,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/05/2016
99,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/05/2016
99,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/05/2016
99,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/05/2016
99,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/05/2016
99,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/05/2016
99,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/05/2016
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/05/2016
99,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/05/2016
99,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/05/2016
99,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/05/2016
99,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/05/2016
99,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/05/2016
99,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/05/2016
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/05/2016
99,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/05/2016
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/04/2016
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/04/2016
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/04/2016
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/04/2016
99,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/04/2016
99,27 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/04/2016
99,08 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/04/2016
98,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/04/2016
98,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/04/2016
98,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/04/2016
98,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/04/2016
99,08 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/04/2016
99,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/04/2016
99,20 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/04/2016
98,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/04/2016
98,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/04/2016
98,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/04/2016
98,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/04/2016
98,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/04/2016
98,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/04/2016
98,30 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/04/2016
98,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/04/2016
98,22 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/04/2016
97,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/04/2016
98,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/04/2016
98,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/03/2016
98,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/03/2016
97,81 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/03/2016
97,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/03/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/03/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/03/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/03/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/03/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/03/2016
98,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/03/2016
98,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/03/2016
98,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/03/2016
97,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/03/2016
97,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/03/2016
97,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/03/2016
97,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/03/2016
97,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/03/2016
97,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/03/2016
97,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/03/2016
97,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/03/2016
97,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/03/2016
97,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/03/2016
97,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/03/2016
97,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/03/2016
97,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/03/2016
97,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/03/2016
96,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/03/2016
96,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/03/2016
96,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/03/2016
96,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/03/2016
96,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/03/2016
96,36 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/02/2016
96,02 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/02/2016
96,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/02/2016
96,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/02/2016
96,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/02/2016
95,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/02/2016
95,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/02/2016
95,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/02/2016
95,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/02/2016
95,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/02/2016
95,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/02/2016
95,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/02/2016
95,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/02/2016
95,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/02/2016
95,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/02/2016
95,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/02/2016
95,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/02/2016
95,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/02/2016
95,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/02/2016
95,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/02/2016
95,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/02/2016
95,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/02/2016
96,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/02/2016
95,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/02/2016
95,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/02/2016
95,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/02/2016
95,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/02/2016
96,10 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/02/2016
96,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/02/2016
96,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/01/2016
96,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/01/2016
96,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/01/2016
96,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/01/2016
96,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/01/2016
96,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/01/2016
95,98 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/01/2016
96,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/01/2016
96,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/01/2016
96,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/01/2016
96,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/01/2016
96,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/01/2016
97,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/01/2016
96,92 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/01/2016
97,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/01/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/01/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/01/2016
98,16 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/01/2016
97,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/01/2016
97,88 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/01/2016
97,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/01/2016
98,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/01/2016
98,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/01/2016
98,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/01/2016
98,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/01/2016
98,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/01/2016
98,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/01/2016
98,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/01/2016
98,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/01/2016
98,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/01/2016
98,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/01/2016
98,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/12/2015
98,70 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/12/2015
98,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/12/2015
98,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/12/2015
98,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/12/2015
98,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/12/2015
98,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/12/2015
98,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/12/2015
98,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/12/2015
98,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/12/2015
98,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/12/2015
98,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/12/2015
98,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/12/2015
98,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/12/2015
98,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/12/2015
98,76 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/12/2015
98,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/12/2015
98,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/12/2015
99,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/12/2015
98,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/12/2015
98,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/12/2015
98,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/12/2015
98,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/12/2015
99,07 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/12/2015
99,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/12/2015
99,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/12/2015
99,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/12/2015
99,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/12/2015
99,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/12/2015
99,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/12/2015
99,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/12/2015
99,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/11/2015
99,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/11/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/11/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/11/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/11/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/11/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/11/2015
99,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/11/2015
99,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/11/2015
99,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/11/2015
99,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/11/2015
99,73 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/11/2015
100,02 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/11/2015
100,15 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/11/2015
100,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/11/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/11/2015
100,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/11/2015
100,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/11/2015
100,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/11/2015
100,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/11/2015
100,17 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/11/2015
100,28 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/11/2015
100,06 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/11/2015
100,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/11/2015
100,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/11/2015
100,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/11/2015
100,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/11/2015
100,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/11/2015
100,13 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/11/2015
100,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/11/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/10/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/10/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/10/2015
99,96 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/10/2015
100,03 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/10/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/10/2015
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/10/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/10/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/10/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/10/2015
99,94 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/10/2015
99,82 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/10/2015
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/10/2015
99,71 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/10/2015
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/10/2015
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/10/2015
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/10/2015
99,53 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/10/2015
99,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/10/2015
99,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/10/2015
99,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/10/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/10/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/10/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/10/2015
99,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/10/2015
99,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/10/2015
99,31 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/10/2015
99,12 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/10/2015
99,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/10/2015
99,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/10/2015
99,05 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/10/2015
99,04 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/09/2015
99,44 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/09/2015
99,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/09/2015
99,38 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/09/2015
99,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/09/2015
99,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/09/2015
99,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/09/2015
99,37 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/09/2015
99,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/09/2015
99,64 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/09/2015
99,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/09/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/09/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/09/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/09/2015
99,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/09/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/09/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/09/2015
99,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/09/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/09/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/09/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/09/2015
99,79 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/09/2015
99,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/09/2015
99,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/09/2015
99,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/09/2015
99,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/09/2015
99,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/09/2015
99,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/09/2015
99,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/09/2015
99,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/09/2015
99,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/08/2015
99,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/08/2015
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/08/2015
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/08/2015
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/08/2015
99,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/08/2015
99,58 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/08/2015
99,60 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/08/2015
99,61 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/08/2015
99,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/08/2015
99,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/08/2015
99,48 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/08/2015
99,35 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/08/2015
99,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/08/2015
99,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/08/2015
99,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/08/2015
99,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/08/2015
99,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/08/2015
99,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/08/2015
99,47 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/08/2015
99,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/08/2015
99,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/08/2015
99,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/08/2015
99,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/08/2015
99,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/08/2015
99,67 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/08/2015
99,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/08/2015
99,65 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/08/2015
99,83 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/08/2015
99,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/08/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/08/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/07/2015
99,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/07/2015
99,45 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/07/2015
99,39 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/07/2015
99,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/07/2015
99,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/07/2015
99,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/07/2015
99,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/07/2015
99,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/07/2015
99,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/07/2015
99,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/07/2015
99,99 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/07/2015
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/07/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/07/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/07/2015
99,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/07/2015
99,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/07/2015
99,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/07/2015
99,54 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/07/2015
99,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/07/2015
99,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/07/2015
99,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/07/2015
99,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/07/2015
99,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/07/2015
99,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/07/2015
99,97 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/07/2015
100,18 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/07/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/07/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/07/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/07/2015
100,34 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/07/2015
100,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/06/2015
100,57 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/06/2015
100,62 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/06/2015
100,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/06/2015
100,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/06/2015
100,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/06/2015
100,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/06/2015
100,95 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/06/2015
100,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/06/2015
100,87 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/06/2015
100,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/06/2015
100,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/06/2015
100,89 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/06/2015
100,86 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/06/2015
100,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/06/2015
100,78 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/06/2015
100,85 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/06/2015
100,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/06/2015
100,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/06/2015
100,77 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/06/2015
100,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/06/2015
100,84 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/06/2015
100,80 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/06/2015
100,75 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/06/2015
100,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/06/2015
100,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/06/2015
100,68 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/06/2015
100,74 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/06/2015
100,93 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/06/2015
100,90 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/06/2015
100,76 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
31/05/2015
100,82 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/05/2015
100,82 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/05/2015
100,82 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/05/2015
100,63 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/05/2015
100,72 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/05/2015
100,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/05/2015
100,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
23/05/2015
100,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
22/05/2015
100,69 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
21/05/2015
100,66 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
20/05/2015
100,41 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
19/05/2015
100,42 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
18/05/2015
100,50 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
17/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
16/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
15/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
14/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
13/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
12/05/2015
100,46 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
11/05/2015
100,56 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
10/05/2015
100,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
09/05/2015
100,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
08/05/2015
100,23 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
07/05/2015
100,11 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
06/05/2015
100,51 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
05/05/2015
100,43 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
04/05/2015
100,52 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
03/05/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
02/05/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
01/05/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
30/04/2015
100,29 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
29/04/2015
100,32 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
28/04/2015
100,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
27/04/2015
100,33 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
26/04/2015
100,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
25/04/2015
100,00 AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I
24/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I 3,000,992,810,46
Oblig. Convertibles Monde -0,19-0,065,710,04
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
AI GBAL CONVERTIBLES ABS RTN FD H EUR I -1,225,531,15-0,675,9312,22-3,54
Oblig. Convertibles Monde 2,042,126,667,1310,1310,47-6,41
50% MSCI World + 50% ML Global 0,638,409,8217,446,438,104,35

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 25 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus