NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3 - LU0555026920

Performance en base 100 du 20/01/2015 au 19/01/2018
 
NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
 
Oblig. Monde Ht Rendt
 
ML Global High Yield
ML Global High Yield
19/01/2018
117,76 ML Global High Yield
18/01/2018
117,71 ML Global High Yield
17/01/2018
117,76 ML Global High Yield
16/01/2018
117,89 ML Global High Yield
15/01/2018
117,49 ML Global High Yield
14/01/2018
118,41 ML Global High Yield
13/01/2018
118,41 ML Global High Yield
12/01/2018
118,41 ML Global High Yield
11/01/2018
119,17 ML Global High Yield
10/01/2018
119,63 ML Global High Yield
09/01/2018
120,27 ML Global High Yield
08/01/2018
119,91 ML Global High Yield
07/01/2018
119,36 ML Global High Yield
06/01/2018
119,36 ML Global High Yield
05/01/2018
119,36 ML Global High Yield
04/01/2018
118,91 ML Global High Yield
03/01/2018
119,07 ML Global High Yield
02/01/2018
118,60 ML Global High Yield
01/01/2018
118,74 ML Global High Yield
31/12/2017
118,74 ML Global High Yield
30/12/2017
118,72 ML Global High Yield
29/12/2017
118,72 ML Global High Yield
28/12/2017
119,26 ML Global High Yield
27/12/2017
119,56 ML Global High Yield
26/12/2017
119,73 ML Global High Yield
25/12/2017
119,94 ML Global High Yield
24/12/2017
119,94 ML Global High Yield
23/12/2017
119,94 ML Global High Yield
22/12/2017
119,94 ML Global High Yield
21/12/2017
119,71 ML Global High Yield
20/12/2017
119,50 ML Global High Yield
19/12/2017
120,11 ML Global High Yield
18/12/2017
120,14 ML Global High Yield
17/12/2017
120,49 ML Global High Yield
16/12/2017
120,49 ML Global High Yield
15/12/2017
120,49 ML Global High Yield
14/12/2017
120,45 ML Global High Yield
13/12/2017
120,65 ML Global High Yield
12/12/2017
120,91 ML Global High Yield
11/12/2017
120,31 ML Global High Yield
10/12/2017
120,62 ML Global High Yield
09/12/2017
120,62 ML Global High Yield
08/12/2017
120,62 ML Global High Yield
07/12/2017
120,27 ML Global High Yield
06/12/2017
120,34 ML Global High Yield
05/12/2017
120,07 ML Global High Yield
04/12/2017
119,87 ML Global High Yield
03/12/2017
119,64 ML Global High Yield
02/12/2017
119,64 ML Global High Yield
01/12/2017
119,64 ML Global High Yield
30/11/2017
119,16 ML Global High Yield
29/11/2017
119,76 ML Global High Yield
28/11/2017
119,56 ML Global High Yield
27/11/2017
119,19 ML Global High Yield
26/11/2017
118,92 ML Global High Yield
25/11/2017
118,92 ML Global High Yield
24/11/2017
118,92 ML Global High Yield
23/11/2017
119,67 ML Global High Yield
22/11/2017
120,11 ML Global High Yield
21/11/2017
120,54 ML Global High Yield
20/11/2017
120,24 ML Global High Yield
19/11/2017
119,83 ML Global High Yield
18/11/2017
119,83 ML Global High Yield
17/11/2017
119,83 ML Global High Yield
16/11/2017
119,84 ML Global High Yield
15/11/2017
119,11 ML Global High Yield
14/11/2017
119,79 ML Global High Yield
13/11/2017
120,81 ML Global High Yield
12/11/2017
120,86 ML Global High Yield
11/11/2017
120,86 ML Global High Yield
10/11/2017
120,86 ML Global High Yield
09/11/2017
121,21 ML Global High Yield
08/11/2017
121,90 ML Global High Yield
07/11/2017
122,30 ML Global High Yield
06/11/2017
122,32 ML Global High Yield
05/11/2017
122,03 ML Global High Yield
04/11/2017
122,03 ML Global High Yield
03/11/2017
122,03 ML Global High Yield
02/11/2017
121,66 ML Global High Yield
01/11/2017
122,21 ML Global High Yield
31/10/2017
121,84 ML Global High Yield
30/10/2017
121,97 ML Global High Yield
29/10/2017
122,25 ML Global High Yield
28/10/2017
122,25 ML Global High Yield
27/10/2017
122,25 ML Global High Yield
26/10/2017
121,19 ML Global High Yield
25/10/2017
120,33 ML Global High Yield
24/10/2017
120,87 ML Global High Yield
23/10/2017
121,01 ML Global High Yield
22/10/2017
120,57 ML Global High Yield
21/10/2017
120,57 ML Global High Yield
20/10/2017
120,57 ML Global High Yield
19/10/2017
120,01 ML Global High Yield
18/10/2017
120,64 ML Global High Yield
17/10/2017
120,76 ML Global High Yield
16/10/2017
120,29 ML Global High Yield
15/10/2017
119,88 ML Global High Yield
14/10/2017
119,88 ML Global High Yield
13/10/2017
119,88 ML Global High Yield
12/10/2017
119,73 ML Global High Yield
11/10/2017
119,78 ML Global High Yield
10/10/2017
119,98 ML Global High Yield
09/10/2017
120,61 ML Global High Yield
08/10/2017
120,57 ML Global High Yield
07/10/2017
120,57 ML Global High Yield
06/10/2017
120,57 ML Global High Yield
05/10/2017
120,76 ML Global High Yield
04/10/2017
120,32 ML Global High Yield
03/10/2017
120,33 ML Global High Yield
02/10/2017
120,44 ML Global High Yield
01/10/2017
119,69 ML Global High Yield
30/09/2017
119,69 ML Global High Yield
29/09/2017
119,67 ML Global High Yield
28/09/2017
119,90 ML Global High Yield
27/09/2017
120,28 ML Global High Yield
26/09/2017
120,05 ML Global High Yield
25/09/2017
119,15 ML Global High Yield
24/09/2017
118,24 ML Global High Yield
23/09/2017
118,24 ML Global High Yield
22/09/2017
118,24 ML Global High Yield
21/09/2017
118,59 ML Global High Yield
20/09/2017
118,02 ML Global High Yield
19/09/2017
118,10 ML Global High Yield
18/09/2017
118,26 ML Global High Yield
17/09/2017
118,09 ML Global High Yield
16/09/2017
118,09 ML Global High Yield
15/09/2017
118,09 ML Global High Yield
14/09/2017
118,77 ML Global High Yield
13/09/2017
118,32 ML Global High Yield
12/09/2017
117,99 ML Global High Yield
11/09/2017
117,70 ML Global High Yield
10/09/2017
117,32 ML Global High Yield
09/09/2017
117,32 ML Global High Yield
08/09/2017
117,32 ML Global High Yield
07/09/2017
117,44 ML Global High Yield
06/09/2017
117,94 ML Global High Yield
05/09/2017
117,95 ML Global High Yield
04/09/2017
117,97 ML Global High Yield
03/09/2017
118,19 ML Global High Yield
02/09/2017
118,19 ML Global High Yield
01/09/2017
118,19 ML Global High Yield
31/08/2017
118,02 ML Global High Yield
30/08/2017
117,62 ML Global High Yield
29/08/2017
116,65 ML Global High Yield
28/08/2017
117,20 ML Global High Yield
27/08/2017
117,80 ML Global High Yield
26/08/2017
117,80 ML Global High Yield
25/08/2017
117,80 ML Global High Yield
24/08/2017
118,27 ML Global High Yield
23/08/2017
118,06 ML Global High Yield
22/08/2017
118,47 ML Global High Yield
21/08/2017
117,99 ML Global High Yield
20/08/2017
118,47 ML Global High Yield
19/08/2017
118,47 ML Global High Yield
18/08/2017
118,47 ML Global High Yield
17/08/2017
118,65 ML Global High Yield
16/08/2017
119,03 ML Global High Yield
15/08/2017
118,81 ML Global High Yield
14/08/2017
118,32 ML Global High Yield
13/08/2017
118,02 ML Global High Yield
12/08/2017
118,02 ML Global High Yield
11/08/2017
118,02 ML Global High Yield
10/08/2017
118,49 ML Global High Yield
09/08/2017
118,81 ML Global High Yield
08/08/2017
119,16 ML Global High Yield
07/08/2017
118,74 ML Global High Yield
06/08/2017
119,07 ML Global High Yield
05/08/2017
119,07 ML Global High Yield
04/08/2017
119,07 ML Global High Yield
03/08/2017
118,05 ML Global High Yield
02/08/2017
118,18 ML Global High Yield
01/08/2017
118,53 ML Global High Yield
31/07/2017
118,61 ML Global High Yield
30/07/2017
118,94 ML Global High Yield
29/07/2017
118,94 ML Global High Yield
28/07/2017
118,94 ML Global High Yield
27/07/2017
119,62 ML Global High Yield
26/07/2017
119,89 ML Global High Yield
25/07/2017
119,49 ML Global High Yield
24/07/2017
119,57 ML Global High Yield
23/07/2017
119,42 ML Global High Yield
22/07/2017
119,42 ML Global High Yield
21/07/2017
119,42 ML Global High Yield
20/07/2017
119,60 ML Global High Yield
19/07/2017
120,52 ML Global High Yield
18/07/2017
119,80 ML Global High Yield
17/07/2017
120,66 ML Global High Yield
16/07/2017
120,67 ML Global High Yield
15/07/2017
120,67 ML Global High Yield
14/07/2017
120,67 ML Global High Yield
13/07/2017
120,85 ML Global High Yield
12/07/2017
120,59 ML Global High Yield
11/07/2017
120,27 ML Global High Yield
10/07/2017
120,52 ML Global High Yield
09/07/2017
120,40 ML Global High Yield
08/07/2017
120,40 ML Global High Yield
07/07/2017
120,40 ML Global High Yield
06/07/2017
120,49 ML Global High Yield
05/07/2017
121,36 ML Global High Yield
04/07/2017
121,17 ML Global High Yield
03/07/2017
120,99 ML Global High Yield
02/07/2017
120,60 ML Global High Yield
01/07/2017
120,60 ML Global High Yield
30/06/2017
120,60 ML Global High Yield
29/06/2017
120,41 ML Global High Yield
28/06/2017
120,97 ML Global High Yield
27/06/2017
121,61 ML Global High Yield
26/06/2017
122,34 ML Global High Yield
25/06/2017
122,17 ML Global High Yield
24/06/2017
122,17 ML Global High Yield
23/06/2017
122,17 ML Global High Yield
22/06/2017
122,45 ML Global High Yield
21/06/2017
122,65 ML Global High Yield
20/06/2017
123,03 ML Global High Yield
19/06/2017
122,88 ML Global High Yield
18/06/2017
122,52 ML Global High Yield
17/06/2017
122,52 ML Global High Yield
16/06/2017
122,52 ML Global High Yield
15/06/2017
122,99 ML Global High Yield
14/06/2017
121,97 ML Global High Yield
13/06/2017
122,51 ML Global High Yield
12/06/2017
122,43 ML Global High Yield
11/06/2017
122,57 ML Global High Yield
10/06/2017
122,57 ML Global High Yield
09/06/2017
122,57 ML Global High Yield
08/06/2017
122,25 ML Global High Yield
07/06/2017
121,97 ML Global High Yield
06/06/2017
122,04 ML Global High Yield
05/06/2017
122,16 ML Global High Yield
04/06/2017
121,89 ML Global High Yield
03/06/2017
121,89 ML Global High Yield
02/06/2017
121,89 ML Global High Yield
01/06/2017
122,22 ML Global High Yield
31/05/2017
121,93 ML Global High Yield
30/05/2017
122,53 ML Global High Yield
29/05/2017
122,49 ML Global High Yield
28/05/2017
122,34 ML Global High Yield
27/05/2017
122,34 ML Global High Yield
26/05/2017
122,34 ML Global High Yield
25/05/2017
122,10 ML Global High Yield
24/05/2017
122,29 ML Global High Yield
23/05/2017
121,77 ML Global High Yield
22/05/2017
121,54 ML Global High Yield
21/05/2017
121,92 ML Global High Yield
20/05/2017
121,92 ML Global High Yield
19/05/2017
121,92 ML Global High Yield
18/05/2017
122,29 ML Global High Yield
17/05/2017
122,39 ML Global High Yield
16/05/2017
123,07 ML Global High Yield
15/05/2017
123,99 ML Global High Yield
14/05/2017
124,36 ML Global High Yield
13/05/2017
124,36 ML Global High Yield
12/05/2017
124,36 ML Global High Yield
11/05/2017
124,85 ML Global High Yield
10/05/2017
124,80 ML Global High Yield
09/05/2017
124,48 ML Global High Yield
08/05/2017
123,99 ML Global High Yield
07/05/2017
123,38 ML Global High Yield
06/05/2017
123,38 ML Global High Yield
05/05/2017
123,38 ML Global High Yield
04/05/2017
123,84 ML Global High Yield
03/05/2017
124,38 ML Global High Yield
02/05/2017
124,39 ML Global High Yield
01/05/2017
124,11 ML Global High Yield
30/04/2017
124,37 ML Global High Yield
29/04/2017
124,33 ML Global High Yield
28/04/2017
124,33 ML Global High Yield
27/04/2017
124,41 ML Global High Yield
26/04/2017
124,27 ML Global High Yield
25/04/2017
123,66 ML Global High Yield
24/04/2017
124,12 ML Global High Yield
23/04/2017
125,52 ML Global High Yield
22/04/2017
125,52 ML Global High Yield
21/04/2017
125,52 ML Global High Yield
20/04/2017
124,67 ML Global High Yield
19/04/2017
125,14 ML Global High Yield
18/04/2017
125,19 ML Global High Yield
17/04/2017
125,51 ML Global High Yield
16/04/2017
125,82 ML Global High Yield
15/04/2017
125,82 ML Global High Yield
14/04/2017
125,82 ML Global High Yield
13/04/2017
125,82 ML Global High Yield
12/04/2017
125,87 ML Global High Yield
11/04/2017
125,80 ML Global High Yield
10/04/2017
126,09 ML Global High Yield
09/04/2017
125,81 ML Global High Yield
08/04/2017
125,81 ML Global High Yield
07/04/2017
125,81 ML Global High Yield
06/04/2017
125,34 ML Global High Yield
05/04/2017
125,24 ML Global High Yield
04/04/2017
125,05 ML Global High Yield
03/04/2017
125,16 ML Global High Yield
02/04/2017
124,69 ML Global High Yield
01/04/2017
124,69 ML Global High Yield
31/03/2017
124,69 ML Global High Yield
30/03/2017
124,25 ML Global High Yield
29/03/2017
123,82 ML Global High Yield
28/03/2017
122,41 ML Global High Yield
27/03/2017
122,02 ML Global High Yield
26/03/2017
122,80 ML Global High Yield
25/03/2017
122,80 ML Global High Yield
24/03/2017
122,80 ML Global High Yield
23/03/2017
122,82 ML Global High Yield
22/03/2017
122,50 ML Global High Yield
21/03/2017
122,69 ML Global High Yield
20/03/2017
123,29 ML Global High Yield
19/03/2017
123,45 ML Global High Yield
18/03/2017
123,45 ML Global High Yield
17/03/2017
123,45 ML Global High Yield
16/03/2017
123,49 ML Global High Yield
15/03/2017
124,02 ML Global High Yield
14/03/2017
123,49 ML Global High Yield
13/03/2017
123,69 ML Global High Yield
12/03/2017
123,97 ML Global High Yield
11/03/2017
123,97 ML Global High Yield
10/03/2017
123,97 ML Global High Yield
09/03/2017
124,64 ML Global High Yield
08/03/2017
125,40 ML Global High Yield
07/03/2017
125,56 ML Global High Yield
06/03/2017
125,65 ML Global High Yield
05/03/2017
126,13 ML Global High Yield
04/03/2017
126,13 ML Global High Yield
03/03/2017
126,13 ML Global High Yield
02/03/2017
126,63 ML Global High Yield
01/03/2017
126,38 ML Global High Yield
28/02/2017
125,49 ML Global High Yield
27/02/2017
125,55 ML Global High Yield
26/02/2017
125,84 ML Global High Yield
25/02/2017
125,84 ML Global High Yield
24/02/2017
125,84 ML Global High Yield
23/02/2017
125,63 ML Global High Yield
22/02/2017
125,91 ML Global High Yield
21/02/2017
125,82 ML Global High Yield
20/02/2017
124,75 ML Global High Yield
19/02/2017
124,58 ML Global High Yield
18/02/2017
124,58 ML Global High Yield
17/02/2017
124,58 ML Global High Yield
16/02/2017
124,23 ML Global High Yield
15/02/2017
125,15 ML Global High Yield
14/02/2017
125,21 ML Global High Yield
13/02/2017
124,76 ML Global High Yield
12/02/2017
124,41 ML Global High Yield
11/02/2017
124,41 ML Global High Yield
10/02/2017
124,41 ML Global High Yield
09/02/2017
123,90 ML Global High Yield
08/02/2017
123,44 ML Global High Yield
07/02/2017
123,68 ML Global High Yield
06/02/2017
123,16 ML Global High Yield
05/02/2017
122,58 ML Global High Yield
04/02/2017
122,58 ML Global High Yield
03/02/2017
122,58 ML Global High Yield
02/02/2017
122,18 ML Global High Yield
01/02/2017
122,54 ML Global High Yield
31/01/2017
121,94 ML Global High Yield
30/01/2017
123,07 ML Global High Yield
29/01/2017
122,97 ML Global High Yield
28/01/2017
122,97 ML Global High Yield
27/01/2017
122,97 ML Global High Yield
26/01/2017
123,24 ML Global High Yield
25/01/2017
122,46 ML Global High Yield
24/01/2017
122,11 ML Global High Yield
23/01/2017
122,08 ML Global High Yield
22/01/2017
122,64 ML Global High Yield
21/01/2017
122,64 ML Global High Yield
20/01/2017
122,64 ML Global High Yield
19/01/2017
123,33 ML Global High Yield
18/01/2017
122,65 ML Global High Yield
17/01/2017
122,67 ML Global High Yield
16/01/2017
123,38 ML Global High Yield
15/01/2017
123,16 ML Global High Yield
14/01/2017
123,16 ML Global High Yield
13/01/2017
123,16 ML Global High Yield
12/01/2017
122,81 ML Global High Yield
11/01/2017
124,57 ML Global High Yield
10/01/2017
123,45 ML Global High Yield
09/01/2017
123,69 ML Global High Yield
08/01/2017
123,47 ML Global High Yield
07/01/2017
123,47 ML Global High Yield
06/01/2017
123,47 ML Global High Yield
05/01/2017
123,18 ML Global High Yield
04/01/2017
124,10 ML Global High Yield
03/01/2017
124,61 ML Global High Yield
02/01/2017
122,67 ML Global High Yield
01/01/2017
122,67 ML Global High Yield
31/12/2016
122,67 ML Global High Yield
30/12/2016
122,67 ML Global High Yield
29/12/2016
123,15 ML Global High Yield
28/12/2016
124,06 ML Global High Yield
27/12/2016
123,34 ML Global High Yield
26/12/2016
123,17 ML Global High Yield
25/12/2016
123,17 ML Global High Yield
24/12/2016
123,17 ML Global High Yield
23/12/2016
123,17 ML Global High Yield
22/12/2016
123,15 ML Global High Yield
21/12/2016
123,33 ML Global High Yield
20/12/2016
123,76 ML Global High Yield
19/12/2016
123,10 ML Global High Yield
18/12/2016
123,27 ML Global High Yield
17/12/2016
123,27 ML Global High Yield
16/12/2016
123,27 ML Global High Yield
15/12/2016
123,19 ML Global High Yield
14/12/2016
121,37 ML Global High Yield
13/12/2016
121,43 ML Global High Yield
12/12/2016
121,54 ML Global High Yield
11/12/2016
122,05 ML Global High Yield
10/12/2016
122,05 ML Global High Yield
09/12/2016
122,05 ML Global High Yield
08/12/2016
121,13 ML Global High Yield
07/12/2016
119,53 ML Global High Yield
06/12/2016
119,42 ML Global High Yield
05/12/2016
119,14 ML Global High Yield
04/12/2016
119,49 ML Global High Yield
03/12/2016
119,49 ML Global High Yield
02/12/2016
119,49 ML Global High Yield
01/12/2016
119,88 ML Global High Yield
30/11/2016
119,89 ML Global High Yield
29/11/2016
119,60 ML Global High Yield
28/11/2016
119,94 ML Global High Yield
27/11/2016
119,60 ML Global High Yield
26/11/2016
119,60 ML Global High Yield
25/11/2016
119,60 ML Global High Yield
24/11/2016
120,00 ML Global High Yield
23/11/2016
120,25 ML Global High Yield
22/11/2016
119,71 ML Global High Yield
21/11/2016
119,08 ML Global High Yield
20/11/2016
119,31 ML Global High Yield
19/11/2016
119,31 ML Global High Yield
18/11/2016
119,31 ML Global High Yield
17/11/2016
118,60 ML Global High Yield
16/11/2016
118,42 ML Global High Yield
15/11/2016
117,89 ML Global High Yield
14/11/2016
117,40 ML Global High Yield
13/11/2016
117,35 ML Global High Yield
12/11/2016
117,35 ML Global High Yield
11/11/2016
117,35 ML Global High Yield
10/11/2016
117,16 ML Global High Yield
09/11/2016
116,88 ML Global High Yield
08/11/2016
116,32 ML Global High Yield
07/11/2016
116,39 ML Global High Yield
06/11/2016
115,17 ML Global High Yield
05/11/2016
115,17 ML Global High Yield
04/11/2016
115,17 ML Global High Yield
03/11/2016
115,50 ML Global High Yield
02/11/2016
115,28 ML Global High Yield
01/11/2016
116,22 ML Global High Yield
31/10/2016
117,28 ML Global High Yield
30/10/2016
117,77 ML Global High Yield
29/10/2016
117,77 ML Global High Yield
28/10/2016
117,77 ML Global High Yield
27/10/2016
118,09 ML Global High Yield
26/10/2016
118,33 ML Global High Yield
25/10/2016
119,09 ML Global High Yield
24/10/2016
118,86 ML Global High Yield
23/10/2016
118,79 ML Global High Yield
22/10/2016
118,79 ML Global High Yield
21/10/2016
118,79 ML Global High Yield
20/10/2016
118,28 ML Global High Yield
19/10/2016
117,75 ML Global High Yield
18/10/2016
117,48 ML Global High Yield
17/10/2016
117,10 ML Global High Yield
16/10/2016
116,98 ML Global High Yield
15/10/2016
116,98 ML Global High Yield
14/10/2016
116,98 ML Global High Yield
13/10/2016
116,59 ML Global High Yield
12/10/2016
116,84 ML Global High Yield
11/10/2016
116,47 ML Global High Yield
10/10/2016
115,64 ML Global High Yield
09/10/2016
115,43 ML Global High Yield
08/10/2016
115,43 ML Global High Yield
07/10/2016
115,43 ML Global High Yield
06/10/2016
115,55 ML Global High Yield
05/10/2016
115,23 ML Global High Yield
04/10/2016
115,50 ML Global High Yield
03/10/2016
114,88 ML Global High Yield
02/10/2016
114,61 ML Global High Yield
01/10/2016
114,61 ML Global High Yield
30/09/2016
114,61 ML Global High Yield
29/09/2016
114,61 ML Global High Yield
28/09/2016
114,72 ML Global High Yield
27/09/2016
114,52 ML Global High Yield
26/09/2016
113,95 ML Global High Yield
25/09/2016
114,46 ML Global High Yield
24/09/2016
114,46 ML Global High Yield
23/09/2016
114,46 ML Global High Yield
22/09/2016
114,29 ML Global High Yield
21/09/2016
114,56 ML Global High Yield
20/09/2016
114,10 ML Global High Yield
19/09/2016
113,94 ML Global High Yield
18/09/2016
113,99 ML Global High Yield
17/09/2016
113,99 ML Global High Yield
16/09/2016
113,99 ML Global High Yield
15/09/2016
113,43 ML Global High Yield
14/09/2016
113,43 ML Global High Yield
13/09/2016
113,57 ML Global High Yield
12/09/2016
114,01 ML Global High Yield
11/09/2016
114,38 ML Global High Yield
10/09/2016
114,38 ML Global High Yield
09/09/2016
114,38 ML Global High Yield
08/09/2016
114,26 ML Global High Yield
07/09/2016
114,49 ML Global High Yield
06/09/2016
114,41 ML Global High Yield
05/09/2016
114,99 ML Global High Yield
04/09/2016
114,77 ML Global High Yield
03/09/2016
114,77 ML Global High Yield
02/09/2016
114,77 ML Global High Yield
01/09/2016
114,40 ML Global High Yield
31/08/2016
114,90 ML Global High Yield
30/08/2016
114,83 ML Global High Yield
29/08/2016
114,58 ML Global High Yield
28/08/2016
113,59 ML Global High Yield
27/08/2016
113,59 ML Global High Yield
26/08/2016
113,59 ML Global High Yield
25/08/2016
113,49 ML Global High Yield
24/08/2016
113,82 ML Global High Yield
23/08/2016
113,16 ML Global High Yield
22/08/2016
112,94 ML Global High Yield
21/08/2016
112,92 ML Global High Yield
20/08/2016
112,92 ML Global High Yield
19/08/2016
112,92 ML Global High Yield
18/08/2016
112,90 ML Global High Yield
17/08/2016
113,19 ML Global High Yield
16/08/2016
113,29 ML Global High Yield
15/08/2016
113,65 ML Global High Yield
14/08/2016
113,60 ML Global High Yield
13/08/2016
113,60 ML Global High Yield
12/08/2016
113,60 ML Global High Yield
11/08/2016
113,49 ML Global High Yield
10/08/2016
113,59 ML Global High Yield
09/08/2016
113,91 ML Global High Yield
08/08/2016
113,92 ML Global High Yield
07/08/2016
113,66 ML Global High Yield
06/08/2016
113,66 ML Global High Yield
05/08/2016
113,66 ML Global High Yield
04/08/2016
112,78 ML Global High Yield
03/08/2016
112,12 ML Global High Yield
02/08/2016
111,70 ML Global High Yield
01/08/2016
112,29 ML Global High Yield
31/07/2016
112,23 ML Global High Yield
30/07/2016
112,21 ML Global High Yield
29/07/2016
112,21 ML Global High Yield
28/07/2016
113,04 ML Global High Yield
27/07/2016
113,90 ML Global High Yield
26/07/2016
113,93 ML Global High Yield
25/07/2016
114,22 ML Global High Yield
24/07/2016
114,11 ML Global High Yield
23/07/2016
114,11 ML Global High Yield
22/07/2016
114,11 ML Global High Yield
21/07/2016
113,91 ML Global High Yield
20/07/2016
113,69 ML Global High Yield
19/07/2016
113,54 ML Global High Yield
18/07/2016
113,08 ML Global High Yield
17/07/2016
113,00 ML Global High Yield
16/07/2016
113,00 ML Global High Yield
15/07/2016
113,00 ML Global High Yield
14/07/2016
112,74 ML Global High Yield
13/07/2016
112,49 ML Global High Yield
12/07/2016
112,86 ML Global High Yield
11/07/2016
112,48 ML Global High Yield
10/07/2016
111,97 ML Global High Yield
09/07/2016
111,97 ML Global High Yield
08/07/2016
111,97 ML Global High Yield
07/07/2016
111,22 ML Global High Yield
06/07/2016
110,86 ML Global High Yield
05/07/2016
110,64 ML Global High Yield
04/07/2016
110,43 ML Global High Yield
03/07/2016
110,36 ML Global High Yield
02/07/2016
110,36 ML Global High Yield
01/07/2016
110,36 ML Global High Yield
30/06/2016
110,15 ML Global High Yield
29/06/2016
109,96 ML Global High Yield
28/06/2016
109,58 ML Global High Yield
27/06/2016
109,86 ML Global High Yield
26/06/2016
109,36 ML Global High Yield
25/06/2016
109,36 ML Global High Yield
24/06/2016
109,36 ML Global High Yield
23/06/2016
108,93 ML Global High Yield
22/06/2016
109,09 ML Global High Yield
21/06/2016
108,95 ML Global High Yield
20/06/2016
108,43 ML Global High Yield
19/06/2016
108,38 ML Global High Yield
18/06/2016
108,38 ML Global High Yield
17/06/2016
108,38 ML Global High Yield
16/06/2016
108,88 ML Global High Yield
15/06/2016
108,55 ML Global High Yield
14/06/2016
108,59 ML Global High Yield
13/06/2016
108,46 ML Global High Yield
12/06/2016
108,78 ML Global High Yield
11/06/2016
108,78 ML Global High Yield
10/06/2016
108,78 ML Global High Yield
09/06/2016
108,82 ML Global High Yield
08/06/2016
108,32 ML Global High Yield
07/06/2016
108,26 ML Global High Yield
06/06/2016
107,76 ML Global High Yield
05/06/2016
107,70 ML Global High Yield
04/06/2016
107,70 ML Global High Yield
03/06/2016
107,70 ML Global High Yield
02/06/2016
108,84 ML Global High Yield
01/06/2016
108,57 ML Global High Yield
31/05/2016
109,08 ML Global High Yield
30/05/2016
108,97 ML Global High Yield
29/05/2016
108,98 ML Global High Yield
28/05/2016
108,98 ML Global High Yield
27/05/2016
108,98 ML Global High Yield
26/05/2016
108,57 ML Global High Yield
25/05/2016
108,79 ML Global High Yield
24/05/2016
108,35 ML Global High Yield
23/05/2016
107,77 ML Global High Yield
22/05/2016
107,59 ML Global High Yield
21/05/2016
107,59 ML Global High Yield
20/05/2016
107,59 ML Global High Yield
19/05/2016
107,43 ML Global High Yield
18/05/2016
107,22 ML Global High Yield
17/05/2016
106,79 ML Global High Yield
16/05/2016
106,67 ML Global High Yield
15/05/2016
106,76 ML Global High Yield
14/05/2016
106,76 ML Global High Yield
13/05/2016
106,76 ML Global High Yield
12/05/2016
105,99 ML Global High Yield
11/05/2016
105,67 ML Global High Yield
10/05/2016
105,72 ML Global High Yield
09/05/2016
105,53 ML Global High Yield
08/05/2016
105,39 ML Global High Yield
07/05/2016
105,39 ML Global High Yield
06/05/2016
105,39 ML Global High Yield
05/05/2016
105,83 ML Global High Yield
04/05/2016
105,11 ML Global High Yield
03/05/2016
105,16 ML Global High Yield
02/05/2016
105,53 ML Global High Yield
01/05/2016
105,98 ML Global High Yield
30/04/2016
105,98 ML Global High Yield
29/04/2016
105,96 ML Global High Yield
28/04/2016
107,03 ML Global High Yield
27/04/2016
106,65 ML Global High Yield
26/04/2016
106,45 ML Global High Yield
25/04/2016
106,65 ML Global High Yield
24/04/2016
106,93 ML Global High Yield
23/04/2016
106,93 ML Global High Yield
22/04/2016
106,93 ML Global High Yield
21/04/2016
106,50 ML Global High Yield
20/04/2016
106,05 ML Global High Yield
19/04/2016
105,40 ML Global High Yield
18/04/2016
105,16 ML Global High Yield
17/04/2016
105,38 ML Global High Yield
16/04/2016
105,38 ML Global High Yield
15/04/2016
105,38 ML Global High Yield
14/04/2016
105,61 ML Global High Yield
13/04/2016
105,16 ML Global High Yield
12/04/2016
103,80 ML Global High Yield
11/04/2016
102,99 ML Global High Yield
10/04/2016
103,01 ML Global High Yield
09/04/2016
103,01 ML Global High Yield
08/04/2016
103,01 ML Global High Yield
07/04/2016
102,99 ML Global High Yield
06/04/2016
103,11 ML Global High Yield
05/04/2016
102,87 ML Global High Yield
04/04/2016
103,08 ML Global High Yield
03/04/2016
103,17 ML Global High Yield
02/04/2016
103,17 ML Global High Yield
01/04/2016
103,17 ML Global High Yield
31/03/2016
102,81 ML Global High Yield
30/03/2016
102,91 ML Global High Yield
29/03/2016
103,73 ML Global High Yield
28/03/2016
103,69 ML Global High Yield
27/03/2016
104,08 ML Global High Yield
26/03/2016
104,08 ML Global High Yield
25/03/2016
104,08 ML Global High Yield
24/03/2016
104,08 ML Global High Yield
23/03/2016
104,44 ML Global High Yield
22/03/2016
104,17 ML Global High Yield
21/03/2016
103,99 ML Global High Yield
20/03/2016
103,62 ML Global High Yield
19/03/2016
103,62 ML Global High Yield
18/03/2016
103,62 ML Global High Yield
17/03/2016
102,94 ML Global High Yield
16/03/2016
104,15 ML Global High Yield
15/03/2016
103,98 ML Global High Yield
14/03/2016
104,42 ML Global High Yield
13/03/2016
103,71 ML Global High Yield
12/03/2016
103,71 ML Global High Yield
11/03/2016
103,71 ML Global High Yield
10/03/2016
102,99 ML Global High Yield
09/03/2016
103,68 ML Global High Yield
08/03/2016
103,43 ML Global High Yield
07/03/2016
104,06 ML Global High Yield
06/03/2016
103,60 ML Global High Yield
05/03/2016
103,60 ML Global High Yield
04/03/2016
103,60 ML Global High Yield
03/03/2016
103,53 ML Global High Yield
02/03/2016
104,01 ML Global High Yield
01/03/2016
103,13 ML Global High Yield
29/02/2016
102,42 ML Global High Yield
28/02/2016
101,49 ML Global High Yield
27/02/2016
101,49 ML Global High Yield
26/02/2016
101,49 ML Global High Yield
25/02/2016
100,19 ML Global High Yield
24/02/2016
99,93 ML Global High Yield
23/02/2016
100,17 ML Global High Yield
22/02/2016
100,11 ML Global High Yield
21/02/2016
99,10 ML Global High Yield
20/02/2016
99,10 ML Global High Yield
19/02/2016
99,10 ML Global High Yield
18/02/2016
99,34 ML Global High Yield
17/02/2016
98,68 ML Global High Yield
16/02/2016
97,94 ML Global High Yield
15/02/2016
97,59 ML Global High Yield
14/02/2016
96,75 ML Global High Yield
13/02/2016
96,75 ML Global High Yield
12/02/2016
96,75 ML Global High Yield
11/02/2016
95,82 ML Global High Yield
10/02/2016
97,78 ML Global High Yield
09/02/2016
96,80 ML Global High Yield
08/02/2016
98,39 ML Global High Yield
07/02/2016
99,33 ML Global High Yield
06/02/2016
99,33 ML Global High Yield
05/02/2016
99,33 ML Global High Yield
04/02/2016
99,35 ML Global High Yield
03/02/2016
100,12 ML Global High Yield
02/02/2016
101,37 ML Global High Yield
01/02/2016
101,82 ML Global High Yield
31/01/2016
102,46 ML Global High Yield
30/01/2016
102,44 ML Global High Yield
29/01/2016
102,44 ML Global High Yield
28/01/2016
101,26 ML Global High Yield
27/01/2016
101,46 ML Global High Yield
26/01/2016
101,43 ML Global High Yield
25/01/2016
101,50 ML Global High Yield
24/01/2016
101,42 ML Global High Yield
23/01/2016
101,42 ML Global High Yield
22/01/2016
101,42 ML Global High Yield
21/01/2016
100,51 ML Global High Yield
20/01/2016
99,66 ML Global High Yield
19/01/2016
100,77 ML Global High Yield
18/01/2016
100,97 ML Global High Yield
17/01/2016
100,45 ML Global High Yield
16/01/2016
100,45 ML Global High Yield
15/01/2016
100,45 ML Global High Yield
14/01/2016
102,20 ML Global High Yield
13/01/2016
102,68 ML Global High Yield
12/01/2016
103,19 ML Global High Yield
11/01/2016
103,26 ML Global High Yield
10/01/2016
103,12 ML Global High Yield
09/01/2016
103,12 ML Global High Yield
08/01/2016
103,12 ML Global High Yield
07/01/2016
103,59 ML Global High Yield
06/01/2016
104,64 ML Global High Yield
05/01/2016
104,90 ML Global High Yield
04/01/2016
104,01 ML Global High Yield
03/01/2016
103,78 ML Global High Yield
02/01/2016
103,78 ML Global High Yield
01/01/2016
103,78 ML Global High Yield
31/12/2015
103,78 ML Global High Yield
30/12/2015
103,37 ML Global High Yield
29/12/2015
103,49 ML Global High Yield
28/12/2015
102,82 ML Global High Yield
27/12/2015
102,86 ML Global High Yield
26/12/2015
102,86 ML Global High Yield
25/12/2015
102,86 ML Global High Yield
24/12/2015
102,86 ML Global High Yield
23/12/2015
103,40 ML Global High Yield
22/12/2015
102,44 ML Global High Yield
21/12/2015
102,71 ML Global High Yield
20/12/2015
103,36 ML Global High Yield
19/12/2015
103,36 ML Global High Yield
18/12/2015
103,36 ML Global High Yield
17/12/2015
103,96 ML Global High Yield
16/12/2015
103,06 ML Global High Yield
15/12/2015
103,06 ML Global High Yield
14/12/2015
101,67 ML Global High Yield
13/12/2015
103,00 ML Global High Yield
12/12/2015
103,00 ML Global High Yield
11/12/2015
103,00 ML Global High Yield
10/12/2015
104,42 ML Global High Yield
09/12/2015
104,44 ML Global High Yield
08/12/2015
105,22 ML Global High Yield
07/12/2015
105,99 ML Global High Yield
06/12/2015
105,96 ML Global High Yield
05/12/2015
105,96 ML Global High Yield
04/12/2015
105,96 ML Global High Yield
03/12/2015
106,45 ML Global High Yield
02/12/2015
109,08 ML Global High Yield
01/12/2015
108,77 ML Global High Yield
30/11/2015
109,06 ML Global High Yield
29/11/2015
108,73 ML Global High Yield
28/11/2015
108,73 ML Global High Yield
27/11/2015
108,73 ML Global High Yield
26/11/2015
108,55 ML Global High Yield
25/11/2015
108,67 ML Global High Yield
24/11/2015
108,36 ML Global High Yield
23/11/2015
108,75 ML Global High Yield
22/11/2015
108,36 ML Global High Yield
21/11/2015
108,36 ML Global High Yield
20/11/2015
108,36 ML Global High Yield
19/11/2015
107,89 ML Global High Yield
18/11/2015
108,73 ML Global High Yield
17/11/2015
108,71 ML Global High Yield
16/11/2015
107,82 ML Global High Yield
15/11/2015
107,85 ML Global High Yield
14/11/2015
107,85 ML Global High Yield
13/11/2015
107,85 ML Global High Yield
12/11/2015
107,98 ML Global High Yield
11/11/2015
108,57 ML Global High Yield
10/11/2015
108,83 ML Global High Yield
09/11/2015
108,57 ML Global High Yield
08/11/2015
108,90 ML Global High Yield
07/11/2015
108,90 ML Global High Yield
06/11/2015
108,90 ML Global High Yield
05/11/2015
108,26 ML Global High Yield
04/11/2015
108,52 ML Global High Yield
03/11/2015
107,61 ML Global High Yield
02/11/2015
106,70 ML Global High Yield
01/11/2015
106,44 ML Global High Yield
31/10/2015
106,44 ML Global High Yield
30/10/2015
106,43 ML Global High Yield
29/10/2015
107,05 ML Global High Yield
28/10/2015
106,19 ML Global High Yield
27/10/2015
106,25 ML Global High Yield
26/10/2015
106,38 ML Global High Yield
25/10/2015
106,38 ML Global High Yield
24/10/2015
106,38 ML Global High Yield
23/10/2015
106,38 ML Global High Yield
22/10/2015
105,08 ML Global High Yield
21/10/2015
103,61 ML Global High Yield
20/10/2015
103,70 ML Global High Yield
19/10/2015
103,79 ML Global High Yield
18/10/2015
103,16 ML Global High Yield
17/10/2015
103,16 ML Global High Yield
16/10/2015
103,16 ML Global High Yield
15/10/2015
102,79 ML Global High Yield
14/10/2015
102,37 ML Global High Yield
13/10/2015
102,87 ML Global High Yield
12/10/2015
103,02 ML Global High Yield
11/10/2015
103,06 ML Global High Yield
10/10/2015
103,06 ML Global High Yield
09/10/2015
103,06 ML Global High Yield
08/10/2015
103,13 ML Global High Yield
07/10/2015
103,37 ML Global High Yield
06/10/2015
102,48 ML Global High Yield
05/10/2015
102,37 ML Global High Yield
04/10/2015
101,26 ML Global High Yield
03/10/2015
101,26 ML Global High Yield
02/10/2015
101,26 ML Global High Yield
01/10/2015
101,97 ML Global High Yield
30/09/2015
102,27 ML Global High Yield
29/09/2015
101,59 ML Global High Yield
28/09/2015
102,09 ML Global High Yield
27/09/2015
103,23 ML Global High Yield
26/09/2015
103,23 ML Global High Yield
25/09/2015
103,23 ML Global High Yield
24/09/2015
102,51 ML Global High Yield
23/09/2015
104,17 ML Global High Yield
22/09/2015
104,40 ML Global High Yield
21/09/2015
104,57 ML Global High Yield
20/09/2015
103,37 ML Global High Yield
19/09/2015
103,37 ML Global High Yield
18/09/2015
103,37 ML Global High Yield
17/09/2015
103,89 ML Global High Yield
16/09/2015
104,05 ML Global High Yield
15/09/2015
104,31 ML Global High Yield
14/09/2015
104,24 ML Global High Yield
13/09/2015
104,35 ML Global High Yield
12/09/2015
104,35 ML Global High Yield
11/09/2015
104,35 ML Global High Yield
10/09/2015
104,89 ML Global High Yield
09/09/2015
105,43 ML Global High Yield
08/09/2015
105,05 ML Global High Yield
07/09/2015
105,12 ML Global High Yield
06/09/2015
105,39 ML Global High Yield
05/09/2015
105,39 ML Global High Yield
04/09/2015
105,39 ML Global High Yield
03/09/2015
105,60 ML Global High Yield
02/09/2015
104,41 ML Global High Yield
01/09/2015
104,21 ML Global High Yield
31/08/2015
104,74 ML Global High Yield
30/08/2015
104,53 ML Global High Yield
29/08/2015
104,53 ML Global High Yield
28/08/2015
104,53 ML Global High Yield
27/08/2015
104,37 ML Global High Yield
26/08/2015
102,48 ML Global High Yield
25/08/2015
102,51 ML Global High Yield
24/08/2015
100,94 ML Global High Yield
23/08/2015
103,70 ML Global High Yield
22/08/2015
103,70 ML Global High Yield
21/08/2015
103,70 ML Global High Yield
20/08/2015
104,90 ML Global High Yield
19/08/2015
106,28 ML Global High Yield
18/08/2015
106,67 ML Global High Yield
17/08/2015
106,43 ML Global High Yield
16/08/2015
106,15 ML Global High Yield
15/08/2015
106,15 ML Global High Yield
14/08/2015
106,15 ML Global High Yield
13/08/2015
106,05 ML Global High Yield
12/08/2015
105,44 ML Global High Yield
11/08/2015
106,82 ML Global High Yield
10/08/2015
107,61 ML Global High Yield
09/08/2015
107,95 ML Global High Yield
08/08/2015
107,95 ML Global High Yield
07/08/2015
107,95 ML Global High Yield
06/08/2015
108,45 ML Global High Yield
05/08/2015
109,18 ML Global High Yield
04/08/2015
108,44 ML Global High Yield
03/08/2015
108,41 ML Global High Yield
02/08/2015
107,88 ML Global High Yield
01/08/2015
107,88 ML Global High Yield
31/07/2015
107,88 ML Global High Yield
30/07/2015
108,86 ML Global High Yield
29/07/2015
107,77 ML Global High Yield
28/07/2015
107,42 ML Global High Yield
27/07/2015
106,84 ML Global High Yield
26/07/2015
108,31 ML Global High Yield
25/07/2015
108,31 ML Global High Yield
24/07/2015
108,31 ML Global High Yield
23/07/2015
108,36 ML Global High Yield
22/07/2015
109,21 ML Global High Yield
21/07/2015
109,16 ML Global High Yield
20/07/2015
109,95 ML Global High Yield
19/07/2015
110,08 ML Global High Yield
18/07/2015
110,08 ML Global High Yield
17/07/2015
110,08 ML Global High Yield
16/07/2015
109,74 ML Global High Yield
15/07/2015
109,20 ML Global High Yield
14/07/2015
108,72 ML Global High Yield
13/07/2015
108,57 ML Global High Yield
12/07/2015
107,05 ML Global High Yield
11/07/2015
107,05 ML Global High Yield
10/07/2015
107,05 ML Global High Yield
09/07/2015
107,85 ML Global High Yield
08/07/2015
107,60 ML Global High Yield
07/07/2015
108,88 ML Global High Yield
06/07/2015
107,99 ML Global High Yield
05/07/2015
108,06 ML Global High Yield
04/07/2015
108,06 ML Global High Yield
03/07/2015
108,06 ML Global High Yield
02/07/2015
108,01 ML Global High Yield
01/07/2015
107,96 ML Global High Yield
30/06/2015
107,45 ML Global High Yield
29/06/2015
107,38 ML Global High Yield
28/06/2015
107,97 ML Global High Yield
27/06/2015
107,97 ML Global High Yield
26/06/2015
107,97 ML Global High Yield
25/06/2015
107,69 ML Global High Yield
24/06/2015
107,83 ML Global High Yield
23/06/2015
107,85 ML Global High Yield
22/06/2015
106,11 ML Global High Yield
21/06/2015
106,44 ML Global High Yield
20/06/2015
106,44 ML Global High Yield
19/06/2015
106,44 ML Global High Yield
18/06/2015
105,72 ML Global High Yield
17/06/2015
106,94 ML Global High Yield
16/06/2015
106,84 ML Global High Yield
15/06/2015
106,87 ML Global High Yield
14/06/2015
107,01 ML Global High Yield
13/06/2015
107,01 ML Global High Yield
12/06/2015
107,01 ML Global High Yield
11/06/2015
107,30 ML Global High Yield
10/06/2015
106,63 ML Global High Yield
09/06/2015
107,03 ML Global High Yield
08/06/2015
107,55 ML Global High Yield
07/06/2015
108,40 ML Global High Yield
06/06/2015
108,40 ML Global High Yield
05/06/2015
108,40 ML Global High Yield
04/06/2015
107,33 ML Global High Yield
03/06/2015
107,66 ML Global High Yield
02/06/2015
108,90 ML Global High Yield
01/06/2015
110,89 ML Global High Yield
31/05/2015
110,42 ML Global High Yield
30/05/2015
110,40 ML Global High Yield
29/05/2015
110,40 ML Global High Yield
28/05/2015
110,77 ML Global High Yield
27/05/2015
111,17 ML Global High Yield
26/05/2015
111,01 ML Global High Yield
25/05/2015
109,94 ML Global High Yield
24/05/2015
109,94 ML Global High Yield
23/05/2015
109,94 ML Global High Yield
22/05/2015
109,94 ML Global High Yield
21/05/2015
109,15 ML Global High Yield
20/05/2015
109,15 ML Global High Yield
19/05/2015
108,96 ML Global High Yield
18/05/2015
107,19 ML Global High Yield
17/05/2015
106,60 ML Global High Yield
16/05/2015
106,60 ML Global High Yield
15/05/2015
106,60 ML Global High Yield
14/05/2015
106,92 ML Global High Yield
13/05/2015
107,07 ML Global High Yield
12/05/2015
107,67 ML Global High Yield
11/05/2015
108,67 ML Global High Yield
10/05/2015
108,05 ML Global High Yield
09/05/2015
108,05 ML Global High Yield
08/05/2015
108,05 ML Global High Yield
07/05/2015
107,36 ML Global High Yield
06/05/2015
106,77 ML Global High Yield
05/05/2015
108,19 ML Global High Yield
04/05/2015
108,38 ML Global High Yield
03/05/2015
107,82 ML Global High Yield
02/05/2015
107,82 ML Global High Yield
01/05/2015
107,82 ML Global High Yield
30/04/2015
107,99 ML Global High Yield
29/04/2015
108,47 ML Global High Yield
28/04/2015
109,92 ML Global High Yield
27/04/2015
110,76 ML Global High Yield
26/04/2015
110,82 ML Global High Yield
25/04/2015
110,82 ML Global High Yield
24/04/2015
110,82 ML Global High Yield
23/04/2015
111,17 ML Global High Yield
22/04/2015
111,70 ML Global High Yield
21/04/2015
111,48 ML Global High Yield
20/04/2015
111,36 ML Global High Yield
19/04/2015
111,12 ML Global High Yield
18/04/2015
111,12 ML Global High Yield
17/04/2015
111,12 ML Global High Yield
16/04/2015
111,89 ML Global High Yield
15/04/2015
112,66 ML Global High Yield
14/04/2015
111,78 ML Global High Yield
13/04/2015
112,78 ML Global High Yield
12/04/2015
112,14 ML Global High Yield
11/04/2015
112,14 ML Global High Yield
10/04/2015
112,14 ML Global High Yield
09/04/2015
111,56 ML Global High Yield
08/04/2015
110,48 ML Global High Yield
07/04/2015
109,61 ML Global High Yield
06/04/2015
107,93 ML Global High Yield
05/04/2015
108,95 ML Global High Yield
04/04/2015
108,95 ML Global High Yield
03/04/2015
108,95 ML Global High Yield
02/04/2015
108,95 ML Global High Yield
01/04/2015
109,87 ML Global High Yield
31/03/2015
109,91 ML Global High Yield
30/03/2015
109,11 ML Global High Yield
29/03/2015
108,49 ML Global High Yield
28/03/2015
108,49 ML Global High Yield
27/03/2015
108,49 ML Global High Yield
26/03/2015
108,14 ML Global High Yield
25/03/2015
107,66 ML Global High Yield
24/03/2015
108,21 ML Global High Yield
23/03/2015
107,95 ML Global High Yield
22/03/2015
108,93 ML Global High Yield
21/03/2015
108,93 ML Global High Yield
20/03/2015
108,93 ML Global High Yield
19/03/2015
110,16 ML Global High Yield
18/03/2015
109,70 ML Global High Yield
17/03/2015
110,09 ML Global High Yield
16/03/2015
110,61 ML Global High Yield
15/03/2015
111,29 ML Global High Yield
14/03/2015
111,29 ML Global High Yield
13/03/2015
111,29 ML Global High Yield
12/03/2015
110,81 ML Global High Yield
11/03/2015
111,11 ML Global High Yield
10/03/2015
109,93 ML Global High Yield
09/03/2015
109,09 ML Global High Yield
08/03/2015
109,07 ML Global High Yield
07/03/2015
109,07 ML Global High Yield
06/03/2015
109,07 ML Global High Yield
05/03/2015
107,87 ML Global High Yield
04/03/2015
107,50 ML Global High Yield
03/03/2015
106,69 ML Global High Yield
02/03/2015
106,58 ML Global High Yield
01/03/2015
106,40 ML Global High Yield
28/02/2015
106,40 ML Global High Yield
27/02/2015
106,35 ML Global High Yield
26/02/2015
106,26 ML Global High Yield
25/02/2015
104,96 ML Global High Yield
24/02/2015
104,94 ML Global High Yield
23/02/2015
104,62 ML Global High Yield
22/02/2015
104,40 ML Global High Yield
21/02/2015
104,40 ML Global High Yield
20/02/2015
104,40 ML Global High Yield
19/02/2015
104,17 ML Global High Yield
18/02/2015
104,39 ML Global High Yield
17/02/2015
103,91 ML Global High Yield
16/02/2015
103,81 ML Global High Yield
15/02/2015
103,76 ML Global High Yield
14/02/2015
103,76 ML Global High Yield
13/02/2015
103,76 ML Global High Yield
12/02/2015
103,81 ML Global High Yield
11/02/2015
104,15 ML Global High Yield
10/02/2015
104,02 ML Global High Yield
09/02/2015
103,91 ML Global High Yield
08/02/2015
103,79 ML Global High Yield
07/02/2015
103,79 ML Global High Yield
06/02/2015
103,79 ML Global High Yield
05/02/2015
102,89 ML Global High Yield
04/02/2015
102,73 ML Global High Yield
03/02/2015
102,38 ML Global High Yield
02/02/2015
102,84 ML Global High Yield
01/02/2015
103,25 ML Global High Yield
31/01/2015
103,25 ML Global High Yield
30/01/2015
103,25 ML Global High Yield
29/01/2015
102,83 ML Global High Yield
28/01/2015
102,85 ML Global High Yield
27/01/2015
102,24 ML Global High Yield
26/01/2015
103,30 ML Global High Yield
25/01/2015
103,28 ML Global High Yield
24/01/2015
103,28 ML Global High Yield
23/01/2015
103,28 ML Global High Yield
22/01/2015
101,77 ML Global High Yield
21/01/2015
100,36 ML Global High Yield
20/01/2015
100,47 ML Global High Yield
19/01/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2018
110,55 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2018
110,58 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2018
110,73 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2018
110,65 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2018
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2018
110,94 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2018
110,94 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2018
110,94 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2018
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2018
111,55 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2018
111,96 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2018
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2018
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2018
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2018
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2018
111,19 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2018
111,18 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2018
110,80 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2018
111,01 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2017
111,01 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2017
111,02 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2017
111,02 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2017
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2017
111,54 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2017
111,54 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2017
111,54 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2017
111,54 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2017
111,54 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2017
111,48 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2017
111,50 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2017
111,64 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2017
111,72 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2017
111,72 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2017
111,72 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2017
111,59 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2017
112,04 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2017
111,93 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2017
111,75 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2017
111,95 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2017
111,95 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2017
111,95 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2017
111,74 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2017
111,68 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2017
111,61 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2017
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2017
111,48 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2017
111,60 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2017
111,34 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2017
111,10 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2017
111,63 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2017
111,84 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2017
111,89 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2017
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2017
111,38 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2017
111,38 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2017
111,38 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2017
110,82 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2017
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2017
112,03 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2017
112,11 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2017
112,11 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2017
112,11 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2017
112,37 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2017
113,18 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2017
113,10 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2017
112,90 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2017
112,86 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2017
112,17 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2017
112,02 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2017
112,21 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2017
112,29 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2017
111,91 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2017
111,91 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2017
111,91 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2017
112,13 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2017
112,05 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2017
111,83 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2017
111,69 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2017
111,69 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2017
111,69 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2017
111,51 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2017
111,57 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2017
111,71 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2017
111,95 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2017
112,04 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2017
112,04 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2017
112,04 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2017
111,94 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2017
111,69 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2017
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2017
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2017
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2017
111,48 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2017
111,64 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2017
111,06 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2017
110,82 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2017
110,44 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2017
110,52 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2017
110,60 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2017
110,48 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2017
110,48 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2017
110,48 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2017
110,78 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2017
110,41 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2017
110,52 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2017
110,23 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2017
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2017
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2017
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2017
110,24 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2017
110,39 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2017
110,43 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2017
110,40 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2017
110,40 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2017
110,40 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2017
110,64 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2017
110,14 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2017
109,55 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2017
110,15 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2017
110,46 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2017
110,43 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2017
110,55 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2017
110,53 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2017
110,64 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2017
110,64 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2017
110,64 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2017
110,90 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2017
110,92 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2017
110,57 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2017
110,46 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2017
110,42 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2017
110,42 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2017
110,42 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2017
110,76 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2017
110,97 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2017
110,87 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2017
110,90 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2017
110,73 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2017
110,73 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2017
110,73 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2017
110,68 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2017
110,80 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2017
110,84 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2017
111,09 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2017
111,11 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2017
111,11 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2017
111,11 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2017
111,30 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2017
111,16 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2017
111,87 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2017
111,68 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2017
111,45 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2017
111,80 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2017
111,84 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2017
111,84 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2017
111,84 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2017
111,78 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2017
111,48 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2017
111,47 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2017
111,53 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2017
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2017
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2017
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2017
111,68 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2017
112,08 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2017
111,96 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2017
111,88 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2017
111,67 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2017
111,67 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2017
111,67 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2017
111,67 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2017
111,89 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2017
112,35 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2017
112,78 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2017
112,71 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2017
112,91 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2017
113,05 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2017
112,93 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2017
113,00 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2017
112,99 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2017
112,99 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2017
113,05 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2017
112,90 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2017
112,79 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2017
112,71 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2017
112,65 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2017
112,75 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2017
112,71 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2017
112,79 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2017
112,81 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2017
112,81 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2017
112,81 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2017
112,75 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2017
112,68 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2017
112,91 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2017
112,81 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2017
112,78 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2017
112,78 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2017
112,78 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2017
112,66 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2017
112,69 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2017
112,49 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2017
112,33 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2017
112,49 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2017
112,49 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2017
112,49 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2017
112,62 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2017
112,89 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2017
113,26 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2017
113,97 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2017
113,96 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2017
113,96 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2017
114,05 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2017
113,90 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2017
113,76 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2017
113,48 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2017
113,54 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2017
113,68 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2017
113,64 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2017
113,46 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2017
113,45 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2017
113,45 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2017
113,45 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2017
113,59 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2017
113,49 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2017
113,38 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2017
113,46 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2017
113,93 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2017
113,92 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2017
113,92 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2017
113,74 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2017
113,90 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2017
114,18 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2017
114,30 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2017
114,26 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2017
114,42 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2017
114,13 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2017
114,13 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2017
114,13 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2017
113,91 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2017
113,81 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2017
113,83 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2017
113,81 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2017
113,06 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2017
112,32 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2017
112,11 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2017
112,51 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2017
112,51 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2017
112,51 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2017
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2017
112,36 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2017
112,56 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2017
112,89 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2017
112,96 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2017
112,96 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2017
112,96 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2017
112,94 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2017
113,06 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2017
113,00 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2017
113,33 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2017
113,66 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2017
114,01 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2017
114,28 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2017
114,53 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2017
114,53 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2017
114,53 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2017
114,83 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2017
114,64 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2017
114,17 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2017
114,18 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2017
114,04 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2017
114,04 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2017
114,04 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2017
114,17 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2017
114,35 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2017
114,12 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2017
113,51 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2017
113,40 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2017
113,40 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2017
113,40 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2017
113,40 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2017
113,88 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2017
113,55 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2017
113,42 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2017
113,30 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2017
113,30 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2017
113,30 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2017
112,95 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2017
112,99 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2017
112,99 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2017
112,81 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2017
112,55 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2017
112,55 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2017
112,55 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2017
112,12 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2017
112,12 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2017
112,20 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2017
112,87 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2017
112,69 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2017
112,69 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2017
112,69 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2017
112,27 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2017
112,10 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2017
112,20 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2017
112,52 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2017
112,50 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2017
112,44 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2017
112,52 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2017
112,52 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2017
112,52 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2017
112,37 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2017
112,87 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2017
113,07 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2017
112,73 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2017
113,05 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2017
113,23 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2017
113,24 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2017
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2017
112,26 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2016
112,26 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2016
112,26 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2016
112,64 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2016
112,85 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2016
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2016
112,54 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2016
112,53 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2016
112,53 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2016
112,53 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2016
112,49 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2016
112,55 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2016
112,56 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2016
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2016
112,28 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2016
112,28 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2016
112,28 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2016
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2016
111,45 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2016
111,53 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2016
111,49 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2016
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2016
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2016
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2016
110,49 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2016
110,32 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2016
109,99 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2016
109,87 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2016
110,03 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2016
110,03 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2016
110,03 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2016
110,09 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2016
110,22 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2016
110,18 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2016
110,21 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2016
109,93 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2016
109,63 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2016
109,61 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2016
109,61 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2016
109,61 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2016
109,29 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2016
109,23 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2016
108,87 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2016
108,70 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2016
108,71 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2016
108,71 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2016
108,71 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2016
108,83 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2016
108,48 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2016
108,56 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2016
108,36 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2016
107,89 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2016
107,89 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2016
107,89 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2016
108,10 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2016
108,02 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2016
108,96 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2016
109,29 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2016
109,51 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2016
109,51 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2016
109,51 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2016
109,67 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2016
109,84 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2016
110,24 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2016
110,12 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2016
110,04 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2016
110,04 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2016
110,04 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2016
109,56 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2016
109,39 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2016
109,14 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2016
109,00 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2016
108,91 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2016
108,91 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2016
108,91 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2016
108,64 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2016
108,82 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2016
108,55 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2016
108,17 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2016
108,18 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2016
108,18 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2016
108,18 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2016
108,05 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2016
107,87 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2016
108,04 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2016
107,64 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2016
107,83 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2016
107,83 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2016
107,83 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2016
107,61 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2016
107,46 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2016
107,38 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2016
107,26 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2016
107,58 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2016
107,58 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2016
107,58 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2016
107,40 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2016
107,39 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2016
107,13 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2016
107,18 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2016
106,89 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2016
106,89 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2016
106,89 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2016
106,77 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2016
106,94 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2016
106,99 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2016
107,24 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2016
107,44 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2016
107,44 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2016
107,44 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2016
107,56 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2016
107,76 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2016
107,98 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2016
107,86 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2016
107,71 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2016
107,71 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2016
107,71 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2016
107,83 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2016
107,95 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2016
107,83 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2016
107,62 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2016
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2016
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2016
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2016
107,12 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2016
107,21 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2016
106,86 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2016
106,90 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2016
106,81 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2016
106,81 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2016
106,81 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2016
106,83 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2016
106,97 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2016
106,91 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2016
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2016
107,27 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2016
107,27 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2016
107,27 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2016
107,20 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2016
107,05 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2016
107,38 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2016
107,17 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2016
106,69 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2016
106,69 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2016
106,69 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2016
106,39 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2016
105,91 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2016
105,92 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2016
106,29 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2016
106,40 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2016
106,40 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2016
106,40 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2016
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2016
107,07 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2016
107,06 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2016
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2016
107,10 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2016
107,10 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2016
107,10 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2016
107,02 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2016
106,91 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2016
106,74 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2016
106,63 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2016
106,36 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2016
106,36 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2016
106,36 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2016
106,17 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2016
106,36 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2016
106,19 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2016
105,89 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2016
105,39 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2016
105,38 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2016
105,38 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2016
104,99 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2016
104,87 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2016
104,65 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2016
104,71 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2016
104,59 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2016
104,59 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2016
104,59 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2016
104,42 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2016
104,11 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2016
103,67 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2016
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2016
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2016
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2016
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2016
103,87 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2016
103,91 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2016
103,72 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2016
103,45 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2016
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2016
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2016
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2016
103,54 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2016
103,47 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2016
103,50 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2016
103,74 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2016
103,94 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2016
103,94 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2016
103,94 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2016
103,95 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2016
103,71 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2016
103,58 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2016
103,48 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2016
103,87 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2016
103,87 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2016
103,87 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2016
103,80 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2016
103,83 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2016
104,06 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2016
104,02 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2016
103,96 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2016
103,96 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2016
103,96 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2016
103,90 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2016
103,87 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2016
103,51 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2016
103,14 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2016
103,01 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2016
103,01 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2016
103,01 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2016
103,05 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2016
102,89 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2016
102,71 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2016
102,51 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2016
102,44 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2016
102,44 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2016
102,44 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2016
102,23 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2016
102,07 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2016
102,10 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2016
101,94 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2016
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2016
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2016
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2016
101,84 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2016
101,71 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2016
101,68 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2016
102,29 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2016
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2016
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2016
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2016
102,75 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2016
102,78 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2016
102,73 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2016
102,84 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2016
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2016
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2016
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2016
102,53 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2016
102,27 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2016
102,13 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2016
102,02 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2016
102,13 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2016
102,13 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2016
102,13 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2016
102,22 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2016
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2016
100,95 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2016
100,77 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2016
100,76 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2016
100,76 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2016
100,76 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2016
100,72 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2016
100,80 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2016
100,67 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2016
100,74 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2016
100,51 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2016
100,50 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2016
100,50 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2016
100,61 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2016
100,68 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2016
101,06 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2016
101,38 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2016
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2016
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2016
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2016
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2016
101,57 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2016
101,45 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2016
101,25 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2016
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2016
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2016
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2016
100,77 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2016
101,39 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2016
101,39 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2016
101,57 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2016
101,22 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2016
101,22 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2016
101,22 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2016
101,41 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2016
100,83 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2016
100,66 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2016
100,97 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2016
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2016
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2016
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2016
100,57 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2016
100,53 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2016
99,98 Oblig. Monde Ht Rendt
29/02/2016
99,42 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2016
98,61 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2016
98,61 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2016
98,61 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2016
98,04 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2016
98,03 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2016
98,18 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2016
97,99 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2016
97,45 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2016
97,45 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2016
97,45 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2016
97,52 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2016
96,92 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2016
96,35 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2016
95,86 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2016
95,41 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2016
95,40 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2016
95,40 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2016
95,16 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2016
96,12 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2016
96,09 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2016
97,21 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2016
97,56 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2016
97,56 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2016
97,56 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2016
97,70 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2016
98,78 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2016
99,18 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2016
99,59 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2016
99,46 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2016
99,46 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2016
99,46 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2016
99,20 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2016
99,09 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2016
99,18 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2016
99,23 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2016
98,99 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2016
98,98 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2016
98,98 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2016
98,08 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2016
98,10 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2016
98,87 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2016
98,85 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2016
98,99 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2016
99,00 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2016
99,00 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2016
99,70 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2016
100,43 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2016
100,57 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2016
100,49 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2016
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2016
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2016
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2016
100,76 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2016
101,56 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2016
101,56 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2016
100,92 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2016
101,11 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2016
101,11 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2016
101,11 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2015
101,11 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2015
100,94 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2015
100,82 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2015
100,66 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2015
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2015
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2015
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2015
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2015
100,73 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2015
100,40 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2015
100,67 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2015
101,02 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2015
101,03 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2015
101,03 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2015
101,23 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2015
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2015
100,19 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2015
100,13 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2015
101,07 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2015
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2015
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2015
101,70 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2015
101,86 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2015
102,38 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2015
103,02 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2015
102,77 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2015
102,77 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2015
102,77 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2015
103,91 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2015
104,57 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2015
104,49 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2015
104,52 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2015
104,36 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2015
104,38 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2015
104,11 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2015
104,33 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2015
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2015
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2015
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2015
104,20 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2015
104,38 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2015
104,26 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2015
103,88 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2015
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2015
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2015
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2015
104,22 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2015
104,49 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2015
104,56 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2015
104,44 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2015
104,33 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2015
104,38 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2015
104,27 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2015
103,93 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2015
103,45 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2015
103,41 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2015
103,41 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2015
103,41 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2015
103,77 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2015
103,06 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2015
103,15 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2015
103,30 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2015
102,97 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2015
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2015
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2015
101,85 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2015
101,51 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2015
101,38 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2015
101,46 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2015
101,18 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2015
101,17 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2015
101,17 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2015
100,68 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2015
100,75 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2015
101,00 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2015
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2015
100,95 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2015
100,95 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2015
100,95 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2015
101,13 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2015
100,92 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2015
100,58 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2015
100,17 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2015
100,10 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2015
100,10 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2015
100,10 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2015
100,27 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2015
100,06 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2015
99,98 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2015
100,72 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2015
101,34 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2015
101,34 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2015
101,34 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2015
101,19 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2015
101,88 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2015
102,08 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2015
102,02 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2015
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2015
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2015
101,40 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2015
101,86 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2015
102,22 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2015
101,98 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2015
102,09 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2015
102,26 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2015
102,26 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2015
102,26 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2015
102,65 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2015
102,91 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2015
102,61 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2015
102,59 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2015
102,62 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2015
102,63 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2015
102,63 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2015
102,32 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2015
101,99 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2015
102,11 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2015
102,29 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2015
102,06 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2015
102,06 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2015
102,06 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2015
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2015
100,87 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2015
100,34 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2015
100,93 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2015
101,94 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2015
101,95 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2015
101,95 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2015
102,67 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2015
103,56 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2015
103,62 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2015
103,51 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2015
103,19 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2015
103,20 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2015
103,20 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2015
103,36 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2015
103,15 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2015
103,96 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2015
104,56 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2015
104,76 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2015
104,76 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2015
104,76 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2015
105,18 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2015
105,37 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2015
105,11 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2015
104,99 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2015
104,99 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2015
104,99 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2015
105,08 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2015
104,50 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2015
104,33 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2015
104,24 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2015
105,52 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2015
105,88 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2015
106,14 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2015
106,04 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2015
106,04 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2015
106,04 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2015
106,01 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2015
105,29 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2015
105,07 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2015
104,91 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2015
104,05 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2015
104,04 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2015
104,04 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2015
104,40 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2015
104,49 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2015
104,89 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2015
104,91 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2015
104,79 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2015
104,79 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2015
104,79 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2015
104,84 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2015
104,60 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2015
104,08 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2015
104,65 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2015
104,65 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2015
104,65 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2015
104,67 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2015
104,68 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2015
104,32 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2015
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2015
103,82 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2015
103,82 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2015
103,82 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2015
103,28 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2015
103,80 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2015
104,05 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2015
104,24 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2015
104,42 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2015
104,10 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2015
104,32 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2015
104,92 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2015
104,90 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2015
104,90 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2015
104,90 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2015
104,58 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2015
105,50 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2015
106,09 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2015
106,64 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2015
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2015
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2015
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2015
106,94 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2015
107,09 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2015
106,80 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2015
105,91 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2015
105,75 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2015
105,77 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2015
105,46 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2015
104,46 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2015
104,68 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2015
104,68 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2015
104,68 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2015
104,58 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2015
104,97 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2015
104,93 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2015
105,54 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2015
105,06 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2015
104,54 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2015
104,92 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2015
105,60 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2015
105,45 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2015
105,27 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2015
105,28 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2015
105,28 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2015
105,31 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2015
106,24 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2015
106,77 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2015
107,22 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2015
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2015
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2015
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2015
107,35 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2015
107,50 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2015
107,60 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2015
107,45 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2015
107,11 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2015
107,11 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2015
107,11 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2015
107,68 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2015
108,32 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2015
108,27 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2015
108,42 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2015
108,21 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2015
108,20 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2015
108,20 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2015
107,20 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2015
106,69 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2015
106,47 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2015
106,22 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2015
106,22 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2015
106,22 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2015
106,22 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2015
106,23 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2015
106,57 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2015
106,52 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2015
106,01 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2015
105,82 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2015
105,81 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2015
105,81 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2015
105,25 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2015
105,20 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2015
105,34 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2015
105,42 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2015
106,03 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2015
106,03 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2015
106,03 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2015
106,38 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2015
106,63 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2015
106,68 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2015
107,14 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2015
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2015
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2015
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2015
107,13 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2015
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2015
106,46 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2015
106,07 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2015
105,74 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2015
105,25 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2015
104,91 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2015
104,71 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2015
104,48 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2015
104,35 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2015
103,89 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2015
103,46 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2015
103,43 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2015
103,39 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2015
103,27 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2015
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2015
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2015
102,82 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2015
102,85 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2015
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2015
102,58 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2015
102,58 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2015
102,58 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2015
102,58 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2015
102,66 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2015
102,68 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2015
102,74 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2015
102,81 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2015
102,08 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2015
102,07 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2015
102,07 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2015
101,98 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2015
101,71 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2015
101,83 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2015
101,96 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2015
102,00 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2015
102,00 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2015
102,00 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2015
101,96 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2015
101,88 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2015
101,97 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2015
102,26 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2015
102,35 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2015
102,34 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2015
102,34 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2015
100,33 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2015
100,10 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2015
100,14 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2015
100,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/01/2018
113,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/01/2018
113,74 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/01/2018
113,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/01/2018
113,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/01/2018
113,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/01/2018
113,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/01/2018
113,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/01/2018
113,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/01/2018
113,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/01/2018
113,74 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/01/2018
113,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/01/2018
114,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/01/2018
113,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/01/2018
113,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/01/2018
113,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/01/2018
113,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/01/2018
113,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/01/2018
113,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/01/2018
113,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/12/2017
113,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/12/2017
113,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/12/2017
113,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/12/2017
113,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/12/2017
113,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/12/2017
112,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/12/2017
112,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/12/2017
112,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/12/2017
112,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/12/2017
112,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/12/2017
112,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/12/2017
112,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/12/2017
112,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/12/2017
113,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/12/2017
113,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/12/2017
113,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/12/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/12/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/12/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/12/2017
112,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/12/2017
112,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/12/2017
113,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/12/2017
113,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/12/2017
113,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/12/2017
113,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/12/2017
113,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/11/2017
113,01 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/11/2017
112,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/11/2017
112,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/11/2017
112,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/11/2017
112,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/11/2017
112,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/11/2017
112,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/11/2017
112,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/11/2017
112,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/11/2017
112,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/11/2017
112,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/11/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/11/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/11/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/11/2017
112,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/11/2017
111,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/11/2017
112,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/11/2017
112,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/11/2017
112,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/11/2017
112,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/11/2017
112,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/11/2017
112,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/11/2017
112,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/11/2017
113,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/11/2017
113,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/11/2017
113,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/11/2017
113,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/11/2017
113,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/11/2017
113,47 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/11/2017
113,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/10/2017
113,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/10/2017
113,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/10/2017
113,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/10/2017
113,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/10/2017
113,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/10/2017
113,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/10/2017
113,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/10/2017
113,62 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/10/2017
113,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/10/2017
113,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/10/2017
113,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/10/2017
113,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/10/2017
113,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/10/2017
113,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/10/2017
113,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/10/2017
113,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/10/2017
113,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/10/2017
113,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/10/2017
113,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/10/2017
113,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/10/2017
113,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/10/2017
113,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/10/2017
113,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/10/2017
113,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/10/2017
113,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/10/2017
113,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/10/2017
113,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/10/2017
113,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/10/2017
113,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/10/2017
113,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/10/2017
113,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/09/2017
113,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/09/2017
113,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/09/2017
113,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/09/2017
112,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/09/2017
113,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/09/2017
113,01 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/09/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/09/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/09/2017
112,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/09/2017
112,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/09/2017
112,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/09/2017
112,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/09/2017
112,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/09/2017
112,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/09/2017
112,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/09/2017
112,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/09/2017
112,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/09/2017
112,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/09/2017
112,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/09/2017
112,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/09/2017
112,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/09/2017
112,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/09/2017
112,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/09/2017
112,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/09/2017
112,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/09/2017
112,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/09/2017
112,48 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/09/2017
112,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/09/2017
112,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/09/2017
112,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/08/2017
112,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/08/2017
112,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/08/2017
112,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/08/2017
112,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/08/2017
112,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/08/2017
112,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/08/2017
112,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/08/2017
112,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/08/2017
111,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/08/2017
111,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/08/2017
111,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/08/2017
111,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/08/2017
111,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/08/2017
111,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/08/2017
111,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/08/2017
112,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/08/2017
111,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/08/2017
111,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/08/2017
111,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/08/2017
111,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/08/2017
111,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/08/2017
111,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/08/2017
112,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/08/2017
112,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/08/2017
112,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/08/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/08/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/08/2017
112,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/08/2017
112,58 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/08/2017
112,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/08/2017
112,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/07/2017
112,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/07/2017
112,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/07/2017
112,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/07/2017
112,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/07/2017
112,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/07/2017
112,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/07/2017
112,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/07/2017
112,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/07/2017
112,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/07/2017
112,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/07/2017
112,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/07/2017
112,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/07/2017
112,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/07/2017
112,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/07/2017
111,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/07/2017
111,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/07/2017
111,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/07/2017
111,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/07/2017
111,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/07/2017
111,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/07/2017
111,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/07/2017
111,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/07/2017
111,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/07/2017
111,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/07/2017
111,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/07/2017
111,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/07/2017
111,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/07/2017
111,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/07/2017
111,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/07/2017
111,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/07/2017
111,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/06/2017
111,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/06/2017
111,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/06/2017
111,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/06/2017
111,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/06/2017
111,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/06/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/06/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/06/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/06/2017
111,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/06/2017
111,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/06/2017
111,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/06/2017
111,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/06/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/06/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/06/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/06/2017
111,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/06/2017
112,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/06/2017
112,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/06/2017
112,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/06/2017
111,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/06/2017
111,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/06/2017
111,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/06/2017
111,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/06/2017
112,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/06/2017
112,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/06/2017
112,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/06/2017
112,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/06/2017
112,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/06/2017
112,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/06/2017
112,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/05/2017
111,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/05/2017
111,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/05/2017
111,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/05/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/05/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/05/2017
111,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/05/2017
111,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/05/2017
111,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/05/2017
111,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/05/2017
111,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/05/2017
111,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/05/2017
111,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/05/2017
111,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/05/2017
111,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/05/2017
111,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/05/2017
111,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/05/2017
111,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/05/2017
111,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/05/2017
111,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/05/2017
111,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/05/2017
111,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/05/2017
111,47 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/05/2017
111,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/05/2017
111,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/05/2017
111,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/05/2017
111,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/05/2017
111,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/05/2017
111,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/05/2017
111,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/05/2017
111,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/05/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/04/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/04/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/04/2017
111,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/04/2017
111,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/04/2017
111,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/04/2017
111,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/04/2017
110,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/04/2017
110,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/04/2017
110,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/04/2017
110,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/04/2017
110,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/04/2017
110,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/04/2017
110,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/04/2017
110,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/04/2017
110,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/04/2017
110,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/04/2017
110,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/04/2017
110,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/04/2017
110,74 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/04/2017
110,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/04/2017
110,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/04/2017
110,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/04/2017
110,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/04/2017
110,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/04/2017
110,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/04/2017
110,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/04/2017
110,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/04/2017
110,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/04/2017
110,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/04/2017
110,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/03/2017
110,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/03/2017
110,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/03/2017
110,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/03/2017
109,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/03/2017
109,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/03/2017
109,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/03/2017
109,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/03/2017
109,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/03/2017
109,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/03/2017
109,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/03/2017
109,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/03/2017
109,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/03/2017
109,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/03/2017
109,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/03/2017
109,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/03/2017
109,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/03/2017
109,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/03/2017
109,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/03/2017
109,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/03/2017
109,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/03/2017
109,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/03/2017
109,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/03/2017
109,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/03/2017
110,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/03/2017
110,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/03/2017
110,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/03/2017
110,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/03/2017
110,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/03/2017
110,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/03/2017
111,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/03/2017
111,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/02/2017
110,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/02/2017
110,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/02/2017
110,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/02/2017
110,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/02/2017
110,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/02/2017
110,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/02/2017
110,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/02/2017
110,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/02/2017
110,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/02/2017
110,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/02/2017
110,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/02/2017
110,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/02/2017
110,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/02/2017
110,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/02/2017
110,41 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/02/2017
110,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/02/2017
110,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/02/2017
110,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/02/2017
110,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/02/2017
110,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/02/2017
110,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/02/2017
110,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/02/2017
110,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/02/2017
110,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/02/2017
110,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/02/2017
110,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/02/2017
110,87 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/02/2017
110,19 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/01/2017
110,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/01/2017
110,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/01/2017
110,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/01/2017
110,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/01/2017
110,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/01/2017
110,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/01/2017
110,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/01/2017
109,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/01/2017
109,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/01/2017
109,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/01/2017
109,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/01/2017
109,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/01/2017
110,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/01/2017
110,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/01/2017
110,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/01/2017
110,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/01/2017
110,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/01/2017
110,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/01/2017
110,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/01/2017
109,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/01/2017
110,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/01/2017
110,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/01/2017
110,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/01/2017
109,75 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/01/2017
109,75 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/01/2017
109,75 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/01/2017
109,87 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/01/2017
109,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/01/2017
109,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/01/2017
109,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/01/2017
109,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/12/2016
109,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/12/2016
109,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/12/2016
109,01 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/12/2016
108,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/12/2016
108,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/12/2016
108,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/12/2016
108,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/12/2016
108,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/12/2016
108,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/12/2016
109,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/12/2016
108,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/12/2016
108,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/12/2016
108,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/12/2016
108,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/12/2016
108,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/12/2016
108,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/12/2016
108,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/12/2016
108,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/12/2016
108,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/12/2016
108,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/12/2016
108,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/12/2016
108,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/12/2016
108,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/12/2016
108,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/12/2016
107,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/12/2016
107,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/12/2016
107,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/12/2016
106,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/12/2016
106,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/12/2016
106,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/12/2016
106,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/11/2016
106,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/11/2016
106,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/11/2016
106,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/11/2016
106,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/11/2016
106,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/11/2016
106,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/11/2016
106,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/11/2016
106,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/11/2016
106,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/11/2016
106,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/11/2016
106,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/11/2016
106,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/11/2016
106,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/11/2016
106,39 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/11/2016
106,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/11/2016
106,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/11/2016
105,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/11/2016
106,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/11/2016
106,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/11/2016
106,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/11/2016
106,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/11/2016
106,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/11/2016
107,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/11/2016
107,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/11/2016
106,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/11/2016
106,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/11/2016
106,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/11/2016
106,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/11/2016
106,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/11/2016
107,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/10/2016
107,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/10/2016
107,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/10/2016
107,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/10/2016
107,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/10/2016
107,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/10/2016
108,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/10/2016
108,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/10/2016
108,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/10/2016
108,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/10/2016
108,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/10/2016
108,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/10/2016
108,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/10/2016
108,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/10/2016
107,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/10/2016
107,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/10/2016
107,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/10/2016
107,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/10/2016
107,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/10/2016
107,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/10/2016
107,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/10/2016
107,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/10/2016
107,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/10/2016
107,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/10/2016
107,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/10/2016
107,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/10/2016
107,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/10/2016
107,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/10/2016
107,39 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/10/2016
107,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/10/2016
107,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/10/2016
107,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/09/2016
107,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/09/2016
107,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/09/2016
106,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/09/2016
106,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/09/2016
106,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/09/2016
106,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/09/2016
106,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/09/2016
106,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/09/2016
106,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/09/2016
106,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/09/2016
106,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/09/2016
106,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/09/2016
105,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/09/2016
105,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/09/2016
105,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/09/2016
106,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/09/2016
106,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/09/2016
106,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/09/2016
106,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/09/2016
106,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/09/2016
106,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/09/2016
106,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/09/2016
107,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/09/2016
107,10 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/09/2016
107,02 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/09/2016
106,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/09/2016
106,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/09/2016
106,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/09/2016
106,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/09/2016
106,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/08/2016
106,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/08/2016
106,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/08/2016
106,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/08/2016
106,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/08/2016
106,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/08/2016
106,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/08/2016
106,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/08/2016
106,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/08/2016
106,58 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/08/2016
106,41 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/08/2016
106,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/08/2016
106,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/08/2016
106,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/08/2016
106,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/08/2016
106,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/08/2016
106,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/08/2016
106,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/08/2016
105,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/08/2016
105,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/08/2016
105,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/08/2016
105,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/08/2016
105,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/08/2016
105,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/08/2016
105,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/08/2016
105,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/08/2016
105,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/08/2016
105,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/08/2016
104,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/08/2016
104,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/08/2016
104,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/08/2016
104,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/07/2016
104,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/07/2016
104,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/07/2016
104,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/07/2016
104,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/07/2016
104,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/07/2016
104,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/07/2016
105,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/07/2016
105,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/07/2016
105,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/07/2016
105,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/07/2016
105,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/07/2016
104,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/07/2016
104,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/07/2016
104,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/07/2016
104,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/07/2016
104,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/07/2016
104,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/07/2016
104,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/07/2016
104,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/07/2016
104,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/07/2016
103,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/07/2016
103,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/07/2016
103,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/07/2016
103,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/07/2016
102,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/07/2016
102,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/07/2016
102,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/07/2016
102,39 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/07/2016
102,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/07/2016
102,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/07/2016
102,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/06/2016
101,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/06/2016
101,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/06/2016
100,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/06/2016
100,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/06/2016
101,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/06/2016
101,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/06/2016
101,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/06/2016
102,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/06/2016
102,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/06/2016
101,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/06/2016
101,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/06/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/06/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/06/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/06/2016
100,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/06/2016
101,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/06/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/06/2016
101,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/06/2016
102,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/06/2016
102,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/06/2016
102,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/06/2016
102,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/06/2016
102,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/06/2016
101,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/06/2016
101,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/06/2016
101,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/06/2016
101,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/06/2016
101,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/06/2016
101,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/06/2016
101,17 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/05/2016
101,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/05/2016
101,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/05/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/05/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/05/2016
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/05/2016
101,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/05/2016
100,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/05/2016
100,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/05/2016
100,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/05/2016
100,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/05/2016
100,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/05/2016
100,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/05/2016
99,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/05/2016
100,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/05/2016
100,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/05/2016
100,14 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/05/2016
99,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/05/2016
99,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/05/2016
99,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/05/2016
99,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/05/2016
99,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/05/2016
99,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/05/2016
99,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/05/2016
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/05/2016
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/05/2016
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/05/2016
99,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/05/2016
99,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/05/2016
99,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/05/2016
100,03 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/05/2016
100,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/04/2016
100,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/04/2016
100,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/04/2016
100,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/04/2016
99,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/04/2016
99,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/04/2016
99,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/04/2016
99,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/04/2016
99,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/04/2016
99,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/04/2016
99,74 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/04/2016
99,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/04/2016
99,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/04/2016
98,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/04/2016
98,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/04/2016
98,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/04/2016
98,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/04/2016
98,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/04/2016
98,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/04/2016
97,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/04/2016
97,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/04/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/04/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/04/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/04/2016
96,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/04/2016
97,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/04/2016
96,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/04/2016
97,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/04/2016
96,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/04/2016
96,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/04/2016
96,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/03/2016
96,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/03/2016
96,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/03/2016
96,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/03/2016
96,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/03/2016
96,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/03/2016
96,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/03/2016
96,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/03/2016
96,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/03/2016
97,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/03/2016
97,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/03/2016
97,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/03/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/03/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/03/2016
97,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/03/2016
96,62 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/03/2016
96,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/03/2016
96,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/03/2016
96,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/03/2016
96,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/03/2016
96,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/03/2016
96,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/03/2016
95,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/03/2016
94,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/03/2016
94,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/03/2016
94,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/03/2016
94,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/03/2016
94,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/03/2016
94,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/03/2016
94,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/03/2016
93,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/03/2016
93,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/02/2016
92,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/02/2016
91,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/02/2016
91,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/02/2016
91,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/02/2016
91,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/02/2016
90,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/02/2016
91,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/02/2016
91,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/02/2016
90,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/02/2016
90,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/02/2016
90,76 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/02/2016
91,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/02/2016
90,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/02/2016
89,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/02/2016
89,68 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/02/2016
89,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/02/2016
89,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/02/2016
89,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/02/2016
88,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/02/2016
90,02 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/02/2016
89,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/02/2016
90,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/02/2016
91,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/02/2016
91,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/02/2016
91,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/02/2016
91,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/02/2016
91,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/02/2016
91,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/02/2016
92,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/01/2016
92,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/01/2016
92,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/01/2016
92,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/01/2016
92,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/01/2016
91,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/01/2016
91,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/01/2016
91,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/01/2016
90,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/01/2016
90,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/01/2016
90,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/01/2016
89,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/01/2016
90,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/01/2016
91,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/01/2016
91,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/01/2016
91,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/01/2016
91,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/01/2016
91,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/01/2016
92,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/01/2016
92,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/01/2016
93,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/01/2016
93,39 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/01/2016
93,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/01/2016
93,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/01/2016
93,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/01/2016
93,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/01/2016
93,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/01/2016
93,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/01/2016
93,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/01/2016
94,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/01/2016
94,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/01/2016
94,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/12/2015
94,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/12/2015
93,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/12/2015
93,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/12/2015
93,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/12/2015
93,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/12/2015
93,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/12/2015
93,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/12/2015
93,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/12/2015
93,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/12/2015
93,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/12/2015
93,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/12/2015
93,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/12/2015
93,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/12/2015
93,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/12/2015
94,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/12/2015
93,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/12/2015
93,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/12/2015
92,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/12/2015
93,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/12/2015
93,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/12/2015
93,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/12/2015
94,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/12/2015
95,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/12/2015
95,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/12/2015
95,88 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/12/2015
96,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/12/2015
96,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/12/2015
96,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/12/2015
96,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/12/2015
96,87 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/12/2015
96,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/11/2015
96,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/11/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/11/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/11/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/11/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/11/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/11/2015
96,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/11/2015
96,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/11/2015
97,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/11/2015
97,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/11/2015
97,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/11/2015
97,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/11/2015
97,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/11/2015
97,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/11/2015
97,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/11/2015
97,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/11/2015
97,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/11/2015
97,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/11/2015
97,90 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/11/2015
98,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/11/2015
98,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/11/2015
98,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/11/2015
98,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/11/2015
98,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/11/2015
98,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/11/2015
99,09 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/11/2015
99,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/11/2015
99,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/11/2015
99,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/11/2015
98,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/10/2015
98,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/10/2015
98,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/10/2015
98,93 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/10/2015
98,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/10/2015
98,82 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/10/2015
99,02 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/10/2015
98,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/10/2015
98,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/10/2015
98,96 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/10/2015
98,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/10/2015
98,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/10/2015
98,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/10/2015
98,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/10/2015
98,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/10/2015
98,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/10/2015
98,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/10/2015
98,06 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/10/2015
97,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/10/2015
98,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/10/2015
98,27 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/10/2015
98,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/10/2015
98,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/10/2015
98,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/10/2015
97,70 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/10/2015
97,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/10/2015
96,98 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/10/2015
96,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/10/2015
95,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/10/2015
95,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/10/2015
95,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/10/2015
96,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/09/2015
96,22 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/09/2015
96,19 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/09/2015
96,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/09/2015
97,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/09/2015
97,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/09/2015
97,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/09/2015
97,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/09/2015
98,25 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/09/2015
98,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/09/2015
98,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/09/2015
99,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/09/2015
99,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/09/2015
99,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/09/2015
99,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/09/2015
99,14 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/09/2015
99,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/09/2015
99,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/09/2015
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/09/2015
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/09/2015
99,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/09/2015
99,47 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/09/2015
99,55 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/09/2015
99,41 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/09/2015
99,19 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/09/2015
99,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/09/2015
99,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/09/2015
99,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/09/2015
99,19 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/09/2015
98,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/09/2015
99,02 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/08/2015
99,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/08/2015
99,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/08/2015
99,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/08/2015
99,07 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/08/2015
98,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/08/2015
98,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/08/2015
98,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/08/2015
97,75 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/08/2015
98,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/08/2015
98,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/08/2015
98,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/08/2015
98,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/08/2015
99,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/08/2015
99,34 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/08/2015
99,41 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/08/2015
99,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/08/2015
99,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/08/2015
99,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/08/2015
99,29 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/08/2015
99,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/08/2015
99,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/08/2015
99,79 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/08/2015
99,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/08/2015
99,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/08/2015
99,83 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/08/2015
100,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/08/2015
100,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/08/2015
100,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/08/2015
100,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/08/2015
100,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/08/2015
100,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/07/2015
100,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/07/2015
100,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/07/2015
100,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/07/2015
100,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/07/2015
99,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/07/2015
100,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/07/2015
100,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/07/2015
100,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/07/2015
100,46 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/07/2015
100,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/07/2015
100,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/07/2015
101,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/07/2015
101,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/07/2015
101,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/07/2015
101,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/07/2015
101,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/07/2015
101,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/07/2015
101,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/07/2015
101,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/07/2015
101,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/07/2015
101,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/07/2015
101,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/07/2015
100,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/07/2015
100,85 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/07/2015
101,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/07/2015
101,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/07/2015
101,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/07/2015
101,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/07/2015
101,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/07/2015
101,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/07/2015
101,77 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/06/2015
101,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/06/2015
101,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/06/2015
102,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/06/2015
102,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/06/2015
102,18 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/06/2015
102,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/06/2015
102,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/06/2015
102,57 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/06/2015
102,48 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/06/2015
102,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/06/2015
102,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/06/2015
102,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/06/2015
102,05 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/06/2015
102,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/06/2015
102,02 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/06/2015
102,16 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/06/2015
102,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/06/2015
102,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/06/2015
102,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/06/2015
102,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/06/2015
102,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/06/2015
102,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/06/2015
102,71 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/06/2015
102,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/06/2015
102,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/06/2015
102,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/06/2015
103,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/06/2015
103,36 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/06/2015
103,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/06/2015
103,52 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/05/2015
103,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/05/2015
103,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/05/2015
103,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/05/2015
103,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/05/2015
103,62 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/05/2015
103,63 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/05/2015
103,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/05/2015
103,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/05/2015
103,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/05/2015
103,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/05/2015
103,61 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/05/2015
103,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/05/2015
103,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/05/2015
103,60 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/05/2015
103,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/05/2015
103,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/05/2015
103,72 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/05/2015
103,59 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/05/2015
103,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/05/2015
103,33 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/05/2015
103,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/05/2015
103,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/05/2015
103,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/05/2015
103,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/05/2015
103,32 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/05/2015
103,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/05/2015
103,66 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/05/2015
103,62 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/05/2015
103,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/05/2015
103,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/05/2015
103,49 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/04/2015
103,41 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/04/2015
103,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/04/2015
103,48 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/04/2015
103,53 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/04/2015
103,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/04/2015
103,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/04/2015
103,45 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/04/2015
103,38 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/04/2015
103,35 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/04/2015
103,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/04/2015
103,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/04/2015
103,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/04/2015
103,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/04/2015
103,15 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/04/2015
103,28 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/04/2015
103,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/04/2015
103,13 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/04/2015
103,23 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/04/2015
103,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/04/2015
103,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/04/2015
103,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/04/2015
102,95 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/04/2015
102,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/04/2015
102,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/04/2015
102,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/04/2015
102,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/04/2015
102,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/04/2015
102,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/04/2015
102,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/04/2015
102,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/03/2015
102,11 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/03/2015
102,04 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/03/2015
101,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/03/2015
101,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/03/2015
101,91 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/03/2015
101,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/03/2015
101,84 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/03/2015
101,67 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/03/2015
101,62 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/03/2015
101,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/03/2015
101,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/03/2015
101,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/03/2015
101,39 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/03/2015
101,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/03/2015
101,14 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/03/2015
101,44 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/03/2015
101,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/03/2015
101,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/03/2015
101,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/03/2015
101,99 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/03/2015
101,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/03/2015
101,94 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/03/2015
102,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/03/2015
102,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/03/2015
102,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/03/2015
102,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/03/2015
102,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/03/2015
102,54 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/03/2015
102,74 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/03/2015
102,81 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/03/2015
102,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/02/2015
102,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/02/2015
102,73 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/02/2015
102,64 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/02/2015
102,31 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/02/2015
102,12 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/02/2015
101,92 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/02/2015
101,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/02/2015
101,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/02/2015
101,80 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/02/2015
101,65 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
18/02/2015
101,69 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
17/02/2015
101,58 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
16/02/2015
101,47 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
15/02/2015
101,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
14/02/2015
101,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
13/02/2015
101,42 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
12/02/2015
101,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
11/02/2015
101,24 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
10/02/2015
101,26 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
09/02/2015
101,20 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
08/02/2015
101,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
07/02/2015
101,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
06/02/2015
101,30 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
05/02/2015
101,00 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
04/02/2015
100,86 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
03/02/2015
100,78 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
02/02/2015
100,40 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
01/02/2015
100,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
31/01/2015
100,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
30/01/2015
100,51 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
29/01/2015
100,50 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
28/01/2015
100,56 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
27/01/2015
100,43 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
26/01/2015
100,37 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
25/01/2015
100,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
24/01/2015
100,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
23/01/2015
100,21 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
22/01/2015
100,08 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
21/01/2015
99,89 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
20/01/2015
99,97 NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3
19/01/2015
100,00
29/04/2011 Absorbe ING (L) RENT FD GL HIGH YD I HED CAP
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3 13,674,365,280,88
Oblig. Monde Ht Rendt 10,553,405,630,65
ML Global High Yield 17,765,608,960,65
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
NN (L) GLOBAL HI YIELD I (C) EUR H3 3,7116,01-6,400,246,9618,241,96
Oblig. Monde Ht Rendt -1,1111,033,358,603,3015,10-0,36
ML Global High Yield -3,2118,206,7413,773,2917,476,06

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus