GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD - IE00B3QXQG18

Performance en base 100 du 13/01/2015 au 12/01/2018
 
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
 
Act. Japon
 
MSCI Japan
MSCI Japan
12/01/2018
144,41 MSCI Japan
11/01/2018
145,19 MSCI Japan
10/01/2018
145,93 MSCI Japan
09/01/2018
144,95 MSCI Japan
08/01/2018
143,03 MSCI Japan
07/01/2018
141,86 MSCI Japan
06/01/2018
141,86 MSCI Japan
05/01/2018
141,86 MSCI Japan
04/01/2018
140,85 MSCI Japan
03/01/2018
138,05 MSCI Japan
02/01/2018
137,88 MSCI Japan
01/01/2018
138,08 MSCI Japan
31/12/2017
138,08 MSCI Japan
30/12/2017
138,08 MSCI Japan
29/12/2017
138,08 MSCI Japan
28/12/2017
138,65 MSCI Japan
27/12/2017
139,40 MSCI Japan
26/12/2017
139,72 MSCI Japan
25/12/2017
139,97 MSCI Japan
24/12/2017
139,72 MSCI Japan
23/12/2017
139,72 MSCI Japan
22/12/2017
139,72 MSCI Japan
21/12/2017
139,03 MSCI Japan
20/12/2017
139,43 MSCI Japan
19/12/2017
139,60 MSCI Japan
18/12/2017
140,82 MSCI Japan
17/12/2017
138,32 MSCI Japan
16/12/2017
138,32 MSCI Japan
15/12/2017
138,32 MSCI Japan
14/12/2017
139,13 MSCI Japan
13/12/2017
140,25 MSCI Japan
12/12/2017
139,40 MSCI Japan
11/12/2017
139,32 MSCI Japan
10/12/2017
138,92 MSCI Japan
09/12/2017
138,92 MSCI Japan
08/12/2017
138,92 MSCI Japan
07/12/2017
137,97 MSCI Japan
06/12/2017
136,65 MSCI Japan
05/12/2017
137,65 MSCI Japan
04/12/2017
137,33 MSCI Japan
03/12/2017
137,74 MSCI Japan
02/12/2017
137,74 MSCI Japan
01/12/2017
137,74 MSCI Japan
30/11/2017
138,80 MSCI Japan
29/11/2017
138,65 MSCI Japan
28/11/2017
137,65 MSCI Japan
27/11/2017
137,61 MSCI Japan
26/11/2017
138,20 MSCI Japan
25/11/2017
138,20 MSCI Japan
24/11/2017
138,20 MSCI Japan
23/11/2017
138,60 MSCI Japan
22/11/2017
139,29 MSCI Japan
21/11/2017
138,14 MSCI Japan
20/11/2017
136,58 MSCI Japan
19/11/2017
137,18 MSCI Japan
18/11/2017
137,18 MSCI Japan
17/11/2017
137,18 MSCI Japan
16/11/2017
136,59 MSCI Japan
15/11/2017
134,14 MSCI Japan
14/11/2017
137,36 MSCI Japan
13/11/2017
138,60 MSCI Japan
12/11/2017
140,38 MSCI Japan
11/11/2017
140,38 MSCI Japan
10/11/2017
140,38 MSCI Japan
09/11/2017
141,27 MSCI Japan
08/11/2017
142,19 MSCI Japan
07/11/2017
141,68 MSCI Japan
06/11/2017
139,46 MSCI Japan
05/11/2017
138,62 MSCI Japan
04/11/2017
138,62 MSCI Japan
03/11/2017
138,62 MSCI Japan
02/11/2017
139,27 MSCI Japan
01/11/2017
138,75 MSCI Japan
31/10/2017
137,21 MSCI Japan
30/10/2017
138,52 MSCI Japan
29/10/2017
137,93 MSCI Japan
28/10/2017
137,93 MSCI Japan
27/10/2017
137,93 MSCI Japan
26/10/2017
134,73 MSCI Japan
25/10/2017
134,55 MSCI Japan
24/10/2017
134,91 MSCI Japan
23/10/2017
134,62 MSCI Japan
22/10/2017
132,95 MSCI Japan
21/10/2017
132,95 MSCI Japan
20/10/2017
132,95 MSCI Japan
19/10/2017
133,82 MSCI Japan
18/10/2017
133,69 MSCI Japan
17/10/2017
134,12 MSCI Japan
16/10/2017
133,95 MSCI Japan
15/10/2017
132,72 MSCI Japan
14/10/2017
132,72 MSCI Japan
13/10/2017
132,72 MSCI Japan
12/10/2017
131,11 MSCI Japan
11/10/2017
131,19 MSCI Japan
10/10/2017
131,72 MSCI Japan
09/10/2017
130,99 MSCI Japan
08/10/2017
131,28 MSCI Japan
07/10/2017
131,28 MSCI Japan
06/10/2017
131,28 MSCI Japan
05/10/2017
130,65 MSCI Japan
04/10/2017
130,17 MSCI Japan
03/10/2017
130,48 MSCI Japan
02/10/2017
129,73 MSCI Japan
01/10/2017
129,29 MSCI Japan
30/09/2017
129,29 MSCI Japan
29/09/2017
129,29 MSCI Japan
28/09/2017
129,61 MSCI Japan
27/09/2017
129,31 MSCI Japan
26/09/2017
129,02 MSCI Japan
25/09/2017
128,83 MSCI Japan
24/09/2017
127,12 MSCI Japan
23/09/2017
127,12 MSCI Japan
22/09/2017
127,12 MSCI Japan
21/09/2017
127,45 MSCI Japan
20/09/2017
127,45 MSCI Japan
19/09/2017
127,66 MSCI Japan
18/09/2017
125,46 MSCI Japan
17/09/2017
125,90 MSCI Japan
16/09/2017
125,90 MSCI Japan
15/09/2017
125,90 MSCI Japan
14/09/2017
126,68 MSCI Japan
13/09/2017
126,15 MSCI Japan
12/09/2017
126,68 MSCI Japan
11/09/2017
125,95 MSCI Japan
10/09/2017
124,91 MSCI Japan
09/09/2017
124,91 MSCI Japan
08/09/2017
124,91 MSCI Japan
07/09/2017
125,58 MSCI Japan
06/09/2017
125,13 MSCI Japan
05/09/2017
125,49 MSCI Japan
04/09/2017
125,37 MSCI Japan
03/09/2017
125,55 MSCI Japan
02/09/2017
125,55 MSCI Japan
01/09/2017
125,55 MSCI Japan
31/08/2017
126,61 MSCI Japan
30/08/2017
124,67 MSCI Japan
29/08/2017
124,22 MSCI Japan
28/08/2017
125,19 MSCI Japan
27/08/2017
126,19 MSCI Japan
26/08/2017
126,19 MSCI Japan
25/08/2017
126,19 MSCI Japan
24/08/2017
125,72 MSCI Japan
23/08/2017
126,86 MSCI Japan
22/08/2017
126,37 MSCI Japan
21/08/2017
127,23 MSCI Japan
20/08/2017
127,70 MSCI Japan
19/08/2017
127,70 MSCI Japan
18/08/2017
127,70 MSCI Japan
17/08/2017
128,21 MSCI Japan
16/08/2017
127,21 MSCI Japan
15/08/2017
127,16 MSCI Japan
14/08/2017
126,42 MSCI Japan
13/08/2017
128,50 MSCI Japan
12/08/2017
128,50 MSCI Japan
11/08/2017
128,50 MSCI Japan
10/08/2017
128,60 MSCI Japan
09/08/2017
127,97 MSCI Japan
08/08/2017
127,53 MSCI Japan
07/08/2017
128,00 MSCI Japan
06/08/2017
126,59 MSCI Japan
05/08/2017
126,59 MSCI Japan
04/08/2017
126,59 MSCI Japan
03/08/2017
127,96 MSCI Japan
02/08/2017
128,03 MSCI Japan
01/08/2017
128,04 MSCI Japan
31/07/2017
127,73 MSCI Japan
30/07/2017
127,31 MSCI Japan
29/07/2017
127,31 MSCI Japan
28/07/2017
127,31 MSCI Japan
27/07/2017
127,40 MSCI Japan
26/07/2017
126,98 MSCI Japan
25/07/2017
126,48 MSCI Japan
24/07/2017
127,81 MSCI Japan
23/07/2017
128,68 MSCI Japan
22/07/2017
128,68 MSCI Japan
21/07/2017
128,68 MSCI Japan
20/07/2017
129,99 MSCI Japan
19/07/2017
128,65 MSCI Japan
18/07/2017
128,22 MSCI Japan
17/07/2017
128,57 MSCI Japan
16/07/2017
129,31 MSCI Japan
15/07/2017
129,31 MSCI Japan
14/07/2017
129,31 MSCI Japan
13/07/2017
127,95 MSCI Japan
12/07/2017
128,03 MSCI Japan
11/07/2017
127,53 MSCI Japan
10/07/2017
127,20 MSCI Japan
09/07/2017
126,49 MSCI Japan
08/07/2017
126,49 MSCI Japan
07/07/2017
126,49 MSCI Japan
06/07/2017
128,32 MSCI Japan
05/07/2017
129,18 MSCI Japan
04/07/2017
128,36 MSCI Japan
03/07/2017
128,24 MSCI Japan
02/07/2017
128,65 MSCI Japan
01/07/2017
128,65 MSCI Japan
30/06/2017
128,65 MSCI Japan
29/06/2017
129,37 MSCI Japan
28/06/2017
129,63 MSCI Japan
27/06/2017
130,75 MSCI Japan
26/06/2017
132,19 MSCI Japan
25/06/2017
132,53 MSCI Japan
24/06/2017
132,53 MSCI Japan
23/06/2017
132,53 MSCI Japan
22/06/2017
132,35 MSCI Japan
21/06/2017
132,45 MSCI Japan
20/06/2017
132,65 MSCI Japan
19/06/2017
131,77 MSCI Japan
18/06/2017
132,07 MSCI Japan
17/06/2017
132,07 MSCI Japan
16/06/2017
132,07 MSCI Japan
15/06/2017
131,52 MSCI Japan
14/06/2017
133,37 MSCI Japan
13/06/2017
132,15 MSCI Japan
12/06/2017
132,16 MSCI Japan
11/06/2017
131,70 MSCI Japan
10/06/2017
131,70 MSCI Japan
09/06/2017
131,70 MSCI Japan
08/06/2017
131,59 MSCI Japan
07/06/2017
133,31 MSCI Japan
06/06/2017
132,78 MSCI Japan
05/06/2017
132,71 MSCI Japan
04/06/2017
133,37 MSCI Japan
03/06/2017
133,37 MSCI Japan
02/06/2017
133,37 MSCI Japan
01/06/2017
130,11 MSCI Japan
31/05/2017
129,47 MSCI Japan
30/05/2017
129,93 MSCI Japan
29/05/2017
129,26 MSCI Japan
28/05/2017
129,15 MSCI Japan
27/05/2017
129,15 MSCI Japan
26/05/2017
129,15 MSCI Japan
25/05/2017
128,91 MSCI Japan
24/05/2017
128,67 MSCI Japan
23/05/2017
128,66 MSCI Japan
22/05/2017
128,70 MSCI Japan
21/05/2017
128,21 MSCI Japan
20/05/2017
128,21 MSCI Japan
19/05/2017
128,21 MSCI Japan
18/05/2017
128,88 MSCI Japan
17/05/2017
130,57 MSCI Japan
16/05/2017
130,00 MSCI Japan
15/05/2017
130,01 MSCI Japan
14/05/2017
131,66 MSCI Japan
13/05/2017
131,66 MSCI Japan
12/05/2017
131,66 MSCI Japan
11/05/2017
131,80 MSCI Japan
10/05/2017
131,01 MSCI Japan
09/05/2017
130,60 MSCI Japan
08/05/2017
131,95 MSCI Japan
07/05/2017
128,95 MSCI Japan
06/05/2017
128,95 MSCI Japan
05/05/2017
128,95 MSCI Japan
04/05/2017
129,26 MSCI Japan
03/05/2017
129,79 MSCI Japan
02/05/2017
130,07 MSCI Japan
01/05/2017
129,57 MSCI Japan
30/04/2017
129,03 MSCI Japan
29/04/2017
129,03 MSCI Japan
28/04/2017
129,03 MSCI Japan
27/04/2017
130,50 MSCI Japan
26/04/2017
130,05 MSCI Japan
25/04/2017
129,34 MSCI Japan
24/04/2017
129,58 MSCI Japan
23/04/2017
131,09 MSCI Japan
22/04/2017
131,09 MSCI Japan
21/04/2017
131,09 MSCI Japan
20/04/2017
129,06 MSCI Japan
19/04/2017
129,43 MSCI Japan
18/04/2017
130,37 MSCI Japan
17/04/2017
130,92 MSCI Japan
16/04/2017
129,38 MSCI Japan
15/04/2017
129,38 MSCI Japan
14/04/2017
129,38 MSCI Japan
13/04/2017
130,08 MSCI Japan
12/04/2017
131,13 MSCI Japan
11/04/2017
132,14 MSCI Japan
10/04/2017
131,26 MSCI Japan
09/04/2017
130,28 MSCI Japan
08/04/2017
130,28 MSCI Japan
07/04/2017
130,28 MSCI Japan
06/04/2017
128,90 MSCI Japan
05/04/2017
130,40 MSCI Japan
04/04/2017
131,48 MSCI Japan
03/04/2017
131,78 MSCI Japan
02/04/2017
130,55 MSCI Japan
01/04/2017
130,55 MSCI Japan
31/03/2017
130,55 MSCI Japan
30/03/2017
131,35 MSCI Japan
29/03/2017
132,68 MSCI Japan
28/03/2017
131,43 MSCI Japan
27/03/2017
129,21 MSCI Japan
26/03/2017
131,14 MSCI Japan
25/03/2017
131,14 MSCI Japan
24/03/2017
131,14 MSCI Japan
23/03/2017
130,13 MSCI Japan
22/03/2017
129,87 MSCI Japan
21/03/2017
131,85 MSCI Japan
20/03/2017
131,93 MSCI Japan
19/03/2017
132,01 MSCI Japan
18/03/2017
132,01 MSCI Japan
17/03/2017
132,01 MSCI Japan
16/03/2017
132,41 MSCI Japan
15/03/2017
131,73 MSCI Japan
14/03/2017
131,87 MSCI Japan
13/03/2017
131,75 MSCI Japan
12/03/2017
131,73 MSCI Japan
11/03/2017
131,73 MSCI Japan
10/03/2017
131,73 MSCI Japan
09/03/2017
130,87 MSCI Japan
08/03/2017
130,65 MSCI Japan
07/03/2017
131,64 MSCI Japan
06/03/2017
131,72 MSCI Japan
05/03/2017
131,57 MSCI Japan
04/03/2017
131,57 MSCI Japan
03/03/2017
131,57 MSCI Japan
02/03/2017
132,87 MSCI Japan
01/03/2017
132,32 MSCI Japan
28/02/2017
132,19 MSCI Japan
27/02/2017
132,04 MSCI Japan
26/02/2017
132,92 MSCI Japan
25/02/2017
132,92 MSCI Japan
24/02/2017
132,92 MSCI Japan
23/02/2017
133,55 MSCI Japan
22/02/2017
133,51 MSCI Japan
21/02/2017
132,73 MSCI Japan
20/02/2017
131,60 MSCI Japan
19/02/2017
131,32 MSCI Japan
18/02/2017
131,32 MSCI Japan
17/02/2017
131,32 MSCI Japan
16/02/2017
131,36 MSCI Japan
15/02/2017
131,28 MSCI Japan
14/02/2017
129,44 MSCI Japan
13/02/2017
131,39 MSCI Japan
12/02/2017
131,19 MSCI Japan
11/02/2017
131,19 MSCI Japan
10/02/2017
131,19 MSCI Japan
09/02/2017
128,25 MSCI Japan
08/02/2017
130,99 MSCI Japan
07/02/2017
129,68 MSCI Japan
06/02/2017
129,45 MSCI Japan
05/02/2017
128,57 MSCI Japan
04/02/2017
128,57 MSCI Japan
03/02/2017
128,57 MSCI Japan
02/02/2017
127,37 MSCI Japan
01/02/2017
127,79 MSCI Japan
31/01/2017
128,81 MSCI Japan
30/01/2017
130,92 MSCI Japan
29/01/2017
129,46 MSCI Japan
28/01/2017
129,46 MSCI Japan
27/01/2017
129,46 MSCI Japan
26/01/2017
129,17 MSCI Japan
25/01/2017
127,82 MSCI Japan
24/01/2017
126,78 MSCI Japan
23/01/2017
128,28 MSCI Japan
22/01/2017
128,59 MSCI Japan
21/01/2017
128,59 MSCI Japan
20/01/2017
128,59 MSCI Japan
19/01/2017
127,46 MSCI Japan
18/01/2017
128,58 MSCI Japan
17/01/2017
128,19 MSCI Japan
16/01/2017
129,85 MSCI Japan
15/01/2017
129,21 MSCI Japan
14/01/2017
129,21 MSCI Japan
13/01/2017
129,21 MSCI Japan
12/01/2017
129,28 MSCI Japan
11/01/2017
129,76 MSCI Japan
10/01/2017
129,55 MSCI Japan
09/01/2017
130,05 MSCI Japan
08/01/2017
129,13 MSCI Japan
07/01/2017
129,13 MSCI Japan
06/01/2017
129,13 MSCI Japan
05/01/2017
131,57 MSCI Japan
04/01/2017
130,31 MSCI Japan
03/01/2017
127,10 MSCI Japan
02/01/2017
127,63 MSCI Japan
01/01/2017
126,71 MSCI Japan
31/12/2016
126,71 MSCI Japan
30/12/2016
126,71 MSCI Japan
29/12/2016
128,01 MSCI Japan
28/12/2016
128,90 MSCI Japan
27/12/2016
128,36 MSCI Japan
26/12/2016
128,90 MSCI Japan
25/12/2016
129,46 MSCI Japan
24/12/2016
129,46 MSCI Japan
23/12/2016
129,46 MSCI Japan
22/12/2016
129,18 MSCI Japan
21/12/2016
129,39 MSCI Japan
20/12/2016
129,52 MSCI Japan
19/12/2016
130,58 MSCI Japan
18/12/2016
128,89 MSCI Japan
17/12/2016
128,89 MSCI Japan
16/12/2016
128,89 MSCI Japan
15/12/2016
128,28 MSCI Japan
14/12/2016
129,09 MSCI Japan
13/12/2016
129,34 MSCI Japan
12/12/2016
128,72 MSCI Japan
11/12/2016
128,98 MSCI Japan
10/12/2016
128,98 MSCI Japan
09/12/2016
128,98 MSCI Japan
08/12/2016
126,48 MSCI Japan
07/12/2016
125,62 MSCI Japan
06/12/2016
124,00 MSCI Japan
05/12/2016
123,00 MSCI Japan
04/12/2016
125,30 MSCI Japan
03/12/2016
125,30 MSCI Japan
02/12/2016
125,30 MSCI Japan
01/12/2016
125,24 MSCI Japan
30/11/2016
124,39 MSCI Japan
29/11/2016
126,20 MSCI Japan
28/11/2016
126,82 MSCI Japan
27/11/2016
125,59 MSCI Japan
26/11/2016
125,59 MSCI Japan
25/11/2016
125,59 MSCI Japan
24/11/2016
125,39 MSCI Japan
23/11/2016
123,83 MSCI Japan
22/11/2016
125,46 MSCI Japan
21/11/2016
125,44 MSCI Japan
20/11/2016
124,48 MSCI Japan
19/11/2016
124,48 MSCI Japan
18/11/2016
124,48 MSCI Japan
17/11/2016
124,54 MSCI Japan
16/11/2016
124,43 MSCI Japan
15/11/2016
122,72 MSCI Japan
14/11/2016
122,77 MSCI Japan
13/11/2016
121,58 MSCI Japan
12/11/2016
121,58 MSCI Japan
11/11/2016
121,58 MSCI Japan
10/11/2016
121,34 MSCI Japan
09/11/2016
115,31 MSCI Japan
08/11/2016
120,46 MSCI Japan
07/11/2016
120,31 MSCI Japan
06/11/2016
120,26 MSCI Japan
05/11/2016
120,26 MSCI Japan
04/11/2016
120,26 MSCI Japan
03/11/2016
122,51 MSCI Japan
02/11/2016
122,08 MSCI Japan
01/11/2016
123,53 MSCI Japan
31/10/2016
123,84 MSCI Japan
30/10/2016
123,58 MSCI Japan
29/10/2016
123,58 MSCI Japan
28/10/2016
123,58 MSCI Japan
27/10/2016
123,08 MSCI Japan
26/10/2016
123,92 MSCI Japan
25/10/2016
123,90 MSCI Japan
24/10/2016
123,12 MSCI Japan
23/10/2016
123,54 MSCI Japan
22/10/2016
123,54 MSCI Japan
21/10/2016
123,54 MSCI Japan
20/10/2016
122,79 MSCI Japan
19/10/2016
122,29 MSCI Japan
18/10/2016
121,38 MSCI Japan
17/10/2016
121,04 MSCI Japan
16/10/2016
120,10 MSCI Japan
15/10/2016
120,10 MSCI Japan
14/10/2016
120,10 MSCI Japan
13/10/2016
120,35 MSCI Japan
12/10/2016
119,96 MSCI Japan
11/10/2016
121,05 MSCI Japan
10/10/2016
119,69 MSCI Japan
09/10/2016
120,43 MSCI Japan
08/10/2016
120,43 MSCI Japan
07/10/2016
120,43 MSCI Japan
06/10/2016
119,25 MSCI Japan
05/10/2016
118,90 MSCI Japan
04/10/2016
119,49 MSCI Japan
03/10/2016
119,29 MSCI Japan
02/10/2016
119,87 MSCI Japan
01/10/2016
119,87 MSCI Japan
30/09/2016
119,87 MSCI Japan
29/09/2016
120,58 MSCI Japan
28/09/2016
120,48 MSCI Japan
27/09/2016
121,90 MSCI Japan
26/09/2016
120,22 MSCI Japan
25/09/2016
121,36 MSCI Japan
24/09/2016
121,36 MSCI Japan
23/09/2016
121,36 MSCI Japan
22/09/2016
121,83 MSCI Japan
21/09/2016
122,90 MSCI Japan
20/09/2016
118,18 MSCI Japan
19/09/2016
117,78 MSCI Japan
18/09/2016
116,59 MSCI Japan
17/09/2016
116,59 MSCI Japan
16/09/2016
116,59 MSCI Japan
15/09/2016
115,31 MSCI Japan
14/09/2016
116,71 MSCI Japan
13/09/2016
117,64 MSCI Japan
12/09/2016
118,19 MSCI Japan
11/09/2016
118,71 MSCI Japan
10/09/2016
118,71 MSCI Japan
09/09/2016
118,71 MSCI Japan
08/09/2016
119,82 MSCI Japan
07/09/2016
120,76 MSCI Japan
06/09/2016
121,33 MSCI Japan
05/09/2016
119,40 MSCI Japan
04/09/2016
117,86 MSCI Japan
03/09/2016
117,86 MSCI Japan
02/09/2016
117,86 MSCI Japan
01/09/2016
119,12 MSCI Japan
31/08/2016
118,29 MSCI Japan
30/08/2016
117,14 MSCI Japan
29/08/2016
117,84 MSCI Japan
28/08/2016
115,97 MSCI Japan
27/08/2016
115,97 MSCI Japan
26/08/2016
115,97 MSCI Japan
25/08/2016
117,49 MSCI Japan
24/08/2016
117,90 MSCI Japan
23/08/2016
116,83 MSCI Japan
22/08/2016
117,61 MSCI Japan
21/08/2016
116,92 MSCI Japan
20/08/2016
116,92 MSCI Japan
19/08/2016
116,92 MSCI Japan
18/08/2016
116,42 MSCI Japan
17/08/2016
118,61 MSCI Japan
16/08/2016
116,80 MSCI Japan
15/08/2016
118,99 MSCI Japan
14/08/2016
119,91 MSCI Japan
13/08/2016
119,91 MSCI Japan
12/08/2016
119,91 MSCI Japan
11/08/2016
118,74 MSCI Japan
10/08/2016
118,48 MSCI Japan
09/08/2016
119,20 MSCI Japan
08/08/2016
117,34 MSCI Japan
07/08/2016
114,91 MSCI Japan
06/08/2016
114,91 MSCI Japan
05/08/2016
114,91 MSCI Japan
04/08/2016
116,12 MSCI Japan
03/08/2016
114,06 MSCI Japan
02/08/2016
116,94 MSCI Japan
01/08/2016
117,63 MSCI Japan
31/07/2016
118,04 MSCI Japan
30/07/2016
118,04 MSCI Japan
29/07/2016
118,04 MSCI Japan
28/07/2016
114,28 MSCI Japan
27/07/2016
115,72 MSCI Japan
26/07/2016
115,42 MSCI Japan
25/07/2016
115,71 MSCI Japan
24/07/2016
115,41 MSCI Japan
23/07/2016
115,41 MSCI Japan
22/07/2016
115,41 MSCI Japan
21/07/2016
116,38 MSCI Japan
20/07/2016
115,16 MSCI Japan
19/07/2016
115,45 MSCI Japan
18/07/2016
114,64 MSCI Japan
17/07/2016
113,93 MSCI Japan
16/07/2016
113,93 MSCI Japan
15/07/2016
113,93 MSCI Japan
14/07/2016
113,43 MSCI Japan
13/07/2016
114,54 MSCI Japan
12/07/2016
112,64 MSCI Japan
11/07/2016
112,40 MSCI Japan
10/07/2016
110,28 MSCI Japan
09/07/2016
110,28 MSCI Japan
08/07/2016
110,28 MSCI Japan
07/07/2016
111,29 MSCI Japan
06/07/2016
111,98 MSCI Japan
05/07/2016
112,58 MSCI Japan
04/07/2016
112,09 MSCI Japan
03/07/2016
111,26 MSCI Japan
02/07/2016
111,26 MSCI Japan
01/07/2016
111,26 MSCI Japan
30/06/2016
110,97 MSCI Japan
29/06/2016
111,19 MSCI Japan
28/06/2016
109,01 MSCI Japan
27/06/2016
111,00 MSCI Japan
26/06/2016
108,18 MSCI Japan
25/06/2016
108,18 MSCI Japan
24/06/2016
108,18 MSCI Japan
23/06/2016
109,74 MSCI Japan
22/06/2016
110,53 MSCI Japan
21/06/2016
111,21 MSCI Japan
20/06/2016
109,82 MSCI Japan
19/06/2016
108,26 MSCI Japan
18/06/2016
108,26 MSCI Japan
17/06/2016
108,26 MSCI Japan
16/06/2016
108,51 MSCI Japan
15/06/2016
108,99 MSCI Japan
14/06/2016
108,47 MSCI Japan
13/06/2016
108,65 MSCI Japan
12/06/2016
111,53 MSCI Japan
11/06/2016
111,53 MSCI Japan
10/06/2016
111,53 MSCI Japan
09/06/2016
112,17 MSCI Japan
08/06/2016
112,83 MSCI Japan
07/06/2016
111,67 MSCI Japan
06/06/2016
110,92 MSCI Japan
05/06/2016
113,82 MSCI Japan
04/06/2016
113,82 MSCI Japan
03/06/2016
113,82 MSCI Japan
02/06/2016
111,20 MSCI Japan
01/06/2016
112,95 MSCI Japan
31/05/2016
113,24 MSCI Japan
30/05/2016
112,03 MSCI Japan
29/05/2016
111,61 MSCI Japan
28/05/2016
111,61 MSCI Japan
27/05/2016
111,61 MSCI Japan
26/05/2016
111,19 MSCI Japan
25/05/2016
110,80 MSCI Japan
24/05/2016
109,51 MSCI Japan
23/05/2016
110,57 MSCI Japan
22/05/2016
109,97 MSCI Japan
21/05/2016
109,97 MSCI Japan
20/05/2016
109,97 MSCI Japan
19/05/2016
110,25 MSCI Japan
18/05/2016
110,04 MSCI Japan
17/05/2016
110,07 MSCI Japan
16/05/2016
108,96 MSCI Japan
15/05/2016
108,18 MSCI Japan
14/05/2016
108,18 MSCI Japan
13/05/2016
108,18 MSCI Japan
12/05/2016
109,65 MSCI Japan
11/05/2016
109,33 MSCI Japan
10/05/2016
109,35 MSCI Japan
09/05/2016
107,57 MSCI Japan
08/05/2016
108,31 MSCI Japan
07/05/2016
108,31 MSCI Japan
06/05/2016
108,31 MSCI Japan
05/05/2016
107,65 MSCI Japan
04/05/2016
107,51 MSCI Japan
03/05/2016
107,62 MSCI Japan
02/05/2016
108,00 MSCI Japan
01/05/2016
111,93 MSCI Japan
30/04/2016
111,93 MSCI Japan
29/04/2016
111,93 MSCI Japan
28/04/2016
110,75 MSCI Japan
27/04/2016
112,34 MSCI Japan
26/04/2016
113,40 MSCI Japan
25/04/2016
114,67 MSCI Japan
24/04/2016
114,48 MSCI Japan
23/04/2016
114,48 MSCI Japan
22/04/2016
114,48 MSCI Japan
21/04/2016
114,36 MSCI Japan
20/04/2016
111,91 MSCI Japan
19/04/2016
111,87 MSCI Japan
18/04/2016
109,14 MSCI Japan
17/04/2016
112,98 MSCI Japan
16/04/2016
112,98 MSCI Japan
15/04/2016
112,98 MSCI Japan
14/04/2016
113,72 MSCI Japan
13/04/2016
109,85 MSCI Japan
12/04/2016
106,79 MSCI Japan
11/04/2016
105,81 MSCI Japan
10/04/2016
106,24 MSCI Japan
09/04/2016
106,24 MSCI Japan
08/04/2016
106,24 MSCI Japan
07/04/2016
105,51 MSCI Japan
06/04/2016
103,39 MSCI Japan
05/04/2016
102,72 MSCI Japan
04/04/2016
104,53 MSCI Japan
03/04/2016
103,00 MSCI Japan
02/04/2016
103,00 MSCI Japan
01/04/2016
103,00 MSCI Japan
31/03/2016
107,12 MSCI Japan
30/03/2016
108,23 MSCI Japan
29/03/2016
110,46 MSCI Japan
28/03/2016
110,47 MSCI Japan
27/03/2016
109,88 MSCI Japan
26/03/2016
109,88 MSCI Japan
25/03/2016
109,88 MSCI Japan
24/03/2016
108,70 MSCI Japan
23/03/2016
109,42 MSCI Japan
22/03/2016
110,38 MSCI Japan
21/03/2016
107,95 MSCI Japan
20/03/2016
108,08 MSCI Japan
19/03/2016
108,08 MSCI Japan
18/03/2016
108,08 MSCI Japan
17/03/2016
109,08 MSCI Japan
16/03/2016
109,37 MSCI Japan
15/03/2016
110,67 MSCI Japan
14/03/2016
110,63 MSCI Japan
13/03/2016
109,39 MSCI Japan
12/03/2016
109,39 MSCI Japan
11/03/2016
109,39 MSCI Japan
10/03/2016
111,27 MSCI Japan
09/03/2016
109,07 MSCI Japan
08/03/2016
110,17 MSCI Japan
07/03/2016
111,04 MSCI Japan
06/03/2016
111,77 MSCI Japan
05/03/2016
111,77 MSCI Japan
04/03/2016
111,77 MSCI Japan
03/03/2016
112,27 MSCI Japan
02/03/2016
110,69 MSCI Japan
01/03/2016
106,66 MSCI Japan
29/02/2016
106,95 MSCI Japan
28/02/2016
106,00 MSCI Japan
27/02/2016
106,00 MSCI Japan
26/02/2016
106,00 MSCI Japan
25/02/2016
106,63 MSCI Japan
24/02/2016
106,69 MSCI Japan
23/02/2016
106,22 MSCI Japan
22/02/2016
105,77 MSCI Japan
21/02/2016
104,71 MSCI Japan
20/02/2016
104,71 MSCI Japan
19/02/2016
104,71 MSCI Japan
18/02/2016
105,58 MSCI Japan
17/02/2016
102,19 MSCI Japan
16/02/2016
103,67 MSCI Japan
15/02/2016
102,39 MSCI Japan
14/02/2016
95,24 MSCI Japan
13/02/2016
95,24 MSCI Japan
12/02/2016
95,24 MSCI Japan
11/02/2016
100,82 MSCI Japan
10/02/2016
99,28 MSCI Japan
09/02/2016
102,23 MSCI Japan
08/02/2016
108,80 MSCI Japan
07/02/2016
105,77 MSCI Japan
06/02/2016
105,77 MSCI Japan
05/02/2016
105,77 MSCI Japan
04/02/2016
107,16 MSCI Japan
03/02/2016
110,24 MSCI Japan
02/02/2016
112,00 MSCI Japan
01/02/2016
112,47 MSCI Japan
31/01/2016
109,65 MSCI Japan
30/01/2016
109,65 MSCI Japan
29/01/2016
109,65 MSCI Japan
28/01/2016
108,81 MSCI Japan
27/01/2016
109,76 MSCI Japan
26/01/2016
107,37 MSCI Japan
25/01/2016
110,02 MSCI Japan
24/01/2016
108,85 MSCI Japan
23/01/2016
108,85 MSCI Japan
22/01/2016
108,85 MSCI Japan
21/01/2016
103,31 MSCI Japan
20/01/2016
107,05 MSCI Japan
19/01/2016
110,14 MSCI Japan
18/01/2016
109,97 MSCI Japan
17/01/2016
111,34 MSCI Japan
16/01/2016
111,34 MSCI Japan
15/01/2016
111,34 MSCI Japan
14/01/2016
110,78 MSCI Japan
13/01/2016
114,22 MSCI Japan
12/01/2016
111,16 MSCI Japan
11/01/2016
114,71 MSCI Japan
10/01/2016
114,63 MSCI Japan
09/01/2016
114,63 MSCI Japan
08/01/2016
114,63 MSCI Japan
07/01/2016
114,94 MSCI Japan
06/01/2016
118,34 MSCI Japan
05/01/2016
119,12 MSCI Japan
04/01/2016
117,79 MSCI Japan
03/01/2016
119,84 MSCI Japan
02/01/2016
119,84 MSCI Japan
01/01/2016
119,84 MSCI Japan
31/12/2015
119,84 MSCI Japan
30/12/2015
119,14 MSCI Japan
29/12/2015
118,70 MSCI Japan
28/12/2015
117,79 MSCI Japan
27/12/2015
116,95 MSCI Japan
26/12/2015
116,95 MSCI Japan
25/12/2015
116,95 MSCI Japan
24/12/2015
117,50 MSCI Japan
23/12/2015
117,77 MSCI Japan
22/12/2015
117,48 MSCI Japan
21/12/2015
118,00 MSCI Japan
20/12/2015
118,38 MSCI Japan
19/12/2015
118,38 MSCI Japan
18/12/2015
118,38 MSCI Japan
17/12/2015
119,37 MSCI Japan
16/12/2015
117,44 MSCI Japan
15/12/2015
113,79 MSCI Japan
14/12/2015
116,84 MSCI Japan
13/12/2015
118,72 MSCI Japan
12/12/2015
118,72 MSCI Japan
11/12/2015
118,72 MSCI Japan
10/12/2015
117,53 MSCI Japan
09/12/2015
118,13 MSCI Japan
08/12/2015
118,95 MSCI Japan
07/12/2015
120,65 MSCI Japan
06/12/2015
118,92 MSCI Japan
05/12/2015
118,92 MSCI Japan
04/12/2015
118,92 MSCI Japan
03/12/2015
123,71 MSCI Japan
02/12/2015
124,04 MSCI Japan
01/12/2015
124,86 MSCI Japan
30/11/2015
122,93 MSCI Japan
29/11/2015
124,70 MSCI Japan
28/11/2015
124,70 MSCI Japan
27/11/2015
124,70 MSCI Japan
26/11/2015
125,16 MSCI Japan
25/11/2015
124,52 MSCI Japan
24/11/2015
125,05 MSCI Japan
23/11/2015
124,65 MSCI Japan
22/11/2015
124,16 MSCI Japan
21/11/2015
124,16 MSCI Japan
20/11/2015
124,16 MSCI Japan
19/11/2015
124,04 MSCI Japan
18/11/2015
122,43 MSCI Japan
17/11/2015
122,42 MSCI Japan
16/11/2015
121,06 MSCI Japan
15/11/2015
121,99 MSCI Japan
14/11/2015
121,99 MSCI Japan
13/11/2015
121,99 MSCI Japan
12/11/2015
123,00 MSCI Japan
11/11/2015
123,27 MSCI Japan
10/11/2015
122,64 MSCI Japan
09/11/2015
121,96 MSCI Japan
08/11/2015
118,91 MSCI Japan
07/11/2015
118,91 MSCI Japan
06/11/2015
118,91 MSCI Japan
05/11/2015
119,60 MSCI Japan
04/11/2015
117,92 MSCI Japan
03/11/2015
116,73 MSCI Japan
02/11/2015
116,62 MSCI Japan
01/11/2015
119,23 MSCI Japan
31/10/2015
119,23 MSCI Japan
30/10/2015
119,23 MSCI Japan
29/10/2015
118,85 MSCI Japan
28/10/2015
117,78 MSCI Japan
27/10/2015
117,94 MSCI Japan
26/10/2015
119,09 MSCI Japan
25/10/2015
117,18 MSCI Japan
24/10/2015
117,18 MSCI Japan
23/10/2015
117,18 MSCI Japan
22/10/2015
113,20 MSCI Japan
21/10/2015
113,87 MSCI Japan
20/10/2015
111,61 MSCI Japan
19/10/2015
112,02 MSCI Japan
18/10/2015
113,00 MSCI Japan
17/10/2015
113,00 MSCI Japan
16/10/2015
113,00 MSCI Japan
15/10/2015
111,48 MSCI Japan
14/10/2015
109,67 MSCI Japan
13/10/2015
111,90 MSCI Japan
12/10/2015
112,96 MSCI Japan
11/10/2015
112,69 MSCI Japan
10/10/2015
112,69 MSCI Japan
09/10/2015
112,69 MSCI Japan
08/10/2015
111,61 MSCI Japan
07/10/2015
112,15 MSCI Japan
06/10/2015
110,94 MSCI Japan
05/10/2015
109,84 MSCI Japan
04/10/2015
110,13 MSCI Japan
03/10/2015
110,13 MSCI Japan
02/10/2015
110,13 MSCI Japan
01/10/2015
109,62 MSCI Japan
30/09/2015
106,51 MSCI Japan
29/09/2015
103,62 MSCI Japan
28/09/2015
108,89 MSCI Japan
27/09/2015
108,95 MSCI Japan
26/09/2015
108,95 MSCI Japan
25/09/2015
108,95 MSCI Japan
24/09/2015
107,44 MSCI Japan
23/09/2015
109,95 MSCI Japan
22/09/2015
110,32 MSCI Japan
21/09/2015
108,95 MSCI Japan
20/09/2015
107,84 MSCI Japan
19/09/2015
107,84 MSCI Japan
18/09/2015
107,84 MSCI Japan
17/09/2015
110,27 MSCI Japan
16/09/2015
110,03 MSCI Japan
15/09/2015
108,55 MSCI Japan
14/09/2015
108,78 MSCI Japan
13/09/2015
110,01 MSCI Japan
12/09/2015
110,01 MSCI Japan
11/09/2015
110,01 MSCI Japan
10/09/2015
110,75 MSCI Japan
09/09/2015
113,38 MSCI Japan
08/09/2015
107,22 MSCI Japan
07/09/2015
109,94 MSCI Japan
06/09/2015
109,98 MSCI Japan
05/09/2015
109,98 MSCI Japan
04/09/2015
109,98 MSCI Japan
03/09/2015
110,36 MSCI Japan
02/09/2015
109,49 MSCI Japan
01/09/2015
110,79 MSCI Japan
31/08/2015
114,16 MSCI Japan
30/08/2015
114,99 MSCI Japan
29/08/2015
114,99 MSCI Japan
28/08/2015
114,99 MSCI Japan
27/08/2015
111,41 MSCI Japan
26/08/2015
110,05 MSCI Japan
25/08/2015
104,98 MSCI Japan
24/08/2015
111,87 MSCI Japan
23/08/2015
115,18 MSCI Japan
22/08/2015
115,18 MSCI Japan
21/08/2015
115,18 MSCI Japan
20/08/2015
118,76 MSCI Japan
19/08/2015
121,49 MSCI Japan
18/08/2015
122,81 MSCI Japan
17/08/2015
122,42 MSCI Japan
16/08/2015
121,19 MSCI Japan
15/08/2015
121,19 MSCI Japan
14/08/2015
121,19 MSCI Japan
13/08/2015
122,04 MSCI Japan
12/08/2015
121,94 MSCI Japan
11/08/2015
123,71 MSCI Japan
10/08/2015
125,38 MSCI Japan
09/08/2015
125,13 MSCI Japan
08/08/2015
125,13 MSCI Japan
07/08/2015
125,13 MSCI Japan
06/08/2015
124,84 MSCI Japan
05/08/2015
124,00 MSCI Japan
04/08/2015
123,60 MSCI Japan
03/08/2015
123,92 MSCI Japan
02/08/2015
123,94 MSCI Japan
01/08/2015
123,94 MSCI Japan
31/07/2015
123,94 MSCI Japan
30/07/2015
122,68 MSCI Japan
29/07/2015
121,27 MSCI Japan
28/07/2015
121,25 MSCI Japan
27/07/2015
122,17 MSCI Japan
26/07/2015
124,13 MSCI Japan
25/07/2015
124,13 MSCI Japan
24/07/2015
124,13 MSCI Japan
23/07/2015
123,80 MSCI Japan
22/07/2015
124,28 MSCI Japan
21/07/2015
126,31 MSCI Japan
20/07/2015
125,32 MSCI Japan
19/07/2015
125,19 MSCI Japan
18/07/2015
125,19 MSCI Japan
17/07/2015
125,19 MSCI Japan
16/07/2015
125,16 MSCI Japan
15/07/2015
122,57 MSCI Japan
14/07/2015
122,29 MSCI Japan
13/07/2015
120,22 MSCI Japan
12/07/2015
117,25 MSCI Japan
11/07/2015
117,25 MSCI Japan
10/07/2015
117,25 MSCI Japan
09/07/2015
119,67 MSCI Japan
08/07/2015
120,33 MSCI Japan
07/07/2015
123,50 MSCI Japan
06/07/2015
121,84 MSCI Japan
05/07/2015
123,14 MSCI Japan
04/07/2015
123,14 MSCI Japan
03/07/2015
123,14 MSCI Japan
02/07/2015
122,71 MSCI Japan
01/07/2015
121,61 MSCI Japan
30/06/2015
120,91 MSCI Japan
29/06/2015
120,94 MSCI Japan
28/06/2015
122,05 MSCI Japan
27/06/2015
122,05 MSCI Japan
26/06/2015
122,05 MSCI Japan
25/06/2015
122,50 MSCI Japan
24/06/2015
122,46 MSCI Japan
23/06/2015
122,82 MSCI Japan
22/06/2015
119,88 MSCI Japan
21/06/2015
119,44 MSCI Japan
20/06/2015
119,44 MSCI Japan
19/06/2015
119,44 MSCI Japan
18/06/2015
117,12 MSCI Japan
17/06/2015
118,49 MSCI Japan
16/06/2015
120,53 MSCI Japan
15/06/2015
121,34 MSCI Japan
14/06/2015
121,49 MSCI Japan
13/06/2015
121,49 MSCI Japan
12/06/2015
121,49 MSCI Japan
11/06/2015
120,78 MSCI Japan
10/06/2015
119,75 MSCI Japan
09/06/2015
118,89 MSCI Japan
08/06/2015
120,93 MSCI Japan
07/06/2015
120,45 MSCI Japan
06/06/2015
120,45 MSCI Japan
05/06/2015
120,45 MSCI Japan
04/06/2015
121,06 MSCI Japan
03/06/2015
123,19 MSCI Japan
02/06/2015
124,73 MSCI Japan
01/06/2015
125,67 MSCI Japan
31/05/2015
125,48 MSCI Japan
30/05/2015
125,48 MSCI Japan
29/05/2015
125,48 MSCI Japan
28/05/2015
126,21 MSCI Japan
27/05/2015
126,07 MSCI Japan
26/05/2015
125,93 MSCI Japan
25/05/2015
126,95 MSCI Japan
24/05/2015
123,89 MSCI Japan
23/05/2015
123,89 MSCI Japan
22/05/2015
123,89 MSCI Japan
21/05/2015
124,56 MSCI Japan
20/05/2015
124,35 MSCI Japan
19/05/2015
123,41 MSCI Japan
18/05/2015
121,59 MSCI Japan
17/05/2015
121,26 MSCI Japan
16/05/2015
121,26 MSCI Japan
15/05/2015
121,26 MSCI Japan
14/05/2015
119,18 MSCI Japan
13/05/2015
122,41 MSCI Japan
12/05/2015
121,24 MSCI Japan
11/05/2015
121,97 MSCI Japan
10/05/2015
120,58 MSCI Japan
09/05/2015
120,58 MSCI Japan
08/05/2015
120,58 MSCI Japan
07/05/2015
119,00 MSCI Japan
06/05/2015
120,84 MSCI Japan
05/05/2015
121,43 MSCI Japan
04/05/2015
120,90 MSCI Japan
03/05/2015
120,26 MSCI Japan
02/05/2015
120,26 MSCI Japan
01/05/2015
120,26 MSCI Japan
30/04/2015
121,16 MSCI Japan
29/04/2015
127,12 MSCI Japan
28/04/2015
128,14 MSCI Japan
27/04/2015
128,29 MSCI Japan
26/04/2015
128,42 MSCI Japan
25/04/2015
128,42 MSCI Japan
24/04/2015
128,42 MSCI Japan
23/04/2015
128,86 MSCI Japan
22/04/2015
128,65 MSCI Japan
21/04/2015
128,44 MSCI Japan
20/04/2015
126,25 MSCI Japan
19/04/2015
125,82 MSCI Japan
18/04/2015
125,82 MSCI Japan
17/04/2015
125,82 MSCI Japan
16/04/2015
127,53 MSCI Japan
15/04/2015
128,27 MSCI Japan
14/04/2015
128,73 MSCI Japan
13/04/2015
127,28 MSCI Japan
12/04/2015
127,50 MSCI Japan
11/04/2015
127,50 MSCI Japan
10/04/2015
127,50 MSCI Japan
09/04/2015
125,41 MSCI Japan
08/04/2015
124,27 MSCI Japan
07/04/2015
123,37 MSCI Japan
06/04/2015
123,43 MSCI Japan
05/04/2015
122,96 MSCI Japan
04/04/2015
122,96 MSCI Japan
03/04/2015
122,96 MSCI Japan
02/04/2015
122,22 MSCI Japan
01/04/2015
121,19 MSCI Japan
31/03/2015
121,97 MSCI Japan
30/03/2015
122,28 MSCI Japan
29/03/2015
122,72 MSCI Japan
28/03/2015
122,72 MSCI Japan
27/03/2015
122,72 MSCI Japan
26/03/2015
121,92 MSCI Japan
25/03/2015
123,26 MSCI Japan
24/03/2015
122,70 MSCI Japan
23/03/2015
123,64 MSCI Japan
22/03/2015
123,74 MSCI Japan
21/03/2015
123,74 MSCI Japan
20/03/2015
123,74 MSCI Japan
19/03/2015
123,84 MSCI Japan
18/03/2015
125,34 MSCI Japan
17/03/2015
123,47 MSCI Japan
16/03/2015
123,29 MSCI Japan
15/03/2015
123,43 MSCI Japan
14/03/2015
123,43 MSCI Japan
13/03/2015
123,43 MSCI Japan
12/03/2015
121,74 MSCI Japan
11/03/2015
120,28 MSCI Japan
10/03/2015
118,70 MSCI Japan
09/03/2015
117,98 MSCI Japan
08/03/2015
117,72 MSCI Japan
07/03/2015
117,72 MSCI Japan
06/03/2015
117,72 MSCI Japan
05/03/2015
116,14 MSCI Japan
04/03/2015
115,50 MSCI Japan
03/03/2015
115,94 MSCI Japan
02/03/2015
114,63 MSCI Japan
01/03/2015
114,99 MSCI Japan
28/02/2015
114,99 MSCI Japan
27/02/2015
114,99 MSCI Japan
26/02/2015
114,19 MSCI Japan
25/02/2015
113,33 MSCI Japan
24/02/2015
113,25 MSCI Japan
23/02/2015
113,43 MSCI Japan
22/02/2015
113,30 MSCI Japan
21/02/2015
113,30 MSCI Japan
20/02/2015
113,30 MSCI Japan
19/02/2015
111,77 MSCI Japan
18/02/2015
110,95 MSCI Japan
17/02/2015
109,04 MSCI Japan
16/02/2015
109,43 MSCI Japan
15/02/2015
108,78 MSCI Japan
14/02/2015
108,78 MSCI Japan
13/02/2015
108,78 MSCI Japan
12/02/2015
109,03 MSCI Japan
11/02/2015
106,18 MSCI Japan
10/02/2015
107,32 MSCI Japan
09/02/2015
107,97 MSCI Japan
08/02/2015
105,42 MSCI Japan
07/02/2015
105,42 MSCI Japan
06/02/2015
105,42 MSCI Japan
05/02/2015
106,53 MSCI Japan
04/02/2015
106,69 MSCI Japan
03/02/2015
105,39 MSCI Japan
02/02/2015
107,48 MSCI Japan
01/02/2015
107,79 MSCI Japan
31/01/2015
107,79 MSCI Japan
30/01/2015
107,79 MSCI Japan
29/01/2015
107,16 MSCI Japan
28/01/2015
108,49 MSCI Japan
27/01/2015
108,95 MSCI Japan
26/01/2015
106,79 MSCI Japan
25/01/2015
107,96 MSCI Japan
24/01/2015
107,96 MSCI Japan
23/01/2015
107,96 MSCI Japan
22/01/2015
102,90 MSCI Japan
21/01/2015
103,36 MSCI Japan
20/01/2015
103,52 MSCI Japan
19/01/2015
102,08 MSCI Japan
18/01/2015
101,51 MSCI Japan
17/01/2015
101,51 MSCI Japan
16/01/2015
101,51 MSCI Japan
15/01/2015
101,99 MSCI Japan
14/01/2015
100,03 MSCI Japan
13/01/2015
99,89 MSCI Japan
12/01/2015
100,00 Act. Japon
12/01/2018
147,52 Act. Japon
11/01/2018
148,67 Act. Japon
10/01/2018
149,38 Act. Japon
09/01/2018
148,73 Act. Japon
08/01/2018
146,57 Act. Japon
07/01/2018
146,08 Act. Japon
06/01/2018
146,08 Act. Japon
05/01/2018
146,08 Act. Japon
04/01/2018
145,16 Act. Japon
03/01/2018
142,53 Act. Japon
02/01/2018
142,29 Act. Japon
01/01/2018
142,38 Act. Japon
31/12/2017
142,38 Act. Japon
30/12/2017
142,38 Act. Japon
29/12/2017
142,38 Act. Japon
28/12/2017
142,80 Act. Japon
27/12/2017
143,62 Act. Japon
26/12/2017
143,74 Act. Japon
25/12/2017
143,74 Act. Japon
24/12/2017
143,74 Act. Japon
23/12/2017
143,74 Act. Japon
22/12/2017
143,74 Act. Japon
21/12/2017
143,01 Act. Japon
20/12/2017
143,20 Act. Japon
19/12/2017
143,57 Act. Japon
18/12/2017
144,28 Act. Japon
17/12/2017
142,56 Act. Japon
16/12/2017
142,56 Act. Japon
15/12/2017
142,56 Act. Japon
14/12/2017
142,84 Act. Japon
13/12/2017
143,25 Act. Japon
12/12/2017
143,23 Act. Japon
11/12/2017
142,99 Act. Japon
10/12/2017
142,56 Act. Japon
09/12/2017
142,56 Act. Japon
08/12/2017
142,56 Act. Japon
07/12/2017
141,55 Act. Japon
06/12/2017
140,24 Act. Japon
05/12/2017
141,31 Act. Japon
04/12/2017
140,85 Act. Japon
03/12/2017
141,60 Act. Japon
02/12/2017
141,60 Act. Japon
01/12/2017
141,60 Act. Japon
30/11/2017
141,83 Act. Japon
29/11/2017
142,31 Act. Japon
28/11/2017
141,45 Act. Japon
27/11/2017
141,40 Act. Japon
26/11/2017
141,91 Act. Japon
25/11/2017
141,91 Act. Japon
24/11/2017
141,91 Act. Japon
23/11/2017
142,35 Act. Japon
22/11/2017
142,46 Act. Japon
21/11/2017
141,78 Act. Japon
20/11/2017
140,48 Act. Japon
19/11/2017
140,31 Act. Japon
18/11/2017
140,31 Act. Japon
17/11/2017
140,31 Act. Japon
16/11/2017
139,68 Act. Japon
15/11/2017
137,76 Act. Japon
14/11/2017
140,46 Act. Japon
13/11/2017
141,78 Act. Japon
12/11/2017
143,14 Act. Japon
11/11/2017
143,14 Act. Japon
10/11/2017
143,14 Act. Japon
09/11/2017
144,25 Act. Japon
08/11/2017
144,94 Act. Japon
07/11/2017
144,34 Act. Japon
06/11/2017
142,44 Act. Japon
05/11/2017
141,92 Act. Japon
04/11/2017
141,92 Act. Japon
03/11/2017
141,92 Act. Japon
02/11/2017
141,85 Act. Japon
01/11/2017
140,98 Act. Japon
31/10/2017
140,43 Act. Japon
30/10/2017
140,75 Act. Japon
29/10/2017
140,38 Act. Japon
28/10/2017
140,38 Act. Japon
27/10/2017
140,38 Act. Japon
26/10/2017
137,79 Act. Japon
25/10/2017
136,94 Act. Japon
24/10/2017
137,69 Act. Japon
23/10/2017
137,19 Act. Japon
22/10/2017
135,84 Act. Japon
21/10/2017
135,84 Act. Japon
20/10/2017
135,84 Act. Japon
19/10/2017
136,09 Act. Japon
18/10/2017
136,19 Act. Japon
17/10/2017
136,80 Act. Japon
16/10/2017
136,49 Act. Japon
15/10/2017
135,29 Act. Japon
14/10/2017
135,29 Act. Japon
13/10/2017
135,29 Act. Japon
12/10/2017
134,02 Act. Japon
11/10/2017
133,96 Act. Japon
10/10/2017
134,11 Act. Japon
09/10/2017
133,63 Act. Japon
08/10/2017
133,64 Act. Japon
07/10/2017
133,64 Act. Japon
06/10/2017
133,64 Act. Japon
05/10/2017
133,47 Act. Japon
04/10/2017
133,29 Act. Japon
03/10/2017
133,17 Act. Japon
02/10/2017
132,60 Act. Japon
01/10/2017
132,31 Act. Japon
30/09/2017
132,31 Act. Japon
29/09/2017
132,31 Act. Japon
28/09/2017
132,52 Act. Japon
27/09/2017
131,82 Act. Japon
26/09/2017
131,88 Act. Japon
25/09/2017
131,15 Act. Japon
24/09/2017
129,77 Act. Japon
23/09/2017
129,77 Act. Japon
22/09/2017
129,77 Act. Japon
21/09/2017
130,13 Act. Japon
20/09/2017
130,38 Act. Japon
19/09/2017
130,46 Act. Japon
18/09/2017
128,94 Act. Japon
17/09/2017
128,98 Act. Japon
16/09/2017
128,98 Act. Japon
15/09/2017
128,98 Act. Japon
14/09/2017
129,55 Act. Japon
13/09/2017
129,62 Act. Japon
12/09/2017
129,43 Act. Japon
11/09/2017
128,83 Act. Japon
10/09/2017
127,88 Act. Japon
09/09/2017
127,88 Act. Japon
08/09/2017
127,88 Act. Japon
07/09/2017
127,67 Act. Japon
06/09/2017
127,47 Act. Japon
05/09/2017
127,30 Act. Japon
04/09/2017
127,85 Act. Japon
03/09/2017
128,53 Act. Japon
02/09/2017
128,53 Act. Japon
01/09/2017
128,53 Act. Japon
31/08/2017
128,64 Act. Japon
30/08/2017
127,57 Act. Japon
29/08/2017
127,22 Act. Japon
28/08/2017
127,84 Act. Japon
27/08/2017
128,19 Act. Japon
26/08/2017
128,19 Act. Japon
25/08/2017
128,19 Act. Japon
24/08/2017
128,29 Act. Japon
23/08/2017
128,99 Act. Japon
22/08/2017
128,75 Act. Japon
21/08/2017
128,93 Act. Japon
20/08/2017
129,41 Act. Japon
19/08/2017
129,41 Act. Japon
18/08/2017
129,41 Act. Japon
17/08/2017
129,99 Act. Japon
16/08/2017
129,37 Act. Japon
15/08/2017
128,85 Act. Japon
14/08/2017
128,45 Act. Japon
13/08/2017
130,06 Act. Japon
12/08/2017
130,06 Act. Japon
11/08/2017
130,06 Act. Japon
10/08/2017
130,15 Act. Japon
09/08/2017
130,14 Act. Japon
08/08/2017
130,20 Act. Japon
07/08/2017
130,11 Act. Japon
06/08/2017
129,67 Act. Japon
05/08/2017
129,67 Act. Japon
04/08/2017
129,67 Act. Japon
03/08/2017
129,55 Act. Japon
02/08/2017
129,60 Act. Japon
01/08/2017
129,60 Act. Japon
31/07/2017
129,37 Act. Japon
30/07/2017
129,17 Act. Japon
29/07/2017
129,17 Act. Japon
28/07/2017
129,17 Act. Japon
27/07/2017
129,72 Act. Japon
26/07/2017
129,31 Act. Japon
25/07/2017
129,14 Act. Japon
24/07/2017
130,22 Act. Japon
23/07/2017
130,38 Act. Japon
22/07/2017
130,38 Act. Japon
21/07/2017
130,38 Act. Japon
20/07/2017
131,05 Act. Japon
19/07/2017
130,42 Act. Japon
18/07/2017
129,83 Act. Japon
17/07/2017
130,50 Act. Japon
16/07/2017
130,52 Act. Japon
15/07/2017
130,52 Act. Japon
14/07/2017
130,52 Act. Japon
13/07/2017
130,10 Act. Japon
12/07/2017
129,54 Act. Japon
11/07/2017
129,47 Act. Japon
10/07/2017
128,94 Act. Japon
09/07/2017
128,49 Act. Japon
08/07/2017
128,49 Act. Japon
07/07/2017
128,49 Act. Japon
06/07/2017
129,67 Act. Japon
05/07/2017
130,38 Act. Japon
04/07/2017
129,71 Act. Japon
03/07/2017
130,10 Act. Japon
02/07/2017
130,43 Act. Japon
01/07/2017
130,43 Act. Japon
30/06/2017
130,43 Act. Japon
29/06/2017
130,84 Act. Japon
28/06/2017
131,06 Act. Japon
27/06/2017
132,49 Act. Japon
26/06/2017
133,31 Act. Japon
25/06/2017
133,62 Act. Japon
24/06/2017
133,62 Act. Japon
23/06/2017
133,62 Act. Japon
22/06/2017
133,68 Act. Japon
21/06/2017
133,78 Act. Japon
20/06/2017
134,10 Act. Japon
19/06/2017
133,14 Act. Japon
18/06/2017
132,42 Act. Japon
17/06/2017
132,42 Act. Japon
16/06/2017
132,42 Act. Japon
15/06/2017
132,93 Act. Japon
14/06/2017
132,96 Act. Japon
13/06/2017
133,10 Act. Japon
12/06/2017
133,03 Act. Japon
11/06/2017
133,03 Act. Japon
10/06/2017
133,03 Act. Japon
09/06/2017
133,03 Act. Japon
08/06/2017
132,93 Act. Japon
07/06/2017
134,09 Act. Japon
06/06/2017
133,76 Act. Japon
05/06/2017
133,47 Act. Japon
04/06/2017
133,39 Act. Japon
03/06/2017
133,39 Act. Japon
02/06/2017
133,39 Act. Japon
01/06/2017
131,66 Act. Japon
31/05/2017
130,51 Act. Japon
30/05/2017
131,06 Act. Japon
29/05/2017
130,40 Act. Japon
28/05/2017
130,41 Act. Japon
27/05/2017
130,41 Act. Japon
26/05/2017
130,41 Act. Japon
25/05/2017
130,20 Act. Japon
24/05/2017
130,17 Act. Japon
23/05/2017
129,82 Act. Japon
22/05/2017
129,69 Act. Japon
21/05/2017
129,60 Act. Japon
20/05/2017
129,60 Act. Japon
19/05/2017
129,60 Act. Japon
18/05/2017
130,27 Act. Japon
17/05/2017
130,71 Act. Japon
16/05/2017
130,68 Act. Japon
15/05/2017
131,23 Act. Japon
14/05/2017
131,98 Act. Japon
13/05/2017
131,98 Act. Japon
12/05/2017
131,98 Act. Japon
11/05/2017
132,37 Act. Japon
10/05/2017
132,11 Act. Japon
09/05/2017
131,65 Act. Japon
08/05/2017
132,26 Act. Japon
07/05/2017
130,23 Act. Japon
06/05/2017
130,23 Act. Japon
05/05/2017
130,23 Act. Japon
04/05/2017
130,16 Act. Japon
03/05/2017
130,45 Act. Japon
02/05/2017
130,49 Act. Japon
01/05/2017
129,77 Act. Japon
30/04/2017
129,72 Act. Japon
29/04/2017
129,72 Act. Japon
28/04/2017
129,72 Act. Japon
27/04/2017
130,52 Act. Japon
26/04/2017
130,43 Act. Japon
25/04/2017
129,72 Act. Japon
24/04/2017
129,29 Act. Japon
23/04/2017
130,75 Act. Japon
22/04/2017
130,75 Act. Japon
21/04/2017
130,75 Act. Japon
20/04/2017
129,05 Act. Japon
19/04/2017
129,25 Act. Japon
18/04/2017
129,76 Act. Japon
17/04/2017
129,81 Act. Japon
16/04/2017
129,77 Act. Japon
15/04/2017
129,77 Act. Japon
14/04/2017
129,77 Act. Japon
13/04/2017
129,82 Act. Japon
12/04/2017
130,48 Act. Japon
11/04/2017
131,07 Act. Japon
10/04/2017
131,01 Act. Japon
09/04/2017
130,31 Act. Japon
08/04/2017
130,31 Act. Japon
07/04/2017
130,31 Act. Japon
06/04/2017
129,05 Act. Japon
05/04/2017
130,66 Act. Japon
04/04/2017
131,36 Act. Japon
03/04/2017
131,62 Act. Japon
02/04/2017
130,61 Act. Japon
01/04/2017
130,61 Act. Japon
31/03/2017
130,61 Act. Japon
30/03/2017
131,60 Act. Japon
29/03/2017
132,80 Act. Japon
28/03/2017
131,52 Act. Japon
27/03/2017
129,70 Act. Japon
26/03/2017
131,18 Act. Japon
25/03/2017
131,18 Act. Japon
24/03/2017
131,18 Act. Japon
23/03/2017
130,61 Act. Japon
22/03/2017
130,15 Act. Japon
21/03/2017
131,49 Act. Japon
20/03/2017
131,97 Act. Japon
19/03/2017
131,96 Act. Japon
18/03/2017
131,96 Act. Japon
17/03/2017
131,96 Act. Japon
16/03/2017
132,33 Act. Japon
15/03/2017
131,91 Act. Japon
14/03/2017
131,89 Act. Japon
13/03/2017
131,85 Act. Japon
12/03/2017
131,64 Act. Japon
11/03/2017
131,64 Act. Japon
10/03/2017
131,64 Act. Japon
09/03/2017
131,26 Act. Japon
08/03/2017
131,31 Act. Japon
07/03/2017
131,72 Act. Japon
06/03/2017
131,78 Act. Japon
05/03/2017
131,84 Act. Japon
04/03/2017
131,84 Act. Japon
03/03/2017
131,84 Act. Japon
02/03/2017
132,91 Act. Japon
01/03/2017
132,44 Act. Japon
28/02/2017
131,74 Act. Japon
27/02/2017
131,62 Act. Japon
26/02/2017
132,80 Act. Japon
25/02/2017
132,80 Act. Japon
24/02/2017
132,80 Act. Japon
23/02/2017
133,11 Act. Japon
22/02/2017
133,47 Act. Japon
21/02/2017
132,70 Act. Japon
20/02/2017
131,63 Act. Japon
19/02/2017
131,37 Act. Japon
18/02/2017
131,37 Act. Japon
17/02/2017
131,37 Act. Japon
16/02/2017
131,17 Act. Japon
15/02/2017
131,38 Act. Japon
14/02/2017
130,56 Act. Japon
13/02/2017
131,39 Act. Japon
12/02/2017
130,95 Act. Japon
11/02/2017
130,95 Act. Japon
10/02/2017
130,95 Act. Japon
09/02/2017
128,84 Act. Japon
08/02/2017
130,15 Act. Japon
07/02/2017
129,18 Act. Japon
06/02/2017
128,94 Act. Japon
05/02/2017
127,88 Act. Japon
04/02/2017
127,88 Act. Japon
03/02/2017
127,88 Act. Japon
02/02/2017
127,40 Act. Japon
01/02/2017
128,10 Act. Japon
31/01/2017
127,94 Act. Japon
30/01/2017
129,64 Act. Japon
29/01/2017
129,21 Act. Japon
28/01/2017
129,21 Act. Japon
27/01/2017
129,21 Act. Japon
26/01/2017
129,47 Act. Japon
25/01/2017
127,99 Act. Japon
24/01/2017
126,71 Act. Japon
23/01/2017
127,30 Act. Japon
22/01/2017
128,04 Act. Japon
21/01/2017
128,04 Act. Japon
20/01/2017
128,04 Act. Japon
19/01/2017
127,86 Act. Japon
18/01/2017
127,78 Act. Japon
17/01/2017
127,43 Act. Japon
16/01/2017
129,21 Act. Japon
15/01/2017
129,38 Act. Japon
14/01/2017
129,38 Act. Japon
13/01/2017
129,38 Act. Japon
12/01/2017
128,98 Act. Japon
11/01/2017
129,72 Act. Japon
10/01/2017
128,83 Act. Japon
09/01/2017
129,36 Act. Japon
08/01/2017
129,33 Act. Japon
07/01/2017
129,33 Act. Japon
06/01/2017
129,33 Act. Japon
05/01/2017
130,03 Act. Japon
04/01/2017
129,71 Act. Japon
03/01/2017
126,75 Act. Japon
02/01/2017
126,39 Act. Japon
01/01/2017
126,31 Act. Japon
31/12/2016
126,31 Act. Japon
30/12/2016
126,31 Act. Japon
29/12/2016
127,29 Act. Japon
28/12/2016
128,44 Act. Japon
27/12/2016
128,09 Act. Japon
26/12/2016
128,31 Act. Japon
25/12/2016
128,32 Act. Japon
24/12/2016
128,32 Act. Japon
23/12/2016
128,32 Act. Japon
22/12/2016
128,25 Act. Japon
21/12/2016
128,67 Act. Japon
20/12/2016
129,30 Act. Japon
19/12/2016
129,14 Act. Japon
18/12/2016
128,21 Act. Japon
17/12/2016
128,21 Act. Japon
16/12/2016
128,21 Act. Japon
15/12/2016
127,79 Act. Japon
14/12/2016
127,95 Act. Japon
13/12/2016
128,11 Act. Japon
12/12/2016
127,36 Act. Japon
11/12/2016
127,90 Act. Japon
10/12/2016
127,90 Act. Japon
09/12/2016
127,90 Act. Japon
08/12/2016
126,33 Act. Japon
07/12/2016
124,49 Act. Japon
06/12/2016
123,46 Act. Japon
05/12/2016
122,86 Act. Japon
04/12/2016
124,44 Act. Japon
03/12/2016
124,44 Act. Japon
02/12/2016
124,44 Act. Japon
01/12/2016
124,96 Act. Japon
30/11/2016
124,77 Act. Japon
29/11/2016
125,52 Act. Japon
28/11/2016
125,97 Act. Japon
27/11/2016
125,09 Act. Japon
26/11/2016
125,09 Act. Japon
25/11/2016
125,09 Act. Japon
24/11/2016
125,03 Act. Japon
23/11/2016
125,25 Act. Japon
22/11/2016
125,41 Act. Japon
21/11/2016
125,16 Act. Japon
20/11/2016
124,66 Act. Japon
19/11/2016
124,66 Act. Japon
18/11/2016
124,66 Act. Japon
17/11/2016
124,23 Act. Japon
16/11/2016
123,97 Act. Japon
15/11/2016
122,85 Act. Japon
14/11/2016
122,90 Act. Japon
13/11/2016
121,48 Act. Japon
12/11/2016
121,48 Act. Japon
11/11/2016
121,48 Act. Japon
10/11/2016
121,33 Act. Japon
09/11/2016
117,30 Act. Japon
08/11/2016
120,26 Act. Japon
07/11/2016
120,63 Act. Japon
06/11/2016
120,14 Act. Japon
05/11/2016
120,14 Act. Japon
04/11/2016
120,14 Act. Japon
03/11/2016
121,63 Act. Japon
02/11/2016
121,57 Act. Japon
01/11/2016
123,26 Act. Japon
31/10/2016
123,47 Act. Japon
30/10/2016
123,38 Act. Japon
29/10/2016
123,38 Act. Japon
28/10/2016
123,38 Act. Japon
27/10/2016
123,09 Act. Japon
26/10/2016
123,60 Act. Japon
25/10/2016
123,52 Act. Japon
24/10/2016
122,99 Act. Japon
23/10/2016
123,01 Act. Japon
22/10/2016
123,01 Act. Japon
21/10/2016
123,01 Act. Japon
20/10/2016
122,73 Act. Japon
19/10/2016
121,97 Act. Japon
18/10/2016
121,09 Act. Japon
17/10/2016
120,50 Act. Japon
16/10/2016
119,78 Act. Japon
15/10/2016
119,78 Act. Japon
14/10/2016
119,78 Act. Japon
13/10/2016
119,61 Act. Japon
12/10/2016
119,60 Act. Japon
11/10/2016
120,29 Act. Japon
10/10/2016
119,41 Act. Japon
09/10/2016
119,35 Act. Japon
08/10/2016
119,35 Act. Japon
07/10/2016
119,35 Act. Japon
06/10/2016
119,07 Act. Japon
05/10/2016
118,92 Act. Japon
04/10/2016
119,31 Act. Japon
03/10/2016
119,05 Act. Japon
02/10/2016
118,98 Act. Japon
01/10/2016
118,98 Act. Japon
30/09/2016
118,98 Act. Japon
29/09/2016
119,93 Act. Japon
28/09/2016
119,91 Act. Japon
27/09/2016
120,75 Act. Japon
26/09/2016
119,14 Act. Japon
25/09/2016
120,28 Act. Japon
24/09/2016
120,28 Act. Japon
23/09/2016
120,28 Act. Japon
22/09/2016
120,72 Act. Japon
21/09/2016
120,86 Act. Japon
20/09/2016
117,04 Act. Japon
19/09/2016
116,17 Act. Japon
18/09/2016
115,89 Act. Japon
17/09/2016
115,89 Act. Japon
16/09/2016
115,89 Act. Japon
15/09/2016
114,54 Act. Japon
14/09/2016
115,29 Act. Japon
13/09/2016
116,41 Act. Japon
12/09/2016
116,76 Act. Japon
11/09/2016
117,58 Act. Japon
10/09/2016
117,58 Act. Japon
09/09/2016
117,58 Act. Japon
08/09/2016
118,50 Act. Japon
07/09/2016
119,29 Act. Japon
06/09/2016
118,73 Act. Japon
05/09/2016
117,89 Act. Japon
04/09/2016
117,10 Act. Japon
03/09/2016
117,10 Act. Japon
02/09/2016
117,10 Act. Japon
01/09/2016
117,23 Act. Japon
31/08/2016
117,07 Act. Japon
30/08/2016
116,35 Act. Japon
29/08/2016
116,13 Act. Japon
28/08/2016
115,10 Act. Japon
27/08/2016
115,10 Act. Japon
26/08/2016
115,10 Act. Japon
25/08/2016
116,25 Act. Japon
24/08/2016
116,84 Act. Japon
23/08/2016
115,83 Act. Japon
22/08/2016
116,12 Act. Japon
21/08/2016
115,61 Act. Japon
20/08/2016
115,61 Act. Japon
19/08/2016
115,61 Act. Japon
18/08/2016
115,28 Act. Japon
17/08/2016
117,01 Act. Japon
16/08/2016
116,62 Act. Japon
15/08/2016
118,12 Act. Japon
14/08/2016
118,18 Act. Japon
13/08/2016
118,18 Act. Japon
12/08/2016
118,18 Act. Japon
11/08/2016
117,74 Act. Japon
10/08/2016
117,69 Act. Japon
09/08/2016
117,71 Act. Japon
08/08/2016
116,46 Act. Japon
07/08/2016
115,10 Act. Japon
06/08/2016
115,10 Act. Japon
05/08/2016
115,10 Act. Japon
04/08/2016
115,22 Act. Japon
03/08/2016
114,02 Act. Japon
02/08/2016
115,77 Act. Japon
01/08/2016
117,10 Act. Japon
31/07/2016
116,94 Act. Japon
30/07/2016
116,94 Act. Japon
29/07/2016
116,94 Act. Japon
28/07/2016
114,69 Act. Japon
27/07/2016
115,74 Act. Japon
26/07/2016
115,55 Act. Japon
25/07/2016
115,53 Act. Japon
24/07/2016
115,43 Act. Japon
23/07/2016
115,44 Act. Japon
22/07/2016
115,44 Act. Japon
21/07/2016
116,23 Act. Japon
20/07/2016
115,47 Act. Japon
19/07/2016
115,34 Act. Japon
18/07/2016
114,24 Act. Japon
17/07/2016
113,97 Act. Japon
16/07/2016
113,97 Act. Japon
15/07/2016
113,97 Act. Japon
14/07/2016
113,78 Act. Japon
13/07/2016
114,19 Act. Japon
12/07/2016
113,69 Act. Japon
11/07/2016
112,71 Act. Japon
10/07/2016
110,40 Act. Japon
09/07/2016
110,40 Act. Japon
08/07/2016
110,40 Act. Japon
07/07/2016
110,94 Act. Japon
06/07/2016
111,84 Act. Japon
05/07/2016
112,40 Act. Japon
04/07/2016
112,39 Act. Japon
03/07/2016
111,75 Act. Japon
02/07/2016
111,74 Act. Japon
01/07/2016
111,74 Act. Japon
30/06/2016
111,19 Act. Japon
29/06/2016
111,45 Act. Japon
28/06/2016
109,95 Act. Japon
27/06/2016
110,81 Act. Japon
26/06/2016
108,35 Act. Japon
25/06/2016
108,42 Act. Japon
24/06/2016
108,42 Act. Japon
23/06/2016
110,72 Act. Japon
22/06/2016
110,99 Act. Japon
21/06/2016
111,65 Act. Japon
20/06/2016
110,35 Act. Japon
19/06/2016
108,72 Act. Japon
18/06/2016
108,71 Act. Japon
17/06/2016
108,71 Act. Japon
16/06/2016
108,56 Act. Japon
15/06/2016
109,49 Act. Japon
14/06/2016
109,19 Act. Japon
13/06/2016
109,71 Act. Japon
12/06/2016
112,34 Act. Japon
11/06/2016
112,35 Act. Japon
10/06/2016
112,35 Act. Japon
09/06/2016
113,19 Act. Japon
08/06/2016
113,55 Act. Japon
07/06/2016
112,57 Act. Japon
06/06/2016
112,22 Act. Japon
05/06/2016
112,72 Act. Japon
04/06/2016
112,71 Act. Japon
03/06/2016
112,71 Act. Japon
02/06/2016
112,09 Act. Japon
01/06/2016
113,85 Act. Japon
31/05/2016
114,18 Act. Japon
30/05/2016
113,03 Act. Japon
29/05/2016
112,78 Act. Japon
28/05/2016
112,77 Act. Japon
27/05/2016
112,77 Act. Japon
26/05/2016
111,96 Act. Japon
25/05/2016
112,01 Act. Japon
24/05/2016
110,98 Act. Japon
23/05/2016
111,60 Act. Japon
22/05/2016
111,25 Act. Japon
21/05/2016
111,25 Act. Japon
20/05/2016
111,25 Act. Japon
19/05/2016
111,04 Act. Japon
18/05/2016
111,03 Act. Japon
17/05/2016
110,71 Act. Japon
16/05/2016
109,84 Act. Japon
15/05/2016
109,74 Act. Japon
14/05/2016
109,74 Act. Japon
13/05/2016
109,74 Act. Japon
12/05/2016
110,27 Act. Japon
11/05/2016
110,21 Act. Japon
10/05/2016
110,17 Act. Japon
09/05/2016
108,61 Act. Japon
08/05/2016
108,58 Act. Japon
07/05/2016
108,59 Act. Japon
06/05/2016
108,59 Act. Japon
05/05/2016
108,99 Act. Japon
04/05/2016
108,91 Act. Japon
03/05/2016
108,98 Act. Japon
02/05/2016
109,32 Act. Japon
01/05/2016
111,04 Act. Japon
30/04/2016
111,04 Act. Japon
29/04/2016
111,04 Act. Japon
28/04/2016
111,36 Act. Japon
27/04/2016
112,67 Act. Japon
26/04/2016
113,48 Act. Japon
25/04/2016
114,62 Act. Japon
24/04/2016
115,27 Act. Japon
23/04/2016
115,25 Act. Japon
22/04/2016
115,25 Act. Japon
21/04/2016
114,88 Act. Japon
20/04/2016
113,01 Act. Japon
19/04/2016
112,61 Act. Japon
18/04/2016
110,50 Act. Japon
17/04/2016
112,91 Act. Japon
16/04/2016
112,92 Act. Japon
15/04/2016
112,92 Act. Japon
14/04/2016
113,80 Act. Japon
13/04/2016
110,89 Act. Japon
12/04/2016
107,87 Act. Japon
11/04/2016
106,45 Act. Japon
10/04/2016
106,77 Act. Japon
09/04/2016
106,75 Act. Japon
08/04/2016
106,75 Act. Japon
07/04/2016
105,71 Act. Japon
06/04/2016
104,04 Act. Japon
05/04/2016
103,57 Act. Japon
04/04/2016
105,38 Act. Japon
03/04/2016
104,93 Act. Japon
02/04/2016
104,98 Act. Japon
01/04/2016
104,98 Act. Japon
31/03/2016
108,18 Act. Japon
30/03/2016
109,48 Act. Japon
29/03/2016
110,95 Act. Japon
28/03/2016
109,65 Act. Japon
27/03/2016
109,60 Act. Japon
26/03/2016
109,60 Act. Japon
25/03/2016
109,60 Act. Japon
24/03/2016
109,54 Act. Japon
23/03/2016
109,90 Act. Japon
22/03/2016
110,81 Act. Japon
21/03/2016
108,82 Act. Japon
20/03/2016
108,70 Act. Japon
19/03/2016
108,71 Act. Japon
18/03/2016
108,71 Act. Japon
17/03/2016
109,35 Act. Japon
16/03/2016
109,90 Act. Japon
15/03/2016
110,88 Act. Japon
14/03/2016
110,98 Act. Japon
13/03/2016
109,52 Act. Japon
12/03/2016
109,52 Act. Japon
11/03/2016
109,52 Act. Japon
10/03/2016
110,09 Act. Japon
09/03/2016
109,08 Act. Japon
08/03/2016
109,78 Act. Japon
07/03/2016
110,82 Act. Japon
06/03/2016
111,64 Act. Japon
05/03/2016
111,65 Act. Japon
04/03/2016
111,65 Act. Japon
03/03/2016
111,70 Act. Japon
02/03/2016
110,61 Act. Japon
01/03/2016
107,42 Act. Japon
29/02/2016
106,90 Act. Japon
28/02/2016
106,89 Act. Japon
27/02/2016
106,88 Act. Japon
26/02/2016
106,88 Act. Japon
25/02/2016
106,65 Act. Japon
24/02/2016
105,70 Act. Japon
23/02/2016
105,94 Act. Japon
22/02/2016
105,72 Act. Japon
21/02/2016
104,45 Act. Japon
20/02/2016
104,47 Act. Japon
19/02/2016
104,47 Act. Japon
18/02/2016
105,34 Act. Japon
17/02/2016
102,76 Act. Japon
16/02/2016
103,23 Act. Japon
15/02/2016
102,32 Act. Japon
14/02/2016
96,14 Act. Japon
13/02/2016
96,18 Act. Japon
12/02/2016
96,18 Act. Japon
11/02/2016
99,50 Act. Japon
10/02/2016
99,77 Act. Japon
09/02/2016
102,16 Act. Japon
08/02/2016
107,59 Act. Japon
07/02/2016
106,54 Act. Japon
06/02/2016
106,57 Act. Japon
05/02/2016
106,58 Act. Japon
04/02/2016
107,52 Act. Japon
03/02/2016
109,59 Act. Japon
02/02/2016
112,18 Act. Japon
01/02/2016
113,03 Act. Japon
31/01/2016
110,89 Act. Japon
30/01/2016
110,86 Act. Japon
29/01/2016
110,86 Act. Japon
28/01/2016
109,33 Act. Japon
27/01/2016
110,32 Act. Japon
26/01/2016
108,03 Act. Japon
25/01/2016
110,08 Act. Japon
24/01/2016
109,08 Act. Japon
23/01/2016
109,00 Act. Japon
22/01/2016
109,00 Act. Japon
21/01/2016
104,09 Act. Japon
20/01/2016
106,58 Act. Japon
19/01/2016
109,96 Act. Japon
18/01/2016
110,02 Act. Japon
17/01/2016
110,71 Act. Japon
16/01/2016
110,72 Act. Japon
15/01/2016
110,72 Act. Japon
14/01/2016
111,12 Act. Japon
13/01/2016
113,94 Act. Japon
12/01/2016
111,48 Act. Japon
11/01/2016
114,00 Act. Japon
10/01/2016
114,15 Act. Japon
09/01/2016
114,17 Act. Japon
08/01/2016
114,17 Act. Japon
07/01/2016
115,27 Act. Japon
06/01/2016
118,02 Act. Japon
05/01/2016
119,13 Act. Japon
04/01/2016
118,16 Act. Japon
03/01/2016
119,73 Act. Japon
02/01/2016
119,73 Act. Japon
01/01/2016
119,73 Act. Japon
31/12/2015
119,73 Act. Japon
30/12/2015
119,59 Act. Japon
29/12/2015
119,08 Act. Japon
28/12/2015
117,89 Act. Japon
27/12/2015
117,76 Act. Japon
26/12/2015
117,76 Act. Japon
25/12/2015
117,76 Act. Japon
24/12/2015
117,76 Act. Japon
23/12/2015
118,05 Act. Japon
22/12/2015
117,79 Act. Japon
21/12/2015
118,03 Act. Japon
20/12/2015
118,69 Act. Japon
19/12/2015
118,71 Act. Japon
18/12/2015
118,71 Act. Japon
17/12/2015
119,87 Act. Japon
16/12/2015
118,01 Act. Japon
15/12/2015
115,48 Act. Japon
14/12/2015
117,13 Act. Japon
13/12/2015
118,34 Act. Japon
12/12/2015
118,33 Act. Japon
11/12/2015
118,33 Act. Japon
10/12/2015
118,17 Act. Japon
09/12/2015
118,62 Act. Japon
08/12/2015
119,77 Act. Japon
07/12/2015
121,22 Act. Japon
06/12/2015
120,00 Act. Japon
05/12/2015
120,06 Act. Japon
04/12/2015
120,06 Act. Japon
03/12/2015
123,44 Act. Japon
02/12/2015
124,73 Act. Japon
01/12/2015
124,98 Act. Japon
30/11/2015
123,64 Act. Japon
29/11/2015
124,67 Act. Japon
28/11/2015
124,68 Act. Japon
27/11/2015
124,68 Act. Japon
26/11/2015
125,11 Act. Japon
25/11/2015
124,64 Act. Japon
24/11/2015
125,02 Act. Japon
23/11/2015
124,41 Act. Japon
22/11/2015
124,23 Act. Japon
21/11/2015
124,23 Act. Japon
20/11/2015
124,23 Act. Japon
19/11/2015
123,59 Act. Japon
18/11/2015
122,62 Act. Japon
17/11/2015
122,65 Act. Japon
16/11/2015
121,28 Act. Japon
15/11/2015
122,06 Act. Japon
14/11/2015
122,07 Act. Japon
13/11/2015
122,07 Act. Japon
12/11/2015
122,58 Act. Japon
11/11/2015
122,80 Act. Japon
10/11/2015
122,37 Act. Japon
09/11/2015
121,72 Act. Japon
08/11/2015
120,19 Act. Japon
07/11/2015
120,19 Act. Japon
06/11/2015
120,19 Act. Japon
05/11/2015
119,51 Act. Japon
04/11/2015
118,42 Act. Japon
03/11/2015
117,07 Act. Japon
02/11/2015
116,79 Act. Japon
01/11/2015
118,76 Act. Japon
31/10/2015
118,75 Act. Japon
30/10/2015
118,75 Act. Japon
29/10/2015
118,46 Act. Japon
28/10/2015
117,70 Act. Japon
27/10/2015
117,58 Act. Japon
26/10/2015
118,38 Act. Japon
25/10/2015
117,55 Act. Japon
24/10/2015
117,50 Act. Japon
23/10/2015
117,50 Act. Japon
22/10/2015
114,39 Act. Japon
21/10/2015
113,84 Act. Japon
20/10/2015
112,14 Act. Japon
19/10/2015
112,32 Act. Japon
18/10/2015
113,04 Act. Japon
17/10/2015
113,02 Act. Japon
16/10/2015
113,02 Act. Japon
15/10/2015
112,13 Act. Japon
14/10/2015
109,90 Act. Japon
13/10/2015
112,06 Act. Japon
12/10/2015
112,83 Act. Japon
11/10/2015
112,86 Act. Japon
10/10/2015
112,83 Act. Japon
09/10/2015
112,83 Act. Japon
08/10/2015
111,74 Act. Japon
07/10/2015
112,46 Act. Japon
06/10/2015
111,35 Act. Japon
05/10/2015
110,66 Act. Japon
04/10/2015
109,41 Act. Japon
03/10/2015
109,40 Act. Japon
02/10/2015
109,40 Act. Japon
01/10/2015
109,44 Act. Japon
30/09/2015
106,76 Act. Japon
29/09/2015
104,20 Act. Japon
28/09/2015
108,40 Act. Japon
27/09/2015
108,76 Act. Japon
26/09/2015
108,74 Act. Japon
25/09/2015
108,74 Act. Japon
24/09/2015
107,00 Act. Japon
23/09/2015
108,72 Act. Japon
22/09/2015
108,90 Act. Japon
21/09/2015
108,77 Act. Japon
20/09/2015
108,44 Act. Japon
19/09/2015
108,47 Act. Japon
18/09/2015
108,47 Act. Japon
17/09/2015
110,25 Act. Japon
16/09/2015
109,74 Act. Japon
15/09/2015
108,89 Act. Japon
14/09/2015
108,63 Act. Japon
13/09/2015
109,59 Act. Japon
12/09/2015
109,60 Act. Japon
11/09/2015
109,60 Act. Japon
10/09/2015
110,10 Act. Japon
09/09/2015
112,44 Act. Japon
08/09/2015
107,51 Act. Japon
07/09/2015
109,13 Act. Japon
06/09/2015
109,44 Act. Japon
05/09/2015
109,47 Act. Japon
04/09/2015
109,47 Act. Japon
03/09/2015
110,66 Act. Japon
02/09/2015
109,67 Act. Japon
01/09/2015
110,41 Act. Japon
31/08/2015
114,18 Act. Japon
30/08/2015
115,07 Act. Japon
29/08/2015
115,02 Act. Japon
28/08/2015
115,02 Act. Japon
27/08/2015
112,29 Act. Japon
26/08/2015
109,97 Act. Japon
25/08/2015
106,41 Act. Japon
24/08/2015
107,99 Act. Japon
23/08/2015
114,58 Act. Japon
22/08/2015
114,63 Act. Japon
21/08/2015
114,63 Act. Japon
20/08/2015
118,34 Act. Japon
19/08/2015
121,13 Act. Japon
18/08/2015
122,89 Act. Japon
17/08/2015
122,60 Act. Japon
16/08/2015
121,72 Act. Japon
15/08/2015
121,72 Act. Japon
14/08/2015
121,72 Act. Japon
13/08/2015
122,09 Act. Japon
12/08/2015
121,68 Act. Japon
11/08/2015
123,73 Act. Japon
10/08/2015
125,11 Act. Japon
09/08/2015
124,75 Act. Japon
08/08/2015
124,74 Act. Japon
07/08/2015
124,74 Act. Japon
06/08/2015
124,60 Act. Japon
05/08/2015
124,52 Act. Japon
04/08/2015
123,59 Act. Japon
03/08/2015
123,57 Act. Japon
02/08/2015
123,36 Act. Japon
01/08/2015
123,34 Act. Japon
31/07/2015
123,34 Act. Japon
30/07/2015
122,74 Act. Japon
29/07/2015
121,48 Act. Japon
28/07/2015
121,21 Act. Japon
27/07/2015
121,73 Act. Japon
26/07/2015
123,68 Act. Japon
25/07/2015
123,69 Act. Japon
24/07/2015
123,69 Act. Japon
23/07/2015
124,05 Act. Japon
22/07/2015
124,30 Act. Japon
21/07/2015
125,49 Act. Japon
20/07/2015
125,09 Act. Japon
19/07/2015
125,06 Act. Japon
18/07/2015
125,06 Act. Japon
17/07/2015
125,06 Act. Japon
16/07/2015
124,75 Act. Japon
15/07/2015
123,08 Act. Japon
14/07/2015
122,21 Act. Japon
13/07/2015
120,68 Act. Japon
12/07/2015
118,18 Act. Japon
11/07/2015
118,19 Act. Japon
10/07/2015
118,19 Act. Japon
09/07/2015
119,82 Act. Japon
08/07/2015
120,04 Act. Japon
07/07/2015
123,49 Act. Japon
06/07/2015
122,14 Act. Japon
05/07/2015
123,43 Act. Japon
04/07/2015
123,42 Act. Japon
03/07/2015
123,42 Act. Japon
02/07/2015
123,10 Act. Japon
01/07/2015
122,53 Act. Japon
30/06/2015
121,65 Act. Japon
29/06/2015
121,44 Act. Japon
28/06/2015
123,04 Act. Japon
27/06/2015
123,04 Act. Japon
26/06/2015
123,04 Act. Japon
25/06/2015
123,16 Act. Japon
24/06/2015
123,41 Act. Japon
23/06/2015
122,38 Act. Japon
22/06/2015
120,72 Act. Japon
21/06/2015
120,02 Act. Japon
20/06/2015
120,00 Act. Japon
19/06/2015
120,00 Act. Japon
18/06/2015
118,42 Act. Japon
17/06/2015
119,61 Act. Japon
16/06/2015
120,78 Act. Japon
15/06/2015
121,58 Act. Japon
14/06/2015
121,54 Act. Japon
13/06/2015
121,54 Act. Japon
12/06/2015
121,54 Act. Japon
11/06/2015
121,21 Act. Japon
10/06/2015
120,03 Act. Japon
09/06/2015
119,55 Act. Japon
08/06/2015
121,34 Act. Japon
07/06/2015
121,90 Act. Japon
06/06/2015
121,91 Act. Japon
05/06/2015
121,91 Act. Japon
04/06/2015
121,94 Act. Japon
03/06/2015
122,86 Act. Japon
02/06/2015
124,06 Act. Japon
01/06/2015
125,68 Act. Japon
31/05/2015
125,35 Act. Japon
30/05/2015
125,34 Act. Japon
29/05/2015
125,34 Act. Japon
28/05/2015
125,49 Act. Japon
27/05/2015
125,62 Act. Japon
26/05/2015
125,64 Act. Japon
25/05/2015
124,83 Act. Japon
24/05/2015
124,41 Act. Japon
23/05/2015
124,41 Act. Japon
22/05/2015
124,41 Act. Japon
21/05/2015
124,07 Act. Japon
20/05/2015
124,16 Act. Japon
19/05/2015
123,50 Act. Japon
18/05/2015
121,58 Act. Japon
17/05/2015
120,44 Act. Japon
16/05/2015
120,45 Act. Japon
15/05/2015
120,45 Act. Japon
14/05/2015
120,28 Act. Japon
13/05/2015
121,05 Act. Japon
12/05/2015
120,59 Act. Japon
11/05/2015
121,29 Act. Japon
10/05/2015
119,72 Act. Japon
09/05/2015
119,75 Act. Japon
08/05/2015
119,75 Act. Japon
07/05/2015
118,69 Act. Japon
06/05/2015
119,97 Act. Japon
05/05/2015
120,41 Act. Japon
04/05/2015
120,51 Act. Japon
03/05/2015
120,62 Act. Japon
02/05/2015
120,68 Act. Japon
01/05/2015
120,68 Act. Japon
30/04/2015
121,08 Act. Japon
29/04/2015
125,25 Act. Japon
28/04/2015
126,02 Act. Japon
27/04/2015
126,18 Act. Japon
26/04/2015
126,20 Act. Japon
25/04/2015
126,20 Act. Japon
24/04/2015
126,20 Act. Japon
23/04/2015
126,74 Act. Japon
22/04/2015
127,14 Act. Japon
21/04/2015
126,63 Act. Japon
20/04/2015
124,77 Act. Japon
19/04/2015
124,68 Act. Japon
18/04/2015
124,68 Act. Japon
17/04/2015
124,68 Act. Japon
16/04/2015
126,21 Act. Japon
15/04/2015
126,54 Act. Japon
14/04/2015
126,50 Act. Japon
13/04/2015
125,95 Act. Japon
12/04/2015
125,92 Act. Japon
11/04/2015
125,91 Act. Japon
10/04/2015
125,91 Act. Japon
09/04/2015
124,87 Act. Japon
08/04/2015
123,69 Act. Japon
07/04/2015
122,58 Act. Japon
06/04/2015
121,20 Act. Japon
05/04/2015
121,17 Act. Japon
04/04/2015
121,17 Act. Japon
03/04/2015
121,17 Act. Japon
02/04/2015
121,11 Act. Japon
01/04/2015
119,98 Act. Japon
31/03/2015
121,06 Act. Japon
30/03/2015
121,12 Act. Japon
29/03/2015
120,98 Act. Japon
28/03/2015
120,98 Act. Japon
27/03/2015
120,98 Act. Japon
26/03/2015
120,54 Act. Japon
25/03/2015
121,66 Act. Japon
24/03/2015
121,64 Act. Japon
23/03/2015
122,13 Act. Japon
22/03/2015
122,07 Act. Japon
21/03/2015
122,08 Act. Japon
20/03/2015
122,08 Act. Japon
19/03/2015
122,44 Act. Japon
18/03/2015
123,26 Act. Japon
17/03/2015
122,22 Act. Japon
16/03/2015
122,05 Act. Japon
15/03/2015
121,89 Act. Japon
14/03/2015
121,87 Act. Japon
13/03/2015
121,87 Act. Japon
12/03/2015
120,65 Act. Japon
11/03/2015
119,08 Act. Japon
10/03/2015
117,58 Act. Japon
09/03/2015
117,28 Act. Japon
08/03/2015
117,63 Act. Japon
07/03/2015
117,60 Act. Japon
06/03/2015
117,60 Act. Japon
05/03/2015
115,69 Act. Japon
04/03/2015
114,99 Act. Japon
03/03/2015
115,10 Act. Japon
02/03/2015
114,56 Act. Japon
01/03/2015
114,78 Act. Japon
28/02/2015
114,77 Act. Japon
27/02/2015
114,77 Act. Japon
26/02/2015
113,99 Act. Japon
25/02/2015
112,63 Act. Japon
24/02/2015
112,33 Act. Japon
23/02/2015
112,36 Act. Japon
22/02/2015
112,42 Act. Japon
21/02/2015
112,40 Act. Japon
20/02/2015
112,40 Act. Japon
19/02/2015
111,18 Act. Japon
18/02/2015
110,37 Act. Japon
17/02/2015
108,91 Act. Japon
16/02/2015
108,92 Act. Japon
15/02/2015
108,22 Act. Japon
14/02/2015
108,21 Act. Japon
13/02/2015
108,21 Act. Japon
12/02/2015
107,88 Act. Japon
11/02/2015
107,02 Act. Japon
10/02/2015
107,15 Act. Japon
09/02/2015
107,43 Act. Japon
08/02/2015
106,63 Act. Japon
07/02/2015
106,62 Act. Japon
06/02/2015
106,62 Act. Japon
05/02/2015
106,48 Act. Japon
04/02/2015
106,69 Act. Japon
03/02/2015
105,56 Act. Japon
02/02/2015
106,97 Act. Japon
01/02/2015
107,47 Act. Japon
31/01/2015
107,47 Act. Japon
30/01/2015
107,47 Act. Japon
29/01/2015
106,86 Act. Japon
28/01/2015
107,80 Act. Japon
27/01/2015
107,83 Act. Japon
26/01/2015
106,68 Act. Japon
25/01/2015
107,09 Act. Japon
24/01/2015
107,04 Act. Japon
23/01/2015
107,04 Act. Japon
22/01/2015
103,73 Act. Japon
21/01/2015
103,51 Act. Japon
20/01/2015
103,35 Act. Japon
19/01/2015
102,26 Act. Japon
18/01/2015
102,31 Act. Japon
17/01/2015
102,31 Act. Japon
16/01/2015
102,31 Act. Japon
15/01/2015
102,30 Act. Japon
14/01/2015
100,34 Act. Japon
13/01/2015
100,36 Act. Japon
12/01/2015
100,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/01/2018
157,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/01/2018
158,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/01/2018
159,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/01/2018
157,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/01/2018
155,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/01/2018
154,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/01/2018
154,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/01/2018
154,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/01/2018
152,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/01/2018
149,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/01/2018
149,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/01/2018
149,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/12/2017
149,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/12/2017
149,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/12/2017
149,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/12/2017
149,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/12/2017
150,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/12/2017
150,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/12/2017
150,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/12/2017
150,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/12/2017
150,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/12/2017
150,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/12/2017
149,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/12/2017
150,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/12/2017
149,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/12/2017
150,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/12/2017
148,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/12/2017
148,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/12/2017
148,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/12/2017
149,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/12/2017
151,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/12/2017
149,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/12/2017
148,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/12/2017
147,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/12/2017
147,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/12/2017
147,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/12/2017
146,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/12/2017
146,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/12/2017
147,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/12/2017
146,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/12/2017
146,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/12/2017
146,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/12/2017
146,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/11/2017
146,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/11/2017
145,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/11/2017
143,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/11/2017
143,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/11/2017
144,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/11/2017
144,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/11/2017
144,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/11/2017
145,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/11/2017
146,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/11/2017
144,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/11/2017
142,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/11/2017
143,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/11/2017
143,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/11/2017
143,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/11/2017
143,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/11/2017
141,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/11/2017
146,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/11/2017
147,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/11/2017
149,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/11/2017
149,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/11/2017
149,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/11/2017
150,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/11/2017
151,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/11/2017
151,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/11/2017
148,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/11/2017
147,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/11/2017
147,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/11/2017
147,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/11/2017
148,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/11/2017
147,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/10/2017
145,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/10/2017
148,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/10/2017
148,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/10/2017
148,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/10/2017
148,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/10/2017
144,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/10/2017
143,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/10/2017
143,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/10/2017
142,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/10/2017
141,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/10/2017
141,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/10/2017
141,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/10/2017
142,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/10/2017
142,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/10/2017
143,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/10/2017
143,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/10/2017
141,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/10/2017
141,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/10/2017
141,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/10/2017
139,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/10/2017
140,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/10/2017
141,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/10/2017
141,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/10/2017
141,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/10/2017
141,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/10/2017
141,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/10/2017
140,34 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/10/2017
139,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/10/2017
140,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/10/2017
139,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/10/2017
139,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/09/2017
139,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/09/2017
139,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/09/2017
139,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/09/2017
139,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/09/2017
138,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/09/2017
138,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/09/2017
136,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/09/2017
136,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/09/2017
136,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/09/2017
136,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/09/2017
136,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/09/2017
136,41 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/09/2017
133,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/09/2017
134,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/09/2017
134,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/09/2017
134,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/09/2017
135,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/09/2017
134,68 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/09/2017
134,82 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/09/2017
133,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/09/2017
133,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/09/2017
133,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/09/2017
133,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/09/2017
134,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/09/2017
133,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/09/2017
134,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/09/2017
134,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/09/2017
134,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/09/2017
134,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/09/2017
134,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/08/2017
135,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/08/2017
133,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/08/2017
132,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/08/2017
135,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/08/2017
135,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/08/2017
135,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/08/2017
135,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/08/2017
134,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/08/2017
136,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/08/2017
136,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/08/2017
136,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/08/2017
137,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/08/2017
137,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/08/2017
137,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/08/2017
138,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/08/2017
136,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/08/2017
137,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/08/2017
136,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/08/2017
139,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/08/2017
139,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/08/2017
139,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/08/2017
139,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/08/2017
139,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/08/2017
138,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/08/2017
136,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/08/2017
136,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/08/2017
136,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/08/2017
136,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/08/2017
138,43 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/08/2017
138,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/08/2017
138,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/07/2017
137,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/07/2017
136,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/07/2017
136,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/07/2017
136,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/07/2017
136,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/07/2017
136,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/07/2017
135,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/07/2017
136,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/07/2017
137,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/07/2017
137,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/07/2017
137,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/07/2017
139,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/07/2017
138,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/07/2017
138,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/07/2017
138,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/07/2017
139,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/07/2017
139,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/07/2017
139,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/07/2017
137,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/07/2017
138,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/07/2017
137,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/07/2017
137,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/07/2017
137,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/07/2017
137,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/07/2017
137,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/07/2017
139,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/07/2017
140,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/07/2017
139,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/07/2017
138,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/07/2017
138,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/07/2017
138,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/06/2017
138,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/06/2017
138,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/06/2017
138,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/06/2017
138,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/06/2017
139,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/06/2017
139,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/06/2017
139,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/06/2017
139,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/06/2017
139,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/06/2017
139,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/06/2017
140,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/06/2017
139,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/06/2017
140,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/06/2017
140,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/06/2017
140,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/06/2017
139,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/06/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/06/2017
141,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/06/2017
141,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/06/2017
140,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/06/2017
140,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/06/2017
140,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/06/2017
140,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/06/2017
141,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/06/2017
140,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/06/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/06/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/06/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/06/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/06/2017
138,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/05/2017
137,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/05/2017
138,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/05/2017
138,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/05/2017
138,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/05/2017
138,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/05/2017
138,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/05/2017
138,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/05/2017
138,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/05/2017
138,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/05/2017
138,36 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/05/2017
137,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/05/2017
137,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/05/2017
137,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/05/2017
137,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/05/2017
139,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/05/2017
139,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/05/2017
140,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/05/2017
142,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/05/2017
142,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/05/2017
142,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/05/2017
143,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/05/2017
142,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/05/2017
142,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/05/2017
144,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/05/2017
141,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/05/2017
141,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/05/2017
141,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/05/2017
142,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/05/2017
142,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/05/2017
142,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/05/2017
141,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/04/2017
141,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/04/2017
141,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/04/2017
141,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/04/2017
143,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/04/2017
143,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/04/2017
141,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/04/2017
141,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/04/2017
143,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/04/2017
143,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/04/2017
143,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/04/2017
140,40 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/04/2017
140,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/04/2017
141,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/04/2017
141,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/04/2017
141,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/04/2017
141,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/04/2017
141,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/04/2017
141,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/04/2017
143,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/04/2017
144,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/04/2017
143,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/04/2017
142,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/04/2017
142,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/04/2017
142,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/04/2017
140,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/04/2017
142,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/04/2017
143,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/04/2017
144,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/04/2017
144,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/04/2017
144,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/03/2017
144,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/03/2017
145,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/03/2017
146,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/03/2017
144,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/03/2017
142,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/03/2017
144,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/03/2017
144,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/03/2017
144,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/03/2017
143,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/03/2017
143,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/03/2017
146,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/03/2017
147,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/03/2017
148,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/03/2017
148,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/03/2017
148,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/03/2017
148,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/03/2017
147,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/03/2017
147,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/03/2017
147,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/03/2017
147,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/03/2017
147,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/03/2017
147,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/03/2017
147,34 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/03/2017
147,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/03/2017
148,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/03/2017
148,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/03/2017
148,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/03/2017
148,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/03/2017
148,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/03/2017
149,61 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/03/2017
148,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/02/2017
149,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/02/2017
148,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/02/2017
150,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/02/2017
150,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/02/2017
150,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/02/2017
151,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/02/2017
152,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/02/2017
150,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/02/2017
149,30 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/02/2017
149,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/02/2017
149,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/02/2017
149,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/02/2017
149,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/02/2017
149,30 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/02/2017
147,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/02/2017
149,36 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/02/2017
148,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/02/2017
148,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/02/2017
148,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/02/2017
144,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/02/2017
148,30 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/02/2017
146,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/02/2017
145,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/02/2017
143,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/02/2017
143,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/02/2017
143,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/02/2017
141,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/02/2017
142,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/01/2017
144,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/01/2017
147,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/01/2017
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/01/2017
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/01/2017
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/01/2017
144,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/01/2017
142,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/01/2017
141,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/01/2017
143,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/01/2017
143,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/01/2017
143,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/01/2017
143,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/01/2017
142,41 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/01/2017
143,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/01/2017
141,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/01/2017
143,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/01/2017
143,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/01/2017
143,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/01/2017
143,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/01/2017
143,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/01/2017
144,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/01/2017
142,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/01/2017
143,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/01/2017
142,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/01/2017
142,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/01/2017
142,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/01/2017
146,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/01/2017
145,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/01/2017
141,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/01/2017
140,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/01/2017
140,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/12/2016
140,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/12/2016
140,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/12/2016
142,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/12/2016
145,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/12/2016
145,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/12/2016
145,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/12/2016
145,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/12/2016
147,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/12/2016
146,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/12/2016
146,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/12/2016
146,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/12/2016
145,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/12/2016
146,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/12/2016
146,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/12/2016
146,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/12/2016
147,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/12/2016
147,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/12/2016
147,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/12/2016
144,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/12/2016
142,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/12/2016
139,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/12/2016
136,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/12/2016
139,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/12/2016
139,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/12/2016
139,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/12/2016
137,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/11/2016
134,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/11/2016
137,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/11/2016
138,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/11/2016
136,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/11/2016
136,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/11/2016
136,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/11/2016
136,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/11/2016
134,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/11/2016
136,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/11/2016
136,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/11/2016
134,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/11/2016
134,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/11/2016
134,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/11/2016
135,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/11/2016
135,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/11/2016
132,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/11/2016
132,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/11/2016
129,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/11/2016
129,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/11/2016
129,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/11/2016
127,34 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/11/2016
122,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/11/2016
125,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/11/2016
124,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/11/2016
124,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/11/2016
124,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/11/2016
124,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/11/2016
126,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/11/2016
126,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/11/2016
127,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/10/2016
127,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/10/2016
127,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/10/2016
127,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/10/2016
127,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/10/2016
126,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/10/2016
127,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/10/2016
127,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/10/2016
126,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/10/2016
127,68 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/10/2016
127,68 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/10/2016
127,68 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/10/2016
126,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/10/2016
125,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/10/2016
124,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/10/2016
123,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/10/2016
122,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/10/2016
122,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/10/2016
122,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/10/2016
122,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/10/2016
122,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/10/2016
123,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/10/2016
122,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/10/2016
123,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/10/2016
123,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/10/2016
123,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/10/2016
121,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/10/2016
120,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/10/2016
120,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/10/2016
120,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/10/2016
121,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/10/2016
121,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/09/2016
121,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/09/2016
121,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/09/2016
120,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/09/2016
122,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/09/2016
121,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/09/2016
123,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/09/2016
123,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/09/2016
123,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/09/2016
124,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/09/2016
125,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/09/2016
119,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/09/2016
119,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/09/2016
118,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/09/2016
118,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/09/2016
118,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/09/2016
116,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/09/2016
118,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/09/2016
119,87 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/09/2016
121,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/09/2016
122,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/09/2016
122,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/09/2016
122,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/09/2016
122,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/09/2016
123,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/09/2016
125,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/09/2016
124,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/09/2016
122,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/09/2016
122,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/09/2016
122,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/09/2016
124,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/08/2016
123,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/08/2016
121,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/08/2016
118,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/08/2016
118,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/08/2016
118,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/08/2016
118,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/08/2016
119,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/08/2016
119,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/08/2016
118,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/08/2016
121,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/08/2016
120,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/08/2016
120,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/08/2016
120,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/08/2016
118,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/08/2016
120,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/08/2016
116,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/08/2016
118,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/08/2016
119,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/08/2016
119,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/08/2016
119,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/08/2016
119,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/08/2016
119,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/08/2016
120,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/08/2016
118,34 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/08/2016
114,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/08/2016
114,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/08/2016
114,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/08/2016
114,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/08/2016
110,41 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/08/2016
113,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/08/2016
114,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/07/2016
114,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/07/2016
114,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/07/2016
114,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/07/2016
110,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/07/2016
111,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/07/2016
110,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/07/2016
112,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/07/2016
111,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/07/2016
111,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/07/2016
111,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/07/2016
113,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/07/2016
110,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/07/2016
112,36 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/07/2016
111,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/07/2016
111,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/07/2016
111,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/07/2016
111,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/07/2016
110,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/07/2016
110,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/07/2016
106,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/07/2016
105,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/07/2016
102,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/07/2016
102,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/07/2016
102,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/07/2016
103,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/07/2016
104,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/07/2016
105,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/07/2016
105,82 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/07/2016
105,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/07/2016
105,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/07/2016
105,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/06/2016
105,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/06/2016
105,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/06/2016
102,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/06/2016
105,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/06/2016
105,80 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/06/2016
105,80 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/06/2016
105,80 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/06/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/06/2016
107,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/06/2016
108,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/06/2016
107,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/06/2016
105,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/06/2016
105,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/06/2016
105,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/06/2016
105,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/06/2016
105,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/06/2016
105,01 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/06/2016
105,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/06/2016
108,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/06/2016
108,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/06/2016
108,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/06/2016
109,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/06/2016
110,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/06/2016
109,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/06/2016
111,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/06/2016
111,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/06/2016
111,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/06/2016
111,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/06/2016
109,42 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/06/2016
112,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/05/2016
112,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/05/2016
110,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/05/2016
110,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/05/2016
110,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/05/2016
110,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/05/2016
110,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/05/2016
109,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/05/2016
108,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/05/2016
109,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/05/2016
108,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/05/2016
108,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/05/2016
108,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/05/2016
108,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/05/2016
109,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/05/2016
107,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/05/2016
105,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/05/2016
104,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/05/2016
104,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/05/2016
104,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/05/2016
106,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/05/2016
106,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/05/2016
106,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/05/2016
104,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/05/2016
106,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/05/2016
106,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/05/2016
106,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/05/2016
106,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/05/2016
106,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/05/2016
106,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/05/2016
107,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/05/2016
107,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/04/2016
107,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/04/2016
107,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/04/2016
110,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/04/2016
112,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/04/2016
114,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/04/2016
116,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/04/2016
116,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/04/2016
116,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/04/2016
116,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/04/2016
115,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/04/2016
113,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/04/2016
113,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/04/2016
110,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/04/2016
114,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/04/2016
114,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/04/2016
114,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/04/2016
115,41 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/04/2016
111,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/04/2016
107,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/04/2016
104,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/04/2016
104,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/04/2016
104,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/04/2016
104,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/04/2016
103,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/04/2016
101,82 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/04/2016
100,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/04/2016
103,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/04/2016
102,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/04/2016
102,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/04/2016
102,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/03/2016
106,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/03/2016
106,87 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/03/2016
110,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/03/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/03/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/03/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/03/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/03/2016
107,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/03/2016
110,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/03/2016
111,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/03/2016
109,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/03/2016
110,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/03/2016
110,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/03/2016
110,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/03/2016
110,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/03/2016
110,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/03/2016
113,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/03/2016
113,43 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/03/2016
111,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/03/2016
111,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/03/2016
111,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/03/2016
112,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/03/2016
110,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/03/2016
112,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/03/2016
113,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/03/2016
114,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/03/2016
114,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/03/2016
114,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/03/2016
113,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/03/2016
109,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/03/2016
104,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/02/2016
105,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/02/2016
104,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/02/2016
104,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/02/2016
104,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/02/2016
105,71 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/02/2016
105,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/02/2016
105,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/02/2016
103,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/02/2016
104,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/02/2016
104,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/02/2016
104,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/02/2016
106,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/02/2016
101,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/02/2016
104,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/02/2016
101,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/02/2016
94,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/02/2016
94,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/02/2016
94,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/02/2016
95,80 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/02/2016
97,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/02/2016
100,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/02/2016
108,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/02/2016
107,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/02/2016
107,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/02/2016
107,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/02/2016
107,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/02/2016
108,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/02/2016
111,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/02/2016
112,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/01/2016
111,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/01/2016
111,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/01/2016
111,94 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/01/2016
111,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/01/2016
113,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/01/2016
110,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/01/2016
114,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/01/2016
113,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/01/2016
113,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/01/2016
113,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/01/2016
107,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/01/2016
111,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/01/2016
114,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/01/2016
113,87 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/01/2016
115,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/01/2016
115,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/01/2016
115,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/01/2016
114,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/01/2016
117,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/01/2016
115,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/01/2016
119,35 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/01/2016
119,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/01/2016
119,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/01/2016
119,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/01/2016
119,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/01/2016
123,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/01/2016
124,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/01/2016
123,30 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/01/2016
124,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/01/2016
124,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/01/2016
124,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/12/2015
124,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/12/2015
123,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/12/2015
122,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/12/2015
122,10 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/12/2015
121,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/12/2015
122,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/12/2015
122,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/12/2015
122,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/12/2015
122,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/12/2015
123,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/12/2015
122,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/12/2015
118,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/12/2015
121,38 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/12/2015
123,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/12/2015
123,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/12/2015
123,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/12/2015
122,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/12/2015
123,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/12/2015
123,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/12/2015
126,41 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/12/2015
125,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/12/2015
125,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/12/2015
125,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/12/2015
129,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/12/2015
129,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/12/2015
130,53 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/11/2015
128,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/11/2015
130,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/11/2015
130,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/11/2015
130,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/11/2015
130,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/11/2015
130,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/11/2015
130,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/11/2015
130,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/11/2015
130,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/11/2015
130,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/11/2015
130,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/11/2015
130,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/11/2015
128,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/11/2015
128,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/11/2015
126,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/11/2015
127,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/11/2015
127,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/11/2015
127,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/11/2015
128,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/11/2015
129,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/11/2015
129,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/11/2015
129,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/11/2015
125,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/11/2015
125,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/11/2015
125,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/11/2015
126,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/11/2015
125,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/11/2015
123,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/11/2015
123,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/11/2015
125,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/10/2015
125,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/10/2015
125,77 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/10/2015
126,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/10/2015
125,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/10/2015
125,61 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/10/2015
126,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/10/2015
126,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/10/2015
126,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/10/2015
126,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/10/2015
122,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/10/2015
122,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/10/2015
119,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/10/2015
119,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/10/2015
121,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/10/2015
121,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/10/2015
121,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/10/2015
119,40 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/10/2015
117,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/10/2015
121,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/10/2015
122,57 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/10/2015
122,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/10/2015
122,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/10/2015
122,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/10/2015
120,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/10/2015
120,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/10/2015
117,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/10/2015
115,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/10/2015
116,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/10/2015
116,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/10/2015
116,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/10/2015
116,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/09/2015
112,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/09/2015
110,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/09/2015
115,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/09/2015
116,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/09/2015
116,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/09/2015
116,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/09/2015
114,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/09/2015
118,14 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/09/2015
118,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/09/2015
117,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/09/2015
115,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/09/2015
115,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/09/2015
115,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/09/2015
118,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/09/2015
118,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/09/2015
116,87 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/09/2015
117,58 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/09/2015
119,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/09/2015
119,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/09/2015
119,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/09/2015
120,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/09/2015
122,55 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/09/2015
116,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/09/2015
118,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/09/2015
117,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/09/2015
117,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/09/2015
117,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/09/2015
117,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/09/2015
117,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/09/2015
118,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/08/2015
122,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/08/2015
122,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/08/2015
122,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/08/2015
122,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/08/2015
118,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/08/2015
117,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/08/2015
112,55 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/08/2015
119,72 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/08/2015
123,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/08/2015
123,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/08/2015
123,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/08/2015
126,55 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/08/2015
129,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/08/2015
130,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/08/2015
130,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/08/2015
129,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/08/2015
129,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/08/2015
129,13 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/08/2015
130,43 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/08/2015
130,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/08/2015
132,96 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/08/2015
134,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/08/2015
134,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/08/2015
134,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/08/2015
134,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/08/2015
134,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/08/2015
132,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/08/2015
131,75 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/08/2015
132,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/08/2015
132,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/08/2015
132,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/07/2015
132,59 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/07/2015
131,48 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/07/2015
128,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/07/2015
128,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/07/2015
130,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/07/2015
130,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/07/2015
130,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/07/2015
130,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/07/2015
131,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/07/2015
132,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/07/2015
134,06 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/07/2015
133,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/07/2015
133,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/07/2015
133,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/07/2015
133,20 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/07/2015
132,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/07/2015
130,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/07/2015
130,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/07/2015
127,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/07/2015
125,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/07/2015
125,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/07/2015
125,25 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/07/2015
127,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/07/2015
128,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/07/2015
131,61 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/07/2015
130,52 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/07/2015
131,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/07/2015
131,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/07/2015
131,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/07/2015
131,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/07/2015
130,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/06/2015
129,63 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/06/2015
129,76 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/06/2015
130,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/06/2015
130,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/06/2015
130,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/06/2015
131,31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/06/2015
130,64 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/06/2015
130,92 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/06/2015
127,60 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/06/2015
126,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/06/2015
126,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/06/2015
126,93 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/06/2015
124,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/06/2015
126,55 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/06/2015
128,95 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/06/2015
130,33 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/06/2015
130,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/06/2015
130,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/06/2015
130,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/06/2015
130,04 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/06/2015
129,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/06/2015
128,86 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/06/2015
131,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/06/2015
130,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/06/2015
130,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/06/2015
130,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/06/2015
131,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/06/2015
133,26 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/06/2015
134,46 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/06/2015
135,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/05/2015
135,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/05/2015
135,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/05/2015
135,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/05/2015
136,03 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/05/2015
135,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/05/2015
135,18 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/05/2015
132,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/05/2015
132,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/05/2015
132,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/05/2015
132,83 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/05/2015
133,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/05/2015
132,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/05/2015
132,62 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/05/2015
130,89 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/05/2015
129,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/05/2015
129,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/05/2015
129,28 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/05/2015
128,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/05/2015
131,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/05/2015
130,67 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/05/2015
131,43 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/05/2015
130,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/05/2015
130,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/05/2015
130,29 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/05/2015
127,65 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/05/2015
129,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/05/2015
129,78 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/05/2015
128,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/05/2015
128,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/05/2015
128,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/05/2015
128,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/04/2015
129,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/04/2015
135,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/04/2015
136,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/04/2015
136,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/04/2015
137,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/04/2015
137,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/04/2015
137,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/04/2015
136,69 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/04/2015
136,45 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/04/2015
135,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/04/2015
134,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/04/2015
133,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/04/2015
133,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/04/2015
133,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/04/2015
134,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/04/2015
133,90 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/04/2015
133,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/04/2015
131,97 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/04/2015
131,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/04/2015
131,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/04/2015
131,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/04/2015
129,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/04/2015
128,56 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/04/2015
127,40 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/04/2015
125,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/04/2015
125,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/04/2015
125,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/04/2015
125,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/04/2015
125,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/04/2015
125,02 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/03/2015
125,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/03/2015
125,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/03/2015
126,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/03/2015
126,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/03/2015
126,51 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/03/2015
126,09 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/03/2015
127,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/03/2015
126,24 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/03/2015
127,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/03/2015
127,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/03/2015
127,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/03/2015
127,22 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/03/2015
127,73 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/03/2015
128,68 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/03/2015
126,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/03/2015
126,15 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/03/2015
126,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/03/2015
126,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/03/2015
126,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/03/2015
124,80 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/03/2015
123,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/03/2015
122,32 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/03/2015
121,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/03/2015
121,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/03/2015
121,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/03/2015
121,70 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/03/2015
120,05 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/03/2015
118,79 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/03/2015
119,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/03/2015
117,98 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/03/2015
118,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/02/2015
118,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/02/2015
118,44 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/02/2015
117,50 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/02/2015
116,27 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/02/2015
116,21 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/02/2015
116,23 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/02/2015
116,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/02/2015
116,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/02/2015
116,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/02/2015
115,07 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/02/2015
113,85 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/02/2015
112,16 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/02/2015
112,66 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/02/2015
111,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/02/2015
111,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/02/2015
111,39 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/02/2015
111,40 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
11/02/2015
108,74 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
10/02/2015
109,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
09/02/2015
109,81 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
08/02/2015
107,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
07/02/2015
107,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
06/02/2015
107,00 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
05/02/2015
107,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
04/02/2015
107,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
03/02/2015
105,11 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
02/02/2015
106,30 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
01/02/2015
106,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
31/01/2015
106,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
30/01/2015
106,88 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
29/01/2015
105,91 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
28/01/2015
107,84 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
27/01/2015
108,12 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
26/01/2015
105,99 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
25/01/2015
107,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
24/01/2015
107,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
23/01/2015
107,49 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
22/01/2015
102,08 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
21/01/2015
102,34 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
20/01/2015
102,37 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
19/01/2015
101,17 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
18/01/2015
100,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
17/01/2015
100,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
16/01/2015
100,47 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
15/01/2015
101,19 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
14/01/2015
99,54 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
13/01/2015
99,61 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD
12/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD 57,8816,4321,930,76
Act. Japon 47,5213,8216,380,86
MSCI Japan 44,4113,0218,420,72
Performances annuelles
 201720162015201420132012
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND I USD 6,1912,9725,487,2729,48-0,30
Act. Japon 12,725,5020,738,4123,856,62
MSCI Japan 8,975,7422,199,0221,665,68

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus