BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2 - LU0783530669

Performance en base 100 du 23/01/2015 au 22/01/2018
 
BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
 
Perf. abs. euro taux
 
EONIA + 2%
EONIA + 2%
22/01/2018
105,37 EONIA + 2%
21/01/2018
105,37 EONIA + 2%
20/01/2018
105,36 EONIA + 2%
19/01/2018
105,36 EONIA + 2%
18/01/2018
105,35 EONIA + 2%
17/01/2018
105,35 EONIA + 2%
16/01/2018
105,35 EONIA + 2%
15/01/2018
105,34 EONIA + 2%
14/01/2018
105,34 EONIA + 2%
13/01/2018
105,33 EONIA + 2%
12/01/2018
105,33 EONIA + 2%
11/01/2018
105,32 EONIA + 2%
10/01/2018
105,32 EONIA + 2%
09/01/2018
105,31 EONIA + 2%
08/01/2018
105,31 EONIA + 2%
07/01/2018
105,30 EONIA + 2%
06/01/2018
105,30 EONIA + 2%
05/01/2018
105,29 EONIA + 2%
04/01/2018
105,29 EONIA + 2%
03/01/2018
105,28 EONIA + 2%
02/01/2018
105,28 EONIA + 2%
01/01/2018
105,27 EONIA + 2%
31/12/2017
105,27 EONIA + 2%
30/12/2017
105,26 EONIA + 2%
29/12/2017
105,26 EONIA + 2%
28/12/2017
105,25 EONIA + 2%
27/12/2017
105,25 EONIA + 2%
26/12/2017
105,25 EONIA + 2%
25/12/2017
105,24 EONIA + 2%
24/12/2017
105,24 EONIA + 2%
23/12/2017
105,23 EONIA + 2%
22/12/2017
105,23 EONIA + 2%
21/12/2017
105,22 EONIA + 2%
20/12/2017
105,22 EONIA + 2%
19/12/2017
105,21 EONIA + 2%
18/12/2017
105,21 EONIA + 2%
17/12/2017
105,20 EONIA + 2%
16/12/2017
105,20 EONIA + 2%
15/12/2017
105,19 EONIA + 2%
14/12/2017
105,19 EONIA + 2%
13/12/2017
105,18 EONIA + 2%
12/12/2017
105,18 EONIA + 2%
11/12/2017
105,17 EONIA + 2%
10/12/2017
105,17 EONIA + 2%
09/12/2017
105,16 EONIA + 2%
08/12/2017
105,16 EONIA + 2%
07/12/2017
105,15 EONIA + 2%
06/12/2017
105,15 EONIA + 2%
05/12/2017
105,14 EONIA + 2%
04/12/2017
105,14 EONIA + 2%
03/12/2017
105,13 EONIA + 2%
02/12/2017
105,13 EONIA + 2%
01/12/2017
105,13 EONIA + 2%
30/11/2017
105,12 EONIA + 2%
29/11/2017
105,11 EONIA + 2%
28/11/2017
105,11 EONIA + 2%
27/11/2017
105,11 EONIA + 2%
26/11/2017
105,10 EONIA + 2%
25/11/2017
105,10 EONIA + 2%
24/11/2017
105,09 EONIA + 2%
23/11/2017
105,09 EONIA + 2%
22/11/2017
105,08 EONIA + 2%
21/11/2017
105,08 EONIA + 2%
20/11/2017
105,07 EONIA + 2%
19/11/2017
105,07 EONIA + 2%
18/11/2017
105,06 EONIA + 2%
17/11/2017
105,06 EONIA + 2%
16/11/2017
105,05 EONIA + 2%
15/11/2017
105,05 EONIA + 2%
14/11/2017
105,04 EONIA + 2%
13/11/2017
105,04 EONIA + 2%
12/11/2017
105,03 EONIA + 2%
11/11/2017
105,03 EONIA + 2%
10/11/2017
105,02 EONIA + 2%
09/11/2017
105,02 EONIA + 2%
08/11/2017
105,02 EONIA + 2%
07/11/2017
105,01 EONIA + 2%
06/11/2017
105,01 EONIA + 2%
05/11/2017
105,00 EONIA + 2%
04/11/2017
105,00 EONIA + 2%
03/11/2017
104,99 EONIA + 2%
02/11/2017
104,99 EONIA + 2%
01/11/2017
104,98 EONIA + 2%
31/10/2017
104,98 EONIA + 2%
30/10/2017
104,97 EONIA + 2%
29/10/2017
104,97 EONIA + 2%
28/10/2017
104,96 EONIA + 2%
27/10/2017
104,96 EONIA + 2%
26/10/2017
104,95 EONIA + 2%
25/10/2017
104,95 EONIA + 2%
24/10/2017
104,94 EONIA + 2%
23/10/2017
104,94 EONIA + 2%
22/10/2017
104,93 EONIA + 2%
21/10/2017
104,93 EONIA + 2%
20/10/2017
104,92 EONIA + 2%
19/10/2017
104,92 EONIA + 2%
18/10/2017
104,92 EONIA + 2%
17/10/2017
104,91 EONIA + 2%
16/10/2017
104,91 EONIA + 2%
15/10/2017
104,90 EONIA + 2%
14/10/2017
104,90 EONIA + 2%
13/10/2017
104,89 EONIA + 2%
12/10/2017
104,89 EONIA + 2%
11/10/2017
104,88 EONIA + 2%
10/10/2017
104,88 EONIA + 2%
09/10/2017
104,87 EONIA + 2%
08/10/2017
104,87 EONIA + 2%
07/10/2017
104,86 EONIA + 2%
06/10/2017
104,86 EONIA + 2%
05/10/2017
104,85 EONIA + 2%
04/10/2017
104,85 EONIA + 2%
03/10/2017
104,84 EONIA + 2%
02/10/2017
104,84 EONIA + 2%
01/10/2017
104,83 EONIA + 2%
30/09/2017
104,83 EONIA + 2%
29/09/2017
104,83 EONIA + 2%
28/09/2017
104,82 EONIA + 2%
27/09/2017
104,82 EONIA + 2%
26/09/2017
104,81 EONIA + 2%
25/09/2017
104,81 EONIA + 2%
24/09/2017
104,80 EONIA + 2%
23/09/2017
104,80 EONIA + 2%
22/09/2017
104,79 EONIA + 2%
21/09/2017
104,79 EONIA + 2%
20/09/2017
104,78 EONIA + 2%
19/09/2017
104,78 EONIA + 2%
18/09/2017
104,77 EONIA + 2%
17/09/2017
104,77 EONIA + 2%
16/09/2017
104,76 EONIA + 2%
15/09/2017
104,76 EONIA + 2%
14/09/2017
104,75 EONIA + 2%
13/09/2017
104,75 EONIA + 2%
12/09/2017
104,74 EONIA + 2%
11/09/2017
104,74 EONIA + 2%
10/09/2017
104,74 EONIA + 2%
09/09/2017
104,73 EONIA + 2%
08/09/2017
104,73 EONIA + 2%
07/09/2017
104,72 EONIA + 2%
06/09/2017
104,72 EONIA + 2%
05/09/2017
104,71 EONIA + 2%
04/09/2017
104,71 EONIA + 2%
03/09/2017
104,70 EONIA + 2%
02/09/2017
104,70 EONIA + 2%
01/09/2017
104,69 EONIA + 2%
31/08/2017
104,69 EONIA + 2%
30/08/2017
104,68 EONIA + 2%
29/08/2017
104,68 EONIA + 2%
28/08/2017
104,67 EONIA + 2%
27/08/2017
104,67 EONIA + 2%
26/08/2017
104,66 EONIA + 2%
25/08/2017
104,66 EONIA + 2%
24/08/2017
104,65 EONIA + 2%
23/08/2017
104,65 EONIA + 2%
22/08/2017
104,64 EONIA + 2%
21/08/2017
104,64 EONIA + 2%
20/08/2017
104,64 EONIA + 2%
19/08/2017
104,63 EONIA + 2%
18/08/2017
104,63 EONIA + 2%
17/08/2017
104,62 EONIA + 2%
16/08/2017
104,62 EONIA + 2%
15/08/2017
104,61 EONIA + 2%
14/08/2017
104,61 EONIA + 2%
13/08/2017
104,60 EONIA + 2%
12/08/2017
104,60 EONIA + 2%
11/08/2017
104,59 EONIA + 2%
10/08/2017
104,59 EONIA + 2%
09/08/2017
104,58 EONIA + 2%
08/08/2017
104,58 EONIA + 2%
07/08/2017
104,57 EONIA + 2%
06/08/2017
104,57 EONIA + 2%
05/08/2017
104,56 EONIA + 2%
04/08/2017
104,56 EONIA + 2%
03/08/2017
104,55 EONIA + 2%
02/08/2017
104,55 EONIA + 2%
01/08/2017
104,55 EONIA + 2%
31/07/2017
104,54 EONIA + 2%
30/07/2017
104,54 EONIA + 2%
29/07/2017
104,53 EONIA + 2%
28/07/2017
104,53 EONIA + 2%
27/07/2017
104,52 EONIA + 2%
26/07/2017
104,52 EONIA + 2%
25/07/2017
104,51 EONIA + 2%
24/07/2017
104,51 EONIA + 2%
23/07/2017
104,50 EONIA + 2%
22/07/2017
104,50 EONIA + 2%
21/07/2017
104,49 EONIA + 2%
20/07/2017
104,49 EONIA + 2%
19/07/2017
104,48 EONIA + 2%
18/07/2017
104,48 EONIA + 2%
17/07/2017
104,47 EONIA + 2%
16/07/2017
104,47 EONIA + 2%
15/07/2017
104,47 EONIA + 2%
14/07/2017
104,46 EONIA + 2%
13/07/2017
104,46 EONIA + 2%
12/07/2017
104,45 EONIA + 2%
11/07/2017
104,45 EONIA + 2%
10/07/2017
104,44 EONIA + 2%
09/07/2017
104,44 EONIA + 2%
08/07/2017
104,43 EONIA + 2%
07/07/2017
104,43 EONIA + 2%
06/07/2017
104,42 EONIA + 2%
05/07/2017
104,42 EONIA + 2%
04/07/2017
104,41 EONIA + 2%
03/07/2017
104,41 EONIA + 2%
02/07/2017
104,40 EONIA + 2%
01/07/2017
104,40 EONIA + 2%
30/06/2017
104,39 EONIA + 2%
29/06/2017
104,39 EONIA + 2%
28/06/2017
104,38 EONIA + 2%
27/06/2017
104,38 EONIA + 2%
26/06/2017
104,38 EONIA + 2%
25/06/2017
104,37 EONIA + 2%
24/06/2017
104,37 EONIA + 2%
23/06/2017
104,36 EONIA + 2%
22/06/2017
104,36 EONIA + 2%
21/06/2017
104,35 EONIA + 2%
20/06/2017
104,35 EONIA + 2%
19/06/2017
104,34 EONIA + 2%
18/06/2017
104,34 EONIA + 2%
17/06/2017
104,33 EONIA + 2%
16/06/2017
104,33 EONIA + 2%
15/06/2017
104,32 EONIA + 2%
14/06/2017
104,32 EONIA + 2%
13/06/2017
104,31 EONIA + 2%
12/06/2017
104,31 EONIA + 2%
11/06/2017
104,30 EONIA + 2%
10/06/2017
104,30 EONIA + 2%
09/06/2017
104,30 EONIA + 2%
08/06/2017
104,29 EONIA + 2%
07/06/2017
104,29 EONIA + 2%
06/06/2017
104,28 EONIA + 2%
05/06/2017
104,28 EONIA + 2%
04/06/2017
104,27 EONIA + 2%
03/06/2017
104,27 EONIA + 2%
02/06/2017
104,26 EONIA + 2%
01/06/2017
104,26 EONIA + 2%
31/05/2017
104,25 EONIA + 2%
30/05/2017
104,25 EONIA + 2%
29/05/2017
104,24 EONIA + 2%
28/05/2017
104,24 EONIA + 2%
27/05/2017
104,23 EONIA + 2%
26/05/2017
104,23 EONIA + 2%
25/05/2017
104,22 EONIA + 2%
24/05/2017
104,22 EONIA + 2%
23/05/2017
104,21 EONIA + 2%
22/05/2017
104,21 EONIA + 2%
21/05/2017
104,21 EONIA + 2%
20/05/2017
104,20 EONIA + 2%
19/05/2017
104,20 EONIA + 2%
18/05/2017
104,19 EONIA + 2%
17/05/2017
104,19 EONIA + 2%
16/05/2017
104,18 EONIA + 2%
15/05/2017
104,18 EONIA + 2%
14/05/2017
104,17 EONIA + 2%
13/05/2017
104,17 EONIA + 2%
12/05/2017
104,16 EONIA + 2%
11/05/2017
104,16 EONIA + 2%
10/05/2017
104,15 EONIA + 2%
09/05/2017
104,15 EONIA + 2%
08/05/2017
104,14 EONIA + 2%
07/05/2017
104,14 EONIA + 2%
06/05/2017
104,13 EONIA + 2%
05/05/2017
104,13 EONIA + 2%
04/05/2017
104,13 EONIA + 2%
03/05/2017
104,12 EONIA + 2%
02/05/2017
104,12 EONIA + 2%
01/05/2017
104,11 EONIA + 2%
30/04/2017
104,11 EONIA + 2%
29/04/2017
104,10 EONIA + 2%
28/04/2017
104,10 EONIA + 2%
27/04/2017
104,09 EONIA + 2%
26/04/2017
104,09 EONIA + 2%
25/04/2017
104,08 EONIA + 2%
24/04/2017
104,08 EONIA + 2%
23/04/2017
104,07 EONIA + 2%
22/04/2017
104,07 EONIA + 2%
21/04/2017
104,06 EONIA + 2%
20/04/2017
104,06 EONIA + 2%
19/04/2017
104,05 EONIA + 2%
18/04/2017
104,05 EONIA + 2%
17/04/2017
104,05 EONIA + 2%
16/04/2017
104,04 EONIA + 2%
15/04/2017
104,04 EONIA + 2%
14/04/2017
104,03 EONIA + 2%
13/04/2017
104,03 EONIA + 2%
12/04/2017
104,02 EONIA + 2%
11/04/2017
104,02 EONIA + 2%
10/04/2017
104,01 EONIA + 2%
09/04/2017
104,01 EONIA + 2%
08/04/2017
104,00 EONIA + 2%
07/04/2017
104,00 EONIA + 2%
06/04/2017
103,99 EONIA + 2%
05/04/2017
103,99 EONIA + 2%
04/04/2017
103,98 EONIA + 2%
03/04/2017
103,98 EONIA + 2%
02/04/2017
103,97 EONIA + 2%
01/04/2017
103,97 EONIA + 2%
31/03/2017
103,97 EONIA + 2%
30/03/2017
103,96 EONIA + 2%
29/03/2017
103,96 EONIA + 2%
28/03/2017
103,95 EONIA + 2%
27/03/2017
103,95 EONIA + 2%
26/03/2017
103,94 EONIA + 2%
25/03/2017
103,94 EONIA + 2%
24/03/2017
103,93 EONIA + 2%
23/03/2017
103,93 EONIA + 2%
22/03/2017
103,92 EONIA + 2%
21/03/2017
103,92 EONIA + 2%
20/03/2017
103,91 EONIA + 2%
19/03/2017
103,91 EONIA + 2%
18/03/2017
103,90 EONIA + 2%
17/03/2017
103,90 EONIA + 2%
16/03/2017
103,89 EONIA + 2%
15/03/2017
103,89 EONIA + 2%
14/03/2017
103,89 EONIA + 2%
13/03/2017
103,88 EONIA + 2%
12/03/2017
103,88 EONIA + 2%
11/03/2017
103,87 EONIA + 2%
10/03/2017
103,87 EONIA + 2%
09/03/2017
103,86 EONIA + 2%
08/03/2017
103,86 EONIA + 2%
07/03/2017
103,85 EONIA + 2%
06/03/2017
103,85 EONIA + 2%
05/03/2017
103,84 EONIA + 2%
04/03/2017
103,84 EONIA + 2%
03/03/2017
103,83 EONIA + 2%
02/03/2017
103,83 EONIA + 2%
01/03/2017
103,82 EONIA + 2%
28/02/2017
103,82 EONIA + 2%
27/02/2017
103,81 EONIA + 2%
26/02/2017
103,81 EONIA + 2%
25/02/2017
103,80 EONIA + 2%
24/02/2017
103,80 EONIA + 2%
23/02/2017
103,80 EONIA + 2%
22/02/2017
103,79 EONIA + 2%
21/02/2017
103,79 EONIA + 2%
20/02/2017
103,78 EONIA + 2%
19/02/2017
103,78 EONIA + 2%
18/02/2017
103,77 EONIA + 2%
17/02/2017
103,77 EONIA + 2%
16/02/2017
103,76 EONIA + 2%
15/02/2017
103,76 EONIA + 2%
14/02/2017
103,75 EONIA + 2%
13/02/2017
103,75 EONIA + 2%
12/02/2017
103,74 EONIA + 2%
11/02/2017
103,74 EONIA + 2%
10/02/2017
103,73 EONIA + 2%
09/02/2017
103,73 EONIA + 2%
08/02/2017
103,73 EONIA + 2%
07/02/2017
103,72 EONIA + 2%
06/02/2017
103,72 EONIA + 2%
05/02/2017
103,71 EONIA + 2%
04/02/2017
103,71 EONIA + 2%
03/02/2017
103,70 EONIA + 2%
02/02/2017
103,70 EONIA + 2%
01/02/2017
103,69 EONIA + 2%
31/01/2017
103,69 EONIA + 2%
30/01/2017
103,68 EONIA + 2%
29/01/2017
103,68 EONIA + 2%
28/01/2017
103,67 EONIA + 2%
27/01/2017
103,67 EONIA + 2%
26/01/2017
103,66 EONIA + 2%
25/01/2017
103,66 EONIA + 2%
24/01/2017
103,65 EONIA + 2%
23/01/2017
103,65 EONIA + 2%
22/01/2017
103,64 EONIA + 2%
21/01/2017
103,64 EONIA + 2%
20/01/2017
103,64 EONIA + 2%
19/01/2017
103,63 EONIA + 2%
18/01/2017
103,63 EONIA + 2%
17/01/2017
103,62 EONIA + 2%
16/01/2017
103,62 EONIA + 2%
15/01/2017
103,61 EONIA + 2%
14/01/2017
103,61 EONIA + 2%
13/01/2017
103,60 EONIA + 2%
12/01/2017
103,60 EONIA + 2%
11/01/2017
103,59 EONIA + 2%
10/01/2017
103,59 EONIA + 2%
09/01/2017
103,58 EONIA + 2%
08/01/2017
103,58 EONIA + 2%
07/01/2017
103,57 EONIA + 2%
06/01/2017
103,57 EONIA + 2%
05/01/2017
103,56 EONIA + 2%
04/01/2017
103,56 EONIA + 2%
03/01/2017
103,56 EONIA + 2%
02/01/2017
103,55 EONIA + 2%
01/01/2017
103,55 EONIA + 2%
31/12/2016
103,54 EONIA + 2%
30/12/2016
103,54 EONIA + 2%
29/12/2016
103,53 EONIA + 2%
28/12/2016
103,53 EONIA + 2%
27/12/2016
103,52 EONIA + 2%
26/12/2016
103,52 EONIA + 2%
25/12/2016
103,51 EONIA + 2%
24/12/2016
103,51 EONIA + 2%
23/12/2016
103,50 EONIA + 2%
22/12/2016
103,50 EONIA + 2%
21/12/2016
103,49 EONIA + 2%
20/12/2016
103,49 EONIA + 2%
19/12/2016
103,48 EONIA + 2%
18/12/2016
103,48 EONIA + 2%
17/12/2016
103,48 EONIA + 2%
16/12/2016
103,47 EONIA + 2%
15/12/2016
103,47 EONIA + 2%
14/12/2016
103,46 EONIA + 2%
13/12/2016
103,46 EONIA + 2%
12/12/2016
103,45 EONIA + 2%
11/12/2016
103,45 EONIA + 2%
10/12/2016
103,44 EONIA + 2%
09/12/2016
103,44 EONIA + 2%
08/12/2016
103,43 EONIA + 2%
07/12/2016
103,43 EONIA + 2%
06/12/2016
103,42 EONIA + 2%
05/12/2016
103,42 EONIA + 2%
04/12/2016
103,41 EONIA + 2%
03/12/2016
103,41 EONIA + 2%
02/12/2016
103,40 EONIA + 2%
01/12/2016
103,40 EONIA + 2%
30/11/2016
103,40 EONIA + 2%
29/11/2016
103,39 EONIA + 2%
28/11/2016
103,39 EONIA + 2%
27/11/2016
103,38 EONIA + 2%
26/11/2016
103,38 EONIA + 2%
25/11/2016
103,37 EONIA + 2%
24/11/2016
103,37 EONIA + 2%
23/11/2016
103,36 EONIA + 2%
22/11/2016
103,36 EONIA + 2%
21/11/2016
103,35 EONIA + 2%
20/11/2016
103,35 EONIA + 2%
19/11/2016
103,34 EONIA + 2%
18/11/2016
103,34 EONIA + 2%
17/11/2016
103,33 EONIA + 2%
16/11/2016
103,33 EONIA + 2%
15/11/2016
103,33 EONIA + 2%
14/11/2016
103,32 EONIA + 2%
13/11/2016
103,32 EONIA + 2%
12/11/2016
103,31 EONIA + 2%
11/11/2016
103,31 EONIA + 2%
10/11/2016
103,30 EONIA + 2%
09/11/2016
103,30 EONIA + 2%
08/11/2016
103,29 EONIA + 2%
07/11/2016
103,29 EONIA + 2%
06/11/2016
103,28 EONIA + 2%
05/11/2016
103,28 EONIA + 2%
04/11/2016
103,27 EONIA + 2%
03/11/2016
103,27 EONIA + 2%
02/11/2016
103,26 EONIA + 2%
01/11/2016
103,26 EONIA + 2%
31/10/2016
103,25 EONIA + 2%
30/10/2016
103,25 EONIA + 2%
29/10/2016
103,25 EONIA + 2%
28/10/2016
103,24 EONIA + 2%
27/10/2016
103,24 EONIA + 2%
26/10/2016
103,23 EONIA + 2%
25/10/2016
103,23 EONIA + 2%
24/10/2016
103,22 EONIA + 2%
23/10/2016
103,22 EONIA + 2%
22/10/2016
103,21 EONIA + 2%
21/10/2016
103,21 EONIA + 2%
20/10/2016
103,20 EONIA + 2%
19/10/2016
103,20 EONIA + 2%
18/10/2016
103,19 EONIA + 2%
17/10/2016
103,19 EONIA + 2%
16/10/2016
103,18 EONIA + 2%
15/10/2016
103,18 EONIA + 2%
14/10/2016
103,17 EONIA + 2%
13/10/2016
103,17 EONIA + 2%
12/10/2016
103,17 EONIA + 2%
11/10/2016
103,16 EONIA + 2%
10/10/2016
103,16 EONIA + 2%
09/10/2016
103,15 EONIA + 2%
08/10/2016
103,15 EONIA + 2%
07/10/2016
103,14 EONIA + 2%
06/10/2016
103,14 EONIA + 2%
05/10/2016
103,13 EONIA + 2%
04/10/2016
103,13 EONIA + 2%
03/10/2016
103,12 EONIA + 2%
02/10/2016
103,12 EONIA + 2%
01/10/2016
103,11 EONIA + 2%
30/09/2016
103,11 EONIA + 2%
29/09/2016
103,10 EONIA + 2%
28/09/2016
103,10 EONIA + 2%
27/09/2016
103,09 EONIA + 2%
26/09/2016
103,09 EONIA + 2%
25/09/2016
103,09 EONIA + 2%
24/09/2016
103,08 EONIA + 2%
23/09/2016
103,08 EONIA + 2%
22/09/2016
103,07 EONIA + 2%
21/09/2016
103,07 EONIA + 2%
20/09/2016
103,06 EONIA + 2%
19/09/2016
103,06 EONIA + 2%
18/09/2016
103,05 EONIA + 2%
17/09/2016
103,05 EONIA + 2%
16/09/2016
103,04 EONIA + 2%
15/09/2016
103,04 EONIA + 2%
14/09/2016
103,03 EONIA + 2%
13/09/2016
103,03 EONIA + 2%
12/09/2016
103,02 EONIA + 2%
11/09/2016
103,02 EONIA + 2%
10/09/2016
103,01 EONIA + 2%
09/09/2016
103,01 EONIA + 2%
08/09/2016
103,01 EONIA + 2%
07/09/2016
103,00 EONIA + 2%
06/09/2016
103,00 EONIA + 2%
05/09/2016
102,99 EONIA + 2%
04/09/2016
102,99 EONIA + 2%
03/09/2016
102,98 EONIA + 2%
02/09/2016
102,98 EONIA + 2%
01/09/2016
102,97 EONIA + 2%
31/08/2016
102,97 EONIA + 2%
30/08/2016
102,96 EONIA + 2%
29/08/2016
102,96 EONIA + 2%
28/08/2016
102,95 EONIA + 2%
27/08/2016
102,95 EONIA + 2%
26/08/2016
102,94 EONIA + 2%
25/08/2016
102,94 EONIA + 2%
24/08/2016
102,93 EONIA + 2%
23/08/2016
102,93 EONIA + 2%
22/08/2016
102,93 EONIA + 2%
21/08/2016
102,92 EONIA + 2%
20/08/2016
102,92 EONIA + 2%
19/08/2016
102,91 EONIA + 2%
18/08/2016
102,91 EONIA + 2%
17/08/2016
102,90 EONIA + 2%
16/08/2016
102,90 EONIA + 2%
15/08/2016
102,89 EONIA + 2%
14/08/2016
102,89 EONIA + 2%
13/08/2016
102,88 EONIA + 2%
12/08/2016
102,88 EONIA + 2%
11/08/2016
102,87 EONIA + 2%
10/08/2016
102,87 EONIA + 2%
09/08/2016
102,86 EONIA + 2%
08/08/2016
102,86 EONIA + 2%
07/08/2016
102,85 EONIA + 2%
06/08/2016
102,85 EONIA + 2%
05/08/2016
102,85 EONIA + 2%
04/08/2016
102,84 EONIA + 2%
03/08/2016
102,84 EONIA + 2%
02/08/2016
102,83 EONIA + 2%
01/08/2016
102,83 EONIA + 2%
31/07/2016
102,82 EONIA + 2%
30/07/2016
102,82 EONIA + 2%
29/07/2016
102,81 EONIA + 2%
28/07/2016
102,81 EONIA + 2%
27/07/2016
102,80 EONIA + 2%
26/07/2016
102,80 EONIA + 2%
25/07/2016
102,79 EONIA + 2%
24/07/2016
102,79 EONIA + 2%
23/07/2016
102,78 EONIA + 2%
22/07/2016
102,78 EONIA + 2%
21/07/2016
102,77 EONIA + 2%
20/07/2016
102,77 EONIA + 2%
19/07/2016
102,77 EONIA + 2%
18/07/2016
102,76 EONIA + 2%
17/07/2016
102,76 EONIA + 2%
16/07/2016
102,75 EONIA + 2%
15/07/2016
102,75 EONIA + 2%
14/07/2016
102,74 EONIA + 2%
13/07/2016
102,74 EONIA + 2%
12/07/2016
102,73 EONIA + 2%
11/07/2016
102,73 EONIA + 2%
10/07/2016
102,72 EONIA + 2%
09/07/2016
102,72 EONIA + 2%
08/07/2016
102,71 EONIA + 2%
07/07/2016
102,71 EONIA + 2%
06/07/2016
102,70 EONIA + 2%
05/07/2016
102,70 EONIA + 2%
04/07/2016
102,69 EONIA + 2%
03/07/2016
102,69 EONIA + 2%
02/07/2016
102,68 EONIA + 2%
01/07/2016
102,68 EONIA + 2%
30/06/2016
102,68 EONIA + 2%
29/06/2016
102,67 EONIA + 2%
28/06/2016
102,67 EONIA + 2%
27/06/2016
102,66 EONIA + 2%
26/06/2016
102,66 EONIA + 2%
25/06/2016
102,65 EONIA + 2%
24/06/2016
102,65 EONIA + 2%
23/06/2016
102,64 EONIA + 2%
22/06/2016
102,64 EONIA + 2%
21/06/2016
102,63 EONIA + 2%
20/06/2016
102,63 EONIA + 2%
19/06/2016
102,62 EONIA + 2%
18/06/2016
102,62 EONIA + 2%
17/06/2016
102,61 EONIA + 2%
16/06/2016
102,61 EONIA + 2%
15/06/2016
102,60 EONIA + 2%
14/06/2016
102,60 EONIA + 2%
13/06/2016
102,59 EONIA + 2%
12/06/2016
102,59 EONIA + 2%
11/06/2016
102,59 EONIA + 2%
10/06/2016
102,58 EONIA + 2%
09/06/2016
102,58 EONIA + 2%
08/06/2016
102,57 EONIA + 2%
07/06/2016
102,57 EONIA + 2%
06/06/2016
102,56 EONIA + 2%
05/06/2016
102,56 EONIA + 2%
04/06/2016
102,55 EONIA + 2%
03/06/2016
102,55 EONIA + 2%
02/06/2016
102,54 EONIA + 2%
01/06/2016
102,54 EONIA + 2%
31/05/2016
102,53 EONIA + 2%
30/05/2016
102,53 EONIA + 2%
29/05/2016
102,52 EONIA + 2%
28/05/2016
102,52 EONIA + 2%
27/05/2016
102,51 EONIA + 2%
26/05/2016
102,51 EONIA + 2%
25/05/2016
102,51 EONIA + 2%
24/05/2016
102,50 EONIA + 2%
23/05/2016
102,50 EONIA + 2%
22/05/2016
102,49 EONIA + 2%
21/05/2016
102,49 EONIA + 2%
20/05/2016
102,48 EONIA + 2%
19/05/2016
102,48 EONIA + 2%
18/05/2016
102,47 EONIA + 2%
17/05/2016
102,47 EONIA + 2%
16/05/2016
102,46 EONIA + 2%
15/05/2016
102,46 EONIA + 2%
14/05/2016
102,45 EONIA + 2%
13/05/2016
102,45 EONIA + 2%
12/05/2016
102,44 EONIA + 2%
11/05/2016
102,44 EONIA + 2%
10/05/2016
102,44 EONIA + 2%
09/05/2016
102,43 EONIA + 2%
08/05/2016
102,43 EONIA + 2%
07/05/2016
102,42 EONIA + 2%
06/05/2016
102,42 EONIA + 2%
05/05/2016
102,41 EONIA + 2%
04/05/2016
102,41 EONIA + 2%
03/05/2016
102,40 EONIA + 2%
02/05/2016
102,40 EONIA + 2%
01/05/2016
102,39 EONIA + 2%
30/04/2016
102,39 EONIA + 2%
29/04/2016
102,38 EONIA + 2%
28/04/2016
102,38 EONIA + 2%
27/04/2016
102,37 EONIA + 2%
26/04/2016
102,37 EONIA + 2%
25/04/2016
102,36 EONIA + 2%
24/04/2016
102,36 EONIA + 2%
23/04/2016
102,36 EONIA + 2%
22/04/2016
102,35 EONIA + 2%
21/04/2016
102,35 EONIA + 2%
20/04/2016
102,34 EONIA + 2%
19/04/2016
102,34 EONIA + 2%
18/04/2016
102,33 EONIA + 2%
17/04/2016
102,33 EONIA + 2%
16/04/2016
102,32 EONIA + 2%
15/04/2016
102,32 EONIA + 2%
14/04/2016
102,31 EONIA + 2%
13/04/2016
102,31 EONIA + 2%
12/04/2016
102,30 EONIA + 2%
11/04/2016
102,30 EONIA + 2%
10/04/2016
102,29 EONIA + 2%
09/04/2016
102,29 EONIA + 2%
08/04/2016
102,29 EONIA + 2%
07/04/2016
102,28 EONIA + 2%
06/04/2016
102,28 EONIA + 2%
05/04/2016
102,27 EONIA + 2%
04/04/2016
102,27 EONIA + 2%
03/04/2016
102,26 EONIA + 2%
02/04/2016
102,26 EONIA + 2%
01/04/2016
102,25 EONIA + 2%
31/03/2016
102,25 EONIA + 2%
30/03/2016
102,24 EONIA + 2%
29/03/2016
102,24 EONIA + 2%
28/03/2016
102,23 EONIA + 2%
27/03/2016
102,23 EONIA + 2%
26/03/2016
102,22 EONIA + 2%
25/03/2016
102,22 EONIA + 2%
24/03/2016
102,21 EONIA + 2%
23/03/2016
102,21 EONIA + 2%
22/03/2016
102,21 EONIA + 2%
21/03/2016
102,20 EONIA + 2%
20/03/2016
102,20 EONIA + 2%
19/03/2016
102,19 EONIA + 2%
18/03/2016
102,19 EONIA + 2%
17/03/2016
102,18 EONIA + 2%
16/03/2016
102,18 EONIA + 2%
15/03/2016
102,17 EONIA + 2%
14/03/2016
102,17 EONIA + 2%
13/03/2016
102,16 EONIA + 2%
12/03/2016
102,16 EONIA + 2%
11/03/2016
102,15 EONIA + 2%
10/03/2016
102,15 EONIA + 2%
09/03/2016
102,14 EONIA + 2%
08/03/2016
102,14 EONIA + 2%
07/03/2016
102,13 EONIA + 2%
06/03/2016
102,13 EONIA + 2%
05/03/2016
102,12 EONIA + 2%
04/03/2016
102,12 EONIA + 2%
03/03/2016
102,11 EONIA + 2%
02/03/2016
102,11 EONIA + 2%
01/03/2016
102,10 EONIA + 2%
29/02/2016
102,10 EONIA + 2%
28/02/2016
102,09 EONIA + 2%
27/02/2016
102,09 EONIA + 2%
26/02/2016
102,08 EONIA + 2%
25/02/2016
102,08 EONIA + 2%
24/02/2016
102,07 EONIA + 2%
23/02/2016
102,07 EONIA + 2%
22/02/2016
102,06 EONIA + 2%
21/02/2016
102,06 EONIA + 2%
20/02/2016
102,05 EONIA + 2%
19/02/2016
102,05 EONIA + 2%
18/02/2016
102,04 EONIA + 2%
17/02/2016
102,04 EONIA + 2%
16/02/2016
102,03 EONIA + 2%
15/02/2016
102,03 EONIA + 2%
14/02/2016
102,02 EONIA + 2%
13/02/2016
102,02 EONIA + 2%
12/02/2016
102,01 EONIA + 2%
11/02/2016
102,01 EONIA + 2%
10/02/2016
102,00 EONIA + 2%
09/02/2016
102,00 EONIA + 2%
08/02/2016
101,99 EONIA + 2%
07/02/2016
101,99 EONIA + 2%
06/02/2016
101,99 EONIA + 2%
05/02/2016
101,98 EONIA + 2%
04/02/2016
101,98 EONIA + 2%
03/02/2016
101,97 EONIA + 2%
02/02/2016
101,97 EONIA + 2%
01/02/2016
101,96 EONIA + 2%
31/01/2016
101,96 EONIA + 2%
30/01/2016
101,95 EONIA + 2%
29/01/2016
101,95 EONIA + 2%
28/01/2016
101,94 EONIA + 2%
27/01/2016
101,94 EONIA + 2%
26/01/2016
101,93 EONIA + 2%
25/01/2016
101,93 EONIA + 2%
24/01/2016
101,92 EONIA + 2%
23/01/2016
101,92 EONIA + 2%
22/01/2016
101,91 EONIA + 2%
21/01/2016
101,91 EONIA + 2%
20/01/2016
101,90 EONIA + 2%
19/01/2016
101,90 EONIA + 2%
18/01/2016
101,89 EONIA + 2%
17/01/2016
101,89 EONIA + 2%
16/01/2016
101,88 EONIA + 2%
15/01/2016
101,88 EONIA + 2%
14/01/2016
101,87 EONIA + 2%
13/01/2016
101,87 EONIA + 2%
12/01/2016
101,86 EONIA + 2%
11/01/2016
101,86 EONIA + 2%
10/01/2016
101,85 EONIA + 2%
09/01/2016
101,85 EONIA + 2%
08/01/2016
101,84 EONIA + 2%
07/01/2016
101,84 EONIA + 2%
06/01/2016
101,83 EONIA + 2%
05/01/2016
101,83 EONIA + 2%
04/01/2016
101,82 EONIA + 2%
03/01/2016
101,82 EONIA + 2%
02/01/2016
101,81 EONIA + 2%
01/01/2016
101,81 EONIA + 2%
31/12/2015
101,80 EONIA + 2%
30/12/2015
101,80 EONIA + 2%
29/12/2015
101,79 EONIA + 2%
28/12/2015
101,79 EONIA + 2%
27/12/2015
101,78 EONIA + 2%
26/12/2015
101,78 EONIA + 2%
25/12/2015
101,77 EONIA + 2%
24/12/2015
101,77 EONIA + 2%
23/12/2015
101,76 EONIA + 2%
22/12/2015
101,76 EONIA + 2%
21/12/2015
101,75 EONIA + 2%
20/12/2015
101,75 EONIA + 2%
19/12/2015
101,74 EONIA + 2%
18/12/2015
101,74 EONIA + 2%
17/12/2015
101,73 EONIA + 2%
16/12/2015
101,73 EONIA + 2%
15/12/2015
101,72 EONIA + 2%
14/12/2015
101,72 EONIA + 2%
13/12/2015
101,71 EONIA + 2%
12/12/2015
101,71 EONIA + 2%
11/12/2015
101,70 EONIA + 2%
10/12/2015
101,70 EONIA + 2%
09/12/2015
101,69 EONIA + 2%
08/12/2015
101,69 EONIA + 2%
07/12/2015
101,68 EONIA + 2%
06/12/2015
101,68 EONIA + 2%
05/12/2015
101,67 EONIA + 2%
04/12/2015
101,67 EONIA + 2%
03/12/2015
101,66 EONIA + 2%
02/12/2015
101,66 EONIA + 2%
01/12/2015
101,65 EONIA + 2%
30/11/2015
101,65 EONIA + 2%
29/11/2015
101,64 EONIA + 2%
28/11/2015
101,63 EONIA + 2%
27/11/2015
101,63 EONIA + 2%
26/11/2015
101,62 EONIA + 2%
25/11/2015
101,62 EONIA + 2%
24/11/2015
101,61 EONIA + 2%
23/11/2015
101,61 EONIA + 2%
22/11/2015
101,60 EONIA + 2%
21/11/2015
101,60 EONIA + 2%
20/11/2015
101,59 EONIA + 2%
19/11/2015
101,59 EONIA + 2%
18/11/2015
101,58 EONIA + 2%
17/11/2015
101,58 EONIA + 2%
16/11/2015
101,57 EONIA + 2%
15/11/2015
101,57 EONIA + 2%
14/11/2015
101,56 EONIA + 2%
13/11/2015
101,56 EONIA + 2%
12/11/2015
101,55 EONIA + 2%
11/11/2015
101,55 EONIA + 2%
10/11/2015
101,54 EONIA + 2%
09/11/2015
101,54 EONIA + 2%
08/11/2015
101,53 EONIA + 2%
07/11/2015
101,53 EONIA + 2%
06/11/2015
101,52 EONIA + 2%
05/11/2015
101,51 EONIA + 2%
04/11/2015
101,51 EONIA + 2%
03/11/2015
101,50 EONIA + 2%
02/11/2015
101,50 EONIA + 2%
01/11/2015
101,49 EONIA + 2%
31/10/2015
101,49 EONIA + 2%
30/10/2015
101,48 EONIA + 2%
29/10/2015
101,48 EONIA + 2%
28/10/2015
101,47 EONIA + 2%
27/10/2015
101,47 EONIA + 2%
26/10/2015
101,46 EONIA + 2%
25/10/2015
101,46 EONIA + 2%
24/10/2015
101,45 EONIA + 2%
23/10/2015
101,45 EONIA + 2%
22/10/2015
101,44 EONIA + 2%
21/10/2015
101,44 EONIA + 2%
20/10/2015
101,43 EONIA + 2%
19/10/2015
101,43 EONIA + 2%
18/10/2015
101,42 EONIA + 2%
17/10/2015
101,42 EONIA + 2%
16/10/2015
101,41 EONIA + 2%
15/10/2015
101,41 EONIA + 2%
14/10/2015
101,40 EONIA + 2%
13/10/2015
101,40 EONIA + 2%
12/10/2015
101,39 EONIA + 2%
11/10/2015
101,38 EONIA + 2%
10/10/2015
101,38 EONIA + 2%
09/10/2015
101,37 EONIA + 2%
08/10/2015
101,37 EONIA + 2%
07/10/2015
101,36 EONIA + 2%
06/10/2015
101,36 EONIA + 2%
05/10/2015
101,35 EONIA + 2%
04/10/2015
101,35 EONIA + 2%
03/10/2015
101,34 EONIA + 2%
02/10/2015
101,34 EONIA + 2%
01/10/2015
101,33 EONIA + 2%
30/09/2015
101,33 EONIA + 2%
29/09/2015
101,32 EONIA + 2%
28/09/2015
101,32 EONIA + 2%
27/09/2015
101,31 EONIA + 2%
26/09/2015
101,31 EONIA + 2%
25/09/2015
101,30 EONIA + 2%
24/09/2015
101,30 EONIA + 2%
23/09/2015
101,29 EONIA + 2%
22/09/2015
101,29 EONIA + 2%
21/09/2015
101,28 EONIA + 2%
20/09/2015
101,28 EONIA + 2%
19/09/2015
101,27 EONIA + 2%
18/09/2015
101,27 EONIA + 2%
17/09/2015
101,26 EONIA + 2%
16/09/2015
101,26 EONIA + 2%
15/09/2015
101,25 EONIA + 2%
14/09/2015
101,24 EONIA + 2%
13/09/2015
101,24 EONIA + 2%
12/09/2015
101,23 EONIA + 2%
11/09/2015
101,23 EONIA + 2%
10/09/2015
101,22 EONIA + 2%
09/09/2015
101,22 EONIA + 2%
08/09/2015
101,21 EONIA + 2%
07/09/2015
101,21 EONIA + 2%
06/09/2015
101,20 EONIA + 2%
05/09/2015
101,20 EONIA + 2%
04/09/2015
101,19 EONIA + 2%
03/09/2015
101,19 EONIA + 2%
02/09/2015
101,18 EONIA + 2%
01/09/2015
101,18 EONIA + 2%
31/08/2015
101,17 EONIA + 2%
30/08/2015
101,17 EONIA + 2%
29/08/2015
101,16 EONIA + 2%
28/08/2015
101,16 EONIA + 2%
27/08/2015
101,15 EONIA + 2%
26/08/2015
101,15 EONIA + 2%
25/08/2015
101,14 EONIA + 2%
24/08/2015
101,14 EONIA + 2%
23/08/2015
101,13 EONIA + 2%
22/08/2015
101,13 EONIA + 2%
21/08/2015
101,12 EONIA + 2%
20/08/2015
101,11 EONIA + 2%
19/08/2015
101,11 EONIA + 2%
18/08/2015
101,10 EONIA + 2%
17/08/2015
101,10 EONIA + 2%
16/08/2015
101,09 EONIA + 2%
15/08/2015
101,09 EONIA + 2%
14/08/2015
101,08 EONIA + 2%
13/08/2015
101,08 EONIA + 2%
12/08/2015
101,07 EONIA + 2%
11/08/2015
101,07 EONIA + 2%
10/08/2015
101,06 EONIA + 2%
09/08/2015
101,06 EONIA + 2%
08/08/2015
101,05 EONIA + 2%
07/08/2015
101,05 EONIA + 2%
06/08/2015
101,04 EONIA + 2%
05/08/2015
101,04 EONIA + 2%
04/08/2015
101,03 EONIA + 2%
03/08/2015
101,03 EONIA + 2%
02/08/2015
101,02 EONIA + 2%
01/08/2015
101,02 EONIA + 2%
31/07/2015
101,01 EONIA + 2%
30/07/2015
101,00 EONIA + 2%
29/07/2015
101,00 EONIA + 2%
28/07/2015
100,99 EONIA + 2%
27/07/2015
100,99 EONIA + 2%
26/07/2015
100,98 EONIA + 2%
25/07/2015
100,98 EONIA + 2%
24/07/2015
100,97 EONIA + 2%
23/07/2015
100,97 EONIA + 2%
22/07/2015
100,96 EONIA + 2%
21/07/2015
100,96 EONIA + 2%
20/07/2015
100,95 EONIA + 2%
19/07/2015
100,95 EONIA + 2%
18/07/2015
100,94 EONIA + 2%
17/07/2015
100,94 EONIA + 2%
16/07/2015
100,93 EONIA + 2%
15/07/2015
100,93 EONIA + 2%
14/07/2015
100,92 EONIA + 2%
13/07/2015
100,92 EONIA + 2%
12/07/2015
100,91 EONIA + 2%
11/07/2015
100,91 EONIA + 2%
10/07/2015
100,90 EONIA + 2%
09/07/2015
100,89 EONIA + 2%
08/07/2015
100,89 EONIA + 2%
07/07/2015
100,88 EONIA + 2%
06/07/2015
100,88 EONIA + 2%
05/07/2015
100,87 EONIA + 2%
04/07/2015
100,87 EONIA + 2%
03/07/2015
100,86 EONIA + 2%
02/07/2015
100,86 EONIA + 2%
01/07/2015
100,85 EONIA + 2%
30/06/2015
100,85 EONIA + 2%
29/06/2015
100,84 EONIA + 2%
28/06/2015
100,84 EONIA + 2%
27/06/2015
100,83 EONIA + 2%
26/06/2015
100,83 EONIA + 2%
25/06/2015
100,82 EONIA + 2%
24/06/2015
100,82 EONIA + 2%
23/06/2015
100,81 EONIA + 2%
22/06/2015
100,81 EONIA + 2%
21/06/2015
100,80 EONIA + 2%
20/06/2015
100,80 EONIA + 2%
19/06/2015
100,79 EONIA + 2%
18/06/2015
100,79 EONIA + 2%
17/06/2015
100,78 EONIA + 2%
16/06/2015
100,77 EONIA + 2%
15/06/2015
100,77 EONIA + 2%
14/06/2015
100,76 EONIA + 2%
13/06/2015
100,76 EONIA + 2%
12/06/2015
100,75 EONIA + 2%
11/06/2015
100,75 EONIA + 2%
10/06/2015
100,74 EONIA + 2%
09/06/2015
100,74 EONIA + 2%
08/06/2015
100,73 EONIA + 2%
07/06/2015
100,73 EONIA + 2%
06/06/2015
100,72 EONIA + 2%
05/06/2015
100,72 EONIA + 2%
04/06/2015
100,71 EONIA + 2%
03/06/2015
100,71 EONIA + 2%
02/06/2015
100,70 EONIA + 2%
01/06/2015
100,70 EONIA + 2%
31/05/2015
100,69 EONIA + 2%
30/05/2015
100,69 EONIA + 2%
29/05/2015
100,68 EONIA + 2%
28/05/2015
100,68 EONIA + 2%
27/05/2015
100,67 EONIA + 2%
26/05/2015
100,66 EONIA + 2%
25/05/2015
100,66 EONIA + 2%
24/05/2015
100,65 EONIA + 2%
23/05/2015
100,65 EONIA + 2%
22/05/2015
100,64 EONIA + 2%
21/05/2015
100,64 EONIA + 2%
20/05/2015
100,63 EONIA + 2%
19/05/2015
100,63 EONIA + 2%
18/05/2015
100,62 EONIA + 2%
17/05/2015
100,62 EONIA + 2%
16/05/2015
100,61 EONIA + 2%
15/05/2015
100,61 EONIA + 2%
14/05/2015
100,60 EONIA + 2%
13/05/2015
100,60 EONIA + 2%
12/05/2015
100,59 EONIA + 2%
11/05/2015
100,59 EONIA + 2%
10/05/2015
100,58 EONIA + 2%
09/05/2015
100,58 EONIA + 2%
08/05/2015
100,57 EONIA + 2%
07/05/2015
100,57 EONIA + 2%
06/05/2015
100,56 EONIA + 2%
05/05/2015
100,56 EONIA + 2%
04/05/2015
100,55 EONIA + 2%
03/05/2015
100,54 EONIA + 2%
02/05/2015
100,54 EONIA + 2%
01/05/2015
100,53 EONIA + 2%
30/04/2015
100,53 EONIA + 2%
29/04/2015
100,52 EONIA + 2%
28/04/2015
100,52 EONIA + 2%
27/04/2015
100,51 EONIA + 2%
26/04/2015
100,51 EONIA + 2%
25/04/2015
100,50 EONIA + 2%
24/04/2015
100,50 EONIA + 2%
23/04/2015
100,49 EONIA + 2%
22/04/2015
100,49 EONIA + 2%
21/04/2015
100,48 EONIA + 2%
20/04/2015
100,47 EONIA + 2%
19/04/2015
100,47 EONIA + 2%
18/04/2015
100,46 EONIA + 2%
17/04/2015
100,46 EONIA + 2%
16/04/2015
100,45 EONIA + 2%
15/04/2015
100,45 EONIA + 2%
14/04/2015
100,44 EONIA + 2%
13/04/2015
100,44 EONIA + 2%
12/04/2015
100,43 EONIA + 2%
11/04/2015
100,43 EONIA + 2%
10/04/2015
100,42 EONIA + 2%
09/04/2015
100,42 EONIA + 2%
08/04/2015
100,41 EONIA + 2%
07/04/2015
100,41 EONIA + 2%
06/04/2015
100,40 EONIA + 2%
05/04/2015
100,40 EONIA + 2%
04/04/2015
100,39 EONIA + 2%
03/04/2015
100,38 EONIA + 2%
02/04/2015
100,38 EONIA + 2%
01/04/2015
100,37 EONIA + 2%
31/03/2015
100,37 EONIA + 2%
30/03/2015
100,36 EONIA + 2%
29/03/2015
100,36 EONIA + 2%
28/03/2015
100,35 EONIA + 2%
27/03/2015
100,35 EONIA + 2%
26/03/2015
100,34 EONIA + 2%
25/03/2015
100,34 EONIA + 2%
24/03/2015
100,33 EONIA + 2%
23/03/2015
100,33 EONIA + 2%
22/03/2015
100,32 EONIA + 2%
21/03/2015
100,31 EONIA + 2%
20/03/2015
100,31 EONIA + 2%
19/03/2015
100,30 EONIA + 2%
18/03/2015
100,30 EONIA + 2%
17/03/2015
100,29 EONIA + 2%
16/03/2015
100,29 EONIA + 2%
15/03/2015
100,28 EONIA + 2%
14/03/2015
100,28 EONIA + 2%
13/03/2015
100,27 EONIA + 2%
12/03/2015
100,27 EONIA + 2%
11/03/2015
100,26 EONIA + 2%
10/03/2015
100,26 EONIA + 2%
09/03/2015
100,25 EONIA + 2%
08/03/2015
100,24 EONIA + 2%
07/03/2015
100,24 EONIA + 2%
06/03/2015
100,23 EONIA + 2%
05/03/2015
100,23 EONIA + 2%
04/03/2015
100,22 EONIA + 2%
03/03/2015
100,22 EONIA + 2%
02/03/2015
100,21 EONIA + 2%
01/03/2015
100,21 EONIA + 2%
28/02/2015
100,20 EONIA + 2%
27/02/2015
100,20 EONIA + 2%
26/02/2015
100,19 EONIA + 2%
25/02/2015
100,18 EONIA + 2%
24/02/2015
100,18 EONIA + 2%
23/02/2015
100,17 EONIA + 2%
22/02/2015
100,17 EONIA + 2%
21/02/2015
100,16 EONIA + 2%
20/02/2015
100,16 EONIA + 2%
19/02/2015
100,15 EONIA + 2%
18/02/2015
100,15 EONIA + 2%
17/02/2015
100,14 EONIA + 2%
16/02/2015
100,14 EONIA + 2%
15/02/2015
100,13 EONIA + 2%
14/02/2015
100,13 EONIA + 2%
13/02/2015
100,12 EONIA + 2%
12/02/2015
100,11 EONIA + 2%
11/02/2015
100,11 EONIA + 2%
10/02/2015
100,10 EONIA + 2%
09/02/2015
100,10 EONIA + 2%
08/02/2015
100,09 EONIA + 2%
07/02/2015
100,09 EONIA + 2%
06/02/2015
100,08 EONIA + 2%
05/02/2015
100,08 EONIA + 2%
04/02/2015
100,07 EONIA + 2%
03/02/2015
100,07 EONIA + 2%
02/02/2015
100,06 EONIA + 2%
01/02/2015
100,06 EONIA + 2%
31/01/2015
100,05 EONIA + 2%
30/01/2015
100,04 EONIA + 2%
29/01/2015
100,04 EONIA + 2%
28/01/2015
100,03 EONIA + 2%
27/01/2015
100,03 EONIA + 2%
26/01/2015
100,02 EONIA + 2%
25/01/2015
100,02 EONIA + 2%
24/01/2015
100,01 EONIA + 2%
23/01/2015
100,01 EONIA + 2%
22/01/2015
100,00 Perf. abs. euro taux
22/01/2018
100,75 Perf. abs. euro taux
21/01/2018
100,74 Perf. abs. euro taux
20/01/2018
100,74 Perf. abs. euro taux
19/01/2018
100,74 Perf. abs. euro taux
18/01/2018
100,75 Perf. abs. euro taux
17/01/2018
100,76 Perf. abs. euro taux
16/01/2018
100,72 Perf. abs. euro taux
15/01/2018
100,76 Perf. abs. euro taux
14/01/2018
100,90 Perf. abs. euro taux
13/01/2018
100,90 Perf. abs. euro taux
12/01/2018
100,90 Perf. abs. euro taux
11/01/2018
101,07 Perf. abs. euro taux
10/01/2018
101,12 Perf. abs. euro taux
09/01/2018
101,28 Perf. abs. euro taux
08/01/2018
101,15 Perf. abs. euro taux
07/01/2018
101,00 Perf. abs. euro taux
06/01/2018
101,00 Perf. abs. euro taux
05/01/2018
101,00 Perf. abs. euro taux
04/01/2018
100,86 Perf. abs. euro taux
03/01/2018
100,88 Perf. abs. euro taux
02/01/2018
100,74 Perf. abs. euro taux
01/01/2018
100,82 Perf. abs. euro taux
31/12/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
30/12/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
29/12/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
28/12/2017
100,97 Perf. abs. euro taux
27/12/2017
101,05 Perf. abs. euro taux
26/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
25/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
24/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
23/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
22/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
21/12/2017
101,13 Perf. abs. euro taux
20/12/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
19/12/2017
101,23 Perf. abs. euro taux
18/12/2017
101,26 Perf. abs. euro taux
17/12/2017
101,25 Perf. abs. euro taux
16/12/2017
101,25 Perf. abs. euro taux
15/12/2017
101,25 Perf. abs. euro taux
14/12/2017
101,20 Perf. abs. euro taux
13/12/2017
101,38 Perf. abs. euro taux
12/12/2017
101,38 Perf. abs. euro taux
11/12/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
10/12/2017
101,45 Perf. abs. euro taux
09/12/2017
101,45 Perf. abs. euro taux
08/12/2017
101,45 Perf. abs. euro taux
07/12/2017
101,32 Perf. abs. euro taux
06/12/2017
101,28 Perf. abs. euro taux
05/12/2017
101,20 Perf. abs. euro taux
04/12/2017
101,17 Perf. abs. euro taux
03/12/2017
101,10 Perf. abs. euro taux
02/12/2017
101,10 Perf. abs. euro taux
01/12/2017
101,10 Perf. abs. euro taux
30/11/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
29/11/2017
101,22 Perf. abs. euro taux
28/11/2017
101,06 Perf. abs. euro taux
27/11/2017
100,97 Perf. abs. euro taux
26/11/2017
101,07 Perf. abs. euro taux
25/11/2017
101,07 Perf. abs. euro taux
24/11/2017
101,07 Perf. abs. euro taux
23/11/2017
101,26 Perf. abs. euro taux
22/11/2017
101,33 Perf. abs. euro taux
21/11/2017
101,35 Perf. abs. euro taux
20/11/2017
101,15 Perf. abs. euro taux
19/11/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
18/11/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
17/11/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
16/11/2017
101,09 Perf. abs. euro taux
15/11/2017
100,87 Perf. abs. euro taux
14/11/2017
101,17 Perf. abs. euro taux
13/11/2017
101,47 Perf. abs. euro taux
12/11/2017
101,53 Perf. abs. euro taux
11/11/2017
101,54 Perf. abs. euro taux
10/11/2017
101,54 Perf. abs. euro taux
09/11/2017
101,65 Perf. abs. euro taux
08/11/2017
101,78 Perf. abs. euro taux
07/11/2017
101,91 Perf. abs. euro taux
06/11/2017
101,85 Perf. abs. euro taux
05/11/2017
101,67 Perf. abs. euro taux
04/11/2017
101,67 Perf. abs. euro taux
03/11/2017
101,67 Perf. abs. euro taux
02/11/2017
101,69 Perf. abs. euro taux
01/11/2017
101,72 Perf. abs. euro taux
31/10/2017
101,67 Perf. abs. euro taux
30/10/2017
101,64 Perf. abs. euro taux
29/10/2017
101,61 Perf. abs. euro taux
28/10/2017
101,61 Perf. abs. euro taux
27/10/2017
101,61 Perf. abs. euro taux
26/10/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
25/10/2017
101,26 Perf. abs. euro taux
24/10/2017
101,30 Perf. abs. euro taux
23/10/2017
101,37 Perf. abs. euro taux
22/10/2017
101,19 Perf. abs. euro taux
21/10/2017
101,19 Perf. abs. euro taux
20/10/2017
101,19 Perf. abs. euro taux
19/10/2017
101,10 Perf. abs. euro taux
18/10/2017
101,30 Perf. abs. euro taux
17/10/2017
101,23 Perf. abs. euro taux
16/10/2017
101,14 Perf. abs. euro taux
15/10/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
14/10/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
13/10/2017
101,08 Perf. abs. euro taux
12/10/2017
100,98 Perf. abs. euro taux
11/10/2017
101,04 Perf. abs. euro taux
10/10/2017
101,10 Perf. abs. euro taux
09/10/2017
101,24 Perf. abs. euro taux
08/10/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
07/10/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
06/10/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
05/10/2017
101,29 Perf. abs. euro taux
04/10/2017
101,20 Perf. abs. euro taux
03/10/2017
101,25 Perf. abs. euro taux
02/10/2017
101,23 Perf. abs. euro taux
01/10/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
30/09/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
29/09/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
28/09/2017
101,16 Perf. abs. euro taux
27/09/2017
101,24 Perf. abs. euro taux
26/09/2017
101,19 Perf. abs. euro taux
25/09/2017
101,01 Perf. abs. euro taux
24/09/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
23/09/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
22/09/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
21/09/2017
100,91 Perf. abs. euro taux
20/09/2017
100,70 Perf. abs. euro taux
19/09/2017
100,76 Perf. abs. euro taux
18/09/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
17/09/2017
100,77 Perf. abs. euro taux
16/09/2017
100,77 Perf. abs. euro taux
15/09/2017
100,77 Perf. abs. euro taux
14/09/2017
100,81 Perf. abs. euro taux
13/09/2017
100,57 Perf. abs. euro taux
12/09/2017
100,65 Perf. abs. euro taux
11/09/2017
100,48 Perf. abs. euro taux
10/09/2017
100,37 Perf. abs. euro taux
09/09/2017
100,36 Perf. abs. euro taux
08/09/2017
100,36 Perf. abs. euro taux
07/09/2017
100,59 Perf. abs. euro taux
06/09/2017
100,64 Perf. abs. euro taux
05/09/2017
100,71 Perf. abs. euro taux
04/09/2017
100,67 Perf. abs. euro taux
03/09/2017
100,67 Perf. abs. euro taux
02/09/2017
100,67 Perf. abs. euro taux
01/09/2017
100,67 Perf. abs. euro taux
31/08/2017
100,76 Perf. abs. euro taux
30/08/2017
100,56 Perf. abs. euro taux
29/08/2017
100,23 Perf. abs. euro taux
28/08/2017
100,60 Perf. abs. euro taux
27/08/2017
100,74 Perf. abs. euro taux
26/08/2017
100,74 Perf. abs. euro taux
25/08/2017
100,74 Perf. abs. euro taux
24/08/2017
100,77 Perf. abs. euro taux
23/08/2017
100,74 Perf. abs. euro taux
22/08/2017
100,88 Perf. abs. euro taux
21/08/2017
100,88 Perf. abs. euro taux
20/08/2017
100,93 Perf. abs. euro taux
19/08/2017
100,93 Perf. abs. euro taux
18/08/2017
100,93 Perf. abs. euro taux
17/08/2017
101,03 Perf. abs. euro taux
16/08/2017
101,05 Perf. abs. euro taux
15/08/2017
100,88 Perf. abs. euro taux
14/08/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
13/08/2017
100,84 Perf. abs. euro taux
12/08/2017
100,84 Perf. abs. euro taux
11/08/2017
100,84 Perf. abs. euro taux
10/08/2017
100,96 Perf. abs. euro taux
09/08/2017
100,99 Perf. abs. euro taux
08/08/2017
100,92 Perf. abs. euro taux
07/08/2017
100,90 Perf. abs. euro taux
06/08/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
05/08/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
04/08/2017
100,82 Perf. abs. euro taux
03/08/2017
100,80 Perf. abs. euro taux
02/08/2017
100,84 Perf. abs. euro taux
01/08/2017
100,84 Perf. abs. euro taux
31/07/2017
100,96 Perf. abs. euro taux
30/07/2017
100,96 Perf. abs. euro taux
29/07/2017
100,96 Perf. abs. euro taux
28/07/2017
100,96 Perf. abs. euro taux
27/07/2017
101,05 Perf. abs. euro taux
26/07/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
25/07/2017
100,98 Perf. abs. euro taux
24/07/2017
101,09 Perf. abs. euro taux
23/07/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
22/07/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
21/07/2017
101,11 Perf. abs. euro taux
20/07/2017
101,40 Perf. abs. euro taux
19/07/2017
101,31 Perf. abs. euro taux
18/07/2017
101,23 Perf. abs. euro taux
17/07/2017
101,45 Perf. abs. euro taux
16/07/2017
101,53 Perf. abs. euro taux
15/07/2017
101,53 Perf. abs. euro taux
14/07/2017
101,53 Perf. abs. euro taux
13/07/2017
101,49 Perf. abs. euro taux
12/07/2017
101,38 Perf. abs. euro taux
11/07/2017
101,45 Perf. abs. euro taux
10/07/2017
101,47 Perf. abs. euro taux
09/07/2017
101,41 Perf. abs. euro taux
08/07/2017
101,42 Perf. abs. euro taux
07/07/2017
101,42 Perf. abs. euro taux
06/07/2017
101,54 Perf. abs. euro taux
05/07/2017
101,72 Perf. abs. euro taux
04/07/2017
101,65 Perf. abs. euro taux
03/07/2017
101,61 Perf. abs. euro taux
02/07/2017
101,49 Perf. abs. euro taux
01/07/2017
101,49 Perf. abs. euro taux
30/06/2017
101,49 Perf. abs. euro taux
29/06/2017
101,55 Perf. abs. euro taux
28/06/2017
101,63 Perf. abs. euro taux
27/06/2017
101,86 Perf. abs. euro taux
26/06/2017
102,07 Perf. abs. euro taux
25/06/2017
102,03 Perf. abs. euro taux
24/06/2017
102,03 Perf. abs. euro taux
23/06/2017
102,03 Perf. abs. euro taux
22/06/2017
102,02 Perf. abs. euro taux
21/06/2017
102,06 Perf. abs. euro taux
20/06/2017
102,06 Perf. abs. euro taux
19/06/2017
101,99 Perf. abs. euro taux
18/06/2017
102,01 Perf. abs. euro taux
17/06/2017
102,01 Perf. abs. euro taux
16/06/2017
102,01 Perf. abs. euro taux
15/06/2017
102,02 Perf. abs. euro taux
14/06/2017
101,90 Perf. abs. euro taux
13/06/2017
101,89 Perf. abs. euro taux
12/06/2017
101,82 Perf. abs. euro taux
11/06/2017
101,89 Perf. abs. euro taux
10/06/2017
101,89 Perf. abs. euro taux
09/06/2017
101,89 Perf. abs. euro taux
08/06/2017
101,78 Perf. abs. euro taux
07/06/2017
101,75 Perf. abs. euro taux
06/06/2017
101,70 Perf. abs. euro taux
05/06/2017
101,75 Perf. abs. euro taux
04/06/2017
101,77 Perf. abs. euro taux
03/06/2017
101,77 Perf. abs. euro taux
02/06/2017
101,77 Perf. abs. euro taux
01/06/2017
101,77 Perf. abs. euro taux
31/05/2017
101,74 Perf. abs. euro taux
30/05/2017
101,86 Perf. abs. euro taux
29/05/2017
101,83 Perf. abs. euro taux
28/05/2017
101,83 Perf. abs. euro taux
27/05/2017
101,83 Perf. abs. euro taux
26/05/2017
101,83 Perf. abs. euro taux
25/05/2017
101,81 Perf. abs. euro taux
24/05/2017
101,83 Perf. abs. euro taux
23/05/2017
101,73 Perf. abs. euro taux
22/05/2017
101,68 Perf. abs. euro taux
21/05/2017
101,79 Perf. abs. euro taux
20/05/2017
101,79 Perf. abs. euro taux
19/05/2017
101,79 Perf. abs. euro taux
18/05/2017
101,87 Perf. abs. euro taux
17/05/2017
102,06 Perf. abs. euro taux
16/05/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
15/05/2017
102,47 Perf. abs. euro taux
14/05/2017
102,64 Perf. abs. euro taux
13/05/2017
102,64 Perf. abs. euro taux
12/05/2017
102,64 Perf. abs. euro taux
11/05/2017
102,69 Perf. abs. euro taux
10/05/2017
102,63 Perf. abs. euro taux
09/05/2017
102,55 Perf. abs. euro taux
08/05/2017
102,41 Perf. abs. euro taux
07/05/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
06/05/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
05/05/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
04/05/2017
102,36 Perf. abs. euro taux
03/05/2017
102,41 Perf. abs. euro taux
02/05/2017
102,35 Perf. abs. euro taux
01/05/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
30/04/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
29/04/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
28/04/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
27/04/2017
102,38 Perf. abs. euro taux
26/04/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
25/04/2017
102,31 Perf. abs. euro taux
24/04/2017
102,38 Perf. abs. euro taux
23/04/2017
102,58 Perf. abs. euro taux
22/04/2017
102,58 Perf. abs. euro taux
21/04/2017
102,58 Perf. abs. euro taux
20/04/2017
102,46 Perf. abs. euro taux
19/04/2017
102,59 Perf. abs. euro taux
18/04/2017
102,68 Perf. abs. euro taux
17/04/2017
102,78 Perf. abs. euro taux
16/04/2017
102,78 Perf. abs. euro taux
15/04/2017
102,78 Perf. abs. euro taux
14/04/2017
102,78 Perf. abs. euro taux
13/04/2017
102,78 Perf. abs. euro taux
12/04/2017
102,85 Perf. abs. euro taux
11/04/2017
102,83 Perf. abs. euro taux
10/04/2017
102,95 Perf. abs. euro taux
09/04/2017
102,79 Perf. abs. euro taux
08/04/2017
102,79 Perf. abs. euro taux
07/04/2017
102,79 Perf. abs. euro taux
06/04/2017
102,69 Perf. abs. euro taux
05/04/2017
102,69 Perf. abs. euro taux
04/04/2017
102,66 Perf. abs. euro taux
03/04/2017
102,67 Perf. abs. euro taux
02/04/2017
102,60 Perf. abs. euro taux
01/04/2017
102,60 Perf. abs. euro taux
31/03/2017
102,60 Perf. abs. euro taux
30/03/2017
102,39 Perf. abs. euro taux
29/03/2017
102,33 Perf. abs. euro taux
28/03/2017
102,05 Perf. abs. euro taux
27/03/2017
101,99 Perf. abs. euro taux
26/03/2017
102,18 Perf. abs. euro taux
25/03/2017
102,18 Perf. abs. euro taux
24/03/2017
102,18 Perf. abs. euro taux
23/03/2017
102,22 Perf. abs. euro taux
22/03/2017
102,14 Perf. abs. euro taux
21/03/2017
102,24 Perf. abs. euro taux
20/03/2017
102,35 Perf. abs. euro taux
19/03/2017
102,37 Perf. abs. euro taux
18/03/2017
102,37 Perf. abs. euro taux
17/03/2017
102,37 Perf. abs. euro taux
16/03/2017
102,39 Perf. abs. euro taux
15/03/2017
102,59 Perf. abs. euro taux
14/03/2017
102,55 Perf. abs. euro taux
13/03/2017
102,55 Perf. abs. euro taux
12/03/2017
102,66 Perf. abs. euro taux
11/03/2017
102,66 Perf. abs. euro taux
10/03/2017
102,66 Perf. abs. euro taux
09/03/2017
102,82 Perf. abs. euro taux
08/03/2017
102,91 Perf. abs. euro taux
07/03/2017
102,91 Perf. abs. euro taux
06/03/2017
102,94 Perf. abs. euro taux
05/03/2017
103,02 Perf. abs. euro taux
04/03/2017
103,02 Perf. abs. euro taux
03/03/2017
103,02 Perf. abs. euro taux
02/03/2017
103,06 Perf. abs. euro taux
01/03/2017
102,97 Perf. abs. euro taux
28/02/2017
102,72 Perf. abs. euro taux
27/02/2017
102,76 Perf. abs. euro taux
26/02/2017
102,74 Perf. abs. euro taux
25/02/2017
102,74 Perf. abs. euro taux
24/02/2017
102,74 Perf. abs. euro taux
23/02/2017
102,84 Perf. abs. euro taux
22/02/2017
102,97 Perf. abs. euro taux
21/02/2017
102,85 Perf. abs. euro taux
20/02/2017
102,58 Perf. abs. euro taux
19/02/2017
102,54 Perf. abs. euro taux
18/02/2017
102,54 Perf. abs. euro taux
17/02/2017
102,54 Perf. abs. euro taux
16/02/2017
102,59 Perf. abs. euro taux
15/02/2017
102,83 Perf. abs. euro taux
14/02/2017
102,67 Perf. abs. euro taux
13/02/2017
102,60 Perf. abs. euro taux
12/02/2017
102,52 Perf. abs. euro taux
11/02/2017
102,52 Perf. abs. euro taux
10/02/2017
102,52 Perf. abs. euro taux
09/02/2017
102,34 Perf. abs. euro taux
08/02/2017
102,28 Perf. abs. euro taux
07/02/2017
102,26 Perf. abs. euro taux
06/02/2017
102,18 Perf. abs. euro taux
05/02/2017
102,13 Perf. abs. euro taux
04/02/2017
102,13 Perf. abs. euro taux
03/02/2017
102,13 Perf. abs. euro taux
02/02/2017
101,95 Perf. abs. euro taux
01/02/2017
101,99 Perf. abs. euro taux
31/01/2017
101,99 Perf. abs. euro taux
30/01/2017
102,39 Perf. abs. euro taux
29/01/2017
102,31 Perf. abs. euro taux
28/01/2017
102,31 Perf. abs. euro taux
27/01/2017
102,31 Perf. abs. euro taux
26/01/2017
102,29 Perf. abs. euro taux
25/01/2017
102,16 Perf. abs. euro taux
24/01/2017
102,10 Perf. abs. euro taux
23/01/2017
102,14 Perf. abs. euro taux
22/01/2017
102,35 Perf. abs. euro taux
21/01/2017
102,35 Perf. abs. euro taux
20/01/2017
102,35 Perf. abs. euro taux
19/01/2017
102,28 Perf. abs. euro taux
18/01/2017
102,19 Perf. abs. euro taux
17/01/2017
102,19 Perf. abs. euro taux
16/01/2017
102,37 Perf. abs. euro taux
15/01/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
14/01/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
13/01/2017
102,32 Perf. abs. euro taux
12/01/2017
102,27 Perf. abs. euro taux
11/01/2017
102,71 Perf. abs. euro taux
10/01/2017
102,49 Perf. abs. euro taux
09/01/2017
102,66 Perf. abs. euro taux
08/01/2017
102,50 Perf. abs. euro taux
07/01/2017
102,50 Perf. abs. euro taux
06/01/2017
102,50 Perf. abs. euro taux
05/01/2017
102,57 Perf. abs. euro taux
04/01/2017
102,86 Perf. abs. euro taux
03/01/2017
103,02 Perf. abs. euro taux
02/01/2017
102,64 Perf. abs. euro taux
01/01/2017
102,59 Perf. abs. euro taux
31/12/2016
102,59 Perf. abs. euro taux
30/12/2016
102,59 Perf. abs. euro taux
29/12/2016
102,80 Perf. abs. euro taux
28/12/2016
102,94 Perf. abs. euro taux
27/12/2016
102,78 Perf. abs. euro taux
26/12/2016
102,79 Perf. abs. euro taux
25/12/2016
102,79 Perf. abs. euro taux
24/12/2016
102,79 Perf. abs. euro taux
23/12/2016
102,79 Perf. abs. euro taux
22/12/2016
102,80 Perf. abs. euro taux
21/12/2016
102,84 Perf. abs. euro taux
20/12/2016
102,81 Perf. abs. euro taux
19/12/2016
102,73 Perf. abs. euro taux
18/12/2016
102,71 Perf. abs. euro taux
17/12/2016
102,71 Perf. abs. euro taux
16/12/2016
102,71 Perf. abs. euro taux
15/12/2016
102,66 Perf. abs. euro taux
14/12/2016
102,16 Perf. abs. euro taux
13/12/2016
102,25 Perf. abs. euro taux
12/12/2016
102,19 Perf. abs. euro taux
11/12/2016
102,22 Perf. abs. euro taux
10/12/2016
102,22 Perf. abs. euro taux
09/12/2016
102,22 Perf. abs. euro taux
08/12/2016
101,78 Perf. abs. euro taux
07/12/2016
101,76 Perf. abs. euro taux
06/12/2016
101,71 Perf. abs. euro taux
05/12/2016
101,69 Perf. abs. euro taux
04/12/2016
101,78 Perf. abs. euro taux
03/12/2016
101,78 Perf. abs. euro taux
02/12/2016
101,78 Perf. abs. euro taux
01/12/2016
101,90 Perf. abs. euro taux
30/11/2016
101,87 Perf. abs. euro taux
29/11/2016
101,92 Perf. abs. euro taux
28/11/2016
101,89 Perf. abs. euro taux
27/11/2016
101,90 Perf. abs. euro taux
26/11/2016
101,90 Perf. abs. euro taux
25/11/2016
101,90 Perf. abs. euro taux
24/11/2016
101,98 Perf. abs. euro taux
23/11/2016
101,94 Perf. abs. euro taux
22/11/2016
101,95 Perf. abs. euro taux
21/11/2016
101,85 Perf. abs. euro taux
20/11/2016
101,84 Perf. abs. euro taux
19/11/2016
101,84 Perf. abs. euro taux
18/11/2016
101,84 Perf. abs. euro taux
17/11/2016
101,67 Perf. abs. euro taux
16/11/2016
101,67 Perf. abs. euro taux
15/11/2016
101,49 Perf. abs. euro taux
14/11/2016
101,45 Perf. abs. euro taux
13/11/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
12/11/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
11/11/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
10/11/2016
101,42 Perf. abs. euro taux
09/11/2016
101,24 Perf. abs. euro taux
08/11/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
07/11/2016
101,21 Perf. abs. euro taux
06/11/2016
101,00 Perf. abs. euro taux
05/11/2016
101,00 Perf. abs. euro taux
04/11/2016
101,00 Perf. abs. euro taux
03/11/2016
101,16 Perf. abs. euro taux
02/11/2016
101,09 Perf. abs. euro taux
01/11/2016
101,49 Perf. abs. euro taux
31/10/2016
101,64 Perf. abs. euro taux
30/10/2016
101,74 Perf. abs. euro taux
29/10/2016
101,74 Perf. abs. euro taux
28/10/2016
101,74 Perf. abs. euro taux
27/10/2016
101,81 Perf. abs. euro taux
26/10/2016
101,88 Perf. abs. euro taux
25/10/2016
102,06 Perf. abs. euro taux
24/10/2016
102,02 Perf. abs. euro taux
23/10/2016
101,96 Perf. abs. euro taux
22/10/2016
101,96 Perf. abs. euro taux
21/10/2016
101,96 Perf. abs. euro taux
20/10/2016
101,72 Perf. abs. euro taux
19/10/2016
101,70 Perf. abs. euro taux
18/10/2016
101,59 Perf. abs. euro taux
17/10/2016
101,53 Perf. abs. euro taux
16/10/2016
101,52 Perf. abs. euro taux
15/10/2016
101,51 Perf. abs. euro taux
14/10/2016
101,51 Perf. abs. euro taux
13/10/2016
101,34 Perf. abs. euro taux
12/10/2016
101,45 Perf. abs. euro taux
11/10/2016
101,34 Perf. abs. euro taux
10/10/2016
101,18 Perf. abs. euro taux
09/10/2016
101,14 Perf. abs. euro taux
08/10/2016
101,14 Perf. abs. euro taux
07/10/2016
101,14 Perf. abs. euro taux
06/10/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
05/10/2016
101,05 Perf. abs. euro taux
04/10/2016
101,19 Perf. abs. euro taux
03/10/2016
101,02 Perf. abs. euro taux
02/10/2016
101,10 Perf. abs. euro taux
01/10/2016
101,10 Perf. abs. euro taux
30/09/2016
101,10 Perf. abs. euro taux
29/09/2016
100,97 Perf. abs. euro taux
28/09/2016
100,94 Perf. abs. euro taux
27/09/2016
100,87 Perf. abs. euro taux
26/09/2016
100,79 Perf. abs. euro taux
25/09/2016
100,99 Perf. abs. euro taux
24/09/2016
100,99 Perf. abs. euro taux
23/09/2016
100,99 Perf. abs. euro taux
22/09/2016
100,92 Perf. abs. euro taux
21/09/2016
100,96 Perf. abs. euro taux
20/09/2016
100,86 Perf. abs. euro taux
19/09/2016
100,90 Perf. abs. euro taux
18/09/2016
100,80 Perf. abs. euro taux
17/09/2016
100,80 Perf. abs. euro taux
16/09/2016
100,80 Perf. abs. euro taux
15/09/2016
100,81 Perf. abs. euro taux
14/09/2016
100,92 Perf. abs. euro taux
13/09/2016
100,95 Perf. abs. euro taux
12/09/2016
101,03 Perf. abs. euro taux
11/09/2016
101,16 Perf. abs. euro taux
10/09/2016
101,16 Perf. abs. euro taux
09/09/2016
101,16 Perf. abs. euro taux
08/09/2016
101,20 Perf. abs. euro taux
07/09/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
06/09/2016
101,44 Perf. abs. euro taux
05/09/2016
101,40 Perf. abs. euro taux
04/09/2016
101,34 Perf. abs. euro taux
03/09/2016
101,34 Perf. abs. euro taux
02/09/2016
101,34 Perf. abs. euro taux
01/09/2016
101,37 Perf. abs. euro taux
31/08/2016
101,43 Perf. abs. euro taux
30/08/2016
101,33 Perf. abs. euro taux
29/08/2016
101,24 Perf. abs. euro taux
28/08/2016
101,06 Perf. abs. euro taux
27/08/2016
101,06 Perf. abs. euro taux
26/08/2016
101,06 Perf. abs. euro taux
25/08/2016
101,06 Perf. abs. euro taux
24/08/2016
101,12 Perf. abs. euro taux
23/08/2016
100,97 Perf. abs. euro taux
22/08/2016
101,02 Perf. abs. euro taux
21/08/2016
101,01 Perf. abs. euro taux
20/08/2016
101,01 Perf. abs. euro taux
19/08/2016
101,01 Perf. abs. euro taux
18/08/2016
101,05 Perf. abs. euro taux
17/08/2016
101,10 Perf. abs. euro taux
16/08/2016
101,13 Perf. abs. euro taux
15/08/2016
101,40 Perf. abs. euro taux
14/08/2016
101,42 Perf. abs. euro taux
13/08/2016
101,42 Perf. abs. euro taux
12/08/2016
101,42 Perf. abs. euro taux
11/08/2016
101,38 Perf. abs. euro taux
10/08/2016
101,32 Perf. abs. euro taux
09/08/2016
101,47 Perf. abs. euro taux
08/08/2016
101,41 Perf. abs. euro taux
07/08/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
06/08/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
05/08/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
04/08/2016
101,07 Perf. abs. euro taux
03/08/2016
100,87 Perf. abs. euro taux
02/08/2016
100,85 Perf. abs. euro taux
01/08/2016
101,02 Perf. abs. euro taux
31/07/2016
101,10 Perf. abs. euro taux
30/07/2016
101,11 Perf. abs. euro taux
29/07/2016
101,11 Perf. abs. euro taux
28/07/2016
101,23 Perf. abs. euro taux
27/07/2016
101,49 Perf. abs. euro taux
26/07/2016
101,46 Perf. abs. euro taux
25/07/2016
101,51 Perf. abs. euro taux
24/07/2016
101,45 Perf. abs. euro taux
23/07/2016
101,44 Perf. abs. euro taux
22/07/2016
101,44 Perf. abs. euro taux
21/07/2016
101,47 Perf. abs. euro taux
20/07/2016
101,43 Perf. abs. euro taux
19/07/2016
101,37 Perf. abs. euro taux
18/07/2016
101,29 Perf. abs. euro taux
17/07/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
16/07/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
15/07/2016
101,15 Perf. abs. euro taux
14/07/2016
101,09 Perf. abs. euro taux
13/07/2016
101,17 Perf. abs. euro taux
12/07/2016
101,11 Perf. abs. euro taux
11/07/2016
101,08 Perf. abs. euro taux
10/07/2016
100,91 Perf. abs. euro taux
09/07/2016
100,91 Perf. abs. euro taux
08/07/2016
100,91 Perf. abs. euro taux
07/07/2016
100,81 Perf. abs. euro taux
06/07/2016
100,82 Perf. abs. euro taux
05/07/2016
100,69 Perf. abs. euro taux
04/07/2016
100,71 Perf. abs. euro taux
03/07/2016
100,66 Perf. abs. euro taux
02/07/2016
100,66 Perf. abs. euro taux
01/07/2016
100,66 Perf. abs. euro taux
30/06/2016
100,57 Perf. abs. euro taux
29/06/2016
100,49 Perf. abs. euro taux
28/06/2016
100,37 Perf. abs. euro taux
27/06/2016
100,44 Perf. abs. euro taux
26/06/2016
100,38 Perf. abs. euro taux
25/06/2016
100,38 Perf. abs. euro taux
24/06/2016
100,38 Perf. abs. euro taux
23/06/2016
100,13 Perf. abs. euro taux
22/06/2016
100,19 Perf. abs. euro taux
21/06/2016
100,12 Perf. abs. euro taux
20/06/2016
100,03 Perf. abs. euro taux
19/06/2016
100,05 Perf. abs. euro taux
18/06/2016
100,05 Perf. abs. euro taux
17/06/2016
100,05 Perf. abs. euro taux
16/06/2016
100,13 Perf. abs. euro taux
15/06/2016
100,12 Perf. abs. euro taux
14/06/2016
100,10 Perf. abs. euro taux
13/06/2016
100,20 Perf. abs. euro taux
12/06/2016
100,32 Perf. abs. euro taux
11/06/2016
100,32 Perf. abs. euro taux
10/06/2016
100,32 Perf. abs. euro taux
09/06/2016
100,35 Perf. abs. euro taux
08/06/2016
100,25 Perf. abs. euro taux
07/06/2016
100,23 Perf. abs. euro taux
06/06/2016
100,21 Perf. abs. euro taux
05/06/2016
100,52 Perf. abs. euro taux
04/06/2016
100,52 Perf. abs. euro taux
03/06/2016
100,52 Perf. abs. euro taux
02/06/2016
100,52 Perf. abs. euro taux
01/06/2016
100,53 Perf. abs. euro taux
31/05/2016
100,62 Perf. abs. euro taux
30/05/2016
100,58 Perf. abs. euro taux
29/05/2016
100,57 Perf. abs. euro taux
28/05/2016
100,57 Perf. abs. euro taux
27/05/2016
100,57 Perf. abs. euro taux
26/05/2016
100,55 Perf. abs. euro taux
25/05/2016
100,59 Perf. abs. euro taux
24/05/2016
100,44 Perf. abs. euro taux
23/05/2016
100,29 Perf. abs. euro taux
22/05/2016
100,29 Perf. abs. euro taux
21/05/2016
100,29 Perf. abs. euro taux
20/05/2016
100,29 Perf. abs. euro taux
19/05/2016
100,34 Perf. abs. euro taux
18/05/2016
100,20 Perf. abs. euro taux
17/05/2016
100,08 Perf. abs. euro taux
16/05/2016
100,03 Perf. abs. euro taux
15/05/2016
99,99 Perf. abs. euro taux
14/05/2016
99,99 Perf. abs. euro taux
13/05/2016
99,99 Perf. abs. euro taux
12/05/2016
99,87 Perf. abs. euro taux
11/05/2016
99,78 Perf. abs. euro taux
10/05/2016
99,84 Perf. abs. euro taux
09/05/2016
99,77 Perf. abs. euro taux
08/05/2016
99,72 Perf. abs. euro taux
07/05/2016
99,72 Perf. abs. euro taux
06/05/2016
99,72 Perf. abs. euro taux
05/05/2016
99,67 Perf. abs. euro taux
04/05/2016
99,59 Perf. abs. euro taux
03/05/2016
99,57 Perf. abs. euro taux
02/05/2016
99,92 Perf. abs. euro taux
01/05/2016
100,02 Perf. abs. euro taux
30/04/2016
100,02 Perf. abs. euro taux
29/04/2016
100,02 Perf. abs. euro taux
28/04/2016
100,13 Perf. abs. euro taux
27/04/2016
100,16 Perf. abs. euro taux
26/04/2016
100,14 Perf. abs. euro taux
25/04/2016
100,20 Perf. abs. euro taux
24/04/2016
100,23 Perf. abs. euro taux
23/04/2016
100,23 Perf. abs. euro taux
22/04/2016
100,23 Perf. abs. euro taux
21/04/2016
100,00 Perf. abs. euro taux
20/04/2016
99,87 Perf. abs. euro taux
19/04/2016
99,88 Perf. abs. euro taux
18/04/2016
99,86 Perf. abs. euro taux
17/04/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
16/04/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
15/04/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
14/04/2016
99,94 Perf. abs. euro taux
13/04/2016
99,79 Perf. abs. euro taux
12/04/2016
99,47 Perf. abs. euro taux
11/04/2016
99,43 Perf. abs. euro taux
10/04/2016
99,46 Perf. abs. euro taux
09/04/2016
99,46 Perf. abs. euro taux
08/04/2016
99,46 Perf. abs. euro taux
07/04/2016
99,43 Perf. abs. euro taux
06/04/2016
99,54 Perf. abs. euro taux
05/04/2016
99,53 Perf. abs. euro taux
04/04/2016
99,63 Perf. abs. euro taux
03/04/2016
99,54 Perf. abs. euro taux
02/04/2016
99,54 Perf. abs. euro taux
01/04/2016
99,54 Perf. abs. euro taux
31/03/2016
99,62 Perf. abs. euro taux
30/03/2016
99,73 Perf. abs. euro taux
29/03/2016
99,96 Perf. abs. euro taux
28/03/2016
100,02 Perf. abs. euro taux
27/03/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
26/03/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
25/03/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
24/03/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
23/03/2016
100,04 Perf. abs. euro taux
22/03/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
21/03/2016
99,90 Perf. abs. euro taux
20/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
19/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
18/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
17/03/2016
99,77 Perf. abs. euro taux
16/03/2016
100,05 Perf. abs. euro taux
15/03/2016
100,03 Perf. abs. euro taux
14/03/2016
100,13 Perf. abs. euro taux
13/03/2016
100,06 Perf. abs. euro taux
12/03/2016
100,06 Perf. abs. euro taux
11/03/2016
100,06 Perf. abs. euro taux
10/03/2016
100,21 Perf. abs. euro taux
09/03/2016
99,95 Perf. abs. euro taux
08/03/2016
99,80 Perf. abs. euro taux
07/03/2016
99,98 Perf. abs. euro taux
06/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
05/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
04/03/2016
99,85 Perf. abs. euro taux
03/03/2016
99,94 Perf. abs. euro taux
02/03/2016
100,00 Perf. abs. euro taux
01/03/2016
99,80 Perf. abs. euro taux
29/02/2016
99,61 Perf. abs. euro taux
28/02/2016
99,24 Perf. abs. euro taux
27/02/2016
99,24 Perf. abs. euro taux
26/02/2016
99,24 Perf. abs. euro taux
25/02/2016
99,06 Perf. abs. euro taux
24/02/2016
99,13 Perf. abs. euro taux
23/02/2016
99,16 Perf. abs. euro taux
22/02/2016
99,08 Perf. abs. euro taux
21/02/2016
98,85 Perf. abs. euro taux
20/02/2016
98,85 Perf. abs. euro taux
19/02/2016
98,85 Perf. abs. euro taux
18/02/2016
98,90 Perf. abs. euro taux
17/02/2016
98,61 Perf. abs. euro taux
16/02/2016
98,35 Perf. abs. euro taux
15/02/2016
98,15 Perf. abs. euro taux
14/02/2016
97,90 Perf. abs. euro taux
13/02/2016
97,90 Perf. abs. euro taux
12/02/2016
97,90 Perf. abs. euro taux
11/02/2016
97,74 Perf. abs. euro taux
10/02/2016
98,26 Perf. abs. euro taux
09/02/2016
98,28 Perf. abs. euro taux
08/02/2016
98,93 Perf. abs. euro taux
07/02/2016
99,01 Perf. abs. euro taux
06/02/2016
99,01 Perf. abs. euro taux
05/02/2016
99,01 Perf. abs. euro taux
04/02/2016
99,10 Perf. abs. euro taux
03/02/2016
99,70 Perf. abs. euro taux
02/02/2016
99,88 Perf. abs. euro taux
01/02/2016
100,06 Perf. abs. euro taux
31/01/2016
100,00 Perf. abs. euro taux
30/01/2016
100,00 Perf. abs. euro taux
29/01/2016
100,00 Perf. abs. euro taux
28/01/2016
99,88 Perf. abs. euro taux
27/01/2016
99,87 Perf. abs. euro taux
26/01/2016
99,88 Perf. abs. euro taux
25/01/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
24/01/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
23/01/2016
99,90 Perf. abs. euro taux
22/01/2016
99,90 Perf. abs. euro taux
21/01/2016
99,55 Perf. abs. euro taux
20/01/2016
99,55 Perf. abs. euro taux
19/01/2016
99,89 Perf. abs. euro taux
18/01/2016
99,91 Perf. abs. euro taux
17/01/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
16/01/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
15/01/2016
100,01 Perf. abs. euro taux
14/01/2016
100,29 Perf. abs. euro taux
13/01/2016
100,57 Perf. abs. euro taux
12/01/2016
100,56 Perf. abs. euro taux
11/01/2016
100,56 Perf. abs. euro taux
10/01/2016
100,65 Perf. abs. euro taux
09/01/2016
100,65 Perf. abs. euro taux
08/01/2016
100,65 Perf. abs. euro taux
07/01/2016
100,78 Perf. abs. euro taux
06/01/2016
101,26 Perf. abs. euro taux
05/01/2016
101,23 Perf. abs. euro taux
04/01/2016
100,90 Perf. abs. euro taux
03/01/2016
100,83 Perf. abs. euro taux
02/01/2016
100,83 Perf. abs. euro taux
01/01/2016
100,83 Perf. abs. euro taux
31/12/2015
100,83 Perf. abs. euro taux
30/12/2015
100,77 Perf. abs. euro taux
29/12/2015
100,81 Perf. abs. euro taux
28/12/2015
100,81 Perf. abs. euro taux
27/12/2015
100,85 Perf. abs. euro taux
26/12/2015
100,85 Perf. abs. euro taux
25/12/2015
100,85 Perf. abs. euro taux
24/12/2015
100,85 Perf. abs. euro taux
23/12/2015
100,86 Perf. abs. euro taux
22/12/2015
100,73 Perf. abs. euro taux
21/12/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
20/12/2015
101,11 Perf. abs. euro taux
19/12/2015
101,11 Perf. abs. euro taux
18/12/2015
101,11 Perf. abs. euro taux
17/12/2015
101,11 Perf. abs. euro taux
16/12/2015
100,75 Perf. abs. euro taux
15/12/2015
100,57 Perf. abs. euro taux
14/12/2015
100,57 Perf. abs. euro taux
13/12/2015
100,87 Perf. abs. euro taux
12/12/2015
100,87 Perf. abs. euro taux
11/12/2015
100,87 Perf. abs. euro taux
10/12/2015
101,07 Perf. abs. euro taux
09/12/2015
101,10 Perf. abs. euro taux
08/12/2015
101,38 Perf. abs. euro taux
07/12/2015
101,61 Perf. abs. euro taux
06/12/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
05/12/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
04/12/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
03/12/2015
101,99 Perf. abs. euro taux
02/12/2015
102,45 Perf. abs. euro taux
01/12/2015
102,45 Perf. abs. euro taux
30/11/2015
102,48 Perf. abs. euro taux
29/11/2015
102,50 Perf. abs. euro taux
28/11/2015
102,50 Perf. abs. euro taux
27/11/2015
102,50 Perf. abs. euro taux
26/11/2015
102,49 Perf. abs. euro taux
25/11/2015
102,48 Perf. abs. euro taux
24/11/2015
102,32 Perf. abs. euro taux
23/11/2015
102,41 Perf. abs. euro taux
22/11/2015
102,29 Perf. abs. euro taux
21/11/2015
102,29 Perf. abs. euro taux
20/11/2015
102,29 Perf. abs. euro taux
19/11/2015
102,26 Perf. abs. euro taux
18/11/2015
102,28 Perf. abs. euro taux
17/11/2015
102,19 Perf. abs. euro taux
16/11/2015
102,00 Perf. abs. euro taux
15/11/2015
101,92 Perf. abs. euro taux
14/11/2015
101,92 Perf. abs. euro taux
13/11/2015
101,92 Perf. abs. euro taux
12/11/2015
101,97 Perf. abs. euro taux
11/11/2015
102,05 Perf. abs. euro taux
10/11/2015
102,04 Perf. abs. euro taux
09/11/2015
101,87 Perf. abs. euro taux
08/11/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
07/11/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
06/11/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
05/11/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
04/11/2015
101,75 Perf. abs. euro taux
03/11/2015
101,55 Perf. abs. euro taux
02/11/2015
101,34 Perf. abs. euro taux
01/11/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
31/10/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
30/10/2015
101,39 Perf. abs. euro taux
29/10/2015
101,59 Perf. abs. euro taux
28/10/2015
101,32 Perf. abs. euro taux
27/10/2015
101,30 Perf. abs. euro taux
26/10/2015
101,37 Perf. abs. euro taux
25/10/2015
101,20 Perf. abs. euro taux
24/10/2015
101,20 Perf. abs. euro taux
23/10/2015
101,20 Perf. abs. euro taux
22/10/2015
100,63 Perf. abs. euro taux
21/10/2015
100,40 Perf. abs. euro taux
20/10/2015
100,34 Perf. abs. euro taux
19/10/2015
100,47 Perf. abs. euro taux
18/10/2015
100,37 Perf. abs. euro taux
17/10/2015
100,37 Perf. abs. euro taux
16/10/2015
100,37 Perf. abs. euro taux
15/10/2015
100,14 Perf. abs. euro taux
14/10/2015
100,15 Perf. abs. euro taux
13/10/2015
100,28 Perf. abs. euro taux
12/10/2015
100,36 Perf. abs. euro taux
11/10/2015
100,33 Perf. abs. euro taux
10/10/2015
100,33 Perf. abs. euro taux
09/10/2015
100,33 Perf. abs. euro taux
08/10/2015
100,51 Perf. abs. euro taux
07/10/2015
100,44 Perf. abs. euro taux
06/10/2015
100,37 Perf. abs. euro taux
05/10/2015
100,29 Perf. abs. euro taux
04/10/2015
100,34 Perf. abs. euro taux
03/10/2015
100,34 Perf. abs. euro taux
02/10/2015
100,34 Perf. abs. euro taux
01/10/2015
100,33 Perf. abs. euro taux
30/09/2015
100,16 Perf. abs. euro taux
29/09/2015
100,13 Perf. abs. euro taux
28/09/2015
100,38 Perf. abs. euro taux
27/09/2015
100,50 Perf. abs. euro taux
26/09/2015
100,50 Perf. abs. euro taux
25/09/2015
100,50 Perf. abs. euro taux
24/09/2015
100,35 Perf. abs. euro taux
23/09/2015
100,65 Perf. abs. euro taux
22/09/2015
100,72 Perf. abs. euro taux
21/09/2015
100,58 Perf. abs. euro taux
20/09/2015
100,25 Perf. abs. euro taux
19/09/2015
100,26 Perf. abs. euro taux
18/09/2015
100,26 Perf. abs. euro taux
17/09/2015
100,37 Perf. abs. euro taux
16/09/2015
100,52 Perf. abs. euro taux
15/09/2015
100,40 Perf. abs. euro taux
14/09/2015
100,48 Perf. abs. euro taux
13/09/2015
100,59 Perf. abs. euro taux
12/09/2015
100,59 Perf. abs. euro taux
11/09/2015
100,59 Perf. abs. euro taux
10/09/2015
100,81 Perf. abs. euro taux
09/09/2015
100,98 Perf. abs. euro taux
08/09/2015
100,89 Perf. abs. euro taux
07/09/2015
100,91 Perf. abs. euro taux
06/09/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
05/09/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
04/09/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
03/09/2015
100,72 Perf. abs. euro taux
02/09/2015
100,56 Perf. abs. euro taux
01/09/2015
100,62 Perf. abs. euro taux
31/08/2015
100,73 Perf. abs. euro taux
30/08/2015
100,63 Perf. abs. euro taux
29/08/2015
100,62 Perf. abs. euro taux
28/08/2015
100,62 Perf. abs. euro taux
27/08/2015
100,49 Perf. abs. euro taux
26/08/2015
100,11 Perf. abs. euro taux
25/08/2015
99,90 Perf. abs. euro taux
24/08/2015
100,43 Perf. abs. euro taux
23/08/2015
100,80 Perf. abs. euro taux
22/08/2015
100,80 Perf. abs. euro taux
21/08/2015
100,80 Perf. abs. euro taux
20/08/2015
101,19 Perf. abs. euro taux
19/08/2015
101,65 Perf. abs. euro taux
18/08/2015
101,68 Perf. abs. euro taux
17/08/2015
101,62 Perf. abs. euro taux
16/08/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
15/08/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
14/08/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
13/08/2015
101,52 Perf. abs. euro taux
12/08/2015
101,42 Perf. abs. euro taux
11/08/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
10/08/2015
101,99 Perf. abs. euro taux
09/08/2015
102,04 Perf. abs. euro taux
08/08/2015
102,04 Perf. abs. euro taux
07/08/2015
102,04 Perf. abs. euro taux
06/08/2015
102,18 Perf. abs. euro taux
05/08/2015
102,26 Perf. abs. euro taux
04/08/2015
102,08 Perf. abs. euro taux
03/08/2015
102,11 Perf. abs. euro taux
02/08/2015
102,00 Perf. abs. euro taux
01/08/2015
102,00 Perf. abs. euro taux
31/07/2015
102,00 Perf. abs. euro taux
30/07/2015
102,06 Perf. abs. euro taux
29/07/2015
101,77 Perf. abs. euro taux
28/07/2015
101,78 Perf. abs. euro taux
27/07/2015
101,74 Perf. abs. euro taux
26/07/2015
102,15 Perf. abs. euro taux
25/07/2015
102,15 Perf. abs. euro taux
24/07/2015
102,15 Perf. abs. euro taux
23/07/2015
102,04 Perf. abs. euro taux
22/07/2015
102,28 Perf. abs. euro taux
21/07/2015
102,36 Perf. abs. euro taux
20/07/2015
102,46 Perf. abs. euro taux
19/07/2015
102,32 Perf. abs. euro taux
18/07/2015
102,32 Perf. abs. euro taux
17/07/2015
102,32 Perf. abs. euro taux
16/07/2015
102,20 Perf. abs. euro taux
15/07/2015
101,78 Perf. abs. euro taux
14/07/2015
101,68 Perf. abs. euro taux
13/07/2015
101,58 Perf. abs. euro taux
12/07/2015
101,08 Perf. abs. euro taux
11/07/2015
101,08 Perf. abs. euro taux
10/07/2015
101,08 Perf. abs. euro taux
09/07/2015
101,38 Perf. abs. euro taux
08/07/2015
101,44 Perf. abs. euro taux
07/07/2015
101,55 Perf. abs. euro taux
06/07/2015
101,54 Perf. abs. euro taux
05/07/2015
101,43 Perf. abs. euro taux
04/07/2015
101,43 Perf. abs. euro taux
03/07/2015
101,43 Perf. abs. euro taux
02/07/2015
101,43 Perf. abs. euro taux
01/07/2015
101,32 Perf. abs. euro taux
30/06/2015
101,06 Perf. abs. euro taux
29/06/2015
101,26 Perf. abs. euro taux
28/06/2015
101,43 Perf. abs. euro taux
27/06/2015
101,44 Perf. abs. euro taux
26/06/2015
101,44 Perf. abs. euro taux
25/06/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
24/06/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
23/06/2015
101,18 Perf. abs. euro taux
22/06/2015
100,91 Perf. abs. euro taux
21/06/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
20/06/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
19/06/2015
100,94 Perf. abs. euro taux
18/06/2015
100,69 Perf. abs. euro taux
17/06/2015
101,00 Perf. abs. euro taux
16/06/2015
101,19 Perf. abs. euro taux
15/06/2015
101,27 Perf. abs. euro taux
14/06/2015
101,35 Perf. abs. euro taux
13/06/2015
101,35 Perf. abs. euro taux
12/06/2015
101,35 Perf. abs. euro taux
11/06/2015
101,38 Perf. abs. euro taux
10/06/2015
101,28 Perf. abs. euro taux
09/06/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
08/06/2015
101,67 Perf. abs. euro taux
07/06/2015
101,66 Perf. abs. euro taux
06/06/2015
101,67 Perf. abs. euro taux
05/06/2015
101,67 Perf. abs. euro taux
04/06/2015
101,52 Perf. abs. euro taux
03/06/2015
101,95 Perf. abs. euro taux
02/06/2015
102,28 Perf. abs. euro taux
01/06/2015
102,62 Perf. abs. euro taux
31/05/2015
102,57 Perf. abs. euro taux
30/05/2015
102,57 Perf. abs. euro taux
29/05/2015
102,57 Perf. abs. euro taux
28/05/2015
102,77 Perf. abs. euro taux
27/05/2015
102,89 Perf. abs. euro taux
26/05/2015
102,71 Perf. abs. euro taux
25/05/2015
102,23 Perf. abs. euro taux
24/05/2015
102,19 Perf. abs. euro taux
23/05/2015
102,19 Perf. abs. euro taux
22/05/2015
102,19 Perf. abs. euro taux
21/05/2015
102,15 Perf. abs. euro taux
20/05/2015
102,18 Perf. abs. euro taux
19/05/2015
102,02 Perf. abs. euro taux
18/05/2015
101,47 Perf. abs. euro taux
17/05/2015
101,60 Perf. abs. euro taux
16/05/2015
101,60 Perf. abs. euro taux
15/05/2015
101,60 Perf. abs. euro taux
14/05/2015
101,57 Perf. abs. euro taux
13/05/2015
101,85 Perf. abs. euro taux
12/05/2015
101,80 Perf. abs. euro taux
11/05/2015
102,12 Perf. abs. euro taux
10/05/2015
101,95 Perf. abs. euro taux
09/05/2015
101,95 Perf. abs. euro taux
08/05/2015
101,95 Perf. abs. euro taux
07/05/2015
101,62 Perf. abs. euro taux
06/05/2015
101,84 Perf. abs. euro taux
05/05/2015
102,25 Perf. abs. euro taux
04/05/2015
102,20 Perf. abs. euro taux
03/05/2015
102,20 Perf. abs. euro taux
02/05/2015
102,21 Perf. abs. euro taux
01/05/2015
102,21 Perf. abs. euro taux
30/04/2015
102,22 Perf. abs. euro taux
29/04/2015
102,72 Perf. abs. euro taux
28/04/2015
103,02 Perf. abs. euro taux
27/04/2015
103,28 Perf. abs. euro taux
26/04/2015
103,24 Perf. abs. euro taux
25/04/2015
103,24 Perf. abs. euro taux
24/04/2015
103,24 Perf. abs. euro taux
23/04/2015
103,38 Perf. abs. euro taux
22/04/2015
103,47 Perf. abs. euro taux
21/04/2015
103,48 Perf. abs. euro taux
20/04/2015
103,49 Perf. abs. euro taux
19/04/2015
103,37 Perf. abs. euro taux
18/04/2015
103,37 Perf. abs. euro taux
17/04/2015
103,37 Perf. abs. euro taux
16/04/2015
103,75 Perf. abs. euro taux
15/04/2015
104,15 Perf. abs. euro taux
14/04/2015
104,13 Perf. abs. euro taux
13/04/2015
104,25 Perf. abs. euro taux
12/04/2015
104,20 Perf. abs. euro taux
11/04/2015
104,20 Perf. abs. euro taux
10/04/2015
104,20 Perf. abs. euro taux
09/04/2015
103,66 Perf. abs. euro taux
08/04/2015
103,35 Perf. abs. euro taux
07/04/2015
103,27 Perf. abs. euro taux
06/04/2015
103,22 Perf. abs. euro taux
05/04/2015
103,21 Perf. abs. euro taux
04/04/2015
103,21 Perf. abs. euro taux
03/04/2015
103,21 Perf. abs. euro taux
02/04/2015
103,21 Perf. abs. euro taux
01/04/2015
103,38 Perf. abs. euro taux
31/03/2015
103,32 Perf. abs. euro taux
30/03/2015
103,05 Perf. abs. euro taux
29/03/2015
102,96 Perf. abs. euro taux
28/03/2015
102,95 Perf. abs. euro taux
27/03/2015
102,95 Perf. abs. euro taux
26/03/2015
102,71 Perf. abs. euro taux
25/03/2015
102,68 Perf. abs. euro taux
24/03/2015
102,79 Perf. abs. euro taux
23/03/2015
102,88 Perf. abs. euro taux
22/03/2015
103,21 Perf. abs. euro taux
21/03/2015
103,22 Perf. abs. euro taux
20/03/2015
103,22 Perf. abs. euro taux
19/03/2015
103,47 Perf. abs. euro taux
18/03/2015
103,64 Perf. abs. euro taux
17/03/2015
103,69 Perf. abs. euro taux
16/03/2015
103,87 Perf. abs. euro taux
15/03/2015
103,92 Perf. abs. euro taux
14/03/2015
103,92 Perf. abs. euro taux
13/03/2015
103,92 Perf. abs. euro taux
12/03/2015
103,86 Perf. abs. euro taux
11/03/2015
103,93 Perf. abs. euro taux
10/03/2015
103,39 Perf. abs. euro taux
09/03/2015
103,06 Perf. abs. euro taux
08/03/2015
102,88 Perf. abs. euro taux
07/03/2015
102,88 Perf. abs. euro taux
06/03/2015
102,88 Perf. abs. euro taux
05/03/2015
102,47 Perf. abs. euro taux
04/03/2015
102,25 Perf. abs. euro taux
03/03/2015
102,13 Perf. abs. euro taux
02/03/2015
102,02 Perf. abs. euro taux
01/03/2015
101,90 Perf. abs. euro taux
28/02/2015
101,90 Perf. abs. euro taux
27/02/2015
101,90 Perf. abs. euro taux
26/02/2015
101,70 Perf. abs. euro taux
25/02/2015
101,45 Perf. abs. euro taux
24/02/2015
101,45 Perf. abs. euro taux
23/02/2015
101,41 Perf. abs. euro taux
22/02/2015
101,34 Perf. abs. euro taux
21/02/2015
101,34 Perf. abs. euro taux
20/02/2015
101,34 Perf. abs. euro taux
19/02/2015
101,19 Perf. abs. euro taux
18/02/2015
101,21 Perf. abs. euro taux
17/02/2015
101,03 Perf. abs. euro taux
16/02/2015
101,05 Perf. abs. euro taux
15/02/2015
101,09 Perf. abs. euro taux
14/02/2015
101,09 Perf. abs. euro taux
13/02/2015
101,09 Perf. abs. euro taux
12/02/2015
101,14 Perf. abs. euro taux
11/02/2015
101,12 Perf. abs. euro taux
10/02/2015
101,19 Perf. abs. euro taux
09/02/2015
101,25 Perf. abs. euro taux
08/02/2015
100,96 Perf. abs. euro taux
07/02/2015
100,96 Perf. abs. euro taux
06/02/2015
100,96 Perf. abs. euro taux
05/02/2015
100,98 Perf. abs. euro taux
04/02/2015
100,87 Perf. abs. euro taux
03/02/2015
100,97 Perf. abs. euro taux
02/02/2015
101,01 Perf. abs. euro taux
01/02/2015
101,03 Perf. abs. euro taux
31/01/2015
101,03 Perf. abs. euro taux
30/01/2015
101,03 Perf. abs. euro taux
29/01/2015
101,05 Perf. abs. euro taux
28/01/2015
101,01 Perf. abs. euro taux
27/01/2015
101,07 Perf. abs. euro taux
26/01/2015
101,26 Perf. abs. euro taux
25/01/2015
101,22 Perf. abs. euro taux
24/01/2015
101,22 Perf. abs. euro taux
23/01/2015
101,22 Perf. abs. euro taux
22/01/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/01/2018
101,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/01/2018
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/01/2018
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/01/2018
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/01/2018
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/01/2018
101,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/01/2018
101,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/01/2018
101,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/01/2018
101,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/01/2018
101,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/01/2018
101,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/01/2018
101,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/01/2018
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/01/2018
101,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/01/2018
101,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/01/2018
101,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/01/2018
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/12/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/12/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/12/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/12/2017
101,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/12/2017
101,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/12/2017
101,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/12/2017
101,42 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/12/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/12/2017
101,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/12/2017
101,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/12/2017
101,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/12/2017
101,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/12/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/12/2017
101,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/12/2017
101,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/12/2017
101,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/12/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/12/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/12/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/12/2017
101,42 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/12/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/12/2017
101,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/12/2017
101,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/12/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/11/2017
101,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/11/2017
101,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/11/2017
101,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/11/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/11/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/11/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/11/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/11/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/11/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/11/2017
101,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/11/2017
101,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/11/2017
101,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/11/2017
101,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/11/2017
101,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/11/2017
101,35 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/11/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/11/2017
101,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/11/2017
101,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/11/2017
101,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/11/2017
101,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/11/2017
101,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/11/2017
101,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/11/2017
101,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/11/2017
101,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/11/2017
101,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/11/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/11/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/11/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/11/2017
102,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/11/2017
101,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/10/2017
101,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/10/2017
101,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/10/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/10/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/10/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/10/2017
101,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/10/2017
101,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/10/2017
101,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/10/2017
101,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/10/2017
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/10/2017
101,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/10/2017
101,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/10/2017
101,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/10/2017
101,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/10/2017
101,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/10/2017
101,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/10/2017
101,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/10/2017
101,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/10/2017
102,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/10/2017
102,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/10/2017
102,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/10/2017
101,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/10/2017
101,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/10/2017
101,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/10/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/10/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/09/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/09/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/09/2017
101,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/09/2017
101,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/09/2017
101,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/09/2017
101,73 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/09/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/09/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/09/2017
101,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/09/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/09/2017
101,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/09/2017
101,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/09/2017
101,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/09/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/09/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/09/2017
101,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/09/2017
101,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/09/2017
101,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/09/2017
101,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/09/2017
101,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/09/2017
101,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/09/2017
101,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/09/2017
101,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/09/2017
101,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/09/2017
101,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/09/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/09/2017
101,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/09/2017
101,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/09/2017
101,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/09/2017
101,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/08/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/08/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/08/2017
101,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/08/2017
101,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/08/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/08/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/08/2017
101,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/08/2017
101,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/08/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/08/2017
101,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/08/2017
101,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/08/2017
101,34 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/08/2017
101,34 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/08/2017
101,34 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/08/2017
101,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/08/2017
101,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/08/2017
101,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/08/2017
101,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/08/2017
101,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/08/2017
101,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/08/2017
101,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/08/2017
101,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/08/2017
101,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/08/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/08/2017
101,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/08/2017
101,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/08/2017
101,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/08/2017
101,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/08/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/08/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/08/2017
101,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/07/2017
101,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/07/2017
101,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/07/2017
101,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/07/2017
101,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/07/2017
101,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/07/2017
101,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/07/2017
101,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/07/2017
101,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/07/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/07/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/07/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/07/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/07/2017
101,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/07/2017
101,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/07/2017
101,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/07/2017
101,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/07/2017
101,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/07/2017
101,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/07/2017
101,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/07/2017
101,02 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/07/2017
101,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/07/2017
101,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/07/2017
101,10 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/07/2017
101,10 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/07/2017
101,10 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/07/2017
101,12 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/07/2017
101,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/07/2017
101,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/07/2017
101,13 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/07/2017
101,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/07/2017
101,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/06/2017
101,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/06/2017
101,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/06/2017
101,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/06/2017
101,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/06/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/06/2017
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/06/2017
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/06/2017
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/06/2017
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/06/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/06/2017
100,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/06/2017
101,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/06/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/06/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/06/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/06/2017
101,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/06/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/06/2017
101,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/06/2017
100,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/06/2017
101,03 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/06/2017
101,03 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/06/2017
101,03 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/06/2017
101,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/06/2017
101,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/06/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/06/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/06/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/06/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/06/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/06/2017
101,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/05/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/05/2017
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/05/2017
100,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/05/2017
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/05/2017
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/05/2017
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/05/2017
100,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/05/2017
100,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/05/2017
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/05/2017
100,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/05/2017
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/05/2017
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/05/2017
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/05/2017
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/05/2017
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/05/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/05/2017
100,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/05/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/05/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/05/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/05/2017
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/05/2017
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/05/2017
100,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/05/2017
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/05/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/05/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/05/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/05/2017
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/05/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/05/2017
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/05/2017
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/04/2017
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/04/2017
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/04/2017
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/04/2017
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/04/2017
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/04/2017
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/04/2017
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/04/2017
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/04/2017
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/04/2017
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/04/2017
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/04/2017
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/04/2017
100,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/04/2017
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/04/2017
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/04/2017
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/04/2017
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/04/2017
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/04/2017
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/04/2017
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/04/2017
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/04/2017
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/04/2017
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/04/2017
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/04/2017
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/04/2017
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/04/2017
100,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/04/2017
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/04/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/04/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/03/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/03/2017
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/03/2017
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/03/2017
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/03/2017
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/03/2017
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/03/2017
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/03/2017
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/03/2017
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/03/2017
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/03/2017
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/03/2017
100,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/03/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/03/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/03/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/03/2017
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/03/2017
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/03/2017
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/03/2017
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/03/2017
100,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/03/2017
100,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/03/2017
100,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/03/2017
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/03/2017
100,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/03/2017
101,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/03/2017
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/03/2017
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/03/2017
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/03/2017
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/03/2017
101,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/03/2017
101,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/02/2017
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/02/2017
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/02/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/02/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/02/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/02/2017
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/02/2017
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/02/2017
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/02/2017
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/02/2017
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/02/2017
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/02/2017
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/02/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/02/2017
101,08 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/02/2017
100,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/02/2017
100,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/02/2017
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/02/2017
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/02/2017
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/02/2017
100,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/02/2017
100,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/02/2017
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/02/2017
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/02/2017
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/02/2017
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/02/2017
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/02/2017
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/02/2017
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/01/2017
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/01/2017
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/01/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/01/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/01/2017
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/01/2017
100,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/01/2017
101,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/01/2017
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/01/2017
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/01/2017
101,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/01/2017
101,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/01/2017
101,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/01/2017
101,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/01/2017
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/01/2017
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/01/2017
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/01/2017
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/01/2017
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/01/2017
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/01/2017
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/01/2017
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/01/2017
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/01/2017
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/01/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/01/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/01/2017
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/01/2017
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/01/2017
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/01/2017
100,71 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/01/2017
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/01/2017
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/12/2016
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/12/2016
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/12/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/12/2016
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/12/2016
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/12/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/12/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/12/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/12/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/12/2016
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/12/2016
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/12/2016
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/12/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/12/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/12/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/12/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/12/2016
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/12/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/12/2016
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/12/2016
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/12/2016
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/12/2016
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/12/2016
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/12/2016
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/12/2016
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/12/2016
100,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/12/2016
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/12/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/12/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/12/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/12/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/11/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/11/2016
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/11/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/11/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/11/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/11/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/11/2016
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/11/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/11/2016
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/11/2016
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/11/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/11/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/11/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/11/2016
100,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/11/2016
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/11/2016
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/11/2016
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/11/2016
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/11/2016
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/11/2016
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/11/2016
100,59 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/11/2016
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/11/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/11/2016
100,71 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/11/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/11/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/11/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/11/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/11/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/11/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/10/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/10/2016
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/10/2016
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/10/2016
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/10/2016
100,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/10/2016
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/10/2016
100,73 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/10/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/10/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/10/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/10/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/10/2016
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/10/2016
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/10/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/10/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/10/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/10/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/10/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/10/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/10/2016
100,71 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/10/2016
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/10/2016
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/10/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/10/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/10/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/10/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/10/2016
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/10/2016
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/10/2016
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/10/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/10/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/09/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/09/2016
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/09/2016
100,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/09/2016
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/09/2016
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/09/2016
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/09/2016
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/09/2016
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/09/2016
100,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/09/2016
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/09/2016
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/09/2016
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/09/2016
100,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/09/2016
100,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/09/2016
100,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/09/2016
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/09/2016
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/09/2016
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/09/2016
100,70 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/09/2016
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/09/2016
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/09/2016
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/09/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/09/2016
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/09/2016
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/09/2016
100,71 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/09/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/09/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/09/2016
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/09/2016
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/08/2016
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/08/2016
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/08/2016
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/08/2016
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/08/2016
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/08/2016
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/08/2016
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/08/2016
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/08/2016
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/08/2016
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/08/2016
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/08/2016
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/08/2016
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/08/2016
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/08/2016
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/08/2016
100,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/08/2016
100,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/08/2016
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/08/2016
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/08/2016
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/08/2016
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/08/2016
100,02 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/08/2016
99,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/08/2016
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/08/2016
100,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/07/2016
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/07/2016
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/07/2016
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/07/2016
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/07/2016
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/07/2016
99,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/07/2016
100,03 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/07/2016
100,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/07/2016
100,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/07/2016
100,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/07/2016
100,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/07/2016
99,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/07/2016
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/07/2016
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/07/2016
99,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/07/2016
99,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/07/2016
99,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/07/2016
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/07/2016
99,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/07/2016
99,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/07/2016
99,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/07/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/07/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/07/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/07/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/07/2016
99,35 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/07/2016
99,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/07/2016
99,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/07/2016
99,15 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/07/2016
99,15 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/07/2016
99,15 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/06/2016
99,07 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/06/2016
99,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/06/2016
99,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/06/2016
98,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/06/2016
98,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/06/2016
98,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/06/2016
98,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/06/2016
99,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/06/2016
99,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/06/2016
99,23 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/06/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/06/2016
99,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/06/2016
99,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/06/2016
99,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/06/2016
99,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/06/2016
99,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/06/2016
99,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/06/2016
99,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/06/2016
99,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/06/2016
99,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/06/2016
99,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/06/2016
99,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/06/2016
99,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/06/2016
99,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/06/2016
99,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/06/2016
99,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/06/2016
99,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/06/2016
99,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/06/2016
99,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/06/2016
99,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/05/2016
99,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/05/2016
99,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/05/2016
99,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/05/2016
99,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/05/2016
99,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/05/2016
99,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/05/2016
99,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/05/2016
99,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/05/2016
99,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/05/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/05/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/05/2016
99,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/05/2016
99,42 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/05/2016
99,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/05/2016
99,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/05/2016
99,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/05/2016
99,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/05/2016
99,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/05/2016
99,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/05/2016
99,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/05/2016
99,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/05/2016
99,29 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/05/2016
99,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/05/2016
99,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/05/2016
99,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/05/2016
99,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/05/2016
99,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/05/2016
99,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/05/2016
99,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/05/2016
99,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/05/2016
99,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/04/2016
99,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/04/2016
99,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/04/2016
99,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/04/2016
99,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/04/2016
99,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/04/2016
99,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/04/2016
99,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/04/2016
99,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/04/2016
99,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/04/2016
99,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/04/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/04/2016
99,34 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/04/2016
99,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/04/2016
99,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/04/2016
99,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/04/2016
99,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/04/2016
99,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/04/2016
99,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/04/2016
99,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/04/2016
99,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/04/2016
99,18 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/04/2016
99,18 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/04/2016
99,18 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/04/2016
99,18 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/04/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/04/2016
99,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/04/2016
99,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/04/2016
99,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/04/2016
99,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/04/2016
99,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/03/2016
99,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/03/2016
99,23 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/03/2016
99,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/03/2016
99,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/03/2016
99,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/03/2016
99,34 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/03/2016
99,11 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/03/2016
99,23 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/03/2016
99,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/03/2016
99,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/03/2016
99,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/03/2016
99,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/03/2016
99,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/03/2016
98,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/03/2016
99,07 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/03/2016
98,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/03/2016
98,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/03/2016
98,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/03/2016
98,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/03/2016
98,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/03/2016
98,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/02/2016
98,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/02/2016
98,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/02/2016
98,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/02/2016
98,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/02/2016
98,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/02/2016
98,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/02/2016
98,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/02/2016
98,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/02/2016
98,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/02/2016
98,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/02/2016
98,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/02/2016
98,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/02/2016
98,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/02/2016
98,71 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/02/2016
98,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/02/2016
98,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/02/2016
98,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/02/2016
98,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/02/2016
98,73 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/02/2016
98,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/02/2016
99,15 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/02/2016
99,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/02/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/02/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/02/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/02/2016
99,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/02/2016
99,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/02/2016
99,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/02/2016
99,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/01/2016
99,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/01/2016
99,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/01/2016
99,56 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/01/2016
99,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/01/2016
99,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/01/2016
99,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/01/2016
99,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/01/2016
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/01/2016
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/01/2016
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/01/2016
99,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/01/2016
99,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/01/2016
99,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/01/2016
99,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/01/2016
99,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/01/2016
99,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/01/2016
99,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/01/2016
99,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/01/2016
100,01 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/01/2016
100,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/01/2016
100,14 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/01/2016
100,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/01/2016
100,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/01/2016
100,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/01/2016
100,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/01/2016
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/01/2016
100,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/01/2016
100,42 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/01/2016
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/01/2016
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/01/2016
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/12/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/12/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/12/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/12/2015
100,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/12/2015
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/12/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/12/2015
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/12/2015
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/12/2015
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/12/2015
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/12/2015
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/12/2015
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/12/2015
100,62 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/12/2015
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/12/2015
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/12/2015
100,63 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/12/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/12/2015
100,54 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/12/2015
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/11/2015
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/11/2015
100,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/11/2015
100,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/11/2015
100,45 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/11/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/11/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/11/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/11/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/11/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/11/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/11/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/11/2015
100,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/11/2015
100,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/11/2015
100,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/11/2015
100,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/11/2015
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/11/2015
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/11/2015
100,30 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/11/2015
100,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/11/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/11/2015
100,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/11/2015
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/11/2015
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/11/2015
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/11/2015
100,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/11/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/11/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/11/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/11/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/11/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/10/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/10/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/10/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/10/2015
100,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/10/2015
100,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/10/2015
100,41 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/10/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/10/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/10/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/10/2015
100,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/10/2015
100,07 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/10/2015
100,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/10/2015
100,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/10/2015
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/10/2015
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/10/2015
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/10/2015
99,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/10/2015
99,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/10/2015
99,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/10/2015
99,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/10/2015
99,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/10/2015
99,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/10/2015
99,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/10/2015
99,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/10/2015
99,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/10/2015
99,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/10/2015
99,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/10/2015
99,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/10/2015
99,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/10/2015
99,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/10/2015
99,57 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/09/2015
99,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/09/2015
99,58 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/09/2015
99,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/09/2015
99,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/09/2015
99,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/09/2015
99,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/09/2015
99,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/09/2015
99,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/09/2015
99,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/09/2015
100,06 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/09/2015
99,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/09/2015
99,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/09/2015
99,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/09/2015
99,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/09/2015
99,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/09/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/09/2015
99,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/09/2015
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/09/2015
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/09/2015
99,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/09/2015
99,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/09/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/09/2015
99,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/09/2015
99,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/09/2015
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/09/2015
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/09/2015
100,04 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/09/2015
99,98 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/09/2015
100,08 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/09/2015
100,05 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/08/2015
100,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/08/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/08/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/08/2015
100,00 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/08/2015
100,03 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/08/2015
99,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/08/2015
99,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/08/2015
99,73 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/08/2015
100,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/08/2015
100,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/08/2015
100,09 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/08/2015
100,20 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/08/2015
100,35 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/08/2015
100,33 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/08/2015
100,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/08/2015
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/08/2015
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/08/2015
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/08/2015
100,32 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/08/2015
100,26 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/08/2015
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/08/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/08/2015
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/08/2015
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/08/2015
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/08/2015
100,51 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/08/2015
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/08/2015
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/08/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/08/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/08/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/07/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/07/2015
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/07/2015
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/07/2015
100,50 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/07/2015
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/07/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/07/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/07/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/07/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/07/2015
100,59 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/07/2015
100,61 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/07/2015
100,65 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/07/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/07/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/07/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/07/2015
100,49 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/07/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/07/2015
100,35 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/07/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/07/2015
100,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/07/2015
100,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/07/2015
100,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/07/2015
100,21 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/07/2015
100,16 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/07/2015
100,12 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/07/2015
100,18 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/07/2015
100,26 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/07/2015
100,26 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/07/2015
100,26 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/07/2015
100,28 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/07/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/06/2015
100,24 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/06/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/06/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/06/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/06/2015
100,60 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/06/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/06/2015
100,46 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/06/2015
100,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/06/2015
100,36 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/06/2015
100,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/06/2015
100,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/06/2015
100,17 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/06/2015
100,22 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/06/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/06/2015
100,35 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/06/2015
100,37 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/06/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/06/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/06/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/06/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/06/2015
100,59 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/06/2015
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/06/2015
100,55 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/06/2015
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/06/2015
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/06/2015
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/06/2015
100,59 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/06/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/06/2015
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/06/2015
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/05/2015
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/05/2015
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/05/2015
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/05/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/05/2015
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/05/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/05/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/05/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/05/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/05/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/05/2015
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/05/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/05/2015
100,81 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/05/2015
100,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/05/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/05/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/05/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/05/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/05/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/05/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/05/2015
100,94 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/05/2015
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/05/2015
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/05/2015
100,69 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/05/2015
100,73 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/05/2015
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/05/2015
100,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/05/2015
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/05/2015
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/05/2015
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/05/2015
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/04/2015
100,90 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/04/2015
100,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/04/2015
100,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/04/2015
100,92 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/04/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/04/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/04/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/04/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/04/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/04/2015
100,76 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/04/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/04/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/04/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/04/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/04/2015
100,88 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/04/2015
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/04/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/04/2015
100,99 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/04/2015
100,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/04/2015
100,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/04/2015
100,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/04/2015
100,97 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/04/2015
100,95 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/04/2015
100,96 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/04/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/04/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/04/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/04/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/04/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/04/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/03/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/03/2015
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/03/2015
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/03/2015
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/03/2015
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/03/2015
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/03/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/03/2015
100,79 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/03/2015
100,78 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/03/2015
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/03/2015
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/03/2015
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/03/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/03/2015
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/03/2015
100,85 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/03/2015
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/03/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/03/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/03/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/03/2015
100,84 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/03/2015
100,93 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/03/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/03/2015
100,91 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/03/2015
101,02 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/03/2015
101,02 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/03/2015
101,02 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/03/2015
100,87 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/03/2015
100,83 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/03/2015
100,86 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/03/2015
100,89 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/03/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/02/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/02/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/02/2015
100,82 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/02/2015
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/02/2015
100,80 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/02/2015
100,77 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/02/2015
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
21/02/2015
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
20/02/2015
100,72 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
19/02/2015
100,75 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
18/02/2015
100,74 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
17/02/2015
100,68 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
16/02/2015
100,67 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
15/02/2015
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
14/02/2015
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
13/02/2015
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
12/02/2015
100,59 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
11/02/2015
100,66 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
10/02/2015
100,64 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
09/02/2015
100,52 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
08/02/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
07/02/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
06/02/2015
100,53 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
05/02/2015
100,48 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
04/02/2015
100,44 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
03/02/2015
100,47 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
02/02/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
01/02/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
31/01/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
30/01/2015
100,40 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
29/01/2015
100,43 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
28/01/2015
100,38 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
27/01/2015
100,31 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
26/01/2015
100,39 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
25/01/2015
100,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
24/01/2015
100,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
23/01/2015
100,25 BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2
22/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2 1,960,651,450,63
Perf. abs. euro taux 0,750,252,850,18
EONIA + 2% 5,371,760,02129,80
Performances annuelles
 20172016201520142013
BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND A2 0,970,140,31-0,461,51
Perf. abs. euro taux -1,721,742,354,560,49
EONIA + 2% 1,671,711,922,132,12

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus