BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR - IE00B5B9LX04

Performance en base 100 du 17/01/2015 au 16/01/2018
 
BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
 
Oblig. Monde Ht Rendt
 
ML Global High Yield
ML Global High Yield
16/01/2018
116,86 ML Global High Yield
15/01/2018
116,46 ML Global High Yield
14/01/2018
117,37 ML Global High Yield
13/01/2018
117,37 ML Global High Yield
12/01/2018
117,37 ML Global High Yield
11/01/2018
118,13 ML Global High Yield
10/01/2018
118,58 ML Global High Yield
09/01/2018
119,22 ML Global High Yield
08/01/2018
118,86 ML Global High Yield
07/01/2018
118,31 ML Global High Yield
06/01/2018
118,31 ML Global High Yield
05/01/2018
118,31 ML Global High Yield
04/01/2018
117,86 ML Global High Yield
03/01/2018
118,02 ML Global High Yield
02/01/2018
117,56 ML Global High Yield
01/01/2018
117,70 ML Global High Yield
31/12/2017
117,70 ML Global High Yield
30/12/2017
117,68 ML Global High Yield
29/12/2017
117,68 ML Global High Yield
28/12/2017
118,22 ML Global High Yield
27/12/2017
118,52 ML Global High Yield
26/12/2017
118,69 ML Global High Yield
25/12/2017
118,89 ML Global High Yield
24/12/2017
118,89 ML Global High Yield
23/12/2017
118,89 ML Global High Yield
22/12/2017
118,89 ML Global High Yield
21/12/2017
118,66 ML Global High Yield
20/12/2017
118,45 ML Global High Yield
19/12/2017
119,06 ML Global High Yield
18/12/2017
119,09 ML Global High Yield
17/12/2017
119,44 ML Global High Yield
16/12/2017
119,44 ML Global High Yield
15/12/2017
119,44 ML Global High Yield
14/12/2017
119,40 ML Global High Yield
13/12/2017
119,60 ML Global High Yield
12/12/2017
119,85 ML Global High Yield
11/12/2017
119,26 ML Global High Yield
10/12/2017
119,56 ML Global High Yield
09/12/2017
119,56 ML Global High Yield
08/12/2017
119,56 ML Global High Yield
07/12/2017
119,21 ML Global High Yield
06/12/2017
119,28 ML Global High Yield
05/12/2017
119,02 ML Global High Yield
04/12/2017
118,82 ML Global High Yield
03/12/2017
118,59 ML Global High Yield
02/12/2017
118,59 ML Global High Yield
01/12/2017
118,59 ML Global High Yield
30/11/2017
118,12 ML Global High Yield
29/11/2017
118,71 ML Global High Yield
28/11/2017
118,52 ML Global High Yield
27/11/2017
118,15 ML Global High Yield
26/11/2017
117,88 ML Global High Yield
25/11/2017
117,88 ML Global High Yield
24/11/2017
117,88 ML Global High Yield
23/11/2017
118,62 ML Global High Yield
22/11/2017
119,06 ML Global High Yield
21/11/2017
119,48 ML Global High Yield
20/11/2017
119,18 ML Global High Yield
19/11/2017
118,78 ML Global High Yield
18/11/2017
118,78 ML Global High Yield
17/11/2017
118,78 ML Global High Yield
16/11/2017
118,79 ML Global High Yield
15/11/2017
118,06 ML Global High Yield
14/11/2017
118,74 ML Global High Yield
13/11/2017
119,75 ML Global High Yield
12/11/2017
119,80 ML Global High Yield
11/11/2017
119,80 ML Global High Yield
10/11/2017
119,80 ML Global High Yield
09/11/2017
120,14 ML Global High Yield
08/11/2017
120,83 ML Global High Yield
07/11/2017
121,22 ML Global High Yield
06/11/2017
121,25 ML Global High Yield
05/11/2017
120,96 ML Global High Yield
04/11/2017
120,96 ML Global High Yield
03/11/2017
120,96 ML Global High Yield
02/11/2017
120,59 ML Global High Yield
01/11/2017
121,14 ML Global High Yield
31/10/2017
120,77 ML Global High Yield
30/10/2017
120,90 ML Global High Yield
29/10/2017
121,18 ML Global High Yield
28/10/2017
121,18 ML Global High Yield
27/10/2017
121,18 ML Global High Yield
26/10/2017
120,13 ML Global High Yield
25/10/2017
119,28 ML Global High Yield
24/10/2017
119,81 ML Global High Yield
23/10/2017
119,95 ML Global High Yield
22/10/2017
119,51 ML Global High Yield
21/10/2017
119,51 ML Global High Yield
20/10/2017
119,51 ML Global High Yield
19/10/2017
118,96 ML Global High Yield
18/10/2017
119,58 ML Global High Yield
17/10/2017
119,70 ML Global High Yield
16/10/2017
119,24 ML Global High Yield
15/10/2017
118,83 ML Global High Yield
14/10/2017
118,83 ML Global High Yield
13/10/2017
118,83 ML Global High Yield
12/10/2017
118,69 ML Global High Yield
11/10/2017
118,73 ML Global High Yield
10/10/2017
118,93 ML Global High Yield
09/10/2017
119,55 ML Global High Yield
08/10/2017
119,51 ML Global High Yield
07/10/2017
119,51 ML Global High Yield
06/10/2017
119,51 ML Global High Yield
05/10/2017
119,70 ML Global High Yield
04/10/2017
119,27 ML Global High Yield
03/10/2017
119,27 ML Global High Yield
02/10/2017
119,38 ML Global High Yield
01/10/2017
118,64 ML Global High Yield
30/09/2017
118,64 ML Global High Yield
29/09/2017
118,62 ML Global High Yield
28/09/2017
118,85 ML Global High Yield
27/09/2017
119,23 ML Global High Yield
26/09/2017
118,99 ML Global High Yield
25/09/2017
118,11 ML Global High Yield
24/09/2017
117,21 ML Global High Yield
23/09/2017
117,21 ML Global High Yield
22/09/2017
117,21 ML Global High Yield
21/09/2017
117,56 ML Global High Yield
20/09/2017
116,99 ML Global High Yield
19/09/2017
117,06 ML Global High Yield
18/09/2017
117,23 ML Global High Yield
17/09/2017
117,05 ML Global High Yield
16/09/2017
117,05 ML Global High Yield
15/09/2017
117,05 ML Global High Yield
14/09/2017
117,73 ML Global High Yield
13/09/2017
117,28 ML Global High Yield
12/09/2017
116,96 ML Global High Yield
11/09/2017
116,67 ML Global High Yield
10/09/2017
116,29 ML Global High Yield
09/09/2017
116,29 ML Global High Yield
08/09/2017
116,29 ML Global High Yield
07/09/2017
116,41 ML Global High Yield
06/09/2017
116,91 ML Global High Yield
05/09/2017
116,92 ML Global High Yield
04/09/2017
116,93 ML Global High Yield
03/09/2017
117,15 ML Global High Yield
02/09/2017
117,15 ML Global High Yield
01/09/2017
117,15 ML Global High Yield
31/08/2017
116,98 ML Global High Yield
30/08/2017
116,59 ML Global High Yield
29/08/2017
115,63 ML Global High Yield
28/08/2017
116,18 ML Global High Yield
27/08/2017
116,77 ML Global High Yield
26/08/2017
116,77 ML Global High Yield
25/08/2017
116,77 ML Global High Yield
24/08/2017
117,23 ML Global High Yield
23/08/2017
117,03 ML Global High Yield
22/08/2017
117,43 ML Global High Yield
21/08/2017
116,95 ML Global High Yield
20/08/2017
117,43 ML Global High Yield
19/08/2017
117,43 ML Global High Yield
18/08/2017
117,43 ML Global High Yield
17/08/2017
117,61 ML Global High Yield
16/08/2017
117,98 ML Global High Yield
15/08/2017
117,77 ML Global High Yield
14/08/2017
117,28 ML Global High Yield
13/08/2017
116,98 ML Global High Yield
12/08/2017
116,98 ML Global High Yield
11/08/2017
116,98 ML Global High Yield
10/08/2017
117,45 ML Global High Yield
09/08/2017
117,76 ML Global High Yield
08/08/2017
118,12 ML Global High Yield
07/08/2017
117,70 ML Global High Yield
06/08/2017
118,02 ML Global High Yield
05/08/2017
118,02 ML Global High Yield
04/08/2017
118,02 ML Global High Yield
03/08/2017
117,01 ML Global High Yield
02/08/2017
117,15 ML Global High Yield
01/08/2017
117,49 ML Global High Yield
31/07/2017
117,57 ML Global High Yield
30/07/2017
117,89 ML Global High Yield
29/07/2017
117,89 ML Global High Yield
28/07/2017
117,89 ML Global High Yield
27/07/2017
118,57 ML Global High Yield
26/07/2017
118,84 ML Global High Yield
25/07/2017
118,45 ML Global High Yield
24/07/2017
118,53 ML Global High Yield
23/07/2017
118,38 ML Global High Yield
22/07/2017
118,38 ML Global High Yield
21/07/2017
118,38 ML Global High Yield
20/07/2017
118,55 ML Global High Yield
19/07/2017
119,46 ML Global High Yield
18/07/2017
118,75 ML Global High Yield
17/07/2017
119,60 ML Global High Yield
16/07/2017
119,61 ML Global High Yield
15/07/2017
119,61 ML Global High Yield
14/07/2017
119,61 ML Global High Yield
13/07/2017
119,79 ML Global High Yield
12/07/2017
119,53 ML Global High Yield
11/07/2017
119,21 ML Global High Yield
10/07/2017
119,46 ML Global High Yield
09/07/2017
119,34 ML Global High Yield
08/07/2017
119,34 ML Global High Yield
07/07/2017
119,34 ML Global High Yield
06/07/2017
119,43 ML Global High Yield
05/07/2017
120,30 ML Global High Yield
04/07/2017
120,10 ML Global High Yield
03/07/2017
119,93 ML Global High Yield
02/07/2017
119,54 ML Global High Yield
01/07/2017
119,54 ML Global High Yield
30/06/2017
119,54 ML Global High Yield
29/06/2017
119,36 ML Global High Yield
28/06/2017
119,91 ML Global High Yield
27/06/2017
120,54 ML Global High Yield
26/06/2017
121,27 ML Global High Yield
25/06/2017
121,10 ML Global High Yield
24/06/2017
121,10 ML Global High Yield
23/06/2017
121,10 ML Global High Yield
22/06/2017
121,38 ML Global High Yield
21/06/2017
121,57 ML Global High Yield
20/06/2017
121,95 ML Global High Yield
19/06/2017
121,81 ML Global High Yield
18/06/2017
121,45 ML Global High Yield
17/06/2017
121,45 ML Global High Yield
16/06/2017
121,45 ML Global High Yield
15/06/2017
121,91 ML Global High Yield
14/06/2017
120,90 ML Global High Yield
13/06/2017
121,43 ML Global High Yield
12/06/2017
121,36 ML Global High Yield
11/06/2017
121,49 ML Global High Yield
10/06/2017
121,49 ML Global High Yield
09/06/2017
121,49 ML Global High Yield
08/06/2017
121,18 ML Global High Yield
07/06/2017
120,91 ML Global High Yield
06/06/2017
120,97 ML Global High Yield
05/06/2017
121,09 ML Global High Yield
04/06/2017
120,82 ML Global High Yield
03/06/2017
120,82 ML Global High Yield
02/06/2017
120,82 ML Global High Yield
01/06/2017
121,15 ML Global High Yield
31/05/2017
120,86 ML Global High Yield
30/05/2017
121,45 ML Global High Yield
29/05/2017
121,41 ML Global High Yield
28/05/2017
121,27 ML Global High Yield
27/05/2017
121,27 ML Global High Yield
26/05/2017
121,27 ML Global High Yield
25/05/2017
121,03 ML Global High Yield
24/05/2017
121,22 ML Global High Yield
23/05/2017
120,71 ML Global High Yield
22/05/2017
120,47 ML Global High Yield
21/05/2017
120,85 ML Global High Yield
20/05/2017
120,85 ML Global High Yield
19/05/2017
120,85 ML Global High Yield
18/05/2017
121,22 ML Global High Yield
17/05/2017
121,32 ML Global High Yield
16/05/2017
121,99 ML Global High Yield
15/05/2017
122,90 ML Global High Yield
14/05/2017
123,27 ML Global High Yield
13/05/2017
123,27 ML Global High Yield
12/05/2017
123,27 ML Global High Yield
11/05/2017
123,75 ML Global High Yield
10/05/2017
123,70 ML Global High Yield
09/05/2017
123,39 ML Global High Yield
08/05/2017
122,91 ML Global High Yield
07/05/2017
122,30 ML Global High Yield
06/05/2017
122,30 ML Global High Yield
05/05/2017
122,30 ML Global High Yield
04/05/2017
122,75 ML Global High Yield
03/05/2017
123,29 ML Global High Yield
02/05/2017
123,30 ML Global High Yield
01/05/2017
123,02 ML Global High Yield
30/04/2017
123,28 ML Global High Yield
29/04/2017
123,24 ML Global High Yield
28/04/2017
123,24 ML Global High Yield
27/04/2017
123,32 ML Global High Yield
26/04/2017
123,18 ML Global High Yield
25/04/2017
122,58 ML Global High Yield
24/04/2017
123,03 ML Global High Yield
23/04/2017
124,42 ML Global High Yield
22/04/2017
124,42 ML Global High Yield
21/04/2017
124,42 ML Global High Yield
20/04/2017
123,58 ML Global High Yield
19/04/2017
124,05 ML Global High Yield
18/04/2017
124,09 ML Global High Yield
17/04/2017
124,41 ML Global High Yield
16/04/2017
124,72 ML Global High Yield
15/04/2017
124,72 ML Global High Yield
14/04/2017
124,72 ML Global High Yield
13/04/2017
124,72 ML Global High Yield
12/04/2017
124,76 ML Global High Yield
11/04/2017
124,69 ML Global High Yield
10/04/2017
124,99 ML Global High Yield
09/04/2017
124,71 ML Global High Yield
08/04/2017
124,71 ML Global High Yield
07/04/2017
124,71 ML Global High Yield
06/04/2017
124,24 ML Global High Yield
05/04/2017
124,15 ML Global High Yield
04/04/2017
123,95 ML Global High Yield
03/04/2017
124,07 ML Global High Yield
02/04/2017
123,59 ML Global High Yield
01/04/2017
123,59 ML Global High Yield
31/03/2017
123,59 ML Global High Yield
30/03/2017
123,16 ML Global High Yield
29/03/2017
122,73 ML Global High Yield
28/03/2017
121,34 ML Global High Yield
27/03/2017
120,96 ML Global High Yield
26/03/2017
121,72 ML Global High Yield
25/03/2017
121,72 ML Global High Yield
24/03/2017
121,72 ML Global High Yield
23/03/2017
121,75 ML Global High Yield
22/03/2017
121,43 ML Global High Yield
21/03/2017
121,61 ML Global High Yield
20/03/2017
122,21 ML Global High Yield
19/03/2017
122,37 ML Global High Yield
18/03/2017
122,37 ML Global High Yield
17/03/2017
122,37 ML Global High Yield
16/03/2017
122,41 ML Global High Yield
15/03/2017
122,93 ML Global High Yield
14/03/2017
122,41 ML Global High Yield
13/03/2017
122,60 ML Global High Yield
12/03/2017
122,89 ML Global High Yield
11/03/2017
122,89 ML Global High Yield
10/03/2017
122,89 ML Global High Yield
09/03/2017
123,55 ML Global High Yield
08/03/2017
124,31 ML Global High Yield
07/03/2017
124,46 ML Global High Yield
06/03/2017
124,55 ML Global High Yield
05/03/2017
125,03 ML Global High Yield
04/03/2017
125,03 ML Global High Yield
03/03/2017
125,03 ML Global High Yield
02/03/2017
125,52 ML Global High Yield
01/03/2017
125,27 ML Global High Yield
28/02/2017
124,39 ML Global High Yield
27/02/2017
124,45 ML Global High Yield
26/02/2017
124,74 ML Global High Yield
25/02/2017
124,74 ML Global High Yield
24/02/2017
124,74 ML Global High Yield
23/02/2017
124,53 ML Global High Yield
22/02/2017
124,80 ML Global High Yield
21/02/2017
124,71 ML Global High Yield
20/02/2017
123,66 ML Global High Yield
19/02/2017
123,49 ML Global High Yield
18/02/2017
123,49 ML Global High Yield
17/02/2017
123,49 ML Global High Yield
16/02/2017
123,14 ML Global High Yield
15/02/2017
124,06 ML Global High Yield
14/02/2017
124,11 ML Global High Yield
13/02/2017
123,66 ML Global High Yield
12/02/2017
123,32 ML Global High Yield
11/02/2017
123,32 ML Global High Yield
10/02/2017
123,32 ML Global High Yield
09/02/2017
122,81 ML Global High Yield
08/02/2017
122,36 ML Global High Yield
07/02/2017
122,59 ML Global High Yield
06/02/2017
122,08 ML Global High Yield
05/02/2017
121,50 ML Global High Yield
04/02/2017
121,50 ML Global High Yield
03/02/2017
121,50 ML Global High Yield
02/02/2017
121,11 ML Global High Yield
01/02/2017
121,47 ML Global High Yield
31/01/2017
120,87 ML Global High Yield
30/01/2017
121,99 ML Global High Yield
29/01/2017
121,90 ML Global High Yield
28/01/2017
121,90 ML Global High Yield
27/01/2017
121,90 ML Global High Yield
26/01/2017
122,16 ML Global High Yield
25/01/2017
121,38 ML Global High Yield
24/01/2017
121,04 ML Global High Yield
23/01/2017
121,01 ML Global High Yield
22/01/2017
121,57 ML Global High Yield
21/01/2017
121,57 ML Global High Yield
20/01/2017
121,57 ML Global High Yield
19/01/2017
122,25 ML Global High Yield
18/01/2017
121,57 ML Global High Yield
17/01/2017
121,60 ML Global High Yield
16/01/2017
122,30 ML Global High Yield
15/01/2017
122,08 ML Global High Yield
14/01/2017
122,08 ML Global High Yield
13/01/2017
122,08 ML Global High Yield
12/01/2017
121,74 ML Global High Yield
11/01/2017
123,48 ML Global High Yield
10/01/2017
122,36 ML Global High Yield
09/01/2017
122,61 ML Global High Yield
08/01/2017
122,39 ML Global High Yield
07/01/2017
122,39 ML Global High Yield
06/01/2017
122,39 ML Global High Yield
05/01/2017
122,10 ML Global High Yield
04/01/2017
123,01 ML Global High Yield
03/01/2017
123,52 ML Global High Yield
02/01/2017
121,60 ML Global High Yield
01/01/2017
121,60 ML Global High Yield
31/12/2016
121,60 ML Global High Yield
30/12/2016
121,59 ML Global High Yield
29/12/2016
122,08 ML Global High Yield
28/12/2016
122,97 ML Global High Yield
27/12/2016
122,26 ML Global High Yield
26/12/2016
122,10 ML Global High Yield
25/12/2016
122,10 ML Global High Yield
24/12/2016
122,10 ML Global High Yield
23/12/2016
122,10 ML Global High Yield
22/12/2016
122,07 ML Global High Yield
21/12/2016
122,25 ML Global High Yield
20/12/2016
122,68 ML Global High Yield
19/12/2016
122,02 ML Global High Yield
18/12/2016
122,19 ML Global High Yield
17/12/2016
122,19 ML Global High Yield
16/12/2016
122,19 ML Global High Yield
15/12/2016
122,11 ML Global High Yield
14/12/2016
120,31 ML Global High Yield
13/12/2016
120,37 ML Global High Yield
12/12/2016
120,48 ML Global High Yield
11/12/2016
120,98 ML Global High Yield
10/12/2016
120,98 ML Global High Yield
09/12/2016
120,98 ML Global High Yield
08/12/2016
120,07 ML Global High Yield
07/12/2016
118,48 ML Global High Yield
06/12/2016
118,37 ML Global High Yield
05/12/2016
118,09 ML Global High Yield
04/12/2016
118,45 ML Global High Yield
03/12/2016
118,45 ML Global High Yield
02/12/2016
118,45 ML Global High Yield
01/12/2016
118,83 ML Global High Yield
30/11/2016
118,84 ML Global High Yield
29/11/2016
118,55 ML Global High Yield
28/11/2016
118,89 ML Global High Yield
27/11/2016
118,55 ML Global High Yield
26/11/2016
118,55 ML Global High Yield
25/11/2016
118,55 ML Global High Yield
24/11/2016
118,95 ML Global High Yield
23/11/2016
119,20 ML Global High Yield
22/11/2016
118,66 ML Global High Yield
21/11/2016
118,04 ML Global High Yield
20/11/2016
118,27 ML Global High Yield
19/11/2016
118,27 ML Global High Yield
18/11/2016
118,27 ML Global High Yield
17/11/2016
117,56 ML Global High Yield
16/11/2016
117,39 ML Global High Yield
15/11/2016
116,85 ML Global High Yield
14/11/2016
116,37 ML Global High Yield
13/11/2016
116,32 ML Global High Yield
12/11/2016
116,32 ML Global High Yield
11/11/2016
116,32 ML Global High Yield
10/11/2016
116,13 ML Global High Yield
09/11/2016
115,86 ML Global High Yield
08/11/2016
115,30 ML Global High Yield
07/11/2016
115,37 ML Global High Yield
06/11/2016
114,16 ML Global High Yield
05/11/2016
114,16 ML Global High Yield
04/11/2016
114,16 ML Global High Yield
03/11/2016
114,49 ML Global High Yield
02/11/2016
114,27 ML Global High Yield
01/11/2016
115,20 ML Global High Yield
31/10/2016
116,25 ML Global High Yield
30/10/2016
116,74 ML Global High Yield
29/10/2016
116,74 ML Global High Yield
28/10/2016
116,74 ML Global High Yield
27/10/2016
117,06 ML Global High Yield
26/10/2016
117,29 ML Global High Yield
25/10/2016
118,05 ML Global High Yield
24/10/2016
117,81 ML Global High Yield
23/10/2016
117,75 ML Global High Yield
22/10/2016
117,75 ML Global High Yield
21/10/2016
117,75 ML Global High Yield
20/10/2016
117,25 ML Global High Yield
19/10/2016
116,72 ML Global High Yield
18/10/2016
116,45 ML Global High Yield
17/10/2016
116,07 ML Global High Yield
16/10/2016
115,96 ML Global High Yield
15/10/2016
115,96 ML Global High Yield
14/10/2016
115,96 ML Global High Yield
13/10/2016
115,57 ML Global High Yield
12/10/2016
115,81 ML Global High Yield
11/10/2016
115,45 ML Global High Yield
10/10/2016
114,63 ML Global High Yield
09/10/2016
114,42 ML Global High Yield
08/10/2016
114,42 ML Global High Yield
07/10/2016
114,42 ML Global High Yield
06/10/2016
114,54 ML Global High Yield
05/10/2016
114,22 ML Global High Yield
04/10/2016
114,49 ML Global High Yield
03/10/2016
113,87 ML Global High Yield
02/10/2016
113,61 ML Global High Yield
01/10/2016
113,61 ML Global High Yield
30/09/2016
113,61 ML Global High Yield
29/09/2016
113,61 ML Global High Yield
28/09/2016
113,72 ML Global High Yield
27/09/2016
113,52 ML Global High Yield
26/09/2016
112,95 ML Global High Yield
25/09/2016
113,46 ML Global High Yield
24/09/2016
113,46 ML Global High Yield
23/09/2016
113,46 ML Global High Yield
22/09/2016
113,29 ML Global High Yield
21/09/2016
113,55 ML Global High Yield
20/09/2016
113,10 ML Global High Yield
19/09/2016
112,94 ML Global High Yield
18/09/2016
112,99 ML Global High Yield
17/09/2016
112,99 ML Global High Yield
16/09/2016
112,99 ML Global High Yield
15/09/2016
112,44 ML Global High Yield
14/09/2016
112,43 ML Global High Yield
13/09/2016
112,57 ML Global High Yield
12/09/2016
113,01 ML Global High Yield
11/09/2016
113,38 ML Global High Yield
10/09/2016
113,38 ML Global High Yield
09/09/2016
113,38 ML Global High Yield
08/09/2016
113,25 ML Global High Yield
07/09/2016
113,49 ML Global High Yield
06/09/2016
113,40 ML Global High Yield
05/09/2016
113,98 ML Global High Yield
04/09/2016
113,76 ML Global High Yield
03/09/2016
113,76 ML Global High Yield
02/09/2016
113,76 ML Global High Yield
01/09/2016
113,40 ML Global High Yield
31/08/2016
113,89 ML Global High Yield
30/08/2016
113,82 ML Global High Yield
29/08/2016
113,58 ML Global High Yield
28/08/2016
112,59 ML Global High Yield
27/08/2016
112,59 ML Global High Yield
26/08/2016
112,59 ML Global High Yield
25/08/2016
112,49 ML Global High Yield
24/08/2016
112,82 ML Global High Yield
23/08/2016
112,17 ML Global High Yield
22/08/2016
111,95 ML Global High Yield
21/08/2016
111,93 ML Global High Yield
20/08/2016
111,93 ML Global High Yield
19/08/2016
111,93 ML Global High Yield
18/08/2016
111,91 ML Global High Yield
17/08/2016
112,20 ML Global High Yield
16/08/2016
112,29 ML Global High Yield
15/08/2016
112,65 ML Global High Yield
14/08/2016
112,60 ML Global High Yield
13/08/2016
112,60 ML Global High Yield
12/08/2016
112,60 ML Global High Yield
11/08/2016
112,50 ML Global High Yield
10/08/2016
112,60 ML Global High Yield
09/08/2016
112,91 ML Global High Yield
08/08/2016
112,92 ML Global High Yield
07/08/2016
112,66 ML Global High Yield
06/08/2016
112,66 ML Global High Yield
05/08/2016
112,66 ML Global High Yield
04/08/2016
111,79 ML Global High Yield
03/08/2016
111,14 ML Global High Yield
02/08/2016
110,72 ML Global High Yield
01/08/2016
111,31 ML Global High Yield
31/07/2016
111,24 ML Global High Yield
30/07/2016
111,22 ML Global High Yield
29/07/2016
111,22 ML Global High Yield
28/07/2016
112,05 ML Global High Yield
27/07/2016
112,90 ML Global High Yield
26/07/2016
112,93 ML Global High Yield
25/07/2016
113,22 ML Global High Yield
24/07/2016
113,11 ML Global High Yield
23/07/2016
113,11 ML Global High Yield
22/07/2016
113,11 ML Global High Yield
21/07/2016
112,91 ML Global High Yield
20/07/2016
112,69 ML Global High Yield
19/07/2016
112,55 ML Global High Yield
18/07/2016
112,09 ML Global High Yield
17/07/2016
112,01 ML Global High Yield
16/07/2016
112,01 ML Global High Yield
15/07/2016
112,01 ML Global High Yield
14/07/2016
111,75 ML Global High Yield
13/07/2016
111,51 ML Global High Yield
12/07/2016
111,87 ML Global High Yield
11/07/2016
111,50 ML Global High Yield
10/07/2016
110,99 ML Global High Yield
09/07/2016
110,99 ML Global High Yield
08/07/2016
110,99 ML Global High Yield
07/07/2016
110,24 ML Global High Yield
06/07/2016
109,89 ML Global High Yield
05/07/2016
109,67 ML Global High Yield
04/07/2016
109,46 ML Global High Yield
03/07/2016
109,39 ML Global High Yield
02/07/2016
109,39 ML Global High Yield
01/07/2016
109,39 ML Global High Yield
30/06/2016
109,18 ML Global High Yield
29/06/2016
109,00 ML Global High Yield
28/06/2016
108,62 ML Global High Yield
27/06/2016
108,90 ML Global High Yield
26/06/2016
108,40 ML Global High Yield
25/06/2016
108,40 ML Global High Yield
24/06/2016
108,40 ML Global High Yield
23/06/2016
107,97 ML Global High Yield
22/06/2016
108,14 ML Global High Yield
21/06/2016
107,99 ML Global High Yield
20/06/2016
107,48 ML Global High Yield
19/06/2016
107,43 ML Global High Yield
18/06/2016
107,43 ML Global High Yield
17/06/2016
107,43 ML Global High Yield
16/06/2016
107,93 ML Global High Yield
15/06/2016
107,60 ML Global High Yield
14/06/2016
107,64 ML Global High Yield
13/06/2016
107,51 ML Global High Yield
12/06/2016
107,82 ML Global High Yield
11/06/2016
107,82 ML Global High Yield
10/06/2016
107,82 ML Global High Yield
09/06/2016
107,87 ML Global High Yield
08/06/2016
107,37 ML Global High Yield
07/06/2016
107,31 ML Global High Yield
06/06/2016
106,82 ML Global High Yield
05/06/2016
106,76 ML Global High Yield
04/06/2016
106,76 ML Global High Yield
03/06/2016
106,76 ML Global High Yield
02/06/2016
107,89 ML Global High Yield
01/06/2016
107,62 ML Global High Yield
31/05/2016
108,12 ML Global High Yield
30/05/2016
108,02 ML Global High Yield
29/05/2016
108,03 ML Global High Yield
28/05/2016
108,03 ML Global High Yield
27/05/2016
108,03 ML Global High Yield
26/05/2016
107,62 ML Global High Yield
25/05/2016
107,84 ML Global High Yield
24/05/2016
107,40 ML Global High Yield
23/05/2016
106,82 ML Global High Yield
22/05/2016
106,65 ML Global High Yield
21/05/2016
106,65 ML Global High Yield
20/05/2016
106,65 ML Global High Yield
19/05/2016
106,49 ML Global High Yield
18/05/2016
106,28 ML Global High Yield
17/05/2016
105,86 ML Global High Yield
16/05/2016
105,73 ML Global High Yield
15/05/2016
105,82 ML Global High Yield
14/05/2016
105,82 ML Global High Yield
13/05/2016
105,82 ML Global High Yield
12/05/2016
105,06 ML Global High Yield
11/05/2016
104,74 ML Global High Yield
10/05/2016
104,79 ML Global High Yield
09/05/2016
104,60 ML Global High Yield
08/05/2016
104,46 ML Global High Yield
07/05/2016
104,46 ML Global High Yield
06/05/2016
104,46 ML Global High Yield
05/05/2016
104,90 ML Global High Yield
04/05/2016
104,19 ML Global High Yield
03/05/2016
104,24 ML Global High Yield
02/05/2016
104,61 ML Global High Yield
01/05/2016
105,05 ML Global High Yield
30/04/2016
105,05 ML Global High Yield
29/04/2016
105,03 ML Global High Yield
28/04/2016
106,09 ML Global High Yield
27/04/2016
105,71 ML Global High Yield
26/04/2016
105,51 ML Global High Yield
25/04/2016
105,71 ML Global High Yield
24/04/2016
106,00 ML Global High Yield
23/04/2016
106,00 ML Global High Yield
22/04/2016
106,00 ML Global High Yield
21/04/2016
105,56 ML Global High Yield
20/04/2016
105,12 ML Global High Yield
19/04/2016
104,47 ML Global High Yield
18/04/2016
104,24 ML Global High Yield
17/04/2016
104,45 ML Global High Yield
16/04/2016
104,45 ML Global High Yield
15/04/2016
104,45 ML Global High Yield
14/04/2016
104,69 ML Global High Yield
13/04/2016
104,24 ML Global High Yield
12/04/2016
102,89 ML Global High Yield
11/04/2016
102,09 ML Global High Yield
10/04/2016
102,11 ML Global High Yield
09/04/2016
102,11 ML Global High Yield
08/04/2016
102,11 ML Global High Yield
07/04/2016
102,09 ML Global High Yield
06/04/2016
102,21 ML Global High Yield
05/04/2016
101,97 ML Global High Yield
04/04/2016
102,18 ML Global High Yield
03/04/2016
102,26 ML Global High Yield
02/04/2016
102,26 ML Global High Yield
01/04/2016
102,26 ML Global High Yield
31/03/2016
101,91 ML Global High Yield
30/03/2016
102,01 ML Global High Yield
29/03/2016
102,82 ML Global High Yield
28/03/2016
102,78 ML Global High Yield
27/03/2016
103,16 ML Global High Yield
26/03/2016
103,16 ML Global High Yield
25/03/2016
103,16 ML Global High Yield
24/03/2016
103,16 ML Global High Yield
23/03/2016
103,52 ML Global High Yield
22/03/2016
103,25 ML Global High Yield
21/03/2016
103,08 ML Global High Yield
20/03/2016
102,71 ML Global High Yield
19/03/2016
102,71 ML Global High Yield
18/03/2016
102,71 ML Global High Yield
17/03/2016
102,04 ML Global High Yield
16/03/2016
103,24 ML Global High Yield
15/03/2016
103,07 ML Global High Yield
14/03/2016
103,51 ML Global High Yield
13/03/2016
102,80 ML Global High Yield
12/03/2016
102,80 ML Global High Yield
11/03/2016
102,80 ML Global High Yield
10/03/2016
102,09 ML Global High Yield
09/03/2016
102,77 ML Global High Yield
08/03/2016
102,53 ML Global High Yield
07/03/2016
103,15 ML Global High Yield
06/03/2016
102,69 ML Global High Yield
05/03/2016
102,69 ML Global High Yield
04/03/2016
102,69 ML Global High Yield
03/03/2016
102,62 ML Global High Yield
02/03/2016
103,10 ML Global High Yield
01/03/2016
102,23 ML Global High Yield
29/02/2016
101,52 ML Global High Yield
28/02/2016
100,60 ML Global High Yield
27/02/2016
100,60 ML Global High Yield
26/02/2016
100,60 ML Global High Yield
25/02/2016
99,31 ML Global High Yield
24/02/2016
99,06 ML Global High Yield
23/02/2016
99,29 ML Global High Yield
22/02/2016
99,23 ML Global High Yield
21/02/2016
98,23 ML Global High Yield
20/02/2016
98,23 ML Global High Yield
19/02/2016
98,23 ML Global High Yield
18/02/2016
98,47 ML Global High Yield
17/02/2016
97,81 ML Global High Yield
16/02/2016
97,08 ML Global High Yield
15/02/2016
96,74 ML Global High Yield
14/02/2016
95,90 ML Global High Yield
13/02/2016
95,90 ML Global High Yield
12/02/2016
95,90 ML Global High Yield
11/02/2016
94,98 ML Global High Yield
10/02/2016
96,93 ML Global High Yield
09/02/2016
95,95 ML Global High Yield
08/02/2016
97,53 ML Global High Yield
07/02/2016
98,46 ML Global High Yield
06/02/2016
98,46 ML Global High Yield
05/02/2016
98,46 ML Global High Yield
04/02/2016
98,48 ML Global High Yield
03/02/2016
99,24 ML Global High Yield
02/02/2016
100,48 ML Global High Yield
01/02/2016
100,92 ML Global High Yield
31/01/2016
101,56 ML Global High Yield
30/01/2016
101,54 ML Global High Yield
29/01/2016
101,54 ML Global High Yield
28/01/2016
100,38 ML Global High Yield
27/01/2016
100,57 ML Global High Yield
26/01/2016
100,55 ML Global High Yield
25/01/2016
100,61 ML Global High Yield
24/01/2016
100,53 ML Global High Yield
23/01/2016
100,53 ML Global High Yield
22/01/2016
100,53 ML Global High Yield
21/01/2016
99,63 ML Global High Yield
20/01/2016
98,79 ML Global High Yield
19/01/2016
99,89 ML Global High Yield
18/01/2016
100,09 ML Global High Yield
17/01/2016
99,57 ML Global High Yield
16/01/2016
99,57 ML Global High Yield
15/01/2016
99,57 ML Global High Yield
14/01/2016
101,30 ML Global High Yield
13/01/2016
101,78 ML Global High Yield
12/01/2016
102,28 ML Global High Yield
11/01/2016
102,35 ML Global High Yield
10/01/2016
102,21 ML Global High Yield
09/01/2016
102,21 ML Global High Yield
08/01/2016
102,21 ML Global High Yield
07/01/2016
102,68 ML Global High Yield
06/01/2016
103,73 ML Global High Yield
05/01/2016
103,98 ML Global High Yield
04/01/2016
103,09 ML Global High Yield
03/01/2016
102,87 ML Global High Yield
02/01/2016
102,87 ML Global High Yield
01/01/2016
102,87 ML Global High Yield
31/12/2015
102,87 ML Global High Yield
30/12/2015
102,47 ML Global High Yield
29/12/2015
102,58 ML Global High Yield
28/12/2015
101,92 ML Global High Yield
27/12/2015
101,96 ML Global High Yield
26/12/2015
101,96 ML Global High Yield
25/12/2015
101,96 ML Global High Yield
24/12/2015
101,96 ML Global High Yield
23/12/2015
102,49 ML Global High Yield
22/12/2015
101,54 ML Global High Yield
21/12/2015
101,81 ML Global High Yield
20/12/2015
102,45 ML Global High Yield
19/12/2015
102,45 ML Global High Yield
18/12/2015
102,45 ML Global High Yield
17/12/2015
103,05 ML Global High Yield
16/12/2015
102,15 ML Global High Yield
15/12/2015
102,16 ML Global High Yield
14/12/2015
100,78 ML Global High Yield
13/12/2015
102,10 ML Global High Yield
12/12/2015
102,10 ML Global High Yield
11/12/2015
102,10 ML Global High Yield
10/12/2015
103,50 ML Global High Yield
09/12/2015
103,52 ML Global High Yield
08/12/2015
104,30 ML Global High Yield
07/12/2015
105,06 ML Global High Yield
06/12/2015
105,03 ML Global High Yield
05/12/2015
105,03 ML Global High Yield
04/12/2015
105,03 ML Global High Yield
03/12/2015
105,52 ML Global High Yield
02/12/2015
108,12 ML Global High Yield
01/12/2015
107,82 ML Global High Yield
30/11/2015
108,11 ML Global High Yield
29/11/2015
107,78 ML Global High Yield
28/11/2015
107,78 ML Global High Yield
27/11/2015
107,78 ML Global High Yield
26/11/2015
107,60 ML Global High Yield
25/11/2015
107,72 ML Global High Yield
24/11/2015
107,42 ML Global High Yield
23/11/2015
107,80 ML Global High Yield
22/11/2015
107,42 ML Global High Yield
21/11/2015
107,42 ML Global High Yield
20/11/2015
107,42 ML Global High Yield
19/11/2015
106,95 ML Global High Yield
18/11/2015
107,78 ML Global High Yield
17/11/2015
107,76 ML Global High Yield
16/11/2015
106,88 ML Global High Yield
15/11/2015
106,90 ML Global High Yield
14/11/2015
106,90 ML Global High Yield
13/11/2015
106,90 ML Global High Yield
12/11/2015
107,03 ML Global High Yield
11/11/2015
107,62 ML Global High Yield
10/11/2015
107,87 ML Global High Yield
09/11/2015
107,62 ML Global High Yield
08/11/2015
107,94 ML Global High Yield
07/11/2015
107,94 ML Global High Yield
06/11/2015
107,94 ML Global High Yield
05/11/2015
107,31 ML Global High Yield
04/11/2015
107,57 ML Global High Yield
03/11/2015
106,67 ML Global High Yield
02/11/2015
105,76 ML Global High Yield
01/11/2015
105,51 ML Global High Yield
31/10/2015
105,51 ML Global High Yield
30/10/2015
105,50 ML Global High Yield
29/10/2015
106,12 ML Global High Yield
28/10/2015
105,26 ML Global High Yield
27/10/2015
105,32 ML Global High Yield
26/10/2015
105,45 ML Global High Yield
25/10/2015
105,44 ML Global High Yield
24/10/2015
105,44 ML Global High Yield
23/10/2015
105,44 ML Global High Yield
22/10/2015
104,16 ML Global High Yield
21/10/2015
102,70 ML Global High Yield
20/10/2015
102,79 ML Global High Yield
19/10/2015
102,88 ML Global High Yield
18/10/2015
102,25 ML Global High Yield
17/10/2015
102,25 ML Global High Yield
16/10/2015
102,25 ML Global High Yield
15/10/2015
101,89 ML Global High Yield
14/10/2015
101,47 ML Global High Yield
13/10/2015
101,97 ML Global High Yield
12/10/2015
102,11 ML Global High Yield
11/10/2015
102,16 ML Global High Yield
10/10/2015
102,16 ML Global High Yield
09/10/2015
102,16 ML Global High Yield
08/10/2015
102,23 ML Global High Yield
07/10/2015
102,46 ML Global High Yield
06/10/2015
101,58 ML Global High Yield
05/10/2015
101,47 ML Global High Yield
04/10/2015
100,38 ML Global High Yield
03/10/2015
100,38 ML Global High Yield
02/10/2015
100,38 ML Global High Yield
01/10/2015
101,07 ML Global High Yield
30/09/2015
101,38 ML Global High Yield
29/09/2015
100,69 ML Global High Yield
28/09/2015
101,20 ML Global High Yield
27/09/2015
102,32 ML Global High Yield
26/09/2015
102,32 ML Global High Yield
25/09/2015
102,32 ML Global High Yield
24/09/2015
101,61 ML Global High Yield
23/09/2015
103,25 ML Global High Yield
22/09/2015
103,48 ML Global High Yield
21/09/2015
103,66 ML Global High Yield
20/09/2015
102,46 ML Global High Yield
19/09/2015
102,46 ML Global High Yield
18/09/2015
102,46 ML Global High Yield
17/09/2015
102,98 ML Global High Yield
16/09/2015
103,13 ML Global High Yield
15/09/2015
103,40 ML Global High Yield
14/09/2015
103,33 ML Global High Yield
13/09/2015
103,44 ML Global High Yield
12/09/2015
103,44 ML Global High Yield
11/09/2015
103,44 ML Global High Yield
10/09/2015
103,97 ML Global High Yield
09/09/2015
104,50 ML Global High Yield
08/09/2015
104,13 ML Global High Yield
07/09/2015
104,20 ML Global High Yield
06/09/2015
104,47 ML Global High Yield
05/09/2015
104,47 ML Global High Yield
04/09/2015
104,47 ML Global High Yield
03/09/2015
104,68 ML Global High Yield
02/09/2015
103,49 ML Global High Yield
01/09/2015
103,30 ML Global High Yield
31/08/2015
103,82 ML Global High Yield
30/08/2015
103,62 ML Global High Yield
29/08/2015
103,62 ML Global High Yield
28/08/2015
103,62 ML Global High Yield
27/08/2015
103,46 ML Global High Yield
26/08/2015
101,58 ML Global High Yield
25/08/2015
101,61 ML Global High Yield
24/08/2015
100,06 ML Global High Yield
23/08/2015
102,79 ML Global High Yield
22/08/2015
102,79 ML Global High Yield
21/08/2015
102,79 ML Global High Yield
20/08/2015
103,98 ML Global High Yield
19/08/2015
105,35 ML Global High Yield
18/08/2015
105,73 ML Global High Yield
17/08/2015
105,49 ML Global High Yield
16/08/2015
105,22 ML Global High Yield
15/08/2015
105,22 ML Global High Yield
14/08/2015
105,22 ML Global High Yield
13/08/2015
105,12 ML Global High Yield
12/08/2015
104,52 ML Global High Yield
11/08/2015
105,89 ML Global High Yield
10/08/2015
106,66 ML Global High Yield
09/08/2015
107,01 ML Global High Yield
08/08/2015
107,01 ML Global High Yield
07/08/2015
107,01 ML Global High Yield
06/08/2015
107,50 ML Global High Yield
05/08/2015
108,22 ML Global High Yield
04/08/2015
107,49 ML Global High Yield
03/08/2015
107,46 ML Global High Yield
02/08/2015
106,94 ML Global High Yield
01/08/2015
106,94 ML Global High Yield
31/07/2015
106,94 ML Global High Yield
30/07/2015
107,91 ML Global High Yield
29/07/2015
106,83 ML Global High Yield
28/07/2015
106,48 ML Global High Yield
27/07/2015
105,91 ML Global High Yield
26/07/2015
107,36 ML Global High Yield
25/07/2015
107,36 ML Global High Yield
24/07/2015
107,36 ML Global High Yield
23/07/2015
107,41 ML Global High Yield
22/07/2015
108,25 ML Global High Yield
21/07/2015
108,20 ML Global High Yield
20/07/2015
108,99 ML Global High Yield
19/07/2015
109,12 ML Global High Yield
18/07/2015
109,12 ML Global High Yield
17/07/2015
109,12 ML Global High Yield
16/07/2015
108,78 ML Global High Yield
15/07/2015
108,25 ML Global High Yield
14/07/2015
107,77 ML Global High Yield
13/07/2015
107,62 ML Global High Yield
12/07/2015
106,12 ML Global High Yield
11/07/2015
106,12 ML Global High Yield
10/07/2015
106,12 ML Global High Yield
09/07/2015
106,91 ML Global High Yield
08/07/2015
106,66 ML Global High Yield
07/07/2015
107,93 ML Global High Yield
06/07/2015
107,04 ML Global High Yield
05/07/2015
107,11 ML Global High Yield
04/07/2015
107,11 ML Global High Yield
03/07/2015
107,11 ML Global High Yield
02/07/2015
107,06 ML Global High Yield
01/07/2015
107,02 ML Global High Yield
30/06/2015
106,51 ML Global High Yield
29/06/2015
106,43 ML Global High Yield
28/06/2015
107,02 ML Global High Yield
27/06/2015
107,02 ML Global High Yield
26/06/2015
107,02 ML Global High Yield
25/06/2015
106,74 ML Global High Yield
24/06/2015
106,89 ML Global High Yield
23/06/2015
106,91 ML Global High Yield
22/06/2015
105,18 ML Global High Yield
21/06/2015
105,50 ML Global High Yield
20/06/2015
105,50 ML Global High Yield
19/06/2015
105,50 ML Global High Yield
18/06/2015
104,80 ML Global High Yield
17/06/2015
106,00 ML Global High Yield
16/06/2015
105,90 ML Global High Yield
15/06/2015
105,93 ML Global High Yield
14/06/2015
106,08 ML Global High Yield
13/06/2015
106,08 ML Global High Yield
12/06/2015
106,08 ML Global High Yield
11/06/2015
106,36 ML Global High Yield
10/06/2015
105,70 ML Global High Yield
09/06/2015
106,10 ML Global High Yield
08/06/2015
106,61 ML Global High Yield
07/06/2015
107,45 ML Global High Yield
06/06/2015
107,45 ML Global High Yield
05/06/2015
107,45 ML Global High Yield
04/06/2015
106,39 ML Global High Yield
03/06/2015
106,72 ML Global High Yield
02/06/2015
107,95 ML Global High Yield
01/06/2015
109,92 ML Global High Yield
31/05/2015
109,45 ML Global High Yield
30/05/2015
109,43 ML Global High Yield
29/05/2015
109,43 ML Global High Yield
28/05/2015
109,80 ML Global High Yield
27/05/2015
110,20 ML Global High Yield
26/05/2015
110,04 ML Global High Yield
25/05/2015
108,97 ML Global High Yield
24/05/2015
108,97 ML Global High Yield
23/05/2015
108,97 ML Global High Yield
22/05/2015
108,97 ML Global High Yield
21/05/2015
108,19 ML Global High Yield
20/05/2015
108,19 ML Global High Yield
19/05/2015
108,00 ML Global High Yield
18/05/2015
106,25 ML Global High Yield
17/05/2015
105,66 ML Global High Yield
16/05/2015
105,66 ML Global High Yield
15/05/2015
105,66 ML Global High Yield
14/05/2015
105,98 ML Global High Yield
13/05/2015
106,14 ML Global High Yield
12/05/2015
106,72 ML Global High Yield
11/05/2015
107,72 ML Global High Yield
10/05/2015
107,10 ML Global High Yield
09/05/2015
107,10 ML Global High Yield
08/05/2015
107,10 ML Global High Yield
07/05/2015
106,42 ML Global High Yield
06/05/2015
105,84 ML Global High Yield
05/05/2015
107,24 ML Global High Yield
04/05/2015
107,43 ML Global High Yield
03/05/2015
106,87 ML Global High Yield
02/05/2015
106,87 ML Global High Yield
01/05/2015
106,87 ML Global High Yield
30/04/2015
107,05 ML Global High Yield
29/04/2015
107,52 ML Global High Yield
28/04/2015
108,96 ML Global High Yield
27/04/2015
109,79 ML Global High Yield
26/04/2015
109,85 ML Global High Yield
25/04/2015
109,85 ML Global High Yield
24/04/2015
109,85 ML Global High Yield
23/04/2015
110,19 ML Global High Yield
22/04/2015
110,72 ML Global High Yield
21/04/2015
110,50 ML Global High Yield
20/04/2015
110,38 ML Global High Yield
19/04/2015
110,15 ML Global High Yield
18/04/2015
110,15 ML Global High Yield
17/04/2015
110,15 ML Global High Yield
16/04/2015
110,91 ML Global High Yield
15/04/2015
111,67 ML Global High Yield
14/04/2015
110,80 ML Global High Yield
13/04/2015
111,79 ML Global High Yield
12/04/2015
111,16 ML Global High Yield
11/04/2015
111,16 ML Global High Yield
10/04/2015
111,16 ML Global High Yield
09/04/2015
110,58 ML Global High Yield
08/04/2015
109,51 ML Global High Yield
07/04/2015
108,65 ML Global High Yield
06/04/2015
106,98 ML Global High Yield
05/04/2015
107,99 ML Global High Yield
04/04/2015
107,99 ML Global High Yield
03/04/2015
107,99 ML Global High Yield
02/04/2015
107,99 ML Global High Yield
01/04/2015
108,91 ML Global High Yield
31/03/2015
108,95 ML Global High Yield
30/03/2015
108,15 ML Global High Yield
29/03/2015
107,54 ML Global High Yield
28/03/2015
107,54 ML Global High Yield
27/03/2015
107,54 ML Global High Yield
26/03/2015
107,20 ML Global High Yield
25/03/2015
106,72 ML Global High Yield
24/03/2015
107,26 ML Global High Yield
23/03/2015
107,01 ML Global High Yield
22/03/2015
107,98 ML Global High Yield
21/03/2015
107,98 ML Global High Yield
20/03/2015
107,98 ML Global High Yield
19/03/2015
109,20 ML Global High Yield
18/03/2015
108,74 ML Global High Yield
17/03/2015
109,13 ML Global High Yield
16/03/2015
109,64 ML Global High Yield
15/03/2015
110,31 ML Global High Yield
14/03/2015
110,31 ML Global High Yield
13/03/2015
110,31 ML Global High Yield
12/03/2015
109,84 ML Global High Yield
11/03/2015
110,14 ML Global High Yield
10/03/2015
108,97 ML Global High Yield
09/03/2015
108,14 ML Global High Yield
08/03/2015
108,12 ML Global High Yield
07/03/2015
108,12 ML Global High Yield
06/03/2015
108,12 ML Global High Yield
05/03/2015
106,92 ML Global High Yield
04/03/2015
106,56 ML Global High Yield
03/03/2015
105,76 ML Global High Yield
02/03/2015
105,65 ML Global High Yield
01/03/2015
105,47 ML Global High Yield
28/02/2015
105,47 ML Global High Yield
27/02/2015
105,41 ML Global High Yield
26/02/2015
105,33 ML Global High Yield
25/02/2015
104,04 ML Global High Yield
24/02/2015
104,02 ML Global High Yield
23/02/2015
103,70 ML Global High Yield
22/02/2015
103,48 ML Global High Yield
21/02/2015
103,48 ML Global High Yield
20/02/2015
103,48 ML Global High Yield
19/02/2015
103,26 ML Global High Yield
18/02/2015
103,47 ML Global High Yield
17/02/2015
103,00 ML Global High Yield
16/02/2015
102,90 ML Global High Yield
15/02/2015
102,85 ML Global High Yield
14/02/2015
102,85 ML Global High Yield
13/02/2015
102,85 ML Global High Yield
12/02/2015
102,90 ML Global High Yield
11/02/2015
103,23 ML Global High Yield
10/02/2015
103,11 ML Global High Yield
09/02/2015
103,00 ML Global High Yield
08/02/2015
102,88 ML Global High Yield
07/02/2015
102,88 ML Global High Yield
06/02/2015
102,88 ML Global High Yield
05/02/2015
101,99 ML Global High Yield
04/02/2015
101,83 ML Global High Yield
03/02/2015
101,48 ML Global High Yield
02/02/2015
101,94 ML Global High Yield
01/02/2015
102,35 ML Global High Yield
31/01/2015
102,35 ML Global High Yield
30/01/2015
102,34 ML Global High Yield
29/01/2015
101,92 ML Global High Yield
28/01/2015
101,95 ML Global High Yield
27/01/2015
101,35 ML Global High Yield
26/01/2015
102,39 ML Global High Yield
25/01/2015
102,37 ML Global High Yield
24/01/2015
102,37 ML Global High Yield
23/01/2015
102,37 ML Global High Yield
22/01/2015
100,88 ML Global High Yield
21/01/2015
99,48 ML Global High Yield
20/01/2015
99,59 ML Global High Yield
19/01/2015
99,12 ML Global High Yield
18/01/2015
100,00 ML Global High Yield
17/01/2015
100,00 ML Global High Yield
16/01/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2018
110,40 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2018
110,54 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2018
110,86 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2018
110,86 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2018
110,86 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2018
111,33 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2018
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2018
111,86 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2018
111,67 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2018
111,32 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2018
111,32 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2018
111,32 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2018
111,10 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2018
111,09 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2018
110,71 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2018
110,92 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2017
110,92 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2017
110,92 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2017
110,92 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2017
111,14 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2017
111,32 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2017
111,43 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2017
111,44 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2017
111,38 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2017
111,39 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2017
111,53 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2017
111,66 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2017
111,61 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2017
111,61 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2017
111,61 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2017
111,49 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2017
111,93 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2017
111,82 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2017
111,64 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2017
111,83 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2017
111,83 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2017
111,83 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2017
111,63 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2017
111,56 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2017
111,49 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2017
111,40 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2017
111,37 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2017
111,49 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2017
111,22 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2017
110,99 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2017
111,24 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2017
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2017
111,73 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2017
111,78 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2017
111,41 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2017
111,27 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2017
111,27 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2017
111,27 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2017
111,23 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2017
110,70 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2017
111,34 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2017
111,91 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2017
111,99 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2017
111,99 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2017
111,99 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2017
112,26 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2017
113,06 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2017
112,99 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2017
112,73 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2017
112,79 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2017
112,71 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2017
112,75 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2017
112,72 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2017
112,05 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2017
111,90 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2017
112,09 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2017
112,18 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2017
111,80 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2017
111,80 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2017
111,80 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2017
111,66 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2017
112,02 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2017
111,94 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2017
111,72 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2017
111,58 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2017
111,58 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2017
111,58 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2017
111,39 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2017
111,46 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2017
111,60 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2017
111,83 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2017
111,93 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2017
111,93 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2017
111,93 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2017
111,82 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2017
111,58 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2017
111,65 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2017
111,66 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2017
111,37 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2017
111,52 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2017
111,33 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2017
110,94 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2017
110,50 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2017
110,71 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2017
110,32 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2017
110,41 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2017
110,49 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2017
110,37 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2017
110,37 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2017
110,37 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2017
110,67 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2017
110,30 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2017
110,41 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2017
110,12 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2017
109,81 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2017
109,81 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2017
109,81 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2017
110,13 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2017
110,28 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2017
110,39 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2017
110,32 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2017
110,29 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2017
110,29 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2017
110,29 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2017
110,53 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2017
110,03 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2017
109,44 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2017
110,04 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2017
110,38 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2017
110,38 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2017
110,38 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2017
110,35 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2017
110,32 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2017
110,44 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2017
110,42 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2017
110,53 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2017
110,53 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2017
110,53 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2017
110,79 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2017
110,81 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2017
110,46 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2017
110,35 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2017
110,31 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2017
110,31 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2017
110,31 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2017
110,65 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2017
110,86 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2017
110,76 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2017
110,79 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2017
110,62 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2017
110,57 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2017
110,69 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2017
110,73 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2017
110,98 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2017
110,99 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2017
110,99 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2017
110,99 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2017
111,18 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2017
111,33 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2017
111,05 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2017
111,20 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2017
111,20 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2017
111,20 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2017
111,20 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2017
111,76 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2017
111,56 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2017
111,33 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2017
111,69 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2017
111,73 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2017
111,73 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2017
111,73 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2017
111,66 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2017
111,37 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2017
111,35 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2017
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2017
111,31 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2017
111,57 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2017
111,96 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2017
111,85 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2017
111,56 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2017
111,55 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2017
111,55 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2017
111,56 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2017
111,77 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2017
112,24 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2017
112,67 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2017
112,60 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2017
112,60 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2017
112,60 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2017
112,60 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2017
112,80 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2017
112,93 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2017
112,82 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2017
112,93 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2017
112,79 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2017
112,68 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2017
112,60 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2017
112,54 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2017
112,64 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2017
112,68 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2017
112,64 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2017
112,57 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2017
112,80 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2017
112,67 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2017
112,67 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2017
112,67 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2017
112,55 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2017
112,58 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2017
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2017
112,21 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2017
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2017
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2017
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2017
112,51 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2017
112,78 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2017
113,15 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2017
113,51 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2017
113,85 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2017
113,85 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2017
113,85 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2017
113,93 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2017
113,78 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2017
113,65 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2017
113,36 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2017
113,43 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2017
113,57 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2017
113,53 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2017
113,48 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2017
113,37 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2017
113,26 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2017
113,34 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2017
113,81 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2017
113,81 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2017
113,81 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2017
113,51 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2017
113,63 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2017
113,79 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2017
114,06 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2017
114,07 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2017
114,07 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2017
114,07 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2017
114,07 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2017
114,19 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2017
114,14 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2017
114,31 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2017
114,02 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2017
114,02 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2017
114,02 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2017
113,79 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2017
113,69 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2017
113,72 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2017
113,70 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2017
113,52 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2017
113,52 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2017
113,52 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2017
113,23 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2017
112,94 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2017
112,21 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2017
112,00 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2017
112,40 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2017
112,40 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2017
112,40 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2017
112,37 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2017
112,25 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2017
112,45 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2017
112,77 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2017
112,83 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2017
112,95 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2017
112,77 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2017
112,89 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2017
113,21 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2017
113,54 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2017
113,90 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2017
114,08 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2017
114,17 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2017
114,41 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2017
114,41 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2017
114,41 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2017
114,71 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2017
114,53 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2017
114,05 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2017
114,06 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2017
113,93 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2017
113,93 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2017
113,93 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2017
114,06 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2017
114,24 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2017
114,01 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2017
113,40 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2017
113,28 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2017
113,28 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2017
113,28 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2017
113,28 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2017
113,76 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2017
113,44 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2017
113,30 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2017
113,18 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2017
113,18 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2017
113,18 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2017
112,84 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2017
112,87 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2017
112,88 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2017
112,70 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2017
112,44 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2017
112,44 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2017
112,44 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2017
112,01 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2017
112,01 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2017
112,09 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2017
112,57 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2017
112,57 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2017
112,57 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2017
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2017
112,16 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2017
111,99 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2017
112,09 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2017
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2017
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2017
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2017
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2017
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2017
112,32 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2017
112,59 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2017
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2017
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2017
112,41 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2017
112,26 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2017
113,09 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2017
112,76 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2017
112,96 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2017
112,62 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2017
112,65 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2017
112,65 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2017
112,94 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2017
113,12 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2017
113,12 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2017
112,29 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2017
112,14 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2016
112,14 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2016
112,14 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2016
112,53 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2016
112,73 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2016
112,48 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2016
112,42 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2016
112,42 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2016
112,42 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2016
112,42 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2016
112,38 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2016
112,43 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2016
112,45 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2016
112,29 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2016
112,16 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2016
112,16 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2016
112,16 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2016
112,29 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2016
111,33 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2016
111,42 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2016
111,37 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2016
111,41 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2016
111,41 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2016
111,41 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2016
110,38 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2016
110,21 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2016
109,88 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2016
109,76 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2016
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2016
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2016
109,92 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2016
109,99 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2016
109,98 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2016
110,11 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2016
110,07 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2016
109,99 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2016
109,99 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2016
109,99 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2016
110,10 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2016
109,98 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2016
109,82 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2016
109,52 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2016
109,50 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2016
109,50 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2016
109,50 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2016
109,18 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2016
109,12 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2016
108,76 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2016
108,59 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2016
108,60 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2016
108,60 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2016
108,60 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2016
108,72 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2016
108,37 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2016
108,45 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2016
108,25 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2016
107,78 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2016
107,78 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2016
107,78 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2016
107,99 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2016
107,91 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2016
108,85 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2016
109,18 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2016
109,40 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2016
109,40 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2016
109,40 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2016
109,56 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2016
109,73 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2016
110,13 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2016
110,01 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2016
109,93 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2016
109,93 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2016
109,93 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2016
109,45 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2016
109,28 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2016
109,03 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2016
108,89 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2016
108,80 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2016
108,80 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2016
108,80 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2016
108,53 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2016
108,71 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2016
108,44 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2016
108,06 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2016
108,07 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2016
108,07 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2016
108,07 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2016
107,94 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2016
107,77 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2016
107,93 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2016
107,53 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2016
107,73 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2016
107,72 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2016
107,72 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2016
107,50 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2016
107,35 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2016
107,27 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2016
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2016
107,47 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2016
107,47 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2016
107,47 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2016
107,29 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2016
107,29 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2016
107,02 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2016
107,07 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2016
106,79 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2016
106,79 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2016
106,79 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2016
106,67 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2016
106,83 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2016
106,88 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2016
107,13 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2016
107,33 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2016
107,34 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2016
107,34 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2016
107,45 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2016
107,65 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2016
107,87 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2016
107,75 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2016
107,60 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2016
107,60 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2016
107,60 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2016
107,72 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2016
107,84 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2016
107,72 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2016
107,51 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2016
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2016
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2016
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2016
107,02 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2016
107,10 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2016
106,75 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2016
106,79 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2016
106,70 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2016
106,70 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2016
106,70 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2016
106,72 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2016
106,86 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2016
106,80 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2016
107,14 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2016
107,16 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2016
107,16 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2016
107,16 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2016
107,10 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2016
106,94 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2016
107,27 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2016
107,06 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2016
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2016
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2016
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2016
106,28 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2016
105,80 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2016
105,81 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2016
106,18 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2016
106,29 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2016
106,29 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2016
106,29 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2016
106,48 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2016
106,96 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2016
106,95 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2016
107,14 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2016
106,99 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2016
106,99 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2016
106,99 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2016
106,91 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2016
106,80 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2016
106,63 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2016
106,52 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2016
106,25 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2016
106,25 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2016
106,25 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2016
106,06 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2016
106,26 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2016
106,08 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2016
105,78 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2016
105,28 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2016
105,28 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2016
105,28 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2016
104,88 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2016
104,77 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2016
104,54 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2016
104,60 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2016
104,48 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2016
104,48 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2016
104,48 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2016
104,31 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2016
104,00 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2016
103,56 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2016
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2016
104,02 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2016
104,03 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2016
104,03 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2016
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2016
103,80 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2016
103,62 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2016
103,34 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2016
103,15 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2016
103,15 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2016
103,15 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2016
103,43 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2016
103,37 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2016
103,39 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2016
103,63 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2016
103,83 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2016
103,83 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2016
103,83 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2016
103,85 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2016
103,60 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2016
103,48 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2016
103,37 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2016
103,77 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2016
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2016
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2016
103,70 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2016
103,73 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2016
103,96 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2016
103,91 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2016
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2016
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2016
103,86 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2016
103,80 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2016
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2016
103,41 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2016
103,04 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2016
102,91 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2016
102,91 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2016
102,91 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2016
102,94 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2016
102,79 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2016
102,61 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2016
102,41 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2016
102,33 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2016
102,33 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2016
102,33 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2016
102,13 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2016
101,97 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2016
102,00 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2016
101,84 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2016
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2016
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2016
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2016
101,74 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2016
101,61 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2016
101,57 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2016
102,18 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2016
102,42 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2016
102,42 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2016
102,42 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2016
102,64 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2016
102,68 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2016
102,62 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2016
102,74 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2016
102,85 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2016
102,85 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2016
102,85 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2016
102,42 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2016
102,17 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2016
102,03 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2016
101,91 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2016
102,03 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2016
102,03 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2016
102,03 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2016
102,12 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2016
101,65 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2016
100,85 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2016
100,67 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2016
100,66 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2016
100,65 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2016
100,65 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2016
100,62 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2016
100,70 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2016
100,57 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2016
100,64 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2016
100,40 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2016
100,40 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2016
100,40 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2016
100,51 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2016
100,58 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2016
100,96 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2016
101,28 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2016
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2016
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2016
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2016
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2016
101,47 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2016
101,35 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2016
101,14 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2016
100,98 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2016
100,97 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2016
100,97 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2016
100,66 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2016
101,29 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2016
101,29 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2016
101,47 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2016
101,12 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2016
101,12 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2016
101,12 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2016
101,31 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2016
100,73 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2016
100,56 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2016
100,87 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2016
100,49 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2016
100,49 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2016
100,49 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2016
100,46 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2016
100,43 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2016
99,88 Oblig. Monde Ht Rendt
29/02/2016
99,32 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2016
98,51 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2016
98,51 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2016
98,51 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2016
97,94 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2016
97,93 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2016
98,08 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2016
97,89 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2016
97,35 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2016
97,35 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2016
97,35 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2016
97,42 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2016
96,82 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2016
96,25 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2016
95,76 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2016
95,31 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2016
95,31 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2016
95,31 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2016
95,07 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2016
96,03 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2016
95,99 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2016
97,11 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2016
97,46 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2016
97,47 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2016
97,47 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2016
97,60 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2016
98,68 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2016
99,08 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2016
99,49 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2016
99,36 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2016
99,36 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2016
99,36 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2016
99,10 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2016
98,99 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2016
99,08 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2016
99,13 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2016
98,89 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2016
98,88 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2016
98,88 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2016
97,98 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2016
98,00 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2016
98,77 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2016
98,75 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2016
98,89 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2016
98,90 Oblig. Monde Ht Rendt
15/01/2016
98,90 Oblig. Monde Ht Rendt
14/01/2016
99,60 Oblig. Monde Ht Rendt
13/01/2016
100,32 Oblig. Monde Ht Rendt
12/01/2016
100,47 Oblig. Monde Ht Rendt
11/01/2016
100,39 Oblig. Monde Ht Rendt
10/01/2016
100,60 Oblig. Monde Ht Rendt
09/01/2016
100,60 Oblig. Monde Ht Rendt
08/01/2016
100,60 Oblig. Monde Ht Rendt
07/01/2016
100,66 Oblig. Monde Ht Rendt
06/01/2016
101,45 Oblig. Monde Ht Rendt
05/01/2016
101,46 Oblig. Monde Ht Rendt
04/01/2016
100,82 Oblig. Monde Ht Rendt
03/01/2016
101,01 Oblig. Monde Ht Rendt
02/01/2016
101,01 Oblig. Monde Ht Rendt
01/01/2016
101,01 Oblig. Monde Ht Rendt
31/12/2015
101,01 Oblig. Monde Ht Rendt
30/12/2015
100,84 Oblig. Monde Ht Rendt
29/12/2015
100,71 Oblig. Monde Ht Rendt
28/12/2015
100,56 Oblig. Monde Ht Rendt
27/12/2015
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
26/12/2015
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
25/12/2015
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
24/12/2015
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
23/12/2015
100,63 Oblig. Monde Ht Rendt
22/12/2015
100,30 Oblig. Monde Ht Rendt
21/12/2015
100,57 Oblig. Monde Ht Rendt
20/12/2015
100,92 Oblig. Monde Ht Rendt
19/12/2015
100,92 Oblig. Monde Ht Rendt
18/12/2015
100,92 Oblig. Monde Ht Rendt
17/12/2015
101,13 Oblig. Monde Ht Rendt
16/12/2015
100,59 Oblig. Monde Ht Rendt
15/12/2015
100,09 Oblig. Monde Ht Rendt
14/12/2015
100,02 Oblig. Monde Ht Rendt
13/12/2015
100,97 Oblig. Monde Ht Rendt
12/12/2015
100,98 Oblig. Monde Ht Rendt
11/12/2015
100,98 Oblig. Monde Ht Rendt
10/12/2015
101,60 Oblig. Monde Ht Rendt
09/12/2015
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
08/12/2015
102,27 Oblig. Monde Ht Rendt
07/12/2015
102,92 Oblig. Monde Ht Rendt
06/12/2015
102,66 Oblig. Monde Ht Rendt
05/12/2015
102,67 Oblig. Monde Ht Rendt
04/12/2015
102,67 Oblig. Monde Ht Rendt
03/12/2015
103,80 Oblig. Monde Ht Rendt
02/12/2015
104,46 Oblig. Monde Ht Rendt
01/12/2015
104,39 Oblig. Monde Ht Rendt
30/11/2015
104,42 Oblig. Monde Ht Rendt
29/11/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
28/11/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
27/11/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
26/11/2015
104,26 Oblig. Monde Ht Rendt
25/11/2015
104,28 Oblig. Monde Ht Rendt
24/11/2015
104,01 Oblig. Monde Ht Rendt
23/11/2015
104,23 Oblig. Monde Ht Rendt
22/11/2015
104,03 Oblig. Monde Ht Rendt
21/11/2015
104,03 Oblig. Monde Ht Rendt
20/11/2015
104,03 Oblig. Monde Ht Rendt
19/11/2015
104,10 Oblig. Monde Ht Rendt
18/11/2015
104,27 Oblig. Monde Ht Rendt
17/11/2015
104,16 Oblig. Monde Ht Rendt
16/11/2015
103,78 Oblig. Monde Ht Rendt
15/11/2015
103,75 Oblig. Monde Ht Rendt
14/11/2015
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
13/11/2015
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
12/11/2015
104,12 Oblig. Monde Ht Rendt
11/11/2015
104,39 Oblig. Monde Ht Rendt
10/11/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
09/11/2015
104,33 Oblig. Monde Ht Rendt
08/11/2015
104,23 Oblig. Monde Ht Rendt
07/11/2015
104,23 Oblig. Monde Ht Rendt
06/11/2015
104,23 Oblig. Monde Ht Rendt
05/11/2015
104,28 Oblig. Monde Ht Rendt
04/11/2015
104,16 Oblig. Monde Ht Rendt
03/11/2015
103,82 Oblig. Monde Ht Rendt
02/11/2015
103,35 Oblig. Monde Ht Rendt
01/11/2015
103,30 Oblig. Monde Ht Rendt
31/10/2015
103,30 Oblig. Monde Ht Rendt
30/10/2015
103,30 Oblig. Monde Ht Rendt
29/10/2015
103,66 Oblig. Monde Ht Rendt
28/10/2015
102,96 Oblig. Monde Ht Rendt
27/10/2015
103,05 Oblig. Monde Ht Rendt
26/10/2015
103,20 Oblig. Monde Ht Rendt
25/10/2015
102,86 Oblig. Monde Ht Rendt
24/10/2015
102,86 Oblig. Monde Ht Rendt
23/10/2015
102,86 Oblig. Monde Ht Rendt
22/10/2015
101,75 Oblig. Monde Ht Rendt
21/10/2015
101,41 Oblig. Monde Ht Rendt
20/10/2015
101,28 Oblig. Monde Ht Rendt
19/10/2015
101,36 Oblig. Monde Ht Rendt
18/10/2015
101,08 Oblig. Monde Ht Rendt
17/10/2015
101,07 Oblig. Monde Ht Rendt
16/10/2015
101,07 Oblig. Monde Ht Rendt
15/10/2015
100,58 Oblig. Monde Ht Rendt
14/10/2015
100,65 Oblig. Monde Ht Rendt
13/10/2015
100,90 Oblig. Monde Ht Rendt
12/10/2015
100,98 Oblig. Monde Ht Rendt
11/10/2015
100,85 Oblig. Monde Ht Rendt
10/10/2015
100,84 Oblig. Monde Ht Rendt
09/10/2015
100,84 Oblig. Monde Ht Rendt
08/10/2015
101,03 Oblig. Monde Ht Rendt
07/10/2015
100,82 Oblig. Monde Ht Rendt
06/10/2015
100,48 Oblig. Monde Ht Rendt
05/10/2015
100,07 Oblig. Monde Ht Rendt
04/10/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
03/10/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
02/10/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
01/10/2015
100,17 Oblig. Monde Ht Rendt
30/09/2015
99,96 Oblig. Monde Ht Rendt
29/09/2015
99,88 Oblig. Monde Ht Rendt
28/09/2015
100,61 Oblig. Monde Ht Rendt
27/09/2015
101,23 Oblig. Monde Ht Rendt
26/09/2015
101,23 Oblig. Monde Ht Rendt
25/09/2015
101,23 Oblig. Monde Ht Rendt
24/09/2015
101,09 Oblig. Monde Ht Rendt
23/09/2015
101,77 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2015
101,98 Oblig. Monde Ht Rendt
21/09/2015
101,91 Oblig. Monde Ht Rendt
20/09/2015
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
19/09/2015
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
18/09/2015
101,30 Oblig. Monde Ht Rendt
17/09/2015
101,76 Oblig. Monde Ht Rendt
16/09/2015
102,11 Oblig. Monde Ht Rendt
15/09/2015
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
14/09/2015
101,98 Oblig. Monde Ht Rendt
13/09/2015
102,15 Oblig. Monde Ht Rendt
12/09/2015
102,16 Oblig. Monde Ht Rendt
11/09/2015
102,16 Oblig. Monde Ht Rendt
10/09/2015
102,55 Oblig. Monde Ht Rendt
09/09/2015
102,80 Oblig. Monde Ht Rendt
08/09/2015
102,51 Oblig. Monde Ht Rendt
07/09/2015
102,48 Oblig. Monde Ht Rendt
06/09/2015
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
05/09/2015
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
04/09/2015
102,52 Oblig. Monde Ht Rendt
03/09/2015
102,22 Oblig. Monde Ht Rendt
02/09/2015
101,89 Oblig. Monde Ht Rendt
01/09/2015
102,01 Oblig. Monde Ht Rendt
31/08/2015
102,19 Oblig. Monde Ht Rendt
30/08/2015
101,96 Oblig. Monde Ht Rendt
29/08/2015
101,96 Oblig. Monde Ht Rendt
28/08/2015
101,96 Oblig. Monde Ht Rendt
27/08/2015
101,65 Oblig. Monde Ht Rendt
26/08/2015
100,77 Oblig. Monde Ht Rendt
25/08/2015
100,24 Oblig. Monde Ht Rendt
24/08/2015
100,82 Oblig. Monde Ht Rendt
23/08/2015
101,84 Oblig. Monde Ht Rendt
22/08/2015
101,84 Oblig. Monde Ht Rendt
21/08/2015
101,84 Oblig. Monde Ht Rendt
20/08/2015
102,57 Oblig. Monde Ht Rendt
19/08/2015
103,45 Oblig. Monde Ht Rendt
18/08/2015
103,51 Oblig. Monde Ht Rendt
17/08/2015
103,40 Oblig. Monde Ht Rendt
16/08/2015
103,09 Oblig. Monde Ht Rendt
15/08/2015
103,09 Oblig. Monde Ht Rendt
14/08/2015
103,09 Oblig. Monde Ht Rendt
13/08/2015
103,26 Oblig. Monde Ht Rendt
12/08/2015
103,05 Oblig. Monde Ht Rendt
11/08/2015
103,85 Oblig. Monde Ht Rendt
10/08/2015
104,45 Oblig. Monde Ht Rendt
09/08/2015
104,65 Oblig. Monde Ht Rendt
08/08/2015
104,66 Oblig. Monde Ht Rendt
07/08/2015
104,66 Oblig. Monde Ht Rendt
06/08/2015
105,07 Oblig. Monde Ht Rendt
05/08/2015
105,26 Oblig. Monde Ht Rendt
04/08/2015
104,84 Oblig. Monde Ht Rendt
03/08/2015
105,00 Oblig. Monde Ht Rendt
02/08/2015
104,88 Oblig. Monde Ht Rendt
01/08/2015
104,88 Oblig. Monde Ht Rendt
31/07/2015
104,88 Oblig. Monde Ht Rendt
30/07/2015
104,97 Oblig. Monde Ht Rendt
29/07/2015
104,39 Oblig. Monde Ht Rendt
28/07/2015
104,22 Oblig. Monde Ht Rendt
27/07/2015
104,14 Oblig. Monde Ht Rendt
26/07/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
25/07/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
24/07/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
23/07/2015
104,84 Oblig. Monde Ht Rendt
22/07/2015
105,41 Oblig. Monde Ht Rendt
21/07/2015
105,77 Oblig. Monde Ht Rendt
20/07/2015
106,04 Oblig. Monde Ht Rendt
19/07/2015
105,93 Oblig. Monde Ht Rendt
18/07/2015
105,93 Oblig. Monde Ht Rendt
17/07/2015
105,93 Oblig. Monde Ht Rendt
16/07/2015
105,90 Oblig. Monde Ht Rendt
15/07/2015
105,18 Oblig. Monde Ht Rendt
14/07/2015
104,96 Oblig. Monde Ht Rendt
13/07/2015
104,81 Oblig. Monde Ht Rendt
12/07/2015
103,95 Oblig. Monde Ht Rendt
11/07/2015
103,94 Oblig. Monde Ht Rendt
10/07/2015
103,94 Oblig. Monde Ht Rendt
09/07/2015
104,29 Oblig. Monde Ht Rendt
08/07/2015
104,38 Oblig. Monde Ht Rendt
07/07/2015
104,79 Oblig. Monde Ht Rendt
06/07/2015
104,80 Oblig. Monde Ht Rendt
05/07/2015
104,68 Oblig. Monde Ht Rendt
04/07/2015
104,69 Oblig. Monde Ht Rendt
03/07/2015
104,69 Oblig. Monde Ht Rendt
02/07/2015
104,73 Oblig. Monde Ht Rendt
01/07/2015
104,49 Oblig. Monde Ht Rendt
30/06/2015
103,97 Oblig. Monde Ht Rendt
29/06/2015
104,35 Oblig. Monde Ht Rendt
28/06/2015
104,54 Oblig. Monde Ht Rendt
27/06/2015
104,54 Oblig. Monde Ht Rendt
26/06/2015
104,54 Oblig. Monde Ht Rendt
25/06/2015
104,57 Oblig. Monde Ht Rendt
24/06/2015
104,57 Oblig. Monde Ht Rendt
23/06/2015
104,22 Oblig. Monde Ht Rendt
22/06/2015
103,76 Oblig. Monde Ht Rendt
21/06/2015
103,72 Oblig. Monde Ht Rendt
20/06/2015
103,71 Oblig. Monde Ht Rendt
19/06/2015
103,71 Oblig. Monde Ht Rendt
18/06/2015
103,18 Oblig. Monde Ht Rendt
17/06/2015
103,70 Oblig. Monde Ht Rendt
16/06/2015
103,95 Oblig. Monde Ht Rendt
15/06/2015
104,13 Oblig. Monde Ht Rendt
14/06/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
13/06/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
12/06/2015
104,34 Oblig. Monde Ht Rendt
11/06/2015
104,32 Oblig. Monde Ht Rendt
10/06/2015
104,00 Oblig. Monde Ht Rendt
09/06/2015
104,22 Oblig. Monde Ht Rendt
08/06/2015
104,82 Oblig. Monde Ht Rendt
07/06/2015
104,79 Oblig. Monde Ht Rendt
06/06/2015
104,80 Oblig. Monde Ht Rendt
05/06/2015
104,80 Oblig. Monde Ht Rendt
04/06/2015
104,47 Oblig. Monde Ht Rendt
03/06/2015
105,40 Oblig. Monde Ht Rendt
02/06/2015
105,99 Oblig. Monde Ht Rendt
01/06/2015
106,53 Oblig. Monde Ht Rendt
31/05/2015
106,48 Oblig. Monde Ht Rendt
30/05/2015
106,48 Oblig. Monde Ht Rendt
29/05/2015
106,48 Oblig. Monde Ht Rendt
28/05/2015
106,83 Oblig. Monde Ht Rendt
27/05/2015
106,98 Oblig. Monde Ht Rendt
26/05/2015
106,69 Oblig. Monde Ht Rendt
25/05/2015
105,80 Oblig. Monde Ht Rendt
24/05/2015
105,63 Oblig. Monde Ht Rendt
23/05/2015
105,63 Oblig. Monde Ht Rendt
22/05/2015
105,63 Oblig. Monde Ht Rendt
21/05/2015
105,65 Oblig. Monde Ht Rendt
20/05/2015
105,66 Oblig. Monde Ht Rendt
19/05/2015
105,35 Oblig. Monde Ht Rendt
18/05/2015
104,36 Oblig. Monde Ht Rendt
17/05/2015
104,58 Oblig. Monde Ht Rendt
16/05/2015
104,57 Oblig. Monde Ht Rendt
15/05/2015
104,57 Oblig. Monde Ht Rendt
14/05/2015
104,47 Oblig. Monde Ht Rendt
13/05/2015
104,86 Oblig. Monde Ht Rendt
12/05/2015
104,82 Oblig. Monde Ht Rendt
11/05/2015
105,43 Oblig. Monde Ht Rendt
10/05/2015
104,95 Oblig. Monde Ht Rendt
09/05/2015
104,96 Oblig. Monde Ht Rendt
08/05/2015
104,96 Oblig. Monde Ht Rendt
07/05/2015
104,43 Oblig. Monde Ht Rendt
06/05/2015
104,81 Oblig. Monde Ht Rendt
05/05/2015
105,50 Oblig. Monde Ht Rendt
04/05/2015
105,34 Oblig. Monde Ht Rendt
03/05/2015
105,17 Oblig. Monde Ht Rendt
02/05/2015
105,17 Oblig. Monde Ht Rendt
01/05/2015
105,17 Oblig. Monde Ht Rendt
30/04/2015
105,20 Oblig. Monde Ht Rendt
29/04/2015
106,14 Oblig. Monde Ht Rendt
28/04/2015
106,66 Oblig. Monde Ht Rendt
27/04/2015
107,11 Oblig. Monde Ht Rendt
26/04/2015
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
25/04/2015
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
24/04/2015
107,04 Oblig. Monde Ht Rendt
23/04/2015
107,25 Oblig. Monde Ht Rendt
22/04/2015
107,39 Oblig. Monde Ht Rendt
21/04/2015
107,49 Oblig. Monde Ht Rendt
20/04/2015
107,34 Oblig. Monde Ht Rendt
19/04/2015
107,00 Oblig. Monde Ht Rendt
18/04/2015
107,00 Oblig. Monde Ht Rendt
17/04/2015
107,00 Oblig. Monde Ht Rendt
16/04/2015
107,57 Oblig. Monde Ht Rendt
15/04/2015
108,21 Oblig. Monde Ht Rendt
14/04/2015
108,16 Oblig. Monde Ht Rendt
13/04/2015
108,31 Oblig. Monde Ht Rendt
12/04/2015
108,10 Oblig. Monde Ht Rendt
11/04/2015
108,09 Oblig. Monde Ht Rendt
10/04/2015
108,09 Oblig. Monde Ht Rendt
09/04/2015
107,09 Oblig. Monde Ht Rendt
08/04/2015
106,58 Oblig. Monde Ht Rendt
07/04/2015
106,37 Oblig. Monde Ht Rendt
06/04/2015
106,12 Oblig. Monde Ht Rendt
05/04/2015
106,11 Oblig. Monde Ht Rendt
04/04/2015
106,11 Oblig. Monde Ht Rendt
03/04/2015
106,11 Oblig. Monde Ht Rendt
02/04/2015
106,12 Oblig. Monde Ht Rendt
01/04/2015
106,46 Oblig. Monde Ht Rendt
31/03/2015
106,42 Oblig. Monde Ht Rendt
30/03/2015
105,90 Oblig. Monde Ht Rendt
29/03/2015
105,71 Oblig. Monde Ht Rendt
28/03/2015
105,71 Oblig. Monde Ht Rendt
27/03/2015
105,71 Oblig. Monde Ht Rendt
26/03/2015
105,14 Oblig. Monde Ht Rendt
25/03/2015
105,10 Oblig. Monde Ht Rendt
24/03/2015
105,23 Oblig. Monde Ht Rendt
23/03/2015
105,31 Oblig. Monde Ht Rendt
22/03/2015
105,92 Oblig. Monde Ht Rendt
21/03/2015
105,92 Oblig. Monde Ht Rendt
20/03/2015
105,92 Oblig. Monde Ht Rendt
19/03/2015
106,28 Oblig. Monde Ht Rendt
18/03/2015
106,52 Oblig. Monde Ht Rendt
17/03/2015
106,57 Oblig. Monde Ht Rendt
16/03/2015
107,03 Oblig. Monde Ht Rendt
15/03/2015
107,14 Oblig. Monde Ht Rendt
14/03/2015
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
13/03/2015
107,15 Oblig. Monde Ht Rendt
12/03/2015
107,02 Oblig. Monde Ht Rendt
11/03/2015
107,14 Oblig. Monde Ht Rendt
10/03/2015
106,35 Oblig. Monde Ht Rendt
09/03/2015
105,97 Oblig. Monde Ht Rendt
08/03/2015
105,64 Oblig. Monde Ht Rendt
07/03/2015
105,63 Oblig. Monde Ht Rendt
06/03/2015
105,63 Oblig. Monde Ht Rendt
05/03/2015
105,14 Oblig. Monde Ht Rendt
04/03/2015
104,81 Oblig. Monde Ht Rendt
03/03/2015
104,60 Oblig. Monde Ht Rendt
02/03/2015
104,38 Oblig. Monde Ht Rendt
01/03/2015
104,24 Oblig. Monde Ht Rendt
28/02/2015
104,24 Oblig. Monde Ht Rendt
27/02/2015
104,24 Oblig. Monde Ht Rendt
26/02/2015
103,78 Oblig. Monde Ht Rendt
25/02/2015
103,36 Oblig. Monde Ht Rendt
24/02/2015
103,33 Oblig. Monde Ht Rendt
23/02/2015
103,29 Oblig. Monde Ht Rendt
22/02/2015
103,16 Oblig. Monde Ht Rendt
21/02/2015
103,16 Oblig. Monde Ht Rendt
20/02/2015
103,16 Oblig. Monde Ht Rendt
19/02/2015
102,72 Oblig. Monde Ht Rendt
18/02/2015
102,75 Oblig. Monde Ht Rendt
17/02/2015
102,42 Oblig. Monde Ht Rendt
16/02/2015
102,48 Oblig. Monde Ht Rendt
15/02/2015
102,47 Oblig. Monde Ht Rendt
14/02/2015
102,47 Oblig. Monde Ht Rendt
13/02/2015
102,47 Oblig. Monde Ht Rendt
12/02/2015
102,56 Oblig. Monde Ht Rendt
11/02/2015
102,58 Oblig. Monde Ht Rendt
10/02/2015
102,64 Oblig. Monde Ht Rendt
09/02/2015
102,70 Oblig. Monde Ht Rendt
08/02/2015
101,97 Oblig. Monde Ht Rendt
07/02/2015
101,97 Oblig. Monde Ht Rendt
06/02/2015
101,97 Oblig. Monde Ht Rendt
05/02/2015
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
04/02/2015
101,61 Oblig. Monde Ht Rendt
03/02/2015
101,72 Oblig. Monde Ht Rendt
02/02/2015
101,86 Oblig. Monde Ht Rendt
01/02/2015
101,89 Oblig. Monde Ht Rendt
31/01/2015
101,89 Oblig. Monde Ht Rendt
30/01/2015
101,89 Oblig. Monde Ht Rendt
29/01/2015
101,86 Oblig. Monde Ht Rendt
28/01/2015
101,77 Oblig. Monde Ht Rendt
27/01/2015
101,87 Oblig. Monde Ht Rendt
26/01/2015
102,15 Oblig. Monde Ht Rendt
25/01/2015
102,25 Oblig. Monde Ht Rendt
24/01/2015
102,24 Oblig. Monde Ht Rendt
23/01/2015
102,24 Oblig. Monde Ht Rendt
22/01/2015
100,23 Oblig. Monde Ht Rendt
21/01/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
20/01/2015
100,03 Oblig. Monde Ht Rendt
19/01/2015
99,90 Oblig. Monde Ht Rendt
18/01/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
17/01/2015
100,00 Oblig. Monde Ht Rendt
16/01/2015
100,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/01/2018
129,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/01/2018
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/01/2018
129,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/01/2018
129,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/01/2018
129,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/01/2018
129,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/01/2018
129,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/01/2018
128,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/01/2018
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/01/2018
128,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/01/2018
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/12/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/12/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/12/2017
128,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/12/2017
128,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/12/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/11/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/11/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/11/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/11/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/11/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/11/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/11/2017
127,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/11/2017
127,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/11/2017
127,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/11/2017
127,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/11/2017
126,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/11/2017
127,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/11/2017
127,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/11/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/11/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/11/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/11/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/11/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/11/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/11/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/11/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/11/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/11/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/11/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/11/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/10/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/10/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/10/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/10/2017
129,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/10/2017
129,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/10/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/10/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/10/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/10/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/10/2017
128,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/10/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/10/2017
128,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/10/2017
128,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/10/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/09/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/09/2017
128,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/09/2017
128,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/09/2017
128,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/09/2017
128,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/09/2017
128,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/09/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/09/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/09/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/09/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/09/2017
128,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/09/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/09/2017
128,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/09/2017
127,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/09/2017
127,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/09/2017
127,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/09/2017
128,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/09/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/09/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/09/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/09/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/09/2017
127,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/09/2017
127,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/08/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/08/2017
126,06 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/08/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/08/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/08/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/08/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/08/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/08/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/08/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/08/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/08/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/08/2017
126,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/08/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/08/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/08/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/08/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/08/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/08/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/08/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/07/2017
126,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/07/2017
126,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/07/2017
126,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/07/2017
126,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/07/2017
126,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/07/2017
126,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/07/2017
126,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/07/2017
126,46 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/07/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/07/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/07/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/07/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/07/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/07/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/07/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/07/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/07/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/07/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/07/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/07/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/07/2017
125,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/07/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/07/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/07/2017
125,77 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/07/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/07/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/06/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/06/2017
125,57 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/06/2017
125,57 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/06/2017
125,57 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/06/2017
125,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/06/2017
125,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/06/2017
125,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/06/2017
125,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/06/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/06/2017
125,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/06/2017
125,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/06/2017
125,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/06/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/06/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/06/2017
125,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/06/2017
126,46 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/06/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/06/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/06/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/06/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/06/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/06/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/06/2017
126,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/06/2017
126,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/06/2017
126,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/06/2017
126,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/06/2017
126,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/06/2017
126,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/06/2017
126,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/06/2017
126,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/05/2017
124,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/05/2017
124,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/05/2017
124,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/05/2017
124,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/05/2017
124,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/05/2017
124,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/05/2017
124,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/05/2017
124,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/05/2017
123,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/05/2017
124,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/05/2017
124,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/05/2017
124,25 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/05/2017
124,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/05/2017
124,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/05/2017
124,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/05/2017
124,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/05/2017
124,05 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/05/2017
123,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/05/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/05/2017
123,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/05/2017
123,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/05/2017
123,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/05/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/05/2017
123,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/05/2017
123,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/05/2017
123,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/04/2017
123,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/04/2017
123,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/04/2017
123,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/04/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/04/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/04/2017
123,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/04/2017
123,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/04/2017
123,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/04/2017
123,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/04/2017
123,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/04/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/04/2017
123,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/04/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/04/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/04/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/04/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/03/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/03/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/03/2017
122,59 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/03/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/03/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/03/2017
122,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/03/2017
122,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/03/2017
122,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/03/2017
121,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/03/2017
121,71 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/03/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/03/2017
122,30 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/03/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/03/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/03/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/03/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/03/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/03/2017
121,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/03/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/03/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/03/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/03/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/03/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/03/2017
122,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/03/2017
123,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/03/2017
123,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/03/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/03/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/03/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/03/2017
123,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/03/2017
124,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/02/2017
123,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/02/2017
123,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/02/2017
123,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/02/2017
123,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/02/2017
123,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/02/2017
123,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/02/2017
123,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/02/2017
123,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/02/2017
122,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/02/2017
122,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/02/2017
122,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/02/2017
122,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/02/2017
122,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/02/2017
122,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/02/2017
122,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/02/2017
122,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/02/2017
122,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/02/2017
122,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/02/2017
122,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/02/2017
122,49 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/02/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/01/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/01/2017
122,30 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/01/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/01/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/01/2017
122,40 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/01/2017
122,30 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/01/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/01/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/01/2017
121,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/01/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/01/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/01/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/01/2017
121,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/01/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/01/2017
122,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/01/2017
122,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/01/2017
122,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/01/2017
122,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/01/2017
121,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/01/2017
121,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/01/2017
121,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/01/2017
121,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/12/2016
121,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/12/2016
121,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/12/2016
121,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/12/2016
120,74 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/12/2016
120,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/12/2016
120,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/12/2016
120,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/12/2016
120,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/12/2016
120,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/12/2016
121,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/12/2016
121,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/12/2016
120,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/12/2016
120,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/12/2016
120,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/12/2016
120,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/12/2016
120,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/12/2016
120,25 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/12/2016
119,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/12/2016
119,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/12/2016
119,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/12/2016
119,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/12/2016
119,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/12/2016
119,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/11/2016
117,72 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/11/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/11/2016
117,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/11/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/11/2016
117,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/11/2016
116,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/11/2016
116,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/11/2016
116,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/11/2016
117,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/11/2016
116,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/11/2016
116,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/11/2016
116,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/11/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/11/2016
117,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/11/2016
117,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/11/2016
117,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/11/2016
117,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/11/2016
117,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/11/2016
117,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/10/2016
118,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/10/2016
118,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/10/2016
118,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/10/2016
118,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/10/2016
118,78 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/10/2016
119,06 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/10/2016
119,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/10/2016
118,68 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/10/2016
119,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/10/2016
119,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/10/2016
119,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/10/2016
119,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/10/2016
119,06 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/10/2016
118,78 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/10/2016
118,49 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/10/2016
118,39 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/10/2016
118,39 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/10/2016
118,39 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/10/2016
118,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/10/2016
118,39 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/10/2016
118,39 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/10/2016
118,29 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/10/2016
118,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/10/2016
118,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/10/2016
117,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/10/2016
117,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/09/2016
117,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/09/2016
117,72 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/09/2016
117,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/09/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/09/2016
116,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/09/2016
116,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/09/2016
116,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/09/2016
116,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/09/2016
116,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/09/2016
116,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/09/2016
116,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/09/2016
116,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/09/2016
116,75 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/09/2016
117,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/09/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/09/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/09/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/09/2016
117,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/09/2016
117,72 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/09/2016
117,72 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/09/2016
117,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/09/2016
117,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/08/2016
116,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/08/2016
116,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/08/2016
116,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/08/2016
116,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/08/2016
116,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/08/2016
116,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/08/2016
115,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/08/2016
116,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/08/2016
115,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/08/2016
115,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/08/2016
115,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/08/2016
115,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/08/2016
115,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/08/2016
115,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/08/2016
115,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/08/2016
115,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/08/2016
115,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/08/2016
115,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/08/2016
115,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/08/2016
115,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/08/2016
115,22 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/08/2016
115,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/08/2016
115,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/08/2016
115,22 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/08/2016
114,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/08/2016
114,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/08/2016
114,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/08/2016
113,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/08/2016
113,61 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/08/2016
113,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/08/2016
113,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/07/2016
113,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/07/2016
113,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/07/2016
113,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/07/2016
113,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/07/2016
113,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/07/2016
114,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/07/2016
114,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/07/2016
114,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/07/2016
114,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/07/2016
114,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/07/2016
114,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/07/2016
114,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/07/2016
114,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/07/2016
113,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/07/2016
114,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/07/2016
113,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/07/2016
112,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/07/2016
112,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/07/2016
112,66 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/07/2016
112,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/07/2016
111,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/07/2016
111,61 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/07/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/07/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/07/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/07/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/06/2016
111,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/06/2016
110,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/06/2016
109,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/06/2016
109,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/06/2016
111,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/06/2016
111,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/06/2016
110,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/06/2016
110,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/06/2016
109,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/06/2016
110,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/06/2016
110,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/06/2016
111,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/06/2016
111,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/06/2016
111,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/06/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/06/2016
111,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/06/2016
111,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/06/2016
110,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/06/2016
110,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/06/2016
110,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/06/2016
110,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/06/2016
110,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/06/2016
110,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/05/2016
109,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/05/2016
108,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/05/2016
108,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/05/2016
108,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/05/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/05/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/05/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/05/2016
107,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/05/2016
108,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/05/2016
108,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/05/2016
108,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/05/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/05/2016
107,86 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/05/2016
107,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/05/2016
107,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/05/2016
107,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/05/2016
107,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/05/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/05/2016
108,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/05/2016
108,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/05/2016
108,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/04/2016
108,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/04/2016
108,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/04/2016
108,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/04/2016
108,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/04/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/04/2016
107,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/04/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/04/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/04/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/04/2016
108,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/04/2016
108,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/04/2016
107,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/04/2016
107,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/04/2016
107,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/04/2016
107,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/04/2016
107,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/04/2016
107,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/04/2016
106,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/04/2016
106,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/04/2016
105,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/04/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/04/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/04/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/04/2016
105,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/04/2016
105,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/04/2016
105,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/04/2016
105,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/04/2016
105,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/04/2016
105,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/04/2016
105,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/03/2016
105,32 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/03/2016
105,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/03/2016
104,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/03/2016
105,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/03/2016
105,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/03/2016
105,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/03/2016
105,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/03/2016
105,04 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/03/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/03/2016
105,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/03/2016
105,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/03/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/03/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/03/2016
105,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/03/2016
104,57 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/03/2016
104,57 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/03/2016
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/03/2016
105,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/03/2016
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/03/2016
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/03/2016
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/03/2016
104,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/03/2016
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/03/2016
103,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/03/2016
103,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/03/2016
103,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/03/2016
103,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/03/2016
103,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/03/2016
103,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/03/2016
102,79 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/03/2016
102,22 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/02/2016
100,06 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/02/2016
99,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/02/2016
99,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/02/2016
99,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/02/2016
98,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/02/2016
98,21 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/02/2016
98,48 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/02/2016
98,48 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/02/2016
98,02 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/02/2016
98,02 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/02/2016
98,02 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/02/2016
98,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/02/2016
97,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/02/2016
97,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/02/2016
96,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/02/2016
96,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/02/2016
96,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/02/2016
96,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/02/2016
95,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/02/2016
96,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/02/2016
96,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/02/2016
97,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/02/2016
98,21 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/02/2016
98,21 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/02/2016
98,21 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/02/2016
98,48 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/02/2016
98,48 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/02/2016
98,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/02/2016
99,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/01/2016
99,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/01/2016
99,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/01/2016
99,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/01/2016
98,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/01/2016
98,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/01/2016
98,58 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/01/2016
98,48 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/01/2016
98,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/01/2016
98,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/01/2016
98,11 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/01/2016
97,19 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/01/2016
96,72 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/01/2016
97,93 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/01/2016
97,93 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/01/2016
97,93 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/01/2016
97,93 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/01/2016
97,93 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/01/2016
98,95 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/01/2016
99,41 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/01/2016
99,78 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/01/2016
99,97 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/01/2016
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/01/2016
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/01/2016
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/01/2016
100,06 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/01/2016
100,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/01/2016
100,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/01/2016
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/01/2016
100,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/01/2016
100,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/01/2016
100,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/12/2015
100,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/12/2015
100,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/12/2015
99,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/12/2015
99,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/12/2015
99,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/12/2015
99,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/12/2015
99,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/12/2015
100,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/12/2015
100,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/12/2015
99,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/12/2015
99,13 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/12/2015
100,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/12/2015
100,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/12/2015
100,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/12/2015
101,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/12/2015
101,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/12/2015
101,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/12/2015
102,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/12/2015
102,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/12/2015
102,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/12/2015
102,56 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/12/2015
102,84 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/12/2015
103,21 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/12/2015
103,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/11/2015
101,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/11/2015
101,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/11/2015
101,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/11/2015
100,71 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/11/2015
101,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/11/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/11/2015
101,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/11/2015
101,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/11/2015
101,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/11/2015
101,54 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/11/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/11/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/11/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/11/2015
102,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/11/2015
102,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/11/2015
102,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/11/2015
102,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/11/2015
103,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/11/2015
103,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/11/2015
103,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/11/2015
104,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/11/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/11/2015
104,19 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/11/2015
103,46 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/11/2015
103,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/10/2015
103,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/10/2015
103,37 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/10/2015
103,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/10/2015
103,28 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/10/2015
103,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/10/2015
103,18 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/10/2015
103,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/10/2015
102,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/10/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/10/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/10/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/10/2015
102,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/10/2015
102,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/10/2015
102,63 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/10/2015
102,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/10/2015
102,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/10/2015
102,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/10/2015
102,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/10/2015
102,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/10/2015
102,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/10/2015
101,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/10/2015
100,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/10/2015
100,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/10/2015
100,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/10/2015
100,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/10/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/09/2015
100,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/09/2015
100,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/09/2015
101,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/09/2015
101,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/09/2015
101,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/09/2015
101,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/09/2015
102,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/09/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/09/2015
102,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/09/2015
103,46 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/09/2015
103,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/09/2015
103,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/09/2015
103,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/09/2015
103,64 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/09/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/09/2015
104,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/09/2015
104,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/09/2015
104,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/09/2015
104,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/09/2015
104,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/09/2015
104,10 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/09/2015
104,19 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/09/2015
104,01 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/09/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/09/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/09/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/09/2015
103,73 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/09/2015
103,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/09/2015
103,55 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/09/2015
103,46 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/08/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/08/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/08/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/08/2015
102,36 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/08/2015
102,27 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/08/2015
101,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/08/2015
101,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/08/2015
101,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/08/2015
102,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/08/2015
102,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/08/2015
102,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/08/2015
102,45 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/08/2015
103,08 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/08/2015
102,81 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/08/2015
102,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/08/2015
102,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/08/2015
102,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/08/2015
102,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/08/2015
102,90 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/08/2015
103,17 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/08/2015
102,99 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/08/2015
103,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/08/2015
103,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/08/2015
103,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/08/2015
103,35 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/08/2015
103,71 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/08/2015
103,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/08/2015
103,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/08/2015
104,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/08/2015
104,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/08/2015
104,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/07/2015
104,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/07/2015
104,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/07/2015
103,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/07/2015
103,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/07/2015
103,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/07/2015
103,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/07/2015
103,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/07/2015
103,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/07/2015
103,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/07/2015
103,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/07/2015
104,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/07/2015
104,71 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/07/2015
104,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/07/2015
104,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/07/2015
104,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/07/2015
104,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/07/2015
104,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/07/2015
104,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/07/2015
104,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/07/2015
104,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/07/2015
104,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/07/2015
104,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/07/2015
104,53 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/07/2015
104,53 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/07/2015
104,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/07/2015
104,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/07/2015
105,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/07/2015
105,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/07/2015
105,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/07/2015
105,07 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/07/2015
104,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/06/2015
104,80 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/06/2015
104,71 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/06/2015
105,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/06/2015
105,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/06/2015
105,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/06/2015
105,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/06/2015
105,61 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/06/2015
105,61 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/06/2015
105,25 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/06/2015
105,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/06/2015
104,98 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/06/2015
105,16 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/06/2015
105,43 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/06/2015
105,52 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/06/2015
105,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/06/2015
105,34 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/06/2015
105,61 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/06/2015
105,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/06/2015
105,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/06/2015
105,70 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/06/2015
105,97 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/06/2015
106,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/06/2015
106,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/06/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/05/2015
105,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/05/2015
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/05/2015
104,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/05/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/05/2015
104,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/05/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/05/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/04/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/04/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/04/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/04/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/04/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/04/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/04/2015
105,03 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/04/2015
104,49 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/04/2015
104,85 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/04/2015
104,94 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/04/2015
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/04/2015
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/04/2015
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/04/2015
104,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/04/2015
104,67 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/04/2015
104,49 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/04/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/04/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/04/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/04/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/04/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/04/2015
103,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/03/2015
103,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/03/2015
103,78 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/03/2015
103,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/03/2015
103,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/03/2015
103,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/03/2015
103,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/03/2015
103,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/03/2015
103,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/03/2015
103,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/03/2015
103,24 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/03/2015
102,89 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/03/2015
103,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/03/2015
103,15 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/03/2015
103,33 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/03/2015
103,60 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/03/2015
103,51 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/03/2015
103,42 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/03/2015
103,69 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/03/2015
103,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/03/2015
103,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/03/2015
103,87 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/03/2015
103,96 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/03/2015
104,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/03/2015
104,22 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/03/2015
104,14 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/03/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/02/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/02/2015
102,82 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/02/2015
102,65 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/02/2015
102,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/02/2015
102,38 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/02/2015
102,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/02/2015
102,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/02/2015
102,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/02/2015
102,20 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/02/2015
102,12 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/02/2015
102,47 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/02/2015
101,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/02/2015
101,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
15/02/2015
101,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
14/02/2015
101,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
13/02/2015
101,76 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
12/02/2015
101,68 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
11/02/2015
101,68 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
10/02/2015
101,59 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
09/02/2015
101,50 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
08/02/2015
101,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
07/02/2015
101,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
06/02/2015
101,23 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
05/02/2015
100,97 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
04/02/2015
100,88 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
03/02/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
02/02/2015
100,53 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
01/02/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
31/01/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
30/01/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
29/01/2015
100,62 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
28/01/2015
99,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
27/01/2015
100,44 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
26/01/2015
100,26 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
25/01/2015
100,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
24/01/2015
100,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
23/01/2015
100,09 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
22/01/2015
100,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
21/01/2015
100,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
20/01/2015
99,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
19/01/2015
99,91 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
18/01/2015
100,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
17/01/2015
100,00 BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR
16/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR 29,048,865,551,65
Oblig. Monde Ht Rendt 10,403,355,620,64
ML Global High Yield 16,865,338,950,62
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
BGA GLOBAL HIGH YIELD BD FD B ACC EUR 5,7920,500,355,906,4317,054,39
Oblig. Monde Ht Rendt -1,0911,033,358,603,3015,10-0,36
ML Global High Yield -3,2118,206,7413,773,2917,476,06

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus