ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD - LU0837965291

Performance en base 100 du 24/04/2015 au 23/04/2018
 
ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
 
Act. Asie Pac hors Japon
 
MSCI AC Far East Free ex Japan
MSCI AC Far East Free ex Japan
23/04/2018
104,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/04/2018
107,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/04/2018
105,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/04/2018
105,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/04/2018
105,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/04/2018
106,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/04/2018
106,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/04/2018
106,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/04/2018
106,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/04/2018
106,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/04/2018
106,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/04/2018
105,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/04/2018
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/04/2018
105,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/04/2018
104,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/04/2018
105,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/04/2018
105,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/04/2018
106,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/03/2018
106,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/03/2018
106,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/03/2018
105,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/03/2018
104,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/03/2018
107,03 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/03/2018
106,10 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/03/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/03/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/03/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/03/2018
108,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/03/2018
110,20 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/03/2018
110,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/03/2018
109,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/03/2018
110,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/03/2018
110,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/03/2018
110,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/03/2018
110,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/03/2018
109,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/03/2018
110,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/03/2018
110,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/03/2018
108,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/03/2018
108,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/03/2018
108,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/03/2018
106,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/03/2018
105,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/03/2018
106,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/03/2018
105,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/03/2018
106,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/03/2018
106,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/03/2018
106,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/03/2018
108,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/02/2018
108,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/02/2018
108,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/02/2018
109,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/02/2018
108,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/02/2018
108,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/02/2018
108,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/02/2018
107,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/02/2018
108,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/02/2018
106,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/02/2018
106,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/02/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/02/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/02/2018
105,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/02/2018
105,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/02/2018
105,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/02/2018
103,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/02/2018
103,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/02/2018
102,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/02/2018
102,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/02/2018
102,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/02/2018
104,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/02/2018
104,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/02/2018
105,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/02/2018
108,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/02/2018
109,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/02/2018
109,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/02/2018
109,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/02/2018
110,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/01/2018
111,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/01/2018
111,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/01/2018
113,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/01/2018
113,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/01/2018
113,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/01/2018
113,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/01/2018
112,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/01/2018
112,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/01/2018
113,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/01/2018
112,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/01/2018
111,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/01/2018
111,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/01/2018
111,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/01/2018
111,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/01/2018
111,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/01/2018
110,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/01/2018
109,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/01/2018
110,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/01/2018
110,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/01/2018
110,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/01/2018
110,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/01/2018
111,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/01/2018
112,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/01/2018
112,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/01/2018
110,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/01/2018
110,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/01/2018
110,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/01/2018
109,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/01/2018
109,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/01/2018
108,71 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/01/2018
107,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/12/2017
107,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/12/2017
107,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/12/2017
107,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/12/2017
107,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/12/2017
106,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/12/2017
106,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/12/2017
107,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/12/2017
107,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/12/2017
107,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/12/2017
107,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/12/2017
106,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/12/2017
106,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/12/2017
106,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/12/2017
106,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/12/2017
106,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/12/2017
106,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/12/2017
106,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/12/2017
106,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/12/2017
107,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/12/2017
106,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/12/2017
106,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/12/2017
106,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/12/2017
106,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/12/2017
106,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/12/2017
104,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/12/2017
104,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/12/2017
105,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/12/2017
105,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/12/2017
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/12/2017
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/12/2017
105,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/11/2017
106,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/11/2017
108,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/11/2017
108,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/11/2017
107,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/11/2017
109,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/11/2017
109,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/11/2017
109,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/11/2017
109,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/11/2017
110,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/11/2017
110,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/11/2017
108,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/11/2017
108,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/11/2017
108,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/11/2017
108,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/11/2017
107,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/11/2017
106,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/11/2017
107,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/11/2017
108,80 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/11/2017
108,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/11/2017
108,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/11/2017
108,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/11/2017
109,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/11/2017
109,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/11/2017
110,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/11/2017
108,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/11/2017
108,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/11/2017
108,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/11/2017
108,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/11/2017
107,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/11/2017
108,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/10/2017
107,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/10/2017
106,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/10/2017
106,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/10/2017
106,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/10/2017
106,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/10/2017
104,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/10/2017
104,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/10/2017
105,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/10/2017
105,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/10/2017
105,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/10/2017
105,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/10/2017
105,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/10/2017
104,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/10/2017
106,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/10/2017
105,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/10/2017
105,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/10/2017
105,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/10/2017
105,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/10/2017
105,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/10/2017
104,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/10/2017
104,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/10/2017
104,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/10/2017
103,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/10/2017
104,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/10/2017
104,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/10/2017
104,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/10/2017
103,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/10/2017
103,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/10/2017
103,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/10/2017
101,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/10/2017
101,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/09/2017
101,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/09/2017
101,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/09/2017
100,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/09/2017
101,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/09/2017
100,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/09/2017
100,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/09/2017
101,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/09/2017
101,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/09/2017
101,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/09/2017
102,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/09/2017
101,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/09/2017
101,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/09/2017
102,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/09/2017
100,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/09/2017
100,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/09/2017
100,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/09/2017
101,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/09/2017
100,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/09/2017
100,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/09/2017
100,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/09/2017
98,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/09/2017
98,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/09/2017
98,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/09/2017
99,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/09/2017
98,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/09/2017
99,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/09/2017
99,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/09/2017
99,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/09/2017
99,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/09/2017
99,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/08/2017
100,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/08/2017
99,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/08/2017
97,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/08/2017
99,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/08/2017
100,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/08/2017
100,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/08/2017
100,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/08/2017
100,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/08/2017
99,73 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/08/2017
99,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/08/2017
98,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/08/2017
98,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/08/2017
98,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/08/2017
98,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/08/2017
99,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/08/2017
99,20 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/08/2017
98,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/08/2017
97,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/08/2017
97,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/08/2017
97,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/08/2017
97,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/08/2017
99,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/08/2017
100,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/08/2017
100,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/08/2017
99,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/08/2017
98,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/08/2017
98,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/08/2017
98,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/08/2017
98,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/08/2017
99,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/08/2017
99,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/07/2017
99,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/07/2017
99,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/07/2017
99,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/07/2017
99,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/07/2017
100,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/07/2017
100,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/07/2017
99,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/07/2017
100,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/07/2017
99,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/07/2017
99,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/07/2017
99,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/07/2017
101,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/07/2017
100,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/07/2017
99,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/07/2017
100,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/07/2017
100,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/07/2017
100,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/07/2017
100,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/07/2017
100,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/07/2017
98,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/07/2017
98,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/07/2017
97,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/07/2017
96,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/07/2017
96,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/07/2017
96,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/07/2017
97,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/07/2017
98,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/07/2017
97,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/07/2017
98,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/07/2017
97,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/07/2017
97,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/06/2017
97,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/06/2017
98,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/06/2017
98,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/06/2017
99,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/06/2017
100,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/06/2017
99,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/06/2017
99,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/06/2017
99,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/06/2017
99,71 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/06/2017
99,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/06/2017
99,73 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/06/2017
99,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/06/2017
98,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/06/2017
98,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/06/2017
98,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/06/2017
98,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/06/2017
98,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/06/2017
98,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/06/2017
98,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/06/2017
99,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/06/2017
99,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/06/2017
99,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/06/2017
99,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/06/2017
98,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/06/2017
98,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/06/2017
98,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/06/2017
98,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/06/2017
98,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/06/2017
98,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/06/2017
97,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/05/2017
97,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/05/2017
98,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/05/2017
98,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/05/2017
98,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/05/2017
98,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/05/2017
98,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/05/2017
97,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/05/2017
97,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/05/2017
96,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/05/2017
96,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/05/2017
96,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/05/2017
96,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/05/2017
96,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/05/2017
96,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/05/2017
97,03 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/05/2017
97,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/05/2017
98,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/05/2017
98,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/05/2017
98,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/05/2017
98,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/05/2017
98,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/05/2017
97,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/05/2017
97,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/05/2017
96,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/05/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/05/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/05/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/05/2017
96,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/05/2017
96,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/05/2017
96,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/05/2017
95,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/04/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/04/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/04/2017
95,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/04/2017
96,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/04/2017
96,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/04/2017
95,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/04/2017
94,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/04/2017
95,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/04/2017
95,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/04/2017
95,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/04/2017
94,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/04/2017
94,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/04/2017
95,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/04/2017
96,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/04/2017
96,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/04/2017
96,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/04/2017
96,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/04/2017
96,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/04/2017
96,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/04/2017
95,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/04/2017
96,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/04/2017
96,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/04/2017
96,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/04/2017
96,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/04/2017
96,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/04/2017
96,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/04/2017
96,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/04/2017
96,53 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/04/2017
95,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/04/2017
95,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/03/2017
95,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/03/2017
95,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/03/2017
96,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/03/2017
95,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/03/2017
94,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/03/2017
95,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/03/2017
95,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/03/2017
95,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/03/2017
95,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/03/2017
95,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/03/2017
95,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/03/2017
95,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/03/2017
95,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/03/2017
95,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/03/2017
95,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/03/2017
95,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/03/2017
94,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/03/2017
94,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/03/2017
93,73 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/03/2017
92,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/03/2017
92,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/03/2017
92,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/03/2017
93,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/03/2017
94,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/03/2017
93,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/03/2017
93,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/03/2017
93,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/03/2017
93,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/03/2017
93,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/03/2017
94,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/03/2017
94,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/02/2017
93,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/02/2017
93,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/02/2017
94,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/02/2017
94,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/02/2017
94,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/02/2017
94,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/02/2017
95,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/02/2017
94,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/02/2017
93,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/02/2017
93,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/02/2017
93,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/02/2017
93,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/02/2017
93,36 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/02/2017
93,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/02/2017
92,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/02/2017
92,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/02/2017
92,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/02/2017
92,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/02/2017
92,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/02/2017
91,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/02/2017
91,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/02/2017
91,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/02/2017
91,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/02/2017
89,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/02/2017
89,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/02/2017
89,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/02/2017
89,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/02/2017
89,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/01/2017
89,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/01/2017
90,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/01/2017
90,55 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/01/2017
90,55 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/01/2017
90,55 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/01/2017
90,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/01/2017
89,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/01/2017
89,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/01/2017
88,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/01/2017
88,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/01/2017
89,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/01/2017
88,53 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/01/2017
88,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/01/2017
88,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/01/2017
88,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/01/2017
89,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/01/2017
88,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/01/2017
88,35 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/01/2017
87,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/01/2017
87,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/01/2017
87,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/01/2017
88,55 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/01/2017
87,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/01/2017
87,80 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/01/2017
86,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/01/2017
85,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/12/2016
85,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/12/2016
85,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/12/2016
86,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/12/2016
86,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/12/2016
85,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/12/2016
85,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/12/2016
85,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/12/2016
85,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/12/2016
85,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/12/2016
85,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/12/2016
86,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/12/2016
86,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/12/2016
86,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/12/2016
87,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/12/2016
87,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/12/2016
87,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/12/2016
87,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/12/2016
87,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/12/2016
87,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/12/2016
87,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/12/2016
88,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/12/2016
88,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/12/2016
88,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/12/2016
87,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/12/2016
86,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/12/2016
86,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/12/2016
85,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/12/2016
86,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/12/2016
86,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/12/2016
86,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/12/2016
87,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/11/2016
87,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/11/2016
87,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/11/2016
87,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/11/2016
86,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/11/2016
86,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/11/2016
86,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/11/2016
86,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/11/2016
86,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/11/2016
86,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/11/2016
85,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/11/2016
85,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/11/2016
85,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/11/2016
85,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/11/2016
84,80 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/11/2016
84,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/11/2016
83,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/11/2016
83,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/11/2016
83,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/11/2016
83,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/11/2016
83,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/11/2016
85,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/11/2016
84,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/11/2016
85,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/11/2016
85,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/11/2016
84,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/11/2016
84,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/11/2016
84,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/11/2016
84,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/11/2016
84,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/11/2016
86,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/10/2016
86,71 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/10/2016
87,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/10/2016
87,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/10/2016
87,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/10/2016
87,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/10/2016
87,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/10/2016
89,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/10/2016
89,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/10/2016
88,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/10/2016
88,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/10/2016
88,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/10/2016
87,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/10/2016
87,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/10/2016
87,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/10/2016
86,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/10/2016
86,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/10/2016
86,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/10/2016
86,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/10/2016
85,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/10/2016
86,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/10/2016
86,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/10/2016
87,53 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/10/2016
87,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/10/2016
87,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/10/2016
87,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/10/2016
87,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/10/2016
87,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/10/2016
87,53 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/10/2016
86,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/10/2016
86,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/10/2016
86,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/09/2016
86,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/09/2016
87,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/09/2016
86,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/09/2016
86,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/09/2016
85,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/09/2016
87,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/09/2016
87,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/09/2016
87,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/09/2016
87,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/09/2016
86,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/09/2016
85,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/09/2016
86,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/09/2016
84,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/09/2016
84,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/09/2016
84,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/09/2016
84,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/09/2016
84,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/09/2016
84,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/09/2016
84,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/09/2016
86,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/09/2016
86,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/09/2016
86,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/09/2016
86,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/09/2016
87,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/09/2016
87,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/09/2016
86,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/09/2016
84,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/09/2016
84,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/09/2016
84,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/09/2016
84,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/08/2016
85,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/08/2016
85,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/08/2016
84,52 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/08/2016
84,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/08/2016
84,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/08/2016
84,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/08/2016
83,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/08/2016
83,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/08/2016
83,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/08/2016
83,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/08/2016
84,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/08/2016
84,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/08/2016
84,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/08/2016
84,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/08/2016
84,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/08/2016
84,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/08/2016
85,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/08/2016
85,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/08/2016
85,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/08/2016
85,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/08/2016
84,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/08/2016
84,53 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/08/2016
84,86 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/08/2016
84,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/08/2016
83,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/08/2016
83,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/08/2016
83,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/08/2016
82,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/08/2016
81,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/08/2016
82,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/08/2016
83,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/07/2016
82,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/07/2016
82,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/07/2016
82,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/07/2016
83,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/07/2016
83,77 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/07/2016
83,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/07/2016
83,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/07/2016
82,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/07/2016
82,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/07/2016
82,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/07/2016
83,07 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/07/2016
82,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/07/2016
82,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/07/2016
82,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/07/2016
81,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/07/2016
81,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/07/2016
81,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/07/2016
80,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/07/2016
80,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/07/2016
80,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/07/2016
79,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/07/2016
78,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/07/2016
78,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/07/2016
78,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/07/2016
78,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/07/2016
77,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/07/2016
78,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/07/2016
79,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/07/2016
78,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/07/2016
78,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/07/2016
78,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/06/2016
78,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/06/2016
77,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/06/2016
76,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/06/2016
76,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/06/2016
75,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/06/2016
75,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/06/2016
75,98 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/06/2016
76,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/06/2016
76,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/06/2016
76,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/06/2016
75,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/06/2016
74,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/06/2016
74,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/06/2016
74,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/06/2016
75,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/06/2016
75,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/06/2016
75,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/06/2016
75,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/06/2016
76,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/06/2016
76,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/06/2016
76,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/06/2016
77,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/06/2016
77,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/06/2016
76,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/06/2016
75,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/06/2016
76,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/06/2016
76,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/06/2016
76,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/06/2016
75,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/06/2016
75,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/05/2016
76,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/05/2016
75,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/05/2016
75,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/05/2016
75,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/05/2016
75,57 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/05/2016
74,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/05/2016
74,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/05/2016
73,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/05/2016
73,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/05/2016
72,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/05/2016
72,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/05/2016
72,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/05/2016
72,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/05/2016
72,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/05/2016
73,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/05/2016
72,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/05/2016
72,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/05/2016
72,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/05/2016
72,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/05/2016
72,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/05/2016
72,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/05/2016
73,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/05/2016
72,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/05/2016
72,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/05/2016
72,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/05/2016
72,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/05/2016
73,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/05/2016
73,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/05/2016
73,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/05/2016
74,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/05/2016
75,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/04/2016
75,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/04/2016
75,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/04/2016
76,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/04/2016
77,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/04/2016
77,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/04/2016
77,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/04/2016
78,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/04/2016
78,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/04/2016
78,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/04/2016
78,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/04/2016
77,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/04/2016
78,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/04/2016
77,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/04/2016
78,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/04/2016
78,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/04/2016
78,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/04/2016
78,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/04/2016
77,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/04/2016
75,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/04/2016
75,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/04/2016
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/04/2016
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/04/2016
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/04/2016
75,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/04/2016
74,99 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/04/2016
74,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/04/2016
75,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/04/2016
75,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/04/2016
75,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/04/2016
75,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/03/2016
76,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/03/2016
76,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/03/2016
76,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/03/2016
76,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/03/2016
76,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/03/2016
76,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/03/2016
76,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/03/2016
76,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/03/2016
77,10 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/03/2016
77,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/03/2016
76,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/03/2016
76,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/03/2016
76,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/03/2016
76,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/03/2016
75,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/03/2016
75,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/03/2016
75,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/03/2016
75,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/03/2016
75,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/03/2016
75,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/03/2016
75,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/03/2016
76,03 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/03/2016
74,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/03/2016
74,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/03/2016
75,91 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/03/2016
75,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/03/2016
75,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/03/2016
75,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/03/2016
75,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/03/2016
74,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/03/2016
73,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/02/2016
72,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/02/2016
71,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/02/2016
71,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/02/2016
71,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/02/2016
70,69 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/02/2016
71,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/02/2016
71,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/02/2016
71,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/02/2016
71,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/02/2016
71,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/02/2016
71,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/02/2016
71,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/02/2016
69,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/02/2016
69,96 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/02/2016
69,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/02/2016
67,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/02/2016
67,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/02/2016
67,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/02/2016
67,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/02/2016
69,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/02/2016
69,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/02/2016
70,33 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/02/2016
69,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/02/2016
69,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/02/2016
69,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/02/2016
69,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/02/2016
69,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/02/2016
71,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/02/2016
72,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/01/2016
72,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/01/2016
72,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/01/2016
72,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/01/2016
70,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/01/2016
70,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/01/2016
69,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/01/2016
71,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/01/2016
70,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/01/2016
70,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/01/2016
70,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/01/2016
68,00 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/01/2016
68,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/01/2016
71,18 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/01/2016
69,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/01/2016
70,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/01/2016
70,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/01/2016
70,23 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/01/2016
71,25 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/01/2016
72,55 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/01/2016
71,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/01/2016
71,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/01/2016
73,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/01/2016
73,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/01/2016
73,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/01/2016
73,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/01/2016
75,97 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/01/2016
76,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/01/2016
75,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/01/2016
78,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/01/2016
78,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/01/2016
78,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/12/2015
78,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/12/2015
77,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/12/2015
78,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/12/2015
77,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/12/2015
78,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/12/2015
78,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/12/2015
78,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/12/2015
78,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/12/2015
78,63 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/12/2015
77,82 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/12/2015
78,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/12/2015
77,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/12/2015
77,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/12/2015
77,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/12/2015
78,54 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/12/2015
77,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/12/2015
75,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/12/2015
75,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/12/2015
76,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/12/2015
76,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/12/2015
76,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/12/2015
77,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/12/2015
77,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/12/2015
78,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/12/2015
79,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/12/2015
79,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/12/2015
79,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/12/2015
79,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/12/2015
81,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/12/2015
82,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/12/2015
82,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/11/2015
81,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/11/2015
82,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/11/2015
82,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/11/2015
82,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/11/2015
83,11 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/11/2015
83,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/11/2015
82,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/11/2015
82,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/11/2015
82,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/11/2015
82,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/11/2015
82,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/11/2015
81,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/11/2015
80,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/11/2015
80,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/11/2015
79,68 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/11/2015
80,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/11/2015
80,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/11/2015
80,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/11/2015
82,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/11/2015
81,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/11/2015
81,90 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/11/2015
82,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/11/2015
82,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/11/2015
82,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/11/2015
82,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/11/2015
83,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/11/2015
83,24 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/11/2015
81,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/11/2015
80,39 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/11/2015
80,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/10/2015
80,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/10/2015
80,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/10/2015
81,31 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/10/2015
81,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/10/2015
81,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/10/2015
82,47 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/10/2015
81,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/10/2015
81,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/10/2015
81,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/10/2015
79,02 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/10/2015
79,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/10/2015
79,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/10/2015
79,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/10/2015
79,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/10/2015
79,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/10/2015
79,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/10/2015
78,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/10/2015
77,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/10/2015
77,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/10/2015
78,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/10/2015
77,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/10/2015
77,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/10/2015
77,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/10/2015
77,51 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/10/2015
77,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/10/2015
75,72 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/10/2015
75,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/10/2015
74,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/10/2015
74,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/10/2015
74,43 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/10/2015
73,71 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/09/2015
72,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/09/2015
71,71 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/09/2015
72,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/09/2015
73,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/09/2015
73,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/09/2015
73,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/09/2015
72,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/09/2015
73,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/09/2015
75,67 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/09/2015
75,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/09/2015
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/09/2015
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/09/2015
75,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/09/2015
75,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/09/2015
75,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/09/2015
73,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/09/2015
73,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/09/2015
73,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/09/2015
73,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/09/2015
73,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/09/2015
74,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/09/2015
75,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/09/2015
72,84 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/09/2015
71,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/09/2015
72,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/09/2015
72,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/09/2015
72,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/09/2015
72,46 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/09/2015
72,22 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/09/2015
72,85 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/08/2015
74,34 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/08/2015
74,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/08/2015
74,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/08/2015
74,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/08/2015
73,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/08/2015
70,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/08/2015
69,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/08/2015
69,95 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/08/2015
73,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/08/2015
73,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/08/2015
73,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/08/2015
75,93 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/08/2015
78,03 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/08/2015
78,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/08/2015
79,14 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/08/2015
79,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/08/2015
79,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/08/2015
79,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/08/2015
80,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/08/2015
79,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/08/2015
81,76 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/08/2015
83,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/08/2015
83,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/08/2015
83,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/08/2015
83,42 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/08/2015
83,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/08/2015
84,29 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/08/2015
83,66 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/08/2015
83,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/08/2015
84,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/08/2015
84,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/07/2015
84,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/07/2015
84,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/07/2015
84,04 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/07/2015
83,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/07/2015
83,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/07/2015
86,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/07/2015
86,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/07/2015
86,27 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/07/2015
86,56 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/07/2015
87,60 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/07/2015
88,59 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/07/2015
88,28 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/07/2015
88,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/07/2015
88,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/07/2015
88,41 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/07/2015
88,13 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/07/2015
86,70 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/07/2015
86,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/07/2015
87,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/07/2015
85,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/07/2015
85,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/07/2015
85,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/07/2015
84,88 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/07/2015
83,21 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/07/2015
86,62 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/07/2015
87,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/07/2015
89,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/07/2015
89,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/07/2015
89,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/07/2015
90,19 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/07/2015
90,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/06/2015
89,12 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/06/2015
88,44 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/06/2015
89,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/06/2015
89,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/06/2015
89,79 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/06/2015
90,80 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/06/2015
91,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/06/2015
91,08 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/06/2015
89,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/06/2015
88,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/06/2015
88,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/06/2015
88,48 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/06/2015
87,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/06/2015
88,58 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/06/2015
88,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/06/2015
89,30 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/06/2015
90,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/06/2015
90,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/06/2015
90,45 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/06/2015
89,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/06/2015
89,01 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/06/2015
89,26 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/06/2015
91,06 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/06/2015
91,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/06/2015
91,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/06/2015
91,16 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/06/2015
90,81 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/06/2015
92,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/06/2015
93,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/06/2015
95,05 MSCI AC Far East Free ex Japan
31/05/2015
94,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/05/2015
94,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/05/2015
94,78 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/05/2015
95,74 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/05/2015
97,15 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/05/2015
97,49 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/05/2015
96,87 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/05/2015
95,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/05/2015
95,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
22/05/2015
95,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
21/05/2015
94,50 MSCI AC Far East Free ex Japan
20/05/2015
95,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
19/05/2015
94,94 MSCI AC Far East Free ex Japan
18/05/2015
92,75 MSCI AC Far East Free ex Japan
17/05/2015
93,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
16/05/2015
93,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
15/05/2015
93,37 MSCI AC Far East Free ex Japan
14/05/2015
91,89 MSCI AC Far East Free ex Japan
13/05/2015
93,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
12/05/2015
93,09 MSCI AC Far East Free ex Japan
11/05/2015
94,61 MSCI AC Far East Free ex Japan
10/05/2015
93,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
09/05/2015
93,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
08/05/2015
93,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
07/05/2015
92,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
06/05/2015
94,40 MSCI AC Far East Free ex Japan
05/05/2015
95,92 MSCI AC Far East Free ex Japan
04/05/2015
96,38 MSCI AC Far East Free ex Japan
03/05/2015
95,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
02/05/2015
95,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
01/05/2015
95,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
30/04/2015
95,65 MSCI AC Far East Free ex Japan
29/04/2015
98,32 MSCI AC Far East Free ex Japan
28/04/2015
99,64 MSCI AC Far East Free ex Japan
27/04/2015
100,83 MSCI AC Far East Free ex Japan
26/04/2015
100,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
25/04/2015
100,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
24/04/2015
100,17 MSCI AC Far East Free ex Japan
23/04/2015
100,00 Act. Asie Pac hors Japon
23/04/2018
102,59 Act. Asie Pac hors Japon
22/04/2018
102,91 Act. Asie Pac hors Japon
21/04/2018
102,92 Act. Asie Pac hors Japon
20/04/2018
102,92 Act. Asie Pac hors Japon
19/04/2018
103,76 Act. Asie Pac hors Japon
18/04/2018
102,85 Act. Asie Pac hors Japon
17/04/2018
102,39 Act. Asie Pac hors Japon
16/04/2018
102,79 Act. Asie Pac hors Japon
15/04/2018
103,74 Act. Asie Pac hors Japon
14/04/2018
103,73 Act. Asie Pac hors Japon
13/04/2018
103,73 Act. Asie Pac hors Japon
12/04/2018
103,79 Act. Asie Pac hors Japon
11/04/2018
103,55 Act. Asie Pac hors Japon
10/04/2018
103,54 Act. Asie Pac hors Japon
09/04/2018
102,86 Act. Asie Pac hors Japon
08/04/2018
102,72 Act. Asie Pac hors Japon
07/04/2018
102,72 Act. Asie Pac hors Japon
06/04/2018
102,72 Act. Asie Pac hors Japon
05/04/2018
102,47 Act. Asie Pac hors Japon
04/04/2018
101,74 Act. Asie Pac hors Japon
03/04/2018
102,80 Act. Asie Pac hors Japon
02/04/2018
102,37 Act. Asie Pac hors Japon
01/04/2018
102,38 Act. Asie Pac hors Japon
31/03/2018
102,38 Act. Asie Pac hors Japon
30/03/2018
102,38 Act. Asie Pac hors Japon
29/03/2018
102,38 Act. Asie Pac hors Japon
28/03/2018
101,60 Act. Asie Pac hors Japon
27/03/2018
103,15 Act. Asie Pac hors Japon
26/03/2018
102,27 Act. Asie Pac hors Japon
25/03/2018
102,21 Act. Asie Pac hors Japon
24/03/2018
102,21 Act. Asie Pac hors Japon
23/03/2018
102,21 Act. Asie Pac hors Japon
22/03/2018
104,53 Act. Asie Pac hors Japon
21/03/2018
105,83 Act. Asie Pac hors Japon
20/03/2018
106,02 Act. Asie Pac hors Japon
19/03/2018
105,66 Act. Asie Pac hors Japon
18/03/2018
106,25 Act. Asie Pac hors Japon
17/03/2018
106,26 Act. Asie Pac hors Japon
16/03/2018
106,26 Act. Asie Pac hors Japon
15/03/2018
106,20 Act. Asie Pac hors Japon
14/03/2018
105,93 Act. Asie Pac hors Japon
13/03/2018
106,25 Act. Asie Pac hors Japon
12/03/2018
106,65 Act. Asie Pac hors Japon
11/03/2018
105,30 Act. Asie Pac hors Japon
10/03/2018
105,30 Act. Asie Pac hors Japon
09/03/2018
105,30 Act. Asie Pac hors Japon
08/03/2018
103,77 Act. Asie Pac hors Japon
07/03/2018
102,67 Act. Asie Pac hors Japon
06/03/2018
103,21 Act. Asie Pac hors Japon
05/03/2018
102,53 Act. Asie Pac hors Japon
04/03/2018
103,53 Act. Asie Pac hors Japon
03/03/2018
103,54 Act. Asie Pac hors Japon
02/03/2018
103,54 Act. Asie Pac hors Japon
01/03/2018
105,51 Act. Asie Pac hors Japon
28/02/2018
105,40 Act. Asie Pac hors Japon
27/02/2018
105,85 Act. Asie Pac hors Japon
26/02/2018
106,22 Act. Asie Pac hors Japon
25/02/2018
105,57 Act. Asie Pac hors Japon
24/02/2018
105,57 Act. Asie Pac hors Japon
23/02/2018
105,57 Act. Asie Pac hors Japon
22/02/2018
104,55 Act. Asie Pac hors Japon
21/02/2018
104,99 Act. Asie Pac hors Japon
20/02/2018
103,93 Act. Asie Pac hors Japon
19/02/2018
103,64 Act. Asie Pac hors Japon
18/02/2018
103,20 Act. Asie Pac hors Japon
17/02/2018
103,20 Act. Asie Pac hors Japon
16/02/2018
103,20 Act. Asie Pac hors Japon
15/02/2018
103,01 Act. Asie Pac hors Japon
14/02/2018
102,70 Act. Asie Pac hors Japon
13/02/2018
101,79 Act. Asie Pac hors Japon
12/02/2018
101,41 Act. Asie Pac hors Japon
11/02/2018
100,75 Act. Asie Pac hors Japon
10/02/2018
100,76 Act. Asie Pac hors Japon
09/02/2018
100,76 Act. Asie Pac hors Japon
08/02/2018
102,64 Act. Asie Pac hors Japon
07/02/2018
102,35 Act. Asie Pac hors Japon
06/02/2018
102,56 Act. Asie Pac hors Japon
05/02/2018
104,95 Act. Asie Pac hors Japon
04/02/2018
106,36 Act. Asie Pac hors Japon
03/02/2018
106,36 Act. Asie Pac hors Japon
02/02/2018
106,36 Act. Asie Pac hors Japon
01/02/2018
107,56 Act. Asie Pac hors Japon
31/01/2018
108,00 Act. Asie Pac hors Japon
30/01/2018
107,84 Act. Asie Pac hors Japon
29/01/2018
109,43 Act. Asie Pac hors Japon
28/01/2018
109,11 Act. Asie Pac hors Japon
27/01/2018
109,11 Act. Asie Pac hors Japon
26/01/2018
109,11 Act. Asie Pac hors Japon
25/01/2018
108,53 Act. Asie Pac hors Japon
24/01/2018
109,21 Act. Asie Pac hors Japon
23/01/2018
109,78 Act. Asie Pac hors Japon
22/01/2018
109,01 Act. Asie Pac hors Japon
21/01/2018
108,43 Act. Asie Pac hors Japon
20/01/2018
108,43 Act. Asie Pac hors Japon
19/01/2018
108,43 Act. Asie Pac hors Japon
18/01/2018
107,94 Act. Asie Pac hors Japon
17/01/2018
107,96 Act. Asie Pac hors Japon
16/01/2018
107,93 Act. Asie Pac hors Japon
15/01/2018
107,10 Act. Asie Pac hors Japon
14/01/2018
107,97 Act. Asie Pac hors Japon
13/01/2018
107,97 Act. Asie Pac hors Japon
12/01/2018
107,97 Act. Asie Pac hors Japon
11/01/2018
108,33 Act. Asie Pac hors Japon
10/01/2018
108,67 Act. Asie Pac hors Japon
09/01/2018
109,52 Act. Asie Pac hors Japon
08/01/2018
109,09 Act. Asie Pac hors Japon
07/01/2018
108,19 Act. Asie Pac hors Japon
06/01/2018
108,19 Act. Asie Pac hors Japon
05/01/2018
108,19 Act. Asie Pac hors Japon
04/01/2018
107,53 Act. Asie Pac hors Japon
03/01/2018
107,36 Act. Asie Pac hors Japon
02/01/2018
106,46 Act. Asie Pac hors Japon
01/01/2018
105,83 Act. Asie Pac hors Japon
31/12/2017
105,83 Act. Asie Pac hors Japon
30/12/2017
105,83 Act. Asie Pac hors Japon
29/12/2017
105,83 Act. Asie Pac hors Japon
28/12/2017
105,94 Act. Asie Pac hors Japon
27/12/2017
105,43 Act. Asie Pac hors Japon
26/12/2017
105,65 Act. Asie Pac hors Japon
25/12/2017
105,66 Act. Asie Pac hors Japon
24/12/2017
105,66 Act. Asie Pac hors Japon
23/12/2017
105,66 Act. Asie Pac hors Japon
22/12/2017
105,66 Act. Asie Pac hors Japon
21/12/2017
105,00 Act. Asie Pac hors Japon
20/12/2017
104,92 Act. Asie Pac hors Japon
19/12/2017
105,22 Act. Asie Pac hors Japon
18/12/2017
104,94 Act. Asie Pac hors Japon
17/12/2017
104,61 Act. Asie Pac hors Japon
16/12/2017
104,61 Act. Asie Pac hors Japon
15/12/2017
104,61 Act. Asie Pac hors Japon
14/12/2017
104,74 Act. Asie Pac hors Japon
13/12/2017
105,21 Act. Asie Pac hors Japon
12/12/2017
104,65 Act. Asie Pac hors Japon
11/12/2017
104,67 Act. Asie Pac hors Japon
10/12/2017
104,15 Act. Asie Pac hors Japon
09/12/2017
104,15 Act. Asie Pac hors Japon
08/12/2017
104,15 Act. Asie Pac hors Japon
07/12/2017
102,83 Act. Asie Pac hors Japon
06/12/2017
102,53 Act. Asie Pac hors Japon
05/12/2017
103,73 Act. Asie Pac hors Japon
04/12/2017
104,07 Act. Asie Pac hors Japon
03/12/2017
103,74 Act. Asie Pac hors Japon
02/12/2017
103,73 Act. Asie Pac hors Japon
01/12/2017
103,73 Act. Asie Pac hors Japon
30/11/2017
104,09 Act. Asie Pac hors Japon
29/11/2017
105,76 Act. Asie Pac hors Japon
28/11/2017
105,57 Act. Asie Pac hors Japon
27/11/2017
105,10 Act. Asie Pac hors Japon
26/11/2017
106,22 Act. Asie Pac hors Japon
25/11/2017
106,22 Act. Asie Pac hors Japon
24/11/2017
106,22 Act. Asie Pac hors Japon
23/11/2017
106,40 Act. Asie Pac hors Japon
22/11/2017
107,37 Act. Asie Pac hors Japon
21/11/2017
107,29 Act. Asie Pac hors Japon
20/11/2017
105,80 Act. Asie Pac hors Japon
19/11/2017
105,56 Act. Asie Pac hors Japon
18/11/2017
105,56 Act. Asie Pac hors Japon
17/11/2017
105,56 Act. Asie Pac hors Japon
16/11/2017
105,17 Act. Asie Pac hors Japon
15/11/2017
103,99 Act. Asie Pac hors Japon
14/11/2017
105,42 Act. Asie Pac hors Japon
13/11/2017
106,49 Act. Asie Pac hors Japon
12/11/2017
106,64 Act. Asie Pac hors Japon
11/11/2017
106,64 Act. Asie Pac hors Japon
10/11/2017
106,64 Act. Asie Pac hors Japon
09/11/2017
106,96 Act. Asie Pac hors Japon
08/11/2017
107,16 Act. Asie Pac hors Japon
07/11/2017
107,32 Act. Asie Pac hors Japon
06/11/2017
106,53 Act. Asie Pac hors Japon
05/11/2017
105,88 Act. Asie Pac hors Japon
04/11/2017
105,88 Act. Asie Pac hors Japon
03/11/2017
105,88 Act. Asie Pac hors Japon
02/11/2017
105,67 Act. Asie Pac hors Japon
01/11/2017
105,33 Act. Asie Pac hors Japon
31/10/2017
104,87 Act. Asie Pac hors Japon
30/10/2017
104,59 Act. Asie Pac hors Japon
29/10/2017
104,37 Act. Asie Pac hors Japon
28/10/2017
104,37 Act. Asie Pac hors Japon
27/10/2017
104,37 Act. Asie Pac hors Japon
26/10/2017
103,14 Act. Asie Pac hors Japon
25/10/2017
103,04 Act. Asie Pac hors Japon
24/10/2017
103,17 Act. Asie Pac hors Japon
23/10/2017
103,58 Act. Asie Pac hors Japon
22/10/2017
103,18 Act. Asie Pac hors Japon
21/10/2017
103,18 Act. Asie Pac hors Japon
20/10/2017
103,18 Act. Asie Pac hors Japon
19/10/2017
102,65 Act. Asie Pac hors Japon
18/10/2017
103,85 Act. Asie Pac hors Japon
17/10/2017
103,89 Act. Asie Pac hors Japon
16/10/2017
103,64 Act. Asie Pac hors Japon
15/10/2017
103,01 Act. Asie Pac hors Japon
14/10/2017
103,01 Act. Asie Pac hors Japon
13/10/2017
103,01 Act. Asie Pac hors Japon
12/10/2017
102,48 Act. Asie Pac hors Japon
11/10/2017
102,09 Act. Asie Pac hors Japon
10/10/2017
102,12 Act. Asie Pac hors Japon
09/10/2017
101,84 Act. Asie Pac hors Japon
08/10/2017
102,04 Act. Asie Pac hors Japon
07/10/2017
102,04 Act. Asie Pac hors Japon
06/10/2017
102,04 Act. Asie Pac hors Japon
05/10/2017
101,49 Act. Asie Pac hors Japon
04/10/2017
101,19 Act. Asie Pac hors Japon
03/10/2017
100,99 Act. Asie Pac hors Japon
02/10/2017
100,21 Act. Asie Pac hors Japon
01/10/2017
99,62 Act. Asie Pac hors Japon
30/09/2017
99,62 Act. Asie Pac hors Japon
29/09/2017
99,62 Act. Asie Pac hors Japon
28/09/2017
99,30 Act. Asie Pac hors Japon
27/09/2017
99,92 Act. Asie Pac hors Japon
26/09/2017
99,48 Act. Asie Pac hors Japon
25/09/2017
99,46 Act. Asie Pac hors Japon
24/09/2017
99,77 Act. Asie Pac hors Japon
23/09/2017
99,77 Act. Asie Pac hors Japon
22/09/2017
99,77 Act. Asie Pac hors Japon
21/09/2017
100,67 Act. Asie Pac hors Japon
20/09/2017
100,46 Act. Asie Pac hors Japon
19/09/2017
100,41 Act. Asie Pac hors Japon
18/09/2017
100,73 Act. Asie Pac hors Japon
17/09/2017
99,84 Act. Asie Pac hors Japon
16/09/2017
99,84 Act. Asie Pac hors Japon
15/09/2017
99,84 Act. Asie Pac hors Japon
14/09/2017
100,32 Act. Asie Pac hors Japon
13/09/2017
99,80 Act. Asie Pac hors Japon
12/09/2017
99,93 Act. Asie Pac hors Japon
11/09/2017
99,11 Act. Asie Pac hors Japon
10/09/2017
98,31 Act. Asie Pac hors Japon
09/09/2017
98,31 Act. Asie Pac hors Japon
08/09/2017
98,31 Act. Asie Pac hors Japon
07/09/2017
98,42 Act. Asie Pac hors Japon
06/09/2017
98,40 Act. Asie Pac hors Japon
05/09/2017
98,91 Act. Asie Pac hors Japon
04/09/2017
98,68 Act. Asie Pac hors Japon
03/09/2017
99,26 Act. Asie Pac hors Japon
02/09/2017
99,26 Act. Asie Pac hors Japon
01/09/2017
99,26 Act. Asie Pac hors Japon
31/08/2017
99,35 Act. Asie Pac hors Japon
30/08/2017
98,58 Act. Asie Pac hors Japon
29/08/2017
97,22 Act. Asie Pac hors Japon
28/08/2017
98,55 Act. Asie Pac hors Japon
27/08/2017
99,33 Act. Asie Pac hors Japon
26/08/2017
99,32 Act. Asie Pac hors Japon
25/08/2017
99,32 Act. Asie Pac hors Japon
24/08/2017
99,28 Act. Asie Pac hors Japon
23/08/2017
98,89 Act. Asie Pac hors Japon
22/08/2017
98,99 Act. Asie Pac hors Japon
21/08/2017
98,26 Act. Asie Pac hors Japon
20/08/2017
98,42 Act. Asie Pac hors Japon
19/08/2017
98,42 Act. Asie Pac hors Japon
18/08/2017
98,42 Act. Asie Pac hors Japon
17/08/2017
99,06 Act. Asie Pac hors Japon
16/08/2017
98,84 Act. Asie Pac hors Japon
15/08/2017
97,71 Act. Asie Pac hors Japon
14/08/2017
97,53 Act. Asie Pac hors Japon
13/08/2017
96,90 Act. Asie Pac hors Japon
12/08/2017
96,90 Act. Asie Pac hors Japon
11/08/2017
96,90 Act. Asie Pac hors Japon
10/08/2017
98,47 Act. Asie Pac hors Japon
09/08/2017
99,35 Act. Asie Pac hors Japon
08/08/2017
99,42 Act. Asie Pac hors Japon
07/08/2017
99,07 Act. Asie Pac hors Japon
06/08/2017
98,47 Act. Asie Pac hors Japon
05/08/2017
98,47 Act. Asie Pac hors Japon
04/08/2017
98,47 Act. Asie Pac hors Japon
03/08/2017
98,08 Act. Asie Pac hors Japon
02/08/2017
98,91 Act. Asie Pac hors Japon
01/08/2017
99,04 Act. Asie Pac hors Japon
31/07/2017
99,20 Act. Asie Pac hors Japon
30/07/2017
98,88 Act. Asie Pac hors Japon
29/07/2017
98,89 Act. Asie Pac hors Japon
28/07/2017
98,89 Act. Asie Pac hors Japon
27/07/2017
100,03 Act. Asie Pac hors Japon
26/07/2017
99,74 Act. Asie Pac hors Japon
25/07/2017
99,48 Act. Asie Pac hors Japon
24/07/2017
99,66 Act. Asie Pac hors Japon
23/07/2017
99,32 Act. Asie Pac hors Japon
22/07/2017
99,32 Act. Asie Pac hors Japon
21/07/2017
99,32 Act. Asie Pac hors Japon
20/07/2017
100,31 Act. Asie Pac hors Japon
19/07/2017
100,36 Act. Asie Pac hors Japon
18/07/2017
99,46 Act. Asie Pac hors Japon
17/07/2017
99,99 Act. Asie Pac hors Japon
16/07/2017
99,99 Act. Asie Pac hors Japon
15/07/2017
99,98 Act. Asie Pac hors Japon
14/07/2017
99,98 Act. Asie Pac hors Japon
13/07/2017
99,71 Act. Asie Pac hors Japon
12/07/2017
98,38 Act. Asie Pac hors Japon
11/07/2017
98,15 Act. Asie Pac hors Japon
10/07/2017
97,62 Act. Asie Pac hors Japon
09/07/2017
97,20 Act. Asie Pac hors Japon
08/07/2017
97,20 Act. Asie Pac hors Japon
07/07/2017
97,20 Act. Asie Pac hors Japon
06/07/2017
97,62 Act. Asie Pac hors Japon
05/07/2017
98,16 Act. Asie Pac hors Japon
04/07/2017
97,71 Act. Asie Pac hors Japon
03/07/2017
98,17 Act. Asie Pac hors Japon
02/07/2017
97,85 Act. Asie Pac hors Japon
01/07/2017
97,86 Act. Asie Pac hors Japon
30/06/2017
97,86 Act. Asie Pac hors Japon
29/06/2017
98,32 Act. Asie Pac hors Japon
28/06/2017
98,15 Act. Asie Pac hors Japon
27/06/2017
99,34 Act. Asie Pac hors Japon
26/06/2017
100,15 Act. Asie Pac hors Japon
25/06/2017
99,70 Act. Asie Pac hors Japon
24/06/2017
99,70 Act. Asie Pac hors Japon
23/06/2017
99,70 Act. Asie Pac hors Japon
22/06/2017
99,71 Act. Asie Pac hors Japon
21/06/2017
99,51 Act. Asie Pac hors Japon
20/06/2017
99,94 Act. Asie Pac hors Japon
19/06/2017
99,65 Act. Asie Pac hors Japon
18/06/2017
98,98 Act. Asie Pac hors Japon
17/06/2017
98,98 Act. Asie Pac hors Japon
16/06/2017
98,98 Act. Asie Pac hors Japon
15/06/2017
99,16 Act. Asie Pac hors Japon
14/06/2017
99,38 Act. Asie Pac hors Japon
13/06/2017
99,19 Act. Asie Pac hors Japon
12/06/2017
98,80 Act. Asie Pac hors Japon
11/06/2017
99,88 Act. Asie Pac hors Japon
10/06/2017
99,88 Act. Asie Pac hors Japon
09/06/2017
99,88 Act. Asie Pac hors Japon
08/06/2017
99,33 Act. Asie Pac hors Japon
07/06/2017
98,88 Act. Asie Pac hors Japon
06/06/2017
98,55 Act. Asie Pac hors Japon
05/06/2017
98,62 Act. Asie Pac hors Japon
04/06/2017
98,57 Act. Asie Pac hors Japon
03/06/2017
98,57 Act. Asie Pac hors Japon
02/06/2017
98,57 Act. Asie Pac hors Japon
01/06/2017
98,08 Act. Asie Pac hors Japon
31/05/2017
97,84 Act. Asie Pac hors Japon
30/05/2017
98,30 Act. Asie Pac hors Japon
29/05/2017
98,33 Act. Asie Pac hors Japon
28/05/2017
98,33 Act. Asie Pac hors Japon
27/05/2017
98,33 Act. Asie Pac hors Japon
26/05/2017
98,33 Act. Asie Pac hors Japon
25/05/2017
97,83 Act. Asie Pac hors Japon
24/05/2017
97,62 Act. Asie Pac hors Japon
23/05/2017
97,40 Act. Asie Pac hors Japon
22/05/2017
97,41 Act. Asie Pac hors Japon
21/05/2017
97,14 Act. Asie Pac hors Japon
20/05/2017
97,14 Act. Asie Pac hors Japon
19/05/2017
97,14 Act. Asie Pac hors Japon
18/05/2017
97,23 Act. Asie Pac hors Japon
17/05/2017
97,95 Act. Asie Pac hors Japon
16/05/2017
98,78 Act. Asie Pac hors Japon
15/05/2017
99,38 Act. Asie Pac hors Japon
14/05/2017
99,56 Act. Asie Pac hors Japon
13/05/2017
99,56 Act. Asie Pac hors Japon
12/05/2017
99,56 Act. Asie Pac hors Japon
11/05/2017
99,90 Act. Asie Pac hors Japon
10/05/2017
99,37 Act. Asie Pac hors Japon
09/05/2017
99,00 Act. Asie Pac hors Japon
08/05/2017
98,27 Act. Asie Pac hors Japon
07/05/2017
97,48 Act. Asie Pac hors Japon
06/05/2017
97,48 Act. Asie Pac hors Japon
05/05/2017
97,48 Act. Asie Pac hors Japon
04/05/2017
98,22 Act. Asie Pac hors Japon
03/05/2017
98,67 Act. Asie Pac hors Japon
02/05/2017
98,75 Act. Asie Pac hors Japon
01/05/2017
98,07 Act. Asie Pac hors Japon
30/04/2017
98,05 Act. Asie Pac hors Japon
29/04/2017
98,05 Act. Asie Pac hors Japon
28/04/2017
98,05 Act. Asie Pac hors Japon
27/04/2017
98,42 Act. Asie Pac hors Japon
26/04/2017
98,36 Act. Asie Pac hors Japon
25/04/2017
97,95 Act. Asie Pac hors Japon
24/04/2017
97,39 Act. Asie Pac hors Japon
23/04/2017
98,29 Act. Asie Pac hors Japon
22/04/2017
98,29 Act. Asie Pac hors Japon
21/04/2017
98,29 Act. Asie Pac hors Japon
20/04/2017
97,42 Act. Asie Pac hors Japon
19/04/2017
97,18 Act. Asie Pac hors Japon
18/04/2017
97,76 Act. Asie Pac hors Japon
17/04/2017
99,06 Act. Asie Pac hors Japon
16/04/2017
99,08 Act. Asie Pac hors Japon
15/04/2017
99,08 Act. Asie Pac hors Japon
14/04/2017
99,08 Act. Asie Pac hors Japon
13/04/2017
99,10 Act. Asie Pac hors Japon
12/04/2017
99,01 Act. Asie Pac hors Japon
11/04/2017
98,60 Act. Asie Pac hors Japon
10/04/2017
99,14 Act. Asie Pac hors Japon
09/04/2017
98,94 Act. Asie Pac hors Japon
08/04/2017
98,94 Act. Asie Pac hors Japon
07/04/2017
98,94 Act. Asie Pac hors Japon
06/04/2017
98,72 Act. Asie Pac hors Japon
05/04/2017
99,06 Act. Asie Pac hors Japon
04/04/2017
98,76 Act. Asie Pac hors Japon
03/04/2017
98,79 Act. Asie Pac hors Japon
02/04/2017
98,21 Act. Asie Pac hors Japon
01/04/2017
98,21 Act. Asie Pac hors Japon
31/03/2017
98,21 Act. Asie Pac hors Japon
30/03/2017
98,22 Act. Asie Pac hors Japon
29/03/2017
98,10 Act. Asie Pac hors Japon
28/03/2017
96,96 Act. Asie Pac hors Japon
27/03/2017
96,27 Act. Asie Pac hors Japon
26/03/2017
97,07 Act. Asie Pac hors Japon
25/03/2017
97,07 Act. Asie Pac hors Japon
24/03/2017
97,07 Act. Asie Pac hors Japon
23/03/2017
97,09 Act. Asie Pac hors Japon
22/03/2017
96,70 Act. Asie Pac hors Japon
21/03/2017
97,52 Act. Asie Pac hors Japon
20/03/2017
97,80 Act. Asie Pac hors Japon
19/03/2017
97,52 Act. Asie Pac hors Japon
18/03/2017
97,52 Act. Asie Pac hors Japon
17/03/2017
97,52 Act. Asie Pac hors Japon
16/03/2017
97,25 Act. Asie Pac hors Japon
15/03/2017
96,70 Act. Asie Pac hors Japon
14/03/2017
96,33 Act. Asie Pac hors Japon
13/03/2017
95,78 Act. Asie Pac hors Japon
12/03/2017
95,29 Act. Asie Pac hors Japon
11/03/2017
95,29 Act. Asie Pac hors Japon
10/03/2017
95,29 Act. Asie Pac hors Japon
09/03/2017
95,54 Act. Asie Pac hors Japon
08/03/2017
96,34 Act. Asie Pac hors Japon
07/03/2017
96,11 Act. Asie Pac hors Japon
06/03/2017
95,62 Act. Asie Pac hors Japon
05/03/2017
95,57 Act. Asie Pac hors Japon
04/03/2017
95,57 Act. Asie Pac hors Japon
03/03/2017
95,57 Act. Asie Pac hors Japon
02/03/2017
96,64 Act. Asie Pac hors Japon
01/03/2017
96,45 Act. Asie Pac hors Japon
28/02/2017
95,89 Act. Asie Pac hors Japon
27/02/2017
96,10 Act. Asie Pac hors Japon
26/02/2017
96,30 Act. Asie Pac hors Japon
25/02/2017
96,30 Act. Asie Pac hors Japon
24/02/2017
96,30 Act. Asie Pac hors Japon
23/02/2017
97,03 Act. Asie Pac hors Japon
22/02/2017
97,30 Act. Asie Pac hors Japon
21/02/2017
96,51 Act. Asie Pac hors Japon
20/02/2017
95,79 Act. Asie Pac hors Japon
19/02/2017
95,38 Act. Asie Pac hors Japon
18/02/2017
95,38 Act. Asie Pac hors Japon
17/02/2017
95,38 Act. Asie Pac hors Japon
16/02/2017
95,54 Act. Asie Pac hors Japon
15/02/2017
96,08 Act. Asie Pac hors Japon
14/02/2017
95,39 Act. Asie Pac hors Japon
13/02/2017
95,23 Act. Asie Pac hors Japon
12/02/2017
94,77 Act. Asie Pac hors Japon
11/02/2017
94,77 Act. Asie Pac hors Japon
10/02/2017
94,77 Act. Asie Pac hors Japon
09/02/2017
94,10 Act. Asie Pac hors Japon
08/02/2017
93,83 Act. Asie Pac hors Japon
07/02/2017
93,61 Act. Asie Pac hors Japon
06/02/2017
93,36 Act. Asie Pac hors Japon
05/02/2017
92,65 Act. Asie Pac hors Japon
04/02/2017
92,65 Act. Asie Pac hors Japon
03/02/2017
92,65 Act. Asie Pac hors Japon
02/02/2017
92,08 Act. Asie Pac hors Japon
01/02/2017
92,12 Act. Asie Pac hors Japon
31/01/2017
92,11 Act. Asie Pac hors Japon
30/01/2017
92,86 Act. Asie Pac hors Japon
29/01/2017
92,81 Act. Asie Pac hors Japon
28/01/2017
92,81 Act. Asie Pac hors Japon
27/01/2017
92,81 Act. Asie Pac hors Japon
26/01/2017
92,70 Act. Asie Pac hors Japon
25/01/2017
91,97 Act. Asie Pac hors Japon
24/01/2017
91,53 Act. Asie Pac hors Japon
23/01/2017
91,12 Act. Asie Pac hors Japon
22/01/2017
91,39 Act. Asie Pac hors Japon
21/01/2017
91,39 Act. Asie Pac hors Japon
20/01/2017
91,39 Act. Asie Pac hors Japon
19/01/2017
91,63 Act. Asie Pac hors Japon
18/01/2017
91,50 Act. Asie Pac hors Japon
17/01/2017
91,12 Act. Asie Pac hors Japon
16/01/2017
91,40 Act. Asie Pac hors Japon
15/01/2017
91,45 Act. Asie Pac hors Japon
14/01/2017
91,45 Act. Asie Pac hors Japon
13/01/2017
91,45 Act. Asie Pac hors Japon
12/01/2017
91,37 Act. Asie Pac hors Japon
11/01/2017
92,24 Act. Asie Pac hors Japon
10/01/2017
91,16 Act. Asie Pac hors Japon
09/01/2017
90,89 Act. Asie Pac hors Japon
08/01/2017
90,53 Act. Asie Pac hors Japon
07/01/2017
90,53 Act. Asie Pac hors Japon
06/01/2017
90,53 Act. Asie Pac hors Japon
05/01/2017
90,81 Act. Asie Pac hors Japon
04/01/2017
90,38 Act. Asie Pac hors Japon
03/01/2017
90,33 Act. Asie Pac hors Japon
02/01/2017
88,86 Act. Asie Pac hors Japon
01/01/2017
88,69 Act. Asie Pac hors Japon
31/12/2016
88,69 Act. Asie Pac hors Japon
30/12/2016
88,68 Act. Asie Pac hors Japon
29/12/2016
88,91 Act. Asie Pac hors Japon
28/12/2016
88,95 Act. Asie Pac hors Japon
27/12/2016
88,22 Act. Asie Pac hors Japon
26/12/2016
88,13 Act. Asie Pac hors Japon
25/12/2016
88,14 Act. Asie Pac hors Japon
24/12/2016
88,14 Act. Asie Pac hors Japon
23/12/2016
88,14 Act. Asie Pac hors Japon
22/12/2016
88,45 Act. Asie Pac hors Japon
21/12/2016
89,27 Act. Asie Pac hors Japon
20/12/2016
89,49 Act. Asie Pac hors Japon
19/12/2016
89,50 Act. Asie Pac hors Japon
18/12/2016
90,01 Act. Asie Pac hors Japon
17/12/2016
90,01 Act. Asie Pac hors Japon
16/12/2016
90,01 Act. Asie Pac hors Japon
15/12/2016
90,38 Act. Asie Pac hors Japon
14/12/2016
89,84 Act. Asie Pac hors Japon
13/12/2016
90,07 Act. Asie Pac hors Japon
12/12/2016
90,03 Act. Asie Pac hors Japon
11/12/2016
90,99 Act. Asie Pac hors Japon
10/12/2016
90,99 Act. Asie Pac hors Japon
09/12/2016
90,99 Act. Asie Pac hors Japon
08/12/2016
89,97 Act. Asie Pac hors Japon
07/12/2016
88,98 Act. Asie Pac hors Japon
06/12/2016
88,65 Act. Asie Pac hors Japon
05/12/2016
88,36 Act. Asie Pac hors Japon
04/12/2016
88,96 Act. Asie Pac hors Japon
03/12/2016
88,96 Act. Asie Pac hors Japon
02/12/2016
88,96 Act. Asie Pac hors Japon
01/12/2016
89,91 Act. Asie Pac hors Japon
30/11/2016
89,79 Act. Asie Pac hors Japon
29/11/2016
89,85 Act. Asie Pac hors Japon
28/11/2016
89,88 Act. Asie Pac hors Japon
27/11/2016
89,52 Act. Asie Pac hors Japon
26/11/2016
89,52 Act. Asie Pac hors Japon
25/11/2016
89,52 Act. Asie Pac hors Japon
24/11/2016
89,38 Act. Asie Pac hors Japon
23/11/2016
89,46 Act. Asie Pac hors Japon
22/11/2016
89,02 Act. Asie Pac hors Japon
21/11/2016
88,23 Act. Asie Pac hors Japon
20/11/2016
88,45 Act. Asie Pac hors Japon
19/11/2016
88,44 Act. Asie Pac hors Japon
18/11/2016
88,44 Act. Asie Pac hors Japon
17/11/2016
87,92 Act. Asie Pac hors Japon
16/11/2016
87,82 Act. Asie Pac hors Japon
15/11/2016
87,30 Act. Asie Pac hors Japon
14/11/2016
87,49 Act. Asie Pac hors Japon
13/11/2016
87,72 Act. Asie Pac hors Japon
12/11/2016
87,72 Act. Asie Pac hors Japon
11/11/2016
87,72 Act. Asie Pac hors Japon
10/11/2016
89,18 Act. Asie Pac hors Japon
09/11/2016
87,61 Act. Asie Pac hors Japon
08/11/2016
88,72 Act. Asie Pac hors Japon
07/11/2016
88,17 Act. Asie Pac hors Japon
06/11/2016
87,10 Act. Asie Pac hors Japon
05/11/2016
87,10 Act. Asie Pac hors Japon
04/11/2016
87,10 Act. Asie Pac hors Japon
03/11/2016
87,64 Act. Asie Pac hors Japon
02/11/2016
87,79 Act. Asie Pac hors Japon
01/11/2016
89,53 Act. Asie Pac hors Japon
31/10/2016
89,73 Act. Asie Pac hors Japon
30/10/2016
90,03 Act. Asie Pac hors Japon
29/10/2016
90,03 Act. Asie Pac hors Japon
28/10/2016
90,03 Act. Asie Pac hors Japon
27/10/2016
90,31 Act. Asie Pac hors Japon
26/10/2016
90,92 Act. Asie Pac hors Japon
25/10/2016
92,01 Act. Asie Pac hors Japon
24/10/2016
91,80 Act. Asie Pac hors Japon
23/10/2016
91,41 Act. Asie Pac hors Japon
22/10/2016
91,41 Act. Asie Pac hors Japon
21/10/2016
91,41 Act. Asie Pac hors Japon
20/10/2016
91,14 Act. Asie Pac hors Japon
19/10/2016
91,05 Act. Asie Pac hors Japon
18/10/2016
90,66 Act. Asie Pac hors Japon
17/10/2016
89,68 Act. Asie Pac hors Japon
16/10/2016
90,02 Act. Asie Pac hors Japon
15/10/2016
90,02 Act. Asie Pac hors Japon
14/10/2016
90,02 Act. Asie Pac hors Japon
13/10/2016
89,32 Act. Asie Pac hors Japon
12/10/2016
90,36 Act. Asie Pac hors Japon
11/10/2016
90,29 Act. Asie Pac hors Japon
10/10/2016
90,53 Act. Asie Pac hors Japon
09/10/2016
90,55 Act. Asie Pac hors Japon
08/10/2016
90,55 Act. Asie Pac hors Japon
07/10/2016
90,55 Act. Asie Pac hors Japon
06/10/2016
90,70 Act. Asie Pac hors Japon
05/10/2016
90,39 Act. Asie Pac hors Japon
04/10/2016
90,85 Act. Asie Pac hors Japon
03/10/2016
90,10 Act. Asie Pac hors Japon
02/10/2016
89,78 Act. Asie Pac hors Japon
01/10/2016
89,78 Act. Asie Pac hors Japon
30/09/2016
89,78 Act. Asie Pac hors Japon
29/09/2016
90,25 Act. Asie Pac hors Japon
28/09/2016
90,09 Act. Asie Pac hors Japon
27/09/2016
89,96 Act. Asie Pac hors Japon
26/09/2016
89,20 Act. Asie Pac hors Japon
25/09/2016
90,34 Act. Asie Pac hors Japon
24/09/2016
90,34 Act. Asie Pac hors Japon
23/09/2016
90,34 Act. Asie Pac hors Japon
22/09/2016
90,20 Act. Asie Pac hors Japon
21/09/2016
89,96 Act. Asie Pac hors Japon
20/09/2016
89,22 Act. Asie Pac hors Japon
19/09/2016
89,26 Act. Asie Pac hors Japon
18/09/2016
88,01 Act. Asie Pac hors Japon
17/09/2016
88,01 Act. Asie Pac hors Japon
16/09/2016
88,01 Act. Asie Pac hors Japon
15/09/2016
87,67 Act. Asie Pac hors Japon
14/09/2016
87,40 Act. Asie Pac hors Japon
13/09/2016
87,40 Act. Asie Pac hors Japon
12/09/2016
87,93 Act. Asie Pac hors Japon
11/09/2016
89,59 Act. Asie Pac hors Japon
10/09/2016
89,59 Act. Asie Pac hors Japon
09/09/2016
89,59 Act. Asie Pac hors Japon
08/09/2016
90,33 Act. Asie Pac hors Japon
07/09/2016
90,58 Act. Asie Pac hors Japon
06/09/2016
90,71 Act. Asie Pac hors Japon
05/09/2016
90,06 Act. Asie Pac hors Japon
04/09/2016
88,88 Act. Asie Pac hors Japon
03/09/2016
88,88 Act. Asie Pac hors Japon
02/09/2016
88,88 Act. Asie Pac hors Japon
01/09/2016
88,75 Act. Asie Pac hors Japon
31/08/2016
88,93 Act. Asie Pac hors Japon
30/08/2016
88,89 Act. Asie Pac hors Japon
29/08/2016
88,36 Act. Asie Pac hors Japon
28/08/2016
88,17 Act. Asie Pac hors Japon
27/08/2016
88,17 Act. Asie Pac hors Japon
26/08/2016
88,17 Act. Asie Pac hors Japon
25/08/2016
87,99 Act. Asie Pac hors Japon
24/08/2016
88,11 Act. Asie Pac hors Japon
23/08/2016
87,91 Act. Asie Pac hors Japon
22/08/2016
87,78 Act. Asie Pac hors Japon
21/08/2016
87,97 Act. Asie Pac hors Japon
20/08/2016
87,97 Act. Asie Pac hors Japon
19/08/2016
87,97 Act. Asie Pac hors Japon
18/08/2016
88,47 Act. Asie Pac hors Japon
17/08/2016
88,30 Act. Asie Pac hors Japon
16/08/2016
88,73 Act. Asie Pac hors Japon
15/08/2016
89,23 Act. Asie Pac hors Japon
14/08/2016
89,16 Act. Asie Pac hors Japon
13/08/2016
89,16 Act. Asie Pac hors Japon
12/08/2016
89,16 Act. Asie Pac hors Japon
11/08/2016
89,01 Act. Asie Pac hors Japon
10/08/2016
88,94 Act. Asie Pac hors Japon
09/08/2016
89,26 Act. Asie Pac hors Japon
08/08/2016
89,16 Act. Asie Pac hors Japon
07/08/2016
88,05 Act. Asie Pac hors Japon
06/08/2016
88,05 Act. Asie Pac hors Japon
05/08/2016
88,05 Act. Asie Pac hors Japon
04/08/2016
87,07 Act. Asie Pac hors Japon
03/08/2016
86,38 Act. Asie Pac hors Japon
02/08/2016
87,27 Act. Asie Pac hors Japon
01/08/2016
87,63 Act. Asie Pac hors Japon
31/07/2016
87,19 Act. Asie Pac hors Japon
30/07/2016
87,20 Act. Asie Pac hors Japon
29/07/2016
87,20 Act. Asie Pac hors Japon
28/07/2016
87,86 Act. Asie Pac hors Japon
27/07/2016
88,25 Act. Asie Pac hors Japon
26/07/2016
88,10 Act. Asie Pac hors Japon
25/07/2016
87,75 Act. Asie Pac hors Japon
24/07/2016
87,49 Act. Asie Pac hors Japon
23/07/2016
87,49 Act. Asie Pac hors Japon
22/07/2016
87,49 Act. Asie Pac hors Japon
21/07/2016
87,60 Act. Asie Pac hors Japon
20/07/2016
87,36 Act. Asie Pac hors Japon
19/07/2016
86,84 Act. Asie Pac hors Japon
18/07/2016
86,87 Act. Asie Pac hors Japon
17/07/2016
86,37 Act. Asie Pac hors Japon
16/07/2016
86,37 Act. Asie Pac hors Japon
15/07/2016
86,37 Act. Asie Pac hors Japon
14/07/2016
85,90 Act. Asie Pac hors Japon
13/07/2016
85,74 Act. Asie Pac hors Japon
12/07/2016
85,46 Act. Asie Pac hors Japon
11/07/2016
84,87 Act. Asie Pac hors Japon
10/07/2016
83,58 Act. Asie Pac hors Japon
09/07/2016
83,58 Act. Asie Pac hors Japon
08/07/2016
83,58 Act. Asie Pac hors Japon
07/07/2016
83,43 Act. Asie Pac hors Japon
06/07/2016
82,89 Act. Asie Pac hors Japon
05/07/2016
83,16 Act. Asie Pac hors Japon
04/07/2016
83,89 Act. Asie Pac hors Japon
03/07/2016
83,37 Act. Asie Pac hors Japon
02/07/2016
83,37 Act. Asie Pac hors Japon
01/07/2016
83,37 Act. Asie Pac hors Japon
30/06/2016
83,07 Act. Asie Pac hors Japon
29/06/2016
82,05 Act. Asie Pac hors Japon
28/06/2016
81,04 Act. Asie Pac hors Japon
27/06/2016
81,01 Act. Asie Pac hors Japon
26/06/2016
80,91 Act. Asie Pac hors Japon
25/06/2016
80,91 Act. Asie Pac hors Japon
24/06/2016
80,91 Act. Asie Pac hors Japon
23/06/2016
81,36 Act. Asie Pac hors Japon
22/06/2016
81,53 Act. Asie Pac hors Japon
21/06/2016
81,13 Act. Asie Pac hors Japon
20/06/2016
80,57 Act. Asie Pac hors Japon
19/06/2016
80,09 Act. Asie Pac hors Japon
18/06/2016
80,09 Act. Asie Pac hors Japon
17/06/2016
80,09 Act. Asie Pac hors Japon
16/06/2016
80,21 Act. Asie Pac hors Japon
15/06/2016
80,61 Act. Asie Pac hors Japon
14/06/2016
80,39 Act. Asie Pac hors Japon
13/06/2016
80,54 Act. Asie Pac hors Japon
12/06/2016
81,57 Act. Asie Pac hors Japon
11/06/2016
81,57 Act. Asie Pac hors Japon
10/06/2016
81,57 Act. Asie Pac hors Japon
09/06/2016
82,06 Act. Asie Pac hors Japon
08/06/2016
82,08 Act. Asie Pac hors Japon
07/06/2016
82,07 Act. Asie Pac hors Japon
06/06/2016
81,18 Act. Asie Pac hors Japon
05/06/2016
81,42 Act. Asie Pac hors Japon
04/06/2016
81,42 Act. Asie Pac hors Japon
03/06/2016
81,42 Act. Asie Pac hors Japon
02/06/2016
81,14 Act. Asie Pac hors Japon
01/06/2016
81,16 Act. Asie Pac hors Japon
31/05/2016
81,40 Act. Asie Pac hors Japon
30/05/2016
81,04 Act. Asie Pac hors Japon
29/05/2016
80,88 Act. Asie Pac hors Japon
28/05/2016
80,88 Act. Asie Pac hors Japon
27/05/2016
80,88 Act. Asie Pac hors Japon
26/05/2016
80,20 Act. Asie Pac hors Japon
25/05/2016
80,13 Act. Asie Pac hors Japon
24/05/2016
78,82 Act. Asie Pac hors Japon
23/05/2016
78,80 Act. Asie Pac hors Japon
22/05/2016
78,50 Act. Asie Pac hors Japon
21/05/2016
78,50 Act. Asie Pac hors Japon
20/05/2016
78,50 Act. Asie Pac hors Japon
19/05/2016
78,32 Act. Asie Pac hors Japon
18/05/2016
78,66 Act. Asie Pac hors Japon
17/05/2016
78,96 Act. Asie Pac hors Japon
16/05/2016
78,17 Act. Asie Pac hors Japon
15/05/2016
78,08 Act. Asie Pac hors Japon
14/05/2016
78,08 Act. Asie Pac hors Japon
13/05/2016
78,08 Act. Asie Pac hors Japon
12/05/2016
78,29 Act. Asie Pac hors Japon
11/05/2016
78,41 Act. Asie Pac hors Japon
10/05/2016
78,53 Act. Asie Pac hors Japon
09/05/2016
78,24 Act. Asie Pac hors Japon
08/05/2016
78,06 Act. Asie Pac hors Japon
07/05/2016
78,06 Act. Asie Pac hors Japon
06/05/2016
78,06 Act. Asie Pac hors Japon
05/05/2016
78,46 Act. Asie Pac hors Japon
04/05/2016
78,32 Act. Asie Pac hors Japon
03/05/2016
78,66 Act. Asie Pac hors Japon
02/05/2016
79,89 Act. Asie Pac hors Japon
01/05/2016
80,23 Act. Asie Pac hors Japon
30/04/2016
80,23 Act. Asie Pac hors Japon
29/04/2016
80,23 Act. Asie Pac hors Japon
28/04/2016
81,08 Act. Asie Pac hors Japon
27/04/2016
81,36 Act. Asie Pac hors Japon
26/04/2016
81,82 Act. Asie Pac hors Japon
25/04/2016
82,07 Act. Asie Pac hors Japon
24/04/2016
82,45 Act. Asie Pac hors Japon
23/04/2016
82,45 Act. Asie Pac hors Japon
22/04/2016
82,45 Act. Asie Pac hors Japon
21/04/2016
82,49 Act. Asie Pac hors Japon
20/04/2016
81,89 Act. Asie Pac hors Japon
19/04/2016
82,29 Act. Asie Pac hors Japon
18/04/2016
81,85 Act. Asie Pac hors Japon
17/04/2016
82,16 Act. Asie Pac hors Japon
16/04/2016
82,16 Act. Asie Pac hors Japon
15/04/2016
82,16 Act. Asie Pac hors Japon
14/04/2016
82,12 Act. Asie Pac hors Japon
13/04/2016
81,46 Act. Asie Pac hors Japon
12/04/2016
79,67 Act. Asie Pac hors Japon
11/04/2016
79,20 Act. Asie Pac hors Japon
10/04/2016
79,05 Act. Asie Pac hors Japon
09/04/2016
79,05 Act. Asie Pac hors Japon
08/04/2016
79,05 Act. Asie Pac hors Japon
07/04/2016
78,92 Act. Asie Pac hors Japon
06/04/2016
78,94 Act. Asie Pac hors Japon
05/04/2016
78,77 Act. Asie Pac hors Japon
04/04/2016
79,62 Act. Asie Pac hors Japon
03/04/2016
79,44 Act. Asie Pac hors Japon
02/04/2016
79,44 Act. Asie Pac hors Japon
01/04/2016
79,44 Act. Asie Pac hors Japon
31/03/2016
80,43 Act. Asie Pac hors Japon
30/03/2016
80,48 Act. Asie Pac hors Japon
29/03/2016
79,89 Act. Asie Pac hors Japon
28/03/2016
80,40 Act. Asie Pac hors Japon
27/03/2016
80,44 Act. Asie Pac hors Japon
26/03/2016
80,44 Act. Asie Pac hors Japon
25/03/2016
80,44 Act. Asie Pac hors Japon
24/03/2016
80,44 Act. Asie Pac hors Japon
23/03/2016
80,95 Act. Asie Pac hors Japon
22/03/2016
81,07 Act. Asie Pac hors Japon
21/03/2016
80,71 Act. Asie Pac hors Japon
20/03/2016
80,49 Act. Asie Pac hors Japon
19/03/2016
80,49 Act. Asie Pac hors Japon
18/03/2016
80,49 Act. Asie Pac hors Japon
17/03/2016
79,62 Act. Asie Pac hors Japon
16/03/2016
79,75 Act. Asie Pac hors Japon
15/03/2016
79,57 Act. Asie Pac hors Japon
14/03/2016
80,23 Act. Asie Pac hors Japon
13/03/2016
79,72 Act. Asie Pac hors Japon
12/03/2016
79,72 Act. Asie Pac hors Japon
11/03/2016
79,72 Act. Asie Pac hors Japon
10/03/2016
79,89 Act. Asie Pac hors Japon
09/03/2016
79,64 Act. Asie Pac hors Japon
08/03/2016
79,12 Act. Asie Pac hors Japon
07/03/2016
80,23 Act. Asie Pac hors Japon
06/03/2016
79,96 Act. Asie Pac hors Japon
05/03/2016
79,94 Act. Asie Pac hors Japon
04/03/2016
79,94 Act. Asie Pac hors Japon
03/03/2016
79,73 Act. Asie Pac hors Japon
02/03/2016
79,31 Act. Asie Pac hors Japon
01/03/2016
77,57 Act. Asie Pac hors Japon
29/02/2016
76,42 Act. Asie Pac hors Japon
28/02/2016
75,98 Act. Asie Pac hors Japon
27/02/2016
75,98 Act. Asie Pac hors Japon
26/02/2016
75,98 Act. Asie Pac hors Japon
25/02/2016
75,14 Act. Asie Pac hors Japon
24/02/2016
75,58 Act. Asie Pac hors Japon
23/02/2016
76,30 Act. Asie Pac hors Japon
22/02/2016
76,45 Act. Asie Pac hors Japon
21/02/2016
75,27 Act. Asie Pac hors Japon
20/02/2016
75,27 Act. Asie Pac hors Japon
19/02/2016
75,27 Act. Asie Pac hors Japon
18/02/2016
75,50 Act. Asie Pac hors Japon
17/02/2016
74,22 Act. Asie Pac hors Japon
16/02/2016
74,08 Act. Asie Pac hors Japon
15/02/2016
73,41 Act. Asie Pac hors Japon
14/02/2016
71,53 Act. Asie Pac hors Japon
13/02/2016
71,53 Act. Asie Pac hors Japon
12/02/2016
71,53 Act. Asie Pac hors Japon
11/02/2016
71,63 Act. Asie Pac hors Japon
10/02/2016
73,67 Act. Asie Pac hors Japon
09/02/2016
73,88 Act. Asie Pac hors Japon
08/02/2016
74,67 Act. Asie Pac hors Japon
07/02/2016
74,76 Act. Asie Pac hors Japon
06/02/2016
74,76 Act. Asie Pac hors Japon
05/02/2016
74,72 Act. Asie Pac hors Japon
04/02/2016
74,58 Act. Asie Pac hors Japon
03/02/2016
74,90 Act. Asie Pac hors Japon
02/02/2016
76,22 Act. Asie Pac hors Japon
01/02/2016
77,23 Act. Asie Pac hors Japon
31/01/2016
76,99 Act. Asie Pac hors Japon
30/01/2016
76,98 Act. Asie Pac hors Japon
29/01/2016
76,98 Act. Asie Pac hors Japon
28/01/2016
75,51 Act. Asie Pac hors Japon
27/01/2016
75,47 Act. Asie Pac hors Japon
26/01/2016
75,56 Act. Asie Pac hors Japon
25/01/2016
76,27 Act. Asie Pac hors Japon
24/01/2016
75,67 Act. Asie Pac hors Japon
23/01/2016
75,66 Act. Asie Pac hors Japon
22/01/2016
75,66 Act. Asie Pac hors Japon
21/01/2016
73,58 Act. Asie Pac hors Japon
20/01/2016
73,80 Act. Asie Pac hors Japon
19/01/2016
75,80 Act. Asie Pac hors Japon
18/01/2016
74,80 Act. Asie Pac hors Japon
17/01/2016
75,13 Act. Asie Pac hors Japon
16/01/2016
75,13 Act. Asie Pac hors Japon
15/01/2016
75,13 Act. Asie Pac hors Japon
14/01/2016
76,23 Act. Asie Pac hors Japon
13/01/2016
77,56 Act. Asie Pac hors Japon
12/01/2016
76,88 Act. Asie Pac hors Japon
11/01/2016
76,91 Act. Asie Pac hors Japon
10/01/2016
78,25 Act. Asie Pac hors Japon
09/01/2016
78,25 Act. Asie Pac hors Japon
08/01/2016
78,25 Act. Asie Pac hors Japon
07/01/2016
78,45 Act. Asie Pac hors Japon
06/01/2016
81,14 Act. Asie Pac hors Japon
05/01/2016
82,00 Act. Asie Pac hors Japon
04/01/2016
81,46 Act. Asie Pac hors Japon
03/01/2016
83,30 Act. Asie Pac hors Japon
02/01/2016
83,30 Act. Asie Pac hors Japon
01/01/2016
83,30 Act. Asie Pac hors Japon
31/12/2015
83,30 Act. Asie Pac hors Japon
30/12/2015
83,01 Act. Asie Pac hors Japon
29/12/2015
83,00 Act. Asie Pac hors Japon
28/12/2015
82,67 Act. Asie Pac hors Japon
27/12/2015
82,96 Act. Asie Pac hors Japon
26/12/2015
82,96 Act. Asie Pac hors Japon
25/12/2015
82,96 Act. Asie Pac hors Japon
24/12/2015
82,96 Act. Asie Pac hors Japon
23/12/2015
82,96 Act. Asie Pac hors Japon
22/12/2015
82,19 Act. Asie Pac hors Japon
21/12/2015
82,35 Act. Asie Pac hors Japon
20/12/2015
82,41 Act. Asie Pac hors Japon
19/12/2015
82,41 Act. Asie Pac hors Japon
18/12/2015
82,41 Act. Asie Pac hors Japon
17/12/2015
82,66 Act. Asie Pac hors Japon
16/12/2015
81,44 Act. Asie Pac hors Japon
15/12/2015
80,02 Act. Asie Pac hors Japon
14/12/2015
79,59 Act. Asie Pac hors Japon
13/12/2015
80,35 Act. Asie Pac hors Japon
12/12/2015
80,36 Act. Asie Pac hors Japon
11/12/2015
80,36 Act. Asie Pac hors Japon
10/12/2015
81,52 Act. Asie Pac hors Japon
09/12/2015
81,71 Act. Asie Pac hors Japon
08/12/2015
82,63 Act. Asie Pac hors Japon
07/12/2015
84,10 Act. Asie Pac hors Japon
06/12/2015
83,76 Act. Asie Pac hors Japon
05/12/2015
83,76 Act. Asie Pac hors Japon
04/12/2015
83,76 Act. Asie Pac hors Japon
03/12/2015
85,50 Act. Asie Pac hors Japon
02/12/2015
86,67 Act. Asie Pac hors Japon
01/12/2015
86,64 Act. Asie Pac hors Japon
30/11/2015
85,68 Act. Asie Pac hors Japon
29/11/2015
85,98 Act. Asie Pac hors Japon
28/11/2015
85,98 Act. Asie Pac hors Japon
27/11/2015
85,98 Act. Asie Pac hors Japon
26/11/2015
86,66 Act. Asie Pac hors Japon
25/11/2015
86,76 Act. Asie Pac hors Japon
24/11/2015
86,34 Act. Asie Pac hors Japon
23/11/2015
86,60 Act. Asie Pac hors Japon
22/11/2015
86,36 Act. Asie Pac hors Japon
21/11/2015
86,36 Act. Asie Pac hors Japon
20/11/2015
86,36 Act. Asie Pac hors Japon
19/11/2015
85,58 Act. Asie Pac hors Japon
18/11/2015
84,65 Act. Asie Pac hors Japon
17/11/2015
84,84 Act. Asie Pac hors Japon
16/11/2015
83,59 Act. Asie Pac hors Japon
15/11/2015
84,11 Act. Asie Pac hors Japon
14/11/2015
84,11 Act. Asie Pac hors Japon
13/11/2015
84,11 Act. Asie Pac hors Japon
12/11/2015
85,27 Act. Asie Pac hors Japon
11/11/2015
84,94 Act. Asie Pac hors Japon
10/11/2015
85,11 Act. Asie Pac hors Japon
09/11/2015
85,53 Act. Asie Pac hors Japon
08/11/2015
85,97 Act. Asie Pac hors Japon
07/11/2015
85,97 Act. Asie Pac hors Japon
06/11/2015
85,97 Act. Asie Pac hors Japon
05/11/2015
86,09 Act. Asie Pac hors Japon
04/11/2015
86,22 Act. Asie Pac hors Japon
03/11/2015
84,88 Act. Asie Pac hors Japon
02/11/2015
83,78 Act. Asie Pac hors Japon
01/11/2015
83,96 Act. Asie Pac hors Japon
31/10/2015
83,96 Act. Asie Pac hors Japon
30/10/2015
83,96 Act. Asie Pac hors Japon
29/10/2015
84,58 Act. Asie Pac hors Japon
28/10/2015
84,67 Act. Asie Pac hors Japon
27/10/2015
85,13 Act. Asie Pac hors Japon
26/10/2015
85,54 Act. Asie Pac hors Japon
25/10/2015
85,18 Act. Asie Pac hors Japon
24/10/2015
85,17 Act. Asie Pac hors Japon
23/10/2015
85,17 Act. Asie Pac hors Japon
22/10/2015
82,81 Act. Asie Pac hors Japon
21/10/2015
82,20 Act. Asie Pac hors Japon
20/10/2015
82,31 Act. Asie Pac hors Japon
19/10/2015
82,77 Act. Asie Pac hors Japon
18/10/2015
82,41 Act. Asie Pac hors Japon
17/10/2015
82,40 Act. Asie Pac hors Japon
16/10/2015
82,40 Act. Asie Pac hors Japon
15/10/2015
81,76 Act. Asie Pac hors Japon
14/10/2015
80,48 Act. Asie Pac hors Japon
13/10/2015
81,00 Act. Asie Pac hors Japon
12/10/2015
81,73 Act. Asie Pac hors Japon
11/10/2015
81,40 Act. Asie Pac hors Japon
10/10/2015
81,40 Act. Asie Pac hors Japon
09/10/2015
81,40 Act. Asie Pac hors Japon
08/10/2015
81,03 Act. Asie Pac hors Japon
07/10/2015
81,30 Act. Asie Pac hors Japon
06/10/2015
80,01 Act. Asie Pac hors Japon
05/10/2015
79,49 Act. Asie Pac hors Japon
04/10/2015
78,28 Act. Asie Pac hors Japon
03/10/2015
78,27 Act. Asie Pac hors Japon
02/10/2015
78,27 Act. Asie Pac hors Japon
01/10/2015
77,89 Act. Asie Pac hors Japon
30/09/2015
77,29 Act. Asie Pac hors Japon
29/09/2015
75,97 Act. Asie Pac hors Japon
28/09/2015
77,14 Act. Asie Pac hors Japon
27/09/2015
77,54 Act. Asie Pac hors Japon
26/09/2015
77,54 Act. Asie Pac hors Japon
25/09/2015
77,54 Act. Asie Pac hors Japon
24/09/2015
77,08 Act. Asie Pac hors Japon
23/09/2015
77,95 Act. Asie Pac hors Japon
22/09/2015
79,29 Act. Asie Pac hors Japon
21/09/2015
79,04 Act. Asie Pac hors Japon
20/09/2015
78,92 Act. Asie Pac hors Japon
19/09/2015
78,92 Act. Asie Pac hors Japon
18/09/2015
78,92 Act. Asie Pac hors Japon
17/09/2015
78,88 Act. Asie Pac hors Japon
16/09/2015
78,91 Act. Asie Pac hors Japon
15/09/2015
77,35 Act. Asie Pac hors Japon
14/09/2015
77,75 Act. Asie Pac hors Japon
13/09/2015
77,66 Act. Asie Pac hors Japon
12/09/2015
77,66 Act. Asie Pac hors Japon
11/09/2015
77,66 Act. Asie Pac hors Japon
10/09/2015
78,27 Act. Asie Pac hors Japon
09/09/2015
79,21 Act. Asie Pac hors Japon
08/09/2015
77,10 Act. Asie Pac hors Japon
07/09/2015
75,91 Act. Asie Pac hors Japon
06/09/2015
76,70 Act. Asie Pac hors Japon
05/09/2015
76,70 Act. Asie Pac hors Japon
04/09/2015
76,70 Act. Asie Pac hors Japon
03/09/2015
77,06 Act. Asie Pac hors Japon
02/09/2015
76,61 Act. Asie Pac hors Japon
01/09/2015
76,98 Act. Asie Pac hors Japon
31/08/2015
78,57 Act. Asie Pac hors Japon
30/08/2015
78,68 Act. Asie Pac hors Japon
29/08/2015
78,68 Act. Asie Pac hors Japon
28/08/2015
78,68 Act. Asie Pac hors Japon
27/08/2015
78,08 Act. Asie Pac hors Japon
26/08/2015
75,25 Act. Asie Pac hors Japon
25/08/2015
74,86 Act. Asie Pac hors Japon
24/08/2015
73,62 Act. Asie Pac hors Japon
23/08/2015
78,54 Act. Asie Pac hors Japon
22/08/2015
78,55 Act. Asie Pac hors Japon
21/08/2015
78,55 Act. Asie Pac hors Japon
20/08/2015
81,02 Act. Asie Pac hors Japon
19/08/2015
83,18 Act. Asie Pac hors Japon
18/08/2015
83,62 Act. Asie Pac hors Japon
17/08/2015
84,14 Act. Asie Pac hors Japon
16/08/2015
84,33 Act. Asie Pac hors Japon
15/08/2015
84,33 Act. Asie Pac hors Japon
14/08/2015
84,33 Act. Asie Pac hors Japon
13/08/2015
84,48 Act. Asie Pac hors Japon
12/08/2015
83,95 Act. Asie Pac hors Japon
11/08/2015
86,46 Act. Asie Pac hors Japon
10/08/2015
88,13 Act. Asie Pac hors Japon
09/08/2015
88,07 Act. Asie Pac hors Japon
08/08/2015
88,07 Act. Asie Pac hors Japon
07/08/2015
88,07 Act. Asie Pac hors Japon
06/08/2015
88,36 Act. Asie Pac hors Japon
05/08/2015
89,06 Act. Asie Pac hors Japon
04/08/2015
88,34 Act. Asie Pac hors Japon
03/08/2015
88,11 Act. Asie Pac hors Japon
02/08/2015
88,49 Act. Asie Pac hors Japon
01/08/2015
88,49 Act. Asie Pac hors Japon
31/07/2015
88,49 Act. Asie Pac hors Japon
30/07/2015
88,47 Act. Asie Pac hors Japon
29/07/2015
88,06 Act. Asie Pac hors Japon
28/07/2015
87,69 Act. Asie Pac hors Japon
27/07/2015
87,48 Act. Asie Pac hors Japon
26/07/2015
90,09 Act. Asie Pac hors Japon
25/07/2015
90,09 Act. Asie Pac hors Japon
24/07/2015
90,09 Act. Asie Pac hors Japon
23/07/2015
90,68 Act. Asie Pac hors Japon
22/07/2015
91,58 Act. Asie Pac hors Japon
21/07/2015
92,37 Act. Asie Pac hors Japon
20/07/2015
92,41 Act. Asie Pac hors Japon
19/07/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
18/07/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
17/07/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
16/07/2015
91,81 Act. Asie Pac hors Japon
15/07/2015
90,63 Act. Asie Pac hors Japon
14/07/2015
90,44 Act. Asie Pac hors Japon
13/07/2015
90,22 Act. Asie Pac hors Japon
12/07/2015
88,43 Act. Asie Pac hors Japon
11/07/2015
88,43 Act. Asie Pac hors Japon
10/07/2015
88,43 Act. Asie Pac hors Japon
09/07/2015
88,35 Act. Asie Pac hors Japon
08/07/2015
87,01 Act. Asie Pac hors Japon
07/07/2015
90,02 Act. Asie Pac hors Japon
06/07/2015
90,51 Act. Asie Pac hors Japon
05/07/2015
91,80 Act. Asie Pac hors Japon
04/07/2015
91,80 Act. Asie Pac hors Japon
03/07/2015
91,80 Act. Asie Pac hors Japon
02/07/2015
92,69 Act. Asie Pac hors Japon
01/07/2015
92,32 Act. Asie Pac hors Japon
30/06/2015
91,50 Act. Asie Pac hors Japon
29/06/2015
90,96 Act. Asie Pac hors Japon
28/06/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
27/06/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
26/06/2015
92,33 Act. Asie Pac hors Japon
25/06/2015
93,23 Act. Asie Pac hors Japon
24/06/2015
93,54 Act. Asie Pac hors Japon
23/06/2015
92,60 Act. Asie Pac hors Japon
22/06/2015
91,73 Act. Asie Pac hors Japon
21/06/2015
91,31 Act. Asie Pac hors Japon
20/06/2015
91,32 Act. Asie Pac hors Japon
19/06/2015
91,32 Act. Asie Pac hors Japon
18/06/2015
90,79 Act. Asie Pac hors Japon
17/06/2015
91,29 Act. Asie Pac hors Japon
16/06/2015
91,17 Act. Asie Pac hors Japon
15/06/2015
91,68 Act. Asie Pac hors Japon
14/06/2015
92,37 Act. Asie Pac hors Japon
13/06/2015
92,37 Act. Asie Pac hors Japon
12/06/2015
92,37 Act. Asie Pac hors Japon
11/06/2015
91,89 Act. Asie Pac hors Japon
10/06/2015
91,19 Act. Asie Pac hors Japon
09/06/2015
91,13 Act. Asie Pac hors Japon
08/06/2015
92,61 Act. Asie Pac hors Japon
07/06/2015
93,02 Act. Asie Pac hors Japon
06/06/2015
93,02 Act. Asie Pac hors Japon
05/06/2015
93,02 Act. Asie Pac hors Japon
04/06/2015
92,41 Act. Asie Pac hors Japon
03/06/2015
94,14 Act. Asie Pac hors Japon
02/06/2015
95,08 Act. Asie Pac hors Japon
01/06/2015
96,78 Act. Asie Pac hors Japon
31/05/2015
96,53 Act. Asie Pac hors Japon
30/05/2015
96,53 Act. Asie Pac hors Japon
29/05/2015
96,53 Act. Asie Pac hors Japon
28/05/2015
96,98 Act. Asie Pac hors Japon
27/05/2015
98,19 Act. Asie Pac hors Japon
26/05/2015
98,51 Act. Asie Pac hors Japon
25/05/2015
96,95 Act. Asie Pac hors Japon
24/05/2015
96,75 Act. Asie Pac hors Japon
23/05/2015
96,75 Act. Asie Pac hors Japon
22/05/2015
96,75 Act. Asie Pac hors Japon
21/05/2015
95,92 Act. Asie Pac hors Japon
20/05/2015
96,15 Act. Asie Pac hors Japon
19/05/2015
95,74 Act. Asie Pac hors Japon
18/05/2015
94,00 Act. Asie Pac hors Japon
17/05/2015
94,18 Act. Asie Pac hors Japon
16/05/2015
94,18 Act. Asie Pac hors Japon
15/05/2015
94,18 Act. Asie Pac hors Japon
14/05/2015
93,79 Act. Asie Pac hors Japon
13/05/2015
94,17 Act. Asie Pac hors Japon
12/05/2015
93,97 Act. Asie Pac hors Japon
11/05/2015
95,09 Act. Asie Pac hors Japon
10/05/2015
94,07 Act. Asie Pac hors Japon
09/05/2015
94,08 Act. Asie Pac hors Japon
08/05/2015
94,08 Act. Asie Pac hors Japon
07/05/2015
92,88 Act. Asie Pac hors Japon
06/05/2015
94,49 Act. Asie Pac hors Japon
05/05/2015
96,20 Act. Asie Pac hors Japon
04/05/2015
96,41 Act. Asie Pac hors Japon
03/05/2015
96,13 Act. Asie Pac hors Japon
02/05/2015
96,13 Act. Asie Pac hors Japon
01/05/2015
96,13 Act. Asie Pac hors Japon
30/04/2015
96,20 Act. Asie Pac hors Japon
29/04/2015
98,25 Act. Asie Pac hors Japon
28/04/2015
99,63 Act. Asie Pac hors Japon
27/04/2015
100,37 Act. Asie Pac hors Japon
26/04/2015
100,05 Act. Asie Pac hors Japon
25/04/2015
100,05 Act. Asie Pac hors Japon
24/04/2015
100,05 Act. Asie Pac hors Japon
23/04/2015
100,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/04/2018
99,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/04/2018
99,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/04/2018
99,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/04/2018
99,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/04/2018
100,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/04/2018
99,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/04/2018
98,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/04/2018
99,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/04/2018
100,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/04/2018
100,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/04/2018
100,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/04/2018
100,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/04/2018
99,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/04/2018
99,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/04/2018
99,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/04/2018
99,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/04/2018
99,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/04/2018
99,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/04/2018
99,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/04/2018
97,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/04/2018
99,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/04/2018
98,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/04/2018
98,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/03/2018
98,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/03/2018
98,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/03/2018
98,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/03/2018
97,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/03/2018
99,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/03/2018
98,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/03/2018
98,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/03/2018
98,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/03/2018
98,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/03/2018
100,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/03/2018
101,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/03/2018
101,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/03/2018
101,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/03/2018
101,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/03/2018
101,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/03/2018
101,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/03/2018
101,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/03/2018
101,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/03/2018
102,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/03/2018
102,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/03/2018
101,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/03/2018
101,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/03/2018
101,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/03/2018
99,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/03/2018
98,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/03/2018
99,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/03/2018
98,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/03/2018
99,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/03/2018
99,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/03/2018
99,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/03/2018
101,87 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/02/2018
101,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/02/2018
101,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/02/2018
102,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/02/2018
101,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/02/2018
101,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/02/2018
101,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/02/2018
100,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/02/2018
100,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/02/2018
100,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/02/2018
100,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/02/2018
99,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/02/2018
99,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/02/2018
99,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/02/2018
99,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/02/2018
99,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/02/2018
98,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/02/2018
97,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/02/2018
96,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/02/2018
96,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/02/2018
96,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/02/2018
99,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/02/2018
98,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/02/2018
98,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/02/2018
101,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/02/2018
102,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/02/2018
102,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/02/2018
102,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/02/2018
103,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/01/2018
103,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/01/2018
103,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/01/2018
104,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/01/2018
104,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/01/2018
104,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/01/2018
104,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/01/2018
104,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/01/2018
104,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/01/2018
105,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/01/2018
104,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/01/2018
103,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/01/2018
103,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/01/2018
103,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/01/2018
103,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/01/2018
103,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/01/2018
103,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/01/2018
102,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/01/2018
102,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/01/2018
102,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/01/2018
102,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/01/2018
103,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/01/2018
103,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/01/2018
104,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/01/2018
103,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/01/2018
102,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/01/2018
102,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/01/2018
102,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/01/2018
101,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/01/2018
101,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/01/2018
100,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/01/2018
100,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/12/2017
100,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/12/2017
100,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/12/2017
100,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/12/2017
99,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/12/2017
99,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/12/2017
99,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/12/2017
99,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/12/2017
99,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/12/2017
99,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/12/2017
99,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/12/2017
99,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/12/2017
99,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/12/2017
99,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/12/2017
99,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/12/2017
99,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/12/2017
99,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/12/2017
99,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/12/2017
99,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/12/2017
100,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/12/2017
99,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/12/2017
99,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/12/2017
99,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/12/2017
99,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/12/2017
99,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/12/2017
97,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/12/2017
97,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/12/2017
98,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/12/2017
99,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/12/2017
98,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/12/2017
98,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/12/2017
98,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/11/2017
99,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/11/2017
100,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/11/2017
100,10 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/11/2017
99,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/11/2017
100,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/11/2017
100,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/11/2017
100,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/11/2017
100,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/11/2017
101,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/11/2017
101,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/11/2017
99,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/11/2017
99,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/11/2017
99,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/11/2017
99,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/11/2017
98,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/11/2017
98,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/11/2017
99,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/11/2017
101,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/11/2017
101,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/11/2017
101,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/11/2017
101,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/11/2017
101,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/11/2017
102,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/11/2017
102,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/11/2017
101,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/11/2017
101,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/11/2017
101,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/11/2017
101,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/11/2017
101,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/11/2017
100,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/10/2017
100,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/10/2017
100,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/10/2017
100,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/10/2017
100,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/10/2017
100,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/10/2017
98,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/10/2017
98,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/10/2017
98,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/10/2017
99,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/10/2017
98,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/10/2017
98,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/10/2017
98,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/10/2017
98,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/10/2017
99,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/10/2017
99,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/10/2017
99,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/10/2017
98,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/10/2017
98,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/10/2017
98,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/10/2017
97,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/10/2017
97,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/10/2017
97,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/10/2017
97,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/10/2017
97,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/10/2017
97,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/10/2017
97,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/10/2017
96,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/10/2017
96,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/10/2017
96,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/10/2017
96,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/10/2017
95,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/09/2017
95,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/09/2017
95,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/09/2017
94,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/09/2017
95,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/09/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/09/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/09/2017
95,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/09/2017
95,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/09/2017
95,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/09/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/09/2017
95,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/09/2017
96,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/09/2017
96,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/09/2017
95,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/09/2017
95,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/09/2017
95,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/09/2017
96,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/09/2017
95,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/09/2017
96,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/09/2017
95,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/09/2017
94,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/09/2017
94,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/09/2017
94,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/09/2017
95,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/09/2017
95,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/09/2017
95,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/09/2017
95,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/09/2017
95,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/09/2017
95,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/09/2017
95,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/08/2017
96,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/08/2017
95,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/08/2017
93,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/08/2017
95,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/08/2017
95,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/08/2017
95,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/08/2017
95,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/08/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/08/2017
95,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/08/2017
95,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/08/2017
94,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/08/2017
95,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/08/2017
95,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/08/2017
95,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/08/2017
95,90 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/08/2017
95,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/08/2017
94,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/08/2017
94,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/08/2017
94,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/08/2017
94,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/08/2017
94,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/08/2017
95,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/08/2017
96,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/08/2017
96,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/08/2017
96,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/08/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/08/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/08/2017
95,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/08/2017
95,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/08/2017
96,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/08/2017
96,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/07/2017
96,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/07/2017
96,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/07/2017
96,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/07/2017
96,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/07/2017
97,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/07/2017
97,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/07/2017
96,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/07/2017
96,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/07/2017
96,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/07/2017
96,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/07/2017
96,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/07/2017
97,66 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/07/2017
97,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/07/2017
96,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/07/2017
97,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/07/2017
97,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/07/2017
97,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/07/2017
97,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/07/2017
97,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/07/2017
96,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/07/2017
96,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/07/2017
96,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/07/2017
96,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/07/2017
96,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/07/2017
96,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/07/2017
96,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/07/2017
97,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/07/2017
96,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/07/2017
96,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/07/2017
96,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/07/2017
96,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/06/2017
96,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/06/2017
96,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/06/2017
96,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/06/2017
97,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/06/2017
97,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/06/2017
97,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/06/2017
97,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/06/2017
97,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/06/2017
97,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/06/2017
97,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/06/2017
97,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/06/2017
97,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/06/2017
97,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/06/2017
97,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/06/2017
97,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/06/2017
97,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/06/2017
98,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/06/2017
97,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/06/2017
97,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/06/2017
98,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/06/2017
98,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/06/2017
98,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/06/2017
98,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/06/2017
97,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/06/2017
97,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/06/2017
97,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/06/2017
97,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/06/2017
97,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/06/2017
97,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/06/2017
96,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/05/2017
96,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/05/2017
96,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/05/2017
96,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/05/2017
96,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/05/2017
96,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/05/2017
96,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/05/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/05/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/05/2017
95,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/05/2017
95,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/05/2017
95,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/05/2017
95,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/05/2017
95,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/05/2017
95,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/05/2017
96,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/05/2017
97,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/05/2017
97,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/05/2017
98,10 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/05/2017
98,10 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/05/2017
98,10 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/05/2017
98,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/05/2017
97,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/05/2017
97,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/05/2017
97,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/05/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/05/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/05/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/05/2017
97,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/05/2017
97,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/05/2017
97,09 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/05/2017
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/04/2017
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/04/2017
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/04/2017
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/04/2017
96,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/04/2017
96,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/04/2017
95,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/04/2017
95,59 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/04/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/04/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/04/2017
96,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/04/2017
95,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/04/2017
95,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/04/2017
95,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/04/2017
97,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/04/2017
97,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/04/2017
97,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/04/2017
97,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/04/2017
97,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/04/2017
97,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/04/2017
97,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/04/2017
97,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/04/2017
97,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/04/2017
97,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/04/2017
97,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/04/2017
96,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/04/2017
97,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/04/2017
96,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/04/2017
96,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/04/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/04/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/03/2017
96,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/03/2017
96,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/03/2017
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/03/2017
94,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/03/2017
93,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/03/2017
94,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/03/2017
94,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/03/2017
94,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/03/2017
94,87 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/03/2017
94,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/03/2017
95,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/03/2017
95,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/03/2017
95,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/03/2017
95,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/03/2017
95,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/03/2017
95,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/03/2017
94,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/03/2017
94,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/03/2017
93,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/03/2017
93,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/03/2017
93,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/03/2017
93,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/03/2017
93,56 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/03/2017
94,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/03/2017
94,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/03/2017
93,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/03/2017
93,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/03/2017
93,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/03/2017
93,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/03/2017
95,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/03/2017
94,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/02/2017
93,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/02/2017
93,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/02/2017
93,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/02/2017
93,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/02/2017
93,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/02/2017
94,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/02/2017
94,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/02/2017
94,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/02/2017
93,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/02/2017
93,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/02/2017
93,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/02/2017
93,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/02/2017
93,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/02/2017
93,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/02/2017
93,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/02/2017
93,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/02/2017
92,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/02/2017
92,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/02/2017
92,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/02/2017
91,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/02/2017
91,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/02/2017
91,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/02/2017
91,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/02/2017
90,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/02/2017
90,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/02/2017
90,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/02/2017
90,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/02/2017
90,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/01/2017
90,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/01/2017
91,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/01/2017
91,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/01/2017
91,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/01/2017
91,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/01/2017
91,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/01/2017
90,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/01/2017
89,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/01/2017
88,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/01/2017
88,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/01/2017
88,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/01/2017
88,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/01/2017
88,66 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/01/2017
88,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/01/2017
87,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/01/2017
88,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/01/2017
88,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/01/2017
88,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/01/2017
88,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/01/2017
88,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/01/2017
88,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/01/2017
87,99 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/01/2017
87,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/01/2017
87,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/01/2017
87,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/01/2017
87,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/01/2017
87,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/01/2017
87,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/01/2017
86,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/01/2017
85,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/01/2017
85,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/12/2016
85,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/12/2016
85,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/12/2016
85,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/12/2016
85,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/12/2016
84,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/12/2016
84,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/12/2016
84,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/12/2016
84,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/12/2016
84,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/12/2016
84,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/12/2016
85,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/12/2016
85,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/12/2016
86,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/12/2016
86,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/12/2016
86,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/12/2016
86,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/12/2016
86,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/12/2016
86,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/12/2016
86,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/12/2016
86,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/12/2016
87,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/12/2016
87,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/12/2016
87,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/12/2016
86,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/12/2016
85,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/12/2016
85,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/12/2016
85,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/12/2016
85,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/12/2016
85,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/12/2016
85,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/12/2016
86,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/11/2016
85,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/11/2016
85,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/11/2016
85,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/11/2016
85,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/11/2016
85,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/11/2016
85,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/11/2016
85,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/11/2016
85,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/11/2016
84,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/11/2016
84,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/11/2016
84,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/11/2016
84,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/11/2016
84,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/11/2016
83,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/11/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/11/2016
83,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/11/2016
83,99 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/11/2016
83,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/11/2016
83,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/11/2016
83,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/11/2016
85,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/11/2016
83,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/11/2016
84,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/11/2016
84,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/11/2016
83,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/11/2016
83,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/11/2016
83,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/11/2016
84,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/11/2016
84,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/11/2016
85,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/10/2016
85,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/10/2016
86,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/10/2016
86,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/10/2016
86,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/10/2016
86,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/10/2016
86,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/10/2016
87,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/10/2016
87,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/10/2016
86,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/10/2016
86,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/10/2016
86,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/10/2016
86,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/10/2016
86,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/10/2016
85,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/10/2016
84,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/10/2016
85,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/10/2016
85,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/10/2016
85,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/10/2016
84,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/10/2016
86,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/10/2016
86,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/10/2016
86,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/10/2016
86,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/10/2016
86,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/10/2016
85,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/10/2016
86,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/10/2016
85,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/10/2016
85,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/10/2016
85,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/09/2016
85,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/09/2016
85,59 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/09/2016
85,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/09/2016
85,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/09/2016
84,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/09/2016
85,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/09/2016
85,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/09/2016
85,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/09/2016
85,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/09/2016
85,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/09/2016
84,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/09/2016
85,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/09/2016
83,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/09/2016
83,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/09/2016
83,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/09/2016
83,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/09/2016
83,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/09/2016
83,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/09/2016
84,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/09/2016
85,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/09/2016
85,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/09/2016
85,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/09/2016
86,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/09/2016
86,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/09/2016
86,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/09/2016
85,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/09/2016
84,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/09/2016
84,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/09/2016
84,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/09/2016
84,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/08/2016
84,87 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/08/2016
84,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/08/2016
84,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/08/2016
84,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/08/2016
84,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/08/2016
84,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/08/2016
84,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/08/2016
84,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/08/2016
84,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/08/2016
83,59 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/08/2016
83,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/08/2016
83,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/08/2016
83,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/08/2016
84,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/08/2016
84,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/08/2016
85,09 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/08/2016
85,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/08/2016
85,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/08/2016
85,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/08/2016
85,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/08/2016
85,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/08/2016
85,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/08/2016
86,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/08/2016
86,10 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/08/2016
84,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/08/2016
84,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/08/2016
84,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/08/2016
84,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/08/2016
83,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/08/2016
83,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/08/2016
84,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/07/2016
84,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/07/2016
85,14 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/07/2016
84,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/07/2016
84,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/07/2016
84,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/07/2016
84,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/07/2016
84,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/07/2016
85,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/07/2016
84,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/07/2016
84,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/07/2016
84,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/07/2016
83,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/07/2016
83,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/07/2016
83,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/07/2016
82,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/07/2016
82,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/07/2016
81,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/07/2016
81,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/07/2016
81,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/07/2016
81,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/07/2016
80,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/07/2016
80,88 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/07/2016
81,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/07/2016
81,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/07/2016
81,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/07/2016
81,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/06/2016
80,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/06/2016
79,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/06/2016
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/06/2016
78,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/06/2016
78,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/06/2016
78,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/06/2016
78,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/06/2016
79,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/06/2016
79,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/06/2016
78,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/06/2016
78,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/06/2016
77,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/06/2016
77,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/06/2016
77,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/06/2016
77,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/06/2016
78,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/06/2016
77,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/06/2016
77,99 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/06/2016
79,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/06/2016
79,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/06/2016
79,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/06/2016
79,59 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/06/2016
79,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/06/2016
79,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/06/2016
78,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/06/2016
79,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/06/2016
79,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/06/2016
79,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/06/2016
78,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/06/2016
78,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/05/2016
78,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/05/2016
78,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/05/2016
78,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/05/2016
78,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/05/2016
78,63 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/05/2016
78,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/05/2016
77,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/05/2016
76,17 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/05/2016
76,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/05/2016
76,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/05/2016
76,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/05/2016
76,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/05/2016
76,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/05/2016
76,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/05/2016
76,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/05/2016
75,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/05/2016
75,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/05/2016
75,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/05/2016
75,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/05/2016
75,48 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/05/2016
75,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/05/2016
75,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/05/2016
75,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/05/2016
75,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/05/2016
75,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/05/2016
75,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/05/2016
75,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/05/2016
75,35 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/05/2016
75,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/05/2016
76,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/05/2016
77,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/04/2016
77,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/04/2016
77,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/04/2016
78,18 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/04/2016
79,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/04/2016
79,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/04/2016
79,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/04/2016
80,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/04/2016
80,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/04/2016
80,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/04/2016
80,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/04/2016
79,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/04/2016
79,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/04/2016
78,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/04/2016
78,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/04/2016
78,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/04/2016
78,76 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/04/2016
78,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/04/2016
77,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/04/2016
75,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/04/2016
75,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/04/2016
74,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/04/2016
74,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/04/2016
74,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/04/2016
74,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/04/2016
74,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/04/2016
74,36 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/04/2016
75,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/04/2016
75,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/04/2016
75,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/04/2016
75,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/03/2016
75,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/03/2016
76,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/03/2016
75,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/03/2016
75,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/03/2016
75,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/03/2016
75,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/03/2016
75,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/03/2016
75,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/03/2016
76,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/03/2016
76,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/03/2016
76,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/03/2016
76,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/03/2016
76,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/03/2016
76,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/03/2016
75,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/03/2016
75,42 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/03/2016
74,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/03/2016
75,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/03/2016
75,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/03/2016
75,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/03/2016
75,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/03/2016
76,38 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/03/2016
75,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/03/2016
75,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/03/2016
76,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/03/2016
76,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/03/2016
76,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/03/2016
76,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/03/2016
76,04 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/03/2016
74,90 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/03/2016
73,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/02/2016
71,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/02/2016
71,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/02/2016
71,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/02/2016
71,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/02/2016
70,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/02/2016
70,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/02/2016
72,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/02/2016
71,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/02/2016
70,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/02/2016
70,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/02/2016
70,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/02/2016
70,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/02/2016
69,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/02/2016
69,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/02/2016
69,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/02/2016
67,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/02/2016
67,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/02/2016
67,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/02/2016
66,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/02/2016
68,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/02/2016
69,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/02/2016
70,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/02/2016
70,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/02/2016
70,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/02/2016
70,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/02/2016
69,39 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/02/2016
69,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/02/2016
70,56 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/02/2016
71,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/01/2016
71,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/01/2016
71,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/01/2016
71,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/01/2016
70,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/01/2016
70,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/01/2016
70,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/01/2016
71,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/01/2016
71,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/01/2016
71,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/01/2016
71,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/01/2016
68,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/01/2016
68,99 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/01/2016
71,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/01/2016
70,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/01/2016
70,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/01/2016
70,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/01/2016
70,91 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/01/2016
71,44 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/01/2016
73,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/01/2016
72,43 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/01/2016
72,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/01/2016
74,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/01/2016
74,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/01/2016
74,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/01/2016
73,66 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/01/2016
76,46 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/01/2016
77,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/01/2016
76,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/01/2016
79,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/01/2016
79,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/01/2016
79,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/12/2015
79,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/12/2015
78,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/12/2015
78,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/12/2015
78,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/12/2015
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/12/2015
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/12/2015
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/12/2015
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/12/2015
78,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/12/2015
77,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/12/2015
78,03 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/12/2015
77,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/12/2015
77,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/12/2015
77,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/12/2015
78,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/12/2015
77,01 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/12/2015
75,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/12/2015
75,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/12/2015
76,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/12/2015
76,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/12/2015
76,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/12/2015
77,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/12/2015
77,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/12/2015
78,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/12/2015
79,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/12/2015
79,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/12/2015
79,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/12/2015
79,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/12/2015
81,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/12/2015
82,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/12/2015
82,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/11/2015
81,53 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/11/2015
82,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/11/2015
82,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/11/2015
82,12 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/11/2015
82,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/11/2015
83,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/11/2015
82,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/11/2015
82,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/11/2015
82,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/11/2015
82,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/11/2015
82,82 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/11/2015
82,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/11/2015
81,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/11/2015
81,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/11/2015
81,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/11/2015
81,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/11/2015
81,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/11/2015
81,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/11/2015
82,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/11/2015
82,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/11/2015
82,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/11/2015
83,21 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/11/2015
83,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/11/2015
83,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/11/2015
83,33 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/11/2015
83,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/11/2015
84,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/11/2015
83,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/11/2015
82,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/11/2015
83,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/10/2015
83,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/10/2015
83,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/10/2015
83,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/10/2015
82,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/10/2015
83,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/10/2015
84,41 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/10/2015
83,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/10/2015
83,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/10/2015
83,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/10/2015
80,98 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/10/2015
80,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/10/2015
80,79 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/10/2015
81,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/10/2015
81,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/10/2015
81,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/10/2015
81,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/10/2015
81,14 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/10/2015
79,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/10/2015
80,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/10/2015
81,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/10/2015
81,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/10/2015
81,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/10/2015
81,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/10/2015
80,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/10/2015
80,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/10/2015
78,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/10/2015
77,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/10/2015
76,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/10/2015
76,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/10/2015
76,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/10/2015
76,70 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/09/2015
75,86 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/09/2015
74,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/09/2015
75,55 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/09/2015
76,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/09/2015
76,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/09/2015
76,52 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/09/2015
76,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/09/2015
77,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/09/2015
78,26 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/09/2015
78,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/09/2015
78,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/09/2015
78,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/09/2015
78,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/09/2015
78,40 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/09/2015
78,31 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/09/2015
76,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/09/2015
77,69 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/09/2015
77,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/09/2015
77,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/09/2015
77,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/09/2015
78,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/09/2015
79,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/09/2015
77,66 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/09/2015
76,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/09/2015
77,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/09/2015
77,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/09/2015
77,54 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/09/2015
77,90 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/09/2015
77,08 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/09/2015
77,83 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/08/2015
79,24 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/08/2015
79,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/08/2015
79,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/08/2015
79,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/08/2015
78,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/08/2015
76,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/08/2015
79,23 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/08/2015
76,27 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/08/2015
80,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/08/2015
80,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/08/2015
80,64 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/08/2015
82,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/08/2015
84,60 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/08/2015
84,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/08/2015
84,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/08/2015
85,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/08/2015
85,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/08/2015
85,22 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/08/2015
85,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/08/2015
84,78 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/08/2015
87,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/08/2015
88,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/08/2015
89,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/08/2015
89,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/08/2015
89,45 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/08/2015
89,89 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/08/2015
90,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/08/2015
89,75 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/08/2015
89,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/08/2015
90,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/08/2015
90,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/07/2015
90,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/07/2015
90,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/07/2015
90,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/07/2015
89,56 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/07/2015
89,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/07/2015
91,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/07/2015
91,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/07/2015
91,68 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/07/2015
91,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/07/2015
93,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/07/2015
93,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/07/2015
93,77 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/07/2015
93,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/07/2015
93,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/07/2015
93,57 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/07/2015
93,50 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/07/2015
92,13 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/07/2015
91,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/07/2015
91,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/07/2015
89,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/07/2015
89,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/07/2015
89,34 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/07/2015
89,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/07/2015
89,37 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/07/2015
91,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/07/2015
91,94 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/07/2015
92,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/07/2015
92,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/07/2015
92,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/07/2015
92,65 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/07/2015
92,11 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/06/2015
91,02 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/06/2015
90,90 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/06/2015
91,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/06/2015
91,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/06/2015
91,67 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/06/2015
92,71 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/06/2015
93,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/06/2015
91,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/06/2015
91,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/06/2015
90,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/06/2015
90,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/06/2015
90,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/06/2015
90,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/06/2015
90,47 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/06/2015
90,49 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/06/2015
90,96 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/06/2015
91,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/06/2015
91,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/06/2015
91,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/06/2015
91,30 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/06/2015
90,74 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/06/2015
90,07 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/06/2015
91,25 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/06/2015
91,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/06/2015
91,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/06/2015
91,84 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/06/2015
91,61 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/06/2015
93,16 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/06/2015
93,95 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/06/2015
96,14 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
31/05/2015
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/05/2015
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/05/2015
96,32 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/05/2015
97,15 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/05/2015
97,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/05/2015
98,51 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/05/2015
97,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/05/2015
97,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/05/2015
97,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
22/05/2015
97,00 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
21/05/2015
96,92 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
20/05/2015
96,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
19/05/2015
96,58 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
18/05/2015
95,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
17/05/2015
95,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
16/05/2015
95,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
15/05/2015
95,93 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
14/05/2015
95,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
13/05/2015
95,81 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
12/05/2015
95,28 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
11/05/2015
96,85 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
10/05/2015
95,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
09/05/2015
95,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
08/05/2015
95,97 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
07/05/2015
94,62 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
06/05/2015
96,29 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
05/05/2015
97,72 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
04/05/2015
97,73 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
03/05/2015
97,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
02/05/2015
97,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
01/05/2015
97,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
30/04/2015
97,05 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
29/04/2015
99,20 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
28/04/2015
100,06 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
27/04/2015
100,80 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
26/04/2015
100,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
25/04/2015
100,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
24/04/2015
100,19 ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD
23/04/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD -0,99-0,3314,820,00
Act. Asie Pac hors Japon 2,590,8614,760,08
MSCI AC Far East Free ex Japan 4,671,5316,870,11
Performances annuelles
 20172016201520142013
ABERDEEN GBL ASIA PAC EQ FD X ACC USD 17,287,99-4,4016,86-6,42
Act. Asie Pac hors Japon 19,326,463,0517,000,26
MSCI AC Far East Free ex Japan 24,959,700,9117,18-0,73

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 25 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus