SWISSLIFE DYNAPIERRE B - FR0010956904

Performance en base 100 du 01/01/2015 au 31/12/2017
 
SWISSLIFE DYNAPIERRE B
 
OPCI
OPCI
31/12/2017
114,29 OPCI
30/12/2017
113,95 OPCI
29/12/2017
113,95 OPCI
28/12/2017
113,70 OPCI
27/12/2017
113,70 OPCI
26/12/2017
113,70 OPCI
25/12/2017
113,70 OPCI
24/12/2017
113,70 OPCI
23/12/2017
113,70 OPCI
22/12/2017
113,70 OPCI
21/12/2017
113,70 OPCI
20/12/2017
113,70 OPCI
19/12/2017
113,70 OPCI
18/12/2017
113,70 OPCI
17/12/2017
113,70 OPCI
16/12/2017
113,70 OPCI
15/12/2017
113,70 OPCI
14/12/2017
113,50 OPCI
13/12/2017
113,50 OPCI
12/12/2017
113,50 OPCI
11/12/2017
113,50 OPCI
10/12/2017
113,50 OPCI
09/12/2017
113,50 OPCI
08/12/2017
113,50 OPCI
07/12/2017
113,50 OPCI
06/12/2017
113,50 OPCI
05/12/2017
113,50 OPCI
04/12/2017
113,50 OPCI
03/12/2017
113,50 OPCI
02/12/2017
113,50 OPCI
01/12/2017
113,50 OPCI
30/11/2017
113,50 OPCI
29/11/2017
113,21 OPCI
28/11/2017
113,21 OPCI
27/11/2017
113,21 OPCI
26/11/2017
113,21 OPCI
25/11/2017
113,21 OPCI
24/11/2017
113,21 OPCI
23/11/2017
113,21 OPCI
22/11/2017
113,21 OPCI
21/11/2017
113,21 OPCI
20/11/2017
113,21 OPCI
19/11/2017
113,21 OPCI
18/11/2017
113,21 OPCI
17/11/2017
113,21 OPCI
16/11/2017
113,21 OPCI
15/11/2017
113,21 OPCI
14/11/2017
113,35 OPCI
13/11/2017
113,35 OPCI
12/11/2017
113,35 OPCI
11/11/2017
113,35 OPCI
10/11/2017
113,35 OPCI
09/11/2017
113,35 OPCI
08/11/2017
113,35 OPCI
07/11/2017
113,35 OPCI
06/11/2017
113,35 OPCI
05/11/2017
113,35 OPCI
04/11/2017
113,35 OPCI
03/11/2017
113,35 OPCI
02/11/2017
113,35 OPCI
01/11/2017
113,35 OPCI
31/10/2017
113,35 OPCI
30/10/2017
113,31 OPCI
29/10/2017
113,31 OPCI
28/10/2017
113,31 OPCI
27/10/2017
113,31 OPCI
26/10/2017
113,31 OPCI
25/10/2017
113,31 OPCI
24/10/2017
113,31 OPCI
23/10/2017
113,31 OPCI
22/10/2017
113,31 OPCI
21/10/2017
113,31 OPCI
20/10/2017
113,31 OPCI
19/10/2017
113,31 OPCI
18/10/2017
113,31 OPCI
17/10/2017
113,31 OPCI
16/10/2017
113,31 OPCI
15/10/2017
113,31 OPCI
14/10/2017
113,25 OPCI
13/10/2017
113,25 OPCI
12/10/2017
113,24 OPCI
11/10/2017
113,24 OPCI
10/10/2017
113,24 OPCI
09/10/2017
113,24 OPCI
08/10/2017
113,24 OPCI
07/10/2017
113,24 OPCI
06/10/2017
113,24 OPCI
05/10/2017
113,24 OPCI
04/10/2017
113,24 OPCI
03/10/2017
113,24 OPCI
02/10/2017
113,24 OPCI
01/10/2017
113,24 OPCI
30/09/2017
113,24 OPCI
29/09/2017
112,97 OPCI
28/09/2017
112,84 OPCI
27/09/2017
112,84 OPCI
26/09/2017
112,84 OPCI
25/09/2017
112,84 OPCI
24/09/2017
112,84 OPCI
23/09/2017
112,84 OPCI
22/09/2017
112,84 OPCI
21/09/2017
112,84 OPCI
20/09/2017
112,84 OPCI
19/09/2017
112,84 OPCI
18/09/2017
112,84 OPCI
17/09/2017
112,84 OPCI
16/09/2017
112,84 OPCI
15/09/2017
112,84 OPCI
14/09/2017
112,60 OPCI
13/09/2017
112,60 OPCI
12/09/2017
112,60 OPCI
11/09/2017
112,60 OPCI
10/09/2017
112,60 OPCI
09/09/2017
112,60 OPCI
08/09/2017
112,60 OPCI
07/09/2017
112,60 OPCI
06/09/2017
112,60 OPCI
05/09/2017
112,60 OPCI
04/09/2017
112,60 OPCI
03/09/2017
112,60 OPCI
02/09/2017
112,60 OPCI
01/09/2017
112,60 OPCI
31/08/2017
112,60 OPCI
30/08/2017
112,57 OPCI
29/08/2017
112,57 OPCI
28/08/2017
112,57 OPCI
27/08/2017
112,57 OPCI
26/08/2017
112,57 OPCI
25/08/2017
112,57 OPCI
24/08/2017
112,57 OPCI
23/08/2017
112,57 OPCI
22/08/2017
112,57 OPCI
21/08/2017
112,57 OPCI
20/08/2017
112,57 OPCI
19/08/2017
112,57 OPCI
18/08/2017
112,57 OPCI
17/08/2017
112,57 OPCI
16/08/2017
112,57 OPCI
15/08/2017
112,57 OPCI
14/08/2017
112,49 OPCI
13/08/2017
112,46 OPCI
12/08/2017
112,46 OPCI
11/08/2017
112,46 OPCI
10/08/2017
112,46 OPCI
09/08/2017
112,46 OPCI
08/08/2017
112,46 OPCI
07/08/2017
112,46 OPCI
06/08/2017
112,46 OPCI
05/08/2017
112,46 OPCI
04/08/2017
112,46 OPCI
03/08/2017
112,46 OPCI
02/08/2017
112,46 OPCI
01/08/2017
112,46 OPCI
31/07/2017
112,46 OPCI
30/07/2017
112,61 OPCI
29/07/2017
112,61 OPCI
28/07/2017
112,61 OPCI
27/07/2017
112,61 OPCI
26/07/2017
112,61 OPCI
25/07/2017
112,61 OPCI
24/07/2017
112,61 OPCI
23/07/2017
112,61 OPCI
22/07/2017
112,61 OPCI
21/07/2017
112,61 OPCI
20/07/2017
112,61 OPCI
19/07/2017
112,61 OPCI
18/07/2017
112,61 OPCI
17/07/2017
112,61 OPCI
16/07/2017
112,61 OPCI
15/07/2017
112,61 OPCI
14/07/2017
112,48 OPCI
13/07/2017
112,48 OPCI
12/07/2017
112,45 OPCI
11/07/2017
112,45 OPCI
10/07/2017
112,45 OPCI
09/07/2017
112,45 OPCI
08/07/2017
112,45 OPCI
07/07/2017
112,45 OPCI
06/07/2017
112,45 OPCI
05/07/2017
112,45 OPCI
04/07/2017
112,45 OPCI
03/07/2017
112,45 OPCI
02/07/2017
112,45 OPCI
01/07/2017
112,45 OPCI
30/06/2017
112,45 OPCI
29/06/2017
112,06 OPCI
28/06/2017
112,06 OPCI
27/06/2017
112,06 OPCI
26/06/2017
112,06 OPCI
25/06/2017
112,06 OPCI
24/06/2017
112,06 OPCI
23/06/2017
112,06 OPCI
22/06/2017
112,06 OPCI
21/06/2017
112,06 OPCI
20/06/2017
112,06 OPCI
19/06/2017
112,06 OPCI
18/06/2017
112,06 OPCI
17/06/2017
112,06 OPCI
16/06/2017
112,06 OPCI
15/06/2017
112,06 OPCI
14/06/2017
111,93 OPCI
13/06/2017
111,93 OPCI
12/06/2017
111,93 OPCI
11/06/2017
111,93 OPCI
10/06/2017
111,93 OPCI
09/06/2017
111,93 OPCI
08/06/2017
111,93 OPCI
07/06/2017
111,93 OPCI
06/06/2017
111,93 OPCI
05/06/2017
111,93 OPCI
04/06/2017
111,93 OPCI
03/06/2017
111,93 OPCI
02/06/2017
111,93 OPCI
01/06/2017
111,93 OPCI
31/05/2017
111,93 OPCI
30/05/2017
111,97 OPCI
29/05/2017
111,97 OPCI
28/05/2017
111,97 OPCI
27/05/2017
111,97 OPCI
26/05/2017
111,97 OPCI
25/05/2017
111,97 OPCI
24/05/2017
111,97 OPCI
23/05/2017
111,97 OPCI
22/05/2017
111,97 OPCI
21/05/2017
111,97 OPCI
20/05/2017
111,97 OPCI
19/05/2017
111,97 OPCI
18/05/2017
111,97 OPCI
17/05/2017
111,97 OPCI
16/05/2017
111,97 OPCI
15/05/2017
111,97 OPCI
14/05/2017
111,56 OPCI
13/05/2017
111,56 OPCI
12/05/2017
111,56 OPCI
11/05/2017
111,56 OPCI
10/05/2017
111,56 OPCI
09/05/2017
111,56 OPCI
08/05/2017
111,56 OPCI
07/05/2017
111,56 OPCI
06/05/2017
111,56 OPCI
05/05/2017
111,56 OPCI
04/05/2017
111,56 OPCI
03/05/2017
111,56 OPCI
02/05/2017
111,56 OPCI
01/05/2017
111,56 OPCI
30/04/2017
111,56 OPCI
29/04/2017
111,43 OPCI
28/04/2017
111,43 OPCI
27/04/2017
111,42 OPCI
26/04/2017
111,42 OPCI
25/04/2017
111,42 OPCI
24/04/2017
111,42 OPCI
23/04/2017
111,42 OPCI
22/04/2017
111,42 OPCI
21/04/2017
111,42 OPCI
20/04/2017
111,42 OPCI
19/04/2017
111,42 OPCI
18/04/2017
111,42 OPCI
17/04/2017
111,42 OPCI
16/04/2017
111,42 OPCI
15/04/2017
111,42 OPCI
14/04/2017
111,21 OPCI
13/04/2017
111,19 OPCI
12/04/2017
111,14 OPCI
11/04/2017
111,14 OPCI
10/04/2017
111,14 OPCI
09/04/2017
111,14 OPCI
08/04/2017
111,14 OPCI
07/04/2017
111,14 OPCI
06/04/2017
111,14 OPCI
05/04/2017
111,14 OPCI
04/04/2017
111,14 OPCI
03/04/2017
111,14 OPCI
02/04/2017
111,14 OPCI
01/04/2017
111,14 OPCI
31/03/2017
111,14 OPCI
30/03/2017
108,87 OPCI
29/03/2017
108,87 OPCI
28/03/2017
108,87 OPCI
27/03/2017
108,87 OPCI
26/03/2017
108,87 OPCI
25/03/2017
108,87 OPCI
24/03/2017
108,87 OPCI
23/03/2017
108,87 OPCI
22/03/2017
108,87 OPCI
21/03/2017
108,87 OPCI
20/03/2017
108,87 OPCI
19/03/2017
108,87 OPCI
18/03/2017
108,87 OPCI
17/03/2017
108,87 OPCI
16/03/2017
108,87 OPCI
15/03/2017
108,87 OPCI
14/03/2017
108,94 OPCI
13/03/2017
108,94 OPCI
12/03/2017
108,94 OPCI
11/03/2017
108,94 OPCI
10/03/2017
108,94 OPCI
09/03/2017
108,94 OPCI
08/03/2017
108,94 OPCI
07/03/2017
108,94 OPCI
06/03/2017
108,94 OPCI
05/03/2017
108,94 OPCI
04/03/2017
108,94 OPCI
03/03/2017
108,94 OPCI
02/03/2017
108,94 OPCI
01/03/2017
108,94 OPCI
28/02/2017
108,94 OPCI
27/02/2017
108,88 OPCI
26/02/2017
108,88 OPCI
25/02/2017
108,88 OPCI
24/02/2017
108,88 OPCI
23/02/2017
108,88 OPCI
22/02/2017
108,88 OPCI
21/02/2017
108,88 OPCI
20/02/2017
108,88 OPCI
19/02/2017
108,88 OPCI
18/02/2017
108,88 OPCI
17/02/2017
108,88 OPCI
16/02/2017
108,88 OPCI
15/02/2017
108,88 OPCI
14/02/2017
108,66 OPCI
13/02/2017
108,66 OPCI
12/02/2017
108,66 OPCI
11/02/2017
108,66 OPCI
10/02/2017
108,66 OPCI
09/02/2017
108,66 OPCI
08/02/2017
108,66 OPCI
07/02/2017
108,66 OPCI
06/02/2017
108,66 OPCI
05/02/2017
108,66 OPCI
04/02/2017
108,66 OPCI
03/02/2017
108,66 OPCI
02/02/2017
108,66 OPCI
01/02/2017
108,66 OPCI
31/01/2017
108,66 OPCI
30/01/2017
108,66 OPCI
29/01/2017
108,66 OPCI
28/01/2017
108,66 OPCI
27/01/2017
108,66 OPCI
26/01/2017
108,66 OPCI
25/01/2017
108,66 OPCI
24/01/2017
108,66 OPCI
23/01/2017
108,66 OPCI
22/01/2017
108,66 OPCI
21/01/2017
108,66 OPCI
20/01/2017
108,66 OPCI
19/01/2017
108,66 OPCI
18/01/2017
108,66 OPCI
17/01/2017
108,66 OPCI
16/01/2017
108,66 OPCI
15/01/2017
108,66 OPCI
14/01/2017
108,91 OPCI
13/01/2017
108,91 OPCI
12/01/2017
108,90 OPCI
11/01/2017
108,90 OPCI
10/01/2017
108,90 OPCI
09/01/2017
108,90 OPCI
08/01/2017
108,90 OPCI
07/01/2017
108,90 OPCI
06/01/2017
108,90 OPCI
05/01/2017
108,90 OPCI
04/01/2017
108,90 OPCI
03/01/2017
108,90 OPCI
02/01/2017
108,90 OPCI
01/01/2017
108,90 OPCI
31/12/2016
108,90 OPCI
30/12/2016
107,99 OPCI
29/12/2016
107,92 OPCI
28/12/2016
107,92 OPCI
27/12/2016
107,92 OPCI
26/12/2016
107,92 OPCI
25/12/2016
107,92 OPCI
24/12/2016
107,92 OPCI
23/12/2016
107,92 OPCI
22/12/2016
107,92 OPCI
21/12/2016
107,92 OPCI
20/12/2016
107,92 OPCI
19/12/2016
107,92 OPCI
18/12/2016
107,92 OPCI
17/12/2016
107,92 OPCI
16/12/2016
107,92 OPCI
15/12/2016
107,92 OPCI
14/12/2016
107,80 OPCI
13/12/2016
107,80 OPCI
12/12/2016
107,80 OPCI
11/12/2016
107,80 OPCI
10/12/2016
107,80 OPCI
09/12/2016
107,80 OPCI
08/12/2016
107,80 OPCI
07/12/2016
107,80 OPCI
06/12/2016
107,80 OPCI
05/12/2016
107,80 OPCI
04/12/2016
107,80 OPCI
03/12/2016
107,80 OPCI
02/12/2016
107,80 OPCI
01/12/2016
107,80 OPCI
30/11/2016
107,80 OPCI
29/11/2016
107,72 OPCI
28/11/2016
107,72 OPCI
27/11/2016
107,72 OPCI
26/11/2016
107,72 OPCI
25/11/2016
107,72 OPCI
24/11/2016
107,72 OPCI
23/11/2016
107,72 OPCI
22/11/2016
107,72 OPCI
21/11/2016
107,72 OPCI
20/11/2016
107,72 OPCI
19/11/2016
107,72 OPCI
18/11/2016
107,72 OPCI
17/11/2016
107,72 OPCI
16/11/2016
107,72 OPCI
15/11/2016
107,72 OPCI
14/11/2016
108,11 OPCI
13/11/2016
108,11 OPCI
12/11/2016
108,11 OPCI
11/11/2016
108,11 OPCI
10/11/2016
108,11 OPCI
09/11/2016
108,11 OPCI
08/11/2016
108,11 OPCI
07/11/2016
108,11 OPCI
06/11/2016
108,11 OPCI
05/11/2016
108,11 OPCI
04/11/2016
108,11 OPCI
03/11/2016
108,11 OPCI
02/11/2016
108,11 OPCI
01/11/2016
108,11 OPCI
31/10/2016
108,11 OPCI
30/10/2016
108,10 OPCI
29/10/2016
108,10 OPCI
28/10/2016
108,10 OPCI
27/10/2016
108,10 OPCI
26/10/2016
108,10 OPCI
25/10/2016
108,10 OPCI
24/10/2016
108,10 OPCI
23/10/2016
108,10 OPCI
22/10/2016
108,10 OPCI
21/10/2016
108,10 OPCI
20/10/2016
108,10 OPCI
19/10/2016
108,10 OPCI
18/10/2016
108,10 OPCI
17/10/2016
108,10 OPCI
16/10/2016
108,10 OPCI
15/10/2016
108,10 OPCI
14/10/2016
108,40 OPCI
13/10/2016
108,50 OPCI
12/10/2016
108,50 OPCI
11/10/2016
108,50 OPCI
10/10/2016
108,50 OPCI
09/10/2016
108,50 OPCI
08/10/2016
108,50 OPCI
07/10/2016
108,50 OPCI
06/10/2016
108,50 OPCI
05/10/2016
108,50 OPCI
04/10/2016
108,50 OPCI
03/10/2016
108,50 OPCI
02/10/2016
108,50 OPCI
01/10/2016
108,50 OPCI
30/09/2016
108,50 OPCI
29/09/2016
106,17 OPCI
28/09/2016
106,17 OPCI
27/09/2016
106,17 OPCI
26/09/2016
106,17 OPCI
25/09/2016
106,17 OPCI
24/09/2016
106,17 OPCI
23/09/2016
106,17 OPCI
22/09/2016
106,17 OPCI
21/09/2016
106,17 OPCI
20/09/2016
106,17 OPCI
19/09/2016
106,17 OPCI
18/09/2016
106,17 OPCI
17/09/2016
106,17 OPCI
16/09/2016
106,17 OPCI
15/09/2016
106,17 OPCI
14/09/2016
106,47 OPCI
13/09/2016
106,47 OPCI
12/09/2016
106,47 OPCI
11/09/2016
106,47 OPCI
10/09/2016
106,47 OPCI
09/09/2016
106,47 OPCI
08/09/2016
106,47 OPCI
07/09/2016
106,47 OPCI
06/09/2016
106,47 OPCI
05/09/2016
106,47 OPCI
04/09/2016
106,47 OPCI
03/09/2016
106,47 OPCI
02/09/2016
106,47 OPCI
01/09/2016
106,47 OPCI
31/08/2016
106,47 OPCI
30/08/2016
106,52 OPCI
29/08/2016
106,52 OPCI
28/08/2016
106,52 OPCI
27/08/2016
106,52 OPCI
26/08/2016
106,52 OPCI
25/08/2016
106,52 OPCI
24/08/2016
106,52 OPCI
23/08/2016
106,52 OPCI
22/08/2016
106,52 OPCI
21/08/2016
106,52 OPCI
20/08/2016
106,52 OPCI
19/08/2016
106,52 OPCI
18/08/2016
106,52 OPCI
17/08/2016
106,52 OPCI
16/08/2016
106,52 OPCI
15/08/2016
106,52 OPCI
14/08/2016
106,57 OPCI
13/08/2016
106,57 OPCI
12/08/2016
106,57 OPCI
11/08/2016
106,54 OPCI
10/08/2016
106,54 OPCI
09/08/2016
106,54 OPCI
08/08/2016
106,54 OPCI
07/08/2016
106,54 OPCI
06/08/2016
106,54 OPCI
05/08/2016
106,54 OPCI
04/08/2016
106,54 OPCI
03/08/2016
106,54 OPCI
02/08/2016
106,54 OPCI
01/08/2016
106,54 OPCI
31/07/2016
106,54 OPCI
30/07/2016
106,34 OPCI
29/07/2016
106,34 OPCI
28/07/2016
106,22 OPCI
27/07/2016
106,22 OPCI
26/07/2016
106,22 OPCI
25/07/2016
106,22 OPCI
24/07/2016
106,22 OPCI
23/07/2016
106,22 OPCI
22/07/2016
106,22 OPCI
21/07/2016
106,22 OPCI
20/07/2016
106,22 OPCI
19/07/2016
106,22 OPCI
18/07/2016
106,22 OPCI
17/07/2016
106,22 OPCI
16/07/2016
106,22 OPCI
15/07/2016
106,22 OPCI
14/07/2016
106,04 OPCI
13/07/2016
106,04 OPCI
12/07/2016
106,04 OPCI
11/07/2016
106,04 OPCI
10/07/2016
106,04 OPCI
09/07/2016
106,04 OPCI
08/07/2016
106,04 OPCI
07/07/2016
106,04 OPCI
06/07/2016
106,04 OPCI
05/07/2016
106,04 OPCI
04/07/2016
106,04 OPCI
03/07/2016
106,04 OPCI
02/07/2016
106,04 OPCI
01/07/2016
106,04 OPCI
30/06/2016
106,04 OPCI
29/06/2016
105,52 OPCI
28/06/2016
105,52 OPCI
27/06/2016
105,52 OPCI
26/06/2016
105,52 OPCI
25/06/2016
105,52 OPCI
24/06/2016
105,52 OPCI
23/06/2016
105,52 OPCI
22/06/2016
105,52 OPCI
21/06/2016
105,52 OPCI
20/06/2016
105,52 OPCI
19/06/2016
105,52 OPCI
18/06/2016
105,52 OPCI
17/06/2016
105,52 OPCI
16/06/2016
105,52 OPCI
15/06/2016
105,52 OPCI
14/06/2016
105,89 OPCI
13/06/2016
105,89 OPCI
12/06/2016
105,89 OPCI
11/06/2016
105,89 OPCI
10/06/2016
105,89 OPCI
09/06/2016
105,89 OPCI
08/06/2016
105,89 OPCI
07/06/2016
105,89 OPCI
06/06/2016
105,89 OPCI
05/06/2016
105,89 OPCI
04/06/2016
105,89 OPCI
03/06/2016
105,89 OPCI
02/06/2016
105,89 OPCI
01/06/2016
105,89 OPCI
31/05/2016
105,89 OPCI
30/05/2016
105,61 OPCI
29/05/2016
105,61 OPCI
28/05/2016
105,61 OPCI
27/05/2016
105,61 OPCI
26/05/2016
105,61 OPCI
25/05/2016
105,61 OPCI
24/05/2016
105,61 OPCI
23/05/2016
105,61 OPCI
22/05/2016
105,61 OPCI
21/05/2016
105,61 OPCI
20/05/2016
105,61 OPCI
19/05/2016
105,61 OPCI
18/05/2016
105,61 OPCI
17/05/2016
105,61 OPCI
16/05/2016
105,61 OPCI
15/05/2016
105,61 OPCI
14/05/2016
105,52 OPCI
13/05/2016
105,52 OPCI
12/05/2016
105,50 OPCI
11/05/2016
105,50 OPCI
10/05/2016
105,50 OPCI
09/05/2016
105,50 OPCI
08/05/2016
105,50 OPCI
07/05/2016
105,50 OPCI
06/05/2016
105,50 OPCI
05/05/2016
105,50 OPCI
04/05/2016
105,50 OPCI
03/05/2016
105,50 OPCI
02/05/2016
105,50 OPCI
01/05/2016
105,50 OPCI
30/04/2016
105,50 OPCI
29/04/2016
105,51 OPCI
28/04/2016
105,52 OPCI
27/04/2016
105,52 OPCI
26/04/2016
105,52 OPCI
25/04/2016
105,52 OPCI
24/04/2016
105,52 OPCI
23/04/2016
105,52 OPCI
22/04/2016
105,52 OPCI
21/04/2016
105,52 OPCI
20/04/2016
105,52 OPCI
19/04/2016
105,52 OPCI
18/04/2016
105,52 OPCI
17/04/2016
105,52 OPCI
16/04/2016
105,52 OPCI
15/04/2016
105,52 OPCI
14/04/2016
105,46 OPCI
13/04/2016
105,46 OPCI
12/04/2016
105,46 OPCI
11/04/2016
105,46 OPCI
10/04/2016
105,46 OPCI
09/04/2016
105,46 OPCI
08/04/2016
105,46 OPCI
07/04/2016
105,46 OPCI
06/04/2016
105,46 OPCI
05/04/2016
105,46 OPCI
04/04/2016
105,46 OPCI
03/04/2016
105,46 OPCI
02/04/2016
105,46 OPCI
01/04/2016
105,46 OPCI
31/03/2016
105,46 OPCI
30/03/2016
104,44 OPCI
29/03/2016
104,44 OPCI
28/03/2016
104,44 OPCI
27/03/2016
104,44 OPCI
26/03/2016
104,44 OPCI
25/03/2016
104,44 OPCI
24/03/2016
104,44 OPCI
23/03/2016
104,44 OPCI
22/03/2016
104,44 OPCI
21/03/2016
104,44 OPCI
20/03/2016
104,44 OPCI
19/03/2016
104,44 OPCI
18/03/2016
104,44 OPCI
17/03/2016
104,44 OPCI
16/03/2016
104,44 OPCI
15/03/2016
104,44 OPCI
14/03/2016
103,87 OPCI
13/03/2016
103,87 OPCI
12/03/2016
103,87 OPCI
11/03/2016
103,87 OPCI
10/03/2016
103,87 OPCI
09/03/2016
103,87 OPCI
08/03/2016
103,87 OPCI
07/03/2016
103,87 OPCI
06/03/2016
103,87 OPCI
05/03/2016
103,87 OPCI
04/03/2016
103,87 OPCI
03/03/2016
103,87 OPCI
02/03/2016
103,87 OPCI
01/03/2016
103,87 OPCI
29/02/2016
103,87 OPCI
28/02/2016
103,48 OPCI
27/02/2016
103,48 OPCI
26/02/2016
103,48 OPCI
25/02/2016
103,48 OPCI
24/02/2016
103,48 OPCI
23/02/2016
103,48 OPCI
22/02/2016
103,48 OPCI
21/02/2016
103,48 OPCI
20/02/2016
103,48 OPCI
19/02/2016
103,48 OPCI
18/02/2016
103,48 OPCI
17/02/2016
103,48 OPCI
16/02/2016
103,48 OPCI
15/02/2016
103,48 OPCI
14/02/2016
104,04 OPCI
13/02/2016
104,04 OPCI
12/02/2016
104,04 OPCI
11/02/2016
104,04 OPCI
10/02/2016
104,04 OPCI
09/02/2016
104,04 OPCI
08/02/2016
104,04 OPCI
07/02/2016
104,04 OPCI
06/02/2016
104,04 OPCI
05/02/2016
104,04 OPCI
04/02/2016
104,04 OPCI
03/02/2016
104,04 OPCI
02/02/2016
104,04 OPCI
01/02/2016
104,04 OPCI
31/01/2016
104,04 OPCI
30/01/2016
103,72 OPCI
29/01/2016
103,72 OPCI
28/01/2016
103,64 OPCI
27/01/2016
103,64 OPCI
26/01/2016
103,64 OPCI
25/01/2016
103,64 OPCI
24/01/2016
103,64 OPCI
23/01/2016
103,64 OPCI
22/01/2016
103,64 OPCI
21/01/2016
103,64 OPCI
20/01/2016
103,64 OPCI
19/01/2016
103,64 OPCI
18/01/2016
103,64 OPCI
17/01/2016
103,64 OPCI
16/01/2016
103,64 OPCI
15/01/2016
103,64 OPCI
14/01/2016
104,33 OPCI
13/01/2016
104,33 OPCI
12/01/2016
104,33 OPCI
11/01/2016
104,33 OPCI
10/01/2016
104,33 OPCI
09/01/2016
104,33 OPCI
08/01/2016
104,33 OPCI
07/01/2016
104,33 OPCI
06/01/2016
104,33 OPCI
05/01/2016
104,33 OPCI
04/01/2016
104,33 OPCI
03/01/2016
104,33 OPCI
02/01/2016
104,33 OPCI
01/01/2016
104,33 OPCI
31/12/2015
104,33 OPCI
30/12/2015
103,23 OPCI
29/12/2015
103,23 OPCI
28/12/2015
103,23 OPCI
27/12/2015
103,23 OPCI
26/12/2015
103,23 OPCI
25/12/2015
103,23 OPCI
24/12/2015
103,23 OPCI
23/12/2015
103,23 OPCI
22/12/2015
103,23 OPCI
21/12/2015
103,23 OPCI
20/12/2015
103,23 OPCI
19/12/2015
103,23 OPCI
18/12/2015
103,23 OPCI
17/12/2015
103,23 OPCI
16/12/2015
103,23 OPCI
15/12/2015
103,23 OPCI
14/12/2015
103,61 OPCI
13/12/2015
103,61 OPCI
12/12/2015
103,61 OPCI
11/12/2015
103,61 OPCI
10/12/2015
103,61 OPCI
09/12/2015
103,61 OPCI
08/12/2015
103,61 OPCI
07/12/2015
103,61 OPCI
06/12/2015
103,61 OPCI
05/12/2015
103,61 OPCI
04/12/2015
103,61 OPCI
03/12/2015
103,61 OPCI
02/12/2015
103,61 OPCI
01/12/2015
103,61 OPCI
30/11/2015
103,61 OPCI
29/11/2015
103,19 OPCI
28/11/2015
103,19 OPCI
27/11/2015
103,19 OPCI
26/11/2015
103,19 OPCI
25/11/2015
103,19 OPCI
24/11/2015
103,19 OPCI
23/11/2015
103,19 OPCI
22/11/2015
103,19 OPCI
21/11/2015
103,19 OPCI
20/11/2015
103,19 OPCI
19/11/2015
103,19 OPCI
18/11/2015
103,19 OPCI
17/11/2015
103,19 OPCI
16/11/2015
103,19 OPCI
15/11/2015
103,19 OPCI
14/11/2015
103,41 OPCI
13/11/2015
103,41 OPCI
12/11/2015
103,53 OPCI
11/11/2015
103,53 OPCI
10/11/2015
103,53 OPCI
09/11/2015
103,53 OPCI
08/11/2015
103,53 OPCI
07/11/2015
103,53 OPCI
06/11/2015
103,53 OPCI
05/11/2015
103,53 OPCI
04/11/2015
103,53 OPCI
03/11/2015
103,53 OPCI
02/11/2015
103,53 OPCI
01/11/2015
103,53 OPCI
31/10/2015
103,53 OPCI
30/10/2015
103,42 OPCI
29/10/2015
103,29 OPCI
28/10/2015
103,29 OPCI
27/10/2015
103,29 OPCI
26/10/2015
103,29 OPCI
25/10/2015
103,29 OPCI
24/10/2015
103,29 OPCI
23/10/2015
103,29 OPCI
22/10/2015
103,29 OPCI
21/10/2015
103,29 OPCI
20/10/2015
103,29 OPCI
19/10/2015
103,29 OPCI
18/10/2015
103,29 OPCI
17/10/2015
103,29 OPCI
16/10/2015
103,29 OPCI
15/10/2015
103,29 OPCI
14/10/2015
102,81 OPCI
13/10/2015
102,81 OPCI
12/10/2015
102,81 OPCI
11/10/2015
102,81 OPCI
10/10/2015
102,81 OPCI
09/10/2015
102,81 OPCI
08/10/2015
102,81 OPCI
07/10/2015
102,81 OPCI
06/10/2015
102,81 OPCI
05/10/2015
102,81 OPCI
04/10/2015
102,81 OPCI
03/10/2015
102,81 OPCI
02/10/2015
102,81 OPCI
01/10/2015
102,81 OPCI
30/09/2015
102,81 OPCI
29/09/2015
102,22 OPCI
28/09/2015
102,22 OPCI
27/09/2015
102,22 OPCI
26/09/2015
102,22 OPCI
25/09/2015
102,22 OPCI
24/09/2015
102,22 OPCI
23/09/2015
102,22 OPCI
22/09/2015
102,22 OPCI
21/09/2015
102,22 OPCI
20/09/2015
102,22 OPCI
19/09/2015
102,22 OPCI
18/09/2015
102,22 OPCI
17/09/2015
102,22 OPCI
16/09/2015
102,22 OPCI
15/09/2015
102,22 OPCI
14/09/2015
102,35 OPCI
13/09/2015
102,35 OPCI
12/09/2015
102,35 OPCI
11/09/2015
102,35 OPCI
10/09/2015
102,35 OPCI
09/09/2015
102,35 OPCI
08/09/2015
102,35 OPCI
07/09/2015
102,35 OPCI
06/09/2015
102,35 OPCI
05/09/2015
102,35 OPCI
04/09/2015
102,35 OPCI
03/09/2015
102,35 OPCI
02/09/2015
102,35 OPCI
01/09/2015
102,35 OPCI
31/08/2015
102,35 OPCI
30/08/2015
102,86 OPCI
29/08/2015
102,86 OPCI
28/08/2015
102,86 OPCI
27/08/2015
102,86 OPCI
26/08/2015
102,86 OPCI
25/08/2015
102,86 OPCI
24/08/2015
102,86 OPCI
23/08/2015
102,86 OPCI
22/08/2015
102,86 OPCI
21/08/2015
102,86 OPCI
20/08/2015
102,86 OPCI
19/08/2015
102,86 OPCI
18/08/2015
102,86 OPCI
17/08/2015
102,86 OPCI
16/08/2015
102,86 OPCI
15/08/2015
102,86 OPCI
14/08/2015
102,72 OPCI
13/08/2015
102,65 OPCI
12/08/2015
102,65 OPCI
11/08/2015
102,65 OPCI
10/08/2015
102,65 OPCI
09/08/2015
102,65 OPCI
08/08/2015
102,65 OPCI
07/08/2015
102,65 OPCI
06/08/2015
102,65 OPCI
05/08/2015
102,65 OPCI
04/08/2015
102,65 OPCI
03/08/2015
102,65 OPCI
02/08/2015
102,65 OPCI
01/08/2015
102,65 OPCI
31/07/2015
102,65 OPCI
30/07/2015
102,61 OPCI
29/07/2015
102,61 OPCI
28/07/2015
102,61 OPCI
27/07/2015
102,61 OPCI
26/07/2015
102,61 OPCI
25/07/2015
102,61 OPCI
24/07/2015
102,61 OPCI
23/07/2015
102,61 OPCI
22/07/2015
102,61 OPCI
21/07/2015
102,61 OPCI
20/07/2015
102,61 OPCI
19/07/2015
102,61 OPCI
18/07/2015
102,61 OPCI
17/07/2015
102,61 OPCI
16/07/2015
102,61 OPCI
15/07/2015
102,61 OPCI
14/07/2015
101,94 OPCI
13/07/2015
101,94 OPCI
12/07/2015
101,94 OPCI
11/07/2015
101,94 OPCI
10/07/2015
101,94 OPCI
09/07/2015
101,94 OPCI
08/07/2015
101,94 OPCI
07/07/2015
101,94 OPCI
06/07/2015
101,94 OPCI
05/07/2015
101,94 OPCI
04/07/2015
101,94 OPCI
03/07/2015
101,94 OPCI
02/07/2015
101,94 OPCI
01/07/2015
101,94 OPCI
30/06/2015
101,94 OPCI
29/06/2015
101,78 OPCI
28/06/2015
101,78 OPCI
27/06/2015
101,78 OPCI
26/06/2015
101,78 OPCI
25/06/2015
101,78 OPCI
24/06/2015
101,78 OPCI
23/06/2015
101,78 OPCI
22/06/2015
101,78 OPCI
21/06/2015
101,78 OPCI
20/06/2015
101,78 OPCI
19/06/2015
101,78 OPCI
18/06/2015
101,78 OPCI
17/06/2015
101,78 OPCI
16/06/2015
101,78 OPCI
15/06/2015
101,78 OPCI
14/06/2015
102,24 OPCI
13/06/2015
102,24 OPCI
12/06/2015
102,24 OPCI
11/06/2015
102,24 OPCI
10/06/2015
102,24 OPCI
09/06/2015
102,24 OPCI
08/06/2015
102,24 OPCI
07/06/2015
102,24 OPCI
06/06/2015
102,24 OPCI
05/06/2015
102,24 OPCI
04/06/2015
102,24 OPCI
03/06/2015
102,24 OPCI
02/06/2015
102,24 OPCI
01/06/2015
102,24 OPCI
31/05/2015
102,24 OPCI
30/05/2015
102,33 OPCI
29/05/2015
102,28 OPCI
28/05/2015
102,35 OPCI
27/05/2015
102,35 OPCI
26/05/2015
102,35 OPCI
25/05/2015
102,35 OPCI
24/05/2015
102,35 OPCI
23/05/2015
102,35 OPCI
22/05/2015
102,35 OPCI
21/05/2015
102,35 OPCI
20/05/2015
102,35 OPCI
19/05/2015
102,35 OPCI
18/05/2015
102,35 OPCI
17/05/2015
102,35 OPCI
16/05/2015
102,35 OPCI
15/05/2015
102,35 OPCI
14/05/2015
102,32 OPCI
13/05/2015
102,32 OPCI
12/05/2015
102,32 OPCI
11/05/2015
102,32 OPCI
10/05/2015
102,32 OPCI
09/05/2015
102,32 OPCI
08/05/2015
102,32 OPCI
07/05/2015
102,32 OPCI
06/05/2015
102,32 OPCI
05/05/2015
102,32 OPCI
04/05/2015
102,32 OPCI
03/05/2015
102,32 OPCI
02/05/2015
102,32 OPCI
01/05/2015
102,32 OPCI
30/04/2015
102,32 OPCI
29/04/2015
103,10 OPCI
28/04/2015
103,10 OPCI
27/04/2015
103,10 OPCI
26/04/2015
103,10 OPCI
25/04/2015
103,10 OPCI
24/04/2015
103,10 OPCI
23/04/2015
103,10 OPCI
22/04/2015
103,10 OPCI
21/04/2015
103,10 OPCI
20/04/2015
103,10 OPCI
19/04/2015
103,10 OPCI
18/04/2015
103,10 OPCI
17/04/2015
103,10 OPCI
16/04/2015
103,10 OPCI
15/04/2015
103,10 OPCI
14/04/2015
102,75 OPCI
13/04/2015
102,75 OPCI
12/04/2015
102,75 OPCI
11/04/2015
102,75 OPCI
10/04/2015
102,75 OPCI
09/04/2015
102,75 OPCI
08/04/2015
102,75 OPCI
07/04/2015
102,75 OPCI
06/04/2015
102,75 OPCI
05/04/2015
102,75 OPCI
04/04/2015
102,75 OPCI
03/04/2015
102,75 OPCI
02/04/2015
102,75 OPCI
01/04/2015
102,75 OPCI
31/03/2015
102,75 OPCI
30/03/2015
101,89 OPCI
29/03/2015
101,89 OPCI
28/03/2015
101,89 OPCI
27/03/2015
101,89 OPCI
26/03/2015
101,89 OPCI
25/03/2015
101,89 OPCI
24/03/2015
101,89 OPCI
23/03/2015
101,89 OPCI
22/03/2015
101,89 OPCI
21/03/2015
101,89 OPCI
20/03/2015
101,89 OPCI
19/03/2015
101,89 OPCI
18/03/2015
101,89 OPCI
17/03/2015
101,89 OPCI
16/03/2015
101,89 OPCI
15/03/2015
101,89 OPCI
14/03/2015
101,87 OPCI
13/03/2015
101,87 OPCI
12/03/2015
101,89 OPCI
11/03/2015
101,89 OPCI
10/03/2015
101,89 OPCI
09/03/2015
101,89 OPCI
08/03/2015
101,89 OPCI
07/03/2015
101,89 OPCI
06/03/2015
101,89 OPCI
05/03/2015
101,89 OPCI
04/03/2015
101,89 OPCI
03/03/2015
101,89 OPCI
02/03/2015
101,89 OPCI
01/03/2015
101,89 OPCI
28/02/2015
101,89 OPCI
27/02/2015
101,69 OPCI
26/02/2015
101,61 OPCI
25/02/2015
101,61 OPCI
24/02/2015
101,61 OPCI
23/02/2015
101,61 OPCI
22/02/2015
101,61 OPCI
21/02/2015
101,61 OPCI
20/02/2015
101,61 OPCI
19/02/2015
101,61 OPCI
18/02/2015
101,61 OPCI
17/02/2015
101,61 OPCI
16/02/2015
101,61 OPCI
15/02/2015
101,61 OPCI
14/02/2015
101,40 OPCI
13/02/2015
101,40 OPCI
12/02/2015
101,29 OPCI
11/02/2015
101,29 OPCI
10/02/2015
101,29 OPCI
09/02/2015
101,29 OPCI
08/02/2015
101,29 OPCI
07/02/2015
101,29 OPCI
06/02/2015
101,29 OPCI
05/02/2015
101,29 OPCI
04/02/2015
101,29 OPCI
03/02/2015
101,29 OPCI
02/02/2015
101,29 OPCI
01/02/2015
101,29 OPCI
31/01/2015
101,29 OPCI
30/01/2015
100,77 OPCI
29/01/2015
100,51 OPCI
28/01/2015
100,51 OPCI
27/01/2015
100,51 OPCI
26/01/2015
100,51 OPCI
25/01/2015
100,51 OPCI
24/01/2015
100,51 OPCI
23/01/2015
100,51 OPCI
22/01/2015
100,51 OPCI
21/01/2015
100,51 OPCI
20/01/2015
100,51 OPCI
19/01/2015
100,51 OPCI
18/01/2015
100,51 OPCI
17/01/2015
100,51 OPCI
16/01/2015
100,51 OPCI
15/01/2015
100,51 OPCI
14/01/2015
100,00 OPCI
13/01/2015
100,00 OPCI
12/01/2015
100,00 OPCI
11/01/2015
100,00 OPCI
10/01/2015
100,00 OPCI
09/01/2015
100,00 OPCI
08/01/2015
100,00 OPCI
07/01/2015
100,00 OPCI
06/01/2015
100,00 OPCI
05/01/2015
100,00 OPCI
04/01/2015
100,00 OPCI
03/01/2015
100,00 OPCI
02/01/2015
100,00 OPCI
01/01/2015
100,00 OPCI
31/12/2014
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/12/2017
117,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/12/2017
117,23 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/12/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/11/2017
117,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/11/2017
116,19 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/11/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/10/2017
116,53 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/10/2017
116,56 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/10/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/09/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/09/2017
116,58 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/09/2017
116,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/09/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/08/2017
115,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/08/2017
115,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/08/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/07/2017
115,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/07/2017
116,09 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/07/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/06/2017
116,45 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/06/2017
115,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/06/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/05/2017
115,13 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/05/2017
114,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/05/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/04/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/04/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/04/2017
114,76 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/04/2017
114,74 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/04/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/03/2017
114,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/03/2017
112,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/03/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/02/2017
111,71 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/02/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/01/2017
111,50 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/01/2017
111,54 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/01/2017
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/12/2016
111,43 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/12/2016
110,70 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/12/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/11/2016
110,62 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/11/2016
110,52 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/11/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/10/2016
110,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/10/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/10/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/09/2016
110,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/09/2016
110,46 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/09/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/08/2016
110,78 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/08/2016
110,81 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/08/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/07/2016
110,73 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/07/2016
110,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/07/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/06/2016
110,17 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/06/2016
109,77 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/06/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/05/2016
109,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/05/2016
109,61 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/05/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/04/2016
109,22 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/04/2016
109,55 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/04/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/03/2016
109,34 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/03/2016
105,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/03/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/02/2016
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/02/2016
104,91 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/02/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/01/2016
105,07 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/01/2016
104,69 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/01/2016
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/12/2015
105,18 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/12/2015
105,04 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/12/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/11/2015
104,41 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/11/2015
104,06 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/11/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/10/2015
104,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/10/2015
103,90 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/10/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/09/2015
103,51 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/09/2015
103,27 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/09/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/08/2015
103,37 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/08/2015
103,82 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/08/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/07/2015
103,59 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/07/2015
103,64 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/07/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/06/2015
102,94 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/06/2015
102,33 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/06/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/05/2015
102,63 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/05/2015
102,85 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/05/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/04/2015
102,89 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/04/2015
103,35 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/04/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/03/2015
103,02 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/03/2015
101,36 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/03/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/02/2015
101,49 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/02/2015
101,38 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/02/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/01/2015
101,08 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
30/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
29/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
28/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
27/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
26/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
25/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
24/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
23/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
22/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
21/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
20/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
19/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
18/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
17/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
16/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
15/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
14/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
13/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
12/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
11/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
10/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
09/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
08/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
07/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
06/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
05/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
04/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
03/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
02/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
01/01/2015
100,00 SWISSLIFE DYNAPIERRE B
31/12/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
SWISSLIFE DYNAPIERRE B 17,505,523,001,93
OPCI 14,294,552,431,98
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
SWISSLIFE DYNAPIERRE B 5,455,945,182,330,336,1310,58
OPCI 4,944,394,333,702,737,064,81

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus