ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR - LU0628638206

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
 
Oblig. Euro Court Terme
 
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/01/2018
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/01/2018
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/01/2018
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/01/2018
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/01/2018
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/01/2018
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/01/2018
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/01/2018
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/01/2018
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/01/2018
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/01/2018
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/01/2018
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/01/2018
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/01/2018
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/01/2018
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/01/2018
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/01/2018
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/01/2018
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/12/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/12/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/12/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/12/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/12/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/12/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/12/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/12/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/12/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/12/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/12/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/12/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/12/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/12/2017
101,17 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/12/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/12/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/12/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/12/2017
101,17 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/12/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/12/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/12/2017
101,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/12/2017
101,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/12/2017
101,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/12/2017
101,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/12/2017
101,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/12/2017
101,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/12/2017
101,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/12/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/12/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/12/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/12/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/11/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/11/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/11/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/11/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/11/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/11/2017
101,17 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/11/2017
101,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/11/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/11/2017
101,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/11/2017
101,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/11/2017
101,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/11/2017
101,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/11/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/11/2017
101,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/10/2017
101,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/10/2017
101,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/10/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/10/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/10/2017
101,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/10/2017
101,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/10/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/10/2017
101,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/10/2017
101,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/10/2017
101,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/10/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/10/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/10/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/10/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/10/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/10/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/10/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/10/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/10/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/10/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/10/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/10/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/10/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/10/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/10/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/09/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/09/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/09/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/09/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/09/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/09/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/09/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/09/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/09/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/09/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/09/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/09/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/09/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/09/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/09/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/09/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/09/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/09/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/09/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/09/2017
101,17 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/09/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/09/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/09/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/09/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/09/2017
101,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/09/2017
101,18 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/09/2017
101,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/09/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/09/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/09/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/08/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/08/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/08/2017
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/08/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/08/2017
101,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/08/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/08/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/08/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/08/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/08/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/08/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/08/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/07/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/07/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/07/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/07/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/07/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/07/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/07/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/07/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/07/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/07/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/07/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/07/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/07/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/07/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/07/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/07/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/07/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/07/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/07/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/07/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/07/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/07/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/07/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/07/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/07/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/07/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/06/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/06/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/06/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/06/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/06/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/06/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/06/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/06/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/06/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/06/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/06/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/06/2017
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/06/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/06/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/06/2017
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/06/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/06/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/06/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/06/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/06/2017
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/05/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/05/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/05/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/05/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/05/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/05/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/05/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/05/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/05/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/05/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/05/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/05/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/05/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/05/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/05/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/05/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/05/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/05/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/05/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/04/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/04/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/04/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/04/2017
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/04/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/04/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/04/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/04/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/04/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/04/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/04/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/04/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/04/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/04/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/04/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/04/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/04/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/03/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/03/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/03/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/03/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/03/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/03/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/03/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/03/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/03/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/03/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/03/2017
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/03/2017
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/03/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/03/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/03/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/03/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/03/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/03/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/03/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/03/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/03/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/03/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/03/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/03/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/03/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/03/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/02/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/02/2017
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/02/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/02/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/02/2017
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/02/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/02/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/02/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/02/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/02/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/02/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/02/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/02/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/02/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/02/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/02/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/02/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/02/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/02/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/02/2017
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/02/2017
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/02/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/01/2017
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/01/2017
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/01/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/01/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/01/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/01/2017
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/01/2017
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/01/2017
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/01/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/01/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/01/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/01/2017
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/01/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/01/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/01/2017
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/01/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/01/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/01/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/01/2017
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/01/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/01/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/01/2017
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/01/2017
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/01/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/01/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/01/2017
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/01/2017
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/01/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/01/2017
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/01/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/01/2017
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/12/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/12/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/12/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/12/2016
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/12/2016
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/12/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/12/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/12/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/12/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/12/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/12/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/12/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/12/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/12/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/12/2016
101,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/12/2016
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/12/2016
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/12/2016
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/12/2016
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/12/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/12/2016
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/12/2016
100,90 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/12/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/12/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/12/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/12/2016
100,93 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/11/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/11/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/11/2016
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/11/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/11/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/11/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/11/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/11/2016
100,90 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/11/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/11/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/11/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/11/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/11/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/11/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/11/2016
100,86 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/11/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/11/2016
100,83 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/11/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/11/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/11/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/11/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/11/2016
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/11/2016
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/11/2016
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/11/2016
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/11/2016
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/11/2016
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/11/2016
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/11/2016
100,98 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/11/2016
100,94 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/10/2016
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/10/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/10/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/10/2016
100,95 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/10/2016
100,97 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/10/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/10/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/10/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/10/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/10/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/10/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/10/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/10/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/10/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/10/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/10/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/10/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/10/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/10/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/10/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/10/2016
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/10/2016
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/10/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/10/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/09/2016
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/09/2016
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/09/2016
101,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/09/2016
101,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/09/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/09/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/09/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/09/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/09/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/09/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/09/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/09/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/09/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/09/2016
101,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/09/2016
101,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/09/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/09/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/08/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/08/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/08/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/08/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/08/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/08/2016
101,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/08/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/08/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/08/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/08/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/08/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/07/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/07/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/07/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/07/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/07/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/07/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/07/2016
101,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/07/2016
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/07/2016
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/07/2016
101,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/07/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/07/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/07/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/07/2016
101,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/07/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/07/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/07/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/07/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/07/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/07/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/07/2016
101,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/07/2016
101,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/07/2016
101,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/07/2016
101,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/07/2016
101,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/06/2016
101,00 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/06/2016
100,99 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/06/2016
100,96 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/06/2016
100,92 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/06/2016
100,90 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/06/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/06/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/06/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/06/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/06/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/06/2016
100,86 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/06/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/06/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/06/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/06/2016
100,90 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/06/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/06/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/06/2016
100,91 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/06/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/06/2016
100,89 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/05/2016
100,88 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/05/2016
100,86 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/05/2016
100,83 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/05/2016
100,83 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/05/2016
100,83 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/05/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/05/2016
100,86 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/05/2016
100,86 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/05/2016
100,87 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/05/2016
100,85 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/05/2016
100,84 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/05/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/05/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/04/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/04/2016
100,79 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/04/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/04/2016
100,83 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/04/2016
100,79 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/04/2016
100,82 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/04/2016
100,81 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/04/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/04/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/04/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/04/2016
100,78 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/04/2016
100,79 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/04/2016
100,79 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/04/2016
100,79 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/04/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/04/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/04/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/03/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/03/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/03/2016
100,78 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/03/2016
100,75 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/03/2016
100,73 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/03/2016
100,76 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/03/2016
100,75 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/03/2016
100,73 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/03/2016
100,73 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/03/2016
100,73 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/03/2016
100,72 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/03/2016
100,71 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/03/2016
100,74 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/03/2016
100,70 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/03/2016
100,70 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/03/2016
100,70 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/03/2016
100,66 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/03/2016
100,76 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/03/2016
100,80 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/03/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/03/2016
100,75 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/03/2016
100,75 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/03/2016
100,75 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/03/2016
100,78 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/03/2016
100,76 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/03/2016
100,77 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/02/2016
100,76 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/02/2016
100,69 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/02/2016
100,69 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/02/2016
100,69 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/02/2016
100,68 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/02/2016
100,68 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/02/2016
100,62 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/02/2016
100,62 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/02/2016
100,63 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/02/2016
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/02/2016
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/02/2016
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/02/2016
100,63 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/02/2016
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/02/2016
100,69 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/02/2016
100,68 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/02/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/01/2016
100,68 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/01/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/01/2016
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/01/2016
100,61 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/01/2016
100,62 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/01/2016
100,62 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/01/2016
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/01/2016
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/01/2016
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/01/2016
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/01/2016
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/01/2016
100,53 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/01/2016
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/01/2016
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/01/2016
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/01/2016
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/01/2016
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/01/2016
100,53 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/01/2016
100,56 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/01/2016
100,56 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/01/2016
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/01/2016
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/01/2016
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/01/2016
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/01/2016
100,56 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/01/2016
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/01/2016
100,58 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/01/2016
100,55 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/01/2016
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/01/2016
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/01/2016
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/12/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/12/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/12/2015
100,51 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/12/2015
100,48 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/12/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/12/2015
100,48 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/12/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/12/2015
100,47 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/12/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/12/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/12/2015
100,48 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/12/2015
100,49 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/12/2015
100,48 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/12/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/12/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/12/2015
100,44 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/12/2015
100,69 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/12/2015
100,67 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/11/2015
100,65 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/11/2015
100,64 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/11/2015
100,64 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/11/2015
100,64 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/11/2015
100,63 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/11/2015
100,64 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/11/2015
100,60 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/11/2015
100,61 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/11/2015
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/11/2015
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/11/2015
100,59 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/11/2015
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/11/2015
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/11/2015
100,57 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/11/2015
100,56 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/11/2015
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/11/2015
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/11/2015
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/11/2015
100,52 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/11/2015
100,54 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/11/2015
100,52 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/11/2015
100,47 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/11/2015
100,42 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/11/2015
100,42 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/11/2015
100,42 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/11/2015
100,47 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/11/2015
100,48 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/11/2015
100,47 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/11/2015
100,45 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/11/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/10/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/10/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/10/2015
100,46 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/10/2015
100,51 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/10/2015
100,50 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/10/2015
100,47 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/10/2015
100,45 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/10/2015
100,45 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/10/2015
100,45 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/10/2015
100,43 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/10/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/10/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/10/2015
100,36 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/10/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/10/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/10/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/10/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/10/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/10/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/10/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/10/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/10/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/10/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/10/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/10/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/10/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/10/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/10/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/10/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/10/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/10/2015
100,27 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/09/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/09/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/09/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/09/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/09/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/09/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/09/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/09/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/09/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/09/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/09/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/09/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/09/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/09/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/09/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/09/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/09/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/09/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/09/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/09/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/09/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/09/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/09/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/09/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/09/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/08/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/08/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/08/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/08/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/08/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/08/2015
100,27 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/08/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/08/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/08/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/08/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/08/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/08/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/08/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/08/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/08/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/08/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/08/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/08/2015
100,38 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/08/2015
100,38 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/08/2015
100,36 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/08/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/08/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/08/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/08/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/08/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/08/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/07/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/07/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/07/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/07/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/07/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/07/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/07/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/07/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/07/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/07/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/07/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/07/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/07/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/07/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/07/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/07/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/07/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/07/2015
100,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/07/2015
100,20 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/07/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/07/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/07/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/07/2015
100,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/07/2015
100,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/07/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/06/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/06/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/06/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/06/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/06/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/06/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/06/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/06/2015
100,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/06/2015
100,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/06/2015
100,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/06/2015
100,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/06/2015
100,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/06/2015
100,08 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/06/2015
100,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/06/2015
100,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/06/2015
100,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/06/2015
100,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/06/2015
100,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/06/2015
100,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/06/2015
100,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/06/2015
100,15 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/06/2015
100,16 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/06/2015
100,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/06/2015
100,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/06/2015
100,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/06/2015
100,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/06/2015
100,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/06/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/06/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/06/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/05/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/05/2015
100,27 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/05/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/05/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/05/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/05/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/05/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/05/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/05/2015
100,27 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/05/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/05/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/05/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/04/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/04/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/04/2015
100,36 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/04/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/04/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/04/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/04/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/04/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/04/2015
100,35 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/04/2015
100,34 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/04/2015
100,32 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/04/2015
100,33 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/04/2015
100,31 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/04/2015
100,30 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/04/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/04/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/04/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/04/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/04/2015
100,27 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/03/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/03/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/03/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/03/2015
100,24 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/03/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/03/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/03/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/03/2015
100,25 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/03/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/03/2015
100,29 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/03/2015
100,28 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/03/2015
100,26 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/03/2015
100,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/03/2015
100,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/03/2015
100,23 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/03/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/02/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/02/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/02/2015
100,22 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/02/2015
100,21 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/02/2015
100,19 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/02/2015
100,17 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/02/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/02/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/02/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/02/2015
100,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/02/2015
100,14 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
17/02/2015
100,12 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
16/02/2015
100,13 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
15/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
14/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
13/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
12/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
11/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
10/02/2015
100,11 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
09/02/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
08/02/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
07/02/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
06/02/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
05/02/2015
100,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
04/02/2015
100,10 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
03/02/2015
100,09 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
02/02/2015
100,07 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
01/02/2015
100,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
31/01/2015
100,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
30/01/2015
100,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
29/01/2015
100,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
28/01/2015
100,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
27/01/2015
100,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
26/01/2015
100,05 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
25/01/2015
100,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
24/01/2015
100,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
23/01/2015
100,06 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
22/01/2015
100,04 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
21/01/2015
100,01 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
20/01/2015
100,02 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
19/01/2015
100,03 ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
18/01/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
18/01/2018
100,59 Oblig. Euro Court Terme
17/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
16/01/2018
100,59 Oblig. Euro Court Terme
15/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
14/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
13/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
12/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
11/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
10/01/2018
100,61 Oblig. Euro Court Terme
09/01/2018
100,61 Oblig. Euro Court Terme
08/01/2018
100,61 Oblig. Euro Court Terme
07/01/2018
100,60 Oblig. Euro Court Terme
06/01/2018
100,60 Oblig. Euro Court Terme
05/01/2018
100,60 Oblig. Euro Court Terme
04/01/2018
100,58 Oblig. Euro Court Terme
03/01/2018
100,56 Oblig. Euro Court Terme
02/01/2018
100,54 Oblig. Euro Court Terme
01/01/2018
100,56 Oblig. Euro Court Terme
31/12/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
30/12/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
29/12/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
28/12/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
27/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
26/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
25/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
24/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
23/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
22/12/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
21/12/2017
100,62 Oblig. Euro Court Terme
20/12/2017
100,63 Oblig. Euro Court Terme
19/12/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
18/12/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
17/12/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
16/12/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
15/12/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
14/12/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
13/12/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
12/12/2017
100,68 Oblig. Euro Court Terme
11/12/2017
100,69 Oblig. Euro Court Terme
10/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
09/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
08/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
07/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
06/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
05/12/2017
100,70 Oblig. Euro Court Terme
04/12/2017
100,68 Oblig. Euro Court Terme
03/12/2017
100,68 Oblig. Euro Court Terme
02/12/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
01/12/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
30/11/2017
100,68 Oblig. Euro Court Terme
29/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
28/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
27/11/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
26/11/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
25/11/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
24/11/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
23/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
22/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
21/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
20/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
19/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
18/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
17/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
16/11/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
15/11/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
14/11/2017
100,69 Oblig. Euro Court Terme
13/11/2017
100,71 Oblig. Euro Court Terme
12/11/2017
100,72 Oblig. Euro Court Terme
11/11/2017
100,72 Oblig. Euro Court Terme
10/11/2017
100,72 Oblig. Euro Court Terme
09/11/2017
100,75 Oblig. Euro Court Terme
08/11/2017
100,78 Oblig. Euro Court Terme
07/11/2017
100,81 Oblig. Euro Court Terme
06/11/2017
100,79 Oblig. Euro Court Terme
05/11/2017
100,77 Oblig. Euro Court Terme
04/11/2017
100,77 Oblig. Euro Court Terme
03/11/2017
100,77 Oblig. Euro Court Terme
02/11/2017
100,77 Oblig. Euro Court Terme
01/11/2017
100,75 Oblig. Euro Court Terme
31/10/2017
100,75 Oblig. Euro Court Terme
30/10/2017
100,74 Oblig. Euro Court Terme
29/10/2017
100,72 Oblig. Euro Court Terme
28/10/2017
100,71 Oblig. Euro Court Terme
27/10/2017
100,71 Oblig. Euro Court Terme
26/10/2017
100,69 Oblig. Euro Court Terme
25/10/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
24/10/2017
100,66 Oblig. Euro Court Terme
23/10/2017
100,67 Oblig. Euro Court Terme
22/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
21/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
20/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
19/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
18/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
17/10/2017
100,65 Oblig. Euro Court Terme
16/10/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
15/10/2017
100,62 Oblig. Euro Court Terme
14/10/2017
100,62 Oblig. Euro Court Terme
13/10/2017
100,62 Oblig. Euro Court Terme
12/10/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
11/10/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
10/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
09/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
08/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
07/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
06/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
05/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
04/10/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
03/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
02/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
01/10/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
30/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
29/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
28/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
27/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
26/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
25/09/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
24/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
23/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
22/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
21/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
20/09/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
19/09/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
18/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
17/09/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
16/09/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
15/09/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
14/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
13/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
12/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
11/09/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
10/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
09/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
08/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
07/09/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
06/09/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
05/09/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
04/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
03/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
02/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
01/09/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
31/08/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
30/08/2017
100,56 Oblig. Euro Court Terme
29/08/2017
100,55 Oblig. Euro Court Terme
28/08/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
27/08/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
26/08/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
25/08/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
24/08/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
23/08/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
22/08/2017
100,59 Oblig. Euro Court Terme
21/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
20/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
19/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
18/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
17/08/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
16/08/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
15/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
14/08/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
13/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
12/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
11/08/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
10/08/2017
100,62 Oblig. Euro Court Terme
09/08/2017
100,63 Oblig. Euro Court Terme
08/08/2017
100,63 Oblig. Euro Court Terme
07/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
06/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
05/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
04/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
03/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
02/08/2017
100,64 Oblig. Euro Court Terme
01/08/2017
100,63 Oblig. Euro Court Terme
31/07/2017
100,61 Oblig. Euro Court Terme
30/07/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
29/07/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
28/07/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
27/07/2017
100,60 Oblig. Euro Court Terme
26/07/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
25/07/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
24/07/2017
100,58 Oblig. Euro Court Terme
23/07/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
22/07/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
21/07/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
20/07/2017
100,57 Oblig. Euro Court Terme
19/07/2017
100,55 Oblig. Euro Court Terme
18/07/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
17/07/2017
100,53 Oblig. Euro Court Terme
16/07/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
15/07/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
14/07/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
13/07/2017
100,50 Oblig. Euro Court Terme
12/07/2017
100,50 Oblig. Euro Court Terme
11/07/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
10/07/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
09/07/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
08/07/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
07/07/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
06/07/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
05/07/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
04/07/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
03/07/2017
100,50 Oblig. Euro Court Terme
02/07/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
01/07/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
30/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
29/06/2017
100,49 Oblig. Euro Court Terme
28/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
27/06/2017
100,50 Oblig. Euro Court Terme
26/06/2017
100,55 Oblig. Euro Court Terme
25/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
24/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
23/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
22/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
21/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
20/06/2017
100,54 Oblig. Euro Court Terme
19/06/2017
100,53 Oblig. Euro Court Terme
18/06/2017
100,52 Oblig. Euro Court Terme
17/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
16/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
15/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
14/06/2017
100,53 Oblig. Euro Court Terme
13/06/2017
100,52 Oblig. Euro Court Terme
12/06/2017
100,52 Oblig. Euro Court Terme
11/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
10/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
09/06/2017
100,51 Oblig. Euro Court Terme
08/06/2017
100,49 Oblig. Euro Court Terme
07/06/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
06/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
05/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
04/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
03/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
02/06/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
01/06/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
31/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
30/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
29/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
28/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
27/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
26/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
25/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
24/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
23/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
22/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
21/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
20/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
19/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
18/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
17/05/2017
100,48 Oblig. Euro Court Terme
16/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
15/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
14/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
13/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
12/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
11/05/2017
100,47 Oblig. Euro Court Terme
10/05/2017
100,46 Oblig. Euro Court Terme
09/05/2017
100,45 Oblig. Euro Court Terme
08/05/2017
100,44 Oblig. Euro Court Terme
07/05/2017
100,44 Oblig. Euro Court Terme
06/05/2017
100,44 Oblig. Euro Court Terme
05/05/2017
100,44 Oblig. Euro Court Terme
04/05/2017
100,43 Oblig. Euro Court Terme
03/05/2017
100,42 Oblig. Euro Court Terme
02/05/2017
100,40 Oblig. Euro Court Terme
01/05/2017
100,39 Oblig. Euro Court Terme
30/04/2017
100,39 Oblig. Euro Court Terme
29/04/2017
100,39 Oblig. Euro Court Terme
28/04/2017
100,39 Oblig. Euro Court Terme
27/04/2017
100,37 Oblig. Euro Court Terme
26/04/2017
100,34 Oblig. Euro Court Terme
25/04/2017
100,32 Oblig. Euro Court Terme
24/04/2017
100,32 Oblig. Euro Court Terme
23/04/2017
100,28 Oblig. Euro Court Terme
22/04/2017
100,28 Oblig. Euro Court Terme
21/04/2017
100,28 Oblig. Euro Court Terme
20/04/2017
100,28 Oblig. Euro Court Terme
19/04/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
18/04/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
17/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
16/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
15/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
14/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
13/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
12/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
11/04/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
10/04/2017
100,32 Oblig. Euro Court Terme
09/04/2017
100,32 Oblig. Euro Court Terme
08/04/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
07/04/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
06/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
05/04/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
04/04/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
03/04/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
02/04/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
01/04/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
31/03/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
30/03/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
29/03/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
28/03/2017
100,25 Oblig. Euro Court Terme
27/03/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
26/03/2017
100,25 Oblig. Euro Court Terme
25/03/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
24/03/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
23/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
22/03/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
21/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
20/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
19/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
18/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
17/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
16/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
15/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
14/03/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
13/03/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
12/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
11/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
10/03/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
09/03/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
08/03/2017
100,28 Oblig. Euro Court Terme
07/03/2017
100,32 Oblig. Euro Court Terme
06/03/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
05/03/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
04/03/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
03/03/2017
100,31 Oblig. Euro Court Terme
02/03/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
01/03/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
28/02/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
27/02/2017
100,30 Oblig. Euro Court Terme
26/02/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
25/02/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
24/02/2017
100,29 Oblig. Euro Court Terme
23/02/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
22/02/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
21/02/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
20/02/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
19/02/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
18/02/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
17/02/2017
100,27 Oblig. Euro Court Terme
16/02/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
15/02/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
14/02/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
13/02/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
12/02/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
11/02/2017
100,25 Oblig. Euro Court Terme
10/02/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
09/02/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
08/02/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
07/02/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
06/02/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
05/02/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
04/02/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
03/02/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
02/02/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
01/02/2017
100,17 Oblig. Euro Court Terme
31/01/2017
100,18 Oblig. Euro Court Terme
30/01/2017
100,16 Oblig. Euro Court Terme
29/01/2017
100,19 Oblig. Euro Court Terme
28/01/2017
100,19 Oblig. Euro Court Terme
27/01/2017
100,19 Oblig. Euro Court Terme
26/01/2017
100,20 Oblig. Euro Court Terme
25/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
24/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
23/01/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
22/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
21/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
20/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
19/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
18/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
17/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
16/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
15/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
14/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
13/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
12/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
11/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
10/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
09/01/2017
100,23 Oblig. Euro Court Terme
08/01/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
07/01/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
06/01/2017
100,21 Oblig. Euro Court Terme
05/01/2017
100,22 Oblig. Euro Court Terme
04/01/2017
100,26 Oblig. Euro Court Terme
03/01/2017
100,25 Oblig. Euro Court Terme
02/01/2017
100,25 Oblig. Euro Court Terme
01/01/2017
100,24 Oblig. Euro Court Terme
31/12/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
30/12/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
29/12/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
28/12/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
27/12/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
26/12/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
25/12/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
24/12/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
23/12/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
22/12/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
21/12/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
20/12/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
19/12/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
18/12/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
17/12/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
16/12/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
15/12/2016
100,18 Oblig. Euro Court Terme
14/12/2016
100,18 Oblig. Euro Court Terme
13/12/2016
100,15 Oblig. Euro Court Terme
12/12/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
11/12/2016
100,09 Oblig. Euro Court Terme
10/12/2016
100,09 Oblig. Euro Court Terme
09/12/2016
100,09 Oblig. Euro Court Terme
08/12/2016
100,06 Oblig. Euro Court Terme
07/12/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
06/12/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
05/12/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
04/12/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
03/12/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
02/12/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
01/12/2016
99,97 Oblig. Euro Court Terme
30/11/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
29/11/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
28/11/2016
99,97 Oblig. Euro Court Terme
27/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
26/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
25/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
24/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
23/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
22/11/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
21/11/2016
99,97 Oblig. Euro Court Terme
20/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
19/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
18/11/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
17/11/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
16/11/2016
100,03 Oblig. Euro Court Terme
15/11/2016
100,06 Oblig. Euro Court Terme
14/11/2016
100,03 Oblig. Euro Court Terme
13/11/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
12/11/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
11/11/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
10/11/2016
100,15 Oblig. Euro Court Terme
09/11/2016
100,18 Oblig. Euro Court Terme
08/11/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
07/11/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
06/11/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
05/11/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
04/11/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
03/11/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
02/11/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
01/11/2016
100,23 Oblig. Euro Court Terme
31/10/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
30/10/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
29/10/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
28/10/2016
100,24 Oblig. Euro Court Terme
27/10/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
26/10/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
25/10/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
24/10/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
23/10/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
22/10/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
21/10/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
20/10/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
19/10/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
18/10/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
17/10/2016
100,26 Oblig. Euro Court Terme
16/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
15/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
14/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
13/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
12/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
11/10/2016
100,26 Oblig. Euro Court Terme
10/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
09/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
08/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
07/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
06/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
05/10/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
04/10/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
03/10/2016
100,28 Oblig. Euro Court Terme
02/10/2016
100,28 Oblig. Euro Court Terme
01/10/2016
100,28 Oblig. Euro Court Terme
30/09/2016
100,28 Oblig. Euro Court Terme
29/09/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
28/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
27/09/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
26/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
25/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
24/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
23/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
22/09/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
21/09/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
20/09/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
19/09/2016
100,26 Oblig. Euro Court Terme
18/09/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
17/09/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
16/09/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
15/09/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
14/09/2016
100,26 Oblig. Euro Court Terme
13/09/2016
100,26 Oblig. Euro Court Terme
12/09/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
11/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
10/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
09/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
08/09/2016
100,35 Oblig. Euro Court Terme
07/09/2016
100,38 Oblig. Euro Court Terme
06/09/2016
100,37 Oblig. Euro Court Terme
05/09/2016
100,34 Oblig. Euro Court Terme
04/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
03/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
02/09/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
01/09/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
31/08/2016
100,33 Oblig. Euro Court Terme
30/08/2016
100,33 Oblig. Euro Court Terme
29/08/2016
100,33 Oblig. Euro Court Terme
28/08/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
27/08/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
26/08/2016
100,32 Oblig. Euro Court Terme
25/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
24/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
23/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
22/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
21/08/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
20/08/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
19/08/2016
100,29 Oblig. Euro Court Terme
18/08/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
17/08/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
16/08/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
15/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
14/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
13/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
12/08/2016
100,31 Oblig. Euro Court Terme
11/08/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
10/08/2016
100,30 Oblig. Euro Court Terme
09/08/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
08/08/2016
100,25 Oblig. Euro Court Terme
07/08/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
06/08/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
05/08/2016
100,22 Oblig. Euro Court Terme
04/08/2016
100,20 Oblig. Euro Court Terme
03/08/2016
100,17 Oblig. Euro Court Terme
02/08/2016
100,17 Oblig. Euro Court Terme
01/08/2016
100,19 Oblig. Euro Court Terme
31/07/2016
100,18 Oblig. Euro Court Terme
30/07/2016
100,17 Oblig. Euro Court Terme
29/07/2016
100,17 Oblig. Euro Court Terme
28/07/2016
100,16 Oblig. Euro Court Terme
27/07/2016
100,17 Oblig. Euro Court Terme
26/07/2016
100,16 Oblig. Euro Court Terme
25/07/2016
100,16 Oblig. Euro Court Terme
24/07/2016
100,15 Oblig. Euro Court Terme
23/07/2016
100,15 Oblig. Euro Court Terme
22/07/2016
100,15 Oblig. Euro Court Terme
21/07/2016
100,14 Oblig. Euro Court Terme
20/07/2016
100,13 Oblig. Euro Court Terme
19/07/2016
100,12 Oblig. Euro Court Terme
18/07/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
17/07/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
16/07/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
15/07/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
14/07/2016
100,08 Oblig. Euro Court Terme
13/07/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
12/07/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
11/07/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
10/07/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
09/07/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
08/07/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
07/07/2016
99,96 Oblig. Euro Court Terme
06/07/2016
99,97 Oblig. Euro Court Terme
05/07/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
04/07/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
03/07/2016
99,94 Oblig. Euro Court Terme
02/07/2016
99,94 Oblig. Euro Court Terme
01/07/2016
99,94 Oblig. Euro Court Terme
30/06/2016
99,90 Oblig. Euro Court Terme
29/06/2016
99,86 Oblig. Euro Court Terme
28/06/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
27/06/2016
99,77 Oblig. Euro Court Terme
26/06/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
25/06/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
24/06/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
23/06/2016
99,96 Oblig. Euro Court Terme
22/06/2016
99,96 Oblig. Euro Court Terme
21/06/2016
99,95 Oblig. Euro Court Terme
20/06/2016
99,98 Oblig. Euro Court Terme
19/06/2016
99,95 Oblig. Euro Court Terme
18/06/2016
99,95 Oblig. Euro Court Terme
17/06/2016
99,95 Oblig. Euro Court Terme
16/06/2016
99,96 Oblig. Euro Court Terme
15/06/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
14/06/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
13/06/2016
100,06 Oblig. Euro Court Terme
12/06/2016
100,20 Oblig. Euro Court Terme
11/06/2016
100,20 Oblig. Euro Court Terme
10/06/2016
100,20 Oblig. Euro Court Terme
09/06/2016
100,27 Oblig. Euro Court Terme
08/06/2016
100,21 Oblig. Euro Court Terme
07/06/2016
100,13 Oblig. Euro Court Terme
06/06/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
05/06/2016
100,12 Oblig. Euro Court Terme
04/06/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
03/06/2016
100,11 Oblig. Euro Court Terme
02/06/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
01/06/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
31/05/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
30/05/2016
100,09 Oblig. Euro Court Terme
29/05/2016
100,09 Oblig. Euro Court Terme
28/05/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
27/05/2016
100,10 Oblig. Euro Court Terme
26/05/2016
100,08 Oblig. Euro Court Terme
25/05/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
24/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
23/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
22/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
21/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
20/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
19/05/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
18/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
17/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
16/05/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
15/05/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
14/05/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
13/05/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
12/05/2016
100,01 Oblig. Euro Court Terme
11/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
10/05/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
09/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
08/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
07/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
06/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
05/05/2016
100,04 Oblig. Euro Court Terme
04/05/2016
100,05 Oblig. Euro Court Terme
03/05/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
02/05/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
01/05/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
30/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
29/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
28/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
27/04/2016
100,06 Oblig. Euro Court Terme
26/04/2016
100,06 Oblig. Euro Court Terme
25/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
24/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
23/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
22/04/2016
100,07 Oblig. Euro Court Terme
21/04/2016
100,03 Oblig. Euro Court Terme
20/04/2016
100,02 Oblig. Euro Court Terme
19/04/2016
100,00 Oblig. Euro Court Terme
18/04/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
17/04/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
16/04/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
15/04/2016
99,99 Oblig. Euro Court Terme
14/04/2016
99,96 Oblig. Euro Court Terme
13/04/2016
99,95 Oblig. Euro Court Terme
12/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
11/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
10/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
09/04/2016
99,91 Oblig. Euro Court Terme
08/04/2016
99,91 Oblig. Euro Court Terme
07/04/2016
99,90 Oblig. Euro Court Terme
06/04/2016
99,93 Oblig. Euro Court Terme
05/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
04/04/2016
99,93 Oblig. Euro Court Terme
03/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
02/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
01/04/2016
99,92 Oblig. Euro Court Terme
31/03/2016
99,91 Oblig. Euro Court Terme
30/03/2016
99,90 Oblig. Euro Court Terme
29/03/2016
99,89 Oblig. Euro Court Terme
28/03/2016
99,86 Oblig. Euro Court Terme
27/03/2016
99,87 Oblig. Euro Court Terme
26/03/2016
99,87 Oblig. Euro Court Terme
25/03/2016
99,87 Oblig. Euro Court Terme
24/03/2016
99,87 Oblig. Euro Court Terme
23/03/2016
99,88 Oblig. Euro Court Terme
22/03/2016
99,87 Oblig. Euro Court Terme
21/03/2016
99,86 Oblig. Euro Court Terme
20/03/2016
99,85 Oblig. Euro Court Terme
19/03/2016
99,85 Oblig. Euro Court Terme
18/03/2016
99,85 Oblig. Euro Court Terme
17/03/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
16/03/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
15/03/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
14/03/2016
99,85 Oblig. Euro Court Terme
13/03/2016
99,78 Oblig. Euro Court Terme
12/03/2016
99,77 Oblig. Euro Court Terme
11/03/2016
99,77 Oblig. Euro Court Terme
10/03/2016
99,65 Oblig. Euro Court Terme
09/03/2016
99,64 Oblig. Euro Court Terme
08/03/2016
99,64 Oblig. Euro Court Terme
07/03/2016
99,63 Oblig. Euro Court Terme
06/03/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
05/03/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
04/03/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
03/03/2016
99,58 Oblig. Euro Court Terme
02/03/2016
99,55 Oblig. Euro Court Terme
01/03/2016
99,51 Oblig. Euro Court Terme
29/02/2016
99,48 Oblig. Euro Court Terme
28/02/2016
99,44 Oblig. Euro Court Terme
27/02/2016
99,44 Oblig. Euro Court Terme
26/02/2016
99,44 Oblig. Euro Court Terme
25/02/2016
99,42 Oblig. Euro Court Terme
24/02/2016
99,42 Oblig. Euro Court Terme
23/02/2016
99,43 Oblig. Euro Court Terme
22/02/2016
99,41 Oblig. Euro Court Terme
21/02/2016
99,38 Oblig. Euro Court Terme
20/02/2016
99,38 Oblig. Euro Court Terme
19/02/2016
99,38 Oblig. Euro Court Terme
18/02/2016
99,37 Oblig. Euro Court Terme
17/02/2016
99,32 Oblig. Euro Court Terme
16/02/2016
99,28 Oblig. Euro Court Terme
15/02/2016
99,28 Oblig. Euro Court Terme
14/02/2016
99,24 Oblig. Euro Court Terme
13/02/2016
99,24 Oblig. Euro Court Terme
12/02/2016
99,24 Oblig. Euro Court Terme
11/02/2016
99,27 Oblig. Euro Court Terme
10/02/2016
99,37 Oblig. Euro Court Terme
09/02/2016
99,36 Oblig. Euro Court Terme
08/02/2016
99,44 Oblig. Euro Court Terme
07/02/2016
99,53 Oblig. Euro Court Terme
06/02/2016
99,53 Oblig. Euro Court Terme
05/02/2016
99,53 Oblig. Euro Court Terme
04/02/2016
99,55 Oblig. Euro Court Terme
03/02/2016
99,56 Oblig. Euro Court Terme
02/02/2016
99,57 Oblig. Euro Court Terme
01/02/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
31/01/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
30/01/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
29/01/2016
99,60 Oblig. Euro Court Terme
28/01/2016
99,53 Oblig. Euro Court Terme
27/01/2016
99,50 Oblig. Euro Court Terme
26/01/2016
99,48 Oblig. Euro Court Terme
25/01/2016
99,47 Oblig. Euro Court Terme
24/01/2016
99,46 Oblig. Euro Court Terme
23/01/2016
99,45 Oblig. Euro Court Terme
22/01/2016
99,45 Oblig. Euro Court Terme
21/01/2016
99,41 Oblig. Euro Court Terme
20/01/2016
99,39 Oblig. Euro Court Terme
19/01/2016
99,48 Oblig. Euro Court Terme
18/01/2016
99,48 Oblig. Euro Court Terme
17/01/2016
99,54 Oblig. Euro Court Terme
16/01/2016
99,55 Oblig. Euro Court Terme
15/01/2016
99,55 Oblig. Euro Court Terme
14/01/2016
99,61 Oblig. Euro Court Terme
13/01/2016
99,67 Oblig. Euro Court Terme
12/01/2016
99,69 Oblig. Euro Court Terme
11/01/2016
99,72 Oblig. Euro Court Terme
10/01/2016
99,75 Oblig. Euro Court Terme
09/01/2016
99,75 Oblig. Euro Court Terme
08/01/2016
99,75 Oblig. Euro Court Terme
07/01/2016
99,75 Oblig. Euro Court Terme
06/01/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
05/01/2016
99,82 Oblig. Euro Court Terme
04/01/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
03/01/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
02/01/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
01/01/2016
99,81 Oblig. Euro Court Terme
31/12/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
30/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
29/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
28/12/2015
99,79 Oblig. Euro Court Terme
27/12/2015
99,77 Oblig. Euro Court Terme
26/12/2015
99,77 Oblig. Euro Court Terme
25/12/2015
99,77 Oblig. Euro Court Terme
24/12/2015
99,77 Oblig. Euro Court Terme
23/12/2015
99,78 Oblig. Euro Court Terme
22/12/2015
99,78 Oblig. Euro Court Terme
21/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
20/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
19/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
18/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
17/12/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
16/12/2015
99,78 Oblig. Euro Court Terme
15/12/2015
99,77 Oblig. Euro Court Terme
14/12/2015
99,78 Oblig. Euro Court Terme
13/12/2015
99,85 Oblig. Euro Court Terme
12/12/2015
99,85 Oblig. Euro Court Terme
11/12/2015
99,85 Oblig. Euro Court Terme
10/12/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
09/12/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
08/12/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
07/12/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
06/12/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
05/12/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
04/12/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
03/12/2015
100,03 Oblig. Euro Court Terme
02/12/2015
100,13 Oblig. Euro Court Terme
01/12/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
30/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
29/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
28/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
27/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
26/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
25/11/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
24/11/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
23/11/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
22/11/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
21/11/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
20/11/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
19/11/2015
100,10 Oblig. Euro Court Terme
18/11/2015
100,09 Oblig. Euro Court Terme
17/11/2015
100,08 Oblig. Euro Court Terme
16/11/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
15/11/2015
100,06 Oblig. Euro Court Terme
14/11/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
13/11/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
12/11/2015
100,06 Oblig. Euro Court Terme
11/11/2015
100,06 Oblig. Euro Court Terme
10/11/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
09/11/2015
100,03 Oblig. Euro Court Terme
08/11/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
07/11/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
06/11/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
05/11/2015
100,03 Oblig. Euro Court Terme
04/11/2015
100,03 Oblig. Euro Court Terme
03/11/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
02/11/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
01/11/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
31/10/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
30/10/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
29/10/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
28/10/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
27/10/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
26/10/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
25/10/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
24/10/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
23/10/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
22/10/2015
99,88 Oblig. Euro Court Terme
21/10/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
20/10/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
19/10/2015
99,82 Oblig. Euro Court Terme
18/10/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
17/10/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
16/10/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
15/10/2015
99,79 Oblig. Euro Court Terme
14/10/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
13/10/2015
99,81 Oblig. Euro Court Terme
12/10/2015
99,82 Oblig. Euro Court Terme
11/10/2015
99,79 Oblig. Euro Court Terme
10/10/2015
99,79 Oblig. Euro Court Terme
09/10/2015
99,79 Oblig. Euro Court Terme
08/10/2015
99,75 Oblig. Euro Court Terme
07/10/2015
99,74 Oblig. Euro Court Terme
06/10/2015
99,69 Oblig. Euro Court Terme
05/10/2015
99,67 Oblig. Euro Court Terme
04/10/2015
99,65 Oblig. Euro Court Terme
03/10/2015
99,64 Oblig. Euro Court Terme
02/10/2015
99,64 Oblig. Euro Court Terme
01/10/2015
99,63 Oblig. Euro Court Terme
30/09/2015
99,60 Oblig. Euro Court Terme
29/09/2015
99,58 Oblig. Euro Court Terme
28/09/2015
99,67 Oblig. Euro Court Terme
27/09/2015
99,75 Oblig. Euro Court Terme
26/09/2015
99,75 Oblig. Euro Court Terme
25/09/2015
99,75 Oblig. Euro Court Terme
24/09/2015
99,80 Oblig. Euro Court Terme
23/09/2015
99,84 Oblig. Euro Court Terme
22/09/2015
99,86 Oblig. Euro Court Terme
21/09/2015
99,89 Oblig. Euro Court Terme
20/09/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
19/09/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
18/09/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
17/09/2015
99,90 Oblig. Euro Court Terme
16/09/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
15/09/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
14/09/2015
99,95 Oblig. Euro Court Terme
13/09/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
12/09/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
11/09/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
10/09/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
09/09/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
08/09/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
07/09/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
06/09/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
05/09/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
04/09/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
03/09/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
02/09/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
01/09/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
31/08/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
30/08/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
29/08/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
28/08/2015
99,98 Oblig. Euro Court Terme
27/08/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
26/08/2015
99,94 Oblig. Euro Court Terme
25/08/2015
99,95 Oblig. Euro Court Terme
24/08/2015
99,97 Oblig. Euro Court Terme
23/08/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
22/08/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
21/08/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
20/08/2015
100,09 Oblig. Euro Court Terme
19/08/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
18/08/2015
100,13 Oblig. Euro Court Terme
17/08/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
16/08/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
15/08/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
14/08/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
13/08/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
12/08/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
11/08/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
10/08/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
09/08/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
08/08/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
07/08/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
06/08/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
05/08/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
04/08/2015
100,21 Oblig. Euro Court Terme
03/08/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
02/08/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
01/08/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
31/07/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
30/07/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
29/07/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
28/07/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
27/07/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
26/07/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
25/07/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
24/07/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
23/07/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
22/07/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
21/07/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
20/07/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
19/07/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
18/07/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
17/07/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
16/07/2015
100,10 Oblig. Euro Court Terme
15/07/2015
100,06 Oblig. Euro Court Terme
14/07/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
13/07/2015
99,99 Oblig. Euro Court Terme
12/07/2015
99,94 Oblig. Euro Court Terme
11/07/2015
99,94 Oblig. Euro Court Terme
10/07/2015
99,94 Oblig. Euro Court Terme
09/07/2015
99,90 Oblig. Euro Court Terme
08/07/2015
99,89 Oblig. Euro Court Terme
07/07/2015
99,90 Oblig. Euro Court Terme
06/07/2015
99,89 Oblig. Euro Court Terme
05/07/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
04/07/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
03/07/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
02/07/2015
99,95 Oblig. Euro Court Terme
01/07/2015
99,95 Oblig. Euro Court Terme
30/06/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
29/06/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
28/06/2015
100,07 Oblig. Euro Court Terme
27/06/2015
100,07 Oblig. Euro Court Terme
26/06/2015
100,07 Oblig. Euro Court Terme
25/06/2015
100,06 Oblig. Euro Court Terme
24/06/2015
100,05 Oblig. Euro Court Terme
23/06/2015
100,04 Oblig. Euro Court Terme
22/06/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
21/06/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
20/06/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
19/06/2015
99,92 Oblig. Euro Court Terme
18/06/2015
99,93 Oblig. Euro Court Terme
17/06/2015
99,95 Oblig. Euro Court Terme
16/06/2015
99,96 Oblig. Euro Court Terme
15/06/2015
100,00 Oblig. Euro Court Terme
14/06/2015
100,10 Oblig. Euro Court Terme
13/06/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
12/06/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
11/06/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
10/06/2015
100,13 Oblig. Euro Court Terme
09/06/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
08/06/2015
100,19 Oblig. Euro Court Terme
07/06/2015
100,21 Oblig. Euro Court Terme
06/06/2015
100,21 Oblig. Euro Court Terme
05/06/2015
100,21 Oblig. Euro Court Terme
04/06/2015
100,25 Oblig. Euro Court Terme
03/06/2015
100,26 Oblig. Euro Court Terme
02/06/2015
100,31 Oblig. Euro Court Terme
01/06/2015
100,36 Oblig. Euro Court Terme
31/05/2015
100,38 Oblig. Euro Court Terme
30/05/2015
100,39 Oblig. Euro Court Terme
29/05/2015
100,39 Oblig. Euro Court Terme
28/05/2015
100,39 Oblig. Euro Court Terme
27/05/2015
100,41 Oblig. Euro Court Terme
26/05/2015
100,40 Oblig. Euro Court Terme
25/05/2015
100,41 Oblig. Euro Court Terme
24/05/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
23/05/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
22/05/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
21/05/2015
100,41 Oblig. Euro Court Terme
20/05/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
19/05/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
18/05/2015
100,38 Oblig. Euro Court Terme
17/05/2015
100,39 Oblig. Euro Court Terme
16/05/2015
100,38 Oblig. Euro Court Terme
15/05/2015
100,38 Oblig. Euro Court Terme
14/05/2015
100,36 Oblig. Euro Court Terme
13/05/2015
100,36 Oblig. Euro Court Terme
12/05/2015
100,36 Oblig. Euro Court Terme
11/05/2015
100,38 Oblig. Euro Court Terme
10/05/2015
100,37 Oblig. Euro Court Terme
09/05/2015
100,37 Oblig. Euro Court Terme
08/05/2015
100,37 Oblig. Euro Court Terme
07/05/2015
100,35 Oblig. Euro Court Terme
06/05/2015
100,35 Oblig. Euro Court Terme
05/05/2015
100,39 Oblig. Euro Court Terme
04/05/2015
100,46 Oblig. Euro Court Terme
03/05/2015
100,46 Oblig. Euro Court Terme
02/05/2015
100,46 Oblig. Euro Court Terme
01/05/2015
100,46 Oblig. Euro Court Terme
30/04/2015
100,46 Oblig. Euro Court Terme
29/04/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
28/04/2015
100,54 Oblig. Euro Court Terme
27/04/2015
100,52 Oblig. Euro Court Terme
26/04/2015
100,50 Oblig. Euro Court Terme
25/04/2015
100,50 Oblig. Euro Court Terme
24/04/2015
100,50 Oblig. Euro Court Terme
23/04/2015
100,51 Oblig. Euro Court Terme
22/04/2015
100,50 Oblig. Euro Court Terme
21/04/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
20/04/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
19/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
18/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
17/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
16/04/2015
100,53 Oblig. Euro Court Terme
15/04/2015
100,57 Oblig. Euro Court Terme
14/04/2015
100,55 Oblig. Euro Court Terme
13/04/2015
100,56 Oblig. Euro Court Terme
12/04/2015
100,56 Oblig. Euro Court Terme
11/04/2015
100,56 Oblig. Euro Court Terme
10/04/2015
100,56 Oblig. Euro Court Terme
09/04/2015
100,54 Oblig. Euro Court Terme
08/04/2015
100,54 Oblig. Euro Court Terme
07/04/2015
100,53 Oblig. Euro Court Terme
06/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
05/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
04/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
03/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
02/04/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
01/04/2015
100,50 Oblig. Euro Court Terme
31/03/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
30/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
29/03/2015
100,44 Oblig. Euro Court Terme
28/03/2015
100,44 Oblig. Euro Court Terme
27/03/2015
100,44 Oblig. Euro Court Terme
26/03/2015
100,43 Oblig. Euro Court Terme
25/03/2015
100,43 Oblig. Euro Court Terme
24/03/2015
100,43 Oblig. Euro Court Terme
23/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
22/03/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
21/03/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
20/03/2015
100,48 Oblig. Euro Court Terme
19/03/2015
100,47 Oblig. Euro Court Terme
18/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
17/03/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
16/03/2015
100,54 Oblig. Euro Court Terme
15/03/2015
100,55 Oblig. Euro Court Terme
14/03/2015
100,55 Oblig. Euro Court Terme
13/03/2015
100,55 Oblig. Euro Court Terme
12/03/2015
100,56 Oblig. Euro Court Terme
11/03/2015
100,57 Oblig. Euro Court Terme
10/03/2015
100,55 Oblig. Euro Court Terme
09/03/2015
100,53 Oblig. Euro Court Terme
08/03/2015
100,52 Oblig. Euro Court Terme
07/03/2015
100,52 Oblig. Euro Court Terme
06/03/2015
100,52 Oblig. Euro Court Terme
05/03/2015
100,49 Oblig. Euro Court Terme
04/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
03/03/2015
100,44 Oblig. Euro Court Terme
02/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
01/03/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
28/02/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
27/02/2015
100,45 Oblig. Euro Court Terme
26/02/2015
100,42 Oblig. Euro Court Terme
25/02/2015
100,37 Oblig. Euro Court Terme
24/02/2015
100,35 Oblig. Euro Court Terme
23/02/2015
100,32 Oblig. Euro Court Terme
22/02/2015
100,29 Oblig. Euro Court Terme
21/02/2015
100,29 Oblig. Euro Court Terme
20/02/2015
100,29 Oblig. Euro Court Terme
19/02/2015
100,26 Oblig. Euro Court Terme
18/02/2015
100,25 Oblig. Euro Court Terme
17/02/2015
100,23 Oblig. Euro Court Terme
16/02/2015
100,23 Oblig. Euro Court Terme
15/02/2015
100,22 Oblig. Euro Court Terme
14/02/2015
100,22 Oblig. Euro Court Terme
13/02/2015
100,22 Oblig. Euro Court Terme
12/02/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
11/02/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
10/02/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
09/02/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
08/02/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
07/02/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
06/02/2015
100,20 Oblig. Euro Court Terme
05/02/2015
100,18 Oblig. Euro Court Terme
04/02/2015
100,17 Oblig. Euro Court Terme
03/02/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
02/02/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
01/02/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
31/01/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
30/01/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
29/01/2015
100,11 Oblig. Euro Court Terme
28/01/2015
100,12 Oblig. Euro Court Terme
27/01/2015
100,13 Oblig. Euro Court Terme
26/01/2015
100,15 Oblig. Euro Court Terme
25/01/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
24/01/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
23/01/2015
100,16 Oblig. Euro Court Terme
22/01/2015
100,08 Oblig. Euro Court Terme
21/01/2015
100,02 Oblig. Euro Court Terme
20/01/2015
100,02 Oblig. Euro Court Terme
19/01/2015
100,01 Oblig. Euro Court Terme
18/01/2015
100,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/01/2018
106,11 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/01/2018
106,12 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/01/2018
106,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/01/2018
106,11 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/01/2018
106,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/01/2018
106,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/01/2018
106,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/01/2018
106,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/01/2018
106,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/01/2018
106,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/01/2018
106,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/01/2018
106,11 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/01/2018
106,11 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/01/2018
106,11 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/01/2018
106,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/01/2018
106,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/01/2018
106,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/01/2018
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/12/2017
106,01 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/12/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/12/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/12/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/12/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/12/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/12/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/12/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/12/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/12/2017
105,95 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/12/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/12/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/12/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/12/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/12/2017
105,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/12/2017
106,01 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/12/2017
106,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/12/2017
106,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/12/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/11/2017
106,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/11/2017
106,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/11/2017
106,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/11/2017
106,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/11/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/11/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/11/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/11/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/11/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/11/2017
105,98 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/11/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/11/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/11/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/11/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/11/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/11/2017
105,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/11/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/11/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/11/2017
105,98 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/11/2017
105,98 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/11/2017
105,98 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/11/2017
106,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/11/2017
106,20 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/11/2017
106,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/11/2017
106,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/11/2017
106,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/11/2017
106,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/11/2017
106,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/11/2017
106,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/11/2017
106,25 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/10/2017
106,25 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/10/2017
106,24 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/10/2017
106,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/10/2017
106,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/10/2017
106,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/10/2017
106,20 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/10/2017
106,21 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/10/2017
106,23 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/10/2017
106,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/10/2017
106,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/10/2017
106,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/10/2017
106,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/10/2017
106,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/10/2017
106,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/10/2017
106,17 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/10/2017
106,15 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/10/2017
106,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/10/2017
106,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/10/2017
106,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/10/2017
106,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/10/2017
106,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/10/2017
106,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/10/2017
106,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/10/2017
106,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/10/2017
106,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/10/2017
106,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/10/2017
106,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/10/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/10/2017
106,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/10/2017
106,02 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/10/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/09/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/09/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/09/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/09/2017
106,01 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/09/2017
106,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/09/2017
105,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/09/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/09/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/09/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/09/2017
105,95 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/09/2017
105,96 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/09/2017
105,94 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/09/2017
105,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/09/2017
105,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/09/2017
105,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/09/2017
105,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/09/2017
105,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/09/2017
105,91 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/09/2017
105,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/09/2017
105,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/09/2017
105,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/09/2017
105,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/09/2017
105,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/09/2017
105,86 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/09/2017
105,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/09/2017
105,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/09/2017
105,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/09/2017
105,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/09/2017
105,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/09/2017
105,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/08/2017
105,79 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/08/2017
105,79 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/08/2017
105,79 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/08/2017
105,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/08/2017
105,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/08/2017
105,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/08/2017
105,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/08/2017
105,76 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/08/2017
105,76 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/08/2017
105,75 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/08/2017
105,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/08/2017
105,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/08/2017
105,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/08/2017
105,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/08/2017
105,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/08/2017
105,76 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/08/2017
105,73 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/08/2017
105,73 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/08/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/08/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/08/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/08/2017
105,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/08/2017
105,75 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/08/2017
105,82 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/08/2017
105,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/08/2017
105,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/08/2017
105,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/08/2017
105,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/08/2017
105,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/08/2017
105,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/08/2017
105,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/07/2017
105,67 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/07/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/07/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/07/2017
105,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/07/2017
105,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/07/2017
105,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/07/2017
105,60 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/07/2017
105,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/07/2017
105,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/07/2017
105,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/07/2017
105,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/07/2017
105,54 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/07/2017
105,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/07/2017
105,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/07/2017
105,46 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/07/2017
105,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/07/2017
105,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/07/2017
105,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/07/2017
105,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/07/2017
105,37 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/07/2017
105,31 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/07/2017
105,27 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/07/2017
105,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/07/2017
105,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/07/2017
105,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/07/2017
105,36 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/07/2017
105,43 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/07/2017
105,43 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/07/2017
105,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/07/2017
105,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/07/2017
105,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/06/2017
105,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/06/2017
105,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/06/2017
105,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/06/2017
105,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/06/2017
105,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/06/2017
105,52 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/06/2017
105,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/06/2017
105,49 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/06/2017
105,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/06/2017
105,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/06/2017
105,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/06/2017
105,46 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/06/2017
105,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/06/2017
105,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/06/2017
105,44 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/06/2017
105,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/05/2017
105,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/05/2017
105,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/05/2017
105,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/05/2017
105,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/05/2017
105,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/05/2017
105,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/05/2017
105,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/05/2017
105,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/05/2017
105,25 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/05/2017
105,24 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/05/2017
105,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/05/2017
105,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/05/2017
105,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/05/2017
105,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/05/2017
105,25 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/05/2017
105,23 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/05/2017
105,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/05/2017
105,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/05/2017
105,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/05/2017
105,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/05/2017
105,20 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/05/2017
105,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/05/2017
105,17 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/05/2017
105,15 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/05/2017
105,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/05/2017
105,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/04/2017
105,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/04/2017
105,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/04/2017
105,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/04/2017
105,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/04/2017
105,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/04/2017
105,02 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/04/2017
105,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/04/2017
104,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/04/2017
104,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/04/2017
104,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/04/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/04/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/04/2017
104,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/04/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/04/2017
104,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/04/2017
104,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/04/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/04/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/04/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/04/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/04/2017
104,79 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/04/2017
104,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/04/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/04/2017
104,78 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/04/2017
104,78 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/03/2017
104,78 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/03/2017
104,76 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/03/2017
104,75 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/03/2017
104,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/03/2017
104,72 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/03/2017
104,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/03/2017
104,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/03/2017
104,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/03/2017
104,69 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/03/2017
104,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/03/2017
104,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/03/2017
104,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/03/2017
104,66 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/03/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/03/2017
104,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/03/2017
104,70 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/03/2017
104,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/03/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/03/2017
104,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/03/2017
104,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/03/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/03/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/03/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/03/2017
104,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/03/2017
104,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/02/2017
104,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/02/2017
104,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/02/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/02/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/02/2017
104,88 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/02/2017
104,86 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/02/2017
104,85 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/02/2017
104,83 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/02/2017
104,81 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/02/2017
104,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/02/2017
104,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/02/2017
104,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/02/2017
104,75 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/02/2017
104,76 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/02/2017
104,75 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/02/2017
104,73 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/02/2017
104,69 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/02/2017
104,69 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/02/2017
104,69 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/02/2017
104,67 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/02/2017
104,67 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/02/2017
104,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/02/2017
104,67 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/02/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/02/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/02/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/02/2017
104,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/02/2017
104,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/01/2017
104,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/01/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/01/2017
104,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/01/2017
104,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/01/2017
104,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/01/2017
104,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/01/2017
104,60 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/01/2017
104,57 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/01/2017
104,60 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/01/2017
104,59 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/01/2017
104,59 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/01/2017
104,59 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/01/2017
104,60 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/01/2017
104,60 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/01/2017
104,66 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/01/2017
104,62 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/01/2017
104,66 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/01/2017
104,67 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/01/2017
104,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/01/2017
104,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/01/2017
104,65 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/01/2017
104,63 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/01/2017
104,57 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/01/2017
104,56 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/12/2016
104,56 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/12/2016
104,56 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/12/2016
104,56 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/12/2016
104,56 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/12/2016
104,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/12/2016
104,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/12/2016
104,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/12/2016
104,47 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/12/2016
104,43 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/12/2016
104,43 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/12/2016
104,43 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/12/2016
104,41 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/12/2016
104,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/12/2016
104,37 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/12/2016
104,33 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/12/2016
104,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/12/2016
104,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/12/2016
104,28 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/12/2016
104,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/12/2016
104,23 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/12/2016
104,18 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/12/2016
104,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/12/2016
104,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/12/2016
104,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/12/2016
104,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/12/2016
104,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/11/2016
104,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/11/2016
104,05 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/11/2016
104,04 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/11/2016
104,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/11/2016
104,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/11/2016
104,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/11/2016
103,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/11/2016
103,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/11/2016
103,98 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/11/2016
103,92 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/11/2016
103,91 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/11/2016
103,91 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/11/2016
103,91 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/11/2016
103,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/11/2016
103,91 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/11/2016
103,95 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/11/2016
103,89 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/11/2016
103,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/11/2016
103,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/11/2016
103,99 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/11/2016
104,07 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/11/2016
104,08 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/11/2016
104,14 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/11/2016
104,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/11/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/11/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/11/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/11/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/11/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/11/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/10/2016
104,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/10/2016
104,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/10/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/10/2016
104,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/10/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/10/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/10/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/10/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/09/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/09/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/09/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/09/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/09/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/09/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/09/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/09/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/09/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/09/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/09/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/09/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/09/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/09/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/09/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/08/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/08/2016
103,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/08/2016
103,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/08/2016
103,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/08/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/08/2016
103,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/08/2016
103,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/07/2016
103,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/07/2016
103,38 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/07/2016
103,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/07/2016
103,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/07/2016
103,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/07/2016
103,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/07/2016
103,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/07/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/07/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/07/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/07/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/07/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/07/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/07/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/06/2016
102,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/06/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/06/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/06/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/06/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/06/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/06/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/06/2016
102,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/06/2016
103,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/06/2016
103,09 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/06/2016
103,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/06/2016
102,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/06/2016
102,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/06/2016
102,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/06/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/05/2016
102,80 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/05/2016
102,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/05/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/05/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/05/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/05/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/05/2016
102,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/05/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/05/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/04/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/04/2016
102,51 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/04/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/04/2016
102,42 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/04/2016
102,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/04/2016
102,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/04/2016
102,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/04/2016
102,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/04/2016
102,32 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/04/2016
102,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/04/2016
102,22 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/04/2016
102,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/04/2016
102,13 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/04/2016
102,03 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/04/2016
101,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/04/2016
101,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/04/2016
101,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/03/2016
101,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/03/2016
101,93 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/03/2016
101,84 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/03/2016
101,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/03/2016
101,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/03/2016
101,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/03/2016
101,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/03/2016
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/03/2016
101,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/03/2016
101,74 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/03/2016
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/03/2016
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/03/2016
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/03/2016
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/03/2016
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/03/2016
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/03/2016
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/03/2016
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/03/2016
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/03/2016
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/03/2016
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/03/2016
101,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/03/2016
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/02/2016
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/02/2016
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/02/2016
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/02/2016
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/02/2016
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/02/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/02/2016
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/02/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/02/2016
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/02/2016
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/02/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/02/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/02/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/02/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/02/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/02/2016
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/02/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/02/2016
100,36 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/02/2016
100,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/02/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/02/2016
100,54 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/01/2016
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/01/2016
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/01/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/01/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/01/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/01/2016
99,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/01/2016
99,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/01/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/01/2016
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/01/2016
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/01/2016
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/01/2016
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/01/2016
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/12/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/12/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/12/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/12/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/12/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/12/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/12/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/12/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/12/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/12/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/12/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/12/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/12/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/12/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/12/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/12/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/12/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/11/2015
101,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/11/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/11/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/11/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/11/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/11/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/11/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/11/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/11/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/11/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/11/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/10/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/10/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/10/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/10/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/10/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/10/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/10/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/10/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/10/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/10/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/10/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/10/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/10/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/10/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/10/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/10/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/10/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/10/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/10/2015
100,00 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/10/2015
99,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/10/2015
99,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/10/2015
99,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/10/2015
99,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/10/2015
99,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/10/2015
99,61 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/09/2015
99,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/09/2015
99,71 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/09/2015
99,90 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/09/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/09/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/09/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/09/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/09/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/09/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/09/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/09/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/08/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/08/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/08/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/08/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/08/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/08/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/08/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/08/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/08/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/08/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/08/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/08/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/08/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/08/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/08/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/08/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/08/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/08/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/08/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/08/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/08/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/08/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/08/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/07/2015
101,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/07/2015
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/07/2015
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/07/2015
101,64 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/07/2015
101,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/07/2015
101,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/07/2015
101,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/07/2015
101,55 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/07/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/07/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/07/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/07/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/07/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/07/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/07/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/07/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/06/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/06/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/06/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/06/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/06/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/06/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/06/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/06/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/06/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/06/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/06/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/06/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/06/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/06/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/06/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/05/2015
101,45 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/05/2015
101,35 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/05/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/05/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/04/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/04/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/04/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/04/2015
101,26 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/04/2015
101,16 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/04/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/04/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/04/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/03/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/03/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/03/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/03/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/03/2015
101,06 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/03/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/02/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/02/2015
100,97 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/02/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/02/2015
100,87 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/02/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/02/2015
100,77 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/02/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/02/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/02/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/02/2015
100,68 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
17/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
16/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
15/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
14/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
13/02/2015
100,58 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
12/02/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
11/02/2015
100,48 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
10/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
09/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
08/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
07/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
06/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
05/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
04/02/2015
100,39 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
03/02/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
02/02/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
01/02/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
31/01/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
30/01/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
29/01/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
28/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
27/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
26/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
25/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
24/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
23/01/2015
100,29 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
22/01/2015
100,19 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
21/01/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
20/01/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
19/01/2015
100,10 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR
18/01/2015
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR 6,112,001,201,89
Oblig. Euro Court Terme 0,590,200,560,83
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs 0,960,320,361,64
Performances annuelles
 2017201620152014
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CP EUR 1,403,960,871,88
Oblig. Euro Court Terme 0,320,43-0,071,48
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs -0,090,580,631,86

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus